Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 27.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (27.10.2017)28,20 EURMarkkina-arvo0,58 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,80 EUR Osinkotuotto2,8 %
Liikevaihto 2017e350 M EUR (+9,0 %)Nettotulos 2017e37 M EUR (+12,1 %)
PE15,8ROE17,6 %

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n… (lisää yritysesittelyssä).

OLVI27.10.2017 | 28,20 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä osinkotuoton jääminen alle 3 prosentin. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 5 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,5 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaa noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Lisäksi vuoden 2017 Viron alkoholiveron ja Liettuan valmisteveron korotukset tuovat epävarmuutta Olvin tuloksen kehitykseen. Ja vielä on kuitenkin vaikea arvioida näiden vaikutuksia kokonaisuuteen. Osa myynnistä on siirtynyt Latvian puolelle, sillä sen liikevoitto oli 40 prosentin nousussa Q3/2017 aikana.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuosi 2017 on sujunut lupaavasti. Yhtiö tekee hyvää tulosta hyvällä ROE:lla, mutta kasvu on ollut viime vuosina kiven alla. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun?

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Yhtiö olisi voinut toteuttaa nousevaa osinkokehitystä varsin helposti, mutta se on jostain syystä pitänyt osinkoa samalla tasolla muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen sitä on nostettu reippaasti. Kevään 2018 ennustettu osinko on 0,80 euroa, joka antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Alkuvuosi 2017

Olvin Q1-Q3/2017

  • Liikevaihto: 271,4 M EUR (249,7 M EUR / +8,7 %)
  • Nettotulos: 32,1 M EUR (27,9 M EUR / +14,8 %)

Olvin alkuvuosi 2017 on sujunut hyvin niin liikevaihdon kuin nettotuloksen osalta. Kehitys on ollut hyvää sateisesta ja kylmästä kesästä huolimatta. Q3:n lukuihin vaikutti negatiivisesti myös Viron alkoholiveron nosto, mutta osa tästä myynnistä oli siirtynyt Q2:n puolelle.

Olvi on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan Suomessa, mikä on mahdollistanut tuotanto- ja logistiikkakapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen. Tämä hyöty näkyykin kasvaneena tuloksena (ebit +20 %).

Viron alkoholiveron nousu 1.7.2017 näkyi liikevaihtoa nostavasti Q2:n puolella, mutta vastaavasti Q3:lla myynti laski selvästi (-24 %). Latvian kehitys on ollut hyvää (ebit +39 %) osittain Viron veron korotuksen seurauksena. Valko-Venäjän liikevoitto kehittyi hyvin (kasvu +26 %) alkuvuoden aikana. Siellä myyntiä veti hyvä paikallinen myynti sekä vienti Venäjälle.

Näkymät

Olvi piti vuoden 2017 näkymänsä ennallaan eli ”konsernin myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna”.

Näin tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 340 – 350 M EUR (2016: 321)
  • nettotulos: 36 – 38 M EUR (33)
  • EPS: 1,74 – 1,83 EUR (1,59)
  • PE: 15,4x – 16,2x (osakkeen hinta 28,20 EUR)
  • osinkoennuste: 0,80 EUR (0,75)
  • osinkotuotto: 2,8 %

Segmentit

Oheisissa taulukoissa on esitettynä yhtiön segmentit ja niiden liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 129,00 118,30 102,70 105,10 123,20
Viro 69,00 71,70 70,80 75,30 75,50
Latvia 37,00 30,30 28,70 27,20 27,90
Liettua 40,00 34,30 34,80 34,70 32,40
Valko-Venäjä 75,00 66,80 73,50 78,50 68,30
Muut
YHTEENSÄ 350,00 321,40 310,50 320,80 327,30
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 13,50 10,70 7,80 7,40 12,80
Viro 15,00 15,90 15,90 16,50 16,00
Latvia 5,00 3,40 3,00 2,10 2,50
Liettua 3,50 2,70 2,60 2,40 1,30
Valko-Venäjä 9,50 7,50 8,80 13,10 10,70
Muut 0,00 0,20 0,00 -0,50 0,00
YHTEENSÄ 46,50 40,40 38,10 41,00 43,30

Suomi

Vuonna 2016 Suomen myyntimäärät litroina kasvoivat +20 prosenttia ja Olvin markkinaosuus Suomessa kasvoi. Liikevoitto kasvoi peräti +37 prosenttia 10,7 miljoonaan euroon (7,8 M EUR). Yhtiö pystyi kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosessejaan entistä tehokkaammiksi, mikä vaikutti positiivisesti liikevoittoon.

Vuosi 2017 on jatkunut samalla tavalla kuin koko vuosi 2016 meni eli myyntimäärät kasvoivat +14 prosenttia ja markkinaosuus kasvoi. Koko vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 129 miljoonaan ja nettotuloksen noin 13,5 miljoonaan euroon.

Viro

Viron kannattavuus on polkenut paikallaan, sillä kannattavuus on ollut tällä tasolla (noin 15 – 17 M EUR) nyt 4 vuoden ajan.

Viron alkoholiveron nosto tapahtui 1.7.2017, minkä odotetaan hieman vaikuttavan segmentin lukuihin lyhyellä aikavälillä. Osa tästä markkinasta siirtynee Latviaan sekä takaisin Suomeen.

Tilikauden 2017 liikevaihdon sekä liikevoiton odotetaan olevan hieman alempia kuin vuonna 2017

Valko-Venäjä

Valko-Venäjän muutaman viime vuoden liikevaihdon kehityksessä näkyy ruplan devalvoituminen sekä kuluttajien ostovoiman lasku. Tilikauden 2016 liikevoitto laski 7,5 miljoonaan euroon (8,8 M EUR). Yhtiön päähuomio Valko-Venäjällä on kustannuskurissa.

Vuosi 2017 on kulunut Valko-Venäjällä todella lupaavasti. Liikevaihto on noussut noin +14 prosenttia 59,9 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2016: 52,6 M EUR) ja liikevoitto nousi 8,6 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2016: 6,8 M EUR). Tulosta kasvatti mm. vienti Venäjälle sekä kustannustehokkuuden tuomat hyödyt.

Latvia ja Liettua

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto yhteensä on noin 77 miljoonaa euroa ja nettotulos noin 8,5 miljoonaa euroa. Näiden maiden voitollisuus on hyvässä kasvussa, vaikka osuus koko Olvin tuloksesta onkin vielä varsin pieni.

Tuloksen kehitys

Olvin hyvä liikevaihdon kehitys vuosina 2009 – 2012 on pysähtynyt, ja nyt liikevaihto on ollut noin 310 – 330 miljoonassa eurossa jo pidempää. Osasyynä tähän liikevaihdon kehityksen tasaantumiseen on ollut Valko-Venäjän ruplan raju devalvoituminen sekä heikko kesäsesonki etenkin vuonna 2015.

olvi-tuloslaskelma-q32017

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 35 miljoonassa eurossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Vuosi 2017 on sujunut lupaavasti, sillä myynti on kasvanut noin +8,7 prosenttia ja liikevoittokin on selvästi viimevuotista parempi. Näin koko vuoden ennustettu liikevaihto on noin 350 miljoonaa ja nettotulos 36 – 38 miljoonaa euroa. Alkuvuoden hyvää kehitystä selittää Suomen, Latvian ja Valko-Venäjän myynnin kasvu.

Vuonna 2017 Viro nostaa alkoholiveroaan varsin voimakkaasti. Olvi ei ole vielä osannut arvioida veron kokonaisvaikutusta, sillä osa Viron myynnistä siirtyy Latvian puolelle sekä palaa takaisin Suomeen. Myös Suomen tuleva alkoholilain uudistus voi kääntää olutrallin taas uuteen asentoon.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velat yhden vuoden tuloksellaan.

olvi-velkaisuus-q32017

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja nousemassa selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on.

Yhtiön tase mahdollistaisi yritysjärjestelyitä, sillä velkaisuutta voisi nostaa helposti esimerkiksi 100 miljoonalla eurolla ilman, että velkaisuuden tunnusluvut merkittävästi heilahtaisivat. Tällaisessa tapauksessa omavaraisuusaste laskisi 49 prosenttiin ja gearing nousisi 38 prosenttiin.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on hyvänlaisessa nousussa, sillä vuosikymmenen alun noin 40 miljoonasta ollaan noustu viime vuosien noin 60 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit olivat koholla vuosina 2011 – 2014, mutta sen jälkeen ne ovat laskeneet takaisin noin 20 – 25 miljoonaan euroon.

olvi-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) oli edellä mainituista syistä alhaisella tasolla vuosien 2011 – 2014 aikana, mutta sen jälkeen ne ovat lupaavasti nousseet noin 40 miljoonaan euroon.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 40 prosentissa parin viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Kevään 2018 osinkoennuste on 0,80 euroa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (27.10.2017: 28,20 eur) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

olvi-osinko-q32017

Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Arvostus

Olvin osaketta voidaan pitää PE-luvuilla 15,8x – 20,7x (PE1-7) mitattuna suhteellisen kohdalleen hinnoiteltuna. Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2017 tapaan noin 37 miljoonaa euroa (tai enemmän) vai palautuuko se taas takaisin noin 33 miljoonaan euroon?

olvi-roe-roi-q32017

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (27.10.2017) 28,20 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65 14,75 15,35
Lkm (000) 20 732 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758 20 758 20 734
Markkina-arvo (Mrd) 0,58 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41 0,31 0,32
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 80 271 350 321 310 321 328 305 285 268
Liikevoitto 7 40 47 40 38 41 43 31 27 30
Nettotulos 5 32 37 33 22 33 34 26 13 26
Marginaali 6,3% 11,8% 10,6% 10,3% 7,1% 10,3% 10,4% 8,5% 4,6% 9,7%
EPS 0,24 1,54 1,78 1,59 1,06 1,59 1,64 1,25 0,63 1,25
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 33 20 13 4 8 6 4 8
Liikearvo 15 16 16 18 18 18 17 17
Muut varat 292 293 285 311 270 245 233 211
Tase yhteensä 340 329 314 333 296 269 254 236
Oma pääoma 216 202 185 190 169 145 127 127
Vähemmistö 1 2 1 2 3 2 1 2
Korolliset velat 16 25 47 62 53 58 59 43
Muut vastuut 107 100 81 79 71 64 67 64
Tase yhteensä 340 329 314 333 296 269 254 236
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 60 61 62 46 50 40 34 42
Investoinnit: Capex -19 -19 -25 -44 -32 -24 -33 -17
Vapaa rahavirta (FCF) 41 42 37 2 18 16 1 25
Investoinnit: Muut 0 1 0 0 0 0 -4 -1
Investointien jälkeen 41 43 37 2 18 16 -3 24
Rahoitus: Voitonjako -16 -15 -14 -14 -11 -10 -10 -8
Rahoitus: Muut -15 -21 -14 9 -5 -4 13 -17
Rahavarojen muutos 10 7 9 -3 2 2 0 -1
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,8% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5% 3,4% 3,3%
Osinko/nettotulos 44,8% 47,2% 66,0% 40,9% 39,7% 39,9% 79,8% 39,9%
Osinko/FCF 40,5% 37,1% 39,3% 674,6% 75,0% 64,9% 1037,9% 41,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 20,7 21,7 18,9 18,9 28,1
PE (3v) 19,1 19,8 15,5 14,1 24,4 18,8 16,4 17,1
PE 15,8 17,6 20,9 13,3 17,5 15,7 23,6 12,2
Oma pääoma/osake 10,47 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08 6,17 6,22
P/B 2,69 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77 2,39 2,47
ROE 17,6% 16,9% 11,6% 18,1% 21,3% 18,9% 10,1% 21,5%
ROI 20,3% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8% 15,0% 17,4%
Omavaraisuusaste 63,8% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6% 50,4% 54,7%
Gearing -7,8% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4% 43,0% 27,1%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset