SEB sijoituskohteena

Päivitetty 2.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

SEB-pankki toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja UK:ssa. Ruotsissa ja Baltiassa tarjoaa laajalla kirjolla pankkipalveluja myös henkilöasiakkaille, mutta muissa toimintamaissa fokus on yritys- ja investointipankkitoiminnassa. SEB:llä on noin 4 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 400 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 15 000… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SEB Ennuste
Osake (2.2.2019) 95,84 Osinko 12 kk 6,50
Markkina-arvo (Mrd) 208,6 Osinkotuotto 6,8%
Liikevaihto (M) 46 500 (+1,4%) Osinko/EPS 77% 4v ka
Nettotulos (M) 17 850 (-22,8%)
EPS 8,20
PE 11,7
EV/EBIT 9,1 ROE 11,8%
PB 1,4 ROI 0,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://sebgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/financial-reports

Yhteenveto

SEB2.2.2019 | 95,84 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

SEB:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä SEB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi SEB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

SEB:n liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 45 prosenttia SEB:n liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että SEB:n liikevaihto on pysynyt noin 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan SEB:n tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

seb-liikevaihdon-jakauma-2018

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiokustannukset sekä finanssikriisin jälkeinen regulaation lisääntyminen.

Yhtiö on lisännyt mm. toimintojen automatisointia (ohjelmistorobotit) ja tuonut uusia digitaalisia palveluita. Lisäksi yhtiö käyttää asiakasdatan analysointiin ja hyödyntämiseen tekoälyä (AI) ja koneoppimisen teknologioita.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE (11,7x) ja PB (1,4x) -lukujen perusteella. PE-luku on viimeisten vuosien aikana liikkunut tällä tasolla, joten siinä mielessä suurta korjausliikettä tuskin nähdään – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin SEB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 osinko on 6,50 kruunua, mikä sisältää ylimääräistä osinkoa 0,50 kruunua. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (95,84 SEK) noin 6,8 prosentin osinkotuoton. Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 75 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2018

SEB:n Q1 – Q4/2018:

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 11 744 11 433 2,7% 45 868 45 561 0,7%
Liiketulos (ebit, vertailukelpoinen) 5 768 5 587 3,2% 22 779 22 655 0,5%
Nettotulos 4 576 4 539 0,8% 23 134 16 197 42,8%
EPS (SEK) 2,10 2,09 10,63 7,44

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”).

Korkotuotot kasvoivat +6 prosenttia vuodesta 2017, vaikka tuottoja rasittivat Ruotsin viranomaismaksujen väliaikaiset korotukset (-697 M SEK). Luottomäärät jatkoivat kasvuaan, kun taas korkomarginaalit tasaantuivat vuonna 2018.

Palkkiotuotot kasvoivat +4 prosenttia. Vuoden 2017 yritysten korkea aktiivisuus pääomamarkkinoilla palautui nyt normaalille tasolle, joka painoi palkkiotuottoja. Palkkiotuottoja nosti maksuvälityksen ja korttimaksamisen palkkiot sekä vakuutustoiminnan palkkiotuottojen selvä nousu.

Rahoitustuotot sen sijaan laskivat -19 prosenttia. Osaa laskusta selittää käyvän arvon negatiiviset (mutta laskennalliset) muutokset. Lisäksi rahoitustuottoja laski Q2:lla myyty SEB Pension.

Kokonaisuutena liikevaihto oli vuonna 2018 vain hieman edellisvuotta parempi (+0,7 %).

Toiminnan kulut olivat vertailukauden tasolla eli noin 21,9 miljardia kruunua. Luottotappiot nousivat -1 167 miljoonaan kruunuun (2017: -807 M SEK). Nyt parina viime kvartaalina luottotappiot ovat olleet noin -420 miljoonassa kruunussa. Nämä ovat korkeimpia kvartaalinoteerauksia viimeisimpään 3 vuoteen, joten sijoittajan on hyvä seurata, josko luottotappioiden kehityksessä on tapahtunut käänne heikompaan. Mistään dramaattisesta määrästä ei voi vielä puhua, sillä tappiot olivat noin 0,08 prosenttia kokonaislainamääristä.

Vuoden 2018 nettotuloksen yli +40 prosentin kasvua selittää Q2:lla kirjatut +4,5 miljardin kruunun saadut tuotot SEB Pension myynnistä sekä UC:n fuusiosta Asiakastiedon kanssa.

CET1 oli 17,6 %, kun yhtiön arvioima minimivaatimus on 14,9 %.

Kevään 2019 osinkona on 6,50 kruunua, joka sisältää 0,50 kruunua ylimääräistä osinkoa. Osinko irtoaa 28.3.2019 ja se maksetaan 2.4.2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 10 895 10 787 1,0% 46 500 45 868 1,4%
Liiketulos (ebit) 5 115 5 256 -2,7% 23 040 22 779 1,1%
Nettotulos (omistajille) 3 950 3 995 -1,1% 17 850 23 134 -22,8%
Osinko (12 kk, SEK) 6,50* 5,75

*) Taulukon 6,50 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon olevan 6,27 kruunua.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat SEB: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

SEB:n taloudellisina tavoitteina ovat

  • CET1: +1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin minimivaatimus
  • ROE: yli 15 prosenttia
  • Osinko: tavoittelee pitkän aikavälin osingon kasvua, joka on vähintään 40 prosenttia tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Vuonna 2018 CET1 oli 17,6 prosenttia, mikä on yli +2,7 prosenttia korkeampi kuin tämän hetken minimivaatimus. Vuoden 2018 ROE oli yhtiön itsensä laskemana 13,4 prosenttia eli tämä jäi tavoitetasosta. Kevään 2019 osinko on 61 prosenttia tilikauden 2018 tuloksesta eli selvästi yli tavoitetason ”yli 40 %”.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy SEB liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen. Liikevaihto on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä, mitä voi pitää positiivisena asiana. Esimerkiksi Nordealla liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä.

seb-liikevaihto-q42018

Tuloskehitys on ollut hieman poukkoilevaa, mutta isossa kuvassa kuitenkin nousussa. Erilaiset kertaluontoiset myyntivoitot ja -tappiot heilauttelevat yksittäisten vuosien tuloksia varsin voimakkaasti. Tämä vain korostaa sitä, että yksittäisen vuoden luvusta ei tule vetää liian voimakkaita johtopäätöksiä.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että SEB:n tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 45 – 47 miljardia ja nettotulos 17 – 18 miljardia kruunua. Tällä ennusteella tulosmarginaali olisi 38,4 prosentissa. Vuoden 2018 tulokseen sisältyi +4,5 miljardin kruunun kertaluontoiset erät, joten tästä syystä sekä tulos että tulosmarginaali ovat selvästi vertailuvuosia korkeammalla.

Ennustetulla nettotuloksella PE-luku olisi 11,7x tasolla. Tämä olisi yhtiön historiaan nähden normaalilla tasolla, joten PE-luvun nousu esimerkiksi 15x tasolle tuntuisi epätodennäköiseltä. Ainakin tällä alhaisella korkotasolla.

SEB:n PB-luku on 1,37x, mikä on yhtiön historiaan nähden juurikin keskimääräisellä tasolla. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,1 – 1,6x välillä.

Osinko

SEB:n osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on yli 40 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet.

seb-osinko-Q42018

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 77 prosenttia tuloksesta. Yhtiön osinko on noussut finanssikriisin jälkeen vuodesta 2009 alkaen. Keväällä 2009 yhtiö ei jakanut osinkoa, vaan joutui keräämään rahaa 15,5 miljardin kruunun osakeannilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä SEB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 6,00 4/2018 5,75 4/2017 5,50
4/2019 0,50
(ylim. osinko)
YHTEENSÄ 6,50 5,75 5,50
+13,0% +4,5% +4,8%

Kevään 2019 osinkona on 6,50 kruunua, joka sisältää 0,50 kruunua ylimääräistä osinkoa. Osinko irtoaa 28.3.2019 ja se maksetaan 2.4.2019. Tämä osinko antaisi noin 6,8 prosentin osinkotuoton (osake 95,84 SEK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+17 850) ja osingonmaksuilla (-14 150). Oikaisu on yhteensä +3 700 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (2.2.2019) 95,84 86,10 96,30 95,55 89,40 99,55 84,80 55,25
Lkm (000) 2 177 000 2 177 000 2 167 000 2 169 000 2 193 300 2 188 700 2 179 800 2 192 000
Markkina-arvo (Mrd) 208,64 187,44 208,68 207,25 196,08 217,89 184,85 121,11
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Large Corp & Financial Institutions 19 025 18 337 18 318 18 978
Corparte & Private Customers 15 825 15 418 16 848 14 845
Baltic 4 960 4 522 3 926 3 511
Life & Investm. Management 5 515 5 813 6 072 5 746
Muut 1 175 1 776 397 171
YHTEENSÄ 46 500 45 866 45 561 43 251 0
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Large Corp & Financial Institutions 9 250 8 733 8 823 9 133
Corporate & Private Customers 8 050 7 845 8 146 7 348
Baltic 2 850 2 600 2 168 1 678
Life & Investm. Management 3 200 3 382 3 512 3 157
Muut -310 4 725 -1 891 -6 449
YHTEENSÄ 23 040 27 285 20 758 14 867 0
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 10 895 46 500 45 868 45 561 43 251 44 665 43 512 41 083 38 823
Liikevoitto 5 115 23 040 27 285 20 759 14 867 20 865 23 348 18 127 14 235
Nettotulos 3 950 17 850 23 134 16 197 10 618 16 581 19 219 14 778 11 654
Marginaali 36,3% 38,4% 50,4% 35,6% 24,5% 37,1% 44,2% 36,0% 30,0%
EPS 1,81 0,00 8,20 10,63 7,47 4,90 7,56 8,78 6,78 5,32
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 212,8 209,1 177,2 151,1 101,4 103,1 174,0 191,4
Liikearvo 4,7 4,7 4,7 4,8 10,0 10,3 10,4 10,5
Muut varat 2 353,7 2 353,7 2 373,7 2 464,7 2 384,6 2 578,8 2 300,4 2 251,6
Tase yhteensä 2 571,2 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8 2 453,5
Oma pääoma 152,5 148,8 138,0 141,0 142,8 134,6 122,8 109,5
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 316,2 2 340,2 2 151,5 2 143,0 2 065,0 2 094,0 1 862,0 1 777,0
Muut vastuut 102,5 78,5 266,1 336,6 288,2 463,6 500,0 567,0
Tase yhteensä 2 571,2 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8 2 453,5
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00 2,75
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 6,25 6,50 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00 2,75
Osinkotuotto 6,5% 7,5% 6,0% 5,8% 5,9% 4,8% 4,7% 5,0%
Osinko/nettotulos 76,2% 61,2% 76,9% 112,4% 69,4% 54,1% 59,0% 51,7%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,3 11,7 14,6 16,0 16,9
PE (3v) 10,9 11,3 14,4 13,4 11,6 14,3 14,8 12,3
PE 11,7 8,1 12,9 19,5 11,8 11,3 12,5 10,4
EV/EBIT 9,1 6,9 10,1 14,1 9,5 9,4 10,3 8,6
Oma pääoma/osake 70,05 68,35 63,68 65,01 65,11 61,50 56,34 49,95
P/B 1,37 1,26 1,51 1,47 1,37 1,62 1,51 1,11
ROE 11,8% 16,1% 11,6% 7,5% 12,0% 14,9% 12,7% 10,7%
ROI 0,9% 1,1% 0,9% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,9% 5,8% 5,4% 5,4% 5,7% 5,0% 4,9% 4,5%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 86,10 99,24 85,16 87,44 96,30 107,30 101,90 99,70 95,55 86,20
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,000 6,000 6,000 6,000 5,750 5,750 5,750 5,750 5,500 5,500
Osinkotuotto (ennuste) 7,0% 6,0% 7,0% 6,9% 6,0% 5,4% 5,6% 5,8% 5,8% 6,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,63 9,98 9,85 7,31 7,43 7,93 7,88 7,89 4,87 5,04
PE 8,1 9,9 8,6 12,0 13,0 13,5 12,9 12,6 19,6 17,1
EV/EBIT 6,9 8,5 7,2 9,2 10,0 10,4 10,2 10,0 14,1 12,8
ROE 16,0% 15,2% 15,6% 12,1% 11,5% 12,5% 12,8% 13,3% 7,5% 8,4%
ROI 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

seb-osinko-Q42018