Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 18.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (18.8.2017)30,42 EURMarkkina-arvo0,63 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,80 EUR Osinkotuotto2,6 %
Liikevaihto 2017e345 M EUR (+7,5 %)Nettotulos 2017e37 M EUR (+12,1 %)
PE17,0ROE17,5 %

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n… (lisää yritysesittelyssä).

OLVI18.8.2017 | 30,42 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä viime vuosien heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Osakkeen hinta on aavistuksen korkea, joka laskee hyvällä tasolla olevia pisteitä. Olvin tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 5 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,5 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaa noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Lisäksi Viron alkoholiveron korotus 1.7.2017 tuo epävarmuutta Olvin tuloksen kehitykseen. Odotuksissa on kuitenkin se, että osa Viron myynnistä siirtyy joko Latviaan tai takaisin Suomeen lieventäen veronkorotuksen vaikutusta.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuosi 2017 lähti lupaavasti liikkeelle. Yhtiö kyllä tekee hyvää tulosta hyvällä ROE:lla, mutta kasvu on ollut viime vuosina kiven alla. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun?

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Yhtiö olisi voinut toteuttaa nousevaa osinkokehitystä varsin helposti, mutta se on jostain syystä pitänyt osinkoa samalla tasolla muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen sitä on nostettu reippaasti. Kevään 2018 ennustettu osinko on 0,80 euroa, joka antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton.

Alkuvuosi 2017

Olvin Q1-Q2/2017

  • Liikevaihto: 180,1 M EUR (160,0 M EUR / +12,6 %)
  • Nettotulos: 19,4 M EUR (14,5 M EUR / +34 %)

Olivin alkuvuosi 2017 on lähtenyt hyvin liikkeelle niin liikevaihdon kuin nettotuloksen osalta. Edes kesäkauden viileä sää ei häirinnyt hyvää kehitystä.

Olvi on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan Suomessa, mikä on mahdollistanut tuotanto- ja logistiikkakapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen. Tämä hyöty näkyykin kasvaneena tuloksena.

Viron alkoholiveron nousu 1.7.2017 näkyi liikevaihtoa nostavasti Q2:n puolella, toisaalta Q3:n puolella nähtäneen vastaavasti pudotus myynnissä. Valko-Venäjän liikevoitto kehittyi hyvin (kasvu +41 %) alkuvuoden aikana. Siellä myyntiä veti hyvä paikallinen myynti sekä vienti Venäjälle.

Näkymät

Olvi kertoi nostavansa koko vuoden 2017 liikevoittoennustettaan:

konsernin myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna”.

Segmentit

Oheisissa taulukoissa on esitettynä yhtiön segmentit ja niiden liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 128,00 118,30 102,70 105,10 123,20
Viro 69,00 71,70 70,80 75,30 75,50
Latvia 35,00 30,30 28,70 27,20 27,90
Liettua 38,00 34,30 34,80 34,70 32,40
Valko-Venäjä 75,00 66,80 73,50 78,50 68,30
Muut
YHTEENSÄ 345,00 321,40 310,50 320,80 327,30
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 12,50 10,70 7,80 7,40 12,80
Viro 15,00 15,90 15,90 16,50 16,00
Latvia 5,00 3,40 3,00 2,10 2,50
Liettua 3,50 2,70 2,60 2,40 1,30
Valko-Venäjä 9,00 7,50 8,80 13,10 10,70
Muut 0,00 0,20 0,00 -0,50 0,00
YHTEENSÄ 45,00 40,40 38,10 41,00 43,30

Suomi

Vuonna 2016 Suomen myyntimäärät litroina kasvoivat +20 prosenttia ja Olvin markkinaosuus Suomessa kasvoi. Liikevoitto kasvoi peräti +37 prosenttia 10,7 miljoonaan euroon (7,8 M EUR). Yhtiö pystyi kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosessejaan entistä tehokkaammiksi, mikä vaikutti positiivisesti liikevoittoon.

H1/2017 jatkui samalla tavalla kuin koko vuosi 2016 meni eli myyntimäärät kasvoivat +16 prosenttia ja markkinaosuus kasvoi.

Koko vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 128 miljoonaan ja nettotuloksen noin 12,5 miljoonaan euroon.

Viro

Viron kannattavuus on polkenut paikallaan, sillä kannattavuus on ollut tällä tasolla (noin 15 – 17 M EUR) nyt 4 vuoden ajan.

Viron alkoholiveron nosto tapahtui 1.7.2017, minkä odotetaan hieman vaikuttavan segmentin lukuihin lyhyellä aikavälillä. Osa tästä markkinasta siirtynee Latviaan sekä takaisin Suomeen.

Tilikauden 2017 liikevaihdon sekä liikevoiton odotetaan olevan hieman alempia kuin vuonna 2017

Valko-Venäjä

Valko-Venäjän muutaman viime vuoden liikevaihdon kehityksessä näkyy ruplan devalvoituminen sekä kuluttajien ostovoiman lasku. Tilikauden 2016 liikevoitto laski 7,5 miljoonaan euroon (8,8 M EUR). Yhtiön päähuomio Valko-Venäjällä on kustannuskurissa.

Alkuvuosi 2017 alkoi Valko-Venäjällä todella lupaavasti. Liikevaihto kasvoi yli +17 prosenttia 38,6 miljoonaan euroon (H1/2016: 32,9 M EUR) ja liikevoitto nousi 5,3 miljoonaan euroon (H1/2016: 3,7 M EUR). Tulosta kasvatti mm. vienti Venäjälle, kustannustehokkuuden tuomat hyödyt sekä valuutan vahvistuminen.

Latvia ja Liettua

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto yhteensä on noin 73 miljoonaa euroa ja nettotulos noin 8,5 miljoonaa euroa. Näiden maiden voitollisuus on hyvässä kasvussa, vaikka osuus koko Olvin tuloksesta onkin vielä varsin pieni.

Tuloksen kehitys

Olvin hyvä liikevaihdon kehitys vuosina 2009 – 2012 on pysähtynyt, ja nyt liikevaihto on ollut noin 310 – 330 miljoonassa eurossa jo pidempää. Osasyynä tähän liikevaihdon kehityksen tasaantumiseen on ollut Valko-Venäjän ruplan raju devalvoituminen sekä heikko kesäsesonki etenkin vuonna 2015.

olvi-tuloslaskelma-q22017

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 35 miljoonassa eurossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Vuosi 2017 alkoi lupaavasti, sillä myynti kasvoi yli +12,5 prosenttia ja liikevoittokin oli selvästi viimevuotista parempi. Näin koko vuoden ennustettu liikevaihto on 345 miljoonaa ja nettotulos 37 miljoonaa euroa. Alkuvuoden hyvää kehitystä selittää Suomen ja Valko-Venäjän myynnin kasvu.

Vuonna 2017 Viro nostaa alkoholiveroaan varsin voimakkaasti. Olvi ei ole vielä osannut arvioida veron kokonaisvaikutusta, sillä osa Viron myynnistä todennäköisesti siirtyy Latvian puolelle sekä palaa takaisin Suomeen. On spekuloitu, että 24-laatikon oluen hinta nousisi halvimmillaankin 18 euroon, mikä osaltaan nostaa kynnystä lähteä hakemaan olutta Tallinnasta. Näin tämä olut ostettaisiin sitten Suomesta – tai olutralli siirtyy Latvian puolelle.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velat yhden vuoden tuloksellaan.

olvi-velkaisuus-q22017

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä kapuamassa selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on.

Yhtiön tase mahdollistaisi yritysjärjestelyitä, sillä velkaisuutta voisi nostaa helposti esimerkiksi 100 miljoonalla eurolla ilman, että velkaisuuden tunnusluvut merkittävästi heilahtaisivat. Tällaisessa tapauksessa omavaraisuusaste laskisi 48 prosenttiin ja gearing nousisi 41 prosenttiin.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on hyvänlaisessa nousussa, sillä vuosikymmenen alun noin 40 miljoonasta ollaan noustu viime vuosien noin 60 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit olivat koholla vuosina 2011 – 2014, mutta sen jälkeen ne ovat laskeneet takaisin noin 20 – 25 miljoonaan euroon.

olvi-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) oli edellä mainituista syistä alhaisella tasolla vuosien 2011 – 2014 aikana, mutta sen jälkeen ne ovat lupaavasti nousseet noin 40 miljoonaan euroon.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Kevään 2018 osinkoennuste on 0,80 euroa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (18.8.2017: 30,42 eur) noin 2,6 prosentin osinkotuoton.

olvi-osinko-q22017

Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Arvostus

Olvin osaketta voidaan pitää PE-luvuilla 17,0x – 22,3x (PE1-7) mitattuna korkeahkosti hinnoiteltuna. Toisaalta alkuvuoden 2017 hyvä kehitys selittää nykyistä PE-luvun tasoa.

olvi-osinko-q22017

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+18) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +18 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (18.8.2017) 30,42 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65 14,75 15,35
Lkm (000) 20 711 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758 20 758 20 734
Markkina-arvo (Mrd) 0,63 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41 0,31 0,32
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 90 180 345 321 310 321 328 305 285 268
Liikevoitto 16 25 45 40 38 41 43 31 27 30
Nettotulos 14 19 37 33 22 33 34 26 13 26
Marginaali 15,6% 10,6% 10,7% 10,3% 7,1% 10,3% 10,4% 8,5% 4,6% 9,7%
EPS 0,68 0,92 1,79 1,59 1,06 1,59 1,64 1,25 0,63 1,25
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 26 20 13 4 8 6 4 8
Liikearvo 16 16 16 18 18 18 17 17
Muut varat 328 293 285 311 270 245 233 211
Tase yhteensä 370 329 314 333 296 269 254 236
Oma pääoma 219 202 185 190 169 145 127 127
Vähemmistö 1 2 1 2 3 2 1 2
Korolliset velat 17 25 47 62 53 58 59 43
Muut vastuut 133 100 81 79 71 64 67 64
Tase yhteensä 370 329 314 333 296 269 254 236
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 55 61 62 46 50 40 34 42
Investoinnit: Capex -19 -19 -25 -44 -32 -24 -33 -17
Vapaa rahavirta (FCF) 36 42 37 2 18 16 1 25
Investoinnit: Muut 0 1 0 0 0 0 -4 -1
Investointien jälkeen 36 43 37 2 18 16 -3 24
Rahoitus: Voitonjako -16 -15 -14 -14 -11 -10 -10 -8
Rahoitus: Muut -15 -21 -14 9 -5 -4 13 -17
Rahavarojen muutos 5 7 9 -3 2 2 0 -1
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,6% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5% 3,4% 3,3%
Osinko/nettotulos 44,8% 47,2% 66,0% 40,9% 39,7% 39,9% 79,8% 39,9%
Osinko/FCF 46,0% 37,1% 39,3% 674,6% 75,0% 64,9% 1037,9% 41,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,3 21,7 18,9 18,9 28,1
PE (3v) 20,5 19,8 15,5 14,1 24,4 18,8 16,4 17,1
PE 17,0 17,6 20,9 13,3 17,5 15,7 23,6 12,2
Oma pääoma/osake 10,62 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08 6,17 6,22
P/B 2,86 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77 2,39 2,47
ROE 17,5% 16,9% 11,6% 18,1% 21,3% 18,9% 10,1% 21,5%
ROI 19,3% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8% 15,0% 17,4%
Omavaraisuusaste 59,5% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6% 50,4% 54,7%
Gearing -4,1% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4% 43,0% 27,1%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset