Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 2.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e PONSSE Ennuste
Osake (2.6.2018) 30,65 Osinko 12 kk 0,82 2,7%
Markkina-arvo (Mrd) 0,9 Osinko/EPS 42% 4v ka
Liikevaihto (M) 615 (+6,6%) Osinko/FCF 76% 4v ka
Nettotulos (M) 50 (+11,1%) Omav.aste 54%
EPS 1,79 Gearing -2%
PE 17,1 ROE 26,2%
PB 4,2 ROI 28,2%

Ponssen tulosraportit voi ladata osoitteesta:
http://www.ponsse.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/taloudelliset-raportit

Yhteenveto

PONSSE2.6.2018 | 30,65 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 313 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 610 – 620 miljoonaa euroa, joten liikevaihto on lähes tuplaantunut 5 vuodessa. Myös nettotulos on noussut noin 45 – 50 miljoonaan euroon aiemmalta noin 15 miljoonan euron tasolta. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Osakkeen viimeaikaisen kurssinousun seurauksena PE-luku on noussut 17,2x, joten osaketta voi nyt pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Tosin PE7 (7 vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE), joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut, on hieman korkeammalla tasolla ollen 25,5x.

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 2,7 prosenttiin kevään 2019 osinkoennusteen ollessa 0,82 euroa. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Tilikausi 2018

Ponssen Q1/2018

  • liikevaihto: 142,1 M EUR (129,9 M EUR / +9,4 %)
  • liiketulos (ebit): 17,1 M EUR (14,3 M EUR / +19,2 %)
  • nettotulos: 11,7 M EUR (11,2 M EUR / +4,3 %)
  • EPS: 0,42 EUR (0,40 EUR)

Ponssen vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +9,4 prosenttia. Yhtiön mukaan metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla.

Alueittain Venäjän ja Aasian jatkoi vahvaa kasvuaan (28,7 vs 20,5 M EUR), mutta myös Keski- ja Etelä-Euroopan myynti (28,7 vs 24,7 M EUR) kehittyi hyvin Q1:n aikana. P-Euroopan myynti jäi sen sijaan hieman edellisvuodesta (58,7 vs 61,1 M EUR).

Yhtiön tilauskanta hyppäsi 173,8 miljoonaan euroon, kun 3 kuukautta sitten eli Q4/2017 se oli 124,6 miljoonaa euroa. Viimeksi tilauskanta on ollut tällä tasolla alkuvuoden 2015 aikana.

Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä. Vaihtokoneiden liikevaihto oli Q1/2017 tasolla.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa (+2,8 M EUR) ja oli noin 17,1 miljoonaa euroa (Q1/2017: 14,3 M EUR). Noin +12 miljoonaa euroa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-5 M EUR) sekä palkka (-1,6 M EUR) ja muiden kulujen (-1,7 M EUR) johdosta. Joka tapauksessa liiketulos kasvoi liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen kasvu jäi vain +4,3 prosenttiin, mitä selittää -1,8 miljoonaa euroa korkeammat rahoituskulut (valuuttakurssien muutoksia) verrattuna Q1/2017.

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymät olivat: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiön arvion mukaan markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja sen ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Ponssen näkymäarviot tuntuvat vaisuilta – ja monesti arviot ovat olleetkin varsin pessimistisiä, joita on sitten vuoden edetessä korjailtu ylöspäin. Yhtiön liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut vauhdikasta, sillä se on kasvanut noin 50 – 70 miljoonaa euroa per vuosi aina vuodesta 2013 (313 M EUR) alkaen.

Q1-raportin perusteella tulosennusteisiin (Talousmentor) ei tarvitse tehdä muutosta. Näin voidaan toistaa edellisen kerran arvio. Koska markkinatilanne on ”suotuisa”, niin liikevaihdon voidaan arvioida jatkavan kasvuaan. Jos kasvu on +5 prosenttia (oletuksena, että Venäjän kauppa käy), niin liikevaihto on arviolta 610 – 620 miljoonaa euroa.

Jos liikevoitto (ebit) on edellisvuosien tapaan noin 11,5 – 12,0 prosenttia, niin liiketulos asettunee noin 70 – 75 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 liiketulos oli 67 miljoonaa euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Ennusteet on tehty konsernitietojen perusteella, sillä Ponssen segmenttitiedot eivät ole tarpeeksi selvät. Yhtiö ilmoittaa segmenttien liikevaihtotietona prosenttiosuuden myynnistä, joita käyttäen voi laskea segmenttikohtaisen liikevaihdon euroina. Mutta, jos näin tekee, niin nämä luvut eivät täsmää yhtiön vuoden lopussa raportoimiin euromääräisiin lukuihin. Virhemarginaali on jopa yli 10 prosentin luokkaa, joten tästä syystä päätin hyödyntää vain konsernitietoja.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 615,0 187,9 145,0 140,0 142,1 576,6 178,3 139,6 128,8 129,9
Muutos (%) 6,7% 5,4% 3,9% 8,7% 9,4% 11,5% 6,4% 23,9% 5,6% 12,9%
Liiketulos 73,0 21,4 19,5 15,0 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Muutos (%) 8,3% 3,9% 4,8% 7,9% 19,6% 22,1% 13,2% 72,2% -1,4% 18,2%
Marginaali 11,9% 11,4% 13,4% 10,7% 12,0% 11,7% 11,6% 13,3% 10,8% 11,0%

Liikevaihtoennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin Ponssen vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +9,4 prosenttia. Yhtiön mukaan metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla. Vieremän tehtaan ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Tämä ennakoinee hyvää myynnin kehitystä vuodelle 2018. Olen arvioissani kuitenkin hieman varovainen ja päädyin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteessani 610 – 620 miljoonaan euroon. Toki tämäkin toisi noin +7 prosentin parannuksen liikevaihtoon.

Liiketulosennuste

Ponssen tilikauden 2018 liiketulosennusteena oli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017” (67,4 M EUR).

Tämä kuulostaa hieman varovaiselta arviolta, ja kuten edellä totesin, niin monesti Ponsse on antanut varovaisia arvioita, joita on sitten korjattu tilikauden edetessä.

Alkuvuoden 2018 liiketulos parani lähes +20 prosenttia (+2,8 M EUR) ja marginaali oli 12 prosenttia. Olen omassa liiketulosennusteessa lähtenyt ajatuksesta, että marginaali pysyisi tällä noin 12 prosentin tasolla. Liiketuloksen kasvun odotan tasaantuvan vuoden kuluessa, mutta en usko, että alkuvuoden +2,8 miljoonan euron liiketuloksen etumatka kutistuisi vuoden aikana.

Näin liiketulosennusteenani on 70 – 75 miljoonaa euroa, mikä on suurempi kuin yhtiön itsensä antama arvio.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 73,0 21,4 19,5 15,0 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Rahoituskulut -8,0 -2,1 -2,1 -2,1 -1,7 -9,6 -3,1 -0,9 -5,8 0,2
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 65,0 19,3 17,4 12,9 15,4 57,8 17,5 17,7 8,1 14,5
Verot -15,0 -4,4 -4,0 -2,9 -3,7 -13,0 -2,7 -4,3 -2,7 -3,3
Nettotulos 50,0 14,9 13,4 10,0 11,7 44,8 14,8 13,4 5,4 11,2

Loppuvuoden rahoituskuluina (ja rahoitustuottoina) olen käyttänyt kaavamaisesti -2,1 miljoonaa euroa, jolla sain koko vuoden kuluiksi yhteensä noin -8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 kulut olivat -9,6 miljoonaa, mutta vuonna 2016 ne olivat +3,1 miljoonaa euroa tuottoa. Eli vuotuiset ja etenkin kvartaalikohtaiset heilahtelut ovat isoja.

Veroasteena olen käyttänyt 22,5 prosentin veroa, millä tasolla verot olivat vuosina 2016 ja 2017. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on 47,5 – 52,5 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi yli +10 prosenttia 577 miljoonaan euroon edellisvuoden 517 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Etenkin Venäjän markkinakehitys oli vahvaa. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

Tilikauden 2017 tulos jäi 45 miljoonaan euroon, mitä painoi valuuttakurssitappiot (-9,7 M EUR), kun ne edellisvuonna olivat voitollisia (+3,1 M EUR). Tämä huomioiden tulos kasvoi selvästi.

ponsse-tuloslaskelma-q12018

Alkuvuoden 2018 aikana vahva kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +9,4 prosenttia. Myös nettotulos kasvoi, mutta kasvu jäi +4,3 prosenttiin. Kasvaneet materiaali- ja palvelukulut (-5 M EUR) sekä palkka (-1,6 M EUR) ja muiden kulut (-1,7 M EUR) näkyi tuloskehityksen jäämisessä liikevaihdon kasvua alhaisemmaksi.

Yhtiön tilauskanta kasvoi selvästi 173,8 miljoonaan euroon (Q4/2017: 124,6 M EUR). Tilauskanta oli ollut laskussa parin vuoden ajan, joten siinä mielessä tämä käänne on positiivinen asia.

Kuten Ennusteet-kappaleessa totesin, niin odotan tilikauden 2018 liikevaihdon jatkavan kasvuaan ja arvioin sen olevan noin 610 – 620 miljoonaa euroa. Päädyin tulosennusteessani noin 47,5 – 52,5 miljoonaan euroon.

Tämä pitäisi tulosmarginaalin noin 8 prosentissa ja olisi hieman vuoden 2017 tasoa (7,8 %) parempi. Parin vuoden takaisiin noin 9 prosentin marginaaleihin on vielä hieman matkaa. Vuosikymmenen alussa marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, joten kysymys on, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on suhteellisen oikein hinnoiteltu, sillä PE on 17,1x. Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat ehkä parempia mittareita yhtiön tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 18,2x ja 25,5x, joten nekin näyttävät osakkeen olevan ”oikealla tasolla”.

ponsse-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 prosenttia. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentista yli 30 prosenttiin.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q12018

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä tilikauden 2017 aikana nousi 68 miljoonaan euroon.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 45 – 55 miljoonan euron tasolle. Tämä kehitys näyttää seuraavan tuloksen kehitystä varsin samaan tahtiin.

ponsse-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 30 miljoonaan euroon ja ovat olleet noin 50 – 70 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

Vapaassa rahavirrassa (FCF) silmään osuus vuoden 2012 negatiivinen luku. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että kyse on todennäköisesti rahavirtojen ajoituksesta. Näin siksi, että liiketoiminnan rahavirta ja capex-investoinnit olivat vuosiin 2011 ja 2013 nähden selvästi poikkeavia.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osinko tarkoittaa noin -21 miljoonan euron kassastamaksua. Kun tämä suhteuttaa parin vuoden takaisiin vapaisiin rahavirtoihin, niin ne ovat olleet aika lähellä yksi-suhde-yhteen. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin voidaan ehkä odottaa, että vapaat rahavirrat nousisivat yli 30 miljoonaan euroon.

Näin osingolle jäisi tilaa jatkaa nousuaan ja samalla rahaa jäisi velkojen hoitoon. Korollisia velkoja on 68 miljoonaa euroa, joten osinkojen jälkeen rahavirtoja jäisi karkeasti laskien noin 5 – 10 miljoonaa euroa. Tämä riittäisi hyvin lainojen lyhennyksiin – varsinkin, kun muistetaan, että kassassa on käteistä noin 55 miljoonaa euroa.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2018 osinko oli 0,75 euroa. Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

ponsse-osinko-q12018

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 75 prosentissa (4 vuoden keskiarvo). Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2018 toiselta puoliskolta alkaen, kun Vieremän tehdas on saatu tuotantokuntoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,82 4/2018 0,75 4/2017 0,60
YHTEENSÄ 0,82 0,75 0,60
+9,3% +25,0% +9,1%

Ponssen osinko on noussut vuosien varrella 0,05 – 0,15 euron vuosivauhdilla. Arvioin, että kevään 2019 osinko nousisi noin 0,05 – 0,10 euroa, josta valitsin ennusteeksi skaalan puolivälistä. Näin kevään 2019 osinkoennusteena on 0,82 euroa, joka tällä osakkeen hinnalla (30,65 eur) antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+38) sekä osingonmaksulla (-21). Oikaisu on yhteensä +17 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (2.6.2018) 30,65 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,86 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 222,5 218,9 203,3 172,1 160,9
Keski-ja Etelä-Eurooppa 115,0 107,0 105,0 85,9 79,1
Venäjä ja Aasia 135,0 115,9 76,3 56,6 64,1
P- ja E-Amerikka 137,5 131,8 127,0 145,5 86,3
Muut 5,0 3,0 5,8 1,7 0,4
YHTEENSÄ 615,0 576,6 517,4 461,8 390,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 11,5 10,5 9,6 5,9 9,0
Keski-ja Etelä-Eurooppa 16,0 14,3 17,1 14,0 13,1
Venäjä ja Aasia 25,0 22,6 12,3 11,1 11,7
P- ja E-Amerikka 19,0 17,9 15,1 24,6 7,6
Muut 1,5 2,1 1,0 0,4 0,3
YHTEENSÄ 73,0 67,4 55,1 56,0 41,7
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 140 142 615 577 517 462 391 313 315 328
Liikevoitto 15 17 73 67 55 56 42 23 24 29
Nettotulos 10 12 50 45 46 41 30 9 14 15
Marginaali 7,1% 8,5% 8,1% 7,8% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6%
EPS 0,36 0,43 1,79 1,61 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 72 43 37 26 13 12 14 16
Liikearvo 4 4 4 4 3 3 3 3
Muut varat 303 298 261 238 190 171 165 155
Tase yhteensä 379 345 302 268 206 186 182 174
Oma pääoma 204 177 150 118 86 68 81 79
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 68 68 60 62 52 60 56 39
Muut vastuut 107 100 92 88 68 58 45 56
Tase yhteensä 379 345 302 268 206 186 182 174
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 65 57 54 44 37 38 13 25
Investoinnit: Capex -30 -38 -28 -24 -19 -11 -18 -9
Vapaa rahavirta (FCF) 35 19 26 20 18 27 -5 16
Investoinnit: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 35 19 26 20 18 27 -5 16
Rahoitus: Voitonjako -21 -17 -15 -13 -8 -7 -10 -10
Rahoitus: Muut -14 9 -4 12 -9 -16 16 0
Rahavarojen muutos 0 11 7 19 1 4 1 6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinkotuotto 2,7% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0%
Osinko/nettotulos 45,9% 46,6% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3%
Osinko/FCF 65,5% 110,4% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0% 61,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 25,5 25,8 26,4 32,1 31,2
PE (3v) 18,2 16,8 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6 32,7
PE 17,1 16,4 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1
Oma pääoma/osake 7,29 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82
P/B 4,20 4,17 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48
ROE 26,2% 27,5% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5%
ROI 28,2% 29,5% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2%
Omavaraisuusaste 53,8% 51,3% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4%
Gearing -2,0% 14,1% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1%

 

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset