Sanoma: Ennusteet

Päivitetty 20.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

sanoma-kvartaalituloslaskelma-q42018

Vuosien 2017 ja 2018 nettotuloksista on huomioitu jatkuvien toimintojen omistajille kuuluva osuus tulosksesta.

Näkymät tilikaudelle 2019

Sanoma arvioi vuodelle 2019, että

 • vertailukelpoinen liikevaihto on vuoden 2018 tasolla
 • operatiivinen liikevoittoprosentti on noin 15 prosenttia (2018: 15,7 %)

Yhtiö kertoo, että

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon, joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Sanoma jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

 • Media Finland: segmentti on suomen johtava mediatalo ja sen lehtiä ja palveluita ovat mm. Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aku Ankka, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Oikotie. Yhtiö tavoittaa päivittäin lähes kaikki suomalaiset.
 • Media Netherlands: segmentti käsittää Hollannin kuluttajamediatoiminnot, sisustuslehtiliiketoiminnot Belgiassa ja Aldipress-lehtijakeluyhtiön. Segmentti tavoittaa kuukausittain yli 12 miljoonaa kuluttajaa.
 • Learning: segmentti on Euroopan johtaviin lukeutuva oppimisen yhtiö, jonka ratkaisuja käyttää noin 10 miljoonaa oppilasta ja miljoona opettajaa. Sillä on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Puolassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Sanoma: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Media Finland 568,0 147,0 145,0 143,0 133,0 578,4 144,5 150,7 146,2 137,0
Muutos (%) -1,8% 1,7% -3,8% -2,2% -2,9% 1,4% -3,9% 14,8% 1,2% -4,9%
Media Netherlands 430,0 115,0 115,0 106,0 94,0 424,0 113,8 106,0 108,4 95,8
Muutos (%) 1,4% 1,1% 8,5% -2,2% -1,9% -22,4% -2,7% 2,0% -38,4% -35,9%
Learning 357,0 54,0 170,0 103,0 30,0 313,3 39,8 136,3 108,3 28,9
Muutos (%) 13,9% 35,7% 24,7% -4,9% 3,8% -1,6% 3,4% -6,5% 10,6% -20,2%
Muut 0,0 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
YHTEENSÄ 1 355,0 316,0 430,0 352,0 257,0 1 315,2 297,9 392,9 362,8 261,6
Muutos (%) 3,0% 6,1% 9,4% -3,0% -1,8% -8,3% -2,5% 3,2% -13,3% -20,7%

Liikevaihto laski -8,3 prosenttia vuonna 2018, jota painoi myydyt liiketoimet. Vertailukelpoinen liikevaihto laski vain -1 prosentin vuodesta 2017.

Media Finland -segmentin liikevaihto kasvoi +1,4 prosenttia, jota tuki hankittu festivaali- ja tapahtumaliiketoiminta. Digitaalisen tilausmyynnin kasvu jatkui Ruudun ja Helsingin Sanomien vauhdittamana. Helsingin Sanomien tilausmäärä kasvoi toisena vuotena peräkkäin. Painetun median ja erityisesti aikakauslehtien tilausmyynti laski. Mainosmyynti laski painetun mainonnan alhaisempien volyymien vuoksi markkinakehityksen mukaisesti.

Media Netherlands -segmentin vuoden 2018 liikevaihdon laskua (-22,4 %) selittää myydyt liiketoiminnot (tv-yhtiö SBS ja Belgian naistenlehtien tuotevalikoima).

Learning -segmentin liikevaihto laski -1,6 prosenttia, jota selittää Puolan markkinoiden tilanne. Vuonna 2017 maassa tehtiin opetussuunnitelman uudistuksia, joka nosti liikevaihtoa tuolloin. Nyt palattiin normaaliin myyntitilanteeseen. Suomessa liikevaihtoa kasvatti opetussuunnitelmauudistus, joka päättyi vuoden lopussa.

Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2019 olisi vuoden 2018 tasolla. Tämä arvio ei sisällä Iddinkin hankintaa, jonka on määrä toteutua Q2 tai Q3 aikana. Iddinkin liikevaihto vuonna 2017 oli 141 miljoonaa euroa, josta arvioin tulevan vuodelle 2019 noin +40 – 50 miljoonan euron lisän (Learning-segmentti).

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 1 300 – 1 400 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Media Finland 62,5 10,5 20,0 20,0 12,0 61,8 9,9 19,8 20,5 11,6
Muutos (%) 1,1% 6,1% 1,0% -2,4% 3,4% -13,9% 20,7% 46,7% -32,8% -40,8%
Media Netherlands 65,0 14,0 19,0 16,0 16,0 58,1 13,4 19,1 8,7 16,9
Muutos (%) 11,9% 4,5% -0,5% 83,9% -5,3% -5,6% 69,0% -48,5%
Learning 65,0 -16,0 58,0 40,0 -17,0 56,1 -20,0 52,1 42,4 -18,4
Muutos (%) 15,9% 11,3% -5,7% 27,8% -7,3% 86,0%
Muut -6,5 -2,0 -2,5 -1,0 -1,0 -7,4 -2,7 -2,1 -0,9 -1,7
YHTEENSÄ 186,0 6,5 94,5 75,0 10,0 168,6 0,6 88,9 70,7 8,4
Muutos (%) 10,3% 983,3% 6,3% 6,1% 19,0% -170,2% -97,2% 12,8% -1,4%
Marginaali 13,7% 2,1% 22,0% 21,3% 3,9% 12,8% 0,2% 22,6% 19,5% 3,2%

Yhtiön tekemistä yritysjärjestelyistä johtuen lukujen vertailu on haastavaa. Sanoma kertoo kuitenkin, että operatiivinen liikevoitto kasvoi +10 prosenttia vuonna 2018. Kasvuun vaikutti Media Netherlandsin ja Learningin kannattavuuden hyvä kehitys. Vastaavasti operatiivinen liikevoittomarginaali oli 14,9 prosenttia (2017: 12,3 %, oikaistu 13,5 %).

Media Finland: segmentin liikevoitto parani, mitä avitti vertailukaudella tehty -6 miljoonan euron alaskirjaus (jääkiekon SM-liigan televisiointioikeudet). Myös ostettu festivaali- ja tapahtumaliiketoiminta toi oman lisän segmentin tuottoihin.

Media Netherlands: segmentin tulosta paransivat alhaisemmat markkinointi-, henkilöstö- sekä muut kiinteät kulut, jotka olivat seurausta SBS:n myynnin jälkeen toteutetusta organisaation virtaviivaistamisesta.

Learning: segmentin operatiivinen liikevoitto laski hieman. Segmentissä on käynnissä liiketoiminnan muutosohjelma, jonka hyödyt yhdessä alhaisempien markkinointikulujen kanssa osittain kompensoivat alhaisemman liikevaihdon negatiivista tulosvaikutusta.

Learningin tuotoille on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä ensimmäisen ja viimeisen vuosineljänneksen ollessa tyypillisesti tappiollisia.

Vuonna kustannussäästöohjelmat jatkuvat sekä tulokseen alkaa vuoden toisella puoliskolla vaikuttamaan hankittu Iddinkin, jonka käyttökate oli vuonna 2017 noin 27 miljoonaa euroa. Tästä syystä Learning -segmentin tulosennuste on tehty selvään kasvuun.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 160 – 200 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 186,0 6,5 94,5 75,0 10,0 168,6 0,6 88,9 70,7 8,4
Rahoituskulut (netto) -16,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -17,4 -3,4 -4,9 -5,8 -3,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1
Tulos ennen veroja 170,0 2,5 90,5 71,0 6,0 151,2 -2,8 84,0 64,8 5,2
Verot -43,0 -0,5 -23,0 -18,0 -1,5 -38,4 -2,1 -16,4 -18,4 -1,5
Lopeteut toiminnot 0,0 12,9 0,0 0,0 21,6 -8,7
Vähemmistön osuus -2,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -1,4 0,3 -0,6 -0,7 -0,4
Nettotulos 125,0 1,5 67,0 52,5 4,0 124,3 -4,6 67,0 67,3 -5,4

Rahoituskulujen odotan laskevan hieman, sillä yhtiön velkaisuus on laskenut. Veroja laskiessa käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 110 – 135 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten media- ja mainosmarkkinat kehittyvät tulevina vuosina?
 • Jatkuuko hyvä talouskehitys, joka siten tukisi yhtiön mainosmyyntiä?
 • Miten kuluttajien mediankulutustottumukset vaikuttavat Sanoman tuotteiden myyntiin? Onko kuluttajilla tarpeeksi maksuhaluja maksullisen (digilehdet, maksutelevisio yms),  sisällön hankkimiseen?
 • Millaisia yritysjärjestelyjä yhtiö tekee jatkossa? Ja millainen vaikutus niillä on liikevaihtoon ja tulokseen? Lisäksi pystyykö yhtiö saamaan kaiken potentiaalin irti järjestelyistä?

Ennusteiden parametreina käytin

 • Iddinkin vaikutus liikevaihtoon on noin +75 miljoonaa ja liiketulokseen noin +10 miljoonaa euroa H1/2020
 • orgaaninen liikevaihto nousee noin +2…3 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali pysyy noin 13,7 prosentissa
 • Rahoituskulut laskevat velkaisuuden laskun myötä
 • Veroaste on 25 – 26 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 500 1 470 325 435 410 300
Muutos (%) 2,0% 8,5% 2,8% 1,2% 16,5% 16,7%
Liiketulos (ebit) 205,0 200,0 13,0 92,0 80,0 15,0
Muutos (%) 2,5% 7,5% 100,0% -2,6% 6,7% 50,0%
Marginaali 13,7% 13,6% 4,0% 21,1% 19,5% 5,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 205,0 200,0 13,0 92,0 80,0 15,0
Rahoituskulut (netto) -12,0 -14,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Tulos ennen veroja 193,0 186,0 9,5 88,5 76,5 11,5
Verot -48,0 -47,0 -2,5 -22,5 -19,0 -3,0
Nettotulos 145,0 139,0 7,0 66,0 57,5 8,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

sanoma-kvartaalituloslaskelma-q42018