PepsiCo: Ennusteet

Päivitetty 8.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

pep-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

PepsiCo ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

PepsiCo laajensi segmenttien määrää kuudesta seitsemään Q1/2020 aikana.

 • Frito-Lay North America (FLNA): Myy ja markkinoi erilaisia peruna- ja maissilastuja, tortilloja sekä muita snaksejä P-Amerikan alueella.
 • Quaker Foods North America (QFNA): Myy ja markkinoi erilaisia Quaker-brändin alla olevia muroja, välipalapatukoita sekä riisi- ja pasta-valmisteita P-Amerikan alueella.
 • PepsiCo Beverages North America (PBNA): Myy ja markkinoi niin PepsiCo:n omia virvoitusjuomabrändejä kuin myös yhteistyönä mm. Dr Pepperiä, Schweppesiä sekä Liptonin ja Starbucks:n heti-valmiita tee- ja kahvijuomia P-Amerikan alueella.
 • Muut alueet, missä myydään PepsiCo: tuotteita:
  • Latin America
  • Europe
  • Africa, Middle East and South Africa (AMESA)
  • Asia Pacific, Australia and New Zealand and China (APAC)

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2016 alkaen PepsiCo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Olen yhdistänyt Euroopan, AMESA ja APAC alueet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen. Tästä syystä Q4:n luvut ovat muita kvartaaleja suuremmat.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Frito-Lay NA 17 500 5 276 4 150 4 000 4 074 17 078 5 148 4 105 4 010 3 815
Muutos (%) 2,5% 2,5% 1,1% -0,2% 6,8% 4,5% 2,9% 5,5% 4,5% 5,5%
Quaker Foods NA 2 550 791 575 550 634 2 482 772 576 540 594
Muutos (%) 2,7% 2,5% -0,2% 1,9% 6,7% 0,7% 0,3% 1,6% 2,5% -1,2%
PepsiCo Beverages NA 22 250 6 412 5 750 5 250 4 838 21 730 6 255 5 643 5 322 4 510
Muutos (%) 2,4% 2,5% 1,9% -1,4% 7,3% 3,1% 4,1% 3,4% 2,5% 2,2%
Latin America 7 550 2 540 1 900 1 800 1 310 7 573 2 542 1 904 1 886 1 241
Muutos (%) -0,3% -0,1% -0,2% -4,6% 5,6% 3,0% 5,1% 1,9% 2,3% 1,4%
Muut alueet 18 650 6 215 5 160 4 250 3 025 18 298 5 923 4 960 4 691 2 724
Muutos (%) 1,9% 4,9% 4,0% -9,4% 11,0% 5,0% 11,2% 5,5% 0,0% 0,7%
YHTEENSÄ 68 500 21 234 17 535 15 850 13 881 67 161 20 640 17 188 16 449 12 884
Muutos (%) 2,0% 2,9% 2,0% -3,6% 7,7% 3,9% 5,7% 4,3% 2,2% 2,6%

Frito-Lay North America -segmentin liikevaihto on ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa. Ja hyvä kehitys jatkui myös Q1:llä (+6,8 %). Segmentti on pystynyt nostamaan hintojaan ilman, että menekki olisi laskenut. Koronaviruspandemia näkyi yhtiön myyntivolyymien kasvuna ihmisten hamstratessa ruokaa kotiin.

Quaker Foods North America -segmentti PepsiCo:n toinen välipalavalmistaja, joka on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellä kuvattu Frito-Lay. Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut tasaisesti noin 2,4 – 2,6 miljardia dollaria, mikä oikeastaan kuvaa hyvin P-Amerikan elintarvikevalmistajien tilannetta tällä hetkellä. Kasvua on vaikea saavuttaa kuluttajien osto- ja makutottumusten muuttuessa. Murot ja valmisruoat eivät maistu entiseen malliin. Koronaviruspandemian aiheuttama ruokien hamstraus näkyi Q1:n liikevaihdon hyvänä kasvuna (+6,7 %).

PepsiCo Beverages North America -segmentin liikevaihto kasvoi 7,3 prosentin verran Q1:llä. Liikevaihdon kasvua selittää hintojen nostot ja hankitut liiketoiminnot. Q1:llä myös myyntivolyymit kääntyivät kasvuun pandemian myötä.

Latin America -segmentin liikevaihtoon on viime vuosien aikana vaikuttanut E-Amerikan alueen poliittinen ja taloudellinen epävakaus, mikä on johtanut paikallisten valuuttojen devalvoitumiseen. Q1:llä liikevaihto kasvoi (+5,6 %), mitä tuki hintojen nostot ja myyntivolyymien kasvu.

Amerikan mantereen ulkopuolisten alueiden (”muut alueet”) liikevaihto kasvoi peräti 11 prosenttia Q1:llä. Liikevaihdon kehitystä tuki mm. hankittu SodaStream, sekä tehdyt hintojen korotukset.

PepsiCo on tehnyt 3 yrityskauppaa kevään aikana.

 • Pioneer Food Group (E-Afrikka, ostohinta 1,2 Mrd USD)
 • Rockstar Energy Beverages (USA, 3,85 Mrd USD)
 • Hangzhou Haomusi Food (Kiina, 0,7 Mrd USD)

Nämä kaupat tarvitsevat vielä erilaiset viranomaishyväksynnät ja yhtiö arvioi saavansa ne Q2/2020 aikana. Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto liikkuu noin 3,5 – 4,5 miljardissa dollarissa (pikainen googletus). PepsiCon vuotuinen liikevaihto on noin 67,5 miljardia dollaria, joten hankittujen yhtiöiden tuoma liikevaihtolisä on noin 3 prosenttia vuonna 2020. Olettaen, että kaupat saadaan päätökseen Q2:n aikana.

Koronaviruspandemia näkyi PepsiCon kysynnän ja liikevaihdon kasvuna Q1:llä kotitalouksien hamstratessa ruokaa ja juomaa kotiin. Yhtiön ravintolamyynti laski puolestaan. Avainkysymys on se, että miten kuluttajien kulutustottumukset muuttuvat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Miten pitkään liikkumisrajoituksia pidetään yllä ja kuinka kauan kestää, että ostoksilla käynti ja muu kuluttaminen palautuu normaalille tasolle? Miten talouden taantuman aiheuttama työttömyys vaikuttaa PepsiCon tuotteiden kysyntään?

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon kehittyvän em. tekijöistä huolimatta noin 2 prosentin kasvuun, missä erinomainen Q1:n pitää kehitystä kohtuullisena.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 66 – 69 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Frito-Lay NA 5 375 1 623 1 325 1 225 1 202 5 258 1 564 1 286 1 249 1 159
Muutos (%) 2,2% 3,8% 3,0% -1,9% 3,7% 5,0% 3,1% 3,6% 4,1% 10,4%
Quaker Foods NA 575 150 150 125 150 544 153 126 127 138
Muutos (%) 5,7% -2,0% 19,0% -1,6% 8,7% -14,6% -21,1% -11,9% -12,4% -11,0%
PepsiCo Beverages NA 2 000 453 625 625 297 2 179 460 640 690 389
Muutos (%) -8,2% -1,5% -2,3% -9,4% -23,7% -4,3% 5,0% -9,0% -7,6% 0,3%
Latin America 1 125 369 275 250 231 1 141 356 277 278 230
Muutos (%) -1,4% 3,7% -0,7% -10,1% 0,4% 8,8% 16,0% -2,5% 3,3% 21,7%
Muut alueet 2 700 678 875 725 422 2 475 627 831 691 326
Muutos (%) 9,1% 8,1% 5,3% 4,9% 29,4% -2,4% 14,6% 10,8% -26,0% 6,9%
Muut -1 500 -397 -350 -375 -378 -1 306 -461 -305 -306 -234
YHTEENSÄ 10 275 2 876 2 900 2 575 1 924 10 291 2 699 2 855 2 729 2 008
Muutos (%) -0,2% 6,6% 1,6% -5,6% -4,2% 1,8% 11,0% 0,4% -9,9% 11,1%
Marginaali 15,0% 13,5% 16,5% 16,2% 13,9% 15,3% 13,1% 16,6% 16,6% 15,6%

Frito-Lay North America -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liiketuloksesta. Lisäksi segmentin liiketulosmarginaali on noin 30 prosenttia, mitä voi pitää erinomaisena lukemana. Eli tässä segmentissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat isolla painolla koko konsernin tuloskuntoon.

Liiketulos ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa, mitä on tukenut liikevaihdon kasvu sekä segmentin tiukka kulukuri. Q1:n tulos kasvoi 3,7 prosenttia näistä syistä. Kasvu jäi liikevaihdon vauhdista, sillä pandemia toi lisäkuluja töiden järjestelyihin liittyen.

Quaker Foods North America -segmentin liiketulos on parin viime vuoden aikana ollut noin 640 – 650 miljoonassa dollarissa. Q1:n tuloskasvu (+8,7 %) selittyy liikevaihdon nousulla sekä kustannussäästötoimenpiteillä.

PepsiCo Beverages North America -segmentin Q1:n tulos laski peräti 23,7 prosenttia hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta. Yhtiö kertoo, että tulosta painoi eräät pandemiaan liittyvät kuluerät (vaikutus 27 prosenttiyksikköä) tarkentamatta kuitenkaan sitä, mitä kuluerät olivat.

Latin America -segmentin tuloksissa on suurta heiluntaa kvartaalien välillä. Q1:llä tulos jäi viime vuoden tasolle.

Muiden alueiden tulos nousi lähes 30 prosenttia Q1:llä. Viime vuoden tulosta painoi mm. varastotasojen alaskirjaukset sekä yritysfuusioihin liittyvät kulut. Näistäkin kertaeristä huolimatta Q1:n tuloskehitys oli hyvää, jota kasvanut liikevaihto ja kulusäästöt tukivat.

Yhtiö arvioi, että hankittujen yritysten tulosvaikutus vuoden 2020 tulokseen on maltillinen.

Liikevaihdon tavoin tulokseen vaikuttaa pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet. Kuluja voi nostaa mm. jakeluketjujen tai raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät häiriöt, työntekijöiden sairastumiset yms. tekijät.

Arvioin tuloksen pysyvän suurin piirtein vertailukauden tasolla. Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 9,5 – 10,5 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 10 275 2 876 2 900 2 575 1 924 10 291 2 699 2 855 2 729 2 008
Rahoituskulut (netto) -1 175 -285 -300 -300 -290 -934 -284 -224 -223 -203
Muut kulut/tuotot 250 53 60 60 77 -45 -207 38 61 63
Tulos ennen veroja 9 350 2 644 2 660 2 335 1 711 9 312 2 208 2 669 2 567 1 868
Verot -1 970 -555 -560 -495 -360 -1 959 -430 -559 -524 -446
Vähemmistön osuus -55 -12 -15 -15 -13 -39 -12 -10 -8 -9
Nettotulos 7 325 2 077 2 085 1 825 1 338 7 314 1 766 2 100 2 035 1 413

Yhtiön velkaisuus oli nousussa tulevien yrityshankintojen johdosta ja arvioin tämän näkyvän rahoitustuotoissa. Muiden kulujen/tuottojen arvioin olevan noin 250 miljoonaa dollaria positiivinen. Veroja laskiessa käytin noin 21 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 6,75 – 7,50 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin hankittujen liiketoimien tukevan liikevaihdon kasvua vuonna 2021. Tulosmarginaali pysyisi aiempien vuosien noin 15,0 – 15,5 prosentin tasolla.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 72 800 71 300 21 800 18 200 17 500 13 800
Muutos (%) 2,1% 4,1% 2,7% 3,8% 10,4% -0,6%
Liiketulos 11 250 10 800 2 925 2 975 2 800 2 100
Muutos (%) 4,2% 5,1% 1,7% 2,6% 8,7% 9,1%
Marginaali 15,5% 15,1% 13,4% 16,3% 16,0% 15,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 11 250 10 800 2 925 2 975 2 800 2 100
Rahoituskulut (netto) -1 250 -1 225 -325 -300 -300 -300
Muut kulut/tuotot 250 250 65 65 60 60
Tulos ennen veroja 10 250 9 825 2 665 2 740 2 560 1 860
Verot -2 150 -2 065 -560 -575 -540 -390
Vähemmistön osuus -50 -60 -15 -15 -15 -15
Nettotulos 8 050 7 700 2 090 2 150 2 005 1 455

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus