Ramirent sijoituskohteena

Päivitetty 9.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (9.2.2018)7,38 EURMarkkina-arvo0,80 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,44 EUR Osinkotuotto6,0 %
Liikevaihto 2018e755 M EUR (+4,3 %)Nettotulos 2018e72 M EUR (+14,3 %)
PE11,1ROE22,3 %

Ramirent on suomalainen konevuokrauskonserni, joka tarjoaa mm. nostureita, nostimia, rakennuskoneita, telineitä sekä suunnittelu-, koulutus- yms. palveluita rakennusteollisuudelle… (lisää yritysesittelyssä).

RAMIRENT9.2.2018 | 7,38 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys ja korkea velkaisuus.

Ramirent toimii varsin syklisellä alalla, jolloin se altistuu liikevaihdon ja tuloksen voimakkaille vaihteluille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään voitollista tulosta, mutta tulosmarginaali on ollut viime vuosina laskussa. Tästä syystä uusi toimitusjohtaja aloitti toimintojen kannattavuusohjelman vuodelle 2017, mikä näkyikin heti tilikauden 2017 tuloksessa. Tulos nousi 63 miljoonaan euroon, jolla tasolla se oli viimeksi vuonna 2012.

Ramirentin kannalta on hyvää se, että rakentamisen aktiviteetti on nousussa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, Ramirenttia ei voi suositella. Näin siksi, että osinko oli 0,40 eurossa kolme vuotta peräkkäin. Nyt vuodelle 2018 osinko nousi 0,44 euroon, mikä nostaa osinkotuoton 6,0 prosenttiin (osakkeen hinta 7,38 EUR), joten tämä on kyllä houkutteleva taso.

On kuitenkin hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Yrityksen velkataantumisaste alkaa olemaan varsin korkea, eikä taseessa ole juurikaan puskuria tuloksen heilahtelujen varalle. Eli osinkosijoittajan tulee olla varuillaan, mikäli rakentamisen suhdanteissa tapahtuu käänne hiljaisempaan kauteen.

Osake on PE-luvuilla mitattuna edullinen eli osakkeen kurssilaskun johdosta PE on sekin laskenut varsin houkuttelevalle 11 – 12 tasolle.

Tilikausi 2017

Ramirentin vuosi 2017

 • liikevaihto: 723,7 M EUR (665,2 M EUR / +8,8 %)
 • nettotulos: 63,5 M EUR (21,8 M EUR/ +190 %)
 • EPS: 0,58 EUR (0,20 EUR)
 • Osinkoehdotus: 0,22+0,22 EUR (0,20+0,20EUR)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +59 miljoonalla eurolla, ja tästä kasvusta vastasi konevuokraus noin +38 miljoonalla ja palvelut +15 miljoonalla eurolla. Loppuosa kasvusta tuli kaluston myyntituotoista. Markkinatilanne oli hyvä tai jopa erinomainen kaikissa Ramirentin toimintamaissa paitsi Norjassa ja Tanskassa. Siellä liikevaihto on jäänyt viimevuotisesta. Norjassa tilanne piristyi kuitenkin vuoden toisella puoliskolla.

Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden johdosta. Hyvää tulosparannuksessa oli se, että myös Ruotsin (+12 M EUR), Norjan (+12 M EUR) ja Europe Central (+11 M EUR) tulokset kohenivat selvästi. Nämä toivat noin +35 miljoonan euron lisän tulokseen, kun tulos kasvoi kokonaisuudessa noin +41,7 miljoonaa euroa.

Suomessa kysyntä oli vahvaa, mutta merkkejä konevuokrauksen hiljenemisestä nähtiin Q3:n aikana. Kysyntä pysyi Ramirentin mukaan kuitenkin vahvana Q4:lla mm. suotuisten sääolosuhteiden ansiosta.

Ruotsissa kysyntä pysyi vahvana ja kasvu oli voimakasta myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ja kuten edellä jo todettiin, niin Ruotsin kannattavuus parani merkittävästi. Tähän vaikutti mm. volyymien kasvu sekä toimitusketjun parantunut tehokkuus.

Norjassa markkinatilanne vahvistui vuoden toisella puoliskolla ja Q4:lla liikevaihto kasvoi +11,7 prosenttia. Koko vuoden 2017 liikevaihto kasvoi vain +0,8 prosenttia, joten markkinakäänne oli merkittävä.

Tanskassa liikevaihtoa laski käytetyn kaluston alhaisempi myynti. Mutta Tanskassakin Q4 oli pirteä ja liikevaihto kasvoi +9,4 prosenttia. Tanskan tulos jäi -0,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi, mutta tulokseen sisältyi -2,6 miljoonan uudelleenjärjestelykulut (6 toimipistettä suljettiin).

Myös Baltiassa (+18,6 %) ja Europe Central (+25,8 %) -segmentissä konevuokrauksen markkinat jatkoivat kasvuaan rakentamisen aktiviteetin parantumisen seurauksena. Europe Centralin tulos parani merkittävästi mm. volyymin kasvun ja kustannustehokkuuden ansiosta.

Yhtiö pohtii Siirtokelpoisten tilojen strategisia vaihtoehtoja ja mahdollisesti myy ne. Lisäksi yhtiö selvittää Fortrent-yhteisyrityksen mahdollista myyntiä.

Osinko

Yhtiön osinkoehdotus on 0,44 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

Ensimmäinen 0,22 euron osinko irtoaa yhtiökokouksen (15.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 4.4.2018. Toinen 0,22 euron osinko irtoaa 17.9.2018 ja se maksetaan 3.10.2018

Näkymät

Ramirent arvioi, että vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta.

 • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
 • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
 • Tanska ja Norja: Vakaat
 • Baltia: Suotuisat
 • Europe Central: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 alkupuolen markkinatilanne näyttää suotuisalta, ja näemme edelleen paljon mahdollisuuksia jatkaa sisäisen toiminnan parantamista”.

Segmentit

Ramirentilla on 6 segmenttiä, jotka ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja Europe Central (Puola, Tsekki ja Slovakia). Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 198 191,3 180,1 159,6 152,8
Ruotsi 268 259,5 236,7 224,0 201,0
Norja 125 121,1 117,0 120,5 135,7
Tanska 43 41,0 41,3 42,2 39,4
Baltia 45 40,8 34,4 34,0 33,9
Europe Central 76 70,1 55,7 55,4 53,2
Muut 0 0,0 0,0 0,0 -0,2
YHTEENSÄ 755 723,8 665,2 635,7 615,8
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 27,5 25,3 22,6 19,8 19,3
Ruotsi 38,0 36,4 22,1 28,5 26,3
Norja 12,5 10,0 -1,4 4,7 12,2
Tanska 2,0 -0,1 1,8 -0,1 -3,9
Baltia 9,0 8,5 7,1 7,1 6,5
Europe Central 12,0 15,0 3,8 3,1 1,6
Muut -4,0 -5,7 -17,7 -5,2 -3,9
YHTEENSÄ 97,0 89,4 38,3 57,9 58,1

Pohjoismaat

Suomessa ja Ruotsissa liikevaihto on kehittynyt hyvin viimeisten vuosien aikana, missä rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen on näkynyt. Liiketulos ei ole kuitenkaan seurannut kasvanutta liikevaihtoa samalla tahdilla.

Tilikaudella 2017 tilanne parani kuitenkin selvästi ja tulos kasvoi 71,6 miljoonaan euroon (2016: 45,1 M EUR).

Norjassa liiketoiminnan laskuun on vaikuttanut öljyn laskenut markkinahinta, mikä on näkynyt rakentamisen aktiviteetin alentumisena. Yhtiö pystyi kuitenkin kasvattamaan tulosta vuonna 2017 noin 10 miljoonaan euroon (2016: -1,4 M EUR). Markkinatilanne koheni merkittävästi vuoden 2017 toisella puoliskolla.

Tanskassa liiketoiminta on haastavaa ja liikevaihto on pyörinyt noin 40 miljoonassa eurossa. Toimintaa on kuitenkin pystytty tehostamaan niin, että se on kääntynyt voitolliseksi. Tilikauden 2017 tulos jäi hienosti tappiolliseksi, sillä tulos sisälsi -2,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Myös Tanskassa markkinatilanne piristyi vuoden 2017 toisella puoliskolla.

Vuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi Pohjoismaissa +6,6 prosenttia, missä markkinoiden piristyminen Tanskassa ja Norjassa vuoden toisella puoliskolla tuki hyvää kehitystä. Myös liiketulos kasvoi lähes +60 prosenttia, mutta edellisvuoden tulokseen sisältyi noin 12 miljoonaa euroa alaskirjauksia yms. kuluja.

Baltia

Baltiassa sekä liikevaihto että liiketulos ovat pysyneet samalla tasolla jo vuosia – liikevaihto noin 35 miljoonassa ja liiketulos noin 7 miljoonassa eurossa. Vuonna 2017 liikevaihto kuitenkin nousi 40 miljoonaan ja tulos 8,5 miljoonaan euroon. Kasvu Latviassa oli erityisen vahvaa.

Europe Central

Baltian tapaan Europe Central -segmentin liikevaihto ja tulos ovat edenneet vaakatasossa viime vuosien aikana. Vuonna 2017 tilanne muuttui täysin. Liikevaihto nousi 70,1 miljoonaan (55,7 M EUR) ja tulos 15,0 miljoonaan euroon (3,8 M EUR). Puolan, Tsekin ja Slovakian markkinat kehittyivät vahvasti ja yhtiön kustannustehokkuuden parantuminen näkyi tuloksessa.

Tavoitteet 2018 – 2020

Ramirent:n taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 – 2020 ovat:

 • Pääomatehokas ja kannattava kasvu rakennuskoneiden vuokrauksessa
 • Kasvattaa osakekohtaista tulosta kaksinumeroisella kasvuluvulla
 • Saavuttaa 16 prosentin sitoutuneen pääoman (ROCE) tuoton vuoteen 2020 mennessä

Tuloksen kehitys

Vaisun vuoden 2014 jälkeen Ramirent on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan joka vuosi. Tässä rakentamisen hyvä kehitys niin Suomessa kuin Ruotsissa näkyy.

ramirent-tuloslaskelma-q42017

Kuten oheisesta kaaviosta voidaan nähdä, niin Ramirentin liikevaihto on heilahdellut 530 ja 725 miljoonan euron välimaastossa. Tuloskehitys on samalla ollut vaimeaa. Vihdoin tilikaudella 2017 tulos hypähti lähelle vuoden 2012 huippulukemaa, missä markkinatilanteen vahva vire koko Ramirentin markkina-alueella näkyy. Yhtiö on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa, joten myös se näkyy tuloskunnon selvänä parantumisena.

Myös tilikaudesta 2018 odotetaan hyvää. Liikevaihdon odotetaan nousevan noin 750 – 770 miljoonaan ja nettotuloksen noin 70 – 75 miljoonaan euroon. Yhtiön oma arvio oli, että vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta.

Myös kannattavuuden odotetaan paranevan vuonna 2018, mikä tukee kasvavaa tuloskuntoa.

Tase

Taseessa esille nousee oman pääoman pieneneminen sekä korollisten velkojen kasvu. Oma pääoma on laskenut noin 20 prosenttia tilikaudesta 2013, vaikka yritys on tehnyt voitollista tulosta. Tämä selittyy sillä, että Ramirent on maksanut enemmän osinkoja, kuin se on nettotuloksestaan saanut.

ramirent-velkaisuus-q42017

Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on kasvanut noin +65 prosenttia nykyiseen 345 miljoonaan euroon. Velan kasvu alkaa nyt näkymään omavaraisuusasteen laskuna alle 40 prosentin tason. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 100 prosentin tason.

ramirent-liikearvo-q42017

Myös liikearvon määrä suhteessa nettotulokseen on varsin korkealla tasolla. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi noin 20 prosenttia ennustetusta 70 – 75 miljoonan euron nettotuloksesta.

Rahavirta

Ramirentin liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä tasopudotus vuonna 2014, jonka jälkeen rahavirta on jäänyt vuosien 2011 – 2013 tasoista. Sama ilmiö toistuu nettotuloksessa, kun aiempi noin 45 – 65 miljoonan euron tulostaso putosi 20 – 40 miljoonaan euroon.

Vuoden 2017 tuloskunto näkyy myös rahavirroissa, sillä ne nousivat 202 miljoonaan euroon eli korkeimmalle tasolle ainakin 10 vuoteen. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten ne kehittyvät vuonna 2018.

ramirent-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat vuorovuosina heilahdelleet 90 – 125 miljoonan euron haarukassa, kunnes vuonna 2016 investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa. Tätä kasvua selittää kasvaneet investoinnit koneisiin ja laitteisiin, mutta oliko tässä kyse vain hetkellisestä kasvusta vaiko uudesta normaalista? Myös vuonna 2017 capex-investoinnit olivat edellisvuosia korkeammalla tasolla (165 M EUR), joten taso on kohoamassa.

ramirent-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) valahti vuonna 2016 negatiiviseksi juurikin reippaasti kasvaneiden capex-investointien seurauksena. Vuodesta 2012 vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä, joten uuden toimitusjohtajan aloittama tehostamisohjelma tuli tarpeeseen.

Sen sijaan tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi selvästi positiiviseksi eli 37 miljoonaan euroon. Myös tässä parantunut kustannustehokkuus ja hyvä tuloskunto näkyy.

Muihin investointeihin on käytetty viimeisten vuosien (2010 – 2017) aikana noin 162 miljoonaa euroa, mikä on noin 50 prosenttia samaan aikaan kerätystä vapaasta rahavirrasta (329 M EUR).

Osinkoihin on käytetty 289 miljoonaa euroa eli noin 88 prosenttia vapaasta rahavirrasta, joten tämä selittää myös sen, miksi osinkokehitys polki paikallaan useana vuotena. Yritys on joutunut ottamaan lisää korollisia velkoja, jotta laajentumisinvestoinnit ja osingot on pystytty rahoittamaan, mikä selittää taseen korollisten velkojen nousutrendin.

Osinko

Tilikauden 2015 osinko katkaisi vuodesta 2009 alkaneen lupaavan osingon nousuputken. Osingonmaksusuhde on ollut yli 100 prosenttia jo monena vuotena peräkkäin, ja kuten edellä todettiin, niin se on ollut korkea myös suhteessa vapaaseen rahavirtaan.

ramirent-osinko-q42017

Koska Ramirent maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa, niin oheisiin käyriin ja kirjoituksen lopun taulukoihin on korjattu osinkovuosi niin, että se vastaa osingon maksuvuotta. Aiemmin se oli asetettu vastaamaan sitä tilikautta, jolta osinkopäätös oli tehty. Eli kevään 2016 osinko oli merkitty vuodelle 2015, sillä se perustui tähän tilikauteen.

Vuonna 2018 yhtiö maksaa osinkoa 0,44 euroa (2017: 0,40 EUR) eli osinko nousi mukavasti. Tällä osakkeen hinnalla (7,38 EUR) osinkotuotto nousee 6,0 prosenttiin. Osinko maksetaan kahdessa erässä:

Ensimmäinen 0,22 euron osinko irtoaa yhtiökokouksen (15.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 4.4.2018. Toinen 0,22 euron osinko irtoaa 17.9.2018 ja se maksetaan 3.10.2018

04/2018: 0,22 EUR (irtoaa 16.3.2018, maksu 4.4.2018)
10/2018: 0,22 EUR (irtoaa 17.9.2018, maksu 3.10.2018)

Arvostus

Tilikauden 2018 ennustetulla nettotuloksella laskettu PE on 11,1x eli osake vaikuttaa varsin edullisesti hinnoitetulta. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisella tasolla 15,3 ja 16,2x.

Kysymys onkin se, että onko konevuokrauksen ja Ramirentin liiketoiminta sekä osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Aletaanko olla suhdanteen huipulla, jolloin kaikki tunnusluvut ovat vihreällä? Eli mikä on Ramirentin pitkän aikavälin tuloksentekokyky?

ramirent-roe-roi-q42017

Viime vuosien heikko tuloskehitys näkyy myös ROE- ja ROI- lukujen kehityksessä. Ne olivat selvästi alemmalla tasolla, kuin nyt. ROE on noussut takaisin noin 20 prosenttiin ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noussut 13 – 15 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+72) sekä osingonmaksuilla (-48). Oikaisu on yhteensä +24 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (9.2.2018) 7,38 7,81 7,39 6,45 6,45 9,15 6,25 5,50
Lkm (000) 108 618 108 482 107 749 107 737 107 723 107 699 107 667 108 017
Markkina-arvo (Mrd) 0,80 0,85 0,80 0,69 0,69 0,99 0,67 0,59
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 175 755 724 665 643 616 660 717 651
Liikevoitto 20 97 89 38 58 58 82 93 74
Nettotulos 15 72 63 22 39 32 54 64 45
Marginaali 8,6% 9,5% 8,7% 3,3% 6,1% 5,2% 8,2% 8,9% 6,9%
EPS 0,14 0,00 0,66 0,58 0,20 0,36 0,30 0,50 0,59 0,42
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 34 7 2 1 3 2 1 2
Liikearvo 135 135 138 140 140 125 134 124
Muut varat 714 714 690 630 601 632 688 675
Tase yhteensä 883 856 830 771 744 759 823 801
Oma pääoma 337 310 298 319 324 371 364 326
Vähemmistö 0 0 0 0 1 0 0 0
Korolliset velat 345 345 347 281 230 209 241 265
Muut vastuut 201 201 185 171 189 179 218 210
Tase yhteensä 883 856 830 771 744 759 823 801
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 210 202 168 136 140 182 174 177
Investoinnit: Capex -175 -165 -187 -127 -89 -113 -99 -124
Vapaa rahavirta (FCF) 35 37 -19 9 51 69 75 53
Investoinnit: Muut 0 14 -2 -16 -30 4 -21 -105
Investointien jälkeen 35 51 -21 -7 21 73 54 -52
Rahoitus: Voitonjako -48 -44 -43 -43 -40 -37 -33 -30
Rahoitus: Muut 13 -2 65 47 19 -36 -22 83
Rahavarojen muutos 0 5 1 -3 0 0 -1 1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,44 0,40 0,40 0,40 0,37 0,34 0,28 0,25
Osinkotuotto 6,0% 5,1% 5,4% 6,2% 5,7% 3,7% 4,5% 4,5%
Osinko/nettotulos 66,4% 68,9% 195,9% 110,5% 124,6% 67,8% 47,1% 60,0%
Osinko/FCF 136,5% 117,3% -226,8% 478,8% 78,2% 53,1% 40,2% 51,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 16,2 18,6 20,6 19,2 19,5
PE (3v) 15,3 20,5 25,7 16,7 13,9 18,1 16,3 27,4
PE 11,1 13,4 36,2 17,8 21,7 18,2 10,5 13,2
Oma pääoma/osake 3,10 2,86 2,77 2,96 3,02 3,44 3,38 3,02
P/B 2,38 2,73 2,67 2,18 2,14 2,66 1,85 1,82
ROE 22,3% 20,7% 7,1% 12,1% 9,2% 14,7% 18,6% 14,0%
ROI 14,5% 13,7% 6,1% 10,0% 10,2% 13,8% 15,6% 13,6%
Omavaraisuusaste 38,2% 36,2% 35,9% 41,4% 43,7% 48,9% 44,2% 40,7%
Gearing 92,3% 109,0% 115,8% 87,8% 69,8% 55,8% 65,9% 80,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset