Sampo: Arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.5.2020: 32,12 euroa

Laskennan parametrit

Sampo on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Sampo: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 475 139 1 336
EPS 2,656 0,250 2,406
Osinko 1,500 0,000 1,500
Oma pääoma 10 956
Oma pääoma/osake 19,728

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,25 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,40 prosenttia.  (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,65%   0,25% + 1,0*5,40% + 0,0%
Osakkeita 555 352   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -4,76%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,45%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 67,8%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,48%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,65 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,56 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,65 %).

sampo-kaanteinenarvonmaaritys-q12020c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 45,80 38,41 38,91 32,12 32,12 32,12 32,12 32,12
Nettotulos 2 239 1 778 1 237 1 475 1 405 1 338 1 274 1 214
Muutos % 35,7% -20,6% -30,4% 19,2% -4,8% -4,8% -4,8% -4,8%
EPS 4,03 3,20 2,23 2,66 2,53 2,41 2,29 2,19
PE 11,4 12,0 17,5 12,1 12,7 13,3 14,0 14,7
Osinko 2,60 2,85 1,50 1,80 1,72 1,63 1,56 1,51
Osinkotuotto 5,7% 7,4% 3,9% 5,6% 5,3% 5,1% 4,8% 4,7%
Oma pääoma 24,32 23,43 22,59 20,63 21,36 22,06 22,72 23,35
P/B 1,88 1,64 1,72 1,56 1,50 1,46 1,41 1,38
ROE 17,6% 13,4% 9,7% 12,3% 12,0% 11,1% 10,2% 9,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (32,12 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,65 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1,48 miljardia euroa ja tämän jälkeen noin 1,41 ja 1,34 miljardia euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus