Ramirent: Ennusteet

Päivitetty 30.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ramirent-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Ramirent arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos on noin vuoden 2018 tasolla (106,8 M EUR).

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu vakaana
  • Ruotsi: hidastuvan
  • Norja: suotuisat
  • Itä-Eurooppa: suotuisat

Ennusteet (Talousmentor)

Ramirent jakaa toimintansa on 4 eri segmenttiin, joita ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Eurooppa (Baltia sekä Puola, Tsekki ja Slovakia). Segmenttikohtaiset luvut on esitetty Ramirent sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Suomi 210,0 55,9 52,5 52,5 49,1 194,1 52,6 49,9 46,9 44,7
Muutos (%) 8,2% 6,3% 5,2% 11,9% 9,8% 1,4% 0,2% 0,2% 1,1% 4,4%
Ruotsi 246,5 65,4 60,5 62,5 58,1 272,2 69,0 64,4 70,2 68,6
Muutos (%) -9,4% -5,2% -6,1% -11,0% -15,3% 4,5% -4,6% -0,2% 11,1% 13,6%
Itä-Eurooppa 121,0 32,1 33,0 30,0 25,9 119,6 31,3 32,8 29,8 25,7
Muutos (%) 1,2% 2,6% 0,6% 0,7% 0,8% 7,7% 5,7% 3,8% 10,4% 12,7%
Norja 127,0 35,9 31,5 30,0 29,6 124,2 35,2 31,1 29,9 28,0
Muutos (%) 2,3% 2,0% 1,3% 0,3% 5,7% 2,5% 0,0% 6,9% 7,2% -3,4%
Muut 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 1,5 0,4 0,5 0,1 0,5
YHTEENSÄ 705,0 189,5 177,5 175,0 163,0 711,6 188,5 178,7 176,9 167,5
Muutos (%) -0,9% 0,5% -0,7% -1,1% -2,7% 3,8% -0,7% 1,8% 7,3% 7,9%

Suomessa Q1:n liikevaihto kasvoi (+9,8 %) pääasiassa hankitun SRV Kaluston ansiosta. Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 konevuokrauksen suhdanne pysyy vakaana. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että SRV Kaluston ansioista koko vuoden liikevaihto kasvaisi +8 prosentin verran.

Ruotsissa liikevaihto kääntyi H2/2018 laskuun (-2,5 %), mutta Q1:llä laskua tuli jo reippaammin eli -15,3 prosenttia. Yhtiö kertoi, että lasku johtui myydystä Siirtokelpoiset tilat -yksiköstä sekä siitä, että vertailukauden liikevaihtoa nosti suurten projektien ”aktiivisuus”.

Vuodelle 2019 yhtiö arvioi Ruotsin konevuokrauksen markkinan hidastuvan. Koska Q1:n oli varsin heikko, niin tein vuoden 2019 ennusteen noin -9,5 prosentin laskuun.

Itä-Euroopassa Q1:n liikevaihdon hyvä kasvuvauhti hieman hidastui (+0,8 %) vuoden 2018 lukemista. Yhtiö kertoi, että syynä oli hitaasti käynnistynyt tammikuu. Suotuisten markkinoiden odotetaan jatkuvan myös vuonna 2019, joten tein ennusteen (ehkä varovaisesti) vain +1 prosentin kasvuun.

Norjassa liikevaihto kasvoi +5,7 prosenttia, missä konevuokrauksen suhdanteen odotetaan jatkuvan suotuisana. Hyvästä Q1:stä ja suhdannetilanteesta johtuen tein vuoden 2019 ennusteen noin +2,3 prosentin kasvuun.

Koko konsernin liikevaihtoennusteeni on 675 – 725 miljoonaa euroa, missä laskua tulisi noin -0,9 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Suomi 24,5 6,7 6,5 6,5 4,8 23,4 6,6 5,2 6,5 5,1
Muutos (%) 4,7% 1,5% 25,0% 0,0% -5,9% -7,5% 0,0% -41,6% 3,2% 45,7%
Ruotsi 27,5 6,9 7,5 7,0 6,1 35,2 10,4 2,7 10,4 11,7
Muutos (%) -21,9% -33,7% 177,8% -32,7% -47,9% -3,3% 3,0% -74,0% 28,4% 50,0%
Itä-Eurooppa 32,5 8,2 10,9 8,5 4,9 31,0 7,5 10,2 8,2 5,1
Muutos (%) 4,8% 9,3% 6,9% 3,7% -3,9% 31,9% 31,6% 12,1% 39,0% 82,1%
Norja 14,5 3,7 4,0 4,0 2,8 -10,1 -3,3 -10,5 2,5 1,2
Muutos (%) 60,0% 133,3% 56,3% 50,0%
Muut -5,0 -1,1 -1,4 -1,0 -1,5 -12,7 -7,0 -2,5 -1,3 -1,9
YHTEENSÄ 94,0 24,4 27,5 25,0 17,1 66,8 14,2 5,1 26,3 21,2
Muutos (%) 40,7% 71,8% 439,2% -4,9% -19,3% -26,4% -42,5% -84,0% 31,5% 49,3%
Marginaali 13,3% 12,9% 15,5% 14,3% 10,5% 9,4% 7,5% 2,9% 14,9% 12,7%

Taulukon luvut ovat raportoituja liiketuloksia.

Suomen liikevaihto jäi -6 prosenttia vertailukaudesta, vaikka liikevaihto kehittyikin vahvasti. Telineliiketoiminnan kehitys heikensi kannattavuutta. Tein loppuvuoden lukemat kiinteillä noin 6,5 miljoonan euron lukemilla, mikä tarkoittaisi koko vuoden tuloksen noin +4,7 prosentin (+1,1 M EUR) kasvua.

Ruotsin tulos laski lähes -50 prosentilla Q1:llä. Tämä oli pitkälti seurausta liikevaihdon laskusta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tein loppuvuoden ennusteet noin 7,0 – 7,5 miljoonan euron lukemilla, mikä tarkoittaisi reilun -20 prosentin tuloksen laskua (-7,7 M EUR). Tästä suuri osa tuli jo Q1:llä eli noin -5,6 miljoonaa euroa.

Myös Itä-Europan tulos laski hieman (-0,2 M EUR). Tein vuoden 2019 ennusteen kuitenkin noin +1,5 miljoonan euron kasvuun, sillä suhdanteen odotetaan jatkuvan hyvänä.

Norjassa Q1:n tulos sentään parantui (+1,6 M EUR). Myös siellä hyvän suhdanteen odotetaan jatkuvan, joten tästä syystä tein tuloksen noin 14,5 miljoonaan euroon. Vertailukauden lukemat sisälsivät erilaisia kertaluontoisia eriä, mutta vertailukelpoinen tulos oli vuosi sitten 11,8 miljoonaa euroa. Tähän nähden kasvua tulisi +2,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 liiketuloksen arvioin olevan 92,5 – 97,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen liiketulos olisi vuoden 2018 tasolla eli noin 106,8 miljoonaa euroa. Ohessa vielä vertailukelpoiset luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Suomi 24,5 6,7 6,5 6,5 4,8 27,7 6,6 9,5 6,5 5,1
Ruotsi 27,5 6,9 7,5 7,0 6,1 43,9 9,1 12,7 10,4 11,7
Itä-Eurooppa 32,5 8,2 10,9 8,5 4,9 31,0 7,5 10,2 8,2 5,1
Norja 14,5 3,7 4,0 4,0 2,8 11,8 4,0 4,1 2,5 1,2
Muut -4,8 -1,1 -1,4 -1,0 -1,3 -7,6 -3,6 -0,8 -1,3 -1,9
YHTEENSÄ 94,2 24,4 27,5 25,0 17,3 106,8 23,6 35,7 26,3 21,2
Muutos (%) -11,8% 3,4% -23,0% -4,9% -18,4%

Kuten nähdään, niin oma ennusteeni jää selvästi yhtiön omasta ennusteesta (94 vs 107 M EUR). Loppuvuoden tuloskunnon tulee olla varsin hyvää, mikäli yhtiön ennusteeseen päästäisiin. Tässä hankittu SRV Kalusto voi tuoda yllättävän lisän lukuihin, vaikka yritin ottaa tätä jollain tavalla huomioon Suomi-segmentin luvuissa.

Ehkä selittävänä tekijänä on Q3:n ennusteeni, joka on vain 27,5 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 35,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 Q3:n tulos oli 31,8 miljoonaa euroa, joten tämä antaisi viitteitä siitä, että oma arvioni Q3:sta on liian varovainen.

Toisaalta Ruotsin viime vuoden tulos oli 12,7 miljoonaa euroa, jonka ylitykseen en tahdo oikein uskoa. Varsinkin, kun Ruotsin Q1/2019 tulos jäi reilu -5 miljoonaa euroa viimevuotisesta.

Näillä perusteluilla pidän ennusteeni ennallaan 92,5 – 97,5 miljoonaa euroa ja tarkastellaan tilannetta uudemman kerran seuraavan tulosraportin yhteydessä.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 94,0 24,4 27,5 25,0 17,1 66,8 14,2 5,1 26,3 21,2
Rahoituskulut (netto) -11,5 -3,3 -3,0 -3,0 -2,2 -10,5 -3,2 -2,0 -2,8 -2,5
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 82,5 21,1 24,5 22,0 14,9 56,3 11,0 3,1 23,5 18,7
Verot -16,5 -4,0 -5,0 -4,5 -3,0 -12,2 0,0 -3,9 -4,3 -4,0
Myytävät toiminnot 1,5 1,5 3,5 1,4 1,6 0,5
Nettotulos 67,5 17,1 19,5 17,5 13,4 47,6 12,4 0,8 19,2 15,2

Yhtiön rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet noin 10 – 12 miljoonaa euroa vuodessa. Tein vuoden 2019 ennusteen tältä pohjalta noin -11,5 miljoonaan euroon

Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta, jolloin sain tulosennusteeksi 65 – 75 miljoonaa euroa. Tämä olisi selvästi vuotta 2018 parempi, jota rasittaa erilaiset kertaluontoiset erät.

Lisäksi tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
  • Kustannustenhallinta on tuonut hyvää tulosta nyt, kun samaan aikaan liikevaihto on kasvanut. Mikä on tilanne silloin, kun suhdanteen kääntyvät? Onko yhtiöllä paljon ns. kiinteitä kuluja, jotka eivät jousta kysynnän vähentymisen yhteydessä?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet hieman nouseviin lukemiin, sillä yhtiö arvioi tulevien vuosien rakentamisen markkinan jatkavan hyvää kehitystään niin Itä-Euroopassa kuin myös Norjassa. Suomen ja Ruotsin markkinoilla kehitys olisi lievästi laskevaa.

ramirent-q12019-outlook
Kuva: Ramirent Q1/2019 tulosesitys, sivu 3

Arvioin kannattavuuden olevan noin 14,0 – 14,5 prosentin tasolla. Liikevaihtoon suhteutettuna tämä on edelleen vahvaa tekemistä. Rahoituskulujen arvioin olevan noin -13 – 14 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 prosentin tuntumassa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 720,0 712,5 190,5 180,0 177,0 165,0
Muutos (%) 1,1% 1,1% 0,5% 1,4% 1,1% 1,2%
Liiketulos 102,5 100,0 25,0 27,5 27,5 20,0
Muutos (%) 2,5% 6,4% 2,5% 0,0% 10,0% 17,0%
Marginaali 14,2% 14,0% 13,1% 15,3% 15,5% 12,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 102,5 100,0 25,0 27,5 27,5 20,0
Rahoituskulut (netto) -14,0 -13,0 -3,5 -3,5 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 88,5 87,0 21,5 24,0 24,5 17,0
Verot -17,5 -18,0 -4,5 -5,0 -5,0 -3,5
Nettotulos 71,0 69,0 17,0 19,0 19,5 13,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset