Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 8.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (8.11.2017)3,68 EURMarkkina-arvo0,58 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,18 EUR Osinkotuotto4,9 %
Liikevaihto 2017e440 M EUR (+0,9 %)Nettotulos 2017e30 M EUR (+58 %)
PE19,3ROE9,6 %

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

RAISIO8.11.2017 | 3,68 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva osakkeen hinta sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös liikearvon korkea määrä sekä heikko pääoman tuotto (ROE ja ROI) laskevat pisteitä.

Raision liikevaihdon ja tuloksen kehitys on polkenut paikallaan useamman vuoden ajan. Mistä siis kasvua?

Brexitin aiheuttama vaikutus näkyy oikeastaan siinä, että punnan kurssi on laskenut euroon nähden, joten se painoi tilikauden 2016 raportoituja lukuja. Punnan kurssilasku on jatkunut myös vuonna 2017, joten se on vaikuttanut myös alkuvuoden 2017 lukuihin. Oheisesta kuvasta (https://www.google.com/finance?q=gbpeur) näkyy hyvin kurssilaskun voimakkuus:

GBPEUR-Q32017
Kuva: Google Finance

Osinkosijoittajaa yhtiön kasvava osinko kiinnostaa, mutta kasvua yhtiön tulisi saada aikaiseksi, jotta kasvavaa osinkovirtaa voidaan pitää yllä. Viimeisen 4 vuoden keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut 125 prosenttia, joten tuloksen tulisi kasvaa reilusti lähivuosien aikana. Toisaalta vapaaseen rahavirtaan nähden osinko on ollut 55 – 60 prosentissa, joten siinä mielessä tilanne ei ole niin vakava, miltä se tuloksen kautta näyttää.

Yhtiön pääoman tuotto ei ole optimaalisella tasolla, sillä ROE ja ROI ovat alle 10 prosentissa. Yhtiön voisi velkaa lisäämällä nostaa pääoman tuottolukua, mikä osaltaan antaisi mahdollisuuden osingon kasvattamiselle.

Alkuvuosi 2017

Raision Q1-Q3/2017

 • Raportoitu
  • liikevaihto: 344,7 M EUR (340,9 M EUR / +1,1 %)
  • liiketulos: 35,0 M EUR (17,4 M EUR / +101 %)
  • nettotulos: 21,4 M EUR (10,1 M EUR / +112 %)
 • Vertailukelpoinen
  • liikevaihto: 305,5 M EUR (340,9 M EUR / -10,5 %)
  • liiketulos: 36,7 M EUR (38,7 M EUR / -5,2 %)

Raportoitu liikevaihto oli hieman viimevuotista parempi, missä hyvä Q3:n käänsi alkuvuoden liikevaihdon hienoiseen nousuun. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti Benecol ja kalanrehuliiketoiminnan hyvä vire. Benecolin toimitusmäärät olivat kasvussa ja kalarehuliiketoimintaa veti Venäjän viennin kasvu.

Alkuvuoden 2017 vertailukelpoinen liikevaihto oli noin -10 prosentin laskussa, sillä raportoitu liikevaihto (2017) sisältää Southallin kiinteistön myynnistä saadun 39,8 miljoonaa euroa.

Raportoitu liiketulos ja nettotulos olivat selvässä kasvussa, mutta viime vuoden tulosta heikentää erilaiset alaskirjaukset noin -21 miljoonan euron edestä. Nämä huomioiden vertailukelpoinen liiketulos oli noin -5 prosentin laskussa. Vertailukelpoista nettotulosta en löytänyt tulosraportista, mutta vertailukelpoinen EPS oli 0,18 euroa (0,19 EUR) eli sekin oli hieman viimevuotista alhaisempi.

Englannin punnan kurssivaikutus oli liikevaihdon osalta noin -8,5 miljoonaa euroa.

Leicesterin makeistehtaan haasteet sekä punnan heikentyminen vaikuttivat heikentävästi tulokseen. Benecolin ainesosan (kasvistanoliesterin) hinta nousi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden kysynnän seurauksena, mikä nosti Benecolin tuotantokustannuksia.

Kaura ja sen hyvinvointivaikutukset kiinnostivat edelleen kuluttajia.

Näkymät

Raisio piti kesällä antamansa näkymät vuodelle 2017 ennallaan eli tilikauden 2017 arvioitu vertailukelpoinen liikevoitto (ebit) on noin 45 M EUR (50,7 M EUR). Arvioon vaikutti Ison-Britannian makeisliiketoiminnan haasteiden jatkuminen, odotettua heikompi kannattavuus sekä punnan heikentyminen euroon nähden.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 435 – 440 M EUR (2016: 436)
 • nettotulos: 28 – 30 M EUR (19)
 • EPS: 0,18-0,19 EUR (0,12)
 • PE: 19,3x – 20,7x (osakkeen hinta 3,68 EUR)
 • osinkonennuste: 0,18 eur (0,17)
 • osinkotuotto: 4,9 %

Segmentit

Raisiolla on kaksi segmenttiä, jotka ovat

 • Brändit, johon kuuluvat Benecol, makeiset, terveelliset elintarvikkeet ja Benemilk Oy
 • Raisioagro, johon kuuluvat naudan- ja kalanrehut, viljakauppa ja tuotantopanokset.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Brändit 330,0 320,1 385,0 304,3 302,1
Raisioagro 125,0 126,6 146,0 188,4 254,2
Muut -15,0 -10,4 -10,0 1,2 1,3
YHTEENSÄ 440,0 436,3 521,0 493,9 557,6
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Brändit 46,0 30,2 45,4 20,6 35,7
Raisioagro 5,0 3,7 2,4 -8,9 3,1
Muut -5,0 -4,9 -5,3 -4,7 -5,1
YHTEENSÄ 46,0 29,0 42,5 7,0 33,7

Brändit

Alkuvuoden 2017 aikana vertailukelpoinen liikevaihto laski noin -17 prosenttia 145 miljoonaan euroon. Raportoitu liikevaihto sisälsi Southallin kiinteistön myynnistä saadut noin 40 miljoonaa euroa, joka poistettu em. vertailukelpoisesta liikevaihdosta.

Heikentyneen punnan vaikutus on noin -8,5 miljoonaa euroa sekä viime vuoden liikevaihtoon sisältynyt myydyt muro- ja välipalapatukka-liiketoiminta (-26 M EUR). Kun nämä vielä huomioidaan vertailukelpoisessa liikevaihdossa, niin silloin liikevaihto oli kutakuinkin viime vuoden tasolla.

Benecol:n liikevaihto laski noin -2,7 prosenttia viime vuodesta. Tätä laskua selittää suurelta osin valuuttakurssivaikutukset, mutta on hyvä huomata, että Q3:lla toimitusmäärät lähtivät hyvään kasvuun. Terveelliset elintavat -liiketoiminnan liikevaihto nousi hieman, kun taas makeisten laski noin -4,4 prosenttia viime vuodesta.

Raisioagro

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto ja liiketulos olivat viime vuoden tasolla ollen 99,9 ja 4,2 miljoonaa euroa vastaavasti. Maitotilojen tilanne jatkuu edelleen vaikeana, mikä näkyy vuoden 2016 tavoin mm. lannoitemyynnin laskuna sekä siirtymisenä halvempiin rehuihin. Kalarehuliiketoiminta kehittyi hyvin kasvaneen Venäjän viennin ansiosta.

Tuloksen kehitys

Viimeisten vuosien aikana Raision liikevaihto on ollut laskusuunnassa. Tilikauden 2012 584 miljoonan euron liikevaihto laski 436 miljoonaan euroon tilikaudella 2016. Tätä laskua selittää mm. vuonna 2014 lopetettujen sian- ja siipikarjarehujen sekä kasviöljyjen noin 60 miljoonan euron vaikutus. Lisäksi vuoden 2016 aikana myytyjen liiketoimintojen (Honey Monster -muromyynti sekä Ison-Britannian välipalapatukkaliiketoiminta) vaikutus näkyy pienentyneenä liikevaihtona.

raisio-tuloslaskelma-q32017

Nettotulos näyttää heilahtelevan vuorovuosin noin 10 ja 25 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2016 nettotulos jäi 19 miljoonaan euroon (2015: 35).

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan hieman viimevuotista parempi, missä heikentyvän punnan sekä Ison-Britannian makeisliiketoiminnan haasteiden jatkuminen tuntuu edelleen. Hyvä Benecolin ja kalarehuliiketoiminnan veto kuitenkin pitänee liikevaihtokehityksen positiivisena.

Nettotuloksen odotetaan nousevan viime vuodesta noin 28 – 30 miljoonaan euroon. Eli selvää kasvua, mutta viime vuoden lukuihin sisältyy noin 20 miljoonan euron edestä erilaisia alaskirjauksia.

Raisio odottaa ”vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksensa olevan 45 miljoonaa euroa (50,8 7 EUR)”.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Vuosien 2016 ja 2017 aikana liikearvosta on tehty noin 58 miljoonan euron edestä alaskirjauksia, mutta näistä huolimatta liikearvoa on vielä varsin paljon jäljellä.

raisio-liikearvo-q32017

Oma pääoma on pysynyt noin 300 – 350 miljoonan euron haarukassa jo useamman vuoden ajan. Raision velkaantuminen on alhaisella tasolla ja velan määrä on selvässä laskutrendissä. Omavaraisuusaste on ollut pitkään noin 60 prosentin tasolla. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut nollan tuntumaan (alle 100 % on hyvä taso).

raisio-velkaisuus-q32017

Rahavirta

Raision liiketoiminnan rahavirta heilahtelee tuloksen kanssa samaa tahtia – joka toinen vuosi rahavirta on noin 65 miljoonan ja joka toinen vuosi noin 25 miljoonan euron tuntumassa.

raisio-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 10 – 15 miljoonassa eurossa. Vuoden 2014 Benecol-kauppa (90 M EUR) näkyy ”Investoinnit: muut” -rivillä. Alkuvuoden 2017 suurimmat investoinnit ovat liittyneet bioenergialaitoksen sekä uuden tuotantolinjan rakentamisiin.

raisio-vapaa-rahavirta-q32017

Viimeisen 7 vuoden vapaiden rahavirtojen (FCF) keskiarvo on ollut 31 miljoonaa euroa. Myös tässä on näkyvissä selviä heilahteluja liiketoiminnan rahavirran tapaan.

Yhtiön velkaisuus nousi vuoden 2014 Benecol-investoinnin seurauksena, mutta tämän jälkeen rahavirrat ovat riittäneet hyvin korkojen lyhentämisiin (128 miljoonasta 58 miljoonaan euroon) sekä osingonmaksuihin.

Osinko

Raision osinko on kasvanut vuodesta 2006 alkaen, mikä on tällä hetkellä Helsingin pörssin pisin nousuputki. Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin.

raisio-osinko-q32017

Tuloksen heilahtelujen takia osingonmaksusuhde on varsin korkealla tasolla ja 4 vuoden keskiarvoilla laskettuna osingonmaksusuhde on 125 prosenttia. Tämä asettaa paineita tulevaisuuden osingon kasvulle – nettotuloksen tulee parantua roimasti, jotta osingon nousua voidaan pitää yllä.

Toisaalta vapaa rahavirta on ollut viimeisen 4 vuoden ajalta noin 151 miljoonaa euroa ja samaan aikaan osinkoja on maksettu 86 miljoonaa euroa. Näin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 57 prosenttia eli kassavirtojen näkökulmasta osinkoon riittää rahaa varsin hyvin.

Kevään 2018 osinkoennuste on 0,18 euroa ja osinkotuotoksi muodostuu 4,9 prosenttia (osakkeen hinta 3,68 EUR).

Arvostus

Kaikilla PE-luvuilla mitattuna Raision osake on kallis (19,3x) ja jopa pitkän aikavälin PE7 saa sekin arvon 26,3x. PE7-luku yleensä tasaa tuloksien heilahteluja, mutta Raision kohdalla tämä ei näytä pitävän paikkaansa.

raisio-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, eivät nekään tue korkeita PE-lukuja. Pikemminkin päin vastoin. Molemmat tunnusluvut ovat olleet alle 10 prosenttia jo useamman vuoden ajan. Näyttää siis siltä, että Raision pääomarakenne ei ole optimaalinen. Koska velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla, niin yhtiö voisi lisätä vieraan pääoman määrää ja maksaa osan omasta pääomasta osinkoina ulos. Näin pääoman tuottoa saataisiin paremmalle tasolle.

Yhtiön korkeaan liikearvoon liittyvät alaskirjaukset voivat aiheuttaa saman muutoksen, mutta siinä sijoittajat eivät saisi lisäosinkojaan.

Hallintoneuvosto

Raision 25 hengen hallintoneuvosto ihmetyttää (kts. Raision yhtiöesittely). Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, joka osaltaan tekee juurikin tuota hallintoneuvostolle annettua tehtävää. Ja onko tosiaan niin, että 25 henkilöä on oikea määrä tekemään tätä tehtävää? Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa. Kokonaisuutena hallintoneuvoston palkkioihin on mennyt noin 30 000 – 40 000 euroa per vuosi (2015 ja 2014), joten mistään isosta kulusta ei sinänsä ole kyse. Mutta tuottiko se panostukseen nähden mitään lisäarvoa?

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+9) ja osingonmaksulla (0). Oikaisu on yhteensä +9 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (8.11.2017) 3,68 3,57 4,24 4,20 4,37 3,08 2,39 2,81
Lkm (000) 157 379 157 384 157 165 156 888 155 397 155 394 155 793 156 515
Markkina-arvo (Mrd) 0,58 0,56 0,67 0,66 0,68 0,48 0,37 0,44
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 95 345 440 436 521 494 558 584 553 424
Liikevoitto 11 35 46 29 42 7 34 32 31 19
Nettotulos 9 21 30 19 35 6 26 12 26 12
Marginaali 9,5% 6,1% 6,8% 4,4% 6,7% 1,2% 4,7% 2,1% 4,7% 2,8%
EPS 0,06 0,13 0,19 0,12 0,22 0,04 0,17 0,08 0,17 0,08
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 78 26 11 26 10 7 19 19
Liikearvo 121 154 179 169 109 111 103 52
Muut varat 248 290 374 349 372 400 440 416
Tase yhteensä 447 470 564 544 491 518 562 487
Oma pääoma 313 313 350 325 331 326 332 323
Vähemmistö 0 0 0 0 1 1 1 1
Korolliset velat 58 90 111 128 56 81 118 67
Muut vastuut 76 67 103 91 103 110 111 96
Tase yhteensä 447 470 564 544 491 518 562 487
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 90 48 65 26 72 21 50 23
Investoinnit: Capex -15 -17 -11 -17 -15 -10 -8 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 75 31 54 9 57 11 42 12
Investoinnit: Muut 0 3 6 -90 5 -47 -38 -22
Investointien jälkeen 75 34 60 -81 62 -36 4 -10
Rahoitus: Voitonjako -27 -25 -22 -20 -19 -18 -17 -15
Rahoitus: Muut -30 -12 -24 69 -21 -25 12 -48
Rahavarojen muutos 18 -3 14 -32 22 -79 -1 -73
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Osinkotuotto 4,9% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9% 4,6% 3,6%
Osinko/nettotulos 94,4% 140,8% 71,8% 366,1% 77,7% 155,4% 65,9% 130,4%
Osinko/FCF 37,8% 86,3% 46,6% 244,0% 35,4% 169,5% 40,8% 130,4%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 26,3 28,9 27,4 29,4 31,5
PE (3v) 20,7 28,1 29,8 44,9 31,8 28,7 12,3 15,2
PE 19,3 29,6 19,0 109,8 26,1 39,9 14,3 36,7
Oma pääoma/osake 1,99 1,99 2,23 2,07 2,14 2,10 2,14 2,07
P/B 1,85 1,80 1,90 2,03 2,05 1,46 1,12 1,36
ROE 9,6% 5,7% 10,4% 1,8% 7,9% 3,6% 7,9% 3,7%
ROI 11,9% 6,7% 9,2% 1,7% 8,5% 7,5% 7,4% 4,9%
Omavaraisuusaste 70,0% 66,6% 62,1% 59,7% 67,6% 63,1% 59,3% 66,5%
Gearing -6,4% 20,4% 28,6% 31,4% 13,9% 22,6% 29,7% 14,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset