Orkla sijoituskohteena

Päivitetty 12.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (12.5.2017)81,30 NOKMarkkina-arvo82,8 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk2,70 NOK Osinkotuotto3,3 %
Liikevaihto 2017e39 000 M NOK (+3,3 %)Nettotulos 2017e4 300 M NOK (+0,2 %)
PE19,3ROE12,4 %

Orkla on yksi Norjan vanhimpia yrityksiä ja sen historia ulottuu yli 350 vuoden taakse. Yhtiö on johtava kuluttajatuotteiden valmistaja ja jakelija Pohjoismaiden ja Baltian alueella… (lisää yritysesittelyssä).

ORKLA12.5.2017 | 81,30 NOK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä heikko osingon kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä heikot pääoman tuottoluvut laskevat pisteitä.

Orklan toimitusjohtajan toimi on ollut tuulinen, sillä toimitusjohtaja on vaihtunut vuosina 2010, 2012 ja 2014. Toivottavasti Orkla on päässyt 2 vuoden toimitusjohtajakausista, jotta yhtiö voi keskittyä täysillä toimintansa kehittämiseen.

Orklan yritysjärjestelyt vaikeuttavat lukujen seurantaa ja toiminnan ymmärtämistä. Voidaan myös sanoa, että yrityksen strategia on ollut jonkin verran ”hakusessa” vuosina 2000 – 2011. Nykyiseen strategiaan ja visioon ”johtava kuluttajatuotteiden valmistaja” ei oikein sovi vesivoima (Hydro Power) taikka alumiiniratkaisut (Sapa), joten on mielenkiintoista nähdä, pyrkiikö yritys eroon näistä lähivuosien aikana.

Osinkosijoittajaa Orklan osake ei kiinnosta, sillä osinko on kehittynyt nihkeästi (2,25 -> 2,60 NOK) viimeisten 10 vuoden aikana. Myös osingonmaksusuhde on varsin korkealla, joka osaltaan jarruttaa osingon hyvää kehitystä.

Viime vuosien tuloksen kehitys on ollut rohkaisevaa, mikä on näkynyt myös pääoman tuottolukujen hyvänä nousutrendinä noin 12 prosenttiin.

Segmentit

Orklan neljä kuluttajatuotesegmenttiä ovat: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snack, Orkla Care ja Orkla Food Ingredients. Näiden lisäksi Orklalla on Orkla Investments-segmentti (Hydro Power, Financial Investments ja Muut).

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Orkla Foods 16 200 15 476 13 250 12 232 11 110
Orkla Confectionery & Snacks 6 250 6 230 5 813 4 987 4 868
Orkla Care 7 250 6 740 5 534 4 960 4 770
Orkla Food Ingredients 8 100 8 161 7 598 6 534 5 998
Hydro Power 750 721 690 741 734
Financial Investments 600 581 476 231 630
Muut -150 -151 -163 -86 -95
YHTEENSÄ 39 000 37 758 33 198 29 599 28 015
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Orkla Foods 1 950 1 887 1 537 1 312 1 048
Orkla Confectionery & Snacks 1 000 923 785 634 616
Orkla Care 900 807 681 1 082 802
Orkla Food Ingredients 350 353 377 341 266
Hydro Power 200 192 154 216 213
Financial Investments 1 400 1 508 1 159 52 0
Muut -400 -377 -475 -402 -504
YHTEENSÄ 5 400 5 293 4 218 3 235 2 441

Orkla Foods

Segmentti toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Itävallassa, Tsekeissä sekä Intiassa. Suomessa tunnettuja elintarvikkeita ovat mm. Grandiosa pizzat, Fun light -mehut, Abba sillit, Kallen mätitahna sekä Felix ketsupit. Vuonna 2015 yhtiö hankki Tsekin ja Slovakian alueella toimivan johtavan elintarvikeyhtiön nimeltään ”Hamé.”

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +16,8 prosenttia 15,5 miljardiin NOK. Liikevaihtoa kasvatti hankitun Hamé:n sekä PepsiCo:n kanssa tehdyn mehujen ja aamiaismurojen jakelun sisältyminen lukuihin. Liikevoitto kasvoi +22,8 prosenttia 1 887 miljoonaan NOK. Liikevoittoa kasvatti mm. edellä mainittu liikevaihdon kasvu, mutta myös kustannusleikkaukset sekä vertailuvuoteen 2015 sisältyvät kertaluontoiset kulut.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto jatkoi kasvuaan (+10,0 %) ja oli 3,8 miljardia NOK (Q1/2016: 3,4 Mrd NOK). Liikevaihdon kasvua selittää pääasiassa rakenteelliset muutokset (mm. Hamé). Oikaistu liikevoitto kasvoi noin +4 prosenttia, missä korkeammat raaka-aineiden hinnat vaikuttivat liikevoittoon negatiivisesti.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin +5 prosenttia 16,2 miljardiin NOK ja liikevoiton noin +3 prosenttia 1 950 miljoonaan NOK.

Orkla Confectionery & Snack

Segmentti sisältää Pohjoismaiden ja Baltian alueella toimivia makeisyhtiöitä, joiden Suomessa tunnettuja tuotteita ovat mm. Polly, Göteborg Kex, Panda-suklaat, Taffel-sipsit.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +7,2 prosenttia 6,2 miljardiin NOK. Orgaaninen kasvu oli kautta linjan hyvää, mutta myös tässä segmentissä näkyi PepsiCo-sopimuksen tuoma lisävaikutus. Liikevoitto kasvoi +17,6 prosenttia 923 miljoonaan NOK. Liikevaihdon kasvu sekä kustannusleikkaukset vaikuttivat positiivisesti liikevoittoon.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto oli 1,4 miljardia NOK. Orgaaninen myynti kehittyi hyvin erityisesti kekseissä, mutta valuuttakurssit vetivät raportoitua liikevaihtoa viime vuoden tasolle. Oikaistu liikevoitto kasvoi +13,6 prosenttia. Liikevoittoa kasvatti parempikatteisten tuotteiden myynti sekä kustannusleikkaukset.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla eli noin 6,2 – 6,3 miljardissa NOK. Sen sijaan liikevoiton odotetaan kasvavan noin +8 prosenttia 1 000 miljoonaan NOK.

Orkla Care

Terveystuotteisiin, henkilökohtaiseen hygieniaan sekä kotitalouden puhdistusaineisiin keskittyvä segmentti. Segmentti valmistaa ja markkinoi mm. seuraavia tuotemerkkejä Jordan, Omo, Sun, Comfort, Sunsilk, Möller. Osa tuotteista on Orklan omia brändejä, ja osa sellaisia joissa Orklalla on valmistus ja markkinointioikeus (esimerkiksi Omo tai Comfort). Orkla hankki vuonna 2015 ruotsalaisen Cederroth:n, joka on tunnettu laastareista, siteistä yms. kodin ensiaputuotteista.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +21,8 prosenttia 6,7 miljardiin NOK. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta orgaaninen kasvu oli hyvää. Lisäksi hankitun Cederroth:n sisältyminen lukuihin kasvatti liikevaihtoa. Liikevoitto kasvoi +18,5 prosenttia 807 miljoonaan NOK. Liikevaihdon kasvu tuki liikevoiton kasvua, mutta Unileverin jakelun päättyminen sekä Asan/Allévo brändien myynti vaikuttivat negatiivisesti liikevoittoon. Lisäksi vuonna 2016 markkinoinnin kulut olivat korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi +12,3 prosenttia 1,9 miljardiin NOK (Q1/20116: 1,7 Mrd NOK). Liikevaihtoa veti viime vuonna hankitut liiketoimet sekä hyvä orgaaninen kasvu. Oikaistu liikevoitto kasvoi +11,3 prosenttia. Liikevoittoa kasvatti samat tekijät kuin liikevaihtoa sekä synergiaetujen realisoituminen.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 7,25 miljardiin NOK ja liikevoiton noin 7 prosenttia 900 miljoonaan NOK.

Orkla Food Ingredients

Segmenttiin kuuluvat ruoanvalmistuksen ja leivonnan tuotteet, kuten voit ja margariinit, leivonnaisten täytteet, jauhot yms. Segmentin yhtiöillä on toimintaa 22 maan alueella.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia +8,2 miljardiin NOK, mutta liikevoitto laski -6,4 prosenttia 353 miljoonaan NOK.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto laski hieman 1,8 miljardiin NOK. Myös oikaistu liikevoitto laski hieman. Raportoitujen lukujen laskua selittää mm. Romanian liiketoimintojen heikko taso sekä rasvasekoitteiden heikko markkinatilanne Euroopassa.

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan laskevan hieman noin 8,1 miljardiin ja 350 miljoonaan NOK vastaavasti.

Hydro Power

Vesivoimalaitokset Sarpsfoss:ssa ja 85 prosentin omistusosuudella Saudefaldene:ssa.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +4,5 prosenttia ja liikevoitto +24,7 prosenttia 192 miljoonaan NOK. Liikevaihto ja liikevoitto nousivat sähkön hinnan nousun (+32 %) tukemana, mutta myyntimäärien lasku (-26 %) laimensi nousun vaikutusta.

Alkuvuoden 2017 aikana oikaistu liikevoitto kasvoi yli +20 prosenttia 54 miljoonaan NOK. Sähkön hintataso nousi hieman, mutta toimitusmäärät laskivat hieman viime vuoteen verrattuna.

Financial Investments

Yhteisyritykset alumiinivalmistaja Sapa:ssa (50% omistusosuus) sekä maailman johtavassa maali- ja pinnoitevalmistajassa Jotun:ssa (42,5 %). Kiinteistösijoituksia noin 1,8 miljardin NOK:n edestä ja 1,4 miljardin NOK arvoinen sijoitussalkku.

Sapa:n tilikausi 2016 oli erinomainen ja yhtiö jakaa 3,0 miljardin NOK:n osingon, josta Orkla saa siis 50 %. Sen sijaan Jotun:n vuosi oli vaikea ja yhtiön liikevoitto laski noin 15 prosenttia.

Taloudelliset tavoitteet

Orklan taloudelliset tavoitteet vuosille 2016 – 2018 ovat

  • Orgaaninen kasvu linjassa markkinan kanssa
  • Liikevoiton kasvu noin 6 – 9 prosenttia vuodessa
  • Osinko, jonka suuruus on vähintään 2,50 NOK

Tuloksen kehitys

Orkla on tehnyt viimeisten 10 – 15 vuoden aikana paljon yritysjärjestelyjä, jolloin tuloslaskelman luvuissa voi olla isoja eroja vuodesta toiseen riippuen siitä onko tehty isoja miljardiluokan hankintoja taikka myyntejä.

orkla-tuloslaskelma-q12017

Vuodesta 2011 lähtien, jolloin yritys aloitti strategiatyön ”johtavaksi kuluttajatuotteiden valmistajaksi”, Orklan liikevaihto on ollut kasvutrendissä. Samoin nettotulos on ollut kasvussa. Nettotuloksessa kertaluontoisia myyntivoittoja (tai -tappioita) näyttävä Financial Investments häiritsee ydinliiketoiminnan (4 kuluttajatuotesegmenttiä) kehityksen seuraamista nettotulostasolla.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi noin +5,5 prosenttia 9,1 miljardiin NOK (Q1/2016: 8,6 Mrd NOK). Liikevaihtoa kasvatti mm. hankittujen liiketoimien tuomat lisät alkaneelle kaudelle sekä hyvä orgaaninen kasvu. Valuuttakursseilla oli negatiivinen vaikutus raportoituihin lukuihin.

Alkuvuoden 2017 aikana nettotulos pysyi viime vuoden tasolla ollen 1,1 miljardia NOK. Nettotulokseen vaikuttivat em. liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät, mutta myös tehokkuustoimenpiteiden tuomat säästöt. Toisaalta tehostamistoimenpiteisiin sisältyi kertaluontoisia kuluja, jotka vaikuttivat raportoituun tulokseen laskevasti. Yhtiö jatkaa tehostamistoimenpiteitä myös vuonna 2017.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin +3,3 prosenttia 39,0 miljardiin NOK. Nettotuloksen odotetaan olevan viime vuoden tasolla eli noin 4,3 miljardissa NOK.

Tase

Taseessa huomio kannattaa pitää oman pääoman kehityksessä, jossa on kasvua noin +15,7 prosenttia vuodesta 2013 vuoden 2017 oikaistuun omaan pääomaan. Kun pidetään vielä mielessä, että yhtiö on maksanut samaan aikaan noin 10 miljardia NOK osinkoa, niin oma pääoma on kehittynyt mallikkaasti.

orkla-liikearvo-q12017

Toinen huomionarvoinen erä on liikearvon kasvu – siinä näkyy tehdyt yrityskaupat. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus pitäisi nykytasoisen tuloksen vielä voitollisena, mutta leikkaisi sitä noin 30 prosenttia.

orkla-velkaisuus-q12017

Korollisten velkojen määrä on noin 9,2 miljardia NOK. Velkaantuminen on kuitenkin vielä varsin matalalla tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 – 25 prosentissa.

Osinko

Orkla määrittelee osinkotavoitteekseen tasainen ja minimissään 2,50 NOK:n osinko. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 2,70 NOK, mikä antaa 81,30 NOK:n arvoiselle osakkeelle noin 3,3 prosentin osinkotuoton.

Kaaviossa vuoden 2010 ylimääräinen 5,00 NOK:n osinko jätetty huomioimatta.

orkla-osinko-q12017

Viimeiseltä 4 vuodelta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 77 prosentissa. Tämä antanee hieman tilaa osingon varovaiselle nousulle, mutta sijoittajan on hyvä tiedostaa se, että yhtiön osinkokehitys on ollut aikaisemmin varsin nihkeää.

Arvostus

Noin 19 PE-luvuilla Orklan osake näyttää olevan varsin kalliisti hinnoiteltu. Markkinat uskovat yhtiön kasvunäkymiin ja strategiaan, joka selittäisi korkeampaa PE-lukua.

orkla-roe-roi-q12017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat nousseet yli 10 prosentin tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008. Hyvää on, että trendi kehittyy määrätietoisesti oikeaan suuntaan. Yhtiön yhtenä kasvun ajurina on tehokkuuden parantaminen, mikä osaltaan näkyy pääoman tuottojen käyrässäkin.

Taulukot

HUOM! Orkla on viimeisten 10 – 15 vuoden aikana tehnyt paljon yritysjärjestelyjä, joten analyysissä esitetyt liikevaihdon ja tuloksen muutokset ovat suuria. Tuloslaskelman ja taseen erät on kerätty pääsääntöisesti joka toisen tilinpäätösvuoden tiedoista. Eli esimerkiksi tilinpäätöksestä vuodelta 2015 on poimittu sekä tilikauden 2015 että tilikauden 2014 luvut. Ja vastaavasti vuoden 2013 tilinpäätöksestä tilikausien 2013 ja 2012 luvut. Näin luvuissa voi olla eroavaisuuksia välivuosina julkaistuihin tietoihin.

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (3 205) ja osingonmaksuilla (-2 648). Oikaisu on yhteensä +557 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (12.5.2017) 81,30 78,70 70,10 51,15 47,32 48,50 44,65 56,70
Lkm (000) 1 018 394 1 018 394 1 018 394 1 017 795 1 013 312 1 011 770 1 020 194 1 019 688
Markkina-arvo (Mrd) 82,80 80,15 71,39 52,06 47,95 49,07 45,55 57,82
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 9 800 9 081 39 000 37 758 33 198 29 599 28 015 30 001 30 158 57 338
Liikevoitto 1 400 1 298 5 400 5 294 4 218 3 235 2 441 3 260 2 743 -1 947
Nettotulos 1 100 1 095 4 300 4 293 3 295 1 659 690 1 583 -776 -917
Marginaali 11,2% 12,1% 11,0% 11,4% 9,9% 5,6% 2,5% 5,3% -2,6% -1,6%
EPS 1,08 1,08 4,22 4,22 3,24 1,63 0,68 1,56 -0,76 -0,90
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 1 601 1 204 721 2 615 1 805 7 201 5 453 2 819
Liikearvo 12 741 12 741 12 608 10 291 11 360 7 269 9 621 9 578
Muut varat 42 822 41 659 40 909 37 206 38 950 43 216 51 322 75 144
Tase yhteensä 57 164 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686 66 396 87 541
Oma pääoma 35 271 33 474 33 329 31 059 30 479 30 824 34 106 46 566
Vähemmistö 399 402 417 245 301 258 280 365
Korolliset velat 9 220 9 668 9 121 9 108 10 878 12 991 16 960 23 200
Muut vastuut 12 274 12 060 11 371 9 700 10 457 13 613 15 050 17 410
Tase yhteensä 57 164 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686 66 396 87 541
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,70 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Osinko (lisä) 5,00
Osinko yhteensä 2,70 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 7,50
Osinkotuotto 3,3% 3,3% 3,6% 4,9% 5,3% 5,2% 5,6% 13,2%
Osingonmaksusuhde 63,9% 61,7% 77,3% 153,4% 367,1% 159,8% -328,7% -834,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 38,5 57,0 61,4 180,5 39,0
PE (3v) 20,9 26,0 37,9 39,6 95,6 151,1
PE 19,3 18,7 21,7 31,4 69,5 31,0
Oma pääoma/osake 35,03 33,26 33,14 30,76 30,38 30,72 33,71 46,02
P/B 2,32 2,37 2,12 1,66 1,56 1,58 1,32 1,23
ROE 12,4% 12,7% 10,1% 5,3% 2,2% 4,8% -1,9% -1,9%
ROI 12,2% 12,3% 10,1% 7,9% 5,7% 6,8% 4,5% -2,6%
Omavaraisuusaste 62,4% 60,9% 62,2% 62,5% 59,1% 53,9% 51,8% 53,6%
Gearing 21,4% 25,0% 24,9% 20,7% 29,5% 18,6% 33,5% 43,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements