Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 10.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e RAMIRENT Ennuste
Osake (10.9.2018) 6,97 Osinko 12 kk 0,45
Markkina-arvo (Mrd) 0,8 Osinkotuotto 6,5%
Liikevaihto (M) 765 (+5,7%) Osinko/EPS 87% 4v ka
Nettotulos (M) 79 (+25,4%) Osinko/FCF 324% 4v ka
EPS 0,73 Omav.aste 32%
PE 9,6 Gearing 124%
EV/EBIT 10,3 ROE 25,9%
PB 2,5 ROI 16,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
http://www.ramirent.com/portal/fi/sijoittajat/julkaisut_/raportit_ja_esitykset/

Yhteenveto

RAMIRENT10.9.2018 | 6,97 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys ja korkea velkaisuus.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Vuoden 2017 kannattavuusohjelma näkyi heti tilikauden 2017 tuloksessa, ja tulos nousi 63 miljoonaan euroon. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Ramirentin kannalta on hyvää se, että rakentamisen aktiviteetti on nousussa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Näin siksi, että osinko oli 0,40 eurossa kolme vuotta peräkkäin. Osinko nousi vuonna 2018 ja seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,45 euroa (0,22 + 0,23 EUR), mikä antaisi noin 6,5 prosentin osinkotuoton (osake: 6,97 EUR).

On kuitenkin hyvä huomata, että osingon suhde tulokseen on ollut noin 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Eli osinkosijoittajan tulee olla varuillaan, mikäli rakentamisen suhdanteissa tapahtuu käänne hiljaisempaan kauteen.

Osakkeen PE on 9,6x eli osake on edullisesti hinnoiteltu. Mutta vain, jos yhtiön nykyisenkaltainen tuloskunto pitää.

Tilikausi 2018

Ramirentin Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 186 174 7,1% 363 339 7,1%
Liiketulos (ebit) 26,6 19,8 34% 48,5 34,4 41%
Nettotulos (omistajille) 19,6 12,6 55% 34,7 21,1 64%
EPS (EUR) 0,18 0,12 0,32 0,20

Ramirentin vuosi 2018 jatkui hyvissä merkeissä, sillä Q2:n liikevaihto (+7 %) ja nettotulos (+55 %) olivat selvässä kasvussa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi +10,1 prosenttia.

Kaikkien segmenttien liikevaihto ja kannattavuus parani Q2:lla.

Suomessa kehitys oli muita toimintamaita hitaampaa (liikevaihto +1 % ja ebit +3 %). Täällä kasvua heikensi kiristynyt kilpailu sekä vähentynyt käytettyjen koneiden myynti.

Ruotsissa kysyntä jatkui yhtiön mukaan erittäin hyvällä tasolla (liikevaihto +11 % ja ebit +28 %). Tuloskehitystä tuki volyymien kasvu, tehokkuuden parantuminen ja hyvä kustannusten hallinta.

Myös Norjassa markkinatilanne kehittyi myönteisesti (liikevaihto +7,1 %). Kannattavuus parani, mikä näkyi liiketuloksen (ebit) kasvuna 2,5 miljoonaan euroon (Q2/2017: 1,6 M EUR).

Myös Itä-Euroopassa kaikkien toimintamaiden kysyntä oli vahvaa (liikevaihto +11 %). Ja myös siellä liiketulos (+39 %) oli selvästi vertailukautta parempi hyvä volyymikasvun, nousseen hintatason sekä kustannustehokkuuden myötä.

Näkymät

Ramirent piti näkymänsä ennallaan eli ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
  • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
  • Tanska ja Norja: Suhteellisen aktiiviset
  • Itä-Eurooppa: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle koko Ramirentin monipuolisessa asiakaskunnassa ja kaikilla markkina-alueilla”.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 760 – 770 M EUR (2017: 724 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 105 – 110 M EUR (2017: 89 M EUR)
  • nettotulos: 75 – 80 M EUR (2017: 63 M EUR)

Ramirent sai myytyä Siirtokelpoiset tilansa 30.7.2018 ja kauppa toteutunee vielä tämän vuoden puolella. Lisäksi yhtiö selvittää Fortrent-yhteisyrityksen mahdollista myyntiä. Näiden järjestelyjen vaikutuksia ei ole huomioitu ennusteissa.

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Ramirent: Ennusteet.

Tavoitteet 2018 – 2020

Ramirent:n taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 – 2020 ovat:

  • Pääomatehokas ja kannattava kasvu rakennuskoneiden vuokrauksessa
  • Kasvattaa osakekohtaista tulosta kaksinumeroisella kasvuluvulla
  • Saavuttaa 16 prosentin sitoutuneen pääoman (ROCE) tuoton vuoteen 2020 mennessä

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan joka vuosi. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa ja Ruotsissa sekä Itä-Euroopassa näkyy.

ramirent-tuloslaskelma-q22018

Sen sijaan tuloskehitys on ollut vaimeaa, mutta tilikaudella 2017 tulos hypähti lähelle vuoden 2012 huippulukemaa. Vahva vire koko Ramirentin markkina-alueella näkyy. Yhtiö on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa, joten myös se näkyy tuloskunnon selvänä parantumisena.

Myös tilikaudesta 2018 odotetaan hyvää ja tätä tukee hyvä Q1-Q2/2018: liikevaihto (+7 %) että etenkin tulos (+64 %) olivat selvässä kasvussa. Kuten Ennusteet-sivulla arvioin, niin liikevaihtoennusteena on 760 – 770 miljoonaa ja nettotulosennusteena 75 – 80 miljoonaa euroa. Yhtiön oma arvio oli, että ”vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta”.

Ennustetulla nettotuloksella laskettu PE-luku on 9,6x eli osake vaikuttaa edullisesti hinnoitetulta. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisella tasolla 13,8 ja 15,0x.

Kysymys onkin se, että onko konevuokrauksen ja Ramirentin liiketoiminta sekä osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Aletaanko olla suhdanteen huipulla, jolloin kaikki tunnusluvut ovat vihreällä? Eli mikä on Ramirentin pitkän aikavälin tuloksentekokyky?

ramirent-roe-roi-q22018

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Tehokkuuden parantuminen näkyy pääomien tuottojen hyvänä kehityksenä vuoden 2016 jälkeen. ROE on noussut takaisin yli 20 prosenttiin ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noussut noin 15 prosenttiin.

Tase

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin -15 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-velkaisuus-q22018

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin +90 prosenttia nykyiseen 398 miljoonaan euroon. Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosenttiin.

ramirent-liikearvo-q22018

Ramirentilla on liikearvoa 132 miljoonaa euroa. Pitkän aikavälin tuloskuntoon (n. 50 M EUR) nähden liikearvoa on ehkä runsaasti, mutta suhteessa taseen loppusummaan taikka omiin pääomiin tilanne on ok. Esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 15 prosenttia tuloksesta, mutta taseen kokonaisuuteen vaikutus jäisi vähäiseksi (alle 5 %). Tämä ei muuttaisi velkaisuuden tunnuslukuja oleellisesti.

Rahavirta

Ramirentin liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä tasopudotus vuonna 2014, jonka jälkeen rahavirta on jäänyt vuosien 2011 – 2013 tasoista. Sama ilmiö toistuu nettotuloksessa, kun aiempi noin 45 – 65 miljoonan euron tulostaso putosi 20 – 40 miljoonaan euroon.

Vuoden 2017 tuloskunto näkyy myös rahavirroissa, sillä ne nousivat 200 miljoonaan euroon eli korkeimmalle tasolle ainakin 10 vuoteen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten ne kehittyvät vuonna 2018.

ramirent-rahavirta-q22018

Capex-investoinnit ovat vuorovuosina heilahdelleet 90 – 125 miljoonan euron haarukassa, kunnes vuonna 2016 investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa. Tätä kasvua selittää kasvaneet investoinnit koneisiin ja laitteisiin, mutta oliko tässä kyse vain hetkellisestä kasvusta vaiko uudesta normaalista? Myös vuonna 2017 capex-investoinnit olivat edellisvuosia korkeammalla tasolla (165 M EUR), joten taso on kohoamassa.

Joka tapauksessa capex-investoinnit ovat olleet suhteellisen isoja verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Tästä syystä vapaa rahavirta (FCF) on ollut varsin vaatimattomalla tasolla ja valahti vuonna 2016 negatiiviseksi. Vuodesta 2012 vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä, joten uuden toimitusjohtajan aloittama tehostamisohjelma tuli tarpeeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Muihin investointeihin on käytetty viimeisten vuosien (2010 – 2017) aikana noin 162 miljoonaa euroa, mikä on noin 50 prosenttia samaan aikaan kerätystä vapaasta rahavirrasta (329 M EUR).

Samaan aikaan osinkoihin on käytetty 289 miljoonaa euroa eli noin 88 prosenttia vapaasta rahavirrasta, joten tämä selittää myös sen, miksi osinkokehitys polki paikallaan useana vuotena. Yritys on joutunut ottamaan lisää korollisia velkoja, jotta laajentumisinvestoinnit ja osingot on pystytty rahoittamaan, mikä selittää taseen korollisten velkojen nousutrendin.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin, ja kuten edellä todettiin, niin se on ollut korkea myös suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tämä näkyy myös hyvin oheisista kuvaajista.

ramirent-osinko-q22018

Koska Ramirent maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa, niin oheisiin käyriin ja kirjoituksen lopun taulukoihin on korjattu osinkovuosi niin, että se vastaa osingon maksuvuotta. Aiemmin se oli asetettu vastaamaan sitä tilikautta, jolta osinkopäätös oli tehty. Eli kevään 2016 osinko oli merkitty vuodelle 2015, sillä se perustui tähän tilikauteen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ramirent: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2018 0,22 9/2017 0,20
3/2019 (e) 0,23 3/2018 0,22 3/2017 0,20
YHTEENSÄ 0,45 0,42 0,20
+7,1% +5,0% +0,0%

Vuodesta 2017 alkaen yhtiö on maksanut osinkoa 2 kertaa vuodessa. Muutosprosentteja laskiessa olen huomioinut tämän epäjatkuvuuskohdan kuin, että aiemmatkin osingot olisi myöskin maksettu 2 erässä.

Vuoden 2018 toinen osinko (0,22 EUR) irtoaa 17.9.2018 ja se maksetaan 3.10.2018.

Arvioin, että vuoden 2019 puolivuotisosinko nousisi maltillisesti 0,01 eurolla 0,23 euroon. Näin seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,45 euroa (0,22 + 0,23 EUR), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (6,97 EUR) noin 6,5 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+44) sekä osingonmaksuilla (-24). Oikaisu on yhteensä +20 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (10.9.2018) 6,97 7,81 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25 5,50
Lkm (000) 108 356 108 482 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667 108 017
Markkina-arvo (Mrd) 0,76 0,85 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67 0,59
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 195 191,3 180,1 159,6 152,8
Ruotsi 283 259,5 236,7 224,0 201,0
Itä-Eurooppa 122 110,9 90,1 89,4 87,1
Norja 123 121,1 117,0 120,5 135,7
Tanska 42 41,0 41,3 42,2 39,4
Muut 0 0,0 0,0 0,0 -0,2
YHTEENSÄ 765 723,8 665,2 635,7 615,8
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 27,5 25,3 22,6 19,8 19,3
Ruotsi 45,0 36,4 22,1 28,5 26,3
Itä-Eurooppa 30,0 23,5 10,9 10,2 8,1
Norja 11,5 10,0 -1,4 4,7 12,2
Tanska 3,0 -0,1 1,8 -0,1 -3,9
Muut -8,0 -5,7 -17,7 -5,2 -3,9
YHTEENSÄ 109,0 89,4 38,3 57,9 58,1
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 195 363 765 724 665 643 616 660 717 651
Liikevoitto 34 48 109 89 38 58 58 82 93 74
Nettotulos 25 35 79 63 22 39 32 54 64 45
Marginaali 12,8% 9,6% 10,3% 8,7% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9% 6,9%
EPS 0,23 0,32 0,73 0,58 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59 0,42
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 27 7 2 1 3 2 1 2
Liikearvo 132 135 138 140 140 125 134 124
Muut varat 766 714 690 630 601 632 688 675
Tase yhteensä 925 856 830 771 744 759 823 801
Oma pääoma 300 310 298 319 324 371 364 326
Vähemmistö 0 0 0 0 1 0 0 0
Korolliset velat 398 345 347 281 230 209 241 265
Muut vastuut 227 201 185 171 189 179 218 210
Tase yhteensä 925 856 830 771 744 759 823 801
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 210 200 168 136 140 182 174 177
Investoinnit: Capex -180 -165 -187 -127 -89 -113 -99 -124
Vapaa rahavirta (FCF) 30 35 -19 9 51 69 75 53
Investoinnit: Muut 0 17 -2 -16 -30 4 -21 -105
Investointien jälkeen 30 52 -21 -7 21 73 54 -52
Rahoitus: Voitonjako -48 -43 -43 -43 -40 -37 -33 -30
Rahoitus: Muut 18 -3 65 47 19 -36 -22 83
Rahavarojen muutos 0 6 1 -3 0 0 -1 1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinkotuotto 6,3% 5,1% 5,4% 6,2% 5,7% 3,7% 4,5% 4,5%
Osinko/nettotulos 60,4% 68,9% 195,9% 110,5% 124,6% 67,8% 47,1% 60,0%
Osinko/FCF 158,9% 124,0% -226,8% 478,8% 78,2% 53,1% 40,2% 51,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,0 18,6 20,6 19,2 19,5
PE (3v) 13,8 20,5 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3 27,4
PE 9,6 13,4 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5 13,2
EV/EBIT 10,3 13,3 30,0 16,8 15,9 14,5 9,8 11,6
Oma pääoma/osake 2,77 2,86 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38 3,02
P/B 2,52 2,73 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85 1,82
ROE 25,9% 20,7% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6% 14,0%
ROI 16,1% 13,7% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6% 13,6%
Omavaraisuusaste 32,4% 36,2% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2% 40,7%
Gearing 123,7% 109,0% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9% 80,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 9,10 6,70 7,81 8,74 8,83 7,55 7,39 7,18 6,89 5,75
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,45 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40
Osinkotuotto (ennuste) 4,9% 6,6% 5,6% 5,0% 4,8% 5,6% 5,4% 5,6% 5,8% 7,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,71 0,65 0,58 0,54 0,29 0,26 0,20 0,19 0,35
PE 12,7 10,4 13,4 16,3 30,1 29,3 36,3 36,8 19,9
EV/EBIT 13,3 11,2 13,3 15,4 24,8 24,0 29,8 33,5 19,5
ROE 27,9% 26,1% 20,9% 20,0% 11,3% 10,2% 7,1% 7,1%
ROI 15,5% 15,5% 13,7% 13,0% 8,3% 7,8% 6,2% 5,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset