Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 12.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (12.2.2018)4,16 EURMarkkina-arvo0,65 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,17 EUR Osinkotuotto4,1 %
Liikevaihto 2018e315 M EUR (+2,6 %)Nettotulos 2018e18 M EUR (-)
PE36,4ROE6,9 %

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

RAISIO12.2.2018 | 4,16 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yrityksen aloittama muutos, missä mm. makeisliiketoiminnot myytiin pois. Tämä näkyy liikevaihdon ja tuloksen laskuna, mikä hieman epäreilusti vie pisteitä. Osingon kasvun pysähtyminen keväällä 2018 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla laskettuna laskee pisteitä.

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi joulukuussa 2017 makeisliiketoimintansa. Lisäksi yhtiö pohtii naudan- ja kalarehuliiketoimintojensa myyntiä. Näin Raisiosta on muuntautumassa ihan erilainen yhtiö, joten tässä kohtaa tuloksentekokyvyn arviointiin tulee epäjatkuvuuskohta, missä historialliset tiedot eivät vastaa nykytilannetta.

Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 400 työntekijään. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Osinkosijoittajaa edellä mainittu muutos mietityttää. Kevään osinko jäi 0,17 euroon ja pitkään jatkunut osingon nousuputki katkesi. Tämä antaa vielä ihan mukavan osinkotuoton (4,1 %), mutta epävarmaa on se, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

Myös tuloksentekokyvyn arviointi on haastavaa, sillä Raision tilikauden 2017 tuloslaskelma sisältää monia kertaluontoisia eriä. Tilikauden 2018 karkeillakin tulosarvioilla (20 – 30 M EUR) PE-luku nousee reilusti yli 20x.

Tilikausi 2017

Raision vuosi 2017 – vertailukelpoiset luvut:

  • liikevaihto: 306,8 M EUR (336,6 M EUR / -8,9 %)
  • liiketulos: 37,8 M EUR (38,6 M EUR / -2,1 %)
  • osinkoehdotus: 0,17 EUR (0,17 EUR)

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi joulukuussa 2017 makeisliiketoimintansa. Lisäksi yhtiö pohtii naudan- ja kalarehuliiketoimintojensa myyntiä. Näin Raisiosta on muuntautumassa ihan erilainen yhtiö.

Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 400 työntekijään. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Tätänykyä Raisio koostuu Brändit (eli Benecol sekä terveelliset elintarvikkeet (Elovena yms.)) ja Raisioagro (eli naudan- ja kalanrehu sekä viljakauppa) segmenteistä.

Brändit-segmentin (vertailukelpoinen) liikevaihto laski 195,1 miljoonaan euroon (2016: 220,3 M EUR), mitä selittää vertailuvuoden lukuihin sisältyvät 26,4 miljoonaa euroa (mutta jo myytyjen) välipatukkaliiketoiminnan ja muroliiketoiminnan liikevaihtoa. Ilman tätä vertailuvuoden liikevaihto olisi ollut noin 193,9 miljoonaa euroa ja siten vuoden 2017 Brändit-segmentin liikevaihto olisi tällä vertailulla kasvanut hieman.

Brändit-segmentin (vertailukelpoinen) liiketulos oli 38,0 miljoonaa euroa (2016: 38,4 M EUR). Segmenttiin kuuluvan Benecolin liiketulos jäi merkittävästi (raportti ei kerro euromääräisiä lukuja) korkeampien alihankintakustannusten sekä raaka-aineena käytetyn sterolien maailmanmarkkinahintojen voimakkaan hinnan nousun seurauksena. Myös punnan vaikutus oli negatiivinen.

Raisioagro-segmentin liikevaihto ja liiketulos olivat edellisvuoden tasolla eli 126,3 miljoonaa ja 4,2 miljoonaa euroa vastaavasti (2016: 126,6 ja 3,7 M EUR).

Raportoitu nettotulos oli -17,3 miljoonaa euroa (2016: 19,0 M EUR) ja jatkuvien toimintojen nettotulos oli 41,8 miljoonaa euroa (2016: 9,7 M EUR).

Osinko

Osinkoehdotus oli ehkä pieni pettymys, sillä se katkaisi pitkän osinkojen nousuputken. Osinko oli 0,17 euroa (2016: 0,17 EUR) ja irtoaa yhtiökokouksen (21.3.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 5.4.2018.

Yhtiöllä on kassassa rahaa noin 149 miljoonaa euroa, josta kevään osinko haukkaa noin 27 miljoonaa euroa. Jos osinko olisi ollut 0,18 euroa (kasvavasta osingosta olisi pidetty kiinni), niin tämä olisi tarkoittanut noin 1,5 miljoonaa suurempaa kassasta maksua.

Joko yhtiöllä on mielessä isoja yritysostoja, sillä muutoin tuo 1,5 miljoonan euron osinkolisä olisi ”kannattanut” maksaa. Varsinkin, kun kassa pursuaa käteistä.

Yritysostoihin liittyen yritys totesikin Q4-raportissa, että ”Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla. Raision vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat ydinliiketoimintaa tukevat yritysostot”.

Näkymät 2018

Makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Varsinkin, jos ja kun se saa myytyä naudan- ja kalanrehuliiketoimintansa. Avainkysymys on se, mikä on Raision tuloksentekokyky jatkossa?

Raisio arvioi, että jatkuvien toimintojen

  • liikevaihto nousee hieman vuodesta 2017 (2017: 306,8 M EUR)
  • vertailukelpoinen liikevoitto on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Q4-tulosraportin sivulla 34 on taulukko jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta ja tuloksesta kvartaaleittain. Sieltä nähdään, että liikevaihto on ollut noin 70 – 90 miljoonaa euroa per kvartaali eli karkeasti ajatellen noin 280 – 360 miljoonaa euroa. Josta varmaan sellainen 315 – 330 miljoonaa euroa voisi olla sopiva liikevaihtoennusteen vaihteluväli.

Vastaavasti nettotulos on ollut karkeasti katsellen noin -4…+9 miljoonaa euroa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Q2/2017 tulos oli +31,7 miljoonaa ja Q2/2016 -11,2 miljoonaa euroa. Jos nämä jätetään huomioimatta ja arvellaan kvartaalituloksen olevan noin 5..7 miljoonaa euroa, niin tulosennusteen vaihteluväli olisi silloin 20 – 24 miljoonaa euroa.

Em. ennusteet eivät sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita yllätyksiä.

Itse kyllä katselisin ainakin yhden, miksei kaksi kvartaalitulosta ensin, jotta ”uuden” Raision tuloksentekokyvystä saisi jotain tolkkua.

Segmentit

Raisiolla on kaksi segmenttiä, jotka ovat

  • Brändit, johon kuuluvat Benecol, makeiset, terveelliset elintarvikkeet ja Benemilk Oy
  • Raisioagro, johon kuuluvat naudan- ja kalanrehut, viljakauppa ja tuotantopanokset.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Brändit 200,0 195,1 220,3 385,0 304,3
Raisioagro 130,0 126,3 126,6 146,0 188,4
Muut -15,0 -14,5 -10,4 -10,0 1,2
YHTEENSÄ 315,0 306,9 336,5 521,0 493,9
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Brändit 30,0 57,5 18,0 45,4 20,6
Raisioagro 5,0 4,2 3,7 2,4 -8,9
Muut -5,0 -5,8 -4,9 -5,3 -4,7
YHTEENSÄ 30,0 55,9 16,8 42,5 7,0

Brändit

Kuten on jo edellä todettu, niin Raisio myi joulukuussa 2017 makeisliiketoiminnan, joka kuului Brändit-segmentin alle. Tämä myynti on huomioitu vuosien 2016-2018e luvuissa, mutta aiempien vuosien luvut sisältävät makeisliiketoiminnan luvut.

Tilikauden 2017 liikevaihto laski 195 miljoonaan euroon edellisvuoden 220 miljoonasta eurosta. Tähän vaikutti oikeastaan se, että vuoden 2016 luvut sisälsivät (nyt jo myydyn) välipalapatukkaliiketoiminnan liikevaihdon noin 26 miljoonaa euroa. Jos tämä siivotaan vielä pois, niin tilikauden 2017 liikevaihto oli kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Tilikauden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 38,0 miljoonaa euroa (2016: 38,4 M EUR). Sen sijaan raportoitu liikevoitto oli 57,5 miljoonaa euroa.

Benecol:n liiketulos jäi merkittävästi korkeampien alihankintakustannusten sekä raaka-aineena käytetyn sterolien maailmanmarkkinahintojen voimakkaan hinnan nousun seurauksena. Myös punnan vaikutus oli negatiivinen.

Raisioagro

Vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos olivat edellisvuoden tasolla ollen 126,3 ja 4,2 miljoonaa euroa vastaavasti. Maitotilojen tilanne jatkuu edelleen vaikeana, mikä näkyy vuoden 2016 tavoin mm. lannoitemyynnin laskuna sekä siirtymisenä halvempiin rehuihin. Kalarehuliiketoiminta kehittyi hyvin kasvaneen Venäjän viennin ansiosta.

Tuloksen kehitys

Makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Varsinkin, jos ja kun se saa myytyä naudan- ja kalanrehuliiketoimintansa. Näin ennen vuotta 2015 raportoitujen lukujen vertailu nykyiseen Raisioon ei anna oikeaa kuvaa yhtiön kehityksestä.

raisio-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 vertailukelpoinen liikevaihto jäi 307 miljoonaan euroon ja raportoitu tulos oli -17 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö raportoima jatkuvien toimintojen nettotulos oli 41,8 miljoonaa euroa (2016: 9,7 M EUR).

Raisio arvioi, että tilikauden 2018 vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa hieman, joten tämän voi arvioida olevan noin 315 – 330 miljoonaa euroa. Nettotuloksen voi arvioida olevan noin 20 miljoonaa euroa.

Tase

Liikearvon määrä laski makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena 47 miljoonaan euroon. Tämä on nyt hieman alle 15 prosenttia koko taseen loppusummasta, joten liikearvoriski on alentunut merkittävästi.

raisio-liikearvo-q42017

Oma pääoma on laskenut 264 miljoonaan euroon aiempien vuosien noin 330 miljoonasta eurosta. Tässä myytyjen liiketoimintojen liikearvon alaskirjaukset näkyvät.

Raision velkaantuminen on laskenut alhaiselle tasolle ja yhtiö voisi maksaa korolliset velat yhdellä kassasuorituksella. Omavaraisuusaste on noussut yli 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste on laskenut negatiiviseksi (eli hyväksi).

Raision tase on siten vahvassa kunnossa.

raisio-velkaisuus-q42017

Rahavirta

Raision liiketoiminnan rahavirta heilahtelee tuloksen kanssa samaa tahtia – joka toinen vuosi rahavirta on noin 65 miljoonan ja joka toinen vuosi noin 25 miljoonan euron tuntumassa.

raisio-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 10 – 15 miljoonassa eurossa. Vuoden 2014 Benecol-kauppa (90 M EUR) näkyy ”Investoinnit: muut” -rivillä. Vuoden 2017 suurimmat investoinnit ovat liittyneet bioenergialaitoksen sekä uuden tuotantolinjan rakentamisiin.

raisio-vapaa-rahavirta-q42017

Viimeisen 7 vuoden vapaiden rahavirtojen (FCF) keskiarvo on ollut 33 miljoonaa euroa. Myös tässä on näkyvissä selviä heilahteluja liiketoiminnan rahavirran tapaan.

Osinko

Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin. Osinko kasvoi vuodesta 2006 alkaen aina vuoteen 2017 asti. Hyvä nousuputki katkesi kuitenkin keväällä 2018, kun osinko jäi edellisvuoden tapaan 0,17 euroon.

raisio-osinko-q42017

Tuloksen heilahtelujen takia osingonmaksusuhde on ollut varsin korkealla tasolla ja 4 vuoden keskiarvoilla laskettuna osingonmaksusuhde on 125 prosenttia. Tämä asetti paineita tulevaisuuden osingon kasvulle, minkä johdosta osingon kasvu nyt katkesi.

Toisaalta yhtiöllä on kassassa rahaa noin 149 miljoonaa euroa, josta kevään osinko haukkaa noin 27 miljoonaa euroa. Jos osinko olisi ollut 0,18 euroa (kasvavasta osingosta olisi pidetty kiinni), niin tämä olisi tarkoittanut noin 1,5 miljoonaa suurempaa kassasta maksua.

Joko yhtiöllä on mielessä isoja yritysostoja taikka sitten tulosnäkymissä on epävarmuutta, sillä muutoin tuo 1,5 miljoonan euron osinkolisä olisi ”kannattanut” maksaa. Kun kassa kerran pursuaa käteistä.

Osinko irtoaa yhtiökokouksen (21.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 5.4.2018.

Arvostus

Yhtiön makeisliiketoiminnan myynti aiheuttaa sen, että Raision tuloksentekokyvyn arviointi entistä haastavampaa. Kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla ei tee mitään, sillä nykyinen Raisio on ihan erilainen yhtiö kuin vielä muutama vuosi sitten.

Tilikauden 2018 tulosennuste voi olla karkeasti ottaen 20 – 30 miljoonan euron haarukassa, joten PE-lukukin vaihtelee tällöin 20-35x välillä. Eli näillä arvioilla osake on kalliisti hinnoiteltu.

raisio-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, eivät nekään tue korkeita PE-lukuja. Pikemminkin päin vastoin. Molemmat tunnusluvut ovat olleet alle 10 prosenttia jo useamman vuoden ajan. Näyttää siis siltä, että Raision pääomarakenne ei ole optimaalinen. Koska velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla, niin yhtiö voisi lisätä vieraan pääoman määrää ja maksaa osan omasta pääomasta osinkoina ulos. Näin pääoman tuottoa saataisiin paremmalle tasolle.

Yhtiön korkeaan liikearvoon liittyvät alaskirjaukset voivat aiheuttaa saman muutoksen, mutta siinä sijoittajat eivät saisi lisäosinkojaan.

Hallintoneuvosto

Raision 25 hengen hallintoneuvosto ihmetyttää (kts. Raision yhtiöesittely). Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, joka osaltaan tekee juurikin tuota hallintoneuvostolle annettua tehtävää. Ja onko tosiaan niin, että 25 henkilöä on oikea määrä tekemään tätä tehtävää? Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa. Kokonaisuutena hallintoneuvoston palkkioihin on mennyt noin 30 000 – 40 000 euroa per vuosi (2015 ja 2014), joten mistään isosta kulusta ei sinänsä ole kyse. Mutta tuottiko se panostukseen nähden mitään lisäarvoa?

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+18) ja osingonmaksulla (-28). Oikaisu on yhteensä -10 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (12.2.2018) 4,16 3,84 3,57 4,24 4,20 4,37 3,08 2,39
Lkm (000) 157 319 157 319 157 384 157 165 156 888 155 397 155 394 155 793
Markkina-arvo (Mrd) 0,65 0,60 0,56 0,67 0,66 0,68 0,48 0,37
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 72 315 307 436 521 494 558 584 553
Liikevoitto 8 30 56 29 42 7 34 32 31
Nettotulos 5 18 -17 19 35 6 26 12 26
Marginaali 6,9% 5,7% -5,5% 4,4% 6,7% 1,2% 4,7% 2,1% 4,7%
EPS 0,03 0,00 0,11 -0,11 0,12 0,22 0,04 0,17 0,08 0,17
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 140 149 26 11 26 10 7 19
Liikearvo 47 47 154 179 169 109 111 103
Muut varat 165 165 290 374 349 372 400 440
Tase yhteensä 352 361 470 564 544 491 518 562
Oma pääoma 255 264 313 350 325 331 326 332
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 1 1
Korolliset velat 46 46 90 111 128 56 81 118
Muut vastuut 51 51 67 103 91 103 110 111
Tase yhteensä 352 361 470 564 544 491 518 562
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 50 45 48 65 26 72 21 50
Investoinnit: Capex -15 -17 -17 -11 -17 -15 -10 -8
Vapaa rahavirta (FCF) 35 28 31 54 9 57 11 42
Investoinnit: Muut 0 129 3 6 -90 5 -47 -38
Investointien jälkeen 35 157 34 60 -81 62 -36 4
Rahoitus: Voitonjako -27 -27 -25 -22 -20 -19 -18 -17
Rahoitus: Muut -8 -41 -12 -24 69 -21 -25 12
Rahavarojen muutos 0 89 -3 14 -32 22 -79 -1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
Osinkotuotto 4,1% 4,4% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9% 4,6%
Osinko/nettotulos 148,6% -157,3% 140,8% 71,8% 366,1% 77,7% 155,4% 65,9%
Osinko/FCF 76,4% 95,5% 86,3% 46,6% 244,0% 35,4% 169,5% 40,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 46,3 39,5 28,9 27,4 29,4 28,1
PE (3v) 98,2 49,0 28,1 29,8 44,9 31,8 28,7 12,3
PE 36,4 29,6 19,0 109,8 26,1 39,9 14,3
Oma pääoma/osake 1,62 1,68 1,99 2,23 2,07 2,14 2,10 2,14
P/B 2,57 2,29 1,80 1,90 2,03 2,05 1,46 1,12
ROE 6,9% -5,9% 5,7% 10,4% 1,8% 7,9% 3,6% 7,9%
ROI 9,8% 15,7% 6,7% 9,2% 1,7% 8,5% 7,5% 7,4%
Omavaraisuusaste 72,4% 73,1% 66,6% 62,1% 59,7% 67,6% 63,1% 59,3%
Gearing -36,9% -39,0% 20,4% 28,6% 31,4% 13,9% 22,6% 29,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset