Sanoma: Ennusteet

Päivitetty 21.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Sanoma poistuu Talousmentor-yritysanalyyseistä. Yhtiö myy Hollannin liiketoimintonsa sekä ilmoitti ostavansa Alma Median alueelliset sanomalehdet. Näiden muutosten jälkeen Sanoma on täysin erilainen yhtiö, joten historiallisten tietojen käsittely ei ole mielekästä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sanoma-kvartaalituloslaskelma-q32019

Vuosien 2017 ja 2018 nettotuloksista on huomioitu jatkuvien toimintojen omistajille kuuluva osuus tuloksesta.

Näkymät tilikaudelle 2019

Sanoma arvioi vuodelle 2019, että

 • vertailukelpoinen liikevaihto on vuoden 2018 tasolla
 • operatiivinen liikevoittoprosentti on yli 15 prosenttia (2018: 15,7 %)

Yhtiö kertoo, että

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Sanoma jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

 • Media Finland: segmentti on suomen johtava mediatalo ja sen lehtiä ja palveluita ovat mm. Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aku Ankka, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Oikotie. Yhtiö tavoittaa päivittäin lähes kaikki suomalaiset.
 • Media Netherlands: segmentti käsittää Hollannin kuluttajamediatoiminnot, sisustuslehtiliiketoiminnot Belgiassa ja Aldipress-lehtijakeluyhtiön. Segmentti tavoittaa kuukausittain yli 12 miljoonaa kuluttajaa.
 • Learning: segmentti on Euroopan johtaviin lukeutuva oppimisen yhtiö, jonka ratkaisuja käyttää noin 10 miljoonaa oppilasta ja miljoona opettajaa. Sillä on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Puolassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Sanoma: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Media Finland 580,0 147,4 146,5 154,5 131,6 578,4 144,5 150,7 146,2 137,0
Muutos (%) 0,3% 2,0% -2,8% 5,7% -3,9% 1,4% -3,9% 14,8% 1,2% -4,9%
Media Netherlands 370,0 103,7 87,4 93,6 85,3 424,0 113,8 106,0 108,4 95,8
Muutos (%) -12,7% -8,9% -17,5% -13,7% -11,0% -22,4% -2,7% 2,0% -38,4% -35,9%
Learning 335,0 59,8 138,4 105,4 31,4 313,3 39,8 136,3 108,3 28,9
Muutos (%) 6,9% 50,3% 1,5% -2,7% 8,7% -1,6% 3,4% -6,5% 10,6% -20,2%
Muut 0,0 0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
YHTEENSÄ 1 285,0 311,1 372,2 353,4 248,3 1 315,2 297,9 392,9 362,8 261,6
Muutos (%) -2,3% 4,4% -5,3% -2,6% -5,1% -8,3% -2,5% 3,2% -13,3% -20,7%

Q1-Q3/2019 aikana liikevaihto laski 4,3 prosenttia, jota painoi myydyt liiketoimet sekä Q1:llä laskenut mainosmyynti. Q2:lla mainosmyyntiä nosti vaalimainonta (eduskunta- ja EU-vaalit).

Media Finland -segmentin Q1-Q3 liikevaihto oli vertailukauden tasolla (-0,3 %). Digitaalisen tilausmyynnin kasvu jatkui Ruudun ja Helsingin Sanomien vauhdittamana. Mainosmyynti laski Q1:llä, mutta kuten todettua, niin se nousi vaalimainonnan myötä Q2:lla.

Media Netherlands -segmentin liikevaihto laski 14,2 prosenttia, missä yritysmyynnit tuntuvat. Sanoma myi LINDA-aikakauslehden kustantajan Mood for Magazinesin, Belgian sisältömarkkinaliiketoiminnot sekä Head Office ja Home Deco -verkkokauppaliiketoiminnot. Lisäksi Hollannin lehtien ALV nousi, mikä vaikutti negatiivisesti tilausmyyntiin. Myös Hollannissa mainosmyynti laski alkuvuoden aikana.

Learning -segmentin liikevaihto kasvoi hieman (+0,6 %) Q1-Q3 aikana. Q1:n hyvää kehitystä selitti erään suuren tilauksen saaminen jo Q1:n puolella, joka sitten näkyi Q2:n liikevaihdon laskuna. Yhtiö sai Iddinkin kaupan viranomaishyväksynnät ja Iddink liitettiin Learning-segmenttiin syyskuun puolivälistä alkaen. Sen vaikutus Q3:n lukuihin jäi vielä pieneksi, mutta vaikuttaa täydellä painolla Q4:n lukuihin.

Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2019 olisi vuoden 2018 tasolla. Tämä arvio ei sisällä Iddinkin hankintaa. Iddinkin liikevaihto vuonna 2017 oli 141 miljoonaa euroa, josta arvioin tulevan Q4:lle noin 20…30 miljoonan euron lisän (Learning-segmentti).

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 1 250 – 1 350 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Media Finland 54,0 8,9 19,7 15,4 10,0 61,8 9,9 19,8 20,5 11,6
Muutos (%) -12,6% -10,1% -0,5% -24,9% -13,8% -13,9% 20,7% 46,7% -32,8% -40,8%
Media Netherlands 62,0 10,1 12,8 17,6 21,5 58,1 13,4 19,1 8,7 16,9
Muutos (%) 6,7% -24,6% -33,0% 102,3% 27,2% -5,6% 69,0% -48,5%
Learning 61,5 -14,0 52,4 41,3 -18,2 56,1 -20,0 52,1 42,4 -18,4
Muutos (%) 9,6% 0,6% -2,6% 27,8% -7,3% 86,0%
Muut -7,5 -2,6 -1,9 -1,6 -1,4 -7,4 -2,7 -2,1 -0,9 -1,7
YHTEENSÄ 170,0 2,4 83,0 72,7 11,9 168,6 0,6 88,9 70,7 8,4
Muutos (%) 0,8% 300,0% -6,6% 2,8% 41,7% -170,2% -97,2% 12,8% -1,4%
Marginaali 13,2% 0,8% 22,3% 20,6% 4,8% 12,8% 0,2% 22,6% 19,5% 3,2%

Q1:n liiketulos kasvoi peräti 42 prosenttia, jota nosti saatu noin 5 miljoonan euron myyntivoitto Mood for Magazinesin myynnistä. Ilman tätä myyntivoittoa tulos olisi ollut noin 6,9 miljoonaa euroa eli tulos olisi laskenut -18 prosenttia.

Q2:lla liiketulos kasvoi hieman (+2,8 %), mutta laski selvemmin Q3:lla (-6,6 %). Q3:n tulosta rasitti Iddinkin hankintaan liittyvät kertaluontoiset kulut.

Media Finland: segmentin liikevoitto laski H1/2019 aikana 21 prosenttia, mitä painoi heikompi mainosmyynti sekä korkeammat IT- ja palveluiden kehittämisen kulut. Q3:lla tuloslasku saatiin pysäytettyä, kun tulos jäi vertailukauden tasolle.

Media Netherlands: segmentin Q1:n tulosta nosti 5 miljoonan euron myyntivoitto. Q2:n tulosta nosti vertailukauden kertaluontoiset erät, jotka liittyivät liiketoimintojen myynteihin. Q3:n tulos sen sijaan romahti 33 prosenttia, mihin vaikutti liikevaihdon tavoin myydyt liiketoiminnot, joiden tulokset sisältyivät vertailukauden lukuihin.

Learning: Segmentin tulos on yleensä ollut voitollinen Q2-Q3 aikoihin ja tappiollinen Q1 ja Q4. Alkuvuoden 2019 tuloskehitys on ollut viime vuoden mukaista.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 160 – 180 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 170,0 2,4 83,0 72,7 11,9 168,6 0,6 88,9 70,7 8,4
Rahoituskulut (netto) -22,5 -4,8 -7,4 -5,6 -4,7 -17,4 -3,4 -4,9 -5,8 -3,3
Muut kulut 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1
Tulos ennen veroja 147,5 -2,3 75,6 67,1 7,1 151,2 -2,8 84,0 64,8 5,2
Verot -33,5 -0,2 -16,4 -17,1 0,2 -38,4 -2,1 -16,4 -18,4 -1,5
Lopeteut toiminnot 0,0 12,9 0,0 0,0 21,6 -8,7
Vähemmistön osuus -1,5 0,0 -1,5 -0,1 0,1 -1,4 0,3 -0,6 -0,7 -0,4
Nettotulos 112,5 -2,5 57,7 49,9 7,4 124,3 -4,6 67,0 67,3 -5,4

Rahoituskulujen odotan nousevan 22,5 miljoonaan euroon ja veroja laskiessa käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 107,5 – 117,5 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten media- ja mainosmarkkinat kehittyvät tulevina vuosina?
 • Jatkuuko hyvä talouskehitys, joka siten tukisi yhtiön mainosmyyntiä?
 • Miten kuluttajien mediankulutustottumukset vaikuttavat Sanoman tuotteiden myyntiin? Onko kuluttajilla tarpeeksi maksuhaluja maksullisen (digilehdet, maksutelevisio yms),  sisällön hankkimiseen?
 • Millaisia yritysjärjestelyjä yhtiö tekee jatkossa? Ja millainen vaikutus niillä on liikevaihtoon ja tulokseen? Lisäksi pystyykö yhtiö saamaan kaiken potentiaalin irti järjestelyistä?

Ennusteiden parametreina käytin

 • Iddinkin vaikutus liikevaihtoon on noin 75 miljoonaa ja liiketulokseen noin 10 miljoonaa euroa H1/2020
 • orgaaninen liikevaihto nousee noin +2…4 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali pysyy noin 13,3 prosentissa
 • Rahoituskulut ovat noin -20 miljoonaa euroa
 • Veroaste on 25 – 26 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 450 1 425 320 420 395 290
Muutos (%) 1,8% 10,9% 2,9% 12,8% 11,8% 16,8%
Liiketulos (ebit) 195,0 190,0 5,0 92,5 77,5 15,0
Muutos (%) 2,6% 11,8% 108,3% 11,4% 6,6% 26,1%
Marginaali 13,4% 13,3% 1,6% 22,0% 19,6% 5,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 195,0 190,0 5,0 92,5 77,5 15,0
Rahoituskulut (netto) -20,0 -20,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Tulos ennen veroja 175,0 170,0 0,0 87,5 72,5 10,0
Verot -45,0 -45,0 -1,0 -22,5 -19,0 -2,5
Nettotulos 130,0 125,0 -1,0 65,0 53,5 7,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus