Orkla: Ennusteet

Päivitetty 12.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Kaavion tuloksista on oikaistu yhtiön raportoima myytävien toimintojen tuotot sekä vähemmistön osuus.

orkla-kvartaalituloslaskelma-q22019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Orklalla on 4 kuluttajatuotesegmenttiä sekä 2 sijoitussegmenttiä:

  • Orkla Foods: Segmentti toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Itävallassa, Tsekeissä sekä Intiassa. Suomessa tunnettuja elintarvikkeita ovat mm. Grandiosa pizzat, Fun light -mehut, Abba sillit, Kallen mätitahna sekä Felix ketsupit.
  • Orkla Confectionery & Snack: Segmentti sisältää Pohjoismaiden ja Baltian alueella toimivia makeisyhtiöitä, joiden Suomessa tunnettuja tuotteita ovat mm. Polly, Göteborg Kex, Panda-suklaat, Taffel-sipsit.
  • Orkla Care: Terveystuotteisiin, henkilökohtaiseen hygieniaan sekä kotitalouden puhdistusaineisiin keskittyvä segmentti. Segmentti valmistaa ja markkinoi mm. seuraavia tuotemerkkejä Jordan, Omo, Sun, Comfort, Sunsilk, Möller. Osa tuotteista on Orklan omia brändejä, ja osa sellaisia joissa Orklalla on valmistus- ja markkinointioikeus (esimerkiksi Omo tai Comfort) vain tietyillä alueilla.
  • Orkla Food Ingredients: Segmenttiin kuuluvat ruoanvalmistuksen ja leivonnan tuotteet, kuten voit ja margariinit, leivonnaisten täytteet, jauhot yms. Segmentin yhtiöillä on toimintaa 22 maassa.
  • Hydro Power: Vesivoimalaitokset Sarpsfoss:ssa ja 85 prosentin omistusosuudella Saudefaldene:ssa.
  • Financial Investments: Yhteisyritys maailman johtavassa maali- ja pinnoitevalmistajassa Jotun:ssa (42,5 %). Kiinteistösijoituksia noin 1,8 miljardin NOK:n edestä ja 1,4 miljardin NOK arvoinen sijoitussalkku.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Orkla: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Olen yhdistänyt Hydro Power ja Financial Investments segmentit yhdeksi eräksi, sillä näiden liikevaihdot ovat suhteellisen pieniä verrattuna muihin segmentteihin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Foods 16 500 4 466 4 075 4 070 3 889 16 000 4 366 3 937 3 845 3 852
Muutos (%) 3,1% 2,3% 3,5% 5,9% 1,0% -0,8% -0,4% -1,7% -3,3% 2,5%
Confectionery & Snacks 6 650 2 004 1 625 1 519 1 502 6 246 1 840 1 518 1 435 1 453
Muutos (%) 6,5% 8,9% 7,0% 5,9% 3,4% -3,0% -5,3% -0,5% -6,0% 0,6%
Care 8 000 2 006 1 975 1 948 2 071 8 075 1 994 1 973 2 032 2 076
Muutos (%) -0,9% 0,6% 0,1% -4,1% -0,2% 8,0% 3,3% 5,1% 12,1% 11,7%
Food Ingredients 9 950 2 525 2 550 2 584 2 291 9 562 2 486 2 432 2 462 2 182
Muutos (%) 4,1% 1,6% 4,9% 5,0% 5,0% 9,9% 3,2% 8,3% 10,2% 20,4%
Hydro Power & Investments 2 050 556 500 503 491 1 225 370 340 307 208
Muutos (%) 67,3% 50,3% 47,1% 63,8% 136,1% 19,3% 38,1% 27,8% 19,5% -11,9%
Muut -300 -75 -75 -82 -68 -271 -73 -74 -64 -60
YHTEENSÄ 42 850 11 482 10 650 10 542 10 176 40 837 10 983 10 126 10 017 9 711
Muutos (%) 4,9% 4,5% 5,2% 5,2% 4,8% 3,2% 1,2% 2,7% 2,5% 6,9%

Orkla Foods -segmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla +3,4 prosenttia hintojen nostojen myötä. Myynti kehittyi hyvin muualla paitsi Tanskassa, missä yhtiö luopuu heikosti kannattavista tuoteryhmistään. Norjan liiketoiminnot alkaisivat toipua heikosta viime vuodesta. Arvioin hyvä kehityksen jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto nousisi noin +3 prosenttia.

Orkla Confectionery & Snack -segmentin liikevaihto nousi H1/2019 +4,6 prosenttia. Norjan sokeriveron palautuksen myötä kaupat ovat täydentäneet varastojaan ja sokerituotteiden myynti on lähtenyt taas hyvään kasvuun Norjassa.

Yhtiön hankkimat EasyFood (liikevaihto noin 415 M NOK) ja County Confectionery (94 M NOK) sisältynevät tähän segmenttiin. Näiden perusteella arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaa noin +6 – 7 prosenttia (+400 M NOK).

Orkla Care -segmentin H1:n liikevaihto laski -2,2 prosenttia vertailukaudesta. Yhtiö kertoi, että markkinatilanne on haastava niin Norjassa kuin myös edelleen Puolassa. Arvioin haasteiden korjaantuvan vuoden 2019 edetessä niin, että segmentin liikevaihto laskisi hieman vuodesta 2018.

Food Ingredients -segmentin H1:n liikevaihto kasvoi +5 prosenttia, mitä johdatti hankitut liiketoimet sekä hyvä jäätelömyynti. Jäätelökausi alkoi tänä vuonna viime vuotta aikaisemmin. Muistetaan kuitenkin, että viime kesä oli lämmin Orklan toimintamaissa, joten jäätelön myynti oli hyvää kesäkaudella. Arvioin hyvän, noin +4 prosentin kasvun jatkuvan vuonna 2019.

Kotipizza liittyi Investments- segmenttiin ja se toi noin +418 miljoonan kruunun lisän liikevaihtoon 5 kuukauden ajalta. Hydro Power ja Financial Investments -segmenttien yhteisliikevaihdoksi arvioin noin 2,05 miljardia kruunua vuonna 2019. Ja muiden erien arvioin olevan noin -300 miljoonaa kruunua noudattaen viime vuosien tasoa (-210…-270 M NOK).

Näin sain tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi noin 41 – 45 miljardia kruunua ja kasvua tulisi noin +4,9 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Hankitut liiketoiminnot vastaavat tästä kasvusta suurelta osin.

Liiketulosennuste

Liiketuloksen osalta erottelin kuluttajaliiketoimintojen omaksi välisummaksi ja laskin tälle liiketulosmarginaalin (liikevaihtona käytin näiden segmenttien liikevaihtoa). Tämän jälkeen lisäsin Hydro Power ja Financial Investments sekä muut erät, jolloin sain raportoidun liiketulossumman.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Foods 2 225 699 600 496 430 2 048 651 558 439 400
Muutos (%) 8,6% 7,4% 7,5% 13,0% 7,5% -0,3% -5,5% 3,3% 1,2% 2,0%
Confectionery & Snacks 1 100 398 300 191 211 1 006 370 278 171 187
Muutos (%) 9,3% 7,6% 7,9% 11,7% 12,8% -3,7% -6,3% 5,7% -8,1% -7,0%
Care 1 050 209 300 242 299 1 084 208 314 264 298
Muutos (%) -3,1% 0,5% -4,5% -8,3% 0,3% 0,9% -8,4% -4,0% 7,8% 8,4%
Food Ingredients 600 153 175 195 77 533 140 160 176 57
Muutos (%) 12,6% 9,3% 9,4% 10,8% 35,1% 13,6% 9,4% 16,8% 16,6% 7,5%
YHTEENSÄ 4 975 1 459 1 375 1 124 1 017 4 671 1 369 1 310 1 050 942
Muutos (%) 6,5% 6,6% 5,0% 7,0% 8,0% 0,6% -4,9% 3,4% 3,3% 2,3%
Marginaali 12,1% 13,3% 13,4% 11,1% 10,4% 11,7% 12,8% 13,3% 10,7% 9,9%
Hydro Power & Investments 375 101 100 79 95 389 130 94 111 54
Muut -600 -131 -125 -133 -211 -766 -388 -113 -139 -126
YHTEENSÄ 4 750 1 429 1 350 1 070 901 4 294 1 111 1 291 1 022 870

Orkla Foods -segmentin tulos kasvoi alkuvuoden 2019 aikana +10,4 prosenttia, jota tuki liikevaihdon kasvu sekä hyvä kulukuri. Hyvän alkuvuoden johdosta tein vuoden 2019 tulosennusteen noin +8,6 prosentin kasvuun.

Orkla Confectionery & Snack -segmentin H1:n tulos kasvoi +12,3 prosenttia myöskin liikevaihdon kasvun sekä hyvän kulukurin johdosta. Vuoden 2019 ennustetta parantaa hankitut liiketoimet sekä korkeampi ”sokerituotteiden” myynti.

Orkla Care -segmentin alkuvuoden tulos laski -3,7 prosenttia etenkin heikon Q2:n johdosta. Arvioin korjaavien toimenpiteiden ottavan aikaa niin, että Q3:lla tuloslasku on -4 – 5 prosentin luokkaa, mutta Q4:lla saatetaan nähdä hienoista tuloskohennusta. Segmentin tulos jäisi kuitenkin -3 prosenttia vuodesta 2018.

Food Ingredients -segmentin liiketulos kasvoi selvästi, mutta tämä segmentti vastaa vain noin 10 prosenttia koko konsernin liiketuloksesta. Näin isotkin prosentuaaliset muutokset jäävät muiden segmenttien muutosten jalkoihin.

Tilikauden 2019 kuluttajatuotesegmenttien liiketulosennusteeksi sain noin 4,75 – 5,25 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +6,5 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tässäkin hankitut liiketoimet selittävät suurelta osin kasvua. Tulosmarginaali nousisi ja olisi näillä ennusteilla 12,1 prosenttia (2018: 11,7 %).

Kotipizza toi noin +35 miljoonan kruunun lisän 5 kuukauden ajalta. Hydro Power & Financial Investments -segmenttien kohdalla tein ennusteen noin 375 miljoonaan kruunuun ja Muut-erän arvioin olevan noin -600 miljoonaa kruunua. Näillä luvuilla saadaan raportoidun liiketuloksen kanssa vertailukelpoinen ennuste, joka olisi noin 4,6 – 5,0 miljardia kruunua.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 750 1 429 1 350 1 070 901 4 294 1 111 1 291 1 022 870
Rahoituskulut (netto) -300 -76 -75 -73 -76 -201 -52 -43 -36 -70
Yhteisyritysten tuotot 500 -21 175 181 165 264 -43 116 105 86
Tulos ennen veroja 4 950 1 332 1 450 1 178 990 4 357 1 016 1 364 1 091 886
Verot -1 115 -310 -325 -250 -230 -1 004 -271 -323 -234 -176
Vähemmistön osuus -85 -12 -25 -29 -19 -82 -2 -29 -29 -22
Nettotulos 3 750 1 010 1 100 899 741 3 271 743 1 012 828 688
Myytävät toiminnot 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 3 750 1 010 1 100 899 741 3 271 743 1 012 828 688

Rahoituskulut (netto) vuoden 2019 ennusteen tein -75 miljoonan kruunun kvartaaliluvulla, mihin IFRS 16 tuo pientä lisää. Yhteisyritysten tuotot ovat parina viime vuotena olleet 264 ja 313 miljoonaa kruunua. Tein ennusteen kuitenkin Q1-Q2:n korkeiden tuottojen jälkeen 500 miljoonaan kruunuun. Myös vähemmistön osuuden ennusteen (-85 M NOK) tein suoraviivaisesti viime vuosien lukuja noudattaen.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta. Näin sain omistajille kuuluvaksi nettotulosennusteeksi noin 3,6 – 3,9 miljardia kruunua. Tämä olisi noin +14,6 prosenttia parempi kuin viime vuoden tulos. Tässä hankitut liiketoiminnot selittävät suurelta osin kasvua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on Orklan hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten yhtiön myymät brändituotteet pärjäävät kilpailussa kauppojen omien ”private label” -tuotteiden kanssa? Lisäksi monet vähittäiskauppaketjut ovat karsineet tuotelistauksiaan, joten kilpailu kauppojen hyllytilasta on kiristynyt. Miten Orkla pärjää tässä kehityksessä?
  • Millaisia yritysjärjestelyjä yhtiö tekee tulevina vuosina?

Tein ennusteet siitä lähtökohdasta, että sekä liikevaihto kasvaisi noin 2,5 prosenttia tulevina vuosina. Tämä vastaisi karkeasti laskien oletettua kuluttajainflaatiota Pohjoismaissa.

Liiketulosmarginaalin (joka tässä sisältää Hydro Powerin ja muut tuotot ja kulut) arvioin olevan noin 11,4 prosentissa. Tällä tasolla tämä marginaali on ollut vuosien 2017 – 2019e aikana.

Rahoituskulujen arvioin nousevan viime vuosista noin -320 miljoonaan kruunuun ja arvioin yhteisyritysten tuovan noin +400 miljoonan kruunun tuotot.

Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa ja vähemmistön osuuden arvioin olevan kaavamaisesti noin -20 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 45 000 43 900 11 800 10 950 10 750 10 400
Muutos (%) 2,5% 2,5% 2,8% 2,8% 2,0% 2,2%
Liiketulos 5 150 5 000 1 500 1 425 1 125 950
Muutos (%) 3,0% 5,3% 5,0% 5,6% 5,1% 5,4%
Marginaali 11,4% 11,4% 12,7% 13,0% 10,5% 9,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 150 5 000 1 500 1 425 1 125 950
Rahoituskulut (netto) -330 -320 -80 -80 -80 -80
Yhteisyritysten tuotot 400 400 -50 150 150 150
Tulos ennen veroja 5 220 5 080 1 370 1 495 1 195 1 020
Verot -1 190 -1 150 -315 -330 -275 -230
Vähemmistön osuus -80 -80 -20 -20 -20 -20
Nettotulos 3 950 3 850 1 035 1 145 900 770

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset