Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 8.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (8.8.2017)24,17 EURMarkkina-arvo0,68 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,66 EUR Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2017e550 M EUR (+6,4 %)Nettotulos 2017e42 M EUR (-8,7 %)
PE16,1ROE26,1 %

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PONSSE8.8.2017 | 24,17 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä alle 3 prosentin osinkotuotto. Ponssen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää.

Ponssen tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on kääntynyt muutaman vuoden aikana mukavaan nousuun, kun se vuosina 2011 – 2013 polki paikoillaan noin 315 – 330 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa. Myös nettotulos on noussut noin 40 – 50 miljoonan euron aiemmalta noin 15 miljoonan euron tasolta. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Yhtiön oma arvio tilikaudesta 2017 on hieman varovainen ollen ”Konsernin euromääräisen liikevoiton (ebit) odotetaan olevan vuonna 2017 samalla tasolla kuin 2016”.

Osakkeen hinta on PE-luvulla (16,9x) mitattuna kohdallaan. Tosin PE7, joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut on hieman korkealla tasolla ollen 24,3x. Onko Ponsse suhdanteen huipulla vai reagoiko PE7-luku vain hitaasti yhtiön parantuneeseen tuloksentekokykyyn?

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 2,7 prosenttiin 0,66 euron ennustetulla osingolla. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Alkuvuosi 2017

Ponssen Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 258,7 M EUR (237,1 M EUR / +9,1 %)
  • liiketulos (ebit): 28,2 M EUR (26,2 M EUR / +7,6 %)
  • nettotulos: 16,6 M EUR (22,9 M EUR / -17,5 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi lähes +10 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvä markkinatilanne Pohjoismaissa ja Venäjällä. Sen sijaan E- ja P-Amerikassa liikevaihto laski noin -15 prosenttia vuoden takaisesta. Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa. Noin 20 miljoonaa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-19 M EUR) sekä palkkakulujen (-2 M EUR) johdosta. Nämä kulut kasvoivat liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen laskua selittää rahoituskulujen noin -7,5 miljoonan euron oleva muutos viime vuoteen nähden. Vuosi sitten rahoitustuotot olivat +1,9 miljoonaa euroa, kun nyt ne olivat tappiota -5,6 miljoonaa euroa. Tappio syntyi pääasiassa valuuttakurssitappioista.

Tilauskanta oli Q2/2017 lopussa 141,4 miljoonaa euroa (166,1 M EUR).

Näkymät vuodelle 2017

Ponsse piti näkymänsä ennallaan eli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 samalla tasolla kuin 2016”.

Segmentit

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 232,5 203,3 172,1 160,9 135,8
Keski-ja Etelä-Eurooppa 107,5 105,0 85,9 79,1 50,8
Venäjä ja Aasia 95,0 76,3 56,6 64,1 56,7
P- ja E-Amerikka 115,0 127,0 145,5 86,3 69,4
Muut 0,0 5,8 1,7 0,4 0,1
YHTEENSÄ 550,0 517,4 461,8 390,8 312,8
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 11,0 9,6 5,9 9,0 1,3
Keski-ja Etelä-Eurooppa 15,0 17,1 14,0 13,1 6,0
Venäjä ja Aasia 17,0 12,3 11,1 11,7 8,2
P- ja E-Amerikka 13,0 15,1 24,6 7,6 6,3
Muut 1,0 1,0 0,4 0,3 0,7
YHTEENSÄ 57,0 55,1 56,0 41,7 22,5

Pohjois-Eurooppa

Segmentin liikevaihdon kehitys on ollut hyvässä nousutrendissä jo varsin pitkään. Sen sijaan liikevoitto ei ole kehittynyt samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Ja liikevoittomarginaali on ollut noin 5 prosentin tuntumassa, kun se esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppa segmentillä on noin 15 prosentissa.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto jatkoi hyvää kasvuaan ja oli noin 108,7 miljoonaa euroa (85,7 M EUR) eli kasvua yli +25 prosenttia. Samoin liikevoitto nousi 4,9 miljoonaan euroon, missä kasvua oli noin +19 prosenttia. Liikevoiton osalta prosenteissa hienoa kasvua, mutta euroissa vain 770 000 euroa, joten reilun 100 miljoonan euron liikevaihdossa ei tarvita isoa kuprua, kun tuo ero kadonnut.

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Myös tämän segmentin liikevaihto on kasvanut nopeilla harppauksilla viime vuosien aikana. Toisin kuin P-Euroopassa, niin tässä liikevoittomarginaali on säilynyt nopeasta kasvusta huolimatta hyvänä ollen noin 15 prosentin tuntumassa.

Tilikauden 2017 liikevaihto on hienoisessa laskussa hyvästä Saksan ja Ranskan markkinoiden vedosta huolimatta. Näin koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan noin viime vuoden tasolla 105 – 110 miljoonassa eurossa. Liikevoiton odotetaan jäävän hieman alle viime vuotisesta 17 miljoonasta eurosta noin 15 miljoonaan euroon.

Venäjä ja Aasia

Segmentissä näkyy Venäjälle asetetut pakotteet sekä Venäjän talouden taantuma. Mikäli Venäjän tilanne helpottuu lähivuosien aikana, niin se voi näkyä myös segmentin liikevaihdon ja liikevoiton hyvänä kehityksenä.

Yhtiö arvio Q2/2017 tulosraportissa, että Venäjän markkinatilanne on nyt erinomainen, mikä näkyi myös segmentin luvuissa. Liikevaihto nousi alkuvuoden 2017 aikana lähes +60 prosenttia ja liiketulos kolminkertaistui.

Koko vuoden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 95 – 100 miljoonaa ja liikevoitto 17 – 20 miljoonaa euroa. Eli selvää kasvua viime vuoteen nähden.

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

P- ja E-Amerikassa vuonna 2016 alkanut liikevaihdon lasku (-12,7 %) jatkui H1/2017 aikana liikevaihdon laskiessa yli -15 prosenttia. Eli selviä haasteita siellä.

Tästä syystä tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto jää noin 115 miljoonaan ja liikevoitto noin 13 miljoonaan euroon.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia 517 miljoonaan euroon edellisvuoden 462 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

ponsse-tuloslaskelma-q22017

Tilikausi 2017 lähti hyvin liikkeelle, sillä H1/2017 liikevaihto kasvoi +9 prosenttia. Tästä hyvästä kehityksestä johtuen koko tilikauden 2017 liikevaihtoa nostettiin 550 miljoonaan euroon.

Alku vuoden 2017 nettotulosta painoi valuuttakurssitappiot, joten viime vuoden 46 miljoonan euron tuloksen ylittäminen jäänee haaveeksi. Jos tulos jää noin 40 – 45 miljoonaan euroon, niin toki tämä on reilusti paremmalla tasolla kuin vielä jokunen vuosi sitten.

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä Ponssen tilauskantaa, sillä se on parin viime vuoden aikana ollut trendinomaisessa laskussa. Tilauskanta oli Q2/2017 lopussa 141,4 (Q2/2016: 166,1) miljoonaa euroa. Vaikka tilauskanta oli yhtiön mukaan hyvä, niin se oli kuitenkin noin 25 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Toisaalta voi olla niinkin, että tilauksesta-toimitukseen läpimenoaika on nopeutunut niin, että tilauskannan koko on tästä syystä pienentynyt.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q22017

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä on tilikauden 2017 aikana noussut 76 miljoonaan euroon. Ponssella näkyy yleensä velkamäärän kasvu Q2:n kohdalla osinkojen maksun seurauksena. Vuoden 2016 lopussa velkaa oli 60 miljoonaa euroa ja keväällä 2017 maksettiin noin 17 miljoonan euron osingot. Näin velka on noussut juurikin tuon osingon verran. Loppuvuoden aikana yhtiö yleensä makselee tätä osinkoa varten otettua velkaa pois niin, että velan määrä on lopulta noin 60 – 65 miljoonassa eurossa.

Näin velkaantumisen tunnusluvut erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 45 – 55 miljoonan euron tasolle. Tämä kehitys näyttää seuraavan tuloksen kehitystä varsin samaan tahtiin.

ponsse-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 20 – 30 miljoonaan euroon. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremäen tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

ponsse-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaassa rahavirrassa (FCF) silmään osuus vuoden 2012 negatiivinen luku. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että kyse on todennäköisesti rahavirtojen ajoituksesta. Näin siksi, että liiketoiminnan rahavirta ja capex-investoinnit olivat vuosiin 2011 ja 2013 nähden selvästi poikkeavia.

Kun vuosien 2011 – 2013 vapaita rahavirtoja sopivasti tasoittelee, niin noin 15 miljoonan euron rahavirrat ovat nouseet nykyiseen noin 20 – 25 miljoonaan euroon. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin odotuksissa on, että rahavirrat nousevat lähemmäksi 30 miljoona euroa. Näin hyvä osingon kehitys saanee jatkoa.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,66 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (24,17 eur) noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

ponsse-osinko-q22017

Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääoma investointien rahoittamiseen. Tämä alhainen osingonmaksusuhde antaa myös tilaa osingon kasvattamiselle myös tulevaisuudessa.

Arvostus

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu, sillä PE on 16,1x. Tässä on hyvä muistaa, että ennustettuun tulokseen sisältyy noin -5 miljoonan euron valuuttakurssitappio. Eli yhtiön tuloksentekokyky on tätä PE-lukua parempi.

Myös PE3 (15,7x) näyttäisi hyvää tasoa. Tässä näkyy hyvin se, että Ponssen tuloskunto on kehittynyt hyvin, sillä myös osakkeen hinta on tuplaantunut vuoden 2013 lopun 12,02 euron arvosta nykyiseen 24,17 euroon.

Sen sijaan pitkän aikavälin PE7-luku (24,0x) indikoisi hieman korkeaa osakkeen hintaa. Tämän luvun heilahtelut huomioivat suhdanteiden käännökset, joten se reagoi hitaammin muutoksiin. Kysymys onkin tämän tunnusluvun suhteen se, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

ponsse-roe-roi-q22017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 ja 25 prosenttia vastaavasti. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentin tasolta yli 30 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+25) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +25 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (8.8.2017) 24,17 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00 10,80
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,68 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20 0,30
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 130 257 550 517 462 391 313 315 328 262
Liikevoitto 15 28 57 55 56 42 23 24 29 22
Nettotulos 11 17 42 46 41 30 9 14 15 23
Marginaali 8,5% 6,6% 7,6% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6% 8,8%
EPS 0,39 0,61 1,50 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54 0,82
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 37 37 26 13 12 14 16 11
Liikearvo 4 4 4 3 3 3 3 3
Muut varat 303 261 238 190 171 165 155 148
Tase yhteensä 344 302 268 206 186 182 174 162
Oma pääoma 172 150 118 86 68 81 79 75
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 76 60 62 52 60 56 39 37
Muut vastuut 96 92 88 68 58 45 56 50
Tase yhteensä 344 302 268 206 186 182 174 162
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 50 54 44 37 38 13 25 26
Investoinnit: Capex -32 -28 -24 -19 -11 -18 -9 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 18 26 20 18 27 -5 16 21
Investoinnit: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 18 26 20 18 27 -5 16 21
Rahoitus: Voitonjako -17 -15 -13 -8 -7 -10 -10 -4
Rahoitus: Muut 0 -4 12 -9 -16 16 0 -19
Rahavarojen muutos 1 7 19 1 4 1 6 -2
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,66 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,66 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35 0,35
Osinkotuotto 2,7% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0% 3,2%
Osinko/nettotulos 43,9% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3% 42,6%
Osinko/FCF 102,5% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0% 61,3% 46,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 24,0 26,4 32,1 31,2 27,1
PE (3v) 15,7 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6 32,7 129,6
PE 16,1 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1 13,1
Oma pääoma/osake 6,15 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82 2,68
P/B 3,93 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48 4,03
ROE 26,1% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5% 33,6%
ROI 24,9% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2% 19,5%
Omavaraisuusaste 50,0% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4% 46,3%
Gearing 22,7% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1% 34,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset