Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 29.4.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (29.4.2017)28,40 EURMarkkina-arvo0,59 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,80 EUR Osinkotuotto2,8 %
Liikevaihto 2017e340 M EUR (+5,9 %)Nettotulos 2017e35 M EUR (+6,1 %)
PE16,8ROE16,4 %

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n… (lisää yritysesittelyssä).

OLVI29.4.2017 | 28,40 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä viime vuosien heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Osakkeen hinta on aavistuksen korkea, joka laskee hyvällä tasolla olevia pisteitä. Olvin tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 5 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,5 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaa noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Lisäksi Viron alkoholiveron korotus 1.7.2017 tuo epävarmuutta Olvin tuloksen kehitykseen. Odotuksissa on kuitenkin se, että osa Viron myynnistä siirtyy joko Latviaan tai takaisin Suomeen lieventäen veronkorotuksen vaikutusta.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuosi 2017 lähti lupaavasti liikkeelle. Yhtiö kyllä tekee hyvää tulosta hyvällä ROE:lla, mutta kasvu on ollut viime vuosina kiven alla. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun?

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Yhtiö olisi voinut toteuttaa nousevaa osinkokehitystä varsin helposti, mutta se on jostain syystä pitänyt osinkoa samalla tasolla muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen sitä on nostettu reippaasti. Kevään 2018 ennustettu osinko on 0,80 euroa, joka antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Segmentit

Yhtiö jakaa toimintamaansa segmenteikseen. Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 126,00 118,30 102,70 105,10 123,20
Viro 65,00 71,70 70,80 75,30 75,50
Latvia 36,00 30,30 28,70 27,20 27,90
Liettua 38,00 34,30 34,80 34,70 32,40
Valko-Venäjä 75,00 66,80 73,50 78,50 68,30
Muut
YHTEENSÄ 340,00 321,40 310,50 320,80 327,30
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 12,50 10,70 7,80 7,40 12,80
Viro 14,00 15,90 15,90 16,50 16,00
Latvia 4,50 3,40 3,00 2,10 2,50
Liettua 3,50 2,70 2,60 2,40 1,30
Valko-Venäjä 8,50 7,50 8,80 13,10 10,70
Muut 0,00 0,20 0,00 -0,50 0,00
YHTEENSÄ 43,00 40,40 38,10 41,00 43,30

Suomi
Vuonna 2016 Suomen myyntimäärät litroina kasvoivat +20 prosenttia ja Olvin markkinaosuus Suomessa kasvoi. Liikevoitto kasvoi peräti +37 prosenttia 10,7 miljoonaan euroon (7,8 M EUR). Yhtiö pystyi kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosessejaan entistä tehokkaammiksi, mikä vaikutti positiivisesti liikevoittoon.

Q1/2017 jatkui samalla tavalla kuin koko vuosi 2016 meni eli myyntimäärät kasvoivat +19 prosenttia ja markkinaosuus kasvoi. Liikevaihto kasvoi +13,8 prosenttia ja oli 27,1 miljoonaa euroa (Q1/2016: 23,8 M EUR).

Viro
Tilikauden 2016 liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 15,9 miljoonassa eurossa. Viron kannattavuus on polkenut paikallaan, sillä tällä tasolla kannattavuus on ollut nyt 4 vuoden ajan.

Viro kaavailee nostavansa mietojen alkoholijuomien veroa 1.7.2017 alkaen, minkä uskotaan vaikuttavan laskevasti Viro-segmentin liikevaihtoon ja liikevoittoon tilikaudesta 2017 alkaen. Toisaalta osa tästä markkinasta siirtynee Latviaan sekä takaisin Suomeen.

Q1/2017 liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat hieman Q1/2016 verrattuna. Odotettavaa on, että Q2/2017 aikana eli ennen veronkorotusta Viron myynti nousee uuteen ennätykseen.

Valko-Venäjä
Valko-Venäjän muutaman viime vuoden liikevaihdon kehityksessä näkyy ruplan devalvoituminen sekä kuluttajien ostovoiman lasku. Tilikauden 2016 liikevoitto laski 7,5 miljoonaan euroon (8,8 M EUR). Yhtiön päähuomio Valko-Venäjällä on kustannuskurissa.

Alkuvuosi 2017 alkoi Valko-Venäjällä todella lupaavasti. Liikevaihto kasvoi yli +30 prosenttia 14,4 miljoonaan euroon (Q1/2016: 11,0 M EUR) ja liikevoitto nousi 1,2 miljoonaan euroon (Q1/2016: 0,2 M EUR). Tulosta kasvatti mm. vienti Venäjälle, kustannustehokkuuden tuomat hyödyt sekä valuutan vahvistuminen.

Latvian ja Liettuan
Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto yhteensä on noin 74 miljoonaa euroa (2016: 65 M EUR) ja nettotulos noin 8 miljoonaa euroa (2016: 6 M EUR). Näiden maiden voitollisuus on hyvässä kasvussa, vaikka osuus koko Olvin tuloksesta onkin vielä varsin pieni.

Tuloksen kehitys

Olvin hyvä liikevaihdon kehitys vuosina 2009 – 2012 on pysähtynyt, ja nyt liikevaihto on ollut noin 310 – 330 miljoonassa eurossa jo pidempää. Osasyynä tähän liikevaihdon kehityksen tasaantumiseen on ollut Valko-Venäjän ruplan raju devalvoituminen sekä heikko kesäsesonki etenkin vuonna 2015.

olvi-tuloslaskelma-q12017

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 25 – 35 miljoonan euron välimaastossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Vuosi 2017 alkoi lupaavasti, sillä myynti kasvoi yli 10 prosenttia ja liikevoittokin oli selvästi viime vuotista parempi. Näin koko vuoden liikevaihtoennuste on 340 miljoonaa ja nettotulos 35 miljoonaa euroa. Alkuvuoden hyvää kehitystä selittää Suomen ja Valko-Venäjän myynnin kasvu.

Olvi itse arvioi tilikautta 2017:

Konsernin vuoden 2017 myyntivolyymin ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2017 Viro nostaa alkoholiveroaan varsin voimakkaasti. Olvi ei ole vielä osannut arvioida veron kokonaisvaikutusta, sillä osa Viron myynnistä todennäköisesti siirtyy Latvian puolelle sekä palaa takaisin Suomeen. On spekuloitu, että 24-laatikon oluen hinta nousisi halvimmillaankin 18 euroon, mikä osaltaan nostaa kynnystä lähteä hakemaan olutta Tallinnasta. Näin tämä olut ostettaisiin sitten Suomesta – tai olutralli siirtyy Latvian puolelle.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velat yhden vuoden tuloksellaan.

olvi-velkaisuus-q12017

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä kapuamassa selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on.

Yhtiön tase mahdollistaisi yritysjärjestelyitä, sillä velkaisuutta voisi nostaa helposti esimerkiksi 100 miljoonalla eurolla ilman, että velkaisuuden tunnusluvut merkittävästi heilahtaisivat. Tällaisessa tapauksessa omavaraisuusaste laskisi 50 prosenttiin ja gearing nousisi 42 prosenttiin.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Tilikauden 2017 osinkoennuste on 0,80 euroa (2016: 0,75 eur). Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (29.4.2017: 26,40 eur) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

olvi-osinko-q12017

Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Arvostus

Olvin osaketta voidaan pitää PE-luvuilla 16,8 – 21,1 (PE1-7) mitattuna hivenen korkeasti hinnoiteltuna. Toisaalta alkuvuoden 2017 hyvä kehitys selittää nykyistä PE-luvun tasoa.

olvi-roe-roi-q12017

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+29) ja osingonmaksuilla (-16). Oikaisu on yhteensä +13 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (29.4.2017) 28,40 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65 14,75 15,35
Lkm (000) 20 748 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758 20 758 20 734
Markkina-arvo (Mrd) 0,59 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41 0,31 0,32
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 105 71 340 321 310 321 328 305 285 268
Liikevoitto 18 6 43 40 38 41 43 31 27 30
Nettotulos 13 6 35 33 22 33 34 26 13 26
Marginaali 12,4% 8,5% 10,3% 10,3% 7,1% 10,3% 10,4% 8,5% 4,6% 9,7%
EPS 0,63 0,29 1,69 1,59 1,06 1,59 1,64 1,25 0,63 1,25
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 28 20 13 4 8 6 4 8
Liikearvo 16 16 16 18 18 18 17 17
Muut varat 302 293 285 311 270 245 233 211
Tase yhteensä 346 329 314 333 296 269 254 236
Oma pääoma 222 202 185 190 169 145 127 127
Vähemmistö 1 2 1 2 3 2 1 2
Korolliset velat 22 25 47 62 53 58 59 43
Muut vastuut 101 100 81 79 71 64 67 64
Tase yhteensä 346 329 314 333 296 269 254 236
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,8% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5% 3,4% 3,3%
Osingonmaksusuhde 47,4% 47,2% 66,0% 40,9% 39,7% 39,9% 79,8% 39,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 21,1 21,8 18,8 18,9 28,1
PE (3v) 19,6 19,8 15,5 14,1 24,4 18,8 16,4 17,1
PE 16,8 17,6 20,9 13,3 17,5 15,7 23,6 12,2
Oma pääoma/osake 10,75 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08 6,17 6,22
P/B 2,64 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77 2,39 2,47
ROE 16,4% 16,9% 11,6% 18,1% 21,3% 18,9% 10,1% 21,5%
ROI 18,1% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8% 15,0% 17,4%
Omavaraisuusaste 64,5% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6% 50,4% 54,7%
Gearing -2,7% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4% 43,0% 27,1%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements