Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 23.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e PONSSE Ennuste
Osake (23.10.2018) 27,65 Osinko 12 kk 0,82
Markkina-arvo (Mrd) 0,8 Osinkotuotto 3,0%
Liikevaihto (M) 605 (+4,9%) Osinko/EPS 44% 4v ka
Nettotulos (M) 41 (-8,9%) Osinko/FCF 80% 4v ka
EPS 1,47 Omav.aste 53%
PE 18,9 Gearing 18%
EV/EBIT 12,8 ROE 21,9%
PB 3,9 ROI 24,6%

Ponssen tulosraportit voi ladata osoitteesta:
http://www.ponsse.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/taloudelliset-raportit

Yhteenveto

PONSSE23.10.2018 | 27,65 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 313 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on noin 600 miljoonaa euroa, missä Vieremän tehtaan käyttöönotto hieman jarruttaa liikevaihdon kasvua tänä vuonna. Myös nettotulos on noussut noin 45 – 50 miljoonaan euroon aiemmalta noin 15 miljoonan euron tasolta. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Osakkeen viimeaikaisen kurssinousun seurauksena PE-luku on noussut 18,9x, joten osaketta voi nyt pitää hieman koholleen hinnoiteltuna. Myös PE7 (7 vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE), joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut, on 24,0x eli myös tämäkin indikoisi hieman koholleen hinnoiteltua osaketta.

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 3,0 prosenttiin kevään 2019 osinkoennusteen ollessa 0,82 euroa. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Tilikausi 2018

Ponssen Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 124,8 139,6 -10,6% 416 398 4,4%
Liiketulos (ebit) 9,9 18,6 -46,8% 39,3 46,8 -16,0%
Nettotulos 6,0 13,4 -55,2% 25,1 30,1 -16,6%
EPS (EUR) 0,21 0,48 0,90 1,08

Q3:n lukuja painaa Vieremän tehtaan käyttöönottoon liittyvät tuotantokatkokset, jonka johdosta toimitettujen koneiden määrä laski noin -25 prosenttia vuodentakaisesta. Merkittävä osa tehtaan laiteasennuksista on nyt saatu tehtyä, joten tehdas päässee täyteen toiminta-asteeseen Q4:n aikana.

Tehtaan ylösajosta johtuen Q3:n liikevaihto laski -10,6 prosenttia. Yhtiö totesi, että huoltopalveluiden ja vaihtokoneiden liikevaihto jatkoivat kasvuaan. Myynti kehittyi hyvin oikeastaan kaikkialla muualla paitsi P- ja E-Amerikassa. Siellä myynti laski -10 miljoonan euron luokkaa. Osuus Q1-Q3 myynnistä oli 19,4 vs 22,6 prosenttia.

Yhtiön tilauskanta hyppäsi 282 miljoonaan euroon, kun Q2:lla se oli 187 miljoonaa euroa. Tämä on selvästi suurin arvo ainakin vuodesta 2015 alkaen, josta lähtien olen tilauskannan arvoa seurannut

Uusia tilauksia tuli peräti 576 miljoonan euron edestä (433 M EUR). Tämä vahva kysyntä on aiheuttanut sen, että Ponssen toimitusajat ovat kasvaneet. Kysyntä on ylittänyt kapasiteetin merkittävästi, joten toivottavasti Vieremän uusi tehdas auttaa yhtiötä purkamaan tilausjonoa.

Q3:n liiketulos (ebit) laski lähes -50 prosenttia -9,9 miljoonaa euroon. Tähän vaikutti Vieremän tehtaan ylösajoon liittyvät kustannukset ja alhaisemmat toimitukset. Yhtiö totesi, että komponenttien saatavuudessa on edelleen haasteita, mutta tilanne on tällä hetkellä suhteellisen normaali.

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymäarviota pysyivät ennallaan: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiö toteaa myös, että

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana, mutta työmarkkinatilanne Suomessa voi vaikuttaa toimitettavien koneiden määrään ja yhtiön kannattavuuteen.

Q1-Q3/2018 liiketulos oli 39,4 miljoonaa ja tilikauden 2017 liiketulos yhteensä oli 67,4 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi, että viimeisen kvartaalin liiketuloksen pitäisi olla noin 28 miljoonan euron luokkaa. Tällaisia liiketuloslukuja Ponsse ei ole raportoinut yhdelläkään kvartaalilla viimeiseen 4 vuoteen, jolta ajalta olen kvartaalilukuja katsonut. Q4/2017 liiketulos oli 20,6 miljoonaa euroa, joten tähän nähden tuloksen pitäisi kasvaa lähes 40 prosenttia, jotta viime vuoden tulostasolle päästäisiin.

Eli joko Ponsse lyö pöytään todella kovan tuloksen Q4:lla taikka sitten näkymäarviosta jäädään jonkin verran.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 600 – 610 EUR (2017: 577 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 60 – 65 M EUR (2017: 70 M EUR)
  • nettotulos: 40 – 42 M EUR (2017: 46 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Ponsse: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi yli +10 prosenttia 577 miljoonaan euroon edellisvuoden 517 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Etenkin Venäjän markkinakehitys oli vahvaa. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

Tilikauden 2017 tulos jäi 45 miljoonaan euroon, mitä painoi valuuttakurssitappiot (-9,7 M EUR), kun ne edellisvuonna olivat voitollisia (+3,1 M EUR). Tämä huomioiden tulos kasvoi selvästi.

ponsse-tuloslaskelma-q32018

H1/2018 aikana vahva kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +12,5 prosenttia. Myös nettotulos kasvoi selvästi (+15 % ja +2,5 M EUR). Sen sijaan Q3:n luvut olivat ”rumia” Vieremän tehtaan ylösajon tuomien tuotantokatkosten johdosta. Nyt tehtaan merkittävimmät asennukset on tehty, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisia lukuja yhtiö lyö pöytään tulevina kvartaaleina.

Yhtiön tilauskanta kasvoi selvästi ja oli 287 miljoonaa euroa (Q2/2018: 187 M EUR).

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 600 – 610 miljoonaa euroa. Päädyin tulosennusteessani noin 40 – 42 miljoonaan euroon. Vieremän tehtaan tuoman Q3:n tuotantokatkosten johdosta laskin ennustelukuja.

Tulosmarginaali olisi noin 6,8 prosenttia eli selvää laskua vuoden 2017 (7,8 %) tasoon nähden. Tähän marginaalin laskuun vaikuttaa Vieremän tehtaan ylösajoon liittyvät kustannukset. Joka tapauksessa parin vuoden takaisiin noin 9 prosentin marginaaleihin on vielä hieman matkaa. Vuosikymmenen alussa marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, joten kysymys on, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on hieman koholle hinnoiteltu, sillä PE on 18,9x. Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat ehkä parempia mittareita yhtiön tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 17,6x ja 24,0x, joten nekin näyttävät osakkeen olevan hieman koholla.

ponsse-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 prosenttia. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentista yli 30 prosenttiin.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q32018

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä tilikauden 2017 aikana nousi 69 miljoonaan euroon.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 45 – 55 miljoonan euron tasolle. Tämä kehitys näyttää seuraavan tuloksen kehitystä varsin samaan tahtiin.

ponsse-rahavirta-q32018

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 30 miljoonaan euroon ja ovat olleet noin 50 – 70 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

Vapaassa rahavirrassa (FCF) silmään osuus vuoden 2012 negatiivinen luku. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että kyse on todennäköisesti rahavirtojen ajoituksesta. Näin siksi, että liiketoiminnan rahavirta ja capex-investoinnit olivat vuosiin 2011 ja 2013 nähden selvästi poikkeavia.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osinko tarkoittaa noin -21 miljoonan euron kassastamaksua. Kun tämä suhteuttaa parin vuoden takaisiin vapaisiin rahavirtoihin, niin ne ovat olleet aika lähellä yksi-suhde-yhteen. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin voidaan ehkä odottaa, että vapaat rahavirrat nousisivat yli 30 miljoonaan euroon.

Näin osingolle jäisi tilaa jatkaa nousuaan ja samalla rahaa jäisi velkojen hoitoon. Korollisia nettovelkoja on 52 miljoonaa euroa, joten osinkojen jälkeen rahavirtoja jäisi karkeasti laskien noin 5 – 10 miljoonaa euroa. Tämä riittäisi hyvin lainojen lyhennyksiin.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2018 osinko oli 0,75 euroa. Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

ponsse-osinko-q32018

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 75 prosentissa (4 vuoden keskiarvo). Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2018 toiselta puoliskolta alkaen, kun Vieremän tehdas on saatu tuotantokuntoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ponsse: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,82 4/2018 0,75 4/2017 0,60
YHTEENSÄ 0,82 0,75 0,60
+9,3% +25,0% +9,1%

Ponssen osinko on noussut vuosien varrella 0,05 – 0,15 euron vuosivauhdilla. Arvioin, että kevään 2019 osinko nousisi noin 0,05 – 0,10 euroa, josta valitsin ennusteeksi skaalan puolivälistä. Näin kevään 2019 osinkoennusteena on 0,82 euroa, joka tällä osakkeen hinnalla (27,65 eur) antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+16) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +16 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (23.10.2018) 27,65 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,77 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 235,0 218,9 203,3 172,1 160,9
Keski-ja Etelä-Eurooppa 130,0 107,0 105,0 85,9 79,1
Venäjä ja Aasia 120,0 115,9 76,3 56,6 64,1
P- ja E-Amerikka 115,0 131,8 127,0 145,5 86,3
Muut 5,0 3,0 5,8 1,7 0,4
YHTEENSÄ 605,0 576,6 517,4 461,8 390,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 11,0 10,5 9,6 5,9 9,0
Keski-ja Etelä-Eurooppa 17,0 14,3 17,1 14,0 13,1
Venäjä ja Aasia 20,0 22,6 12,3 11,1 11,7
P- ja E-Amerikka 12,5 17,9 15,1 24,6 7,6
Muut 2,0 2,1 1,0 0,4 0,3
YHTEENSÄ 62,5 67,4 55,1 56,0 41,7
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 189 416 605 577 517 462 391 313 315 328
Liikevoitto 23 39 63 67 55 56 42 23 24 29
Nettotulos 16 25 41 45 46 41 30 9 14 15
Marginaali 8,5% 6,0% 6,8% 7,8% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6%
EPS 0,57 0,89 1,47 1,61 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 34 43 37 26 13 12 14 16
Liikearvo 4 4 4 4 3 3 3 3
Muut varat 335 298 261 238 190 171 165 155
Tase yhteensä 373 345 302 268 206 186 182 174
Oma pääoma 198 177 150 118 86 68 81 79
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 70 68 60 62 52 60 56 39
Muut vastuut 105 100 92 88 68 58 45 56
Tase yhteensä 373 345 302 268 206 186 182 174
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 60 57 54 44 37 38 13 25
Investoinnit: Capex -30 -38 -28 -24 -19 -11 -18 -9
Vapaa rahavirta (FCF) 30 19 26 20 18 27 -5 16
Investoinnit: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 30 19 26 20 18 27 -5 16
Rahoitus: Voitonjako -21 -17 -15 -13 -8 -7 -10 -10
Rahoitus: Muut -9 9 -4 12 -9 -16 16 0
Rahavarojen muutos 0 11 7 19 1 4 1 6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinkotuotto 3,0% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0%
Osinko/nettotulos 55,9% 46,6% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3%
Osinko/FCF 76,4% 110,4% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0% 61,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,0 25,8 26,4 32,1 31,2
PE (3v) 17,6 16,8 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6 32,7
PE 18,9 16,4 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1
EV/EBIT 12,8 11,4 12,6 9,8 8,9 14,0 8,7 7,6
Oma pääoma/osake 7,08 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82
P/B 3,91 4,17 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48
ROE 21,9% 27,5% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5%
ROI 24,6% 29,5% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2%
Omavaraisuusaste 53,1% 51,3% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4%
Gearing 18,2% 14,1% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 29,85 30,05 28,65 26,38 23,85 23,75 21,90 23,98 25,00 22,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,820 0,820 0,820 0,750 0,750 0,750 0,750 0,600 0,600 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 2,7% 2,9% 2,8% 3,1% 3,2% 3,4% 2,5% 2,4% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,42 1,69 1,62 1,60 1,63 1,41 1,70 1,63 1,71 1,69
PE 21,0 17,8 17,7 16,5 14,7 16,8 12,9 14,7 14,6 13,6
EV/EBIT 14,8 12,8 11,6 11,3 11,0 12,7 11,3 12,6 12,8 11,6
ROE 23,2% 29,2% 26,0% 27,4% 30,8% 28,6% 32,8% 34,2% 40,8%
ROI 24,6% 29,3% 29,6% 29,6% 29,6% 27,1% 28,4% 29,9% 31,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset