Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 30.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e RAISIO Ennuste
Osake (30.5.2018) 3,60 Osinko 12 kk 0,17 4,7%
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinko/EPS 179% 4v ka
Liikevaihto (M) 280 (-8,8%) Osinko/FCF 80% 4v ka
Nettotulos (M) 22 (N/A) Omav.aste 73%
EPS 0,14 Gearing -31%
PE 25,7 ROE 8,5%
PB 2,2 ROI 9,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.raisio.com/fi_FI/julkaisut

Yhteenveto

RAISIO30.5.2018 | 3,60 EUR
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 13/30. Heikkoja arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yrityksen aloittama muutos, missä mm. makeisliiketoiminnot myytiin pois. Tämä näkyy liikevaihdon ja tuloksen laskuna, mikä hieman epäreilusti vie pisteitä. Osingon kasvun pysähtyminen keväällä 2018 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla laskettuna laskee pisteitä.

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi joulukuussa 2017 makeisliiketoimintansa. Lisäksi yhtiö ilmoitti toukokuussa 2018 myyvänsä naudanrehuliiketoimintonsa. Myös kalarehuliiketoimintojen myynti on pohdinnassa. Näin Raisiosta on muuntautumassa ihan erilainen yhtiö, joten tässä kohtaa tuloksentekokyvyn arviointiin tulee epäjatkuvuuskohta, missä historialliset tiedot eivät vastaa nykytilannetta.

Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 400 työntekijään. Naudanrehuliiketoimintojen myynnin seurauksena työntekijämäärä laskee edelleen yli 70 henkilöllä, joten jäljelle jää noin 330 työntekijää. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Osinkosijoittajaa edellä mainittu muutos mietityttää. Kevään 2018 osinko jäi 0,17 euroon ja pitkään jatkunut osingon nousuputki katkesi. Jos keväällä 2019 jaetaan samansuuruinen 0,17 euron osinko, niin tämä antaa vielä ihan mukavan osinkotuoton (4,7 %), mutta epävarmaa on se, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

Myös tuloksentekokyvyn arviointi on haastavaa, sillä Raision tilikauden 2017 tuloslaskelma sisältää monia kertaluontoisia eriä. Tilikauden 2018 karkeillakin tulosarvioilla (15 – 25 M EUR) PE-luku nousee reilusti yli 20x.

Tilikausi 2018

Raision Q1/2018 – jatkuvat toiminnot:

  • liikevaihto: 67,8 M EUR (69,3 M EUR / -2,2 %)
  • nettotulos: 4,6 M EUR (5,6 M EUR / -18 %)
  • EPS: 0,03 EUR (0,04 EUR)

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi joulukuussa 2017 makeisliiketoimintansa. Lisäksi yhtiö ilmoitti, että se on myynyt naudanrehuliiketoimintonsa. Velaton kauppahinta on 34 miljoonaa euroa ja se toteutetaan osakevaihtona. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun 2018 aikana. 76 työntekijää siirtyy uudelle omistajalle. Vuosi sitten työntekijöitä oli 1 400 ja makeisliiketoiminnan myynnin jälkeen heitä on 400 ja naudanrehuliiketoiminnan jälkeen työntekijöitä jää jäljelle noin 325.

Näin Raisiosta on muuntautumassa ihan erilainen yhtiö.

Raisiolla on 25 henkilön hallintoneuvosto ja voisi ihan aiheellisesti kysyä, että onkohan se turhan iso verrattuna nykyiseen Raisioon. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan hallintoneuvoston palkkakulut olivat 45 000 euroa eli sinänsä merkityksettömät.

Raisio koostuu Terveelliset elintarvikkeet (Benecol, Elovena yms.) ja Raisioagro (eli naudan- ja kalanrehu sekä viljakauppa) segmenteistä.

Terveelliset elintarvikkeet (ent. Brändit) liikevaihto laski 48,1 miljoonaan euroon (Q1/2017: 50,3 M EUR), mitä selittää Venäjän ja Puolan merkittävästi heikompi myynti. Puolassa Benecolin myynti oli yhtiön mukaan erityisen heikko. Myynnin laskusta johtuen myös kannattavuus laski ja segmentin liiketulos oli 8,1 miljoonaa euroa (Q1/2017: 9,8 M EUR).

Raisioagro-segmentin liikevaihto ja liiketulos olivat hieman edellisvuoden lukemia parempia eli 19,7 miljoonaa ja 0,4 miljoonaa euroa vastaavasti (Q1/2017: 19,1 M EUR ja -0,3 M EUR). Naudanrehujen myynnin kasvu selittää segmentin parantuneita lukuja.

Raportoitu nettotulos laski -18 prosenttia eli noin -1,0 miljoonaa euroa heikompi. Terveelliset elintarvikkeet -segmentin heikko kehitys selittää koko konsernin tuloksen laskua.

Näkymät 2018

Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myyntien seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Avainkysymys on se, mikä on Raision tuloksentekokyky jatkossa?

Raisio laski vuoden 2018 arvioitaan niin, että jatkuvien toimintojen

  • liikevaihto on vuoden 2017 tasolla (2017: 306,8 M EUR)
  • vertailukelpoinen liikevoitto on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Mikäli naudanrehuliiketoiminnot saadaan myydyksi syyskuussa, niin se tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa noin 75 prosentin painolla koko vuoden myyntiin. Vuonna 2017 naudanrehun liikevaihto oli noin 74 miljoonaa euroa, joten se tuottaisi noin 55 – 60 miljoonaa euroa liikevaihtoa Raisiolle vuonna 2018.

Lisäksi, koska Q1:n oli varsin nihkeä, niin Raision liikevaihtoennusteeseen pääseminen tuntuu haastavalta. Jos huomioidaan em. naudanrehuliiketoiminnan myynnin aiheuttama lasku, niin olisikohan Raision tilikauden liikevaihto jossain 280 – 290 miljoonan euron haarukassa?

Jos liikevoitto on se ”yli 10 % liikevaihdosta”, niin silloin se voisi olla noin 30 miljoonaa euroa.

Em. ennusteet eivät sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita yllätyksiä.

Itse kyllä katselisin edelleenkin ainakin yhden, miksei kaksi kvartaalitulosta ensin, jotta ”uuden” Raision tuloksentekokyvystä saisi jotain tolkkua.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Yhtiön muutosprosessin seurauksena seuraavat ennusteet on tehty segmenttitietojen sijaan konsernin tietojen perusteella. Yhtiöllä on kaksi segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa:

  • Terveelliset elintarvikkeet, johon kuuluvat Benecol, makeiset, terveelliset elintarvikkeet ja Benemilk Oy
  • Raisioagro, johon kuuluvat naudan- ja kalanrehut, viljakauppa ja tuotantopanokset.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Luvut perustuvat jatkuvien toimintojen tietoihin. Valitettavasti yhtiö ei ole julkaissut nykyistä tilannetta vastaavia vertailulukuja vuodelta 2016, joten vuoden 2017 muutosprosentteja ei ole voitu laskea.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 280,0 52,2 82,5 77,5 67,8 306,8 72,0 85,2 80,3 69,3
Muutos (%) -8,7% -27,5% -3,2% -3,5% -2,2% -8,9%
Liiketulos 30,0 4,2 10,0 10,0 5,8 55,9 -1,6 10,8 39,8 6,9
Muutos (%) -46,3% -7,4% -74,9% -15,9% 232,7%
Marginaali 10,7% 8,0% 12,1% 12,9% 8,6% 18,2% -2,2% 12,7% 49,6% 10,0%

Liikevaihtoennuste

Raisio itse arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto on vuoden 2017 tasolla eli noin 300 – 310 miljoonaa euroa.

Itse olen tätä arviota skeptisempi ja olen arviossani päätynyt noin 280 – 290 miljoonaan euroon. Näin siksi, että yhtiö myi naudanrehuliiketoimintaansa, jonka liikevaihto vuonna oli noin 74 miljoonaa euroa. Myynti toteutuisi syyskuun aikana, joten tämän liiketoiminnon liikevaihtoa ei kirjattaisi enää Q4:lla Raision tuloslaskelmaan.

Karkeasti laskien tämä 25 prosenttia tarkoittaisi 15 – 20 miljoonan euron vajetta liikevaihtoon (=0,25 * 74 M EUR). Tästä syystä Q4/2018 liikevaihtoarvioni on selvästi Q4/2017 alhaisempi.

Liiketulosennuste

Raision arvion mukaan liiketulos on ”yli 10 prosenttia liikevaihdosta”, joten tämän perusteella liiketulos olisi 30 miljoonan euron tuntumassa.

Tähän samaan liiketulosarvioon (30 M EUR) olen itsekin päätynyt. Vertailukauden Q2/2017 liiketulokseen sisältyi muita tuottoja noin +28 miljoonaa euroa ja vastaavasti Q4/2017 noin -10 miljoonaa euroa muita tappioita. Nämä oikaisten kvartaalikohtainen liiketulos olisi ollut karkeasti laskien noin 10 miljoonassa eurossa.

Tätä samaa 10 miljoonan euron kvartaalitulosta olen käyttänyt Q2-Q3/2018 ennusteissa, mutta viimeisen kvartaalin tuloksen olen pudottanut selvästi alemmaksi. Osaksi naudanrehuliiketoiminnan myynnistä johtuen, mutta halusin asettaa pientä tulospuskuria koko tilikauden 2018 liiketulosta laskettaessa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 30,0 4,2 10,0 10,0 5,8 55,9 -1,6 10,8 39,8 6,9
Korkokulut -2,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,1 -1,4 -0,3 -0,7 -0,3 0,0
Muut kulut -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 27,8 3,4 9,2 9,2 6,0 54,5 -1,9 10,1 39,5 6,9
Verot -6,6 -0,8 -2,2 -2,2 -1,4 -12,7 -1,5 -2,1 -7,8 -1,3
Nettotulos 21,2 2,6 7,0 7,0 4,6 41,8 -3,4 8,0 31,7 5,6

Korkokulujen (+korkotuotot) osuus kokonaisuudesta on varsin pieni, joten arvioin koko tilikauden 2018 korkokulujen olevan noin 2 miljoonan euron luokkaa.

Veroasteena olen käyttänyt 24 prosentin veroa, jolla olen saanut tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 21,2 miljoonaa euroa. Ja, koska Raision tilikauden 2018 tuloskehitykseen sisältyy isoja muutoksia, niin sopiva ennustehaarukka olisi siten jossain 15 – 25 miljoonassa eurossa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myyntien seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Näin ennen vuotta 2015 raportoitujen lukujen vertailu nykyiseen Raisioon ei anna oikeaa kuvaa yhtiön kehityksestä.

raisio-tuloslaskelma-q12018

Raisio arvioi, että tilikauden 2018 vertailukelpoinen liikevaihto on vuoden 2017 tasolla. Kuten edellä Ennusteet-kappaleessa laskeskelin, niin arvioin tilikauden 2018 liikevaihdon olevan 280 – 290 miljoonaa ja nettotuloksen varsin isolla haarukalla noin 15 – 25 miljoonaa euroa.

Koska nykyinen Raision ihan erilainen yhtiö kuin vielä muutama vuosi sitten, niin kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla ei tee mitään. Ennustetulla tuloksella PE-lukukin vaihtelee tällöin 23 – 38x välillä. Eli näillä arvioilla osake on kalliisti hinnoiteltu.

raisio-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, eivät nekään tue korkeita PE-lukuja. Pikemminkin päin vastoin. Molemmat tunnusluvut ovat olleet alle 10 prosenttia jo useamman vuoden ajan. Näyttää siis siltä, että Raision pääomarakenne ei ole optimaalinen. Koska velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla, niin yhtiö voisi lisätä vieraan pääoman määrää ja maksaa osan omasta pääomasta osinkoina ulos. Näin pääoman tuottoa saataisiin paremmalle tasolle.

Tase

Liikearvon määrä laski makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena 47 miljoonaan euroon. Tämä on nyt hieman alle 15 prosenttia koko taseen loppusummasta, joten liikearvoriski on alentunut merkittävästi.

raisio-liikearvo-q12018

Oma pääoma on laskenut 256 miljoonaan euroon aiempien vuosien noin 330 miljoonasta eurosta. Tässä myytyjen liiketoimintojen liikearvon alaskirjaukset näkyvät.

Raision velkaantuminen on laskenut alhaiselle tasolle ja yhtiö voisi maksaa korolliset velat yhdellä kassasuorituksella. Omavaraisuusaste on noussut yli 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste on laskenut negatiiviseksi (eli hyväksi).

Raision tase on siten vahvassa kunnossa.

raisio-velkaisuus-q12018

Rahavirta

Liiketoimintojen myynnit tulevat vaikuttamaan rahavirtojen tasoon vuodesta 2017 alkaen. Näin edellisvuoden lukujen vertailukelpoisuus laskee tästä eteenpäin.

Raision liiketoiminnan rahavirta heilahtelee tuloksen kanssa samaa tahtia – joka toinen vuosi rahavirta on noin 65 miljoonan ja joka toinen vuosi noin 25 miljoonan euron tuntumassa.

raisio-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 10 – 15 miljoonassa eurossa, mistä johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat heilahdelleet liiketoiminnan rahavirran mukaisesti. Mistään trendistä ei voi tässä puhua, ja yhtiön muutosprosessin seurauksena onkin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi rahavirrat muuttuvat.

Osinko

Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin. Osinko kasvoi vuodesta 2006 alkaen aina vuoteen 2017 asti. Hyvä nousuputki katkesi kuitenkin keväällä 2018, kun osinko jäi edellisvuoden tapaan 0,17 euroon.

raisio-osinko-q12018

Tuloksen heilahtelujen takia osingonmaksusuhde on ollut varsin korkealla tasolla ja 4 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna osingonmaksusuhde oli 125 prosenttia. Tämä asetti paineita tulevaisuuden osingon kasvulle, minkä johdosta osingon kasvu nyt katkesi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,17 4/2018 0,17 4/2017 0,17
YHTEENSÄ 0,17 0,17 0,17
+0,0% +0,0% +6,3%

Arvioin kevään 2019 osingon pysyvän edelleen 0,17 eurossa, mutta en pitäisi mahdottomana, että osinkoa laskettaisiin vastaamaan ”uuden Raision” osingonmaksukykyä. Tämä 0,17 euron osinko antaisi noin 4,7 prosentin osinkotuoton (osake 3,60 euroa), mutta tähän kannattaa tosiaan suhtautua suurella varauksella.

Hallintoneuvosto

Raision 25 hengen hallintoneuvosto ihmetyttää (kts. Raision yhtiöesittely). Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, joka osaltaan tekee juurikin tuota hallintoneuvostolle annettua tehtävää. Ja onko tosiaan niin, että 25 henkilöä on oikea määrä tekemään tätä tehtävää? Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa. Kokonaisuutena hallintoneuvoston palkkioihin on mennyt noin 40 000 – 45 000 euroa per vuosi (2016 ja 2017), joten mistään isosta kulusta ei sinänsä ole kyse. Mutta tuottiko se panostukseen nähden mitään lisäarvoa?

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+17) ja osingonmaksulla (-27). Oikaisu on tehty rahavarat (-10), omaan pääomaan (+17) ja muut vastuut (-27) eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (30.5.2018) 3,60 3,84 3,57 4,24 4,20 4,37 3,08 2,39
Lkm (000) 157 319 157 319 157 384 157 165 156 888 155 397 155 394 155 793
Markkina-arvo (Mrd) 0,57 0,60 0,56 0,67 0,66 0,68 0,48 0,37
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Terveelliset elintarvikkeet 195,0 201,4 220,3 385,0 304,3
Raisioagro 85,0 105,6 126,6 146,0 188,4
Muut 0,0 -0,2 -10,4 -10,0 1,2
YHTEENSÄ 280,0 306,8 336,5 521,0 493,9
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Terveelliset elintarvikkeet 35,0 38,4 18,0 45,4 20,6
Raisioagro 3,5 4,3 3,7 2,4 -8,9
Muut -8,5 13,3 -4,9 -5,3 -4,7
YHTEENSÄ 30,0 56,0 16,8 42,5 7,0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 78 68 280 307 436 521 494 558 584 553
Liikevoitto 10 6 30 56 29 42 7 34 32 31
Nettotulos 7 5 22 -17 19 35 6 26 12 26
Marginaali 9,5% 7,4% 7,9% -5,5% 4,4% 6,7% 1,2% 4,7% 2,1% 4,7%
EPS 0,05 0,03 0,14 -0,11 0,12 0,22 0,04 0,17 0,08 0,17
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 127 149 26 11 26 10 7 19
Liikearvo 47 47 154 179 169 109 111 103
Muut varat 176 165 290 374 349 372 400 440
Tase yhteensä 350 361 470 564 544 491 518 562
Oma pääoma 256 264 313 350 325 331 326 332
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 1 1
Korolliset velat 47 46 90 111 128 56 81 118
Muut vastuut 47 51 67 103 91 103 110 111
Tase yhteensä 350 361 470 564 544 491 518 562
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 30 45 48 65 26 72 21 50
Investoinnit: Capex -12 -17 -17 -11 -17 -15 -10 -8
Vapaa rahavirta (FCF) 18 28 31 54 9 57 11 42
Investoinnit: Muut 0 129 3 6 -90 5 -47 -38
Investointien jälkeen 18 157 34 60 -81 62 -36 4
Rahoitus: Voitonjako -27 -27 -25 -22 -20 -19 -18 -17
Rahoitus: Muut 9 -41 -12 -24 69 -21 -25 12
Rahavarojen muutos 0 89 -3 14 -32 22 -79 -1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
Osinkotuotto 4,7% 4,4% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9% 4,6%
Osinko/nettotulos 121,6% -157,3% 140,8% 71,8% 366,1% 77,7% 155,4% 65,9%
Osinko/FCF 148,6% 95,5% 86,3% 46,6% 244,0% 35,4% 169,5% 40,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 38,5 39,5 28,9 27,4 29,4 28,3
PE (3v) 70,8 49,0 28,1 29,8 44,9 31,8 28,7 12,3
PE 25,7 29,6 19,0 109,8 26,1 39,9 14,3
Oma pääoma/osake 1,63 1,68 1,99 2,23 2,07 2,14 2,10 2,14
P/B 2,21 2,29 1,80 1,90 2,03 2,05 1,46 1,12
ROE 8,5% -5,9% 5,7% 10,4% 1,8% 7,9% 3,6% 7,9%
ROI 9,8% 15,7% 6,7% 9,2% 1,7% 8,5% 7,5% 7,4%
Omavaraisuusaste 73,1% 73,1% 66,6% 62,1% 59,7% 67,6% 63,1% 59,3%
Gearing -31,3% -39,0% 20,4% 28,6% 31,4% 13,9% 22,6% 29,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset