PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 2.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalaisen PepsiCo:n historia ulottuu 1880-luvulle, kun apteekkari Caleb Bradham kehitteli cola-juoman reseptiä ja nimesi sen ”Pepsi-Colaksi” vuonna 1898. Nykyään PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e PEPSICO Ennuste
Osake (2.10.2018) 109,40 Osinko 12 kk 3,825
Markkina-arvo (Mrd) 155,8 Osinkotuotto 3,5%
Liikevaihto (M) 65 000 (+2,3%) Osinko/EPS 67% 4v ka
Nettotulos (M) 7 750 (+6,0%) Osinko/FCF 63% 4v ka
EPS 5,44 Omav.aste 15%
PE 20,1 Gearing 183%
EV/EBIT 17,0 ROE 70%
PB 14,0 ROI 21%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

PEPSICO2.10.2018 | 109,40 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Tilikaudella 2017 liikevaihto ja etenkin tulos kääntyi hyvään nousuun ja vastaavanlaista kasvua on odotettavissa myös vuodelle 2018.

Taseessa esiin nousee korkea velkaisuus (35,1 Mrd USD) sekä varsin muhkea kassa (14,7 Mrd USD). Lisäksi on hyvä muistaa, että taseessa ei näy yhtiön omat itsensä kehittämät brändit, joten piilevää tasearvoa on varmasti miljarditolkulla.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa viimeisen 45 vuoden ajan. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,83 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 109,40 USD) antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (20,1x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla hieman kalliiksi. Varsinkin, jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Toisaalta vuoden 2017 vero-oikaistu tulos oli ennätystasoa ja tilikauden 2018 tuloksen odotetaan kasvavan vielä tästäkin.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2018

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 16 485 16 240 1,5% 45 137 43 999 2,6%
Liiketulos (ebit) 2 844 2 924 -2,7% 7 679 7 706 -0,4%
Nettotulos 2 498 2 144 16,5% 5 692 5 603 1,6%
EPS (USD) 1,75 1,49 3,97 3,87

Q3/2018 liikevaihto kasvoi +1,5 prosenttia eli liikevaihdon kasvussa on näkyvissä hienoista tasaantumista. Q1:llä ja Q2:lla liikevaihdot kasvoivat +4,3 ja +2,4 prosenttia vastaavasti. Orgaaninen kasvu Q3:lla oli kuitenkin hyvää eli +4,9 prosenttia.

Tällä kvartaalilla North-America Beverages -segmentin liikevaihto kääntyi kasvuun (+2,3 %), sillä aiemmat 4 kvartaalia olivat laskussa. Frito-Lay:n liikevaihto jatkoi edelleen hyvää ja tasaista kehitystään (+2,6 %).

Q3:n liiketulos laski -2,7 prosenttia, mihin oikeastaan vaikutti epäedulliset valuuttakurssit sekä uudelleenjärjestelykulut. Pelkistä segmenteistä laskettu liiketulos olisi laskenut vain -0,4 prosenttia.

Segmenttien välillä oli kuitenkin isoja eroja, sillä North-America Beverages liiketulos laski (-13,5 %) jo viidettä kvartaalia peräkkäin. Ja miinusluvut ovat vaihdelleet -10…-30 prosentin välillä eli ihan merkittävästä tuloslaskusta on kyse.

Sen sijaan Aasian, Lähi-Idän ja P-Afrikan tuloskunto jatkoi hyvää kehitystään (+16,5 %). Siellä hintojen korotukset sekä kulukurin tuoma yhteisvaikutus näkyy.

Raportoitu nettotulos nousi peräti +16,5 prosenttia, missä tavallista alhaisempi veroprosentti selittää tulosparannusta. Q3:n veroaste oli nyt vain 7 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 22,3 prosenttia. Alhaista veroprosenttia selittää veroauditoinneista palautetut +364 miljoonaa dollaria.

Näkymät 2018

Yhtiö päivitti hieman tilikauden 2018 arvioitaan:

Nyt yhtiö arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään +3 prosenttia (aiemmin +2,3 %). Veroasteen yhtiö arvioi olevan 19 – 20 prosenttia.

Oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa 8 prosenttia 5,65 dollariin (2017: 5,23 USD). Aiempi arvio oli ”kasvaa +9 prosenttia 5,70 dollariin”.

Seuraavan 12 kk:n ennustettu (Talousmentor) osinko on noin 3,825 USD (ed 12 kk 3,465 USD) mikä antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 109,40 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 64,5 – 65,5 Mrd USD (2017: 63,5 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 10,25 – 10,50 Mrd USD (2017: 10,5 Mrd USD)
  • nettotulos: 7,6 – 7,8 Mrd USD (2017: 7,3 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: PepsiCo: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä, niin myös PepsiCo:n liikevaihto on hienoisessa laskussa. Vuonna 2011 liikevaihto oli noin 66,5 miljardia dollaria, kun tilikauden 2017 liikevaihto oli 63,5 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q32018

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos on pysytellyt noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painaa Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin +3,0 prosenttia. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 64,5 – 65,5 miljardia ja nettotulos noin 7,6 – 7,8 miljardia dollaria. Tulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla noin 11,9 prosenttiin viime vuoden 11,5 prosentista.

PE-luvulla mitattuna (20,1x) yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi. Varsinkin, jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Toisaalta tilikauden 2017 ennätystulos lupaa hyvää. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehityksen nihkeys.

pep-roe-roi-q32018

PepsiCo:n velkaisuus on koholla, joka nostaa myös oman pääoman tuotto (ROE) lukeman yli 60 prosenttiin. Velkaisuuden huomioiva ROI on sekin hyvä eli noin 20 prosenttia ja lukema on hienoisessa kasvussa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä, vaikka tämän hetkinen valtava käteiskassa pohdituttaa.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon on vielä alle 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 – 8 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q32018

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 35,1 miljardia dollaria. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 15 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen noin 183 prosentissa.

pep-velkaisuus-q32018

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 13,9 miljardia dollaria, joten nettovelka on noin 21,2 miljardia dollaria. Ja tällä samalla 20 miljardin tasolla nettovelka oli vuonna 2013, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. USA:n verouudistus antaa mahdollisuuden kotiuttaa ulkomailla olevat varat alhaisella veroprosentilla, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä PepsiCo:n kassalle tapahtuu vuoden 2018 aikana.

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 8,5 miljardista nykyiseen noin 10,0 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää hyvänä trendinä, sillä samaan aikaan liikevaihto on hienoisessa laskussa ja nettotulos on pysytellyt noin 6,2 – 6,7 miljardissa dollarissa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketoiminnan rahavirta on noin 9,0 miljardia dollaria.

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 vapaa rahavirta on noin 6,0 miljardia dollaria. Näin capex-investoinnit olisivat noin 3,0 miljardia dollaria.

pep-rahavirta-q32018

Vapaissa rahavirroissa (FCF) näkyy hienoinen käänne vuoden 2015 jälkeen. Onko kyse pysyvämmästä käänteestä vaiko rahavirtojen normaalista heilahtelusta. Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 53 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q32018

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa koko vuosikymmenen ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä PepsiCo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 (e) 0,9275 11/2017 0,8050 11/2016 0,7525
3/2019 (e) 0,9275 2/2018 0,8050 2/2017 0,7525
5/2019 (e) 0,9850 5/2018 0,9275 5/2017 0,8050
8/2019 (e) 0,9850 8/2018 0,9275 8/2017 0,8050
YHTEENSÄ 3,8250 3,4650 3,1150
+10,4% +11,2% +7,0%

Seuraava osingon nostovuoro olisi toukokuussa 2019. Arvelen osingon nousevan tuolloin noin 5,75 senttiä 0,985 dollariin. Jos jätetään huomioimatta kevään 2018 osingon nosto, niin PepsiCo on nostanut osinkoaan noin 4,75 – 5,25 sentillä viime vuosien aikana. Siinä mielessä arvioni on linjassa yhtiön historian kanssa.

Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko olisi näillä ennusteilla noin 3,83 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (109,40 USD) noin 3,5 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,42 miljardia eli noin -8,9 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 aikana yhtiö aikoo käyttää noin 2,0 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 089) sekä osingonmaksuilla (-1 321). Oikaisu on yhteensä +768 miljoonaa dollaria, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (2.10.2018) 109,40 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94 68,43 66,35
Lkm (000) 1 424 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000 1 575 000 1 597 000
Markkina-arvo (Mrd) 155,79 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39 107,78 105,96
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Frito-Lay North America 16 250 15 798 15 549 14 782 14 502
Quaker Foods North America 2 460 2 503 2 564 2 543 2 568
North America Beverages 21 115 20 936 21 312 20 618 20 171
Latin America 7 400 7 208 6 820 8 228 9 425
Europe & Sub-Sahara 11 725 11 050 10 216 10 510 13 399
Asia, Middle-East, North-Africa 6 050 6 030 6 338 6 375 6 618
YHTEENSÄ 65 000 63 525 62 799 63 056 66 683
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Frito-Lay North America 4 930 4 823 4 659 4 304 4 054
Quaker Foods North America 640 642 653 560 621
North America Beverages 2 275 2 707 2 959 2 785 2 421
Latin America 1 010 908 887 -206 1 636
Europe & Sub-Sahara 1 315 1 354 1 108 1 081 1 389
Asia, Middle-East, North-Africa 1 350 1 073 619 941 985
Muut -1 170 -998 -1 100 -1 112 -1 525
YHTEENSÄ 10 350 10 509 9 785 8 353 11 106
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 19 850 45 137 65 000 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415 65 492 66 504
Liikevoitto 2 675 7 679 10 350 10 509 9 785 8 353 9 581 9 705 9 112 9 633
Nettotulos 2 090 5 661 7 750 7 308 6 329 5 452 6 513 6 740 6 178 6 443
Marginaali 10,5% 12,5% 11,9% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1% 9,4% 9,7%
EPS 1,47 3,98 5,44 5,08 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 14 666 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678 6 619 4 425
Liikearvo 14 332 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613 16 971 16 800
Muut varat 45 402 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187 51 048 51 657
Tase yhteensä 74 400 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882
Oma pääoma 11 054 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409 22 417 20 704
Vähemmistö 103 92 104 107 110 110 105 311
Korolliset velat 35 117 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639 28 359 26 773
Muut vastuut 28 126 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320 23 757 25 094
Tase yhteensä 74 400 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 9 000 9 994 10 673 10 864 10 506 9 688 8 479 8 944
Investoinnit: Capex -3 000 -2 969 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795 -2 714 -3 339
Vapaa rahavirta (FCF) 6 000 7 025 7 633 8 106 7 647 6 893 5 765 5 605
Investoinnit: Muut -1 000 -1 434 -4 107 -811 -2 078 170 -291 -2 279
Investointien jälkeen 5 000 5 591 3 526 7 295 5 569 7 063 5 474 3 326
Rahoitus: Voitonjako -7 000 -6 015 -6 762 -8 541 -7 883 -5 202 -5 285 -4 638
Rahoitus: Muut 2 000 1 829 3 551 4 429 -381 1 413 1 979 -497
Rahavarojen muutos 0 1 405 315 3 183 -2 695 3 274 2 168 -1 809
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025
Osinkotuotto 3,3% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 3,1% 3,1%
Osinko/nettotulos 65,9% 62,3% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8% 54,2% 50,2%
Osinko/FCF 85,1% 64,8% 56,3% 50,6% 50,6% 50,7% 58,1% 57,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,6 26,8 24,2 23,8 23,4
PE (3v) 21,9 27,1 24,9 23,8 22,3 20,0 17,1 17,0
PE 20,1 23,6 24,0 27,2 22,2 19,2 17,4 16,4
EV/EBIT 17,0 18,3 17,7 20,3 17,2 15,4 14,2 13,3
Oma pääoma/osake 7,83 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72 14,30 13,16
P/B 13,96 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28 4,79 5,04
ROE 69,5% 65,0% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7% 28,4% 30,2%
ROI 21,4% 21,3% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5% 18,5% 20,4%
Omavaraisuusaste 15,0% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6% 30,2% 28,8%
Gearing 183,3% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4% 96,5% 106,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tarkkaavainen lukija huomaa, että PepsiCo:n kolme ensimmäistä kvartaalia ovat kukin 12 viikon mittaisia, joten yhtiön kvartaali päättyisi eri aikaan kuin kalenterikvartaali. Olen kuitenkin poiminut tässä kurssitiedot kalenterikvartaalien mukaisesti.

Lisäksi taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 111,80 108,87 109,15 119,92 111,43 115,49 111,86 104,63 108,77 105,94
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,825 3,768 3,710 3,588 3,465 3,343 3,220 3,168 3,115 3,063
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 3,5% 3,4% 3,0% 3,1% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,20 4,94 5,13 5,08 4,85 4,73 4,66 4,36 4,58 3,56
PE 21,5 22,0 21,3 23,6 23,0 24,4 24,0 24,0 23,8 29,7
EV/EBIT 17,6 17,2 17,5 18,7 18,0 18,9 18,3 17,7 18,5 21,4
ROE 61,8% 61,5% 64,3% 65,0% 52,7% 54,1% 57,9% 53,8% 50,0%
ROI 20,9% 20,1% 19,5% 20,9% 19,9% 19,9% 20,7% 20,9% 20,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset