Orion: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 23.10.2019

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2007 alkaen eli ns. Uuden Orionin aikakaudelta. Orion ja Oriola jakautuivat omiksi yhtiöikseen vuonna 2006, joten tästä syystä tiedot vain vuodesta 2007 alkaen. Oheisessa kaaviossa ja alla olevassa taulukossa vuoden 2007 osinko on ns. Vanhan Orionin osinko

Tiedot on kerätty yhtiön osinkosivulta, jossa on lisätietoa osingoista: https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/osaketietoa/osingot/.

orion-osinkohistoria-q42018

Oheiseen kaavioon on merkittynä Orionin perusosingon lisäksi lisäosinko, joita yhtiö on maksanut muutamaan otteeseen. Vuosien 2010 – 2012 lisäosingot olivat pääomanpalautusta ja vuoden 2017 lisäosinko oli ”juhlaosinko”. Yhtiö kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,55 euroon.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Orionin osinko on viime vuosien aikana irronnut maaliskuun loppupuoliskon aikoihin (viimeksi 27.3.2019).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden perusosingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Perusos. muutos Perus­osinko Lisäosinko
2020e 1,55 3,3% 1,55
2019 1,50 3,4% 1,50
2018 1,45 7,4% 1,45
2017 1,55 3,8% 1,35 0,20
2016 1,30 0,0% 1,30
2015 1,30 4,0% 1,30
2014 1,25 -3,8% 1,25
2013 1,30 0,0% 1,30
2012 1,42 8,3% 1,30 0,12
2011 1,26 20,0% 1,20 0,06
2010 1,10 5,3% 1,00 0,10
2009 0,95 -5,0% 0,95
2008 1,00 0,0% 1,00
2007 1,00 1,00 (ns. vanha Orion)

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus