PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 14.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalaisen PepsiCo:n historia ulottuu 1880-luvulle, kun apteekkari Caleb Bradham kehitteli cola-juoman reseptiä ja nimesi sen ”Pepsi-Colaksi” vuonna 1898. Nykyään PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e PEPSICO Ennuste
Osake (USD, 14.7.20) 134,91 Osinko (USD, 12 kk) 4,1425
Markkina-arvo (Mrd) 188,2 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (mUSD) 67 250 +0,1% Osinko/EPS 65% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 7 175 -1,9% Osinko/FCF 82% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 133,90 -0,7%
EPS 5,14 Omav.aste 16%
P/E 26,2 Gearing 241%
EV/EBIT 22,2 ROE 49,8%
P/B 13,49 ROI 19,5%

Huomioita

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti viimeisen 10 vuoden ajan. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Hyvää on kuitenkin se, että tilikausilla 2017 – 2019 liikevaihdot sekä vero-oikaistut tulokset kääntyivät hyvään nousuun.

Q3-osinko on 1,0225 dollaria, ja se irtoaa 3.9.2020 ja maksetaan 30.9.2020.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 133,90 dollaria, kun osakkeella käydään kauppaa tätä kirjoitettaessa 134,91 dollarissa. Eli tämän perusteella osake olisi suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): pep-2020-07-14.pdf

pep-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (pep-2020-07-14.pdf)

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 14.7.20) 134,91 136,67 110,48 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94
Lkm (000) 1 395 000 1 407 000 1 425 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 188,20 192,29 157,43 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Frito-Lay North America 17 925 17 078 16 346 15 798 15 549 14 782 14 502,0
Quaker Foods North America 2 725 2 482 2 465 2 503 2 564 2 543 2 568
Pepsico Beverages NA 21 500 21 730 21 072 20 936 21 312 20 618 20 171
Latin America 6 875 7 573 7 354 7 208 6 820 8 228 9 425
Muut alueet 18 225 18 298 17 424 17 080 16 554 16 885 20 017
YHTEENSÄ 67 250 67 161 64 661 63 525 62 799 63 056 66 683
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Frito-Lay North America 5 425 5 258 5 008 4 793 4 612 4 304 4 054
Quaker Foods North America 700 544 637 640 649 560 621
Pepsico Beverages NA 1 700 2 179 2 276 2 700 2 947 2 785 2 421
Latin America 1 065 1 141 1 049 924 904 -206 1 636
Muut alueet 2 525 2 475 2 536 2 389 1 680 2 022 2 374
Muut -1 415 -1 306 -1 396 -1 170 -988 -1 112 -1 525
YHTEENSÄ 10 000 10 291 10 110 10 276 9 804 8 353 9 581
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Frito-Lay North America 30,3% 30,8% 30,6% 30,3% 29,7% 29,1% 28,0%
Quaker Foods North America 25,7% 21,9% 25,8% 25,6% 25,3% 22,0% 24,2%
Pepsico Beverages NA 7,9% 10,0% 10,8% 12,9% 13,8% 13,5% 12,0%
Latin America 15,5% 15,1% 14,3% 12,8% 13,3% -2,5% 17,4%
Muut alueet 13,9% 13,5% 14,6% 14,0% 10,1% 12,0% 11,9%
YHTEENSÄ 14,9% 15,3% 15,6% 16,2% 15,6% 13,2% 14,4%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 16 900 29 826 67 250 67 161 64 661 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415
Liiketulos 2 865 4 243 9 999 10 291 10 110 10 276 9 785 8 353 9 581 9 705
Nettotulos 2 100 2 984 7 175 7 314 12 515 4 857 6 329 5 452 6 513 6 740
Marginaali 12,4% 10,0% 10,7% 10,9% 19,4% 7,6% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1%
EPS 1,51 2,14 5,14 5,20 8,78 3,38 4,36 3,67 4,27 4,32
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 8 026 5 738 10 990 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678
Liikearvo 17 845 15 501 14 808 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613
Muut varat 61 153 57 308 51 850 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187
Varat yhteensä 87 024 78 547 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478
Oma pääoma 13 830 14 786 14 518 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409
Vähemmistö 124 82 84 92 104 107 110 110
Korolliset velat 41 675 32 068 32 321 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639
Muut vastuut 31 396 31 611 30 725 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320
Pääomat yhteensä 87 024 78 547 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 8 614 9 649 9 415 10 030 10 673 10 864 10 506 9 688
Investoinnit: Capex -2 540 -4 062 -3 148 -2 789 -2 941 -2 672 -2 744 -2 686
Vapaa rahavirta (FCF) 6 074 5 587 6 267 7 241 7 732 8 192 7 762 7 002
Investoinnit: Muut -6 424 -2 375 7 712 -1 614 -4 207 -897 -2 193 61
Investointien jälkeen -350 3 212 13 979 5 627 3 525 7 295 5 569 7 063
Rahoitus: Voitonjako -6 626 -7 975 -6 651 -6 115 -6 769 -8 541 -7 997 -5 319
Rahoitus: Muut 9 441 -514 -7 118 1 929 3 558 4 429 -267 1 530
Rahavarojen muutos 2 465 -5 277 210 1 441 314 3 183 -2 695 3 274
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,023 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,023 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240
Osinkotuotto 3,0% 2,8% 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 78,2% 73,0% 40,8% 93,8% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8%
Osinko/FCF 92,4% 95,5% 81,6% 62,9% 55,6% 50,1% 49,8% 49,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 26,3 27,1 22,7 28,4 24,2
PE (3v) 20,9 23,4 19,9 31,1 24,9 23,8 22,3 20,0
PE 26,2 26,3 12,6 35,5 24,0 27,2 22,2 19,2
EV (mUSD) 221 848 218 625 178 765 192 216 172 743 169 656 164 564 149 347
EV/EBIT 22,2 21,2 17,7 18,7 17,7 20,3 17,2 15,4
Oma pääoma/osake 10,00 10,57 10,25 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72
P/B 13,49 12,93 10,78 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28
ROE 49,8% 49,6% 97,2% 43,2% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7%
ROI 19,5% 21,9% 20,8% 20,8% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5%
Omavaraisuusaste 16,0% 18,9% 18,8% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6%
Gearing 241,1% 177,1% 146,1% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus