Ramirent: Ennusteet

Päivitetty 7.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ramirent-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät

Ramirent piti näkymänsä ennallaan eli ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
  • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
  • Tanska ja Norja: Suhteellisen aktiiviset
  • Itä-Eurooppa: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle koko Ramirentin monipuolisessa asiakaskunnassa ja kaikilla markkina-alueilla”.

Ennusteet (Talousmentor)

Ramirent jakaa toimintansa on 5 eri segmenttiin, joita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Itä-Eurooppa (Baltia sekä Puola, Tsekki ja Slovakia). Segmenttikohtaiset luvut on esitetty Ramirent sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennustelaskelmissa olen yhdistänyt Tanska ja Norja luvut, sillä Tanskan osuus koko konsernin liikevaihdosta on noin 6 prosenttia ja liiketuloksesta vain muutaman prosentin.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Suomi 193,0 51,6 49,9 46,9 44,6 191,4 52,4 49,8 46,4 42,8
Muutos (%) 0,8% -1,5% 0,2% 1,1% 4,2% 6,3% 6,1% 5,1% 2,7% 12,3%
Ruotsi 275,0 72,3 64,2 69,9 68,6 259,5 72,1 64,3 63,0 60,1
Muutos (%) 6,0% 0,3% -0,2% 11,0% 14,1% 9,6% 12,0% 13,8% 1,4% 11,9%
Itä-Eurooppa 121,0 32,7 32,8 29,8 25,7 110,7 29,5 31,5 26,9 22,8
Muutos (%) 9,3% 10,8% 4,1% 10,8% 12,7% 22,9% 18,0% 24,0% 24,0% 26,7%
Tanska & Norja 166,0 46,6 42,2 39,9 37,3 162,0 46,2 39,1 37,7 39,0
Muutos (%) 2,5% 0,9% 7,9% 5,8% -4,4% 2,4% 10,8% -1,8% -6,9% 7,7%
YHTEENSÄ 755,0 203,2 189,1 186,5 176,2 723,6 200,2 184,7 174,0 164,7
Muutos (%) 4,3% 1,5% 2,4% 7,2% 7,0% 8,8% 10,9% 9,2% 2,7% 12,8%

Suomessa liikevaihto on kasvanut alkuvuoden 2018 aikana noin +1,7 prosenttia, missä kasvuvauhti on hidastunut vuoden edetessä. Q3:n liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti suurten telineprojektien alhaisempi määrä. Kysyntä Suomessa on pysynyt hyvänä, mutta kiristynyt kilpailu vaikuttaa myyntiin. Tästä syystä arvioin Q4:n liikevaihdon jäävän hieman viime vuodesta, mutta euromääräisesti ero ei liene merkittävää. Tällä ennusteella Suomen liikevaihto kasvaisi hieman vuodesta 2017.

Ruotsissa liikevaihdon kasvu oli vahvaa Q1-Q2 (+12,5 %), mutta Q3:lla se jäi viime vuoden tasolle. Valuuttakursseilla oli tähän merkittävä negatiivinen vaikutus, sillä vertailukelpoisilla valuutoilla Q3:n liikevaihto kasvoi +8,8 prosenttia. Yhtiö totesikin, että Ruotsissa kasvu oli hyvää kaikilla alueilla ja yhtiö voitti useita uusia asiakkuuksia. Arvioin valuuttakurssien painavan hyvää kehitystä vielä Q4:lla pitäen sen viime vuoden tasolla.

Itä-Euroopassa liikevaihdon hyvä kasvuvauhti on hidastunut alkuvuoden +12,7 prosentista Q3:n 4,1 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut se, että vertailukauden luvut ovat kehittyneet vahvasti, joten näihin lukemiin on ollut haastavaa vastata. Tein Q4:n liikevaihtoennusteen Q3:n lukemiin, mikä näyttäisi noin +11 prosentin kasvua Q4/2017 nähden. Vuosi sitten liikevaihto notkahti hieman Q4:lla, joten jos tänä vuonna Q3:n taso pitää, niin silloin kasvua tulisi em. 11 prosenttia.

Koko konsernin liikevaihtoennusteeni on 745 – 760 miljoonaa euroa, missä olisi kasvua noin +4,3 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Laskin ennusteen alareunaa hieman alemmaksi, sillä myydyn Siirtokelpoisten tilojen vaikutus Q4:lle on karkeasti laskien -7,5 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna. Olen pudottanut Itä-Euroopan ja Tanskan & Norjan muutosprosentit pois, sillä vertailukauden luvut olivat pieniä ja prosenteissa muutokset olivat tuhansia prosentteja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Suomi 23,0 6,2 5,2 6,5 5,1 25,3 6,6 8,9 6,3 3,5
Muutos (%) -9,1% -6,1% -41,6% 3,2% 45,7% 11,9% 17,9% 4,7% 5,0% 40,0%
Ruotsi 36,0 11,2 2,7 10,4 11,7 36,4 10,1 10,4 8,1 7,8
Muutos (%) -1,1% 10,9% -74,0% 28,4% 50,0% 64,7% 13,5% 316,0% 8,0% 143,8%
Itä-Eurooppa 31,0 7,5 10,2 8,2 5,1 23,5 5,7 9,1 5,9 2,8
Muutos (%) 31,9% 31,6% 12,1% 39,0% 82,1% 150,0%
Tanska & Norja 1,0 4,3 -8,8 3,3 2,2 9,8 3,2 3,5 1,8 1,3
Muutos (%) -89,8% 34,4% -351,4% 83,3% 69,2%
Muut -9,0 -2,3 -2,8 -1,7 -2,2 -5,7 -2,6 0,0 -2,2 -0,9
YHTEENSÄ 82,0 26,9 6,5 26,7 21,9 89,3 23,0 31,9 19,9 14,5
Muutos (%) -8,2% 17,0% -79,6% 34,2% 51,0% 134,4% 20,4% 42,1% 202,1%
Marginaali 10,9% 13,2% 3,4% 14,3% 12,4% 12,3% 11,5% 17,3% 11,4% 8,8%

Q3/2018 lukuja vetää alaspäin Siirtokelpoisten tilojen myynnistä tehdyt kirjaukset. Olen taulukkoon koonnut raportoidut luvut, joiden perusteella EBIT oli 6,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBIT oli 37,1 miljoonaa euroa, joten myynnin johdosta kuluja kirjattiin -30,6 miljoonan euron edestä. Siirtokelpoisten tilojen EBIT oli vuonna 2017 noin 3,5 miljoonaa euroa, joten jatkossa tämän vaikutus on noin -1 miljoonaa euroa per kvartaali.

Suomessa Q3:n vertailukelpoinen tulos oli 9,5 miljoonaa euroa eli hienoista kasvua viime vuoteen nähden. Koska Suomessa kilpailutilanne on kireä, niin tein Q4:n ennusteen varovaisesti hieman alle viime vuoden tason. Ero Q3:een on reilu -3 miljoonaa euroa, mutta aikaisempina vuosina Q4:n tulos on ollut noin 2,5 – 3,5 miljoonaa euroa Q3:sta heikompi. Eli ennuste on linjassa aikaisempiin vuosiin nähden.

Ruotsissa Q3:n vertailukelpoinen tulos oli +12,7 miljoonaa euroa eli vahvaa kasvua viime vuoden 10,4 miljoonaan euroon nähden. Ja muistetaan, että nyt valuuttakurssit painoivat liikevaihtoa selvästi. Q3:n hyvästä kehityksestä johtuen tein Q4:n ennusteen reippaaseen +11 prosentin kasvuun.

Itä-Euroopan lukuihin Siirtokelpoisten tilojen myynnillä ei ollut vaikutusta. Samoin kuin liikevaihdonkin kohdalla, niin tässäkin tuloksen kasvuvauhti on hidastunut vuoden edetessä. Ja kuten liikevaihdossakin, niin myös tässä vertailukauden luvut ovat kehittyneet kovaa vauhtia, joten tästä syystä prosenttimuutokset ovat pienentyneet. Arvioin vahva kehityksen jatkuvan myös Q4:lla, minkä johdosta segmentin tulos kasvaisi vuonna 2018 yli +30 prosenttia.

Yhdistetyssä Norja ja Tanska -segmentissä vertailukelpoinen tulos oli 6 miljoonaa euroa, joten siellä Siirtokelpoisten tilojen myynnin vaikutus oli merkittävin. Raportoitu tulos valahti -8,8 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Tein Q4:n ennusteen pohjautuen tähän 6 miljoonan euron tulokseen, jota olen hieman oikaissut alaspäin.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on noin 80 – 85 miljoonaa euroa, missä laskua tulisi -8 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Toisaalta, jos huomioidaan noin -30 miljoonan euron Siirtokelpoisten tilojen negatiivinen vaikutus, niin silloin tulos olisi noin 110 – 115 miljoonan euron tienoilla. Ja tämä olisi selvästi vertailukautta parempi (+23 %).

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 82,0 26,9 6,5 26,7 21,9 89,3 23,0 31,9 19,9 14,5
Rahoituskulut (netto) -10,0 -2,7 -2,0 -2,8 -2,5 -12,3 -3,5 -1,6 -3,6 -3,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 72,0 24,2 4,5 23,9 19,4 77,0 19,5 30,3 16,3 10,9
Verot -17,0 -4,6 -3,9 -4,3 -4,2 -13,5 -1,7 -5,8 -3,6 -2,4
Nettotulos 55,0 19,6 0,6 19,6 15,2 63,5 17,8 24,5 12,7 8,5

Yhtiön rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet noin 10 – 12 miljoonaa euroa vuodessa. Velkaantumisessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, joten asetin Q4:n korkokuluiksi noin –2,7 miljoonaa euroa.

Q4:n veroja laskiessa käytin 19 prosentin veroastetta, jolloin sain tulosennusteeksi 50 – 60 miljoonaa euroa. Tämä olisi noin -13 prosenttia vuotta 2017 heikompi.

Ennusteessa ei ole huomioitu Siirtokelpoisten tilojen myynnistä mahdollisesti Q4:lle kirjattavia voittoja (tai tappioita). Lisäksi tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
  • Yhtiö sai Siirtokelpoisten tilojen myynnin päätökseen vuoden 2018 aikana. Näin liikevaihdosta häviää noin -30 miljoonaa ja liiketuloksesta (ebit) noin -3,5 miljoonaa euroa.
  • Kustannustenhallinta on tuonut hyvää tulosta nyt, kun samaan aikaan liikevaihto on kasvanut. Mikä on tilanne silloin, kun suhdanteen kääntyvät? Onko yhtiöllä paljon ns. kiinteitä kuluja, jotka eivät jousta kysynnän vähentymisen yhteydessä?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Kuten todettua, niin Siirtokelpoisten tilojen myynnin vuosivaikutus liikevaihtoon on noin -30 miljoonaa euroa. Karkeasti laskien tilikauden 2017 liikevaihto olisi ollut noin 695 miljoonaa ja tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto olisi ollut noin 725 miljoonaa euroa. Arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi hieman tähän oikaistuun liikevaihtoon nähden, mutta vuonna 2020 se laskisi hieman ja olisi vuoden 2018 tasolla.

Siirtokelpoisten tilojen liiketulos on ollut noin 3,5 miljoonaa euroa eli karkeasti laskien noin 1 miljoonaa euroa per kvartaali. Vuoden 2018 ennustettu vertailukelpoinen liiketulos on noin 110 miljoonaa euroa, jolle tasolle tein myös vuoden 2019 liiketulosennusteen. Arvioin rakentamisen syklin hieman jäähtyvän, jonka johdosta vuoden 2020 tulos laskisi.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -12 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 19,5 prosentin tuntumassa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 735,0 750,0 204,0 191,0 182,0 173,0
Muutos (%) -2,0% -0,7% 0,4% 1,0% -2,4% -1,8%
Liiketulos 102,5 110,0 27,0 34,0 27,0 22,0
Muutos (%) -6,8% 34,1% 0,4% 423,1% 1,1% 0,5%
Marginaali 13,9% 14,7% 13,2% 17,8% 14,8% 12,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 102,5 110,0 27,0 34,0 27,0 22,0
Rahoituskulut (netto) -12,0 -12,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 90,5 98,0 24,0 31,0 24,0 19,0
Verot -18,0 -19,5 -5,0 -6,0 -4,7 -3,8
Nettotulos 72,5 78,5 19,0 25,0 19,3 15,2

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset