Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 7.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e PONSSE Ennuste
Osake (7.8.2018) 30,95 Osinko 12 kk 0,82 2,6%
Markkina-arvo (Mrd) 0,9 Osinko/EPS 43% 4v ka
Liikevaihto (M) 635 (+10,1%) Osinko/FCF 72% 4v ka
Nettotulos (M) 46 (+2,2%) Omav.aste 53%
EPS 1,64 Gearing 7%
PE 18,8 ROE 24,3%
PB 4,3 ROI 26,7%

Ponssen tulosraportit voi ladata osoitteesta:
http://www.ponsse.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/taloudelliset-raportit

Yhteenveto

PONSSE7.8.2018 | 30,95 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 313 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 630 – 640 miljoonaa euroa, joten liikevaihto on tuplaantunut 5 vuodessa. Myös nettotulos on noussut noin 45 – 50 miljoonaan euroon aiemmalta noin 15 miljoonan euron tasolta. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Osakkeen viimeaikaisen kurssinousun seurauksena PE-luku on noussut 18,8x, joten osaketta voi nyt pitää hieman koholleen hinnoiteltuna. Myös PE7 (7 vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE), joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut, on 26,2x eli myös tämäkin indikoisi hieman koholleen hinnoiteltua osaketta.

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 2,6 prosenttiin kevään 2019 osinkoennusteen ollessa 0,82 euroa. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Tilikausi 2018

Ponssen Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 149 129 15,7% 291 259 12,5%
Liiketulos (ebit) 12,4 13,9 -10,8% 29,5 28,2 4,6%
Nettotulos 7,4 5,4 37,0% 19,1 16,6 15,1%
EPS (EUR) 0,27 0,19 0,68 0,60

Q2:n liikevaihto kasvoi +16 prosenttia. Yhtiö totesi, että metsäkonemarkkina oli erittäin vahva ja parhaiten kasvoivat Pohjois- ja Keski-Eurooppa (+23 %) sekä Venäjä ja Aasia (+37 %). Heikointa kasvu oli P- ja E-Amerikassa (+1,7 %). Myös huoltopalveluiden ja vaihtokoneiden liikevaihdot kasvoivat Ponssen mukaan erinomaisesti.

Yhtiön tilauskanta jatkoi nousuaan ja oli nyt 187 miljoonaa euroa. Tämä on suurin arvo ainakin vuodesta 2015 alkaen, josta lähtien olen tilauskannan arvoa seurannut. Vuosi sitten tilauskanta oli 141 miljoonaa ja Q1/2018 se oli 174 miljoonaa euroa.

Uusia tilauksia tuli peräti 356 miljoonan euron edestä (281 M EUR). Tämä vahva kysyntä on aiheuttanut sen, että Ponssen toimitusajat ovat kasvaneet. Kysyntä on ylittänyt kapasiteetin merkittävästi, joten toivottavasti Vieremän uusi tehdas auttaa yhtiötä purkamaan tilausjonoa.

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Q2:n liiketulos (ebit) laski lähes -11 prosenttia. Tähän vaikutti Vieremän tehtaan ylösajoon liittyvät kustannukset. Kannattavuus laski myös P- ja E-Amerikassa (-40 %), missä Q1-Q2/2018 liiketulos jäi 3,8 miljoonaan euroon (Q1-Q2/2017: 6,3 M EUR).

Tuloslaskelmaa katsoessa esiin nousee varaston muutoksen noin -11,1 miljoonan euron ero vertailukauteen nähden. Kun varastonmuutoksen vaikutuksen oikaisee pois liiketuloksesta, niin Q1-Q2/2018 oikaistu liiketulos olisi ollut 17,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2017: 5,4 M EUR). Tämä antaa hieman lisävalaistusta sille, miten kannattavuus on kehittynyt alkuvuoden aikana. Varastotasot heilahtelevat vuoden aikana moneen kertaan, joten tilanne kääntyy jossain kohtaa taas toiseen suuntaan.

Q2:n nettotulos taasen nousi selvästi vertailukaudesta (+37 %). Tähän vaikutti vertailukauden noin -3,5 miljoonaa euroa suuremmat rahoituskulut.

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymäarviota pysyivät ennallaan: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiö toteaa myös, että

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Hyvän Q2 myynnin perusteella tilikauden 2018 liikevaihtoarviota (Talousmentor) voi nostaa aiemmasta 610 – 620 miljoonasta eurosta 630 – 640 miljoonaan euroon. Vieremän tuomaa lisää pitää oikeastaan katsoa Q3-raportista.

Tehtaan tuotantokuntoon saattamisesta on syntynyt kuluja, joka painaa liiketulosmarginaalia. Alkuvuoden aikana marginaali oli 10 prosenttia, joten jos se paranee koko vuoden osalta noin 11 prosenttiin, niin silloin liiketulosennuste olisi noin 70 miljoonan euron tuntumassa. Loppuvuoden 2018 marginaalin tulisi siten nousta noin 12 prosentin tasolle. Vuonna 2017 liiketulos oli 67 miljoonaa euroa ja liiketulosmarginaali oli 11,7 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Ennusteet on tehty konsernitietojen perusteella, sillä Ponssen segmenttitiedot eivät ole tarpeeksi selvät. Yhtiö ilmoittaa segmenttien liikevaihtotietona prosenttiosuuden myynnistä, joita käyttäen voi laskea segmenttikohtaisen liikevaihdon euroina. Mutta, jos näin tekee, niin nämä luvut eivät täsmää yhtiön vuoden lopussa raportoimiin euromääräisiin lukuihin. Virhemarginaali on jopa yli 10 prosentin luokkaa, joten tästä syystä päätin hyödyntää vain konsernitietoja.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 635,0 188,9 155,0 149,0 142,1 576,6 178,3 139,6 128,8 129,9
Muutos (%) 10,1% 5,9% 11,0% 15,7% 9,4% 11,5% 6,4% 23,9% 5,6% 12,9%
Liiketulos 69,0 21,5 18,0 12,4 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Muutos (%) 2,4% 4,4% -3,2% -10,8% 19,6% 22,1% 13,2% 72,2% -1,4% 18,2%
Marginaali 10,9% 11,4% 11,6% 8,3% 12,0% 11,7% 11,6% 13,3% 10,8% 11,0%

Liikevaihtoennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin Ponssen vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +12,5 prosenttia. Yhtiön mukaan metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla. Vieremän tehtaan ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Hyvä tilauskanta sekä saadut tilaukset ennakoivat hyvää myynnin kehitystä vuodelle 2018 ja päädyin liikevaihtoennusteessani 630 – 640 miljoonaan euroon. Tämä toisi noin +10 prosentin parannuksen liikevaihtoon.

Liiketulosennuste

Ponssen tilikauden 2018 liiketulosennusteena oli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017” (67,4 M EUR).

Tämä kuulostaa hieman varovaiselta arviolta, ja monesti Ponsse on antanut varovaisia arvioita, joita on sitten korjattu tilikauden edetessä.

Alkuvuoden 2018 liiketulos parani lähes +5 prosenttia, missä Q2:n liiketuloksen lasku vaikuttaa alhaiseen kasvulukuun. Laskuun vaikutti Vieremän tehtaan ylösajoon liittyvät kustannukset, mutta myös varaston muutoksilla oli suuri negatiivinen vaikutus liiketulokseen. Varastotasot heilahtelevat suuntaan jos toiseenkin, joten tässä voidaan olettaa, että sen vaikutus tasaantuu loppuvuotta kohden. Tein ennusteen hieman varovaisesti niin, että kasvua tulisi noin +3,3 prosenttia loppuvuoden aikana.

Näin liiketulosennusteenani on 69 – 72 miljoonaa euroa, mikä on suurempi kuin yhtiön itsensä antama arvio.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 70,0 21,5 19,0 12,4 17,1 67,4 20,6 18,6 13,9 14,3
Rahoituskulut (netto) -9,0 -2,5 -2,5 -2,3 -1,7 -9,6 -3,1 -0,9 -5,8 0,2
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 61,0 19,0 16,5 10,1 15,4 57,8 17,5 17,7 8,1 14,5
Verot -15,0 -4,6 -4,0 -2,7 -3,7 -13,0 -2,7 -4,3 -2,7 -3,3
Nettotulos 46,0 14,4 12,5 7,4 11,7 44,8 14,8 13,4 5,4 11,2

Loppuvuoden rahoituskuluina (netto) olen käyttänyt kaavamaisesti -2,5 miljoonaa euroa, jolla sain koko vuoden kuluiksi yhteensä noin -9,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 kulut olivat -9,6 miljoonaa, kun taas vuonna 2016 ne olivat +3,1 miljoonaa euroa tuottoa. Eli vuotuiset ja etenkin kvartaalikohtaiset heilahtelut ovat isoja.

Veroasteena olen käyttänyt 22,5 prosentin veroa, millä tasolla verot olivat vuosina 2016 ja 2017. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on 45 – 48 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi yli +10 prosenttia 577 miljoonaan euroon edellisvuoden 517 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Etenkin Venäjän markkinakehitys oli vahvaa. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

Tilikauden 2017 tulos jäi 45 miljoonaan euroon, mitä painoi valuuttakurssitappiot (-9,7 M EUR), kun ne edellisvuonna olivat voitollisia (+3,1 M EUR). Tämä huomioiden tulos kasvoi selvästi.

ponsse-tuloslaskelma-q22018

Alkuvuoden 2018 aikana vahva kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +12,5 prosenttia. Myös nettotulos kasvoi selvästi (+15 % ja +2,5 M EUR). Kulutasot ovat nousussa mm. Vieremän tehtaan ylösajon johdosta, mutta myös kustannusinflaation seurauksena. Tuloskehitystä tuki myös alhaisemmat rahoituskulut, jotka H1/2018 olivat noin -4,0 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten ne olivat -5,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön tilauskanta kasvoi selvästi ja oli 187 miljoonaa euroa (Q1/2018: 173,8 M EUR). Tilauskanta oli ollut laskussa parin vuoden ajan, joten siinä mielessä tämä käänne on positiivinen asia.

Kuten Ennusteet-kappaleessa totesin, niin odotan tilikauden 2018 liikevaihdon jatkavan kasvuaan ja arvioin sen olevan noin 630 – 640 miljoonaa euroa. Päädyin tulosennusteessani noin 45 – 48 miljoonaan euroon.

Tulosmarginaali olisi noin 7,2 prosenttia eli selvää laskua vuoden 2017 (7,8 %) tasoon nähden. Tähän marginaalin laskuun vaikuttaa Vieremän tehtaan ylösajoon liittyvät kustannukset. Joka tapauksessa parin vuoden takaisiin noin 9 prosentin marginaaleihin on vielä hieman matkaa. Vuosikymmenen alussa marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, joten kysymys on, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on hieman koholle hinnoiteltu, sillä PE on 18,8x. Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat ehkä parempia mittareita yhtiön tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 19,0x ja 26,2x, joten nekin näyttävät osakkeen olevan hieman koholla.

ponsse-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 prosenttia. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentista yli 30 prosenttiin.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q22018

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä tilikauden 2017 aikana nousi 69 miljoonaan euroon.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 45 – 55 miljoonan euron tasolle. Tämä kehitys näyttää seuraavan tuloksen kehitystä varsin samaan tahtiin.

ponsse-rahavirta-q22018

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 30 miljoonaan euroon ja ovat olleet noin 50 – 70 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

Vapaassa rahavirrassa (FCF) silmään osuus vuoden 2012 negatiivinen luku. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että kyse on todennäköisesti rahavirtojen ajoituksesta. Näin siksi, että liiketoiminnan rahavirta ja capex-investoinnit olivat vuosiin 2011 ja 2013 nähden selvästi poikkeavia.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osinko tarkoittaa noin -21 miljoonan euron kassastamaksua. Kun tämä suhteuttaa parin vuoden takaisiin vapaisiin rahavirtoihin, niin ne ovat olleet aika lähellä yksi-suhde-yhteen. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin voidaan ehkä odottaa, että vapaat rahavirrat nousisivat yli 30 miljoonaan euroon.

Näin osingolle jäisi tilaa jatkaa nousuaan ja samalla rahaa jäisi velkojen hoitoon. Korollisia nettovelkoja on 41 miljoonaa euroa, joten osinkojen jälkeen rahavirtoja jäisi karkeasti laskien noin 5 – 10 miljoonaa euroa. Tämä riittäisi hyvin lainojen lyhennyksiin.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2018 osinko oli 0,75 euroa. Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

ponsse-osinko-q22018

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 75 prosentissa (4 vuoden keskiarvo). Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2018 toiselta puoliskolta alkaen, kun Vieremän tehdas on saatu tuotantokuntoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,82 4/2018 0,75 4/2017 0,60
YHTEENSÄ 0,82 0,75 0,60
+9,3% +25,0% +9,1%

Ponssen osinko on noussut vuosien varrella 0,05 – 0,15 euron vuosivauhdilla. Arvioin, että kevään 2019 osinko nousisi noin 0,05 – 0,10 euroa, josta valitsin ennusteeksi skaalan puolivälistä. Näin kevään 2019 osinkoennusteena on 0,82 euroa, joka tällä osakkeen hinnalla (30,95 eur) antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+27) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +27 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (7.8.2018) 30,95 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,87 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 225,0 218,9 203,3 172,1 160,9
Keski-ja Etelä-Eurooppa 127,5 107,0 105,0 85,9 79,1
Venäjä ja Aasia 140,0 115,9 76,3 56,6 64,1
P- ja E-Amerikka 137,5 131,8 127,0 145,5 86,3
Muut 5,0 3,0 5,8 1,7 0,4
YHTEENSÄ 635,0 576,6 517,4 461,8 390,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pohjois-Eurooppa 11,0 10,5 9,6 5,9 9,0
Keski-ja Etelä-Eurooppa 17,0 14,3 17,1 14,0 13,1
Venäjä ja Aasia 25,0 22,6 12,3 11,1 11,7
P- ja E-Amerikka 14,0 17,9 15,1 24,6 7,6
Muut 2,0 2,1 1,0 0,4 0,3
YHTEENSÄ 69,0 67,4 55,1 56,0 41,7
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 155 291 635 577 517 462 391 313 315 328
Liikevoitto 19 29 70 67 55 56 42 23 24 29
Nettotulos 13 19 46 45 46 41 30 9 14 15
Marginaali 8,4% 6,5% 7,2% 7,8% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6%
EPS 0,46 0,68 1,64 1,61 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 55 43 37 26 13 12 14 16
Liikearvo 4 4 4 4 3 3 3 3
Muut varat 321 298 261 238 190 171 165 155
Tase yhteensä 380 345 302 268 206 186 182 174
Oma pääoma 202 177 150 118 86 68 81 79
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 69 68 60 62 52 60 56 39
Muut vastuut 109 100 92 88 68 58 45 56
Tase yhteensä 380 345 302 268 206 186 182 174
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 70 57 54 44 37 38 13 25
Investoinnit: Capex -30 -38 -28 -24 -19 -11 -18 -9
Vapaa rahavirta (FCF) 40 19 26 20 18 27 -5 16
Investoinnit: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 40 19 26 20 18 27 -5 16
Rahoitus: Voitonjako -21 -17 -15 -13 -8 -7 -10 -10
Rahoitus: Muut -19 9 -4 12 -9 -16 16 0
Rahavarojen muutos 0 11 7 19 1 4 1 6
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,82 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35
Osinkotuotto 2,6% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0%
Osinko/nettotulos 49,9% 46,6% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3%
Osinko/FCF 57,3% 110,4% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0% 61,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 26,2 25,8 26,4 32,1 31,2
PE (3v) 19,0 16,8 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6 32,7
PE 18,8 16,4 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1
Oma pääoma/osake 7,22 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82
P/B 4,29 4,17 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48
ROE 24,3% 27,5% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5%
ROI 27,1% 29,5% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2%
Omavaraisuusaste 53,2% 51,3% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4%
Gearing 6,9% 14,1% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset