Ramirent: Arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Loxam S.A.S. teki Ramirentistä 9,00 euron osakekohtaisen ostotarjouksen. Ramirentin hallitus sekä suurimmat osakkeenomistajat suosittelevat ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksen takana oli julkistushetkellä noin 32 prosenttia osakkeista. Tarjousaika alkaa 19.6.2019 ja se päättyy 18.7.2019, ellei tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesta jatketa. Jos ja kun osto toteutuu, niin Ramirent poistuu pörssistä ja siten myös Talousmentor-yritysanalyyseistä. Lisätietoa ostotarjouksesta löytyy täältä.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.5.2019: 5,27 euroa

Laskennan parametrit

Ramirent on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Ramirent: Ennusteet).

Q1-raportissa omasta pääomasta oli kirjattu kummatkin vuonna 2019 maksettavat osingot taseen muihin vastuihin. Palautin syksyllä maksettavan osingon omaan pääomaan ja merkitsin osingon ensimmäisen osan maksetuksi.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 67,5 13,4 54,1
EPS 0,628 0,125 0,504
Osinko 0,460 0,230 0,230
Oma pääoma 281,7
Oma pääoma/osake 2,623

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimukseen on lisätty 0,75 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon johdosta.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,25%   3,0% + 4,5% + 0,75%
Osakkeita 107 399   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -4,90%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,46%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 76,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 0,93%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,25 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,25 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,25 %).

ramirent-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 21,7 63,3 47,6 67,5 64,2 61,0 58,1 55,2
Muutos % -44,4% 191,7% -24,8% 41,8% -4,9% -4,9% -4,9% -4,9%
EPS 0,20 0,58 0,44 0,63 0,60 0,57 0,54 0,51
PE 36,7 13,4 12,4 8,4 8,8 9,3 9,7 10,3
Osinko 0,40 0,40 0,44 0,48 0,45 0,43 0,41 0,40
Osinkotuotto 5,4% 5,1% 8,1% 9,1% 8,6% 8,2% 7,8% 7,5%
Oma pääoma 2,77 2,86 2,71 2,90 3,02 3,13 3,24 3,34
P/B 2,67 2,73 2,01 1,82 1,75 1,68 1,63 1,58
ROE 7,0% 20,8% 15,8% 22,4% 20,2% 18,5% 17,0% 15,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (5,27 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,25 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 68 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 64 ja 61 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Voimakkaasti laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Ramirentilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

HUOM! Tätä kirjoittaessa Talousmentor-salkussa on Ramirentin osakkeita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset