Sampo: Arvonmääritys

Päivitetty 10.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 10.8.2019: 37,70 euroa

Laskennan parametrit

Sampo on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Sampo: Ennusteet).

HUOM! Sampo tiedotti, että se jakaa ylimääräisenä osinkona Nordean osakkeita. Tätä ylimääräistä osinkoa ei ole huomioitu tässä laskelmassa.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 615 762 853
EPS 2,908 1,372 1,536
Osinko 2,850 2,850 0,000
Oma pääoma 11 688
Oma pääoma/osake 21,046

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,80x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,60%   3,0% + 0,8*4,5% + 0,0%
Osakkeita 555 352   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,82%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,39%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 101,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,73%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,60 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,60 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,60 %).

sampo-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 42,59 45,80 38,41 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70
Nettotulos 1 650 2 239 1 778 1 615 1 553 1 494 1 437 1 382
Muutos % -0,4% 35,7% -20,6% -9,2% -3,8% -3,8% -3,8% -3,8%
EPS 2,95 4,03 3,20 2,91 2,80 2,69 2,59 2,49
PE 14,5 11,4 12,0 13,0 13,5 14,0 14,6 15,1
Osinko 2,30 2,60 2,85 2,94 2,82 2,72 2,61 2,50
Osinkotuotto 5,4% 5,7% 7,4% 7,8% 7,5% 7,2% 6,9% 6,6%
Oma pääoma 21,31 24,32 23,43 22,58 22,44 22,31 22,18 22,05
P/B 2,00 1,88 1,64 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71
ROE 14,1% 17,6% 13,4% 12,6% 12,4% 12,0% 11,6% 11,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (37,70 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,60 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1,62 miljardia euroa ja tämän jälkeen noin 1,55 ja 1,49 miljardia euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Sammolla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

HUOM! Tätä kirjoittaessa Talousmentor-salkussa on Sammon osakkeita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset