Ponsse: Ennusteet

Päivitetty 23.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ponsse-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymäarviota pysyivät ennallaan: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiö toteaa myös, että

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana, mutta työmarkkinatilanne Suomessa voi vaikuttaa toimitettavien koneiden määrään ja yhtiön kannattavuuteen.

Q1-Q3/2018 liiketulos oli 39,4 miljoonaa. Tilikauden 2017 liiketulos yhteensä oli 67,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi, että viimeisen kvartaalin liiketuloksen pitäisi olla noin 28 miljoonan euron luokkaa. Tällaisia liiketuloslukuja Ponsse ei ole raportoinut yhdelläkään kvartaalilla viimeiseen 4 vuoteen, jolta ajalta olen kvartaalilukuja katsonut. Q4/2017 liiketulos oli 20,6 miljoonaa euroa, joten tähän nähden tuloksen pitäisi kasvaa lähes 40 prosenttia, jotta viime vuoden tulostasolle päästäisiin.

Eli joko Ponsse lyö pöytään todella kovan tuloksen Q4:lla taikka sitten näkymäarviosta jäädään jonkin verran.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Ponsse: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet on tehty konsernitietojen perusteella, sillä Ponssen segmenttitiedot eivät ole tarpeeksi selvät. Yhtiö ilmoittaa segmenttien liikevaihtotietona prosenttiosuuden myynnistä, joita käyttäen voi laskea segmenttikohtaisen liikevaihdon euroina. Mutta, jos näin tekee, niin nämä luvut eivät täsmää yhtiön vuoden lopussa raportoimiin euromääräisiin lukuihin. Virhemarginaali on jopa yli 10 prosentin luokkaa, joten tästä syystä päätin hyödyntää vain konsernitietoja.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 605,0 189,1 124,8 149,0 142,1 576,6 178,3 139,6 128,8 129,9
Muutos (%) 4,9% 6,1% -10,6% 15,7% 9,4% 11,5% 6,4% 23,9% 5,6% 12,9%
Liiketulos 62,5 23,1 9,9 12,4 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Muutos (%) -7,3% 12,1% -46,8% -10,8% 19,6% 22,1% 13,2% 72,2% -1,4% 18,2%
Marginaali 10,3% 12,2% 7,9% 8,3% 12,0% 11,7% 11,6% 13,3% 10,8% 11,0%

Liikevaihtoennuste

Ponssen vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +12,5 prosenttia, mutta Vieremän tehtaan käyttöönotto painoi Q3:n liikevaihtoa -10,6 prosenttia alaspäin. Valmistettavien koneiden määrä putosi tuotantokatkosten johdosta -25 prosenttia.

Merkittävä osa asennuksista on nyt tehty, joten tehdas pääsee täyteen kapasiteettiinsa Q4:n aikana. Lisäksi yhtiön mukaan metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla ja tilauskirja pullistelee tilauksia.

Tästä syystä arvioin, että Q4:n liikevaihtoon ei Vieremän tehtaan käyttöönotto enää juurikaan vaikuta (negatiivisessa mielessä). Q4:n liikevaihtoennusteeni on noin 190 miljoonaa euroa eli koko tilikauden 2018 liikevaihtoennusteekseni tulee 600 – 610 miljoonaa euroa. Tämä on selvästi alhaisempi kuin aikaisempi ennusteeni 630 – 640 miljoonaa euroa, missä ei osattu huomioida Vieremän tehtaan käyttöönoton tuomaa tuotantokatkosta.

Liiketulosennuste

Ponssen tilikauden 2018 liiketulosennusteena oli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017” (67,4 M EUR).

Kuten edellä jo totesin, niin Q4:n tuloksen pitäisi olla noin 28 miljoonan euron luokkaa, jolla tasolla kvartaalitulokset eivät ole viimeiseen 4 vuoteen olleet. Eli joko arvio on turhan ruusuinen taikka sitten Vieremän tehdas tuo isoja kulusäästöjä. Tai ehkä Ponsse toimittaa ensin parempikatteiset koneet, joka näkyisi vastaavasti tulosluvuissa.

Tein ennusteen varovaisesti 23 miljoonan euron tulokseen, mikä sisältäisi pientä lakkopuskuria myöskin.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteenani on 60 – 65 miljoonaa euroa, mikä on alhaisempi kuin yhtiön itsensä antama arvio.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 62,5 23,1 9,9 12,4 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Rahoituskulut (netto) -7,4 -2,3 -1,1 -2,3 -1,7 -9,6 -3,1 -0,9 -5,8 0,2
Muut kulut -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 55,0 20,8 8,7 10,1 15,4 57,8 17,5 17,7 8,1 14,5
Verot -14,0 -4,9 -2,7 -2,7 -3,7 -13,0 -2,7 -4,3 -2,7 -3,3
Nettotulos 41,0 15,9 6,0 7,4 11,7 44,8 14,8 13,4 5,4 11,2

Q4:n rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -2,3 miljoonaa, joka pitäisi koko vuoden kulut noin -7,5 miljoonan euron tietämissä. Vuonna 2017 kulut olivat -9,6 miljoonaa, kun taas vuonna 2016 ne olivat +3,1 miljoonaa euroa tuottoa. Eli vuotuiset ja etenkin kvartaalikohtaiset heilahtelut ovat isoja.

Veroasteena olen käyttänyt 26 – 27 prosentin veroa, millä tasolla verot ovat olleet alkuvuoden aikana. Tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on 40 – 42 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Ponssen hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • millaista liikevaihto- ja tuloslisää Vieremän tehdas tuon Ponssen lukuihin?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Ponssen tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?

Ponssen liikevaihto on kasvanut muutaman viime vuoden aikana noin 10 – 12 prosentin vauhdilla. Yhdessä korkealla tasolle olevan kysynnän ja Vieremän tehtaan tuotantoon siirtymisen kanssa odotan, että Ponssen vuosi 2019 kehittyy vahvasti. Vuodelle 2020 arvioin liikevaihdon kasvun olevan ”vain” 5 – 7 prosentin luokkaa.

Liiketulosmarginaali on liikkunut viime vuosien aikana noin 10,5 – 12,0 prosentin tietämissä. Vuodelle 2018 marginaali laskee hieman Vieremän tehtaan valmistumiseen ja käyttöönottoon liittyvien kustannusten johdosta. Mutta arvioin, että marginaalit olisivat tulevina vuosina noin 12 prosentin luokkaa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -10 miljoonassa eurossa ja veroasteena käytin noin 22 – 23 prosentin veroa. Näin nettotulos olisi noin 55 – 60 miljoonassa eurossa vuosina 2019 ja 2020.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 720,0 680,0 200,0 165,0 160,0 155,0
Muutos (%) 5,9% 12,4% 5,8% 32,2% 7,4% 9,1%
Liiketulos 86,0 81,0 24,0 20,0 18,0 19,0
Muutos (%) 6,2% 29,6% 3,9% 102,0% 45,2% 11,1%
Marginaali 11,9% 11,9% 12,0% 12,1% 11,3% 12,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 86,0 81,0 24,0 20,0 18,0 19,0
Rahoituskulut (netto) -10,0 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Tulos ennen veroja 76,0 71,0 21,5 17,5 15,5 16,5
Verot -17,0 -16,0 -4,6 -4,0 -3,7 -3,7
Nettotulos 59,0 55,0 16,9 13,5 11,8 12,8

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset