PepsiCo: Ennusteet

Päivitetty 3.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

pep-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi +4 prosenttia. Valuuttojen vastatuulen yhtiö arvioi olevan noin -2 prosenttiyksikön verran.

Oikaistu EPS (”core EPS”) olisi 5,50 dollaria (2018: 5,66 USD).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

PepsiCo:lla on 6 segmenttiä

 • Frito-Lay North America (FLNA): Myy ja markkinoi erilaisia peruna- ja maissilastuja, tortilloja sekä muita snaksejä P-Amerikan alueella.
 • Quaker Foods North America (QFNA): Myy ja markkinoi erilaisia Quaker-brändin alla olevia muroja, välipalapatukoita sekä riisi- ja pasta-valmisteita P-Amerikan alueella.
 • PepsiCo Beverages North America (PBNA): Myy ja markkinoi niin PepsiCo:n omia virvoitusjuomabrändejä kuin myös yhteistyönä mm. Dr Pepperiä, Schweppesiä sekä Liptonin ja Starbucks:n heti-valmiita tee- ja kahvijuomia P-Amerikan alueella.
 • Muut alueet, missä myydään PepsiCo: tuotteita:
  • Latin America
  • Europe & Sub-Sahara (ESSA)
  • Asia, Middle-East & North-Africa (AMENA)

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen PepsiCo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2087 nähden.

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen. Tästä syystä Q4:n luvut ovat muita kvartaaleja suuremmat.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Frito-Lay NA 17 150 5 220 4 105 4 010 3 815 16 346 5 001 3 891 3 837 3 617
Muutos (%) 4,9% 4,4% 5,5% 4,5% 5,5% 3,5% 3,6% 2,6% 4,3% 3,4%
Quaker Foods NA 2 490 780 576 540 594 2 465 770 567 527 601
Muutos (%) 1,0% 1,3% 1,6% 2,5% -1,2% -1,5% -0,5% -1,9% -4,7% 0,5%
PepsiCo Beverages NA 21 650 6 175 5 643 5 322 4 510 21 072 6 008 5 456 5 193 4 415
Muutos (%) 2,7% 2,8% 3,4% 2,5% 2,2% 0,6% 1,8% 2,3% -0,9% -1,0%
Latin America 7 500 2 469 1 904 1 886 1 241 7 354 2 419 1 868 1 843 1 224
Muutos (%) 2,0% 2,1% 1,9% 2,3% 1,4% 2,0% -0,7% -0,3% 1,1% 13,6%
Europe & Sub-Sahara 11 980 3 807 3 347 3 133 1 693 11 523 3 578 3 161 3 116 1 668
Muutos (%) 4,0% 6,4% 5,9% 0,5% 1,5% 4,3% -3,2% 2,0% 10,8% 15,4%
Asia, Middle-East, North-Africa 6 030 1 828 1 613 1 558 1 031 5 901 1 748 1 542 1 574 1 037
Muutos (%) 2,2% 4,6% 4,6% -1,0% -0,6% -2,1% -7,6% -1,6% -1,7% 6,9%
YHTEENSÄ 66 800 20 279 17 188 16 449 12 884 64 661 19 524 16 485 16 090 12 562
Muutos (%) 3,3% 3,9% 4,3% 2,2% 2,6% 1,8% 0,0% 1,5% 2,4% 4,3%

Frito-Lay North America -segmentin liikevaihto on ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa. Ja hyvä kehitys on jatkunut myös vuoden 2019 aikana (+5,8 %). Segmentti on pystynyt nostamaan hintojaan ilman, että menekki olisi laskenut syöden hintojen noston vaikutuksen. Segmentillä on siis hinnoitteluvoimaa. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 4,9 prosentin kasvuun eli noin 17,15 miljardiin dollariin.

Quaker Foods North America -segmentti PepsiCo:n toinen välipalavalmistaja, joka on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellä kuvattu Frito-Lay. Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut tasaisesti noin 2,4 – 2,6 miljardia dollaria, mikä oikeastaan kuvaa hyvin P-Amerikan elintarvikevalmistajien tilannetta tällä hetkellä. Kasvua on vaikea saavuttaa kuluttajien osto- ja makutottumusten muuttuessa. Murot ja valmisruoat eivät maistu entiseen malliin.

Vuonna 2018 segmentin liikevaihto laski 1,5 prosenttia, mikä oli toinen laskuvuosi peräjälkeen. Tein vuoden 2019 ennusteen hienoisesti vertailukautta paremmaksi noin 2,49 miljardiin dollariin (+1,0 %).

PepsiCo Beverages North America -segmentin liikevaihto on kääntynyt noin parin, kolmen prosentin kasvuun viimeisen 12 kuukauden aikana. Liikevaihdon kasvua selittää hintojen nostot ja hankitut liiketoiminnot. Sen sijaan myyntimäärät ovat laskeneet (-1…-2 %), sillä kuluttajille ei enää maistu entiseen malliin perinteiset hiilihapotetut cola- yms. virvoitusjuomat. Tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen noin 2,5…3,0 prosentin nousulle.

Latin America -segmentin liikevaihtoon on viime vuosien aikana vaikuttanut E-Amerikan alueen poliittinen ja taloudellinen epävakaus, mikä on johtanut paikallisten valuuttojen devalvoitumiseen. Q1-Q3/2019 liikevaihto kasvoi hieman (+1,9 %), siitäkin huolimatta, että liikevaihtoa painoi -6 prosenttiyksikön voimalla vaikuttanut valuuttakurssien vastatuuli. Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan hieman noin 7,5 miljardiin dollariin

Europe & Sub-Sahara -segmentin liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia. Tässäkin valuuttakurssien liikkeet (vaikutus -7 prosenttiyksikköä) selittävät kehitystä. Yhtiö liitti SodaStream:n joulukuussa 2018 itseensä ja olen tässä analyysissä liittänyt yhtiön luvut tähän segmenttiin. SodaStream toi segmentin liikevaihtoon noin 6 prosentin lisän alkuvuoden aikana.

SodaStreamin hankinnan johdosta segmentin vuoden 2019 liikevaihtoennuste on tehty noin 4 prosentin kasvuun. Mutta jos siitä suodattaa SodaStreamin pois, niin liikevaihto laskisi hieman edellisvuodesta epäedullisten valuuttakurssien johdosta.

Myös Asia, Middle-East & North-Africa alueiden Q1-Q2/2019 liikevaihtoa painoi valuuttakurssit. Sen sijaan Q3:lla liikevaihto kääntyi jo selvään nousuun (+4,6 %), mitä tuki hintojen korotukset sekä myyntimäärien selvä kasvu. Arvioin, että hyvä kehitys jatkuisi myös Q4:lla (kasvua +4,6 %), mikä tarkoittaisi koko vuoden 2019 osalta noin 2,2 prosentin liikevaihdon kasvua.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 66 – 68 miljardia dollaria, missä kasvua tulisi noin 3,3 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Yhtiö itse arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin 4 prosenttia, joten valuuttakurssien, SodaStreamin yms. muutoksien jälkeen oma ennusteeni lienee hieman yhtiön ennustamaa pessimistisempi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Frito-Lay NA 5 240 1 546 1 286 1 249 1 159 5 008 1 517 1 241 1 200 1 050
Muutos (%) 4,6% 1,9% 3,6% 4,1% 10,4% 4,5% 8,3% 3,5% 5,0% 0,0%
Quaker Foods NA 550 159 126 127 138 637 194 143 145 155
Muutos (%) -13,7% -18,0% -11,9% -12,4% -11,0% -0,5% 3,7% -1,4% 0,0% -4,9%
PepsiCo Beverages NA 2 140 421 640 690 389 2 276 438 703 747 388
Muutos (%) -6,0% -3,9% -9,0% -7,6% 0,3% -15,7% -11,7% -13,5% -16,1% -22,6%
Latin America 1 090 305 277 278 230 1 049 307 284 269 189
Muutos (%) 3,9% -0,7% -2,5% 3,3% 21,7% 13,5% 10,0% 0,0% 18,0% 42,1%
Europe & Sub-Sahara 1 360 395 474 366 125 1 364 369 439 438 118
Muutos (%) -0,3% 7,0% 8,0% -16,4% 5,9% 3,6% 22,6% 2,8% -11,0% 22,9%
Asia, Middle-East, North-Africa 1 100 217 357 325 201 1 172 178 311 496 187
Muutos (%) -6,1% 21,9% 14,8% -34,5% 7,5% 9,2% -45,7% 16,5% 61,6% 9,4%
Muut -1 180 -335 -305 -306 -234 -1 396 -572 -277 -267 -280
YHTEENSÄ 10 300 2 708 2 855 2 729 2 008 10 110 2 431 2 844 3 028 1 807
Muutos (%) 1,9% 11,4% 0,4% -9,9% 11,1% -1,6% -5,4% -2,7% 3,7% -3,0%
Marginaali 15,4% 13,4% 16,6% 16,6% 15,6% 15,6% 12,5% 17,3% 18,8% 14,4%

Frito-Lay North America -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liiketuloksesta. Lisäksi segmentin liiketulosmarginaali on noin 30 prosenttia, mitä voi pitää erinomaisena lukemana. Eli tässä segmentissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat isolla painolla koko konsernin tuloskuntoon.

Liiketulos ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa, mitä on tukenut liikevaihdon kasvu sekä segmentin tiukka kulukuri. Q1-Q3/2019 liiketulos kasvoikin 5,8 prosenttia em. syistä.

Tein vuoden 2019 ennusteen edelleen hyvään tuloskehitykseen (+4,9 %), eikä kulutason nousu juurikaan rasittaisi segmentin tuloksentekokykyä. Tähän päästäkseen Q4:n tuloksen tulisi nousta alkuvuoden tapaan noin 4,4 prosenttia.

Quaker Foods North America -segmentin liiketulos on parin viime vuoden aikana ollut noin 640 – 650 miljoonassa dollarissa. Q1-Q3/2019 liiketulos laski 11,7 prosenttia, mihin vaikutti kustannusinflaation selvä nousu. Koska alkuvuosi oli heikko, niin tein vuoden 2019 ennusteen noin 13,7 prosenttia laskevaan tuloskuntoon juurikin selvästi nousseiden kulujen johdosta.

PepsiCo Beverages North America -segmentin tuloskunto on laskenut käytännössä 9 kvartaalin ajan Q1:n pientä 0,3 prosentin nousua lukuun ottamatta. Laskulukemat ovat olleet varsin voimakkaita (-8…-28 %), joten segmentillä on kova työ punnertaa tuloskunto jälleen kasvuun.

Myös tässä segmentissä kustannustaso on nopeassa kasvussa. Tämän johdosta arvioin, että segmentin laskeva tuloskehitys jatkuisi myös Q4:lla (-3,9 %) niin, että koko vuoden tulos olisi noin 2,14 miljardia dollaria (-6,0 %).

Latin America -segmentin tuloksissa on suurta heiluntaa kvartaalien välillä ja Q1:llä tulos nousi 22 prosenttia. Q2:n tulos kasvoi vielä noin 3,3 prosenttia, mutta Q3:lla se kääntyi jo laskuun (-2,5 %). Tuloskehitystä on painanut mm. kustannustason nousu sekä valuuttakurssien vastatuuli.

Tein segmentin tulosennusteen rohkeasti noin 1,1 miljardiin dollariin, mikä jatkaisi jo useamman vuoden kestänyttä nousevaa tuloskehitystä.

Myös Europe & Sub-Sahara -segmentin tuloskehitys on heilahdellut suuresti eli -16 ja +23 prosentin välillä vertailukausiin nähden. Kertaluontoiset erät ovat vaikuttaneet isoihin prosenttimuutoksiin. Näin kävi Q2/2019:lla, kun segmentin tulos laski 16 prosenttia. Q3:n tulos kasvoi 8 prosenttia, mitä tuki etenkin SodaStreamin tuoma lisä sekä yhtiön säästöohjelmat. Tästä syystä tein segmentin Q4:n ennusteen noin 7 prosentin kasvuun, minkä johdosta tilikauden 2019 tulos olisi suurin piirtein vuoden 2018 tasolla.

Asia, Middle-East & North Africa -segmentin tuloksissa on myös suuria heilahteluja erilaisten kertaluontoisten erien johdosta (mm. Thaimaan pullotustoimintojen järjestelyt +125 M USD). Tein vuoden 2019 ennusteen noin -75 miljoonaa dollaria alhaisempaan tulokseen. Kertaluontoisista eristä oikaistu tulos olisi hieman vertailukauden tulosta parempi.

Muut-erän arvioin olevan noin -1 180 miljoonaa dollaria, joten tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 10,0 – 10,5 miljardia dollaria. Tämä olisi noin 1,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liiketulosmarginaali olisi 15,4 prosenttia, mikä jäisi hieman vuoden 2018 noin 15,6 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen. Vuoden 2018 nettotulokseen sisältyy verotuottoja noin +5 050 miljoonan dollarin edestä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 10 300 2 708 2 855 2 729 2 008 10 110 2 431 2 844 3 028 1 807
Rahoituskulut (netto) -890 -240 -224 -223 -203 -1 219 -563 -221 -210 -225
Muut kulut/tuotot 215 53 38 61 63 298 67 74 82 75
Tulos ennen veroja 9 625 2 521 2 669 2 567 1 868 9 189 1 935 2 697 2 900 1 657
Verot -2 060 -531 -559 -524 -446 3 370 4 932 -188 -1 070 -304
Vähemmistön osuus -40 -13 -10 -8 -9 -44 -13 -11 -10 -10
Nettotulos 7 525 1 977 2 100 2 035 1 413 12 515 6 854 2 498 1 820 1 343

Arvioin vuoden 2019 rahoituskulujen (netto) olevan noin -890 miljoonaa dollaria.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi noin 21 prosentissa, joten käytin tätä veroja laskiessani. Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 7,25 – 7,75 miljardia dollaria.

Yhtiö itse arvioi, että oikaistu EPS (”core EPS”) olisi noin 5,50 dollaria (2018: 5,66 USD). Ennustamani tulos tarkoittaisi noin 5,59 dollarin [5,15 – 5,50] EPS:iä, joka olisi linjassa yhtiön ennusteen kanssa, sillä ennustetusta tuloksesta ei ole poistettu oikaisuja.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Kääntyykö PepsiCo Beverages North America -segmentin myynti ja heikko tuloskehitys vihdoin kasvuun?
 • Frito-Lay segmentti vastaa noin 40 – 50 prosenttia liiketuloksesta, joten tämän segmentin tuloskehitys on varsin merkitsevää. Parina viime vuotena segmentti on ollut vajaan +3 prosentin kasvussa. Pystyykö segmentti pitämään kasvua yllä?
 • Kustannusinflaatio on nousemassa, joten pystyykö PepsiCo siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
 • Yhtiö hankki SodaStream yhtiön. Miten tämän integrointi etenee ja saako PepsiCo tästä irti kaavailemiaan synergia- yms etuja?

Arvioin, että liikevaihto kasvaisi noin 2 prosentin vauhdilla, missä kasvu painottuisi ennustejakson loppupuolelle. Näin siksi, että arvioin yhtiön pystyvän siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihin ilman, että sen vaikutus myyntimääriin olisi merkitsevä.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan tilikauden 2017 tasolle eli noin 16,2 – 16,4 prosenttiin. Rahoituskulujen arvioin olevan noin 900 miljoonan dollarin tasolla ja veroasteen noin 21 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 69 500 68 000 20 650 17 500 16 750 13 100
Muutos (%) 2,2% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7%
Liiketulos 11 400 11 075 2 850 3 050 3 100 2 075
Muutos (%) 2,9% 7,5% 5,2% 6,8% 13,6% 3,3%
Marginaali 16,4% 16,3% 13,8% 17,4% 18,5% 15,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 11 400 11 075 2 850 3 050 3 100 2 075
Rahoituskulut (netto) -900 -880 -220 -220 -220 -220
Muut kulut/tuotot 250 240 60 60 60 60
Tulos ennen veroja 10 750 10 435 2 690 2 890 2 940 1 915
Verot -2 260 -2 190 -565 -605 -615 -405
Vähemmistön osuus -40 -45 -15 -10 -10 -10
Nettotulos 8 450 8 200 2 110 2 275 2 315 1 500

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus