Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 3.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (9.5.2017)9,20 EURMarkkina-arvo0,99 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,40 EUR Osinkotuotto4,3 %
Liikevaihto 2017e700 M EUR (+5,3 %)Nettotulos 2017e50 M EUR (+127 %)
PE19,9ROE16,7 %

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

RAMIRENT3.8.2017 | 9,20 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävää arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys, korkea liikearvo ja velkaisuus. Lisäksi osakkeen korkea hinta (PE) laskee arvolukua.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Tästä syystä uusi toimitusjohtaja aloitti toimintojen kannattavuusohjelman vuodelle 2017.

Ramirentin kannalta on hyvää se, että rakentamisen aktiviteetti on nousussa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Ei siitäkään huolimatta, että osinkotuotto on yli 5 prosentin tasolla. Perusteluina on se, että osingon kasvu on katkennut ja osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Näin voidaan arvioida, että osingon kehitys tulevina vuosina voi olla nihkeää.

Alkuvuosi 2017

Ramirentin Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 338,7 M EUR (315,4 M EUR / +7,4 %)
 • nettotulos: 21,1 M EUR (11,3 M EUR/ +87 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin +23 miljoonalla eurolla, mistä noin 17 miljoonaa euroa tuli konevuokrauksesta ja noin 4 miljoonaa euroa palveluista. Loppuosa tuli kaluston myyntituotoista. Markkinatilanne oli hyvä Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Sen sijaan markkina-aktiviteetti oli heikkoa Norjassa ja Tanskassa.

Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden johdosta. Yhtiö aloitti kannattavuuden parantamisohjelman noin vuosi sitten ja se alkaakin tuottaa jo hedelmää.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että markkinatilanne jatkunee suotuisana ja yhtiö jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaa H2/2017.

 • Suomi: Suotuisa – asuntojen uudisrakentaminen ja toimitilarakentaminen
 • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne
 • Tanska ja Norja: Vakaat
 • Baltia: Paranee – uudet projektialoitukset
 • Europe Central: Puola ja Slovakia markkinatilanne hyvä, mutta Tsekeissä alhainen

Segmentit

Ramirentilla on 6 segmenttiä, jotka ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja Europe Central (Puola, Tsekki ja Slovakia). Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 190 180,1 159,6 152,8 151,9
Ruotsi 245 236,7 224,0 201,0 207,3
Norja 120 117,0 120,5 135,7 153,6
Tanska 40 41,3 42,2 39,4 44,0
Baltia 38 34,4 34,0 33,9 35,5
Europe Central 67 55,7 55,4 53,2 57,3
Muut 0 0,0 0,0 -0,2 -2,3
YHTEENSÄ 700 665,2 635,7 615,8 647,3
LIIKETULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 25,0 22,6 19,8 19,3 24,6
Ruotsi 30,0 22,1 28,5 26,3 34,0
Norja 6,0 -1,4 4,7 12,2 19,7
Tanska 2,0 1,8 -0,1 -3,9 -4,4
Baltia 7,5 7,1 7,1 6,5 17,2
Europe Central 12,0 3,8 3,1 1,6 -3,7
Muut -7,5 -17,7 -5,2 -3,9 -5,0
YHTEENSÄ 75,0 38,3 57,9 58,1 82,4

Pohjoismaat

Suomessa ja Ruotsissa liikevaihto on kehittynyt hyvin viimeisten vuosien aikana, missä rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen on näkynyt. Liiketulos ei ole kuitenkaan seurannut kasvanutta liikevaihtoa samalla tahdilla. Ruotsissa tähän on vaikuttanut mm. telineratkaisuliiketoimintoihin yms. liittyvät alaskirjaukset (n. 6 M EUR) vuonna 2016. Tämä huomioiden Ruotsin tilikauden 2016 liiketulos oli linjassa muiden vuosien kanssa.

Norjassa liiketoiminnan laskuun on vaikuttanut öljyn laskenut markkinahinta, mikä on näkynyt rakentamisen aktiviteetin alentumisena. Myös Norjassa oli vuonna 2016 alaskirjauksia noin 6 miljoonan euron edestä, mikä veti tuloksen pakkaselle.

Tanskassa liiketoiminta on haastavaa ja liikevaihto on pyörinyt noin 40 miljoonassa eurossa. Toimintaa on kuitenkin pystytty tehostamaan niin, että se on kääntynyt voitolliseksi.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto ja tulos kasvoivat vahvasti niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Sen sijaan liiketoiminta jatkui haastavana sekä Norjassa että Tanskassa. Tilikauden 2017 Pohjoismaiden liikevaihdon odotetaan kasvavan 595 miljoonaan euroon viime vuoden 575 miljoonasta eurosta. Liiketuloksen odotetaan kasvavan reippaasti noin 63 – 65 miljoonaan euroon (2016: 45,1 M EUR), mutta tässä on hyvä muistaa viime vuoden Ruotsin ja Norjan alaskirjaukset.

Baltia

Baltiassa sekä liikevaihto että liiketulos ovat pysyneet samalla tasolla jo vuosia – liikevaihto noin 35 miljoonassa ja liiketulos noin 7 miljoonassa eurossa. Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi +14,2 prosenttia, joten se lupaa hyvää kasvua koko vuoden lukuihin.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 38 – 40 miljoonaa ja liiketulos noin 7,5 – 7,7 miljoonaa euroa.

Europe Central

Baltian tapaan Europe Central -segmentin liikevaihto ja tulos ovat edenneet vaakatasossa viime vuosien aikana. Alkuvuoden 2017 hyvän kehityksen seurauksena näyttää siltä, että koko vuoden 2017 luvut ovat ”omaa luokkaansa”. Liikevaihdon odotetaan nousevan noin 65 – 70 miljoonaan (aiemmin noin 55 M EUR) ja liiketuloksen noin 10 – 12 miljoonaan euroon (aiemmin noin 2 – 4 M EUR).

Kannattavuuden parantaminen 2017

Ramirent aloitti toimintojen uudelleenorganisoinnin ja kannattavuuden parantamisen Q3/2016 aikana. Yhtiö listaa lyhyen aikavälin painopistealueikseen:

 • Alhaisen tulostason yksiköiden tai segmenttien uudelleenorganisoinnit
  • korjataan yksiköiden liian suuret ja jatkuvat erot tuloksissa
 • Keskittyminen ydinliiketoimintaan eli konevuokraukseen
  • vähennetään ratkaisuliiketoiminnan palveluiden kehittäminen, joissa alhaiset marginaalit
 • IT-kustannusten ja ulkoisten materiaali- ja palveluhankintojen vähentäminen
  • liiketoiminnan kehitysohjelma, joka on raskas, mutta tarjoaa vain rajalliset liiketoimintahyödyt
 • Hinnoittelun yksinkertaistaminen
  • korjataan monimutkainen ja vaikeasti hallittava hinnoittelujärjestelmä

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan vuosina 2015 ja 2016. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa kuin Ruotsissa näkyy.

ramirent-tuloslaskelma-q22017

Kuten oheisesta kaaviosta voidaan nähdä, niin Ramirentin liikevaihto on heilahdellut 530 ja 715 miljoonan euron välimaastossa. Tuloskehitys on samalla ollut vaimeaa. Tilikaudella 2012 saatu tulos, 64 miljoonaa euroa, tuntuu kaukaiselta haaveelta nykyisen noin 20 – 40 miljoonan euron tulostasoon verrattuna. Tämä vaatisi selvää tulosparannusta nykytasoon verrattuna.

Tilikaudesta 2017 odotetaan selvästi parempaa kuin vuodesta 2016. Liikevaihdon odotetaan nousevan noin 700 miljoonaan ja nettotuloksen noin 50 miljoonaan euroon.

Myös uuden toimitusjohtajan aloittamat uudistukset tähtäävät kannattavuuden parantamiseen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten muutosohjelma näkyy esimerkiksi nettotulosmarginaalissa. Alkuvuosi 2017 lupaakin jo parempaa.

Tase

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin 20 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-velkaisuus-q22017

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin +80 prosenttia nykyiseen 380 miljoonaan euroon. Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tason.

ramirent-liikearvo-q22017

Myös liikearvon määrä suhteessa nettotulokseen on varsin korkealla tasolla. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi yli 25 prosenttia ennustetusta 50 miljoonan euron nettotuloksesta.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Ramirentin liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä tasopudotus vuonna 2014, jonka jälkeen rahavirta on jäänyt vuosien 2011 – 2013 tasoista. Sama ilmiö toistuu nettotuloksessa, kun aiempi noin 45 – 65 miljoonan euron tulostaso putosi 20 – 40 miljoonaan euroon.

ramirent-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat vuorovuosina heilahdelleet 90 – 125 miljoonan euron haarukassa, kunnes vuonna 2017 investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa. Tätä kasvua selittää kasvaneet investoinnit koneisiin ja laitteisiin, mutta oliko tässä kyse vain hetkellisestä kasvusta vaiko uudesta normaalista?

ramirent-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) valahti vuonna 2016 negatiiviseksi juurikin reippaasti kasvaneiden capex-investointien seurauksena. Vuodesta 2012 vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä, joten uuden toimitusjohtajan aloittama tehostamisohjelma tuli tarpeeseen.

Muihin investointeihin on käytetty viimeisten vuosien (2010 – 2016) aikana noin 175 miljoonaa euroa, mikä on noin 60 prosenttia samaan aikaan kerätystä vapaasta rahavirrasta (292 M EUR).

Osinkoihin on käytetty 245 miljoonaa euroa eli noin 85 % vapaasta rahavirrasta, joten tämä selittää myös sen, miksi osinkokehitys on polkenut paikallaan useana vuotena. Yritys on joutunut ottamaan lisää korollisia velkoja, jotta laajentumisinvestoinnit ja osingot on pystytty rahoittamaan, mikä selittää taseen korollisten velkojen nousutrendin.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin, ja kuten edellä todettiin, niin se on ollut korkea myös suhteessa vapaaseen rahavirtaan.

ramirent-osinko-q22017

Seuraavan 12 kk:n ennustettu 0,40 euron osinko antaisi tällä kurssitasolla 4,3 prosentin osinkotuoton. Osinko maksetaan kahdessa erässä:

09/2017: 0,20 EUR (irtoaa 15.9.2017)
03/2018: 0,20 EUR (e)

Arvostus

PE-lukujen (20x – 27x) perusteella Ramirent on varsin korkeasti hinnoiteltu osake. Muutaman viime kuukauden reipas kurssinousu näkyy arvostuksen kohoamisena korkealle tasolle.

ramirent-roe-roi-q22017

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Ne ovat noin 4 prosenttiyksikköä alhaisemmalla tasolla kuin vielä jokunen vuosi sitten. Tilikauden 2017 ennustetulla tuloksella ja taseen oikaisulla ROE ja ROI ovat nousseet takaisin omille tasoilleen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+29) ja osingonmaksuilla (-22). Oikaisu on tehty taseen käteiset varat (+7), oma pääoma (+29) ja muut vastuut (-22) eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (3.8.2017) 9,20 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25 5,50 9,85
Lkm (000) 107 997 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667 108 017 108 304
Markkina-arvo (Mrd) 0,99 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67 0,59 1,07
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 175 339 700 665 643 616 660 717 651 533
Liikevoitto 22 34 75 38 58 58 82 93 74 30
Nettotulos 14 21 50 22 39 32 54 64 45 15
Marginaali 8,0% 6,2% 7,1% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9% 6,9% 2,8%
EPS 0,13 0,19 0,46 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59 0,42 0,14
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 9 2 1 3 2 1 2 1
Liikearvo 137 138 140 140 125 134 124 93
Muut varat 724 690 630 601 632 688 675 567
Tase yhteensä 870 830 771 744 759 823 801 661
Oma pääoma 302 298 319 324 371 364 326 318
Vähemmistö 0 0 0 1 0 0 0 0
Korolliset velat 380 347 281 230 209 241 265 178
Muut vastuut 188 185 171 189 179 218 210 165
Tase yhteensä 870 830 771 744 759 823 801 661
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 180 168 136 140 182 174 177 104
Investoinnit: Capex -180 -187 -127 -89 -113 -99 -124 -50
Vapaa rahavirta (FCF) 0 -19 9 51 69 75 53 54
Investoinnit: Muut 0 -2 -16 -30 4 -21 -105 -6
Investointien jälkeen 0 -21 -7 21 73 54 -52 48
Rahoitus: Voitonjako -44 -43 -43 -40 -37 -33 -30 -19
Rahoitus: Muut 44 65 47 19 -36 -22 83 -29
Rahavarojen muutos 0 1 -3 0 0 -1 1 0
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinkotuotto 4,3% 5,4% 6,2% 6,2% 4,0% 5,4% 5,1% 2,5%
Osinko/nettotulos 86,4% 195,9% 110,5% 134,7% 73,8% 57,2% 67,2% 180,5%
Osinko/FCF #DIV/0! -226,8% 478,8% 84,5% 57,8% 48,8% 57,1% 50,1%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,7 20,6 19,2 19,5 21,1
PE (3v) 26,9 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3 27,4 59,3
PE 19,9 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5 13,2 71,1
Oma pääoma/osake 2,80 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38 3,02 2,94
P/B 3,29 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85 1,82 3,35
ROE 16,7% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6% 14,0% 4,8%
ROI 11,3% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6% 13,6% 5,9%
Omavaraisuusaste 34,7% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2% 40,7% 48,1%
Gearing 122,8% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9% 80,7% 55,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset