Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 5.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on vajaan 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SAMPO Ennuste
Osake (EUR, 5.8.20) 31,00 Osinko (EUR, 12 kk) 1,70
Markkina-arvo (Mrd EUR) 17,22 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (mEUR) 9 250 -18,3% Osinko/EPS 74% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 1 225 -0,9% Osinko/FCF 144% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 38,65 +24,7%
EPS 2,21
P/E 14,1
ROE 9,8%
P/B 1,38 ROI 7,5%

Huomioita

Q2/2020 tulosraportin huomion varasti Sammon tekemä ostotarjous brittiläisestä moottoriajoneuvovakuuttajasta Hastings Group Holdingista. Sammon osuus ostohinnasta olisi 1,29 miljardia euroa, jonka rahoittamiseen Sampo käyttäisi noin 1 miljardin euron hybridilainaa sekä kassavaroja.

Sammon osakkeen arvoksi sain 38,65 euroa, missä olisi noin 25 prosentin nousuvara (osake 31,00 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): sampo-2020-08-05.pdf

sampo-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Yrityksen tulosraportit, esitykset
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat
Sammon IR-blogi

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (sampo-2020-08-05.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 5.8.20) 31,00 38,91 38,41 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72
Lkm (000) 555 352 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 17,22 21,61 21,33 25,65 23,85 26,32 20,19 20,00
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
If 4 700 4 737 4 584 4 600 4 491 4 710 4 844 4956
Topdanmark 3 025 3 717 2 232 606
Mandatum 1 450 2 886 1 260 1 752 1 773 1 794 1 650 1636
Muut 75 -16 -28 -2 -11 63 -19 -3
YHTEENSÄ 9 250 11 324 8 048 6 956 6 253 6 567 6 475 6 589
NETTOTULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
If 700 692 661 637 646 765 740 748
Topdanmark 400 185 156 836 59
Mandatum 160 222 360 185 168 144 133 119
Muut -35 138 602 580 777 748 667 585
YHTEENSÄ 1 225 1 237 1 779 2 238 1 650 1 657 1 540 1 452
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
If 14,9% 14,6% 14,4% 13,8% 14,4% 16,2% 15,3% 15,1%
Topdanmark 13,2% 5,0% 7,0% 138,0%
Mandatum 11,0% 7,7% 28,6% 10,6% 9,5% 8,0% 8,1% 7,3%
YHTEENSÄ 13,2% 10,9% 22,1% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 525 4 754 9 250 11 324 8 047 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591
Liiketulos 400 466 1 337 1 389 1 465 1 117 1 052 1 163 1 053 1 040
Nettotulos 380 469 1 225 1 237 1 777 2 239 1 650 1 656 1 539 1 452
Marginaali 15,0% 9,9% 13,2% 10,9% 22,1% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0%
EPS 0,68 0,84 2,21 2,23 3,20 4,00 2,95 2,96 2,75 2,59
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 587 2 677 2 361 2 734 2 585 1 997 2 074 785
Liikearvo 1 471 1 471 1 454 1 476 679 547 535 585
Muut varat 48 455 47 791 45 525 45 090 34 691 33 095 32 141 31 206
Varat yhteensä 51 513 51 939 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 576
Oma pääoma 11 845 11 908 12 386 12 848 11 934 11 411 10 924 10 643
Vähemmistö 663 635 628 660 0 0 0 0
Korolliset velat 5 505 5 194 4 711 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193
Muut vastuut 33 500 34 202 31 615 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740
Pääomat yhteensä 51 513 51 939 49 340 49 300 37 955 35 639 34 750 32 576
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 555 1 530 -190 1 267 195 323 1 660 230
Investoinnit: Capex 285 -64 -33 -12 -13 -8 -15 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 840 1 466 -223 1 255 182 315 1 645 219
Investoinnit: Muut -987 594 439 546 356 591 391 371
Investointien jälkeen -147 2 060 216 1 801 538 906 2 036 590
Rahoitus: Voitonjako -833 -1 588 -1 444 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747
Rahoitus: Muut -294 -151 873 -353 1 270 80 188 -92
Rahavarojen muutos -1 274 321 -355 162 616 -93 1 311 -249
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,70 1,50 2,85 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,70 1,50 2,85 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65
Osinkotuotto 5,5% 3,9% 7,4% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6%
Osinko/nettotulos 77,1% 67,3% 89,1% 65,0% 78,1% 72,7% 71,0% 63,6%
Osinko/FCF 112,4% 56,8% -709,8% 116,0% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 10,6 13,1 12,7 16,3 17,0
PE (3v) 12,2 12,3 11,3 13,9 14,8 17,0 13,8 15,4
PE 14,1 17,5 12,0 11,5 14,5 15,9 13,1 13,8
EV (mEUR) 21 24 24 27 25 27 21 21
EV/EBIT 15,8 17,4 16,2 23,8 23,9 23,0 19,5 20,6
Oma pääoma/osake 22,52 22,59 23,43 24,12 21,31 20,38 19,51 19,01
P/B 1,38 1,72 1,64 1,90 2,00 2,31 1,85 1,88
ROE 9,8% 9,7% 13,4% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,1%
ROI 7,5% 7,8% 8,4% 6,8% 7,1% 8,6% 8,0% 8,2%
Omavaraisuusaste 24,3% 24,1% 26,4% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7%
Gearing 31,3% 20,1% 18,1% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% 13,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus