SEB: Arvonmääritys

Päivitetty 9.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 9.6.2020: 87,06 SEK

Laskennan parametrit

SEB on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (SEB: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 14 400 2 355 12 045
EPS 6,615 1,082 5,533
Osinko 6,250 0,000 6,250
Oma pääoma 157 200
Oma pääoma/osake 72,209

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,4 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,5 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,90%   0,40% + 1,0*5,5% + 0,0%
Osakkeita 2 177 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,21%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,35%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 68,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,47%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,90 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,90 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,90 %).

seb-kaanteinenarvonmaaritys-q12020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 96,30 86,10 88,08 87,06 87,06 87,06 87,06 87,06
Nettotulos 16 197 23 134 20 177 14 400 13 938 13 490 13 057 12 638
Muutos % 52,5% 42,8% -12,8% -28,6% -3,2% -3,2% -3,2% -3,2%
EPS 7,47 10,63 9,28 6,61 6,40 6,20 6,00 5,81
PE 12,9 8,1 9,5 13,2 13,6 14,0 14,5 15,0
Osinko 5,75 6,50 6,25 4,50 4,35 4,21 4,08 4,03
Osinkotuotto 6,0% 7,5% 7,1% 5,2% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6%
Oma pääoma 63,68 68,35 71,59 71,49 73,40 75,24 77,02 78,75
P/B 1,51 1,26 1,23 1,22 1,19 1,16 1,13 1,11
ROE 11,6% 16,1% 13,3% 9,2% 8,8% 8,3% 7,9% 7,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (87,06 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,90 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 14,4 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 13,9 ja 13,5 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus