SEB: Ennusteet

Päivitetty 13.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

seb-kvartaalituloslaskelma-q22019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

SEB:llä on 5 segmenttiä:

 • Large Corporates & Financial Institutions (LCFI): Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.
 • Corporate & Private Customers: Laaja kirjo erilaisia pankkipalveluita pienemmille yrityksille sekä henkilöasiakkaille.
 • Baltic: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sek yrityksille Baltian alueella. Baltiassa yhtiöllä on 1,8 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 130 000 yritysasiakasta.
 • Life: Suuri valikoima (ryhmä-) vakuutustuotteita
 • Investment Management ja konsernitoiminnot: Suuri valikoima (ryhmä-) vakuutustuotteita sekä omaisuudenhoitopalveluita sekä konsernitoimintojen tuottoja ja kuluja.

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

Yhtiö erotti Life:n omaksi segmentikseen vuoden 2019 alusta. Tästä syystä kuvassa on segmenttinä ”Life & Investment Management”.

seb-liikevaihdon-jakauma-2018

SEB: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen. Segmenttihistoria on lyhyt, sillä yhtiö uudisti segmenttirakenteensa vuonna 2017 ja julkisti vertailutietoa vain vuodelta 2016.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
LCFI 8 925 2 221 2 225 2 201 2 278 8 212 2 010 2 181 2 283 1 738
Corporate & Private Customers 10 700 2 580 2 675 2 673 2 772 9 473 2 371 2 453 2 363 2 286
Baltic 3 200 811 825 802 762 2 836 749 735 706 646
Life -30 -14 -10 -3 -3 -28 -7 -7 -7 -7
Investment Mgmt+Muut -600 -77 -65 -85 -373 508 -221 41 256 432
Muut -195 -109 -100 104 -90 21 313 -84 -101 -107
YHTEENSÄ 22 000 5 412 5 550 5 692 5 346 21 022 5 215 5 319 5 500 4 988
Muutos (%) 4,7% 3,8% 4,3% 3,5% 7,2% 5,7% 0,6% 4,7% 11,9% 5,8%

Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentti vastaa noin 40 prosenttisesti konsernin korkotuotoista. Segmentin korkotuotot koostuvat mm. yrityslainojen sekä muiden yritysten rahoitusratkaisujen koroista.

Alkuvuoden 2019 korkotuotot kasvoivat yli +10 prosenttia vuodentakaisesta. Tuottoja nosti lainamäärien kääntyminen kasvuun sekä alhaisemmat viranomaismaksut. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös loppuvuoden 2019 aikana niin, että tuotot kasvaisivat noin 8,9 miljardiin kruunuun (+8,7 %). Tästä jo reilu puolet tuli H1:llä.

Corporate & Private Customers -segmentti vastaa noin 45 – 50 prosenttisesti konsernin korkotuotoista. Segmentin korkotuotot koostuvat asunto- ja yrityslainoista.

Myös tämän segmentin korkotuotot kasvoivat vahvasti H1:llä (+17 %). Tuottoja nosti Ruotsin repo-koron nosto vuoden 2019 alusta, palvelumaksujen korotukset sekä kasvaneet volyymit. Tein segmentin ennusteen kiinteillä noin 2,6 miljardin kruunun kvartaaliluvuilla. Kasvua tulisi noin +13,0 prosenttia eli +1,2 miljardia kruunua, josta noin +0,8 miljardia kruunua tuli H1:llä.

Baltian osuus korkotuotoista on varsin alhaisella tasolla, mutta ne ovat siitä huolimatta kehittyneet varsin positiivisesti. Baltian taloudet ovat kehittyneet hyvin viime vuosien aikana, mikä näkyy yrityslainojen nousuna ja siten hyvänä korkotuottojen kehityksenä. H1:llä tuotot kasvoivat noin +16 prosenttia (+212 M SEK). Tein vuoden 2019 siitä lähtökohdasta, että talouksien vahva veto jatkuisi tänä vuonna.

Kokonaisuutena arvioin, että korkotuotot olisivat noin 21,5 – 22,5 miljardia kruunua eli noin +4,7 prosenttia vertailukautta enemmän. Kasvuvauhti jäisi parin viime vuoden tasolta (+5,7…+6,2 %), jota hieman painaa Investment Management ja muut-erät, joiden tappioiden arvioin olevan yhteensä -795 miljoona kruunua. Vuosi sitten ne toivat tuottoja +529 miljoonaa kruunua.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
LCFI 6 500 1 828 1 550 1 644 1 478 6 434 1 802 1 445 1 814 1 373
Corporate & Private Customers 5 500 1 408 1 400 1 408 1 284 5 470 1 312 1 387 1 445 1 326
Baltic 1 650 425 425 424 376 1 448 377 375 369 327
Life 2 475 615 625 635 600 2 655 607 690 705 653
Investment Mgmt+Muut 2 425 680 600 617 528 2 392 744 594 531 523
Muut 0 -33 0 7 26 -35 6 21 -50 -12
YHTEENSÄ 18 550 4 923 4 600 4 735 4 292 18 364 4 848 4 512 4 814 4 190
Muutos (%) 1,0% 1,5% 2,0% -1,6% 2,4% 3,9% 2,5% 12,0% 3,1% -1,4%

Palkkiotuotot jakautuvat tasaisemmin eri segmenttien kesken kuin korkotuotot.

Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentin alkuvuoden 2019 palkkiotuotot laskivat -2 prosenttia viime vuodesta. Kvartaalien välillä on suuria eroja, sillä Q1:llä tuotot kasvoivat (+7,6 %) ja Q2:lla ne laskivat (9,4 %) selvästi. Vuosi sitten Q2:lla tuottoja kasvatti tuottojen kasaantuminen Q2:lle.

Segmentin asiakkaiden aktiivisuus on kasvussa, mikä näkyi sitten myös tuotoissakin. Yritysjärjestelyitä oli aiempaa enemmän, toisaalta velkakirjamarkkinoilla oli hiljaisempaa. Arvioin vuoden toiselle puoliskolle tuottojen kasvavan noin +4 prosentin tahdilla, mikä kääntäisi koko vuoden tuotot hienoiseen nousuun.

Corporate & Private Customers -segmentin vuoden 2018 tuotot jäivät selvästi vuodesta 2017 (-3,7 %) ja lasku jatkui myös Q1-Q2:lla (-2,9 %). Regulaatioon liittyvät (MiFID II) rahastotuotot olivat aiempaa alhaisemmalla tasolla. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että palkkiotuotot olisivat viime vuoden tasolla noin 5,5 miljardissa kruunussa.

Baltian palkkiotuottoennusteen tein kiinteällä 425 miljoonan kruunun kvartaalierillä.

Life-segmentin tuotot ovat olleet parina viime vuotena noin 2,6 – 2,7 miljardissa kruunussa. Lisäksi kvartaalikohtaiset luvut ovat olleet tasaisesti 600 – 700 miljoonan kruunun haarukassa. Näin myös Q1-Q2:lla, kun tuotot olivat 600 ja 635 miljoonaa kruunua. Tein vuoden 2019 ennusteen kuitenkin hieman varovaisesti noin 2,475 miljardiin kruunuun.

Investment Management -segmentin tuotot ovat olleet hyvässä nousussa. Taloussuhdanteen paraneminen näkyy hallinnoitavien varojen kasvuna. Tässä segmentissä taasen MiFID:n vaikutus näkyy positiivisena. Aiemmin palkkioita oli tilitetty toisaalle, mutta nyt ne on kirjattu segmentin tuottoihin. Arvioin tuottojen jäävän vuonna 2019 edellisvuoden tasolle, kun MiFID:n vaikutuksen tuoma hyöty tuntuu nyt myös vertailukauden luvuissa.

Tilikauden 2019 palkkiotuotot olisivat noin 18,55 miljardia kruunua (+1,0 %).

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Rahoitustuotot netto + muut
LCFI 4 750 1 126 1 100 1 158 1 366 3 694 1 102 802 800 990
Corporate & Private Customers 525 120 125 126 154 475 124 106 140 105
Baltic 275 64 75 67 69 256 54 75 74 53
Life 800 198 200 197 205 947 110 184 328 325
Investment Mgmt+Muut 1 325 324 300 214 487 1 116 306 439 251 120
Muut -25 -23 0 8 -10 -7 -15 -4 -4 16
YHTEENSÄ 7 650 1 809 1 800 1 770 2 271 6 481 1 681 1 602 1 589 1 609
Muutos (%) 18,0% 7,6% 12,4% 11,4% 41,1% -18,9% -13,1% -21,3% -11,8% -27,5%

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 – 20 prosenttia. Tästä Large Corporates & Financial Institutions (LCFI) -segmentti vastaa yli puolta.

Vuoden 2018 rahoitustuotot laskivat selvästi (-19 %). Osaa laskusta selittää käyvän arvon negatiiviset (mutta laskennalliset) muutokset. Alkuvuoden 2019 segmentin rahoitustuotot kasvoivat noin +40 prosenttia. Asiakkaat tekivät aktiivisesti toimenpiteitä suojatakseen tuottojaan ja hakivat kvartaalin edetessä korkeampaa riskiä. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin 4,75 miljardiin kruunuun eli kasvua tulisi +1,1 miljardia kruunua (+29 %). Tästä lähes 0,7 miljardia kruunua tuli jo alkuvuoden aikana.

Life-segmentin H1:n tuotot laskivat viime vuodesta segmentin myytyä SEB Pension -liiketoiminnot vajaa vuosi sitten. Tein segmentin vuoden 2019 tuottoennusteen kiinteillä 200 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla.

Arvioin tilikauden 2019 rahoitustuottojen nousevan selvästi vertailukaudesta ja olevan noin 7,65 miljardia kruunua (+18 %). Tässä sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset vaikuttavat merkittävästi lukuihin. Mikäli osakemarkkinoilla nähdään viime vuoden tapaan hermoilua, niin se heijastuu tämän segmentin tuottoihin.

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme SEB:n tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi noin 48 200 miljoonaa kruunua. Tämän voinee laventaa 45 – 50 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2018 liikevaihto oli 45 868 miljoonaa kruunua, joten tähän nähden vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi näillä arvioilla noin +5,1 prosenttia.

Nettotulosennuste

SEB:n konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 48 200 12 144 11 950 12 197 11 909 45 867 11 744 11 433 11 903 10 787
Toiminnan kulut -22 700 -5 721 -5 650 -5 708 -5 621 -21 939 -5 561 -5 421 -5 527 -5 430
Luottotappiot -1 600 -392 -400 -386 -422 -1 167 -413 -424 -221 -109
Muut kulut 0 0 0 0 0 18 -2 -1 13 8
Kertaluontoiset erät 0 4 506 0 0 4 506 0
Tulos ennen veroja 23 900 6 031 5 900 6 103 5 866 27 285 5 768 5 587 10 674 5 256
Verot -5 050 -1 357 -1 300 -1 211 -1 182 -4 150 -1 192 -1 048 -649 -1 261
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 0
Nettotulos 18 850 4 674 4 600 4 892 4 684 23 135 4 576 4 539 10 025 3 995
Marginaali 39,1% 38,5% 38,5% 40,1% 39,3% 50,4% 39,0% 39,7% 84,2% 37,0%

Alkuvuoden 2019 toiminnan kulut nousivat +3,4 prosenttia. Yhtiö on aiemmin arvioinut kulujen olevan noin 22 miljardia kruunua vuonna 2019, mutta tein kuluennusteeni hieman tätä suuremmaksi (22,7 Mrd SEK).

Talouden hyvä suhdanne näkyy myös luottotappioiden pienuutena. Viimeisen kolmen vuoden aikana luottotappiot ovat olleet 0,8 – 1,2 miljardia kruunua per vuosi. Tein vuoden 2019 luottotappioennusteen -1,6 miljardin kruunun lukemaan eli nousua vuoteen 2018 nähden.

Yhtiö kirjasi vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä (”kertaluontoiset erät”) +4,5 miljardin kruunun tuotot Q2/2018:lle. Tämä koostui SEB Pension Tanskan toimintojen myynnistä (+3,6 Mrd SEK) sekä saaduista tuotoista ruotsalaisen UC:n fuusiosta Asiakastiedon kanssa (+0,9 Mrd SEK).

Tulos ennen veroja ennusteeni on noin 23,9 miljardia kruunua, kun se viime vuonna em. erät oikaistuna olisi ollut 22,8 miljardia kruunua. Hyvää kasvua, jota hiukan kaventaa ennustamani korkeammat luottotappiot.

Verojen (22 – 23 %) jälkeen nettotulosennusteeni vuodelle 2019 olisi noin 18 – 19 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa SEB:n korkotuottoihin?
 • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Pohjoismaissa ja etenkin Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
 • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa SEB? Onko SEB:llä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
 • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat SEB:n toimintaan?
 • SEB:n yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein SEB:n liikevaihtoennusteet noin +2,0 prosentin kasvuluvuilla. Toiminnan kulujen odotan laskevan hieman. Luottotappioiden arvioin pysyvän noin 1,6 miljardissa kruunussa. Veroprosenttina käytin noin 22 – 23 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 50 100 49 100 12 400 12 200 12 400 12 100
Muutos (%) 2,0% 1,9% 2,1% 2,1% 1,7% 1,6%
Toiminnan kulut -22 200 -22 500 -5 650 -5 600 -5 600 -5 650
Luottotappiot -1 600 -1 600 -400 -400 -400 -400
Tulos ennen veroja 26 300 25 000 6 350 6 200 6 400 6 050
Verot -5 900 -5 600 -1 450 -1 400 -1 400 -1 350
Nettotulos 20 400 19 400 4 900 4 800 5 000 4 700
Marginaali 40,7% 39,5% 39,5% 39,3% 40,3% 38,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset