Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 7.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e RAMIRENT Ennuste
Osake (7.11.2018) 6,60 Osinko 12 kk 0,46
Markkina-arvo (Mrd) 0,7 Osinkotuotto 7,0%
Liikevaihto (M) 755 (+4,3%) Osinko/EPS 99% 4v ka
Nettotulos (M) 55 (-12,7%) Osinko/FCF 323% 4v ka
EPS 0,51 Omav.aste 34%
PE 13,0 Gearing 126%
EV/EBIT 13,4 ROE 17,9%
PB 2,3 ROI 12,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.ramirent.com/portal/fi/sijoittajat/julkaisut_/raportit_ja_esitykset/#/investors/download_centre

Yhteenveto

RAMIRENT7.11.2018 | 6,60 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys ja korkea velkaisuus.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Vuoden 2017 kannattavuusohjelma näkyi heti tilikauden 2017 tuloksessa, ja tulos nousi 63 miljoonaan euroon. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Ramirentin kannalta on hyvää se, että rakentamisen aktiviteetti on nousussa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Näin siksi, että osinko oli 0,40 eurossa kolme vuotta peräkkäin. Osinko nousi vuonna 2018 ja seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,46 euroa (0,23 + 0,23 EUR), mikä antaisi noin 7,0 prosentin osinkotuoton (osake: 6,60 EUR).

On kuitenkin hyvä huomata, että osingon suhde tulokseen on ollut noin 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Eli osinkosijoittajan tulee olla varuillaan, mikäli rakentamisen suhdanteissa tapahtuu käänne hiljaisempaan kauteen.

Osakkeen PE on 13x eli osake on edullisesti hinnoiteltu. Mutta vain, jos yhtiön nykyisenkaltainen tuloskunto pitää. Tilikauden 2018 tulosennustetta ja PE-lukua heikentää Siirtokelpoisten tilojen myynnistä tehdyt noin -30 miljoonan euron kirjaukset.

Tilikausi 2018

Ramirentin Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 189 185 2,4% 552 523 5,4%
Liiketulos (ebit, vertailukelpoinen) 37,1 32,0 16% 85,5 66,4 29%
Nettotulos (omistajille) 0,7 24,6 -97% 45,7 63,5 -28%
EPS (EUR) 0,01 0,23 0,42 0,58

Yhtiö sai myytyä Siirtokelpoiset tilat, josta Ramirent teki noin -30,5 miljoonan euron kulukirjaukset. Tästä syystä Q3:n raportoitu liiketulos (ebit) jäi 6,6 miljoonaan euroon (Q3/2017: 32 M EUR).

Q3:n liikevaihto kasvoi +2,4 prosenttia (kiinteillä valuutoilla +6,0 %) ja vertailukelpoinen liiketulos (ebit) kasvoi +16 prosenttia. Yhtiö totesikin, että kysyntä oli vahvaa kaikilla markkinoilla ja parantunut operatiivinen tehokkuus paransi marginaaleja. Tämä oli kolmas peräkkäinen kvartaali, jolloin kaikki segmentit paransivat suoritustaan.

Suomessa Q3:n liikevaihto oli viime vuoden tasolla, mihin vaikutti negatiivisesti suurten telineprojektien alhaisempi määrä. Kysyntä Suomessa on pysynyt hyvänä, mutta kiristynyt kilpailu vaikutti myyntiin. Hyvän kulukurin johdosta vertailukelpoinen liiketulos kasvoi Q3/2017:sta (9,5 vs 8,9 M EUR).

Myös Ruotsissa liikevaihto jäi viime vuoden tasolle, mutta valuuttakurssien vaikutus oli merkittävä. Kruunumääräisesti liikevaihto kasvoi +8,8 prosenttia. Ramirent totesikin, että Ruotsissa kasvu oli hyvää kaikilla alueilla ja yhtiö voitti useita uusia asiakkuuksia. Myös Ruotsissa hyvä kulukuri kasvatti vertailukelpoista tulosta (12,7 vs 10,4 M EUR).

Itä-Euroopassa kysyntä oli edelleen vahvaa kaikilla markkina-alueilla. Myynti kasvoi +4 prosenttia, missä vertailukauden lukujen vauhdikas kehitys näkyy alkuvuotta alhaisempina prosenttimuutoksina. Kohonneiden hintojen ja hyvän myynnin jakauman myötä liiketulos nousi (10,2 vs 9,1 M EUR).

Norjassa ja Tanskassa markkinatilanne pysyi myönteisenä etenkin Suur-Oslon alueella. Vertailukelpoinen liiketulos oli näillä alueilla yhteensä 6,0 miljoonaa euroa (Q3/2017: 3,5 M EUR). Siirtokelpoisten tilojen kulukirjausten vaikutus oli voimakkain, sillä raportoitu liiketulos jäi -8,8 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Siirtokelpoisten tilojen kauppa saatiin päätökseen 1.11.2018. Kaupan arvo oli 53 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 sen liikevaihto oli noin 30 miljoonaa ja liiketulos noin 3,5 miljoonaa euroa.

Raportoitu nettotulos laski selvästi johtuen tehdyistä Siirtokelpoisten tilojen kulukirjauksista.

Näkymät

Ramirent piti näkymänsä ennallaan eli ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
  • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
  • Tanska ja Norja: Suhteellisen aktiiviset
  • Itä-Eurooppa: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle koko Ramirentin monipuolisessa asiakaskunnassa ja kaikilla markkina-alueilla”.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

  • liikevaihto: 745 – 760 M EUR (2017: 724 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 80 – 85 M EUR (2017: 89 M EUR)
  • nettotulos: 50 – 60 M EUR (2017: 63 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Ramirent: Ennusteet.

Tavoitteet 2018 – 2020

Ramirent:n taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 – 2020 ovat:

  • Pääomatehokas ja kannattava kasvu rakennuskoneiden vuokrauksessa
  • Kasvattaa osakekohtaista tulosta kaksinumeroisella kasvuluvulla
  • Saavuttaa 16 prosentin sitoutuneen pääoman (ROCE) tuoton vuoteen 2020 mennessä

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan joka vuosi. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa ja Ruotsissa sekä Itä-Euroopassa näkyy.

ramirent-tuloslaskelma-q32018

Sen sijaan tuloskehitys on ollut vaimeaa, mutta tilikaudella 2017 tulos hypähti lähelle vuoden 2012 huippulukemaa. Vahva vire koko Ramirentin markkina-alueella näkyy. Yhtiö on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa, joten myös se näkyy tuloskunnon selvänä parantumisena.

Myös tilikaudesta 2018 odotetaan hyvää ja tätä tukee hyvä Q1-Q3/2018: liikevaihto (+5,4 %) että etenkin vertailukelpoinen liiketulos (+29 %) olivat selvässä kasvussa. Kuten Ennusteet-sivulla arvioin, niin liikevaihtoennusteena on 745 – 760 miljoonaa ja (raportoitu) nettotulosennusteena 55 – 65 miljoonaa euroa. Yhtiön oma arvio oli, että ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

Ennustetulla nettotuloksella laskettu PE-luku on 13,0x eli osake vaikuttaa edullisesti hinnoitetulta. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisella tasolla 15,2x.

Kysymys onkin se, että onko konevuokrauksen ja Ramirentin liiketoiminta sekä osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Aletaanko olla suhdanteen huipulla, jolloin kaikki tunnusluvut ovat vihreällä? Eli mikä on Ramirentin pitkän aikavälin tuloksentekokyky?

ramirent-roe-roi-q32018

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Tehokkuuden parantuminen näkyy pääomien tuottojen hyvänä kehityksenä vuoden 2016 jälkeen. ROE on noussut takaisin yli 20 prosenttiin ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noussut noin 15 prosenttiin.

Tase

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin -15 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-liikearvo-q32018

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin +90 prosenttia nykyiseen 392 miljoonaan euroon. Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosenttiin.

ramirent-velkaisuus-q32018

Ramirentilla on liikearvoa 122 miljoonaa euroa. Pitkän aikavälin tuloskuntoon (n. 50 M EUR) nähden liikearvoa on ehkä runsaasti, mutta suhteessa taseen loppusummaan taikka omiin pääomiin tilanne on ok. Esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 15 prosenttia tuloksesta, mutta taseen kokonaisuuteen vaikutus jäisi vähäiseksi (alle 5 %). Tämä ei muuttaisi velkaisuuden tunnuslukuja oleellisesti.

Rahavirta

Ramirentin liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä tasopudotus vuonna 2014, jonka jälkeen rahavirta on jäänyt vuosien 2011 – 2013 tasoista. Sama ilmiö toistuu nettotuloksessa, kun aiempi noin 45 – 65 miljoonan euron tulostaso putosi 20 – 40 miljoonaan euroon.

Vuoden 2017 tuloskunto näkyy myös rahavirroissa, sillä ne nousivat 200 miljoonaan euroon eli korkeimmalle tasolle ainakin 10 vuoteen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten ne kehittyvät vuonna 2018.

ramirent-rahavirta-q32018

Capex-investoinnit ovat vuorovuosina heilahdelleet 90 – 125 miljoonan euron haarukassa, kunnes vuonna 2016 investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa. Tätä kasvua selittää kasvaneet investoinnit koneisiin ja laitteisiin, mutta oliko tässä kyse vain hetkellisestä kasvusta vaiko uudesta normaalista? Myös vuonna 2017 capex-investoinnit olivat edellisvuosia korkeammalla tasolla (165 M EUR), joten taso on kohoamassa.

Joka tapauksessa capex-investoinnit ovat olleet suhteellisen isoja verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Tästä syystä vapaa rahavirta (FCF) on ollut varsin vaatimattomalla tasolla ja valahti vuonna 2016 negatiiviseksi. Vuodesta 2012 vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä, joten uuden toimitusjohtajan aloittama tehostamisohjelma tuli tarpeeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Muihin investointeihin on käytetty viimeisten vuosien (2010 – 2017) aikana noin 162 miljoonaa euroa, mikä on noin 50 prosenttia samaan aikaan kerätystä vapaasta rahavirrasta (329 M EUR).

Samaan aikaan osinkoihin on käytetty 289 miljoonaa euroa eli noin 88 prosenttia vapaasta rahavirrasta, joten tämä selittää myös sen, miksi osinkokehitys polki paikallaan useana vuotena. Yritys on joutunut ottamaan lisää korollisia velkoja, jotta laajentumisinvestoinnit ja osingot on pystytty rahoittamaan, mikä selittää taseen korollisten velkojen nousutrendin.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin, ja kuten edellä todettiin, niin se on ollut korkea myös suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tämä näkyy myös hyvin oheisista kuvaajista.

ramirent-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ramirent: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,23 3/2018 0,22 3/2017 0,20
9/2019 (e) 0,23 9/2018 0,22 9/2017 0,20
YHTEENSÄ 0,46 0,44 0,40
+4,5% +10,0% +0,0%

Arvioin, että vuoden 2019 puolivuotisosinko nousisi maltillisesti 0,01 eurolla 0,23 euroon. Näin seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,46 euroa (0,23 + 0,23 EUR), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (6,60 EUR) noin 7,0 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+20) sekä osingonmaksuilla (-24). Oikaisu on yhteensä -4 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan. Osingon maksu oli 3.10.2018 eli Q4:n puolella, joten tästä syystä se vielä vaikuttaa taseeseen.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (7.11.2018) 6,60 7,81 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25 5,50
Lkm (000) 108 176 108 482 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667 108 017
Markkina-arvo (Mrd) 0,71 0,85 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67 0,59
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 193 191,3 180,1 159,6 152,8
Ruotsi 275 259,5 236,7 224,0 201,0
Itä-Eurooppa 121 110,9 90,1 89,4 87,1
Norja 124 121,1 117,0 120,5 135,7
Tanska 42 41,0 41,3 42,2 39,4
Muut 0 0,0 0,0 0,0 -0,2
YHTEENSÄ 755 723,8 665,2 635,7 615,8
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 23,0 25,3 22,6 19,8 19,3
Ruotsi 36,0 36,4 22,1 28,5 26,3
Itä-Eurooppa 31,0 23,5 10,9 10,2 8,1
Norja 0,0 10,0 -1,4 4,7 12,2
Tanska 1,0 -0,1 1,8 -0,1 -3,9
Muut -9,0 -5,7 -17,7 -5,2 -3,9
YHTEENSÄ 82,0 89,4 38,3 57,9 58,1
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 202 552 755 724 665 643 616 660 717 651
Liikevoitto 27 55 82 89 38 58 58 82 93 74
Nettotulos 20 35 55 63 22 39 32 54 64 45
Marginaali 9,9% 6,3% 7,3% 8,7% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9% 6,9%
EPS 0,18 0,32 0,51 0,58 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59 0,42
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 8 7 2 1 3 2 1 2
Liikearvo 122 135 138 140 140 125 134 124
Muut varat 772 714 690 630 601 632 688 675
Tase yhteensä 902 856 830 771 744 759 823 801
Oma pääoma 305 310 298 319 324 371 364 326
Vähemmistö 0 0 0 0 1 0 0 0
Korolliset velat 392 345 347 281 230 209 241 265
Muut vastuut 205 201 185 171 189 179 218 210
Tase yhteensä 902 856 830 771 744 759 823 801
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 210 200 168 136 140 182 174 177
Investoinnit: Capex -180 -165 -187 -127 -89 -113 -99 -124
Vapaa rahavirta (FCF) 30 35 -19 9 51 69 75 53
Investoinnit: Muut 0 17 -2 -16 -30 4 -21 -105
Investointien jälkeen 30 52 -21 -7 21 73 54 -52
Rahoitus: Voitonjako -54 -43 -43 -43 -40 -37 -33 -30
Rahoitus: Muut 24 -3 65 47 19 -36 -22 83
Rahavarojen muutos 0 6 1 -3 0 0 -1 1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinkotuotto 6,7% 5,1% 5,4% 6,2% 5,7% 3,7% 4,5% 4,5%
Osinko/nettotulos 86,5% 68,9% 195,9% 110,5% 124,6% 67,8% 47,1% 60,0%
Osinko/FCF 158,7% 124,0% -226,8% 478,8% 78,2% 53,1% 40,2% 51,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,2 18,6 20,6 19,2 19,5
PE (3v) 15,3 20,5 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3 27,4
PE 13,0 13,4 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5 13,2
EV/EBIT 13,4 13,3 30,0 16,8 15,9 14,5 9,8 11,6
Oma pääoma/osake 2,82 2,86 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38 3,02
P/B 2,34 2,73 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85 1,82
ROE 17,9% 20,7% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6% 14,0%
ROI 12,1% 13,7% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6% 13,6%
Omavaraisuusaste 33,8% 36,2% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2% 40,7%
Gearing 125,9% 109,0% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9% 80,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 6,96 9,10 6,70 7,81 8,74 8,83 7,55 7,39 7,18 6,89
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40
Osinkotuotto (ennuste) 6,6% 4,9% 6,6% 5,6% 5,0% 4,8% 5,6% 5,4% 5,6% 5,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,49 0,71 0,65 0,58 0,54 0,29 0,26 0,20 0,19 0,35
PE 14,1 12,7 10,4 13,4 16,3 30,1 29,3 36,3 36,8 19,9
EV/EBIT 14,5 13,3 11,2 13,3 15,4 24,8 24,0 29,8 33,5 19,5
ROE 18,2% 27,9% 26,1% 20,9% 20,0% 11,3% 10,2% 7,1% 7,1%
ROI 11,6% 15,5% 15,5% 13,7% 13,0% 8,3% 7,8% 6,2% 5,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset