Sampo: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 17.3.2020

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista ja osinkosivulta, missä on lisätietoa osingoista https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-tiedot/osinko/

sampo-osinkohistoria-q42019b

Kaaviossa ei ole huomioitu Sammon vuonna 2019 maksamaa ylimääräistä osinkoa, joka maksettiin Nordean osakkeina.

Sammon osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta – satunnaiset erät poislukien.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 2,20 euroa ja se irtoaa 24.4.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Sammon osinko on viime vuosien aikana irronnut huhtikuun 20 – 30 päivän aikoihin (viimeksi 24.4.2020).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
  • Osingoissa on huomioitu merkittävimmät osakemäärien muutokset (splitit)
  • Vuoden 2001 osinko (1,60 euroa) koostui 0,80 euron perusosingosta ja 0,80 lisäosingosta.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Osinko
2020e
2020 2,20 -22,8% 2,20
2019 2,85 9,6% 2,85
2018 2,60 13,0% 2,60
2017 2,30 7,0% 2,30
2016 2,15 10,3% 2,15
2015 1,95 18,2% 1,95
2014 1,65 22,2% 1,65
2013 1,35 12,5% 1,35
2012 1,20 4,3% 1,20
2011 1,15 15,0% 1,15
2010 1,00 25,0% 1,00
2009 0,80 -33,3% 0,80
2008 1,20 0,0% 1,20
2007 1,20 100,0% 1,20
2006 0,60 200,0% 0,60
2005 0,20 -86,7% 0,20
2004 1,50 328,6% 1,50
2003 0,35 -53,3% 0,35
2002 0,75 -53,1% 0,75
2001 1,60 226,5% 0,80 0,80
2000 0,49 0,49

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus