Orion sijoituskohteena

Päivitetty 1.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ORION Ennuste
Osake (1.5.2020) 46,38 Osinko 12 kk 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 6,5 Osinkotuotto 3,2%
Liikevaihto (M) 1 060 +0,9% Osinko/EPS 101% 4v ka
Nettotulos (M) 203 +1,3% Osinko/FCF 110% 4v ka
EPS 1,44 Omav.aste 66%
P/E 32,1 Gearing -16,8%
EV/EBIT 24,6 ROE 26,2%
P/B 8,49 ROI 30,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

Yhteenveto

ORION1.5.2020 | 46,38 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä sekä korkeat PE-luvut. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Tämän johdosta liikevaihto on pysynyt jo vuodesta 2012 alkaen noin 1,0 miljardin euron tasolla.

Samalla tuloskunto on kääntynyt laskutrendiin ja vuosien 2019 ja 2020 tuloksia ylläpitää darolutamidin kaupallistamiseen liittyvät etappimaksut. Ilman näitä tuloslasku olisi ollut 20 prosentin luokkaa.

Eli mistä siis kasvua?

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on nostaa liikevaihto 1,5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Liikevaihdon pitäisi kasvaa noin 6 prosentin tahdilla vuoden 2019 tasosta, jotta tähän päästäisiin. Orion arvioi, että Nubeqa eli darolutamidi toisi merkittävää liikevaihdon kasvua 2021 alkaen. Jos yhtiö pääsee 1,5 miljardin euron liikevaihtotavoitteeseen, niin sen voisi odottaa kääntävän myös tuloskehityksen selvästi nykytasoa parempaan suuntaan.

Yhtiön osakkeen arvostus on hintavalla tasolla, sillä PE-luku on 32,1x. Myös oman arvonmääritykseni perusteella osake olisi yliarvostettu, sillä sain osakkeen arvoksi 33,15 euroa (osake 46,39 EUR). Arvonmäärityksestä tarkemmin Orion: Arvonmääritys -sivulla.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Orionin Q1:n oli vahva liikevaihdon kasvaessa 16 prosenttia ja liiketuloksen peräti yli 50 prosenttia. Kasvu johtuu pääosin pandemian aiheuttamasta voimakkaasti lisääntyneestä kysynnästä. Asiakkaat kasvattivat varastotasojaan ja joidenkin itsehoitotuotteiden kohdalla voitiin puhua myös hamstrauksesta.

Orion on priorisoinut kriittisten lääkkeiden tuotantoa ja kapasiteettia on otettu täyteen käyttöön. Yhtiö on mm. siirtänyt työntekijöitä tuotekehityksestä tuotannon puolelle varmistamaan tuotantoa ja toimitusketjua.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiökokousta jouduttiin siirtämään, mutta osinko maksetaan alkuperäisessä muodossa toukokuun aikana.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Orionin näkymäarviot vuodelle 2020:

  • liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (1 051 M EUR)
  • liikevoitto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (253 M EUR)

Molempiin näkymäarvioihin sisältyy darolutamidin kaupallistamiseen liittyvä noin 28 miljoonan euron etappimaksu, jonka yhtiö saa Japanin ja EU:n myynnin alkamisesta.

Orion arvioi, että Q1:llä nähty kysyntäpiikki ja varastotasojen nosto tasaa loppuvuoden kysyntää. Monien tuotteiden kohdalla tuotteiden perustarve ei ole olennaisesti muuttunut.

Koronaviruspandemia on edelleen nostanut lääkeaineiden saatavuuden riskiä, jolla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon.

Erilaisten liikkumis- ja muiden rajoitusten johdosta toimitusketjuihin voi tulla häiriöitä.

Pandemia saattaa viivästyttää meneillään olevia tutkimushankkeita.

Tilikausi 2020

Orionin Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 279,9 241,0 16,1%
Liiketulos (ebit) 84,4 55,0 53,5%
Nettotulos (omistajille) 67,4 42,8 57,5%
EPS (EUR) 0,48 0,30

Orionin Q1:n liikevaihto kasvoi +16 prosenttia, mikä johtui pääosin koronaviruspandemian aiheuttamasta lääkkeiden kysynnän kasvusta. Joidenkin tuotteiden kohdalla kyse oli hamstrauksesta ja varastojen kasvattamisesta johtuva ohimenevä tilanne, joka korjaantunee vuoden edetessä.

Alkuperälääkkeiden Q1:n liikevaihto kasvoi noin 25 prosenttia, missä asiakkaiden varastotasojen nostot näkyivät hyvänä myyntinä.

Pandemia on aiheuttanut kasvua tehohoidossa, mikä on näkynyt myös Orionin tehohoitotuotteen Dexorin myynnissä. Dexorin myynti laski vertailukauteen nähden geneerisen kilpailun johdosta, mutta lasku oli odotettua hitaampaa. Dexorin kysyntä on jatkunut korkeana myös Q2:n alussa.

Myös Easyhalerin ja Simdaxin myynti kasvoi ennakoitua nopeammin asiakkaiden kasvattaessa varastojaan pandemian johdosta.

Erityistuotteiden liikevaihto kasvoi 21 prosenttia, mitä selittää pandemian aiheuttama itsehoitotuotteiden hamstraus. Orion arvioi, ettei tuotteiden perustarve olisi olennaisesti muuttunut, mikä tarkoittaisi heikompaa kysyntää loppuvuoden ajalle, kun ihmiset käyttäisivät varastojaan loppuun.

Orion arvioi vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla eli noin 1 050 miljoonassa eurossa. Huomionarvoista on se, että yhtiön taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 1,5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Nubeqa eli darolutamidi toisi merkittävää liikevaihdon kasvua 2021 alkaen, joten tämän tuotteen kehitystä on hyvä seurata jo tänä vuonna.

Q1:n liiketulos nousi yli 50 prosenttia, mitä tuki liikevaihdon kasvu sekä se, että yhtiö on ottanut Parkinson-lääkkeiden myynti- ja jakeluoikeudet itselleen. Lisäksi tuloskuntoa on kohentanut parempikatteisten alkuperälääkkeiden kasvanut kysyntä.

Yhtiön tuloskuntoa on rasittanut mm. Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvät poistot sekä Easyhalerin myyntipanostukset.

Keväällä 2020 maksettava osinko on 1,50 euroa. Orion pyrkii pitämään yhtiökokouksensa toukokuussa, joten osinko irtoaisi 7.5.2020 ja se maksettaisiin 15.5.2020 (tiedote 14.4.2020). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan tai se perutaan kokonaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 275,0 251,8 9,2% 1 060,0 1051,0 0,9%
Liiketulos (ebit) 85,0 52,1 63,1% 260,2 252,8 2,9%
Nettotulos (omistajille) 66,0 40,8 61,8% 203,0 200,4 1,3%
EPS (EUR) 0,47 0,29 1,44 1,43
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,50 1,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Orion: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Orion) kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

TOTEUTUMA 2016: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)
TOTEUTUMA 2017: Liikevaihto 1 085 miljoonaa ja ebit 293 miljoonaa euroa

Tilikausi 2018:

Helmikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 085 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (293 M EUR)
Huhtikuu 2018: Liikevaihto samalla tasolla tai laskee hieman (2017: 1 034 M EUR), ebit laskee vuodesta 2017 (284 M EUR). Vertailuluvut ilman Diagnosticaa.
Heinäkuu 2018: (ei muutosta)
Lokakuu 2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 978 miljoonaa ja ebit 253 miljoonaa euroa

Tilikausi 2019:

Helmikuu 2019: Liikevaihto samalla tasolla tai nousee hieman (2018: 978 M EUR), ebit on vuoden 2018 tasolla (2018: 253 M EUR).
Huhtikuu 2019: (ei muutosta)
Heinäkuu 2019: (ei muutosta)
Lokakuu 2019: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1 051 miljoonaa ja ebit 253 miljoonaa euroa

Tilikausi 2020:

Helmikuu 2020: Liikevaihto on samalla tasolla (1 050 M EUR) ja ebit laskee vuodesta 2019 (253 M EUR).
Huhtikuu 2020: Liikevaihto on samalla tasolla (1 050 M EUR) ja ebit on samalla tasolla (253 M EUR).

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun 128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin 5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä niin, että liikevaihto ollut 1,0 miljardin euron tuntumassa jo vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2019 ja 2020 lukuja tukee vielä kertaluontoiset etappimaksut. Eli mistä siis yhtiölle kasvua?

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 1,5 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Oheista liikevaihdon kehitystä katsoessa tämä tavoite on kunnianhimoinen. Orion arvioi, että Nubeqa eli darolutamidi toisi merkittävää liikevaihdon kasvua 2021 alkaen.

orion-tuloslaskelma-q12020

Yhtiön tuloskunto on lähtenyt selvään laskutrendiin, missä tilanteen vaikeutta peittää yhtiön vuonna 2019 saama 45 miljoonan euron etappimaksu. Jos tämän oikaisee pois, niin nettotulos olisi jäänyt noin 150 – 160 miljoonan euron tasolle. Myös vuoden 2020 tulosta tukee etappimaksu, jonka suuruus on noin 28 miljoonaa euroa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 1 040 – 1 080 miljoonaa ja nettotulos 185 – 210 miljoonaa euroa. Nämä arviot sisältävät em. 28 miljoonan euron etappimaksun.

Osakkeen PE-luku on 32,1x, joten osake on varsin korkealle arvostettu. Varsinkin, kun tulosta tukee kertaluontoiset erät myös vuonna 2020.

orion-roeroi-q12020

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy.

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Korollisia velkoja oli vuoden 2019 lopussa vain 10 miljoonaa, missä IFRS 16:n mukaiset vuokravastuut kattoivat tästä suurimman osan. Q1/2020 aikana yhtiö paransi maksuvalmiuttaan pandemian johdosta.

orion-velkaisuus-q12020

Velkaisuuden tunnusluvut ovat siten hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 60 – 70 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut yli 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 230 miljoonaa euroa. Rahavirrat näyttäisivät olevan hienoisessa laskutrendissä. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on myöskin kehittynyt tasaisesti ja ehkä hiljalleen laskevassa trendissä. Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 964 miljoonaa euroa ja osinkoihin on käytetty noin 1 157 miljoonaa euroa. Eli kaikki vapaa rahavirta (ja vähän ylikin) on jaettu osinkoina ulos. Yhtiön vuonna 2018 myymä Diagnostica toi kassaan lisää rahaa, niin ettei osinkoa varten ole tarvinnut ottaa lisää velkaa. Diagnostican avulla yhtiö pystyi lyhentämään myös velkojaan.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja useana vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa ja miksi se keväällä 2020 jäi edellisvuoden tasolle 1,50 euroon.

orion-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2007 alkaen on nähtävissä Orion: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 1,50 3/2019 1,50 3/2018 1,45
YHTEENSÄ 1,50 1,50 1,45
+0,0% +3,4% +7,4%

Keväällä 2020 maksettava osinko on 1,50 euroa. Orion pyrkii pitämään yhtiökokouksensa toukokuussa, joten osinko irtoaisi 7.5.2020 ja se maksettaisiin 15.5.2020 (tiedote 14.4.2020). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan tai se perutaan kokonaan.

Hyvän Q1/2020 tuloksen ja yhtiön nostaman näkymäarvion johdosta arvioin, että keväällä 2021 maksettava osinko pysyy 1,50 eurossa. Aiempi arvioni oli 1,30 euroa.

Kuten todettua, niin yhtiö arvioi, että Nubega eli darolutamidi nostaisi merkittävästi yhtiön liikevaihtoa vuonna 2021 ja siten oletettavasti myös tuloskuntoa, niin se voisi tukea osingon pysymistä hyvällä tasolla.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Orion: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Tilikauden 2018 raportoitu tulos oli 330 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi Diagnostica-toimintojen myynneistä saadun +128 miljoonan euron myyntivoiton sekä eläkesitoutumisiin liittyvän noin +5 miljoonan euron tuoton. Oikaistu tulos vuodelle 2018 on 197,3 miljoonaa euroa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (1.5.2020) 46,38 41,27 30,28 31,08 42,29 31,97 25,03 20,42
Lkm (000) 140 522 140 571 140 677 140 565 140 671 140 806 140 668 141 006
Markkina-arvo (Mrd) 6,52 5,80 4,26 4,37 5,95 4,50 3,52 2,88
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Alkuperälääkkeet 435 406,1 356,8 351,4 350,4 322,5 373,4
Erityistuotteet 490 486,1 473,1 519,0 507,8 471,2 427,1
Eläinlääkkeet 80 85,8 80,5 75,9 77,3 77,0 70,2
Fermion, Sopimusvalmistus ja muut 85 73,0 66,8 87,2 86,1 87,1 88,1
YHTEENSÄ 1 060 1 051 977 1 034 1 022 958 959
Diagnostiikka 48 58
YHTEENSÄ 1 060 1 051 977 1 034 1 070 1 016 959
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 275,0 280 1 060 1 051 978 1 034 1 074 1 016 1 015 1 007
Liiketulos 85,0 84 260 253 253 284 315 267 272 268
Nettotulos 66,0 67 203 200 197 226 249 208 211 206
Marginaali 24,0% 24,1% 19,2% 19,1% 20,2% 21,9% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5%
EPS 0,47 0,48 1,44 1,43 1,40 1,61 1,77 1,48 1,50 1,46
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 277 149 284 164 232 245 259 215
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 872 873 850 878 818 789 730 751
Varat yhteensä 1 163 1 036 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979
Oma pääoma 767 779 773 680 641 595 515 514
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 148 10 152 151 153 188 235 258
Muut vastuut 247 246 222 224 269 265 252 207
Pääomat yhteensä 1 163 1 036 1 147 1 056 1 063 1 047 1 002 979
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 258 271 231 228 249 255 297 215
Investoinnit: Capex -46 -36 -67 -77 -48 -43 -56 -73
Vapaa rahavirta (FCF) 211 235 164 152 201 212 240 142
Investoinnit: Muut -5 2 162 2 27 1 2 2
Investointien jälkeen 207 237 326 154 228 213 242 144
Rahoitus: Voitonjako -211 -219 -204 -218 -200 -183 -176 -193
Rahoitus: Muut -164 -153 -1 -2 -37 -48 -24 120
Rahavarojen muutos -168 -135 121 -67 -9 -18 41 70
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,50 1,50 1,45 1,35 1,30 1,30 1,25
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,50 1,50 1,50 1,45 1,55 1,30 1,30 1,25
Osinkotuotto 3,2% 3,6% 5,0% 4,7% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1%
Osinko/nettotulos 103,8% 105,2% 107,0% 90,2% 87,6% 87,9% 86,5% 85,5%
Osinko/FCF 99,8% 89,9% 128,6% 134,2% 108,3% 86,5% 76,1% 124,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 30,5 27,1 19,8 20,1 28,8
PE (3v) 32,5 27,9 19,0 19,2 26,7 21,6 16,9 13,8
PE 32,1 28,9 21,6 19,3 23,9 21,6 16,7 14,0
EV (mEUR) 6 388 5 662 4 127 4 356 5 870 4 444 3 497 2 922
EV/EBIT 24,6 22,4 16,3 15,3 18,7 16,7 12,8 10,9
Oma pääoma/osake 5,46 5,54 5,50 4,84 4,56 4,22 3,66 3,64
P/B 8,49 7,44 5,51 6,43 9,27 7,57 6,84 5,60
ROE 26,2% 25,8% 27,2% 34,2% 40,3% 37,5% 41,1% 40,2%
ROI 30,5% 29,5% 28,8% 35,0% 39,9% 34,8% 35,8% 37,7%
Omavaraisuusaste 66,0% 75,3% 67,4% 64,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5%
Gearing -16,8% -17,8% -17,1% -1,9% -12,4% -9,6% -4,7% 8,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 37,28 41,27 34,22 32,23 33,42 30,28 32,62 23,09 24,87 31,08
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,50 1,50 1,55 1,55 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,45
Osinkotuotto 4,0% 3,6% 4,5% 4,8% 4,6% 5,0% 4,6% 6,5% 6,0% 4,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,60 1,43 1,49 1,22 1,32 1,43 1,44 1,51 1,51 1,61
PE 23,3 28,9 23,0 26,4 25,2 21,2 22,7 15,3 16,4 19,3
EV (mEUR) 5 081 5 662 4 725 4 541 4 556 4 163 4 508 3 195 3 612 4 357
EV/EBIT 18,0 22,4 17,7 20,6 19,2 16,5 17,7 12,1 13,6 15,3
Oma pääoma/osake 6,00 5,54 5,07 4,55 4,31 5,49 5,24 4,99 3,69 4,83
P/B 6,22 7,44 6,76 7,08 7,75 5,51 6,23 4,63 6,75 6,43
ROE 31,0% 25,8% 28,8% 25,6% 33,1% 27,6% 30,4% 33,8% 42,0% 34,2%
ROI 31,9% 29,5% 33,1% 28,8% 32,3% 28,8% 31,1% 34,1% 39,2% 35,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus