Raisio: Ennusteet

Päivitetty 6.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

HUOM! Kaavion luvuissa on käytetty jatkuvien toimintojen lukuja vuosilta 2017 ja 2018. Tätä aikaisemmat luvut ovat raportoituja lukuja, jotka sisältävät nyt jo myytyjä liiketoimintoja. Tästä syystä liikevaihdon käyrä laskee reippaasti vuodesta 2016.

raisio-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Raisio piti Q1-raportissa näkymänsä ennallaan:

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2019 (236,3 M EUR)
  • vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 % liikevaihdosta

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Raision segmentit ovat:

  • Terveelliset elintarvikkeet: segmentti keskittyy kuluttajabrändeihin
  • Terveelliset aineosat: segmentti sisältää kalarehujen Benecol-tuotteiden aineosien myynnin sekä viljapohjaisten elintarvikkeiden myynnin teollisuudelle ja suurkeittiöille. Myös tuotanto, hankinta ja toimitusketju sisältyvät tähän segmenttiin.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Terveelliset elintarvikkeet 140,0 35,7 33,0 34,0 37,3 137,5 35,0 33,6 34,2 34,7
Muutos (%) 1,8% 2,0% -1,8% -0,6% 7,5% -0,2% -1,1% 0,0% 1,5% -1,1%
Terveelliset aineosat 127,5 26,9 41,0 34,0 25,6 124,5 25,7 42,3 34,7 21,8
Muutos (%) 2,4% 4,7% -3,1% -2,0% 17,4% 6,9% -4,8% 17,8% 7,4% 2,3%
Muut -27,5 -6,3 -6,5 -6,5 -8,2 -25,8 -6,2 -6,7 -6,2 -6,7
YHTEENSÄ 240,0 56,3 67,5 61,5 54,7 236,2 54,5 69,2 62,7 49,8
Muutos (%) 1,6% 3,3% -2,5% -1,9% 9,8% 3,4% -2,2% 9,5% 4,8% 0,2%

Raisiolta vahva vuoden 2020 aloitus, kun liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää kalarehujen merkittävästi aiemmin alkanut myynti sekä koronaviruspandemian johdosta kasvanut kuluttajien viljapohjaisten tuotteiden kysyntä.

Ravintoloiden ja ruokaloiden kysyntä laski kvartaalin jälkimmäisellä puoliskolla sulkutoimenpiteiden johdosta. Yhtiö kuitenkin kertoi, että näiden osuus kokonaisuudesta on varsin pieni.

Tulevien kvartaalien liikevaihtoon vaikuttaa se, kuinka paljon ihmiset hamstrasivat jauhoja, puuroja yms. leivontatuotteita. Jos kotitalouksien kaapit on täynnä, niin voi olla, että kysyntä on viimevuotista heikompaa jonkin aikaa.

Samankaltainen tilanne on kalarehujen kohdalla. Oliko kysynnän kasvu aitoa vaiko ajoitukseen liittyvää? Tekivätkö asiakkaat ajoissa tilauksia pelätessä saatavuuden heikkenevän sulkutoimenpiteiden haitatessa tavaraliikennettä? Jos näin on, niin silloin myös kalarehujen kysyntä on vaimeampaa tulevien kvartaalien aikana.

Yhtiö itse arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa vuodesta 2019.

Näistä syistä arvioin Raision vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vain 0 – 5 prosenttia erinomaisesta Q1:stä huolimatta. Liikevaihtoennusteeni vuodelle 2020 on siten 235 – 250 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Terveelliset elintarvikkeet 20,0 4,7 5,0 5,0 5,3 18,2 4,1 5,6 4,5 4,0
Muutos (%) 9,9% 14,6% -10,7% 11,1% 32,5% 5,8% -12,8% 43,6% 18,4% -16,7%
Terveelliset aineosat 11,4 1,7 4,0 3,5 2,2 12,4 1,8 5,4 3,9 1,3
Muutos (%) -8,1% -5,6% -25,9% -10,3% 69,2% -3,9% -35,7% 22,7% 18,2% -45,8%
Muut -3,9 -1,0 -1,0 -1,0 -0,9 -3,3 -1,6 -0,3 -1,1 -0,3
YHTEENSÄ 27,5 5,4 8,0 7,5 6,6 27,3 4,3 10,7 7,3 5,0
Muutos (%) 0,7% 25,6% -25,2% 2,7% 32,0% 64,5% 37,2% 12,3% 13,6%
MARGINAALI 11,5% 9,6% 11,9% 12,2% 12,1% 11,6% 7,9% 15,5% 11,6% 10,0%

Myös Q1:n tuloskehitys oli erinomaista (kasvua +32 %), mitä tuki yhtiön mukaan liikevaihdon kasvu, parantuneet tuotannon käyttöasteet sekä jatkuvat toimet kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. Yhtiö myös vähensi myynnin ja markkinoinnin kuluja, mikä osaltaan tuki tuloskehitystä.

Raisio arvioi, että vuoden 2020 liiketulosmarginaali olisi yli 10 prosenttia.

Tein tulosennusteet siitä ajatuksesta, että suhteellinen kannattavuus laskee Q1:n erinomaiselta 12,1 prosentin tasolta vuoden edetessä, kun liikevaihtotilanne normalisoituu.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 25 – 30 miljoonaa euroa ja marginaali asettuisi noin 11,5 prosentin tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 27,5 5,4 8,0 7,5 6,6 27,3 4,3 10,7 7,3 5,0
Rahoituskulut (netto) -4,0 -0,1 0,0 0,0 -3,9 1,2 -0,2 0,6 0,5 0,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 23,5 5,3 8,0 7,5 2,7 28,5 4,1 11,3 7,8 5,3
Verot -4,7 -1,1 -1,5 -1,5 -0,6 -2,9 -0,1 -2,3 0,6 -1,1
Nettotulos 18,8 4,2 6,5 6,0 2,1 25,6 4,0 9,0 8,4 4,2
EPS 0,12 0,03 0,04 0,04 0,01 0,16 0,03 0,06 0,05 0,03

Q1:n rahoituskulut nousivat 3,9 miljoonaan euroon rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksien johdosta. Tästä syystä hyvä liiketulos kääntyi nettotuloksen kohdalla viimevuotista heikommaksi. Koska yhtiön velkaisuus on alhaisella tasolla, niin varsinaisia korkokuluja tulee vain vähän.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 17 – 21 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Raision kohdalla arvioin liikevaihdon nousevan noin 3 prosentin tahdilla tulevina vuosina. Marginaalien arvioin pysyvän noin 11 prosentissa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 255,0 247,5 57,5 70,0 65,0 55,0
Muutos (%) 3,0% 3,1% 2,1% 3,7% 5,7% 0,5%
Liiketulos (ebit) 28,0 27,5 6,5 7,5 7,5 6,0
Muutos (%) 1,8% 0,0% 20,4% -6,3% 0,0% -9,1%
MARGINAALI 11,0% 11,1% 11,3% 10,7% 11,5% 10,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 28,0 27,5 6,5 7,5 7,5 6,0
Rahoituskulut (netto) -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 0,0
Tulos ennen veroja 27,5 27,1 6,3 7,4 7,4 6,0
Verot -6,0 -5,6 -1,2 -1,6 -1,6 -1,2
Nettotulos 21,5 21,5 5,1 5,8 5,8 4,8
EPS 0,14 0,14 0,03 0,04 0,04 0,03

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus