Oriola: Ennusteet

Päivitetty 20.9.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

oriola-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Oriola päivitti näkymiään vuodelle 2019 ja nyt yhtiö arvioi, että vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu oikaistu liikevoitto laskee vuoden 2018 tasosta (2018: 39,1 M EUR).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Oriola uudisti segmenttijaotteluaan keväällä 2019 ja julkisti vertailutietoa vuosilta 2017 ja 2018. Oriolan segmentit ovat

  • Consumer: tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita ja palveluita Ruotsissa Kronans Apotekin kautta.
  • Pharma: tarjoaa logistiikka, asiantuntija ja konsultointipalveluja lääkeyrityksille sekä laajan valikoiman lääkevalmisteita apteekeille.
  • Retail: tarjoaa laajan valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita apteekeille ja kaupoille. Lisäksi segmentti tarjoaa henkilöstövuokrausta ja annosjakelupalveluita terveydenhuollon toimijoille.

Oriola: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2017 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Consumer 740,0 183,3 180,0 188,8 187,9 751,9 190,8 178,8 192,8 189,5
Muutos (%) -1,6% -3,9% 0,7% -2,1% -0,8% -1,3% 1,1% -4,5% -0,7% -1,3%
Pharma 900,0 235,5 220,0 244,9 199,6 750,0 195,4 180,4 190,7 183,5
Muutos (%) 20,0% 20,5% 22,0% 28,4% 8,8% 5,2% 2,8% 0,4% 6,1% 12,0%
Retail 445,0 112,1 105,0 116,3 111,6 429,8 107,1 99,2 110,3 113,2
Muutos (%) 3,5% 4,7% 5,8% 5,4% -1,4% 6,8% -1,5% 3,7% 8,5% 17,7%
Muut -415,0 -106,6 -105,0 -101,5 -101,9 -379,4 -98,5 -88,5 -94,4 -98,0
YHTEENSÄ 1 670,0 424,3 400,0 448,5 397,2 1 552,3 394,8 369,9 399,4 388,2
Muutos (%) 7,6% 7,5% 8,1% 12,3% 2,3% 1,6% -0,1% -2,0% 3,1% 5,7%

Consumer-segmentin alkuvuoden liikevaihto laski -1,5 prosenttia, mitä painoi valuuttakurssien vastatuuli. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto olisi noussut +2,1 prosenttia. Liikevaihtoa tuki myös korkeahintaisten reseptilääkkeiden sekä verkkokaupan myynnin kasvu. Oriolan markkinaosuus Ruotsin apteekkimarkkinasta laski 16,8 prosenttiin aiemmasta 17,1 prosentista.

Tein vuoden 2019 ennusteen noin 180 – 185 miljoonan euron kvartaalikohtaisilla ennusteilla. Se tarkoittaisi sitä, että segmentin liikevaihto laskisi -1,6 prosenttia vuodesta 2018.

Pharma-segmentin alkuvuoden liikevaihto on kasvanut vauhdilla (+18,8 %). Kasvua on tukenut Ruotsin lääkemarkkinan noin +10,6 prosentin kasvu sekä Oriolan markkinaosuuden kasvu. Myös Suomessa lääkemarkkina (+4,6 %) ja Oriolan markkinaosuus (46 vs 43 %) oli kasvussa. Lisäksi liikevaihdon kehitystä on tukenut muutokset lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimuksissa.

Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että vahva kehitys jatkuu vuoden toisellakin puoliskolla. Se tarkoittaisi noin +20 prosentin myynnin kasvua verrattuna vuoteen 2018.

Retail-segmentin liikevaihdon kehitystä (H1/2019: +2,0 %) tuki Ruotsin annosjakelupotilainen määrän kasvu. Arvioin tämän tukevan myös loppuvuoden kehitystä niin, että arvioin liikevaihdon kasvavan Q2:n tahdilla (n. +5,4 %) vuoden toisella puoliskolla.

Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 1 650 – 1 700 miljoonaa euroa. Kasvua tulisi noin +7,6 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Liikevaihdon kehitystä on alkuvuoden aikana jarruttanut valuuttakurssien vastatuuli, jonka voi odottaa korjaantuvan lähitulevaisuudessa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Consumer 12,0 2,0 3,3 3,7 3,0 17,7 3,0 4,9 6,0 3,8
Muutos (%) -32,2% -33,3% -32,7% -38,3% -21,1% -29,8% -28,6% -43,0% -17,8% -25,5%
Pharma 14,0 3,8 2,0 4,7 3,5 21,2 4,1 10,5 3,5 3,1
Muutos (%) -34,0% -7,3% -81,0% 34,3% 12,9% 51,4% 1266,7% 483,3% -41,7% -47,5%
Retail -1,0 -0,3 -0,3 0,2 -0,6 1,3 -4,6 3,2 0,8 1,9
Muutos (%) -75,0% -77,2% 113,3% -33,3% 35,7%
Muut -4,0 -0,8 -0,5 -0,7 -2,0 -18,1 -10,5 -2,1 -2,3 -3,2
YHTEENSÄ 21,0 4,7 4,5 7,9 3,9 22,1 -8,0 16,5 8,0 5,6
Muutos (%) -5,0% -72,7% -1,2% -30,4% -41,7% 54,2% -37,0% -47,2%
MARGINAALI 1,3% 1,1% 1,1% 1,8% 1,0% 1,4% -2,0% 4,5% 2,0% 1,4%

Consumer-segmentin alkuvuoden 2019 liiketulos on laskenut voimakkaasti (-32 %). Reseptilääkkeiden myynnin kasvu tuki liikevaihtoa, mutta sen vaikutus kannattavuuteen on laskeva alhaisempien katteiden johdosta. Tulosta painaa kuitenkin erityisesti kiristyvä kilpailu, nousseet toiminnan kulut sekä verkkokaupan kehityskulut.

Arvioin heikon tuloskehityksen jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla niin, että tulos jäisi noin 12 miljoonaan euroon (laskua -32 %).

Pharma-segmentin alkuvuoden 2019 tulos on puolestaan kehittynyt vahvasti (+24 %). Tuloskehitystä on tukenut liikevaihdon kasvun lisäksi Suomen toimintojen parantunut tehokkuus. Sen sijaan Ruotsin uuden jakelukeskuksen hitaampi käyttöönotto on pitänyt Ruotsin kustannustasoa korkealla.

Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin 14 miljoonaan euroon, mikä jäisi vertailukaudesta -34 prosenttia. Tätä selittää Q3/2018 kirjattu +9 miljoonan euron kertaluontoinen erä liittyen IT-toimittajan maksamaan korvausmaksuun. Tämä oikaisten segmentin tulos kasvaisi viime vuodesta.

Retail-segmentin alkuvuoden 2019 tulos on hienoisesti tappiollinen (-0,4 M EUR). Tulosta painaa Ruotsin jakelutoiminnan korkeat kulut sekä kiristynyt hintakilpailu Suomen annosjakelumarkkinoilla. Tein tilikauden 2019 tulosennusteen noin -1,0 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Muiden kulujen jälkeen arvioin tilikauden 2019 liiketuloksen olevan noin 17,5 – 22,5 miljoonaa euroa. Tämä olisi linjassa yhtiön näkymäarvion kanssa (valuuttakursseilla oikaistu liiketulos laskee vuodesta 2018).

Yhtiöllä on käynnissä tehostusohjelmia, joiden positiivisen vaikutuksen (+20 M EUR) yhtiö arvioi realisoituvan H2/2019 aikana ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Oriola myös tiedotti kesäkuussa aloittavansa YT-neuvottelut, minkä johdosta työntekijämäärä laskisi arviolta 90 henkilöllä. Tämä voi tuoda ylimääräisiä kertaluontoisia kuluja vuoden 2019 tulokseen.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 21,0 4,7 4,5 7,9 3,9 22,1 -8,0 16,5 8,0 5,6
Rahoituskulut (netto) -5,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -3,1 -0,6 -0,7 -1,1 -0,7
Tulos ennen veroja 16,0 3,6 3,3 6,6 2,5 19,0 -8,6 15,8 6,9 4,9
Verot -3,5 -0,7 -0,8 -1,4 -0,6 -6,4 0,1 -3,6 -1,5 -1,4
Nettotulos 12,5 2,9 2,5 5,2 1,9 12,6 -8,5 12,2 5,4 3,5
EPS 0,07 0,02 0,01 0,03 0,01 0,07 -0,05 0,07 0,03 0,02

Arvioin rahoituskulujen olevan noin -5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Veroja laskiessa käytin noin 21 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 10 – 13 miljoonaa euroa eli tulos jäisi vuoden 2018 tasolle tai hieman sen alle. Tulokseen vaikuttaa käynnissä olevien YT-neuvottelujen johdosta realisoituvat kertaluontoiset järjestelykulut sekä Ruotsin jakelukeskuksen käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset kulut.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisella aikataululla Ruotsin jakelukeskuksen käyttöönotto toteutuu ja tuleeko siellä samankaltainen kaaos, kuin Suomessa vuonna 2017? Mikäli käyttöönotto viivästyy, niin millaisia lisäkuluja tästä syntyy?
  • Kilpailu Ruotsin apteekkimarkkinalla on kireää, minkä lisäksi verkkokaupan laajentuminen painaa osaltaan katteita, kun hintavertailu käy käden käänteessä. Kuinka hyvin Oriola pärjää tässä kilpailussa ja kuinka hyvin se pystyy pitämään kannattavuuttaan hyvänä?
  • Onko Suomen mahdollisella Sote-uudistuksella vaikutusta Oriolan toimintaympäristöön Suomessa?

Tein liikevaihtoennusteet varovaisesti noin +0,5…+1,0 prosentin kasvuun. Markkina on kovasti kilpailtu, joten se pitänee kasvuvauhtia alhaisena tulevina vuosina.

Arvioin yhtiön kustannussäästöohjelman parantavan kannattavuutta niin, että tulostaso nousisi selvästi vuosien 2020 – 2021 aikana. Liiketulosmarginaali paranisi +2…+3 prosenttiin, jolla tasolla se keskimäärin oli vuosien 2012 – 2017 aikana.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 3 – 5 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 21 prosentin veroastetta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 695 1 680 420 405 440 415
Muutos (%) 0,9% 0,6% -1,0% 1,3% -1,9% 4,5%
Liiketulos (ebit) 48,5 34,5 6,0 10,0 10,5 8,0
Muutos (%) 40,6% 64,3% 27,7% 122,2% 32,9% 105,1%
MARGINAALI 2,9% 2,1% 1,4% 2,5% 2,4% 1,9%

ja liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 48,5 34,5 6,0 10,0 10,5 8,0
Rahoituskulut (netto) -3,5 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 45,0 30,5 5,0 9,0 9,5 7,0
Verot -9,0 -6,5 -1,0 -2,0 -2,0 -1,5
Nettotulos 36,0 24,0 4,0 7,0 7,5 5,5
EPS 0,20 0,13 0,02 0,04 0,04 0,03

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset