Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 18.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Myöhemmin vuonna 1952 yhtiön nimi muutettiin Olvi Oy:ksi. Yhtiö olisi halunnut ottaa nimekseen Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei antanut lupaa nimen käytölle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e OLVI Ennuste
Osake (EUR, 18.8.20) 44,80 Osinko (EUR, 12 kk) 1,02
Markkina-arvo (Mrd) 0,9 Osinkotuotto 2,3%
Liikevaihto (mEUR) 413 +0,9% Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 41,5 -0,6% Osinko/FCF 61% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 34,15 -23,8%
EPS 2,01 Omav.aste 64%
P/E 22,3 Gearing -14%
EV/EBIT 16,2 ROE 15,6%
P/B 3,47 ROI 20,4%

Huomioita

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 4 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,6 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaavat noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Osakkeen hinta on 44,80 euroa, mikä on selvästi yli arvonmäärityksessä saadun arvon 34,15 euroa. Osake olisi tämän perusteella korkeasti hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): olvi-2020-08-18.pdf

olvi-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit ja tiedotteet
Osinkotietoa
Suurimmat omistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (olvi-2020-08-18.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 18.8.20) 44,80 41,20 31,50 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60
Lkm (000) 20 711 20 708 20 711 20 728 20 748 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,93 0,85 0,65 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 169,1 159,3 131,5 118,3 102,7 105,1 123,2
Viro 71,3 70,4 73,8 71,7 70,8 75,3 75,5
Latvia 38,9 39,8 37,5 30,3 28,7 27,2 27,9
Liettua 49,3 43,1 39,2 34,3 34,8 34,7 32,4
Valko-Venäjä 90,8 82,1 75,4 66,8 73,5 78,5 68,3
Muut -10,6 -10,3 -12,1
YHTEENSÄ 0,0 408,8 384,4 345,3 321,4 310,5 320,8 327,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 18,7 18,5 12,8 10,7 7,8 7,4 12,8
Viro 14,3 14,0 14,7 15,9 15,9 16,5 16,0
Latvia 4,3 4,3 4,4 3,4 3,0 2,1 2,5
Liettua 3,7 3,7 3,4 2,7 2,6 2,4 1,3
Valko-Venäjä 12,8 10,3 9,4 7,5 8,8 13,1 10,7
Muut -1,2 -0,7 0,0 0,2 0,0 -0,5 0,0
YHTEENSÄ 0,0 52,6 50,1 44,7 40,4 38,1 41,0 43,3
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 11,1% 11,6% 9,7% 9,0% 7,6% 7,0% 10,4%
Viro 20,1% 19,9% 19,9% 22,2% 22,5% 21,9% 21,2%
Latvia 11,1% 10,8% 11,7% 11,2% 10,5% 7,7% 9,0%
Liettua 7,5% 8,6% 8,7% 7,9% 7,5% 6,9% 4,0%
Valko-Venäjä 14,1% 12,5% 12,5% 11,2% 12,0% 16,7% 15,7%
YHTEENSÄ #DIV/0! 12,9% 13,0% 12,9% 12,6% 12,3% 12,8% 13,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 112,5 205,6 413 409 384 345 322 311 328 327
Liiketulos 19,0 28,0 54,9 52,5 50,2 44,7 40,4 38,2 41,0 43,2
Nettotulos 15,0 19,9 41,5 41,8 40,8 36,0 32,5 22,3 32,5 33,5
Marginaali 13,3% 9,7% 10,1% 10,2% 10,6% 10,4% 10,1% 7,2% 9,9% 10,2%
EPS 0,72 0,96 2,01 2,02 1,97 1,74 1,57 1,07 1,57 1,61
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 40 34 19 29 20 13 4 8
Liikearvo 26 26 26 15 16 16 18 18
Muut varat 354 337 321 295 292 288 310 270
Varat yhteensä 420 397 365 339 329 316 333 296
Oma pääoma 264 261 234 216 202 184 190 169
Vähemmistö 3 3 3 1 2 1 2 3
Korolliset velat 3 4 5 13 25 47 62 53
Muut vastuut 150 130 123 108 100 84 79 71
Pääomat yhteensä 420 397 365 339 329 316 333 296
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 56 67 63 57 61 62 46 50
Investoinnit: Capex -29 -31 -32 -22 -19 -25 -44 -32
Vapaa rahavirta (FCF) 26 36 31 35 43 37 3 18
Investoinnit: Muut 3 2 -14 1 1 0 -0 0
Investointien jälkeen 29 38 16 36 43 37 2 18
Rahoitus: Voitonjako -21 -18 -18 -16 -14 -14 -14 -11
Rahoitus: Muut -1 -4 -8 -11 -22 -15 8 -6
Rahavarojen muutos 7 15 -10 9 7 8 -3 2
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,05 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,05 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinkotuotto 2,3% 2,4% 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3%
Osinko/nettotulos 52,3% 49,5% 45,7% 46,1% 47,9% 65,2% 41,5% 40,3%
Osinko/FCF 83,4% 57,5% 60,7% 47,4% 36,4% 39,7% 539,7% 74,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 26,2 24,9 20,5 22,1 22,0
PE (3v) 22,4 21,6 17,9 20,5 20,0 15,6 14,3 24,5
PE 22,3 20,4 16,0 17,2 17,9 20,7 13,5 17,7
EV (mEUR) 891 823 639 604 585 495 495 639
EV/EBIT 16,2 15,7 12,7 13,5 14,5 13,0 12,1 14,8
Oma pääoma/osake 12,90 12,74 11,45 10,47 9,81 8,92 9,28 8,26
P/B 3,47 3,23 2,75 2,85 2,85 2,49 2,27 3,46
ROE 15,6% 16,7% 18,0% 17,1% 16,7% 11,8% 17,9% 21,0%
ROI 20,4% 20,6% 21,3% 19,5% 17,6% 15,7% 17,1% 20,1%
Omavaraisuusaste 63,6% 66,4% 64,9% 64,1% 61,9% 58,6% 57,9% 58,0%
Gearing -13,8% -11,4% -5,8% -7,1% 2,1% 18,4% 29,8% 26,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus