Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 28.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e OLVI Ennuste
Osake (28.5.2018) 29,80 Osinko 12 kk 0,85 2,9%
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinko/EPS 51% 4v ka
Liikevaihto (M) 350 (+1,4%) Osinko/FCF 45% 4v ka
Nettotulos (M) 36 (+0,0%) Omav.aste 68%
EPS 1,74 Gearing -9%
PE 17,1 ROE 15,9%
PB 2,6 ROI 18,9%

Yrityksen tulosraportit voi ladata osoitteesta
https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/tiedotepalvelu/

Yhteenveto

OLVI28.5.2018 | 29,80 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys, omistuksen keskittyminen ja alhainen markkina-arvo. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 5 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,5 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaa noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Lisäksi vuoden 2017 Viron alkoholiveron ja Liettuan valmisteveron korotukset tuovat epävarmuutta Olvin tuloksen kehitykseen. Ja vielä on kuitenkin vaikea arvioida näiden vaikutuksia kokonaisuuteen. Lisäksi on hyvä muistaa, kun tekee tilikauden 2018 kvartaalitulosvertailuja vuoteen 2017, niin vuoden 2017 luvuissa näkyi veromuutosten ennakointia.

Olvin liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut vaimeaa viimeisten vuosien aikana, mutta vuonna 2017 liikevaihto kasvoi +7,6 prosenttia ja tulos +10,2 prosenttia. Eli lähtisikö tuloskunto vihdoin nousuun?

Osinkosijoittajaa Olvin epätasainen osinkokehitys mietityttää. Yhtiö olisi voinut toteuttaa nousevaa osinkokehitystä varsin helposti, mutta se on jostain syystä pitänyt osinkoa samalla tasolla muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen sitä on nostettu reippaasti. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,85 euroa, joka antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 29,80 euroa).

Tilikausi 2018

Olvin Q1/2018

  • Liikevaihto: 70,6 M EUR (70,7 M EUR / -0,1 %)
  • Nettotulos: 5,6 M EUR (5,5 M EUR / +1,7 %)
  • EPS: 0,27 EUR (0,26 EUR)

Olvin Q1/2018 liikevaihto jäi viime vuoden tasolle. Myynti kehittyi hyvin Suomessa (+5,0 %), mutta oli laskussa Virossa (-13,5 %) ja Latviassa (-12,6 %).

Baltian kohdalla on hyvä muistaa viime vuoden veronkorotusten vaikutus alkuvuoden myyntiin. Silloin tavaraa ostettiin runsaasti varastoon, minkä johdosta vertailukauden luvut olivat ennätystasoa.

Veronkorotuksen jälkeen Viron laiva- ja satamakauppa on laskenut ja myyntiä on siirtynyt Latvian rajalle.

Raportoitu tulos nousi hieman (+1,7 %). Suomessa (+0,2 M EUR) ja Liettuassa tulos (+0,1 M EUR) kehittyi hyvin, mutta oli laskussa Virossa (-0,2 M EUR) ja Latviassa (-0,1 M EUR). Valko-Venajän liikevaihto ja tulos olivat euroissa edellisvuoden tasolla. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto ja tulos paranivat selvästi.

Kokonaisuutena euromääräiset muutokset vertailukauteen olivat varsin pieniä. Koko vuoden tuloskehityksen kannalta merkittävää onkin tulevan kesäsesongin pituus sekä suotuisat ja lämpimät ilmat.

Yhtiö sai tarvittavat viranomaisluvat Servaali Oy:n ostoon 3.4.2018. Näin se liittyy Olvin lukuihin Q2:sta alkaen.

Näkymät 2018

Olvi piti vuoden 2018 näkymät ennallaan

  • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) on edellisvuoden tasolla (2017: 44,7 M EUR)

Tulkitsen näkymiä siten, että Servaalin luvut eivät sisälly arvioon.

Yhtiö toteaa myös, että

”Kvartaalitulosten arvioidaan vuonna 2018 muodostuvan eri tavalla vuoteen 2017 verrattuna, tuloksen painottuessa edellistä vuotta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.”

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Ja kuten edellä todettiin, niin yhtiö arvioi tilikauden 2018 liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla. Näillä saadaan yhtiön liikevaihtoennusteeksi noin 350 miljoonaa ja liiketulosennusteeksi noin 45 miljoonaa euroa. Lisäksi voidaan olettaa, että Servaalin luvut eivät sisälly näihin arvioihin.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 350,0 79,4 95,0 105,0 70,6 345,2 75,6 91,3 108,9 70,7
Muutos (%) 1,4% 5,1% 4,0% -3,6% -0,1% 7,6% 5,8% 1,8% 11,3% 13,7%
Liiketulos 45,4 6,0 16,0 17,0 6,4 44,7 4,4 15,2 19,0 6,2
Muutos (%) 1,4% 36,9% 5,4% -10,4% 2,8% 10,6% -17,9% 0,1% 22,2% 40,9%
Marginaali 13,0% 7,6% 16,8% 16,2% 9,1% 13,0% 5,8% 16,6% 17,4% 8,8%

Liikevaihtoennuste

Toukokuu on ollut varsin lämmin, joten Q2:n myynnin voi olettaa kehittyvän suotuisasti. Oma arvioni on kuitenkin -3,6 prosentin myynnin laskua Q2:lle. Tämä siksi, että heinäkuussa 2017 Viro nosti alkoholiveroa, minkä johdosta kaupat täydensivät varastojaan Q2:n puolella. Siksi olen hieman varovaisesti arvioinut Q2/2018 liikevaihtoa ja päätynyt noin 105 – 110 miljoonaan euroon.

Vuosi sitten Q3:lla myynti oli Virossa hieman vaimeampaa kauppojen purkaessa Q2:lla syntyneitä varastoja. Lisäksi, mikäli hyvä kesäsää jatkuu myös lomakaudella, niin Q3/2018 myyntiluvut voivat olla vastaavasti selvästi viimevuotista parempia.

Koko tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 350 – 360 miljoonaa euroa eli sama, mikä yhtiön oma arviokin oli.

Liiketulosennuste

Tilikauden 2018 liiketulosarvioni on noin 45 – 50 miljoonaa euroa, mikä on linjassa Olvin oman ennusteen kanssa. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 13 prosentissa (2017: 13,0 %), joten toiminnan kannattavuus pysynee ennallaan.

Liiketulosta nostaa Suomen toimintojen tehokkuuden parantuminen, mutta toisaalta laskee Valko-Venäjän valuutan devalvoituminen.

Liiketulosarvioissani perusajatus on se, että Q2:lla liiketulos laskee, kun taas Q3:lla se nousee Viron vertailukauden kehityksen seurauksena. Prosenteissa muutokset näyttävät isoilta, mutta euromääräisesti kyse on pitkälti joistakin sadoista tuhansista euroista.

Nettotulosennuste

Koko tilikauden 2018 korko- ja muiden kulujen arvioin olevan noin -2 miljoonaa euroa eli noin -0,5 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 45,4 6,0 16,0 17,0 6,4 44,7 4,4 15,2 19,0 6,2
Korkokulut -1,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 -2,3 -1,4 -0,5 -0,6 0,1
Muut kulut -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 43,5 5,4 15,5 16,5 6,1 42,4 2,9 14,7 18,4 6,3
Verot -7,5 -1,0 -3,0 -3,0 -0,5 -6,2 1,2 -2,0 -4,6 -0,8
Nettotulos 36,0 4,4 12,5 13,5 5,6 36,2 4,1 12,7 13,8 5,5

Q2 – Q4/2018 veroja laskiessani olen käyttänyt noin 18 – 20 prosentin veroastetta. Q1/2018 verot olivat varsin alhaisella tasolla, joten koko tilikauden 2018 veroksi tulisi näillä ennusteilla noin -7,5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi noin 17 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on siten 35 – 37,5 miljoonaa euroa eli olisi vuoden 2017 tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä eikä Servaalin tuomaa lisää lukuihin.

Tuloksen kehitys

Olvin liikevaihto on ollut noin 310 – 320 miljoonassa eurossa vuodesta 2012 alkaen. Nyt vuonna 2017 liikevaihto nousi selvästi tämän yli, joten on mielenkiintoista nähdä, miten liikevaihto kehittyy lähivuosina. Olvin liikevaihtoon vaikuttaa myöskin kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät.

olvi-tuloslaskelma-q12018

Nettotulos on sekin polkenut paikallaan ollen noin 35 miljoonassa eurossa jo varsin pitkän aikaa. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, mutta kysymys onkin, että mistä kasvua?

Vuosi 2017 sujui hyvin ja litramääräinen myynti kasvoi +5,5 prosenttia ja saavutti uuden ennätystason. Tämä näkyi myöskin liikevaihdon hyvänä kehityksenä (+10,2 %). Vuoden hyvää kehitystä selittää Suomen, Latvian ja Valko-Venäjän myynnin kasvu.

Vuoden 2017 raportoitu tulos nousi +10 prosenttia 36,1 miljoonaan euroon. Tulosta rasitti -1,2 miljoonan euron alaskirjaus liittyen lasipullokantaan. Ilman tätä tulos olisi ollut vieläkin paremmassa kasvussa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaa hieman ja liiketulos (ebit) on edellisvuoden tasolla. Tulosennusteet-kappaleessa päädyin arvioissani noin 350 – 360 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 35 – 37,5 miljoonan euron nettotulokseen. Arviot eivät sisällä hankitun Servaali Oy:n tuomaa vaikutusta (liikevaihto noin 27 miljoonaa ja käyttökate noin 2 miljoonaa euroa).

Olvin osaketta voidaan pitää (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla) PE-luvuilla 17,1x – 19,6x mitattuna suhteellisen kohdalleen hinnoiteltuna. Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2017 tapaan noin 36 miljoonaa euroa (tai enemmän) vai palautuuko se taas takaisin noin 33 miljoonaan euroon? Kasvu on kuitenkin ollut tiukassa.

olvi-roe-roi-q12018

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Yhtiö pystyisi maksamaan korolliset velat yhden vuoden tuloksellaan.

olvi-velkaisuus-q12018

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja on noussut selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi se on.

Yhtiön tase mahdollistaisi yritysjärjestelyitä, ja yhtiö ilmoittikin hankkivansa Servaali Oy:n Suomen ja Ruotsin toiminnot. Velaton kauppahinta on 15,8 miljoonaa euroa, joten tämäkään ei vaikuta yhtiön velkaantumiseen paljoakaan. Servaali yhdistetään Olviin Q2/2018 aikana.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on hyvänlaisessa nousussa, sillä vuosikymmenen alun noin 40 miljoonasta ollaan noustu viime vuosien noin 60 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-rahavirta-q12018

Vuosien 2011 – 2014 aikana ylläpito- eli capex-investoinnit lohkaisivat varsin suuren osan liiketoiminnan rahavirroista, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) jäi varsin alhaiselle tasolle. Nyt tilanne on hieman parantunut ja vapaa rahavirta on ollut noin 35 – 40 miljoonassa eurossa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 40 prosentissa parin viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

olvi-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,85 4/2018 0,80 4/2017 0,75
YHTEENSÄ 0,85 0,80 0,75
+6,3% +6,7% +7,1%

Osinko on noussut 0,05 euroa per vuosi kolmena vuotena peräkkäin, joten oletan että kevään 2019 osinko nousee jälleen 0,05 euroa ja on 0,85 euroa. Tämä olisi noin 50 prosenttia ennustetusta nettotuloksesta, ja vastaisi siten edellisvuosien kehitystä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+30) ja osingonmaksuilla (-17). Oikaisu on yhteensä +13 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM: Segmentti-tiedoissa tilikauden 2017 ja 2018e liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Tämä siksi, että aikaisempien vuosien liikevaihdot olivat ulkoista myyntiä, kun taas 2017 ja 2018e sisältävät myös konsernin sisäisen myynnin, jonka vaikutus on oikaistu pois negatiivisella Muut-erällä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.5.2018) 29,80 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60 19,65 14,75
Lkm (000) 20 718 20 718 20 748 20 753 20 758 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,62 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59 0,41 0,31
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 137,5 131,5 118,3 102,7 105,1
Viro 67,5 73,8 71,7 70,8 75,3
Latvia 34,0 37,5 30,3 28,7 27,2
Liettua 45,0 39,2 34,3 34,8 34,7
Valko-Venäjä 77,0 75,4 66,8 73,5 78,5
Muut -11,0 -12,1
YHTEENSÄ 350,0 345,3 321,4 310,5 320,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 13,5 12,8 10,7 7,8 7,4
Viro 14,0 14,7 15,9 15,9 16,5
Latvia 5,0 4,4 3,4 3,0 2,1
Liettua 4,0 3,4 2,7 2,6 2,4
Valko-Venäjä 9,5 9,4 7,5 8,8 13,1
Muut -0,6 0,0 0,2 0,0 -0,5
YHTEENSÄ 45,4 44,7 40,4 38,1 41,0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 105 71 350 345 321 310 321 328 305 285
Liikevoitto 17 6 45 45 40 38 41 43 31 27
Nettotulos 14 6 36 36 33 22 33 34 26 13
Marginaali 12,9% 8,5% 10,3% 10,4% 10,3% 7,1% 10,3% 10,4% 8,5% 4,6%
EPS 0,65 0,29 1,74 1,74 1,59 1,06 1,59 1,64 1,25 0,63
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 31 29 20 13 4 8 6 4
Liikearvo 16 15 16 16 18 18 18 17
Muut varat 301 295 293 285 311 270 245 233
Tase yhteensä 348 339 329 314 333 296 269 254
Oma pääoma 234 216 202 185 190 169 145 127
Vähemmistö 1 1 2 1 2 3 2 1
Korolliset velat 11 13 25 47 62 53 58 59
Muut vastuut 102 109 100 81 79 71 64 67
Tase yhteensä 348 339 329 314 333 296 269 254
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 55 57 61 62 46 50 40 34
Investoinnit: Capex -25 -22 -19 -25 -44 -32 -24 -33
Vapaa rahavirta (FCF) 30 35 42 37 2 18 16 1
Investoinnit: Muut 0 1 1 0 0 0 0 -4
Investointien jälkeen 30 36 43 37 2 18 16 -3
Rahoitus: Voitonjako -17 -16 -15 -14 -14 -11 -10 -10
Rahoitus: Muut -13 -11 -21 -14 9 -5 -4 13
Rahavarojen muutos 0 9 7 9 -3 2 2 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3% 2,5% 3,4%
Osinko/nettotulos 48,9% 46,0% 47,2% 66,0% 40,9% 39,7% 39,9% 79,8%
Osinko/FCF 58,7% 47,4% 37,1% 39,3% 674,6% 75,0% 64,9% 1037,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 19,6 22,0 21,7 18,9 18,9
PE (3v) 17,6 20,4 19,8 15,5 14,1 24,4 18,8 16,4
PE 17,1 17,2 17,6 20,9 13,3 17,5 15,7 23,6
Oma pääoma/osake 11,34 10,47 9,83 8,96 9,25 8,29 7,08 6,17
P/B 2,63 2,85 2,85 2,48 2,28 3,45 2,77 2,39
ROE 15,9% 17,1% 16,9% 11,6% 18,1% 21,3% 18,9% 10,1%
ROI 18,9% 19,6% 17,3% 15,6% 17,1% 20,0% 15,8% 15,0%
Omavaraisuusaste 67,5% 64,0% 62,0% 59,2% 57,7% 58,1% 54,6% 50,4%
Gearing -8,5% -7,4% 2,5% 18,3% 30,2% 26,2% 35,4% 43,0%

 

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset