Orion sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (26.10.2017)35,30 EURMarkkina-arvo5,0 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,40 EUR Osinkotuotto4,0 %
Liikevaihto 2017e1 095 M EUR (+2,0 %)Nettotulos 2017e225 M EUR (-9,6 %)
PE22,1ROE34,9 %

Orion on lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin tunnetuimpia tuotteita ovat Burana, Aqalan-voiteet ja Multivita-vitamiinit… (lisää yritysesittelyssä).

ORION26.10.2017 | 35,30 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Yrityksen tase ja tuloskunto ovat hyvällä tasolla.

Orion on patenttien päättymisen jälkeen käynyt tiukkaa puolustustaistelua patenttilääkkeiden tulovirtojen pienentyessä. Yhtiö onkin varsin mallikkaasti pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä muilla tuotteillaan. Esimerkiksi Easyhaler (astma) ja Dexdor (tehohoitorauhoite) lääkkeiden myynti on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Yhtiöllä on tuotekehitysputkessa tulossa Easyhaler-tuoteperheeseen uusia tuotteita vuoden 2017 aikana. Lisäksi eturauhassyöpälääkkeen kehitys etenee III-vaiheessa ja sen odotetaan tulevan markkinoille vuoden 2019 aikana.

Yhtiön osakkeen arvostus on korkealla ja PE-luku on noin 22x. Korkea PE-luku sisältää riskin sille, että jos nettotulos hieman laskee, niin samalla laskee myös PE-lukukin, jolloin osakkeen hinta laskee kahdella tekijällä. Lisäksi sijoittajan on hyvä tiedostaa, että monesti lääkeyhtiöiden tuotekehitysprojektit kohtaavat epäonnistumisia, joka voi heilauttaa osakkeen hintaa rajustikin.

Osinkosijoittajaa Orionin maine hyvänä osingonmaksajana kiinnostaa. Osakkeen suurin arvostus on Q3/2017 aikana sulanut osakkeen rajun hinnanlaskun seurauksena, joten osinkotuotto on noussut jo noin 4,0 prosenttiin. Kevään 2018 ennustettu osinko on 1,40 euroa ja osakkeen hinta 35,30 euroa.

Osinkosijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että jotta osinko voisi jatkaa nousutrendissä, niin Orionin tulisi saada tuloksensakin hyvää nousuun. Nyt osingonmaksusuhde on ollut pitkään jo yli 80 prosentissa ja vapaasta rahavirrasta noin 100 prosentissa, joten ilman tuloksen nousua osingon nousullekaan ei ole juuri tilaa.

Tällä hintatasolla osake alkaa jo kiinnostamaan, sillä osake on laskenut kevään 2017 noin 58,00 eurosta nykyiseen noin 35,30 euroon. Mutta, kuten todettua, niin tästä laskusta huolimatta PE-luku on vielä 22x.

Sijoittaja, joka etsii vuodesta toiseen nousevaa osinkovirtaa, niin Orion ei kuulu hänen salkkuunsa. Toisaalta Orion voi olla salkun perusosake, joka tuottaa sen noin 4,0 prosentin ”koron” osingon muodossa vuodesta toiseen.

Talousmentor-salkkuun Orionia ostettiin 26.10.2017 hintaan 35,75 euroa.

Alkuvuosi 2017

Orionin Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 804,3 M EUR (793,6 M EUR / +1,3 %)
  • nettotulos: 170,8 M EUR (201,5 EUR / -15,2 %)

Orion alkuvuosi on alkanut kaksijakoisesti: liikevaihto on pienoisessa kasvussa, kun taas nettotulos on selvässä laskussa.

Easyhaler-tuoteperheen myynti oli vahvassa kasvussa (+18 %) ja sen maantieteellinen laajentuminen jatkuu. Tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti on edelleen vahvaa (+43 %), vaikka sen geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Myös Simdax:n (sydämen vajaatoiminta) myynti on jatkanut kasvuaan (5 %).

Sen sijaan Parkinson-lääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti jatkoi odotetusti laskuaan, mutta muiden tuotteiden myynti kehittyi hyvin. Kokonaisuutena alkuperäislääkkeiden myynti (261 M EUR) oli kuitenkin hieman laskussa verrattuna Q1-Q3/2016 (269 M EUR).

Erityistuotteiden liikevaihto nousi sekin hieman, missä kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Toisaalta tarjouskilpailun voitto Norjassa toi lisää myyntiä. Yhtiö toteaakin Q2 ja Q3/2017 tulosraportissa, että

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä, ja hintakilpailu on jatkunut monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2017.

Oron toteaa Oriolasta, että ”Oriolan jakeluvaikeudet heijastuivat hieman syyskuun myyntiin, mutta vaikutus ei ole toistaiseksi ollut olennainen”.

Raportoitu nettotulos laski noin 31 miljoonaa euroa eli noin -15 prosenttia. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että vertailukauteen sisältyi 22 miljoonan euron myyntivoitto ja tälle vuodelle on kertynyt noin -2 miljoonaa euroa vähemmän etappimaksuja. Nämä huomioiden tulos laski noin -7 miljoonaa euroa.

Em. oikaistua nettotulosta laski oikeastaan kaksi seikkaa. Toinen oli markkinoinnin kulujen (vaikutus -9 M EUR) kasvu Easyhaler markkinoinnin johdosta. Toinen oli bruttokatteen (vaikutus -10 M EUR) lasku, missä kireä kilpailutilanne näkyy katteiden ohentumisina.

Näkymät

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan eli vuoden 2017 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2016 (eli noin 1 074 M EUR) ja että liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja on vähintään 280 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 1 075 – 1 100 M EUR (2016: 1 074)
  • nettotulos: 220 – 230 M EUR (249)
  • EPS: 1,56 – 1,64 EUR (1,77)
  • PE: 21,6x -22,6x (osakkeen hinta 35,30 eur)
  • osinkoennuste: 1,40 eur (1,35 + 0,20 eur)
  • osinkotuotto: 4,0 %

Segmentit

Orionilla on kaksi segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Lääkeliiketoiminta 1 046 1 023 961 962 953
Diagnostiikka 52 55 58 56 57
Muut -3 -3 -3 -3 -3
YHTEENSÄ 1 095 1 075 1 016 1 015 1 007
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Lääkeliiketoiminta 286 294 269 276 273
Diagnostiikka 9 8 9 6 5
Muut -10 -10 -11 -10 -10
Myyntivoitto (Ekokem yms) 22
YHTEENSÄ 285 314 267 272 268

Lääkeliiketoiminta

Segmentti kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä niiden vaikuttavia aineita.

Kuten taulukosta nähdään, niin Lääkeliiketoiminta-segmentti vastaa suurimmasta osasta Orionin liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto nousi lupaavasti 1 023 miljoonaan euroon vuonna 2016, kun se aikaisempina vuosina oli noin 960 miljoonan tuntumassa. Liikevaihtoa siivitti Easyhaler-tuoteperheen hyvä kehitys sekä Dexdor (tehohoitorauhoite) ja Simdax (sydämen vajaatoiminta) myynnin kasvu. Sen sijaan Orionin omien alkuperälääkkeiden (mm. Parkinsonin tauti) myynti laski.

Tilikauden 2016 liikevoitosta on eriytetty 22 miljoonan euron myyntivoitto, jotta tämä kertaluontoinen erä muistetaan myöhemminkin. Liikevoiton kasvua selittää liikevaihdon kasvun lisäksi noin 7 miljoonaa euroa suuremmat etappimaksut.

Tilikausi 2017 on sujunut segmentin osalta hienoisessa nousussa. Liikevaihto nousi 768 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2016: 755 M EUR) eli kasvua oli +1,7 prosenttia. Kasvun taustalla ovat samat tekijät kuin vuonna 2016 eli Easyhaler-tuoteperheen sekä Dexdor:n ja Simdax:n hyvä myynnin kehitys.

Liikevoitto sen sijaan jäi hieman viime vuodesta ollen 221 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2016: 257 M EUR). Liikevoiton nihkeämpi kehitys johtuu pääasiassa kiristyneestä kilpailusta, mikä on laskenut katteita. Lisäksi Easyhaler-tuoteperheen markkinointia on kasvatettu, mikä on nostanut kuluja ja siten laskenut liikevoittoa. Lisäksi vertailuvuoden liikevoitto sisälsi em. 22 miljoonan euron myyntivoiton.

Diagnostiikka

Segmentti kehittää diagnostisia testejä.

Diagnostiikka-segmentin liikevaihto on ollut tasaisesti noin 55 miljoonaa euroa jo useamman vuoden ajan. Lisäksi segmentin osuus koko Orionin myynnistä on vain viitisen prosenttia. Samoin segmentin liikevoitto on vain 2 – 3 prosenttia konsernin liikevoitosta, joten tämän segmentin lukujen muutokset vaikuttavat vain vähän kokonaisuuteen.

Segmentin liikevoitto on keskimäärin kasvanut noin 1 miljoona euroa vuodessa, joten tilikauden 2017 ennustettu liikevoitto on 9 – 10 miljoonaa euroa.

Ennusteiden kehitys

Orionin itsensä antamat ennusteet liikevaihdolle ja liikevoitolle (ebit).

Tilikausi 2015:

TOTEUTUMA: Liikevaihto 1016 miljoonaa, ebit 267 miljoonaa euroa

Tilikausi 2016

Helmikuu 2016: Liikevaihto noin 1016 miljoonaa, ebit yli 240 miljoonaa euroa
Huhtikuu 2016: (ei muutosta)
Heinäkuu 2016: Liikevaihto hieman yli 1016 miljoonaa, ebit yli 270 miljoonaa euroa
Lokakuu 2016: Liikevaihto hieman yli 1016 miljoonaa, ebit yli 270 miljoonaa euroa (ilman kertaluonteisia myyntivoittoja)
TOTEUTUMA: Liikevaihto 1074, ebit 293 miljoonaa euroa (ilman kertaluontoisia myyntivoittoja)

Tilikausi 2017:

Helmikuu 2017: Liikevaihto noin 1075 miljoonaa, ebit yli 280 miljoonaa euroa
Huhtikuu 2017: (ei muutosta)
Heinäkuu 2017: (ei muutosta)
Lokakuu 2017: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Orionin omien lääkkeiden patenttien päättymiset näkyvät liikevaihdon kehityksen pysähtymisenä vuosina 2013 – 2015. Yhtiö on kuitenkin pystynyt hyvin paikkaamaan patenttien päättymisestä johtuvaa myynnin laskua uusien tuotteiden myynnin kasvulla.

Tilikausi 2017 on sujunut liikevaihdon osalta hienoisessa vajaan +2 prosentin nousussa. Koko vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan noin 1 075 – 1 100 miljoonaa euroa.

orion-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2016 nettotulosta paransivat mm. 22 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, etappimaksujen 7 miljoonaa euroa suurempi määrä sekä liikevaihdon kasvu.

Tilikauden 2017 alun nettotulos on noin -15 prosentin laskussa verrattuna viime vuoteen, mutta kuten jo todettua tätä laskua selittää mm. vertailuvuoden 22 miljoonan euron myyntivoitto, kiristyneestä kilpailusta johtuva katteiden lasku sekä Easyhaler-tuoteperheen markkinointipanostusten nousu. Näitä kulujen nousuja ei kasvanut liikevaihto ole pystynyt kompensoimaan.

Tilikauden 2017 nettotuloksen odotetaan olevan hyvällä noin 220 – 230 miljoonan tasolla, kun se vuonna 2016 oli 249 miljoonaa euroa. Kuten aiemmin todettiin, niin viime vuonna tulokseen sisältyi 22 miljoonan euron myyntivoitto.

Oheisista kuvioista nähdään, miten Parkinson-lääkkeiden myynti on laskenut viimeisen 4 vuoden aikana Q2/2013 noin 50 miljoonasta eurosta alkuvuoden 2017 reiluun 25 miljoonaan euroon. Toisaalta Easyhaler-tuoteperheen sekä Dexdorin myyntien kehitys on ollut hyvää ja siten kompensoineet selvästi Parkinson-lääkkeiden myynnin laskua.

Q3/2017 esityksessä graafeissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, joten tässä olevat kuvat ovat Q2/2017 esityksestä. Linkki Q3-tulosesitykseen: http://orion.fi/globalassets/documents/orion-group/investors/interim-reports/2017/fi_orion_q3_2017_kalvot.pdf

orion-parkinson-q22017
Kuva: Orion Q2-tulosesitys: http://orion.fi/globalassets/documents/orion-group/investors/interim-reports/2017/fi_orion_h1_2017_kalvot.pdf
orion-easyhaler-q22017
Kuva: Orion Q2-tulosesitys: http://orion.fi/globalassets/documents/orion-group/investors/interim-reports/2017/fi_orion_h1_2017_kalvot.pdf

Tase

Orionin tase on hyvässä kunnossa. Käteistä on enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa yhdellä käteissuorituksella. Korollisen velan määrä on myös pienessä laskutrendissä, ja sen määrä on laskenut vuodesta 2013 noin 40 prosenttia. Lisäksi korolliset velat voisi kuitata myös yhden vuoden nettotuloksella.

orion-velkaisuus-q32017

Velkaisuuden tunnusluvut ovat edellä mainituista syistä johtuen myös hyvällä tasolla. Gearing eli nettovelkaantumisaste on negatiivinen (tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi se on) ja omavaraisuusaste on ollut 55 – 65 prosentissa pitkään (yli 40 prosentin tasoa voi pitää vielä hyvänä).

Liikearvoa on myös vähän, ja sen määrä ei ole muuttunut kohta 10 vuoteen.

Rahavirta

Orionin liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 250 miljoonaa euroa. Mitään merkittävää trendiä suuntaan taikka toiseen ei liiketoiminnan rahavirran kehityksestä saa irti. Vuonna 2014 tuli tasokorjaus aiemmasta noin 210 miljoonasta eurosta nykyiseen tasoon. Rahavirran suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla eli noin 22 – 25 prosentissa.

orion-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat olleet hieman laskussa vuoden 2013 noin 66 miljoonasta eurosta. Tilikauden 2017 suurempaa capex-investointia selittää mm. Hangon tehtaan laajennukset sekä Easyhaler-tuotannon laajentamishankkeet.

orion-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaan rahavirran (FCF) kohdalla on vuosien 2013 ja 2014 kohdalla selvä heilahdus, joka kielisi rahavirtojen ajoituksesta. Keskimäärin vapaat rahavirrat ovat olleet noin 200 miljoonaa euroa. Ehkä vuosien 2010 – 2012 kohdalla noin 180 miljoonaa euroa ja nyt noin 210 miljoonaa euroa. Tästäkään rahavirrasta on hankala mitään selvää trendiä löytää.

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet noin 1,0 miljardia euroa ja osinkoihin on käytetty noin 950 miljoonaa euroa.

Osinko

Orionia pidetään osinkoyhtiönä, ja varsin kelpo osinkoa se onkin maksanut viimeisten vuosien aikana. Orionin tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vähintään 1,30 euroa ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

orion-osinko-q32017

Osingon määrä oli pitkään (2011 – 2015) noin 1,30 eurossa, kunnes tilikauden 2016 osinko nousi yhteensä 1,55 euroon. Tilikauden 2016 osinko sisälsi 0,20 euroa ylimääräistä osinkoa.

Kevään 2018 ennustettu osinko on 1,40 euroa, mikä tällä osakkeen hinnalla (35,30 eur) antaisi noin 4,0 prosentin osinkotuoton.

Osingonmaksusuhde on ollut yli 85 prosentissa vuodesta 2006 alkaen, jolloin nykyinen – ilman Oriolaa – oleva Orion on toiminut. Myös osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkea ja monena vuotena yli 100 prosenttia. Tämä selittää myös sen, miksi osinko oli pitkään 1,30 eurossa.

Jotta osinko voisi jatkossa jatkaa hyvää kehitystään, niin yhtiön olisi saatava tuloksensa ja vapaan rahavirtansa taas hyvään nousuun.

Arvostus

Orionin PE-luvut (1, 3 ja 7 vuoden) ovat 22,1 – 22,9 eli osakkeen arvostustaso on korkealla. Yhtiön markkina-arvo onkin melkein tuplaantunut muutamassa vuodessa osakkeen kurssinousun johdosta.

orion-roe-roi-q32017

Pääoman tuoton tunnusluvuilla (ROE ja ROI) mitattuna Orion tekee hyvää tulosta. Näillä mittareilla Orion onkin eräänlainen ”rahantekokone”, joka jakaa lähes kaiken osinkoina omistajille. Näissä luvuissa ei patenttien päättyminen juurikaan näy.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+54) sekä osingonmaksulla (0). Oikaisu on yhteensä +54 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (26.10.2017) 35,30 42,29 31,97 25,03 20,42 22,18 15,05 16,37
Lkm (000) 140 582 140 474 140 830 140 688 140 569 140 932 140 884 140 741
Markkina-arvo (Mrd) 4,96 5,94 4,50 3,52 2,87 3,13 2,12 2,30
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 290 804 1 095 1 074 1 016 1 015 1 007 980 918 850
Liikevoitto 65 220 285 315 267 272 268 278 283 254
Nettotulos 55 171 225 249 208 211 206 207 210 185
Marginaali 19,0% 21,3% 20,5% 23,2% 20,5% 20,8% 20,5% 21,1% 22,9% 21,8%
EPS 0,39 1,22 1,60 1,77 1,48 1,50 1,47 1,47 1,49 1,31
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 187 232 245 186 215 145 123 167
Liikearvo 14 14 14 14 14 14 14 14
Muut varat 823 817 788 802 750 677 609 565
Tase yhteensä 1 024 1 063 1 047 1 002 979 836 746 746
Oma pääoma 649 641 595 515 514 510 475 467
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 151 153 188 235 258 137 89 110
Muut vastuut 224 269 264 252 207 189 182 169
Tase yhteensä 1 024 1 063 1 047 1 002 979 836 746 746
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010
Liiketoiminta 250 249 255 297 215 221 199 209
Investoinnit: Capex -65 -41 -38 -52 -66 -42 -26 -22
Vapaa rahavirta (FCF) 185 208 217 245 149 179 173 187
Investoinnit: Muut -5 20 -4 -3 -5 -5 -18 -9
Investointien jälkeen 180 228 213 242 144 174 155 178
Rahoitus: Voitonjako -218 -200 -183 -176 -193 -200 -178 -160
Rahoitus: Muut 20 -37 -48 -25 119 48 -22 -22
Rahavarojen muutos -18 -9 -18 41 70 22 -45 -4
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,400 1,350 1,300 1,300 1,250 1,300 1,300 1,200
Osinko (lisä) 0,20 0,12 0,06
Osinko yhteensä 1,40 1,55 1,30 1,30 1,25 1,30 1,42 1,26
Osinkotuotto 4,0% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1% 5,9% 9,4% 7,7%
Osinko/nettotulos 87,5% 87,4% 88,0% 86,7% 85,3% 88,5% 95,3% 95,9%
Osinko/FCF 106,4% 104,7% 84,4% 74,7% 117,9% 102,4% 115,6% 94,8%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,9 28,2 22,9 18,9
PE (3v) 21,8 26,7 21,6 16,9 13,8 15,6 11,7 14,6
PE 22,1 23,9 21,6 16,7 13,9 15,1 10,1 12,5
Oma pääoma/osake 4,62 4,56 4,22 3,66 3,66 3,62 3,37 3,32
P/B 7,65 9,27 7,57 6,84 5,58 6,13 4,46 4,93
ROE 34,9% 40,3% 37,5% 41,0% 40,2% 42,0% 44,6% 40,8%
ROI 35,8% 39,9% 34,8% 35,7% 37,8% 45,9% 49,6% 44,3%
Omavaraisuusaste 63,4% 60,3% 56,8% 51,4% 52,5% 61,0% 63,7% 62,6%
Gearing -5,5% -12,3% -9,6% 9,5% 8,4% -1,6% -7,2% -12,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset