Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 11.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e PONSSE Ennuste
Osake (EUR, 11.8.20) 25,25 Osinko (EUR, 12 kk) 0,30
Markkina-arvo (Mrd) 0,71 Osinkotuotto 1,2%
Liikevaihto (mEUR) 575 -13,8% Osinko/EPS 37% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 20,0 -61,5% Osinko/FCF 83% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 25,20 -0,2%
EPS 0,72 Omav.aste 49%
P/E 35,3 Gearing 13%
EV/EBIT 16,3 ROE 8,4%
P/B 2,86 ROI 12,4%

Huomioita

Ponssen kohdalla omana huolenaiheenani on se, että vaikka liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 noin 200 miljoonalla eurolla, niin nettotulos ei ole kehittynyt juurikaan.

Miten tulokselle käy, jos ja kun nyt jo pitkään jatkunut suhdannetilanne kääntyy? Valuuko nykyinen hyvä suhdanne hukkaan, kun hyvää liikevaihdon kehitystä ei ole saatu hyödynnettyä?

Osakkeen arvoksi sain 25,20 euroa, mikä on linjassa nykyisen osakkeen hinnan kanssa (25,25 EUR)

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): ponsse-2020-08-11.pdf

ponsse-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit ja muut julkaisut
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (ponsse-2020-08-11.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 11.8.20) 25,25 31,00 24,75 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81
Lkm (000) 27 970 27 970 27 970 27 967 27 967 27 967 27 787 27 787
Markkina-arvo (Mrd) 0,71 0,87 0,69 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 253,5 230,1 218,9 203,3 172,1 160,9 135,8
Keski- ja Etelä-Eurooppa 131,4 122,4 107,0 105,0 85,9 79,1 50,8
Venäjä ja Aasia 117,2 137,7 115,9 76,3 56,6 64,1 56,7
P- ja E-Amerikka 160,4 117,8 131,8 127,0 145,5 86,3 69,4
Muut 575,0 4,7 4,4 3,0 5,8 1,7 0,4 0,1
YHTEENSÄ 575,0 667,2 612,4 576,6 517,4 461,8 390,8 312,8
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 10,6 10,1 10,5 9,6 5,9 9,0 1,3
Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,1 18,1 14,3 17,1 14,0 13,1 6
Venäjä ja Aasia 17,0 25,5 22,6 12,3 11,1 11,7 8,2
P- ja E-Amerikka 21,4 12,3 17,9 15,1 24,6 7,6 6,3
Muut 45,0 -0,8 -4,3 2,1 1,0 0,4 0,3 0,7
YHTEENSÄ 45,0 67,3 61,7 67,4 55,1 56,0 41,7 22,5
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 4,2% 4,4% 4,8% 4,7% 3,4% 5,6% 1,0%
Keski- ja Etelä-Eurooppa 14,5% 14,8% 13,4% 16,3% 16,3% 16,6% 11,8%
Venäjä ja Aasia 14,5% 18,5% 19,5% 16,1% 19,6% 18,3% 14,5%
P- ja E-Amerikka 13,3% 10,4% 13,6% 11,9% 16,9% 8,8% 9,1%
YHTEENSÄ 7,8% 10,1% 10,1% 11,7% 10,6% 12,1% 10,7% 7,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 130,0 276,4 575 667 612 577 517 462 391 313
Liiketulos 8,0 21,8 45,1 67,3 61,7 67,4 55,2 56,0 41,7 22,5
Nettotulos 6,0 2,9 20,0 52,0 43,7 44,8 45,7 41,3 29,8 9,1
Marginaali 4,6% 1,0% 3,5% 7,8% 7,1% 7,8% 8,8% 8,9% 7,6% 2,9%
EPS 0,21 0,10 0,72 1,86 1,56 1,60 1,63 1,48 1,07 0,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 134 49 51 43 37 27 13 12
Liikearvo 4 4 4 4 4 4 3 3
Muut varat 368 374 324 299 261 237 190 171
Varat yhteensä 506 427 379 345 302 268 206 186
Oma pääoma 247 232 200 177 150 118 86 68
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 165 82 70 68 60 63 52 60
Muut vastuut 94 113 109 100 92 87 68 58
Pääomat yhteensä 506 427 379 345 302 268 206 186
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 27 43 61 57 54 44 38 39
Investoinnit: Capex -16 -29 -33 -38 -28 -24 -19 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 10 14 29 19 25 20 18 27
Investoinnit: Muut -0 0 1 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 10 15 30 19 26 20 19 27
Rahoitus: Voitonjako -7 -22 -21 -17 -15 -12 -8 -7
Rahoitus: Muut 82 6 2 9 -4 11 -9 -16
Rahavarojen muutos 85 -2 11 11 6 19 2 4
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,30 0,30 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,30 0,30 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30
Osinkotuotto 1,2% 1,0% 3,2% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1%
Osinko/nettotulos 41,9% 16,1% 51,2% 46,8% 36,7% 37,2% 42,0% 91,6%
Osinko/FCF 81,8% 58,7% 77,7% 112,2% 66,1% 78,5% 68,3% 30,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 17,8 22,8 21,2 25,9 26,4
PE (3v) 18,3 18,5 15,5 16,8 17,2 19,2 19,0 21,6
PE 35,3 16,7 15,8 16,5 14,7 12,4 11,2 30,0
EV (mEUR) 738 900 711 763 694 549 373 321
EV/EBIT 16,3 13,4 11,5 11,3 12,6 9,8 8,9 14,3
Oma pääoma/osake 8,82 8,30 7,16 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43
P/B 2,86 3,74 3,46 4,17 4,48 4,36 3,88 4,03
ROE 8,4% 24,1% 23,2% 27,4% 34,1% 40,5% 38,8% 14,0%
ROI 12,4% 23,1% 24,0% 29,6% 28,3% 35,2% 31,4% 16,9%
Omavaraisuusaste 48,8% 54,4% 52,8% 51,2% 49,7% 44,0% 41,8% 36,3%
Gearing 12,8% 14,2% 9,2% 14,5% 15,3% 30,5% 45,3% 71,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus