Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 13.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (13.2.2018)25,70 EURMarkkina-arvo0,72 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,75 EUR Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2018e610 M EUR (+5,7 %)Nettotulos 2018e50 M EUR (+11,1 %)
PE14,4ROE26,1 %

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PONSSE13.2.2018 | 25,70 EUR
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä hiukan alle 3 prosentin osinkotuotto. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on kääntynyt muutaman vuoden aikana mukavaan nousuun, kun se vuosina 2011 – 2013 polki paikoillaan noin 315 – 330 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2017 liikevaihto oli noin 577 miljoonaa euroa. Myös nettotulos on noussut noin 40 – 45 miljoonaan euroon aiemmalta noin 15 miljoonan euron tasolta. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Osakkeen hinta on PE-luvulla (14,4x) mitattuna jopa edullisesti arvostettu. Tosin PE7 (7 vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE), joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut on hieman korkealla tasolla ollen 21,4x. Vuoden 2017 tulokseen sisältyy valuuttakurssitappioita (2017: -6,3 vs 2016: +3,9), mikä selittää ehkä heikkoa tuloskehitystä verrattuna vuoteen 2016.

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 2,9 prosenttiin kevään 2018 0,75 euron osingolla. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Tilikausi 2017

Ponssen vuosi 2017

  • liikevaihto: 576,6 M EUR (517,4 M EUR / +11,4 %)
  • liiketulos (ebit): 67,4 M EUR (55,2 M EUR / +22,1 %)
  • nettotulos: 44,8 M EUR (45,7 M EUR / -2,0 %)
  • EPS: 1,61 EUR (1,64 EUR)
  • osinkoehdotus: 0,75 EUR (0,60 EUR)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +11 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvä markkinatilanne erityisesti Venäjällä. Venäjän ja Aasian liikevaihto kasvoi noin 76 miljoonasta 116 miljoonaan euroon vuoden 2017 aikana. P-Euroopassa kasvua oli +7,7 prosenttia.  Myös muiden aluiden liikevaihto kasvoi, mutta kasvuluvut jäivät noin 2-4 prosenttiin.

Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä. Myös vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti verrattuna viime vuoteen.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa ja oli noin 12 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016. Noin 60 miljoonaa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-40 M EUR) sekä palkkakulujen (-6,4 M EUR) johdosta. Nämä kulut kasvoivat liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen laskua selittää rahoituskulujen noin -13 miljoonan euron muutos vuoteen 2016 verrattuna. Vuonna 2016 rahoitustuotot olivat +3,1 miljoonaa euroa, kun nyt ne olivat tappiota -9,7 miljoonaa euroa. Tappio syntyi pääasiassa valuuttakurssitappioista. Tämä on hyvä huomioida, kun arvio tulevien vuosien tuloskehitystä, sillä valuuttakurssimuutokset heilahtelevat vuodesta toiseen.

Tilauskanta oli 2017 lopussa 124,6 miljoonaa euroa (123,9 M EUR).

Osinkoehdotus oli ennakoitua korkeampi eli 0,75 euroa (0,60 EUR). Osinko irtoaa yhtiökokouksen (9.4.2018) jälkeisenä päivänä. Osingon maksuaikataulu on vielä auki, sillä kutsu yhtiökokoukseen julkaistaneen maaliskuun aikana.

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymät olivat: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiön arvion mukaan markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja sen ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Ponssen näkymäarviot tuntuvat vaisuilta – ja monesti arviot ovat olleetkin varsin pessimistisiä, joita on sitten vuoden edetessä korjailtu ylöspäin. Yhtiön liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut vauhdikasta, sillä se on kasvanut noin 50 – 70 miljoonaa euroa per vuosi aina vuodesta 2013 (313 M EUR) alkaen. Vuoden 2017 liikevaihto oli siis 577 miljoonaa euroa.

Koska markkinatilanne on ”suotuisa”, niin liikevaihdon voidaan arvioida jatkavan kasvuaan. Jos kasvu on +4 prosenttia (oletuksena, että Venäjän kauppa käy), niin liikevaihto on arviolta (Talousmentor) 600 – 610 miljoonaa euroa. Jos liikevoitto (ebit) on edellisvuosien tapaan noin 11,5 – 12,0 prosenttia, niin liiketulos asettunee noin 70 – 75 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 liiketulos oli 67 miljoonaa euroa.

Segmentit

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

HUOM! Q4/2017-tulosraportti ei sisältänyt segmenttitietoja, joten tässä kappaleessa olevat tiedot perustuvat Q3-raporttiin.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 230,0 219,0 203,3 172,1 160,9
Keski-ja Etelä-Eurooppa 110,0 107,0 105,0 85,9 79,1
Venäjä ja Aasia 135,0 116,0 76,3 56,6 64,1
P- ja E-Amerikka 135,0 132,0 127,0 145,5 86,3
Muut 0,0 3,0 5,8 1,7 0,4
YHTEENSÄ 610,0 577,0 517,4 461,8 390,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 9,6 5,9 9,0
Keski-ja Etelä-Eurooppa 17,1 14,0 13,1
Venäjä ja Aasia 12,3 11,1 11,7
P- ja E-Amerikka 15,1 24,6 7,6
Muut 1,0 0,4 0,3
YHTEENSÄ 0,0 0,0 55,1 56,0 41,7

Pohjois-Eurooppa

Segmentin liikevaihdon kehitys on ollut hyvässä nousutrendissä jo varsin pitkään. Sen sijaan liikevoitto ei ole kehittynyt samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Ja liikevoittomarginaali on ollut noin 5 prosentin tuntumassa, kun se esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppa segmentillä on noin 15 prosentissa.

Hyvän markkinatilanteen johdosta myös tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi noin 230 miljoonaan euroon. Samoin liikevoittomarginaalin odotetaan pysyvän noin 5 prosentin tuntumassa, mikä tarkoittaisi noin 12 miljoonan euron liikevoittoa.

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Myös tämän segmentin liikevaihto on kasvanut nopeilla harppauksilla viime vuosien aikana. Toisin kuin P-Euroopassa, niin tässä liikevoittomarginaali on säilynyt nopeasta kasvusta huolimatta hyvänä ollen noin 15 prosentin tuntumassa.

Tilikauden 2017 liikevaihdon sekä liikevoiton odotetaan olevan noin hieman viimevuotista parempia eli noin 110 ja 19 miljoonaa euroa vastaavasti.

Venäjä ja Aasia

Segmentissä näkyy Venäjälle asetetut pakotteet sekä Venäjän talouden taantuma. Mikäli Venäjän tilanne helpottuu lähivuosien aikana, niin se voi näkyä myös segmentin liikevaihdon ja liikevoiton hyvänä kehityksenä.

Yhtiö arvioikin Q2 ja Q3/2017 tulosraporteissa, että Venäjän markkinatilanne on erinomainen. Koko tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 100 miljoonaa ja liikevoitto 17 – 20 miljoonaa euroa. Eli selvää kasvua viime vuoteen nähden.

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

P- ja E-Amerikassa vuonna 2016 alkanut liikevaihdon lasku (-12,7 %) jatkui H1/2017 aikana liikevaihdon laskiessa yli -15 prosenttia. Nyt Q3/2017 tulosraportissa Ponsse totesi, että markkinatilanne olisi parantunut alueella.

Tästä syystä tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto jäänee viime vuoden tasolle ollen noin 125 – 130 miljoonaa ja liikevoitto noin 15 miljoonaa euroa.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi yli +10 prosenttia 577 miljoonaan euroon edellisvuoden 517 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Etenkin Venäjän markkinakehitys oli vahvaa. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

ponsse-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 tulos jäi 45 miljoonaan euroon, mitä painoi valuuttakurssitappiot (-9,7 M EUR), kun ne edellisvuonna olivat voitollisia (+3,1 M EUR). Tämä huomioiden tulos kasvoi selvästi.

Yhtiön tilauskanta kasvoi 124,6 miljoonaan euroon (2016: 123,9 M EUR). Tilauskanta on ollut laskussa parin vuoden ajan, joten siinä mielessä tämä pienikin käänne oli positiivinen asia. Voi myös olla niinkin, että tilauksesta-toimitukseen läpimenoaika on nopeutunut niin, että tilauskannan koko on tästä syystä pienentynyt vuosien varrella.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan ja olevan noin 600 – 610 miljoonaa euroa. Tästä syystä myös tuloksen odotetaan kasvavan noin 50 miljoonaan euroon.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q42017

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä tilikauden 2017 aikana nousi 68 miljoonaan euroon.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 45 – 55 miljoonan euron tasolle. Tämä kehitys näyttää seuraavan tuloksen kehitystä varsin samaan tahtiin.

ponsse-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 20 – 30 miljoonaan euroon. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

ponsse-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaassa rahavirrassa (FCF) silmään osuus vuoden 2012 negatiivinen luku. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että kyse on todennäköisesti rahavirtojen ajoituksesta. Näin siksi, että liiketoiminnan rahavirta ja capex-investoinnit olivat vuosiin 2011 ja 2013 nähden selvästi poikkeavia.

Kun vuosien 2011 – 2013 vapaita rahavirtoja sopivasti tasoittelee, niin noin 15 miljoonan euron rahavirrat ovat nousseet nykyiseen noin 20 – 25 miljoonaan euroon. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin odotuksissa on, että rahavirrat nousevat lähemmäksi 30 miljoona euroa. Näin hyvä osingon kehitys saanee jatkoa.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2018 osinko on 0,75 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (25,70 eur) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

ponsse-osinko-q42017

Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 60 – 70 prosentissa viimeisten kolmen vuoden ajan. Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2018 toiselta puoliskolta alkaen, kun Vieremän tehdas on saatu tuotantokuntoon.

Arvostus

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on suhteellisen edullisesti hinnoiteltu, sillä PE on 14,4x. Myös PE3 ja PE7 (eli kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE) ovat hyvällä tasolla eli 15,3x ja 21,4x.

Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin PE:t ovat ehkä parempia mittareita pitkän aikavälin tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. Vuosikymmenen alun marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, kun nyt ne ovat olleet 8 – 9 prosentissa. Kysymys onkin se, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

ponsse-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 prosenttia. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentin tasolta yli 30 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+50) sekä osingonmaksulla (–21). Oikaisu on yhteensä +29 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (13.2.2018) 25,70 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,72 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 150 610 577 517 462 391 313 315 328
Liikevoitto 16 73 67 55 56 42 23 24 29
Nettotulos 13 50 45 46 41 30 9 14 15
Marginaali 8,7% 8,2% 7,8% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6%
EPS 0,46 0,00 1,79 1,61 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 72 43 37 26 13 12 14 16
Liikearvo 4 4 4 4 3 3 3 3
Muut varat 298 298 261 238 190 171 165 155
Tase yhteensä 374 345 302 268 206 186 182 174
Oma pääoma 206 177 150 118 86 68 81 79
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 68 68 60 62 52 60 56 39
Muut vastuut 100 100 92 88 68 58 45 56
Tase yhteensä 374 345 302 268 206 186 182 174
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 62 57 54 44 37 38 13 25
Investoinnit: Capex -32 -38 -28 -24 -19 -11 -18 -9
Vapaa rahavirta (FCF) 30 19 26 20 18 27 -5 16
Investoinnit: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 30 19 26 20 18 27 -5 16
Rahoitus: Voitonjako -21 -17 -15 -13 -8 -7 -10 -10
Rahoitus: Muut -9 9 -4 12 -9 -16 16 0
Rahavarojen muutos 0 11 7 19 1 4 1 6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinkotuotto 3,2% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0%
Osinko/nettotulos 45,9% 46,6% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3%
Osinko/FCF 76,4% 110,4% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0% 61,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,4 25,8 26,4 32,1 31,2
PE (3v) 15,3 16,8 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6 32,7
PE 14,4 16,4 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1
Oma pääoma/osake 7,37 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82
P/B 3,49 4,17 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48
ROE 26,1% 27,5% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5%
ROI 28,1% 29,5% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2%
Omavaraisuusaste 55,1% 51,3% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4%
Gearing -1,9% 14,1% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset