Ponsse sijoituskohteena

 

Päivitetty 17.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (17.10.2017)27,50 EURMarkkina-arvo0,77 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,66 EUR Osinkotuotto2,4 %
Liikevaihto 2017e570 M EUR (+10,3 %)Nettotulos 2017e46 M EUR (0,0 %)
PE16,7ROE28,8 %

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PONSSE17.10.2017 | 27,50 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä alle 3 prosentin osinkotuotto. Lisäksi korkea osakkeen hinta (PE-luvuilla mitattuna) laskee pisteitä. Ponssen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää.

Ponssen tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin.

Ponssen liikevaihto on kääntynyt muutaman vuoden aikana mukavaan nousuun, kun se vuosina 2011 – 2013 polki paikoillaan noin 315 – 330 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 570 miljoonaa euroa. Myös nettotulos on noussut noin 40 – 45 miljoonaan euroon aiemmalta noin 15 miljoonan euron tasolta. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna eli toimintaa on pystytty tehostamaan.

Osakkeen hinta on PE-luvulla (16,7x) mitattuna kohdallaan. Tosin PE7, joka huomioi paremmin suhdannevaihtelut on hieman korkealla tasolla ollen 26,8x. Tulokseen sisältyy valuuttakurssitappioita (Q3/2017: -6,5 vs Q3/2017: +1,4), joka vetää tulosta alaspäin ja siten PE-lukua ylöspäin. Yhtiön todellinen tuloksentekokyky ei siis paljastu pelkästään vuoden 2017 tulosta tarkastelemalla.

Osinkosijoittajaa hyvää tuloksentekokykyä osoittava Ponsse kiinnostaa, vaikka osinkotuotto jää 2,4 prosenttiin 0,66 euron ennustetulla osingolla. Yhtiön osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten nouseva osinkotrendi saanee jatkoa myös tulevina vuosina.

Alkuvuosi 2017

Ponssen Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 398,3 M EUR (349,9 M EUR / +13,8 %)
  • liiketulos (ebit): 46,8 M EUR (37,0 M EUR / +26,5 %)
  • nettotulos: 30,1 M EUR (30,3 M EUR / -0,7 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin +14 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvä markkinatilanne erityisesti Venäjällä. Myös muiden markkina-alueiden tilanne on hyvä ja aiemmin tänä vuonna heikosti kehittyneen E- ja P-Amerikan markkinatilanne on palautunut paremmaksi.

Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä. Myös vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti verrattuna viime vuoteen.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa ja oli noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Noin 50 miljoonaa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-34 M EUR) sekä palkkakulujen (-4,4 M EUR) johdosta. Nämä kulut kasvoivat liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen laskua selittää rahoituskulujen noin -7,9 miljoonan euron oleva muutos viime vuoteen nähden. Vuosi sitten rahoitustuotot olivat +1,4 miljoonaa euroa, kun nyt ne olivat tappiota -6,5 miljoonaa euroa. Tappio syntyi pääasiassa valuuttakurssitappioista. Tämä on hyvä huomioida, kun pohtii osakkeen hintaa PE-lukun (16,7x) avulla, sillä valuuttakurssimuutokset heilahtelevat vuodesta toiseen.

Tilauskanta oli Q3/2017 lopussa 154,2 miljoonaa euroa (163,2 M EUR).

Näkymät vuodelle 2017

Ponsse nosti näkymiään eli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 hieman parempi kuin 2016 ”.

Segmentit

Ponsse jakaa toimintansa neljään segmenttiin toimintamaiden mukaan. Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 230,0 203,3 172,1 160,9 135,8
Keski-ja Etelä-Eurooppa 110,0 105,0 85,9 79,1 50,8
Venäjä ja Aasia 100,0 76,3 56,6 64,1 56,7
P- ja E-Amerikka 130,0 127,0 145,5 86,3 69,4
Muut 0,0 5,8 1,7 0,4 0,1
YHTEENSÄ 570,0 517,4 461,8 390,8 312,8
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 12,0 9,6 5,9 9,0 1,3
Keski-ja Etelä-Eurooppa 19,0 17,1 14,0 13,1 6,0
Venäjä ja Aasia 17,5 12,3 11,1 11,7 8,2
P- ja E-Amerikka 15,5 15,1 24,6 7,6 6,3
Muut 1,0 1,0 0,4 0,3 0,7
YHTEENSÄ 65,0 55,1 56,0 41,7 22,5

Pohjois-Eurooppa

Segmentin liikevaihdon kehitys on ollut hyvässä nousutrendissä jo varsin pitkään. Sen sijaan liikevoitto ei ole kehittynyt samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Ja liikevoittomarginaali on ollut noin 5 prosentin tuntumassa, kun se esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppa segmentillä on noin 15 prosentissa.

Hyvän markkinatilanteen johdosta myös tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi noin 230 miljoonaan euroon. Samoin liikevoittomarginaalin odotetaan pysyvän noin 5 prosentin tuntumassa, mikä tarkoittaisi noin 12 miljoonan euron liikevoittoa.

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Myös tämän segmentin liikevaihto on kasvanut nopeilla harppauksilla viime vuosien aikana. Toisin kuin P-Euroopassa, niin tässä liikevoittomarginaali on säilynyt nopeasta kasvusta huolimatta hyvänä ollen noin 15 prosentin tuntumassa.

Tilikauden 2017 liikevaihdon sekä liikevoiton odotetaan olevan noin hieman viimevuotista parempia eli noin 110 ja 19 miljoonaa euroa vastaavasti.

Venäjä ja Aasia

Segmentissä näkyy Venäjälle asetetut pakotteet sekä Venäjän talouden taantuma. Mikäli Venäjän tilanne helpottuu lähivuosien aikana, niin se voi näkyä myös segmentin liikevaihdon ja liikevoiton hyvänä kehityksenä.

Yhtiö arvioikin Q2 ja Q3/2017 tulosraporteissa, että Venäjän markkinatilanne on erinomainen. Koko tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 100 miljoonaa ja liikevoitto 17 – 20 miljoonaa euroa. Eli selvää kasvua viime vuoteen nähden.

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

P- ja E-Amerikassa vuonna 2016 alkanut liikevaihdon lasku (-12,7 %) jatkui H1/2017 aikana liikevaihdon laskiessa yli -15 prosenttia. Nyt Q3/2017 tulosraportissa Ponsse totesi, että markkinatilanne olisi parantunut alueella.

Tästä syystä tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto jäänee viime vuoden tasolle ollen noin 125 – 130 miljoonaa ja liikevoitto noin 15 miljoonaa euroa.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia 517 miljoonaan euroon edellisvuoden 462 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti uusien koneiden myynnin kasvu sekä huoltopalveluliiketoiminnan tasainen kehitys. Yhtiö onkin panostanut strategiassaan huoltopalveluiden kehittämiseen ja tämä panostus on näkynyt tämän liiketoiminta-alueen merkittävänä kasvuna.

ponsse-tuloslaskelma-q32017

Tilikausi 2017 lähti hyvin liikkeelle, sillä Q1-Q3/2017 liikevaihto kasvoi +13,8 prosenttia. Tästä hyvästä kehityksestä johtuen koko tilikauden 2017 liikevaihtoa nostettiin noin 570 miljoonaan euroon.

Alkuvuoden 2017 nettotulosta painoi valuuttakurssitappiot, joten tulos jäänee viime vuoden 46 miljoonan euron tasolle.

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä Ponssen tilauskantaa, sillä se on parin viime vuoden aikana ollut trendinomaisessa laskussa. Tilauskanta oli Q3/2017 lopussa 154,2 (Q3/2016: 163,2) miljoonaa euroa. Vaikka tilauskanta oli yhtiön mukaan hyvä, niin se oli kuitenkin noin 10 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Toisaalta voi olla niinkin, että tilauksesta-toimitukseen läpimenoaika on nopeutunut niin, että tilauskannan koko on tästä syystä pienentynyt.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q32017

Myös korollisia velkoja on edelleen varsin vähän, vaikka niiden määrä on tilikauden 2017 aikana noussut 74 miljoonaan euroon. Ponssella näkyy yleensä velkamäärän kasvu Q2:n kohdalla osinkojen maksun seurauksena. Vuoden 2016 lopussa velkaa oli 60 miljoonaa euroa ja keväällä 2017 maksettiin noin 17 miljoonan euron osingot. Näin velka on noussut juurikin tuon osingon verran. Loppuvuoden aikana yhtiö yleensä makselee tätä osinkoa varten otettua velkaa pois niin, että velan määrä on lopulta noin 60 – 65 miljoonassa eurossa.

Näin velkaantumisen tunnusluvut erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 45 – 55 miljoonan euron tasolle. Tämä kehitys näyttää seuraavan tuloksen kehitystä varsin samaan tahtiin.

ponsse-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 20 – 30 miljoonaan euroon. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremäen tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa.

ponsse-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaassa rahavirrassa (FCF) silmään osuus vuoden 2012 negatiivinen luku. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että kyse on todennäköisesti rahavirtojen ajoituksesta. Näin siksi, että liiketoiminnan rahavirta ja capex-investoinnit olivat vuosiin 2011 ja 2013 nähden selvästi poikkeavia.

Kun vuosien 2011 – 2013 vapaita rahavirtoja sopivasti tasoittelee, niin noin 15 miljoonan euron rahavirrat ovat nousseet nykyiseen noin 20 – 25 miljoonaan euroon. Kun tämän hetkiset investointiohjelmat hieman hellittävät, niin odotuksissa on, että rahavirrat nousevat lähemmäksi 30 miljoona euroa. Näin hyvä osingon kehitys saanee jatkoa.

Osinko

Ponssen osinko on kasvanut tilikaudesta 2012 alkaen. Tuolloin osinko oli 0,25 euroa, kun kevään 2018 ennustettu osinko on 0,66 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (27,50 eur) noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

ponsse-osinko-q32017

Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 60 – 70 prosentissa viimeisten kolmen vuoden ajan. Sijoittajan on huomioitava tämä taso myöskin, sillä se voi asettaa rajoja osingon mukavalle kehitykselle.

Arvostus

PE-luvulla mitattuna Ponssen osakkeen hinta on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu, sillä PE on 16,7x. Tässä on hyvä muistaa, että ennustettuun tulokseen sisältyy noin -6 miljoonan euron valuuttakurssitappio. Eli yhtiön tuloksentekokyky on tätä PE-lukua parempi.

Myös PE3 (17,3x) näyttäisi hyvää tasoa. Tässä näkyy hyvin se, että Ponssen tuloskunto on kehittynyt hyvin, sillä myös osakkeen hinta on tuplaantunut vuoden 2013 lopun 12,02 euron arvosta nykyiseen 24,17 euroon.

Sen sijaan pitkän aikavälin PE7-luku (26,8x) indikoisi hieman korkeaa osakkeen hintaa. Tämän luvun heilahtelut huomioivat suhdanteiden käännökset, joten se reagoi hitaammin muutoksiin. Kysymys onkin tämän tunnusluvun suhteen se, että onko Ponssen tuloskunnon paraneminen pysyvää – vai ollaanko suhdanteen huipulla tai lähestymässä sitä?

ponsse-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 30 prosenttia. Myös tässä näkyy viimeisen parin vuoden hyvä kehitys, kun ROE ja ROI nousivat vuosien 2012 ja 2013 alle 20 prosentin tasolta yli 30 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+16) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +16 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (17.10.2017) 27,50 23,98 18,36 12,02 9,81 5,94 7,00 10,80
Lkm (000) 27 967 27 967 27 967 27 787 28 000 28 000 28 000 28 000
Markkina-arvo (Mrd) 0,77 0,67 0,51 0,33 0,27 0,17 0,20 0,30
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 170 398 570 517 462 391 313 315 328 262
Liikevoitto 18 47 65 55 56 42 23 24 29 22
Nettotulos 16 30 46 46 41 30 9 14 15 23
Marginaali 9,4% 7,5% 8,1% 8,9% 8,9% 7,7% 2,9% 4,4% 4,6% 8,8%
EPS 0,57 1,07 1,64 1,64 1,47 1,08 0,32 0,50 0,54 0,82
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 40 37 26 13 12 14 16 11
Liikearvo 4 4 4 3 3 3 3 3
Muut varat 307 261 238 190 171 165 155 148
Tase yhteensä 351 302 268 206 186 182 174 162
Oma pääoma 169 150 118 86 68 81 79 75
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 74 60 62 52 60 56 39 37
Muut vastuut 108 92 88 68 58 45 56 50
Tase yhteensä 351 302 268 206 186 182 174 162
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 55 54 44 37 38 13 25 26
Investoinnit: Capex -35 -28 -24 -19 -11 -18 -9 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 20 26 20 18 27 -5 16 21
Investoinnit: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 20 26 20 18 27 -5 16 21
Rahoitus: Voitonjako -17 -15 -13 -8 -7 -10 -10 -4
Rahoitus: Muut 12 -4 12 -9 -16 16 0 -19
Rahavarojen muutos 15 7 19 1 4 1 6 -2
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,66 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,66 0,60 0,55 0,45 0,30 0,25 0,35 0,35
Osinkotuotto 2,4% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1% 4,2% 5,0% 3,2%
Osinko/nettotulos 40,1% 36,5% 37,5% 41,7% 93,3% 50,0% 65,3% 42,6%
Osinko/FCF 92,3% 64,5% 76,9% 69,5% 31,1% -140,0% 61,3% 46,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 26,8 26,4 32,1 31,2 27,1
PE (3v) 17,3 17,2 19,3 18,9 21,7 9,6 32,7 129,6
PE 16,7 14,6 12,5 11,1 30,5 11,9 13,1 13,1
Oma pääoma/osake 6,04 5,36 4,22 3,09 2,43 2,89 2,82 2,68
P/B 4,55 4,47 4,35 3,88 4,04 2,05 2,48 4,03
ROE 28,8% 34,3% 40,2% 39,0% 12,1% 17,5% 19,5% 33,6%
ROI 28,7% 28,2% 35,2% 31,6% 17,4% 18,8% 25,2% 19,5%
Omavaraisuusaste 48,1% 49,7% 44,0% 41,7% 36,6% 44,5% 45,4% 46,3%
Gearing 20,1% 15,3% 30,5% 45,3% 70,6% 51,9% 29,1% 34,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset