SEB sijoituskohteena

Päivitetty 13.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

SEB-pankki toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja UK:ssa. Ruotsissa ja Baltiassa tarjoaa laajalla kirjolla pankkipalveluja myös henkilöasiakkaille, mutta muissa toimintamaissa fokus on yritys- ja investointipankkitoiminnassa. SEB:llä on noin 4 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 400 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 16 000… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SEB Ennuste
Osake (13.9.2018) 96,40 Osinko 12 kk 6,00
Markkina-arvo (Mrd) 209,8 Osinkotuotto 6,2%
Liikevaihto (M) 45 750 (+0,4%) Osinko/EPS 74% 4v ka
Nettotulos (M) 23 000 (+42,0%)
EPS 10,57
PE 9,1
EV/EBIT 7,7 ROE 16,1%
PB 1,4 ROI 1,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://sebgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/financial-reports

Yhteenveto

SEB13.9.2018 | 96,40 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

SEB:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä SEB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi SEB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

SEB:n liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 45 prosenttia SEB:n liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että SEB:n liikevaihto on pysynyt noin 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan SEB:n tilikauden 2017 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

seb-liikevaihdon-jakauma-2017

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiokustannukset sekä finanssikriisin jälkeinen regulaation lisääntyminen. Yhtiö kertookin, että Q1-Q2/2018 regulaatioon liittyvät kustannukset nousivat +290 miljoonalla kruunulla vertailukauteen nähden.

Yhtiö on lisännyt mm. toimintojen automatisointia (ohjelmistorobotit) ja tuonut uusia digitaalisia palveluita. Lisäksi yhtiö käyttää asiakasdatan analysointiin ja hyödyntämiseen tekoälyä (AI) ja koneoppimisen teknologioita.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE (9,1x) ja PB (1,4x) -lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin SEB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustamani osinko on 6,00 kruunua, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (96,40 SEK) noin 6,2 prosentin osinkotuoton. Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 75 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

Tilikausi 2018

SEB:n Q1 – Q2/2018:

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 11 903 11 386 4,5% 22 690 22 570 0,5%
Liiketulos (ebit, vertailukelpoinen) 6 167 5 662 8,9% 11 424 11 171 2,3%
Nettotulos 10 024 4 509 122,3% 14 019 8 779 59,7%
EPS (SEK) 4,61 2,07 6,44 4,03

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”).

Q2/2018 korkotuotot kasvoivat vahvasti (+12 %) ja alkuvuoden Q1-Q2/2018 osalta (+6 %). Huomionarvoista on kuitenkin se, että kahden suurimman segmentin tuotot, jotka tuovat noin 80 prosenttia korkotuotoista, laskivat hieman. Suurin tuottojen kasvu tuli Baltian toiminnoista sekä konsernitason muista (positiivisista) tuotoista, jotka vuosi sitten olivat selvästi tappiollisia.

Korkotuottoja nosti sekä lainamäärien että -marginaalien hyvä kehitys. Sen sijaan regulaatioihin liittyvät kulut nousivat alkuvuoden aikana 290 miljoonalla kruunulla.

Palkkiotuotot kääntyivät heikon Q1:n (-1,4 %) jälkeen Q2:lla hyvään nousuun (+3,1 %). Yritysten lainamarkkinoiden aktiviteetti lähti kasvuun, mikä näkyi mm. lainatuottojen +13 prosentin kasvuna. Rahastopalkkiot nousivat +2 prosenttia rahastopääomien hyvän kehityksen johdosta.

Q2/2018 rahoitustuotot olivat sen sijaan selvässä noin -12 prosentin laskussa. Osaa laskusta selittää käyvän arvon negatiiviset (mutta laskennalliset) muutokset. Vuoden 2017 alkupuoliskolla oli useita rahoitustapahtumia (pörssilistauksia, lainaohjelmia yms), joita taasen vuoden 2018 aikana on ollut tähän nähden vähemmän. Näin näistä saadut palkkiot ovat jääneet viimevuotisesta.

Kokonaisuutena liikevaihto kasvoi Q2/2018 aikana noin +4,5 prosenttia (11,9 vs 11,4 Mrd SEK).

Toiminnan kulut nousivat hieman ja olivat Q2:lla 5,53 miljardia kruunua (Q2/2017: 5,47 Mrd SEK). Luottotappiot olivat edelleen alhaisella tasolla (221 vs 214 M SEK). Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -719 miljoonaa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -899 miljoonaa kruunua.

Tulos ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli Q2:lla 6,17 miljardia kruunua (Q2/2017: 5,66 Mrd SEK). Eli vertailukelpoinen tulos oli noin +9 prosentin kasvussa. Yhtiö kirjasi vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä +4,5 miljardin kruunun tuotot Q2/2018:lle. Tämä koostui SEB Pension Tanskan toimintojen myynnistä (+3,6 Mrd SEK) sekä saaduista tuotoista ruotsalaisen UC:n fuusiosta Asiakastiedon kanssa (+0,9 Mrd SEK).

Tästä syystä Q2:n nettotulos oli selvästi vertailukauden tulosta parempi (10,0 vs 4,5 Mrd SEK).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 44 – 47 Mrd SEK (2017: 45,6 Mrd SEK)
  • nettotulos: 22 – 24 Mrd SEK (2017: 16,2 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat SEB: Ennusteet sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

SEB:n taloudellisina tavoitteina ovat

  • CET1: +1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin minimivaatimus
  • ROE: yli 15 prosenttia
  • Osinko: tavoittelee pitkän aikavälin osingon kasvua, joka on vähintään 40 prosenttia tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Vuonna 2017 CET1 oli 19,4 prosenttia, mikä on yli +2,5 prosenttia korkeampi kuin tämän hetken minimivaatimus on. Vuoden 2017 ROE oli yhtiön itsensä laskemana 11,5 prosenttia eli tämä jäi tavoitetasosta. Kevään 2018 osinko oli 77 prosenttia tilikauden 2017 tuloksesta eli selvästi yli tavoitetason ”yli 40 %”.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy SEB liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen. Liikevaihto on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä, mitä voi pitää positiivisena asiana. Esimerkiksi Nordealla liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä.

seb-liikevaihto-q22018

Tuloskehitys on ollut hieman poukkoilevaa, mutta isossa kuvassa kuitenkin nousussa. Erilaiset kertaluontoiset myyntivoitot ja -tappiot heilauttelevat yksittäisten vuosien tuloksia varsin voimakkaasti. Tämä vain korostaa sitä, että yksittäisen vuoden luvusta ei tule vetää liian voimakkaita johtopäätöksiä.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että SEB:n tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 44 – 47 miljardia ja nettotulos 22 – 24 miljardia kruunua. Tulokseen sisältyy kuitenkin kertaluontoisia tuottoja noin +4,5 miljardia kruunua, joten tästä syystä tulosmarginaalikin nousee yli 50 prosenttiin.

Vuonna 2017 kertaluontoisten erien tappiot olivat -1,9 miljardia kruunua. Jos nämä huomioidaan, niin tulos ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (ja veroja) olisi noin 23,0 miljardia kruunua (2017: 22,65 Mrd SEK). Tämä tarkoittaisi noin +1,5 prosentin kasvua vuodelle 2018.

Ennustetulla nettotuloksella PE-luku olisi houkuttelevasti 9,1x tasolla, mutta kuten todettua, niin tulos sisältää varsin isot kertaluontoiset tuotot. Tässä kohtaa 7-vuoden nettotuloksilla laskettu PE tasoittaa eri vuosien kertaluontoisia eriä. PE7 on 13,1x, joten sekin indikoisi varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

SEB:n PB-luku on 1,4x, mikä on yhtiön historiaan nähden juurikin keskimääräisellä tasolla. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,1 – 1,6x välillä.

Osinko

SEB:n osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on yli 40 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet.

seb-osinko-Q22018

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 74 prosenttia tuloksesta. Yhtiön osinko on noussut finanssikriisin jälkeen vuodesta 2009 alkaen. Keväällä 2009 yhtiö ei jakanut osinkoa, vaan joutui keräämään rahaa 15,5 miljardin kruunun osakeannilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä SEB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 6,00 4/2018 5,75 4/2017 5,50
YHTEENSÄ 6,00 5,75 5,50
+4,3% +4,5% +4,8%

Osinko on viime vuosina noussut 0,25 kruunun tahdilla, joten arvioin kevään 2019 osingon nousevan tällä samalla summalla. Näin kevään 2019 osinko olisi 6,00 kruunua, mikä antaisi noin 6,2 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (96,40 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+8 981) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +8 981 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (13.9.2018) 96,40 96,30 95,55 89,40 99,55 84,80 55,25 40,09
Lkm (000) 2 176 000 2 167 000 2 169 000 2 193 300 2 188 700 2 179 800 2 192 000 2 191 800
Markkina-arvo (Mrd) 209,77 208,68 207,25 196,08 217,89 184,85 121,11 87,87
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Large Corp & Financial Institutions 18 400 18 318 18 978
Corparte & Private Customers 15 440 16 848 14 845
Baltic 4 490 3 926 3 511
Life & Investm. Management 6 180 6 072 5 746
Muut 1 240 397 171
YHTEENSÄ 45 750 45 561 43 251 0 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Large Corp & Financial Institutions 9 400 8 823 9 133
Corporate & Private Customers 8 140 8 146 7 348
Baltic 2 500 2 168 1 678
Life & Investm. Management 3 600 3 512 3 157
Muut 410 -1 891 -6 449
YHTEENSÄ 24 050 20 758 14 867 0 0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 11 250 22 690 45 750 45 561 43 251 44 665 43 512 41 083 38 823 37 686
Liikevoitto 5 550 11 424 27 500 20 759 14 867 20 865 23 348 18 127 14 235 15 345
Nettotulos 4 300 14 019 23 000 16 197 10 618 16 581 19 219 14 778 11 654 11 144
Marginaali 38,2% 61,8% 50,3% 35,6% 24,5% 37,1% 44,2% 36,0% 30,0% 29,6%
EPS 1,98 6,44 10,57 7,47 4,90 7,56 8,78 6,78 5,32 5,08
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 311,1 177,2 151,1 101,4 103,1 174,0 191,4 148,0
Liikearvo 4,7 4,7 4,8 10,0 10,3 10,4 10,5 10,5
Muut varat 2 511,1 2 373,7 2 464,7 2 384,6 2 578,8 2 300,4 2 251,6 2 204,2
Tase yhteensä 2 826,9 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8 2 453,5 2 362,7
Oma pääoma 148,6 138,0 141,0 142,8 134,6 122,8 109,5 109,2
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 330,5 2 151,5 2 143,0 2 065,0 2 094,0 1 862,0 1 777,0 1 702,0
Muut vastuut 347,8 266,1 336,6 288,2 463,6 500,0 567,0 551,5
Tase yhteensä 2 826,9 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8 2 453,5 2 362,7
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 6,00 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00 2,75 1,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,00 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00 2,75 1,75
Osinkotuotto 6,2% 6,0% 5,8% 5,9% 4,8% 4,7% 5,0% 4,4%
Osinko/nettotulos 56,8% 76,9% 112,4% 69,4% 54,1% 59,0% 51,7% 34,4%
Osinko/FCF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 13,1 14,6 16,0 16,9 20,4
PE (3v) 12,6 14,4 13,4 11,6 14,3 14,8 12,3 13,8
PE 9,1 12,9 19,5 11,8 11,3 12,5 10,4 7,9
EV/EBIT 7,7 10,1 14,1 9,5 9,4 10,3 8,6 5,8
Oma pääoma/osake 68,29 63,68 65,01 65,11 61,50 56,34 49,95 49,82
P/B 1,41 1,51 1,47 1,37 1,62 1,51 1,11 0,80
ROE 16,1% 11,6% 7,5% 12,0% 14,9% 12,7% 10,7% 10,7%
ROI 1,2% 0,9% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9% 0,8% 0,9%
Omavaraisuusaste 5,3% 5,4% 5,4% 5,7% 5,0% 4,9% 4,5% 4,6%
Gearing 1359,0% 1430,7% 1412,7% 1375,1% 1479,1% 1374,6% 1448,0% 1423,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 85,16 87,44 96,30 107,30 101,90 99,70 95,55 86,20 72,95 77,55
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,000 6,000 5,750 5,750 5,750 5,750 5,500 5,500 5,500 5,500
Osinkotuotto (ennuste) 7,0% 6,9% 6,0% 5,4% 5,6% 5,8% 5,8% 6,4% 7,5% 7,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 9,85 7,31 7,43 7,93 7,88 7,89 4,87 5,04 4,66
PE 8,6 12,0 13,0 13,5 12,9 12,6 19,6 17,1 15,6
EV/EBIT 7,2 9,2 10,0 10,4 10,2 10,0 14,1 12,8 11,6
ROE 15,6% 12,1% 11,5% 12,5% 12,8% 13,3% 7,5% 8,4%
ROI 1,1% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset