PepsiCo sijoituskohteena

Päivitetty 14.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (14.2.2018)112,14 USDMarkkina-arvo159,4 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,59 USD Osinkotuotto3,2 %
Liikevaihto 2018e65 000 M USD (+2,3 %)Nettotulos 2018e8 000 M USD (+9,5 %)
PE19,9ROE63,6 %

Yhdysvaltalainen PepsiCo on yksi maailman suurimmista elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöistä. Yhtiöllä on 22 brändiä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PEPSICO14.2.2018 | 112,14 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Moni ajattelee PepsiCo:n olevan vain virvoitusjuomayhtiö, mutta pelkästään P-Amerikassa yhtiön elintarvike-segmentit (Frito-Lay ja Quaker) tuottavat yli 50 prosenttia konsernin liikevoitosta.

PepsiCo:n kohdalla tulee myös esiin elintarvikejättien nihkeä tilanne: liikevaihdot ja tulos ovat kehittyneet heikosti koko kuluneen vuosikymmenen. Murot ja valmisruoat eivät maistu kuluttajille entiseen malliin. Tilikaudella 2017 liikevaihto ja etenkin tulos kääntyi hyvään nousuun ja vastaavanlaista kasvua on odotettavissa myös vuodelle 2018.

Taseessa esiin nousee korkea velkaisuus (39,3 Mrd USD) sekä varsin muhkea kassa (19,5 Mrd USD). Lisäksi on hyvä muistaa, että taseessa ei näy yhtiön omat itsensä kehittämät brändit, joten piilevää tasearvoa on varmasti miljarditolkulla.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa viimeisen 45 vuoden ajan. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Yhtiö tiedotti, että se aikoo nostaa kesäkuun kvartaaliosinkoa 0,805 dollarista 0,9275 dollariin. Näin seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,59 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 112 USD) antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (19,9x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla hieman kalliiksi. Varsinkin, jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Toisaalta vuoden 2017 vero-oikaistu tulos oli ennätystasoa ja tilikauden 2018 tuloksen odotetaan kasvavan vielä tästä.

Tilikausi 2017

PepsiCo jakaa kvartaalinsa niin, että 3 ensimmäistä neljännestä ovat kukin 12 viikon mittaisia ja viimeinen raportoitava neljännes on 16 viikon mittainen.

PepsiCo:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 63 525 M USD (62 799 M USD / +1,2 %)
  • nettotulos (raportoitu): 4 857 M USD (6 329 M USD / -27,5 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 7 308 M USD (6 329 M USD / +15,5 %)
  • EPS (vero-oikaistu): 5,08 USD (4,36 USD)

Liikevaihto kasvoi reilun prosentin, mutta orgaaninen kasvu oli +2,3 prosenttia. Orgaanisessa kasvussa yhtiö ei huomioi valuuttakurssimuutoksia, yhtiömyyntejä tai -hankintoja sekä sitä, että tilikausi 2016 koostui 53 viikosta, kun nyt se oli 52 viikkoa. Moni US-yritys määrittelee tilikautensa niin, että se päättyy ”vuoden viimeinen lauantai” (tai vastaavasti), jolloin jonain vuonna tilikausi on viikkoa pidempi.

Hurrikaaneilla ja Meksikon maanjäristyksillä oli negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulosmarginaaleihin Q4:lla.

Q3:n markkinointipanostusten ja hyllytilan laajennukset pienempiin brändeihin näkyi mm. North America Beverages -segmentin liikevaihdon noin -400 miljoonan dollarin laskuna (-1,8 %). Myös Asia, Middle-East, North-Africa (AMENA) -segmentin liikevaihto laski noin -308 miljoonaa dollaria (-4,9 %), missä valuuttakurssien muutokset (etenkin Egyptin punnan devalvaatio) näkyvät.

Muualla liikevaihdon kasvu oli vastaavasti parempaa.

Raportoitu nettotulos sisälsi noin -2,5 miljardia dollaria USA:n veromuutokseen liittyviä kertaluontoisia eriä.

Vero-oikaistu nettotulos 7,3 miljardia dollaria ja se kasvoi +15,5 prosenttia. Tulos oli paras yli 10 vuoteen! Tähän vaikutti liikevaihdon noin 725 miljoonan dollarin nousu sekä yhtiön toiminnan tehokkuuden parantuminen. Lisäksi on hyvä huomata, että vuoden 2016 lukuihin sisältyy mm. AMENA-segmentin Tingyi:n alaskirjauksen (-373 M USD) ja eläkemaksuihin liittyvän korvauksen (-162 M USD) eriä. Ilman näitä vertailuvuoden nettotulos olisi ollut 6,9 miljardia dollaria, josta siitäkin kasvua olisi tullut +6,5 prosenttia.

Vero-oikaistu EPS kasvoi tulosta nopeammin, sillä yhtiö osti omia osakkeitaan noin 2,0 miljardilla dollarilla.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu on samaa luokkaa kuin vuonna 2017, jolloin se siis oli +2,3 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi, että valuuttakurssien vaikutus jäänee edellisvuosia pienemmäksi.

Vuoden 2018 veroaste on noin 20 – 23 prosenttia (”low 20s”), kun parina edellisenä vuotena se on ollut noin 24 – 25 prosenttia. Eli verouudistus tuo pientä etua PepsiCo:lle.

Oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa 9 prosenttia 5,70 USD (2017: 5,23 USD).

Lisäksi yhtiö ilmoitti nostavansa kesäkuussa kvartaaliosinkoaan 0,805 dollarista 0,9275 dollariin. Näin seuraavan 12 kk:n osinko olisi noin 3,59 USD (0,805+3*0,9275) mikä antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 112 USD).

Segmentit

PepsiCo:lla on 6 segmenttiä, joiden liikevaihdot ja liikevoitot on esitetty oheisissa taulukoissa.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Frito-Lay North America 16 100 15 798 15 549 14 782 14 502
Quaker Foods North America 2 550 2 503 2 564 2 543 2 568
North America Beverages 21 150 20 936 21 312 20 618 20 171
Latin America 7 500 7 208 6 820 8 228 9 425
Europe & Sub-Sahara 11 500 11 050 10 216 10 510 13 399
Asia, Middle-East, North-Africa 6 200 6 030 6 338 6 375 6 618
YHTEENSÄ 65 000 63 525 62 799 63 056 66 683
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Frito-Lay North America 5 150 4 823 4 659 4 304 4 054
Quaker Foods North America 650 642 653 560 621
North America Beverages 2 950 2 707 2 959 2 785 2 421
Latin America 1 000 908 887 -206 1 636
Europe & Sub-Sahara 1 300 1 354 1 108 1 081 1 389
Asia, Middle-East, North-Africa 1 200 1 073 619 941 985
Muut -950 -998 -1 100 -1 112 -1 525
YHTEENSÄ 11 300 10 509 9 785 8 353 11 106

Frito-Lay North America (FLNA)

Myy ja markkinoi erilaisia peruna- ja maissilastuja, tortilloja sekä muita snaksejä P-Amerikan alueella.

Segmentin liikevaihto on hyvässä kasvussa, mihin on vaikuttanut positiivisesti mm. hintojen nostot. Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 15,8 miljardiin dollariin (2016: 15,5 Mrd USD).

On tärkeää huomata, että tämä segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti PepsiCo:n liikevoitosta. Lisäksi segmentin liikevoittomarginaali on noin 30 prosenttia, mitä voi pitää erinomaisena lukemana.

Liikevoitto on ollut myös hyvässä kasvussa, mitä on tukenut liikevaihdon kasvu sekä segmentin tiukka kulukuri. Tilikauden 2017 liikevoitto nousi 4,82 miljardiin dollariin (2016: 4,66 Mrd USD) eli vahva kasvu jatkui.

Quaker Foods North America (QFNA)

Myy ja markkinoi erilaisia Quaker-brändin alla olevia muroja, välipalapatukoita sekä riisi- ja pasta-valmisteita P-Amerikan alueella.

PepsiCo:n toinen välipalavalmistaja, joka on kuitenkin selvästi pienempi kuin edellä kuvattu Frito-Lay.

Segmentin liikevaihto on viime vuosien aikana ollut tasaisesti noin 2,5 – 2,6 miljardia dollaria, mikä oikeastaan kuvaa hyvin P-Amerikan elintarvikevalmistajien tilannetta tällä hetkellä. Kasvua on vaikea saavuttaa kuluttajien osto- ja makutottumusten muuttuessa. Murot ja valmisruoat eivät maistu entiseen malliin.

Liikevoiton vuoden 2015 notkahdusta selittää yhteisyrityksen lopettamiseen liittyvät alaskirjaukset. Muutoin liikevoitto on ollut noin 650 miljoonassa dollarissa – ja vastaavaa lukemaa odotetaan tilikaudelle 2018.

North America Beverages (NAB)

Myy ja markkinoi niin PepsiCo:n omia virvoitusjuomabrändejä kuin myös yhteistyönä mm. Dr Pepperiä, Schweppesiä sekä Liptonin ja Starbucks:n heti-valmiita tee- ja kahvijuomia P-Amerikan alueella.

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa kasvussa, vaikka on epäilty, että kuluttajille ei enää maistuisi entiseen malliin perinteiset hiilihapotetut cola- yms. virvoitusjuomat.

Sen sijaan tilikauden 2017 liikevaihto jäi 20,9 miljardiin dollariin (2016: 21,3 Mrd USD). Tässä näkyy yhtiön markkinointipanostukset pienempiin brändeihin, joiden vaikutus näkyi perinteisten juomien (Pepsi-Cola ja Mountain Dew) laskuna. Yhtiö ryhtyi korjaaviin toimenpiteisiin vuoden 2017 loppupuolella, mutta näiden toimenpiteiden vaikutus ei riittänyt kääntämään koko vuoden liikevaihtoa kasvuun.

Edellä mainitusta syystä myös tilikauden 2017 liikevoitto jäi 2,71 miljardiin dollariin (2016: 2,96 Mrd USD)

Latin America

Myy ja markkinoi kaikkia PepsiCo:n tuotteita Latinalaisessa Amerikassa.

Latinalaisen Amerikan alueen poliittinen ja taloudellinen epävakaus näkyy segmentin luvuissa. Venezuelan romahtamisen johdosta yhtiö teki vuoden 2015 lopussa noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaukset Venezuelan liiketoimintoihin. Tämä näkyy liikevoiton valahtamisena negatiiviseksi. Valuutan voimakas devalvoituminen sekä valuutan maastaviennin kieltäminen johti siihen, että yhtiö arvioi liiketoimintojen arvon olevan nollassa. Lisäksi yhtiö ei usko, että tilanne korjaantuisi ”nähtävissä olevan tulevaisuuden aikana”.

Myös alueen muiden valuuttojen devalvoitumiset näkyvät segmentin laskevana liikevaihtona. Lisäksi vuoden 2017 hurrikaanit ja Meksikon maanjäristykset toivat omat haasteensa liiketoimintoihin.

Näistä huolimatta tilikauden 2017 liikevaihto kääntyi selvään kasvuun ja tuloskin parani hieman.

Muut alueet

Sisältää Europe & Sub-Sahara (ESSA) ja Asia, Middle-East & North-Africa (AMENA) alueet.

ESSA-alueen tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi 11,05 miljardiin dollariin (2016: 10,22 Mrd USD) eli vahvaa kehitystä. Tulos kasvoi selvästi, ja kasvua selittää Q2:lla myydyn Britvic:n myyntivoitto.

AMENA-alueen liikevaihto laski selvästi tilikaudella 2017. Tähän vaikutti alueen talouksien epävakaus, öljyn pitkään jatkunut alhainen hinta sekä Egyptin valuutan devalvaatio. Liikevoitto kasvoi, mutta edellisvuoden lukuihin sisältyi erilaisia kertaluontoisia kuluja, joten vertailuvuoden liikevoitto ei ole suoraan vertailukelpoinen.

Tuloksen kehitys

Kuten muillakin P-Amerikan elintarvikejäteillä (esim. Campbell Soup Company tai General Mills), niin myös PepsiCo:n liikevaihto on hienoisessa laskussa. Vuonna 2011 liikevaihto oli noin 66,5 miljardia dollaria, kun tilikauden 2017 liikevaihto oli 63,5 miljardia dollaria. Mistä siis kasvua?

pep-tuloslaskelma-q42017

Tiukan kulukurin ansiosta nettotulos on pysytellyt noin 6,5 miljardissa dollarissa ja nettotulosmarginaali noin 9,5 – 10,5 prosentissa. Tilikauden 2015 tulosta painaa Venezuelan toimintoihin tehty noin 1,4 miljardin dollarin alaskirjaus.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi hieman vuodesta 2016 – ja vaikka kasvu oli vain yhden prosentin luokkaa, niin pieni parannus kuitenkin. Tilikauden 2017 raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia eriä noin -2 451 miljoonan dollarin edestä. Raportoitu tulos oli 4 857 miljoonaa dollaria, mutta oheisessa kaaviossa on käytetty vero-oikaistua tulosta 7,3 miljardia dollaria. Tämä oli paras tulos yli 10 vuoteen.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihdon orgaaninen kasvu on samaa luokkaa kuin vuonna 2017, jolloin se oli +2,3 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi, että valuuttakurssien vaikutus jäänee edellisvuosia pienemmäksi.

Vuoden 2018 veroaste on noin 20 – 23 prosenttia (”low 20s”), kun parina edellisenä vuotena se on ollut noin 24 – 25 prosenttia. Eli verouudistus tuo pientä etua PepsiCo:lle.

Oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa 9 prosenttia 5,70 USD (2017: 5,23 USD).

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy korkeaan liikearvon määrään, joka on syntynyt erinäisten yritysjärjestelyiden seurauksena. Liikearvon suhde taseen kokoon on vielä alle 20 prosenttia, mutta suhteessa tuloksentekokykyyn liikearvoa on jo runsaasti. Esimerkiksi 15 prosentin liikearvon alaskirjaus söisi noin 7 – 8 miljardin tuloksesta noin 30 prosenttia.

pep-liikearvo-q42017

Toinen merkittävä riskitekijä on yhtiön velan määrä, jota on noin 39,3 miljardia dollaria. Tämä näkyy myös velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena eli omavaraisuusaste on laskenut noin 15 prosenttiin ja gearing on noussut reilusti yli 100 prosentin ollen noin 175 prosentissa.

pep-velkaisuus-q42017

Muutos on ollut nopeaa, sillä vielä vuonna 2013 velkaa oli 10 miljardia dollaria vähemmän ja omavaraisuusaste oli noin 30 prosentissa ja gearing noin 80 prosentissa. Korkojen nopea nousu tuntuisi nopeasti PepsiCo:n tuloksentekokyvyssä.

Korostetaan vielä, että yhtiöllä on käteistä 19,5 miljardia dollaria, joten nettovelka on noin 20 miljardia dollaria. Ja tällä samalla 20 miljardin tasolla nettovelka oli vuonna 2013, joten tämä huomioiden tilanne ei ole niin dramaattinen. USA:n verouudistus antaa mahdollisuuden kotiuttaa ulkomailla olevat varat alhaisella veroprosentilla, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä PepsiCo:n kassalle tapahtuu vuoden 2018 aikana.

PepsiCo:n tilanteessa on hyvä muistaa sekin, että yhtiön itsensä kehittämät brändit ja niiden arvot eivät näy taseessa. Taseen riskisyyttä pohtiessa nämä on kuitenkin hyvä muistaa huomioida, sillä yhtiöllä on ”miljarditolkulla” piilevää tasearvoa.

Rahavirta

PepsiCo:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 8,5 miljardista nykyiseen noin 10,5 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää hyvänä trendinä, sillä samaan aikaan liikevaihto on hienoisessa laskussa ja nettotulos on pysytellyt noin 6,2 – 6,7 miljardissa dollarissa.

pep-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 2,8 – 3,0 miljardissa dollarissa, joten ylläpitoinvestointien tarpeet ovat varsin ennustettavia.

pep-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaissa rahavirroissa (FCF) näkyy hienoinen käänne vuoden 2015 jälkeen. Onko kyse pysyvämmästä käänteestä vaiko rahavirtojen normaalista heilahtelusta. Käteistä on jäänyt laajentumisinvestointeihin sekä osinkojen maksuun. Viime vuosien velkaantumisen kasvu on johtunut pääasiassa omien osakkeiden ostoista.

Osinko

Yhtiö on osinkosijoittajan unelma, sillä PepsiCo on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 45 vuoden ajan. Ja osinkoa on maksettu vuodesta 1965 alkaen eli jo 53 vuotta. Tämä historia kuvaa hyvin yhtiön tuloksentekokykyä.

pep-osinko-q42017

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 50 – 70 prosentissa koko vuosikymmenen ajan. Tämä antaa myös tukea osingon nousutrendille jatkossakin. Yhtiö tiedottikin, että kesäkuussa 2018 kvartaaliosinkoa nostetaan 0,805 dollarista 0,9275 dollariin.

Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,59 dollaria, mikä antaisi tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (112 USD) noin 3,2 prosentin osinkotuoton.

03/2018: 0,8050 USD (irtoaa 1.3.2018)
06/2018: 0,9275 USD (e)
09/2018: 0,9275 USD (e)
12/2018: 0,9275 USD (e)

Osingon lisäksi yhtiö ostaa suuria määriä omia osakkeitaan. Vuoden 2013 lopussa osakkeita oli 1,56 miljardia, kun nyt niitä on noin 1,42 miljardia eli noin -8,9 prosenttia vähemmän. Näihin ostoihin yhtiö on käyttänyt karkeasti laskien yli 10 miljardia dollaria.

Vuoden 2018 aikana yhtiö aikoo käyttää noin 2,0 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Arvostus

PE-luvulla mitattuna (19,9x) yhtiön osaketta voi kuvailla kalliiksi. Varsinkin jos huomioi yhtiön viime vuosien nihkeän tuloskehityksen. Toisaalta tilikauden 2017 ennätystulos lupaa hyvää. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa P-Amerikan elintarviketeollisuuden kehityksen nihkeys.

pep-roe-roi-q42017

PepsiCo:n velkaisuus on koholla, joka nostaa myös oman pääoman tuotto (ROE) lukeman yli 50 prosenttiin. Velkaisuuden huomioiva ROI on sekin hyvä eli noin 20 prosenttia ja lukema on hienoisessa kasvussa. Pääomat ovat siis tehokkaassa käytössä, vaikka tämän hetkinen valtava käteiskassa pohdituttaa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+8 000) sekä osingonmaksuilla (-5 098). Oikaisu on yhteensä +2 902 miljoonaa dollaria, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (14.2.2018) 112,14 119,92 104,63 99,92 94,56 82,94 68,43 66,35
Lkm (000) 1 421 000 1 438 000 1 452 000 1 485 000 1 527 000 1 560 000 1 575 000 1 597 000
Markkina-arvo (Mrd) 159,35 172,44 151,92 148,38 144,39 129,39 107,78 105,96
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 12 150 65 000 63 525 62 799 63 056 66 683 66 415 65 492 66 504
Liikevoitto 2 000 11 300 10 509 9 785 8 353 9 581 9 705 9 112 9 633
Nettotulos 1 375 8 000 7 308 6 329 5 452 6 513 6 740 6 178 6 443
Marginaali 11,3% 12,3% 11,5% 10,1% 8,6% 9,8% 10,1% 9,4% 9,7%
EPS 0,97 0,00 5,63 5,08 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 22 412 19 510 16 125 12 009 8 726 9 678 6 619 4 425
Liikearvo 14 744 14 744 14 430 14 177 14 965 16 613 16 971 16 800
Muut varat 45 550 45 550 42 935 43 481 46 818 51 187 51 048 51 657
Tase yhteensä 82 706 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882
Oma pääoma 13 947 11 045 11 246 12 068 17 578 24 409 22 417 20 704
Vähemmistö 92 92 104 107 110 110 105 311
Korolliset velat 39 281 39 281 36 945 33 284 28 897 29 639 28 359 26 773
Muut vastuut 29 386 29 386 25 195 24 208 23 924 23 320 23 757 25 094
Tase yhteensä 82 706 79 804 73 490 69 667 70 509 77 478 74 638 72 882
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 9 000 9 994 10 673 10 864 10 506 9 688 8 479 8 944
Investoinnit: Capex -3 000 -2 969 -3 040 -2 758 -2 859 -2 795 -2 714 -3 339
Vapaa rahavirta (FCF) 6 000 7 025 7 633 8 106 7 647 6 893 5 765 5 605
Investoinnit: Muut -1 000 -1 434 -4 107 -811 -2 078 170 -291 -2 279
Investointien jälkeen 5 000 5 591 3 526 7 295 5 569 7 063 5 474 3 326
Rahoitus: Voitonjako -7 000 -6 015 -6 762 -8 541 -7 883 -5 202 -5 285 -4 638
Rahoitus: Muut 500 1 829 3 551 4 429 -381 1 413 1 979 -497
Rahavarojen muutos -1 500 1 405 315 3 183 -2 695 3 274 2 168 -1 809
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,588 3,168 2,960 2,763 2,533 2,240 2,126 2,025
Osinkotuotto 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 3,1% 3,1%
Osinko/nettotulos 63,7% 62,3% 67,9% 75,2% 59,4% 51,8% 54,2% 50,2%
Osinko/FCF 85,0% 64,8% 56,3% 50,6% 50,6% 50,7% 58,1% 57,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,0 26,8 24,2 23,8 23,4
PE (3v) 22,1 27,1 24,9 23,8 22,3 20,0 17,1 17,0
PE 19,9 23,6 24,0 27,2 22,2 19,2 17,4 16,4
Oma pääoma/osake 9,88 7,74 7,82 8,20 11,58 15,72 14,30 13,16
P/B 11,35 15,48 13,39 12,19 8,16 5,28 4,79 5,04
ROE 63,6% 65,0% 53,8% 36,5% 30,9% 28,7% 28,4% 30,2%
ROI 21,8% 21,3% 20,9% 18,2% 19,0% 18,5% 18,5% 20,4%
Omavaraisuusaste 17,0% 14,0% 15,4% 17,5% 25,1% 31,6% 30,2% 28,8%
Gearing 120,2% 177,5% 183,4% 174,7% 114,0% 81,4% 96,5% 106,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset