Raisio sijoituskohteena

Päivitetty 12.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Raisio on vuonna 1939 perustettu elintarvikevalmistaja. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Elovena, Sunnuntai sekä Benecol… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e RAISIO Ennuste
Osake (12.9.2018) 2,81 Osinko 12 kk 0,17
Markkina-arvo (Mrd) 0,4 Osinkotuotto 6,0%
Liikevaihto (M) 228 (-25,7%) Osinko/EPS 224% 4v ka
Nettotulos (M) 19 (+N/A) Osinko/FCF 80% 4v ka
EPS 0,12 Omav.aste 75%
PE 23,3 Gearing -25%
EV/EBIT 15,1 ROE 7,3%
PB 1,71 ROI 8,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.raisio.com/fi_FI/julkaisut

Yhteenveto

RAISIO12.9.2018 | 2,81 EUR
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 13/30. Heikkoja arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yrityksen aloittama muutos, missä mm. makeisliiketoiminnot myytiin pois. Tämä näkyy liikevaihdon ja tuloksen laskuna, mikä hieman epäreilusti vie pisteitä. Osingon kasvun pysähtyminen keväällä 2018 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla laskettuna laskee pisteitä.

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi joulukuussa 2017 makeisliiketoimintansa. Lisäksi yhtiö ilmoitti toukokuussa 2018 myyvänsä naudanrehuliiketoimintonsa. Myös kalarehuliiketoimintojen myynti on pohdinnassa. Näin Raisiosta on muuntautumassa ihan erilainen yhtiö, joten tässä kohtaa tuloksentekokyvyn arviointiin tulee epäjatkuvuuskohta, missä historialliset tiedot eivät vastaa nykytilannetta.

Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 350 työntekijään. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Osinkosijoittajaa edellä mainittu muutos mietityttää. Kevään 2018 osinko jäi 0,17 euroon ja pitkään jatkunut osingon nousuputki katkesi. Jos keväällä 2019 jaetaan samansuuruinen 0,17 euron osinko, niin tämä antaa vielä ihan mukavan osinkotuoton (6,0 %), mutta epävarmaa on se, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

Myös tuloksentekokyvyn arviointi on haastavaa, sillä Raision tilikauden 2017 tuloslaskelma sisältää monia kertaluontoisia eriä. Tilikauden 2018 karkeillakin tulosarvioilla (15 – 25 M EUR) PE-luku nousee reilusti yli 20x.

Tilikausi 2018

Raision Q1-Q2/2018 – jatkuvat toiminnot:

M EUR, jatkuvat Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 60 61 -2,8% 110 113 -3,3%
Liiketulos (ebit) 6,5 39,6 -84% 10,9 46,1 -76%
Nettotulos (omistajille) 5,0 31,5 -84% 8,4 36,8 -77%
EPS (EUR) 0,03 0,20 0,05 0,23

Raisio koostuu tätänykyä Terveelliset elintarvikkeet (Benecol, Elovena yms.) ja Raisioaqua segmenteistä.

Terveelliset elintarvikkeet Q2:n liikevaihto laski 47,8 miljoonaan euroon (Q2/2017: 51,6 M EUR), mitä selittää mm. Puolan liikevaihdon merkittävä lasku. Siellä Raisio aikoo keskittyä Benecol-tuotteiden myyntiin. Belgiassa Benecol-tuotteiden myynti jäi merkittävästi ja  Suomessa taasen Elovena-tuotteiden myynti jäi hieman vertailukaudesta. Venäjällä myynti kehittyi ruplissa hyvin, mutta valuuttakurssimuutokset käänsivät euromääräisen liikevaihdon laskuun.

Em. haasteista johtuen Terveelliset elintarvikkeet segmentin liiketulos jäi myöskin vertailukaudesta (6,8 vs 10,7 M EUR).

Raisioaqua-segmentin liikevaihto kasvoi hieman (11,7 vs 9,4 M EUR), mutta liiketulos jäi vertailukaudesta (0,3 vs 1,1 M EUR). Yhtiö kertoo, että katsauskauden jälkeen Venäjän viranomaiset olivat keskeyttäneet kalarehujen viennin 4.8.2018 alkaen. Syynä oli, että rehu sisälsi raja-arvot ylittävän määrän muuntogeenistä soijaa.

Lisäksi kova helle on nostanut vesien lämpötiloja niin, että kalojen kasvatusolosuhteet ovat heikentyneet merkittävästi. Tämä voi vähentää kalarehujen kysyntää loppuvuoden aikana.

Vertailukauden liiketulokseen sisältyi Southallin tehdaskiinteistön 28,7 miljoonan euron myyntivoitto. Tämä oikaistenkin Q2:n liiketulos (ebit) jäi vertailukaudesta (6,5 vs 10,9 M EUR).

Näkymät 2018

Raisio muutti vuoden 2018 arvioitaan niin, että jatkuvien toimintojen

  • liikevaihto on noin 230 miljoonaa euroa
  • vertailukelpoinen liikevoitto on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Naudanrehuliiketoiminnot on siirretty Raision tuloslaskelmassa ja taseessa lopetettuihin toimintoihin. Raisio arvioi, että liiketoiminnon myynti tapahtuu loka-marraskuussa 2018.

Itse kyllä katselisin edelleenkin ainakin yhden, miksei kaksi kvartaalitulosta ensin, jotta ”uuden” Raision tuloksentekokyvystä saisi jotain tolkkua.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 225 – 230 M EUR (2017: 235 M EUR vertailukelpoinen)
  • liiketulos (ebit): 23 – 27 M EUR (2017: 54 M EUR vertailukelpoinen)
  • nettotulos: 18 – 20 M EUR (2017: 40 M EUR vertailukelpoinen)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Raisio: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myyntien seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Näin ennen vuotta 2018 raportoitujen lukujen vertailu nykyiseen Raisioon ei anna oikeaa kuvaa yhtiön kehityksestä.

raisio-tuloslaskelma-q22018

Raisio arvioi, että tilikauden 2018 vertailukelpoinen liikevaihto on vuoden 2017 tasolla. Kuten Ennusteet-sivulla laskeskelin, niin arvioin tilikauden 2018 liikevaihdon olevan 225 – 230 miljoonaa ja nettotuloksen noin 18 – 20 miljoonaa euroa.

Koska nykyinen Raision ihan erilainen yhtiö kuin vielä muutama vuosi sitten, niin kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla ei tee mitään. Ennustetulla tuloksella PE-luku on 23,3x eli osake on varsin kalliisti hinnoiteltu.

raisio-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, eivät nekään tue korkeita PE-lukuja. Pikemminkin päin vastoin. Molemmat tunnusluvut ovat olleet alle 10 prosenttia jo useamman vuoden ajan. Näyttää siis siltä, että Raision pääomarakenne ei ole optimaalinen. Koska velkaantuminen on varsin alhaisella tasolla, niin yhtiö voisi lisätä vieraan pääoman määrää ja maksaa osan omasta pääomasta osinkoina ulos. Näin pääoman tuottoa saataisiin paremmalle tasolle.

Tase

Liikearvon määrä laski makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena 47 miljoonaan euroon. Tämä on nyt hieman alle 15 prosenttia koko taseen loppusummasta, joten liikearvoriski on alentunut merkittävästi.

raisio-liikearvo-q22018

Oma pääoma on laskenut 259 miljoonaan euroon aiempien vuosien noin 330 miljoonasta eurosta. Tässä myytyjen liiketoimintojen liikearvon alaskirjaukset näkyvät.

Raision velkaantuminen on laskenut alhaiselle tasolle ja yhtiö voisi maksaa korolliset velat yhdellä kassasuorituksella. Omavaraisuusaste on noussut yli 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste on laskenut negatiiviseksi (eli hyväksi).

Raision tase on siten vahvassa kunnossa.

raisio-velkaisuus-q22018

Rahavirta

Liiketoimintojen myynnit tulevat vaikuttamaan rahavirtojen tasoon vuodesta 2017 alkaen. Näin edellisvuoden lukujen vertailukelpoisuus laskee tästä eteenpäin.

Raision liiketoiminnan rahavirta heilahtelee tuloksen kanssa samaa tahtia – joka toinen vuosi rahavirta on noin 65 miljoonan ja joka toinen vuosi noin 25 miljoonan euron tuntumassa.

raisio-rahavirta-q22018

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 10 – 15 miljoonassa eurossa, mistä johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat heilahdelleet liiketoiminnan rahavirran mukaisesti. Mistään trendistä ei voi tässä puhua, ja yhtiön muutosprosessin seurauksena onkin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi rahavirrat muuttuvat.

Osinko

Raisio on maksanut osinkoa vuodesta 1989 alkaen, jolloin se listautui Helsingin pörssiin. Osinko kasvoi vuodesta 2006 alkaen aina vuoteen 2017 asti. Hyvä nousuputki katkesi kuitenkin keväällä 2018, kun osinko jäi edellisvuoden tapaan 0,17 euroon.

raisio-osinko-q22018

Tuloksen heilahtelujen takia osingonmaksusuhde on ollut varsin korkealla tasolla ja 4 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuna osingonmaksusuhde oli 225 prosenttia. Tämä asetti paineita tulevaisuuden osingon kasvulle, minkä johdosta osingon kasvu nyt katkesi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Raisio: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,17 4/2018 0,17 4/2017 0,17
YHTEENSÄ 0,17 0,17 0,17
+0,0% +0,0% +6,3%

Arvioin kevään 2019 osingon pysyvän edelleen 0,17 eurossa, mutta en pitäisi mahdottomana, että osinkoa laskettaisiin vastaamaan ”uuden Raision” osingonmaksukykyä. Tämä 0,17 euron osinko antaisi noin 6,0 prosentin osinkotuoton (osake 2,81 euroa), mutta tähän kannattaa tosiaan suhtautua suurella varauksella.

Hallintoneuvosto

Raision 25 hengen hallintoneuvosto ihmetyttää (kts. Raision yhtiöesittely). Yhtiö itse kuvaa hallintoneuvoston tehtäviä mm. näin:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, joka osaltaan tekee juurikin tuota hallintoneuvostolle annettua tehtävää. Ja onko tosiaan niin, että 25 henkilöä on oikea määrä tekemään tätä tehtävää? Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa. Kokonaisuutena hallintoneuvoston palkkioihin on mennyt noin 40 000 – 45 000 euroa per vuosi (2016 ja 2017), joten mistään isosta kulusta ei sinänsä ole kyse. Mutta tuottiko se panostukseen nähden mitään lisäarvoa?

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+11) ja osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +11 miljoonaa euroa ja se on tehty käteiset varat sekä oma pääoma eriin.

HUOM! Kuten tekstissä jo todettiin, niin Raisiosta on muotoutumassa makeisliiketoiminnan myynnin myötä täysin uudenlainen yritys. Tästä syystä vuosien 2011-2017 lukujen vertaaminen nykyisiin lukuihin ei ole mielekästä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (12.9.2018) 2,81 3,84 3,57 4,24 4,20 4,37 3,08 2,39
Lkm (000) 157 324 157 319 157 384 157 165 156 888 155 397 155 394 155 793
Markkina-arvo (Mrd) 0,44 0,60 0,56 0,67 0,66 0,68 0,48 0,37
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Terveelliset elintarvikkeet 185,0 201,4 220,3 385,0 304,3
Raisioaqua 40,0 31,8 126,6 146,0 188,4
Muut 2,5 1,3 -10,4 -10,0 1,2
YHTEENSÄ 227,5 234,5 336,5 521,0 493,9
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Terveelliset elintarvikkeet 27,5 38,4 18,0 45,4 20,6
Raisioaqua 2,5 2,4 3,7 2,4 -8,9
Muut -5,0 13,3 -4,9 -5,3 -4,7
YHTEENSÄ 25,0 54,1 16,8 42,5 7,0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 65 110 228 307 337 521 494 558 584 553
Liikevoitto 7,5 11 25 56 17 42 7 34 32 31
Nettotulos 5,5 8 19 -17 10 35 6 26 12 26
Marginaali 8,5% 7,3% 8,3% -5,5% 3,0% 6,7% 1,2% 4,7% 2,1% 4,7%
EPS 0,03 0,05 0,12 -0,11 0,06 0,22 0,04 0,17 0,08 0,17
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 100 149 26 11 26 10 7 19
Liikearvo 47 47 154 179 169 109 111 103
Muut varat 197 165 290 374 349 372 400 440
Tase yhteensä 344 361 470 564 544 491 518 562
Oma pääoma 259 264 313 350 325 331 326 332
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 1 1
Korolliset velat 35 46 90 111 128 56 81 118
Muut vastuut 50 51 67 103 91 103 110 111
Tase yhteensä 344 361 470 564 544 491 518 562
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 30 45 48 65 26 72 21 50
Investoinnit: Capex -12 -17 -17 -11 -17 -15 -10 -8
Vapaa rahavirta (FCF) 18 28 31 54 9 57 11 42
Investoinnit: Muut 0 129 3 6 -90 5 -47 -38
Investointien jälkeen 18 157 34 60 -81 62 -36 4
Rahoitus: Voitonjako -27 -27 -25 -22 -20 -19 -18 -17
Rahoitus: Muut 9 -41 -12 -24 69 -21 -25 12
Rahavarojen muutos 0 89 -3 14 -32 22 -79 -1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11
Osinkotuotto 6,0% 4,4% 4,8% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9% 4,6%
Osinko/nettotulos 140,8% -157,3% 267,6% 71,8% 366,1% 77,7% 155,4% 65,9%
Osinko/FCF 148,6% 95,5% 86,3% 46,6% 244,0% 35,4% 169,5% 40,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 34,0 43,2 31,0 27,4 29,4 29,3
PE (3v) 110,5 64,7 33,1 29,8 44,9 31,8 28,7 12,3
PE 23,3 56,2 19,0 109,8 26,1 39,9 14,3
EV/EBIT 15,1 8,9 36,8 18,2 108,7 21,3 17,3 15,2
Oma pääoma/osake 1,65 1,68 1,99 2,23 2,07 2,14 2,10 2,14
P/B 1,71 2,29 1,80 1,90 2,03 2,05 1,46 1,12
ROE 7,3% -5,9% 3,0% 10,4% 1,8% 7,9% 3,6% 7,9%
ROI 8,3% 15,7% 3,9% 9,2% 1,7% 8,5% 7,5% 7,4%
Omavaraisuusaste 75,3% 73,1% 66,6% 62,1% 59,7% 67,6% 63,1% 59,3%
Gearing -25,1% -39,0% 20,4% 28,6% 31,4% 13,9% 22,6% 29,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Lisäksi kvartaalien tunnuslukujen pohjalla on käytetty aikanaan raportoituja lukuja, joihin ei ole tehty oikaisuja. Nämä luvut eroavat tämän sivun taulukoista, joissa on käytetty (enemmän tai vähemmän)  oikaistuja lukuja. Tästä syystä tunnusluvut voivat erota paljonkin ylemmästä ”vuosikohtaisista” tunnusvuista.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 3,64 3,62 3,84 3,67 3,64 3,37 3,57 3,92 3,87 4,33
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Osinkotuotto (ennuste) 4,7% 4,7% 4,4% 4,6% 4,7% 5,0% 4,8% 4,3% 4,4% 3,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,12 -0,13 -0,11 0,19 0,20 0,12 0,12 0,11 0,11
PE 19,1 18,0 27,4 29,6 36,5 33,7
EV/EBIT 21,1 16,1 15,0 12,2 12,3 20,5 21,7 30,6 27,9
ROE -6,9% -7,6% -6,0% 10,0% 10,6% 6,4% 5,7% 5,2%
ROI 7,7% 9,0% 9,4% 12,0% 12,4% 7,3% 6,7% 5,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset