Ponsse: Ennusteet

Päivitetty 21.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ponsse-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät vuodelle 2020

Ponsse ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Ponsse: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet on tehty konsernitietojen perusteella, sillä Ponssen segmenttitiedot eivät ole tarpeeksi selvät. Yhtiö ilmoittaa segmenttien liikevaihtotietona prosenttiosuuden myynnistä, joita käyttäen voi laskea segmenttikohtaisen liikevaihdon euroina. Mutta, jos näin tekee, niin nämä luvut eivät täsmää yhtiön vuoden lopussa raportoimiin euromääräisiin lukuihin. Virhemarginaali on jopa yli 10 prosentin luokkaa, joten tästä syystä päätin hyödyntää vain konsernitietoja.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 580,0 175,5 130,0 130,0 144,5 667,4 203,3 148,3 172,7 143,1
Muutos (%) -13,1% -13,7% -12,3% -24,7% 1,0% 9,0% 3,4% 18,8% 15,9% 0,7%
Liiketulos 32,5 13,1 3,5 2,5 13,4 67,3 20,7 16,2 17,5 12,9
Muutos (%) -51,7% -36,7% -78,4% -85,7% 3,9% 8,9% -7,6% 63,6% 41,1% -24,6%
MARGINAALI 5,6% 7,5% 2,7% 1,9% 9,3% 10,1% 10,2% 10,9% 10,1% 9,0%

Liikevaihtoennuste

Ponssen Q1:n liikevaihto nousi prosentin verran, mitä voinee pitää hyvänä saavutuksena. Yhtiö kertoi, että kvartaalin loppupuolella koronaviruspandemia alkoi selvästi vaikuttamaan metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien saatavuuteen. Tämä näkyikin saatujen tilausten laskuna 106,8 miljoonaan euroon (Q1/2019: 222,8 M EUR). Tilauskanta oli Q1:n lopussa 209,2 miljoonaa euroa ja vuosi sitten alkanut tilauskannan laskutrendi sai siis jatkoa.

ponsse-tilauskanta-q12020

Vaikka tilauskanta on laskenut nopeasti, niin silti ollaan ihan hyvällä tasolla, jos vertailukohdaksi otetaan vuosien 2016 – H1/2018 tasot. Toki huolestuttavaa nykytilanteessa oli uusien tilausten yli 50 prosentin lasku.

Yhtiö on käynyt yt-neuvottelut työntekijöidensä lomauttamiseksi Q2:n aikana. Vieremän tehdas on toiminut viime viikkoina yhdessä vuorossa.

Yhtiö toteaa, että

pandemian pitkittyminen voi vaikuttaa merkittävästi metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien että rahoituksen saatavuuteen. Epävarmuus on muuttanut nopeasti toimintaympäristöä ja vaikuttanut metsäkoneiden kysynnän heikentymiseen.

Arvioin näiden tekijöiden pitävän yhtiön liikevaihtoa paineessa Q2-Q4 aikana niin, että koko vuoden 2020 liikevaihto laskisi 10 – 15 prosenttia. Vuoden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain 560 – 600 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos kehittyi hyvin ja se kasvoi lähes 4 prosenttia vertailukauteen nähden. Pandemian johdosta useat Ponssen toimintaverkoston yritykset ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa. Ponsse odottaa, että tehtaat käynnistyisivät huhtikuun loppuun mennessä, mutta tuotantokatkokset voivat jatkua tätä pidempäänkin.

Yhtiön yt-neuvotteluiden tuloksena se aikoo lomauttaa työntekijänsä 90 päiväksi vuoden 2020 aikana. Se tarkoittaa sitä, että henkilöstökulut laskevat karkeasti ottaen 20 – 25 prosentilla. Vuonna 2019 työsuhde-etuuksien kulut olivat noin 93 miljoonaa euroa, joten se tarkoittaisi noin 20 miljoonan euron säästöä.

Näiden tekijöiden johdosta arvioin, että yhtiön tuloksentekokyky pysyy alhaisena Q2 ja Q3:n aikana. Tilanne korjaantuisi Q4:lla (olettaen, että pandemiasta ei ole tulossa merkittävää toista aaltoa), mutta silti jäätäisiin selvästi vertailukauden tasoista.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 25 – 35 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 32,5 13,1 3,5 2,5 13,4 67,3 20,7 16,2 17,5 12,9
Rahoituskulut (netto) -19,5 -1,5 -1,5 -1,5 -15,0 -0,7 0,8 -1,2 -0,7 0,4
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 13,0 11,6 2,0 1,0 -1,6 66,6 21,5 15,0 16,8 13,3
Verot -3,2 -1,6 0,0 0,0 -1,6 -14,6 -4,0 -3,7 -3,8 -3,1
Nettotulos 9,8 10,0 2,0 1,0 -3,2 52,0 17,5 11,3 13,0 10,2
EPS 0,35 0,36 0,07 0,04 -0,11 1,86 0,63 0,40 0,47 0,36

Q1:n rahoituskulut sisältävät noin 9,3 miljoonan euron taseen rahoituseriin kirjatut laskennalliset kurssitappiot. Yhtiön velkaisuus nousi Q1:llä, jonka johdosta arvioin loppuvuoden kvartaalikohtaisten rahoituskulujen olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2020 rahoituskulut olisivat vajaa 20 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin 22 – 23 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 5,0 – 12,5 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Ponssen kohdalla arvioin liikevaihdon toipuvan 5 – 8 prosentin tahdilla, mutta kestää vielä tovi, että päästäisiin takaisin vuoden 2019 liikevaihto- ja tulostasoille.

Liikevaihdosta liiketulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 650,0 600,0 180,0 150,0 140,0 130,0
Muutos (%) 8,3% 3,4% 2,6% 15,4% 7,7% -10,0%
Liiketulos (ebit) 51,0 38,0 17,0 9,0 7,0 5,0
Muutos (%) 34,2% 16,9% 29,8% 157,1% 180,0% -62,7%
MARGINAALI 7,8% 6,3% 9,4% 6,0% 5,0% 3,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 51,0 38,0 17,0 9,0 7,0 5,0
Rahoituskulut (netto) -7,5 -7,5 -2,0 -2,0 -2,0 -1,5
Tulos ennen veroja 43,5 30,5 15,0 7,0 5,0 3,5
Verot -10,0 -7,0 -3,5 -1,5 -1,0 -1,0
Nettotulos 33,5 23,5 11,5 5,5 4,0 2,5
EPS 1,20 0,84 0,41 0,20 0,14 0,09

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus