Raisio: Ennusteet

Päivitetty 6.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

HUOM! Kaavion luvuissa on käytetty jatkuvien toimintojen lukuja vuosilta 2017 ja 2018. Tätä aikaisemmat luvut ovat raportoituja lukuja, jotka sisältävät nyt jo myytyjä liiketoimintoja. Tästä syystä liikevaihdon käyrä laskee reippaasti vuodesta 2016.

raisio-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Raision näkymät vuodelle 2019 ovat:

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2018 (228,2 M EUR)
  • vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 % liikevaihdosta

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö uudisti segmenttirakenteensa Q1/2019 raportista alkaen, joten tästä syystä olen tehnyt ennusteet segmenttitietojen sijaan konsernin tietojen perusteella. Uudet segmentit ovat:

  • Terveelliset elintarvikkeet: segmentti keskittyy kuluttajabrändeihin
  • Terveelliset aineosat: segmentti sisältää kalarehujen Benecol-tuotteiden aineosien myynnin sekä viljapohjaisten elintarvikkeiden myynnin teollisuudelle ja suurkeittiöille. Myös tuotanto, hankinta ja toimitusketju sisältyvät tähän segmenttiin.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Luvut perustuvat jatkuvien toimintojen tietoihin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 242,0 60,2 69,2 62,7 49,9 228,1 55,6 63,1 59,7 49,7
Muutos (%) 6,1% 8,3% 9,7% 5,0% 0,4% -2,8% 3,5% -6,8% -2,8% -4,1%
Liiketulos 30,5 7,5 10,7 7,3 5,0 16,6 -2,1 7,8 6,5 4,4
Muutos (%) 83,7% 37,2% 12,3% 13,6% -69,3% -24,3% -83,6% -32,3%
Marginaali 12,6% 12,5% 15,5% 11,6% 10,0% 7,3% -3,8% 12,4% 10,9% 8,9%

Liikevaihtoennuste

Q1-Q3/2019 liikevaihto nousi 5,3 prosenttia, mitä tuki kalarehujen myynnin hyvä kasvu sekä vuoden aikana tehdyt hintojen korotukset. Vuosi sitten myyntiä painoi kalarehujen myynnin keskeytyminen Venäjälle GMO-tapauksen vuoksi.

Tein Q4:n ennusteen noin 8 prosentin kasvuun, mitä tukisi em. kalarehujen normaali myynti sekä tehdyt hintojen korotukset. Päädyin arviossani noin 235 – 245 miljoonaan euroon.

Liiketulosennuste

Vuoden 2018 tulosta rasitti em. kalarehujen vientikielto sekä markkinointikustannusten nousu ja Venäjän ja Puolan haasteet. Yhtiö kertoi Q3/2019 raportissa, että nämä haasteet on nyt saatu korjattua.

Q1-Q3/2019:n tulos oli 23,7 prosenttia eli 4,6 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Erityisen hyvää tuloskehityksessä oli se, että Q1:n segmenttien tuloslasku kääntyi Q2:lla nousuun ja nousuvauhti parani Q3:lla. Vertailukaudesta muut kulut ovat pienentyneet selvästi, mikä pitää tuloskehitystä positiivisena. Myös hintojen korotuksien vaikutukset alkavat näkymään.

Raision arvion mukaan vuoden 2019 vertailukelpoinen liiketulos on ”yli 10 prosenttia liikevaihdosta”, joten tämän perusteella yhtiön arvioima liiketulos olisi yli 24,0 miljoonaa euroa. Q1-Q3/2019 tulos on tähän mennessä ollut 23,0 miljoonaa euroa (marginaali: 12,7 %), joten odottaa sopii, että Q4:n olisi sen verran hyvä, että 10 prosentin raja ylittyy reippaasti.

Tein ennusteen tästä lähtökohdasta noin 12,6 prosentin marginaalilla. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 27,5 – 32,5 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 30,5 7,5 10,7 7,3 5,0 16,6 -2,1 7,8 6,5 4,4
Rahoituskulut (netto) 1,0 -0,4 0,6 0,5 0,3 -0,8 -0,7 -0,1 -0,1 0,1
Muut kulut/tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 31,5 7,1 11,3 7,8 5,3 15,8 -2,8 7,7 6,4 4,5
Verot -4,5 -1,7 -2,3 0,6 -1,1 -3,7 0,5 -1,7 -1,4 -1,1
Nettotulos 27,0 5,4 9,0 8,4 4,2 12,1 -2,3 6,0 5,0 3,4

Rahoituskulujen (netto) osuus kokonaisuudesta on varsin pieni. Alkuvuoden 2019 aikana kulut ovat olleet 1,4 miljoonaa euroa positiiviset. Tein Q4:n ennusteen niin, että tämä tuotto pienenisi 1,0 miljoonaan euroon.

Veroja arvioidessa käytin noin 23 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 24 – 28  miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millainen yhtiön strategia on jatkossa? Tekeekö yhtiö esimerkiksi yritysostoja, joiden seurauksena tuloskunto lähtisi kasvuun?
  • Raisio on muuttunut viime vuosien aikana voimakkaasti, joten historiallisilla tuloslukujen merkitys on varsin vähäinen? Sijoittajan onkin haastavaa tehdä arviota nykyisen Raision tuloksentekokyvyn kehityksestä.
  • Miten Benecolin myynti kehittyy jatkossa? Onko sillä aitoa potentiaalia kasvaa merkittävästi nykyiseltä tasoltaan?
  • Kustannustasot ovat monilla yhtiöillä nousussa. Mikä on Raision hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa ilman, että tuotteiden myynti taikka markkinaosuudet laskisivat merkittävästi?
  • Miten Brexitin vaikutus näkyy yhtiön toiminnassa?

Arvioin liikevaihdon kasvavan hyvällä noin 3 prosentin tahdilla, missä muutosprosessin jäljiltä yhtiön toiminta pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan. Liiketuloksen kohdalla arvioin marginaalien olevan noin 13,0 – 13,5 prosentin tuntumassa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 1,0 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 23 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 257,5 250,0 62,5 70,0 65,0 52,5
Muutos (%) 3,0% 3,3% 3,8% 1,2% 3,7% 5,2%
Liiketulos 34,5 32,5 8,0 11,2 7,8 5,5
Muutos (%) 6,2% 6,6% 6,7% 4,7% 6,8% 10,0%
Marginaali 13,4% 13,0% 12,8% 16,0% 12,0% 10,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 34,5 32,5 8,0 11,2 7,8 5,5
Rahoituskulut (netto) -0,8 -0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Tulos ennen veroja 33,7 31,7 7,8 11,0 7,6 5,3
Verot -7,7 -7,2 -1,8 -2,5 -1,6 -1,3
Nettotulos 26,0 24,5 6,0 8,5 6,0 4,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus