Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 25.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e PONSSE Ennuste
Osake (25.3.2020) 20,50 Osinko 12 kk 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 0,57 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (M) 580 -13,1% Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 19,0 -63,4% Osinko/FCF 118% 4v ka
EPS 0,68 Omav.aste 56%
P/E 30,1 Gearing 23,8%
EV/EBIT 23,4 ROE 8,3%
P/B 2,52 ROI 8,6%

Ponssen tulosraportit voi ladata osoitteesta:
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/julkaisut#/

Yhteenveto

PONSSE25.3.2020 | 20,50 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku keväällä 2013 sekä yhtiön pieni koko. Lisäksi osakkeen arvostus on noussut vieden pari pistettä. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2015 alkaen, jolloin liikevaihto oli 462 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2019 liikevaihto oli noin 667 miljoonaa euroa. Sen sijaan 200 miljoonaa euroa kasvanut liikevaihto ei ole pystynyt nostamaan tulosta, vaan se on pysynyt 40 – 50 miljoonassa eurossa jo useamman vuoden ajan.

PE-luvun perusteella osakkeen voi ajatella olevan kohdalleen hinnoiteltu. Mikäli yhtiö saa uuden Vieremän tehtaan myötä kannattavuusmarginaalit palautettua takaisin noin 8,5 – 9,0 prosentin tasolle, niin silloin osake olisi houkuttelevasti hinnoiteltu. Toisaalta, mikäli hyvä suhdannetilanne kääntyy heikommaksi, niin liikevaihdon vahva kehitys olisi valunut hukkaan, kun siitä ei olisi saatu irti tulosparannusta. Tällöin osake olisikin kalliisti hinnoiteltu.

Osinko on noussut nyt 7 vuotta peräjälkeen. Osingon suhde tulokseen (50 %) ja vapaisiin rahavirtoihin (85 %) on pysynyt hyvällä tasolla, joten nousevan osinkokehityksen voi odottaa jatkuvan. Osinkosijoittajaa mietityttää vain se, että osinkotuotto jää vain 2,8 prosenttiin. Koronavirustilanteen johdosta tulevaisuuden osinkokehitystä on lähes mahdoton ennakoida.

Tilikausi 2019

Ponssen vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 203,3 196,6 3,5% 667,4 612,4 9,0%
Liiketulos (ebit) 20,7 22,4 -7,4% 67,3 61,7 9,0%
Nettotulos (omistajille) 17,5 18,6 -5,7% 52,0 43,7 19,0%
EPS (EUR) 0,63 0,66 1,86 1,56

Ponssen vuoden 2019 liikevaihto kasvoi kaksijakoisesti. Q1:llä liikevaihtoa painoi komponenttipula ja siitä johtuneet tuotannon pullonkaulat. Komponenttipulan helpottaessa tuotanto pääsi kunnolla vauhtiin, mikä näkyikin Q2:n ja Q3:n erinomaisena kehityksenä. Q4:n liikevaihdon nousu jäi ”vain” 3,4 prosenttiin, mihin alkoi maailmantalouden taantuma, kauppasota yms. tekijät vaikuttamaan.

Tilauskanta on ollut laskenut vuoden edetessä, missä oikeastaan näkyy kaksi tekijää. Toinen on em. tuotannon pullonkaulat sekä niiden helpottumien vuoden edetessä. Toinen vaikuttava tekijä on kysynnän rauhoittuminen vuoden 2019 toisella puoliskolla. Tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla, jos sitä vertaa parin vuoden takaisiin lukemiin.

ponsse-tilauskanta-q42019

Vuoden 2019 liiketuloksen kehitys noudatteli liikevaihdon kehitystä. Selvää kasvua Q2:lla ja Q3:lla, kun taas Q1:llä ja Q4:lla tuloskehitys oli laskevaa. Kasvua selittää pitkälti vertailukaudella tehdyt Vieremän tehtaan investoinnit ja tuotannon rajoittamiset, jotka painoivat tuolloin tuottoja.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,85 euroa. Yhtiö on siirtänyt kevään 2020 yhtiökokousta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Näkymät vuodelle 2020

Ponssen näkymäarvio:

euromääräinen liiketulos on vuonna 2020 samalla tasolla kuin vuonna 2019 (67,3 M EUR).”

Ponsse antoi 17.3.2020 tulosvaroituksen, missä se toteaa, ettei yhtiö pääse aiemmin ilmoitettuun liiketulostavoitteeseen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 145,0 143,1 1,3% 580,0 667,4 -13,1%
Liiketulos (ebit) 12,0 12,9 -7,0% 26,8 67,3 -60,2%
Nettotulos (omistajille) 9,0 10,2 -11,8% 19,0 52,0 -63,4%
EPS (EUR) 0,32 0,36 0,68 1,86
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,85 0,80

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Ponsse: Ennusteet -sivulle.

Tuloksen kehitys

Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi 6 prosenttia, mutta tulos jäi 44 miljoonaan euroon. Yhtiön uusi Vieremän tehtaan käyttöönotto jarrutti Q3:n tuotantoa ja toi lisäkuluja, joka painoi tulosta. Komponenttipula vaikutti myös negatiivisesti tuloksentekokykyyn.

Vuonna 2019 liikevaihto jatkoi nousuaan (+9 %) hyvän kysyntätilanteen ja komponenttipulan helpottamisen johdosta. Myös tulos nousi selvästi, mitä avitti edellisen vuoden Vieremän tehtaan kertaluontoiset kulut.

ponsse-tuloslaskelma-q42019c

Ponssen kohdalla omana huolenaiheenani on se, että vaikka liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 noin 200 miljoonalla eurolla, niin nettotulos ei ole kehittynyt juurikaan. Tämä kehitys näkyy hyvin yllä olevissa kaavioissa.

Miten tulokselle käy, jos ja kun nyt jo pitkään jatkunut suhdannetilanne kääntyy? Valuuko nykyinen hyvä suhdanne hukkaan, kun hyvää liikevaihdon kehitystä ei ole saatu hyödynnettyä?

Yhtiön tilauskanta on kehittynyt vahvasti, vaikka on vuoden 2019 alun jälkeen laskenut. Tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla, mutta sijoittajan on hyvä seurata tarkkaan sitä, kuinka alas tilauskanta laskee vuoden 2020 aikana.

ponsse-tilauskanta-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 560 – 600 miljoonaa euroa. Päädyin tulosennusteessani noin 15 – 20 miljoonaan euroon.

Marginaalien laskuun on vaikuttanut viime aikojen vaikea komponenttien saatavuus, joka on nostanut kuluja ja vaikeuttanut toimituksia. 10 vuotta sitten marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä, joten kysymys on, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on korkeasti hinnoiteltu. Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat ehkä parempia mittareita yhtiön tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 14,5x ja 15,0x, joten nekin näyttävät osakkeen olevan varsin kohdalleen hinnoiteltu.

ponsse-roeroi-q42019c

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 20 – 30 prosenttia. Tässä näkyy myös yhtiön kannattavuuskehityksen (marginaalit) kääntyminen laskuun. Vaikka euromääräinen tulos on pysynyt ennallaan, niin ROE/ROI on laskenut oman pääoman kasvun myötä.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q42019c

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä nousi noin 82 miljoonaan euroon vuoden 2019 aikana.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 55 – 65 miljoonan euron tasolle.

Vuoden 2019 alhaisempaa rahavirtaa selittää mm. normaalia korkeammat varastotasot, jotka ovat sitoneet rahavaroja.

ponsse-rahavirta-q42019c

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 30 miljoonaan euroon ja ovat olleet noin 50 – 70 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

Vapaaa rahavirta (FCF) on kehittynyt tasaisesti noin 20 – 30 miljoonassa eurossa. Hyvä liiketoiminnan rahavirta on kadonnut yhtiön korkeisiin investointeihin. Kysymys onkin se, että mikä on Ponssen capex-investointien taso ilman isoja investointeja. Eli mikä olisi yhtiön normaali taustalla vaikuttava vapaa rahavirta, kun investointiohjelman hyödyistä päästään nauttimaan?

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osinko tarkoittaa noin -25 miljoonan euron kassastamaksua. Kun tämä suhteuttaa parin vuoden takaisiin vapaisiin rahavirtoihin, niin ne ovat olleet aika lähellä yksi-suhde-yhteen. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin voidaan ehkä odottaa, että vapaat rahavirrat nousisivat yli 30 miljoonaan euroon.

Näin osingolle jäisi tilaa jatkaa nousuaan ja samalla rahaa jäisi velkojen hoitoon. Korollisia nettovelkoja on noin 33 miljoonaa euroa, joten osinkojen jälkeen rahavirtoja jäisi karkeasti laskien noin 5 – 10 miljoonaa euroa. Tämä riittäisi hyvin lainojen lyhennyksiin.

Koronaviruspandemia sotkee em. kuvattua skenaariota pahemman kerran. Tästä syystä arvioin yhtiön leikkaavan osinkoaan viimeistään keväällä 2021.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2020 osinko on 0,85 euroa. Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

ponsse-osinko-q42019c

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 85 prosentissa (4 vuoden keskiarvo). Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2020 aikana, kun Vieremän tehdas on saatu täyteen tuotantokuntoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ponsse: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,85 4/2019 0,80 4/2018 0,75
YHTEENSÄ 0,85 0,80 0,75
+6,3% +6,7% +25,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,85 euroa. Yhtiö on siirtänyt kevään 2020 yhtiökokousta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Ponsse: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (25.3.2020) 20,50 31,00 24,75 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81
Lkm (000) 27 970 27 970 27 970 27 967 27 967 27 967 27 787 27 787
Markkina-arvo (Mrd) 0,57 0,87 0,69 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 253,5 230,1 218,9 203,3 172,1 160,9 135,8
Keski- ja Etelä-Eurooppa 131,4 122,4 107,0 105,0 85,9 79,1 50,8
Venäjä ja Aasia 117,2 137,7 115,9 76,3 56,6 64,1 56,7
P- ja E-Amerikka 160,4 117,8 131,8 127,0 145,5 86,3 69,4
Muut 580,0 4,7 4,4 3,0 5,8 1,7 0,4 0,1
YHTEENSÄ 580,0 667,2 612,4 576,6 517,4 461,8 390,8 312,8
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 10,6 10,1 10,5 9,6 5,9 9,0 1,3
Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,1 18,1 14,3 17,1 14,0 13,1 6
Venäjä ja Aasia 17,0 25,5 22,6 12,3 11,1 11,7 8,2
P- ja E-Amerikka 21,4 12,3 17,9 15,1 24,6 7,6 6,3
Muut 27,0 -0,8 -4,3 2,1 1,0 0,4 0,3 0,7
YHTEENSÄ 27,0 67,3 61,7 67,4 55,1 56,0 41,7 22,5
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 4,2% 4,4% 4,8% 4,7% 3,4% 5,6% 1,0%
Keski- ja Etelä-Eurooppa 14,5% 14,8% 13,4% 16,3% 16,3% 16,6% 11,8%
Venäjä ja Aasia 14,5% 18,5% 19,5% 16,1% 19,6% 18,3% 14,5%
P- ja E-Amerikka 13,3% 10,4% 13,6% 11,9% 16,9% 8,8% 9,1%
YHTEENSÄ 4,7% 10,1% 10,1% 11,7% 10,6% 12,1% 10,7% 7,2%
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 145,0 0,0 580 667 612 577 517 462 391 313
Liiketulos 12,0 0,0 26,8 67,3 61,7 67,4 55,2 56,0 41,7 22,5
Nettotulos 9,0 0,0 19,0 52,0 43,7 44,8 45,7 41,3 29,8 9,1
Marginaali 6,2% #DIV/0! 3,3% 7,8% 7,1% 7,8% 8,8% 8,9% 7,6% 2,9%
EPS 0,32 0,00 0,68 1,86 1,56 1,60 1,63 1,48 1,07 0,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 28 49 51 43 37 27 13 12
Liikearvo 4 4 4 4 4 4 3 3
Muut varat 377 374 324 299 261 237 190 171
Varat yhteensä 408 427 379 345 302 268 206 186
Oma pääoma 227 232 200 177 150 118 86 68
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 82 82 70 68 60 63 52 60
Muut vastuut 99 113 109 100 92 87 68 58
Pääomat yhteensä 408 427 379 345 302 268 206 186
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 20 43 61 57 54 44 38 39
Investoinnit: Capex -16 -29 -33 -38 -28 -24 -19 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 4 14 29 19 25 20 18 27
Investoinnit: Muut 1 0 1 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 5 15 30 19 26 20 19 27
Rahoitus: Voitonjako -24 -22 -21 -17 -15 -12 -8 -7
Rahoitus: Muut -2 6 2 9 -4 11 -9 -16
Rahavarojen muutos -21 -2 11 11 6 19 2 4
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,40 0,85 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,85 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30
Osinkotuotto 2,0% 2,7% 3,2% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1%
Osinko/nettotulos 58,8% 45,7% 51,2% 46,8% 36,7% 37,2% 42,0% 91,6%
Osinko/FCF 259,3% 166,3% 77,7% 112,2% 66,1% 78,5% 68,3% 30,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 14,5 22,8 21,2 25,9 26,4
PE (3v) 15,0 18,5 15,5 16,8 17,2 19,2 19,0 21,6
PE 30,1 16,7 15,8 16,5 14,7 12,4 11,2 30,0
EV (mEUR) 627 900 711 763 694 549 373 321
EV/EBIT 23,4 13,4 11,5 11,3 12,6 9,8 8,9 14,3
Oma pääoma/osake 8,13 8,30 7,16 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43
P/B 2,52 3,74 3,46 4,17 4,48 4,36 3,88 4,03
ROE 8,3% 24,1% 23,2% 27,4% 34,1% 40,5% 38,8% 14,0%
ROI 8,6% 23,1% 24,0% 29,6% 28,3% 35,2% 31,4% 16,9%
Omavaraisuusaste 55,7% 54,4% 52,8% 51,2% 49,7% 44,0% 41,8% 36,3%
Gearing 23,8% 14,2% 9,2% 14,5% 15,3% 30,5% 45,3% 71,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 31,00 28,10 31,80 29,10 24,75 29,85 30,05 28,65 26,38 23,85
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,82 0,82 0,82 0,75 0,75
Osinkotuotto 2,7% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,9% 2,8% 3,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,86 1,90 1,71 1,51 1,56 1,42 1,69 1,62 1,60 1,62
PE 16,7 14,8 18,6 19,3 15,8 21,0 17,8 17,7 16,5 14,7
EV (mEUR) 900 839 943 838 711 888 881 814 763 717
EV/EBIT 13,4 12,2 15,0 14,6 11,5 14,8 12,8 11,6 11,3 11,0
Oma pääoma/osake 8,30 7,68 7,23 7,57 7,16 6,50 6,24 6,68 6,32 5,79
P/B 3,74 3,66 4,40 3,84 3,46 4,59 4,81 4,29 4,17 4,12
ROE 24,1% 26,8% 25,4% 21,2% 23,2% 23,2% 29,2% 26,0% 27,4% 30,7%
ROI 23,1% 24,8% 24,0% 21,5% 24,0% 24,6% 29,3% 29,6% 29,6% 29,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus