Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 17.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (17.4.2018)27,25 EURMarkkina-arvo0,76 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,82 EUR Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2018e610 M EUR (+5,7 %)Nettotulos 2018e50 M EUR (+11,1 %)
PE15,2ROE26,2 %

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PONSSE17.4.2018 | 27,25 EUR
27
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 27/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 ja yhtiö pienehkö koko markkina-arvolla mitattuna. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 313 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 600 – 610 miljoonaa euroa, joten liikevaihto on lähes tuplaantunut 5 vuodessa. Myös nettotulos on noussut noin 45 – 50 miljoonaan euroon aiemmalta noin 15 miljoonan euron tasolta. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Osakkeen hinta on PE-luvulla (15,2x) mitattuna jopa edullisesti arvostettu. Tosin PE7 (7 vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE), joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut, on hieman korkeammalla tasolla ollen 22,7x.

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 3,0 prosenttiin kevään 2019 osinkoennusteen ollessa 0,82 euroa. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Tilikausi 2018

Ponssen Q1/2018

  • liikevaihto: 142,1 M EUR (129,9 M EUR / +9,4 %)
  • liiketulos (ebit): 17,1 M EUR (14,3 M EUR / +19,2 %)
  • nettotulos: 11,7 M EUR (11,2 M EUR / +4,3 %)
  • EPS: 0,42 EUR (0,40 EUR)

Ponssen vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +9,4 prosenttia. Yhtiön mukaan metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla.

Alueittain Venäjän ja Aasian jatkoi vahvaa kasvuaan (28,7 vs 20,5 M EUR), mutta myös Keski- ja Etelä-Euroopan myynti (28,7 vs 24,7 M EUR) kehittyi hyvin Q1:n aikana. P-Euroopan myynti jäi sen sijaan hieman edellisvuodesta (58,7 vs 61,1 M EUR).

Yhtiön tilauskanta hyppäsi 173,8 miljoonaan euroon, kun 3 kuukautta sitten eli Q4/2017 se oli 124,6 miljoonaa euroa. Viimeksi tilauskanta on ollut tällä tasolla alkuvuoden 2015 aikana.

Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä. Vaihtokoneiden liikevaihto oli Q1/2017 tasolla.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa (+2,8 M EUR) ja oli noin 17,1 miljoonaa euroa (Q1/2017: 14,3 M EUR). Noin +12 miljoonaa euroa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-5 M EUR) sekä palkka (-1,6 M EUR) ja muiden kulujen (-1,7 M EUR) johdosta. Joka tapauksessa liiketulos kasvoi liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen kasvu jäi vain +4,3 prosenttiin, mitä selittää -1,8 miljoonaa euroa korkeammat rahoituskulut (valuuttakurssien muutoksia) verrattuna Q1/2017.

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymät olivat: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiön arvion mukaan markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja sen ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Ponssen näkymäarviot tuntuvat vaisuilta – ja monesti arviot ovat olleetkin varsin pessimistisiä, joita on sitten vuoden edetessä korjailtu ylöspäin. Yhtiön liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut vauhdikasta, sillä se on kasvanut noin 50 – 70 miljoonaa euroa per vuosi aina vuodesta 2013 (313 M EUR) alkaen.

Q1-raportin perusteella tulosennusteisiin (Talousmentor) ei tarvitse tehdä muutosta. Näin voidaan toistaa edellisen kerran arvio. Koska markkinatilanne on ”suotuisa”, niin liikevaihdon voidaan arvioida jatkavan kasvuaan. Jos kasvu on +4 prosenttia (oletuksena, että Venäjän kauppa käy), niin liikevaihto on arviolta 600 – 610 miljoonaa euroa.

Jos liikevoitto (ebit) on edellisvuosien tapaan noin 11,5 – 12,0 prosenttia, niin liiketulos asettunee noin 70 – 75 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 liiketulos oli 67 miljoonaa euroa.

Segmentit

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 220,0 218,9 203,3 172,1 160,9
Keski-ja Etelä-Eurooppa 115,0 107,0 105,0 85,9 79,1
Venäjä ja Aasia 135,0 115,9 76,3 56,6 64,1
P- ja E-Amerikka 137,5 131,8 127,0 145,5 86,3
Muut 2,5 3,0 5,8 1,7 0,4
YHTEENSÄ 610,0 576,6 517,4 461,8 390,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 11,5 10,5 9,6 5,9 9,0
Keski-ja Etelä-Eurooppa 16,0 14,3 17,1 14,0 13,1
Venäjä ja Aasia 25,0 22,6 12,3 11,1 11,7
P- ja E-Amerikka 19,0 17,9 15,1 24,6 7,6
Muut 1,5 2,1 1,0 0,4 0,3
YHTEENSÄ 73,0 67,4 55,1 56,0 41,7

Pohjois-Eurooppa

Segmentin liikevaihdon kehitys on ollut hyvässä nousutrendissä jo varsin pitkään. Sen sijaan liikevoitto ei ole kehittynyt samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Ja liikevoittomarginaali on ollut noin 5 prosentin tuntumassa, kun se esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppa segmentillä on noin 15 prosentissa.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +7,7 prosenttia, mutta liiketulosmarginaali jäi edelleen alle 5 prosentin rajan. Q1/2018 liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta, joten tätä kehitystä on hyvä pitää silmällä seuraavassa Q2/2018 raportissa.

Q1:n aikana segmentin liikevaihto laski noin -2,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 ennustettua liikevaihtoa laskettiin noin 220 – 225 miljoonaan euroon aiemmasta 230 miljoonasta eurosta. Liikevoiton odotetaan olevan 11,5 miljoonaa euroa, missä hienoista kasvua edellisvuoden 10,5 miljoonasta eurosta. Mutta edelleen marginaali jää varsin alhaiseksi.

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Myös tämän segmentin liikevaihto on kasvanut nopeilla harppauksilla viime vuosien aikana. Toisin kuin P-Euroopassa, niin tässä liikevoittomarginaali on säilynyt nopeasta kasvusta huolimatta hyvänä ollen noin 15 prosentin tuntumassa.

Q1:n aikana segmentin liikevaihto kasvoi noin +4,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 liikevaihdon sekä liikevoiton odotetaan olevan hieman viimevuotista parempia eli noin 115 ja 16 miljoonaa euroa vastaavasti.

Venäjä ja Aasia

Segmentissä näkyy Venäjälle asetetut pakotteet sekä Venäjän talouden taantuma. Vuoden 2018 alun aikana pakotteita on taas asetettu Venäjälle, joten tämä voi näkyä myös Ponssen tilauksissa, mikäli Venäjän talous kärsii pakotteiden johdosta.

Viimeisen vuoden aikana Venäjän markkinatilanne on kuitenkin ollut erinomainen. Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 135 miljoonaa ja liikevoitto 25 miljoonaa euroa. Arvio perustuu ajatukseen, että markkinatilanne jatkuu vahvana vuonna 2018.

Q1:n aikana segmentin liikevaihto kasvoi noin +7,2 miljoonaa euroa.

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

P- ja E-Amerikan liikevaihto kasvoi hieman vuonna 2017. Vastaavanlaista kasvua odotetaan vuodelle 2018, ja liikevaihtoennusteena on 135 – 140 miljoonaa euroa (2017: 131,8 M EUR).

Q1:n aikana segmentin liikevaihto kasvoi noin +2,5 miljoonaa euroa.

Myös tilikauden 2018 ennustetun liiketuloksen odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2017 ollen noin 19 miljoonaa euroa (2017: 17,9 M EUR).

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi yli +10 prosenttia 577 miljoonaan euroon edellisvuoden 517 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Etenkin Venäjän markkinakehitys oli vahvaa. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

Tilikauden 2017 tulos jäi 45 miljoonaan euroon, mitä painoi valuuttakurssitappiot (-9,7 M EUR), kun ne edellisvuonna olivat voitollisia (+3,1 M EUR). Tämä huomioiden tulos kasvoi selvästi.

ponsse-tuloslaskelma-q12018

Alkuvuoden 2018 aikana vahva kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +9,4 prosenttia. Myös nettotulos kasvoi, mutta kasvu jäi +4,3 prosenttiin. Kasvaneet materiaali- ja palvelukulut (-5 M EUR) sekä palkka (-1,6 M EUR) ja muiden kulut (-1,7 M EUR) näkyi tuloskehityksen jäämisessä liikevaihdon kasvua alhaisemmaksi.

Yhtiön tilauskanta kasvoi selvästi 173,8 miljoonaan euroon (Q4/2017: 124,6 M EUR). Tilauskanta oli ollut laskussa parin vuoden ajan, joten siinä mielessä tämä käänne on positiivinen asia.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan ja olevan noin 600 – 610 miljoonaa euroa. Mikäli tulosmarginaalit ovat noin 8 prosentin tuntumassa, niin silloin myös tuloksen odotetaan kasvavan noin 50 miljoonaan euroon.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q12018

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä tilikauden 2017 aikana nousi 68 miljoonaan euroon.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 45 – 55 miljoonan euron tasolle. Tämä kehitys näyttää seuraavan tuloksen kehitystä varsin samaan tahtiin.

ponsse-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 20 – 30 miljoonaan euroon. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa. Tilikauden 2018 capex-investointien odotetaan olevan edellisvuotta alhaisempia ja jäävän noin 30 miljoonaan euroon.

ponsse-vapaa-rahavirta-q12018

Vapaassa rahavirrassa (FCF) silmään osuus vuoden 2012 negatiivinen luku. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että kyse on todennäköisesti rahavirtojen ajoituksesta. Näin siksi, että liiketoiminnan rahavirta ja capex-investoinnit olivat vuosiin 2011 ja 2013 nähden selvästi poikkeavia.

Kun vuosien 2011 – 2013 vapaita rahavirtoja sopivasti tasoittelee, niin noin 15 miljoonan euron rahavirrat ovat nousseet nykyiseen noin 20 – 25 miljoonaan euroon. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin odotuksissa on, että rahavirrat nousevat lähemmäksi 30 miljoona euroa. Näin hyvä osingon kehitys saanee jatkoa.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2018 osinko oli 0,75 euroa. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,82 euron osinko, joka tällä osakkeen hinnalla (27,25 eur) antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

ponsse-osinko-q12018

Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 60 – 70 prosentissa viimeisten kolmen vuoden ajan. Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2018 toiselta puoliskolta alkaen, kun Vieremän tehdas on saatu tuotantokuntoon.

Arvostus

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on suhteellisen edullisesti hinnoiteltu, sillä PE on 15,2x. Myös PE3 ja PE7 (eli kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE) ovat hyvällä tasolla eli 16,2x ja 22,7x.

Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin PE:t ovat ehkä parempia mittareita pitkän aikavälin tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. Vuosikymmenen alun marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, kun nyt ne ovat olleet 8 – 9 prosentissa. Kysymys onkin se, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

ponsse-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 prosenttia. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentin tasolta yli 30 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+38) sekä osingonmaksulla (-21). Oikaisu on yhteensä +17 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (17.4.2018) 27,25 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,76 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 143 142 610 577 517 462 391 313 315 328
Liikevoitto 17 17 73 67 55 56 42 23 24 29
Nettotulos 13 12 50 45 46 41 30 9 14 15
Marginaali 9,1% 8,5% 8,2% 7,8% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6%
EPS 0,46 0,43 1,79 1,61 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 72 43 37 26 13 12 14 16
Liikearvo 4 4 4 4 3 3 3 3
Muut varat 303 298 261 238 190 171 165 155
Tase yhteensä 379 345 302 268 206 186 182 174
Oma pääoma 204 177 150 118 86 68 81 79
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 68 68 60 62 52 60 56 39
Muut vastuut 107 100 92 88 68 58 45 56
Tase yhteensä 379 345 302 268 206 186 182 174
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 65 57 54 44 37 38 13 25
Investoinnit: Capex -30 -38 -28 -24 -19 -11 -18 -9
Vapaa rahavirta (FCF) 35 19 26 20 18 27 -5 16
Investoinnit: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 35 19 26 20 18 27 -5 16
Rahoitus: Voitonjako -21 -17 -15 -13 -8 -7 -10 -10
Rahoitus: Muut -14 9 -4 12 -9 -16 16 0
Rahavarojen muutos 0 11 7 19 1 4 1 6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinkotuotto 3,0% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0%
Osinko/nettotulos 45,9% 46,6% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3%
Osinko/FCF 65,5% 110,4% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0% 61,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 22,7 25,8 26,4 32,1 31,2
PE (3v) 16,2 16,8 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6 32,7
PE 15,2 16,4 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1
Oma pääoma/osake 7,29 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82
P/B 3,74 4,17 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48
ROE 26,2% 27,5% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5%
ROI 28,2% 29,5% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2%
Omavaraisuusaste 53,8% 51,3% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4%
Gearing -2,0% 14,1% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset