Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 9.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (9.5.2017)8,42 EURMarkkina-arvo0,91 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,40 EUR Osinkotuotto4,8 %
Liikevaihto 2017e715 M EUR (+7,5 %)Nettotulos 2017e50 M EUR (+127 %)
PE18,2ROE16,5 %

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

RAMIRENT9.5.2017 | 8,42 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävää arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys, korkea liikearvo ja velkaisuus. Lisäksi osakkeen korkea hinta (PE) laskee arvolukua.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Tästä syystä uusi toimitusjohtaja aloitti toimintojen kannattavuusohjelman vuodelle 2017.

Ramirentin kannalta on hyvää se, että rakentamisen aktiviteetti on nousussa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Ei siitäkään huolimatta, että osinkotuotto on yli 5 prosentin tasolla. Perusteluina on se, että osingon kasvu on katkennut ja osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Näin voidaan arvioida, että osingon kehitys tulevina vuosina voi olla nihkeää.

Segmentit

Ramirentilla on 6 segmenttiä, jotka ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja Europe Central (Puola, Tsekki ja Slovakia). Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 195 180,1 159,6 152,8 151,9
Ruotsi 250 236,7 224,0 201,0 207,3
Norja 125 117,0 120,5 135,7 153,6
Tanska 42 41,3 42,2 39,4 44,0
Baltia 38 34,4 34,0 33,9 35,5
Europe Central 65 55,7 55,4 53,2 57,3
Muut 0 0,0 0,0 -0,2 -2,3
YHTEENSÄ 715 665,2 635,7 615,8 647,3
LIIKETULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Suomi 25,0 22,6 19,8 19,3 24,6
Ruotsi 30,0 22,1 28,5 26,3 34,0
Norja 7,5 -1,4 4,7 12,2 19,7
Tanska 2,5 1,8 -0,1 -3,9 -4,4
Baltia 7,5 7,1 7,1 6,5 17,2
Europe Central 10,0 3,8 3,1 1,6 -3,7
Muut -7,5 -17,7 -5,2 -3,9 -5,0
YHTEENSÄ 75,0 38,3 57,9 58,1 82,4

Suomi
Tilikauden 2016 liikevaihto nousi yli +12 prosenttia ja oli 180 miljoonaa euroa (2015: 159,6). Liikevaihtoa kasvatti vahva suhdannetilanne niin asuntojen uudisrakentamisessa kuin myös toimitilarakentamisessakin. Liikevoitto nousi noin +14 prosenttia ja oli 22,6 miljoonaa euroa (2015: 19,8). Liikevoiton kasvuun vaikutti pääasiassa liikevaihdon kasvu.

Q1/2017 aikana vahva suhdannetilanne jatkui, mikä näkyi liikevaihdon noin +12 prosentin kasvuna 42,8 miljoonaan euroon (Q1/2016: 38,1 M EUR). Tilikaudella 2017 markkinatilanteen odotetaan säilyvän hyvänä niin asuntojen uudisrakentamisessa kuin myös toimitilarakentamisessa. Näin ennustettu liikevaihto on 195 miljoonaa ja liikevoitto 25 miljoonaa euroa.

Ruotsi
Tilikauden 2016 liikevaihto nousi noin +5,7 prosenttia ja oli 236,7 miljoonaa euroa (2015: 224,0). Myös Ruotsissa liikevaihtoa kasvatti vahva rakentamisen ja teollisuuden suhdannetilanne. Liikevoitto sen sijaan laski noin -23 prosenttia ollen 22,1 miljoonaa euroa (2015: 28,5). Liikevoittoon negatiivisesti vaikutti mm. 3,8 miljoonan euron lisäkauppahintavelan purku sekä 2,2 miljoonan euron telineratkaisuliiketoimintojen järjestelyt.

Q1/2017 aikana liikevaihto nousi noin +12 prosenttia 60,1 miljoonaan euroon (Q1/2016: 53,7 M EUR). Liikevaihtoa kasvatti vahva rakentamisen ja teollisuuden suhdannetilanne. Tilikaudella 2017 konevuokrauskysynnän arvioidaan kasvavan rakentamisen korkean aktiviteetin johdosta. Ennustettu liikevaihto on 250 miljoonaa ja liikevoitto 30 miljoonaa euroa.

Norja
Tilikauden 2016 liikevaihto laski hieman ollen 117,0 miljoonaa euroa (2015: 120,5). Norjan kruunuissa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta euroissa liikevaihto jäi edellisvuodesta. Liikevoitto jäi -1,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi (2015: +4,7). Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat 5,9 miljoonan euron alaskirjaukset.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi Norjassakin +12 prosenttia 29,0 miljoonaan euroon (Q1/2016: 25,9 M EUR). Tilikaudella 2017 konevuokraus- ja palvelumarkkinoiden odotetaan piristyvän hieman. Ennustettu liikevaihto on 125 miljoonaa ja liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa.

Tanska
Tilikauden 2016 liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla ollen 41,3 miljoonaa euroa (2015: 42,2). Markkinatilanne Tanskassa pysyi vakaana, tosin Q4/2016 aikana liikevaihto laski -7,3 prosenttia. Prosenteissa lasku on iso, mutta euroissa se oli vain 0,8 miljoonaa euroa, joten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä ei kannata vielä vetää. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (2015: -0,1). Liikevoiton paranemiseen vaikutti mm. kustannussäästöohjelman tulokset.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto laski hieman 10,0 miljoonaan euroon (Q1/2016: 10,3 M EUR). Tilikaudella 2017 konevuokrausmarkkinoiden odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Ennustettu liikevaihto on 42 miljoonaa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa.

Baltia
Tilikauden 2016 liikevaihto oli 34,4 miljoonaa euroa (2015: 34,0). Viron ja Latvian hyvä markkinatilanne tuki liikevaihdon kasvua, mutta sen sijaan Latviassa rakentamisen määrä oli edelleen alhaisella tasolla. Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (2015: 7,1).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi hieman 7,6 miljoonaan euroon (Q1/2016: 6,7 M EUR). Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen ennustetaan olevan edellisvuoden tasolla eli 35 – 40 miljoonaa ja 7,5 miljoonaa euroa vastaavasti.

Europe Central
Tilikauden 2016 liikevaihto oli 55,7 miljoonaa euroa (2015: 55,4). Tilanne parani loppuvuotta kohden etenkin Puolassa ja Slovakiassa. Sen sijaan Tsekissä rakentamisen määrä laski. Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (2015: 3,1).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi vahvasti 15,2 miljoonaan euroon (Q1/2016: 11,3 M EUR). Konevuokrauksen kysyntä Puolassa jatkui edelleen vahvana. Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen ennustetaan olevan 65 miljoonaa ja 10 miljoonaa euroa.

Kannattavuuden parantaminen 2017

Ramirent aloitti toimintojen uudelleenorganisoinnin ja kannattavuuden parantamisen Q3/2016 aikana. Yhtiö listaa lyhyen aikavälin painopistealueikseen:

 • Alhaisen tulostason yksiköiden tai segmenttien uudelleenorganisoinnit
  • korjataan yksiköiden liian suuret ja jatkuvat erot tuloksissa
 • Keskittyminen ydinliiketoimintaan eli konevuokraukseen
  • vähennetään ratkaisuliiketoiminnan palveluiden kehittäminen, joissa alhaiset marginaalit
 • IT-kustannusten ja ulkoisten materiaali- ja palveluhankintojen vähentäminen
  • liiketoiminnan kehitysohjelma, joka on raskas, mutta tarjoaa vain rajalliset liiketoimintahyödyt
 • Hinnoittelun yksinkertaistaminen
  • korjataan monimutkainen ja vaikeasti hallittava hinnoittelujärjestelmä

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan vuosina 2015 ja 2016. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa kuin Ruotsissa näkyy.

ramirent-tuloslaskelma-q12017

Kuten oheisesta kaaviosta voidaan nähdä, niin Ramirentin liikevaihto on heilahdellut 533 ja 717 miljoonan euron välimaastossa. Tuloskehitys on samalla ollut vaimeaa. Tilikaudella 2012 saatu tulos, 64 miljoonaa euroa, tuntuu kaukaiselta haaveelta nykyisen noin 20 – 40 miljoonan euron tulostasoon verrattuna. Tämä vaatisi selvää tulosparannusta nykytasoon verrattuna.

Tilikaudesta 2017 odotetaan selvästi parempaa kuin vuodesta 2016. Liikevaihdon odotetaan nousevan noin 715 miljoonaan ja nettotuloksen noin 50 miljoonaan euroon.

Myös uuden toimitusjohtajan aloittamat uudistukset tähtäävät kannattavuuden parantamiseen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten muutosohjelma näkyy esimerkiksi nettotulosmarginaalissa.

Tase

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin 20 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-velkaisuus-q12017

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin 65 prosenttia nykyiseen 348 miljoonaan euroon. Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tason.

ramirent-liikearvo-q12017

Myös liikearvon määrä suhteessa nettotulokseen on varsin korkealla tasolla. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi yli 25 prosenttia ennustetusta 50 miljoonan euron nettotuloksesta.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin.

ramirent-osinko-q12017

Seuraavan 12 kk:n ennustettu 0,40 euron osinko antaisi tällä kurssitasolla 4,8 prosentin osinkotuoton. Osinko maksetaan kahdessa erässä:

09/2017: 0,20 EUR (irtoaa 15.9.2017)
03/2018: 0,20 EUR (e)

Arvostus

PE-lukujen (18 – 25) perusteella Ramirent on varsin korkeasti hinnoiteltu osake. Muutaman viime kuukauden reipas kurssinousu näkyy arvostuksen kohoamisena korkealle tasolle.

ramirent-roe-roi-q12017

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Ne ovat noin 4 prosenttiyksikköä alhaisemmalla tasolla kuin vielä jokunen vuosi sitten. Tilikauden 2017 ennustetulla tuloksella ja taseen oikaisulla ROE ja ROI ovat nousseet takaisin omille tasoilleen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+41) ja osingonmaksuilla (-43). Oikaisu on tehty taseen käteiset varat (-2), oma pääoma (+41)  ja muut vastuut (-43) eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (9.5.2017) 8,42 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25 5,50 9,85
Lkm (000) 107 997 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667 108 017 108 304
Markkina-arvo (Mrd) 0,91 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67 0,59 1,07
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 180 165 690 665 643 616 660 717 651 533
Liikevoitto 20 15 75 38 58 58 82 93 74 30
Nettotulos 14 9 50 22 39 32 54 64 45 15
Marginaali 7,8% 5,5% 7,2% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9% 6,9% 2,8%
EPS 0,13 0,08 0,46 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59 0,42 0,14
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 5 2 1 3 2 1 2 1
Liikearvo 139 138 140 140 125 134 124 93
Muut varat 697 690 630 601 632 688 675 567
Tase yhteensä 841 830 771 744 759 823 801 661
Oma pääoma 308 298 319 324 371 364 326 318
Vähemmistö 0 0 0 1 0 0 0 0
Korolliset velat 348 347 281 230 209 241 265 178
Muut vastuut 185 185 171 189 179 218 210 165
Tase yhteensä 841 830 771 744 759 823 801 661
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinkotuotto 4,8% 5,4% 6,2% 6,2% 4,0% 5,4% 5,1% 2,5%
Osingonmaksusuhde 86,4% 195,9% 110,5% 134,7% 73,8% 57,2% 67,2% 180,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 20,8 20,6 19,2 19,6 21,2
PE (3v) 24,5 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3 27,4 59,4
PE 18,2 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5 13,2 71,1
Oma pääoma/osake 2,85 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38 3,02 2,94
P/B 2,95 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85 1,82 3,35
ROE 16,5% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6% 14,0% 4,8%
ROI 11,5% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6% 13,6% 5,9%
Omavaraisuusaste 36,6% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2% 40,7% 48,1%
Gearing 111,4% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9% 80,7% 55,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements