PepsiCo: Ennusteet

Päivitetty 16.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

pep-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi +4 prosenttia. Veroasteen yhtiö arvioi olevan 21 prosentissa.

Oikaistu EPS (”core EPS”) olisi 5,50 dollaria (2018: 5,66 USD).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

PepsiCo:lla on 6 segmenttiä

 • Frito-Lay North America (FLNA): Myy ja markkinoi erilaisia peruna- ja maissilastuja, tortilloja sekä muita snaksejä P-Amerikan alueella.
 • Quaker Foods North America (QFNA): Myy ja markkinoi erilaisia Quaker-brändin alla olevia muroja, välipalapatukoita sekä riisi- ja pasta-valmisteita P-Amerikan alueella.
 • North America Beverages (NAB): Myy ja markkinoi niin PepsiCo:n omia virvoitusjuomabrändejä kuin myös yhteistyönä mm. Dr Pepperiä, Schweppesiä sekä Liptonin ja Starbucks:n heti-valmiita tee- ja kahvijuomia P-Amerikan alueella.
 • Muut alueet, missä myydään PepsiCo: tuottteita:
  • Latin America
  • Europe & Sub-Sahara (ESSA)
  • Asia, Middle-East & North-Africa (AMENA)

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen PepsiCo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2087 nähden.

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen. Tästä syystä Q4:n luvut ovat muita kvartaaleja suuremmat.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Frito-Lay NA 16 750 5 150 3 975 3 925 3 700 16 346 5 001 3 891 3 837 3 617
Muutos (%) 2,5% 3,0% 2,2% 2,3% 2,3% 3,5% 3,6% 2,6% 4,3% 3,4%
Quaker Foods NA 2 450 750 570 530 600 2 465 770 567 527 601
Muutos (%) -0,6% -2,6% 0,5% 0,6% -0,2% -1,5% -0,5% -1,9% -4,7% 0,5%
NA Beverages 21 500 6 150 5 550 5 300 4 500 21 072 6 008 5 456 5 193 4 415
Muutos (%) 2,0% 2,4% 1,7% 2,1% 1,9% 0,6% 1,8% 2,3% -0,9% -1,0%
Latin America 7 350 2 425 1 875 1 825 1 225 7 354 2 419 1 868 1 843 1 224
Muutos (%) -0,1% 0,2% 0,4% -1,0% 0,1% 2,0% -0,7% -0,3% 1,1% 13,6%
Europe & Sub-Sahara 12 100 3 800 3 300 3 250 1 750 11 523 3 578 3 161 3 116 1 668
Muutos (%) 5,0% 6,2% 4,4% 4,3% 4,9% 4,3% -3,2% 2,0% 10,8% 15,4%
Asia, Middle-East, North-Africa 6 100 1 850 1 625 1 625 1 000 5 901 1 748 1 542 1 574 1 037
Muutos (%) 3,4% 5,8% 5,4% 3,2% -3,6% -2,1% -7,6% -1,6% -1,7% 6,9%
YHTEENSÄ 66 250 20 125 16 895 16 455 12 775 64 661 19 524 16 485 16 090 12 562
Muutos (%) 2,5% 3,1% 2,5% 2,3% 1,7% 1,8% 0,0% 1,5% 2,4% 4,3%

Frito-Lay North America -segmentin liikevaihto on ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa. Segmentti on pystynyt nostamaan hintojaan ilman, että menekki olisi laskenut syöden hintojen noston vaikutuksen. Segmentillä on siis hinnoitteluvoimaa.

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +3,5 prosenttia ja kehitys oli tasaista koko vuoden. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +2,5 prosentin kasvuun eli noin 16,75 miljardiin dollariin.

Quaker Foods North America -segmentti PepsiCo:n toinen välipalavalmistaja, joka on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellä kuvattu Frito-Lay. Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut tasaisesti noin 2,4 – 2,6 miljardia dollaria, mikä oikeastaan kuvaa hyvin P-Amerikan elintarvikevalmistajien tilannetta tällä hetkellä. Kasvua on vaikea saavuttaa kuluttajien osto- ja makutottumusten muuttuessa. Murot ja valmisruoat eivät maistu entiseen malliin.

Vuonna 2018 segmentin liikevaihto laski -1,5 prosenttia, mikä oli toinen laskuvuosi peräjälkeen. Tein vuoden 2019 ennusteen hienokseltaan laskevana, mikä jatkaisi vaimeaa kehitystä.

North America Beverages -segmentin liikevaihto kääntyi hienoiseen laskuun vuoden 2017 puolivälissä. Laskun syynä on ollut mm. se, että kuluttajille ei enää maistu entiseen malliin perinteiset hiilihapotetut cola- yms. virvoitusjuomat. Segmentin liikevaihto oli 4 peräkkäistä kvartaalia laskussa, kunnes H2/2018 liikevaihto kääntyi +2,0 prosentin nousuun. Arvioin tämän noin +2 prosentin kasvun jatkuvan myös vuonna 2019.

Latin America -segmentin liikevaihtoon on viime vuosien aikana vaikuttanut E-Amerikan alueen poliittinen ja taloudellinen epävakaus, mikä on johtanut paikallisten valuuttojen devalvoitumiseen. Vuoden 2018 alkupuolisko sujui hyvässä kasvussa (+5,8), mutta kääntyi sitten vuoden toisella puoliskolla hienoiseen laskuun (-0,5 %). Valuuttakurssien kehitys selittää pitkälti tätä käännettä. Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän noin 7,35 miljardissa dollarissa.

Europe & Sub-Sahara liikevaihdon vuoden 2018 alkupuoliskon vahva kehitys kääntyi Q4:lla laskuun. Tässäkin valuuttakurssien liikkeet vuoden aikana selittävät kehitystä. Yhtiö liitti SodaStream:n joulukuussa 2018 itseensä ja olen tässä analyysissä liittänyt yhtiön luvut tähän segmenttiin. SodaStreamin vuotuinen liikevaihto on ollut noin 500 – 550 miljoonaan dollaria.

Tästä syystä segmentin vuoden 2019 liikevaihtoennuste on tehty +5,0 prosentin kasvuun, mutta jos siitä suodattaa SodaStreamin pois, niin liikevaihto jäisi edellisvuoden tasolle epäedullisten valuuttakurssien johdosta.

Myös Asia, Middle-East & North-Africa alueiden vuoden 2018 liikevaihtoa painoi valuuttakurssit. Ja etenkin Q4:n oli vaikea liikevaihdon laskiessa -7,6 prosenttia. Tein ennusteen niin, että liikevaihto laskisi Q1/2019 vielä selvästi (-3,6 %), mutta kääntyisi sitten nousuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 65 – 68 miljardia dollaria, missä kasvua tulisi noin +2,5 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Yhtiö itse arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin +4,0 prosenttia, joten valuuttakurssien, SodaStreamin yms. muutoksien jälkeen oma ennusteeni lienee hieman yhtiön ennustamaa pessimistisempi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Frito-Lay NA 5 175 1 525 1 300 1 250 1 100 5 008 1 517 1 241 1 200 1 050
Muutos (%) 3,3% 0,5% 4,8% 4,2% 4,8% 4,5% 8,3% 3,5% 5,0% 0,0%
Quaker Foods NA 660 200 150 150 160 637 194 143 145 155
Muutos (%) 3,6% 3,1% 4,9% 3,4% 3,2% -0,5% 3,7% -1,4% 0,0% -4,9%
NA Beverages 2 225 450 700 725 350 2 276 438 703 747 388
Muutos (%) -2,2% 2,7% -0,4% -2,9% -9,8% -15,7% -11,7% -13,5% -16,1% -22,6%
Latin America 1 100 310 300 290 200 1 049 307 284 269 189
Muutos (%) 4,9% 1,0% 5,6% 7,8% 5,8% 13,5% 10,0% 0,0% 18,0% 42,1%
Europe & Sub-Sahara 1 475 400 480 470 125 1 364 369 439 438 118
Muutos (%) 8,1% 8,4% 9,3% 7,3% 5,9% 3,6% 22,6% 2,8% -11,0% 22,9%
Asia, Middle-East, North-Africa 1 060 200 300 400 160 1 172 178 311 496 187
Muutos (%) -9,6% 12,4% -3,5% -19,4% -14,4% 9,2% -45,7% 16,5% 61,6% 9,4%
Muut -1 195 -360 -280 -285 -270 -1 396 -572 -277 -267 -280
YHTEENSÄ 10 500 2 725 2 950 3 000 1 825 10 110 2 431 2 844 3 028 1 807
Muutos (%) 3,9% 12,1% 3,7% -0,9% 1,0% -1,6% -5,4% -2,7% 3,7% -3,0%
Marginaali 15,8% 13,5% 17,5% 18,2% 14,3% 15,6% 12,5% 17,3% 18,8% 14,4%

Frito-Lay North America -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liikevoitosta. Lisäksi segmentin liikevoittomarginaali on noin 30 prosenttia, mitä voi pitää erinomaisena lukemana. Eli tässä segmentissä tapahtumat muutokset vaikuttavat isolla painolla koko konsernin tuloskuntoon.

Liikevoitto ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa, mitä on tukenut liikevaihdon kasvu sekä segmentin tiukka kulukuri. Vuoden 2018 liiketulos kasvoikin +4,5 prosenttia em. syistä.

Tein vuoden 2019 ennusteen edelleen hyvään tuloskehitykseen (+3,3 %), eikä kulutason nousu juurikaan rasittaisi segmentin tuloksentekokykyä.

Quaker Foods North America -segmentin liiketulos on parin viime vuoden aikana ollut noin 640 – 650 miljoonassa dollarissa. Vuoden 2018 tulos laski hieman, missä raaka-aineiden kustannusinflaatio söi tuottavuuden paranemisen tuomat hyödyt. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +3,6 prosenttia parempaan tulokseen, mikä rahamääräisesti tarkoittaisi noin 5 – 7 miljoonaa dollaria parempia kvartaalilukuja.

North America Beverages -segmentin tuloskunto on ollut voimakkaassa laskussa jo 6 kvartaalin ajan. Laskua vertailukauden lukemiin on tullut noin -10…+28 prosenttia kvartaalissa, joten tilanne on haastava. Tulosta on rasittanut kohonneet raaka-aine-, palkka- ja logistiikkakustannukset, joiden vaikutusta eivät kustannussäästöohjelmat ole pystyneet kompensoimaan. Arvioin pahimman laskun asettuvan vuoden 2019 aikana niin, että tulos jäisi noin -2 prosenttia vuodesta 2018.

Latin America -segmentin tuloksissa on suurta heiluntaa kvartaalien välillä. Tein segmentin tulosennusteen rohkeasti noin 1,1 miljardiin dollariin, mikä jatkaisi jo useamman vuoden kestänyttä nousevaa tuloskehitystä.

Myös Europe & Sub-Sahara -segmentin tuloskunto on heilahdellut suuresti eli -11 ja +23 prosentin välillä vertailukausiin nähden. Kertaluontoiset erät ovat vaikuttaneet isoihin prosenttimuutoksiin. SodaStreamin vuotuinen liiketulos on ollut noin 50 – 85 miljoonaa dollaria, joten lisäsin ennusteisiin noin 10 – 20 miljoonaa dollaria per kvartaali. Vuoden 2019 ennuste on noin +110 miljoonaa dollaria vuotta 2018 parempi, josta siis yli puolet tulisi SodaStreamin vaikutuksesta.

Asia, Middle-East & North Africa -segmentin tuloksissa on myös suuria heilahteluja erilaisten kertaluontoisten erien johdosta (mm. Thaimaan pullotustoimintojen järjestelyt +125 M USD). Tein vuoden 2019 ennusteen noin -110 miljoonaa dollaria alhaisempaan tulokseen. Kertaluontoisista eristä oikaistu tulos olisi viime vuoden tasolla.

Muut-erän arvioin olevan noin -1,2 miljardia dollaria, joten tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 10,25 – 10,75 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +3,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liiketulosmarginaali olisi 15,8 prosenttia, mikä nousisi hieman vuoden 2019 noin 15,6 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen. Vuoden 2018 nettotulokseen sisältyy verotuottoja noin +5 050 miljoonan dollarin edestä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 10 500 2 725 2 950 3 000 1 825 10 110 2 431 2 844 3 028 1 807
Rahoituskulut (netto) -850 -200 -200 -225 -225 -1 219 -563 -221 -210 -225
Muut kulut 300 75 75 75 75 298 67 74 82 75
Tulos ennen veroja 9 950 2 600 2 825 2 850 1 675 9 189 1 935 2 697 2 900 1 657
Verot -2 050 -525 -575 -600 -350 3 370 4 932 -188 -1 070 -304
Vähemmistön osuus -40 -10 -10 -10 -10 -44 -13 -11 -10 -10
Nettotulos 7 860 2 065 2 240 2 240 1 315 12 515 6 854 2 498 1 820 1 343

Arvioin vuoden 2019 rahoituskulujen (netto) olevan noin -850 miljoonaa dollaria. Q4/2018 rahoituskuluja rasitti erään lainan ennenaikainen lyhentäminen ja siihen liittyvät kulut.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi noin 21 prosentissa, joten käytin tätä veroja laskiessani. Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 7,6 – 7,9 miljardia dollaria.

Yhtiö itse arvioi, että oikaistu EPS (”core EPS”) olisi noin 5,50 dollaria (2018: 5,66 USD). Ennustamani tulos tarkoittaisi noin 5,54 dollarin [5,35 – 5,56] EPS:iä, joka olisi linjassa yhtiön ennusteen kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Kääntyykö North-America Beverages -segmentin myynti ja heikko tuloskehitys vihdoin kasvuun?
 • Frito-Lay segmentti vastaa noin 40 – 50 prosenttia liiketuloksesta, joten tämän segmentin tuloskehitys on varsin merkitsevää. Parina viime vuotena segmentti on ollut vajaan +3 prosentin kasvussa. Pystyykö segmentti pitämään kasvua yllä?
 • Kustannusinflaatio on nousemassa, joten pystyykö PepsiCo siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
 • Yhtiö on hankki SodaStream yhtiön. Miten tämän integrointi etenee ja saako PepsiCo tästä irti kaavailemiaan synergia- yms etuja?

Arvioin, että liikevaihto kasvaisi noin +2,5 prosentin vauhdilla, missä kasvu painottuisi ennustejakson loppupuolelle. Näin siksi, että arvioin yhtiön pystyvän siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihin ilman, että sen vaikutus myyntimääriin olisi merkitsevä.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan tilikauden 2017 tasolle eli noin 16,1 prosenttiin. Rahoituskulujen arvioin olevan noin 800 miljoonan dollarintasolla ja veroasteen noin 21 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 69 500 67 750 20 600 17 300 16 800 13 050
Muutos (%) 2,6% 2,3% 2,4% 2,4% 2,1% 2,2%
Liiketulos 11 200 10 850 2 825 3 050 3 100 1 875
Muutos (%) 3,2% 3,3% 3,7% 3,4% 3,3% 2,7%
Marginaali 16,1% 16,0% 13,7% 17,6% 18,5% 14,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 11 200 10 850 2 825 3 050 3 100 1 875
Rahoituskulut (netto) -800 -800 -200 -200 -200 -200
Muut kulut 300 300 75 75 75 75
Tulos ennen veroja 10 700 10 350 2 700 2 925 2 975 1 750
Verot -2 200 -2 145 -560 -610 -615 -360
Vähemmistön osuus -50 -55 -15 -15 -15 -10
Nettotulos 8 450 8 150 2 125 2 300 2 345 1 380

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

pep-kvartaalituloslaskelma-q42018