Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 16.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e PONSSE Ennuste
Osake (16.4.2019) 29,70 Osinko 12 kk 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 0,8 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 670 (+9,5%) Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (M) 51 (+15,9%) Osinko/FCF 81% 4v ka
EPS 1,82 Omav.aste 54%
PE 16,3 Gearing 2%
EV/EBIT 11,9 ROE 23,7%
PB 3,6 ROI 24,5%

Ponssen tulosraportit voi ladata osoitteesta:
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/julkaisut#/

Yhteenveto

PONSSE16.4.2019 | 29,70 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku keväällä 2013 sekä osinkotuoton jääminen alle 3 prosentin pisterajan. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2015 alkaen, jolloin liikevaihto oli 462 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 liikevaihto oli noin 612 miljoonaa euroa. Sen sijaan +150 miljoonaa euroa kasvanut liikevaihto ei ole pystynyt nostamaan tulosta, vaan se on pysynyt 40 – 45 miljoonassa eurossa jo useamman vuoden ajan.

PE-luku on 16,3x (osake 29,70 EUR) eli osakkeen voi ajatella olevan kohdalleen hinnoiteltu. Mikäli yhtiö saa uuden Vieremän tehtaan myötä kannattavuusmarginaalit palautettua takaisin noin 8,5 – 9,0 prosentin tasolle, niin silloin osake olisi houkuttelevasti hinnoiteltu. Toisaalta, mikäli hyvä suhdannetilanne kääntyy heikommaksi, niin liikevaihdon vahva kehitys olisi valunut hukkaan, kun siitä ei olisi saatu irti tulosparannusta. Tällöin osake olisikin kalliisti hinnoiteltu.

Osinko on noussut nyt 6 vuotta peräjälkeen ja kevään 2019 osinko oli 0,80 euroa (2018: 0,75 EUR). Osingon suhde tulokseen (45 %) ja vapaisiin rahavirtoihin (75 %) on pysynyt hyvällä tasolla, joten nousevan osinkokehityksen voi odottaa jatkuvan. Osinkosijoittajaa mietityttää vain se, että osinkotuotto jää 2,9 prosenttiin.

Tilikausi 2019

Ponssen Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 143,1 142,1 0,7%
Liiketulos (ebit) 12,9 17,1 -24,7%
Nettotulos 10,2 11,7 -13,1%
EPS (EUR) 0,36 0,42

Ponssen Q1:n liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi (+0,7 %). Yhtiö kertoi, että osa uusien koneiden laskutuksesta siirtyy Q2:lle komponenttipulan johdosta. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi ja vaihtokoneiden kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla pitäen sen liikevaihdon vertailukauden tasolla.

Yhtiö sai uusia tilauksia 223 miljoonan euron edestä (Q1/2018: 193 M EUR) ja tilauskanta on nyt 368 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 lopussa tilauskanta oli 295 miljoonaa euroa, joten kysyntätilanne on pysynyt vahvana. Toivoa sopii, että yhtiö saa komponenttipulan ratkaistua nopeasti, jotta se pääsee hyödyntämään täysimääräisesti syntynyttä tilauskantaansa.

Q1:n liiketulos laski rumat -25 prosenttia. Yhtiö kertoo laskun syyksi kohonneet tuotannon kustannukset sekä sen, että osa laskutuksesta siirtyi Q2:lle. Tuloslaskelmasta nähdäänkin, että ”Materiaalit ja palvelut” (+13 %) ja ”palkat” (+8,8 %) nousivat yhteensä noin -14 miljoonaa euroa. Liiketulos laski ”vain” -4,2 miljoonaa euroa, joten suurin selittävä tekijä oli varaston arvon kasvu +12 miljoonalla eurolla.

Nettotulos laski -13 prosenttia eli noin -1,5 miljoonaa euroa, mitä selittää noin +2,1 miljoonaa euroa alhaisemmat rahoituskulut.

Näkymät vuodelle 2019

Ponssen näkymäarvio vuodelle 2019 on:

euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018 (61,8 M EUR). Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana komponenttien saatavuus tulee jatkumaan erittäin haastavana”.

”Markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden.”

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 162 149 8,7% 670 613 9,4%
Liiketulos (ebit) 16,5 12,4 33,1% 70,0 61,8 13,3%
Nettotulos (omistajille) 11,5 7,4 55,4% 51,0 43,7 16,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 0,85 0,80

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Ponsse: Ennusteet -sivulle.

Tuloksen kehitys

Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi +6 prosenttia, mutta tulos jäi 44 miljoonaan euroon. Yhtiön uusi Vieremän tehtaan käyttöönotto jarrutti Q3:n tuotantoa ja toi lisäkuluja, joka painoi tulosta. Komponenttipula vaikutti myös negatiivisesti tuloksentekokykyyn.

ponsse-tuloslaskelma-q12019

Yhtiön tilauskanta kasvoi selvästi ja oli Q1/2019 noin 368 miljoonaa euroa (Q1/2018: 174 M EUR). Oheisessa kuvassa on tilauskannan kehitys vuodesta 2016 alkaen. Ja kuten nähdään, niin tilauskannan koko on kasvanut nopeaa tahtia.

ponsse-tilauskanta-q12019

Ponssen kohdalla omana huolenaiheenani on se, että vaikka liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 noin +150 miljoonalla eurolla, niin nettotulos ei ole kehittynyt juurikaan. Tämä kehitys näkyy hyvin yllä olevissa kaavioissa. Ja yhtiön vuoden 2019 näkymäarvion perusteella vuodesta 2019 tulisi viides heikko tuloskehitysvuosi peräkkäin. Miten tulokselle käy, jos ja kun nyt jo pitkään jatkunut suhdannetilanne kääntyy? Valuuko nykyinen hyvä suhdanne hukkaan, kun hyvää liikevaihdon kehitystä ei ole saatu hyödynnettyä?

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 660 – 690 miljoonaa euroa. Päädyin tulosennusteessani noin 47,5 – 52,5 miljoonaan euroon.

Tulosmarginaali olisi noin 7,6 prosenttia eli edelleen jäätäisiin vuosien 2015 – 2016 noin 8,9 prosentin marginaaleista. Tähän marginaalin laskuun vaikuttaa vaikea komponenttien saatavuus, joka nostaa kuluja ja vaikeuttaa toimituksia. Vuosikymmenen alussa marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, joten kysymys on, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on kohdalleen hinnoiteltu, sillä PE on 16,3x. Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat ehkä parempia mittareita yhtiön tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 17,8x ja 21,9x, joten nekin näyttävät osakkeen olevan varsin kohdalleen hinnoiteltu.

ponsse-roe-roi-q12019

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 20 – 30 prosenttia. Tässä näkyy myös yhtiön kannattavuuskehityksen (marginaalit) kääntyminen laskuun. Vaikka euromääräinen tulos on pysynyt ennallaan, niin ROE/ROI on laskenut oman pääoman kasvun myötä.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q12019

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä tilikauden 2017 aikana nousi 69 miljoonaan euroon.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 50 – 60 miljoonan euron tasolle.

ponsse-rahavirta-q12019

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 30 miljoonaan euroon ja ovat olleet noin 50 – 70 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

Vapaassa rahavirta (FCF) on kehittynyt tasaisesti noin 20 – 30 miljoonassa eurossa. Hyvä liiketoiminnan rahavirta on kadonnut yhtiön korkeisiin investointeihin. Kysymys onkin se, että mikä on Ponssen capex-investointien taso ilman isoja investointeja. Eli mikä olisi yhtiön normaali taustalla vaikuttava vapaa rahavirta, kun investointiohjelman hyödyistä päästään nauttimaan?

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osinko tarkoittaa noin -22 miljoonan euron kassastamaksua. Kun tämä suhteuttaa parin vuoden takaisiin vapaisiin rahavirtoihin, niin ne ovat olleet aika lähellä yksi-suhde-yhteen. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin voidaan ehkä odottaa, että vapaat rahavirrat nousisivat yli 30 miljoonaan euroon.

Näin osingolle jäisi tilaa jatkaa nousuaan ja samalla rahaa jäisi velkojen hoitoon. Korollisia nettovelkoja on 24 miljoonaa euroa, joten osinkojen jälkeen rahavirtoja jäisi karkeasti laskien noin 5 – 10 miljoonaa euroa. Tämä riittäisi hyvin lainojen lyhennyksiin.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2019 osinko oli 0,80 euroa. Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

ponsse-osinko-q12019

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 75 prosentissa (4 vuoden keskiarvo). Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2019 aikana, kun Vieremän tehdas on saatu täyteen tuotantokuntoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ponsse: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020e 0,85 4/2019 0,80 4/2018 0,75
YHTEENSÄ 0,85 0,80 0,75
+6,3% +6,7% +25,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan +0,05 eurolla, mikä vastaisi vuoden 2019 nousua. Ennustettu osinko olisi siis 0,85 euroa, mikä olisi noin 47 prosenttia ennustetusta tuloksesta ja noin 79 prosenttia ennustetusta vapaasta rahavirrasta. Nämä osuudet vastaisivat yhtiön pitkän aikavälin keskiarvoja. Tällä osakkeen hinnalla (29,70 EUR) osinkotuotoksi tulisi 2,9 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+41) sekä osingonmaksulla (-22). Oikaisu on yhteensä +19 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (16.4.2019) 29,70 24,75 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,83 0,69 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Pohjois-Eurooppa 245,0 230,1 218,9 203,3 172,1
Keski-ja Etelä-Eurooppa 140,0 122,4 107,0 105,0 85,9
Venäjä ja Aasia 155,0 137,7 115,9 76,3 56,6
P- ja E-Amerikka 125,0 117,8 131,8 127,0 145,5
Muut 5,0 4,4 3,0 5,8 1,7
YHTEENSÄ 670,0 612,4 576,6 517,4 461,8
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Pohjois-Eurooppa 12,0 10,1 10,5 9,6 5,9
Keski-ja Etelä-Eurooppa 18,0 18,1 14,3 17,1 14,0
Venäjä ja Aasia 25,0 25,5 22,6 12,3 11,1
P- ja E-Amerikka 12,5 12,3 17,9 15,1 24,6
Muut -1,5 -4,3 2,1 1,0 0,4
YHTEENSÄ 66,0 61,7 67,4 55,1 56,0
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 162 143 670 612 577 517 462 391 313 315
Liikevoitto 17 13 70 62 67 55 56 42 23 24
Nettotulos 12 10 51 44 45 46 41 30 9 14
Marginaali 7,4% 7,0% 7,6% 7,2% 7,8% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4%
EPS 0,43 0,36 1,82 1,57 1,61 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 65 51 43 37 26 13 12 14
Liikearvo 4 4 4 4 4 3 3 3
Muut varat 355 324 298 261 238 190 171 165
Tase yhteensä 424 379 345 302 268 206 186 182
Oma pääoma 231 200 177 150 118 86 68 81
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 70 70 68 60 62 52 60 56
Muut vastuut 123 109 100 92 88 68 58 45
Tase yhteensä 424 379 345 302 268 206 186 182
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 60 61 57 54 44 37 38 13
Investoinnit: Capex -30 -33 -38 -28 -24 -19 -11 -18
Vapaa rahavirta (FCF) 30 28 19 26 20 18 27 -5
Investoinnit: Muut 0 1 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 30 29 19 26 20 18 27 -5
Rahoitus: Voitonjako -22 -21 -17 -15 -13 -8 -7 -10
Rahoitus: Muut -8 2 9 -4 12 -9 -16 16
Rahavarojen muutos 0 10 11 7 19 1 4 1
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25
Osinkotuotto 2,9% 3,2% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2%
Osinko/nettotulos 46,6% 50,8% 46,6% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0%
Osinko/FCF 79,2% 79,9% 110,4% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,9 21,2 25,8 26,4 32,1
PE (3v) 17,8 15,4 16,8 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6
PE 16,3 15,7 16,4 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9
EV/EBIT 11,9 11,5 11,4 12,6 9,8 8,9 14,0 8,7
Oma pääoma/osake 8,26 7,15 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89
P/B 3,60 3,46 4,17 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05
ROE 23,7% 23,3% 27,5% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5%
ROI 24,5% 24,1% 29,5% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8%
Omavaraisuusaste 54,5% 52,8% 51,3% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5%
Gearing 2,2% 9,5% 14,1% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 29,10 24,75 29,85 30,05 28,65 26,38 23,85 23,75 21,90 23,98
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,850 0,800 0,820 0,820 0,820 0,750 0,750 0,750 0,750 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 2,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,9% 2,8% 3,1% 3,2% 3,4% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,51 1,56 1,42 1,69 1,62 1,60 1,63 1,41 1,70 1,63
PE 19,3 15,8 21,0 17,8 17,7 16,5 14,7 16,8 12,9 14,7
EV/EBIT 14,6 11,5 14,8 12,8 11,6 11,3 11,0 12,7 11,3 12,6
ROE 21,2% 23,2% 23,2% 29,2% 26,0% 27,4% 30,8% 28,6% 32,8% 34,2%
ROI 21,4% 24,0% 24,6% 29,3% 29,6% 29,6% 29,6% 27,1% 28,4% 29,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset