Orkla: Ennusteet

Päivitetty 11.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Kaavion tuloksista on oikaistu yhtiön raportoima myytävien toimintojen tuotot sekä vähemmistön osuus.

orkla-kvartaalituloslaskelma-q42018b

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Orklalla on 4 kuluttajatuotesegmenttiä sekä 2 sijoitussegmenttiä:

  • Orkla Foods: Segmentti toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Itävallassa, Tsekeissä sekä Intiassa. Suomessa tunnettuja elintarvikkeita ovat mm. Grandiosa pizzat, Fun light -mehut, Abba sillit, Kallen mätitahna sekä Felix ketsupit.
  • Orkla Confectionery & Snack: Segmentti sisältää Pohjoismaiden ja Baltian alueella toimivia makeisyhtiöitä, joiden Suomessa tunnettuja tuotteita ovat mm. Polly, Göteborg Kex, Panda-suklaat, Taffel-sipsit.
  • Orkla Care: Terveystuotteisiin, henkilökohtaiseen hygieniaan sekä kotitalouden puhdistusaineisiin keskittyvä segmentti. Segmentti valmistaa ja markkinoi mm. seuraavia tuotemerkkejä Jordan, Omo, Sun, Comfort, Sunsilk, Möller. Osa tuotteista on Orklan omia brändejä, ja osa sellaisia joissa Orklalla on valmistus- ja markkinointioikeus (esimerkiksi Omo tai Comfort) vain tietyillä alueilla.
  • Orkla Food Ingredients: Segmenttiin kuuluvat ruoanvalmistuksen ja leivonnan tuotteet, kuten voit ja margariinit, leivonnaisten täytteet, jauhot yms. Segmentin yhtiöillä on toimintaa 22 maassa.
  • Hydro Power: Vesivoimalaitokset Sarpsfoss:ssa ja 85 prosentin omistusosuudella Saudefaldene:ssa.
  • Financial Investments: Yhteisyritys maailman johtavassa maali- ja pinnoitevalmistajassa Jotun:ssa (42,5 %). Kiinteistösijoituksia noin 1,8 miljardin NOK:n edestä ja 1,4 miljardin NOK arvoinen sijoitussalkku.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Orkla: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Olen yhdistänyt Hydro Power ja Financial Investments segmentit yhdeksi eräksi, sillä näiden liikevaihdot ovat suhteellisen pieniä verrattuna muihin segmentteihin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Foods 16 800 4 600 4 175 4 075 3 950 16 000 4 366 3 937 3 845 3 852
Muutos (%) 5,0% 5,4% 6,0% 6,0% 2,5% -0,8% -0,4% -1,7% -3,3% 2,5%
Confectionery & Snacks 6 900 2 050 1 650 1 600 1 600 6 246 1 840 1 518 1 435 1 453
Muutos (%) 10,5% 11,4% 8,7% 11,5% 10,1% -3,0% -5,3% -0,5% -6,0% 0,6%
Care 8 100 2 000 2 000 2 050 2 050 8 075 1 994 1 973 2 032 2 076
Muutos (%) 0,3% 0,3% 1,4% 0,9% -1,3% 8,0% 3,3% 5,1% 12,1% 11,7%
Food Ingredients 9 850 2 500 2 550 2 550 2 250 9 562 2 486 2 432 2 462 2 182
Muutos (%) 3,0% 0,6% 4,9% 3,6% 3,1% 9,9% 3,2% 8,3% 10,2% 20,4%
Hydro Power & Investments 1 400 350 350 350 350 1 225 370 340 307 208
Muutos (%) 14,3% -5,4% 2,9% 14,0% 68,3% 19,3% 38,1% 27,8% 19,5% -11,9%
Muut -300 -75 -75 -75 -75 -271 -73 -74 -64 -60
YHTEENSÄ 42 750 11 425 10 650 10 550 10 125 40 837 10 983 10 126 10 017 9 711
Muutos (%) 4,7% 4,0% 5,2% 5,3% 4,3% 3,2% 1,2% 2,7% 2,5% 6,9%

Orkla Foods -segmentin liikevaihto kasvoi Q1:llä +2,5, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun niin, että koko vuoden liikevaihto laski -0,8 prosenttia. Etenkin Norjan myynti on ollut yhtiön mukaan pettymys. Yhtiön hankkima Kotipizza liittynee tähän segmenttiin vuoden 2019 aikana. Kotipizzan vuotuinen liikevaihto on noin 790 miljoonaa kruunua, jonka pohjalta tein vuoden 2019 ennusteen. Arvioin segmentin muun toiminnon parantavan vain vähän liikevaihtoaan vuonna 2019, joten tästä syystä ennuste on vain 16,8 miljardia kruunua (+0,8 Mrd NOK).

Orkla Confectionery & Snack -segmentin lukuja haittasi vuoden alussa Norjassa voimaan tullut sokerivero, jonka johdosta kuluttajat siirtyivät muihin tuotteisiin. Lisäksi rajakauppa sekä internet-ostokset lisääntyivät merkittävästi. Vero päätettiin kumota vuoden 2019 alusta, jonka johdosta kaupat viivästyttivät tuotteiden tilauksia vuoden 2019 puolelle. Myynti Suomessa ja Tanskassa kehittyi hyvin, mutta kokonaisuutena segmentin liikevaihto laski -3 prosenttia vuonna 2018.

Yhtiön hankkimat EasyFood (liikevaihto noin 415 M NOK) ja County Confectionery (94 M NOK) sisältynevät tähän segmenttiin. Lisäksi vuodelle 2019 arvioin sokeriveron palautuksen piristävän myyntiä Norjassa – jos ei heti, niin vuoden edetessä. Näiden perusteella arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaa noin +10 prosenttia (+650 M NOK).

Orkla Care -segmentin alkuvuoden hyvä kehitys (+12 %) hyytyi vuoden toisella puoliskolla ”vain” +4 prosentin kasvuun. Tämä johtui heikosta tilanteesta Puolassa ja Englannissa. Vuoden 2018 kasvulukuja selitti hankitut liiketoimet, jotka jatkossa sisältyvät vertailukauden lukuihin. Näin vuoden 2019 ennusteissani liikevaihto jäisi vuoden 2018 tasolle.

Food Ingredients -segmentin vuoden 2018 hyvä kasvu selittyy hankittujen liiketoimintojen tuomalla lisällä sekä lämpimänä kesänä, joka tuki jäätelön myyntiä. Arvioin hyvän, noin +3 prosentin kasvun jatkuvan vuonna 2019.

Hydro Power ja Financial Investments -segmenttien yhteisliikevaihdoksi arvioin noin 1,4 miljardia kruunua vuonna 2019. Ja muiden erien arvioin olevan noin -0,3 miljardia noudattaen viime vuosien tasoa (-210…-270 M NOK).

Näin sain tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi noin 41 – 45 miljardia kruunua ja kasvua tulisi noin +4,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Hankitut liiketoiminnot vastaavat tästä kasvusta suurelta osin.

Liiketulosennuste

Liiketuloksen osalta erottelin kuluttajaliiketoimintojen omaksi välisummaksi ja laskin tälle liiketulosmarginaalin (liikevaihtona käytin näiden segmenttien liikevaihtoa). Tämän jälkeen lisäsin Hydro Power ja Financial Investments sekä muut erät, jolloin sain raportoidun liiketulossumman.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Foods 2 090 675 575 450 390 2 048 651 558 439 400
Muutos (%) 2,1% 3,7% 3,0% 2,5% -2,5% -0,3% -5,5% 3,3% 1,2% 2,0%
Confectionery & Snacks 1 075 385 290 200 200 1 006 370 278 171 187
Muutos (%) 6,9% 4,1% 4,3% 17,0% 7,0% -3,7% -6,3% 5,7% -8,1% -7,0%
Care 1 130 225 325 275 305 1 084 208 314 264 298
Muutos (%) 4,2% 8,2% 3,5% 4,2% 2,3% 0,9% -8,4% -4,0% 7,8% 8,4%
Food Ingredients 555 150 165 180 60 533 140 160 176 57
Muutos (%) 4,1% 7,1% 3,1% 2,3% 5,3% 13,6% 9,4% 16,8% 16,6% 7,5%
YHTEENSÄ 4 850 1 435 1 355 1 105 955 4 671 1 369 1 310 1 050 942
Muutos (%) 3,8% 4,8% 3,4% 5,2% 1,4% 0,6% -4,9% 3,4% 3,3% 2,3%
Marginaali 11,6% 12,9% 13,1% 10,8% 9,7% 11,7% 12,8% 13,3% 10,7% 9,9%
Hydro Power & Investments 425 125 100 100 100 389 130 94 111 54
Muut -525 -130 -125 -145 -125 -766 -388 -113 -139 -126
YHTEENSÄ 4 750 1 430 1 330 1 060 930 4 294 1 111 1 291 1 022 870

Orkla Foods -segmentin hyvä noin +2,3 prosentin tuloskasvu kääntyi Q4:lla -5,5 prosentin laskuun. Yhtiö selitti tätä valuuttakurssien muutoksella, myydyillä liiketoimilla sekä muutoshankkeiden ylimääräisillä kuluilla. Vuoden 2019 ennusteissa arvioin Kotipizzan noin +50 miljoonan kruunun lisän liiketulokseen, kun muu toiminnan kannattavuuskehitys olisi +/- 0 prosentin luokkaa.

Kuten edellä liikevaihdossakin, niin Orkla Confectionery & Snack -segmentin menettämä jakelusopimus sekä sokeriveron aiheuttamat muutokset vetivät tuloksen noin -3,7 prosentin laskuun. Tässäkin vuoden 2019 ennustetta parantaa hankitut liiketoimet sekä kauppojen varastojen täydennykset ”sokerituotteilla”.

Orkla Care -segmentin Q1-Q2 liiketulos kasvoi hyvän liikevaihdon kehityksen perässä noin +8,1 prosenttia, mutta kääntyi -6 prosentin laskuun vuoden toisella puoliskolla. Tämä johtui pitkälti Puolan haasteilla, missä keskusvarasto vähensi varastotasojaan ja siten myös tilauksiaan. Tein tulosennusteen vuodelle 2019 kuitenkin kasvaviin lukemiin, sillä arvioin varastotasojen täydentyvän jälleen vuoden edetessä.

Food Ingredients -segmentin liiketulos kasvoi myöskin hankittujen liiketoimintojen sekä piristyneen jäätelömyynnin vetämänä +13,6 prosenttia. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +4 prosentin kasvulukuun eli noin 555 miljoonaan kruunuun. Segmentti vastaa kuitenkin vain noin 10 prosenttia koko konsernin liiketuloksesta, joten isokin arviointivirhe tämän segmentin kohdalla ei juurikaan vaikuta kokonaisuuteen.

Näin sain tilikauden 2019 kuluttajatuotesegmenttien liiketulosennusteeksi noin 4,75 – 5,0 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +3,8 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tässäkin hankitut liiketoimet selittävät suurelta osin kasvua. Tulosmarginaali laskisi hieman ja olisi näillä ennusteilla 11,6 prosenttia (2018: 11,7 %).

Kun em. lukuun lisätään Hydro Power & Financial Investments -segmenttien noin 425 miljoonan kruunun ennuste (2 ed. vuotta tulos on ollut 325 – 390 M NOK) sekä vähennetään Muut-erän noin -425 miljoonan kruunun ennuste, niin saadaan raportoidun liiketuloksen kanssa vertailukelpoinen ennuste. Tämä ennuste olisi noin 4,6 – 4,9 miljardia kruunua.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 750 1 430 1 330 1 060 930 4 294 1 111 1 291 1 022 870
Rahoituskulut (netto) -210 -60 -50 -50 -50 -201 -52 -43 -36 -70
Yhteisyritysten tuotot 250 -50 100 100 100 264 -43 116 105 86
Tulos ennen veroja 4 790 1 320 1 380 1 110 980 4 357 1 016 1 364 1 091 886
Verot -1 100 -305 -320 -250 -225 -1 004 -271 -323 -234 -176
Vähemmistön osuus -75 0 -30 -30 -15 -82 -2 -29 -29 -22
Nettotulos 3 615 1 015 1 030 830 740 3 271 743 1 012 828 688
Myytävät toiminnot 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 3 615 1 015 1 030 830 740 3 271 743 1 012 828 688

Rahoituskulut (netto) vuoden 2019 ennusteen tein -50-60 miljoonan kruunun kvartaaliluvulla, jolla tasolla se on ollut useana kertana. Yhteisyritysten tuotot ovat parina viime vuotena olleet 264 ja 313 miljoonaa kruunua, joten tein ennusteen hieman näiden alle noin 250 miljoonaan kruunuun. Myös vähemmistön osuuden ennusteen (-75 M NOK) tein suoraviivaisesti viime vuosien lukuja noudattaen.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta. Näin sain omistajille kuuluvaksi nettotulosennusteeksi noin 3,50 – 3,70 miljardia kruunua. Tämä olisi noin +10,5 prosenttia parempi kuin viime vuoden vastaava erä. Tässä hankitut liiketoiminnot selittävät suurelta osin kasvua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on Orklan hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten yhtiön myymät brändituotteet pärjäävät kilpailussa kauppojen omien ”private label” -tuotteiden kanssa? Lisäksi monet vähittäiskauppaketjut ovat karsineet tuotelistauksiaan, joten kilpailu kauppojen hyllytilasta on kiristynyt. Miten Orkla pärjää tässä kehityksessä?
  • Millaisia yritysjärjestelyjä yhtiö tekee tulevina vuosina?

Tein ennusteet siitä lähtökohdasta, että sekä liikevaihto kasvaisi noin 2-3 prosenttia tulevina vuosina. Tämä vastaisi karkeasti laskien oletettua kuluttajainflaatiota Pohjoismaissa.

Liiketulosmarginaalin (joka tässä sisältää Hydro Powerin ja muut tuotot ja kulut) arvioin olevan noin 11,2 prosentissa. Tällä tasolla tämä marginaali on ollut vuosien 2017 – 2019e aikana.

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman viime vuosista noin -220 – 230 miljoonaan kruunuun ja arvioin yhteisyritysten tuovan noin +275 miljoonan kruunun tuotot.

Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa ja vähemmistön osuuden arvioin olevan kaavamaisesti noin -20 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 45 000 43 750 11 650 10 900 10 800 10 400
Muutos (%) 2,9% 2,3% 2,0% 2,3% 2,4% 2,7%
Liiketulos 5 100 4 900 1 460 1 365 1 100 975
Muutos (%) 4,1% 3,2% 2,1% 2,6% 3,8% 4,8%
Marginaali 11,3% 11,2% 12,5% 12,5% 10,2% 9,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 100 4 900 1 460 1 365 1 100 975
Rahoituskulut (netto) -230 -220 -55 -55 -55 -55
Yhteisyritysten tuotot 275 270 -60 110 110 110
Tulos ennen veroja 5 145 4 950 1 345 1 420 1 155 1 030
Verot -1 165 -1 120 -300 -325 -260 -235
Vähemmistön osuus -80 -80 -20 -20 -20 -20
Nettotulos 3 900 3 750 1 025 1 075 875 775

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset