Ramirent: Ennusteet

Päivitetty 8.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ramirent-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Ramirent arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos on noin vuoden 2018 tasolla (106,8 M EUR).

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu vakaana
  • Ruotsi: hidastuvan
  • Norja: jatkuu vakaana
  • Itä-Eurooppa: suotuisat

Ennusteet (Talousmentor)

Ramirent jakaa toimintansa on 4 eri segmenttiin, joita ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Eurooppa (Baltia sekä Puola, Tsekki ja Slovakia). Segmenttikohtaiset luvut on esitetty Ramirent sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Suomi 195,0 52,5 50,0 47,5 45,0 194,1 52,6 49,9 46,9 44,7
Muutos (%) 0,5% -0,2% 0,2% 1,3% 0,7% 1,4% 0,2% 0,2% 1,1% 4,4%
Ruotsi 262,5 67,5 62,5 67,5 65,0 272,2 69,0 64,4 70,2 68,6
Muutos (%) -3,6% -2,2% -3,0% -3,8% -5,2% 4,5% -4,6% -0,2% 11,1% 13,6%
Itä-Eurooppa 123,0 32,0 33,5 30,5 27,0 119,6 31,3 32,8 29,8 25,7
Muutos (%) 2,8% 2,2% 2,1% 2,3% 5,1% 7,7% 5,7% 3,8% 10,4% 12,7%
Norja 123,0 35,5 31,0 29,5 27,0 124,2 35,2 31,1 29,9 28,0
Muutos (%) -1,0% 0,9% -0,3% -1,3% -3,6% 2,5% 0,0% 6,9% 7,2% -3,4%
Muut 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5 0,4 0,5 0,1 0,5
YHTEENSÄ 705,0 188,0 178,0 175,0 164,0 711,6 188,5 178,7 176,9 167,5
Muutos (%) -0,9% -0,3% -0,4% -1,1% -2,1% 3,8% -0,7% 1,8% 7,3% 7,9%

Suomessa liikevaihdon kehitys tasaantui vuoden 2018 toisella puoliskolla nollakasvuksi. Kysyntä pysyi edelleen hyvänä, missä konevuokraus ja palvelumyynti kasvoivat, mutta käytettyjen vuokrakoneiden myynti laski.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 konevuokrauksen suhdanne pysyy vakaana. Tein vuoden 2019 ennusteen tästä lähtökohdasta noin vuoden 2018 lukemiin sopivasti pyöristäen.

Ruotsissa liikevaihdon H1/2018 kasvu vahvaa (+12,5 %), mutta tilanne kääntyi H2:lla laskuun (-2,5 %). Valuuttakursseilla oli tähän merkittävä negatiivinen vaikutus, sillä vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto olisi kasvanut hieman. Konevuokrauksen kysyntä jatkui edelleen hyvällä tasolla.

Toisaalta vuodelle 2019 yhtiö arvioi Ruotsin konevuokrauksen markkinan hidastuvan. Tästä syystä tein Ruotsin liikevaihtoennusteen viime vuosiin verrattuna varsin reippaalla -3,5 prosentin laskulla. Tästäkin huolimatta ennuste olisi vuoden 2017 lukemia korkeampi.

Itä-Euroopassa liikevaihdon hyvä kasvuvauhti hieman hidastui alkuvuodesta (+12,7 %) noin +4,7 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut se, että vertailukauden luvut ovat kehittyneet vahvasti, joten näihin lukemiin on ollut haastavaa vastata. Yhtiö arvioi suotuisten markkinoiden jatkuvan myös vuonna 2019, joten tein ennusteen (ehkä varovaisesti) vajaan +3 prosentin kasvuun.

Tanskan toimintojen myynnin seurauksena Norjasta tuli oma itsenäinen segmentti. Siellä kasvu oli +2,5 prosenttia vuonna 2018 ja yhtiö arvioi konevuokrauksen suhdanteen jatkuvan vakaana. Tein ennusteen pieneen noin -1 prosentin laskuun.

Koko konsernin liikevaihtoennusteeni on 675 – 725 miljoonaa euroa, missä laskua tulisi noin -0,9 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Suomi 25,0 5,5 7,0 7,0 5,5 23,4 6,6 5,2 6,5 5,1
Muutos (%) 6,8% -16,7% 34,6% 7,7% 7,8% -7,5% 0,0% -41,6% 3,2% 45,7%
Ruotsi 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 35,2 10,4 2,7 10,4 11,7
Muutos (%) 13,6% -3,8% 270,4% -3,8% -14,5% -3,3% 3,0% -74,0% 28,4% 50,0%
Itä-Eurooppa 35,0 8,0 11,3 8,7 7,0 31,0 7,5 10,2 8,2 5,1
Muutos (%) 12,9% 6,7% 10,8% 6,1% 37,3% 31,9% 31,6% 12,1% 39,0% 82,1%
Norja 11,0 3,5 4,0 2,0 1,5 -10,1 -3,3 -10,5 2,5 1,2
Muutos (%) -20,0% 25,0% 56,3% 50,0%
Muut -4,0 -1,0 -1,2 -0,6 -1,2 -12,7 -7,0 -2,5 -1,3 -1,9
YHTEENSÄ 107,0 26,0 31,1 27,1 22,8 66,8 14,2 5,1 26,3 21,2
Muutos (%) 60,2% 83,1% 509,8% 3,0% 7,5% -26,4% -42,5% -84,0% 31,5% 49,3%
Marginaali 15,2% 13,8% 17,5% 15,5% 13,9% 9,4% 7,5% 2,9% 14,9% 12,7%

HUOM! Yhtiö myi Siirtokelpoiset tilansa sekä Tanskan toiminnot. Lisäksi yhtiö hankki SRV Kalusto Oy:n. Näistä muutoksista johtuen yhtiön raportoinnissa on monenlaista liiketuloslukemaa:

  • Raportoitu liiketulos
  • Vertailukelpoinen liiketulos, missä on oikaistu muutoksiin liittyviä kertaluontoisia kuluja
  • Liiketulos, joka sisältää myös lopetetut liiketoiminnot

Taulukon luvut ovat raportoituja liiketuloksia.

Em. toimintojen myynneistä johtuen Q3 ja Q4 liiketulokset laskivat selvästi. Esimerkiksi Q4:n vertailukelpoinen liiketulos oli 23,6 miljoonaa euroa (Q4/2017: 23,4 M EUR), mikä sisälsi 5,4 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 3,9 miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntien vaikutuksia. Raportoitu liiketulos oli 14,3 miljoonaa euroa (Q4/2017: 24,7 M EUR).

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen liiketulos olisi vuoden 2018 tasolla eli noin 106,8 miljoonaa euroa. Tein ennusteet tästä lähtokohdasta käyttäen maakohtaisia vertailukelpoisia liiketuloksia pohjalla. Ohessa vielä vertailukelpoiset luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Suomi 25,0 5,5 7,0 7,0 5,5 27,7 6,6 9,5 6,5 5,1
Ruotsi 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 43,9 9,1 12,7 10,4 11,7
Itä-Eurooppa 35,0 8,0 11,3 8,7 7,0 31,0 7,5 10,2 8,2 5,1
Norja 11,0 3,5 4,0 2,0 1,5 11,8 4,0 4,1 2,5 1,2
Muut -4,0 -1,0 -1,2 -0,6 -1,2 -7,6 -3,6 -0,8 -1,3 -1,9
YHTEENSÄ 107,0 26,0 31,1 27,1 22,8 106,8 23,6 35,7 26,3 21,2
Muutos (%) 0,2% 10,2% -12,9% 3,0% 7,5%

Odotukseni on siis se, että Ruotsin ja Suomen tulostaso laskee jonkin verran, kun taas Itä-Euroopassa tuloskehitys jatkuisi positiivisena. Norjan tulos laskisi hieman.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on noin 90 – 110 miljoonaa euroa, missä tulos olisi yhtiön ohjeistuksen mukainen.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 107,0 26,0 31,1 27,1 22,8 66,8 14,2 5,1 26,3 21,2
Rahoituskulut (netto) -12,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -10,5 -3,2 -2,0 -2,8 -2,5
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 95,0 23,0 28,1 24,1 19,8 56,3 11,0 3,1 23,5 18,7
Verot -19,0 -4,5 -5,1 -5,1 -4,3 -12,4 0,0 -3,9 -4,3 -4,2
Myytävät toiminnot 0,0 3,0 1,4 1,6
Nettotulos 76,0 18,5 23,0 19,0 15,5 46,9 12,4 0,8 19,2 14,5

HUOM! Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö myi (tai on myymässä) Tanskan toiminnot. Tästä syystä Ramirent siirsi Tanskan luvut myytävät toiminnot erään. Valitettavasti kvartaalikohtaisia lukuja ei ole tarjolla, joten tästä syystä johtuen taulukon tiedot ovat virheellisiä. Onneksi virheet ovat pieniä ja ne kohdistuvat veroihin, myytävien toimintojen kohdistusta eri kvartaalien välille sekä nettotulokseen. Raportoitu vuoden 2018 tulos oli 47,8 miljoonaa euroa, kun taulukossa se on 46,9 miljoonaa euroa. Tämä virhe tulee verojen kohdalta, missä tilikauden verot olivat 11,5 miljoonaa euroa (taulukossa -12,4 M EUR).

Yhtiön rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet noin 10 – 12 miljoonaa euroa vuodessa. Velkaantumisessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, joten tein vuoden 2019 ennusteen -12 miljoonaan euroon

Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta, jolloin sain tulosennusteeksi 65 – 80 miljoonaa euroa. Tämä olisi selvästi vuotta 2018 parempi, jota rasittaa erilaiset kertaluontoiset erät.

Lisäksi tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
  • Kustannustenhallinta on tuonut hyvää tulosta nyt, kun samaan aikaan liikevaihto on kasvanut. Mikä on tilanne silloin, kun suhdanteen kääntyvät? Onko yhtiöllä paljon ns. kiinteitä kuluja, jotka eivät jousta kysynnän vähentymisen yhteydessä?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet hieman laskeviin lukemiin, sillä arvioin rakennusmarkkinoiden kääntyvän Itä-Euroopassa laskuun, mikä painaisi kehitystä hienokseltaan negatiiviseksi.

Arvioin liikevaihdon laskun painavan kannattavuutta 14,0 – 14,5 prosentin tasolle. Liikevaihtoon suhteutettuna tämä on edelleen vahvaa tekemistä, mutta jos liikevaihto laskee, niin myös euromääräinen liiketuloskin laskee.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -13 – 14 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 prosentin tuntumassa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 680,0 690,0 184,0 174,0 171,0 161,0
Muutos (%) -1,4% -2,1% -2,1% -2,2% -2,3% -1,8%
Liiketulos 95,0 100,0 25,0 27,0 26,0 22,0
Muutos (%) -5,0% -6,5% -3,8% -13,2% -4,1% -3,5%
Marginaali 14,0% 14,5% 13,6% 15,5% 15,2% 13,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 95,0 100,0 25,0 27,0 26,0 22,0
Rahoituskulut (netto) -14,0 -13,0 -3,5 -3,5 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 81,0 87,0 21,5 23,5 23,0 19,0
Verot -16,0 -17,0 -4,0 -4,5 -4,5 -4,0
Nettotulos 65,0 70,0 17,5 19,0 18,5 15,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

ramirent-kvartaalituloslaskelma-q42018