Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 25.4.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (25.4.2017)23,06 EURMarkkina-arvo0,64 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,66 EUR Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2017e550 M EUR (+6,4 %)Nettotulos 2017e50 M EUR (+8,7 %)
PE12,9ROE30,2 %

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PONSSE25.4.2017 | 23,06 EUR
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä alle 3 prosentin osinkotuotto. Ponssen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää.

Ponssen tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on kääntynyt muutaman vuoden aikana mukavaan nousuun, kun se vuosina 2011 – 2013 polki paikoillaan noin 315 – 330 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 550 miljoonaa euroa. Myös nettotulos on lähtenyt hyvään nousuun, mikä on näkynyt myös marginaalien nousuna. Eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Yhtiön oma arvio tilikaudesta 2017 on hieman varovainen ollen ”Konsernin euromääräisen liikevoiton (ebit) odotetaan olevan vuonna 2017 samalla tasolla kuin 2016”.

Osakkeen hinta on PE-luvulla (12,9) mitattuna edullinen. Tosin PE7, joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut on hieman korkealla tasolla ollen 22,0. Onko Ponsse suhdanteen huipulla vai reagoiko PE7-luku vain hitaasti yhtiön parantuneeseen tuloksentekokykyyn?

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 2,9 prosenttiin 0,66 euron ennustetulla osingolla. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Segmentit

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 222,5 203,3 172,1 160,9 135,8
Keski-ja Etelä-Eurooppa 115,0 105,0 85,9 79,1 50,8
Venäjä ja Aasia 97,5 76,3 56,6 64,1 56,7
P- ja E-Amerikka 115,0 127,0 145,5 86,3 69,4
Muut 0,0 5,8 1,7 0,4 0,1
YHTEENSÄ 550,0 517,4 461,8 390,8 312,8
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 11,0 9,6 5,9 9,0 1,3
Keski-ja Etelä-Eurooppa 19,0 17,1 14,0 13,1 6,0
Venäjä ja Aasia 15,0 12,3 11,1 11,7 8,2
P- ja E-Amerikka 13,0 15,1 24,6 7,6 6,3
Muut 1,0 1,0 0,4 0,3 0,7
YHTEENSÄ 59,0 55,1 56,0 41,7 22,5

Pohjois-Eurooppa
Tilikauden 2016 liikevaihto nousi noin +18 prosenttia ollen 203 miljoonaa euroa (172). Liikevoitto nousi 9,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 5,9 miljoonasta eurosta.

Segmentin liikevaihdon kehitys on ollut hyvässä nousutrendissä jo varsin pitkään. Sen sijaan liikevoitto ei ole kehittynyt samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Ja liikevoittomarginaali on ollut noin 5 prosentin tuntumassa, kun se esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppa segmentillä on noin 15 prosentissa.

Tilikausi 2017 alkoi segmentin osalta lupaavasti, sillä liikevaihto nousi Q1/2017 aikana noin 60 miljoonaan euroon (Q1/2016: 45 M EUR). Näin koko vuoden 2017 liikevaihto- ja liikevoittoennusteita nostettiin ylöspäin 222,5 ja 11,0 miljoonaan euroon vastaavasti.

Keski- ja Etelä-Eurooppa
Tilikauden 2016 liikevaihto nousi +22 prosenttia ollen 105 miljoonaa euroa (86). Liikevoitto nousi sekin +22 prosenttia 17,1 miljoonaan euroon (14,0).

Segmentin liikevoittomarginaali on säilynyt nopeasta kasvusta huolimatta hyvänä ollen noin 15 prosentin tuntumassa.

Tilikausi 2017 alkoi tämänkin segmentin osalta lupaavasti, sillä liikevaihto nousi Q1/2017 aikana noin 25 miljoonaan euroon (Q1/2016: 22 M EUR).

Venäjä ja Aasia
Segmentissä näkyy Venäjälle asetetut pakotteet sekä Venäjän talouden taantuma. Mikäli Venäjän tilanne helpottuu lähivuosien aikana, niin se voi näkyä myös segmentin liikevaihdon ja liikevoiton hyvänä kehityksenä.

Tilikauden 2016 liikevaihto nousi lähes +35 prosenttia 76,3 miljoonaan euroon (56,6). Sen sijaan liikevoitto kasvoi vain hieman 12,3 miljoonaan euroon (11,1).

Eikä tämäkään segmentti pettänyt Q1/2017 liikevaihdon osalta, sillä se nousi noin 20 miljoonaan euroon (Q1/2016: 12 M EUR).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto laski 127 miljoonaan euroon viime vuoden ennätyksellisestä 146 miljoonasta eurosta. Samoin liikevoitto laski 15,1 miljoonaan euroon viime vuoden 24,6 miljoonasta eurosta.

Tilikausi 2017 alkoi segmentin osalta sen sijaan vaimeammin, sillä liikevaihto laski noin 23 miljoonaan euroon (Q1/2016: 33 M EUR).

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia 517 miljoonaan euroon edellisvuoden 462 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

ponsse-tuloslaskelma-q12017

Tilikausi 2017 lähti hyvin liikkeelle, sillä Q1/2017 liikevaihto kasvoi 130 miljoonaan euroon eli noin 12,9 prosenttia Q1/2016 nähden. Liikevaihtoon positiivisesti vaikuttivat metsäkoneiden sekä huoltopalveluiden hyvät myynnin kehitykset. Kannattavuus parani hieman, mihin vaikutti positiivisesti edellä mainittu liikevaihdon hyvä kehitys, mutta myös kulutason pysyminen vakaana.

Tästä hyvästä kehityksestä johtuen koko tilikauden 2017 liikevaihtoa nostettiin 550 miljoonaan ja nettotulosta 50 miljoonaan euroon (aiemmin 530 ja 48).

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä Ponssen tilauskantaa, sillä se on parin viime vuoden aikana ollut trendinomaisessa laskussa. Tilauskanta oli Q1/2017 lopussa 118,6 (Q1/2016: 156,2) miljoonaa euroa. Vaikka tilauskanta oli yhtiön mukaan hyvä, niin se oli kuitenkin noin 38 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Toisaalta voi olla niinkin, että tilauksesta-toimitukseen läpimenoaika on nopeutunut niin, että tilauskannan koko on tästä syystä pienentynyt.

Ponsse toteaa Q1/2017 raportissa, että ”tilikauden 2017 liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016″ eli noin 55 miljoonaa euroa.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q12017

Myös korollisia velkoja on varsin vähän eli noin 58 miljoonaa euroa. Velkojen määrä on ollut varsin tasaisesti noin 50 – 60 miljoonassa eurossa. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö on viime vuosien aikana uudistanut tuotemallistoaan sekä investoinut toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin parantamiseen. Vaikka velan määrä on välillä koholla, niin yhtiön tiukka talouskuri palauttanee sen takaisin ”normaalille” tasolle.

Näin velkaantumisen tunnusluvut erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,66 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (23,06 eur) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

ponsse-osinko-q12017

Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääoma investointien rahoittamiseen. Tämä alhainen osingonmaksusuhde antaa myös tilaa osingon kasvattamiselle myös tulevaisuudessa.

Arvostus

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on edullisella tasolla, sillä PE on 12,9. Myös PE3 (14,1) näyttäisi edullista tasoa. Tässä näkyy hyvin se, että Ponssen tuloskunto on kehittynyt hyvin, sillä myös osakkeen hinta lähes tuplaantunut vuoden 2013 lopun 12,02 euron arvosta nykyiseen 23,06 euroon.

Sen sijaan pitkän aikavälin PE7-luku (22,0) indikoisi hieman korkeaa osakkeen hintaa. Tämän luvun heilahtelut huomioivat suhdanteiden käännökset, joten se reagoi hitaammin muutoksiin. Kysymys onkin tämän tunnusluvun suhteen se, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

ponsse-roe-roi-q12017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 ja 25 prosenttia vastaavasti. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentin tasolta yli 30 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+39) sekä osingonmaksulla (-17). Oikaisu on yhteensä 22 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan. Kevään osinko irtosi 12.4.2017, joten se näkyy vielä Q1/2017 taseen luvuissa.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (25.4.2017) 23,06 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00 10,80
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,64 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20 0,30
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 133 130 550 517 462 391 313 315 328 262
Liikevoitto 16 14 59 55 56 42 23 24 29 22
Nettotulos 13 11 50 46 41 30 9 14 15 23
Marginaali 9,8% 8,6% 9,1% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6% 8,8%
EPS 0,46 0,40 1,79 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54 0,82
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 42 37 26 13 12 14 16 11
Liikearvo 4 4 4 3 3 3 3 3
Muut varat 288 261 238 190 171 165 155 148
Tase yhteensä 334 302 268 206 186 182 174 162
Oma pääoma 181 150 118 86 68 81 79 75
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 58 60 62 52 60 56 39 37
Muut vastuut 95 92 88 68 58 45 56 50
Tase yhteensä 334 302 268 206 186 182 174 162
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,66 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,66 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35 0,35
Osinkotuotto 2,9% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0% 3,2%
Osingonmaksusuhde 36,9% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3% 42,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,0 26,4 32,1 31,3 27,1
PE (3v) 14,1 17,2 19,2 19,0 21,7 9,6 32,7 129,6
PE 12,9 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1 13,1
Oma pääoma/osake 6,47 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82 2,68
P/B 3,56 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48 4,03
ROE 30,2% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5% 33,6%
ROI 26,3% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2% 19,5%
Omavaraisuusaste 54,2% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4% 46,3%
Gearing 8,8% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1% 34,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements