Ponsse: Ennusteet

Päivitetty 27.8.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ponsse-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymäarviota pysyivät ennallaan: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiö toteaa myös, että

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Hyvän Q2 myynnin perusteella tilikauden 2018 liikevaihtoarviota (Talousmentor) voi nostaa aiemmasta 610 – 620 miljoonasta eurosta 630 – 640 miljoonaan euroon. Vieremän tuomaa lisää pitää oikeastaan katsoa Q3-raportista.

Tehtaan tuotantokuntoon saattamisesta on syntynyt kuluja, joka painaa liiketulosmarginaalia. Alkuvuoden aikana marginaali oli 10 prosenttia, joten jos se paranee koko vuoden osalta noin 11 prosenttiin, niin silloin liiketulosennuste olisi noin 70 miljoonan euron tuntumassa. Loppuvuoden 2018 marginaalin tulisi siten nousta noin 12 prosentin tasolle. Vuonna 2017 liiketulos oli 67 miljoonaa euroa ja liiketulosmarginaali oli 11,7 prosenttia.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Ponsse: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet on tehty konsernitietojen perusteella, sillä Ponssen segmenttitiedot eivät ole tarpeeksi selvät. Yhtiö ilmoittaa segmenttien liikevaihtotietona prosenttiosuuden myynnistä, joita käyttäen voi laskea segmenttikohtaisen liikevaihdon euroina. Mutta, jos näin tekee, niin nämä luvut eivät täsmää yhtiön vuoden lopussa raportoimiin euromääräisiin lukuihin. Virhemarginaali on jopa yli 10 prosentin luokkaa, joten tästä syystä päätin hyödyntää vain konsernitietoja.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 635,0 188,9 155,0 149,0 142,1 576,6 178,3 139,6 128,8 129,9
Muutos (%) 10,1% 5,9% 11,0% 15,7% 9,4% 11,5% 6,4% 23,9% 5,6% 12,9%
Liiketulos 69,0 21,5 18,0 12,4 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Muutos (%) 2,4% 4,4% -3,2% -10,8% 19,6% 22,1% 13,2% 72,2% -1,4% 18,2%
Marginaali 10,9% 11,4% 11,6% 8,3% 12,0% 11,7% 11,6% 13,3% 10,8% 11,0%

Liikevaihtoennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin Ponssen vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +12,5 prosenttia. Yhtiön mukaan metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla. Vieremän tehtaan ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Hyvä tilauskanta sekä saadut tilaukset ennakoivat hyvää myynnin kehitystä vuodelle 2018 ja päädyin liikevaihtoennusteessani 630 – 640 miljoonaan euroon. Tämä toisi noin +10 prosentin parannuksen liikevaihtoon.

Liiketulosennuste

Ponssen tilikauden 2018 liiketulosennusteena oli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017” (67,4 M EUR).

Tämä kuulostaa hieman varovaiselta arviolta, ja monesti Ponsse on antanut varovaisia arvioita, joita on sitten korjattu tilikauden edetessä.

Alkuvuoden 2018 liiketulos parani lähes +5 prosenttia, missä Q2:n liiketuloksen lasku vaikuttaa alhaiseen kasvulukuun. Laskuun vaikutti Vieremän tehtaan ylösajoon liittyvät kustannukset, mutta myös varaston muutoksilla oli suuri negatiivinen vaikutus liiketulokseen. Varastotasot heilahtelevat suuntaan jos toiseenkin, joten tässä voidaan olettaa, että sen vaikutus tasaantuu loppuvuotta kohden. Tein ennusteen hieman varovaisesti niin, että kasvua tulisi noin +3,3 prosenttia loppuvuoden aikana.

Näin liiketulosennusteenani on 69 – 72 miljoonaa euroa, mikä on suurempi kuin yhtiön itsensä antama arvio.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 70,0 21,5 19,0 12,4 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Rahoituskulut (netto) -9,0 -2,5 -2,5 -2,3 -1,7 -9,6 -3,1 -0,9 -5,8 0,2
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 61,0 19,0 16,5 10,1 15,4 57,8 17,5 17,7 8,1 14,5
Verot -15,0 -4,6 -4,0 -2,7 -3,7 -13,0 -2,7 -4,3 -2,7 -3,3
Nettotulos 46,0 14,4 12,5 7,4 11,7 44,8 14,8 13,4 5,4 11,2

Loppuvuoden rahoituskuluina (netto) olen käyttänyt kaavamaisesti -2,5 miljoonaa euroa, jolla sain koko vuoden kuluiksi yhteensä noin -9,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 kulut olivat -9,6 miljoonaa, kun taas vuonna 2016 ne olivat +3,1 miljoonaa euroa tuottoa. Eli vuotuiset ja etenkin kvartaalikohtaiset heilahtelut ovat isoja.

Veroasteena olen käyttänyt 22,5 prosentin veroa, millä tasolla verot olivat vuosina 2016 ja 2017. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on 45 – 48 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Ponssen hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • millaista liikevaihto- ja tuloslisää Vieremän tehdas tuon Ponssen lukuihin?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Ponssen tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?

Ponssen liikevaihto on kasvanut muutaman viime vuoden aikana noin 10 – 12 prosentin vauhdilla. Yhdessä korkealla tasolle olevan kysynnän ja Vieremän tehtaan tuotantoon siirtymisen kanssa odotan, että Ponssen H1/2019 kehittyy vahvasti, mutta tämän jälkeen vauhti hieman tasaantuu. Osittain siitä syystä, että Vieremän tehtaan luvut sisältyvät vertailulukuihin, mutta myös kysynnän taittuessa. Vuodelle 2020 arvioin liikevaihdon kasvun olevan vain parin prosentin luokkaa.

Liiketulosmarginaali on liikkunut viime vuosien aikana noin 10,5 – 12,0 prosentin tietämissä. Vuodelle 2018 marginaali laskee hieman Vieremän tehtaan valmistumiseen ja käyttöönottoon liittyvien kustannusten johdosta. Mutta arvioin, että marginaalit olisivat vuonna 2018 noin 12 prosentin luokkaa. Vuoden 2020 liiketulosennusteen tein -0,5 prosenttiyksikköä pienemmällä marginaalilla.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -10 miljoonassa eurossa ja veroasteena käytin noin 23 – 24 prosentin veroa. Näin nettotulos olisi noin 50 – 55 miljoonassa eurossa vuosina 2019 ja 2020.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 690,0 675,0 195,0 165,0 160,0 155,0
Muutos (%) 2,2% 6,3% 3,2% 6,5% 7,4% 9,1%
Liiketulos 79,0 80,0 22,5 20,0 19,0 18,5
Muutos (%) -1,3% 14,3% 4,7% 5,3% 53,2% 8,2%
Marginaali 11,4% 11,9% 11,5% 12,1% 11,9% 11,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 79,0 80,0 22,5 20,0 19,0 18,5
Rahoituskulut (netto) -10,0 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Tulos ennen veroja 69,0 70,0 20,0 17,5 16,5 16,0
Verot -16,0 -16,0 -4,6 -4,0 -3,7 -3,7
Nettotulos 53,0 54,0 15,4 13,5 12,8 12,3

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset