Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 16.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Myöhemmin vuonna 1952 yhtiön nimi muutettiin Olvi Oy:ksi. Yhtiö olisi halunnut ottaa nimekseen Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei antanut lupaa nimen käytölle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e OLVI Ennuste
Osake (16.8.2018) 32,50 Osinko 12 kk 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 0,7 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 375 (+8,7%) Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (M) 37 (+2,2%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 1,79 Omav.aste 59%
PE 18,2 Gearing -10%
EV/EBIT 13,5 ROE 16,3%
PB 2,8 ROI 19,8%

Yrityksen tulosraportit voi ladata osoitteesta
https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/tiedotepalvelu/

Yhteenveto

OLVI16.8.2018 | 32,50 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys, omistuksen keskittyminen ja alhainen markkina-arvo. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 5 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,5 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaa noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Lisäksi vuoden 2017 Viron alkoholiveron ja Liettuan valmisteveron korotukset tuovat epävarmuutta Olvin tuloksen kehitykseen. Ja vielä on kuitenkin vaikea arvioida näiden vaikutuksia kokonaisuuteen. Lisäksi on hyvä muistaa, kun tekee tilikauden 2018 kvartaalitulosvertailuja vuoteen 2017, niin vuoden 2017 luvuissa näkyi veromuutosten ennakointia.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuonna 2017 liikevaihto kasvoi +7,6 prosenttia ja tulos +10,2 prosenttia. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun?

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Yhtiö olisi voinut toteuttaa nousevaa osinkokehitystä varsin helposti, mutta se on jostain syystä pitänyt osinkoa samalla tasolla muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen sitä on nostettu reippaasti. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,85 euroa, joka antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 32,50 euroa).

Tilikausi 2018

Olvin Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 116,8 108,3 7,9% 187,4 178,9 4,7%
Liiketulos (ebit) 19,2 19,0 1,0% 25,6 25,2 1,5%
Nettotulos 14,4 13,8 4,2% 20,1 19,4 3,5%
EPS (USD) 0,68 0,67 0,96 0,93

Lämpimän kesän johdosta liikevaihto nousi lähes +8 prosenttia. Tässä on hyvä vielä muistaa, että viime vuonna Viron alkoholiveron muutos lisäsi myyntiä Q2/2017, kun Olvin asiakkaat täydensivät varastotasojaan.

Tälle vuodelle Viron myynti on laskenut alkoholilain muutoksen myötä lähes -20 prosenttia. Korostetaan vielä, että prosenttimääräistä isoa laskua selittää osaltaan vertailukauden korkealla tasolla ollut myynti.

Suomessa Q2:n liikevaihto kasvoi reilu +25 prosenttia lämpimän kesän, mutta myös huhtikuussa hankitun Servaalin myötä. Yhtiö kertoo, että jos Servaali olisi ollut luvuissa mukana vuoden alusta asti, niin silloin koko konsernin Q1-Q2/2018 liikevaihto olisi ollut noin 192,7 miljoonaa euroa. Eli karkeasti arvioiden Servaalin tuoma lisä liikevaihtoon on noin +5-7 miljoonaa euroa per kvartaali.

Suomessa liikevaihtoa kasvatti lisääntynyt litramyynti sekä myyntihintojen nousu. Myyntihintojen nousua tuki mm. vahvojen alkoholijuomien vähittäiskauppamyynti.

Q2:n liiketulos (ebit) kasvoi vain +1,0 prosenttia. Vaimean kasvun syynä on juurikin em. viime vuoden Viron alkoholiveron muutos. Tämä näkyi mm. Viron liiketuloksen selvänä laskuna 4,8 miljoonaan euroon (Q2/2017: 7,0 M EUR).

Suomessa liiketulos kasvoi selvästi (6,2 vs 4,7 M EUR), mihin vaikuttivat em. lämmin kesä ja Servaali. Mikäli Servaali olisi ollut luvuissa mukana vuoden alusta asti, niin koko Olvin Q1-Q2/2018 liiketulos olisi ollut 25,8 miljoonaa euroa. Eli karkeasti ajatellen Servaalin tuoma lisä liiketulokseen on noin 0,2 – 0,3 miljoonaa euroa per kvartaali.

Valko-Venäjällä Q2:n myyntivolyymit kasvoivat voimakkaasti, mikä yhdessä kustannustehokkuuden paranemisen ansiosta näkyi liikevoiton +20 prosentin kasvuna.

Q2:n raportoitu nettotulos nousi +4 prosenttia eli liiketulosta enemmän. Tätä selittää rahoitustuotot, jotka olivat +0,2 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten ne olivat -0,6 miljoonaa euroa negatiiviset.

Näkymät tilikaudelle 2018

Olvi päivitti Q2/2018 raportissa vuoden 2018 näkymiään:

  • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) kasvaa hieman (2017: 44,7 M EUR)

Aiemmin liikevoiton odotettiin olevan edellisvuoden tasolla.

Yhtiö perustelee näkymäarvioitaan Suomen ja Valko-Venäjän vahvalla alkuvuoden kehityksellä, jota Viron negatiivinen kehitys puolestaan tasaa.

Oma ajatus liikevaihdon kehityksestä on, että sen pitäisi kasvaa selvästi mm. Servaalin hankinnan johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 360 – 380 M EUR (2017: 345 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 45 – 50 M EUR (2017: 45 M EUR)
  • nettotulos: 35 – 37 M EUR (2017: 36 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Olvi: Ennusteet .

Tuloksen kehitys

Olvin liikevaihto on ollut noin 310 – 320 miljoonassa eurossa vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2017 liikevaihto nousi selvästi tämän yli, joten on mielenkiintoista nähdä, miten liikevaihto kehittyy lähivuosina. Olvin liikevaihtoon vaikuttaa myöskin kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät.

olvi-tuloslaskelma-q22018

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 35 miljoonassa eurossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Alkuvuoden 2018 myynti sujui hyvin (+8 %) lämpimän kesän sekä hankitun Servaali Oy:n vetäminä. Kehitys oli hyvää sekä Suomessa että Valko-Venäjällä, kun taas Virossa myynti laski vertailukaudesta. Tässä Viron alkoholiveron muutos näkyy ensin nostavasti vertailukauden lukuja ja nyt alkuvuoden 2018 aikana laskevasti myynnin siirtymisenä Latvian rajalle.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2018 arvioissani noin 360 – 380 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 35 – 37 miljoonan euron nettotulokseen.

Olvin osaketta voidaan pitää (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla) PE-luvuilla 18,2x – 21,3x mitattuna suhteellisen kohdalleen hinnoiteltuna. Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2017 tapaan noin 36 miljoonaa euroa (tai enemmän) vai palautuuko se taas takaisin noin 33 miljoonaan euroon? Kasvu on kuitenkin ollut tiukassa.

olvi-roe-roi-q22018

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velat yhden vuoden tuloksellaan.

olvi-velkaisuus-q22018

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja on noussut selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi se on.

Yhtiön tase mahdollistaisi yritysjärjestelyitä, ja yhtiö ilmoittikin hankkivansa Servaali Oy:n Suomen ja Ruotsin toiminnot. Velaton kauppahinta on 15,8 miljoonaa euroa, joten tämäkään ei vaikuta yhtiön velkaantumiseen paljoakaan. Servaali yhdistetään Olviin Q2/2018 aikana.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on hyvänlaisessa nousussa, sillä vuosikymmenen alun noin 40 miljoonasta ollaan noustu viime vuosien noin 60 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-rahavirta-q22018

Vuosien 2011 – 2014 aikana ylläpito- eli capex-investoinnit lohkaisivat varsin suuren osan liiketoiminnan rahavirroista, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) jäi varsin alhaiselle tasolle. Nyt tilanne on hieman parantunut ja vapaa rahavirta on ollut noin 35 – 40 miljoonassa eurossa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 40 prosentissa parin viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

olvi-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Olvi: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,85 4/2018 0,80 4/2017 0,75
YHTEENSÄ 0,85 0,80 0,75
+6,3% +6,7% +7,1%

Osinko on noussut 0,05 euroa per vuosi kolmena vuotena peräkkäin, joten oletan että kevään 2019 osinko nousee jälleen 0,05 euroa ja on 0,85 euroa. Tämä olisi noin 50 prosenttia ennustetusta nettotuloksesta, ja vastaisi siten edellisvuosien kehitystä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+17) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +17 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM: Segmentti-tiedoissa tilikauden 2017 ja 2018e liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Tämä siksi, että aikaisempien vuosien liikevaihdot olivat ulkoista myyntiä, kun taas 2017 ja 2018e sisältävät myös konsernin sisäisen myynnin, jonka vaikutus on oikaistu pois negatiivisella Muut-erällä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (16.8.2018) 32,50 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65 14,75
Lkm (000) 20 681 20 718 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,67 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41 0,31
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 157,0 131,5 118,3 102,7 105,1
Viro 66,0 73,8 71,7 70,8 75,3
Latvia 37,0 37,5 30,3 28,7 27,2
Liettua 42,5 39,2 34,3 34,8 34,7
Valko-Venäjä 82,5 75,4 66,8 73,5 78,5
Muut -10,0 -12,1
YHTEENSÄ 375,0 345,3 321,4 310,5 320,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 15,0 12,8 10,7 7,8 7,4
Viro 13,0 14,7 15,9 15,9 16,5
Latvia 4,5 4,4 3,4 3,0 2,1
Liettua 4,0 3,4 2,7 2,6 2,4
Valko-Venäjä 11,5 9,4 7,5 8,8 13,1
Muut 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,5
YHTEENSÄ 48,0 44,7 40,4 38,1 41,0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 103,0 187 375 345 321 310 321 328 305 285
Liikevoitto 16,5 26 48 45 40 38 41 43 31 27
Nettotulos 12,5 20 37 36 33 22 33 34 26 13
Marginaali 12,1% 10,7% 9,9% 10,5% 10,2% 7,1% 10,3% 10,4% 8,5% 4,6%
EPS 0,60 0,97 1,79 1,75 1,58 1,06 1,59 1,64 1,25 0,63
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 42 29 20 13 4 8 6 4
Liikearvo 25 15 16 16 18 18 18 17
Muut varat 338 295 293 285 311 270 245 233
Tase yhteensä 405 339 329 314 333 296 269 254
Oma pääoma 234 216 202 185 190 169 145 127
Vähemmistö 3 1 2 1 2 3 2 1
Korolliset velat 19 13 25 47 62 53 58 59
Muut vastuut 149 109 100 81 79 71 64 67
Tase yhteensä 405 339 329 314 333 296 269 254
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 65 57 61 62 46 50 40 34
Investoinnit: Capex -30 -22 -19 -25 -44 -32 -24 -33
Vapaa rahavirta (FCF) 35 35 42 37 2 18 16 1
Investoinnit: Muut -15 1 1 0 0 0 0 -4
Investointien jälkeen 20 36 43 37 2 18 16 -3
Rahoitus: Voitonjako -17 -16 -15 -14 -14 -11 -10 -10
Rahoitus: Muut -3 -11 -21 -14 9 -5 -4 13
Rahavarojen muutos 0 9 7 9 -3 2 2 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,6% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5% 3,4%
Osinko/nettotulos 47,5% 45,8% 47,4% 66,0% 40,9% 39,7% 39,9% 79,8%
Osinko/FCF 50,2% 47,4% 37,1% 39,3% 674,6% 75,0% 64,9% 1037,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,3 22,0 21,8 18,9 18,9
PE (3v) 19,0 20,4 19,9 15,5 14,1 24,4 18,8 16,4
PE 18,2 17,1 17,7 20,9 13,3 17,5 15,7 23,6
EV/EBIT 13,5 13,4 14,6 13,0 12,1 14,9 14,8 13,4
Oma pääoma/osake 11,46 10,47 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08 6,17
P/B 2,84 2,85 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77 2,39
ROE 16,3% 17,2% 16,8% 11,6% 18,1% 21,3% 18,9% 10,1%
ROI 19,8% 19,6% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8% 15,0%
Omavaraisuusaste 58,5% 64,0% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6% 50,4%
Gearing -9,7% -7,4% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4% 43,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 31,70 28,10 29,87 29,00 30,64 27,02 28,00 26,45 25,25 25,10
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,850 0,850 0,800 0,800 0,800 0,800 0,750 0,750 0,750 0,750
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 3,0% 2,7% 2,8% 2,6% 3,0% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,78 1,75 1,74 1,78 1,82 1,72 1,58 1,59 1,31
PE 17,8 16,1 17,1 16,3 16,8 15,7 17,7 16,6 19,3
EV/EBIT 14,4 12,8 13,5 12,9 14,1 13,5 14,5 13,7 13,7
ROE 17,4% 16,8% 17,2% 18,1% 19,7% 18,2% 16,8% 17,5%
ROI 19,6% 19,3% 19,5% 20,2% 20,7% 18,6% 17,5% 17,5%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset