Sanoma: Arvonmääritys

Päivitetty 25.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 25.7.2019: 8,90 euroa

Laskennan parametrit

Sanoma on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Sanoma: Ennusteet).

Q2-raportissa omasta pääomasta oli kirjattu kummatkin vuonna 2019 maksettavat osingot taseen muihin vastuihin. Palautin syksyllä maksettavan osingon omaan pääomaan ja merkitsin osingon ensimmäisen osan maksetuksi.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 125,0 57,3 67,7
EPS 0,768 0,352 0,416
Osinko 0,450 0,250 0,200
Oma pääoma 612,0
Oma pääoma/osake 3,758

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,70x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,15%   3,0% + 0,70*4,5% + 0,0%
Osakkeita 162 850   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -4,18%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,41%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 67,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,53%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,15 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,15 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,15 %).

sanoma-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 8,25 10,87 8,49 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90
Nettotulos 111,0 -163,0 124,0 125,0 119,8 114,8 110,0 105,4
Muutos % -177,6% -246,8% -176,1% 0,8% -4,2% -4,2% -4,2% -4,2%
EPS 0,68 -1,00 0,76 0,77 0,74 0,70 0,68 0,65
PE 12,1 11,2 11,6 12,1 12,6 13,2 13,8
Osinko 0,20 0,35 0,45 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44
Osinkotuotto 2,4% 3,2% 5,3% 5,8% 5,5% 5,3% 5,1% 5,0%
Oma pääoma 6,18 3,41 3,75 3,97 4,19 4,41 4,61 4,80
P/B 1,33 3,18 2,27 2,24 2,12 2,02 1,93 1,85
ROE 11,5% -20,9% 21,3% 19,9% 18,0% 16,4% 15,0% 13,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (8,90 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,15 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 125 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 120 ja 115 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Sanomalla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset