Sanoma: Ennusteet

Päivitetty 9.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sanoma-kvartaalituloslaskelma-q12019

Vuosien 2017 ja 2018 nettotuloksista on huomioitu jatkuvien toimintojen omistajille kuuluva osuus tulosksesta.

Näkymät tilikaudelle 2019

Sanoma arvioi vuodelle 2019, että

 • vertailukelpoinen liikevaihto on vuoden 2018 tasolla
 • operatiivinen liikevoittoprosentti on noin 15 prosenttia (2018: 15,7 %)

Yhtiö kertoo, että

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon, joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Sanoma jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

 • Media Finland: segmentti on suomen johtava mediatalo ja sen lehtiä ja palveluita ovat mm. Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aku Ankka, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Oikotie. Yhtiö tavoittaa päivittäin lähes kaikki suomalaiset.
 • Media Netherlands: segmentti käsittää Hollannin kuluttajamediatoiminnot, sisustuslehtiliiketoiminnot Belgiassa ja Aldipress-lehtijakeluyhtiön. Segmentti tavoittaa kuukausittain yli 12 miljoonaa kuluttajaa.
 • Learning: segmentti on Euroopan johtaviin lukeutuva oppimisen yhtiö, jonka ratkaisuja käyttää noin 10 miljoonaa oppilasta ja miljoona opettajaa. Sillä on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Puolassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Sanoma: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Media Finland 565,0 146,4 146,0 141,0 131,6 578,4 144,5 150,7 146,2 137,0
Muutos (%) -2,3% 1,3% -3,1% -3,6% -3,9% 1,4% -3,9% 14,8% 1,2% -4,9%
Media Netherlands 385,0 106,2 97,5 96,0 85,3 424,0 113,8 106,0 108,4 95,8
Muutos (%) -9,2% -6,7% -8,0% -11,4% -11,0% -22,4% -2,7% 2,0% -38,4% -35,9%
Learning 360,0 53,6 172,0 103,0 31,4 313,3 39,8 136,3 108,3 28,9
Muutos (%) 14,9% 34,7% 26,2% -4,9% 8,7% -1,6% 3,4% -6,5% 10,6% -20,2%
Muut 0,0 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
YHTEENSÄ 1 310,0 306,2 415,5 340,0 248,3 1 315,2 297,9 392,9 362,8 261,6
Muutos (%) -0,4% 2,8% 5,8% -6,3% -5,1% -8,3% -2,5% 3,2% -13,3% -20,7%

Q1:n liikevaihto laski -5,1 prosenttia, jota painoi myydyt liiketoimet sekä laskenut mainosmyynti.

Media Finland -segmentin liikevaihto laski -3,9 prosenttia. Digitaalisen tilausmyynnin kasvu jatkui Ruudun ja Helsingin Sanomien vauhdittamana. Mainosmyynti laski painetun mainonnan alhaisempien volyymien vuoksi markkinakehityksen mukaisesti.

Media Netherlands -segmentin liikevaihto laski -11 prosenttia. Puolet laskusta johtui yritysmyynneistä. Sanoma myi LINDA-aikakauslehden kustantajan Mood for Magazinesin. Lisäksi Hollannin lehtien ALV nousi, mikä vaikutti negatiivisesti tilausmyyntiin. Myös Hollannissa mainosmyynti laski Q1:llä.

Learning -segmentin liikevaihto nousi +8,7 prosenttia, mutta Q1 ja Q4 ovat segmentin hiljaisimmat. Liikevaihdon kasvua selittää erään suuren tilauksen saaminen jo Q1:n puolella, kun se normaalisti on tullut Q2:lla.

Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2019 olisi vuoden 2018 tasolla. Tämä arvio ei sisällä Iddinkin hankintaa, jonka on määrä toteutua Q3 aikana. Iddinkin liikevaihto vuonna 2017 oli 141 miljoonaa euroa, josta arvioin tulevan vuodelle 2019 noin +40 miljoonan euron lisän (Learning-segmentti).

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 1 300 – 1 400 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Media Finland 57,5 10,0 18,5 19,0 10,0 61,8 9,9 19,8 20,5 11,6
Muutos (%) -7,0% 1,0% -6,6% -7,3% -13,8% -13,9% 20,7% 46,7% -32,8% -40,8%
Media Netherlands 69,0 14,5 18,0 15,0 21,5 58,1 13,4 19,1 8,7 16,9
Muutos (%) 18,8% 8,2% -5,8% 72,4% 27,2% -5,6% 69,0% -48,5%
Learning 65,0 -14,8 58,0 40,0 -18,2 56,1 -20,0 52,1 42,4 -18,4
Muutos (%) 15,9% 11,3% -5,7% 27,8% -7,3% 86,0%
Muut -6,5 -2,1 -2,0 -1,0 -1,4 -7,4 -2,7 -2,1 -0,9 -1,7
YHTEENSÄ 185,0 7,6 92,5 73,0 11,9 168,6 0,6 88,9 70,7 8,4
Muutos (%) 9,7% 1166,7% 4,0% 3,3% 41,7% -170,2% -97,2% 12,8% -1,4%
Marginaali 14,1% 2,5% 22,3% 21,5% 4,8% 12,8% 0,2% 22,6% 19,5% 3,2%

Q1:n liiketulos kasvoi peräti +42 prosenttia, jota nosti saatu noin +5 miljoonan euron myyntivoitto Mood for Magazinesin myynnistä. Ilman tätä myyntivoittoa tulos olisi ollut noin 6,9 miljoonaa euroa eli tulos olisi laskenut -18 prosenttia.

Media Finland: segmentin liikevoitto laski -14 prosenttia, mitä painoi alhaisempi mainosmyynti.

Media Netherlands: segmentin tulosta nosti em. +5 miljoonan euron myyntivoitto. Ilman sitä tulos olisi ollut vertailukauden tasolla. Suhteellinen kannattavuus parani aiemmin tehdyn kustannussäästöohjelman tuomien etujen johdosta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 160 – 200 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 185,0 7,6 92,5 73,0 11,9 168,6 0,6 88,9 70,7 8,4
Rahoituskulut (netto) -20,0 -5,3 -5,0 -5,0 -4,7 -17,4 -3,4 -4,9 -5,8 -3,3
Muut kulut 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1
Tulos ennen veroja 165,0 2,4 87,5 68,0 7,1 151,2 -2,8 84,0 64,8 5,2
Verot -40,0 -0,2 -22,5 -17,5 0,2 -38,4 -2,1 -16,4 -18,4 -1,5
Lopeteut toiminnot 0,0 12,9 0,0 0,0 21,6 -8,7
Vähemmistön osuus -2,5 -1,1 -1,0 -0,5 0,1 -1,4 0,3 -0,6 -0,7 -0,4
Nettotulos 122,5 1,1 64,0 50,0 7,4 124,3 -4,6 67,0 67,3 -5,4

Rahoituskulujen odotan nousevan hieman IFRS 16-standardin myötä. Veroja laskiessa käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 110 – 135 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten media- ja mainosmarkkinat kehittyvät tulevina vuosina?
 • Jatkuuko hyvä talouskehitys, joka siten tukisi yhtiön mainosmyyntiä?
 • Miten kuluttajien mediankulutustottumukset vaikuttavat Sanoman tuotteiden myyntiin? Onko kuluttajilla tarpeeksi maksuhaluja maksullisen (digilehdet, maksutelevisio yms),  sisällön hankkimiseen?
 • Millaisia yritysjärjestelyjä yhtiö tekee jatkossa? Ja millainen vaikutus niillä on liikevaihtoon ja tulokseen? Lisäksi pystyykö yhtiö saamaan kaiken potentiaalin irti järjestelyistä?

Ennusteiden parametreina käytin

 • Iddinkin vaikutus liikevaihtoon on noin +75 miljoonaa ja liiketulokseen noin +10 miljoonaa euroa H1/2020
 • orgaaninen liikevaihto nousee noin +2…3 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali pysyy noin 14 prosentissa
 • Rahoituskulut ovat noin -20 miljoonaa euroa
 • Veroaste on 25 – 26 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 500 1 470 325 435 410 300
Muutos (%) 2,0% 12,2% 6,1% 4,7% 20,6% 20,8%
Liiketulos (ebit) 210,0 205,0 13,0 98,0 78,0 16,0
Muutos (%) 2,4% 10,8% 71,1% 5,9% 6,8% 34,5%
Marginaali 14,0% 13,9% 4,0% 22,5% 19,0% 5,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 210,0 205,0 13,0 98,0 78,0 16,0
Rahoituskulut (netto) -20,0 -20,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Tulos ennen veroja 190,0 185,0 8,0 93,0 73,0 11,0
Verot -48,0 -47,5 -2,0 -24,0 -19,0 -2,5
Nettotulos 142,0 137,5 6,0 69,0 54,0 8,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset