Sampo: Ennusteet

Päivitetty 7.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sampo-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Sampolla on neljä segmenttiä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea). If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden.

Segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Sampo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksutulo 7 775 1 758 1 561 1 858 2 598 5 815 1 722 1 087 1 234 1 772
Muutos (%) 33,7% 2,1% 43,6% 50,6% 46,6% 8,2% 29,9% 5,7% -4,2% 2,2%
Sijoitustoiminnan nettotuotto 1 100 425 439 331 -95 1 105 281 181 270 373
Muutos (%) -0,5% 51,2% 142,5% 22,6% 33,6% -21,7% -41,2% 42,1% -1343,3%
Muut tuotot 245 13 13 211 8 36 8 10 9 9
YHTEENSÄ 9 120 2 196 2 013 2 400 2 511 6 956 2 011 1 278 1 513 2 154
Muutos (%) 31,1% 9,2% 57,5% 58,6% 16,6% 11,2% 18,0% -5,2% 1,7% 25,7%

Vakuutusmaksutulot

Tein liikevaihtoennusteen konsernin vakuutusmaksutulon (netto) ja sijoitustoiminnan tuottojen (netto) pohjalta. Pakkaa sekoittaa Topdanmarkin muuttuminen Sammon tytäryhtiöksi. Aiemmin siitä oli kirjattu vain ”osuus osakkuusyritysten voitosta/tappiosta” -luku, mutta Q4/2017 alkaen siitä on kirjattu kaikki erät liikevaihdosta alkaen.

Topdanmarkista on nyt kirjattu 12 kuukauden ajalta vakuutusmaksutuloja, ja ne ovat olleet yhteensä 2,4 miljardia euroa. Vuosi sitten Q4:n tulot olivat 498 miljoonaa euroa, joten arvioin tulojen olevan tämän ja Q2-Q3 lukujen perusteella noin 510 – 520 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden 2018 aikana Ifin ja Mandatumin vakuutusmaksutulot ovat olleet noin 4,1 miljardia euroa (+0,4 %). Vuosi sitten näiden Q4 tuotot olivat noin 1,2 miljardia euroa, joten arvioin tuottojen olevan tätä luokkaa myös tänä vuonna. Näiden perusteella saataisiin If:n ja Mandatumin tilikauden 2018 tuotoiksi noin 5,3 – 5,4 miljardia euroa.

Tästä saadaan tilikauden 2018 vakuutusmaksutulojen ennuste, joka on noin 7,9 miljardia euroa.

Sijoitustoiminnan tuotot

Sijoitustoiminnan tuottojen arviointi onkin sitten paljon haastavampaa, sillä siihen vaikuttaa paljon pörssin sekä korkojen liikkeet. Ja tänä vuonna liikehdintää onkin riittänyt ihan riittämiin.

Vuonna 2017 Topdanmarkin sijoitustoiminnan tuotto oli noin 3,37 miljardia DKK eli noin 450 miljoonaa euroa. Viimeiseltä 12 kuukaudelta tuottoja on kertynyt 320 miljoonaa euroa, missä tappiollinen Q1:n painaa kokonaisuutta. Arvoin Topdanmarkin Q4 tuotoiksi noin 110 miljoonaa euroa eli koko vuoden tuotoiksi tulisi noin 325 miljoonaa euroa.

Ifin ja Mandatumin osalta tein ennusteen niin, että koko tilikauden tuotoiksi näille tulisi 800 miljoonaa euroa (alkuvuonna 508 M EUR).

Koko konsernin sijoitustoiminnan tuotoiksi tulisi 1,1 miljardia euroa (2017: 1,1 Mrd EUR).

Konsernin liikevaihto

Huomioiden muut tuotot, niin koko konsernin liikevaihtoennusteeksi sain 9,1 – 9,2 miljardia euroa, mihin sijoitustoiminnan tuottojen arvioinnin haastavuus tuo lisäepävarmuutta.

Tulos ennen veroja ennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna tulos ennen veroja laskettuna liikevaihdosta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 9 120 2 196 2 013 2 400 2 511 6 956 2 011 1 278 1 513 2 154
Korvauskulut -5 050 -1 257 -1 213 -1 264 -1 316 -4 023 -1 214 -879 -902 -1 028
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -1 080 -187 -62 -271 -560 -603 -88 149 -66 -598
Muut kulut -860 -262 -249 -158 -191 154 -272 632 -109 -97
Tulos ennen veroja 2 130 490 489 707 444 2 484 437 1 180 436 431
Verot -320 -73 -76 -101 -70 -243 -72 -59 -61 -51
Vähemmistön osuus -100 -24 -28 -21 -27 -23 -23 0
Nettotulos 1 710 393 385 585 347 2 218 342 1 121 375 380

Lähestyin tulos ennen veroja ennustetta oleellisten kulujen eli vakuutuskorvausten kulujen, vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutosten sekä muiden kulujen kautta.

Korvauskulut

If:n ja Mandatumin korvauskulut nousivat vuonna 2017 noin +2,8 prosenttia. Nyt Q1-Q3/2018 korvauskulut ovat olleet noin +3,5 prosentin nousussa, missä Q2:n kulut nousivat +6 prosenttia ja Q3:n +4,9. Näistä Q2:n ja Q3:n kovista nousuista huolimatta arvioin, että Q4:n kulut olisivat vain +1,5 prosenttia viimevuotista korkeampia.

Tämä siitä syystä, että Q4/2017 Mandatumin kulut olivat 50 – 100 miljoonaa euroa Q2/2017 ja Q3/2017 korkeampia. Jos kulut pysyvät tänä vuonna ennallaan ja If jatkaa noin 10 – 20 miljoonan euron kulukasvuaan, niin silloin Q4:n kulut nousisivat vain +1,5 prosenttia.

Topdanmarkin korvauskulut ovat viimeisen 12 kuukauden ajalta olleet 1,2 miljardia euroa eli noin 300 miljoonaa euroa per kvartaali. Tein tätä lukemaa käyttäen Q4:n kvartaaliennusteet.

Näin koko Sammon korvauskulut nousisivat 4,0 miljardista noin 5,0 – 5,1 miljardiin euroon vuonna 2018.

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksen ennustaminen on arpapeliä. Vuonna 2017 If:n ja Mandatumin velkojen muutokset olivat noin 440 miljoonaa euroa (2016: 470 M EUR). Tästä Mandatumin osuus on ollut merkittävin eli noin 85 prosentin luokkaa. Nyt Q1-Q3:llä Mandatumin velkojen muutos oli +114 miljoonaa euroa voitollinen, jonka johdosta arvioin, että vuoden 2018 velkojen muutokset ovat näillä kahdella yhtiöllä yhteensä noin -60 miljoonan euron tasolla.

Topdanmarkin kohdalla velkojen muutokset ovat olleet 12 viime kuukauden aikana 934 miljoonaa euroa. Tämä olisi keskimäärin noin 230 miljoonaa euroa per kvartaali. Jos Q4:n ennusteen tekee tällä luvulla, niin silloin Topdanmarkin tilikauden 2018 ennuste olisi -1,0 miljardia euroa.

Näillä luvuilla tilikauden 2018 Sammon vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutokseksi tulisi noin -1,1 miljardia euroa.

Muut kulut

If:n ja Mandatumin muut kulut olivat vuonna 2017 noin -1,12 miljardia euroa ja pienellä inflaatiolla korjattuna ennuste vuodelle 2018 on -1,11 miljardia euroa. Topdanmarkin viimeisen 12 kk:n kulut ovat olleet noin -387 miljoonaa euroa, joten arvioin tässä, että Topdanmark tuo noin -0,35 – 0,40 miljardin euron lisän kuluihin. Näiden kolmen yrityksen kulut olisivat noin -1,5 miljardia euroa. Lisäksi, muut kulut -erään on sisältynyt Nordean ja muiden omistusyhteisöjen tuottoja, joten arvioin näiden olevan noin +0,63 miljardia euroa (2017: +0,58 Mrd EUR).

Muiden kulujen arvioin olevan vuonna 2018 noin -0,86 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja

Kun edellä mainitut kulut lasketaan yhteen, niin kuluennusteeksi saadaan karkeasti noin -6,99 miljardia euroa. Ja tämän kun vähentää arvioidusta liikevaihdosta (9,12 Mrd EUR), niin saadaan tilikauden 2018 tulos ennen veroja ennusteeksi noin 2,13 miljardia euroa.

Koska sekä liikevaihtoon (sijoitustoiminnan tuotot) ja kuluihin (vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos) liittyy epävarmuutta, niin tulos ennen veroja ennusteenani on 2,05 – 2,15 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa on esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Verojen arvioin olevan noin -320 miljoonaa, kun ne vuonna 2017 olivat -243 miljoonaa euroa (2016: -221 M EUR). Vähemmistön osuus huomioiden (-100 M EUR) sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi noin 1,65 – 1,75 miljardia euroa.

Topdanmarkin kirjanpidollinen muutos tytäryhtiöksi toi noin 706 miljoonan euron kertaluontoisen lisän tilikauden 2017 tulokseen. Ilman tätä muutosta tilikauden 2017 tulos olisi ollut 1,5 miljardia euroa. Tähän nähden ennustamani tulos kasvaisi noin +10 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • If:n ja Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde on ollut erinomaisella tasolla jo useamman vuoden ajan. Miten tämä kulusuhde kehittyy lähivuosien aikana?

Kuten edellä jo todettiin, niin liikevaihdon tasoon vaikuttaa sijoitustoiminnan nettotuottojen heilahtelut tilikausien välillä. Lähestyin liikevaihtoa siitä ajatuksesta, että sijoitustoiminnan tuotot olisivat noin 1,0 – 1,2 miljardia euroa ja vakuutusmaksutulo nousisi noin 8,1 – 8,3 miljardiin euroon.

Korvauskulujen arvioin nousevan noin +4 prosenttia vuodelle 2019 ja noin +2 prosenttia vuodelle 2020. Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutoksien arviointi on myös haastavaa, joten arvioin näiden nousevan maltillisesti ja seuraavan liikevaihtoon sisältyvän sijoitustoiminnan tuottojen kehitystä. Muiden kulujen arvioin olevan noin 850 – 900 miljoonaa euroa.

Veroasteena käytin 16,5 prosentin veroa.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 9 400 9 200 2 250 2 050 2 300 2 600
Muutos (%) 2,2% 0,9% 2,5% 1,8% -4,2% 3,5%
Korvauskulut -5 350 -5 250 -1 300 -1 300 -1 300 -1 350
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -1 175 -1 150 -150 -150 -250 -600
Muut kulut -875 -850 -225 -225 -200 -200
Tulos ennen veroja 2 000 1 950 575 375 550 450
Verot -325 -325 -100 -75 -50 -100
Vähemmistön osuus -75 -75 -25 -20 -15 -15
Nettotulos 1 600 1 550 450 280 485 335

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset