Oriola: Ennusteet

Päivitetty 24.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

oriola-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Oriola arvioi, että vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvaa vuoden 2019 tasosta (2019: 20,5 M EUR).

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Oriolan segmentit ovat

  • Consumer: tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita ja palveluita Ruotsissa Kronans Apotekin kautta.
  • Pharma: tarjoaa logistiikka, asiantuntija ja konsultointipalveluja lääkeyrityksille sekä laajan valikoiman lääkevalmisteita apteekeille.
  • Retail: tarjoaa laajan valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita apteekeille ja kaupoille. Lisäksi segmentti tarjoaa henkilöstövuokrausta ja annosjakelupalveluita terveydenhuollon toimijoille.

Oriola: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2017 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Consumer 775,0 192,6 185,0 195,0 202,4 750,1 190,8 182,6 188,8 187,9
Muutos (%) 3,3% 0,9% 1,3% 3,3% 7,7% -0,2% 0,0% 2,1% -2,1% -0,8%
Pharma 975,0 243,3 235,0 252,5 244,2 918,1 242,2 231,4 244,9 199,6
Muutos (%) 6,2% 0,5% 1,6% 3,1% 22,3% 22,4% 24,0% 28,3% 28,4% 8,8%
Retail 470,0 115,3 115,0 118,5 121,2 455,6 114,1 113,6 116,3 111,6
Muutos (%) 3,2% 1,1% 1,2% 1,9% 8,6% 6,0% 6,5% 14,5% 5,4% -1,4%
Muut -420,0 -106,0 -102,5 -103,5 -108,0 -402,4 -100,4 -98,6 -101,5 -101,9
YHTEENSÄ 1 800,0 445,2 432,5 462,5 459,8 1 721,4 446,7 429,0 448,5 397,2
Muutos (%) 4,6% -0,3% 0,8% 3,1% 15,8% 10,9% 13,1% 16,0% 12,3% 2,3%

Q1:n liikevaihto kasvoi lähes 16 prosenttia ja se noudatti oikeastaan vajaa vuosi sitten alkanutta hyvää liikevaihdon kasvutrendiä. Ruotsin kruunun heikentyminen vaikutti raportoituihin lukuihin, sillä vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liikevaihto olisi kasvanut 18 prosenttia.

Liikevaihdon hyvää kehitystä tuki koronaviruspandemian aiheuttama kysynnän kasvu kaikissa segmenteissä sekä muutokset lääkeyritysasiakkaiden jakelusopimuksissa.

Consumer-segmentissä yhtiön markkinaosuus Ruotsin apteekkimarkkinasta jatkoi hienoista laskuaan ja oli nyt 16,7 prosenttia.

Pharma-segmentin kasvua on tukenut Ruotsin lääkemarkkinan hyvä kehitys sekä Oriolan markkinaosuuden kasvu. Lisäksi liikevaihdon kehitystä on tukenut muutokset lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimuksissa.

Retail-segmentin liikevaihdon kehitystä tuki Ruotsin annosjakelupotilainen määrän kasvu.

Koska liikevaihdon voimakas kasvutrendi alkoi vuosi sitten Q2/2019 alkaen, niin tein loppuvuoden 2020 ennusteet vain hieman vertailukautta paremmiksi. Arvelen lääkkeiden Q1:llä nähdyn hamstrauksen vaikuttavan negatiivisesti liikevaihtoon, sillä kestää aikansa, kunnes kotitalouksien lääkevarastot on kulutettu.

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon olevan noin 1 775 – 1 825 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Consumer 16,0 3,2 3,0 3,5 6,3 5,3 -1,2 0,8 2,9 2,8
Muutos (%) 201,9% 275,0% 20,7% 125,0% -65,1% -81,8% -37,0% -17,6%
Pharma 17,5 4,3 5,0 5,0 3,2 17,1 4,1 4,8 4,7 3,5
Muutos (%) 2,3% 4,9% 4,2% 6,4% -8,6% -19,3% 0,0% -54,3% 34,3% 12,9%
Retail 2,0 0,6 0,6 0,5 0,3 -1,4 -0,6 -0,4 0,2 -0,6
Muutos (%) 150,0% -75,0%
Muut -7,5 -2,1 -1,6 -1,5 -2,3 -5,7 -1,5 -1,5 -0,7 -2,0
YHTEENSÄ 28,0 6,0 7,0 7,5 7,5 15,3 0,8 3,7 7,1 3,7
Muutos (%) 83,0% 650,0% 89,2% 5,6% 102,7% -21,9% -76,9% 7,6% -28,8%
MARGINAALI 1,6% 1,3% 1,6% 1,6% 1,6% 0,9% 0,2% 0,9% 1,6% 0,9%

Q1:n liiketulos tuplaantui vertailukaudesta ja oli nyt 7,5 miljoonaa euroa. Kasvua tuki liikevaihdon kasvu ja toisaalta sitä rasitti kohonneet henkilöstö- ja rahtikustannukset.

Yhtiöllä on käynnissä tehostusohjelmia, joiden positiivisen vaikutuksen (+20 M EUR) yhtiö arvioi realisoituvan täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin arvioin koronaviruspandemialla olevan vähäinen vaikutus yhtiön loppuvuoden 2020 tuloskuntoon. Viime vuoden tulosta painoi yt-neuvottelujen kulut sekä Ruotsin jakelutoiminnan korkeammat kulut. Mutta nämä kertaluontoiset kulut huomioiden muutos on suhteellisen vähäinen.

Arvioin vuoden 2020 liiketuloksen olevan noin 25 – 30 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 28,0 6,0 7,0 7,5 7,5 15,3 0,8 3,7 7,1 3,7
Rahoituskulut (netto) -4,9 -1,3 -1,4 -1,3 -0,9 -5,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4
Tulos ennen veroja 23,1 4,7 5,6 6,2 6,6 10,3 -0,3 2,5 5,8 2,3
Verot -5,1 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5 -2,5 0,2 -0,7 -1,4 -0,6
Nettotulos 18,0 3,6 4,4 4,9 5,1 7,8 -0,1 1,8 4,4 1,7
EPS 0,10 0,02 0,02 0,03 0,03 -0,05 0,00 0,01 0,03 0,01

Rahoituskulujen arvioin olevan viime vuoden tapaan noin 5 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 21 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 15…20 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Arvioin tulevien vuosien liikevaihdon kasvavan noin 2 – 3 prosentin tahdilla. Ruotsin jakelutoimintojen haasteiden arvioin ratkeavan, jonka johdosta liiketulosmarginaali nousee noin 2,0 – 2,5 prosentin tuntumaan. Yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa tämä näkyy euromääräisen tulostason nopeana nousuna.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 1 880 1 840 460 450 470 460
Muutos (%) 2,2% 2,2% 3,3% 4,0% 1,6% 0,0%
Liiketulos (ebit) 42,5 36,0 9,0 9,5 9,5 8,0
Muutos (%) 18,1% 28,6% 50,0% 35,7% 26,7% 6,7%
MARGINAALI 2,3% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 1,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 42,5 36,0 9,0 9,5 9,5 8,0
Rahoituskulut (netto) -5,0 -4,9 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2
Tulos ennen veroja 37,5 31,1 7,7 8,3 8,3 6,8
Verot -8,0 -6,6 -1,7 -1,8 -1,8 -1,3
Nettotulos 29,5 24,5 6,0 6,5 6,5 5,5
EPS 0,16 0,13 0,03 0,04 0,04 0,03

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus