Orkla sijoituskohteena

Päivitetty 13.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (13.2.2018)85,50 NOKMarkkina-arvo87,1 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk2,60 NOK Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2018e41 000 M NOK (+3,6 %)Nettotulos 2018e3 750 M NOK (+4,4 %)
PE23,2ROE10,6 %

Orkla on yksi Norjan vanhimpia yrityksiä ja sen historia ulottuu yli 350 vuoden taakse. Yhtiö on johtava kuluttajatuotteiden valmistaja ja jakelija Pohjoismaiden ja Baltian alueella… (lisää yritysesittelyssä).

ORKLA13.2.2018 | 85,50 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Orklan yritysjärjestelyt vaikeuttavat lukujen seurantaa ja toiminnan ymmärtämistä. Yhtiö kuitenkin purki hieman rönsyjään myymällä alumiiniratkaisut (Sapa) Norsk Hydrolle vuonna 2017.

Osinkosijoittajaa Orklan osake ei kiinnosta, sillä osinko on kehittynyt nihkeästi (2,25 -> 2,60 NOK) viimeisten 10 vuoden aikana. Ja kevään 2018 osinko jäi 2,60 NOK eli edellisvuoden tasolle. Myös osingonmaksusuhde on varsin korkealla, mikä osaltaan jarruttaa osingon hyvää kehitystä.

Tilikausi  2017

Orklan vuosi 2017

  • liikevaihto: 39 561 M NOK (37 758 M NOK / +4,8 %)
  • nettotulos (jatkuvat toiminnot): 3 591 M NOK (3 485 M NOK / +3,0 %)
  • nettotulos (raportoitu): 8 657 M NOK (4 375 M NOK)
  • EPS (jatkuvat): 3,46 NOK (3,34 NOK)
  • osinkoehdotus: 2,60 NOK (2,60 NOK)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +4,8 prosenttia. Perusliiketoiminnan (ilman sijoituksia Hydro Power, Jotun yms) liikevaihto kasvoi +5,7 prosenttia ja orgaanisesti kasvua tuli +1,6 prosenttia. Pääosa kasvusta syntyi siis yrityskauppojen ja muiden laajentumisten seurauksena. Parasta liikevaihdon kasvu oli Orkla Care -segmentissä (+11,0 %).

Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon, mutta vastaavasti negatiivisesti kulutasoon. Yhtiö on kuitenkin pystynyt viemään nousseet kustannukset myyntihintoihin.

Liikevoitto (ebit) kasvoi yli +10 prosenttia sekä Orkla Confectionery & Snack että Orkla Care -segmenteissä. Liikevaihdon kasvun lisäksi toimitusketjun ja muun toiminnan tehostamistoimenpiteet näkyivät kasvaneessa tulostasossa.

Hydro Power toi noin 316 miljoonan NOK:n liiketuloksen Orklalle (2016: 192 M NOK). Sen sijaan Financial Investments toi vain 8 miljoonan NOK:n liiketuloksen (2016: 131 M NOK). Tähän vaikutti Jotun:n heikko tuloskehitys.

Raportoitu nettotulos sisältää Sapan myyntivoittoa sekä muita kertaluontoisia eriä 5,1 miljardin NOK:n edestä (2016: 0,9 Mrd NOK). Nämä huomioiden jatkuvien toimintojen nettotulos oli 3,6 miljardia NOK ja kasvua noin +3 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Osinkoehdotus oli 2,60 NOK eli osinko pysyy edellisvuoden tasolla. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (12.4.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö jatkaa tehostustoimenpiteitään (mm. jakeluketju) sekä aikoo sulkea 2 tehdasta Q1:n aikana. Lisäksi lukuisten yritysjärjestelyiden jäljiltä työsarkaa riittää erilaisille tehostustoimille ja päällekkäisyyksien karsimisille.

Mars Norge on päättänyt jakeluyhteistyön Orklan kanssa, mikä vaikuttaa negatiivisesti Orkla Confectionery & Snack -segmentin lukuihin vuonna 2018.

Segmentit

Orklan neljä kuluttajatuotesegmenttiä ovat: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snack, Orkla Care ja Orkla Food Ingredients. Näiden lisäksi Orklalla on Orkla Investments-segmentti (Hydro Power, Financial Investments ja Muut).

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Orkla Foods 16 500 16 126 15 476 13 250 12 232
Orkla Confectionery & Snacks 6 600 6 439 6 230 5 813 4 987
Orkla Care 7 750 7 479 6 740 5 534 4 960
Orkla Food Ingredients 9 250 8 703 8 161 7 598 6 534
Hydro Power 800 866 721 690 741
Financial Investments 200 161 581 476 231
Muut -100 -213 -151 -163 -86
YHTEENSÄ 41 000 39 561 37 758 33 198 29 599
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Orkla Foods 2 100 2 055 1 968 1 701 1 312
Orkla Confectionery & Snacks 1 100 1 045 937 843 634
Orkla Care 1 150 1 074 956 881 1 082
Orkla Food Ingredients 500 469 439 414 341
Hydro Power 300 316 192 154 216
Financial Investments 0 8 131 57 52
Muut -500 -533 -707 -943 -402
YHTEENSÄ 4 650 4 434 3 916 3 107 3 235

Orkla Foods

Segmentti toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Itävallassa, Tsekeissä sekä Intiassa. Suomessa tunnettuja elintarvikkeita ovat mm. Grandiosa pizzat, Fun light -mehut, Abba sillit, Kallen mätitahna sekä Felix ketsupit. Vuonna 2015 yhtiö hankki Tsekin ja Slovakian alueella toimivan johtavan elintarvikeyhtiön nimeltään ”Hamé.”

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +4,2 prosenttia, mutta orgaaninen kasvu jäi vain +1,4 prosenttiin. Suuri osa kasvusta tuli siis yrityskauppojen yms. laajentumisten seurauksena.

Liikevoitto kääntyi vuoden 2017 toisella puoliskolla nousuun, missä yhtiön tehokkuustoimenpiteet vaikuttivat positiivisesti. Myös Intian toimintojen marginaalit palautuivat normaalille tasolle. Liikevoittoon negatiivisesti vaikutti mm. raaka-aineiden kohonneet hinnat.

Orkla Confectionery & Snack

Segmentti sisältää Pohjoismaiden ja Baltian alueella toimivia makeisyhtiöitä, joiden Suomessa tunnettuja tuotteita ovat mm. Polly, Göteborg Kex, Panda-suklaat, Taffel-sipsit.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli noin 6,4 miljardia NOK. Orgaaninen myynti kehittyi hyvin erityisesti kekseissä. Oikaistu liikevoitto kasvoi noin +11,5 prosenttia. Liikevoittoa kasvatti parempikatteisten tuotteiden myynti sekä jakeluketjun kustannustehokkuuden parantuminen.

Orkla Care

Terveystuotteisiin, henkilökohtaiseen hygieniaan sekä kotitalouden puhdistusaineisiin keskittyvä segmentti. Segmentti valmistaa ja markkinoi mm. seuraavia tuotemerkkejä Jordan, Omo, Sun, Comfort, Sunsilk, Möller. Osa tuotteista on Orklan omia brändejä, ja osa sellaisia joissa Orklalla on valmistus ja markkinointioikeus (esimerkiksi Omo tai Comfort). Orkla hankki vuonna 2015 ruotsalaisen Cederroth:n, joka on tunnettu laastareista, siteistä yms. kodin ensiaputuotteista.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +11,0 prosenttia 7,5 miljardiin NOK (2016: 6,7 Mrd NOK). Liikevaihtoa nosti viime vuonna hankitut liiketoimet sekä hyvä orgaaninen kasvu (+2,9 %). Oikaistu liikevoitto kasvoi sekin mukavat +12,3 prosenttia. Liikevoittoa kasvatti samat tekijät kuin liikevaihtoa sekä synergiaetujen realisoituminen.

Orkla Food Ingredients

Segmenttiin kuuluvat ruoanvalmistuksen ja leivonnan tuotteet, kuten voit ja margariinit, leivonnaisten täytteet, jauhot yms. Segmentin yhtiöillä on toimintaa 22 maan alueella.

Tilikauden 2017 aikana liikevaihto kasvoi hieman (+6,6 %) 8,3 miljardiin NOK. Kasvu oli hyvää etenkin vuoden toisella puoliskolla, missä hankitut liiketoiminnot toivat oman lisänsä liikevaihtoon. Oikaistu liikevoitto kasvoi vahvan Q4:n ansiosta +6,8 prosenttia, mutta myös tehokkuusohjelmien vaikutus alkoi näkymään.

Hydro Power

Vesivoimalaitokset Sarpsfoss:ssa ja 85 prosentin omistusosuudella Saudefaldene:ssa.

Tilikauden 2017 aikana oikaistu liikevoitto kasvoi 316 miljoonaan NOK (2016: 192 M NOK). Sekä sähkön hintataso että toimitusmäärät kasvoivat viime vuoteen verrattuna.

Financial Investments

Yhteisyritys maailman johtavassa maali- ja pinnoitevalmistajassa Jotun:ssa (42,5 %). Kiinteistösijoituksia noin 1,8 miljardin NOK:n edestä ja 1,4 miljardin NOK arvoinen sijoitussalkku.

Vuoden 2017 liikevoitto jäi vain 8 miljoonaan NOK (2016: 131 M NOK), missä etenkin Jotunin heikko tuloskunto veti lukuja alaspäin.

Taloudelliset tavoitteet

Orklan taloudelliset tavoitteet vuosille 2016 – 2018 olivat

  • Orgaaninen kasvu linjassa markkinan kanssa
  • Liikevoiton kasvu noin 6 – 9 prosenttia vuodessa
  • Osinko, jonka suuruus on vähintään 2,50 NOK

Tuloksen kehitys

Orkla on tehnyt viimeisten 10 – 15 vuoden aikana paljon yritysjärjestelyjä, jolloin tuloslaskelman luvuissa voi olla isoja eroja vuodesta toiseen riippuen siitä onko tehty isoja miljardiluokan hankintoja taikka myyntejä.

Vuosien 2015 – 2017 tuloslaskelman eriä on korjattu vastaamaan Orklan julkistamia lukuja. Näissä on huomioitu mm. Sapan myynti. Näitä aiemmat vuodet kuitenkin sisältävät Sapan vaikutuksen, joten ne eivät suoraan ole vertailukelpoisia nykyisten lukujen kanssa.

Nämä Sapaan liittyvät tuloslisät on oikaistu pois vuosien 2015 – 2017 nettotuloksista.

orkla-tuloslaskelma-q42017

Vuodesta 2011 lähtien, jolloin yritys aloitti strategiatyön ”johtavaksi kuluttajatuotteiden valmistajaksi”, Orklan liikevaihto on ollut kasvutrendissä. Samoin nettotulos on ollut kasvussa. Nettotuloksessa kertaluontoisia myyntivoittoja (tai -tappioita) näyttävä Financial Investments häiritsee ydinliiketoiminnan (4 kuluttajatuotesegmenttiä) kehityksen seuraamista nettotulostasolla.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 39,5 miljardia NOK ja raportoitu nettotulos oli 8,7 miljardia NOK. Tämä sisälsi Sapan myyntivoittoa sekä muita kertaluontoisia eriä noin 5,1 miljardia NOK, joten ilman tätä tilikauden 2017 (jatkuvien toimintojen) nettotulos oli 3,6 miljardia NOK.

Tase

Taseessa huomio kannattaa pitää oman pääoman kehityksessä. Lisäksi, kun huomioidaan se, että yhtiö on maksanut viimeisen 5 vuoden aikana noin 18 miljardia NOK osinkoa, niin oma pääoma on kehittynyt mallikkaasti. Tässä Sapan myynnistä saadut rahat noin 13,4 miljardia NOK tuntuu.

orkla-liikearvo-q42017

Toinen huomionarvoinen erä on liikearvon kasvu – siinä näkyy tehdyt yrityskaupat. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus pitäisi nykytasoisen tuloksen vielä voitollisena, mutta leikkaisi sitä yli 30 prosenttia.

orkla-velkaisuus-q42017

Korollisten velkojen määrä laski Sapan myynnin jälkeen yhtiön järjestellessä velkojaan. Korollisia velkoja on nyt 5,2 miljardia NOK, kun vielä vuoden 2016 lopussa niitä oli 9,7 miljardia NOK.

Orklan velkaantumisen tunnusluvut ovat näin alhaisella tasolla, sillä omavaraisuusaste nousi 65 prosenttiin (hyvä, jos > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing laski 0 prosentin tuntumaan (hyvä, jos < 100 %).

Kassassa on rahaa nyt 4,8 miljardia NOK, joten sen turvin yhtiö voi jatkaa yritysjärjestelyjä myös vuonna 2018.

Rahavirta

Orklan liiketoiminnan rahavirta on selvästi positiivista, mutta muutokset vuosien välillä ovat isoja. Kasvava trendi on löydettävissä vuodesta 2011 alkaen. Yhtiön yritysjärjestelyt muuttavat kuitenkin yhtiötä varsin paljon, joten voidaan kysyäkin, että kuinka vertailukelpoisia esimerkiksi 5 vuoden takaiset rahavirrat enää ovat?

orkla-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-rahavirroissa näkyy selkeä muutos vuonna 2012, josta rahavirrat ovat kasvaneet trendinomaisesti. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien – tai tässä myyntien – rahavirrat. Vuosien 2010 – 2017 välisenä aikana tämän rivin nettosumma on positiivinen +41,4 miljardia NOK. Eli yritysjärjestelyjen puolella myynnit ovat olleet isompia kuin ostot.

orkla-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt odotuksiin nähden varsin suoraviivaisesti. Rahavirtapohjaisessa arvonmäärityksessä tämä trendi näyttää hyvältä ja arvoa voisi tämän perusteella jopa arvioidakin. Jotenkin tuntuu, että kaikki muissa laskelmissa ja luvuissa on muutoksia ja turbulenssia, mutta tässä vapaa rahavirta osoittaa selkeää kasvavaa trendiä. Mikä parasta, tämä osoittaa yrityksen johdolla olevan langat hyvin käsissä.

Vaikka yritysmyynneistä on kertynyt rahaa kahmalokaupalla, niin osinko oli pitkään 2,50 kruunussa. Tämä selittyisi sillä, että osinko oli reippaasti yli 100 prosenttia suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tässäkin yrityksen johto on halunnut pitää osingon sellaisena, joka vastaa yrityksen liiketoiminnan tasoa.

Osinko

Orkla määrittelee osinkotavoitteekseen tasainen ja minimissään 2,50 NOK:n osinko. Kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle ollen 2,60 NOK. Tämä antaa 85,50 NOK:n arvoiselle osakkeelle noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

orkla-osinko-q42017

Viimeiseltä 4 vuodelta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde (ilman 5 NOK:n lisäosinkoa) on noin 87 prosentissa. Vastaavasti osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on ollut yli 100 prosenttia useana vuotena. Nämä tekijät selittävät osaltaan sen, miksi kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle.

Arvostus

Noin 23,2x – 33,9x PE-luvuilla Orklan osake näyttää olevan varsin kalliisti hinnoiteltu. Markkinat uskovat yhtiön kasvunäkymiin ja strategiaan, joka selittäisi korkeampaa PE-lukua. PE-lukua laskettaessa on käytetty jatkuvien toimintojen nettotulosta, mistä on oikaistu pois mm. Sapan myyntivoitto sekä Sapan tuomat tuotot vuosien 2015 – 2017 ajalta.

orkla-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat nousseet yli 10 prosentin tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008. Hyvää on, että trendi kehittyy määrätietoisesti oikeaan suuntaan. Yhtiön yhtenä kasvun ajurina on tehokkuuden parantaminen, mikä osaltaan näkyy pääoman tuottojen käyrässäkin.

Taulukot

HUOM! Orkla on viimeisten 10 – 15 vuoden aikana tehnyt paljon yritysjärjestelyjä, joten analyysissä esitetyt liikevaihdon ja tuloksen muutokset ovat suuria. Tuloslaskelman ja taseen erät on kerätty pääsääntöisesti joka toisen tilinpäätösvuoden tiedoista. Eli esimerkiksi tilinpäätöksestä vuodelta 2015 on poimittu sekä tilikauden 2015 että tilikauden 2014 luvut. Ja vastaavasti vuoden 2013 tilinpäätöksestä tilikausien 2013 ja 2012 luvut. Näin luvuissa voi olla eroavaisuuksia välivuosina julkaistuihin tietoihin.

Vuosien 2015 – 2017 lukuja on oikaistu niin, että Sapan myyntivoitto sekä Sapan tuomat tuotot on oikaistu pois.

Vuoden 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 750) ja osingonmaksuilla (-2 649). Oikaisu on yhteensä +1 101 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (13.2.2018) 85,50 87,05 78,70 70,10 51,15 47,32 48,50 44,65
Lkm (000) 1 018 931 1 018 931 1 018 394 1 018 394 1 017 795 1 013 312 1 011 770 1 020 194
Markkina-arvo (Mrd) 87,12 88,70 80,15 71,39 52,06 47,95 49,07 45,55
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 9 500 41 000 39 561 37 758 33 198 29 599 28 015 30 001 30 158
Liikevoitto 850 4 650 4 434 3 916 3 107 3 235 2 441 3 260 2 743
Nettotulos 825 3 750 3 591 3 485 3 245 1 659 690 1 583 -776
Marginaali 8,7% 9,1% 9,1% 9,2% 9,8% 5,6% 2,5% 5,3% -2,6%
EPS 0,81 0,00 3,68 3,52 3,42 3,19 1,63 0,68 1,56 -0,76
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 935 4 834 1 204 721 2 615 1 805 7 201 5 453
Liikearvo 12 741 12 741 12 741 12 608 10 291 11 360 7 269 9 621
Muut varat 35 833 35 833 41 659 40 909 37 206 38 950 43 216 51 322
Tase yhteensä 54 509 53 408 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686 66 396
Oma pääoma 35 509 34 408 33 474 33 329 31 059 30 479 30 824 34 106
Vähemmistö 430 430 402 417 245 301 258 280
Korolliset velat 5 179 5 179 9 668 9 121 9 108 10 878 12 991 16 960
Muut vastuut 13 391 13 391 12 060 11 371 9 700 10 457 13 613 15 050
Tase yhteensä 54 509 53 408 55 604 54 238 50 112 52 115 57 686 66 396
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 5 000 6 067 4 118 3 844 3 022 2 954 3 996 2 936
Investoinnit: Capex -1 600 -1 587 -1 367 -1 410 -1 010 -1 225 -1 292 -2 699
Vapaa rahavirta (FCF) 3 400 4 480 2 751 2 434 2 012 1 729 2 704 237
Investoinnit: Muut 0 11 656 -682 -140 2 921 -1 077 5 078 16 442
Investointien jälkeen 3 400 16 136 2 069 2 294 4 933 652 7 782 16 679
Rahoitus: Voitonjako -2 650 -7 740 -2 676 -2 594 -2 460 -2 446 -3 194 -7 545
Rahoitus: Muut -750 -4 783 1 100 -1 617 -1 696 -4 034 -2 666 -6 488
Rahavarojen muutos 0 3 613 493 -1 917 777 -5 828 1 922 2 646
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,60 2,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Osinko (lisä) 5,00 5,00
Osinko yhteensä 2,60 7,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 7,50
Osinkotuotto 3,0% 8,7% 3,3% 3,6% 4,9% 5,3% 5,2% 16,8%
Osinko/nettotulos 70,6% 215,6% 76,0% 78,5% 153,4% 367,1% 159,8% -986,0%
Osinko/FCF 77,9% 172,9% 96,2% 104,6% 126,5% 146,5% 93,5% 3228,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 33,9 46,1 62,6 61,9 182,0
PE (3v) 24,1 25,8 28,7 38,3 39,7 96,1 152,2
PE 23,2 24,7 23,0 22,0 31,4 69,5 31,0
Oma pääoma/osake 35,27 34,19 33,26 33,14 30,76 30,38 30,72 33,71
P/B 2,42 2,55 2,37 2,12 1,66 1,56 1,58 1,32
ROE 10,6% 10,5% 10,3% 10,0% 5,3% 2,2% 4,8% -1,9%
ROI 11,5% 10,6% 9,1% 7,5% 7,9% 5,7% 6,8% 4,5%
Omavaraisuusaste 65,9% 65,2% 60,9% 62,2% 62,5% 59,1% 53,9% 51,8%
Gearing -2,1% 1,0% 25,0% 24,9% 20,7% 29,5% 18,6% 33,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset