SEB: Ennusteet

Päivitetty 26.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

seb-kvartaalituloslaskelma-q32019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

SEB:llä on 5 segmenttiä:

 • Large Corporates & Financial Institutions (LCFI): Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.
 • Corporate & Private Customers: Laaja kirjo erilaisia pankkipalveluita pienemmille yrityksille sekä henkilöasiakkaille.
 • Baltic: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sek yrityksille Baltian alueella. Baltiassa yhtiöllä on 1,8 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 130 000 yritysasiakasta.
 • Life: Suuri valikoima (ryhmä-) vakuutustuotteita
 • Investment Management ja konsernitoiminnot: Suuri valikoima (ryhmä-) vakuutustuotteita sekä omaisuudenhoitopalveluita sekä konsernitoimintojen tuottoja ja kuluja.

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

Yhtiö erotti Life:n omaksi segmentikseen vuoden 2019 alusta. Tästä syystä kuvassa on segmenttinä ”Life & Investment Management”.

seb-liikevaihdon-jakauma-2018

SEB: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
LCFI 9 300 2 378 2 443 2 201 2 278 8 212 2 010 2 181 2 283 1 738
Corporate & Private Customers 10 600 2 549 2 606 2 673 2 772 9 473 2 371 2 453 2 363 2 286
Baltic 3 200 813 823 802 762 2 836 749 735 706 646
Life -25 -14 -5 -3 -3 -28 -7 -7 -7 -7
Investment Mgmt+Muut -325 42 91 -85 -373 508 -221 41 256 432
Muut -50 -89 25 104 -90 21 313 -84 -101 -107
YHTEENSÄ 22 700 5 679 5 983 5 692 5 346 21 022 5 215 5 319 5 500 4 988
Muutos (%) 8,0% 8,9% 12,5% 3,5% 7,2% 5,7% 0,6% 4,7% 11,9% 5,8%

Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentti vastaa noin 40 prosenttisesti konsernin korkotuotoista. Segmentin korkotuotot koostuvat mm. yrityslainojen sekä muiden yritysten rahoitusratkaisujen koroista.

Q1-Q3/2019 korkotuotot kasvoivat noin 11,6 prosenttia vuodentakaisesta. Tuottoja nosti lainamäärien kääntyminen kasvuun sekä alhaisemmat viranomaismaksut. Suurten yritysten aktiivisuus oli kasvussa, kun taas finanssisektorin yritykset olivat varovaisempia kassan hallinnassaan. Tein Q4:n ennusteen selvästi vertailukautta paremmaksi em. syistä sekä hyvästä Q3:sta johtuen. Näin segmentin vuoden 2019 tuotot kasvaisivat noin 9,3 miljardiin kruunuun (2018: 8,2 Mrd SEK).

Corporate & Private Customers -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti konsernin korkotuotoista. Segmentin korkotuotot koostuvat asunto- ja yrityslainoista.

Myös tämän segmentin korkotuotot kasvoivat vahvasti Q1-Q3 aikana (+13,4 %). Tuottoja nosti Ruotsin repo-koron nosto vuoden 2019 alusta, palvelumaksujen korotukset sekä kasvaneet volyymit. Tein segmentin Q4-ennusteen noin 2,6 miljardin kruunuun, mikä tarkoittaisi noin 10,6 miljardin kruunun tuottoa vuodelle 2019 (2018: 9,5 Mrd SEK).

Baltian osuus korkotuotoista on varsin alhaisella tasolla, mutta ne ovat siitä huolimatta kehittyneet varsin positiivisesti. Baltian taloudet ovat kehittyneet hyvin viime vuosien aikana, mikä näkyy yrityslainojen nousuna ja siten hyvänä korkotuottojen kehityksenä. Q3:lla Baltian talouksissa alkoi näymään merkkejä talouden hidastumisesta. Q1-Q3 aikana tuotot kasvoivat noin 14 prosenttia (+300 M SEK). Tein vuoden 2019 siitä lähtökohdasta, että kotitalouksien vahva veto jatkuisi myös Q4:lla.

Kokonaisuutena arvioin, että korkotuotot olisivat noin 22,25 – 23,0 miljardia kruunua eli noin 8,0 prosenttia vertailukautta enemmän. Kasvuvauhti olisi hyvää verrattuna parin viime vuoden noin 6 prosentin tasoon nähden.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
LCFI 6 500 1 765 1 613 1 644 1 478 6 434 1 802 1 445 1 814 1 373
Corporate & Private Customers 5 500 1 407 1 401 1 408 1 284 5 470 1 312 1 387 1 445 1 326
Baltic 1 625 412 413 424 376 1 448 377 375 369 327
Life 2 500 618 647 635 600 2 655 607 690 705 653
Investment Mgmt+Muut 2 400 667 588 617 528 2 392 744 594 531 523
Muut 75 11 31 7 26 -35 6 21 -50 -12
YHTEENSÄ 18 600 4 880 4 693 4 735 4 292 18 364 4 848 4 512 4 814 4 190
Muutos (%) 1,3% 0,7% 4,0% -1,6% 2,4% 3,9% 2,5% 12,0% 3,1% -1,4%

Palkkiotuotot jakautuvat tasaisemmin eri segmenttien kesken kuin korkotuotot.

Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentin H1/2019 palkkiotuotot laskivat 2 prosenttia, mutta kääntyivät Q3:lla yli 10 prosentin kasvuun. Segmentin asiakkaiden aktiivisuus on kasvussa, mikä näkyi sitten myös tuotoissakin. Yritysjärjestelyitä oli aiempaa enemmän ja Q3:lla velkakirjamarkkinoilla oli jo hieman vilkkaampaa. Tein Q4:n ennusteen 1,8 miljardiin kruunuun, mikä nostaisi koko vuoden tuotot hieman viimevuotista korkeammalle.

Corporate & Private Customers -segmentin vuoden 2018 tuotot jäivät selvästi vuodesta 2017 (-3,7 %) ja lasku jatkui myös Q1-Q3:lla (-1,6 %). Regulaatioon liittyvät (MiFID II) rahastotuotot olivat aiempaa alhaisemmalla tasolla. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että palkkiotuotot olisivat viime vuoden tasolla noin 5,5 miljardissa kruunussa.

Baltian palkkiotuottoennusteen tein noin 1 625 miljoonaan kruunuun.

Life-segmentin tuotot ovat olleet parina viime vuotena noin 2,6 – 2,7 miljardissa kruunussa. Lisäksi kvartaalikohtaiset luvut ovat olleet tasaisesti 600 – 700 miljoonan kruunun haarukassa. Tein Q4:n ennusteen tähän haarukkaan niin, että koko vuoden tuotot asettuisivat noin 2,5 miljardiin kruunuun.

Investment Management -segmentin tuotot ovat olleet hyvässä nousussa. Taloussuhdanteen paraneminen näkyy hallinnoitavien varojen kasvuna. Tässä segmentissä taasen MiFID:n vaikutus näkyy positiivisena. Aiemmin palkkioita oli tilitetty toisaalle, mutta nyt ne on kirjattu segmentin tuottoihin. Arvioin tuottojen jäävän vuonna 2019 edellisvuoden tasolle, kun MiFID:n vaikutuksen tuoma hyöty tuntuu nyt myös vertailukauden luvuissa.

Tilikauden 2019 palkkiotuotot olisivat noin 18,6 miljardia kruunua (+1,3 %).

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Rahoitustuotot netto + muut
LCFI 4 200 973 703 1 158 1 366 3 694 1 102 802 800 990
Corporate & Private Customers 525 123 122 126 154 475 124 106 140 105
Baltic 275 69 70 67 69 256 54 75 74 53
Life 750 182 166 197 205 947 110 184 328 325
Investment Mgmt+Muut 1 150 235 214 214 487 1 116 306 439 251 120
Muut 0 11 -9 8 -10 -7 -15 -4 -4 16
YHTEENSÄ 6 900 1 593 1 266 1 770 2 271 6 481 1 681 1 602 1 589 1 609
Muutos (%) 6,5% -5,2% -21,0% 11,4% 41,1% -18,9% -13,1% -21,3% -11,8% -27,5%

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 – 20 prosenttia. Tästä Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentti vastaa yli puolta.

Vuoden 2018 rahoitustuotot laskivat selvästi (-19 %). Osaa laskusta selittää käyvän arvon negatiiviset (mutta laskennalliset) muutokset. Alkuvuoden 2019 segmentin rahoitustuotot kasvoivat noin 25 prosenttia. Asiakkaat tekivät aktiivisesti toimenpiteitä suojatakseen tuottojaan ja hakivat kvartaalin edetessä korkeampaa riskiä. Q3:n tuotot jäivät Q1:n ja Q2:n tasoista selvästi, kun kauppasodassa otettiin takapakkia kesän aikana. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin 4,2 miljardiin kruunuun eli kasvua tulisi 0,5 miljardia kruunua (+14 %).

Life-segmentin Q1-Q3:n tuotot laskivat viime vuodesta segmentin myytyä SEB Pension -liiketoiminnot vajaa vuosi sitten. Tein segmentin vuoden 2019 tuottoennusteen 750 miljoonaan kruunuun, missä Q4:n olisi selvästi vertailukauden lukemia parempi.

Arvioin tilikauden 2019 rahoitustuottojen nousevan selvästi vertailukaudesta ja olevan noin 6,9 miljardia kruunua (+6,5 %). Tässä sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset vaikuttavat merkittävästi lukuihin. Mikäli osakemarkkinoilla nähdään viime vuoden tapaan hermoilua, niin se heijastuu tämän segmentin tuottoihin.

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme SEB:n tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi noin 48 200 miljoonaa kruunua. Tämän voinee laventaa 45 – 50 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2018 liikevaihto oli 45 868 miljoonaa kruunua, joten tähän nähden vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi näillä arvioilla noin 3,2 prosenttia.

Nettotulosennuste

SEB:n konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 48 200 12 152 11 942 12 197 11 909 45 867 11 744 11 433 11 903 10 787
Toiminnan kulut -22 650 -5 732 -5 589 -5 708 -5 621 -21 939 -5 561 -5 421 -5 527 -5 430
Luottotappiot -1 800 -503 -489 -386 -422 -1 167 -413 -424 -221 -109
Muut kulut 0 0 0 0 0 18 -2 -1 13 8
Kertaluontoiset erät 0 4 506 0 0 4 506 0
Tulos ennen veroja 23 750 5 917 5 864 6 103 5 866 27 285 5 768 5 587 10 674 5 256
Verot -4 850 -1 365 -1 092 -1 211 -1 182 -4 150 -1 192 -1 048 -649 -1 261
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 18 900 4 552 4 772 4 892 4 684 23 135 4 576 4 539 10 025 3 995
Marginaali 39,2% 37,5% 40,0% 40,1% 39,3% 50,4% 39,0% 39,7% 84,2% 37,0%

Vuoden 2019 toiminnan kulut ovat nousseet +3,3 prosenttia. Yhtiö on aiemmin arvioinut kulujen olevan noin 22 miljardia kruunua vuonna 2019, mutta tein kuluennusteeni hieman tätä suuremmaksi (22,7 Mrd SEK).

Talouden hyvä suhdanne näkyy myös luottotappioiden pienuutena. Viimeisen kolmen vuoden aikana luottotappiot ovat olleet 0,8 – 1,2 miljardia kruunua per vuosi. Euroopan talouden heikkenemisen myötä arvioin luottotappioiden nousevan noin 1,8 miljardin kruunun lukemaan eli selvää nousua vuoteen 2018 nähden.

Yhtiö kirjasi vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä (”kertaluontoiset erät”) +4,5 miljardin kruunun tuotot Q2/2018:lle. Tämä koostui SEB Pension Tanskan toimintojen myynnistä (+3,6 Mrd SEK) sekä saaduista tuotoista ruotsalaisen UC:n fuusiosta Asiakastiedon kanssa (+0,9 Mrd SEK).

Tulos ennen veroja ennusteeni on noin 23,75 miljardia kruunua, kun se viime vuonna em. erät oikaistuna olisi ollut 22,8 miljardia kruunua. Hyvää kasvua, jota hiukan kaventaa ennustamani korkeammat luottotappiot.

Verojen (22 – 23 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2019 olisi noin 18,5 – 19,5 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? Korkotaso on taas kääntynyt niin USA:ssa kuin myös Euroopassa laskuun. Miten tämä vaikuttaa SEB:n korkotuottoihin?
 • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
 • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa SEB? Onko SEB:llä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
 • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat SEB:n toimintaan?
 • SEB:n yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein SEB:n liikevaihtoennusteet noin 1,5 – 2,0 prosentin kasvuluvuilla.

Yhtiö on tekemässä erilaisia strategisia investointeja, jotka nostavat kulutasoa yhtiön mukaan asteittain noin 23 miljardiin kruunuun vuonna 2021. Tein kuluennusteet tämän pohjalta. Luottotappioiden arvioin nousevan yli 2 miljardiin kruunuun. Veroprosenttina käytin noin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 50 000 49 000 12 350 12 150 12 400 12 100
Muutos (%) 2,0% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6%
Toiminnan kulut -23 000 -22 750 -5 700 -5 700 -5 700 -5 650
Luottotappiot -2 250 -2 000 -500 -500 -500 -500
Tulos ennen veroja 24 750 24 250 6 150 5 950 6 200 5 950
Verot -5 600 -5 450 -1 350 -1 350 -1 400 -1 350
Nettotulos 19 150 18 800 4 800 4 600 4 800 4 600
Marginaali 38,3% 38,4% 38,9% 37,9% 38,7% 38,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus