Orion: Arvonmääritys

Päivitetty 17.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.7.2019: 32,33 euroa

Laskennan parametrit

Orion on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Orion: Ennusteet).

Orion arvioi, että se saa vuonna 2019 etappimaksuja +45 miljoonan euron edestä. Tämä summa on huomioitu tulosennusteessa. Yhtiö arvoi myös, että se saa etappimaksuja yhteensä 20 – 25 miljoonaa euroa vuosien 2020 – 2021 aikana. Olen oikaistusta EPS-luvusta vähentänyt näiden etappimaksujen erotuksen eli noin -20 miljoonaa euroa (=45-25). Näin vuoden 2020 EPS-ennusteen lähtökohta on sopivalla kohdalla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 195,0 83,7 111,3
EPS 1,388 0,596 0,792
Oikaistu EPS 1,246
Osinko 1,500 1,500 0,000
Oma pääoma 640,0
Oma pääoma/osake 4,555

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,80x. Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 1,52 euroon. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,60%   3,0% + 0,80*4,5% + 0,0%
Osakkeita 140 492   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,72%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,11%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 117,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -1,83%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,60 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,60 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,60 %).

orion-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 42,29 31,08 30,28 32,33 32,33 32,33 32,33 32,33
Nettotulos 249,0 226,0 197,0 195,0 181,5 188,3 195,3 202,5
Muutos % 19,7% -9,2% -12,8% -1,0% -6,9% 3,7% 3,7% 3,7%
EPS 1,77 1,61 1,40 1,39 1,29 1,34 1,39 1,44
PE 23,9 19,3 21,6 23,3 25,0 24,1 23,3 22,4
Osinko 1,55 1,45 1,50 1,52 1,52 1,57 1,63 1,67
Osinkotuotto 3,7% 4,7% 5,0% 4,7% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2%
Oma pääoma 4,56 4,84 5,49 5,35 5,12 4,94 4,76 4,57
P/B 9,27 6,43 5,51 6,05 6,31 6,54 6,80 7,08
ROE 40,3% 34,2% 27,1% 25,6% 24,7% 26,6% 28,7% 30,9%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (32,33 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,60 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 195 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 182 ja 188 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset