Ramirent: Ennusteet

Päivitetty 10.9.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ramirent-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät

Ramirent piti näkymänsä ennallaan eli ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
  • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
  • Tanska ja Norja: Suhteellisen aktiiviset
  • Itä-Eurooppa: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle koko Ramirentin monipuolisessa asiakaskunnassa ja kaikilla markkina-alueilla”.

Ennusteet (Talousmentor)

Ramirent jakaa toimintansa on 5 eri segmenttiin, joita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Itä-Eurooppa (Baltia sekä Puola, Tsekki ja Slovakia). Segmenttikohtaiset luvut on esitetty Ramirent sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennustelaskelmissa olen yhdistänyt Tanska ja Norja luvut, sillä Tanskan osuus koko konsernin liikevaihdosta on noin 6 prosenttia ja liiketuloksesta vain muutaman prosentin.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Suomi 195,0 53,0 50,5 46,9 44,6 191,4 52,4 49,8 46,4 42,8
Muutos (%) 1,9% 1,1% 1,4% 1,1% 4,2% 6,3% 6,1% 5,1% 2,7% 12,3%
Ruotsi 282,5 75,5 68,5 69,9 68,6 259,5 72,1 64,3 63,0 60,1
Muutos (%) 8,9% 4,7% 6,5% 11,0% 14,1% 9,6% 12,0% 13,8% 1,4% 11,9%
Itä-Eurooppa 121,5 31,5 34,5 29,8 25,7 110,7 29,5 31,5 26,9 22,8
Muutos (%) 9,8% 6,8% 9,5% 10,8% 12,7% 22,9% 18,0% 24,0% 24,0% 26,7%
Tanska & Norja 166,0 47,3 41,5 39,9 37,3 162,0 46,2 39,1 37,7 39,0
Muutos (%) 2,5% 2,4% 6,1% 5,8% -4,4% 2,4% 10,8% -1,8% -6,9% 7,7%
YHTEENSÄ 765,0 207,3 195,0 186,5 176,2 723,6 200,2 184,7 174,0 164,7
Muutos (%) 5,7% 3,5% 5,6% 7,2% 7,0% 8,8% 10,9% 9,2% 2,7% 12,8%

Vuonna 2017 liikevaihdon kehitys oli vahvaa sekä Itä-Euroopassa että Ruotsissa – ja hyvä kehitys jatkui myös Q1-Q2:lla. Odotan, että molemmissa segmenteissä liikevaihto kasvaisi noin +9-10 prosenttia vuonna 2018, mutta kasvuvauhti hieman hiipuisi loppuvuotta kohden.

Suomessa liikevaihto kasvoi +6 prosenttia vuonna 2017 ja tässäkin odotan, että vuoden 2018 kasvuvauhti jää vuodesta 2017 ja olisi noin +2 prosentin luokkaa.

Koko konsernin liikevaihtoennusteeni on 760 – 770 miljoonaa euroa, missä olisi kasvua noin +5,7 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Eli edelleen kasvua, mutta maltillisemmalla tasolla. Ruotsin ja Norjan kruunujen epäedulliset valuuttakurssit vaikuttavat negatiivisesti liikevaihtoennusteeseen.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna. Olen pudottanut Itä-Euroopan ja Tanskan & Norjan muutosprosentit pois, sillä vertailukauden luvut olivat pieniä ja prosenteissa muutokset olivat tuhansia prosentteja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Suomi 27,5 6,9 9,0 6,5 5,1 25,3 6,6 8,9 6,3 3,5
Muutos (%) 8,7% 4,5% 1,1% 3,2% 45,7% 11,9% 17,9% 4,7% 5,0% 40,0%
Ruotsi 45,0 10,9 12,0 10,4 11,7 36,4 10,1 10,4 8,1 7,8
Muutos (%) 23,6% 7,9% 15,4% 28,4% 50,0% 64,7% 13,5% 316,0% 8,0% 143,8%
Itä-Eurooppa 30,0 6,7 10,0 8,2 5,1 23,5 5,7 9,1 5,9 2,8
Muutos (%) 27,7% 17,5% 9,9% 39,0% 82,1% 150,0%
Tanska & Norja 14,5 4,5 4,5 3,3 2,2 9,8 3,2 3,5 1,8 1,3
Muutos (%) 48,0% 40,6% 28,6% 83,3% 69,2%
Muut -8,0 -2,1 -2,0 -1,7 -2,2 -5,7 -2,6 0,0 -2,2 -0,9
YHTEENSÄ 109,0 26,9 33,5 26,7 21,9 89,3 23,0 31,9 19,9 14,5
Muutos (%) 22,1% 17,0% 5,0% 34,2% 51,0% 134,4% 20,4% 42,1% 202,1%
Marginaali 14,2% 13,0% 17,2% 14,3% 12,4% 12,3% 11,5% 17,3% 11,4% 8,8%

Q1-Q2/2018 liiketulos kehittyi vahvasti ja se kasvoi peräti +34 prosenttia verrattuna vertailukauteen. Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja etenkin parantuneen kannattavuuden johdosta.

Muutosprosenttien sijasta katse pitää olla enempi rahamääräisissä muutoksissa, sillä kvartaalikohtaiset segmenttitulokset ovat noin 2 – 12 miljoonan euron välillä. Tällöin esimerkiksi 500 000 euron muutos voi näyttää prosentteina suurelta.

Yhtiön oma arvio vuoden 2018 liiketuloksesta oli, että ”vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”. Tämä ei anna oikein apuja muutoksen suuruuden arvioimiseen.

Samoin kuin liikevaihdon kohdalla, niin lähdin liiketulosennusteessakin siitä, että loppuvuotta kohden alkuvuoden hyvä kehitys hieman tasoittuu. Osin siksi, että Q3 – Q4/2017 liiketulokset olivat jo vahvalla tasolla, joten en usko, että kymmenien prosenttien kasvuluvut olisivat todennäköisiä.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on siten noin 105 – 110 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi noin +22 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Liiketulos kasvaisi siis liikevaihtoa nopeammin, mihin vaikuttaa toiminnan tehostumisen lisäksi vertailuvuoteen sisältyvä noin -3 miljoonan euron kertaluontoinen erä.

Tällä ennusteella liiketulosmarginaali asettuisi noin 14,2 prosenttiin, kun vuonna 2017 marginaali oli 12,3 prosenttia. Tämä olisi selvästi ennätystasoa verrattuna viimeiseen 10 vuoteen.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 109,0 26,9 33,5 26,7 21,9 89,3 23,0 31,9 19,9 14,5
Rahoituskulut (netto) -11,5 -3,2 -3,0 -2,8 -2,5 -12,3 -3,5 -1,6 -3,6 -3,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 97,5 23,7 30,5 23,9 19,4 77,0 19,5 30,3 16,3 10,9
Verot -18,5 -4,5 -5,5 -4,3 -4,2 -13,5 -1,7 -5,8 -3,6 -2,4
Nettotulos 79,0 19,2 25,0 19,6 15,2 63,5 17,8 24,5 12,7 8,5

Yhtiön rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet noin 10 – 12 miljoonaa euroa vuodessa. Velkaantumisessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, joten asetin loppuvuoden korkokuluiksi noin -3,1 miljoonaa euroa per kvartaali.

Ramirentin veroaste on ollut karkeasti laskien noin 17 – 18 prosentissa, kun huomioidaan joitakin isompia alaskirjauksia. Ennustelaskelmassa käytin noin 19 prosentin veroastetta vuodelle 2018, jolloin sain tulosennusteeksi 75 – 80 miljoonaa euroa. Tämä olisi noin +24 prosenttia vuotta 2017 enemmän.

Ramirent sai myytyä Siirtokelpoiset tilansa 30.7.2018 ja kauppa toteutunee vielä tämän vuoden puolella. Lisäksi yhtiö selvittää Fortrent-yhteisyrityksen mahdollista myyntiä. Näiden järjestelyjen vaikutuksia ei ole huomioitu ennusteissa.

Ramirentin kohdalla rakentamisen suhdanne on ehkä huipussaan, mikä näkyy ennusteiden isoina kasvulukuina. Ennusteet on tehty sillä oletuksella, että suhdannetilanne jatkuu suotuisana vielä ainakin vuoden 2018 ajan. Lisäksi tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
  • Yhtiö saanee siirtokelpoisten tilojen myynnin päätökseen vuoden 2018 aikana. Näin liikevaihdosta häviää noin -30 miljoonaa ja liiketuloksesta (ebit) noin -3,5 miljoonaa euroa.
  • Kustannustenhallinta on tuonut hyvää tulosta nyt, kun samaan aikaan liikevaihto on kasvanut. Mikä on tilanne silloin, kun suhdanteen kääntyvät? Onko yhtiöllä paljon ns. kiinteitä kuluja, jotka eivät jousta kysynnän vähentymisen yhteydessä?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Kuten todettua, niin siirtokelpoisten tilojen myynnin vuosivaikutus on noin -30 miljoonaa euroa. Karkeasti laskien tilikauden 2017 liikevaihto olisi ollut noin 695 miljoonaa ja tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto olisi ollut noin 735 miljoonaa euroa. Arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaisi hieman tähän oikaistuun liikevaihtoon nähden, mutta vuonna 2020 se laskisi hieman ja olisi vuoden 2018 tasolla.

Siirtokelpoisten tilojen liiketulos on ollut noin 3,5 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoiset luvut vuosille 2017 ja 2018 olisivat noin 86 ja 105 miljoonaa euroa. Arvioin toiminnan tehokkuuden paranevan vuonna 2019 niin, että liiketulosmarginaali nousisi 14,7 prosenttiin, mutta kääntyvän laskuun vuonna 2020.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -12 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 19,5 prosentin tuntumassa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 735,0 746,0 201,0 191,0 182,0 172,0
Muutos (%) -1,5% -2,5% -3,0% -2,1% -2,4% -2,4%
Liiketulos 102,5 110,0 27,0 34,0 27,0 22,0
Muutos (%) -6,8% 0,9% 0,4% 1,5% 1,1% 0,5%
Marginaali 13,9% 14,7% 13,4% 17,8% 14,8% 12,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 102,5 110,0 27,0 34,0 27,0 22,0
Rahoituskulut (netto) -12,0 -12,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 90,5 98,0 24,0 31,0 24,0 19,0
Verot -18,0 -19,5 -5,0 -6,0 -4,7 -3,8
Nettotulos 72,5 78,5 19,0 25,0 19,3 15,2

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset