Raisio Oyj

Viimeksi päivitetty 5.8.2020

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Raision tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol. Yhtiö toimii 12 maassa, sen markkina-arvo on noin 490 miljoonaa euroa ja sillä on noin 360 työntekijää.

Raision juuret ovat Oy Vehnä Ab nimisessä mylly-yhtiössä, jonka vehnänviljelijät perustivat vuonna 1939. Yhtiö osti osakkailtaan viljaa, jonka se jauhoi jauhoksi (Vakio-vehnäjauho) ja myi sitä edelleen markkinoille. Sunnuntai-vehnäjauhot ja margariinit tulivat markkinoille 1960-luvun loppupuolella.

Kolesterolia alentava Benecol-innovaatio julkistettiin vuonna 1995. Nyt, noin 25 vuotta myöhemmin, Benecolin päämarkkinoita ovat mm. Suomi, Belgia, Irlanti, UK, Portugali, Puola ja Hongkong. Lisäksi Benecolin aineosaa, kasvistanoliesteriä, myydään lisenssipartnereille. Nykyään Benecolia myydään yli 30 maassa, ja se on maailman tunnetuin kolesterolia alentava elintarvikebrändi.

Raision toimitusjohtaja Matti Rihko erosi tehtävästään vuoden 2017 alussa. Matti aloitti tehtävässään vuonna 2006 ja oli siten Raision johdossa yli 10 vuoden ajan. Kesäkuussa 2017 Raision hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajakseen Pekka Kuusniemen (s. 1968), joka toimi aiemmin mm. Oras Group:n johdossa.

Osake ja omistajat

Raisio listautui Helsingin pörssiin vuonna 1989. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, joista ns. Vaihto-osake (RAIVV) on pörssin päälistalla ja Kantaosake (RAIKV) on pörssin ns. pre-listalla. Vaihto-osakkeen päivävaihto on noin 500 000 euron tuntumassa, mikä on riittävä vaihtomäärä piensijoittajalle.

Vaihto-osake eli RAIVV tuottaa 1 äänen, kun taas Kantaosake tuottaa 20 ääntä yhtiökokouksessa. Kantaosakkeiden kokonaisäänimäärä on noin 83 prosenttia kaikkien osakkeiden äänimääristä. Molemmat osakelajit oikeuttavat samaan osinkoon. Kantaosakkeisiin liittyy joitakin ehtoja, jotka kannattaa selvittää ennen niiden hankkimista. Esimerkiksi Raision internet-sivuilla todetaan:

Kantaosakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan hallituksen suostumus. Suostumus tarvitaan siinäkin tapauksessa, että luovutuksensaajalla jo on hänelle rekisteröityjä kantaosakkeita. Suostumus on annettava, jos osakkeen saaja on maanviljelystä päätoimisesti harjoittava luonnollinen henkilö. Mikäli suostumusta ei anneta, hallituksen on muunnettava luovutettu kantaosake vaihto-osakkeeksi. http://www.raisio.com/fi/osakepaaoma-ja-osakelajit

Yhtiöllä on myös 25 henkilön hallintoneuvosto, jonka tehtävä ja sen tuottama lisäarvo herättää kysymyksiä. Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin: Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. http://www.raisio.com/fi/hallintoneuvosto

Toimintaympäristö

Raisio käyttää toiminnassaan paljon maatalouspohjaisia raaka-aineita, joiden saatavuus taikka hinnat voivat muuttua lyhyessä ajassa paljonkin. Yhtiö pyrkii suojautumaan näitä muutoksia vastaan erilaisilla sopimuksilla sekä johdannaisilla. Myös raaka-aineiden alkuperän tulee olla jäljiteltävissä ja laadun tulee olla kunnossa.

Erilaiset haittaverot, kuten sokerivero, voivat vaikuttaa negatiivisesti Raision toimintaan.

Kansainvälisesti toimivana yhtiönä Raisio altistuu valuuttakurssimuutoksille. Yhtiö itse kuitenkin toteaa, että pääosa tuotannosta ja myynnistä kohdistuu paikallisille markkinoille, joten valuuttakurssiriski on siten ainakin osittain raportointiin kohdistuva. Toki yritys käyttää johdannaisia suojautuakseen valuuttakurssimuutoksia vastaan.

Raisiolla on paljon toimintaa Isossa Britanniassa, joten Brexit vaikuttaa lähinnä valuuttakurssimuutosten kautta. Pääosa Ison Britannian tuotannosta ja myynnistä tapahtuu punnissa.

Vähittäiskauppojen omat ns. private label -tuotteet ovat kasvattaneet suosiotaan. Lisäksi monet vähittäiskauppaketjut ovat karsineet tuotelistauksiaan, joten kilpailu kauppojen hyllytilasta on kiristynyt.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus