Sanoma: Ennusteet

Päivitetty 29.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Sanoma raportoi Q4/2018 tuloksensa keskiviikkona 6.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sanoma-kvartaalituloslaskelma-q32018

Q4:n ennustettu nettotulos on 1,1 miljoonaa euroa, joka ei juuri ponnahda esiin oheisessa kaaviossa.

Näkymät tilikaudelle 2018

Sanoma arvioi, että

 • rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto on pienempi kuin vuonna 2017
 • operatiivinen liikevoittoprosentti on yli 14 prosenttia

Yhtiö kertoo, että

Pääasiallinen syy parempiin vuoden 2018 näkymiin on Sanoma Media Netherlandsin ja Sanoma Learningin liiketoiminnan ja kannattavuuden hyvä kehitys Sanoma Media Finlandin kehityksen ollessa vakaata.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Sanoma jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

 • Media Finland: segmentti on suomen johtava mediatalo ja sen lehtiä ja palveluita ovat mm. Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aku Ankka, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Oikotie. Yhtiö tavoittaa päivittäin lähes kaikki suomalaiset.
 • Media Netherlands: segmentti käsittää Hollannin kuluttajamediatoiminnot, sisustuslehtiliiketoiminnot Belgiassa ja Aldipress-lehtijakeluyhtiön. Segmentti tavoittaa kuukausittain yli 12 miljoonaa kuluttajaa.
 • Learning: segmentti on Euroopan johtaviin lukeutuva oppimisen yhtiö, jonka ratkaisuja käyttää noin 10 miljoonaa oppilasta ja miljoona opettajaa. Sillä on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Puolassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Sanoma: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Media Finland 585,0 151,1 150,7 146,2 137,0 570,3 150,4 131,3 144,5 144,1
Muutos (%) 2,6% 0,5% 14,8% 1,2% -4,9% -1,8% -1,3% -1,9% -3,7% -0,3%
Media Netherlands 430,0 119,8 106,0 108,4 95,8 546,4 116,9 103,9 176,1 149,5
Muutos (%) -21,3% 2,5% 2,0% -38,4% -35,9% -21,0% -40,2% -35,1% -2,6% -3,5%
Learning 305,0 31,5 136,3 108,3 28,9 318,3 38,5 145,7 97,9 36,2
Muutos (%) -4,2% -18,2% -6,5% 10,6% -20,2% 12,6% 37,5% 16,8% 0,8% 10,0%
Muut -0,0 0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
YHTEENSÄ 1 320,0 302,7 392,9 362,8 261,6 1 434,5 305,6 380,8 418,4 329,7
Muutos (%) -8,0% -0,9% 3,2% -13,3% -20,7% -7,7% -18,6% -9,0% -2,2% -0,8%

Raportoitu liikevaihto laski -10 prosenttia Q1 – Q3 aikana ja vastaavast rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski -3 prosenttia.

Media Finland -segmentin liikevaihto kääntyi kasvuun etenkin Q3:lla, jota tuki aiemmin vuonna 2018 ostettu festivaali- ja tapahtumaliiketoiminta. Digitaalinen tilausmyynti kasvoi edelleen Ruudun ja Helsingin Sanomien johdolla. Painetun median tilaus- ja mainosmyynti laski.

Media Netherlands -segmentin alkuvuoden liikevaihdon laskua selittää myydyt liiketoiminnot (tv-yhtiö SBS ja Belgian naistenlehtien tuotevalikoima).

Learning -segmentin liikevaihdon laskua selittää Puolan markkinoiden tilanne. Vuosi sitten maassa tehtiin opetussuunnitelman uudistuksia, joka nosti liikevaihtoa tuolloin. Nyt palattiin normaaliin myyntitilanteeseen.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 1 300 – 1 350 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Media Finland 65,0 13,1 19,8 20,5 11,6 71,8 8,2 13,5 30,5 19,6
Muutos (%) -9,5% 59,8% 46,7% -32,8% -40,8% 74,3% 105,0% 40,6% 74,3% 94,1%
Media Netherlands 65,0 20,3 19,1 8,7 16,9 -366,0 14,2 11,3 16,9 -408,4
Muutos (%) -117,8% 43,0% 69,0% -48,5% 17,4% -55,7% -67,7%
Learning 55,0 -22,4 53,4 42,4 -18,4 43,8 -23,7 56,1 22,8 -11,4
Muutos (%) 25,6% -4,8% 86,0% -35,1% 15,0% -64,3%
Muut -10,0 -4,0 -3,4 -0,9 -1,7 10,1 22,6 -2,2 1,5 -11,8
YHTEENSÄ 175,0 7,0 88,9 70,7 8,4 -240,3 21,3 78,7 71,7 -412,0
Muutos (%) -172,8% -67,1% 13,0% -1,4% -216,0% 2,7% -48,9%
Marginaali 13,3% 2,3% 22,6% 19,5% 3,2% -16,8% 7,0% 20,7% 17,1% -125,0%

Yhtiön tekemistä yritysjärjestelyistä johtuen lukujen vertailu on haastavaa. Sanoma kertoo kuitenkin, että operatiivinen liikevoitto kasvoi +3 prosenttia. Kasvuun vaikutti Media Netherlandsin ja Learningin kannattavuuden hyvä kehitys. Vastaava operatiivinen liikevoittomarginaali oli 17,6 prosenttia (Q1-Q3/2017: 15,3 %, oikaistu 17,1 %).

Media Finland: segmentin liikevoitto parani, mitä avitti vertailukaudella tehty -6 miljoonan euron alaskirjaus (jääkiekon SM-liigan televisiointioikeudet). Myös ostettu festivaali- ja tapahtumaliiketoiminta toi oman lisän segmentin tuottoihin.

Media Netherlands: segmentin tulosta paransivat alhaisemmat markkinointi-, henkilöstö- sekä muut kiinteät kulut, jotka olivat seurausta SBS:n myynnin jälkeen toteutetusta organisaation virtaviivaistamisesta.

Learning: segmentin operatiivinen liikevoitto laski hieman. Segmentissä on käynnissä liiketoiminnan muutosohjelma, jonka hyödyt yhdessä alhaisempien markkinointikulujen kanssa osittain kompensoivat alhaisemman liikevaihdon negatiivista tulosvaikutusta.

Learningin tuotoille on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä ensimmäisen ja viimeisen vuosineljänneksen ollessa tyypillisesti tappiollisia.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 160 – 180 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 175,0 7,0 88,9 70,7 8,4 -240,3 21,3 78,7 71,7 -412,0
Rahoituskulut (netto) -20,0 -6,0 -4,9 -5,8 -3,3 -23,3 -7,6 -4,6 -4,5 -6,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 1,3 0,1 0,2 0,9 0,1
Tulos ennen veroja 155,0 1,0 84,0 64,8 5,2 -262,3 13,8 74,3 68,1 -418,5
Verot -36,5 -0,2 -16,4 -18,4 -1,5 -39,2 2,2 -18,6 -21,3 -1,5
Lopeteut toiminnot 12,9 0,0 21,6 -8,7 2,2 -1,2 0,9 2,3 0,2
Vähemmistön osuus -1,4 0,3 -0,6 -0,7 -0,4 136,6 0,2 -0,4 -1,1 137,9
Nettotulos 130,0 1,1 67,0 67,3 -5,4 -162,7 15,0 56,2 48,0 -281,9

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 125 – 135 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten media- ja mainosmarkkinat kehittyvät tulevina vuosina?
 • Jatkuuko hyvä talouskehitys, joka siten tukisi yhtiön mainosmyyntiä?
 • Miten kuluttajien mediankulutustottumukset vaikuttavat Sanoman tuotteiden myyntiin? Onko kuluttajilla tarpeeksi maksuhaluja maksullisen (digilehdet, maksutelevisio yms),  sisällön hankkimiseen?
 • Millaisia yritysjärjestelyjä yhtiö tekee jatkossa? Ja millainen vaikutus niillä on liikevaihtoon ja tulokseen? Lisäksi pystyykö yhtiö saamaan kaiken potentiaalin irti järjestelyistä?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto nousee noin +1,5 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali pysyy noin 14 prosentissa

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 1 360 1 340 300 400 370 270
Muutos (%) 1,5% 1,5% -0,9% 1,8% 2,0% 3,2%
Liiketulos (ebit) 190,0 185,0 7,5 90,0 75,0 12,5
Muutos (%) 2,7% 5,7% 7,1% 1,2% 6,1% 48,8%
Marginaali 14,0% 13,8% 2,5% 22,5% 20,3% 4,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 190,0 185,0 7,5 90,0 75,0 12,5
Rahoituskulut (netto) -12,0 -14,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Tulos ennen veroja 178,0 171,0 4,0 86,5 71,5 9,0
Verot -43,0 -41,0 -1,0 -21,0 -16,5 -2,5
Nettotulos 135,0 130,0 3,0 65,5 55,0 6,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset