PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 12.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (12.10.2017)110,78 USDMarkkina-arvo159,5 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,31 USD Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2017e63 500 M USD (+1,1 %)Nettotulos 2017e7 300 M USD (+15,3 %)
PE21,9ROE57 %

Yhdysvaltalainen PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PEPSICO12.10.2017 | 110,78 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Tilikauden 2017 tulosennusteet antaisivat odottaa jo hieman parempaa tulosta – ellei hurrikaani- ja maanjäristystuhot pilaa lukuja.

Taseessa esiin nousee korkea velkaisuus (39 Mrd USD) sekä varsin muhkea kassa (19 Mrd USD). Lisäksi on hyvä muistaa, että taseessa ei näy yhtiön omat itsensä kehittämät brändit, joten piilevää tasearvoa on varmasti miljarditolkulla.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa viimeisen 45 vuoden ajan. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,31 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 111 USD) antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (21,9x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla kalliiksi. Varsinkin, jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet positiivisesti koko vuosikymmenen ajan.

Alkuvuosi 2017

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 43 999 M USD (43 284 M USD / +1,7 %)
  • nettotulos: 5 567 M USD (4 928 M USD / +13,0 %)

Liikevaihto oli hienoisessa vajaan parin prosentin kasvussa. Kasvua vauhditti etenkin hintojen korotukset, joita volyymien hienoiset laskut eivät vaikuttaneet merkittävästi kasvulukuihin. ”Asia, Middle East & North Africa” -segmentin liikevaihto laski dollareissa mitattuna noin -7 prosenttia, missä valuuttakurssien yli -10 prosentin vaikutus näkyi.

Nettotulos oli sen sijaan hyvässä noin +13 prosentin kasvussa. Tähän vaikutti liikevaihdon noin 700 miljoonan dollarin nousu sekä yhtiön noudattama kustannuskuri. Toisaalta on hyvä huomata, että vertailuvuoden lukuihin sisältyy noin 300 miljoonaa dollaria enemmän alaskirjauksia yms. kuluja.

Yhtiön johdon mukaan he jäivät jälkeen hiilihapotettujen virvoitusjuomien markkinakehityksestä. PepsiCo:n markkinointipanostukset ja hyllytilan laajennukset keskittyivät liikaa pienempien brändien light-juomiin, mikä näkyi mm. Pepsi-colan ja Montain Dew tuotemerkkien myynnissä. Nyt markkinointiponnistukset ja hyllytila yms. kohdistetaan jälleen yhtiön tärkeimpien tuotemerkkien suuntaan, joten tilanteen odotetaan paranevan jo Q4:n aikana.

Näkymät

Meksikonlahden hurrikaanit ja Meksikon maanjäristysten mahdollisia vaikutuksia ei sisälly alkuvuoden lukuihin, sillä luonnonmullistukset sattuivat juuri PepsiCo:n Q3:n loppupuolella. Tuhojen laajuus ja vaikutus PepsiCo:n liiketoimintaan selkiytynee loppuvuoden aikana.

”Asia, Middle East & North Africa” -segmenttiin sisältyvien talouksien tilanne pysyy haastavana jatkossakin. Tähän vaikuttaa etenkin alhainen öljyn hinta, Egyptin valuutan devalvaatio sekä poliittinen epävakaus eräissä alueen maissa.

Segmentit

PepsiCo:lla on 6 segmenttiä, joiden liikevaihdot ja liikevoitot on esitetty oheisissa taulukoissa.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Frito-Lay North America 15 900 15 549 14 782 14 502
Quaker Foods North America 2 500 2 564 2 543 2 568
North America Beverages 21 300 21 312 20 618 20 171
Latin America 7 200 6 820 8 228 9 425
Europe & Sub-Sahara 10 800 10 216 10 510 13 399
Asia, Middle-East, North-Africa 5 800 6 338 6 375 6 618
YHTEENSÄ 63 500 62 799 63 056 66 683 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Frito-Lay North America 4 900 4 659 4 304 4 054
Quaker Foods North America 650 653 560 621
North America Beverages 2 850 2 959 2 785 2 421
Latin America 900 887 -206 1 636
Europe & Sub-Sahara 1 450 1 108 1 081 1 389
Asia, Middle-East, North-Africa 850 619 941 985
Muut -1 100 -1 100 -1 112 -1 525
YHTEENSÄ 10 500 9 785 8 353 9 581 0

Frito-Lay North America (FLNA)

Myy ja markkinoi erilaisia peruna- ja maissilastuja, tortilloja sekä muita snaksejä P-Amerikan alueella.

Segmentin liikevaihto on hyvässä kasvussa, mihin on vaikuttanut positiivisesti mm. hintojen nostot. Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan 15,9 miljardiin dollariin, mikä olisi lähes +10 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 liikevaihto.

On tärkeää huomata, että tämä segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liikevoitosta. Lisäksi segmentin liikevoittomarginaali on noin 30 prosenttia, mitä voi pitää erinomaisena lukemana.

Liikevoitto on ollut myös hyvässä kasvussa, mitä on tukenut liikevaihdon kasvu sekä segmentin tiukka kulukuri. Tilikauden 2017 liikevoiton odotetaan nousevan 4,9 miljardiin dollariin viime vuoden noin 4,7 miljardista dollarista.

Quaker Foods North America (QFNA)

Myy ja markkinoi erilaisia Quaker-brändin alla olevia muroja, välipalapatukoita sekä riisi- ja pasta-valmisteita P-Amerikan alueella.

PepsiCo:n toinen välipalavalmistaja, joka on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellä kuvattu Frito-Lay.

Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut tasaisesti noin 2,5 – 2,6 miljardia dollaria, mikä oikeastaan kuvaa hyvin P-Amerikan elintarvikevalmistajien tilannetta tällä hetkellä. Kasvua on vaikea saavuttaa kuluttajien osto- ja makutottumusten muuttuessa. Murot ja valmisruoat eivät maistu entiseen malliin.

Liikevoiton vuoden 2015 notkahdusta selittää yhteisyrityksen lopettamiseen liittyvät alaskirjaukset. Muutoin liikevoitto on ollut noin 650 miljoonassa dollarissa – ja vastaavaa lukemaa odotetaan tilikaudelle 2017.

North America Beverages (NAB)

Myy ja markkinoi niin PepsiCo:n omia virvoitusjuomabrändejä kuin myös yhteistyönä mm. Dr Pepperiä, Schweppesiä sekä Liptonin ja Starbucks:n heti-valmiita tee- ja kahvijuomia P-Amerikan alueella.

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa kasvussa, vaikka on epäilty, että kuluttajille ei enää maistuisi entiseen malliin perinteiset hiilihapotetut cola- yms. virvoitusjuomat. Sen sijaan tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan jäävän viime vuoden tasolle. Tässä näkyy yhtiön markkinointipanostukset pienempiin brändeihin, joiden vaikutus näkyi perinteisten juomien (Pepsi-Cola ja Mountain Dew) laskuna. Yhtiö on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin, joten tilanteen odotetaan kääntyvän parempaan suuntaan vielä tilikauden 2017 lopun aikana.

Vastaava kehitys näkyy myös liikevoiton kohdalla – ja samaan tapaan tilikauden 2017 liikevoiton odotetaan jäävän hieman alle viimevuotisesta tasosta.

Latin America

Myy ja markkinoi kaikkia PepsiCo:n tuotteita Latinalaisessa Amerikassa.

Latinalaisen Amerikan alueen poliittinen ja taloudellinen epävakaus näkyy segmentin luvuissa. Venezuelan romahtamisen johdosta yhtiö teki vuoden 2015 lopussa noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaukset Venezuelan liiketoimintoihin. Tämä näkyy liikevoiton valahtamisena negatiiviseksi. Valuutan voimakas devalvoituminen sekä valuutan maastaviennin kieltäminen johti siihen, että yhtiö arvioi liiketoimintojen arvon olevan nollassa. Lisäksi yhtiö ei usko, että tilanne korjaantuisi ”nähtävissä olevan tulevaisuuden aikana”.

Myös alueen muiden valuuttojen devalvoitumiset näkyvät segmentin laskevana liikevaihtona. Lisäksi vuoden 2017 hurrikaanit ja Meksikon maanjäristykset tuovat omat haasteensa liiketoimintoihin.

Muut alueet

Sisältää Europe & Sub-Sahara (ESSA) ja Asia, Middle-East & North-Africa (AMENA) alueet.

ESSA-alueen tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan hieman viimevuotista parempi eli noin 10,8 miljardia dollaria (10,2 Mrd USD). Sen sijaan liikevoitto kasvanee noin 30 prosenttia viime vuodesta. Tähän kasvuun vaikuttaa Q2:lla myydyn Britvic:n myyntivoitto.

AMENA-alueen liikevaihdon odotetaan laskevan selvästi tilikaudella 2017. Tähän vaikuttaa alueen talouksien epävakaus, öljyn pitkään jatkunut alhainen hinta sekä Egyptin valuutan devalvaatio. Liikevoiton odotetaan kasvavan viimevuotisesta, mutta viime vuoden lukuihin sisältyy erilaisia kertaluontoisia kuluja, joten vertailuvuoden liikevoitto ei ole suoraan vertailukelpoinen.

Tuloksen kehitys

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä (esim. Campbell Soup Company tai General Mills), niin myös PepsiCo:n liikevaihto on hienoisessa laskussa. Vuonna 2011 liikevaihto oli noin 66,5 miljardia dollaria, kun tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 63,5 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q32017

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos on pysytellyt noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painaa Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on siis 63,5 miljardia dollaria, missä on vihdoin kasvua vuosiin 2015 ja 2016 nähden. Samoin nettotuloksen odotetaan nousevan noin 7,0 – 7,3 miljardiin dollariin, joka olisi korkein tulos yli 10 vuoteen.

Toisaalta hurrikaanien ja maanjäristysten aiheuttamat vahingot eivät ole vielä tiedossa, joten näistä voi kertyä yllättäviä kertaluontoisia kuluja, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi lukuihin.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon on vielä alle 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q32017

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 39,2 miljardia dollaria. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 17,5 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen noin 150 prosentissa.

pep-velkaisuus-q32017

Muutos on ollut nopeaa, sillä vielä vuonna 2013 velkaa oli 10 miljardia dollaria vähemmän ja omavaraisuusaste oli noin 30 prosentissa ja gearing noin 80 prosentissa. Korkojen nopea nousu tuntuisi nopeasti PepsiCo:n tuloksentekokyvyssä.

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 18,9 miljardia dollaria, joten nettovelka on noin 20 miljardia dollaria. Ja tällä samalla 20 miljardin tasolla nettovelka oli vuonna 2013, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. Toisaalta, mihin yritys tarvitsee valtavaa käteiskassaa?

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 8,5 miljardista nykyiseen noin 10,5 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää hyvänä trendinä, sillä samaan aikaan liikevaihto on hienoisessa laskussa ja nettotulos on pysytellyt noin 6,2 – 6,7 miljardissa dollarissa.

pep-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia.

pep-vapaa-rahavirta-q32017

Näin vapaat rahavirrat (FCF) ovat olleet hyvässä nousutrendissä koko vuosikymmenen ajan. Yhtiö pystyy siis takomaan rahaa kasvavaan tahtiin ja ennen pitkään tämän kehityksen soisi näkyvän myös tuloskunnon kasvuna.

Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 52 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q32017

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa koko vuosikymmenen ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin.

Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,31 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (111 USD) noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

12/2017: 0,805 USD (e)
03/2018: 0,805 USD (e)
06/2018: 0,850 USD (e)
09/2018: 0,850 USD (e)

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,44 miljardia eli noin 7,7 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Arvostus

PE-luvulla mitattuna (21,9x) yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi. Varsinkin jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Tuloskasvu on tiukassa, eikä P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehitys oikeastaan lupaa hyvää lähitulevaisuudestakaan. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet positiivisesti koko vuosikymmenen ajan.

pep-roe-roi-q32017

PepsiCo:n velkaisuus on koholla, joka nostaa myös oman pääoman tuotto (ROE) lukeman yli 50 prosenttiin. Velkaisuuden huomioiva ROI on sekin hyvä eli noin 20 prosenttia ja lukema on hienoisessa kasvussa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä, vaikka tämän hetkinen valtava käteiskassa pohdituttaa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 733) sekä osingonmaksuilla (-1 159). Oikaisu on yhteensä 574 miljoonaa dollaria, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (12.10.2017) 110,78 104,63 99,92 94,56 82,94 68,43 66,35 65,33
Lkm (000) 1 440 000 1 444 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000 1 575 000 1 597 000 1 614 000
Markkina-arvo (Mrd) 159,52 151,09 148,38 144,39 129,39 107,78 105,96 105,44
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 19 500 43 999 63 500 62 799 63 056 66 683 66 415 65 492 66 504 57 838
Liikevoitto 2 600 7 916 10 500 9 785 8 353 9 581 9 705 9 112 9 633 8 332
Nettotulos 1 750 5 567 7 300 6 329 5 452 6 513 6 740 6 178 6 443 6 320
Marginaali 9,0% 12,7% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1% 9,4% 9,7% 10,9%
EPS 1,22 3,87 5,07 4,38 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03 3,92
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 18 852 16 125 12 009 8 726 9 678 6 619 4 425 6 369
Liikearvo 14 750 14 430 14 177 14 965 16 613 16 971 16 800 14 661
Muut varat 45 435 43 574 43 481 46 818 51 187 51 048 51 657 47 123
Tase yhteensä 79 037 74 129 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882 68 153
Oma pääoma 14 024 11 246 12 068 17 578 24 409 22 417 20 704 21 273
Vähemmistö 116 104 107 110 110 105 311 312
Korolliset velat 39 169 36 945 33 284 28 897 29 639 28 359 26 773 24 897
Muut vastuut 25 728 25 834 24 208 23 924 23 320 23 757 25 094 21 671
Tase yhteensä 79 037 74 129 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882 68 153
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 9 500 10 404 10 580 10 506 9 688 8 479 8 944 8 448
Investoinnit: Capex -2 750 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795 -2 714 -3 339 -3 253
Vapaa rahavirta (FCF) 6 750 7 364 7 822 7 647 6 893 5 765 5 605 5 195
Investoinnit: Muut -1 250 -4 108 -811 -2 078 170 -291 -2 279 -4 415
Investointien jälkeen 5 500 3 256 7 011 5 569 7 063 5 474 3 326 780
Rahoitus: Voitonjako -6 500 -6 630 -8 408 -7 883 -5 202 -5 285 -4 638 -6 816
Rahoitus: Muut 1 000 3 688 4 580 -381 1 413 1 979 -497 8 202
Rahavarojen muutos 0 314 3 183 -2 695 3 274 2 168 -1 809 2 166
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025 1,890
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025 1,890
Osinkotuotto 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 3,1% 3,1% 2,9%
Osinko/nettotulos 62,5% 67,5% 75,2% 59,4% 51,8% 54,2% 50,2% 48,3%
Osinko/FCF 67,6% 58,0% 52,4% 50,6% 50,7% 58,1% 57,7% 58,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 24,8 24,1 23,8 23,4
PE (3v) 25,1 24,8 23,8 22,3 20,0 17,1 17,0 18,2
PE 21,9 23,9 27,2 22,2 19,2 17,4 16,4 16,7
Oma pääoma/osake 9,82 7,86 8,20 11,58 15,72 14,30 13,16 13,37
P/B 11,28 13,31 12,19 8,16 5,28 4,79 5,04 4,88
ROE 57,3% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7% 28,4% 30,2% 32,3%
ROI 20,7% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5% 18,5% 20,4% 23,2%
Omavaraisuusaste 17,9% 15,3% 17,5% 25,1% 31,6% 30,2% 28,8% 31,7%
Gearing 143,7% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4% 96,5% 106,3% 85,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset