Orion sijoituskohteena

Päivitetty 25.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ORION Ennuste
Osake (25.4.2019) 29,93 Osinko 12 kk 1,55
Markkina-arvo (Mrd) 4,2 Osinkotuotto 5,2%
Liikevaihto (M) 1 000 (+2,2%) Osinko/EPS 98% 4v ka
Nettotulos (M) 195 (-1,0%) Osinko/FCF 116% 4v ka
EPS 1,39 Omav.aste 67%
PE 21,6 Gearing -12%
EV/EBIT 16,5 ROE 25,5%
PB 5,5 ROI 27,1%

HUOM! Ylläolevan taulukon tunnusluvuissa ei ole huomioitu yhtiön Diagnostica-yksikön myynnistä saatua myyntivoittoa (128 M EUR).

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

Yhteenveto

HUOM! Arvoluvun laskennassa ei ole huomioitu yhtiön Diagnostica-yksikön myynnistä saatua myyntivoittoa (128 M EUR).

ORION25.4.2019 | 29,93 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä sekä korkeat PE-luvut. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Yhtiö onkin varsin mallikkaasti pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä muilla tuotteillaan. Esimerkiksi Easyhaler (astma) ja Dexdor (tehohoitorauhoite) lääkkeiden myynti on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Vuodesta 2019 näyttäisi tulevan varsin vaikea, sillä vertailukelpoinen myynti laskisi (arvolta -2 – 5 %) ja vertailukelpoinen liiketulos suorastaan romahtaisi (arviolta -15 – 20 %). Tilannetta helpottanee mahdollinen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 45 miljoonan euron etappimaksu. Yhtiö arvioi saavansa sen ennen vuoden loppua.

Yhtiön osakkeen korkea arvostus alkaa olemaan kohtuu hintavalla tasolla, sillä PE-luku on 21,6x.

Osinkosijoittajaa Orionin maine hyvänä osingonmaksajana kiinnostaa ja vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 1,55 euroa (kevät 2019: 1,50 eur). Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (29,93 eur) noin 5,2 prosentin osinkotuoton.

Osinkosijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että jotta osinko voisi jatkaa nousutrendissä, niin Orionin tulisi saada tuloksensakin hyvää nousuun. Nyt osingonmaksusuhde on ollut pitkään noin 100 prosentissa ja vapaasta rahavirrasta noin 115 prosentissa, joten ilman tuloksen nousua osingon nousullekaan ei ole juuri tilaa.

Tilikausi 2019

Orionin Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 241 247 -2,5%
Liiketulos (ebit) 55,0 69,8 -21,2%
Nettotulos (jatkuvat) 42,8 53,7 -20,3%
EPS (EUR) 0,30 0,38

Liikevaihto laski -2,5 prosenttia ja tulos suorastaan romahti -20 prosenttia.

Alkuperälääkkeiden myynti laski -3,7 prosenttia jota tuki erityisesti Easyhalerin vahva myynti (+21 %). Sen sijaan Parkinson-lääkkeiden liikevaihto jatkoi laskuaan (-25 %). Yleisesti ottaen patenttien päättyminen sekä geneerisen kilpailun lisääntyminen rasittaa alkuperälääkkeiden myynnin kehitystä.

Erityistuotteiden myynti laski vuonna 2018 noin -8,8 prosenttia ja lasku jatkui Q1:llä (-5,4 %). Tähän vaikutti mm. kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus).

Liiketulos (ebit) laski noin -15 miljoonaa euroa, josta suurimpia selittäviä eriä olivat

  • myynnin ja markkinoinnin kulut nousivat -6 miljoonaa euroa. Tämä liittyi Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvistä poistoista sekä Eayshalerin myyntipanostuksiin.
  • Etappi- yms. tuottojen lasku noin -3 miljoonalla eurolla.
  • Muiden tuottojen lasku noin -3 miljoonalla eurolla.

Näkymät 2019

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan:

  • liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2018 (977 M EUR)
  • liikevoitto on samalla tasolla kuin vuonna 2018 (253 M EUR)

Molempiin näkymäarvioihin sisältyy mahdollinen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 45 miljoonan euron etappimaksu. Mikäli etappimaksu viivästyy seuraavalle vuodelle, niin silloin liikevaihdon arvioiden lähtötaso vuodelle 2019 olisi noin 932 miljoonassa ja liikevoiton noin 208 miljoonassa eurossa.

Yhtiö kertoo arviossaan, että liikevoittoa painaa kasvuhankkeisiin liittyvät kulut sekä suuremmat poistot ja kasvavat myynnin ja markkinoinnin kulut. Lisäksi yhtiö arvioi, että kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu jatkuu.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 240 246 -2,4% 1 000 977 2,3%
Liiketulos (ebit) 55 70 -21,1% 250 253 -1,1%
Nettotulos (omistajille) 42,5 57,6 -26,2% 195 197 -1,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,55 1,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Orion: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Orion) kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

TOTEUTUMA 2015: Liikevaihto 1016 miljoonaa, ebit 267 miljoonaa euroa
TOTEUTUMA 2016: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)

Tilikausi 2017:

Helmikuu 2017: Liikevaihto noin 1075 miljoonaa, ebit yli 280 miljoonaa euroa
Huhtikuu 2017: (ei muutosta)
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1 085 miljoonaa ja ebit 293 miljoonaa euroa

Tilikausi 2018:

Helmikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 085 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (293 M EUR)
Huhtikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 034 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (284 M EUR). Vertailuluvut ilman Diagnosticaa.
Heinäkuu 2018: (ei muutosta)
Lokakuus 2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 978 miljoonaa ja ebit 253 miljoonaa euroa

Tilikausi 2019:

Helmikuu 2019: Liikevaihto samalla tasolla tai nousee hieman (2018: 978 M EUR), ebit on vuoden 2018 tasolla (2018: 253 M EUR).
Huhtikuu 2019: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun +128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin +5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä vuosina 2013 – 2015. Yhtiö on kuitenkin pystynyt hyvin paikkaamaan patenttien päättymisestä johtuvaa myynnin laskua uusien tuotteiden myynnin kasvulla.

Vuonna 2018 liikevaihto laski ja oli 978 miljoonaa euroa. Lisäksi vuodelle 2019 yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan hieman vuodesta 2018 ja tämä arvio sisältää +45 miljoonan euron kertaluontoisen etappimaksun. Kasvu on siis tiukassa.

orion-tuloslaskelma-q12019

Tilikauden 2018 tulos laski kolmatta vuotta peräkkäin ja oli 197 miljoonaa euroa (Diagnostican myyntivoitto on oikaistu pois).

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 950 – 1 050 miljoonaa ja nettotulos 185 – 210 miljoonaa euroa. Nämä arviot sisältävät 45 miljoonan euron etappimaksun, jonka Orion arvioi saavan vuoden 2019 loppupuolella.

Osakkeen PE-luku on 21,6x, joten osake on varsin korkealle arvostettu.

orion-roe-roi-q12019

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy.

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Korollisia velkoja on 158 miljoonaa ja käteistä yhtiöllä on 305 miljoonaa euroa. Orion voisi maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

orion-velkaisuus-q12019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat edellä mainituista syistä johtuen myös hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 60 – 70 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut yli 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 230 miljoonaa euroa. Rahavirrat näyttäisivät olevan hienoisessa laskutrendissä. Vuonna 2014 tuli tasokorjaus aiemmasta noin 210 miljoonasta eurosta noin 250 miljoonaan euroon. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on myöskin kehittynyt tasaisesti ja ehkä hiljalleen laskevassa trendissä. Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 1 025 miljoonaa euroa ja osinkoihin on käytetty noin 980 miljoonaa euroa. Eli lähes kaikki vapaa rahavirta on jaettu osinkoina ulos.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja useana vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa.

orion-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2007 alkaen on nähtävissä Orion: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,55 3/2019 1,50 3/2018 1,45
YHTEENSÄ 1,55 1,50 1,45
+3,3% +3,4% +7,4%

Kevään 2017 osinko sisälsi 0,20 euroa ylimääräistä osinkoa, minkä johdosta kevään 2018 osinko näyttää -6,5 prosentin laskua. Perusosinko nousi kuitenkin 1,35 eurosta 1,45 euroon eli +7,4 prosenttia.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,55 euroon, mikä antaisi noin 5,2 prosentin osinkotuoton (osake 29,93 EUR). Jotta osinko voisi jatkossa jatkaa hyvää kehitystään jatkossakin, niin yhtiön olisi saatava tuloksensa ja vapaan rahavirtansa taas hyvään nousuun.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+152) sekä osingonmaksulla (-211). Oikaisu on yhteensä -59 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat erään. Lisäksi omaa pääomaa on lisätty tuloksella (+152) ja muita vastuita on vähennetty osingoilla (-211).

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun +128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin +5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (25.4.2019) 29,93 30,28 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42 22,18
Lkm (000) 140 711 140 695 140 582 140 474 140 830 140 688 140 569 140 932
Markkina-arvo (Mrd) 4,21 4,26 4,37 5,94 4,50 3,52 2,87 3,13
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Alkuperälääkkeet 343 356,8 351,4 350,4 322,5
Erityistuotteet 500 473,1 519,0 507,8 471,2
Eläinlääkkeet 83 80,5 75,9 77,3 77,0
Fermion 55 50,6 51,0 47,6 52,7
Sopimusvalmistus ja muut 20 16,2 36,2 38,5 34,4
YHTEENSÄ 1 000 977 1 034 1 022 958
Diagnostiikka 48 52 58
YHTEENSÄ 1 000 977 1 082 1 074 1 016
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 240 241 1 000 978 1 082 1 074 1 016 1 015 1 007 980
Liikevoitto 55 55 250 253 293 315 267 272 268 278
Nettotulos 43 43 195 197 226 249 208 211 206 207
Marginaali 17,9% 17,8% 19,5% 20,1% 20,9% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5% 21,1%
EPS 0,31 0,31 1,39 1,40 1,61 1,77 1,48 1,50 1,47 1,47
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 246 249 164 232 245 186 215 145
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 881 884 878 817 788 802 750 677
Tase yhteensä 1 141 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836
Oma pääoma 759 773 680 641 595 515 514 510
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 158 152 151 153 188 235 258 137
Muut vastuut 224 222 225 269 264 252 207 189
Tase yhteensä 1 141 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 230 231 228 249 255 297 215 221
Investoinnit: Capex -60 -38 -67 -41 -38 -52 -66 -42
Vapaa rahavirta (FCF) 170 193 161 208 217 245 149 179
Investoinnit: Muut -20 134 -8 20 -4 -3 -5 -5
Investointien jälkeen 150 327 153 228 213 242 144 174
Rahoitus: Voitonjako -210 -204 -218 -200 -183 -176 -193 -200
Rahoitus: Muut 60 -1 -2 -37 -48 -25 119 48
Rahavarojen muutos 0 122 -67 -9 -18 41 70 22
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,550 1,500 1,450 1,350 1,300 1,300 1,250 1,300
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,55 1,50 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25 1,30
Osinkotuotto 5,2% 5,0% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1% 5,9%
Osinko/nettotulos 111,8% 107,1% 90,2% 87,4% 88,0% 86,7% 85,3% 88,5%
Osinko/FCF 128,3% 109,3% 126,6% 104,7% 84,4% 74,7% 117,9% 102,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 19,8 19,8 20,2 28,2 22,9
PE (3v) 20,4 19,0 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8 15,6
PE 21,6 21,6 19,3 23,9 21,6 16,7 13,9 15,1
EV/EBIT 16,5 16,5 14,9 18,6 16,6 13,1 10,9 11,2
Oma pääoma/osake 5,39 5,49 4,84 4,56 4,22 3,66 3,66 3,62
P/B 5,55 5,51 6,43 9,27 7,57 6,84 5,58 6,13
ROE 25,5% 27,1% 34,2% 40,3% 37,5% 41,0% 40,2% 42,0%
ROI 27,1% 28,8% 36,1% 39,9% 34,8% 35,7% 37,8% 45,9%
Omavaraisuusaste 66,5% 67,4% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5% 61,0%
Gearing -11,6% -12,5% -1,9% -12,3% -9,6% 9,5% 8,4% -1,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 33,42 30,28 32,62 23,09 24,87 31,08 39,29 55,90 48,87 42,29
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,550 1,500 1,500 1,500 1,500 1,450 1,450 1,450 1,450 1,550
Osinkotuotto (ennuste) 4,6% 5,0% 4,6% 6,5% 6,0% 4,7% 3,7% 2,6% 3,0% 3,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,32 1,43 1,44 1,51 1,51 1,61 1,55 1,76 1,82 1,77
PE 25,2 21,2 22,7 15,3 16,4 19,3 25,3 31,8 26,8 23,8
EV/EBIT 19,2 16,5 17,7 12,1 13,6 15,3 20,5 26,0 21,9 19,2
ROE 33,1% 27,6% 30,4% 33,8% 42,0% 34,2% 36,9% 46,0% 52,8% 40,3%
ROI 32,3% 28,8% 31,1% 34,1% 39,2% 35,0% 35,9% 43,3% 48,4% 38,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset