Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 30.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e RAMIRENT Ennuste
Osake (30.4.2019) 6,15 Osinko 12 kk 0,47
Markkina-arvo (Mrd) 0,7 Osinkotuotto 7,6%
Liikevaihto (M) 705 (-1,0%) Osinko/EPS 91% 4v ka
Nettotulos (M) 68 (+41,7%) Osinko/FCF 287% 4v ka
EPS 0,63 Omav.aste 33%
PE 9,7 Gearing 134%
EV/EBIT 11,5 ROE 22,5%
PB 2,1 ROI 13,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.ramirent.com/investors/download_centre

Yhteenveto

RAMIRENT30.4.2019 | 6,15 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja osingon kehitys sekä korkea velkaisuus.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Vuoden 2017 kannattavuusohjelma näkyi heti tilikauden 2017 tuloksessa, ja tulos nousi 63 miljoonaan euroon.

Vuoden 2018 aikana Ramirent myi Siirtokelpoiset tilansa sekä Tanskan toiminnot. Näihin liittyen tulokseen kirjaantui erilaisia kertaluontoisia eriä, mikä painoi tuloksen 45 miljoonaan euroon.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Näin siitäkin huolimatta, että osinko on nyt noussut kahtena vuotena peräkkäin. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 0,47 euroa (0,23 +0,24 EUR), mikä antaisi noin 7,6 prosentin osinkotuoton (osake: 6,15 EUR).

On kuitenkin hyvä huomata, että osingon suhde tulokseen on ollut noin 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Eli osinkosijoittajan tulee olla varuillaan, mikäli rakentamisen suhdanteissa tapahtuu käänne hiljaisempaan kauteen.

Osakkeen PE on 9,7x eli osake olisi tällä mittarilla edullisesti hinnoiteltu. Mutta vain, jos yhtiön nykyisenkaltainen tuloskunto pitää.

HUOM! Talousmentor-salkussa on Ramirentin osakkeita.

Tilikausi 2019

Ramirentin Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 163 167 -2,7%
Liiketulos (ebit) 17,1 21,2 -19%
Nettotulos (jatkuvat) 11,9 14,7 -19%
EPS (EUR, jatkuvat) 0,11 0,14

Q1:n liikevaihto laski -2,7 prosenttia.

Suomessa liikevaihto kasvoi (+9,8 %) pääasiassa hankitun SRV Kaluston ansiosta ja Norjassa (+5,7 %) hyvän suhdanteen johdosta. Ruotsissa liikevaihto laski (-15 %) ja yhtiö kertoi, että lasku johtui myydystä Siirtokelpoiset tilat -yksiköstä sekä siitä, että vertailukauden liikevaihtoa nosti suurten projektien ”aktiivisuus”.

Liiketulos laski -19 prosenttia ja laskua johdatti Ruotsin tuloksen reipas (-48 %, -5,6 M EUR) lasku. Siellä tulosta painoi em. liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät. Myös Suomessa ja Itä-Euroopassa tulokset laskivat, mutta näiden euromääräiset luvut olivat pieniä (yhteensä -0,5 M EUR). Norjassa tulos kasvoi (+1,6 M EUR).

Näkymät

Ramirent arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos on noin vuoden 2018 tasolla (106,8 M EUR). Tämä on kova tavoite, sillä Q1-raportin jälkeen ollaan noin -4 miljoonaa euroa viimevuotista jäljessä.

Lisäksi yhtiö arvioi:

  • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu vakaana
  • Ruotsi: hidastuvan
  • Norja: suotuisat
  • Itä-Eurooppa: suotuisat

Sijoittajan on hyvä seurata etenkin Ruotsin hidastuvaa konevuokrauksen suhdannetta ja sitä, millainen vaikutus sillä on Ramirentin lukuihin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 175 177 -1,1% 705 712 -0,9%
Liiketulos (ebit) 25,0 26,3 -4,9% 94,0 66,8 40,7%
Nettotulos (jatkuvat) 17,5 19,2 -8,9% 67,5 47,6 41,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,47 0,45

HUOM! Vuoden 2019 liiketulosennusteeni jää selvästi yhtiön arvioimasta 107 miljoonasta eurosta.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Ramirent: Ennusteet -sivulla.

Tavoitteet 2018 – 2020

Ramirent:n taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 – 2020 ovat:

  • Pääomatehokas ja kannattava kasvu rakennuskoneiden vuokrauksessa
  • Kasvattaa osakekohtaista tulosta kaksinumeroisella kasvuluvulla
  • Saavuttaa 16 prosentin sitoutuneen pääoman (ROCE) tuoton vuoteen 2020 mennessä

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa ja Ruotsissa sekä Itä-Euroopassa näkyy.

Sen sijaan tuloskehitys on ollut vaimeaa, mutta tilikaudella 2017 tulos hypähti lähelle vuoden 2012 huippulukemaa. Vahva vire koko Ramirentin markkina-alueella näkyy. Yhtiö on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa, joten myös se näkyy tuloskunnon selvänä parantumisena.

ramirent-tuloslaskelma-q12019

Vuoden 2018 aikana Ramirent myi Siirtokelpoiset tilansa sekä Tanskan toiminnot. Näihin liittyen tulokseen kirjaantui erilaisia kertaluontoisia eriä, mikä painoi tuloksen 45 miljoonaan euroon.

Vuoden 2019 ennusteenani on: liikevaihto 675 – 725 miljoonaa ja tulos 65 – 75 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi 9,6 prosenttiin eli uusiin ennätyslukemiin. Tulosta voi painaa erilaiset kertaluontoiset erät, mikäli myytävistä toiminnoista vielä generoituu ylimääräisiä kuluja.

Ennustetulla nettotuloksella laskettu PE-luku on 9,7x eli osake vaikuttaa edullisesti hinnoitetulta. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisella tasolla 11x – 14x.

Kysymys onkin se, että onko konevuokrauksen ja Ramirentin liiketoiminta sekä osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Aletaanko olla suhdanteen huipulla, jolloin kaikki tunnusluvut ovat vihreällä? Eli mikä on Ramirentin pitkän aikavälin tuloksentekokyky?

ramirent-roe-roi-q12019

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Tehokkuuden parantuminen näkyy pääomien tuottojen hyvänä kehityksenä vuoden 2016 jälkeen. ROE on noussut takaisin yli 20 prosenttiin ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noussut noin 15 prosenttiin.

Tase

Ramirentilla on liikearvoa 126 miljoonaa euroa. Pitkän aikavälin tuloskuntoon (n. 50 M EUR) nähden liikearvoa on ehkä runsaasti, mutta suhteessa taseen loppusummaan taikka omiin pääomiin tilanne on ok. Esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 20 – 25 prosenttia tuloksesta, mutta taseen kokonaisuuteen vaikutus jäisi vähäiseksi (alle 5 %). Tämä ei muuttaisi velkaisuuden tunnuslukuja oleellisesti.

ramirent-liikearvo-q12019

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin -20 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-velkaisuus-q12019

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin +70 prosenttia nykyiseen 433 miljoonaan euroon. Vuonna 2019 käyttöön otettu IFRS 16-standardi nosti korollisten velkojen määrää (361 -> 433 M EUR). Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosenttiin.

Rahavirta

Ramirentin liiketoiminnan rahavirrat ovat kehittyneet positiivisesti vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2017 tuloskunto näkyy myös rahavirroissa, sillä ne nousivat 200 miljoonaan euroon eli korkeimmalle tasolle ainakin 10 vuoteen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten ne kehittyvät tulevina vuosina.

ramirent-rahavirta-q12019

Capex-investoinnit ovat vuorovuosina heilahdelleet 90 – 125 miljoonan euron haarukassa, kunnes vuonna 2016 investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa. Tätä kasvua selittää kasvaneet investoinnit koneisiin ja laitteisiin, mutta oliko tässä kyse vain hetkellisestä kasvusta vaiko uudesta normaalista? Näyttäisi siltä, että taso on kohoamassa, sillä myös vuosien 2017 ja 2018 capex-investoinnit olivat 170 miljoonan euron luokkaa.

Joka tapauksessa capex-investoinnit ovat olleet suhteellisen isoja verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan nähden. Tästä syystä vapaa rahavirta (FCF) on ollut varsin vaatimattomalla tasolla ja valahti vuonna 2016 negatiiviseksi. Vuodesta 2012 vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä, joten uuden toimitusjohtajan aloittama tehostamisohjelma tuli tarpeeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisten vuosien (2012 – 2018) aikana yhtiön vapaa rahavirta on ollut 238 miljoonaa euroa. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty 292 miljoonaa euroa eli rahavirtoja enemmän. Yritys on joutunut ottamaan lisää velkaa, jotta laajentumisinvestoinnit ja osingot on pystytty rahoittamaan, mikä selittää taseen korollisten velkojen nousutrendin.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin, ja kuten edellä todettiin, niin se on ollut korkea myös suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tämä näkyy myös hyvin oheisista kuvaajista.

ramirent-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ramirent: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2019 0,23 9/2018 0,22 9/2017 0,20
3/2020 (e) 0,24 3/2019 0,23 3/2018 0,22
YHTEENSÄ 0,47 0,45 0,42
+4,4% +7,1% +5,0%

Vuoden 2019 osinko on yhteensä 0,46 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • 0,23 eur: irtosi 15.3.2019 ja maksettiin 4.4.2019
  • 0,23 eur: irtoaa 17.9.2019 ja maksetaan 4.10.2019

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 0,48 euroon (0,24 + 0,24 EUR). Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,47 euroa, mikä antaisi noin 7,6 prosentin osinkotuoton (osake 6,15 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+55) sekä osingonmaksuilla (-49). Oikaisu on yhteensä +6 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteisiin varoihin. Lisäksi omaa pääomaa on oikaistu nettotuloksella (+55) ja muita vastuita osingoilla (-49).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.4.2019) 6,15 5,45 7,81 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25
Lkm (000) 107 399 108 145 108 482 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667
Markkina-arvo (Mrd) 0,66 0,59 0,85 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Suomi 210 194,1 191,5 180,1 159,6
Ruotsi 247 272,2 260,4 236,7 224,0
Itä-Eurooppa 121 119,6 111,0 90,1 89,4
Norja 127 124,2 121,2 117,0 120,5
Tanska 41,3 42,2
Muut 1 1,5 1,5 0,0 0,0
YHTEENSÄ 705 711,6 685,6 665,2 635,7
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Suomi 24,5 23,4 25,3 22,6 19,8
Ruotsi 27,5 35,2 36,4 22,1 28,5
Itä-Eurooppa 32,5 31,0 23,5 10,9 10,2
Norja 14,5 -10,1 9,9 -1,4 4,7
Tanska 1,8 -0,1
Muut -5,0 -12,7 -4,4 -17,7 -5,2
YHTEENSÄ 94,0 66,8 90,7 38,3 57,9
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 175 163 705 712 724 665 643 616 660 717
Liikevoitto 25 17 94 67 89 38 58 58 82 93
Nettotulos 18 13 68 48 63 22 39 32 54 64
Marginaali 10,3% 8,0% 9,6% 6,7% 8,7% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9%
EPS 0,17 0,12 0,63 0,44 0,58 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 16 10 7 2 1 3 2 1
Liikearvo 126 126 135 138 140 140 125 134
Muut varat 809 727 714 690 630 601 632 688
Tase yhteensä 951 863 856 830 771 744 759 823
Oma pääoma 312 293 310 298 319 324 371 364
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 0 0
Korolliset velat 433 361 345 347 281 230 209 241
Muut vastuut 206 209 201 185 171 189 179 218
Tase yhteensä 951 863 856 830 771 744 759 823
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 210 188 200 168 136 140 182 174
Investoinnit: Capex -180 -170 -165 -187 -127 -89 -113 -99
Vapaa rahavirta (FCF) 30 18 35 -19 9 51 69 75
Investoinnit: Muut 20 23 17 -2 -16 -30 4 -21
Investointien jälkeen 50 41 52 -21 -7 21 73 54
Rahoitus: Voitonjako -50 -53 -43 -43 -43 -40 -37 -33
Rahoitus: Muut 20 16 -3 65 47 19 -36 -22
Rahavarojen muutos 20 4 6 1 -3 0 0 -1
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,46 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,46 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28
Osinkotuotto 7,5% 8,1% 5,1% 5,4% 6,2% 5,7% 3,7% 4,5%
Osinko/nettotulos 72,7% 99,1% 68,9% 195,9% 110,5% 124,6% 67,8% 47,1%
Osinko/FCF 164,7% 264,4% 124,0% -226,8% 478,8% 78,2% 53,1% 40,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,2 12,8 18,6 20,6 19,2
PE (3v) 11,1 13,3 20,5 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3
PE 9,7 12,3 13,4 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5
EV/EBIT 11,5 14,0 13,3 30,0 16,8 15,9 14,5 9,8
Oma pääoma/osake 2,91 2,71 2,86 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38
P/B 2,12 2,01 2,73 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85
ROE 22,5% 15,9% 20,7% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6%
ROI 13,4% 10,2% 13,7% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6%
Omavaraisuusaste 32,8% 34,0% 36,2% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2%
Gearing 133,7% 119,8% 109,0% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 5,49 5,45 6,96 9,10 6,70 7,81 8,74 8,83 7,55 7,39
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,40
Osinkotuotto (ennuste) 8,6% 8,4% 6,6% 4,9% 6,6% 5,6% 5,0% 4,8% 5,6% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,43 0,44 0,49 0,71 0,65 0,58 0,54 0,29 0,26 0,20
PE 12,8 12,3 14,1 12,7 10,4 13,4 16,3 30,1 29,3 36,3
EV/EBIT 16,2 14,1 14,6 13,2 11,0 13,1 15,4 24,8 24,2 29,8
ROE 17,5% 15,9% 18,2% 27,9% 26,1% 20,9% 20,0% 11,3% 10,2% 7,1%
ROI 9,5% 10,2% 11,5% 15,6% 15,7% 14,0% 13,0% 8,3% 7,8% 6,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset