Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 30.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Myöhemmin vuonna 1952 yhtiön nimi muutettiin Olvi Oy:ksi. Yhtiö olisi halunnut ottaa nimekseen Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei antanut lupaa nimen käytölle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e OLVI Ennuste
Osake (30.4.2020) 38,40 Osinko 12 kk 1,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,80 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 400 -2,1% Osinko/EPS 53% 4v ka
Nettotulos (M) 29,1 -30,3% Osinko/FCF 64% 4v ka
EPS 1,41 Omav.aste 65%
P/E 27,3 Gearing -12%
EV/EBIT 19,3 ROE 11,1%
P/B 3,04 ROI 14,7%

Yrityksen tulosraportit voi ladata osoitteesta
https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/tiedotepalvelu/

Yhteenveto

OLVI30.4.2020 | 38,40 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkeahko osakkeen hinta, omistuksen keskittyminen ja alhainen markkina-arvo. Olvin tase on hyvässä kunnossa.

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 4 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,6 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaavat noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Olvin Q1:n oli erinomainen liikevaihdon (+10 %), myyntivolyymien (+11,5%) ja liiketuloksen (+30 %) kasvaessa selvästi.

Koronaviruspandemia alkoi näkymään maaliskuun puolivälissä, kun ravintoloita suljettiin ja matkustajaliikenne lähes loppui. Olvin asema vähittäiskaupassa on kaikilla kotimarkkinoilla vahva.

Valko-Venäjän valuuttakurssin heikkeneminen näkyi rahoituskuluissa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Olvi aloitti nopeasti kustannussäästö- ja muut toiminnan sopeuttamisen toimenpiteet turvatakseen yhtiön tuloksentekokykyä.

Yhtiö lisäsi tuotantovuoroja ja varastoarvoja on nostettu, jotta yhtiöllä on puskuria mahdollisten sairaustapausten aiheuttamien tuotantokatkosten johdosta.

Yhtiö maksoi ensimmäisen osan osingostaan normaalisti. Osingon toinen osa (0,50 EUR) maksetaan syksyllä. Mikäli tämä osinko perutaan, niin sillä olisi noin 10 miljoonan euron positiivinen kassavaikutus.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Olvi ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Olvi toteaa, että vaikka toistaiseksi raaka-aineiden ja työvoiman saatavuus on ollut hyvä, voi koronapandemian pitkittyminen tai henkilöstön laajamittainen sairastuminen vaikeuttaa tuotantoa.

Valko-Venäjän osalta epävarmuutta lisää valuuttakurssin selkeä heikentyminen.

Tilikausi 2020

Olvin Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 84,6 77,0 9,8%
Liiketulos (ebit) 7,8 6,0 30,2%
Nettotulos (omistajille) 5,4 5,1 6,9%
EPS (EUR) 0,26 0,25

Olvin Q1:n oli erinomainen liikevaihdon kasvaessa 10 prosenttia, mitä tuki myyntivolyymien selvä kasvu kaikilla Olvin markkinoilla (11,5 %).

Erityisen hyvää kehitys oli Liettuassa, missä myyntivolyymit kasvoivat 25 prosenttia ja liikevaihtokin 23 prosenttia. Liettuan myyntiä tuki kasvanut vienti Venäjälle.

Koronaviruspandemia alkoi näkymään maaliskuun puolivälissä, kun ravintoloita suljettiin ja matkustajaliikenne lähes loppui. Tämä kysyntä siirtyi vähittäiskauppaan, missä Olvilla on vahva asema.

Q1:n liiketulos kasvoi peräti 30 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (Q1/2019: 6,0 M EUR). Tuloskehitystä tuki kasvanut liikevaihto sekä kasvaneet marginaalit. On hyvä muistaa, että Olvin tulos tulee pääasiassa Q2 ja Q3 aikana, joten kovin pitkälle vieviä johtopäätöksiä Q1:n kehityksestä ei kannata tehdä.

Raportoitua nettotulosta rasitti 1,5 miljoonan euron rahoituskulut (Q1/2019: +0,2 M EUR), jotka tulivat Valko-Venäjän valuuttakurssin heikentymisen johdosta.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,00 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,50 EUR: irtosi 9.4.2020 ja maksetaan 8.5.2020
  • 0,50 EUR: irtoaa 31.8.2020 ja maksetaan 8.9.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että jälkimmäinen osinko perutaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 107,5 124,5 -13,7% 400,0 408,7 -2,1%
Liiketulos (ebit) 12,5 19,8 -36,9% 39,7 52,5 -24,4%
Nettotulos (omistajille) 9,0 13,1 -31,3% 29,1 41,8 -30,3%
EPS (EUR) 0,43 0,64 1,41 2,02
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,05 0,95

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Olvi: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Olvin liikevaihto lähti vuonna 2017 hyvään nousuun, joka jatkui myös vuosina 2018 ja 2019. Näiden kolmen vuoden aikana liikevaihto on noussut keskimäärin noin 8,3 prosenttia. Olvin liikevaihtoon vaikuttaa kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät.

olvi-tuloslaskelma-q12020

Viimeisen kolmen vuoden ajalta nettotulos on noussut keskimäärin 8,8 prosenttia. Olvi tekee tulosta hyvällä marginaalilla, joten toivottavasti hyvä myynnin kehitys saa jatkoa.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 370 – 410 miljoonan euron liikevaihtoon ja noin 25 – 35 miljoonan euron nettotulokseen. Erinomainen Q1:n antaa uskoa sille, että yhtiön liikevaihto ja tuloskunto pysyisi suhteellisen hyvällä tasolla myös pandemian aikana.

Olvin osaketta voidaan pitää (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla) PE-luvuilla mitattuna koholleen hinnoiteltuna (21,4x – 27,3x). Tuhannen taalan kysymys onkin, että mikä on Olvin nykyinen tuloksentekokyky? Onko se tilikauden 2019 tapaan noin 42 miljoonaa euroa vai palautuuko se taas takaisin noin 35 miljoonaan euroon?

olvi-roeroi-q12020

Oman pääoman tuotto ROE on ollut pitkään hyvällä noin 16 – 20 prosentissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kun vielä muistetaan, että Olvin velkaantuminen on ollut varsin maltillista, niin siihen nähden tämä ROE-taso on varsin erinomainen. Velkavipua käyttämällä ROE:ta voisi kammeta paremmalle tasolle. Mutta ei velkaa pidä ottaa pelkästään tunnuslukuja parantaakseen, vaan toimintaa laajentaakseen.

Tase

Olvin tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on varsin vähän suhteessa koko taseeseen. Lisäksi korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä, mitä voidaan pitää positiivisena tekijänä. Velkaa on vähän ja vapaa rahavirta osinkojen jälkeenkin on selvästi positiivista. Se tarkoittaa, että rahaa alkaa kerääntymään kassaan. Se puolestaan voisi tarkoittaa joko yritysjärjestelyitä taikka ylimääräisiä osinkoja.

olvi-velkaisuus-q12020

Kuten oheisista kaavioista voidaan nähdä, niin omavaraisuusaste on pienoisessa nousutrendissä ja on noussut selvästi yli hyvän tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin parantunut, kun muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi se on. Negatiivinen gearing tarkoittaa juurikin sitä, että rahavaroja on korollisia velkoja enemmän.

Rahavirta

Olvin liiketoiminnan rahavirta on noussut 5 – 10 vuoden takaisilta noin 45 – 50 miljoonan euron lukemista nykyiseen noin 65 miljoonaan euroon. Liiketoiminta tuottaa siten hyvin rahaa kassaan.

olvi-rahavirta-q12020

Vuosien 2011 – 2014 aikana ylläpito- eli capex-investoinnit lohkaisivat varsin suuren osan liiketoiminnan rahavirroista, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) jäi varsin alhaiselle tasolle. Nyt tilanne on hieman parantunut ja vapaa rahavirta on ollut noin 35 – 40 miljoonassa eurossa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Arvioin vuoden 2020 rahavirtojen laskevan selvästi koronaviruspandemian johdosta. Mikäli pandemia alkaa helpottamaan vuoden 2020 edetessä, eikä merkittävää ns. toista aaltoa tule, niin silloin Olvi selviäisi rahavirtojen näkökulmasta katsottuna suhteellisesti ottaen hyvin.

Kuten Tase-kappaleessa jo todettiin, niin Olvin velkaisuus on hyvässä laskussa. Tätä selittää hyvin korkea vapaa rahavirta, mistä on osinkojen jälkeen hyvin rahavaroja yli velkojen maksuun. Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut noin 50 – 60 prosentissa neljän viime vuoden ajan.

Osinko

Osinkoa Olvi on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Osinko on nousutrendissä, mutta väliin mahtuu vuosia, missä osinko on jäänyt edellisvuoden tasolle. Osingonmaksusuhde on sekin pysynyt hyvällä tasolla ollen noin 40 – 50 prosentissa jo 10 vuoden ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

olvi-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Olvi: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
9/2020 0,50 9/2019 0,45 4/2018 (2/2) 0,40
4/2021 0,55 4/2020 0,50 4/2019 0,45
YHTEENSÄ 1,05 0,95 0,85
+10,5% +11,8% +9,7%

Yhtiö alkoi maksamaan osinkoa kahdesti vuodessa vuonna 2019. Olen oheiseen taulukkoon jakanut aikaisempien vuosien osingot kahteen osaan vertailun helpottamiseksi.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,00 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,50 EUR: irtosi 9.4.2020 ja maksetaan 8.5.2020
  • 0,50 EUR: irtoaa 31.8.2020 ja maksetaan 8.9.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että jälkimmäinen osinko perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Olvi: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

HUOM: Segmentti-tiedoissa tilikauden 2017-2020e liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Tämä siksi, että aikaisempien vuosien liikevaihdot olivat ulkoista myyntiä, kun taas 2017 – 2020e sisältävät myös konsernin sisäisen myynnin, jonka vaikutus on oikaistu pois negatiivisella Muut-erällä.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (30.4.2020) 38,40 41,20 31,50 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60
Lkm (000) 20 711 20 708 20 711 20 728 20 748 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,80 0,85 0,65 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 169,1 159,3 131,5 118,3 102,7 105,1 123,2
Viro 71,3 70,4 73,8 71,7 70,8 75,3 75,5
Latvia 38,9 39,8 37,5 30,3 28,7 27,2 27,9
Liettua 49,3 43,1 39,2 34,3 34,8 34,7 32,4
Valko-Venäjä 90,8 82,1 75,4 66,8 73,5 78,5 68,3
Muut -10,6 -10,3 -12,1
YHTEENSÄ 0,0 408,8 384,4 345,3 321,4 310,5 320,8 327,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 18,7 18,5 12,8 10,7 7,8 7,4 12,8
Viro 14,3 14,0 14,7 15,9 15,9 16,5 16,0
Latvia 4,3 4,3 4,4 3,4 3,0 2,1 2,5
Liettua 3,7 3,7 3,4 2,7 2,6 2,4 1,3
Valko-Venäjä 12,8 10,3 9,4 7,5 8,8 13,1 10,7
Muut -1,2 -0,7 0,0 0,2 0,0 -0,5 0,0
YHTEENSÄ 0,0 52,6 50,1 44,7 40,4 38,1 41,0 43,3
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 11,1% 11,6% 9,7% 9,0% 7,6% 7,0% 10,4%
Viro 20,1% 19,9% 19,9% 22,2% 22,5% 21,9% 21,2%
Latvia 11,1% 10,8% 11,7% 11,2% 10,5% 7,7% 9,0%
Liettua 7,5% 8,6% 8,7% 7,9% 7,5% 6,9% 4,0%
Valko-Venäjä 14,1% 12,5% 12,5% 11,2% 12,0% 16,7% 15,7%
YHTEENSÄ #DIV/0! 12,9% 13,0% 12,9% 12,6% 12,3% 12,8% 13,2%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 107,5 84,6 400 409 384 345 322 311 328 327
Liiketulos 12,5 7,8 39,7 52,5 50,2 44,7 40,4 38,2 41,0 43,2
Nettotulos 9,0 5,4 29,1 41,8 40,8 36,0 32,5 22,3 32,5 33,5
Marginaali 8,4% 6,4% 7,3% 10,2% 10,6% 10,4% 10,1% 7,2% 9,9% 10,2%
EPS 0,43 0,26 1,41 2,02 1,97 1,74 1,57 1,07 1,57 1,61
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 41 34 19 29 20 13 4 8
Liikearvo 26 26 26 15 16 16 18 18
Muut varat 339 337 321 295 292 288 310 270
Varat yhteensä 406 397 365 339 329 316 333 296
Oma pääoma 259 261 234 216 202 184 190 169
Vähemmistö 3 3 3 1 2 1 2 3
Korolliset velat 11 4 5 13 25 47 62 53
Muut vastuut 133 130 123 108 100 84 79 71
Pääomat yhteensä 406 397 365 339 329 316 333 296
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 42 67 63 57 61 62 46 50
Investoinnit: Capex -22 -31 -32 -22 -19 -25 -44 -32
Vapaa rahavirta (FCF) 20 36 31 35 43 37 3 18
Investoinnit: Muut 2 2 -14 1 1 0 -0 0
Investointien jälkeen 22 38 16 36 43 37 2 18
Rahoitus: Voitonjako -21 -18 -18 -16 -14 -14 -14 -11
Rahoitus: Muut 7 -4 -8 -11 -22 -15 8 -6
Rahavarojen muutos 8 15 -10 9 7 8 -3 2
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,05 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,05 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinkotuotto 2,7% 2,4% 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3%
Osinko/nettotulos 74,7% 49,5% 45,7% 46,1% 47,9% 65,2% 41,5% 40,3%
Osinko/FCF 109,7% 57,5% 60,7% 47,4% 36,4% 39,7% 539,7% 74,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 23,7 24,9 20,5 22,1 22,0
PE (3v) 21,4 21,6 17,9 20,5 20,0 15,6 14,3 24,5
PE 27,3 20,4 16,0 17,2 17,9 20,7 13,5 17,7
EV (mEUR) 765 823 639 604 585 495 495 639
EV/EBIT 19,3 15,7 12,7 13,5 14,5 13,0 12,1 14,8
Oma pääoma/osake 12,65 12,74 11,45 10,47 9,81 8,92 9,28 8,26
P/B 3,04 3,23 2,75 2,85 2,85 2,49 2,27 3,46
ROE 11,1% 16,7% 18,0% 17,1% 16,7% 11,8% 17,9% 21,0%
ROI 14,7% 20,6% 21,3% 19,5% 17,6% 15,7% 17,1% 20,1%
Omavaraisuusaste 64,6% 66,4% 64,9% 64,1% 61,9% 58,6% 57,9% 58,0%
Gearing -11,7% -11,4% -5,8% -7,1% 2,1% 18,4% 29,8% 26,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 36,60 41,20 38,15 34,20 32,20 31,50 28,60 31,70 28,10 29,87
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,00 1,00 0,96 0,96 0,96 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80
Osinkotuotto 2,7% 2,4% 2,5% 2,8% 3,0% 2,7% 3,0% 2,7% 3,0% 2,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,05 2,03 1,95 1,90 1,96 1,98 1,94 1,78 1,75 1,74
PE 17,9 20,3 19,6 18,0 16,4 15,9 14,8 17,8 16,1 17,1
EV (mEUR) 749 823 765 686 661 639 580 650 575 603
EV/EBIT 13,8 15,7 15,1 13,6 13,3 12,7 11,9 14,4 12,8 13,5
Oma pääoma/osake 12,50 12,74 12,56 11,66 11,85 11,45 11,27 10,66 10,70 10,47
P/B 2,93 3,23 3,04 2,93 2,72 2,75 2,54 2,97 2,63 2,85
ROE 16,8% 16,8% 16,4% 17,1% 17,4% 18,1% 18,0% 17,4% 16,8% 17,2%
ROI 20,7% 20,6% 20,1% 20,8% 20,6% 21,3% 20,8% 19,7% 19,4% 19,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus