Orion sijoituskohteena

Päivitetty 7.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (7.2.2018)27,70 EURMarkkina-arvo3,9 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,45 EUR Osinkotuotto5,2 %
Liikevaihto 2018e1 087 M EUR (+0,2 %)Nettotulos 2018e223 M EUR (-1,3 %)
PE17,5ROE32,3 %

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

ORION7.2.2018 | 27,70 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Yhtiö onkin varsin mallikkaasti pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä muilla tuotteillaan. Esimerkiksi Easyhaler (astma) ja Dexdor (tehohoitorauhoite) lääkkeiden myynti on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Orion kertoi, että Alzheimer-taudin oireiden hoitoon kehitettyä reseptorissa tuli vesiperä, sillä tutkimuksessa tuotteella ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tämä on hyvä muistutus siitä, että aina tutkimustulokset eivät olekaan odotettuja.

Eturauhassyöpälääkkeen kehitys etenee III-vaiheessa ja siitä odotetaan tutkimustuloksia vielä vuoden 2018 aikana. Sen sijaan

Yhtiön osakkeen korkea arvostus on laskenut nopean kurssilaskun seurauksena. Parhaimmillaan osake oli 58 eurossa, kun tätä kirjoitettaessa se on noin 27,70 eurossa. Näin PE-luku on laskenut 17,5x, joka on yli 50 prosentin kurssilaskun jäljiltäkin hiukan koholla.

Osinkosijoittajaa Orionin maine hyvänä osingonmaksajana kiinnostaa ja kevään 2018 osinko nousikin 1,45 euroon. Osakkeen hinnanlaskun seurauksena osinkotuotto on noussut jo noin 5,2 prosenttiin.

Osinkosijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että jotta osinko voisi jatkaa nousutrendissä, niin Orionin tulisi saada tuloksensakin hyvää nousuun. Nyt osingonmaksusuhde on ollut pitkään jo yli 80 prosentissa ja vapaasta rahavirrasta noin 100 prosentissa, joten ilman tuloksen nousua osingon nousullekaan ei ole juuri tilaa.

Tällä hintatasolla osake alkaa jo kiinnostamaan, mutta sijoittajan kannattanee ensin odottaa aitoa käännettä osakekurssissa. Tai sitten vaihtoehtoisesti ostaa osaketta useissa pienissä erissä pidemmän ajan aikana.

Sijoittaja, joka etsii vuodesta toiseen nousevaa osinkovirtaa, niin Orion ei kuulu hänen salkkuunsa. Toisaalta Orion voi olla salkun perusosake, joka tuottaa sen noin 5,2 prosentin ”koron” osingon muodossa vuodesta toiseen.

Talousmentor-salkkussa on Orionin osakkeita.

Tilikausi 2017

Orionin vuosi 2017

  • liikevaihto: 1 085 M EUR (1 074 M EUR / +1,0 %)
  • nettotulos: 226,0 M EUR (249,0 EUR / -9,2 %)
  • nettotulos (oikaistu): 226,0 M EUR (227,0 M EUR / -0,4 %)
  • EPS raportoitu/oikaistu: 1,61 EUR (1,77/1,62 EUR)
  • Osinkoehdotus: 1,45 EUR (1,35+0,20 EUR)

Orionin liikevaihto ja oikaistu nettotulos jäivät edellisvuoden tasolle.

Vertailuvuoden 2016 nettotulos sisälsi +22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja (Ekokem).

Parkinsonlääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti jatkoi laskuaan (-16 %), mutta Easyhaler-tuoteperheen myynti (+20 %) korvasi tätä laskua. Myös tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti on edelleen vahvaa (+42 %), vaikka sen geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Myös Simdax:n (sydämen vajaatoiminta) myynti on jatkanut hienoista kasvuaan (+2 %).

Kokonaisuutena alkuperäislääkkeiden myynti (359 M EUR) kuitenkin nousi hieman verrattuna vuoteen 2016 (350 M EUR).

Erityistuotteiden liikevaihto nousi sekin hieman, missä kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon -15 miljoonaa euroa laskevasti. Liikevaihdon suuruuteen vaikuttaa mm. kilpailutilanne sekä menestyminen kansallisissa tarjouskilpailuissa. Tässä Orionilla on ollut haasteita, sillä se ei voittanut Tanskan (syksy 2017) eikä Norjan (2018) tarjouskilpailua.

Raportoitu nettotulos laski noin 23 miljoonaa euroa eli noin -9,3 prosenttia. Mutta, kuten todettua, niin vertailukauteen sisältyi 22 miljoonan euron myyntivoitto ja tämä huomioiden tulos jäi hieman edellisvuodesta.

Alzheimer-taudin hoitoon tarkoitetun reseptorin tutkimushanke (IIa-vaihe) tuotti vesiperän eikä tuotteella havaittu tavoiteltua tehoa.

Kevään 2018 osinkoehdotus on 1,45 euroa (1,35 + lisäosinkoa 0,20 euroa). Osinko irtoaa yhtiökokouksen (20.3.2018) jälkeisenä päivänä ja osinko maksetaan 29.3.2018.

Näkymät 2018

Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017. Liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017.

Arvioiden perusteluina oli mm.

  • tuotteiden generisoituminen ja hintakilpailun kiristyminen
  • Suomen hintakilpailu jatkuu kireänä
  • yhtiö panostaa kasvuun, mikä näkyy tuloskehityksessä lyhyellä aikavälillä
  • erään sopimusyhteistyökumppanin päätös lopettaa Orionin tuotteen myynti. Tämän liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017

Osake laski tulosjulkistuspäivänä (7.2.2018) noin 9 – 10 prosenttia eli markkinat pettyivät Orionin näkymiin sekä Alzheimer-lääkkeen tutkimushankkeen vesiperään.

Segmentit

Orionilla on kaksi segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Lääkeliiketoiminta 1 035 1 034 1 022 961 962
Diagnostiikka 55 54 55 58 56
Muut -3 -3 -3 -3 -3
YHTEENSÄ 1 087 1 085 1 074 1 016 1 015
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Lääkeliiketoiminta 290 296 294 269 276
Diagnostiikka 10 9 8 9 6
Muut -10 -12 -10 -11 -10
Myyntivoitto (Ekokem yms) 22
YHTEENSÄ 290 293 314 267 272

Lääkeliiketoiminta

Segmentti kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita.

Kuten taulukosta nähdään, niin Lääkeliiketoiminta-segmentti vastaa suurimmasta osasta Orionin liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Vuonna 2017 segmentin liikevaihto oli 1 034 miljoonaa euroa eli hienoista kasvua edellisvuoteen (1 022 M EUR). Liikevaihtoa siivitti Easyhaler-tuoteperheen hyvä kehitys sekä Dexdor (tehohoitorauhoite) ja Simdax (sydämen vajaatoiminta) myynnin kasvu. Sen sijaan Orionin omien alkuperälääkkeiden (mm. Parkinsonin tauti) myynti jatkoi laskuaan.

Tilikauden 2017 liikevoitto oli 296 miljoonaa euroa eli se pysyi edellisvuoden tasolla (294 M EUR). Tilikauden 2016 liikevoitosta on eriytetty 22 miljoonan euron myyntivoitto, jotta tämä kertaluontoinen erä muistetaan myöhemminkin.

Diagnostiikka

Segmentti kehittää diagnostisia testejä.

Diagnostiikka-segmentin liikevaihto on ollut tasaisesti noin 55 miljoonaa euroa jo useamman vuoden ajan. Lisäksi segmentin osuus koko Orionin myynnistä on vain viitisen prosenttia. Samoin segmentin liikevoitto on vain 2 – 3 prosenttia konsernin liikevoitosta, joten tämän segmentin lukujen muutokset vaikuttavat vain vähän kokonaisuuteen.

Orion selvittääkin Diagnostiikka-yksikön mahdollista myyntiä. Nordean aamukatsauksessa viikolla 4/2018 (https://www.nordea.fi/Images/58-244764/) pohdittiin, että kauppahinta voisi olla noin 150 – 200 miljoonaa euroa eli noin 1,06 – 1,41 euroa osakkeelta.

Ennusteiden kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

TOTEUTUMA 2015: Liikevaihto 1016 miljoonaa, ebit 267 miljoonaa euroa
TOTEUTUMA 2016: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)

Tilikausi 2017:

Helmikuu 2017: Liikevaihto noin 1075 miljoonaa, ebit yli 280 miljoonaa euroa
Huhtikuu 2017: (ei muutosta)
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1 085 miljoonaa euroa, ebit 293 miljoonaa euroa

Tilikausi 2018:

Helmikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 085 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (293 M EUR)

Tuloksen kehitys

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä vuosina 2013 – 2015. Yhtiö on kuitenkin pystynyt hyvin paikkaamaan patenttien päättymisestä johtuvaa myynnin laskua uusien tuotteiden myynnin kasvulla.

Tilikaudella 2017 liikevaihto kasvoi hieman 1 085 miljoonaan euroon. Sen sijaan yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan vuoden 2017 tasolla tai laskevan hieman. Kasvu on siis tiukassa.

orion-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2016 nettotulosta paransivat mm. 22 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, etappimaksujen 7 miljoonaa euroa suurempi määrä sekä liikevaihdon kasvu.

Tilikauden 2017 nettotulos oli 226 miljoonaa euroa, joten se jäi niukasti edellisvuoden oikaistusta nettovoitosta (227 M EUR). Tulosta laski kiristynyt kilpailutilanne sekä Suomen ns. hintaputken tuoma noin -15 miljoonan euron lovi tuottoihin.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketulos (ebit) laskee vuoden 2017 tasolta (293 M EUR).

Oheisista kuvioista nähdään, miten Parkinson-lääkkeiden myynti on laskenut viimeisen 4 vuoden aikana Q2/2013 noin 50 miljoonasta eurosta alkuvuoden 2017 reiluun 25 miljoonaan euroon. Toisaalta Easyhaler-tuoteperheen sekä Dexdorin myyntien kehitys on ollut hyvää ja siten kompensoineet selvästi Parkinson-lääkkeiden myynnin laskua.

Q3/2017 esityksessä graafeissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, joten tässä olevat kuvat ovat Q2/2017 esityksestä. Linkki Q3-tulosesitykseen: http://orion.fi/globalassets/documents/orion-group/investors/interim-reports/2017/fi_orion_q3_2017_kalvot.pdf

orion-parkinson-q22017
Kuva: Orion Q2-tulosesitys: http://orion.fi/globalassets/documents/orion-group/investors/interim-reports/2017/fi_orion_h1_2017_kalvot.pdf
orion-easyhaler-q22017
Kuva: Orion Q2-tulosesitys: http://orion.fi/globalassets/documents/orion-group/investors/interim-reports/2017/fi_orion_h1_2017_kalvot.pdf

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Käteistä on enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa yhdellä käteissuorituksella. Korollisen velan määrä on myös pienessä laskutrendissä, ja sen määrä on laskenut vuodesta 2013 noin 40 prosenttia. Lisäksi korolliset velat voisi kuitata myös yhden vuoden nettotuloksella.

orion-velkaisuus-q42017

Velkaisuuden tunnusluvut ovat edellä mainituista syistä johtuen myös hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 55 – 65 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää vielä hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut yli 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 250 miljoonaa euroa. Mitään merkittävää trendiä suuntaan taikka toiseen ei liiketoiminnan rahavirran kehityksestä saa irti. Vuonna 2014 tuli tasokorjaus aiemmasta noin 210 miljoonasta eurosta nykyiseen tasoon. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

orion-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaan rahavirran (FCF) kohdalla on vuosien 2013 ja 2014 kohdalla selvä heilahdus, joka kielisi rahavirtojen ajoituksesta. Keskimäärin vapaat rahavirrat ovat olleet noin 200 miljoonaa euroa. Ehkä vuosien 2010 – 2012 kohdalla noin 180 miljoonaa euroa ja nyt noin 210 miljoonaa euroa. Tästäkään rahavirrasta on hankala mitään selvää trendiä löytää.

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 980 miljoonaa euroa ja osinkoihin on käytetty noin 970 miljoonaa euroa. Eli lähes kaikki vapaa rahavirta on jaettu osinkoina ulos.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

orion-osinko-q42017

Osingon määrä oli pitkään (2011 – 2015) noin 1,30 eurossa, kunnes tilikauden 2016 osinko nousi yhteensä 1,55 euroon. Tilikauden 2016 osinko sisälsi 0,20 euroa ylimääräistä osinkoa.

Kevään 2018 osinko on 1,45 euroa, mikä tällä osakkeen hinnalla (27,70 eur) antaisi noin 5,2 prosentin osinkotuoton. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (20.3.2018) jälkeisenä päivänä ja osinko maksetaan 29.3.2018.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja useana vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa.

Jotta osinko voisi jatkossa jatkaa hyvää kehitystään, niin yhtiön olisi saatava tuloksensa ja vapaan rahavirtansa taas hyvään nousuun.

Arvostus

Yhtiön osakkeen korkea arvostus on laskenut nopean kurssilaskun seurauksena. Parhaimmillaan osake oli 58 eurossa, kun tätä kirjoitettaessa se on noin 27,70 eurossa. Näin PE-luku on laskenut 17,5x, joka on yli 50 prosentin kurssilaskun jäljiltäkin hiukan koholla.

orion-roe-roi-q42017

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy. Sen sijaan yhtiön antamat ennusteet vuodelle 2018 olivat hieman ”pehmeät”.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+223) sekä osingonmaksulla (-204). Oikaisu on yhteensä +19 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (7.2.2018) 27,70 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42 22,18 15,05
Lkm (000) 140 582 140 582 140 474 140 830 140 688 140 569 140 932 140 884
Markkina-arvo (Mrd) 3,89 4,37 5,94 4,50 3,52 2,87 3,13 2,12
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 282 1 087 1 085 1 074 1 016 1 015 1 007 980 918
Liikevoitto 77 290 293 315 267 272 268 278 283
Nettotulos 58 223 226 249 208 211 206 207 210
Marginaali 20,6% 20,5% 20,8% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5% 21,1% 22,9%
EPS 0,41 0,00 1,59 1,61 1,77 1,48 1,50 1,47 1,47 1,49
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 183 164 232 245 186 215 145 123
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 878 878 817 788 802 750 677 609
Tase yhteensä 1 075 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836 746
Oma pääoma 699 680 641 595 515 514 510 475
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 151 151 153 188 235 258 137 89
Muut vastuut 225 225 269 264 252 207 189 182
Tase yhteensä 1 075 1 056 1 063 1 047 1 002 979 836 746
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 250 228 249 255 297 215 221 199
Investoinnit: Capex -65 -67 -41 -38 -52 -66 -42 -26
Vapaa rahavirta (FCF) 185 161 208 217 245 149 179 173
Investoinnit: Muut -5 -8 20 -4 -3 -5 -5 -18
Investointien jälkeen 180 153 228 213 242 144 174 155
Rahoitus: Voitonjako -218 -218 -200 -183 -176 -193 -200 -178
Rahoitus: Muut 20 -2 -37 -48 -25 119 48 -22
Rahavarojen muutos -18 -67 -9 -18 41 70 22 -45
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,550 1,450 1,350 1,300 1,300 1,250 1,300 1,300
Osinko (lisä) 0,20 0,12
Osinko yhteensä 1,55 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25 1,30 1,42
Osinkotuotto 5,6% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1% 5,9% 9,4%
Osinko/nettotulos 97,7% 90,2% 87,4% 88,0% 86,7% 85,3% 88,5% 95,3%
Osinko/FCF 117,8% 126,6% 104,7% 84,4% 74,7% 117,9% 102,4% 115,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,8 20,2 28,2 22,9 18,9
PE (3v) 16,7 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8 15,6 11,7
PE 17,5 19,3 23,9 21,6 16,7 13,9 15,1 10,1
Oma pääoma/osake 4,97 4,84 4,56 4,22 3,66 3,66 3,62 3,37
P/B 5,57 6,43 9,27 7,57 6,84 5,58 6,13 4,46
ROE 32,3% 34,2% 40,3% 37,5% 41,0% 40,2% 42,0% 44,6%
ROI 34,5% 36,1% 39,9% 34,8% 35,7% 37,8% 45,9% 49,6%
Omavaraisuusaste 65,0% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5% 61,0% 63,7%
Gearing -4,6% -1,9% -12,3% -9,6% 9,5% 8,4% -1,6% -7,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset