Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 6.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e RAISIO Ennuste
Osake (6.5.2020) 3,60 Osinko 12 kk 0,13
Markkina-arvo (Mrd) 0,57 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 240 +1,6% Osinko/EPS 96% 4v ka
Nettotulos (M) 19 -26,1% Osinko/FCF 191% 4v ka
EPS 0,12 Omav.aste 82%
P/E 30,1 Gearing -10,7%
EV/EBIT 19,6 ROE 7,0%
P/B 2,12 ROI 9,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.raisio.com/fi_FI/julkaisut

Yhteenveto

RAISIO6.5.2020 | 3,60 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti makeis- ja rehuliiketoimintojen myynnistä aiheutunut liikevaihdon ja tuloksen lasku. Pääomien heikot tuottoluvut sekä korkealla tasolla oleva osakkeen hinta laskevat myös pisteitä.

Raisiosta on muuntautunut makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myynnin jälkeen ihan erilainen yhtiö, joten tässä kohtaa tuloksentekokyvyn arviointiin tulee epäjatkuvuuskohta, missä historialliset tiedot eivät vastaa nykytilannetta. Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 325 työntekijään. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Yhtiön nykyisenä strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Raisiolta vahva vuoden 2020 aloitus, kun liikevaihto (+10 %) ja liiketulos (+32 %) kasvoivat selvästi. Hyvää kehitystä selittää kalarehujen merkittävästi aiemmin alkanut myynti sekä koronaviruspandemian johdosta kasvanut kuluttajien viljapohjaisten tuotteiden kysyntä.

Ravintoloiden ja ruokaloiden kysyntä laski kvartaalin jälkimmäisellä puoliskolla sulkutoimenpiteiden johdosta. Yhtiö kuitenkin kertoi, että näiden osuus kokonaisuudesta on varsin pieni.

Raision yhtiökokous hyväksyi osingon (0,13 EUR) ehdotetussa muodossaan. Osinko erääntyy maksettavaksi toukokuussa ja se vähentää Q1:n lopun 34 miljoonan euron kassaa noin 20 miljoonalla eurolla.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö kertoo, että sen raaka-aineiden saatavuustilanne on hyvä ja toimituskyky on turvattu uuteen satoon asti.

Raisio on siirtänyt uutuustuotteiden lanseerauksia eteenpäin ja keskittynyt toimituskyvyn maksimointiin.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Raisio piti Q1-raportissa näkymänsä ennallaan:

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2019 (236,3 M EUR)
  • vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 % liikevaihdosta

Yhtiö muistuttaa, että pandemiasta johtuvat rajoitteet taikka mahdolliset laajamittaiset sairastumiset voivat häiritä tuotantoa tai toimitusketjuja ja siten vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimituskykyyn.

Tilikausi 2020

Raision Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 54,7 49,9 9,6%
Liiketulos (ebit) 6,6 5,0 32,0%
Nettotulos (omistajille) 2,1 4,1 -48,8%
EPS (EUR) 0,01 0,03

Raisiolta vahva vuoden 2020 aloitus, kun liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää kalarehujen merkittävästi aiemmin alkanut myynti sekä koronaviruspandemian johdosta kasvanut kuluttajien viljapohjaisten tuotteiden kysyntä.

Ravintoloiden ja ruokaloiden kysyntä laski kvartaalin jälkimmäisellä puoliskolla sulkutoimenpiteiden johdosta. Yhtiö kuitenkin kertoi, että näiden osuus kokonaisuudesta on varsin pieni.

Tulevien kvartaalien liikevaihtoon vaikuttaa se, kuinka paljon ihmiset hamstrasivat jauhoja, puuroja yms. leivontatuotteita. Jos kotitalouksien kaapit on täynnä, niin voi olla, että kysyntä on viimevuotista heikompaa jonkin aikaa.

Myös Q1:n liiketuloskehitys oli erinomaista (kasvua +32 %), mitä tuki yhtiön mukaan liikevaihdon kasvu, parantuneet tuotannon käyttöasteet sekä jatkuvat toimet kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. Yhtiö myös vähensi myynnin ja markkinoinnin kuluja, mikä osaltaan tuki tuloskehitystä.

Q1:n rahoituskulut nousivat 3,9 miljoonaan euroon rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksien johdosta. Tästä syystä hyvä liiketulos kääntyi nettotuloksen kohdalla viimevuotista heikommaksi.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 61,5 62,7 -1,9% 240,0 236,3 1,6%
Liiketulos (ebit) 7,5 7,3 2,7% 27,4 27,3 0,5%
Nettotulos (omistajille) 6,0 8,4 -28,6% 18,8 25,5 -26,1%
EPS (EUR) 0,04 0,05 0,12 0,16
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,13 0,13

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Raisio: Ennusteet -sivulle.

Tuloksen kehitys

Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myyntien seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Näin ennen vuotta 2017 raportoitujen lukujen vertailu nykyiseen Raisioon ei anna oikeaa kuvaa yhtiön kehityksestä.

raisio-tuloslaskelma-q12020

Raision vuoden 2019 liikevaihto kasvoi, missä kehitystä tuki kalarehujen myynnin hyvä kasvu sekä vuoden aikana tehdyt hintojen korotukset. Tuloskehitystä tuki kulutason lasku, tehdyt hintojen korotukset sekä vertailukauden kalarehujen vientikielto.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon olevan 235 – 250 miljoonaa ja nettotuloksen noin 17 – 21 miljoonaa euroa.

Koska nykyinen Raision ihan erilainen yhtiö kuin vielä muutama vuosi sitten, niin kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla ei tee mitään. Tilikauden 2020 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 30,1x (osake 3,60 EUR) eli osake olisi tämän perusteella korkeasti hinnoiteltu.

raisio-roeroi-q12020

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, eivät nekään tue korkeita PE-lukuja. Pikemminkin päin vastoin. Molemmat tunnusluvut ovat olleet alle 10 prosenttia jo useamman vuoden ajan. Näyttää siis siltä, että Raision pääomarakenne ei ole optimaalinen. Koska velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla, niin yhtiö voisi lisätä vieraan pääoman määrää ja maksaa osan omasta pääomasta osinkoina ulos. Näin pääoman tuottoa saataisiin paremmalle tasolle.

Alhainen velkaisuus antaa mahdollisuuden myös yritysjärjestelyihin, joka tukisi tuloskehitystä ja siten korkeaa PE-lukua.

Tase

Liikearvon määrä laski makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena 47 miljoonaan euroon. Tämä on nyt hieman alle 15 prosenttia koko taseen loppusummasta, joten liikearvoriski on alentunut merkittävästi.

raisio-liikearvo-q12020

Oma pääoma on laskenut noin 270 miljoonaan euroon aiempien vuosien noin 330 miljoonasta eurosta. Tässä myytyjen liiketoimintojen liikearvon alaskirjaukset näkyvät.

raisio-velkaisuus-q12020

Raisio on käytännössä velaton, sillä taseen korollinen velka koostuu IFRS 16:n mukaisista vuokravastuista, joita on noin 1 miljoonan euron verran. Varsinaisia korollisia rahoitusvelkoja yhtiöllä ei ole. Tästä syystä velkaisuuden tunnusluvutkin ovat erinomaisella tasolla:

  • omavaraisuusaste: 82 % (hyvä > 40 %)
  • nettovelkaantumisaste eli gearing: -10,7 % (hyvä < 100 %)

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Raision tase on vahvassa kunnossa.

Rahavirta

Liiketoimintojen myynnit vaikuttavat rahavirtojen tasoon vuodesta 2017 alkaen. Näin edellisvuoden lukujen vertailukelpoisuus laskee tästä eteenpäin.

Raision liiketoiminnan rahavirta on viime vuosina asettunut noin 10 – 30 miljoonan euron tasolle.

raisio-rahavirta-q12020

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 10 – 15 miljoonassa eurossa, mistä johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat heilahdelleet liiketoiminnan rahavirran mukaisesti.

Nykyinen osinko tarkoittaa noin 20 miljoonaa euroa, joten vapaa rahavirta on jäänyt muutamina vuosina tämän alle tai ihan siihen tuntumaan. Vapaan rahavirran olisi hyvä lähteä nousuun, jotta yhtiön osinko voisi jatkaa myöskin nousuaan.

Koska yhtiö on juuri tällä hetkellä täysin velaton, niin osinkoa varten velkaisuutta voi jonkin aikaa nostaa.

Osinko

Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin. Osinko kasvoi vuodesta 2006 alkaen aina vuoteen 2017 asti. Hyvä nousuputki katkesi kuitenkin keväällä 2018, kun osinko jäi edellisvuoden tapaan 0,17 euroon. Lisäksi osinko kääntyi laskuun keväällä 2019, kun perusosinko jäi 0,12 euroon. Tämän lisäksi yhtiö maksoi 0,04 euron ylimääräisen osingon.

raisio-osinko-q12020

Tuloksen heilahtelujen takia osingonmaksusuhde on ollut varsin korkealla tasolla ja 4 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna osingonmaksusuhde oli 93 prosenttia. Tämä asetti paineita tulevaisuuden osingon kasvulle, minkä johdosta osingon kasvu nyt katkesi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentit on laskettu perusosinkoa käyttäen. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Raisio: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2021 0,13 4/2020 0,13 4/2019 0,12
lisäosinko 0,04
YHTEENSÄ 0,13 0,13 0,16
+0,0% +8,3% -5,9%

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon pysyvän 0,13 eurossa. Se antaisi noin 3,6 prosentin osinkotuoton (osake 3,60 EUR).

Hallintoneuvosto

Raision 25 hengen hallintoneuvosto ihmetyttää (kts. Raision yhtiöesittely). Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, joka osaltaan tekee juurikin tuota hallintoneuvostolle annettua tehtävää. Ja onko tosiaan niin, että 25 henkilöä on oikea määrä tekemään tätä tehtävää? Varsinkin, kun yhtiössä on nykyisin noin 325 – 350 työntekijää.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Raisio: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

HUOM! Kuten tekstissä jo todettiin, niin Raisiosta on muotoutumassa makeisliiketoiminnan myynnin myötä täysin uudenlainen yritys. Tästä syystä vuosien 2011-2016 lukujen vertaaminen nykyisiin lukuihin ei ole mielekästä.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (6.5.2020) 3,60 3,40 2,35 3,84 3,57 4,24 4,20 4,37
Lkm (000) 157 354 157 708 157 708 157 889 158 050 158 191 157 501 155 674
Markkina-arvo (Mrd) 0,57 0,54 0,37 0,61 0,56 0,67 0,66 0,68
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Terveelliset elintarvikkeet 135,0 137,5 137,7
Terveelliset aineosat 115,0 124,6 116,6
Muut -25,0 -25,8 -26,0
YHTEENSÄ 225,0 236,3 228,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Terveelliset elintarvikkeet 16,5 18,2 17,2
Terveelliset aineosat 10,5 12,5 12,9
Muut -4,5 -3,4 -13,5
YHTEENSÄ 22,5 27,3 16,6
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Terveelliset elintarvikkeet 12,2% 13,2% 12,5%
Terveelliset aineosat 9,1% 10,0% 11,1%
YHTEENSÄ 10,0% 11,6% 7,3%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 61,5 54,7 240 236 228 235 436 521 494 558
Liiketulos 7,5 6,6 27,4 27,3 16,6 54,1 28,9 42,4 6,9 33,6
Nettotulos 6,0 2,1 18,8 25,5 12,1 40,4 19,0 35,0 5,6 26,2
Marginaali 9,8% 3,8% 7,8% 10,8% 5,3% 17,2% 4,4% 6,7% 1,1% 4,7%
EPS 0,04 0,01 0,12 0,16 0,08 0,26 0,12 0,22 0,04 0,17
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 45 18 53 149 26 11 26 10
Liikearvo 47 49 46 47 62 74 169 109
Muut varat 233 242 225 166 382 478 350 372
Varat yhteensä 324 309 324 361 470 564 544 491
Oma pääoma 267 271 265 264 313 350 325 331
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 1
Korolliset velat 16 1 23 46 89 110 126 55
Muut vastuut 41 36 37 51 68 103 93 104
Pääomat yhteensä 324 309 324 361 470 564 544 491
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 29 23 12 33 48 65 26 72
Investoinnit: Capex -14 -18 -6 -11 -17 -11 -107 -15
Vapaa rahavirta (FCF) 15 6 6 22 30 54 -81 57
Investoinnit: Muut 0 0 1 39 3 6 0 6
Investointien jälkeen 15 6 7 61 33 60 -80 62
Rahoitus: Voitonjako -21 -25 -27 -27 -25 -22 -20 -19
Rahoitus: Muut 14 -24 -23 -42 -12 -24 69 -22
Rahavarojen muutos 9 -43 -42 -7 -4 14 -32 22
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,13 0,13 0,12 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13
Osinko (lisä) 0,04
Osinko yhteensä 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13
Osinkotuotto 3,6% 3,8% 6,8% 4,4% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0%
Osinko/nettotulos 108,6% 80,4% 208,5% 66,4% 141,4% 72,3% 393,8% 77,2%
Osinko/FCF 138,4% 366,1% 420,6% 120,9% 88,7% 46,8% -27,4% 35,6%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 25,3 22,9 17,3 25,9 29,1
PE (3v) 30,1 20,6 15,6 19,3 28,4 30,1 45,3 31,9
PE 30,1 21,0 30,6 15,0 29,7 19,2 118,1 26,0
EV (mEUR) 538 519 341 503 627 770 762 725
EV/EBIT 19,6 19,0 20,5 9,3 21,7 18,2 110,4 21,6
Oma pääoma/osake 1,70 1,72 1,68 1,67 1,98 2,21 2,07 2,13
P/B 2,12 1,98 1,40 2,30 1,80 1,92 2,03 2,05
ROE 7,0% 9,5% 4,6% 14,0% 5,7% 10,4% 1,7% 8,0%
ROI 9,9% 9,7% 5,6% 15,2% 6,7% 9,3% 1,6% 8,5%
Omavaraisuusaste 82,3% 87,9% 81,6% 73,1% 66,6% 62,1% 59,8% 67,5%
Gearing -10,7% -6,3% -11,4% -39,1% 20,1% 28,3% 30,8% 13,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Lisäksi kvartaalien tunnuslukujen pohjalla on käytetty aikanaan raportoituja lukuja, joihin ei ole tehty oikaisuja. Nämä luvut eroavat tämän sivun taulukoista, joissa on käytetty (enemmän tai vähemmän)  oikaistuja lukuja. Tästä syystä tunnusluvut voivat erota paljonkin ylemmästä ”vuosikohtaisista” tunnusvuista.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 2,96 3,40 3,26 2,91 2,50 2,35 2,82 3,64 3,62 3,84
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17
Osinkotuotto 4,4% 3,8% 3,7% 4,1% 4,8% 6,8% 6,0% 4,7% 4,7% 4,4%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,15 0,16 0,12 0,10 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08
PE 19,8 21,0 26,7 28,3 30,7 30,6 42,7 47,7 54,2 48,7
EV (mEUR) 433 518 493 449 361 340 388 518 475 501
EV/EBIT 15,0 19,0 23,6 24,9 21,0 20,5 23,8 27,6 19,9 19,3
Oma pääoma/osake 1,72 1,72 1,68 1,61 1,58 1,68 1,62 1,58 1,54 1,68
P/B 1,72 1,97 1,95 1,81 1,58 1,40 1,74 2,31 2,34 2,29
ROE 9,1% 9,5% 7,4% 6,5% 5,2% 4,6% 3,7% 4,4% 3,9% 4,3%
ROI 10,6% 9,7% 7,4% 6,6% 6,1% 5,6% 5,0% 5,9% 7,3% 7,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus