Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 31.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e RAMIRENT Ennuste
Osake (31.5.2018) 8,83 Osinko 12 kk 0,45 5,1%
Markkina-arvo (Mrd) 1,0 Osinko/EPS 89% 4v ka
Liikevaihto (M) 760 (+5,0%) Osinko/FCF 324% 4v ka
Nettotulos (M) 76 (+20,6%) Omav.aste 34%
EPS 0,70 Gearing 102%
PE 12,6 ROE 24,6%
PB 3,1 ROI 16,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
http://www.ramirent.com/portal/fi/sijoittajat/julkaisut_/raportit_ja_esitykset/

Yhteenveto

RAMIRENT31.5.2018 | 8,83 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys ja korkea velkaisuus.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Vuoden 2017 kannattavuusohjelma näkyi heti tilikauden 2017 tuloksessa, ja tulos nousi 63 miljoonaan euroon. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Ramirentin kannalta on hyvää se, että rakentamisen aktiviteetti on nousussa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Näin siksi, että osinko oli 0,40 eurossa kolme vuotta peräkkäin. Osinko nousi vuonna 2018 ja seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,45 euroa (0,22 + 0,23 EUR), mikä antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton (osake: 8,83 EUR).

On kuitenkin hyvä huomata, että osingon suhde tulokseen on ollut noin 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Eli osinkosijoittajan tulee olla varuillaan, mikäli rakentamisen suhdanteissa tapahtuu käänne hiljaisempaan kauteen.

Osakkeen PE on 12,6x eli osake on edullisesti hinnoiteltu. Mutta vain, jos yhtiön nykyisenkaltainen tuloskunto pitää.

Tilikausi 2018

Ramirentin Q1/2018

  • liikevaihto: 176,2 M EUR (164,6 M EUR / +7,0 %)
  • nettotulos: 15,2 M EUR (8,5 M EUR/ +78 %)
  • EPS: 0,14 EUR (0,08 EUR)

Ramirentin vuosi 2018 alkoi vahvasti, sillä sekä liikevaihto (+7 %) että etenkin tulos (+78 %) olivat selvässä kasvussa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi +10,5 prosenttia.

Kasvua veti konevuokrauksen (+6,3 M EUR) ja palvelumyynnin (+7,0 M EUR) hyvä kehitys. Kasvu oli voimakkainta Ruotsissa ja Itä-Euroopassa ja muutoinkin kehitys oli hyvää kaikissa toimintamaissa – paitsi Tanskassa. Tanskassa toimipisteiden vähennys ja kannattavuuden parannustoimenpiteet näkyvät liikevaihdon laskuna.

Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja etenkin parantuneen kannattavuuden johdosta. Kaikkien segmenttien tulos parani jo toista kvartaalia peräkkäin.

Suomessa kysyntä jatkui vahvana, eikä Q3/2017 aikaisesta konevuokrauksen hiljenemisestä näy jälkeäkään. Ruotsissa kysyntä pysyi vahvana rakennusalan vahvan aktiviteetin vetämänä. Kannattavuus parani edelleen merkittävästi, missä volyymien kasvu sekä kustannustehokkuus näkyy.

Norjassa markkinatilanne oli ”vakaa”. Valuuttakurssimuutokset vetivät liikevaihdon noin -1,0 miljoonan euron eli  -3,4 prosentin laskuun (orgaanisesti kasvua +3,5 %). Itä-Euroopassa kysyntä jatkoi kasvuaan rakentamisen aktiviteetin tukemana. Tulos parani liikevaihdon kasvun, parantuneiden katteiden sekä kustannustehokkuuden ansiosta.

Yhtiö pohtii edelleen Siirtokelpoisten tilojen strategisia vaihtoehtoja sekä selvittää Fortrent-yhteisyrityksen mahdollista myyntiä.

Näkymät

Ramirent piti näkymänsä ennallaan eli ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
  • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
  • Tanska ja Norja: Vakaat
  • Itä-Eurooppa: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle koko Ramirentin monipuolisessa asiakaskunnassa ja kaikilla markkina-alueilla”.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Ramirent jakaa toimintansa on 5 eri segmenttiin, joita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Itä-Eurooppa (Baltia sekä Puola, Tsekki ja Slovakia). Segmenttikohtaiset luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Ennustelaskelmissa olen yhdistänyt Tanska ja Norja luvut, sillä Tanskan osuus koko konsernin liikevaihdosta on noin 6 prosenttia ja liiketuloksesta vain muutaman prosentin.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Suomi 197,0 53,4 51,0 48,0 44,6 191,4 52,4 49,8 46,4 42,8
Muutos (%) 2,9% 1,9% 2,4% 3,4% 4,2% 6,3% 6,1% 5,1% 2,7% 12,3%
Ruotsi 280,0 74,5 67,9 69,0 68,6 259,5 72,1 64,3 63,0 60,1
Muutos (%) 7,9% 3,3% 5,6% 9,5% 14,1% 9,6% 12,0% 13,8% 1,4% 11,9%
Itä-Eurooppa 120,0 30,8 34,0 29,5 25,7 110,7 29,5 31,5 26,9 22,8
Muutos (%) 8,4% 4,4% 7,9% 9,7% 12,7% 22,9% 18,0% 24,0% 24,0% 26,7%
Tanska & Norja 163,0 47,2 40,0 38,5 37,3 162,0 46,2 39,1 37,7 39,0
Muutos (%) 0,6% 2,2% 2,3% 2,1% -4,4% 2,4% 10,8% -1,8% -6,9% 7,7%
YHTEENSÄ 760,0 205,9 192,9 185,0 176,2 723,6 200,2 184,7 174,0 164,7
Muutos (%) 5,0% 2,8% 4,4% 6,3% 7,0% 8,8% 10,9% 9,2% 2,7% 12,8%

Vuonna 2017 liikevaihdon kehitys oli vahvaa sekä Itä-Euroopassa että Ruotsissa – ja hyvä kehitys jatkui myös Q1:llä. Odotan, että molemmissa maissa liikevaihto kasvaisi noin +8 prosenttia vuonna 2018, mutta kasvuvauhti hieman hiipuisi loppuvuotta kohden.

Suomessa liikevaihto kasvoi +6 prosenttia vuonna 2017 ja tässäkin odotan, että vuoden 2018 kasvuvauhti jää vuodesta 2017 ja olisi noin +3 prosentin luokkaa.

Koko konsernin (mikä on ennustemielessä se tärkein taso) liikevaihtoennusteeni on 755 – 765 miljoonaa euroa, missä olisi kasvua noin +5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Eli edelleen kasvua, mutta maltillisemmalla tasolla. Ruotsin ja Norjan kruunujen epäedulliset valuuttakurssit vaikuttavat negatiivisesti liikevaihtoennusteeseen.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna. Olen pudottanut Itä-Euroopan ja Tanskan & Norjan muutosprosentit pois, sillä vertailukauden luvut olivat pieniä ja prosenteissa muutokset olivat tuhansia prosentteja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Suomi 29,0 6,9 9,5 7,5 5,1 25,3 6,6 8,9 6,3 3,5
Muutos (%) 14,6% 4,5% 6,7% 19,0% 45,7% 11,9% 17,9% 4,7% 5,0% 40,0%
Ruotsi 45,0 10,1 11,2 12,0 11,7 36,4 10,1 10,4 8,1 7,8
Muutos (%) 23,6% 0,0% 7,7% 48,1% 50,0% 64,7% 13,5% 316,0% 8,0% 143,8%
Itä-Eurooppa 27,0 5,9 9,6 6,4 5,1 23,5 5,7 9,1 5,9 2,8
Muutos (%) 14,9% 3,5% 5,5% 8,5% 82,1% 150,0%
Tanska & Norja 14,0 4,0 5,0 2,8 2,2 9,8 3,2 3,5 1,8 1,3
Muutos (%) 42,9% 25,0% 42,9% 55,6% 69,2%
Muut -8,5 -2,1 -2,0 -2,2 -2,2 -5,7 -2,6 0,0 -2,2 -0,9
YHTEENSÄ 106,5 24,8 33,3 26,5 21,9 89,3 23,0 31,9 19,9 14,5
Muutos (%) 19,3% 7,8% 4,4% 33,2% 51,0% 134,4% 20,4% 42,1% 202,1%
Marginaali 14,0% 12,0% 17,3% 14,3% 12,4% 12,3% 11,5% 17,3% 11,4% 8,8%

Q1/2018 liiketulos kehittyi vahvasti ja se kasvoi peräti +50 prosenttia verrattuna vertailukauteen. Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja etenkin parantuneen kannattavuuden johdosta. Kaikkien segmenttien tulos parani jo toista kvartaalia peräkkäin.

Muutosprosenttien sijasta katse pitää olla enempi rahamääräisissä muutoksissa, sillä kvartaalikohtaiset segmenttitulokset ovat noin 2 – 12 miljoonan euron välillä. Tällöin esimerkiksi 500 000 euron muutos voi näyttää prosentteina suurelta.

Yhtiön oma arvio vuoden 2018 liiketuloksesta oli, että ”vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”. Tämä ei anna oikein apuja muutoksen suuruuden arvioimiseen.

Samoin kuin liikevaihdon kohdalla, niin lähdin liiketulosennusteessakin siitä, että kehitys jatkuu vahvana vielä Q2:lla, mutta loppuvuotta kohden tilanne hieman tasoittuu. Osin siksi, että Q3 – Q4/2017 liiketulokset olivat jo vahvalla tasolla, joten en usko, että kymmenien prosenttien kasvuluvut olisivat todennäköisiä.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on siten noin 103 – 108 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi noin +15…+20 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Liiketulos kasvaisi siis liikevaihtoa nopeammin, mihin vaikuttaa toiminnan tehostumisen lisäksi vertailuvuoteen sisältyvä noin -3 miljoonan euron kertaluontonen erä.

Tällä ennusteella liiketulosmarginaali asettuisi noin 14 prosenttiin, kun vuonna 2017 marginaali oli 12,3 prosenttia. Tämä olisi selvästi ennätystasoa verrattuna viimeiseen 10 vuoteen.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 106,5 24,8 33,3 26,5 21,9 89,3 23,0 31,9 19,9 14,5
Korkokulut -12,0 -3,5 -3,0 -3,0 -2,5 -12,3 -3,5 -1,6 -3,6 -3,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 94,5 21,3 30,3 23,5 19,4 77,0 19,5 30,3 16,3 10,9
Verot -18,5 -4,0 -5,8 -4,5 -4,2 -13,5 -1,7 -5,8 -3,6 -2,4
Nettotulos 76,0 17,3 24,5 19,0 15,2 63,5 17,8 24,5 12,7 8,5

Yhtiön kokokulut (+ tuotot) ovat parina viime vuotena olleet noin 10 – 12 miljoonaa euroa vuodessa. Velkaantumisessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, joten asetin loppuvuoden korkokuluiksi -3,0…-3,5 miljoonaa euroa per kvartaali.

Ramirentin veroaste on ollut karkeasti laskien noin 17 – 18 prosentissa, kun huomioidaan joitakin isompia alaskirjauksia. Ennustelaskelmassa käytin noin 19 prosentin veroastetta vuodelle 2018, jolloin sain tulosennusteeksi 72 – 78 miljoonaa euroa. Tämä olisi noin +15…+20 prosenttia vuotta 2017 enemmän.

Kuten todettua, niin Ramirent pohtii edelleen Siirtokelpoisten tilojen strategisia vaihtoehtoja sekä selvittää Fortrent-yhteisyrityksen mahdollista myyntiä. Mikäli näiden kohdalla nähdään järjestelyitä, niin ne vaikuttavat tietenkin ennusteisiin.

Ramirentin kohdalla rakentamisen suhdanne on ehkä huipussaan, mikä näkyy ennusteiden isoina kasvulukuina. Ennusteet on tehty sillä oletuksella, että suhdannetilanne jatkuu suotuisana vielä ainakin vuoden 2018 ajan. Lisäksi tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tavoitteet 2018 – 2020

Ramirent:n taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 – 2020 ovat:

  • Pääomatehokas ja kannattava kasvu rakennuskoneiden vuokrauksessa
  • Kasvattaa osakekohtaista tulosta kaksinumeroisella kasvuluvulla
  • Saavuttaa 16 prosentin sitoutuneen pääoman (ROCE) tuoton vuoteen 2020 mennessä

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan joka vuosi. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa ja Ruotsissa sekä Itä-Euroopassa näkyy.

ramirent-tuloslaskelma-q12018

Sen sijaan tuloskehitys on ollut vaimeaa, mutta tilikaudella 2017 tulos hypähti lähelle vuoden 2012 huippulukemaa. Vahva vire koko Ramirentin markkina-alueella näkyy. Yhtiö on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa, joten myös se näkyy tuloskunnon selvänä parantumisena.

Myös tilikaudesta 2018 odotetaan hyvää ja tätä tukee hyvä Q1/2018: liikevaihto (+7 %) että etenkin tulos (+78 %) olivat selvässä kasvussa. Kuten Ennusteet-kappaleessa arvioin, niin liikevaihtoennusteena on 755 – 765 miljoonaa ja nettotulosennusteena 72 – 78 miljoonaa euroa. Yhtiön oma arvio oli, että ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

Ennustetulla nettotuloksella laskettu PE-luku on 12,6x eli osake vaikuttaa edullisesti hinnoitetulta. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisella tasolla 17,8 ja 19,1x.

Kysymys onkin se, että onko konevuokrauksen ja Ramirentin liiketoiminta sekä osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Aletaanko olla suhdanteen huipulla, jolloin kaikki tunnusluvut ovat vihreällä? Eli mikä on Ramirentin pitkän aikavälin tuloksentekokyky?

ramirent-roe-roi-q12018

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Tehokkuuden parantuminen näkyy pääomien tuottojen hyvänä kehityksenä vuoden 2016 jälkeen. ROE on noussut takaisin yli 20 prosenttiin ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noussut noin 15 prosenttiin.

Tase

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin -15 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-velkaisuus-q12018

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin +70 prosenttia nykyiseen 359 miljoonaan euroon. Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut noin 100 prosentin tasolle.

ramirent-liikearvo-q12018

Ramirentilla on liikearvoa 132 miljoonaa euroa. Pitkän aikavälin tuloskuntoon (n. 50 M EUR) nähden liikearvoa on ehkä runsaasti, mutta suhteessa taseen loppusummaan taikka omiin pääomiin tilanne on ok. Esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 15 prosenttia tuloksesta, mutta taseen kokonaisuuteen vaikutus jäisi vähäiseksi (alle 5 %). Tämä ei muuttaisi velkaisuuden tunnuslukuja oleellisesti.

Rahavirta

Ramirentin liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä tasopudotus vuonna 2014, jonka jälkeen rahavirta on jäänyt vuosien 2011 – 2013 tasoista. Sama ilmiö toistuu nettotuloksessa, kun aiempi noin 45 – 65 miljoonan euron tulostaso putosi 20 – 40 miljoonaan euroon.

Vuoden 2017 tuloskunto näkyy myös rahavirroissa, sillä ne nousivat 200 miljoonaan euroon eli korkeimmalle tasolle ainakin 10 vuoteen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten ne kehittyvät vuonna 2018.

ramirent-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit ovat vuorovuosina heilahdelleet 90 – 125 miljoonan euron haarukassa, kunnes vuonna 2016 investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa. Tätä kasvua selittää kasvaneet investoinnit koneisiin ja laitteisiin, mutta oliko tässä kyse vain hetkellisestä kasvusta vaiko uudesta normaalista? Myös vuonna 2017 capex-investoinnit olivat edellisvuosia korkeammalla tasolla (165 M EUR), joten taso on kohoamassa.

Joka tapauksessa capex-investoinnit ovat olleet suhteellisen isoja verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Tästä syystä vapaa rahavirta (FCF) on ollut varsin vaatimattomalla tasolla ja valahti vuonna 2016 negatiiviseksi. Vuodesta 2012 vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä, joten uuden toimitusjohtajan aloittama tehostamisohjelma tuli tarpeeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Muihin investointeihin on käytetty viimeisten vuosien (2010 – 2017) aikana noin 162 miljoonaa euroa, mikä on noin 50 prosenttia samaan aikaan kerätystä vapaasta rahavirrasta (329 M EUR).

Samaan aikaan osinkoihin on käytetty 289 miljoonaa euroa eli noin 88 prosenttia vapaasta rahavirrasta, joten tämä selittää myös sen, miksi osinkokehitys polki paikallaan useana vuotena. Yritys on joutunut ottamaan lisää korollisia velkoja, jotta laajentumisinvestoinnit ja osingot on pystytty rahoittamaan, mikä selittää taseen korollisten velkojen nousutrendin.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin, ja kuten edellä todettiin, niin se on ollut korkea myös suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tämä näkyy myös hyvin oheisista kuvaajista.

ramirent-osinko-q12018

Koska Ramirent maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa, niin oheisiin käyriin ja kirjoituksen lopun taulukoihin on korjattu osinkovuosi niin, että se vastaa osingon maksuvuotta. Aiemmin se oli asetettu vastaamaan sitä tilikautta, jolta osinkopäätös oli tehty. Eli kevään 2016 osinko oli merkitty vuodelle 2015, sillä se perustui tähän tilikauteen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2018 0,22 9/2017 0,20
3/2019 (e) 0,23 3/2018 0,22 3/2017 0,20
YHTEENSÄ 0,45 0,42 0,20
+7,1% +5,0% +0,0%

Vuodesta 2017 alkaen yhtiö on maksanut osinkoa 2 kertaa vuodessa. Muutosprosentteja laskiessa olen huomioinut tämän epäjatkuvuuskohdan kuin, että aiemmatkin osingot olisi myöskin maksettu 2 erässä.

Vuoden 2018 toinen osinko (0,22 EUR) irtoaa 17.9.2018 ja se maksetaan 3.10.2018.

Arvioin, että vuoden 2019 puolivuotisosinko nousisi maltillisesti 0,01 eurolla 0,23 euroon. Näin seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,45 euroa (0,22 + 0,23 EUR), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (8,83 EUR) noin 5,1 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+61) sekä osingonmaksuilla (-24). Oikaisu on yhteensä +37 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.5.2018) 8,83 7,81 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25 5,50
Lkm (000) 108 365 108 482 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667 108 017
Markkina-arvo (Mrd) 0,96 0,85 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67 0,59
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 197 191,3 180,1 159,6 152,8
Ruotsi 280 259,5 236,7 224,0 201,0
Itä-Eurooppa 120 110,9 90,1 89,4 87,1
Norja 122 121,1 117,0 120,5 135,7
Tanska 41 41,0 41,3 42,2 39,4
Muut 0 0,0 0,0 0,0 -0,2
YHTEENSÄ 760 723,8 665,2 635,7 615,8
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 29,0 25,3 22,6 19,8 19,3
Ruotsi 45,0 36,4 22,1 28,5 26,3
Itä-Eurooppa 27,0 23,5 10,9 10,2 8,1
Norja 11,0 10,0 -1,4 4,7 12,2
Tanska 3,0 -0,1 1,8 -0,1 -3,9
Muut -8,5 -5,7 -17,7 -5,2 -3,9
YHTEENSÄ 106,5 89,4 38,3 57,9 58,1
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 185 176 760 724 665 643 616 660 717 651
Liikevoitto 27 22 107 89 38 58 58 82 93 74
Nettotulos 19 15 76 63 22 39 32 54 64 45
Marginaali 10,3% 8,5% 10,0% 8,7% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9% 6,9%
EPS 0,18 0,14 0,70 0,58 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59 0,42
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 44 7 2 1 3 2 1 2
Liikearvo 132 135 138 140 140 125 134 124
Muut varat 737 714 690 630 601 632 688 675
Tase yhteensä 913 856 830 771 744 759 823 801
Oma pääoma 308 310 298 319 324 371 364 326
Vähemmistö 0 0 0 0 1 0 0 0
Korolliset velat 359 345 347 281 230 209 241 265
Muut vastuut 246 201 185 171 189 179 218 210
Tase yhteensä 913 856 830 771 744 759 823 801
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 210 200 168 136 140 182 174 177
Investoinnit: Capex -180 -165 -187 -127 -89 -113 -99 -124
Vapaa rahavirta (FCF) 30 35 -19 9 51 69 75 53
Investoinnit: Muut 0 17 -2 -16 -30 4 -21 -105
Investointien jälkeen 30 52 -21 -7 21 73 54 -52
Rahoitus: Voitonjako -48 -43 -43 -43 -40 -37 -33 -30
Rahoitus: Muut 18 -3 65 47 19 -36 -22 83
Rahavarojen muutos 0 6 1 -3 0 0 -1 1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinkotuotto 5,0% 5,1% 5,4% 6,2% 5,7% 3,7% 4,5% 4,5%
Osinko/nettotulos 62,7% 68,9% 195,9% 110,5% 124,6% 67,8% 47,1% 60,0%
Osinko/FCF 158,9% 124,0% -226,8% 478,8% 78,2% 53,1% 40,2% 51,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,1 18,6 20,6 19,2 19,5
PE (3v) 17,8 20,5 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3 27,4
PE 12,6 13,4 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5 13,2
Oma pääoma/osake 2,84 2,86 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38 3,02
P/B 3,11 2,73 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85 1,82
ROE 24,6% 20,7% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6% 14,0%
ROI 16,2% 13,7% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6% 13,6%
Omavaraisuusaste 33,7% 36,2% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2% 40,7%
Gearing 102,3% 109,0% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9% 80,7%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset