SEB sijoituskohteena

Päivitetty 4.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

SEB-pankki toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja UK:ssa. Ruotsissa ja Baltiassa tarjoaa laajalla kirjolla pankkipalveluja myös henkilöasiakkaille, mutta muissa toimintamaissa fokus on yritys- ja investointipankkitoiminnassa. SEB:llä on noin 4 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 400 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 14 900… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SEB Ennuste
Osake (4.5.2020) 76,00 Osinko 12 kk 6,25
Markkina-arvo (Mrd) 165,5 Osinkotuotto 8,2%
Liikevaihto (M) 47 000 (-6,3%) Osinko/EPS 68% 4v ka
Nettotulos (M) 14 400 (-28,6%)
EPS 6,61
PE 11,5
EV/EBIT 9,2 ROE 9,3%
PB 1,1 ROI 0,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://sebgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/financial-reports

Yhteenveto

SEB4.5.2020 | 76,00 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

SEB:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä SEB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi SEB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

SEB:n liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 45 prosenttia SEB:n liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että SEB:n liikevaihto on pysynyt noin 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen.

Vuonna 2019 tuotot nousivat 50 miljardiin kruunuun, mitä tuki mm. Ruotsin korkotason ja luottomäärien nousu sekä viranomaismaksujen lasku.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan SEB:n tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

seb-liikevaihdon-jakauma-2019

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi rahanpesun estoon liittyvät investoinnit sekä kasvaneet digitalisaatiokustannukset. Yhtiö on lisännyt mm. toimintojen automatisointia (ohjelmistorobotit) ja tuonut uusia digitaalisia palveluita. Lisäksi yhtiö käyttää asiakasdatan analysointiin ja hyödyntämiseen tekoälyä (AI) ja koneoppimisen teknologioita.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemian aiheuttama pörssiromahdus painoi sijoitusomaisuuden käypiä arvoja, jonka johdosta Q1:n liikevaihto (-28 %) ja tulos (-60 %) laskivat selvästi. Tulosta painoi lisäksi selvästi nousseet luottotappiokirjaukset (1,5 vs 0,4 Mrd SEK).

Luottoluokittajat pitivät SEB:n luokituksen ennallaan (S&P: A+ ja Moody’s: Aa2).

Korttimaksaminen on vähentynyt pandemian johdosta, mikä näkyi korttimaksutuottojen laskuna. Pörssikurssien voimakas lasku painoi hallinnoitavien varojen määrää, mikä osaltaan vaikutti niistä saataviin tuottoihin.

Ruotsin keskuspankki laski pankkien vakavaraisuusvaatimuksia tukeakseen pankkien lainanantoa. SEB:n CET1 oli 16,8 prosenttia, kun vaatimustaso on 13,7 prosenttia.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Noin 35 prosenttia yhtiön työntekijöistä tekee etätöitä. Yhtiö on myös pitämään konttoreitaan auki Ruotsissa.

Yhtiö pitää yhtiökokouksensa 29.6.2020, mutta osinkopäätös tehdään mahdollisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa myöhemmin tänä vuonna. Alkuperäinen osinkoehdotus oli 6,25 kruunua, joten tämä tarjoaa noin 13,6 miljardin kruunun puskurin, mikäli osinkoa ei maksetakaan.

Yhtiö kassavarat olivat Q1/2020 lopussa 327,8 miljardia kruunua, kun vuoden 2019 lopussa ne olivat 146,7 miljardia kruunua.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Yli 50 prosenttia Ruotsin yrityksistä kertoo kokeneensa rahoitus- taikka likviditeettihaasteita pandemian johdosta. Vain 8 prosenttia yrityksistä koki, että lisälainat olisivat ratkaisu yrityksensä haasteisiin.

SEB arvioi, että pandemian aiheuttamat liikkumisen rajoitukset ja tehtaiden sulkemiset ovat tavalla taikka toisella vaikuttaneet jopa 80 prosenttiin maailman työntekijöistä.

Pandemian aiheuttamat vaikutukset alkavat näkymään lisääntyvänä työttömyytenä, laskevana kulutuksena, alhaisempana inflaationa sekä asuntokaupan hidastumisena.

Yhtiö on tehnyt erilaisia skenaarioanalyysejä ja lievässä versiossa Ruotsin BKT laskisi 2 prosenttia, kun taas vakavammassa skenaariossa se laskisi noin 5 prosenttia vuonna 2020. Lisäksi kriisistä toipuminen kestäisi kolmisen vuotta vakavammassa skenaariossa.

seb-luottotappioiden-skenaario-q12020
Kuva: Q1/2020 tulosesitys (s. 17). https://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/presentations/interim/pressconference_2020_q1.pdf

Tilikausi 2020

SEB:n Q1/2020:

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 10 089 14 089 -28,4%
Liiketulos (ebit, vertailukelpoinen) 2 950 7 063 -58,2%
Nettotulos 2 355 5 831 -59,6%
EPS (SEK) 1,08 2,68

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”).

Q1:n liikevaihto laski 28 prosenttia

  • Korkotuotot : +16,0 %
  • Palkkiotuotot: +7,8 %
  • Rahoitustuotot: -132,5 %

Korkotuottojen hyvää kehitystä tuki Ruotsin korkotason nousu, lainamäärien kääntyminen kasvuun sekä alhaisemmat viranomaismaksut. Viranomaismaksut laskevat myös vuonna 2020, joten se tuo lisätukea korkotuottojen kehitykseen jatkossakin.

Palkkiotuottoja tukivat hintojen korotukset sekä koronaviruspandemian aiheuttama maksuvalmiutta kohentavien järjestelyiden kasvanut kysyntä. Myös rahastopalkkiot nousivat kvartaalin alkupuolen hyvän kehityksen johdosta. Sijoitustuotteiden kaupankäynnin aktiivisuus nousi kvartaalin loppua kohden, joka nosti niistä saatavia tuottoja.

Korttimaksamisen tuotot jäivät selvästi vertailukaudesta, kun maksutapahtumien määrä kääntyi laskuun pandemian edetessä.

Rahoitustuotot kärsivät pandemiasta pahiten ja ne kääntyivät 737 miljoonaa kruunua tappiolle (Q1/2019: +2 271 M SEK). Tuottoja painoi pandemian aiheuttama pörssiromahdus, joka johti sijoitusomaisuuden käyvän arvon (laskennallisiin) alentumisiin, jotka kirjataan tuloslaskelmaan.

Toiminnan kulut nousivat hieman (5 646 vs 5 621 M SEK).

Luottotappiot kasvoivat Q1:llä selvästi ja olivat 1,5 miljardia kruunua (Q1/2019: 0,4 Mrd SEK). Luottotappiot sisältävät yhtiön johdon tekemiä varauksia lähitulevaisuuden tappioista.

Alkuperäinen osinkoehdotus vuoden 2020 yhtiökokoukselle oli 6,25 kruunua. Yhtiökokous on siirretty pidettäväksi 29.6.2020 ja yhtiön hallitus pohtii osingon kohtaloa. Osinkoa ei todennäköisesti makseta vielä tuolloin, sillä viranomaisvaatimusten (-toiveiden) johdosta osingonmaksusta tulisi pidättäytyä ainakin 1.10.2020 saakka.

Moni ruotsalainen yhtiön on tehnyt niin, että yhtiö kutsuu tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osingosta, mikäli tilanne sen sallii. Arvelen SEB:n toimivan myös näin. Sijoittajan on myös hyvä varautua siihen, että osinkoa leikataan tai se jää kokonaan maksamatta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 11 700 12 197 -4,1% 47 000 50 134 -6,3%
Liiketulos (ebit) 4 400 6 103 -27,9% 18 300 24 895 -26,5%
Nettotulos (omistajille) 3 450 4 892 -29,5% 14 400 20 178 -28,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 6,25 6,00+0,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat SEB: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

SEB:n taloudellisina tavoitteina ovat

  • CET1: +1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin minimivaatimus
  • ROE: yli 15 prosenttia
  • Osinko: tavoittelee pitkän aikavälin osingon kasvua, joka on vähintään 40 prosenttia tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Vuonna 2019 CET1 oli 17,6 prosenttia, mikä on +2,5 prosenttia korkeampi kuin tämän hetken minimivaatimus 15,1 prosenttia. Vuoden 2019 ROE oli yhtiön itsensä laskemana 13,8 prosenttia eli tämä jäi vielä tavoitetasosta. Vuonna 2020 maksettavan osingon ehdotus oli 67 prosenttia tilikauden 2019 tuloksesta eli selvästi yli tavoitetason ”vähintään 40 %”.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy SEB liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen. Liikevaihto on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä, mitä voi pitää positiivisena asiana.

Vuoden 2019 liikevaihto nousi 50 miljardiin kruunuun, mitä tuki mm. Ruotsin korkotason ja luottomäärien nousu sekä viranomaismaksujen lasku.

seb-liikevaihto-q12020

Tuloskehitys on ollut hieman poukkoilevaa, mutta isossa kuvassa kuitenkin nousussa. Erilaiset kertaluontoiset myyntivoitot ja -tappiot heilauttelevat yksittäisten vuosien tuloksia varsin voimakkaasti. Tämä vain korostaa sitä, että yksittäisen vuoden luvusta ei tule vetää liian voimakkaita johtopäätöksiä.

Vuoden 2018 tulokseen sisältyi +4,5 miljardin kruunun kertaluontoiset erät, joten tästä syystä sekä tulos että tulosmarginaali olivat selvästi muita vuosia korkeammalla.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että SEB:n tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 42,5 – 47,5 miljardia ja nettotulos 10 – 15 miljardia kruunua.

SEB:n PB-luku on 1,06x (ennen taseen oikaisuja), mikä on yhtiön historiaan nähden keskimääräistä alhaisempi. Viimeisen 7 vuoden aikana PB-luku on ollut 1,35 – 1,60x tasolla.

Osinko

SEB:n osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on yli 40 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet.

seb-osinko-q12020

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 69 prosenttia tuloksesta. Yhtiön osinko on noussut nyt 11 vuotta peräjälkeen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä SEB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
x/2020 6,25 4/2019 6,00 4/2018 5,75
4/2019 0,50
(ylim. osinko)
YHTEENSÄ 6,25 6,50 5,75
+4,2% +4,3% +4,5%

HUOM! Oheisen taulukon muutosprosentti on laskettu perusosingolle.

Alkuperäinen osinkoehdotus vuoden 2020 yhtiökokoukselle oli 6,25 kruunua. Yhtiökokous on siirretty pidettäväksi 29.6.2020 ja yhtiön hallitus pohtii osingon kohtaloa. Osinkoa ei todennäköisesti makseta vielä tuolloin, sillä viranomaisvaatimusten (-toiveiden) johdosta osingonmaksusta tulisi pidättäytyä ainakin 1.10.2020 saakka.

Moni ruotsalainen yhtiön on tehnyt niin, että yhtiö kutsuu tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osingosta, mikäli tilanne sen sallii. Arvelen SEB:n toimivan myös näin. Sijoittajan on myös hyvä varautua siihen, että osinkoa leikataan tai se jää kokonaan maksamatta.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden nettotuloksella (+12 045 M SEK) sekä osingoilla (-13 606 M SEK). Oikaisu on yhteensä -1 561 miljoonaa kruunua ja se huomioitu käteiset varat ja oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

Yhtiö erotti Life:n omaksi segmentikseen vuoden 2019 alusta. Tästä syystä segmenttitiedoissa Life:n lukuja on vain vuodesta 2018 alkaen. Tätä aikaisemmat luvut sisältyvät Investment Management + muut -riville.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (4.5.2020) 76,00 88,08 86,10 96,30 95,55 89,40 99,55 84,80
Lkm (000) 2 177 000 2 175 000 2 177 000 2 167 000 2 169 000 2 193 300 2 188 700 2 179 800
Markkina-arvo (Mrd) 165,45 191,57 187,44 208,68 207,25 196,08 217,89 184,85
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Large Corp & Financial Institutions 18 950 20 613 18 337 18 318 18 978
Corparte & Private Customers 17 450 16 798 15 418 16 848 14 845
Baltic 5 200 5 169 4 522 3 926 3 511
Life 2 800 3 304 3 572
Investment Mgmt+Muut 2 600 4 251 1 776 4 578 5 917
YHTEENSÄ 47 000 50 135 43 625 43 670 43 251
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Large Corp & Financial Institutions 9 254 8 733 8 823 9 133
Corporate & Private Customers 8 983 7 845 8 146 7 348
Baltic 3 104 2 600 2 168 1 678
Life 1 715 1 917
Investment Mgmt+Muut 1 838 6 190 1 621 -3 292
YHTEENSÄ 0 24 894 27 285 20 758 14 867
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 11 700 10 089 47 000 50 134 45 868 45 561 43 251 44 665 43 512 41 083
Liikevoitto 4 400 2 950 18 300 24 894 27 285 20 759 14 867 20 865 23 348 18 127
Nettotulos 3 450 2 355 14 400 20 177 23 134 16 197 10 618 16 581 19 219 14 778
Marginaali 29,5% 23,3% 30,6% 40,2% 50,4% 35,6% 24,5% 37,1% 44,2% 36,0%
EPS 1,58 1,08 6,61 9,28 10,63 7,47 4,90 7,56 8,78 6,78
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 327,8 146,7 209,1 177,2 151,1 101,4 103,1 174,0
Liikearvo 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 10,0 10,3 10,4
Muut varat 2 951,8 2 705,2 2 353,7 2 373,7 2 464,7 2 384,6 2 578,8 2 300,4
Tase yhteensä 3 284,3 2 856,6 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8
Oma pääoma 155,6 155,7 148,8 138,0 141,0 142,8 134,6 122,8
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 587,1 2 498,0 2 340,2 2 151,5 2 143,0 2 065,0 2 094,0 1 862,0
Muut vastuut 541,6 202,9 78,5 266,1 336,6 288,2 463,6 500,0
Tase yhteensä 3 284,3 2 856,6 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 4,50 6,25 6,50 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00
Osinkotuotto 5,9% 7,1% 7,5% 6,0% 5,8% 5,9% 4,8% 4,7%
Osinko/nettotulos 68,0% 67,4% 61,2% 76,9% 112,4% 69,4% 54,1% 59,0%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 9,6 11,1 11,7 14,6 16,0
PE (3v) 8,6 9,7 11,3 14,4 13,4 11,6 14,3 14,8
PE 11,5 9,5 8,1 12,9 19,5 11,8 11,3 12,5
EV/EBIT 9,2 7,8 6,9 10,1 14,1 9,5 9,4 10,3
Oma pääoma/osake 71,47 71,59 68,35 63,68 65,01 65,11 61,50 56,34
P/B 1,06 1,23 1,26 1,51 1,47 1,37 1,62 1,51
ROE 9,3% 13,3% 16,1% 11,6% 7,5% 12,0% 14,9% 12,7%
ROI 0,7% 1,0% 1,1% 0,9% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9%
Omavaraisuusaste 4,7% 5,5% 5,8% 5,4% 5,4% 5,7% 5,0% 4,9%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 67,18 88,08 90,48 85,92 80,48 86,10 99,24 85,16 87,44 96,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,000 6,000 6,000 6,000 5,750
Osinkotuotto (ennuste) 9,3% 7,1% 6,9% 7,3% 7,8% 7,0% 6,0% 7,0% 6,9% 6,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,20 9,28 8,71 8,60 10,95 10,63 9,98 9,85 7,31 7,43
PE 8,2 9,5 10,4 10,0 7,3 8,1 9,9 8,6 12,0 13,0
EV/EBIT 6,8 7,8 8,4 8,1 6,4 6,9 8,5 7,2 9,2 10,0
ROE 12,1% 13,3% 13,0% 13,2% 17,7% 16,0% 15,2% 15,6% 12,1% 11,5%
ROI 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus