Orion sijoituskohteena

Päivitetty 23.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ORION Ennuste
Osake (23.6.2018) 23,44 Osinko 12 kk 1,50 6,4%
Markkina-arvo (Mrd) 3,3 Osinko/EPS 91% 4v ka
Liikevaihto (M) 990 (-8,5%) Osinko/FCF 108% 4v ka
Nettotulos (M) 210 (-7,1%) Omav.aste 57%
EPS 1,49 Gearing -6%
PE 15,7 ROE 31,1%
PB 4,9 ROI 31,9%

HUOM! Ylläolevan taulukon tunnusluvuissa ei ole huomioitu yhtiön Diagnostica-yksikön myynnistä saatavaa myyntivoittoa (arviolta 128 M EUR).

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

Yhteenveto

ORION26.3.2018 | 23,44 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Yhtiö onkin varsin mallikkaasti pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä muilla tuotteillaan. Esimerkiksi Easyhaler (astma) ja Dexdor (tehohoitorauhoite) lääkkeiden myynti on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Orion kertoi, että Alzheimer-taudin oireiden hoitoon kehitettyä reseptorissa tuli vesiperä, sillä tutkimuksessa tuotteella ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tämä on hyvä muistutus siitä, että aina tutkimustulokset eivät olekaan odotettuja.

Eturauhassyöpälääkkeen kehitys etenee III-vaiheessa ja siitä odotetaan tutkimustuloksia syksyllä 2018.

Yhtiön osakkeen korkea arvostus on laskenut nopean kurssilaskun seurauksena. Parhaimmillaan osake oli 58 eurossa, kun tätä kirjoitettaessa se on noin 23,44 eurossa. Näin PE-luku on laskenut 15,7x, joka alkaa olemaan jo kohtuullisella tasolla.

Osinkosijoittajaa Orionin maine hyvänä osingonmaksajana kiinnostaa ja kevään 2019 osinkoennusteeni on 1,50 euroa (kevät 2018: 1,45 eur). Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (23,44 eur) noin 6,4 prosentin osinkotuoton.

Osinkosijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että jotta osinko voisi jatkaa nousutrendissä, niin Orionin tulisi saada tuloksensakin hyvää nousuun. Nyt osingonmaksusuhde on ollut pitkään jo yli 80 prosentissa ja vapaasta rahavirrasta noin 100 prosentissa, joten ilman tuloksen nousua osingon nousullekaan ei ole juuri tilaa.

Yhtiön ilmoittama Diagnostica-yksikön myynti tuo hieman helpotusta tähän, sillä yhtiö saa siitä 163 miljoonaa euroa. Ensi kevään osinkoennusteella rahaa tarvittaisiin noin 210 miljoonaa euroa, joten Diagnostica-yksikön myyntihinta kattaa tästä ison osan.

Tällä hintatasolla osake alkaa jo kiinnostamaan, mutta sijoittajan kannattanee ensin odottaa aitoa käännettä osakekurssissa. Tai sitten vaihtoehtoisesti ostaa osaketta useissa pienissä erissä pidemmän ajan aikana.

Sijoittaja, joka etsii vuodesta toiseen nousevaa osinkovirtaa, niin Orion ei kuulu hänen salkkuunsa. Toisaalta Orion voi olla salkun perusosake, joka tuottaa sen noin 6,4 prosentin ”koron” osingon muodossa vuodesta toiseen.

Talousmentor-salkkussa on Orionin osakkeita.

Tilikausi 2018

Orionin Q1/2018

 • liikevaihto: 247,2 M EUR (265,5 M EUR / -6,9 %)
 • nettotulos (raportoitu): 57,1 M EUR (70,3 M EUR / -18,8 %)
 • EPS (jatkuvat toiminnot): 0,38 EUR (0,48 EUR)

Orionin liikevaihto ja nettotulos jäivät selvästi edellisvuodesta. Osake olikin yli -10 prosentin laskussa tulosjulkistuspäivänä.

Parkinsonlääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti jatkoi laskuaan (-8 %), mutta Easyhaler-tuoteperheen myynti (+20 %) korvasi tätä laskua. Myös tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti oli edelleen kasvussa, mutta sen kehitys oli aiempaa vaimeampaa (+5 %). Tähän vaikutti geneerisen kilpailun alkaminen. Kokonaisuutena Alkuperälääkkeiden myynti (93 M EUR) laski -5,7 prosenttia vertailukauteen nähden.

Myös Erityistuotteiden liikevaihto laski (-3,4 %), missä edelleen kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon laskevasti. Orion arvioi, että vuonna 2017 vaikutus myyntiin oli -15 miljoonaa euroa, niin vastaavanlainen vaikutus nähdään myös vuonna 2018. Orionilla on ollut haasteita myös tarjouskilpailuissa, sillä se ei voittanut Tanskan (syksy 2017) eikä Norjan (2018) tarjouskilpailua.

Raportoitu nettotulos laski lähes -20 prosenttia. Liikevaihto laski -18 miljoonaa euroa ja tulos -13 miljoonaa euroa, joten varsin heikosti kulupuoli jousti liikevaihdon laskuun. Tämä näkyi erityisesti ”myytyjen suoritteiden kulujen” pysyminen -97,6 miljoonassa eurossa. Eli kova hintakilpailu näkyy katteiden heikentymisenä.

Orion itse kommentoi Q1-tulosta:

”Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttivat muun muassa tuotteiden generisoituminen, kiristynyt hintakilpailu, pienemmät etappimaksut sekä valuuttakurssimuutokset. Vertailukausi oli poikkeuksellisen vahva.”

Diagnostican myynti

Orion kertoi, että se on saanut päätökseen Diagnostica-yksikön myynnin. Kauppahintana on 163 miljoonaa euroa, jonka lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus saada enintään 60 miljoonaa euroa lisäkauppahintana. Tämä lisä tulee, jos ostaja myy Diagnostican aikanaan eteenpäin ja saa siitä ”hyvän” pääoman tuoton. Tämä 60 miljoonaa euroa on varsin epävarmalla pohjalla, joten ”se tulee, jos on tullakseen”.

Orion kirjaa myynnistä noin 128 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2018 tulokseen.

Orion totesi, että ”Myyntivoitto vahvistaa Orionin omaa pääoma−asemaa ja kykyä jatkossakin saavuttaa myös osingonjakotavoitteet”.

Nykyinen osingon taso on noin 200 – 210 miljoonaa euroa, joten kaupasta saatu 163 miljoonaa euroa kattaa tästä ison osan.

Näkymät 2018

Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (1 034 M EUR ilman Diagnosticaa). Liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017 (284 M EUR ilman Diagnosticaa).

Arvioiden perusteluina oli mm.

 • tuotteiden generisoituminen ja hintakilpailun kiristyminen
 • Suomen hintakilpailu jatkuu kireänä
 • yhtiö panostaa kasvuun, mikä näkyy tuloskehityksessä lyhyellä aikavälillä
 • erään sopimusyhteistyökumppanin päätös lopettaa Orionin tuotteen myynti. Tämän liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Diagnostican myynnin jälkeen Orionilla on vain Lääkeliiketoiminta-segmentti. Orion kuitenkin julkaisee liikevaihtotietoja tämän segmentin sisältä, joiden pohjalta liikevaihtoennuste on tehty.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Alkuperälääkkeet 340,0 82,2 82,5 82,5 92,8 351,4 90,3 75,2 87,5 98,4
Muutos (%) -3,2% -9,0% 9,7% -5,7% -5,7% 0,3% 10,5% -9,8% -10,1% 11,8%
Erityistuotteet 500,0 128,4 127,0 127,0 117,6 519,0 132,3 132,2 132,7 121,8
Muutos (%) -3,7% -2,9% -3,9% -4,3% -3,4% 2,2% -2,6% 5,0% 7,7% -0,8%
Eläinlääkkeet 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 75,9 20,2 14,8 21,8 19,1
Muutos (%) 5,4% -1,0% 35,1% -8,3% 4,7% -1,8% -14,8% -3,9% 9,0% 4,9%
Fermion 50,0 12,7 12,5 12,5 12,3 51,0 10,6 12,4 12,5 15,5
Muutos (%) -2,0% 19,8% 0,8% 0,0% -20,6% 7,1% -27,4% -2,4% 28,9% 46,2%
Sopimusvalmistus ja muut 20,0 5,6 5,0 5,0 4,4 36,2 12,5 6,9 6,1 10,7
Muutos (%) -44,8% -55,2% -27,5% -18,0% -58,9% -6,0% 11,6% -16,9% -34,4% 10,3%
YHTEENSÄ 990,0 248,9 247,0 247,0 247,1 1 033,5 265,9 241,5 260,6 265,5
Muutos (%) -4,2% -6,4% 2,3% -5,2% -6,9% 1,2% -0,4% -1,7% 0,4% 6,5%

Taulukko ei sisällä Diagnostica-liiketoiminnan liikevaihtoa, sillä ajatus on katsoa sitä, miten nykyinen liiketoiminta kehittyy.

Alkuperälääkkeiden Q1/2018 myynti laski -5,7 prosenttia 92,8 miljoonaan euroon (Q1/2017: 98,4 M EUR). Myyntiin negatiivisesti vaikuttaa Parkinson-lääkkeiden patenttien päättyminen. Sen kvartaalimyynti on laskenut viimeisen 4 vuoden aikana Q2/2013 noin 50 miljoonasta eurosta alkuvuoden 2018 reiluun 25 miljoonaan euroon.

Vastaavasti Easyhaler-tuoteperheen sekä Dexdorin myyntien kehitys on ollut hyvää ja siten kompensoineet selvästi Parkinson-lääkkeiden myynnin laskua. Easyhalerin myynti on noussut noin 7,5 miljoonasta nykyiseen noin 20 – 22 miljoonaan euroon. Vastaavasti Dexdorin myynti on noussut noin 6 miljoonasta nykyiseen noin 17 miljoonaan euroon. Tämän kehitys on kuitenkin ollut hieman hidastumaan päin.

Orion arvioi, että Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku jatkuu vuonna 2018, joten tästä johtuen tein tilikauden 2018 Alkuperälääkkeiden noin -3,2 prosentin laskuennusteella. Kvartaalikohtaisissa luvuissa on isoja eroja, sillä vuoden sisällä isoimman ja pienimmän kvartaalin myynnissä voi olla 15 – 20 prosentin ero. En lähtenyt ennustaman sitä, missä kvartaalissa myynti on korkeaa/matalaa, joten tein ennusteen keskimääräisellä 82,5 miljoonan euron kvartaalikohtaisella luvulla.

Erityistuotteiden myynti laski Q1:llä -3,4 prosenttia. Tähän vaikutti mm. kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus). Orion arvioi, että vuonna 2017 vaikutus myyntiin oli -15 miljoonaa euroa, niin vastaavanlainen vaikutus nähdään myös vuonna 2018. Tein ennusteen noin 127 miljoonan euron kvartaaliennusteella ja koko vuoden ennusteeksi sain noin 500 miljoonaa euroa. Tämä olisi -19 miljoonaa euroa vuoden 2017 liikevaihtoa alhaisempi, joten se vastaisi hyvin yhtiön arvioimaa kilpailutilanteen kiristymistä.

Eläinlääkkeiden, Fermion ja Sopimusvalmistuksen kohdalla tein ennusteet suurin piirtein Q1:n lukemien perusteella.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 950 – 1 000 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin -4 prosentin myynnin laskua. Tämä on aavistuksen alle yhtiön oman ennusteen ”liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (1 034 M EUR)”.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen olen tehnyt konsernikohtaisista luvuista. Lisäksi vuosien 2017 ja 2016 liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön tulokset ja ne on siirretty seuraavan kappaleen taulukkoon kohtaan ”Muut kulut/tuotot”. Näin liiketuloksen kohdalla taulukko esittää nykyisen Orionin tilannetta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Koska liikevaihdosta ja liiketuloksesta on oikaistu Diagnostica-yksikön luvut pois, niin myös liiketulosmarginaali vastaa nykyisen Orionin tuloksentekokykyä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 270,0 67,7 65,0 67,5 69,8 284,1 70,4 55,0 70,5 88,2
Muutos (%) -5,0% -3,8% 18,2% -4,3% -20,9% -7,2% 23,5% -38,8% -13,7% 13,5%
Marginaali 27,3% 27,2% 26,3% 27,3% 28,2% 27,5% 26,5% 22,8% 27,1% 33,2%

Q1:n liiketulos laski peräti -21 prosenttia, mutta tässä on huomioitava vertailukauden vahva lukema (88,2 M EUR). Q2-Q4/2017 liiketulokset olivat selvästi tätä heikompia eli 55 – 75 miljoonaa euroa. Tein liiketulosarvion ajatuksesta, että tuloskunto olisi noin 65 – 67,5 miljoonaa euroa per kvartaali.

Sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 265 – 275 miljoonaa euroa eli laskua tulisi noin -5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liiketulosmarginaali laskisi noin 27,3 prosenttiin (2017: 27,5 %), joten kannattavuus jatkaisia laskuaan hienoisesti.

Orionin oma ennuste oli, että ”liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017 (284 M EUR ilman Diagnosticaa)”. Ennusteeni on linjassa tämän kanssa, mutta Q2:n tuloskehitys oikeastaan paljastaa pitkälti sen, millaiseksi vuosi muotoutuu.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 270,0 67,7 65,0 67,5 69,8 284,1 70,4 55,0 70,5 88,2
Rahoituskulut (netto) -5,0 -1,4 -1,2 -1,2 -1,2 -6,5 -1,5 -1,0 -1,1 -2,9
Muut kulut/tuotot 4,0 0,6 3,4 8,9 2,7 1,4 1,3 3,5
Tulos ennen veroja 269,0 66,9 63,8 66,3 72,0 286,5 71,6 55,4 70,7 88,8
Verot -59,0 -16,8 -13,5 -13,8 -14,9 -60,6 -16,5 -11,3 -14,2 -18,6
Nettotulos 210,0 50,1 50,3 52,5 57,1 225,9 55,1 44,1 56,5 70,2

Kuten edellisessä kappaleessa totesin, niin Diagnostica-yksikön liiketulokset on siirretty ”Muut kulut/tuotot” -erään. Tein tämän kohdalla vain pyöristysmerkinnät Q4:lle.

Oheisessa taulukossa en ole huomioinut Diagnostica-yksikön myyntivoittoa.

Rahoituskulut (netto) ovat olleet -4 …-6,5 miljoonaa euroa parina viime vuotena, joten tein tilikauden 2018 ennusteen -5 miljoonan euron lukemaan.

Veroja laskiessa olen käyttänyt noin 20 – 22 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 200 – 210 miljoonaa euroa. Laskua siis noin -15…-25 miljoonaa euroa, mistä Diagnostican vaikutus (Q2-alkaen) on noin -5 miljoonaa euroa.

Orion kertoi, että Diagnostica-yksikön myyntivoitto olisi 128 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi ”tulos ennen veroja”-erän noin 397 miljoonaan euroon. Ja verojen (n. 21%) jälkeen tulosennuste olisi noin 300 – 310 miljoonaa euroa. Näin siis, mikäli myyntivoitosta menee normaalit verot.

Ennusteiden kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

TOTEUTUMA 2015: Liikevaihto 1016 miljoonaa, ebit 267 miljoonaa euroa
TOTEUTUMA 2016: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)

Tilikausi 2017:

Helmikuu 2017: Liikevaihto noin 1075 miljoonaa, ebit yli 280 miljoonaa euroa
Huhtikuu 2017: (ei muutosta)
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1 085 miljoonaa euroa, ebit 293 miljoonaa euroa

Tilikausi 2018:

Helmikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 085 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (293 M EUR)
Huhtikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 034 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (284 M EUR). Vertailuluvut ilman Diagnosticaa.

Tuloksen kehitys

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä vuosina 2013 – 2015. Yhtiö on kuitenkin pystynyt hyvin paikkaamaan patenttien päättymisestä johtuvaa myynnin laskua uusien tuotteiden myynnin kasvulla.

Tilikaudella 2017 liikevaihto kasvoi hieman 1 034 miljoonaan euroon. Sen sijaan yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan vuoden 2017 tasolla tai laskevan hieman. Kasvu on siis tiukassa.

orion-tuloslaskelma-q12018

Tilikauden 2016 nettotulosta paransivat mm. 22 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, etappimaksujen 7 miljoonaa euroa suurempi määrä sekä liikevaihdon kasvu.

Tilikauden 2017 nettotulos oli 226 miljoonaa euroa, joten se jäi niukasti edellisvuoden oikaistusta nettovoitosta (227 M EUR). Tulosta laski kiristynyt kilpailutilanne sekä Suomen ns. hintaputken tuoma noin -15 miljoonan euron lovi tuottoihin.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketulos (ebit) laskee vuoden 2017 tasolta (284 M EUR). Tähän vaikuttaa mm.

 • tuotteiden generisoituminen ja hintakilpailun kiristyminen
 • Suomen hintakilpailu jatkuu kireänä
 • yhtiö panostaa kasvuun, mikä näkyy tuloskehityksessä lyhyellä aikavälillä
 • erään sopimusyhteistyökumppanin päätös lopettaa Orionin tuotteen myynti. Tämän liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 950 – 1 000 miljoonaa ja nettotulos 200 – 210 miljoonaa euroa. Diagnostica-yksikön myyntivoitto huomioiden nettotulosennuste olisi noin 300 – 310 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeen korkea arvostus on laskenut nopean kurssilaskun seurauksena. Parhaimmillaan osake oli 58 eurossa, kun tätä kirjoitettaessa se on noin 23,44 eurossa. Näin PE-luku on laskenut 15,7x (ei sisällä Diagnostican myyntivoittoa), joka on yli 50 prosentin kurssilaskun suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu.

orion-roe-roi-q12018

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy. Sen sijaan yhtiön antamat ennusteet vuodelle 2018 olivat hieman ”pehmeät”.

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Korollisen velan määrä on myös pienessä laskutrendissä – vaikka Q1/2018:n velkamäärä on nousussa. Tämä johtunee osinkojen maksua varten otetusta velasta, jota loppuvuoden rahavirrat sitten paikkaavat. Korolliset velat voisi kuitata myös yhden vuoden nettotuloksella.

orion-velkaisuus-q12018

Velkaisuuden tunnusluvut ovat edellä mainituista syistä johtuen myös hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 55 – 65 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut yli 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 250 miljoonaa euroa. Mitään merkittävää trendiä suuntaan taikka toiseen ei liiketoiminnan rahavirran kehityksestä saa irti. Vuonna 2014 tuli tasokorjaus aiemmasta noin 210 miljoonasta eurosta nykyiseen tasoon. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-rahavirta-q12018

Vapaan rahavirran (FCF) kohdalla on vuosien 2013 ja 2014 kohdalla selvä heilahdus, joka kielisi rahavirtojen ajoituksesta. Merkittävää on kuitenkin hiljalleen laskeva trendi, missä patenttien päättymiset sekä hintakilpailun lisääntyminen näkyy.

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 980 miljoonaa euroa ja osinkoihin on käytetty noin 970 miljoonaa euroa. Eli lähes kaikki vapaa rahavirta on jaettu osinkoina ulos.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja useana vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa.

orion-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,50 3/2018 1,45 3/2017 1,35
3/2017 (lisä) 0,20
YHTEENSÄ 1,50 1,45 1,55
+3,4% -6,5% +19,2%

Kevään 2017 osinko sisälsi 0,20 euroa ylimääräistä osinkoa, minkä johdosta kevään 2018 osinko näyttää -6,5 prosentin laskua. Perusosinko nousi kuitenkin 1,35 eurosta 1,45 euroon eli +7,4 prosenttia.

Diagnostican myynnistä Orion saa noin 163 miljoonaa euroa (miinus 128 miljoonan euron myyntivoitosta tulevat verot), mikä kattaisi osingosta ison osan, joten tämä tukee nykyistä osingon tasoa.

Q1/2018 nihkeän tuloskehityksen johdosta arvioin, että kevään 2019 osinko nousee 1,50 euroon, mutta ei pidä hirveästi pettyä, jos osinko pysyy 1,45 eurossa. Tämä 1,50 euron osinko antaisi noin 6,4 prosentin osinkotuoton (osake 23,44 EUR).

Jotta osinko voisi jatkossa jatkaa hyvää kehitystään, niin yhtiön olisi saatava tuloksensa ja vapaan rahavirtansa taas hyvään nousuun.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+153) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +153 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (23.6.2018) 23,44 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42 22,18 15,05
Lkm (000) 140 620 140 582 140 474 140 830 140 688 140 569 140 932 140 884
Markkina-arvo (Mrd) 3,30 4,37 5,94 4,50 3,52 2,87 3,13 2,12
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Alkuperälääkkeet 340 351,4 350,4 322,5 373,4
Erityistuotteet 500 519,0 507,8 471,2 427,1
Eläinlääkkeet 80 75,9 77,3 77,0 70,2
Fermion 50 51,0 47,6 52,7 56,9
Sopimusvalmistus ja muut 20 36,2 38,5 34,4 31,2
YHTEENSÄ 990 1 034 1 022 958 959
Diagnostiikka 48 52 58 56
YHTEENSÄ 990 1 082 1 074 1 016 1 015
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Lääkeliiketoiminta 280 296 294 269 276
Muut -10 -12 -10 -11 -10
Myyntivoitto (Ekokem yms) 22
YHTEENSÄ 270 284 306 258 266
Diagnostiikka 9 8 9 6
YHTEENSÄ 270 293 314 267 272
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 247 247 990 1 082 1 074 1 016 1 015 1 007 980 918
Liikevoitto 68 70 270 293 315 267 272 268 278 283
Nettotulos 53 57 210 226 249 208 211 206 207 210
Marginaali 21,3% 23,1% 21,2% 20,9% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5% 21,1% 22,9%
EPS 0,37 0,41 1,49 1,61 1,77 1,48 1,50 1,47 1,47 1,49
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 230 164 232 245 186 215 145 123
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 925 878 817 788 802 750 677 609
Tase yhteensä 1 169 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836 746
Oma pääoma 672 680 641 595 515 514 510 475
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 190 151 153 188 235 258 137 89
Muut vastuut 307 225 269 264 252 207 189 182
Tase yhteensä 1 169 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836 746
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 230 228 249 255 297 215 221 199
Investoinnit: Capex -60 -67 -41 -38 -52 -66 -42 -26
Vapaa rahavirta (FCF) 170 161 208 217 245 149 179 173
Investoinnit: Muut -5 -8 20 -4 -3 -5 -5 -18
Investointien jälkeen 165 153 228 213 242 144 174 155
Rahoitus: Voitonjako -172 -218 -200 -183 -176 -193 -200 -178
Rahoitus: Muut 7 -2 -37 -48 -25 119 48 -22
Rahavarojen muutos 0 -67 -9 -18 41 70 22 -45
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,500 1,450 1,350 1,300 1,300 1,250 1,300 1,300
Osinko (lisä) 0,20 0,12
Osinko yhteensä 1,50 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25 1,30 1,42
Osinkotuotto 6,4% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1% 5,9% 9,4%
Osinko/nettotulos 100,4% 90,2% 87,4% 88,0% 86,7% 85,3% 88,5% 95,3%
Osinko/FCF 124,1% 126,6% 104,7% 84,4% 74,7% 117,9% 102,4% 115,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,2 20,2 28,2 22,9 18,9
PE (3v) 14,4 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8 15,6 11,7
PE 15,7 19,3 23,9 21,6 16,7 13,9 15,1 10,1
Oma pääoma/osake 4,78 4,84 4,56 4,22 3,66 3,66 3,62 3,37
P/B 4,90 6,43 9,27 7,57 6,84 5,58 6,13 4,46
ROE 31,1% 34,2% 40,3% 37,5% 41,0% 40,2% 42,0% 44,6%
ROI 31,9% 36,1% 39,9% 34,8% 35,7% 37,8% 45,9% 49,6%
Omavaraisuusaste 57,5% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5% 61,0% 63,7%
Gearing -6,0% -1,9% -12,3% -9,6% 9,5% 8,4% -1,6% -7,2%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset