Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 22.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (22.2.2018)28,70 EURMarkkina-arvo0,59 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,80 EUR Osinkotuotto2,8 %
Liikevaihto 2018e360 M EUR (+4,3 %)Nettotulos 2018e37 M EUR (+2,8 %)
PE16,1ROE16,3 %

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n… (lisää yritysesittelyssä).

OLVI22.2.2018 | 28,70 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä osinkotuoton jääminen alle 3 prosentin. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 5 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,5 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaa noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Lisäksi vuoden 2017 Viron alkoholiveron ja Liettuan valmisteveron korotukset tuovat epävarmuutta Olvin tuloksen kehitykseen. Ja vielä on kuitenkin vaikea arvioida näiden vaikutuksia kokonaisuuteen. Lisäksi on hyvä muistaa, kun tekee tilikauden 2018 kvartaalitulosvertailuja vuoteen 2017, niin vuoden 2017 luvuissa näkyi veromuutosten ennakointia.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuonna 2017 liikevaihto kasvoi +7,6 prosenttia ja tulos +10,2 prosenttia. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun?

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Yhtiö olisi voinut toteuttaa nousevaa osinkokehitystä varsin helposti, mutta se on jostain syystä pitänyt osinkoa samalla tasolla muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen sitä on nostettu reippaasti. Kevään 2018 osinko on 0,80 euroa, joka antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 28,70 euroa).

Tilikausi 2017

Olvin vuosi 2017

  • Liikevaihto: 345,2 M EUR (320,7 M EUR / +7,6 %)
  • Nettotulos: 36,1 M EUR (32,8 M EUR / +10,2 %)
  • EPS: 1,73 EUR (1,57 EUR)
  • Osinkoehdotus: 0,80 EUR (0,75 EUR)

Olvin vuosi 2017 sujui hyvin ja litramääräinen myynti kasvoi +5,5 prosenttia ja saavutti uuden ennätystason. Tämä näkyi myöskin liikevaihdon hyvänä kehityksenä (+10,2 %).

Suomessa myynti (+10,6 %) kehittyi vahvasti ja yhtiö pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan. Toiminta on myös tehostunut, mikä näkyi kasvaneena tuloksena (ebit +19,6 %).

Viron alkoholiveron heinäkuinen nousu vaikutti alkuvuoden myyntiin nostavasti (ennakkomyynti kasvoi), mutta vastaavasti loppuvuonna kehitys oli maltillisempaa. Virossa kaupankäynti siirtyi osittain Latvian puolelle, minkä lisäksi satama- ja laivamyynti oli laskussa. Viron liikevaihto ja tulos laskivat -3,8 ja -7,5 prosenttia vastaavasti.

Sen sijaan Latvian ja Liettuan kokonaismyynti (+15 %) ja -tulos (+28 %) kasvoivat vahvasti. Valko-Venäjän liikevaihto (+13 %) ja tulos (+26 %) kehittyivät myöskin vahvasti. Siellä myyntiä veti hyvä paikallinen myynti sekä vienti Venäjälle. Valko-Venäjän ruplan heikentyminen loppuvuoden aikana vaikutti negatiivisesti raportoituihin lukuihin.

Raportoitu tulos nousi +10 prosenttia 36,1 miljoonaan euroon. Tulosta rasitti -1,2 miljoonan euron alaskirjaus liittyen lasipullokantaan. Ilman tätä tulos olisi ollut vieläkin paremmassa kasvussa.

Yhtiö ilmoitti myöskin hankkivansa Servaali Oy:n (http://www.servaali.fi/tuotteet/) Suomen ja Ruotsin liiketoiminnot. Näin Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin. Kauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnät ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden H1/2018 aikana. Velaton kauppahinta oli 15,8 miljoonaa euroa ja ostettavan liiketoiminnan liikevaihto on noin 27 miljoonaa ja käyttökate noin 2 miljoonaa euroa.

Osinkoehdotus oli 0,80 euroa (2016: 0,75 EUR) ja se irtoaa yhtiökokouksen (16.4.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 30.4.2018.

Näkymät 2018

Olvi arvioi vuoden 2018 näkymiään seuraavasti:

  • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) on edellisvuoden tasolla (2017: 44,7 M EUR)

Yhtiö toteaa myös, että

”Lähdemme vuoteen 2018 luottavaisesti, huolimatta Baltian toimintaympäristön muutoksista. Koko vuoden tasolla tarkasteltuna näkymät ovat hyvät. Alkuvuoden tuloskehityksen vertailtavuutta tulee vaikeuttamaan vuoden 2017 poikkeuksellinen tuloksen muodostuminen eri kvartaaleiden välillä.”

Segmentit

Oheisissa taulukoissa on esitettynä yhtiön segmentit ja niiden liikevaihdot ja liikevoitot.

HUOM: Tilikauden 2017 ja 2018e liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Tämä siksi, että aikaisempien vuosien liikevaihdot olivat ulkoista myyntiä, kun taas 2017 ja 2018e sisältävät myös konsernin sisäisen myynnin, jonka vaikutus on oikaistu pois negatiivisella Muut-erällä.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 137,50 131,50 118,30 102,70 105,10
Viro 70,00 73,80 71,70 70,80 75,30
Latvia 42,50 37,50 30,30 28,70 27,20
Liettua 45,00 39,20 34,30 34,80 34,70
Valko-Venäjä 77,00 75,40 66,80 73,50 78,50
Muut -12,00 -12,10
YHTEENSÄ 360,00 345,30 321,40 310,50 320,80
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 13,50 12,80 10,70 7,80 7,40
Viro 14,00 14,70 15,90 15,90 16,50
Latvia 5,00 4,40 3,40 3,00 2,10
Liettua 4,00 3,40 2,70 2,60 2,40
Valko-Venäjä 9,50 9,40 7,50 8,80 13,10
Muut 0,00 0,00 0,20 0,00 -0,50
YHTEENSÄ 46,00 44,70 40,40 38,10 41,00

Suomi

Vuonna 2017 Suomen myyntimäärät litroina kasvoivat +12 prosenttia ja Olvin markkinaosuus Suomessa kasvoi. Liikevoitto kasvoi +18,8 prosenttia 12,8 miljoonaan euroon (10,7 M EUR). Yhtiö pystyi kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosessejaan entistä tehokkaammiksi, mikä vaikutti positiivisesti liikevoittoon.

Hankitun Servaali Oy liiketoiminnot tuovat oman lisänsä tilikauden 2018 liikevaihtoon ja tulokseen.

Viro

Viron kannattavuus on polkenut paikallaan, sillä kannattavuus on ollut tällä tasolla (noin 15 – 17 M EUR) nyt 5 vuoden ajan.

Viron alkoholiveron heinäkuinen nousu vaikutti alkuvuoden 2017 myyntiin nostavasti (ennakkomyynti kasvoi), mutta vastaavasti loppuvuonna kehitys oli maltillisempaa. Virossa kaupankäynti siirtyi osittain Latvian puolelle, minkä lisäksi satama- ja laivamyynti oli laskussa. Viron liikevaihto ja tulos laskivat -3,8 ja -7,5 prosenttia vastaavasti vuonna 2017.

Valko-Venäjä

Valko-Venäjän muutaman viime vuoden liikevaihdon kehityksessä näkyy ruplan devalvoituminen sekä kuluttajien ostovoiman lasku. Tilikauden 2016 liikevoitto laski 7,5 miljoonaan euroon (8,8 M EUR). Yhtiön päähuomio Valko-Venäjällä on kustannuskurissa.

Valko-Venäjän liikevaihto (+13 %) ja tulos (+26 %) kehittyivät myöskin vahvasti. Siellä myyntiä veti hyvä paikallinen myynti sekä vienti Venäjälle. Valko-Venäjän ruplan heikentyminen loppuvuoden aikana vaikutti negatiivisesti raportoituihin lukuihin.

Latvia ja Liettua

Sen sijaan Latvian ja Liettuan kokonaismyynti (+15 %) ja -tulos (+28 %) kasvoivat vahvasti. Näissä luvuissa näkyy osittain myös Viron myynnin siirtyminen Latvian puolelle.

Tuloksen kehitys

Olvin liikevaihto on ollut noin 310 – 320 miljoonassa eurossa vuodesta 2012 alkaen. Nyt vuonna 2017 liikevaihto nousi selvästi tämän yli, joten on mielenkiintoista nähdä, miten liikevaihto kehittyy lähivuosina. Olvin liikevaihtoon vaikuttaa myöskin kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät.

olvi-tuloslaskelma-q42017

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 35 miljoonassa eurossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Vuosi 2017 sujui hyvin ja litramääräinen myynti kasvoi +5,5 prosenttia ja saavutti uuden ennätystason. Tämä näkyi myöskin liikevaihdon hyvänä kehityksenä (+10,2 %). Vuoden hyvää kehitystä selittää Suomen, Latvian ja Valko-Venäjän myynnin kasvu.

Vuoden 2017 raportoitu tulos nousi +10 prosenttia 36,1 miljoonaan euroon. Tulosta rasitti -1,2 miljoonan euron alaskirjaus liittyen lasipullokantaan. Ilman tätä tulos olisi ollut vieläkin paremmassa kasvussa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaa hieman ja liiketulos (ebit) on edellisvuoden tasolla. Tämän perusteella arviona on, että liikevaihto on 360 miljoonaa ja tulos noin 37 miljoonaa euroa. Arviot eivät sisällä hankitun Servaali Oy:n tuomaa vaikutusta (liikevaihto noin 27 miljoonaa ja käyttökate noin 2 miljoonaa euroa).

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velat yhden vuoden tuloksellaan.

olvi-velkaisuus-q42017

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja nousemassa selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on.

Yhtiön tase mahdollistaisi yritysjärjestelyitä, ja yhtiö ilmoittikin hankkivansa Servaali Oy:n Suomen ja Ruotsin toiminnot. Velaton kauppahinta on 15,8 miljoonaa euroa, joten tämäkään ei vaikuta yhtiön velkaantumiseen paljoakaan.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on hyvänlaisessa nousussa, sillä vuosikymmenen alun noin 40 miljoonasta ollaan noustu viime vuosien noin 60 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit olivat koholla vuosina 2011 – 2014, mutta sen jälkeen ne ovat laskeneet takaisin noin 20 – 25 miljoonaan euroon.

olvi-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) oli edellä mainituista syistä alhaisella tasolla vuosien 2011 – 2014 aikana, mutta sen jälkeen ne ovat lupaavasti nousseet noin 40 miljoonaan euroon.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 40 prosentissa parin viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Kevään 2018 osinko on 0,80 euroa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (28,70 eur) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

olvi-osinko-q42017

Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Arvostus

Olvin osaketta voidaan pitää (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla) PE-luvuilla 15,1x – 18,8x mitattuna suhteellisen kohdalleen hinnoiteltuna. Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2017 tapaan noin 36 miljoonaa euroa (tai enemmän) vai palautuuko se taas takaisin noin 33 miljoonaan euroon?

olvi-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+37) ja osingonmaksuilla (-17). Oikaisu on yhteensä +20 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (22.2.2018) 28,70 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65 14,75
Lkm (000) 20 718 20 718 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,59 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41 0,31
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 65 360 345 321 310 321 328 305 285
Liikevoitto 6 46 45 40 38 41 43 31 27
Nettotulos 5 37 36 33 22 33 34 26 13
Marginaali 7,7% 10,3% 10,4% 10,3% 7,1% 10,3% 10,4% 8,5% 4,6%
EPS 0,24 0,00 1,79 1,74 1,59 1,06 1,59 1,64 1,25 0,63
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 49 29 20 13 4 8 6 4
Liikearvo 15 15 16 16 18 18 18 17
Muut varat 295 295 293 285 311 270 245 233
Tase yhteensä 359 339 329 314 333 296 269 254
Oma pääoma 236 216 202 185 190 169 145 127
Vähemmistö 1 1 2 1 2 3 2 1
Korolliset velat 13 13 25 47 62 53 58 59
Muut vastuut 109 109 100 81 79 71 64 67
Tase yhteensä 359 339 329 314 333 296 269 254
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 60 57 61 62 46 50 40 34
Investoinnit: Capex -19 -22 -19 -25 -44 -32 -24 -33
Vapaa rahavirta (FCF) 41 35 42 37 2 18 16 1
Investoinnit: Muut 0 1 1 0 0 0 0 -4
Investointien jälkeen 41 36 43 37 2 18 16 -3
Rahoitus: Voitonjako -16 -16 -15 -14 -14 -11 -10 -10
Rahoitus: Muut -15 -11 -21 -14 9 -5 -4 13
Rahavarojen muutos 10 9 7 9 -3 2 2 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinkotuotto 3,0% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5% 3,4%
Osinko/nettotulos 47,6% 46,0% 47,2% 66,0% 40,9% 39,7% 39,9% 79,8%
Osinko/FCF 43,0% 47,4% 37,1% 39,3% 674,6% 75,0% 64,9% 1037,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 18,8 22,0 21,7 18,9 18,9
PE (3v) 16,8 20,4 19,8 15,5 14,1 24,4 18,8 16,4
PE 16,1 17,2 17,6 20,9 13,3 17,5 15,7 23,6
Oma pääoma/osake 11,44 10,47 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08 6,17
P/B 2,51 2,85 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77 2,39
ROE 16,3% 17,1% 16,9% 11,6% 18,1% 21,3% 18,9% 10,1%
ROI 19,2% 19,6% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8% 15,0%
Omavaraisuusaste 66,0% 64,0% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6% 50,4%
Gearing -15,2% -7,4% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4% 43,0%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset