Sanoma: Arvonmääritys

Päivitetty 11.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Sanoma poistuu Talousmentor-yritysanalyyseistä. Yhtiö myy Hollannin liiketoimintonsa sekä ilmoitti ostavansa Alma Median alueelliset sanomalehdet. Näiden muutosten jälkeen Sanoma on täysin erilainen yhtiö, joten historiallisten tietojen käsittely ei ole mielekästä.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Yritysjärjestely

HUOM! Sanoma tiedotti 10.12.2019, että se myy Sanoma Media Netherlandsin noin 460 miljoonalla eurolla. Kauppa toteutunee Q3/2020 aikana.  Myytävän liiketoiminnon edellisen 12 kk:n

  • liikevaihto: 360 M EUR
  • liiketulos: 69 M EUR

Koska myytävän liiketoiminnon osuus liikevaihdosta (25 – 30 %) ja liiketuloksesta (40 %) on merkittävä, niin tällä sivulla esitettyyn arvonmääritykseen tulee suhtautua varauksella.

Linkki Sanoma tiedotteeseen

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 11.1.2020: 10,67 euroa

Laskennan parametrit

Sanoma on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Sanoma: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 112,7 115 -2,3
EPS 0,692 0,706 -0,014
Osinko 0,450 0,450 0,000
Oma pääoma 641,2
Oma pääoma/osake 3,936

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,50 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 6,00 prosenttia.  (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (11.1.2020) 10,67   EUR
Tuottovaatimus 6,50 %   0,5%+1,0*6,0%+0,0%
Osakkeita 162 906   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 0,08 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,13 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 68,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,47 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,5 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,5 %).

sanoma-kaanteinenarvonmaaritys-q32019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 8,25 10,87 8,49 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67
Nettotulos 110,8 -162,6 124,3 112,7 112,8 112,9 113,0 113,0
Muutos% -177,7% -246,8% -176,4% -9,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
EPS 0,68 -1,00 0,76 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
P/E 12,1 11,2 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
Osinko 0,10 0,20 0,35 0,45 0,47 0,47 0,47 0,47
Osinkotuotto 1,2% 1,8% 4,1% 4,2% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%
Oma pääoma 6,12 3,37 3,73 3,94 3,92 4,14 4,37 4,59
P/B 1,35 3,23 2,28 2,71 2,72 2,57 2,44 2,33
ROE 12,0% -38,8% 21,7% 9,0% 8,8% 8,6% 8,1% 7,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (10,67 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 112,7 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 112,8 ja 112,9 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tai vaakatasoon etenevä tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Sanomalla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus