SEB: Arvonmääritys

Päivitetty 13.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 13.7.2019: 94,44 SEK

Laskennan parametrit

SEB on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (SEB: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 18 850 9 728 9 122
EPS 8,671 4,475 4,196
Osinko 6,500 6,500 0,000
Oma pääoma 142 800
Oma pääoma/osake 65,685

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,00x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,50%   3,0% + 1,0*4,5% + 0,0%
Osakkeita 2 174 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -1,88%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,26%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 72,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,20%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,50 %).

seb-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 95,55 96,30 86,10 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44
Nettotulos 10 618 16 197 23 134 18 850 18 496 18 148 17 807 17 472
Muutos % -36,0% 52,5% 42,8% -18,5% -1,9% -1,9% -1,9% -1,9%
EPS 4,90 7,47 10,63 8,67 8,51 8,35 8,19 8,04
PE 19,5 12,9 8,1 10,9 11,1 11,3 11,5 11,8
Osinko 5,50 5,75 6,50 6,24 6,13 6,01 5,90 5,88
Osinkotuotto 5,8% 6,0% 7,5% 6,6% 6,5% 6,4% 6,2% 6,2%
Oma pääoma 65,01 63,68 68,35 69,88 72,15 74,37 76,55 78,69
P/B 1,47 1,51 1,26 1,35 1,31 1,27 1,23 1,20
ROE 7,5% 11,6% 16,1% 12,5% 12,0% 11,4% 10,9% 10,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (94,44 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 18,85 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 18,5 ja 18,15 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Voimakkaasti laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että SEB:llä ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset