Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 5.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e RAISIO Ennuste
Osake (EUR, 10.7.20) 3,10 Osinko (EUR, 12 kk) 0,13
Markkina-arvo (Mrd) 0,49 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (mEUR) 240 +1,6% Osinko/EPS 94% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 21,5 -15,7% Osinko/FCF 193% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 2,60 -16,1%
EPS 0,14 Omav.aste 86%
P/E 22,7 Gearing -8,6%
EV/EBIT 16,6 ROE 8,0%
P/B 1,82 ROI 10,3%

Huomioita

Raisiosta on muuntautunut makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myynnin jälkeen ihan erilainen yhtiö, joten tässä kohtaa tuloksentekokyvyn arviointiin tulee epäjatkuvuuskohta, missä historialliset tiedot eivät vastaa nykytilannetta. Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 360 työntekijään. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Yhtiön nykyisenä strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin.

Raision osakkeen arvoksi sain 2,60 euroa, mikä jäisi reilun 15 prosenttia osakkeen nykyisestä hinnasta (3,10 EUR). Tämän perusteella osake olisi haastavasti hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): raisio-2020-08-05.pdf

raisio-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (raisio-2020-08-05.pdf).

HUOM! Kuten tekstissä jo todettiin, niin Raisiosta on muotoutumassa makeisliiketoiminnan myynnin myötä täysin uudenlainen yritys. Tästä syystä vuosien 2011-2016 lukujen vertaaminen nykyisiin lukuihin ei ole mielekästä.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 10.7.20) 3,10 3,40 2,35 3,84 3,57 4,24 4,20 4,37
Lkm (000) 157 354 157 708 157 708 157 889 158 050 158 191 157 501 155 674
Markkina-arvo (Mrd) 0,49 0,54 0,37 0,61 0,56 0,67 0,66 0,68
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Terveelliset elintarvikkeet 137,5 137,5 137,7
Terveelliset aineosat 127,5 124,6 116,6
Muut -25,0 -25,8 -26,0
YHTEENSÄ 240,0 236,3 228,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Terveelliset elintarvikkeet 19,0 18,2 17,2
Terveelliset aineosat 12,5 12,5 12,9
Muut -3,5 -3,4 -13,5
YHTEENSÄ 28,0 27,3 16,6
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Terveelliset elintarvikkeet 13,8% 13,2% 12,5%
Terveelliset aineosat 9,8% 10,0% 11,1%
YHTEENSÄ 11,7% 11,6% 7,3%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 67,5 114,6 240 236 228 235 436 521 494 558
Liiketulos 8,5 13,6 28,0 27,3 16,6 54,1 28,9 42,4 6,9 33,6
Nettotulos 7,0 9,4 21,5 25,5 12,1 40,4 19,0 35,0 5,6 26,2
Marginaali 10,4% 8,2% 9,0% 10,8% 5,3% 17,2% 4,4% 6,7% 1,1% 4,7%
EPS 0,04 0,06 0,14 0,16 0,08 0,26 0,12 0,22 0,04 0,17
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 28 18 53 149 26 11 26 10
Liikearvo 45 49 46 47 62 74 169 109
Muut varat 237 242 225 166 382 478 350 372
Varat yhteensä 311 309 324 361 470 564 544 491
Oma pääoma 267 271 265 264 313 350 325 331
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 1
Korolliset velat 5 1 23 46 89 110 126 55
Muut vastuut 38 36 37 51 68 103 93 104
Pääomat yhteensä 311 309 324 361 470 564 544 491
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 27 23 12 33 48 65 26 72
Investoinnit: Capex -13 -18 -6 -11 -17 -11 -107 -15
Vapaa rahavirta (FCF) 14 6 6 22 30 54 -81 57
Investoinnit: Muut -1 0 1 39 3 6 0 6
Investointien jälkeen 14 6 7 61 33 60 -80 62
Rahoitus: Voitonjako -20 -25 -27 -27 -25 -22 -20 -19
Rahoitus: Muut -1 -24 -23 -42 -12 -24 69 -22
Rahavarojen muutos -8 -43 -42 -7 -4 14 -32 22
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,13 0,13 0,12 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13
Osinko (lisä) 0,04
Osinko yhteensä 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13
Osinkotuotto 4,2% 3,8% 6,8% 4,4% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0%
Osinko/nettotulos 95,1% 80,4% 208,5% 66,4% 141,4% 72,3% 393,8% 77,2%
Osinko/FCF 143,2% 366,1% 420,6% 120,9% 88,7% 46,8% -27,4% 35,6%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 21,5 22,9 17,3 25,9 29,1
PE (3v) 24,8 20,6 15,6 19,3 28,4 30,1 45,3 31,9
PE 22,7 21,0 30,6 15,0 29,7 19,2 118,1 26,0
EV (mEUR) 465 519 341 503 627 770 762 725
EV/EBIT 16,6 19,0 20,5 9,3 21,7 18,2 110,4 21,6
Oma pääoma/osake 1,70 1,72 1,68 1,67 1,98 2,21 2,07 2,13
P/B 1,82 1,98 1,40 2,30 1,80 1,92 2,03 2,05
ROE 8,0% 9,5% 4,6% 14,0% 5,7% 10,4% 1,7% 8,0%
ROI 10,3% 9,7% 5,6% 15,2% 6,7% 9,3% 1,6% 8,5%
Omavaraisuusaste 86,0% 87,9% 81,6% 73,1% 66,6% 62,1% 59,8% 67,5%
Gearing -8,6% -6,3% -11,4% -39,1% 20,1% 28,3% 30,8% 13,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus