PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 10.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalaisen PepsiCo:n historia ulottuu 1880-luvulle, kun apteekkari Caleb Bradham kehitteli cola-juoman reseptiä ja nimesi sen ”Pepsi-Colaksi” vuonna 1898. Nykyään PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e PEPSICO Ennuste
Osake (10.7.2018) 107,76 Osinko 12 kk 3,7675 3,5%
Markkina-arvo (Mrd) 153,9 Osinko/EPS 68% 4v ka
Liikevaihto (M) 65 100 (+2,5%) Osinko/FCF 63% 4v ka
Nettotulos (M) 7 350 (+0,6%) Omav.aste 15%
EPS 5,15 Gearing 178%
PE 20,9 ROE 64,2%
PB 13,1 ROI 20,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

PEPSICO10.7.2018 | 107,76 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Tilikaudella 2017 liikevaihto ja etenkin tulos kääntyi hyvään nousuun ja vastaavanlaista kasvua on odotettavissa myös vuodelle 2018.

Taseessa esiin nousee korkea velkaisuus (40,6 Mrd USD) sekä varsin muhkea kassa (18,1 Mrd USD). Lisäksi on hyvä muistaa, että taseessa ei näy yhtiön omat itsensä kehittämät brändit, joten piilevää tasearvoa on varmasti miljarditolkulla.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa viimeisen 45 vuoden ajan. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,77 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 108 USD) antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (20,9x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla hieman kalliiksi. Varsinkin, jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Toisaalta vuoden 2017 vero-oikaistu tulos oli ennätystasoa ja tilikauden 2018 tuloksen odotetaan kasvavan vielä tästäkin.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2018

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 16 090 15 710 2,4% 28 652 27 759 3,2%
Liiketulos (ebit) 3 028 2 919 3,7% 4 835 4 782 1,1%
Nettotulos 1 820 2 105 -13,5% 3 163 3 423 -7,6%
EPS (USD) 1,28 1,46 2,21 2,77

Q2/2018 liikevaihto kasvoi +2,4 prosenttia ja erityisen hyvää kasvu oli Frito-Lay ja Europe & Sub Sahara segmenteissä (+4 % ja +11 % vastaavasti). Quaker Foods:n myynti kääntyi lähes -5 prosentin laskuun, mikä oikeastaan alleviivaa elintarvikeyhtiöiden valmisruokien myynnin nihkeyttä USA:ssa.

Liiketulos nousi +3,7 prosenttia, mihin vaikutti liikevaihdon nousu sekä bruttokatteen pysyminen lähes vertailukauden tasolla. Raaka-aineiden kustannustaso oli nousussa, mutta tätä kompensoi yhtiön kustannussäästöohjelman tuomat säästöt. Q1-Q2/2018 liiketulosta painoi mm. USA:n työntekijöille maksettu bonus.

Merkittävin lisä liiketulokseen oli kuitenkin Thaimaan virvoitusjuoma-liiketoimintojen järjestelyn tuoma tuotto. Dollarimääräistä tuottoa tälle ei raportista löytynyt, mutta Q1-raportin mukaan tuotto olisi ollut noin +125 miljoonan dollarin luokkaa.

Raportoitu nettotulos laski peräti -13,5 prosenttia, mutta tähän vaikutti verouudistukseen liittyvät kertaluontoiset noin -777 miljoonan dollarin kirjaukset. Toisaalta yhtiö kirjasi +312 miljoonan dollarin verohyödyn vuosien 2012 ja 2013 verotarkastukseen liittyen. Näiden nettovaikutus oli -465 miljoonaa dollaria, ja jos tämän oikaisee tuloksesta, niin tulos olisi ollut noin 2,29 miljardia dollaria. Kasvua siis +8,6 prosenttia vertailukauden 2,1 miljardin dollarin tulokseen nähden.

Alkuvuoden 2018 aikana yhtiö maksoi osinkoina 2,35 miljardia dollaria ja osti omia osakkeitaan 984 miljoonalla dollarilla. Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 osinkoja maksetaan noin 5 miljardia ja omia osakkeita ostetaan noin 2 miljardilla dollarilla.

Näkymät 2018

Yhtiö piti näkymänsä ennallaan.

Liikevaihdon orgaaninen kasvu on samaa luokkaa kuin vuonna 2017, jolloin se siis oli +2,3 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi, että valuuttakurssien vaikutus jäänee edellisvuosia pienemmäksi.

Vuoden 2018 veroaste on noin 20 – 23 prosenttia (”low 20s”), kun parina edellisenä vuotena se on ollut noin 24 – 25 prosenttia. Eli verouudistus tuo pientä etua PepsiCo:lle.

Oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa 9 prosenttia 5,70 USD (2017: 5,23 USD).

Seuraavan 12 kk:n ennustettu (Talousmentor) osinko on noin 3,77 USD (ed 12 kk 3,34 USD) mikä antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 108 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

PepsiCo:lla on 6 segmenttiä

  • Frito-Lay North America (FLNA): Myy ja markkinoi erilaisia peruna- ja maissilastuja, tortilloja sekä muita snaksejä P-Amerikan alueella.
  • Quaker Foods North America (QFNA): Myy ja markkinoi erilaisia Quaker-brändin alla olevia muroja, välipalapatukoita sekä riisi- ja pasta-valmisteita P-Amerikan alueella.
  • North America Beverages (NAB): Myy ja markkinoi niin PepsiCo:n omia virvoitusjuomabrändejä kuin myös yhteistyönä mm. Dr Pepperiä, Schweppesiä sekä Liptonin ja Starbucks:n heti-valmiita tee- ja kahvijuomia P-Amerikan alueella.
  • Muut alueet, missä myydään PepsiCo: tuottteita:
    • Latin America
    • Europe & Sub-Sahara (ESSA)
    • Asia, Middle-East & North-Africa (AMENA)

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2014 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen. Tästä syystä Q4:n luvut ovat muita kvartaaleja suuremmat.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Frito-Lay NA 16 315 4 936 3 925 3 837 3 617 15 798 4 829 3 792 3 678 3 499
Muutos (%) 3,3% 2,2% 3,5% 4,3% 3,4% 1,6% -1,3% 3,2% 3,2% 2,4%
Quaker Foods NA 2 485 782 575 527 601 2 503 774 578 553 598
Muutos (%) -0,7% 1,0% -0,5% -4,7% 0,5% -2,4% -5,0% 1,2% -1,4% -3,1%
NA Beverages 20 850 5 917 5 325 5 193 4 415 20 936 5 902 5 332 5 242 4 460
Muutos (%) -0,4% 0,3% -0,1% -0,9% -1,0% -1,8% -6,1% -3,4% 1,9% 2,3%
Latin America 7 450 2 483 1 900 1 843 1 224 7 208 2 435 1 873 1 823 1 077
Muutos (%) 3,4% 2,0% 1,4% 1,1% 13,6% 5,7% 5,9% 6,3% 6,2% 3,4%
Europe & Sub-Sahara 11 900 3 841 3 275 3 116 1 668 11 050 3 695 3 098 2 812 1 445
Muutos (%) 7,7% 4,0% 5,7% 10,8% 15,4% 8,2% 10,9% 8,2% 5,7% 6,3%
Asia, Middle-East, North-Africa 6 100 1 914 1 575 1 574 1 037 6 030 1 891 1 567 1 602 970
Muutos (%) 1,2% 1,2% 0,5% -1,7% 6,9% -4,9% 0,1% -4,2% -8,4% -8,9%
YHTEENSÄ 65 100 19 873 16 575 16 090 12 562 63 525 19 526 16 240 15 710 12 049
Muutos (%) 2,5% 1,8% 2,1% 2,4% 4,3% 1,2% 0,1% 1,3% 2,0% 1,6%

Frito-Lay North America -segmentin liikevaihto on ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa. Segmentti on pystynyt nostamaan hintojaan ilman, että menekki olisi laskenut syöden hintojen noston vaikutuksen. Segmentillä on siis hinnoitteluvoimaa.

Q1-Q2/2018 aikana segmentin liikevaihto nousi noin +3,9 prosenttia, mikä antaa merkkejä siitä, että myös tilikauden 2018 liikevaihto voisi edelleen jatkaa nousutrendiä. Tein arvion noin +3,3 prosentin kasvulukuun, mikä on kovempi kasvuluku, kuin vuonna 2017 (+1,6 %). Vuoden 2017 hyvää kasvua jarrutti heikko Q4:n, joten jos tänä vuonna myynti sujuu sen suurempia kuoppia, niin silloin tähän ennusteeseen voidaan päästä.

Quaker Foods North America -segmentti PepsiCo:n toinen välipalavalmistaja, joka on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellä kuvattu Frito-Lay. Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut tasaisesti noin 2,5 – 2,6 miljardia dollaria, mikä oikeastaan kuvaa hyvin P-Amerikan elintarvikevalmistajien tilannetta tällä hetkellä. Kasvua on vaikea saavuttaa kuluttajien osto- ja makutottumusten muuttuessa. Murot ja valmisruoat eivät maistu entiseen malliin.

Segmentin Q1-Q2/2018 liikevaihto oli noin -2 prosentin laskussa, missä etenkin Q2 oil vaikea. Tästä johtuen arvioin liikevaihdon laskevan hieman vuodesta 2017, missä odotuksena on, että Q4:lla liikevaihto hieman kasvaisi heikon vertailukauden johdosta.

North America Beverages -segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa kasvussa, vaikka on epäilty, että kuluttajille ei enää maistuisi entiseen malliin perinteiset hiilihapotetut cola- yms. virvoitusjuomat. Tosin Q1-Q2 liikevaihto laski noin -1 prosenttia, mihin vaikutti juurikin hiilihapotettujen juomien myynnin takkuaminen.

Segmentin ennusteessa arvioin liikevaihdon jatkavan plus/miinus 1 prosentin linjaa niin, että liikevaihto jää hienokseltaan vertailukaudesta. H2/2018 liikevaihto voi kääntyä parempaankin nousuun, sillä vertailukauden liikevaihdot olivat kovassa -3 ja -6 prosentin laskussa. Pidin ennusteessa kuitenkin pientä pessimististä linjaa.

Latin America -segmentin liikevaihtoon on viime vuosien aikana vaikuttanut E-Amerikan alueen poliittinen ja taloudellinen epävakaus, mikä on johtanut paikallisten valuuttojen devalvoitumiseen. Eli dollareissa mitattuna liikevaihto on laskenut.

Segmentin Q1:n liikevaihto (+14 %) kasvoi selvästi, missä valuuttakurssien positiivinen kehitys näkyi. Mutta Q2:n liikevaihto kasvoi vain +1 prosentin verran. Tästä syystä arvioin koko vuoden kasvun jäävän vain +3,4 prosentin tasolle.

Europe & Sub-Sahara sekä Asia, Middle-East & North-Africa alueiden Q1:n liikevaihdot olivat hyvässä noin +15 ja +7 prosentin kasvussa vastaavasti. Tähän vaikutti etenkin positiivisesti kehittyneet valuuttakurssit. Sen sijaan Q2:n kasvu kääntyi Aasiassa -1,7 prosentin laskuun (Euroopassa +11 %). Arvioin kummassakin segmentissä, että valuuttakurssien vaikutus hieman tasaantuu vuoden loppua kohden, minkä johdosta liikevaihdot kasvaisivat noin +7 ja +1 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 64,0 – 66,0 miljardia dollaria, missä kasvua tulisi noin +2,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Yhtiö itse arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi noin +2,3 prosenttia, joten jos päälle tulee hienoista valuuttakurssilisää, niin silloin ennusteeni on linjassa yhtiön ennusteen kanssa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Frito-Lay NA 4 950 1 450 1 250 1 200 1 050 4 803 1 402 1 208 1 143 1 050
Muutos (%) 3,1% 3,4% 3,5% 5,0% 0,0% 3,1% -0,6% 5,2% 5,5% 3,1%
Quaker Foods NA 640 195 145 145 155 640 186 146 145 163
Muutos (%) 0,0% 4,8% -0,7% 0,0% -4,9% -2,0% -5,6% 1,4% -0,7% -1,8%
NA Beverages 2 400 485 780 747 388 2 699 491 817 890 501
Muutos (%) -11,1% -1,2% -4,5% -16,1% -22,6% -8,8% -28,7% -9,6% 1,0% 3,3%
Latin America 1 040 282 300 269 189 909 267 281 228 133
Muutos (%) 14,4% 5,6% 6,8% 18,0% 42,1% 2,5% 19,7% 13,8% -5,8% -24,0%
Europe & Sub-Sahara 1 350 334 460 438 118 1 339 315 436 492 96
Muutos (%) 0,8% 6,0% 5,5% -11,0% 22,9% 20,8% -0,3% 12,4% 46,0% 43,3%
Asia, Middle-East, North-Africa 1 300 332 285 496 187 1 073 328 267 307 171
Muutos (%) 21,2% 1,2% 6,7% 61,6% 9,4% 73,3% 173,3% 1,1% -19,8%
Muut -1 130 -338 -245 -267 -280 -1 095 -396 -162 -286 -251
YHTEENSÄ 10 550 2 740 2 975 3 028 1 807 10 368 2 593 2 993 2 919 1 863
Muutos (%) 1,8% 5,7% -0,6% 3,7% -3,0% 6,0% 8,9% 6,1% -1,5% 15,1%
Marginaali 16,2% 13,8% 17,9% 18,8% 14,4% 16,3% 13,3% 18,4% 18,6% 15,5%

Vuonna 2018 voimaan tulleiden uusien kirjanpitosäännösten vuoksi tässä esitettävät vuoden 2017 segmenttitulokset eivät täysin täsmää analyysin lopun segmenttitaulukon lukuihin. Esimerkiksi Q1/2017 liiketulos pieneni -70 miljoonaa dollaria aiemmin raportoidusta, tämä summa palautettiin alempana tuloslaskelmassa, joka näkyy seuraavan kappaleen ”muut-kulut” rivin +70 miljoonan summana. Vuoden 2017 segmenttien liiketulokset tarkentuvat vuoden edetessä.

Frito-Lay North America -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liikevoitosta. Lisäksi segmentin liikevoittomarginaali on noin 30 prosenttia, mitä voi pitää erinomaisena lukemana. Eli tässä segmentissä tapahtumat muutokset vaikuttavat isolla painolla koko konsernin tuloskuntoon.

Liikevoitto ollut viime vuosien aikana hyvässä kasvussa, mitä on tukenut liikevaihdon kasvu sekä segmentin tiukka kulukuri. Q1/2018 tulos jäi vertailukauden tasolle, mihin vaikutti positiivisesti liikevaihdon nousu ja tuottavuuden parantuminen, mutta tulosta painoi raaka-aineiden kustannusten nousu sekä työntekijöille maksetut bonukset (verouudistukseen liittyen). Sen sijaan Q2:n tulos kasvoi +5 prosenttia, missä em. bonuksien vaikutusta ei enää ollut.

Arvioin segmentin kohdalla, että tuloskunto kääntyy hienoiseen nousuun (+3,1 %) bonuskustannusten poistumisen sekä tuottavuuden kasvun johdosta. Arvioin myös, että yhtiö pystyy siirtämään nousseita kuluja myyntihintoihinsa, mikä hieman tasaa kulujen vaikutusta.

Quaker Foods North America -segmentin liiketulos on parin viime vuoden aikana ollut noin 640 – 650 miljoonassa dollarissa. Q1-Q2 tulos jäi hieman vertailukaudesta ja tähän vaikutti samat tekijät kuin Frito-Lay:llä eli tuottavuuden paranemisen hyöty katosi raaka-aineiden kustannusnousuun sekä työntekijöiden bonuksiin. Tein ennusteen noin 640 miljoonaan dollariin eli tulos pysyisi edellisvuosien tasolla.

North America Beverages -segmentin Q1-Q2/2018 tulos laski peräti -18 prosenttia vertailukaudesta. Hiilihapotettujen juomien takkuaminen näkyy tässä, mutta muutoin tuloskehitykseen vaikuttivat samat tekijät kuin edellä eli tuottavuuden paranemisen hyöty katosi raaka-aineiden kustannusnousuun sekä työntekijöiden bonuksiin. Arvelen tuloskunnon laskuvauhdin hieman tasaantuvan vuoden edetessä, mutta silti koko vuoden tulos laskisi reippaasti eli noin -11 prosenttia.

Latin America -segmentin Q1-Q2 tulos kasvoi vahvat +27 prosenttia. Ja kuten liikevaihdon kohdalla, niin tässäkin valuuttakurssien positiivinen vaikutus näkyy. Lisäksi on hyvä huomioida se, että vertailukauden lukuihin sisältyi uudelleenjärjestelykuluja, minkä johdosta tulosparannus oli näinkin iso. Myös Meksikon viime syksyn maanjäristyksistä saadut vakuutuskorvaukset toivat ylimääräisiä tuottoja Q1-Q2/2018 tulokseen.

Tästä syystä johtuen arvioin segmentin kasvuvauhdin olevan Q2-Q4 aikana paljon maltillisempaa eli noin +5-7 prosentin luokkaa. Tämäkin pitäisi koko vuoden kasvun noin +14 prosentissa eli tulos paranisi noin +130 miljoonaa dollaria. Tästä 97 miljoonaa dollaria tuli jo alkuvuoden aikana, joten loppuvuoden osalta normisuoritus riittäisi ennusteisiin pääsemiseksi.

Myös Europe & Sub-Sahara -segmentin Q1:n liiketulos kasvoi reippaasti eli +23 prosenttia. Mutta Q2:n tulos kääntyi -11 prosentin laskuun. Tähän vaikutti se, että Q2/2017 tulos sisälsi myydyn Britvic-yhtiön myyntivoittoja, minkä vaikutus tulokseen oli 19 prosenttiyksikköä. Tämä huomioiden tulos olisi ollut selvässä kasvussa.

Tässäkin valuuttakurssien positiivinen sekä tuottavuuden kasvun vaikutukset näkyvät. Q1/2018 aikana yhtiö pääsi sopimukseen Tsekeissä, Unkarissa ja Slovakiassa olevien pullotustoimintojen ja snack-tuotteiden jakelun uudelleenjärjestelyistä (”refranchise”). Järjestelyn on tarkoitus tapahtua vuoden 2018 aikana.

Arvioin tilikauden 2018 tuloksen olevan hieman viimevuotista parempi niin, että H2/2018 mentäisiin noin +5,5 prosentin kasvussa. Arvelen tuottavuuden kasvun sekä positiivisen valuuttakurssivaikutuksen (joka heikkenee vuoden edetessä) pitävän tuloskuntoa yllä.

Asia, Middle-East & North Africa -segmentin Q1-tulos kasvoi +9,4 prosenttia (tuottavuuskehitys ja valuuttakurssivaikutus). Q2:lla yhtiö järjesteli Thaimaan pullotustoimintojaan ja myi omistamansa osuuden toiminnoista. Myynnistä tuli noin +125 miljoonan dollarin tuotto, jonka johdosta Q2-tulos kasvoi peräti +62 prosenttia.

Kokonaisuudessa arvioin, että tilikauden 2018 tulos olisi 1,3 miljardia dollaria, missä em. pullotustoimintojen myynti vastaisi lähes kokonaan segmentin tuloskasvusta.

Muut-erän arvioin olevan noin -1,13 miljardia dollaria, joten tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 10,4 – 10,8 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +1,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, missä muuten vahvaa tuloskuntoa rasittaa hiilihapotettujen juomien haasteet.

Liiketulosmarginaali olisi 16,2 prosenttia, mikä laskisi hieman viime vuoden 16,4 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 10 550 2 740 2 975 3 028 1 807 10 368 2 593 2 993 2 919 1 863
Rahoituskulut (netto) -930 -270 -225 -210 -225 -907 -262 -217 -216 -212
Muut kulut 180 23 82 75 141 71 70
Tulos ennen veroja 9 800 2 493 2 750 2 900 1 657 9 602 2 331 2 776 2 774 1 721
Verot -2 410 -496 -540 -1 070 -304 -4 694 -3 026 -620 -656 -392
Vähemmistön osuus -40 -10 -10 -10 -10 -51 -15 -12 -13 -11
Nettotulos 7 350 1 987 2 200 1 820 1 343 4 857 -710 2 144 2 105 1 318

Kuten edellä jo totesin, niin uusien kirjanpitosäännösten johdosta yhtiö on siirtänyt aiemmin liiketulokseen vaikuttaneita eriä alemmaksi tuloslaskelmaa. Nämä erät on esitetty taulukon Muut-kulut -rivillä. Summat täydentyvät sitä mukaa, kun vuosi 2018 etenee.

Yhtiön velkaisuus on nousussa, joten tein rahoituskulujen (netto) ennusteen noin 930 miljoonaan dollariin.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste olisi noin 20 – 23 prosentissa (”low 20s”), joten käytin noin 20 prosentin arvoa veroja laskiessani. Näin siksi, että Q2:n veroihin vaikuttivat verouudistukseen liittyvä -777 miljoonan dollarin sekä verotarkastuksen +313 miljoonan dollarin kirjaukset. Tämä hieman tasaa verojen vaikutusta ennusteeseen.

Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi noin 7,4 – 7,6 miljardia dollaria. Jos vuosien 2018 ja 2017 kertaluontoiset veroerät oikaisee pois, niin ennustettu tulos olisi noin +7 prosenttia parempi.

Yhtiö itse arvioi, että oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa +9 prosenttia noin 5,70 dollariin (2017: 5,23 USD). Edellä laskettu vero-oikaistujen tuloksien perusteella laskettu kehitys (+7 %) on aika hyvin linjassa yhtiön oman ennusteen kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä, niin myös PepsiCo:n liikevaihto on hienoisessa laskussa. Vuonna 2011 liikevaihto oli noin 66,5 miljardia dollaria, kun tilikauden 2017 liikevaihto oli 63,5 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q22018

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos on pysytellyt noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painaa Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihdon orgaaninen kasvu on samaa luokkaa kuin vuonna 2017, jolloin se oli +2,3 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi, että valuuttakurssien vaikutus jäänee edellisvuosia pienemmäksi.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 64 – 66 miljardia ja nettotulos noin 7,4 – 7,6 miljardia dollaria. Tulosmarginaali pysyisi näille ennusteilla viime vuoden tasolla eli noin 11,3 prosentissa.

PE-luvulla mitattuna (20,9x) yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi. Varsinkin jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Toisaalta tilikauden 2017 ennätystulos lupaa hyvää. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehityksen nihkeys.

pep-roe-roi-q22018

PepsiCo:n velkaisuus on koholla, joka nostaa myös oman pääoman tuotto (ROE) lukeman yli 60 prosenttiin. Velkaisuuden huomioiva ROI on sekin hyvä eli noin 20 prosenttia ja lukema on hienoisessa kasvussa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä, vaikka tämän hetkinen valtava käteiskassa pohdituttaa.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon on vielä alle 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 – 8 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q22018

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 40,5 miljardia dollaria. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 15 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen noin 175 prosentissa.

pep-velkaisuus-q22018

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 18,1 miljardia dollaria, joten nettovelka on noin 22,5 miljardia dollaria. Ja tällä samalla 20 miljardin tasolla nettovelka oli vuonna 2013, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. USA:n verouudistus antaa mahdollisuuden kotiuttaa ulkomailla olevat varat alhaisella veroprosentilla, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä PepsiCo:n kassalle tapahtuu vuoden 2018 aikana.

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 8,5 miljardista nykyiseen noin 10,5 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää hyvänä trendinä, sillä samaan aikaan liikevaihto on hienoisessa laskussa ja nettotulos on pysytellyt noin 6,2 – 6,7 miljardissa dollarissa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketoiminnan rahavirta on noin 9,0 miljardia dollaria.

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 vapaa rahavirta on noin 6,0 miljardia dollaria. Näin capex-investoinnit olisivat noin 3,0 miljardia dollaria.

pep-rahavirta-q22018

Vapaissa rahavirroissa (FCF) näkyy hienoinen käänne vuoden 2015 jälkeen. Onko kyse pysyvämmästä käänteestä vaiko rahavirtojen normaalista heilahtelusta. Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 53 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q22018

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa koko vuosikymmenen ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin. Kesäkuussa 2018 kvartaaliosinko nousikin 0,805 dollarista 0,9275 dollariin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,9275 8/2017 0,8050 8/2016 0,7525
11/2018 (e) 0,9275 11/2017 0,8050 11/2016 0,7525
3/2019 (e) 0,9275 2/2018 0,8050 2/2017 0,7525
5/2019 (e) 0,9850 5/2018 0,9275 5/2017 0,8050
YHTEENSÄ 3,7675 3,3425 3,0625
+12,7% +9,1% +7,1%

Seuraava osingon nostovuoro olisi toukokuussa 2019. Arvelen osingon nousevan tuolloin noin 5,75 senttiä 0,985 dollariin. Jos jätetään huomioimatta kevään 2018 osingon nosto, niin PepsiCo on nostanut osinkoaan noin 4,75 – 5,25 sentillä viime vuosien aikana. Siinä mielessä arvioni on linjassa yhtiön historian kanssa.

Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko olisi näillä ennusteilla noin 3,77 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (108 USD) noin 3,5 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,43 miljardia eli noin -8,9 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 aikana yhtiö aikoo käyttää noin 2,0 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 187) sekä osingonmaksuilla (-2 649). Oikaisu on yhteensä +1 538 miljoonaa dollaria, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -2 451 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 7 308 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (10.7.2018) 107,76 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94 68,43 66,35
Lkm (000) 1 428 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000 1 575 000 1 597 000
Markkina-arvo (Mrd) 153,88 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39 107,78 105,96
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Frito-Lay North America 16 315 15 798 15 549 14 782 14 502
Quaker Foods North America 2 485 2 503 2 564 2 543 2 568
North America Beverages 20 850 20 936 21 312 20 618 20 171
Latin America 7 450 7 208 6 820 8 228 9 425
Europe & Sub-Sahara 11 900 11 050 10 216 10 510 13 399
Asia, Middle-East, North-Africa 6 100 6 030 6 338 6 375 6 618
YHTEENSÄ 65 100 63 525 62 799 63 056 66 683
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Frito-Lay North America 4 950 4 823 4 659 4 304 4 054
Quaker Foods North America 640 642 653 560 621
North America Beverages 2 400 2 707 2 959 2 785 2 421
Latin America 1 040 908 887 -206 1 636
Europe & Sub-Sahara 1 350 1 354 1 108 1 081 1 389
Asia, Middle-East, North-Africa 1 300 1 073 619 941 985
Muut -1 130 -998 -1 100 -1 112 -1 525
YHTEENSÄ 10 550 10 509 9 785 8 353 11 106
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 16 575 28 652 65 100 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415 65 492 66 504
Liikevoitto 2 975 4 835 10 550 10 509 9 785 8 353 9 581 9 705 9 112 9 633
Nettotulos 2 200 3 163 7 350 7 308 6 329 5 452 6 513 6 740 6 178 6 443
Marginaali 13,3% 11,0% 11,3% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1% 9,4% 9,7%
EPS 1,54 2,21 5,15 5,08 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 19 667 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678 6 619 4 425
Liikearvo 14 540 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613 16 971 16 800
Muut varat 46 062 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187 51 048 51 657
Tase yhteensä 80 269 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882
Oma pääoma 11 649 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409 22 417 20 704
Vähemmistö 110 92 104 107 110 110 105 311
Korolliset velat 40 593 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639 28 359 26 773
Muut vastuut 27 917 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320 23 757 25 094
Tase yhteensä 80 269 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 9 000 9 994 10 673 10 864 10 506 9 688 8 479 8 944
Investoinnit: Capex -3 000 -2 969 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795 -2 714 -3 339
Vapaa rahavirta (FCF) 6 000 7 025 7 633 8 106 7 647 6 893 5 765 5 605
Investoinnit: Muut -1 000 -1 434 -4 107 -811 -2 078 170 -291 -2 279
Investointien jälkeen 5 000 5 591 3 526 7 295 5 569 7 063 5 474 3 326
Rahoitus: Voitonjako -7 000 -6 015 -6 762 -8 541 -7 883 -5 202 -5 285 -4 638
Rahoitus: Muut 2 000 1 829 3 551 4 429 -381 1 413 1 979 -497
Rahavarojen muutos 0 1 405 315 3 183 -2 695 3 274 2 168 -1 809
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025
Osinkotuotto 3,3% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 3,1% 3,1%
Osinko/nettotulos 69,7% 62,3% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8% 54,2% 50,2%
Osinko/FCF 85,4% 64,8% 56,3% 50,6% 50,6% 50,7% 58,1% 57,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,5 26,8 24,2 23,8 23,4
PE (3v) 22,0 27,1 24,9 23,8 22,3 20,0 17,1 17,0
PE 20,9 23,6 24,0 27,2 22,2 19,2 17,4 16,4
Oma pääoma/osake 8,23 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72 14,30 13,16
P/B 13,09 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28 4,79 5,04
ROE 64,2% 65,0% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7% 28,4% 30,2%
ROI 20,5% 21,3% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5% 18,5% 20,4%
Omavaraisuusaste 14,6% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6% 30,2% 28,8%
Gearing 178,0% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4% 96,5% 106,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset