Ponsse: Arvonmääritys

Päivitetty 14.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 14.8.2019: 28,60 euroa

Laskennan parametrit

Ponsse on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Ponsse: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 52,0 23,2 28,8
EPS 1,859 0,830 1,030
Osinko 0,800 0,800 0,000
Oma pääoma 202,0
Oma pääoma/osake 7,223

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Olen tuottovaatimukseen lisännyt 0,40 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon vuoksi.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,90%   3,0% + 4,5% + 0,4%
Osakkeita 27 967   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 4,88%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,19%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 46,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,93%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,90 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,90 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,90 %).

ponsse-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 23,98 26,38 24,75 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60
Nettotulos 45,7 44,8 43,7 52,0 54,5 57,2 60,0 62,9
Muutos % 10,7% -2,0% -2,5% 19,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%
EPS 1,63 1,60 1,56 1,86 1,95 2,05 2,15 2,25
PE 14,7 16,5 15,8 15,4 14,7 14,0 13,3 12,7
Osinko 0,60 0,75 0,80 0,86 0,90 0,94 0,99 1,10
Osinkotuotto 2,5% 2,8% 3,2% 3,0% 3,1% 3,3% 3,5% 3,8%
Oma pääoma 5,36 6,33 7,15 8,25 9,35 10,50 11,70 12,96
P/B 4,47 4,17 3,46 3,47 3,06 2,72 2,44 2,21
ROE 34,1% 27,4% 23,2% 24,1% 22,2% 20,6% 19,3% 18,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (28,60 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,90 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 52 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 54,5 ja 57 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset