Sampo: Arvonmääritys

Päivitetty 11.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 11.1.2020: 39,50 euroa

Laskennan parametrit

Sampo on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Sampo: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu 155 miljoonalla eurolla, mikä liittyy Nordean osakkeiden jakamiseen ja siitä syntyneeseen kertaluontoiseen arvostustappioon.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 175 767 408
EPS 2,116 1,381 0,735
Oikaistu EPS 2,395
Osinko 2,850 2,850 0,000
Oma pääoma 11 271
Oma pääoma/osake 20,295

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,50 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 6,00 prosenttia.  (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,50%   0,5% + 1,0*6,0% + 0,0%
Osakkeita 555 352   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -0,29%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,15%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 87,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,17%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,50 %).

sampo-kaanteinenarvonmaaritys-q32019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 42,59 45,80 38,41 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
Nettotulos 1 650 2 239 1 778 1 175 1 326 1 322 1 318 1 315
Muutos % -0,4% 35,7% -20,6% -33,9% 12,9% -0,3% -0,3% -0,3%
EPS 2,95 4,03 3,20 2,12 2,39 2,38 2,37 2,37
PE 14,5 11,4 12,0 18,7 16,5 16,6 16,6 16,7
Osinko 2,30 2,60 2,85 2,10 2,09 2,08 2,08 2,08
Osinkotuotto 5,4% 5,7% 7,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%
Oma pääoma 21,31 24,32 23,43 21,03 21,32 21,61 21,90 22,19
P/B 2,00 1,88 1,64 1,88 1,85 1,83 1,80 1,78
ROE 14,1% 17,6% 13,4% 9,5% 11,3% 11,1% 10,9% 10,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (39,50 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1,18 miljardia euroa ja tämän jälkeen noin 1,33 ja 1,32 miljardia euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Sammolla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus