Ponsse sijoituskohteena

Päivitetty 21.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ponsse on erikoistunut ns. tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e PONSSE Ennuste
Osake (21.4.2020) 22,30 Osinko 12 kk 0,30
Markkina-arvo (Mrd) 0,62 Osinkotuotto 1,3%
Liikevaihto (M) 580 -13,1% Osinko/EPS 40% 4v ka
Nettotulos (M) 9,8 -81,1% Osinko/FCF 92% 4v ka
EPS 0,35 Omav.aste 47%
P/E 63,4 Gearing 15,7%
EV/EBIT 20,4 ROE 4,2%
P/B 2,65 ROI 9,1%

Ponssen tulosraportit voi ladata osoitteesta:
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/julkaisut#/

Yhteenveto

PONSSE21.4.2020 | 22,30 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku keväällä 2020 sekä yhtiön pieni koko. Lisäksi osakkeen arvostus on noussut vieden pari pistettä. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Ponsse kertoo, että useat sen toimittajaverkoston yritykset Euroopassa (etenkin Saksa ja Italia) ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa. Yhtiö arvioi, että tuotanto voisi palautua huhtikuun loppuun mennessä, mutta tilanne on vielä epävarma.

Pandemia alkoi vaikuttamaan metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien saatavuuteen Q1:n loppua kohden. Tämä näkyi etenkin saatujen tilausten laskuna 106,8 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten uusia tilauksia saatiin 222,8 miljoonan euron edestä. Tilauskanta jatkoi laskutrendiään ja se on Q1:n lopussa 209,2 miljoonassa eurossa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Ponsse kertoo, että se on rahoituksen osalta tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. Sananvalinta (”jatkuvuuden varmistamiseksi”) tuntuu varsin rankalta, sillä se nostaa heti kysymyksen siitä, että onko jatkuvuus ollut jollain tavalla uhattuna? Ehkä tuota ei kannata sen enempää lähteä pohtimaan.

Käytännössä tilanne taseen puolelta näyttää siltä, että yhtiön velkaisuus nousi vajaaseen 165 miljoonaan euroon, kun Q4:n lopussa velkaa oli reilu 80 miljoonaa euroa. Tämän vastapainona taasen käteisen määrä nousi Q1:llä vajaaseen 115 miljoonaan euroon (Q4/2019: 50 M EUR).

Yhtiö laski (tiedote 20.4.2020) aiemmin ilmoitettua osinkoa (0,85 EUR) ja nyt keväällä 2020 maksettava osinko on 0,30 euroa. Osinko irtoaa 28.5.2020. Ponsse kertoo, että osingon leikkaamisen vaikutus on noin 15,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö kävi henkilöstön kanssa yt-neuvottelut, jotka johtavat henkilöstön lomautuksiin Q2:sta alkaen. Vieremän tehdas on viime viikkoina toiminut käytännössä yhdessä vuorossa.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Ponsse ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Tehtaiden tuotantokatkoksien odotetaan siis päättyvän Euroopassa huhtikuussa tai Q2:n aikana. Ponssea on viime kvartaaleina vaivannut komponenttien saatavuus, mikä paheni koronaviruspandemian johdosta. Yhtiö kiinnittää tähän aiempaa tarkempaa huomiota.

Ponsse kuitenkin toteaa, että pandemian pitkittyminen voi merkittävästi vaikuttaa metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien ja rahoituksen saatavuuteen.

Ponsse kertoo myös, että useilla markkinoilla mekaaninen metsäteollisuus on isoissa haasteissa, kun taas metsäteollisuuden tuotteille riittää kysyntää. Yhtiön asiakkaiden työtilanne vaihtelee voimakkaasti, mikä heijastuu koneiden kysynnän lisäksi huoltopalveluihin.

Tilikausi 2020

Ponssen Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 144,5 143,1 1,0%
Liiketulos (ebit) 13,4 12,9 4,5%
Nettotulos (omistajille) -3,2 10,2
EPS (EUR) -0,11 0,36

Ponssen Q1:n liikevaihto nousi prosentin verran, mitä voinee pitää hyvänä saavutuksena. Yhtiö kertoi, että kvartaalin loppupuolella koronaviruspandemia alkoi selvästi vaikuttamaan metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien saatavuuteen.

Tämä näkyikin saatujen tilausten laskuna 106,8 miljoonaan euroon (Q1/2019: 222,8 M EUR). Tilauskanta oli Q1:n lopussa 209,2 miljoonaa euroa ja vuosi sitten alkanut tilauskannan laskutrendi sai siis jatkoa.

ponsse-tilauskanta-q12020

Vaikka tilauskanta on laskenut nopeasti, niin silti ollaan ihan hyvällä tasolla, jos vertailukohdaksi otetaan vuosien 2016 – H1/2018 tasot. Toki huolestuttavaa nykytilanteessa oli uusien tilausten yli 50 prosentin lasku.

Q1:n liiketulos kehittyi hyvin ja se kasvoi lähes 4 prosenttia vertailukauteen nähden. Q1:n rahoituskulut sisältävät noin 9,3 miljoonan euron taseen rahoituseriin kirjatut laskennalliset kurssitappiot. Tästä johtuen raportoitu nettotulos kääntyi hyvästä liiketuloksesta huolimatta 3,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Yhtiö laski (tiedote 20.4.2020) aiemmin ilmoitettua osinkoa (0,85 EUR) ja nyt keväällä 2020 maksettava osinko on 0,30 euroa. Osinko irtoaa 28.5.2020.

Näkymät vuodelle 2020

Ponsse ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 130,0 172,7 -24,7% 580,0 667,4 -13,1%
Liiketulos (ebit) 2,5 17,5 -85,7% 32,4 67,3 -51,9%
Nettotulos (omistajille) 1,0 13,0 -92,3% 9,8 52,0 -81,1%
EPS (EUR) 0,04 0,47 0,35 1,86
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,30 0,80

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Ponsse: Ennusteet -sivulle.

Tuloksen kehitys

Vuonna 2019 liikevaihto jatkoi nousuaan (+9 %) hyvän kysyntätilanteen ja komponenttipulan helpottamisen johdosta. Myös tulos nousi selvästi, mitä avitti edellisen vuoden Vieremän tehtaan kertaluontoiset kulut.

ponsse-tuloslaskelma-q12020

Ponssen kohdalla omana huolenaiheenani on se, että vaikka liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 noin 200 miljoonalla eurolla, niin nettotulos ei ole kehittynyt juurikaan. Tämä kehitys näkyy hyvin yllä olevissa kaavioissa.

Miten tulokselle käy, jos ja kun nyt jo pitkään jatkunut suhdannetilanne kääntyy? Valuuko nykyinen hyvä suhdanne hukkaan, kun hyvää liikevaihdon kehitystä ei ole saatu hyödynnettyä?

Yhtiön tilauskanta on kehittynyt vahvasti, vaikka on vuoden 2019 alun jälkeen laskenut. Tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla, mutta sijoittajan on hyvä seurata tarkkaan sitä, kuinka alas tilauskanta laskee vuoden 2020 aikana.

ponsse-tilauskanta-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 560 – 600 miljoonaa euroa. Päädyin tulosennusteessani noin 5 – 12,5 miljoonaan euroon. Tulosta painaa Q1/2020 kirjatut 9,3 miljoonan euron laskennalliset kurssitappiot.

Marginaalien laskuun on vaikuttanut viime aikojen vaikea komponenttien saatavuus, joka on nostanut kuluja ja vaikeuttanut toimituksia. 10 vuotta sitten marginaalit olivat noin 4 prosentin tietämillä.

Vuoden 2020 ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku kärsii pandemian aiheuttamasta tulospudotuksesta. Syklisenä yhtiönä pidemmän aikavälin tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat ehkä parempia mittareita yhtiön tuloksentekokyvystä, sillä ne huomioivat suhdannekäänteet. 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 17,7x ja 16,3x, joten ne näyttävät osakkeen olevan varsin kohdalleen hinnoiteltu.

ponsse-roeroi-q12020

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla eli noin 20 – 30 prosenttia. Tässä näkyy myös yhtiön kannattavuuskehityksen (marginaalit) kääntyminen laskuun. Vaikka euromääräinen tulos on pysynyt ennallaan, niin ROE/ROI on laskenut oman pääoman kasvun myötä.

Tase

Ponssen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vain vajaa 4 miljoonaa euroa eli reilu 1 prosentti taseen loppusummasta.

ponsse-velkaisuus-q12020

Yhtiön korolliset velat tuplaantuivat Q1:llä noin 164 miljoonaan euroon. Nettovelkaantumisaste ei juurikaan muuttunut, sillä samalla käteisen määrä nousi samaa tahtia velkojen kanssa.

Yhtiö myös leikkasi osinkoa, joten se tarkoittaa noin 15 miljoonan euron helpotusta vuoden 2020 kassasta maksuihin.

Velkaantumisen tunnusluvut ovat kuitenkin erinomaisia. Omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 55 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut selvästi alle 100 prosentin tason. Molempien tunnuslukujen trendit ovat hyvään suuntaan.

Rahavirta

Ponssen liiketoiminnan rahavirta on hyvässä ja tasaisessa nousussa. Vuosien 2010 – 2012 noin 25 miljoonan euron rahavirta on noussut nykyiselle noin 55 – 65 miljoonan euron tasolle.

Vuoden 2019 alhaisempaa rahavirtaa selittää mm. normaalia korkeammat varastotasot, jotka ovat sitoneet rahavaroja.

ponsse-rahavirta-q12020

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina 30 miljoonaan euroon ja ovat olleet noin 50 – 70 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Malliston uusimiset sekä investoinnit huoltopalvelukeskuksiin ja Vieremän tehtaan laajennukseen näkyvät näissä kasvaneissa luvuissa. Arvioin kuitenkin, että pandemian johdosta yhtiön investoinnit ovat ”jäissä” ja muutenkin yhtiö noudattaa tiukkaa kulukuria.

Vapaaa rahavirta (FCF) on kehittynyt tasaisesti noin 20 – 30 miljoonassa eurossa. Hyvä liiketoiminnan rahavirta on kadonnut yhtiön korkeisiin investointeihin. Kysymys onkin se, että mikä on Ponssen capex-investointien taso ilman isoja investointeja. Eli mikä olisi yhtiön normaali taustalla vaikuttava vapaa rahavirta, kun investointiohjelman hyödyistä päästään nauttimaan?

Arvioin vapaiden rahavirtojen toipuvan pandemian jälkeen takaisin noin 30 miljoonan euron tasolle.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiö leikkasi kevään 2020 osinkoa 0,85 eurosta 0,30 euroon. Tämä uusi osinko tarkoittaa noin 8,5 miljoonan euron kassasta maksua. Arvioin vuoden 2020 rahavirtojen romahtavan, joten siinä mielessä osingon leikkaus on paikallaan.

Osinko

Osingonmaksusuhde on viimeisten vuosien aikana ollut noin 40 – 50 prosentin haarukassa, mikä näkyy toisaalta korollisten velkojen maltillisena kehityksenä. Yhtiö on käyttänyt mieluummin omaa pääomaa investointien rahoittamiseen.

ponsse-osinko-q12020

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 85 prosentissa (4 vuoden keskiarvo). Nykyistä vapaata rahavirtaa alentaa yhtiön kohonneet capex-investoinnit, joiden voi odottaa hellittävän ehkä vuoden 2020 aikana, kun Vieremän tehdas on saatu täyteen tuotantokuntoon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ponsse: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,30 4/2019 0,80 4/2018 0,75
YHTEENSÄ 0,30 0,80 0,75
-62,5% +6,7% +25,0%

Yhtiö laski (tiedote 20.4.2020) aiemmin ilmoitettua osinkoa (0,85 EUR) ja nyt keväällä 2020 maksettava osinko on 0,30 euroa. Osinko irtoaa 28.5.2020.

Arvioin, että vuonna 2021 maksettava osinko pysyy tällä samalla 0,30 euron tasolla.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Ponsse: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (21.4.2020) 22,30 31,00 24,75 26,38 23,98 18,36 12,02 9,81
Lkm (000) 27 970 27 970 27 970 27 967 27 967 27 967 27 787 27 787
Markkina-arvo (Mrd) 0,62 0,87 0,69 0,74 0,67 0,51 0,33 0,27
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 253,5 230,1 218,9 203,3 172,1 160,9 135,8
Keski- ja Etelä-Eurooppa 131,4 122,4 107,0 105,0 85,9 79,1 50,8
Venäjä ja Aasia 117,2 137,7 115,9 76,3 56,6 64,1 56,7
P- ja E-Amerikka 160,4 117,8 131,8 127,0 145,5 86,3 69,4
Muut 580,0 4,7 4,4 3,0 5,8 1,7 0,4 0,1
YHTEENSÄ 580,0 667,2 612,4 576,6 517,4 461,8 390,8 312,8
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 10,6 10,1 10,5 9,6 5,9 9,0 1,3
Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,1 18,1 14,3 17,1 14,0 13,1 6
Venäjä ja Aasia 17,0 25,5 22,6 12,3 11,1 11,7 8,2
P- ja E-Amerikka 21,4 12,3 17,9 15,1 24,6 7,6 6,3
Muut 32,5 -0,8 -4,3 2,1 1,0 0,4 0,3 0,7
YHTEENSÄ 32,5 67,3 61,7 67,4 55,1 56,0 41,7 22,5
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjois-Eurooppa 4,2% 4,4% 4,8% 4,7% 3,4% 5,6% 1,0%
Keski- ja Etelä-Eurooppa 14,5% 14,8% 13,4% 16,3% 16,3% 16,6% 11,8%
Venäjä ja Aasia 14,5% 18,5% 19,5% 16,1% 19,6% 18,3% 14,5%
P- ja E-Amerikka 13,3% 10,4% 13,6% 11,9% 16,9% 8,8% 9,1%
YHTEENSÄ 5,6% 10,1% 10,1% 11,7% 10,6% 12,1% 10,7% 7,2%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 130,0 144,5 580 667 612 577 517 462 391 313
Liiketulos 2,5 13,4 32,4 67,3 61,7 67,4 55,2 56,0 41,7 22,5
Nettotulos 1,0 -3,2 9,8 52,0 43,7 44,8 45,7 41,3 29,8 9,1
Marginaali 0,8% -2,2% 1,7% 7,8% 7,1% 7,8% 8,8% 8,9% 7,6% 2,9%
EPS 0,04 -0,11 0,35 1,86 1,56 1,60 1,63 1,48 1,07 0,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 127 49 51 43 37 27 13 12
Liikearvo 4 4 4 4 4 4 3 3
Muut varat 367 374 324 299 261 237 190 171
Varat yhteensä 498 427 379 345 302 268 206 186
Oma pääoma 236 232 200 177 150 118 86 68
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 164 82 70 68 60 63 52 60
Muut vastuut 99 113 109 100 92 87 68 58
Pääomat yhteensä 498 427 379 345 302 268 206 186
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 18 43 61 57 54 44 38 39
Investoinnit: Capex -15 -29 -33 -38 -28 -24 -19 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 4 14 29 19 25 20 18 27
Investoinnit: Muut 1 0 1 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 5 15 30 19 26 20 19 27
Rahoitus: Voitonjako -8 -22 -21 -17 -15 -12 -8 -7
Rahoitus: Muut 81 6 2 9 -4 11 -9 -16
Rahavarojen muutos 77 -2 11 11 6 19 2 4
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,30 0,30 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,30 0,30 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,30
Osinkotuotto 1,3% 1,0% 3,2% 2,8% 2,5% 3,0% 3,7% 3,1%
Osinko/nettotulos 85,2% 16,1% 51,2% 46,8% 36,7% 37,2% 42,0% 91,6%
Osinko/FCF 238,9% 58,7% 77,7% 112,2% 66,1% 78,5% 68,3% 30,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 16,3 22,8 21,2 25,9 26,4
PE (3v) 17,7 18,5 15,5 16,8 17,2 19,2 19,0 21,6
PE 63,4 16,7 15,8 16,5 14,7 12,4 11,2 30,0
EV (mEUR) 661 900 711 763 694 549 373 321
EV/EBIT 20,4 13,4 11,5 11,3 12,6 9,8 8,9 14,3
Oma pääoma/osake 8,42 8,30 7,16 6,33 5,36 4,22 3,09 2,43
P/B 2,65 3,74 3,46 4,17 4,48 4,36 3,88 4,03
ROE 4,2% 24,1% 23,2% 27,4% 34,1% 40,5% 38,8% 14,0%
ROI 9,1% 23,1% 24,0% 29,6% 28,3% 35,2% 31,4% 16,9%
Omavaraisuusaste 47,3% 54,4% 52,8% 51,2% 49,7% 44,0% 41,8% 36,3%
Gearing 15,7% 14,2% 9,2% 14,5% 15,3% 30,5% 45,3% 71,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 20,50 31,00 28,10 31,80 29,10 24,75 29,85 30,05 28,65 26,38
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,30 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,82 0,82 0,82 0,75
Osinkotuotto 1,5% 2,7% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,9% 2,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,38 1,86 1,90 1,71 1,51 1,56 1,42 1,69 1,62 1,60
PE 14,9 16,7 14,8 18,6 19,3 15,8 21,0 17,8 17,7 16,5
EV (mEUR) 623 900 839 943 838 711 888 881 814 763
EV/EBIT 9,2 13,4 12,2 15,0 14,6 11,5 14,8 12,8 11,6 11,3
Oma pääoma/osake 8,26 8,30 7,68 7,23 7,57 7,16 6,50 6,24 6,68 6,32
P/B 2,48 3,74 3,66 4,40 3,84 3,46 4,59 4,81 4,29 4,17
ROE 17,4% 24,1% 26,8% 25,4% 21,2% 23,2% 23,2% 29,2% 26,0% 27,4%
ROI 20,0% 23,1% 24,8% 24,0% 21,5% 24,0% 24,6% 29,3% 29,6% 29,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus