Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 15.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Myöhemmin vuonna 1952 yhtiön nimi muutettiin Olvi Oy:ksi. Yhtiö olisi halunnut ottaa nimekseen Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei antanut lupaa nimen käytölle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e OLVI Ennuste
Osake (15.8.2019) 36,95 Osinko 12 kk 0,93
Markkina-arvo (Mrd) 0,8 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 410 (+6,8%) Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (M) 39 (-5,1%) Osinko/FCF 51% 4v ka
EPS 1,88 Omav.aste 60%
PE 19,6 Gearing -14%
EV/EBIT 13,9 ROE 15,9%
PB 3,0 ROI 21,0%

Yrityksen tulosraportit voi ladata osoitteesta
https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/tiedotepalvelu/

Yhteenveto

OLVI15.8.2019 | 36,95 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkeahko osakkeen hinta, omistuksen keskittyminen ja alhainen markkina-arvo. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 4 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,6 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaavat noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuosina 2017 ja 2018 liikevaihto kasvoi +7,6 ja +14,1 prosenttia ja tulos +10,2 ja +13,9 prosenttia vastaavasti. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun?

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Osinko pysyi edellisvuoden tasolla useamman kerran vuosikymmenen alussa, vaikka sen olisi ollut suhteellisen helppo pitää nousevaa kehitystä yllä. Nyt osinko on noussut jo neljä vuotta peräkkäin, joten oltaisiinkohan tämän suhteen päästy tasaisen kehityksen alkuun? Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavan osingon arvioin olevan 0,93 euroa (0,45 + 0,48(e) EUR). Tämä antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osake 36,95 EUR).

Tilikausi 2019

Olvin Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 124,5 116,8 6,6% 201,5 187,4 7,5%
Liiketulos (ebit) 19,8 19,2 3,3% 25,8 25,6 1,1%
Nettotulos 12,9 14,4 -10,5% 18,0 19,8 -9,2%
EPS (USD) 0,62 0,68 0,87 0,96

Q2:n liikevaihto kasvoi +6,6 prosenttia, missä hyvää kehitystä korostaa viime vuoden ennätyslämmin sää sekä Viron valmisteveron muutokset. Vuosi sitten Viro korotti valmisteveroa, jonka johdosta yritykset tilasivat varastot täyteen ennen veron korotusta. Nyt tänä vuonna Viro laski valmisteveroa heinäkuun alusta, minkä johdosta yritykset siirsivät ostojaan Q2:lta heinäkuun puolelle.

Liikevaihdon kehitystä tuki myös myyntivolyymien +4,9 prosentin kasvu.

Liiketulos kasvoi hieman (+3,3 %) ”parantuneen myyntivolyymin, tehokkaamman tuotannollisen toiminnan ja kannattavamman tuotevalikoiman ansiosta”.

Nettotulos laski -11 prosenttia, mihin vaikutti selvästi korkeampi veroaste (33,9 vs 25,7 %). Jos veroaste olisi ollut vertailukauden tasolla, niin tulos olisi kasvanut +2,7 prosenttia.

Vuoden 2019 toinen osinko on 0,45 euroa, joka irtoaa 30.8.2019 ja se maksetaan 9.9.2019

Näkymät tilikaudelle 2019

Olvi arvioi, että vuoden 2019 liiketulos pysyy edellisvuoden tasolla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 120,0 110,7 8,4% 410,0 384,3 6,7%
Liiketulos (ebit) 20,5 18,9 8,5% 52,5 50,2 4,6%
Nettotulos (omistajille) 16,0 16,0 0,0% 39,0 41,1 -5,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,93 0,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Olvi: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Olvin liikevaihto on ollut noin 310 – 320 miljoonassa eurossa vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2017 liikevaihto nousi selvästi tämän yli, joten on mielenkiintoista nähdä, miten liikevaihto kehittyy lähivuosina. Olvin liikevaihtoon vaikuttaa myöskin kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät. Ennätyslämpimän kesän ja yrityskauppojen myötä vuoden 2018 liikevaihto jatkoi nousuaan.

olvi-tuloslaskelma-q22019

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 35 miljoonassa eurossa jo varsin pitkän aikaa. Vuonna 2018 tulos ylitti 40 miljoonan euron tason ja se on paras tulos ainakin vuodesta 2005 alkaen – ehkä koko yhtiön historiassa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, joten toivottavasti hyvä myynnin kehitys saa jatkoa.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2019 arvioissani noin 400 – 420 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 37,5 – 42,5 miljoonan euron nettotulokseen.

Olvin osaketta voidaan pitää (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla) PE-luvuilla 19,6x – 22,5x mitattuna koholleen hinnoiteltuna. Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2018 tapaan noin 41 miljoonaa euroa vai palautuuko se taas takaisin noin 35 miljoonaan euroon? Kasvu on kuitenkin ollut tiukassa.

olvi-roe-roi-q22019

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velkansa kassavaroillaan.

olvi-velkaisuus-q22019

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja on noussut selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi se on. Negatiivinen gearing tarkoittaa juurikin sitä, että rahavaroja on korollisia velkoja enemmän.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on hyvänlaisessa nousussa, sillä vuosikymmenen alun noin 40 miljoonasta ollaan noustu viime vuosien noin 60 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-rahavirta-q22019

Vuosien 2011 – 2014 aikana ylläpito- eli capex-investoinnit lohkaisivat varsin suuren osan liiketoiminnan rahavirroista, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) jäi varsin alhaiselle tasolle. Nyt tilanne on hieman parantunut ja vapaa rahavirta on ollut noin 35 – 40 miljoonassa eurossa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 40 – 50 prosentissa neljän viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

olvi-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Olvi: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2019 0,45 4/2018 (1/2) 0,40 4/2017 (1/2) 0,375
4/2020 0,48 4/2019 0,45 4/2018 (1/2) 0,400
YHTEENSÄ 0,93 0,85 0,775
+9,4% +9,7% +6,9%

Yhtiö alkoi maksamaan osinkoa kahdesti vuodessa vuonna 2019. Olen oheiseen taulukkoon jakanut aikaisempien vuosien osingot kahteen osaan vertailun helpottamiseksi.

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 0,90 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,45 euroa, joka irtosi 17.4.2019 ja maksettiin 9.5.2019
  • 0,45 euroa, joka irtoaa 30.8.2019 ja maksetaan 9.9.2019

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan yhteensä 0,96 euroon (0,48 + 0,48 EUR). Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,93 euroa, joka antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osake 36,95 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+21) ja osingonmaksuilla (-9). Oikaisu on yhteensä +12 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM: Segmentti-tiedoissa tilikauden 2017-2019e liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Tämä siksi, että aikaisempien vuosien liikevaihdot olivat ulkoista myyntiä, kun taas 2017 ja 2018e sisältävät myös konsernin sisäisen myynnin, jonka vaikutus on oikaistu pois negatiivisella Muut-erällä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (15.8.2019) 36,95 31,50 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65
Lkm (000) 20 711 20 711 20 718 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,77 0,65 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Suomi 170,0 159,3 131,5 118,3 102,7
Viro 72,5 70,4 73,8 71,7 70,8
Latvia 42,5 39,8 37,5 30,3 28,7
Liettua 47,5 43,1 39,2 34,3 34,8
Valko-Venäjä 90,0 82,1 75,4 66,8 73,5
Muut -12,5 -10,3 -12,1
YHTEENSÄ 410,0 384,4 345,3 321,4 310,5
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Suomi 20,0 18,5 12,8 10,7 7,8
Viro 14,0 14,0 14,7 15,9 15,9
Latvia 4,5 4,3 4,4 3,4 3,0
Liettua 3,5 3,7 3,4 2,7 2,6
Valko-Venäjä 11,5 10,3 9,4 7,5 8,8
Muut -1,0 -0,7 0,0 0,2 0,0
YHTEENSÄ 52,5 50,1 44,7 40,4 38,1
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 120,0 187 410,0 384 345 321 310 321 328 305
Liikevoitto 20,5 25,6 52,5 50 45 40 38 41 43 31
Nettotulos 16,0 18,0 39,0 41 36 33 22 33 34 26
Marginaali 13,3% 9,6% 9,5% 10,7% 10,5% 10,2% 7,2% 10,3% 10,4% 8,5%
EPS 0,77 0,87 1,88 1,98 1,75 1,58 1,07 1,59 1,64 1,25
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 38 19 29 20 13 4 8 6
Liikearvo 26 26 15 16 16 18 18 18
Muut varat 359 320 295 293 285 311 270 245
Tase yhteensä 423 365 339 329 314 333 296 269
Oma pääoma 250 234 216 202 185 190 169 145
Vähemmistö 4 3 1 2 1 2 3 2
Korolliset velat 3 5 13 25 47 62 53 58
Muut vastuut 166 123 109 100 81 79 71 64
Tase yhteensä 423 365 339 329 314 333 296 269
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 65 63 57 61 62 46 50 40
Investoinnit: Capex -35 -32 -22 -19 -25 -44 -32 -24
Vapaa rahavirta (FCF) 30 31 35 42 37 2 18 16
Investoinnit: Muut -5 -14 1 1 0 0 0 0
Investointien jälkeen 25 17 36 43 37 2 18 16
Rahoitus: Voitonjako -19 -18 -16 -15 -14 -14 -11 -10
Rahoitus: Muut -6 -8 -11 -21 -14 9 -5 -4
Rahavarojen muutos 0 -9 9 7 9 -3 2 2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,96 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,96 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50
Osinkotuotto 2,6% 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5%
Osinko/nettotulos 51,0% 45,4% 45,8% 47,4% 65,4% 40,9% 39,7% 39,9%
Osinko/FCF 66,3% 60,1% 47,4% 37,1% 39,3% 674,6% 75,0% 64,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,5 20,3 22,0 21,7 18,8
PE (3v) 19,7 17,8 20,4 19,8 15,5 14,1 24,4 18,8
PE 19,6 15,9 17,1 17,7 20,7 13,3 17,5 15,7
EV/EBIT 13,9 12,8 13,4 14,6 13,0 12,1 14,9 14,8
Oma pääoma/osake 12,26 11,44 10,47 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08
P/B 3,01 2,75 2,85 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77
ROE 15,9% 18,1% 17,2% 16,8% 11,7% 18,1% 21,3% 18,9%
ROI 21,0% 21,2% 19,6% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8%
Omavaraisuusaste 60,0% 64,9% 64,0% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6%
Gearing -13,8% -5,9% -7,4% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 34,20 32,20 31,50 28,60 31,70 28,10 29,87 29,00 30,64 27,02
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,800 0,800 0,800 0,800
Osinkotuotto (ennuste) 2,5% 2,6% 2,7% 3,0% 2,7% 3,0% 2,7% 2,8% 2,6% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,90 1,96 1,99 1,94 1,78 1,75 1,74 1,78 1,82 1,72
PE 18,0 16,4 15,9 14,8 17,8 16,1 17,1 16,3 16,8 15,7
EV/EBIT 13,6 13,3 12,7 11,9 14,4 12,8 13,5 12,9 14,1 13,5
ROE 17,0% 17,4% 18,1% 18,0% 17,4% 16,8% 17,2% 18,1% 19,7% 18,2%
ROI 20,8% 20,5% 21,2% 20,8% 19,6% 19,3% 19,5% 20,2% 20,7% 18,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset