Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 31.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Myöhemmin vuonna 1952 yhtiön nimi muutettiin Olvi Oy:ksi. Yhtiö olisi halunnut ottaa nimekseen Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei antanut lupaa nimen käytölle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e OLVI Ennuste
Osake (31.10.2018) 29,30 Osinko 12 kk 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 385 (+11,6%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 41 (+13,3%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 1,98 Omav.aste 64%
PE 14,8 Gearing -7%
EV/EBIT 11,6 ROE 18,0%
PB 2,6 ROI 21,4%

Yrityksen tulosraportit voi ladata osoitteesta
https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/tiedotepalvelu/

Yhteenveto

OLVI31.10.2018 | 29,30 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys, omistuksen keskittyminen ja alhainen markkina-arvo. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 5 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,5 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaavat noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Lisäksi vuoden 2017 Viron alkoholiveron ja Liettuan valmisteveron korotukset tuovat epävarmuutta Olvin tuloksen kehitykseen. Ja vielä on kuitenkin vaikea arvioida näiden vaikutuksia kokonaisuuteen pidemmällä aikavälillä.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuonna 2017 liikevaihto kasvoi +7,6 prosenttia ja tulos +10,2 prosenttia. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun? Lämpimän kesän johdosta myös vuosi 2018 näyttäisi vahvoja kasvulukuja.

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Yhtiö olisi voinut toteuttaa nousevaa osinkokehitystä varsin helposti, mutta se on jostain syystä pitänyt osinkoa samalla tasolla muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen sitä on nostettu reippaasti. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,85 euroa, joka antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 29,30 euroa).

Tilikausi 2018

Olvin Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 110,7 90,7 22,0% 298,1 269,6 10,6%
Liiketulos (ebit) 18,9 15,2 24,5% 44,4 40,4 10,1%
Nettotulos 16,0 12,7 26,1% 36,1 32,1 12,4%
EPS (USD) 0,77 0,61 1,72 1,54

Lämpimän kesän johdosta liikevaihto nousi peräti +22 prosenttia ja kasvusta vastasivat kaikki maakohtaiset segmentit.

Lisäksi liikevaihdon huimaa kasvuprosenttia selittää (ainakin osittain) Viron viime vuoden veromuutokset. Tuolloin jälleenmyyjät ostivat varastot täyteen Q2:n puolella, mikä näkyi vastaavasti heikkona Q3:n myyntinä. Tähän verrattuna Q3/2018 liikevaihto kasvoi +23 prosenttia.

Suomessa liikevaihtoon positiivisesti vaikutti (sään lisäksi) hankitut liiketoimet (Servaali ja The Helsinki Distilling Company). Myös markkinaosuudet ovat joissakin tuoteryhmissä parantuneet ja vahvojen oluiden myynti kasvoi.

Valko-Venäjällä talouden piristyminen ja kuluttajien ostovoiman lisääntyminen, markkinaosuuksien paraneminen sekä Venäjän viennin kasvu tukivat kehitystä. Valuutan muutokset ovat vaimentaneet euromääräistä kehitystä, mutta silti kehitys on ollut hyvää (Q3 liikevaihto +13% ja liiketulos 5,6%).

Q3:n liiketuloksen (ebit) ja samalla nettotuloksen kasvua tuki liikevaihdon lisäksi yrityskaupat sekä Viron toimintojen kustannussäästöt.

Näkymät tilikaudelle 2018

Olvi piti vuoden 2018 näkymänsä ennallaan:

  • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) kasvaa hieman (2017: 44,7 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 380 – 390 M EUR (2017: 345 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 50 – 53 M EUR (2017: 45 M EUR)
  • nettotulos: 40 – 42 M EUR (2017: 36 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Olvi: Ennusteet .

Tuloksen kehitys

Olvin liikevaihto on ollut noin 310 – 320 miljoonassa eurossa vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2017 liikevaihto nousi selvästi tämän yli, joten on mielenkiintoista nähdä, miten liikevaihto kehittyy lähivuosina. Olvin liikevaihtoon vaikuttaa myöskin kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät.

olvi-tuloslaskelma-q32018

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 35 miljoonassa eurossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Alkuvuoden 2018 myynti sujui hyvin (+11 %) lämpimän kesän sekä hankitun Servaali Oy:n vetäminä. Kehitys oli hyvää sekä Suomessa että Valko-Venäjällä, kun taas Virossa myynti laski vertailukaudesta. Tässä Viron alkoholiveron muutos näkyy ensin nostavasti vertailukauden lukuja ja nyt alkuvuoden 2018 aikana laskevasti myynnin siirtymisenä Latvian rajalle.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2018 arvioissani noin 380 – 390 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 40 – 42 miljoonan euron nettotulokseen.

Olvin osaketta voidaan pitää (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla) PE-luvuilla 14,8x – 18,9x mitattuna suhteellisen kohdalleen tai ehkä hienoisesti edullisesti hinnoiteltuna. Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2017 tapaan noin 36 miljoonaa euroa (tai enemmän) vai palautuuko se taas takaisin noin 33 miljoonaan euroon? Kasvu on kuitenkin ollut tiukassa.

olvi-roe-roi-q32018

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velkansa kassavaroillaan.

olvi-velkaisuus-q32018

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja on noussut selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi se on. Negatiivinen gearing tarkoittaa juurikin sitä, että rahavaroja on korollisia velkoja enemmän.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on hyvänlaisessa nousussa, sillä vuosikymmenen alun noin 40 miljoonasta ollaan noustu viime vuosien noin 60 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-rahavirta-q32018

Vuosien 2011 – 2014 aikana ylläpito- eli capex-investoinnit lohkaisivat varsin suuren osan liiketoiminnan rahavirroista, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) jäi varsin alhaiselle tasolle. Nyt tilanne on hieman parantunut ja vapaa rahavirta on ollut noin 35 – 40 miljoonassa eurossa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 40 prosentissa parin viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

olvi-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Olvi: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,85 4/2018 0,80 4/2017 0,75
YHTEENSÄ 0,85 0,80 0,75
+6,3% +6,7% +7,1%

Osinko on noussut 0,05 euroa per vuosi kolmena vuotena peräkkäin, joten oletan että kevään 2019 osinko nousee jälleen 0,05 euroa ja on 0,85 euroa. Tämä olisi noin 40 – 45 prosenttia ennustetusta nettotuloksesta, ja vastaisi siten edellisvuosien kehitystä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM: Segmentti-tiedoissa tilikauden 2017 ja 2018e liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Tämä siksi, että aikaisempien vuosien liikevaihdot olivat ulkoista myyntiä, kun taas 2017 ja 2018e sisältävät myös konsernin sisäisen myynnin, jonka vaikutus on oikaistu pois negatiivisella Muut-erällä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.10.2018) 29,30 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65 14,75
Lkm (000) 20 717 20 718 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,61 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41 0,31
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 162,0 131,5 118,3 102,7 105,1
Viro 68,0 73,8 71,7 70,8 75,3
Latvia 39,0 37,5 30,3 28,7 27,2
Liettua 44,0 39,2 34,3 34,8 34,7
Valko-Venäjä 82,5 75,4 66,8 73,5 78,5
Muut -10,5 -12,1
YHTEENSÄ 385,0 345,3 321,4 310,5 320,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 17,6 12,8 10,7 7,8 7,4
Viro 13,9 14,7 15,9 15,9 16,5
Latvia 4,8 4,4 3,4 3,0 2,1
Liettua 3,9 3,4 2,7 2,6 2,4
Valko-Venäjä 10,8 9,4 7,5 8,8 13,1
Muut 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,5
YHTEENSÄ 51,0 44,7 40,4 38,1 41,0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 87,0 298 385 345 321 310 321 328 305 285
Liikevoitto 6,6 44 51 45 40 38 41 43 31 27
Nettotulos 5,0 36 41 36 33 22 33 34 26 13
Marginaali 5,7% 12,1% 10,6% 10,5% 10,2% 7,1% 10,3% 10,4% 8,5% 4,6%
EPS 0,24 1,74 1,98 1,75 1,58 1,06 1,59 1,64 1,25 0,63
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 25 29 20 13 4 8 6 4
Liikearvo 26 15 16 16 18 18 18 17
Muut varat 319 295 293 285 311 270 245 233
Tase yhteensä 370 339 329 314 333 296 269 254
Oma pääoma 235 216 202 185 190 169 145 127
Vähemmistö 3 1 2 1 2 3 2 1
Korolliset velat 8 13 25 47 62 53 58 59
Muut vastuut 124 109 100 81 79 71 64 67
Tase yhteensä 370 339 329 314 333 296 269 254
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 65 57 61 62 46 50 40 34
Investoinnit: Capex -30 -22 -19 -25 -44 -32 -24 -33
Vapaa rahavirta (FCF) 35 35 42 37 2 18 16 1
Investoinnit: Muut -15 1 1 0 0 0 0 -4
Investointien jälkeen 20 36 43 37 2 18 16 -3
Rahoitus: Voitonjako -18 -16 -15 -14 -14 -11 -10 -10
Rahoitus: Muut -7 -11 -21 -14 9 -5 -4 13
Rahavarojen muutos -5 9 7 9 -3 2 2 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5% 3,4%
Osinko/nettotulos 42,9% 45,8% 47,4% 66,0% 40,9% 39,7% 39,9% 79,8%
Osinko/FCF 50,3% 47,4% 37,1% 39,3% 674,6% 75,0% 64,9% 1037,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 18,9 22,0 21,8 18,9 18,9
PE (3v) 16,6 20,4 19,9 15,5 14,1 24,4 18,8 16,4
PE 14,8 17,1 17,7 20,9 13,3 17,5 15,7 23,6
EV/EBIT 11,6 13,4 14,6 13,0 12,1 14,9 14,8 13,4
Oma pääoma/osake 11,49 10,47 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08 6,17
P/B 2,55 2,85 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77 2,39
ROE 18,0% 17,2% 16,8% 11,6% 18,1% 21,3% 18,9% 10,1%
ROI 21,4% 19,6% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8% 15,0%
Omavaraisuusaste 64,3% 64,0% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6% 50,4%
Gearing -7,1% -7,4% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4% 43,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 28,60 31,70 28,10 29,87 29,00 30,64 27,02 28,00 26,45 25,25
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,850 0,850 0,850 0,800 0,800 0,800 0,800 0,750 0,750 0,750
Osinkotuotto (ennuste) 3,0% 2,7% 3,0% 2,7% 2,8% 2,6% 3,0% 2,7% 2,8% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,94 1,78 1,75 1,74 1,78 1,82 1,72 1,58 1,59 1,31
PE 14,8 17,8 16,1 17,1 16,3 16,8 15,7 17,7 16,6 19,3
EV/EBIT 11,9 14,4 12,8 13,5 12,9 14,1 13,5 14,5 13,7 13,7
ROE 18,0% 17,4% 16,8% 17,2% 18,1% 19,7% 18,2% 16,8% 17,5%
ROI 20,8% 19,6% 19,3% 19,5% 20,2% 20,7% 18,6% 17,5% 17,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset