Orion sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ORION Ennuste
Osake (EUR, 19.7.20) 44,33 Osinko (EUR, 12 kk) 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 6,2 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (mEUR) 1 075 +2,3% Osinko/EPS 99% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 221 +10,5% Osinko/FCF 109% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 32,65 -26,3%
EPS 1,58 Omav.aste 67%
P/E 28,1 Gearing -18%
EV/EBIT 21,7 ROE 28,3%
P/B 7,90 ROI 32,5%

Huomioita

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Tämän johdosta liikevaihto on pysynyt jo vuodesta 2012 alkaen noin 1,0 miljardin euron tasolla.

Eli mistä siis kasvua?

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on nostaa liikevaihto 1,5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Liikevaihdon pitäisi kasvaa noin 6 prosentin tahdilla vuoden 2019 tasosta, jotta tähän päästäisiin. Orion arvioi, että Nubeqa eli darolutamidi toisi merkittävää liikevaihdon kasvua 2021 alkaen. Jos yhtiö pääsee 1,5 miljardin euron liikevaihtotavoitteeseen, niin sen voisi odottaa kääntävän myös tuloskehityksen selvästi nykytasoa parempaan suuntaan.

Yhtiön osakkeen arvostus on hintavalla tasolla, sillä PE-luku on 28,1x. Myös arvonmääritykseni perusteella osake olisi yliarvostettu, sillä sain osakkeen arvoksi 32,65 euroa (osake 44,33 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): orion-2020-07-19.pdf

orion-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2007

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (orion-2020-07-19.pdf).

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun +128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin +5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 19.7.20) 44,33 41,27 30,28 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42
Lkm (000) 140 551 140 571 140 677 140 565 140 671 140 806 140 668 141 006
Markkina-arvo (Mrd) 6,23 5,80 4,26 4,37 5,95 4,50 3,52 2,88
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Alkuperälääkkeet 440,0 406,1 356,8 351,4 350,4 322,5 373,4
Erityistuotteet 490,0 486,1 473,1 519,0 507,8 471,2 427,1
Eläinlääkkeet 82,5 85,8 80,5 75,9 77,3 77,0 70,2
Fermion, Sopimusvalmistus ja muut 62,5 73,0 66,8 87,2 86,1 87,1 88,1
YHTEENSÄ 1 075,0 1 051 977 1 034 1 022 958 959
Diagnostiikka 48 58
YHTEENSÄ 1 075,0 1 051 977 1 034 1 070 1 016 959
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 247,5 572 1 075 1 051 978 1 034 1 074 1 016 1 015 1 007
Liiketulos 50,0 181 280 253 253 284 315 267 272 268
Nettotulos 40,0 143 221 200 197 226 249 208 211 206
Marginaali 16,2% 25,0% 20,6% 19,1% 20,2% 21,9% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5%
EPS 0,28 1,02 1,58 1,43 1,40 1,61 1,77 1,48 1,50 1,46
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 292 149 284 164 232 245 259 215
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 874 873 850 878 818 789 730 751
Varat yhteensä 1 179 1 036 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979
Oma pääoma 788 779 773 680 641 595 515 514
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 148 10 152 151 153 188 235 258
Muut vastuut 243 246 222 224 269 265 252 207
Pääomat yhteensä 1 179 1 036 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 260 271 231 228 249 255 297 215
Investoinnit: Capex -43 -36 -67 -77 -48 -43 -56 -73
Vapaa rahavirta (FCF) 216 235 164 152 201 212 240 142
Investoinnit: Muut 4 2 162 2 27 1 2 2
Investointien jälkeen 220 237 326 154 228 213 242 144
Rahoitus: Voitonjako -211 -219 -204 -218 -200 -183 -176 -193
Rahoitus: Muut 135 -153 -1 -2 -37 -48 -24 120
Rahavarojen muutos 144 -135 121 -67 -9 -18 41 70
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,50 1,50 1,45 1,35 1,30 1,30 1,25
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,50 1,50 1,50 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25
Osinkotuotto 3,4% 3,6% 5,0% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1%
Osinko/nettotulos 95,2% 105,2% 107,0% 90,2% 87,6% 87,9% 86,5% 85,5%
Osinko/FCF 97,5% 89,9% 128,6% 134,2% 108,3% 86,5% 76,1% 124,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 28,8 27,1 19,8 20,1 28,8
PE (3v) 30,2 27,9 19,0 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8
PE 28,1 28,9 21,6 19,3 23,9 21,6 16,7 14,0
EV (mEUR) 6 087 5 662 4 127 4 356 5 870 4 444 3 497 2 922
EV/EBIT 21,7 22,4 16,3 15,3 18,7 16,7 12,8 10,9
Oma pääoma/osake 5,61 5,54 5,50 4,84 4,56 4,22 3,66 3,64
P/B 7,90 7,44 5,51 6,43 9,27 7,57 6,84 5,60
ROE 28,3% 25,8% 27,2% 34,2% 40,3% 37,5% 41,1% 40,2%
ROI 32,5% 29,5% 28,8% 35,0% 39,9% 34,8% 35,8% 37,7%
Omavaraisuusaste 66,9% 75,3% 67,4% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5%
Gearing -18,3% -17,8% -17,1% -1,9% -12,4% -9,6% -4,7% 8,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus