Oriola sijoituskohteena

Päivitetty 17.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. 

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Oriola Oyj toimii lääketukkukaupan alalla niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Yhtiöllä on noin 40 – 45 prosentin markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa. Lisäksi Oriolalla on Ruotsissa yli 300 apteekkia… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e ORIOLA Ennuste
Osake (EUR, 17.7.20) 1,94 Osinko (EUR, 12 kk) 0,10
Markkina-arvo (Mrd) 0,35 Osinkotuotto 5,2%
Liikevaihto (mEUR) 1 750 +1,7% Osinko/EPS 127% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 8,0 +0,1% Osinko/FCF 53% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 2,60 +34,0%
EPS 0,04 Omav.aste 14%
P/E 44,0 Gearing 95%
EV/EBIT 31,3 ROE 5,1%
P/B 2,26 ROI 4,1%

Huomioita

Oriolan liikevaihto on pysynyt noin 1,5 – 1,7 miljardin euron välimaastossa jo vuodesta 2013 alkaen. Mistä siis yhtiölle kasvua? Samalla yhtiön tuloskunto on kärsinyt erilaisista IT-järjestelmäuudistusten tuomista lisäkuluista sekä vakavista jakeluhäiriöistä, jollainen nähtiin Suomessa vuonna 2017. Ruotsin jakelukeskuksen laajennus ja automatisointi piti ottaa käyttöön Q1/2019, mutta tämä on viivästynyt tuoden lisäkuluja vuodelle 2019.

PE-luku nousi Q2/2020 tulospettymyksen johdosta korkeaksi (44x). Vuoden 2021 ennusteella (0,12 EUR) PE-luku asettuu noin 16,2x eli tähän nähden osakkeen arvostus olisi kohdallaan.

Arvonmäärityksen taustalla on ajatus siitä, että yhtiön IT-hankkeet saadaan maaliin, mikä voisi palauttaa tuloskunnon takaisin 30 – 40 miljoonaan euroon. Näin sain osakkeen arvoksi 2,60 euroa, mikä olisi selvästi yli nykyisen osakkeen hinnan (1,94 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): oriola-2020-07-17.pdf

oriola-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2006

Osavuosikatsaukset
Vuosikertomukset
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (oriola-2020-07-17.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 17.7.20) 1,94 2,03 1,98 2,80 4,31 4,32 3,27 2,55
Lkm (000) 181 486 181 486 181 464 181 412 181 389 177 502 151 130 151 157
Markkina-arvo (Mrd) 0,35 0,37 0,36 0,51 0,78 0,77 0,49 0,39
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Consumer 757,0 750,1 751,9 762,0
Pharma 943,0 918,1 750,0 713,2
Retail 472,5 455,5 429,8 402,3
Muut -422,5 -402,4 -379,4 -349,7
YHTEENSÄ 1 750,0 1 721,3 1 552,3 1 527,8
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Consumer 11,0 5,3 15,2 25,2
Pharma 13,0 17,1 21,1 14,0
Retail 0,5 -1,4 1,3 5,7
Muut -8,5 -5,7 -18,1 -7,0
YHTEENSÄ 16,0 15,3 19,5 37,9
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Consumer 1,5% 0,7% 2,0% 3,3%
Pharma 1,4% 1,9% 2,8% 2,0%
Retail 0,1% -0,3% 0,3% 1,4%
YHTEENSÄ 0,9% 0,9% 1,3% 2,5%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 415,0 895,6 1 750 1 721 1 552 1 528 1 642 1 626 1 612 1 620
Liiketulos 3,0 7,2 16,0 15,3 19,5 37,8 58,8 62,6 65,0 29,3
Nettotulos 1,1 3,5 8,0 8,0 10,7 26,3 42,8 44,6 -212,3 5,8
Marginaali 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,7% 1,7% 2,6% 2,7% -13,2% 0,4%
EPS 0,01 0,02 0,04 0,04 0,06 0,14 0,24 0,25 -1,40 0,04
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 135 71 66 17 61 122 92 137
Liikearvo 270 271 274 283 287 257 251 379
Muut varat 716 689 584 623 578 569 532 984
Varat yhteensä 1 120 1 031 924 922 925 947 874 1 500
Oma pääoma 156 157 178 198 205 195 74 278
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 283 190 129 127 133 129 234 319
Muut vastuut 681 683 617 597 587 624 567 903
Pääomat yhteensä 1 120 1 031 924 922 925 947 874 1 500
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 30 84 103 24 40 86 -11 30
Investoinnit: Capex -32 -22 -21 -40 -36 -11 -29 -27
Vapaa rahavirta (FCF) -2 63 82 -17 4 74 -40 2
Investoinnit: Muut 3 0 -21 3 -45 -9 69 -70
Investointien jälkeen 1 63 61 -14 -41 66 30 -68
Rahoitus: Voitonjako -16 -16 -16 -26 -24 74 0 -14
Rahoitus: Muut 70 -41 4 -4 3 -109 -80 133
Rahavarojen muutos 55 5 49 -44 -61 30 -51 50
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,10 0,09 0,09 0,09 0,14 0,13 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,10 0,09 0,09 0,09 0,14 0,13 0,00 0,00
Osinkotuotto 5,2% 4,4% 4,5% 3,2% 3,2% 3,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 226,7% 204,2% 152,6% 62,1% 59,3% 51,7% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF -787,3% 26,1% 19,9% -99,0% 590,6% 31,1% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v)
PE (3v) 39,6 24,6 13,5 13,4
PE 44,0 46,1 33,6 19,3 18,3 17,2 66,5
EV (mEUR) 501 488 423 618 854 774 636 567
EV/EBIT 31,3 31,9 21,7 16,4 14,5 12,4 9,8 19,3
Oma pääoma/osake 0,86 0,87 0,98 1,09 1,13 1,10 0,49 1,84
P/B 2,26 2,34 2,02 2,57 3,81 3,94 6,68 1,39
ROE 5,1% 4,8% 5,7% 13,1% 21,4% 33,2% -120,6% 2,0%
ROI 4,1% 4,7% 6,2% 11,4% 17,8% 19,9% 14,4% 5,8%
Omavaraisuusaste 13,9% 15,3% 19,2% 21,4% 22,2% 20,6% 8,5% 18,5%
Gearing 95,4% 76,1% 35,8% 55,8% 35,2% 3,4% 191,9% 65,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus