Orion sijoituskohteena

Päivitetty 28.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ORION Ennuste
Osake (28.8.2018) 31,15 Osinko 12 kk 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 4,4 Osinkotuotto 4,8%
Liikevaihto (M) 990 (-8,5%) Osinko/EPS 90% 4v ka
Nettotulos (M) 222 (-1,8%) Osinko/FCF 105% 4v ka
EPS 1,58 Omav.aste 69%
PE 19,7 Gearing -28%
EV/EBIT 15,1 ROE 29,8%
PB 5,4 ROI 31,9%

HUOM! Ylläolevan taulukon tunnusluvuissa ei ole huomioitu yhtiön Diagnostica-yksikön myynnistä saatua myyntivoittoa (128 M EUR).

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

Yhteenveto

HUOM! Arvoluvun laskennassa ei ole huomioitu yhtiön Diagnostica-yksikön myynnistä saatua myyntivoittoa (128 M EUR).

ORION28.8.2018 | 31,15 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Yhtiö onkin varsin mallikkaasti pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä muilla tuotteillaan. Esimerkiksi Easyhaler (astma) ja Dexdor (tehohoitorauhoite) lääkkeiden myynti on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Orion kertoi, että Alzheimer-taudin oireiden hoitoon kehitettyä reseptorissa tuli vesiperä, sillä tutkimuksessa tuotteella ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tämä on hyvä muistutus siitä, että aina tutkimustulokset eivät olekaan odotettuja.

Eturauhassyöpälääkkeen kehitys etenee III-vaiheessa ja siitä odotetaan tutkimustuloksia syksyllä 2018.

Yhtiön osakkeen korkea arvostus on laskenut nopean kurssilaskun seurauksena. Parhaimmillaan osake oli 58 eurossa, kun tätä kirjoitettaessa se on noin 31,15 eurossa. Näin oikaistu PE-luku on 19,7x, joka alkaa olemaan jo kohtuu hintavalla tasolla.

Osinkosijoittajaa Orionin maine hyvänä osingonmaksajana kiinnostaa ja kevään 2019 osinkoennusteeni on 1,50 euroa (kevät 2018: 1,45 eur). Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (31,15 eur) noin 4,8 prosentin osinkotuoton.

Osinkosijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että jotta osinko voisi jatkaa nousutrendissä, niin Orionin tulisi saada tuloksensakin hyvää nousuun. Nyt osingonmaksusuhde on ollut pitkään jo yli 80 prosentissa ja vapaasta rahavirrasta noin 100 prosentissa, joten ilman tuloksen nousua osingon nousullekaan ei ole juuri tilaa.

Yhtiön ilmoittama Diagnostica-yksikön myynti tuo hieman helpotusta tähän, sillä yhtiö saa siitä 163 miljoonaa euroa. Ensi kevään osinkoennusteella rahaa tarvittaisiin noin 210 miljoonaa euroa, joten Diagnostica-yksikön myyntihinta kattaa tästä ison osan.

Tällä hintatasolla osake alkaa jo kiinnostamaan, mutta sijoittajan kannattanee ensin odottaa aitoa käännettä osakekurssissa. Tai sitten vaihtoehtoisesti ostaa osaketta useissa pienissä erissä pidemmän ajan aikana.

Sijoittaja, joka etsii vuodesta toiseen nousevaa osinkovirtaa, niin Orion ei kuulu hänen salkkuunsa. Toisaalta Orion voi olla salkun perusosake, joka tuottaa sen noin 4,8 prosentin ”koron” osingon muodossa vuodesta toiseen.

Tilikausi 2018

Orionin Q1 – Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 246 261 -5,6% 493 526 -6,2%
Liiketulos (ebit) 69,7 70,5 -1,1% 140 159 -12,1%
Nettotulos (jatkuvat) 55,6 55,3 0,5% 109 122 -10,4%
EPS (EUR) 0,40 0,39 0,78 0,87

Orionin Q2/2018 liikevaihto jäi -6 prosenttia vertailukaudesta, mutta jatkuvien toimintojen tulos pinnisti hieman viimevuotista paremmaksi.

Alkuperälääkkeiden myynti kasvoi alkuvuoden aikana +1,3 prosenttia, missä kvartaalien väliset erot olivat isoja (Q1: -5,7 % ja Q2: +9,3 %).

Parkinson-lääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti nousi hieman, mutta kyse oli yhtiön mukaan toimitusten ajoittumisesta kuin varsinaisesta kysynnän kasvusta. Pitkällä aikavälillä yhtiö odottaa Parkinson-lääkkeen myynnin laskevan.

Easyhaler-tuoteperheen myynti (+18 %) korvasi tätä laskua ja Easyhalerista on tulossa yksi Orionin tärkeimmistä tuoteperheistä. Lisäksi yhtiö on lanseeraamassa uutta Easyhaler-valmistetta (Salmeteroli-flutikasoni Easyhaler).

Tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti alkaa geneerisen kilpailun myötä taittua, sillä tuotteen myynti on ollut noin 16 – 18 miljoonassa eurossa jo Q4/2016 alkaen.

Erityistuotteiden liikevaihto jatkoi laskuaan (Q2: -13,9 %), missä edelleen kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon laskevasti. Orion arvioi, että hintaputken kavennuksen vaikutus myyntiin on noin -15 miljoonaa euroa. Skandinavian myynnin lasku johtui pitkälti biosimilaari Remsiman myynnin laskusta, mihin vaikutti hävityt Tanskan ja Norjan tarjouskilpailut.

Yhtiö sai päätökseen Diagnostica-yksikön myynnin ja kirjasi siitä +128 miljoonan euron myyntivoiton. Näin Q2:n raportoitu nettotulos oli 186 miljoonaa euroa, ja jos myyntivoiton oikaisee pois, niin jatkuvien toimintojen nettotulos oli 55,6 miljoonaa euroa (Q2/2017: 55,3 M EUR) eli niukasti vertailukautta parempi.

Eli lyhyesti (Orionin tulosesityksestä): Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto olivat poikkeuksellisen vahvaa vertailukautta alhaisemmat, mikä johtui

 • tuotteiden generisoitumisesta,
 • kiristyneestä hintakilpailusta erityisesti Suomessa,
 • biosimilaarien alhaisemmasta myynnistä,
 • vertailukautta pienemmistä etappimaksuista ja rojalteista sekä
 • epäsuotuisista valuuttakurssimuutoksista.

Näkymät 2018

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan eli, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (1 034 M EUR ilman Diagnosticaa). Liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017 (284 M EUR ilman Diagnosticaa).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 950 – 1 000 EUR (2017: 1 082 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 272 – 277 M EUR (2017: 203 M EUR)
 • nettotulos: 220 – 225 M EUR (2017: 226 M EUR)

Ja Diagnostican myyntivoiton kanssa tulos olisi noin +128 miljoonaa euroa korkeampi.

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Orion: Ennusteet.

Ennusteiden (Orion) kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

TOTEUTUMA 2015: Liikevaihto 1016 miljoonaa, ebit 267 miljoonaa euroa
TOTEUTUMA 2016: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)

Tilikausi 2017:

Helmikuu 2017: Liikevaihto noin 1075 miljoonaa, ebit yli 280 miljoonaa euroa
Huhtikuu 2017: (ei muutosta)
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1 085 miljoonaa euroa, ebit 293 miljoonaa euroa

Tilikausi 2018:

Helmikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 085 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (293 M EUR)
Huhtikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 034 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (284 M EUR). Vertailuluvut ilman Diagnosticaa.
Heinäkuu 2018: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä vuosina 2013 – 2015. Yhtiö on kuitenkin pystynyt hyvin paikkaamaan patenttien päättymisestä johtuvaa myynnin laskua uusien tuotteiden myynnin kasvulla.

Tilikaudella 2017 liikevaihto kasvoi hieman 1 034 miljoonaan euroon. Sen sijaan yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan vuoden 2017 tasolla tai laskevan hieman. Kasvu on siis tiukassa.

orion-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2016 nettotulosta paransivat mm. 22 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, etappimaksujen 7 miljoonaa euroa suurempi määrä sekä liikevaihdon kasvu.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketulos (ebit) laskee vuoden 2017 tasolta (284 M EUR). Tähän vaikuttaa mm.

 • tuotteiden generisoituminen ja hintakilpailun kiristyminen
 • Suomen hintakilpailu jatkuu kireänä
 • yhtiö panostaa kasvuun, mikä näkyy tuloskehityksessä lyhyellä aikavälillä
 • erään sopimusyhteistyökumppanin päätös lopettaa Orionin tuotteen myynti. Tämän liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 950 – 1 000 miljoonaa ja nettotulos 220 – 225 miljoonaa euroa. Diagnostica-yksikön myyntivoitto huomioiden nettotulosennuste olisi noin 350 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeen korkea arvostus on laskenut nopean kurssilaskun seurauksena. Parhaimmillaan osake oli 58 eurossa, kun tätä kirjoitettaessa se on noin 31,15 eurossa. Näin PE-luku on laskenut 19,7x (ei sisällä Diagnostican myyntivoittoa), joka on Q2-tulosjulkistuksen jälkeisen kurssikorjauksen jälkeen koholleen hinnoiteltu.

orion-roe-roi-q22018

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy. Sen sijaan yhtiön antamat ennusteet vuodelle 2018 olivat hieman ”pehmeät”.

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Korollisen velan määrä laski Diagnostica-yksikön myynnin yhteydessä 86 miljoonaan euroon aiemmalta noin 150 miljoonasta eurosta. Käteistä yhtiöllä on 205 miljoonaa euroa, joten Orion voisi maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

orion-velkaisuus-q22018

Velkaisuuden tunnusluvut ovat edellä mainituista syistä johtuen myös hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 60 – 70 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut yli 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 250 miljoonaa euroa. Mitään merkittävää trendiä suuntaan taikka toiseen ei liiketoiminnan rahavirran kehityksestä saa irti. Vuonna 2014 tuli tasokorjaus aiemmasta noin 210 miljoonasta eurosta nykyiseen tasoon. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-rahavirta-q22018

Vapaan rahavirran (FCF) kohdalla on vuosien 2013 ja 2014 kohdalla selvä heilahdus, joka kielisi rahavirtojen ajoituksesta. Merkittävää on kuitenkin hiljalleen laskeva trendi, missä patenttien päättymiset sekä hintakilpailun lisääntyminen näkyy.

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 980 miljoonaa euroa ja osinkoihin on käytetty noin 970 miljoonaa euroa. Eli lähes kaikki vapaa rahavirta on jaettu osinkoina ulos.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja useana vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa.

orion-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2007 alkaen on nähtävissä Orion: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,50 3/2018 1,45 3/2017 1,35
3/2017 (lisä) 0,20
YHTEENSÄ 1,50 1,45 1,55
+3,4% -6,5% +19,2%

Kevään 2017 osinko sisälsi 0,20 euroa ylimääräistä osinkoa, minkä johdosta kevään 2018 osinko näyttää -6,5 prosentin laskua. Perusosinko nousi kuitenkin 1,35 eurosta 1,45 euroon eli +7,4 prosenttia.

Diagnostican myynnistä saadut rahavarat tukevat osaltaan nykyistä osingon tasoa. Näin arvioin, että kevään 2019 osinko nousee 1,50 euroon, joka antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 31,15 EUR).

Jotta osinko voisi jatkossa jatkaa hyvää kehitystään, niin yhtiön olisi saatava tuloksensa ja vapaan rahavirtansa taas hyvään nousuun.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+107) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +107 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

HUOM! Vuoden 2018 luvuista on oikaistu Diagnostica-yksikön myynnistä saatu +128 miljoonan euron myyntivoitto.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.8.2018) 31,15 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42 22,18 15,05
Lkm (000) 140 658 140 582 140 474 140 830 140 688 140 569 140 932 140 884
Markkina-arvo (Mrd) 4,38 4,37 5,94 4,50 3,52 2,87 3,13 2,12
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Alkuperälääkkeet 360 351,4 350,4 322,5 373,4
Erityistuotteet 483 519,0 507,8 471,2 427,1
Eläinlääkkeet 78 75,9 77,3 77,0 70,2
Fermion 53 51,0 47,6 52,7 56,9
Sopimusvalmistus ja muut 17 36,2 38,5 34,4 31,2
YHTEENSÄ 990 1 034 1 022 958 959
Diagnostiikka 48 52 58 56
YHTEENSÄ 990 1 082 1 074 1 016 1 015
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 245 493 990 1 082 1 074 1 016 1 015 1 007 980 918
Liikevoitto 69 140 275 293 315 267 272 268 278 283
Nettotulos 54 115 222 226 249 208 211 206 207 210
Marginaali 22,0% 23,3% 22,4% 20,9% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5% 21,1% 22,9%
EPS 0,38 0,82 1,58 1,61 1,77 1,48 1,50 1,47 1,47 1,49
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 312 164 232 245 186 215 145 123
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 854 878 817 788 802 750 677 609
Tase yhteensä 1 180 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836 746
Oma pääoma 809 680 641 595 515 514 510 475
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 86 151 153 188 235 258 137 89
Muut vastuut 285 225 269 264 252 207 189 182
Tase yhteensä 1 180 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836 746
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 240 228 249 255 297 215 221 199
Investoinnit: Capex -50 -67 -41 -38 -52 -66 -42 -26
Vapaa rahavirta (FCF) 190 161 208 217 245 149 179 173
Investoinnit: Muut 150 -8 20 -4 -3 -5 -5 -18
Investointien jälkeen 340 153 228 213 242 144 174 155
Rahoitus: Voitonjako -204 -218 -200 -183 -176 -193 -200 -178
Rahoitus: Muut -6 -2 -37 -48 -25 119 48 -22
Rahavarojen muutos 130 -67 -9 -18 41 70 22 -45
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,500 1,450 1,350 1,300 1,300 1,250 1,300 1,300
Osinko (lisä) 0,20 0,12
Osinko yhteensä 1,50 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25 1,30 1,42
Osinkotuotto 4,8% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1% 5,9% 9,4%
Osinko/nettotulos 95,0% 90,2% 87,4% 88,0% 86,7% 85,3% 88,5% 95,3%
Osinko/FCF 111,0% 126,6% 104,7% 84,4% 74,7% 117,9% 102,4% 115,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 20,1 20,2 28,2 22,9 18,9
PE (3v) 18,9 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8 15,6 11,7
PE 19,7 19,3 23,9 21,6 16,7 13,9 15,1 10,1
EV/EBIT 15,1 14,9 18,6 16,6 13,1 10,9 11,2 7,4
Oma pääoma/osake 5,75 4,84 4,56 4,22 3,66 3,66 3,62 3,37
P/B 5,42 6,43 9,27 7,57 6,84 5,58 6,13 4,46
ROE 29,8% 34,2% 40,3% 37,5% 41,0% 40,2% 42,0% 44,6%
ROI 31,9% 36,1% 39,9% 34,8% 35,7% 37,8% 45,9% 49,6%
Omavaraisuusaste 68,6% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5% 61,0% 63,7%
Gearing -27,9% -1,9% -12,3% -9,6% 9,5% 8,4% -1,6% -7,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 23,09 24,87 31,08 39,29 55,90 48,87 42,29 35,09 34,80 29,05
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,500 1,500 1,450 1,450 1,450 1,450 1,550 1,550 1,550 1,550
Osinkotuotto (ennuste) 6,5% 6,0% 4,7% 3,7% 2,6% 3,0% 3,7% 4,4% 4,5% 5,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,51 1,51 1,61 1,55 1,76 1,82 1,77 1,71 1,52
PE 15,3 16,4 19,3 25,3 31,8 26,8 23,8 20,5 22,9
EV/EBIT 12,1 13,6 15,3 20,5 26,0 21,9 19,2 16,4 18,4
ROE 33,8% 42,0% 34,2% 36,9% 46,0% 52,8% 40,3% 44,0%
ROI 34,1% 39,2% 35,0% 35,9% 43,3% 48,4% 38,8% 40,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset