PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 8.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalaisen PepsiCo:n historia ulottuu 1880-luvulle, kun apteekkari Caleb Bradham kehitteli cola-juoman reseptiä ja nimesi sen ”Pepsi-Colaksi” vuonna 1898. Nykyään PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e PEPSICO Ennuste
Osake (8.5.2020) 131,55 Osinko 12 kk 4,090
Markkina-arvo (Mrd) 183,6 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 68 500 (+2,0%) Osinko/EPS 70% 4v ka
Nettotulos (M) 7 325 (+0,2%) Osinko/FCF 85% 4v ka
EPS 5,25 Omav.aste 16%
PE 25,1 Gearing 255%
EV/EBIT 21,3 ROE 51%
PB 13,3 ROI 20%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

PEPSICO8.5.2020 | 131,55 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Hyvää on kuitenkin se, että tilikausilla 2017 – 2019 liikevaihdot sekä vero-oikaistut tulokset kääntyivät hyvään nousuun.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto (+7,7) kehittyi vahvasti, mitä tuki kotitalouksien ruokien ja juomien hamstraus pandemian alkaessa levitä. Sen sijaan kahvila- ja ravintola-asiakkaiden kysyntä laski.

Liiketulos laski 4 prosenttia, mitä painoi mm. polttoaineisiin liittyvien johdannaisten arvonalentumiset. Lisäksi kuluja nosti töiden järjestelyihin, logistiikan varmistamiseen ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät tekijät.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö aikoo vähentää tai siirtää ylläpitoinvestointejaan.

PepsiCo arvioi, että pandemialla on vain vähäinen kokonaisvaikutus vuoden 2020 lukuihin. Yhtiö nostikin kvartaaliosinkoaan 7,1 prosenttia ja aikoo tämän vuoden aikana jakaa osinkoina ja omien osakkeiden ostoina noin 7,5 miljardia dollaria.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

PepsiCo ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Avainkysymys on se, että miten kuluttajien kulutustottumukset muuttuvat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Miten pitkään liikkumisrajoituksia pidetään yllä ja kuinka kauan kestää, että ostoksilla käynti ja muu kuluttaminen palautuu normaalille tasolle? Miten talouden taantuman aiheuttama työttömyys vaikuttaa PepsiCon tuotteiden kysyntään?

Tilikausi 2020

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 13 881 12 884 7,7%
Liiketulos (ebit) 1 924 2 008 -4,2%
Nettotulos 1 338 1 413 -5,3%
EPS (USD) 0,96 1,00

Koronaviruspandemia näkyi PepsiCon kysynnän ja liikevaihdon (+7,7 %) kasvuna Q1:llä kotitalouksien hamstratessa ruokaa ja juomaa kotiin. Yhtiön ravintolamyynti laski puolestaan.

Q1:n liiketulos laski -4,2 prosenttia, mitä painoi mm. polttoainejohdannaisten arvonalentumiset. PepsiCo Beverages North America -segmentin Q1:n tulos laski peräti 23,7 prosenttia hyvästä liikevaihdon (+7,3 %) kehityksestä huolimatta. Yhtiö kertoo, että tulosta painoi eräät pandemiaan liittyvät kuluerät (vaikutus 27 prosenttiyksikköä) tarkentamatta kuitenkaan sitä, mitä kuluerät olivat.

PepsiCo on tehnyt 3 yrityskauppaa kevään aikana.

  • Pioneer Food Group (E-Afrikka, ostohinta 1,2 Mrd USD)
  • Rockstar Energy Beverages (USA, 3,85 Mrd USD)
  • Hangzhou Haomusi Food (Kiina, 0,7 Mrd USD)

Nämä kaupat tarvitsevat vielä erilaiset viranomaishyväksynnät ja yhtiö arvioi saavansa ne Q2/2020 aikana. Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto liikkuu noin 3,5 – 4,5 miljardissa dollarissa (pikainen googletus). PepsiCon vuotuinen liikevaihto on noin 67,5 miljardia dollaria, joten hankittujen yhtiöiden tuoma liikevaihtolisä on noin 3 prosenttia vuonna 2020. Olettaen, että kaupat saadaan päätökseen Q2:n aikana. Hankittujen yritysten tulosvaikutus vuoden 2020 tulokseen on PepsiCon mukaan maltillinen.

Q2:n osinko nousi 1,0225 dollariin (0,955 USD) ja se irtoaa 4.6.2020 ja maksetaan 30.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 15 850 16 449 -3,6% 68 500 67 161 2,0%
Liiketulos (ebit) 2 575 2 729 -5,6% 10 275 10 291 -0,2%
Nettotulos 1 825 2 035 -10,3% 7 325 7 314 0,2%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 4,090 3,820

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat PepsiCo: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 (2017) tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 (-2 451) miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 (4 857) miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 (7 308) miljoonaa dollaria.

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä, niin myös PepsiCo:n liikevaihto on pysytellyt paikoillaan tai laskenut hieman. Vuonna 2013 liikevaihto oli noin 66,4 miljardia dollaria, kun tilikauden 2019 liikevaihto oli 67,2 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q12020

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos pysytteli pitkään noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painoi Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus. Sen sijaan vuodesta 2016 alkaen tulos on ollut hyvässä kasvussa osittain USA:n verouudistuksen ansiosta. Samalla marginaalit ovat nousseet 11,0 – 11,5 prosenttiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 66 – 69 miljardia ja nettotulos noin 6,75 – 7,50 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla tulosmarginaali pysyisi edelleen suhteellisen hyvänä ja olisi 10,7 prosenttia.

PE-luvulla mitattuna yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi (25,1x). Toisaalta tilikausien 2017 ja 2018 ennätystulokset lupaavat hyvää. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehityksen nihkeys.

pep-roe-roi-q12020

PepsiCo:n pääomat tuottavat erinomaisesti, sillä ROE on noin 50 prosentissa ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä ja USA:n verouudistuksen johdosta yhtiö pystyi kotiuttamaan valtavia käteispositioitaan.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon nähden on noin 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 – 8 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q12020

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 41,2 miljardia dollaria. Velan määrä nousi vuoden 2019 lopusta noin 9 miljardilla dollarilla ja arvioin yhtiön maksavan tällä kevään aikana julkistetut yritysjärjestelyt (n. 5,75 Mrd USD).

Noussut velan määrä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 15 – 20 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen jo noin 250 prosentissa.

pep-velkaisuus-q12020

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 11,2 miljardia dollaria, joten nettovelkaa on noin 30,0 miljardia dollaria. Nettovelka oli vuonna 2013 noin 20 miljardissa dollarissa, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. USA:n verouudistus antoi mahdollisuuden kotiuttaa ulkomailla olevat varat alhaisella veroprosentilla. Näin yhtiö tekikin, sillä kassa pieneni 19,5 miljardista dollarista 5,7 dollariin. Osa tästä kului myös SodaStream-yhtiön hankintaan. Arvioin Q1/2020 lopun kassan pienenevän takaisin noin 5,5 – 6,0 miljardin dollarin tasolle yritysjärjestelyiden maksun jälkeen.

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 9,5 – 10,5 miljardin dollarin tasolla varsin pitkään. Tässä näkyy myös yhtiön kasvun vaikeus. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 liiketoiminnan rahavirta olisi noin 11,0 miljardia dollaria.

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia.

pep-rahavirta-q12020

Vapaissa rahavirroissa (FCF) näkyy käänne vuoden 2015 jälkeen. Onko kyse pysyvämmästä käänteestä vaiko rahavirtojen normaalista heilahtelusta. Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 54 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q12020

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin. Vapaiden rahavirtojen kohdalla huolta aiheuttaa rahavirtojen kääntyminen laskuun ja ehkä jopa alle maksettavien osinkojen tason.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä PepsiCo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 1,0225 5/2019 0,9550 5/2018 0,9275
8/2020 (e) 1,0225 8/2019 0,9550 8/2018 0,9275
12/2020 (e) 1,0225 12/2019 0,9550 11/2018 0,9275
3/2021 (e) 1,0225 3/2020 0,9550 3/2019 0,9275
YHTEENSÄ 4,0900 3,8200 3,7100
+7,1% +3,0% +15,2%

Q2:n osinko on 1,0225 dollaria ja se irtoaa 4.6.2020 ja maksetaan 30.6.2020.

Yhtiö julkaisee Q3-osingon arviolta heinäkuun 10 – 15 päivien aikoihin ja arvioin osingon olevan 1,0225 dollaria. Se olisi tämän suuruisen osingon toinen maksukerta. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan.

Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on 4,09 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (131,55 USD) noin 3,1 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,41 miljardia eli noin 9,5 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Vuoden 2020 aikana yhtiö aikoo käyttää yhteensä noin 7,5 miljardia dollaria osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin. Koronaviruspandemian eteneminen voi vielä muuttaa yhtiön aikeita.

Taulukot

Tilikauden 2020 lukuja on oikaistu tulevilla yhtiöjärjestelyillä (5,75 Mrd USD) sekä loppuvuoden tulosennusteella (+5 987), osingoilla (-4 282)  ja omien osakkeiden ostoilla (-1 427).

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +5 056 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 12 515 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 459 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (8.5.2020) 131,55 136,67 110,48 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94
Lkm (000) 1 396 000 1 407 000 1 425 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 183,64 192,29 157,43 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Frito-Lay North America 17 500 17 078 16 346 15 798 15 549
Quaker Foods North America 2 550 2 482 2 465 2 503 2 564
Pepsico Beverages North America 22 250 21 730 21 072 20 936 21 312
Latin America 7 550 7 573 7 354 7 208 6 820
Muut alueet 18 650 18 298 17 424 17 080 16 554
YHTEENSÄ 68 500 67 161 64 661 63 525 62 799
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Frito-Lay North America 5 375 5 258 5 008 4 793 4 612
Quaker Foods North America 575 544 637 640 649
Pepsico Beverages North America 2 000 2 179 2 276 2 700 2 947
Latin America 1 125 1 141 1 049 924 904
Muut alueet 2 700 2 475 2 536 2 389 1 680
Muut -1 500 -1 306 -1 396 -1 170 -988
YHTEENSÄ 10 275 10 291 10 110 10 276 9 804
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 15 850 13 881 68 500 67 161 64 661 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415
Liikevoitto 2 575 1 924 10 275 10 291 10 110 10 509 9 785 8 353 9 581 9 705
Nettotulos 1 825 1 338 7 325 7 314 7 459 7 308 6 329 5 452 6 513 6 740
Marginaali 11,5% 9,6% 10,7% 10,9% 11,5% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1%
EPS 1,31 0,96 5,25 5,20 5,23 5,08 4,36 3,67 4,27 4,32
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 6 000 5 738 8 993 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678
Liikearvo 15 465 15 501 14 808 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613
Muut varat 63 875 57 308 53 847 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187
Tase yhteensä 85 340 78 547 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478
Oma pääoma 13 743 14 786 14 518 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409
Vähemmistö 94 82 84 92 104 107 110 110
Korolliset velat 41 243 32 068 32 321 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639
Muut vastuut 30 260 31 611 30 725 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320
Tase yhteensä 85 340 78 547 77 648 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 9 750 9 649 9 415 10 030 10 663 10 864 10 506 9 688
Investoinnit: Capex -4 000 -4 232 -3 282 -2 969 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795
Vapaa rahavirta (FCF) 5 750 5 417 6 133 7 061 7 623 8 106 7 647 6 893
Investoinnit: Muut -5 750 -2 205 7 846 -1 434 -4 110 -811 -2 078 170
Investointien jälkeen 0 3 212 13 979 5 627 3 513 7 295 5 569 7 063
Rahoitus: Voitonjako -7 650 -7 975 -6 651 -6 015 -6 762 -8 541 -7 883 -5 202
Rahoitus: Muut 2 650 -514 -7 118 1 829 3 551 4 429 -381 1 413
Rahavarojen muutos -5 000 -5 277 210 1 441 302 3 183 -2 695 3 274
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,023 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,023 3,793 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240
Osinkotuotto 3,1% 2,8% 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 76,7% 73,0% 68,5% 62,3% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8%
Osinko/FCF 97,7% 98,5% 83,4% 64,5% 56,4% 50,6% 50,6% 50,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 26,9 28,6 24,0 26,8 24,2
PE (3v) 24,9 26,1 22,4 27,1 24,9 23,8 22,3 20,0
PE 25,1 26,3 21,1 23,6 24,0 27,2 22,2 19,2
EV/EBIT 21,3 21,2 17,9 18,3 17,7 20,3 17,2 15,4
Oma pääoma/osake 9,91 10,57 10,25 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72
P/B 13,27 12,93 10,78 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28
ROE 51,0% 49,6% 58,0% 65,0% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7%
ROI 20,1% 21,9% 20,8% 21,3% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5%
Omavaraisuusaste 16,2% 18,9% 18,8% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6%
Gearing 254,7% 177,1% 159,8% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan: tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tarkkaavainen lukija huomaa, että PepsiCo:n kolme ensimmäistä kvartaalia ovat kukin 12 viikon mittaisia, joten yhtiön kvartaali päättyisi eri aikaan kuin kalenterikvartaali. Olen kuitenkin poiminut tässä kurssitiedot kalenterikvartaalien mukaisesti.

Lisäksi taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 120,10 136,67 135,60 131,13 115,64 110,48 111,80 108,87 109,15 119,92
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,090 3,910 3,880 3,850 3,940 3,883 3,825 3,768 3,710 3,588
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 2,9% 2,9% 2,9% 3,4% 3,5% 3,4% 3,5% 3,4% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,19 5,22 5,23 5,50 5,33 5,23 5,20 4,94 5,13 5,08
PE 23,2 26,2 25,9 23,9 21,7 21,1 21,5 22,0 21,3 23,6
EV/EBIT 19,4 21,2 21,7 21,2 18,4 17,9 17,6 17,2 17,5 18,7
ROE 52,0% 49,6% 59,7% 63,8% 59,6% 58,0% 61,8% 61,5% 64,3% 65,0%
ROI 20,2% 21,9% 21,7% 20,9% 20,5% 20,8% 20,9% 20,1% 19,5% 20,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus