Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 22.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e PONSSE Ennuste
Osake (22.10.2019) 29,70 Osinko 12 kk 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 0,83 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 660 +7,8% Osinko/EPS 46% 4v ka
Nettotulos (M) 50,1 +14,6% Osinko/FCF 76% 4v ka
EPS 1,79 Omav.aste 53%
P/E 16,6 Gearing 4,4%
EV/EBIT 12,4 ROE 23,3%
P/B 3,60 ROI 23,3%

Ponssen tulosraportit voi ladata osoitteesta:
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/julkaisut#/

Yhteenveto

PONSSE22.10.2019 | 29,70 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku keväällä 2013 sekä yhtiön pieni koko. Lisäksi osakkeen hinta on noussut vieden pari pistettä. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2015 alkaen, jolloin liikevaihto oli 462 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 liikevaihto oli noin 612 miljoonaa euroa. Sen sijaan 150 miljoonaa euroa kasvanut liikevaihto ei ole pystynyt nostamaan tulosta, vaan se on pysynyt 40 – 45 miljoonassa eurossa jo useamman vuoden ajan.

PE-luku on 16,6x (osake 29,70 EUR) eli osakkeen voi ajatella olevan kohdalleen hinnoiteltu. Mikäli yhtiö saa uuden Vieremän tehtaan myötä kannattavuusmarginaalit palautettua takaisin noin 8,5 – 9,0 prosentin tasolle, niin silloin osake olisi houkuttelevasti hinnoiteltu. Toisaalta, mikäli hyvä suhdannetilanne kääntyy heikommaksi, niin liikevaihdon vahva kehitys olisi valunut hukkaan, kun siitä ei olisi saatu irti tulosparannusta. Tällöin osake olisikin kalliisti hinnoiteltu.

Osakkeen arvoksi sain 27,00 euroa eli myös tämän perusteella 29,70 euron hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Ponsse: Arvonmääritys -sivulla.

Osinko on noussut nyt 6 vuotta peräjälkeen. Osingon suhde tulokseen (45 %) ja vapaisiin rahavirtoihin (75 %) on pysynyt hyvällä tasolla, joten nousevan osinkokehityksen voi odottaa jatkuvan. Osinkosijoittajaa mietityttää vain se, että osinkotuotto jää 2,9 prosenttiin.

Tilikausi 2019

Ponssen Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 148,3 124,8 18,8% 464,1 415,9 11,6%
Liiketulos (ebit) 16,2 9,9 63,9% 46,6 39,3 18,5%
Nettotulos (omistajille) 11,3 6,0 88,7% 34,5 25,1 37,3%
EPS (EUR) 0,40 0,21 1,23 0,90

Ponssen Q3:n liikevaihto (+19 %) ja liiketulos (+64 %) kasvoivat selvästi. Kasvua selittää pitkälti vertailukaudella tehdyt Vieremän tehtaan investoinnit ja tuotannon rajoittamiset, jotka painoivat tuolloin lukuja.

Yhtiö kertoi, että maailmantalouden epävarmuudet alkoivat jo näkymään Q3:n aikana. Uusia tilauksia yhtiö sai selvästi vähemmän kuin vuosi sitten (509 vs 576 M EUR). Tilauskannan arvo oli kuitenkin Q3:n lopussa edelleen hyvällä tasolla eli 326 miljoonaa euroa (282 M EUR).

Yhtiö aloittaa talouden epävarmuuksista johtuen kulujen tiukan kontrollin sekä investointien tarkan harkinnan. Lisäksi sijoittajille pohdittavaksi jää lause ”pitkä tilauskanta mahdollistaa toistaiseksi (Vieremän uuden) tehtaan normaalin toiminnan”. Ja siinä erityisesti sana ”toistaiseksi”.

Näkymät vuodelle 2019

Ponssen näkymäarvioon ei tullut muutoksia eli yhtiön arviona vuodelle 2019 on: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018 (61,8 M EUR).”

Alkuvuoden tulosparannus on ollut 7,3 miljoonaa euroa ja jos tämä pitää vuoden loppuun, niin silloin tulos paranisi yli 10 prosenttia. Mielestäni tämä olisi enemmän kuin ”hieman”. Tästä syystä arvioin, että Q4:n liiketulos laskisi hieman viime vuodesta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 196,0 196,6 -0,3% 660,0 612,4 7,8%
Liiketulos (ebit) 21,5 22,4 -4,0% 67,8 61,7 10,0%
Nettotulos (omistajille) 15,5 18,6 -16,7% 50,1 43,7 14,6%
EPS (EUR) 0,55 0,66 1,79 1,56
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,85 0,80

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Ponsse: Ennusteet -sivulle.

Tuloksen kehitys

Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi 6 prosenttia, mutta tulos jäi 44 miljoonaan euroon. Yhtiön uusi Vieremän tehtaan käyttöönotto jarrutti Q3:n tuotantoa ja toi lisäkuluja, joka painoi tulosta. Komponenttipula vaikutti myös negatiivisesti tuloksentekokykyyn.

ponsse-tuloslaskelma-q32019

Yhtiön tilauskanta on kehittynyt vahvasti, vaikka on vuoden 2019 alun jälkeen hieman laskenut. Joka tapauksessa tilauskanta on edelleen vahvalla noin 325 miljoonan euron tasolla.

ponsse-tilauskanta-q32019

Ponssen kohdalla omana huolenaiheenani on se, että vaikka liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 noin 150 miljoonalla eurolla, niin nettotulos ei ole kehittynyt juurikaan. Tämä kehitys näkyy hyvin yllä olevissa kaavioissa. Ja yhtiön vuoden 2019 näkymäarvion perusteella vuoden 2019 tuloskehitys kyllä paranisi, mutta kasvu jäisi edelleen liikevaihdon tahdista. Miten tulokselle käy, jos ja kun nyt jo pitkään jatkunut suhdannetilanne kääntyy? Valuuko nykyinen hyvä suhdanne hukkaan, kun hyvää liikevaihdon kehitystä ei ole saatu hyödynnettyä?

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 650 – 675 miljoonaa euroa. Päädyin tulosennusteessani noin 47,5 – 52,5 miljoonaan euroon.

Tulosmarginaali olisi noin 7,6 prosenttia eli edelleen jäätäisiin vuosien 2015 – 2016 noin 8,9 prosentin marginaaleista. Tähän marginaalin laskuun on vaikuttanut viime aikojen vaikea komponenttien saatavuus, joka on nostanut kuluja ja vaikeuttanut toimituksia. Vuosikymmenen alussa marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, joten kysymys on, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on kohdalleen hinnoiteltu, sillä PE on 16,6x. Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat ehkä parempia mittareita yhtiön tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 18,0x ja 22,0x, joten nekin näyttävät osakkeen olevan varsin kohdalleen tai ehkä hienoisesti korkeasti hinnoiteltu.

ponsse-roeroi-q32019

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 20 – 30 prosenttia. Tässä näkyy myös yhtiön kannattavuuskehityksen (marginaalit) kääntyminen laskuun. Vaikka euromääräinen tulos on pysynyt ennallaan, niin ROE/ROI on laskenut oman pääoman kasvun myötä.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q32019

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä nousi noin 80 miljoonaan euroon vuoden 2019 aikana.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 55 – 65 miljoonan euron tasolle.

ponsse-rahavirta-q32019

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 30 miljoonaan euroon ja ovat olleet noin 50 – 70 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

Vapaassa rahavirta (FCF) on kehittynyt tasaisesti noin 20 – 30 miljoonassa eurossa. Hyvä liiketoiminnan rahavirta on kadonnut yhtiön korkeisiin investointeihin. Kysymys onkin se, että mikä on Ponssen capex-investointien taso ilman isoja investointeja. Eli mikä olisi yhtiön normaali taustalla vaikuttava vapaa rahavirta, kun investointiohjelman hyödyistä päästään nauttimaan?

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osinko tarkoittaa noin -22 miljoonan euron kassastamaksua. Kun tämä suhteuttaa parin vuoden takaisiin vapaisiin rahavirtoihin, niin ne ovat olleet aika lähellä yksi-suhde-yhteen. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin voidaan ehkä odottaa, että vapaat rahavirrat nousisivat yli 30 miljoonaan euroon.

Näin osingolle jäisi tilaa jatkaa nousuaan ja samalla rahaa jäisi velkojen hoitoon. Korollisia nettovelkoja on noin 54 miljoonaa euroa, joten osinkojen jälkeen rahavirtoja jäisi karkeasti laskien noin 5 – 10 miljoonaa euroa. Tämä riittäisi hyvin lainojen lyhennyksiin.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2019 osinko oli 0,80 euroa. Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

ponsse-osinko-q32019

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 75 prosentissa (4 vuoden keskiarvo). Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2019 aikana, kun Vieremän tehdas on saatu täyteen tuotantokuntoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ponsse: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 (e) 0,85 4/2019 0,80 4/2018 0,75
YHTEENSÄ 0,85 0,80 0,75
+6,3% +6,7% +25,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 0,05 eurolla, mikä vastaisi vuoden 2019 nousua. Ennustettu osinko olisi siis 0,85 euroa, mikä olisi noin 47 prosenttia ennustetusta tuloksesta ja noin 65 prosenttia ennustetusta vapaasta rahavirrasta. Nämä osuudet vastaisivat yhtiön pitkän aikavälin keskiarvoja. Tällä osakkeen hinnalla (29,70 EUR) osinkotuotoksi tulisi 2,9 prosenttia.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (Ponsse: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (22.10.2019) 29,70 24,75 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94
Lkm (000) 27 970 27 970 27 967 27 967 27 967 27 787 27 787 27 787
Markkina-arvo (Mrd) 0,83 0,69 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pohjois-Eurooppa 255,0 230,1 218,9 203,3 172,1 160,9 135,8
Keski- ja Etelä-Eurooppa 132,5 122,4 107,0 105,0 85,9 79,1 50,8
Venäjä ja Aasia 107,5 137,7 115,9 76,3 56,6 64,1 56,7
P- ja E-Amerikka 160,0 117,8 131,8 127,0 145,5 86,3 69,4
Muut 5,0 4,4 3,0 5,8 1,7 0,4 0,1
YHTEENSÄ 660,0 612,4 576,6 517,4 461,8 390,8 312,8
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pohjois-Eurooppa 14,0 10,1 10,5 9,6 5,9 9,0 1,3
Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,5 18,1 14,3 17,1 14,0 13,1 6
Venäjä ja Aasia 18,0 25,5 22,6 12,3 11,1 11,7 8,2
P- ja E-Amerikka 19,0 12,3 17,9 15,1 24,6 7,6 6,3
Muut -2,5 -4,3 2,1 1,0 0,4 0,3 0,7
YHTEENSÄ 68,0 61,7 67,4 55,1 56,0 41,7
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pohjois-Eurooppa 5,5% 4,4% 4,8% 4,7% 3,4% 5,6% 1,0%
Keski- ja Etelä-Eurooppa 14,7% 14,8% 13,4% 16,3% 16,3% 16,6% 11,8%
Venäjä ja Aasia 16,7% 18,5% 19,5% 16,1% 19,6% 18,3% 14,5%
P- ja E-Amerikka 11,9% 10,4% 13,6% 11,9% 16,9% 8,8% 9,1%
YHTEENSÄ 10,3% 10,1% 11,7% 10,6% 12,1% 10,7% 0,0%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 196,0 464,1 660 612 577 517 462 391 313 315
Liiketulos 21,5 46,6 67,8 61,7 67,4 55,2 56,0 41,7 22,5 24,5
Nettotulos 15,5 34,5 50,1 43,7 44,8 45,7 41,3 29,8 9,1 13,9
Marginaali 7,9% 7,4% 7,6% 7,1% 7,8% 8,8% 8,9% 7,6% 2,9% 4,4%
EPS 0,55 1,23 1,79 1,56 1,60 1,63 1,48 1,07 0,33 0,50
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 71 51 43 37 27 13 12 14
Liikearvo 4 4 4 4 4 3 3 3
Muut varat 360 324 299 261 237 190 171 164
Varat yhteensä 435 379 345 302 268 206 186 182
Oma pääoma 231 200 177 150 118 86 68 62
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 81 70 68 60 63 52 60 75
Muut vastuut 121 109 100 92 87 68 58 44
Pääomat yhteensä 432 379 345 302 268 206 186 182
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 65 61 57 54 44 38 39 12
Investoinnit: Capex -27 -33 -38 -28 -24 -19 -11 -18
Vapaa rahavirta (FCF) 38 29 19 25 20 18 27 -7
Investoinnit: Muut 0 1 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 39 30 19 26 20 19 27 -6
Rahoitus: Voitonjako -22 -21 -17 -15 -12 -8 -7 -10
Rahoitus: Muut 4 2 9 -4 11 -9 -16 15
Rahavarojen muutos 20 11 11 6 19 2 4 -1
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25
Osinkotuotto 2,9% 3,2% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2%
Osinko/nettotulos 47,5% 51,2% 46,8% 36,7% 37,2% 42,0% 91,6% 50,0%
Osinko/FCF 62,2% 77,7% 112,2% 66,1% 78,5% 68,3% 30,5% -105,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,0 21,2 25,9 26,4 32,1
PE (3v) 18,0 15,5 16,8 17,2 19,2 19,0 21,6 9,5
PE 16,6 15,8 16,5 14,7 12,4 11,2 30,0 11,9
EV (mEUR) 841 711 763 694 549 373 321 226
EV/EBIT 12,4 11,5 11,3 12,6 9,8 8,9 14,3 9,2
Oma pääoma/osake 8,24 7,16 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43 2,25
P/B 3,60 3,46 4,17 4,48 4,36 3,88 4,03 2,65
ROE 23,3% 23,2% 27,4% 34,1% 40,5% 38,8% 14,0% 22,8%
ROI 23,3% 24,0% 29,6% 28,3% 35,2% 31,4% 16,9% 19,2%
Omavaraisuusaste 53,3% 52,8% 51,2% 49,7% 44,0% 41,8% 36,3% 34,3%
Gearing 4,4% 9,2% 14,5% 15,3% 30,5% 45,3% 71,4% 98,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 28,10 31,80 29,10 24,75 29,85 30,05 28,65 26,38 23,85 23,75
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,85 0,85 0,85 0,80 0,82 0,82 0,82 0,75 0,75 0,75
Osinkotuotto 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,9% 2,8% 3,1% 3,2%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,90 1,71 1,51 1,56 1,42 1,69 1,62 1,60 1,62 1,41
PE 14,8 18,6 19,3 15,8 21,0 17,8 17,7 16,5 14,7 16,9
EV (mEUR) 839 943 838 711 888 881 814 763 717 726
EV/EBIT 12,2 15,0 14,6 11,5 14,8 12,8 11,6 11,3 11,0 12,7
Oma pääoma/osake 7,68 7,23 7,57 7,16 6,50 6,24 6,68 6,32 5,79 5,33
P/B 3,66 4,40 3,84 3,46 4,59 4,81 4,29 4,17 4,12 4,45
ROE 26,8% 25,4% 21,2% 23,2% 23,2% 29,2% 26,0% 27,4% 30,7% 28,6%
ROI 24,8% 24,0% 21,5% 24,0% 24,6% 29,3% 29,6% 29,6% 29,6% 27,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus