Orkla sijoituskohteena

Päivitetty 29.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Orkla on yksi Norjan vanhimpia yrityksiä ja sen historia ulottuu yli 350 vuoden taakse. Yhtiö on johtava kuluttajatuotteiden valmistaja ja jakelija Pohjoismaiden ja Baltian alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ORKLA Ennuste
Osake (29.10.2018) 70,74 Osinko 12 kk 2,60
Markkina-arvo (Mrd) 72,1 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (M) 40 650 (+2,8%) Osinko/EPS 114% 4v ka
Nettotulos (M) 3 600 (+2,4%) Osinko/FCF 126% 4v ka
EPS 3,53 Omav.aste 65%
PE 20,0 Gearing 9%
EV/EBIT 16,32 ROE 10,6%
PB 2,16 ROI 11,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

ORKLA29.10.2018 | 70,74 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Orklan yritysjärjestelyt vaikeuttavat lukujen seurantaa ja toiminnan ymmärtämistä. Yhtiö kuitenkin purki hieman rönsyjään myymällä alumiiniratkaisut (Sapa) Norsk Hydrolle vuonna 2017.

Osinkosijoittajaa Orklan osake ei kiinnosta, sillä osinko on kehittynyt nihkeästi (2,25 -> 2,60 NOK) viimeisten 10 vuoden aikana. Ja kevään 2018 osinko jäi 2,60 kruunuun eli edellisvuoden tasolle. Myös osingonmaksusuhde on varsin korkealla, mikä osaltaan jarruttaa osingon hyvää kehitystä.

Tilikausi 2018

Orklan Q1-Q3/2018

M NOK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 10 126 9 858 2,7% 29 854 28 710 4,0%
Liiketulos (ebit) 1 291 1 270 1,7% 3 183 2 992 6,4%
Nettotulos (jatkuvat toiminnot) 1 041 1 022 1,9% 2 608 2 602 0,2%
EPS (NOK, jatkuvat toiminnot) 1,01 0,98 2,50 2,49

Q3 liikevaihto kasvoi +2,7 prosenttia. Kehitys oli hyvää muualla paitsi Norjassa. Lisäksi Care-segmentillä oli haasteita Puolassa ja UK:ssa.

Norjassa vuoden alusta voimaantullut sokerivero vaikuttaa negatiivisesti Orklan makeismyyntiin, sillä raja- ja internetkauppa on lisääntynyt merkittävästi. Nyt Norjassa on ollut suunnitelmia peruuttaa sokeriveron korotus ja palauttaa se vuoden 2017 tasolle. Varsinaista päätöstä ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Lisäksi Orklan tuotteiden menekkiä laski Norjassa kauppaketjujen alhaisemmat kampanjapanostukset ja hintojen nostot.

Q3:n liiketuloksen (ebit) kasvoi hieman (+1,7 %), missä tuloskehitystä tuki hankittujen liiketoimien sisältyminen lukuihin sekä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus. Sen sijaan Care-segmentin Puolan ja UK:n haasteet sekä kruunun heikkeneminen jarruttivat tuloskehitystä.

Nettotulos seurasi liiketuloksen kehitystä.

Yhtiön johto ei ollut tyytyväinen yhtiön orgaanisen myynnin kehitykseen eikä kiinteiden kulujen nousuun. Nythän tuloskasvu on ollut hankittujen yhtiöiden varassa. Yhtiö on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin, jotta kannattavuus kääntyisi parempaan nousuun.

Näkymät vuodelle 2018

Orkla ei antanut numeroarvioita Q3:lle eikä vuodelle 2018.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 41 – 42 Mrd NOK (2017: 39,6 Mrd NOK)
  • liiketulos (ebit): 4,55 – 4,65 Mrd NOK (2017: 4,4 Mrd NOK)
  • nettotulos: 3,55 – 3,65 Mrd NOK (2017: 3,56 Mrd NOK, Sapa oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Orkla: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

Orklan taloudelliset tavoitteet vuosille 2016 – 2018 olivat

  • Orgaaninen kasvu linjassa markkinan kanssa
  • Liikevoiton kasvu noin 6 – 9 prosenttia vuodessa
  • Osinko, jonka suuruus on vähintään 2,50 NOK

Tuloksen kehitys

Orkla on tehnyt viimeisten 10 – 15 vuoden aikana paljon yritysjärjestelyjä, jolloin tuloslaskelman luvuissa voi olla isoja eroja vuodesta toiseen riippuen siitä onko tehty isoja miljardiluokan hankintoja taikka myyntejä.

Vuosien 2015 – 2017 tuloslaskelman eriä on korjattu vastaamaan Orklan julkistamia lukuja. Näissä on huomioitu mm. Sapan myynti. Näitä aiemmat vuodet kuitenkin sisältävät Sapan vaikutuksen, joten ne eivät suoraan ole vertailukelpoisia nykyisten lukujen kanssa.

Sapaan liittyvät tuloslisät on oikaistu pois vuosien 2015 – 2017 nettotuloksista.

orkla-tuloslaskelma-q32018

Vuodesta 2011 lähtien, jolloin yritys aloitti strategiatyön ”johtavaksi kuluttajatuotteiden valmistajaksi”, Orklan liikevaihto on ollut kasvutrendissä. Samoin nettotulos on ollut kasvussa. Nettotuloksessa kertaluontoisia myyntivoittoja (tai -tappioita) näyttävä Financial Investments häiritsee ydinliiketoiminnan (4 kuluttajatuotesegmenttiä) kehityksen seuraamista nettotulostasolla.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 39,5 miljardia ja raportoitu nettotulos oli 8,7 miljardia kruunua. Tämä sisälsi Sapan myyntivoittoa sekä muita kertaluontoisia eriä noin 5,1 miljardia kruunua, joten ilman tätä tilikauden 2017 (jatkuvien toimintojen) omistajille kuuluva nettotulos oli 3,5 miljardia kruunua.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 41 – 42 miljardia ja nettotulos noin 3,55 – 3,65 miljardia kruunua. Näillä ennusteluvuilla tulosmarginaali olisi 8,9 prosentissa eli viime vuoden tasolla. Trendi on ollut kuitenkin laskeva vuodesta 2015 alkaen, jolloin marginaali oli 9,6 prosentissa.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat 20,0x – 28,6x, joiden perusteella Orklan osake näyttää olevan varsin kalliisti hinnoiteltu. Markkinat uskovat yhtiön kasvunäkymiin ja strategiaan, joka selittäisi korkeampaa PE-lukua.

PE-lukuja laskettaessa on käytetty jatkuvien toimintojen nettotulosta, mistä on oikaistu pois mm. Sapan myyntivoitto sekä Sapan tuomat tuotot vuosien 2015 – 2017 ajalta.

orkla-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat nousseet yli 10 prosentin tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008. Hyvää on, että trendi kehittyy määrätietoisesti oikeaan suuntaan. Yhtiön yhtenä kasvun ajurina on tehokkuuden parantaminen, mikä osaltaan näkyy pääoman tuottojen käyrässäkin.

Tase

Taseessa huomio kannattaa pitää oman pääoman kehityksessä. Lisäksi, kun huomioidaan se, että yhtiö on maksanut viimeisen 5 vuoden aikana noin 18 miljardia kruunua osinkoa, niin oma pääoma on kehittynyt mallikkaasti. Tässä Sapan myynnistä saadut rahat (noin 13,4 miljardia kruunua) tuntuu.

orkla-liikearvo-q32018

Toinen huomionarvoinen erä on liikearvon kasvu – siinä näkyy tehdyt yrityskaupat. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus pitäisi nykytasoisen tuloksen vielä voitollisena, mutta leikkaisi sitä yli 30 prosenttia.

orkla-velkaisuus-q32018

Orklan korollisten velkojen määrä laski 9,7 miljardista kruunusta nykyiseen 5,4 miljardiin kruunuun Sapan myynnin jälkeen. Orklan velkaantumisen tunnusluvut ovat näin alhaisella tasolla, sillä omavaraisuusaste nousi 65 prosenttiin (hyvä, jos yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing laski 0 – 10 prosentin tuntumaan (hyvä, jos alle 100 %).

Rahavirta

Orklan liiketoiminnan rahavirta on selvästi positiivista, mutta muutokset vuosien välillä ovat isoja. Kasvava trendi on löydettävissä vuodesta 2011 alkaen. Yhtiön yritysjärjestelyt muuttavat kuitenkin yhtiötä varsin paljon, joten voidaan kysyäkin, että kuinka vertailukelpoisia esimerkiksi 5 vuoden takaiset rahavirrat enää ovat?

Capex-rahavirroissa näkyy selkeä muutos vuonna 2012, josta rahavirrat ovat kasvaneet trendinomaisesti. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien – tai tässä myyntien – rahavirrat. Vuosien 2010 – 2017 välisenä aikana tämän rivin nettosumma on positiivinen +41,4 miljardia kruunua. Eli yritysjärjestelyjen puolella myynnit ovat olleet isompia kuin ostot.

orkla-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt odotuksiin nähden varsin suoraviivaisesti. Rahavirtapohjaisessa arvonmäärityksessä tämä trendi näyttää hyvältä ja arvoa voisi tämän perusteella jopa arvioidakin. Jotenkin tuntuu, että kaikki muissa laskelmissa ja luvuissa on muutoksia ja turbulenssia, mutta tässä vapaa rahavirta osoittaa selkeää kasvavaa trendiä. Mikä parasta, tämä osoittaa yrityksen johdolla olevan langat hyvin käsissä.

Vaikka yritysmyynneistä on kertynyt rahaa kahmalokaupalla, niin osinko oli pitkään 2,50 kruunussa. Tämä selittyisi sillä, että osinko oli reippaasti yli 100 prosenttia suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tässäkin yrityksen johto on halunnut pitää osingon sellaisena, joka vastaa yrityksen liiketoiminnan tasoa.

Kun huomioidaan yhtiön käteisvarat (n. 1,3 Mrd NOK), niin nettovelkaa yhtiöllä on noin 4,0 miljardia kruunua. Vapaa rahavirta on ollut karkeasti laskien noin 2 – 3 miljardia kruunua, joten tähän nähden velan määrä ei ole ongelma. Mutta, kuten edellä jo totesin, niin osingot ovat olleet suurempia kuin vapaa rahavirta, mikä tarkoittaa sitä, että velkojen lyhennyksiin ei ole jäänyt rahaa. Päin vastoin, osinkoihin on pitänyt ottaa lisää velkaa.

Osinko

Viimeiseltä 4 vuodelta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde (ilman 5 NOK:n lisäosinkoa) on noin 115 prosentissa. Vastaavasti osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on ollut yli 100 prosenttia useana vuotena. Nämä tekijät selittävät osaltaan sen, miksi osinko on pysynyt 2,50 – 2,60 kruunussa vuodesta 2010 alkaen.

Orkla määrittelee osinkotavoitteekseen tasainen ja minimissään 2,50 kruunun osinko.

orkla-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiö maksoi Sapa:n myyntiin liittyen ylimääräisen 5,00 kruunun osingon syksyllä 2017. Tätä osinkoa ei ole huomioitu taulukon osingonmuutosprosentissa eikä sitä ole huomioitu yllä olevassa osinkokäyrässä. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Orkla: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 2,60 4/2018 2,60 4/2017 2,60
10/2017 (lisä) 5,00
YHTEENSÄ 2,60 7,60 2,60
+0,0% +0,0% +4,0%

Arvioin, että kevään 2019 osinko pysyy edelleen 2,60 kruunun tasolla. Tämä osinko antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton (osake 70,74 NOK).

Taulukot

HUOM! Orkla on viimeisten 10 – 15 vuoden aikana tehnyt paljon yritysjärjestelyjä, joten analyysissä esitetyt liikevaihdon ja tuloksen muutokset ovat suuria. Tuloslaskelman ja taseen erät on kerätty pääsääntöisesti joka toisen tilinpäätösvuoden tiedoista. Eli esimerkiksi tilinpäätöksestä vuodelta 2015 on poimittu sekä tilikauden 2015 että tilikauden 2014 luvut. Ja vastaavasti vuoden 2013 tilinpäätöksestä tilikausien 2013 ja 2012 luvut. Näin luvuissa voi olla eroavaisuuksia välivuosina julkaistuihin tietoihin.

Vuosien 2015 – 2017 lukuja on oikaistu niin, että Sapan myyntivoitto sekä Sapan tuomat tuotot on oikaistu pois.

Vuoden 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 072) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +1 072 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (29.10.2018) 70,74 87,05 78,70 70,10 51,15 47,32 48,50 44,65
Lkm (000) 1 018 931 1 018 931 1 018 394 1 018 394 1 017 795 1 013 312 1 011 770 1 020 194
Markkina-arvo (Mrd) 72,08 88,70 80,15 71,39 52,06 47,95 49,07 45,55
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Orkla Foods 15 900 16 126 15 476 13 250 12 232
Orkla Confectionery & Snacks 6 200 6 439 6 230 5 813 4 987
Orkla Care 8 100 7 479 6 740 5 534 4 960
Orkla Food Ingredients 9 540 8 703 8 161 7 598 6 534
Hydro Power 980 866 721 690 741
Financial Investments 180 161 581 476 231
Muut -250 -213 -151 -163 -86
YHTEENSÄ 40 650 39 561 37 758 33 198 29 599
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Orkla Foods 2 075 2 055 1 968 1 701 1 312
Orkla Confectionery & Snacks 1 025 1 045 937 843 634
Orkla Care 1 100 1 074 956 881 1 082
Orkla Food Ingredients 535 469 439 414 341
Hydro Power 350 316 192 154 216
Financial Investments 0 8 131 57 52
Muut -485 -533 -707 -943 -402
YHTEENSÄ 4 600 4 434 3 916 3 107 3 235
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 10 800 29 854 40 650 39 561 37 758 33 198 29 599 28 015 30 001 30 158
Liikevoitto 14 515 3 183 4 600 4 434 3 916 3 107 3 235 2 441 3 260 2 743
Nettotulos 1 070 2 528 3 600 3 516 3 403 3 189 1 659 690 1 583 -776
Marginaali 9,9% 8,5% 8,9% 8,9% 9,0% 9,6% 5,6% 2,5% 5,3% -2,6%
EPS 1,05 2,48 3,53 3,45 3,34 3,13 1,63 0,68 1,56 -0,76
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 342 4 834 1 204 721 2 615 1 805 7 201 5 453
Liikearvo 14 150 14 150 12 741 12 608 10 291 11 360 7 269 9 621
Muut varat 34 621 34 424 41 659 40 909 37 206 38 950 43 216 51 322
Tase yhteensä 51 113 53 408 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686 66 396
Oma pääoma 32 929 34 408 33 474 33 329 31 059 30 479 30 824 34 106
Vähemmistö 456 430 402 417 245 301 258 280
Korolliset velat 5 350 5 179 9 668 9 121 9 108 10 878 12 991 16 960
Muut vastuut 12 378 13 391 12 060 11 371 9 700 10 457 13 613 15 050
Tase yhteensä 51 113 53 408 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686 66 396
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 500 6 067 4 118 3 844 3 022 2 954 3 996 2 936
Investoinnit: Capex -1 750 -1 587 -1 367 -1 410 -1 010 -1 225 -1 292 -2 699
Vapaa rahavirta (FCF) 2 750 4 480 2 751 2 434 2 012 1 729 2 704 237
Investoinnit: Muut -850 11 656 -682 -140 2 921 -1 077 5 078 16 442
Investointien jälkeen 1 900 16 136 2 069 2 294 4 933 652 7 782 16 679
Rahoitus: Voitonjako -4 065 -7 740 -2 676 -2 594 -2 460 -2 446 -3 194 -7 545
Rahoitus: Muut 2 165 -4 783 1 100 -1 617 -1 696 -4 034 -2 666 -6 488
Rahavarojen muutos 0 3 613 493 -1 917 777 -5 828 1 922 2 646
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,60 2,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Osinko (lisä) 5,00 5,00
Osinko yhteensä 2,60 7,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 7,50
Osinkotuotto 3,7% 8,7% 3,3% 3,6% 4,9% 5,3% 5,2% 16,8%
Osinko/nettotulos 73,6% 220,2% 77,8% 79,8% 153,4% 367,1% 159,8% -986,0%
Osinko/FCF 96,3% 172,9% 96,2% 104,6% 126,5% 146,5% 93,5% 3228,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,6 46,8 63,5 62,3 182,0
PE (3v) 20,6 26,3 29,1 38,7 39,7 96,1 152,2
PE 20,0 25,2 23,6 22,4 31,4 69,5 31,0
EV/EBIT 16,3 20,1 22,6 25,7 18,1 23,4 16,8 20,8
Oma pääoma/osake 32,76 34,19 33,26 33,14 30,76 30,38 30,72 33,71
P/B 2,16 2,55 2,37 2,12 1,66 1,56 1,58 1,32
ROE 10,6% 10,2% 10,1% 9,8% 5,3% 2,2% 4,8% -1,9%
ROI 11,7% 10,6% 9,1% 7,5% 7,9% 5,7% 6,8% 4,5%
Omavaraisuusaste 65,3% 65,2% 60,9% 62,2% 62,5% 59,1% 53,9% 51,8%
Gearing 9,0% 1,0% 25,0% 24,9% 20,7% 29,5% 18,6% 33,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 68,76 71,40 84,14 87,05 81,70 84,85 76,90 78,20 82,60 73,85
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,500 2,500 2,500
Osinkotuotto (ennuste) 3,8% 3,6% 3,1% 3,0% 3,2% 3,1% 3,4% 3,2% 3,0% 3,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,51 3,43 3,36 3,45 3,39 3,30 3,24 3,34 3,17 3,03
PE 19,6 20,8 25,1 25,2 24,1 25,7 23,7 23,4 26,1 24,4
EV/EBIT 15,8 16,7 19,3 20,1 21,9 24,4 22,0 22,5 26,2 24,8
ROE 10,0% 10,6% 9,8% 10,2% 9,8% 10,1% 9,6% 10,1% 10,0%
ROI 10,8% 11,3% 10,7% 10,6% 9,1% 8,9% 8,9% 9,1% 8,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset