PepsiCo: Ennusteet

Päivitetty 2.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

pep-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Yhtiö päivitti hieman tilikauden 2018 arvioitaan:

Nyt yhtiö arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään +3 prosenttia (aiemmin +2,3 %). Veroasteen yhtiö arvioi olevan 19 – 20 prosenttia.

Oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa 8 prosenttia 5,65 dollariin (2017: 5,23 USD). Aiempi arvio oli ”kasvaa +9 % 5,70 dollariin”.

Seuraavan 12 kk:n ennustettu (Talousmentor) osinko on noin 3,825 USD (ed 12 kk 3,465 USD) mikä antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 109,40 USD).

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

PepsiCo:lla on 6 segmenttiä

 • Frito-Lay North America (FLNA): Myy ja markkinoi erilaisia peruna- ja maissilastuja, tortilloja sekä muita snaksejä P-Amerikan alueella.
 • Quaker Foods North America (QFNA): Myy ja markkinoi erilaisia Quaker-brändin alla olevia muroja, välipalapatukoita sekä riisi- ja pasta-valmisteita P-Amerikan alueella.
 • North America Beverages (NAB): Myy ja markkinoi niin PepsiCo:n omia virvoitusjuomabrändejä kuin myös yhteistyönä mm. Dr Pepperiä, Schweppesiä sekä Liptonin ja Starbucks:n heti-valmiita tee- ja kahvijuomia P-Amerikan alueella.
 • Muut alueet, missä myydään PepsiCo: tuottteita:
  • Latin America
  • Europe & Sub-Sahara (ESSA)
  • Asia, Middle-East & North-Africa (AMENA)

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2014 alkaen PepsiCo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen. Tästä syystä Q4:n luvut ovat muita kvartaaleja suuremmat.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Frito-Lay NA 16 250 4 905 3 891 3 837 3 617 15 798 4 829 3 792 3 678 3 499
Muutos (%) 2,9% 1,6% 2,6% 4,3% 3,4% 1,6% -1,3% 3,2% 3,2% 2,4%
Quaker Foods NA 2 460 765 567 527 601 2 503 774 578 553 598
Muutos (%) -1,7% -1,2% -1,9% -4,7% 0,5% -2,4% -5,0% 1,2% -1,4% -3,1%
NA Beverages 21 115 6 051 5 456 5 193 4 415 20 936 5 902 5 332 5 242 4 460
Muutos (%) 0,9% 2,5% 2,3% -0,9% -1,0% -1,8% -6,1% -3,4% 1,9% 2,3%
Latin America 7 400 2 465 1 868 1 843 1 224 7 208 2 435 1 873 1 823 1 077
Muutos (%) 2,7% 1,2% -0,3% 1,1% 13,6% 5,7% 5,9% 6,3% 6,2% 3,4%
Europe & Sub-Sahara 11 725 3 780 3 161 3 116 1 668 11 050 3 695 3 098 2 812 1 445
Muutos (%) 6,1% 2,3% 2,0% 10,8% 15,4% 8,2% 10,9% 8,2% 5,7% 6,3%
Asia, Middle-East, North-Africa 6 050 1 897 1 542 1 574 1 037 6 030 1 891 1 567 1 602 970
Muutos (%) 0,3% 0,3% -1,6% -1,7% 6,9% -4,9% 0,1% -4,2% -8,4% -8,9%
YHTEENSÄ 65 000 19 863 16 485 16 090 12 562 63 525 19 526 16 240 15 710 12 049
Muutos (%) 2,3% 1,7% 1,5% 2,4% 4,3% 1,2% 0,1% 1,3% 2,0% 1,6%

Frito-Lay North America -segmentin liikevaihto on ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa. Segmentti on pystynyt nostamaan hintojaan ilman, että menekki olisi laskenut syöden hintojen noston vaikutuksen. Segmentillä on siis hinnoitteluvoimaa.

Q1-Q3/2018 aikana segmentin liikevaihto nousi noin +3,4 prosenttia, mikä antaa merkkejä siitä, että myös tilikauden 2018 liikevaihto voisi edelleen jatkaa nousutrendiä. Tein arvion noin +3 prosentin kasvulukuun, mikä on kovempi kasvuluku, kuin vuonna 2017 (+1,6 %). Vuoden 2017 hyvää kasvua jarrutti heikko Q4:n, joten jos tänä vuonna myynti sujuu sen suurempia kuoppia, niin silloin tähän ennusteeseen voidaan päästä.

Quaker Foods North America -segmentti PepsiCo:n toinen välipalavalmistaja, joka on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellä kuvattu Frito-Lay. Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut tasaisesti noin 2,5 – 2,6 miljardia dollaria, mikä oikeastaan kuvaa hyvin P-Amerikan elintarvikevalmistajien tilannetta tällä hetkellä. Kasvua on vaikea saavuttaa kuluttajien osto- ja makutottumusten muuttuessa. Murot ja valmisruoat eivät maistu entiseen malliin.

Segmentin Q1-Q3/2018 liikevaihto oli noin -2 prosentin laskussa, missä etenkin Q2 oli vaikea ja myös Q3:lla liikevaihto laski. Tästä johtuen arvioin liikevaihdon laskun jatkuvan Q4:llakin niin, että koko vuoden liikevaihto laskisi noin -1,5 – 2,0 prosenttia.

North America Beverages -segmentin liikevaihto kääntyi hienoiseen laskuun vuoden 2017 puolivälissä. Laskun syynä on ollut mm. se, että kuluttajille ei enää maistuisi entiseen malliin perinteiset hiilihapotetut cola- yms. virvoitusjuomat. Segmentin liikevaihto oli 4 peräkkäistä kvartaalia laskussa, kunnes Q3/2018 liikevaihto kääntyi +2,3 prosentin nousuun. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös Q4:lla, joten koko vuoden liikevaihto kasvaisi hieman eli noin 0 – 1 prosenttia.

Latin America -segmentin liikevaihtoon on viime vuosien aikana vaikuttanut E-Amerikan alueen poliittinen ja taloudellinen epävakaus, mikä on johtanut paikallisten valuuttojen devalvoitumiseen. Eli dollareissa mitattuna liikevaihto on laskenut.

Segmentin Q1:n liikevaihto (+14 %) kasvoi selvästi, missä valuuttakurssien positiivinen kehitys näkyi. Mutta Q2:n ja Q3:n liikevaihdon kehitys on ollut nollan kieppeillä. Tästä syystä arvioin koko vuoden kasvun jäävän vain +2,5 – 3,0 prosentin tasolle.

Europe & Sub-Sahara sekä Asia, Middle-East & North-Africa alueiden Q1:n liikevaihdot olivat hyvässä noin +15 ja +7 prosentin kasvussa vastaavasti. Tähän vaikutti etenkin positiivisesti kehittyneet valuuttakurssit. Sen jälkeen kehitysvauhti on hiipunut Q2:lla ja Q3:lla. Tästä tasaantumisesta johtuen arvioin, että liikevaihdot kasvaisivat +6 ja 0 prosenttia vuonna 2018.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 64,5 – 65,5 miljardia dollaria, missä kasvua tulisi noin +2,3 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Yhtiö itse arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin +3,0 prosenttia, joten valuuttakurssi yms. muutoksien jälkeen oma ennusteeni lienee linjassa yhtiön ennusteen kanssa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Frito-Lay NA 4 930 1 439 1 241 1 200 1 050 4 794 1 402 1 199 1 143 1 050
Muutos (%) 2,8% 2,6% 3,5% 5,0% 0,0% 2,9% -0,6% 4,4% 5,5% 3,1%
Quaker Foods NA 640 197 143 145 155 639 186 145 145 163
Muutos (%) 0,2% 5,9% -1,4% 0,0% -4,9% -2,1% -5,6% 0,7% -0,7% -1,8%
NA Beverages 2 275 437 703 747 388 2 695 491 813 890 501
Muutos (%) -15,6% -11,0% -13,5% -16,1% -22,6% -8,9% -28,7% -10,1% 1,0% 3,3%
Latin America 1 010 268 284 269 189 912 267 284 228 133
Muutos (%) 10,7% 0,4% 0,0% 18,0% 42,1% 2,8% 19,7% 15,0% -5,8% -24,0%
Europe & Sub-Sahara 1 315 320 439 438 118 1 330 315 427 492 96
Muutos (%) -1,1% 1,6% 2,8% -11,0% 22,9% 20,0% -0,3% 10,1% 46,0% 43,3%
Asia, Middle-East, North-Africa 1 350 356 311 496 187 1 073 328 267 307 171
Muutos (%) 25,8% 8,5% 16,5% 61,6% 9,4% 73,3% 173,3% 1,1% -19,8%
Muut -1 170 -346 -277 -267 -280 -1 144 -396 -211 -286 -251
YHTEENSÄ 10 350 2 671 2 844 3 028 1 807 10 299 2 593 2 924 2 919 1 863
Muutos (%) 0,5% 3,0% -2,7% 3,7% -3,0% 5,3% 8,9% 3,7% -1,5% 15,1%
Marginaali 15,9% 13,4% 17,3% 18,8% 14,4% 16,2% 13,3% 18,0% 18,6% 15,5%

Vuonna 2018 voimaan tulleiden uusien kirjanpitosäännösten vuoksi tässä esitettävät vuoden 2017 segmenttitulokset eivät täysin täsmää analyysin lopun segmenttitaulukon lukuihin. Esimerkiksi Q1/2017 liiketulos pieneni -70 miljoonaa dollaria aiemmin raportoidusta, tämä summa palautettiin alempana tuloslaskelmassa, joka näkyy seuraavan kappaleen ”muut-kulut” rivin +70 miljoonan summana. Vuoden 2017 segmenttien liiketulokset tarkentuvat vuoden edetessä.

Frito-Lay North America -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liikevoitosta. Lisäksi segmentin liikevoittomarginaali on noin 30 prosenttia, mitä voi pitää erinomaisena lukemana. Eli tässä segmentissä tapahtumat muutokset vaikuttavat isolla painolla koko konsernin tuloskuntoon.

Liikevoitto ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa, mitä on tukenut liikevaihdon kasvu sekä segmentin tiukka kulukuri. Q1/2018 tulos jäi vertailukauden tasolle, mihin vaikutti positiivisesti liikevaihdon nousu ja tuottavuuden parantuminen, mutta tulosta painoi raaka-aineiden kustannusten nousu sekä työntekijöille maksetut bonukset (verouudistukseen liittyen). Sen sijaan Q2:n ja Q3:n tulokset kasvoivat +5 ja 3,5 prosenttia, missä em. bonuksien vaikutusta ei enää ollut.

Arvioin segmentin kohdalla, että tuloskunto kääntyy hienoiseen nousuun (+2,8 %) bonuskustannusten poistumisen sekä tuottavuuden kasvun johdosta. Arvioin myös, että yhtiö pystyy siirtämään nousseita kuluja myyntihintoihinsa, mikä hieman tasaa kulujen vaikutusta.

Quaker Foods North America -segmentin liiketulos on parin viime vuoden aikana ollut noin 640 – 650 miljoonassa dollarissa. Q1-Q3 tulos jäi -2 prosenttia vertailukaudesta ja tähän vaikutti samat tekijät kuin Frito-Lay:llä eli tuottavuuden paranemisen hyöty katosi raaka-aineiden kustannusnousuun sekä työntekijöiden bonuksiin. Tein ennusteen noin 640 miljoonaan dollariin eli tulos pysyisi edellisvuosien tasolla.

North America Beverages -segmentin Q1-Q3/2018 tulos laski peräti -16,6 prosenttia vertailukaudesta. Hiilihapotettujen juomien takkuaminen näkyy tässä, mutta muutoin tuloskehitykseen vaikuttivat samat tekijät kuin edellä eli tuottavuuden paranemisen hyöty katosi raaka-aineiden kustannusnousuun sekä työntekijöiden bonuksiin. Arvelen, että myös Q4:lla tuloskehitys on selvästi laskevaa niin, että koko vuoden tulos laskisi yli -15 prosenttia.

Latin America -segmentin Q1-Q3 tulos kasvoi +15 prosenttia. Ja kuten liikevaihdon kohdalla, niin tässäkin valuuttakurssien positiivinen vaikutus näkyy. Lisäksi on hyvä huomioida se, että vertailukauden lukuihin sisältyi uudelleenjärjestelykuluja, minkä johdosta tulosparannus oli näinkin iso. Myös Meksikon viime syksyn maanjäristyksistä saadut vakuutuskorvaukset toivat ylimääräisiä tuottoja Q1-Q3/2018 tulokseen.

Arvioin, että Q4:n kasvu on Q3:n tapaan noin 0 prosentin molemmin puolin. Tämäkin pitäisi koko vuoden kasvun noin +10 – 11 prosentissa.

Myös Europe & Sub-Sahara -segmentin tuloskunto on heilahdellut suuresti eli -11 ja +23 prosentin välillä vertailukausiin nähden. Kertaluontoiset erät ovat vaikuttaneet isoihin prosenttimuutoksiin. Arvioin, että Q4:n tulos olisi noin +1,5 – 2,0 prosenttia vertailukautta parempi, mikä tarkoittaisi sitä, että koko tilikauden 2018 tulos jäisi vuodesta 2017.

Asia, Middle-East & North Africa -segmentin Q1-tulos kasvoi +9,4 prosenttia (tuottavuuskehitys ja valuuttakurssivaikutus). Q2:lla yhtiö järjesteli Thaimaan pullotustoimintojaan ja myi omistamansa osuuden toiminnoista. Myynnistä tuli noin +125 miljoonan dollarin tuotto, jonka johdosta Q2-tulos kasvoi peräti +62 prosenttia. Q3:n tulos kehittyi +17 prosentin kasvussa, joten tämän segmentin muutosluvut ovat olleet varsin isoja.

Kokonaisuudessa arvioin, että tilikauden 2018 tulos olisi 1,35 miljardia dollaria, missä em. pullotustoimintojen myynti vastaisi lähes kokonaan segmentin tuloskasvusta.

Muut-erän arvioin olevan noin -1,17 miljardia dollaria, joten tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 10,25 – 10,50 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +0,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, missä muuten vahvaa tuloskuntoa rasittaa hiilihapotettujen juomien haasteet.

Liiketulosmarginaali olisi 15,9 prosenttia, mikä laskisi viime vuoden 16,4 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 10 350 2 671 2 844 3 028 1 807 10 299 2 593 2 924 2 919 1 863
Rahoituskulut (netto) -900 -244 -221 -210 -225 -907 -262 -217 -216 -212
Muut kulut 300 69 74 82 75 210 69 71 70
Tulos ennen veroja 9 750 2 496 2 697 2 900 1 657 9 602 2 331 2 776 2 774 1 721
Verot -1 960 -398 -188 -1 070 -304 -4 694 -3 026 -620 -656 -392
Vähemmistön osuus -40 -9 -11 -10 -10 -51 -15 -12 -13 -11
Nettotulos 7 750 2 089 2 498 1 820 1 343 4 857 -710 2 144 2 105 1 318

Kuten edellä jo totesin, niin uusien kirjanpitosäännösten johdosta yhtiö on siirtänyt aiemmin liiketulokseen vaikuttaneita eriä alemmaksi tuloslaskelmaa. Nämä erät on esitetty taulukon Muut-kulut -rivillä. Summat täydentyvät sitä mukaa, kun vuosi 2018 etenee.

Yhtiön velkaisuus on nousussa, joten tein rahoituskulujen (netto) ennusteen noin 900 miljoonaan dollariin.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste olisi noin 19 – 20 prosentissa, joten käytin noin 20 prosentin arvoa Q4:n veroja laskiessani.

Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi noin 7,6 – 7,8 miljardia dollaria. Jos vuosien 2018 ja 2017 kertaluontoiset veroerät oikaisee pois, niin ennustettu tulos olisi noin +6 prosenttia parempi.

Yhtiö itse arvioi, että oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa +8 prosenttia noin 5,65 dollariin (2017: 5,23 USD). Edellä laskettu vero-oikaistujen tuloksien perusteella laskettu kehitys (+6 %) on aika hyvin linjassa yhtiön oman ennusteen kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Kääntyykö North-America Beverages -segmentin myynti kasvuun lupaavan Q3:n jälkeen? Entä kääntyykö segmentin roima -10 – 20 prosentin tuloslasku samalla kasvuun?
 • Frito-Lay segmentti vastaa noin 40 – 50 prosenttia liiketuloksesta, joten tämän segmentin tuloskehitys on varsin merkitsevää. Parina viime vuotena segmentti on ollut vajaan +3 prosentin kasvussa. Pystyykö segmentti pitämään kasvua yllä?
 • Kustannusinflaatio on nousemassa, joten pystyykö PepsiCo siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
 • Yhtiö on hankkimassa SodaStream yhtiötä. Millaisen vaikutuksen tämä tekee tulevien vuosien lukuihin?

Tulevien vuosien ennusteissa ei ole huomioitu SodaStream:n vaikutusta. Päivitetään ennusteita sitten, kun tulosvaikutuksesta on tarkempaa tietoa.

Arvioin, että liikevaihto kasvaisi noin +1,8…+2,5 prosentin vauhdilla, missä kasvu painottuisi ennustejakson loppupuolelle. Näin siksi, että arvioin yhtiön pystyvän siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihin ilman, että sen vaikutus myyntimääriin olisi merkitsevä.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan tilikauden 2017 tasolle eli noin 16,1 – 16,3 prosenttiin. Rahoituskulujen arvioin olevan noin 850 – 900 miljoonan dollarintasolla ja veroasteen noin 20 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 67 830 66 175 20 250 16 775 16 370 12 780
Muutos (%) 2,5% 1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7%
Liiketulos 11 050 10 650 2 750 2 950 3 100 1 850
Muutos (%) 3,8% 2,9% 3,0% 3,7% 2,4% 2,4%
Marginaali 16,3% 16,1% 13,6% 17,6% 18,9% 14,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 11 050 10 650 2 750 2 950 3 100 1 850
Rahoituskulut (netto) -850 -900 -225 -225 -225 -225
Muut kulut 150 200 50 50 50 50
Tulos ennen veroja 10 350 9 950 2 575 2 775 2 925 1 675
Verot -2 100 -2 050 -535 -570 -600 -345
Vähemmistön osuus -50 -50 -15 -15 -10 -10
Nettotulos 8 200 7 850 2 025 2 190 2 315 1 320

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset