Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 23.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Myöhemmin vuonna 1952 yhtiön nimi muutettiin Olvi Oy:ksi. Yhtiö olisi halunnut ottaa nimekseen Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei antanut lupaa nimen käytölle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e OLVI Ennuste
Osake (23.3.2020) 32,50 Osinko 12 kk 1,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,67 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 300 -26,6% Osinko/EPS 64% 4v ka
Nettotulos (M) 0,3 -99,2% Osinko/FCF 69% 4v ka
EPS 0,02 Omav.aste 66%
P/E 1 930,9 Gearing -9%
EV/EBIT 814,1 ROE 0,1%
P/B 2,76 ROI 0,3%

Yrityksen tulosraportit voi ladata osoitteesta
https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/tiedotepalvelu/

Yhteenveto

OLVI23.3.2020 | 32,50 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkeahko osakkeen hinta, omistuksen keskittyminen ja alhainen markkina-arvo. Olvin tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 4 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,6 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaavat noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää viimeisten vuosien aikana. Liikevaihto on kasvanut keskimäärin noin 8,3 prosentin ja tulos noin 8,8 prosentin vauhdilla.

Osinkosijoittajaa Olvin hyvä osinkokehitys (nousua 5 vuotta peräkkäin) miellyttää. Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 1,00 euroon (2019: 0,90 EUR). Tämä antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton (osake 33,50 EUR). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Olvi on lähes velaton ja vapaa rahavirta on selvästi positiivista. Jopa niin paljon, että käteistä alkaa kerääntymään kassaan. Se voisi tarkoittaa yritysjärjestelyä taikka ylimääräisiä osinkoja.

Tilikausi 2019

Olvin vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 93,6 86,2 8,5% 408,7 384,3 6,4%
Liiketulos (ebit) 7,6 5,7 32,9% 52,5 50,2 4,7%
Nettotulos (omistajille) 6,8 5,1 32,8% 41,8 40,8 2,3%
EPS (EUR) 0,33 0,25 2,02 1,97

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi noin 6,4 prosenttia. Kehitys oli erityisen hyvää Suomessa (+6,2 %) ja Valko-Venäjällä (+10,6 %). Viro laski alkoholiveroaan, kun taas Latviassa nostettiin valmisteveroja. Se siirsi Viron ja Latvian välisen rajakaupan Viron puolelle. Viron veronlasku näkyi myös suomalaisten matkailijoiden kasvaneena satamakauppana.

Vuoden 2019 liiketulos kasvoi 4,6 prosenttia, missä prosenttien valossa Q4:n oli erinomainen (kasvua +33 %). On hyvä muistaa, että Olvin tulos tulee pääasiassa Q2 ja Q3 aikana, joten pitkälle vieviä johtopäätöksiä Q4:n kehityksestä ei kannata tehdä.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,00 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,50 EUR: irtoaa 9.4.2020 ja maksetaan 8.5.2020
  • 0,50 EUR: irtoaa 31.8.2020 ja maksetaan 8.9.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 65,0 77,0 -15,6% 300,0 408,7 -26,6%
Liiketulos (ebit) 4,0 6,0 -33,3% 0,8 52,5 -98,5%
Nettotulos (omistajille) 3,2 5,1 -37,3% 0,3 41,8 -99,2%
EPS (EUR) 0,15 0,25 0,02 2,02
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,00 0,90

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Olvi: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Olvin liikevaihto lähti vuonna 2017 hyvään nousuun, joka jatkui myös vuosina 2018 ja 2019. Näiden kolmen vuoden aikana liikevaihto on noussut keskimäärin noin 8,3 prosenttia. Olvin liikevaihtoon vaikuttaa kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät.

olvi-tuloslaskelma-q42019c

Myös nettotulos lähti nousuun vuonna 2017 ja kolmen vuoden periodilta nettotulos on noussut keskimäärin 8,8 prosenttia. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, joten toivottavasti hyvä myynnin kehitys saa jatkoa.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 280 – 320 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin -20…+10 miljoonan euron nettotulokseen. Arvioin koronaviruksen vaikuttavan merkittävästi vuoden 2020 lukuihin.

Olvin osaketta voidaan pitää (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla) PE-luvuilla mitattuna koholleen hinnoiteltuna. Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2019 tapaan noin 42 miljoonaa euroa vai palautuuko se taas takaisin noin 35 miljoonaan euroon?

olvi-roeroi-q42019c

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Velkaa on vähän ja vapaa rahavirta osinkojen jälkeenkin on selvästi positiivista. Se tarkoittaa, että rahaa alkaa kerääntymään kassaan. Se puolestaan voisi tarkoittaa joko yritysjärjestelyitä taikka ylimääräisiä osinkoja.

olvi-velkaisuus-q42019c

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja on noussut selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi se on. Negatiivinen gearing tarkoittaa juurikin sitä, että rahavaroja on korollisia velkoja enemmän.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on noussut 5 – 10 vuoden takaisilta noin 45 – 50 miljoonan euron lukemista nykyiseen noin 65 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-rahavirta-q42019c

Vuosien 2011 – 2014 aikana ylläpito- eli capex-investoinnit lohkaisivat varsin suuren osan liiketoiminnan rahavirroista, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) jäi varsin alhaiselle tasolle. Nyt tilanne on hieman parantunut ja vapaa rahavirta on ollut noin 35 – 40 miljoonassa eurossa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Arvioin vuoden 2020 rahavirtojen laskevan selvästi koronaviruspandemian johdosta. Mikäli pandemia alkaa helpottamaan vuoden 2020 edetessä, eikä merkittävää ns. toista aaltoa tule, niin silloin Olvi selviäisi rahavirtojen näkökulmasta katsottuna suhteellisesti ottaen hyvin.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 50 – 60 prosentissa neljän viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

olvi-osinko-q42019c

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Olvi: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,50 4/2019 0,45 4/2018 (1/2) 0,40
9/2020 0,50 9/2019 0,45 4/2018 (2/2) 0,40
YHTEENSÄ 1,00 0,90 0,80
+11,1% +12,5% +6,7%

Yhtiö alkoi maksamaan osinkoa kahdesti vuodessa vuonna 2019. Olen oheiseen taulukkoon jakanut aikaisempien vuosien osingot kahteen osaan vertailun helpottamiseksi.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,00 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,50 EUR: irtoaa 9.4.2020 ja maksetaan 8.5.2020
  • 0,50 EUR: irtoaa 31.8.2020 ja maksetaan 8.9.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Olvi: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

HUOM: Segmentti-tiedoissa tilikauden 2017-2020e liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Tämä siksi, että aikaisempien vuosien liikevaihdot olivat ulkoista myyntiä, kun taas 2017 – 2020e sisältävät myös konsernin sisäisen myynnin, jonka vaikutus on oikaistu pois negatiivisella Muut-erällä.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (23.3.2020) 32,50 41,20 31,50 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60
Lkm (000) 20 708 20 708 20 711 20 728 20 748 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,67 0,85 0,65 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 169,1 159,3 131,5 118,3 102,7 105,1 123,2
Viro 71,3 70,4 73,8 71,7 70,8 75,3 75,5
Latvia 38,9 39,8 37,5 30,3 28,7 27,2 27,9
Liettua 49,3 43,1 39,2 34,3 34,8 34,7 32,4
Valko-Venäjä 90,8 82,1 75,4 66,8 73,5 78,5 68,3
Muut -10,6 -10,3 -12,1
YHTEENSÄ 0,0 408,8 384,4 345,3 321,4 310,5 320,8 327,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 18,7 18,5 12,8 10,7 7,8 7,4 12,8
Viro 14,3 14,0 14,7 15,9 15,9 16,5 16,0
Latvia 4,3 4,3 4,4 3,4 3,0 2,1 2,5
Liettua 3,7 3,7 3,4 2,7 2,6 2,4 1,3
Valko-Venäjä 12,8 10,3 9,4 7,5 8,8 13,1 10,7
Muut -1,2 -0,7 0,0 0,2 0,0 -0,5 0,0
YHTEENSÄ 0,0 52,6 50,1 44,7 40,4 38,1 41,0 43,3
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 11,1% 11,6% 9,7% 9,0% 7,6% 7,0% 10,4%
Viro 20,1% 19,9% 19,9% 22,2% 22,5% 21,9% 21,2%
Latvia 11,1% 10,8% 11,7% 11,2% 10,5% 7,7% 9,0%
Liettua 7,5% 8,6% 8,7% 7,9% 7,5% 6,9% 4,0%
Valko-Venäjä 14,1% 12,5% 12,5% 11,2% 12,0% 16,7% 15,7%
YHTEENSÄ #DIV/0! 12,9% 13,0% 12,9% 12,6% 12,3% 12,8% 13,2%
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 65,0 0,0 300 409 384 345 322 311 328 327
Liiketulos 4,0 0,0 0,8 52,5 50,2 44,7 40,4 38,2 41,0 43,2
Nettotulos 3,2 0,0 0,3 41,8 40,8 36,0 32,5 22,3 32,5 33,5
Marginaali 4,9% #DIV/0! 0,1% 10,2% 10,6% 10,4% 10,1% 7,2% 9,9% 10,2%
EPS 0,15 0,00 0,02 2,02 1,97 1,74 1,57 1,07 1,57 1,61
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 24 34 19 29 20 13 4 8
Liikearvo 26 26 26 15 16 16 18 18
Muut varat 319 337 321 295 292 288 310 270
Varat yhteensä 370 397 365 339 329 316 333 296
Oma pääoma 240 261 234 216 202 184 190 169
Vähemmistö 3 3 3 1 2 1 2 3
Korolliset velat 3 4 5 13 25 47 62 53
Muut vastuut 123 130 123 108 100 84 79 71
Pääomat yhteensä 370 397 365 339 329 316 333 296
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 29 67 63 57 61 62 46 50
Investoinnit: Capex -19 -31 -32 -22 -19 -25 -44 -32
Vapaa rahavirta (FCF) 10 36 31 35 43 37 3 18
Investoinnit: Muut 1 2 -14 1 1 0 -0 0
Investointien jälkeen 11 38 16 36 43 37 2 18
Rahoitus: Voitonjako -21 -18 -18 -16 -14 -14 -14 -11
Rahoitus: Muut -0 -4 -8 -11 -22 -15 8 -6
Rahavarojen muutos -10 15 -10 9 7 8 -3 2
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,00 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,00 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinkotuotto 3,1% 2,4% 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3%
Osinko/nettotulos 5941,2% 49,5% 45,7% 46,1% 47,9% 65,2% 41,5% 40,3%
Osinko/FCF 210,3% 57,5% 60,7% 47,4% 36,4% 39,7% 539,7% 74,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 22,8 24,9 20,5 22,1 22,0
PE (3v) 24,3 21,6 17,9 20,5 20,0 15,6 14,3 24,5
PE 1 930,9 20,4 16,0 17,2 17,9 20,7 13,5 17,7
EV (mEUR) 652 823 639 604 585 495 495 639
EV/EBIT 814,1 15,7 12,7 13,5 14,5 13,0 12,1 14,8
Oma pääoma/osake 11,76 12,74 11,45 10,47 9,81 8,92 9,28 8,26
P/B 2,76 3,23 2,75 2,85 2,85 2,49 2,27 3,46
ROE 0,1% 16,7% 18,0% 17,1% 16,7% 11,8% 17,9% 21,0%
ROI 0,3% 20,6% 21,3% 19,5% 17,6% 15,7% 17,1% 20,1%
Omavaraisuusaste 65,9% 66,4% 64,9% 64,1% 61,9% 58,6% 57,9% 58,0%
Gearing -8,5% -11,4% -5,8% -7,1% 2,1% 18,4% 29,8% 26,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 41,20 38,15 34,20 32,20 31,50 28,60 31,70 28,10 29,87 29,00
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,00 0,96 0,96 0,96 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80
Osinkotuotto 2,4% 2,5% 2,8% 3,0% 2,7% 3,0% 2,7% 3,0% 2,7% 2,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,03 1,95 1,90 1,96 1,98 1,94 1,78 1,75 1,74 1,78
PE 20,3 19,6 18,0 16,4 15,9 14,8 17,8 16,1 17,1 16,3
EV (mEUR) 823 765 686 661 639 580 650 575 603 589
EV/EBIT 15,7 15,1 13,6 13,3 12,7 11,9 14,4 12,8 13,5 12,9
Oma pääoma/osake 12,74 12,56 11,66 11,85 11,45 11,27 10,66 10,70 10,47 10,25
P/B 3,23 3,04 2,93 2,72 2,75 2,54 2,97 2,63 2,85 2,83
ROE 16,8% 16,4% 17,1% 17,4% 18,1% 18,0% 17,4% 16,8% 17,2% 18,1%
ROI 20,6% 20,1% 20,8% 20,6% 21,3% 20,8% 19,7% 19,4% 19,6% 20,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus