Orion sijoituskohteena

Päivitetty 12.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ORION Ennuste
Osake (17.7.2019) 32,50 Osinko 12 kk 1,55
Markkina-arvo (Mrd) 4,6 Osinkotuotto 4,8%
Liikevaihto (M) 1 003 (+2,6%) Osinko/EPS 98% 4v ka
Nettotulos (M) 195 (-1,0%) Osinko/FCF 113% 4v ka
EPS 1,39 Omav.aste 74%
PE 23,4 Gearing -13%
EV/EBIT 17,9 ROE 25,6%
PB 6,1 ROI 29,2%

HUOM! Ylläolevan taulukon tunnusluvuissa ei ole huomioitu yhtiön Diagnostica-yksikön myynnistä saatua myyntivoittoa (128 M EUR).

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

Yhteenveto

HUOM! Arvoluvun laskennassa ei ole huomioitu yhtiön Diagnostica-yksikön myynnistä saatua myyntivoittoa (128 M EUR).

ORION17.7.2019 | 32,50 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä sekä korkeat PE-luvut. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Yhtiö onkin varsin mallikkaasti pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä muilla tuotteillaan. Esimerkiksi Easyhaler (astma) myynti on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Vuodesta 2019 näyttäisi tulevan varsin vaikea, sillä vertailukelpoinen myynti laskisi (arvolta -2 – 5 %) ja vertailukelpoinen liiketulos suorastaan romahtaisi (arviolta -15 – 20 %). Tilannetta helpottaa darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 45 miljoonan euron etappimaksu, jonka yhtiö kirjaa Q3/2019 lukuihin.

Yhtiön osakkeen korkea arvostus alkaa olemaan kohtuu hintavalla tasolla, sillä PE-luku on 23,4x.

Osinkosijoittajaa Orionin maine hyvänä osingonmaksajana kiinnostaa ja vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 1,55 euroa (kevät 2019: 1,50 eur). Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (32,50 eur) noin 4,8 prosentin osinkotuoton.

Osinkosijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että jotta osinko voisi jatkaa nousutrendissä, niin Orionin tulisi saada tuloksensakin hyvää nousuun. Nyt osingonmaksusuhde on ollut pitkään noin 100 prosentissa ja vapaasta rahavirrasta noin 115 prosentissa, joten ilman tuloksen nousua osingon nousullekaan ei ole juuri tilaa.

Tilikausi 2019

Orionin Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 252 246 2,3% 493 493 -0,1%
Liiketulos (ebit) 52,1 69,7 -25,3% 107 140 -23,2%
Nettotulos (jatkuvat) 40,8 55,6 -26,6% 109 243 -55,0%
EPS (EUR) 0,29 0,40 0,59 0,78

Q2:n liikevaihto nousi +2,3 prosenttia.

Alkuperälääkkeiden myynti laski -6,9 prosenttia, mitä painoi erityisesti Parkinson-lääkkeiden liikevaihdon lasku (-27 %), jota paikkasi Easyhalerin vahva myynti (+20 %). Yleisesti ottaen patenttien päättyminen sekä geneerisen kilpailun lisääntyminen rasittaa alkuperälääkkeiden myynnin kehitystä.

Erityistuotteiden 1,5 vuotta jatkunut myynnin lasku päättyi Q2/2019, kun myynti kasvoi +3,5 prosenttia. Kireä hintakilpailu jatkuu kuitenkin edelleen Suomessa (ns. hintaputken kavennus). Orion arvioi, että vuonna 2018 tämän vaikutus myyntiin oli noin -15 miljoonaa euroa, mutta jää vuonna 2019 hieman tätä lievemmäksi.

Myös Eläinlääkkeiden, Fermion ja Sopimusvalmistuksen liikevaihdon kehitys oli positiivista (+23 %, +8,4 M EUR), mikä johtui osittain tilausten ajoituksista

Q2:n liiketulos (ebit) laski noin -17,6 miljoonaa euroa, josta suurimpia selittäviä eriä olivat

  • bruttokatteen lasku -6 miljoonalla eurolla
  • myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut nousivat -6 miljoonaa euroa. Tämä liittyi Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvistä poistoista sekä Eayshalerin myyntipanostuksiin.
  • T&K-kulujen nousu vajaalla -6 miljoonalla eurolla

Yhtiö sai nopeutetun käsittelyn USA:n FDA:lta darolutamidin myyntilupahakemukselle. Tuote voi saada myyntiluvan USA:ssa lähikuukausien aikana. Orion tiedotti 7.8.2019, että tuotteen myynti on alkanut USA:ssa, joten yhtiö kirjaa +45 miljoonan euron tuoton Q3/2019 lukuihinsa.

Näkymät 2019

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan:

  • liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2018 (977 M EUR)
  • liikevoitto on samalla tasolla kuin vuonna 2018 (253 M EUR)

Molempiin näkymäarvioihin sisältyy darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä 45 miljoonan euron etappimaksu.

Yhtiö kertoo arviossaan, että liikevoittoa painaa kasvuhankkeisiin liittyvät kulut sekä suuremmat poistot ja kasvavat myynnin ja markkinoinnin kulut. Lisäksi yhtiö arvioi, että kireä hintakilpailu sekä geneerinen kilpailu jatkuu.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 265 222 19,3% 1 003 977 2,6%
Liiketulos (ebit) 93 45 109% 250 253 -1,1%
Nettotulos (omistajille) 72,5 34,2 112% 195 197 -1,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,55 1,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Orion: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Orion) kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

TOTEUTUMA 2015: Liikevaihto 1016 miljoonaa, ebit 267 miljoonaa euroa
TOTEUTUMA 2016: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)

Tilikausi 2017:

Helmikuu 2017: Liikevaihto noin 1075 miljoonaa, ebit yli 280 miljoonaa euroa
Huhtikuu 2017: (ei muutosta)
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1 085 miljoonaa ja ebit 293 miljoonaa euroa

Tilikausi 2018:

Helmikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 085 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (293 M EUR)
Huhtikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 034 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (284 M EUR). Vertailuluvut ilman Diagnosticaa.
Heinäkuu 2018: (ei muutosta)
Lokakuu 2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 978 miljoonaa ja ebit 253 miljoonaa euroa

Tilikausi 2019:

Helmikuu 2019: Liikevaihto samalla tasolla tai nousee hieman (2018: 978 M EUR), ebit on vuoden 2018 tasolla (2018: 253 M EUR).
Huhtikuu 2019: (ei muutosta)
Heinäkuu 2019: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun +128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin +5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä vuosina 2013 – 2015. Yhtiö on kuitenkin pystynyt hyvin paikkaamaan patenttien päättymisestä johtuvaa myynnin laskua uusien tuotteiden myynnin kasvulla.

Vuonna 2018 liikevaihto laski ja oli 978 miljoonaa euroa. Lisäksi vuodelle 2019 yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan hieman vuodesta 2018 ja tämä arvio sisältää +45 miljoonan euron kertaluontoisen etappimaksun. Kasvu on siis tiukassa.

orion-tuloslaskelma-q22019

Tilikauden 2018 tulos laski kolmatta vuotta peräkkäin ja oli 197 miljoonaa euroa (Diagnostican myyntivoitto on oikaistu pois).

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 975 – 1 025 miljoonaa ja nettotulos 190 – 205 miljoonaa euroa. Nämä arviot sisältävät 45 miljoonan euron etappimaksun, jonka Orion kirjaa Q3/2019 lukuihinsa.

Osakkeen PE-luku on 23,4x, joten osake on varsin korkealle arvostettu.

orion-roe-roi-q22019

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy.

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Korollisia velkoja on vain 38 miljoonaa eli Orion lyhensi velkojaan merkittävästi Q2/2019 aikana. Tämä näkyi myös käteisen määrän laskuna 27 miljoonaan euroon.

orion-velkaisuus-q22019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat edellä mainituista syistä johtuen myös hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 60 – 70 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut yli 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 230 miljoonaa euroa. Rahavirrat näyttäisivät olevan hienoisessa laskutrendissä. Vuonna 2014 tuli tasokorjaus aiemmasta noin 210 miljoonasta eurosta noin 250 miljoonaan euroon. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on myöskin kehittynyt tasaisesti ja ehkä hiljalleen laskevassa trendissä. Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 1 025 miljoonaa euroa ja osinkoihin on käytetty noin 980 miljoonaa euroa. Eli lähes kaikki vapaa rahavirta on jaettu osinkoina ulos.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja useana vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa.

orion-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2007 alkaen on nähtävissä Orion: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,55 3/2019 1,50 3/2018 1,45
YHTEENSÄ 1,55 1,50 1,45
+3,3% +3,4% +7,4%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,55 euroon, mikä antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 32,50 EUR). Jotta osinko voisi jatkossa jatkaa hyvää kehitystään jatkossakin, niin yhtiön olisi saatava tuloksensa ja vapaan rahavirtansa taas hyvään nousuun.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+111) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +111 miljoonaa euroa ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun +128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin +5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (17.7.2019) 32,50 30,28 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42 22,18
Lkm (000) 140 492 140 695 140 582 140 474 140 830 140 688 140 569 140 932
Markkina-arvo (Mrd) 4,57 4,26 4,37 5,94 4,50 3,52 2,87 3,13
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Alkuperälääkkeet 340 356,8 351,4 350,4 322,5
Erityistuotteet 508 473,1 519,0 507,8 471,2
Eläinlääkkeet 83 80,5 75,9 77,3 77,0
Fermion 55 50,6 51,0 47,6 52,7
Sopimusvalmistus ja muut 18 16,2 36,2 38,5 34,4
YHTEENSÄ 1 003 977 1 034 1 022 958
Diagnostiikka 48 52 58
YHTEENSÄ 1 003 977 1 082 1 074 1 016
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 265 493 1 003 978 1 082 1 074 1 016 1 015 1 007 980
Liikevoitto 93 107 250 253 293 315 267 272 268 278
Nettotulos 73 84 195 197 226 249 208 211 206 207
Marginaali 27,4% 17,0% 19,4% 20,1% 20,9% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5% 21,1%
EPS 0,52 0,60 1,39 1,40 1,61 1,77 1,48 1,50 1,47 1,47
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 138 249 164 232 245 186 215 145
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 857 884 878 817 788 802 750 677
Tase yhteensä 1 009 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836
Oma pääoma 751 773 680 641 595 515 514 510
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 38 152 151 153 188 235 258 137
Muut vastuut 220 222 225 269 264 252 207 189
Tase yhteensä 1 009 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 230 231 228 249 255 297 215 221
Investoinnit: Capex -40 -38 -67 -41 -38 -52 -66 -42
Vapaa rahavirta (FCF) 190 193 161 208 217 245 149 179
Investoinnit: Muut -20 134 -8 20 -4 -3 -5 -5
Investointien jälkeen 170 327 153 228 213 242 144 174
Rahoitus: Voitonjako -210 -204 -218 -200 -183 -176 -193 -200
Rahoitus: Muut -60 -1 -2 -37 -48 -25 119 48
Rahavarojen muutos -100 122 -67 -9 -18 41 70 22
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,550 1,500 1,450 1,350 1,300 1,300 1,250 1,300
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,55 1,50 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25 1,30
Osinkotuotto 4,8% 5,0% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1% 5,9%
Osinko/nettotulos 111,7% 107,1% 90,2% 87,4% 88,0% 86,7% 85,3% 88,5%
Osinko/FCF 114,6% 109,3% 126,6% 104,7% 84,4% 74,7% 117,9% 102,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,4 19,8 20,2 28,2 22,9
PE (3v) 22,2 19,0 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8 15,6
PE 23,4 21,6 19,3 23,9 21,6 16,7 13,9 15,1
EV/EBIT 17,9 16,5 14,9 18,6 16,6 13,1 10,9 11,2
Oma pääoma/osake 5,35 5,49 4,84 4,56 4,22 3,66 3,66 3,62
P/B 6,08 5,51 6,43 9,27 7,57 6,84 5,58 6,13
ROE 25,6% 27,1% 34,2% 40,3% 37,5% 41,0% 40,2% 42,0%
ROI 29,2% 28,8% 36,1% 39,9% 34,8% 35,7% 37,8% 45,9%
Omavaraisuusaste 74,4% 67,4% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5% 61,0%
Gearing -13,3% -12,5% -1,9% -12,3% -9,6% 9,5% 8,4% -1,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 32,23 33,42 30,28 32,62 23,09 24,87 31,08 39,29 55,90 48,87
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,550 1,550 1,500 1,500 1,500 1,500 1,450 1,450 1,450 1,450
Osinkotuotto (ennuste) 4,8% 4,6% 5,0% 4,6% 6,5% 6,0% 4,7% 3,7% 2,6% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,22 1,32 1,43 1,44 1,51 1,51 1,61 1,55 1,76 1,82
PE 26,4 25,2 21,2 22,7 15,3 16,4 19,3 25,3 31,8 26,8
EV/EBIT 20,6 19,2 16,5 17,7 12,1 13,6 15,3 20,5 26,0 21,9
ROE 25,6% 33,1% 27,6% 30,4% 33,8% 42,0% 34,2% 36,9% 46,0% 52,8%
ROI 28,8% 32,3% 28,8% 31,1% 34,1% 39,2% 35,0% 35,9% 43,3% 48,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset