Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 8.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e RAMIRENT Ennuste
Osake (8.2.2019) 5,66 Osinko 12 kk 0,46
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 8,1%
Liikevaihto (M) 705 (-1,0%) Osinko/EPS 89% 4v ka
Nettotulos (M) 76 (+68,9%) Osinko/FCF 288% 4v ka
EPS 0,70 Omav.aste 36%
PE 8,0 Gearing 102%
EV/EBIT 8,7 ROE 24,8%
PB 1,9 ROI 16,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.ramirent.com/investors/download_centre

Yhteenveto

RAMIRENT8.2.2019 | 5,66 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja osingon kehitys sekä korkea velkaisuus.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Vuoden 2017 kannattavuusohjelma näkyi heti tilikauden 2017 tuloksessa, ja tulos nousi 63 miljoonaan euroon.

Vuoden 2018 aikana Ramirent myi Siirtokelpoiset tilansa sekä Tanskan toiminnot. Näihin liittyen tulokseen kirjaantui erilaisia kertaluontoisia eriä, mikä painoi tulosta 45 miljoonaan euroon.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Näin siitäkin huolimatta, että osinko on nyt noussut kahtena vuotena peräkkäin. Seuraavan 12 kuukauden osinko on 0,46 euroa (0,23 +0,23 EUR), mikä antaisi noin 8,1 prosentin osinkotuoton (osake: 5,66 EUR).

On kuitenkin hyvä huomata, että osingon suhde tulokseen on ollut noin 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Eli osinkosijoittajan tulee olla varuillaan, mikäli rakentamisen suhdanteissa tapahtuu käänne hiljaisempaan kauteen.

Osakkeen PE on 8,0x eli osake olisi tällä mittarilla edullisesti hinnoiteltu. Mutta vain, jos yhtiön nykyisenkaltainen tuloskunto pitää.

Tilikausi 2018

Ramirentin Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 189 190 -0,6% 712 685 3,8%
Liiketulos (ebit) 14,3 24,7 -42% 66,9 90,7 -26%
Nettotulos (jatkuvat) 11,0 19,2 -43% 44,9 64,8 -31%
EPS (EUR, jatkuvat) 0,10 0,18 0,41 0,60

Q4:n liikevaihto oli hieman vertailukautta alhaisempi, mitä painoi Ruotsin liikevaihdon lasku. Ruotsissa H1:n oli vielä vahvaa (+12,5 %), mutta tilanne kääntyi H2:lla laskuun (-2,5 %). Osittain tätä selittää valuuttakurssien vastatuuli, sillä vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto olisi noussut hieman.

Raportoidut luvut näyttävät suuria laskuprosentteja, sillä ne sisältävät kertaluontoisia kuluja. Q4:n vertailukelpoinen liiketulos oli 23,6 miljoonaa euroa (Q4/2017: 23,4 M EUR), mikä sisälsi 5,4 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 3,9 miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntien vaikutuksia. Q4:n kannattavuus parani Itä-Euroopassa ja Norjassa.

Koko vuoden 2018 vertailukelpoinen liiketulos kasvoi +19 prosenttia (106,8 vs 89,4 M EUR).

Vuoden 2019 osinko on yhteensä 0,46 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

 • 0,23 eur: irtoaa 15.3.2019 ja maksetaan 4.4.2019
 • 0,23 eur: irtoaa 17.9.2019 ja maksetaan 4.10.2019

Nyt, kun yhtiö on järjestellyt toimintojaan (Siirtokelpoisten tiljojen ja Tanskan toimintojen myynnit), niin mielenkiintoista antia oli yhtiön näkymät tulevalle vuodelle.

Näkymät

Ramirent arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos on noin vuoden 2018 tasolla (106,8 M EUR).

 • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu vakaana
 • Ruotsi: hidastuvan
 • Norja: jatkuu vakaana
 • Itä-Eurooppa: suotuisat

Sijoittajan on hyvä seurata etenkin Ruotsin hidastuvaa konevuokrauksen suhdannetta ja sitä, millainen vaikutus sillä on Ramirentin lukuihin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 164 168 -2,1% 705 712 -0,9%
Liiketulos (ebit) 22,8 21,2 7,5% 107,0 66,8 60,2%
Nettotulos (jatkuvat) 15,5 14,5 6,9% 76,0 46,9 62,0%
Osinko (12 kk, EUR) 0,46 0,44

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Ramirent: Ennusteet -sivulla.

Tavoitteet 2018 – 2020

Ramirent:n taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 – 2020 ovat:

 • Pääomatehokas ja kannattava kasvu rakennuskoneiden vuokrauksessa
 • Kasvattaa osakekohtaista tulosta kaksinumeroisella kasvuluvulla
 • Saavuttaa 16 prosentin sitoutuneen pääoman (ROCE) tuoton vuoteen 2020 mennessä

Mainokset

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan joka vuosi. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa ja Ruotsissa sekä Itä-Euroopassa näkyy.

ramirent-tuloslaskelma-q42018

Sen sijaan tuloskehitys on ollut vaimeaa, mutta tilikaudella 2017 tulos hypähti lähelle vuoden 2012 huippulukemaa. Vahva vire koko Ramirentin markkina-alueella näkyy. Yhtiö on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa, joten myös se näkyy tuloskunnon selvänä parantumisena.

Vuoden 2018 aikana Ramirent myi Siirtokelpoiset tilansa sekä Tanskan toiminnot. Näihin liittyen tulokseen kirjaantui erilaisia kertaluontoisia eriä, mikä painoi tulosta 45 miljoonaan euroon.

Vuoden 2019 ennusteenani on: liikevaihto 675 – 725 miljoonaa ja tulos 65 – 80 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi 10,8 prosenttiin eli uusiin ennätyslukemiin. Tulosta voi painaa erilaiset kertaluontoiset erät, mikäli myytävistä toiminnoista vielä generoituu ylimääräisiä kuluja.

Ennustetulla nettotuloksella laskettu PE-luku on 8,0x eli osake vaikuttaa edullisesti hinnoitetulta. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisella tasolla 10x – 13x.

Kysymys onkin se, että onko konevuokrauksen ja Ramirentin liiketoiminta sekä osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Aletaanko olla suhdanteen huipulla, jolloin kaikki tunnusluvut ovat vihreällä? Eli mikä on Ramirentin pitkän aikavälin tuloksentekokyky?

ramirent-roe-roi-q42018

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Tehokkuuden parantuminen näkyy pääomien tuottojen hyvänä kehityksenä vuoden 2016 jälkeen. ROE on noussut takaisin yli 20 prosenttiin ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noussut noin 15 prosenttiin.

Tase

Ramirentilla on liikearvoa 126 miljoonaa euroa. Pitkän aikavälin tuloskuntoon (n. 50 M EUR) nähden liikearvoa on ehkä runsaasti, mutta suhteessa taseen loppusummaan taikka omiin pääomiin tilanne on ok. Esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 15 prosenttia tuloksesta, mutta taseen kokonaisuuteen vaikutus jäisi vähäiseksi (alle 5 %). Tämä ei muuttaisi velkaisuuden tunnuslukuja oleellisesti.

ramirent-liikearvo-q42018

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin -20 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-velkaisuus-q42018

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin +70 prosenttia nykyiseen 361 miljoonaan euroon. Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosenttiin.

Rahavirta

Ramirentin liiketoiminnan rahavirrat ovat kehittyneet positiivisesti vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2017 tuloskunto näkyy myös rahavirroissa, sillä ne nousivat 200 miljoonaan euroon eli korkeimmalle tasolle ainakin 10 vuoteen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten ne kehittyvät tulevina vuosina.

ramirent-rahavirta-q42018

Capex-investoinnit ovat vuorovuosina heilahdelleet 90 – 125 miljoonan euron haarukassa, kunnes vuonna 2016 investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa. Tätä kasvua selittää kasvaneet investoinnit koneisiin ja laitteisiin, mutta oliko tässä kyse vain hetkellisestä kasvusta vaiko uudesta normaalista? Näyttäisi siltä, että taso on kohoamassa, sillä myös vuosien 2017 ja 2018 capex-investoinnit olivat 170 miljoonan euron luokkaa.

Joka tapauksessa capex-investoinnit ovat olleet suhteellisen isoja verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Tästä syystä vapaa rahavirta (FCF) on ollut varsin vaatimattomalla tasolla ja valahti vuonna 2016 negatiiviseksi. Vuodesta 2012 vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä, joten uuden toimitusjohtajan aloittama tehostamisohjelma tuli tarpeeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisten vuosien (2012 – 2018) aikana yhtiön vapaa rahavirta on ollut 238 miljoonaa euroa. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty 292 miljoonaa euroa eli rahavirtoja enemmän. Yritys on joutunut ottamaan lisää velkaa, jotta laajentumisinvestoinnit ja osingot on pystytty rahoittamaan, mikä selittää taseen korollisten velkojen nousutrendin.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin, ja kuten edellä todettiin, niin se on ollut korkea myös suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tämä näkyy myös hyvin oheisista kuvaajista.

ramirent-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ramirent: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,23 3/2018 0,22 3/2017 0,20
9/2019 0,23 9/2018 0,22 9/2017 0,20
YHTEENSÄ 0,46 0,44 0,40
+4,5% +10,0% +0,0%

Vuoden 2019 osinko on yhteensä 0,46 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

 • 0,23 eur: irtoaa 15.3.2019 ja maksetaan 4.4.2019
 • 0,23 eur: irtoaa 17.9.2019 ja maksetaan 4.10.2019

Tämä antaisi noin 8,1 prosentin osinkotuoton (osake 5,66 euroa).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+76) sekä osingonmaksuilla (-50). Oikaisu on yhteensä +26 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (8.2.2019) 5,66 5,45 7,81 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25
Lkm (000) 107 885 108 145 108 482 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667
Markkina-arvo (Mrd) 0,61 0,59 0,85 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Suomi 195 194,1 191,5 180,1 159,6
Ruotsi 263 272,2 260,4 236,7 224,0
Itä-Eurooppa 123 119,6 111,0 90,1 89,4
Norja 123 124,2 121,2 117,0 120,5
Tanska 41,3 42,2
Muut 2 1,5 1,5 0,0 0,0
YHTEENSÄ 705 711,6 685,6 665,2 635,7
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Suomi 25,0 23,4 25,3 22,6 19,8
Ruotsi 40,0 35,2 36,4 22,1 28,5
Itä-Eurooppa 35,0 31,0 23,5 10,9 10,2
Norja 11,0 -10,1 9,9 -1,4 4,7
Tanska 1,8 -0,1
Muut -4,0 -12,7 -4,4 -17,7 -5,2
YHTEENSÄ 107,0 66,8 90,7 38,3 57,9
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 164 705 712 724 665 643 616 660 717
Liikevoitto 23 107 67 89 38 58 58 82 93
Nettotulos 16 76 45 63 22 39 32 54 64
Marginaali 9,8 10,8% 6,3% 8,7% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9%
EPS 0,15 0,00 0,70 0,42 0,58 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 36 10 7 2 1 3 2 1
Liikearvo 127 126 135 138 140 140 125 134
Muut varat 726 727 714 690 630 601 632 688
Tase yhteensä 889 863 856 830 771 744 759 823
Oma pääoma 319 293 310 298 319 324 371 364
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 0 0
Korolliset velat 361 361 345 347 281 230 209 241
Muut vastuut 209 209 201 185 171 189 179 218
Tase yhteensä 889 863 856 830 771 744 759 823
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 210 188 200 168 136 140 182 174
Investoinnit: Capex -180 -170 -165 -187 -127 -89 -113 -99
Vapaa rahavirta (FCF) 30 18 35 -19 9 51 69 75
Investoinnit: Muut 0 23 17 -2 -16 -30 4 -21
Investointien jälkeen 30 41 52 -21 -7 21 73 54
Rahoitus: Voitonjako -50 -53 -43 -43 -43 -40 -37 -33
Rahoitus: Muut 20 16 -3 65 47 19 -36 -22
Rahavarojen muutos 0 4 6 1 -3 0 0 -1
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,46 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,46 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28
Osinkotuotto 8,1% 8,1% 5,1% 5,4% 6,2% 5,7% 3,7% 4,5%
Osinko/nettotulos 65,3% 105,7% 68,9% 195,9% 110,5% 124,6% 67,8% 47,1%
Osinko/FCF 165,4% 264,4% 124,0% -226,8% 478,8% 78,2% 53,1% 40,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,9 12,9 18,6 20,6 19,2
PE (3v) 10,0 13,6 20,5 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3
PE 8,0 13,1 13,4 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5
EV/EBIT 8,7 14,0 13,3 30,0 16,8 15,9 14,5 9,8
Oma pääoma/osake 2,96 2,71 2,86 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38
P/B 1,91 2,01 2,73 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85
ROE 24,8% 14,9% 20,7% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6%
ROI 16,0% 10,2% 13,7% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6%
Omavaraisuusaste 35,9% 34,0% 36,2% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2%
Gearing 101,9% 119,8% 109,0% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 5,45 6,96 9,10 6,70 7,81 8,74 8,83 7,55 7,39 7,18
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,46 0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,40 0,40
Osinkotuotto (ennuste) 8,4% 6,6% 4,9% 6,6% 5,6% 5,0% 4,8% 5,6% 5,4% 5,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,44 0,49 0,71 0,65 0,58 0,54 0,29 0,26 0,20 0,19
PE 12,3 14,1 12,7 10,4 13,4 16,3 30,1 29,3 36,3 36,8
EV/EBIT 14,1 14,6 13,2 11,0 13,1 15,4 24,8 24,2 29,8 33,5
ROE 15,9% 18,2% 27,9% 26,1% 20,9% 20,0% 11,3% 10,2% 7,1% 7,1%
ROI 10,2% 11,5% 15,6% 15,7% 14,0% 13,0% 8,3% 7,8% 6,2% 5,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset