PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 3.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalaisen PepsiCo:n historia ulottuu 1880-luvulle, kun apteekkari Caleb Bradham kehitteli cola-juoman reseptiä ja nimesi sen ”Pepsi-Colaksi” vuonna 1898. Nykyään PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e PEPSICO Ennuste
Osake (3.10.2019) 133,94 Osinko 12 kk 3,880
Markkina-arvo (Mrd) 188,7 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 66 800 (+3,3%) Osinko/EPS 67% 4v ka
Nettotulos (M) 7 525 (+0,9%) Osinko/FCF 76% 4v ka
EPS 5,34 Omav.aste 19%
PE 25,1 Gearing 182%
EV/EBIT 20,9 ROE 52%
PB 13,0 ROI 22%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

PEPSICO3.10.2019 | 133,94 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Hyvää on kuitenkin se, että tilikausilla 2017 ja 2018 liikevaihdot sekä vero-oikaistut tulokset kääntyivät hyvään nousuun.

USA:n verouudistus näkyi myös taseessa, sillä aiemmin varsin muhkea kassa (19,5 Mrd USD) on pienentynyt 5,8 miljardiin dollariin ja samalla korollisten velkojen määrä laski 32,6 miljardiin dollariin (2017: 39,3 Mrd USD). Lisäksi on hyvä muistaa, että taseessa ei näy yhtiön omat itsensä kehittämät brändit, joten piilevää tasearvoa on varmasti miljarditolkulla.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa viimeisen yli 45 vuoden ajan. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustamani osinko on noin 3,88 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 134 USD) antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (25,1x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla hieman kalliiksi. Tilikauden 2019 tulosta painaa valuuttakurssien vastatuuli.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2019

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 17 188 16 485 4,3% 46 521 45 137 3,1%
Liiketulos (ebit) 2 855 2 844 0,4% 7 592 7 679 -1,1%
Nettotulos 2 100 2 509 -16,3% 5 548 5 661 -2,0%
EPS (USD) 1,49 1,75 3,94 3,97

Q3:n liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja kasvu jakautui tasaisesti eri segmenttien välillä. Yhtiön hintojen korotukset näkyvät liikevaihdon kasvuna. Sen sijaan valuuttakurssien vastatuuli jatkui edelleen voimakkaana.

Q3:n liiketulos (ebit) jäi suurin piirtein viime vuoden tasolle (kasvua +0,4 %). Frito-Lay -segmentin tuloskehitys jatkoi hyvänä (kasvua +3,6 %), mikä on tärkeää, sillä se vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liikevoitosta.

Beverages-segmentti vastaa noin 20 – 25 prosenttia koko konsernin tuloksesta. Segmentin tuloskunto jatkoi Q3:lla laskuaan ja laskua on tullut nyt 9 kvartaalia peräkkäin Q1:n +0,3 prosentin pientä nousupoikkeusta lukuun ottamatta. Hiilihapotettujen juomien myyntimäärät laskivat 3 prosenttia, jota toisaalta kompensoi hiilihapottomien juomien kasvu (+3 %). Kokonaisuudessa segmentin myyntivolyymit laskivat 0,5 prosenttia.

Raportoitu nettotulos laski selvästi (muutos -16 %), mihin vaikutti vertailukauden selvästi alhaisemmat verot (559 vs 188 M USD).

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi 4 prosenttia ja että oikaistu EPS (”core EPS”) olisi 5,50 dollaria (2018: 5,66 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 20 279 19 524 3,9% 66 800 64 661 3,3%
Liiketulos (ebit) 2 708 2 431 11,4% 10 300 10 110 1,9%
Nettotulos 1 977 1 798 10,0% 7 525 7 459 0,9%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 3,880 3,765

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat PepsiCo: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 (2017) tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 (-2 451) miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 (4 857) miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 (7 308) miljoonaa dollaria.

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä, niin myös PepsiCo:n liikevaihto on pysytellyt paikoillaan tai laskenut hieman. Vuonna 2012 liikevaihto oli noin 66,5 miljardia dollaria, kun tilikauden 2018 liikevaihto oli 64,7 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q32019

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos pysytteli pitkään noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painoi Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus. Sen sijaan vuodesta 2016 alkaen tulos on ollut hyvässä kasvussa osittain USA:n verouudistuksen ansiosta. Samalla marginaalit ovat nousseet 11,5 prosenttiin.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin 4 prosenttia. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 66 – 68 miljardia ja nettotulos noin 7,25 – 7,75 miljardia dollaria. Tulosmarginaali laskisi näillä ennusteilla noin 11,3 prosenttiin viime vuoden 11,5 prosentista.

PE-luvulla mitattuna (25,1x) yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi. Toisaalta tilikausien 2017 ja 2018 ennätystulokset lupaavat hyvää. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehityksen nihkeys.

pep-roe-roi-q32019

PepsiCo:n velkaisuus on koholla, joka nostaa myös oman pääoman tuotto (ROE) lukeman yli 50 prosenttiin. Velkaisuuden huomioiva ROI on sekin hyvä eli noin 20 prosenttia ja lukema on hienoisessa kasvussa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä ja USA:n verouudistuksen johdosta yhtiö pystyi kotiuttamaan valtavia käteispositioitaan.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon nähden on noin 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 – 8 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q32019

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 32,6 miljardia dollaria. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 15 – 20 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen jo noin 180 prosentissa.

pep-velkaisuus-q32019

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 5,8 miljardia dollaria, joten nettovelka on noin 26,8 miljardia dollaria. Nettovelka oli vuonna 2013 noin 20 miljardissa dollarissa, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. USA:n verouudistus antoi mahdollisuuden kotiuttaa ulkomailla olevat varat alhaisella veroprosentilla. Näin yhtiö tekikin, sillä kassa pieneni 19,5 miljardista dollarista 5,8 dollariin. Osa tästä kului myös SodaStream-yhtiön hankintaan.

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 8,5 miljardista nykyiseen noin 10,0 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää hyvänä trendinä, ja tietyllä tapaa se noudattaa viimeisten vuosien tuloskehitystä. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liiketoiminnan rahavirta olisi noin 9,0 miljardia dollaria.

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit olisivat noin -4,5 miljardia dollaria.

pep-rahavirta-q32019

Vapaissa rahavirroissa (FCF) näkyy hienoinen käänne vuoden 2015 jälkeen. Onko kyse pysyvämmästä käänteestä vaiko rahavirtojen normaalista heilahtelusta. Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 54 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q32019

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa koko vuosikymmenen ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin. Vapaiden rahavirtojen kohdalla huolta aiheuttaa rahavirtojen kääntyminen laskuun ja ehkä jopa alle maksettavien osinkojen tason.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä PepsiCo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 0,9550 11/2018 0,9275 11/2017 0,8050
2/2020 (e) 0,9550 3/2019 0,9275 2/2018 0,8050
5/2020 (e) 0,9850 5/2019 0,9550 5/2018 0,9275
8/2020 (e) 0,9850 8/2019 0,9550 8/2018 0,9275
YHTEENSÄ 3,8800 3,7650 3,4650
+3,1% +8,7% +11,2%

Yhtiö nosti toukokuussa 2019 osinkoaan vain 0,0275 dollaria eli +3 prosenttia. Tätä voinee pitää pienoisena pettymyksenä, sillä tätä ennen osinko oli noussut +5…+13 prosentin vuotuisella tahdilla viimeiset 10 vuotta. Ehkä tässä kasvun hidastumista selittää em. rahavirtojen kääntyminen laskuun.

Q4-osinko oli 0,955 dollaria ja se irtoaa 5.12.2019 ja maksetaan 7.1.2020. Yhtiö julkaisee Q1-osingon arviolta helmikuun alkupuoliskon aikana ja osinko pysynee tuolloin 0,955 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon neljäs maksukerta.

Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,88 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (134 USD) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,41 miljardia eli noin 9,5 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Vuoden 2019 aikana yhtiö aikoo käyttää yhteensä noin 8 miljardia dollaria osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 977) sekä osingonmaksuilla (-1 346) ja omien osakkeiden ostoilla (-324). Oikaisu on yhteensä +307 miljoonaa dollaria, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (3.10.2019) 133,94 110,48 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94 68,43
Lkm (000) 1 409 000 1 425 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000 1 575 000
Markkina-arvo (Mrd) 188,72 157,43 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39 107,78
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Frito-Lay North America 17 150 16 346 15 798 15 549 14 782
Quaker Foods North America 2 490 2 465 2 503 2 564 2 543
Pepsico Beverages North America 21 650 21 072 20 936 21 312 20 618
Latin America 7 500 7 354 7 208 6 820 8 228
Europe & Sub-Sahara 11 980 11 523 11 050 10 216 10 510
Asia, Middle-East, North-Africa 6 030 5 901 6 030 6 338 6 375
YHTEENSÄ 66 800 64 661 63 525 62 799 63 056
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Frito-Lay North America 5 240 5 008 4 793 4 612 4 304
Quaker Foods North America 550 637 640 649 560
Pepsico Beverages North America 2 140 2 276 2 700 2 947 2 785
Latin America 1 090 1 049 924 904 -206
Europe & Sub-Sahara 1 360 1 364 1 316 1 061 1 081
Asia, Middle-East, North-Africa 1 100 1 172 1 073 619 941
Muut -1 180 -1 396 -1 170 -988 -1 112
YHTEENSÄ 10 300 10 110 10 276 9 804 8 353
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 20 280 46 521 66 800 64 661 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415 65 492
Liikevoitto 2 710 7 592 10 300 10 110 10 509 9 785 8 353 9 581 9 705 9 112
Nettotulos 1 975 5 548 7 525 7 459 7 308 6 329 5 452 6 513 6 740 6 178
Marginaali 9,7% 11,9% 11,3% 11,5% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1% 9,4%
EPS 1,40 3,94 5,34 5,23 5,08 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 6 088 8 993 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678 6 619
Liikearvo 15 338 14 808 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613 16 971
Muut varat 56 325 53 847 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187 51 048
Tase yhteensä 77 751 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638
Oma pääoma 14 436 14 518 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409 22 417
Vähemmistö 95 84 92 104 107 110 110 105
Korolliset velat 32 554 32 321 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639 28 359
Muut vastuut 30 666 30 725 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320 23 757
Tase yhteensä 77 751 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 9 000 9 415 10 030 10 663 10 864 10 506 9 688 8 479
Investoinnit: Capex -4 500 -3 282 -2 969 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795 -2 714
Vapaa rahavirta (FCF) 4 500 6 133 7 061 7 623 8 106 7 647 6 893 5 765
Investoinnit: Muut -1 000 7 846 -1 434 -4 110 -811 -2 078 170 -291
Investointien jälkeen 3 500 13 979 5 627 3 513 7 295 5 569 7 063 5 474
Rahoitus: Voitonjako -8 000 -6 651 -6 015 -6 762 -8 541 -7 883 -5 202 -5 285
Rahoitus: Muut 4 500 -7 118 1 829 3 551 4 429 -381 1 413 1 979
Rahavarojen muutos 0 210 1 441 302 3 183 -2 695 3 274 2 168
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126
Osinkotuotto 2,8% 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 3,1%
Osinko/nettotulos 71,0% 68,5% 62,3% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8% 54,2%
Osinko/FCF 118,7% 83,4% 64,5% 56,4% 50,6% 50,6% 50,7% 58,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 27,9 24,0 26,8 24,2 23,8
PE (3v) 25,4 22,4 27,1 24,9 23,8 22,3 20,0 17,1
PE 25,1 21,1 23,6 24,0 27,2 22,2 19,2 17,4
EV/EBIT 20,9 17,9 18,3 17,7 20,3 17,2 15,4 14,2
Oma pääoma/osake 10,31 10,25 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72 14,30
P/B 12,99 10,78 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28 4,79
ROE 51,7% 58,0% 65,0% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7% 28,4%
ROI 21,9% 20,8% 21,3% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5% 18,5%
Omavaraisuusaste 18,7% 18,8% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6% 30,2%
Gearing 182,1% 159,8% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4% 96,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan: tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tarkkaavainen lukija huomaa, että PepsiCo:n kolme ensimmäistä kvartaalia ovat kukin 12 viikon mittaisia, joten yhtiön kvartaali päättyisi eri aikaan kuin kalenterikvartaali. Olen kuitenkin poiminut tässä kurssitiedot kalenterikvartaalien mukaisesti.

Lisäksi taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 135,60 131,13 115,64 110,48 111,80 108,87 109,15 119,92 111,43 115,49
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,880 3,850 3,940 3,883 3,825 3,768 3,710 3,588 3,465 3,343
Osinkotuotto (ennuste) 2,9% 2,9% 3,4% 3,5% 3,4% 3,5% 3,4% 3,0% 3,1% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,23 5,50 5,33 5,23 5,20 4,94 5,13 5,08 4,85 4,73
PE 25,9 23,9 21,7 21,1 21,5 22,0 21,3 23,6 23,0 24,4
EV/EBIT 21,7 21,2 18,4 17,9 17,6 17,2 17,5 18,7 18,0 18,9
ROE 59,7% 63,8% 59,6% 58,0% 61,8% 61,5% 64,3% 65,0% 52,7% 54,1%
ROI 21,7% 20,9% 20,5% 20,8% 20,9% 20,1% 19,5% 20,9% 19,9% 19,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus