SEB: Arvonmääritys

Päivitetty 14.12.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 14.12.2019: 88,24 SEK

Laskennan parametrit

SEB on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (SEB: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 18 900 14 346 4 554
EPS 8,694 6,599 2,095
Osinko 6,500 6,500 0,000
Oma pääoma 146 100
Oma pääoma/osake 67,203

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,5 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 6,0 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,00%   0,5% + 1,0*6,5% + 0,0%
Osakkeita 2 174 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,94%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,40%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 72,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,20%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,00 %).

seb-kaanteinenarvonmaaritys-q32019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 95,55 96,30 86,10 88,24 88,24 88,24 88,24 88,24
Nettotulos 10 618 16 197 23 134 18 900 18 155 17 440 16 753 16 093
Muutos % -36,0% 52,5% 42,8% -18,3% -3,9% -3,9% -3,9% -3,9%
EPS 4,90 7,47 10,63 8,69 8,35 8,02 7,71 7,40
PE 19,5 12,9 8,1 10,1 10,6 11,0 11,5 11,9
Osinko 5,50 5,75 6,50 6,26 6,01 5,78 5,55 5,42
Osinkotuotto 5,8% 6,0% 7,5% 7,1% 6,8% 6,5% 6,3% 6,1%
Oma pääoma 65,01 63,68 68,35 69,30 71,39 73,40 75,33 77,18
P/B 1,47 1,51 1,26 1,27 1,24 1,20 1,17 1,14
ROE 7,5% 11,6% 16,1% 12,6% 11,9% 11,1% 10,4% 9,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (88,24 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 18,9 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 18,2 ja 17,4 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että SEB:llä ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus