Ponsse: Ennusteet

Päivitetty 22.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ponsse-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät vuodelle 2019

Ponssen näkymäarvio vuodelle 2019 on: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018 (61,8 M EUR).”

”Markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Ponsse: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet on tehty konsernitietojen perusteella, sillä Ponssen segmenttitiedot eivät ole tarpeeksi selvät. Yhtiö ilmoittaa segmenttien liikevaihtotietona prosenttiosuuden myynnistä, joita käyttäen voi laskea segmenttikohtaisen liikevaihdon euroina. Mutta, jos näin tekee, niin nämä luvut eivät täsmää yhtiön vuoden lopussa raportoimiin euromääräisiin lukuihin. Virhemarginaali on jopa yli 10 prosentin luokkaa, joten tästä syystä päätin hyödyntää vain konsernitietoja.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 660,0 195,9 148,3 172,7 143,1 612,5 196,6 124,8 149,0 142,1
Muutos (%) 7,8% -0,4% 18,8% 15,9% 0,7% 6,2% 10,3% -10,6% 15,7% 9,4%
Liiketulos 68,0 21,4 16,2 17,5 12,9 61,8 22,4 9,9 12,4 17,1
Muutos (%) 10,0% -4,5% 63,6% 41,1% -24,6% -8,3% 8,7% -46,8% -10,8% 19,6%
MARGINAALI 10,3% 10,9% 10,9% 10,1% 9,0% 10,1% 11,4% 7,9% 8,3% 12,0%

Liikevaihtoennuste

Q1-Q3/2019 liikevaihto on kasvanut noin 19 prosenttia. Alkuvuoden komponenttien saatavuusongelma on saatu ratkaistua, mikä on helpottanut tuotannon pullonkauloja.

Tilauskanta on nyt Q3:n lopussa 326 miljoonaa euroa, mikä on laskenut vuoden edetessä samalla, kun uuden Vieremän tehtaan tuotantoa on saatu parempaan iskuun. Joka tapauksessa tilauskanta on vahvalla tasolla, kuten oheisesta kaaviosta voi nähdä.

ponsse-tilauskanta-q32019

Vuoden 2019 aikana huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi ja vaihtokoneiden kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla.

Yhtiö kertoi, että maailmantalouden epävarmuudet alkoivat näkyä Q3:lla ja että ”pitkä tilauskanta mahdollistaa toistaiseksi uuden Vieremän tehtaan normaalin toiminnan”. Markkinoiden epävarmuuksista johtuen yhtiö on aloittanut tarkan kulukontrollin sekä investointien tarkka harkinta. Nämä lausunnot pistävät miettimään sitä, että kuinka vaikeana yhtiön johto näkee lähitulevaisuuden tilanteen?

Edellä mainituista varovaisista kommenteista johtuen tein Q4-ennusteen viime vuoden lukemiin, mikä tarkoittaisi sitä, että koko vuoden liikevaihto kasvaisi noin 7,8 prosenttia. Liikevaihtoennusteeni on siten 650 – 675 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Ponssen tilikauden 2019 liiketulosennusteena oli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018 (61,8 M EUR)”.

Alkuvuoden liiketulos kasvoi 18,5 prosenttia eli noin 7,3 miljoonaa euroa. Selvää tulosparannusta selittää vertailukauden Q3:n heikko tulos, jota painoi Vieremän tehtaan käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kulut.

Yhtiön arvio liiketuloksesta vuodelle 2019 oli ”hieman suurempi kuin 2018”, missä sana ”hieman” pohdituttaa. Kuten todettua, liiketulos on ennen viimeistä kvartaalia 7,3 miljoonaa euroa suurempi kuin vuosi sitten. Jos tämä sama tulosparannus on voimassa myös vuoden lopussa, niin silloin tulos olisi kasvanut lähes 12 prosenttia. Se olisi mielestäni enemmän kuin ”hieman”.

Tästä syystä tein Q4:n tulosennusteen 4,5 prosentin laskuun noin 21 – 22 miljoonaan euroon. Näin sain tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi 66 – 70 miljoonaa euroa, mikä olisi edelleen selvästi parempi, kuin yhtiön antama arvio.

Nettotulosennuste

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 68,0 21,4 16,2 17,5 12,9 61,8 22,4 9,9 12,4 17,1
Rahoituskulut (netto) -3,0 -1,5 -1,2 -0,7 0,4 -5,4 -0,3 -1,1 -2,3 -1,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 65,0 19,9 15,0 16,8 13,3 56,3 22,1 8,7 10,1 15,4
Verot -15,0 -4,4 -3,7 -3,8 -3,1 -12,6 -3,5 -2,7 -2,7 -3,7
Nettotulos 50,0 15,5 11,3 13,0 10,2 43,7 18,6 6,0 7,4 11,7
EPS 1,79 0,55 0,40 0,47 0,36 1,56 0,66 0,21 0,27 0,42

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -3 miljoonaa euroa vuonna 2019, kun se parina viime vuotena on ollut noin -5,5…-9,6 miljoonassa eurossa. Erä sisältää myös valuuttakurssien vaihtelujen vaikutusta, joten lopulliset kulut voivat juurikin asettua tälle -5…-10 miljoonan euron haarukkaan.

Veroasteena käytin noin 22 – 23 prosentin veroa, jolla tasolla verot ovat olleet viime vuosina. Tilikauden 2019 nettotulosennusteenani on 47,5 – 52,5 miljoonaa euroa. Eli kasvua tulisi selvästi vuoteen 2018 nähden.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • raaka-aineiden hinnat ovat olleet nopeassa nousussa ja ainakin vielä tähän asti yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa. Mutta, mikä on Ponssen hinnoitteluvoima eli kuinka kauan korkeammat myyntihinnat menevät läpi asiakaskunnassa?
  • millaista liikevaihto- ja tuloslisää Vieremän tehdas tuon Ponssen lukuihin?
  • miten eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Ponssen tuotteiden ja palveluiden kysyntään yleisesti?

Ponssen liikevaihto on kasvanut muutaman viime vuoden aikana noin 10 – 12 prosentin vauhdilla. Liikevaihdon kehitystä tukee korkealla tasolla oleva tilauskanta, mutta toisaalta kauppasodan aiheuttama maailmantalouden hidastuminen pitää kysyntätilannetta paineessa. Tästä syystä tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet vain noin 3,5 – 4,5 prosentin kasvuun.

Liiketulosmarginaali on liikkunut viime vuosien aikana noin 10,5 – 12,0 prosentin tietämissä. Edellä arvioin, että vuoden 2019 marginaali olisi noin 10,3 prosentissa ja arvioin marginaalin kasvavan tulevina vuosina komponenttipulan hellittäessä ja uuden tehtaan toiminnan hioutumisen johdosta. Marginaalit nousisivat noin 10,7 – 11,0 prosentin tasolle.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -2…-4 miljoonassa eurossa yhtiön velkaisuuden laskiessa. Veroasteena käytin noin 22 – 23 prosentin veroa. Näin nettotulos olisi noin 55 – 60 miljoonassa eurossa vuosina 2020 ja 2021.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 715,0 685,0 210,0 155,0 165,0 155,0
Muutos (%) 4,4% 3,8% 7,2% 4,5% -4,5% 8,3%
Liiketulos (ebit) 79,0 73,5 22,5 17,0 18,0 16,0
Muutos (%) 7,5% 8,1% 5,1% 4,9% 2,9% 24,0%
MARGINAALI 11,0% 10,7% 10,7% 11,0% 10,9% 10,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 79,0 73,5 22,5 17,0 18,0 16,0
Rahoituskulut (netto) -2,5 -3,8 -1,0 -1,0 -1,0 -0,8
Tulos ennen veroja 76,5 69,7 21,5 16,0 17,0 15,2
Verot -17,0 -15,7 -4,8 -3,6 -3,8 -3,5
Nettotulos 59,5 54,0 16,7 12,4 13,2 11,7
EPS 2,13 1,93 0,60 0,44 0,47 0,42

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus