Sampo sijoituskohteena

Päivitetty 9.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (9.5.2018)43,85 EURMarkkina-arvo24,4 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk2,80 EUR Osinkotuotto6,4 %
Liikevaihto 2018e9 000 M EUR (+29,4 %)Nettotulos 2018e1 600 M EUR (-28,5 %)
PE15,2ROE11,9 %

Sampo on ns. holding-yhtiö, joka toimii tytäryhtiöidensä If:n, Topdanmarkin ja Mandatum Life:n kautta. Lisäksi Sammolla on yli 20 prosentin omistusosuus Nordeasta. (lisää yritysesittelyssä).

SAMPO9.5.2018 | 43,85 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevaa arvolukua laskee heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sammon pisteet ovat todella hyvät.

Sammon tuloksentekokyky on hyvällä tasolla. Vaikka lähiaikojen kehitys voi polkea paikallaan, niin yritys vaikuttaa varsin vakaalta. Markkinaheilahtelujen aikana sijoittaja voi saada Sampoa varsin alhaiseen hintaan.

Osinkosijoittajaa kiinnostaa Sammon nouseva osinkotrendi sekä nykyinen noin 6,4 prosentin osinkotuotto ennustetulle kevään 2019 osingolle (2,80 EUR). Lisäksi Topdanmarkin osingonmaksun alkaminen tukee Sammon osinkovirtaa.

Talousmentor-salkussa on Sammon osakkeita.

Tilikausi 2018

Sammon Q1/2018

 • Liikevaihto: 2 511 M EUR (2 154 M EUR / +16,6 %)
 • Nettotulos (raportoitu): 375 M EUR (378 M EUR / -0,8 %)
 • EPS (omistajille): 0,63 EUR (0,68 EUR)
 • If:n yhdistetty kulusuhde: 86,5 % (87,4 %)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Sampo totesi Q1/2018-tulosraportissa, että ”Vakuutustekninen tulos pysyi erittäin vahvalla tasolla, mutta sijoitusmarkkinoiden ja Ruotsin kruunun heikkous painoivat selvästi markkina-arvoin laskettavaa tulosta.”

Vakuutusmaksutulo nousi lähes +830 miljoonaa euroa ja oli 2,6 miljardia (Q1/2017: 1,8 Mrd EUR). Tätä nousua selittää Topdanmarkin tuoma +837 miljoonan euron lisä. Aiemmin Topdanmarkista kirjattiin vain erä ”osuus osakkuusyrityksen voitoista”.

Jos Topdanmarkin oikaisee pois, niin liikevaihto olisi laskenut selvästi. Tätä laskua selittää sijoitustoiminnan nettotuottojen valahtaminen -95 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun vuosi sitten voittoa tuli +374 miljoonaa euroa. Tämä muutos johtui Mandatum:n -0,7 prosenttia tappiollisesta sijoitustoiminnasta (Q1/2017: +2,6 %).

Nettotulos oli edellisvuoden tasolla. If:n, Topdanmarkin ja Mandatumin voitot kasvoivat, mutta omistusyhteisö-segmentin (mihin Nordea kuuluu) laskivat. Tässäkin merkittävin tekijä oli sijoitustoiminnan nettotuottojen kääntyminen -41 miljoonaa euroa tappiolliseksi (Q1/2017: +17 M EUR).

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 86,5 prosentissa (87,4 %). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 83,7 prosentissa. Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Mandatum ilmoitti, että vakuutuskannan myynti Danskelle ei toteudukaan (vielä ehdollinen), vaan yhteistyötä jatketaan. Mandatum saa Danskelta 197 miljoonan euron kauppahinnan, mikä ylläpitää Mandatumin osingonmaksukykyä Sammon suuntaan.

Osinko

Sampo on vuoden 2018 aikana saanut tytäryhtiöiltään osinkoja seuraavasti

 • Mandatum: 150 M EUR
 • Nordea: 585 M EUR
 • Topdanmark: 107 M EUR
 • If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.

Yhteensä siis 842 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 If maksoi osinkoja 620 miljoonaa euroa, joten jos tämä taso pitää tai nousee hieman, niin Sammon saamat kokonaisosingot vuonna 2018 olisivat noin 1,5 miljardia euroa.

Keväällä 2018 Sampo maksoi osinkoja 1,4 miljardia euroa, joten se, mikä tuli osinkoina sisään, niin se maksettiin ulos.

Mitenkäs kevät 2019 ja sen osinko?

Nyt osinko oli 2,60 euroa ja arviona on, että ensi keväänä osinko nousisi 2,80 euroon. Tämä tarkoittaisi 1,56 miljardin euron osinkoa eli noin 110 miljoonaa euroa enemmän kuin keväällä 2018.

Tämä voitaisiin kattaa esimerkiksi

 • Nordea: +10 – 15 M EUR (0,68 -> 0,69…0,70 EUR)
 • Mandatum: +50 M EUR
 • Topdanmark: +5 – 10 M EUR (19 -> 20 DKK)
 • If: +40 M EUR

Tuosta tulisi juurikin noin +100-115 miljoonaa euroa. Sammolla itsellään on noin 0,5 miljardia euroa käteistä (kun kevään 2018 osingot on maksettu pois), joten osingon voi odottaa nousevan lähivuosinakin.

Oheisessa kuvassa on tytäryhtiöiden tilittämät osingot viimeisen 10 vuoden ajalta.

Sampo-ja-saadut-osingot
Kuva: http://www.sampo.com/globalassets/arkisto/taloudelliset-raportit/2018/sampo_q1_2018_supplementary_info.pdf

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Segmentit

Sampolla on neljä segmenttiä eli If, Topdanmark, Mandatum Life sekä omistuyhteisö (Nordea).

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life on finanssiyhtiö, joka tarjoaa varainhoidon sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Topdanmark toimii Tanskassa ja on siellä toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Sampo omistaa Nordeasta yli 20 prosentin osuuden.

Sammon tukijalat ovat If ja Nordea, joiden osuus nettotuloksesta on yhteensä noin 90 prosenttia. Molemmissa yhtiöissä on menossa mittavat digitalisaatio-hankkeet, joiden hyödyistä päästään nauttimaan vasta muutaman vuoden kuluttua – ellei IT-hankkeiden varsin yleiset viivästymiset sotke kuvioita.

Oheisessa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset. HUOM! Topdanmarkin lukujen kohdalla joudutaan odottamaan Sammon julkaisemaa vertailutietoa taikka tilikauden 2017 tilinpäätöstä.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
If 4 750 4 600 4 491 4 710 4 844
Topdanmark 2 750 606
Mandatum 1 500 1 752 1 773 1 794 1 650
Omistusyhteisö 50 28 53 94 44
Muut -50 -30 -64 -31 -63
YHTEENSÄ 9 000 6 956 6 253 6 567 6 475
NETTOTULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
If 675 637 646 765 740
Topdanmark 160 836 59
Mandatum 205 185 168 144 133
Omistusyhteisö * 550 576 777 749 669
Muut 10 4 0 -1 -2
YHTEENSÄ 1 600 2 238 1 650 1 657 1 540

If

Segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2013 alkaen. Tätä laskua selittää vakuutusmaksutulon sekä sijoitustoiminnan tulojen lasku korkojen alenemisen seurauksena.

If:llä on noin 11,6 miljardin euron sijoitusomaisuus, josta noin 88 prosenttia on sijoitettuna korkosijoituksiin. Korkotason lähestyessä nollaa, myös näiden tuottojen euromäärät pienenevät vastaavasti.

If:n yhdistetty kulusuhde Q1/2018 oli 86,5 prosenttia (Q1/2017: 87,4 %). Kauden voitto nousi 150 miljoonaan euroon (139 M EUR) ja tähän vaikutti mm. korvauskulujen lasku.

Topdanmark

Topdanmark:sta luotiin oma segmentti Q3/2017 raportin yhteydessä, ja tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa tarkempia vertailutietoja.

Q1/2018 yhdistetty kulusuhde oli If:n tapaan korkealla eli 83,7 prosentissa. Tuotot nousivat 60 miljoonaan euroon (21 M EUR).

Mandatum Life

Henkivakuutus-segmentin liikevaihto on ollut hienoisessa nousussa viime vuosien aikana. Myös tämän segmentin liikevaihtoa ja tulosta heilauttelee sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut sekä nykyinen, varsin pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi.

Mandatumin Q1/2018 tuottoja laski sijoitustoiminnan kääntyminen -0,7 prosenttia tappiolliseksi ja tappiota tuli -19 miljoonaa euroa. Vuosi sitten voittoa tuli +309 miljoonaa euroa, joten muutos oli merkittävä. Toisaalta sopimusvelkojen muutos meni toiseen suuntaan. Nyt tämä toi +223 miljoonan euron hyödyn, kun vuosi sitten se tuotti -126 miljoonaa euroa tappiota. Näin segmentin Q1 tulos parani ja oli 73 miljoonaa euroa (44 M EUR).

Taloudelliset tavoitteet

If:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE eli oman pääoman tuotto yli 17,5 prosentissa ja yhdistetty kulusuhde alle 95 prosentin tason. Tilikaudella 2017 ROE oli 21,3 prosenttia (2016: 25,3 %) ja yhdistetty kulusuhde oli 85,3 prosenttia (2015: 85,4 %). Eli If tekee loistavaa työtä.

Mandatum Life:n taloudellisena tavoitteena on pitää ROE yli 17,5 prosentissa. Tähän ei tilikaudella 2017 päästy, sillä ROE oli 13,3 prosenttia (2016: 15,9 %).

Sampo-konsernin osinkostrategiana on maksaa osinkona yli 50 prosenttia nettotuloksesta.

Tuloksen kehitys

Sammon liikevaihto on ollut noin 6,5 miljardin euron tuntumassa jo monena vuotena peräkkäin. Yleisesti ottaen liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää suurelta osin alhainen korkokanta, sillä If:n 11,6 miljardin euron sijoitusomaisuudesta 88 prosenttia oli korkosijoituksissa. Vastaavasti Mandatumilla sijoitusomaisuus oli 6,0 miljardia ja tästä noin 57 prosenttia oli korkosijoituksissa.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi lupaavasti 6 955 miljoonaan euroon.

sampo-tuloslaskelma-q12018

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan olleet nousussa eli siinä mielessä toiminta on tehostunut varsin hyvin. Vuonna 2013 nettotulosmarginaali oli 22,0 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 26,4 prosenttia. Topdanmarkin muuttuminen tytäryhtiöksi muuttaa marginaalilaskelmaa siltä osin, että nyt Topdanmarkin liikevaihto sisältyy Sampon tuloslaskelmaan. Näin marginaali pienenee ja oli vuonna 2017 oikaistun tuloksen perusteella noin 22,0 prosenttia.

Topdanmarkin kirjanpidollinen muutos tytäryhtiöksi toi noin 706 miljoonan euron kertaluontoisen lisän tilikauden 2017 tulokseen. Ilman tätä muutosta tilikauden 2017 tulos olisi ollut 1,5 miljardia euroa.

Topdanmark nostaa myös tilikauden 2018 ennustetun liikevaihdon noin 9,0 miljardiin euroon (2017: 7,0 Mrd EUR), sillä nyt se tuo myös oman lisänsä liikevaihtoon. Tilikauden tuloksen odotetaan olevan noin 1,60 – 1,75 miljardissa eurossa.

Tase

Sammon tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän ja korollista velkaa on noin 4,3 miljardia euroa. Käteistä yhtiöllä on paljon eli noin 3,8 miljardia euroa ennen taseen oikaisuja. Mutta tästä maksetaan kohta 1,4 miljardin osingot, mutta kassaan jää tämäkin jälkeen 2,4 miljardia euroa.

Myös oma pääoma on vahvassa kasvutrendissä ja se oli noin 13,4 miljardia euroa (sisältäen 0,7 Mrd EUR vähemmistön osuutta).

sampo-velkaisuus-q12018

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2016 mm. siitä syystä, että Sampo hankki Topdanmarkin osakkeita 400 miljoonalla eurolla sekä yhtiön järjestellessä lainojaan.

Osinko

Sammon osinko on noussut 10 vuotta peräjälkeen. Vuonna 2008 osinko oli 0,80 euroa, kun kevään 2018 osinko oli 2,60 euroa. Eli osinko on noussut keskimäärin noin 12,5 prosenttia vuodessa.

sampo-osinko-q12018

Kevään 2019 osinkoennusteena on 2,80 euroa, jonka tasoa pohdittiin aiemmin kirjoituksessa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (43,85 EUR) noin 6,4 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Sammon osakkeen 1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut luvut ovat 13,3 – 15,2x välillä, mitkä indikoisivat varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

sampo-roe-roi-q12018

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin hyvä eli yli 14 prosentissa jo vuodesta 2013 alkaen. Myös finanssiyhtiöille tärkeä Solvenssi II -säännöstön (standardikaavan) mukainen vakavaraisuussuhde oli Q1/2018 lopussa 146 prosenttia (2017: 154 %).

If:n yhdistetty kulusuhde on ollut viimeisten vuosien aikana erinomaisella tasolla. Sammon asettama tavoite on alle 95 prosenttia ja parin viime aikana se on ollut 85 prosentissa eli reippaasti alle tavoitetason.

Nordea

Sampo omistaa 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Koska Sammon omistus jakautuu 555 miljoonaan osakkeeseen, niin ostamalla yhden 43,85 euron arvoisen Sammon osakkeen, niin samalla välillisesti omistat noin 1,55 kpl 8,60 euron arvoista Nordean osaketta.

Jos Nordean osakkeen hinta nousee pörssissä 1,00 euroa, niin Sammon osakkeen hinta pitäisi nousta vastaavasti 1,55 euroa. Tai jos Nordea maksaa 0,68 euron osingon, niin laskennallisesti ja välillisesti se tarkoittaisi noin 1,05 euroa Sammon osakkeenomistajalle.

Nämä esimerkit nostavat hyvin esiin sen, miksi Nordean hyvä kehitys siivittää myös Sampoa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 225) ja osingon maksuilla (-1 444). Oikaisu on yhteensä -219 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (9.5.2018) 43,85 45,80 42,59 47,00 36,06 35,72 24,34 19,17
Lkm (000) 555 352 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,35 25,44 23,85 26,32 20,19 20,00 13,63 10,74
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 250 2 511 9 000 6 955 6 252 6 566 6 474 6 591 6 415 5 342
Liikevoitto 500 452 1 900 1 653 1 052 1 163 1 053 1 040 992 769
Nettotulos 450 375 1 600 2 239 1 650 1 656 1 540 1 452 1 404 1 039
Marginaali 20,0% 14,9% 17,8% 32,2% 26,4% 25,2% 23,8% 22,0% 21,9% 19,4%
EPS 0,81 0,68 2,88 4,03 2,95 2,96 2,75 2,59 2,51 1,86
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 651 2 734 2 585 1 997 2 074 2 461 2 763 2 231
Liikearvo 1 476 1 476 679 700 688 720 738 717
Muut varat 45 265 45 090 34 691 32 942 31 988 29 396 28 543 27 159
Tase yhteensä 50 392 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107
Oma pääoma 12 666 12 848 11 934 11 411 10 924 10 644 10 112 8 920
Vähemmistö 686 660 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 238 3 649 3 847 2 375 2 423 2 193 2 378 2 768
Muut vastuut 32 802 32 143 22 174 21 853 21 403 19 740 19 554 18 419
Tase yhteensä 50 392 49 300 37 955 35 639 34 750 32 577 32 044 30 107
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 000 1 254 195 323 1 660 230 1 092 106
Investoinnit: Capex -15 -13 -8 -15 -11 -16 -17
Vapaa rahavirta (FCF) 985 1 254 182 315 1 645 219 1 076 89
Investoinnit: Muut 550 534 356 590 392 371 231 -119
Investointien jälkeen 1 535 1 788 538 905 2 037 590 1 307 -30
Rahoitus: Voitonjako -1 450 -1 286 -1 192 -1 079 -913 -747 -663 -661
Rahoitus: Muut 0 -353 1 270 80 188 -92 -182 736
Rahavarojen muutos 85 149 616 -94 1 312 -249 462 45
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,800 2,600 2,300 2,150 1,950 1,650 1,350 1,200
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,80 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65 1,35 1,20
Osinkotuotto 6,4% 5,7% 5,4% 4,6% 5,4% 4,6% 5,5% 6,3%
Osinko/nettotulos 97,2% 64,5% 78,1% 72,7% 70,9% 63,6% 53,8% 64,7%
Osinko/FCF 157,9% 115,1% 707,7% 382,2% 66,4% 421,9% 70,3% 755,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,8 16,2 17,0 20,9 18,0 18,6
PE (3v) 13,3 13,8 14,8 17,0 13,8 15,4 11,5 11,6
PE 15,2 11,4 14,5 15,9 13,1 13,8 9,7 10,3
Oma pääoma/osake 24,04 24,32 21,31 20,38 19,51 19,01 18,06 15,93
P/B 1,82 1,88 2,00 2,31 1,85 1,88 1,35 1,20
ROE 11,9% 17,6% 14,1% 14,8% 14,3% 14,0% 14,8% 11,7%
ROI 10,9% 10,0% 7,1% 8,6% 8,0% 8,2% 8,2% 6,8%
Omavaraisuusaste 26,5% 27,4% 31,4% 32,0% 31,4% 32,7% 31,6% 29,6%
Gearing 4,4% 6,8% 10,6% 3,3% 3,2% -2,5% -3,8% 6,0%
Vakavaraisuussuhde 146,0% 154,0% 154,0% 145,0% 187,4% 184,4% 170,9% 138,6%
Yhdistetty kulusuhde 86,5% 85,3% 84,4% 85,4% 87,7% 88,1% 88,9% 92,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset