PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 4.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalaisen PepsiCo:n historia ulottuu 1880-luvulle, kun apteekkari Caleb Bradham kehitteli cola-juoman reseptiä ja nimesi sen ”Pepsi-Colaksi” vuonna 1898. Nykyään PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e PEPSICO Ennuste
Osake (4.5.2019) 127,67 Osinko 12 kk 3,820
Markkina-arvo (Mrd) 180,4 Osinkotuotto 3,0%
Liikevaihto (M) 66 500 (+2,8%) Osinko/EPS 67% 4v ka
Nettotulos (M) 7 900 (+5,9%) Osinko/FCF 77% 4v ka
EPS 5,59 Omav.aste 20%
PE 22,8 Gearing 169%
EV/EBIT 19,3 ROE 53%
PB 11,9 ROI 23%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

PEPSICO4.5.2019 | 127,67 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Hyvää on kuitenkin se, että tilikausilla 2017 ja 2018 liikevaihdot sekä vero-oikaistut tulokset kääntyivät hyvään nousuun.

USA:n verouudistus näkyi myös taseessa, sillä aiemmin varsin muhkea kassa (19,5 Mrd USD) on pienentynyt 5,4 miljardiin dollariin ja samalla korollisten velkojen määrä laski 31,7 miljardiin dollariin (2017: 39,3 Mrd USD). Lisäksi on hyvä muistaa, että taseessa ei näy yhtiön omat itsensä kehittämät brändit, joten piilevää tasearvoa on varmasti miljarditolkulla.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa viimeisen 45 vuoden ajan. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustamani osinko on noin 3,82 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 127,67 USD) antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (22,8x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla hieman kalliiksi. Toisaalta vuoden 2017 vero-oikaistu tulos oli ennätystasoa, jonka tilikauden 2018 vero-oikaistu tulos löi. Eli tuloskunto on päässyt hyvää kasvuun veroalen johdosta.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2019

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 12 884 12 562 2,6%
Liiketulos (ebit) 2 008 1 807 11,1%
Nettotulos 1 413 1 343 5,2%
EPS (USD) 1,00 0,94

Liikevaihdon kasvua johdatteli Frito-Lay (+5,5 %). Muilla alueilla valuuttakurssien vastatuuli oli voimakasta, minkä johdosta konsernin liikevaihdon kasvu jäi +2,6 prosenttiin Q1:llä. Vertailukelpoinen ja orgaaninen kasvu oli +5,5 prosenttia, missä Euroopan (+8 %) ja E-Amerikan sekä Aasian (+10 %) kehitys oli hyvää.

Frito-Lay -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liikevoitosta, joten sen tuloskehitys näkyy isolla painolla koko konsernin tuloksessa. Hyvän liikevaihdon ja kulukurin johdosta segmentin tulos kasvoi +10,4 prosenttia.

North America Beverages -segmentin tuloskunto oli ollut voimakkaassa (-10…-28 %) laskussa 6 kvartaalin ajan. Nyt Q1/2019 tulos saatiin punnerrettua hienoisesti kasvuun (+0,3 %). Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että vertailukaudella yhtiö jakoi työntekijöilleen bonuksia verouudistukseen liittyen, jonka johdosta vertailukauden tulos oli normaalia heikompi. Tämä huomioiden tulos olisi edelleen ollut laskussa.

Kokonaisuudessa liiketulos (ebit) kasvoi +11 prosenttia hyvän hintakehityksen ja kulukurin johdosta. Ja kuten todettua, niin vuosi sitten yhtiö jakoi ylimääräisiä työntekijäbonuksia painaen tulosta vertailukaudella ja nostaen nyt muutosprosenttia.

Hankitun SodaStreamin kokonaisvaikutusta en saanut tulosraportista irti, mutta yhtiö kertoi, että Europe & Sub-Sahara -segmentissä sen vaikutus liikevaihtoon oli +7 prosenttiyksikköä ja liiketulokseen +13 prosenttiyksikköä. Segmentin vuotuinen liiketulos vastaa koko konsernista noin 13 prosenttia, joten kokonaisuutena vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi.

Nettotuloksen kasvu (+5,2 %) jäi liiketuloksen vauhdista viime vuoteen nähden noin -140 miljoonaa dollaria korkeampien verojen johdosta.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi +4 prosenttia. Oikaistu EPS (”core EPS”) olisi 5,50 dollaria (2018: 5,66 USD).

Veroasteen yhtiö arvioi olevan 21 prosentissa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 16 550 16 090 2,9% 66 500 64 661 2,8%
Liiketulos (ebit) 3 000 3 028 -0,9% 10 650 10 110 5,3%
Nettotulos 2 250 1 820 23,6% 7 900 7 459 5,9%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 3,820 3,710

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat PepsiCo: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 (2017) tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 (-2 451) miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 (4 857) miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 (7 308) miljoonaa dollaria.

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä, niin myös PepsiCo:n liikevaihto on pysytellyt paikoillaan tai laskenut hieman. Vuonna 2012 liikevaihto oli noin 66,5 miljardia dollaria, kun tilikauden 2018 liikevaihto oli 64,7 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q12019

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos pysytteli pitkään noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painoi Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus. Sen sijaan vuodesta 2016 alkaen tulos on ollut hyvässä kasvussa osittain USA:n verouudistuksen ansiosta. Samalla marginaalit ovat nousseet 11,5 prosenttiin.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin +4 prosenttia. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 65 – 68 miljardia ja nettotulos noin 7,7 – 8,0 miljardia dollaria. Tulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla noin 11,9 prosenttiin viime vuoden 11,5 prosentista.

PE-luvulla mitattuna (22,8x) yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi. Toisaalta tilikausien 2017 ja 2018 ennätystulokset lupaavat hyvää. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehityksen nihkeys.

pep-roe-roi-q12019

PepsiCo:n velkaisuus on koholla, joka nostaa myös oman pääoman tuotto (ROE) lukeman yli 55 prosenttiin. Velkaisuuden huomioiva ROI on sekin hyvä eli noin 20 prosenttia ja lukema on hienoisessa kasvussa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä ja USA:n verouudistuksen johdosta yhtiö pystyi kotiuttamaan valtavia käteispositioitaan.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon on vielä alle 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 – 8 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q12019

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 31,7 miljardia dollaria. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 15 – 20 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen noin 160 prosentissa.

pep-velkaisuus-q12019

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 5,4 miljardia dollaria, joten nettovelka on noin 26,3 miljardia dollaria. Ja tällä samalla noin 20 miljardin tasolla nettovelka oli vuonna 2013, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. USA:n verouudistus antoi mahdollisuuden kotiuttaa ulkomailla olevat varat alhaisella veroprosentilla. Näin yhtiö tekikin, sillä kassa pieneni 19,5 miljardista dollarista 5,4 dollariin. Osa tästä kului myös SodaStream-yhtiön hankintaan.

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 8,5 miljardista nykyiseen noin 10,0 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää hyvänä trendinä, ja tietyllä tapaa se noudattaa viimeisten vuosien tuloskehitystä. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liiketoiminnan rahavirta olisi noin 9,0 miljardia dollaria.

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit olisviat noin -4,5 miljardia dollaria.

pep-rahavirta-q12019

Vapaissa rahavirroissa (FCF) näkyy hienoinen käänne vuoden 2015 jälkeen. Onko kyse pysyvämmästä käänteestä vaiko rahavirtojen normaalista heilahtelusta. Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 54 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q12019

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa koko vuosikymmenen ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä PepsiCo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 0,9550 5/2018 0,9275 5/2017 0,8050
8/2019 (e) 0,9550 8/2018 0,9275 8/2017 0,8050
11/2019 (e) 0,9550 11/2018 0,9275 11/2017 0,8050
2/2020 (e) 0,9550 3/2019 0,9275 2/2018 0,8050
YHTEENSÄ 3,8200 3,7100 3,2200
+3,0% +15,2% +7,0%

Yhtiö nosti toukokuussa 2019 osinkoaan vain 0,0275 dollaria eli +3 prosenttia. Tätä voinee pitää pienoisena pettymyksenä, sillä tätä ennen osinko oli noussut +5,1…+13,1 prosentin vuotuisella tahdilla viimeiset 10 vuotta. Viimeksi osinko nousi noin 3 prosentin tahdilla vuosina 2001 ja 2002 (3,5 ja 3,6%).

Q2:n osinko on 0,955 dollaria ja se irtoaa 6.6.2019 ja maksetaan 28.6.2019.

Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,82 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (127,67 USD) noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,41 miljardia eli noin -9,5 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Vuoden 2019 aikana yhtiö aikoo käyttää yhteensä noin 8 miljardia dollaria osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+6 487) sekä osingonmaksuilla (-4 048) ja omien osakkeiden ostoilla (-1 615). Oikaisu on yhteensä +824 miljoonaa dollaria, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.5.2019) 127,67 110,48 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94 68,43
Lkm (000) 1 413 000 1 425 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000 1 575 000
Markkina-arvo (Mrd) 180,40 157,43 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39 107,78
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Frito-Lay North America 16 900 16 346 15 798 15 549 14 782
Quaker Foods North America 2 450 2 465 2 503 2 564 2 543
North America Beverages 21 500 21 072 20 936 21 312 20 618
Latin America 7 450 7 354 7 208 6 820 8 228
Europe & Sub-Sahara 12 100 11 523 11 050 10 216 10 510
Asia, Middle-East, North-Africa 6 100 5 901 6 030 6 338 6 375
YHTEENSÄ 66 500 64 661 63 525 62 799 63 056
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Frito-Lay North America 5 225 5 008 4 793 4 612 4 304
Quaker Foods North America 600 637 640 649 560
North America Beverages 2 265 2 276 2 700 2 947 2 785
Latin America 1 130 1 049 924 904 -206
Europe & Sub-Sahara 1 475 1 364 1 316 1 061 1 081
Asia, Middle-East, North-Africa 1 100 1 172 1 073 619 941
Muut -1 145 -1 396 -1 170 -988 -1 112
YHTEENSÄ 10 650 10 110 10 276 9 804 8 353
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 16 550 12 884 66 500 64 661 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415 65 492
Liikevoitto 3 000 2 008 10 650 10 110 10 509 9 785 8 353 9 581 9 705 9 112
Nettotulos 2 250 1 413 7 900 7 459 7 308 6 329 5 452 6 513 6 740 6 178
Marginaali 13,6% 11,0% 11,9% 11,5% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1% 9,4%
EPS 1,59 1,00 5,59 5,23 5,08 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 6 185 8 993 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678 6 619
Liikearvo 14 945 14 808 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613 16 971
Muut varat 55 160 53 847 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187 51 048
Tase yhteensä 76 290 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638
Oma pääoma 15 026 14 518 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409 22 417
Vähemmistö 94 84 92 104 107 110 110 105
Korolliset velat 31 749 32 321 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639 28 359
Muut vastuut 29 421 30 725 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320 23 757
Tase yhteensä 76 290 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 9 000 9 415 10 030 10 663 10 864 10 506 9 688 8 479
Investoinnit: Capex -4 500 -3 282 -2 969 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795 -2 714
Vapaa rahavirta (FCF) 4 500 6 133 7 061 7 623 8 106 7 647 6 893 5 765
Investoinnit: Muut -1 000 7 846 -1 434 -4 110 -811 -2 078 170 -291
Investointien jälkeen 3 500 13 979 5 627 3 513 7 295 5 569 7 063 5 474
Rahoitus: Voitonjako -8 000 -6 651 -6 015 -6 762 -8 541 -7 883 -5 202 -5 285
Rahoitus: Muut 4 500 -7 118 1 829 3 551 4 429 -381 1 413 1 979
Rahavarojen muutos 0 210 1 441 302 3 183 -2 695 3 274 2 168
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126
Osinkotuotto 3,0% 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 3,1%
Osinko/nettotulos 67,8% 68,5% 62,3% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8% 54,2%
Osinko/FCF 119,1% 83,4% 64,5% 56,4% 50,6% 50,6% 50,7% 58,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 26,5 24,0 26,8 24,2 23,8
PE (3v) 23,9 22,4 27,1 24,9 23,8 22,3 20,0 17,1
PE 22,8 21,1 23,6 24,0 27,2 22,2 19,2 17,4
EV/EBIT 19,3 17,9 18,3 17,7 20,3 17,2 15,4 14,2
Oma pääoma/osake 10,70 10,25 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72 14,30
P/B 11,93 10,78 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28 4,79
ROE 53,2% 58,0% 65,0% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7% 28,4%
ROI 22,7% 20,8% 21,3% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5% 18,5%
Omavaraisuusaste 19,8% 18,8% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6% 30,2%
Gearing 169,1% 159,8% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4% 96,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tarkkaavainen lukija huomaa, että PepsiCo:n kolme ensimmäistä kvartaalia ovat kukin 12 viikon mittaisia, joten yhtiön kvartaali päättyisi eri aikaan kuin kalenterikvartaali. Olen kuitenkin poiminut tässä kurssitiedot kalenterikvartaalien mukaisesti.

Lisäksi taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 115,64 110,48 111,80 108,87 109,15 119,92 111,43 115,49 111,86 104,63
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,940 3,883 3,825 3,768 3,710 3,588 3,465 3,343 3,220 3,168
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 3,5% 3,4% 3,5% 3,4% 3,0% 3,1% 2,9% 2,9% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,33 5,23 5,20 4,94 5,13 5,08 4,85 4,73 4,66 4,36
PE 21,7 21,1 21,5 22,0 21,3 23,6 23,0 24,4 24,0 24,0
EV/EBIT 18,4 17,9 17,6 17,2 17,5 18,7 18,0 18,9 18,3 17,7
ROE 59,6% 58,0% 61,8% 61,5% 64,3% 65,0% 52,7% 54,1% 57,9% 53,8%
ROI 20,5% 20,8% 20,9% 20,1% 19,5% 20,9% 19,9% 19,9% 20,7% 20,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset