SEB sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

SEB-pankki toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja UK:ssa. Ruotsissa ja Baltiassa tarjoaa laajalla kirjolla pankkipalveluja myös henkilöasiakkaille, mutta muissa toimintamaissa fokus on yritys- ja investointipankkitoiminnassa. SEB:llä on noin 4 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 400 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 14 900… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SEB Ennuste
Osake (26.10.2019) 95,66 Osinko 12 kk 6,25
Markkina-arvo (Mrd) 208,0 Osinkotuotto 6,5%
Liikevaihto (M) 48 200 (+5,1%) Osinko/EPS 76% 4v ka
Nettotulos (M) 18 900 (-18,3%)
EPS 8,69
PE 11,0
EV/EBIT 8,9 ROE 12,6%
PB 1,4 ROI 0,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://sebgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/financial-reports

Yhteenveto

SEB26.10.2019 | 95,66 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

SEB:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä SEB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi SEB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

SEB:n liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 45 prosenttia SEB:n liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että SEB:n liikevaihto on pysynyt noin 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan SEB:n tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

seb-liikevaihdon-jakauma-2018

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiokustannukset sekä finanssikriisin jälkeinen regulaation lisääntyminen.

Yhtiö on lisännyt mm. toimintojen automatisointia (ohjelmistorobotit) ja tuonut uusia digitaalisia palveluita. Lisäksi yhtiö käyttää asiakasdatan analysointiin ja hyödyntämiseen tekoälyä (AI) ja koneoppimisen teknologioita.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE (11,0x) ja PB (1,4x) -lukujen perusteella. PE-luku on viimeisten vuosien aikana liikkunut tällä tasolla, joten siinä mielessä suurta korjausliikettä tuskin nähdään – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin SEB:n osingonmaksukykyä. Arvioin vuonna 2020 maksettavan perusosingon nousevan 6,25 kruunuun. Tämä antaisi noin 6,5 prosentin osinkotuoton (osake 95,66 SEK). Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 75 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

SEB:n Q1-Q3/2019:

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 11 942 11 433 4,5% 36 045 34 123 5,6%
Liiketulos (ebit, vertailukelpoinen) 5 864 5 587 5,0% 17 831 17 011 4,8%
Nettotulos 4 772 4 539 5,1% 14 346 18 558 -22,7%
EPS (SEK) 2,20 2,09 6,60 8,52

SEB:n liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net financial income”).

Q3/2019 liikevaihto kasvoi kokonaisuutena varsin vahvat 4,5 prosenttia pehmeästä makrotalouden kehityksestä huolimatta.

  • Korkotuotot : +12,5 %
  • Palkkiotuotot: +4,0 %
  • Rahoitustuotot: -21 %

Kvartaalia kuvastaa korkea asiakasaktiviteetti sekä laaja-alainen kysyntä luottoja, yritysten pääomarahoitusta sekä neuvontapalveluja kohtaan. Ruotsin repo-koron nousu sekä alhaisemmat viranomaismaksut tukivat korkotuottojen kehitystä.

Rahoitustuottoja rasitti mm. käyvän arvon muutokset, jota nyt olivat vertailukautta heikompia.

Toiminnan kulut nousivat 3,1 prosenttia (+168 M SEK). Yhtiö on tekemässä erilaisia strategisia investointeja, jotka nostavat kulutasoa yhtiön mukaan asteittain noin 23 miljardiin kruunuun vuoteen 2021 mennessä.

Luottotappiot olivat -489 miljoonaa kruunua (Q3/2018: -424 M SEK). Viimeisen vuoden aikana luottotappiot ovat olleet noin 380 – 420 miljoonaa kruunua kvartaalissa. Mistään dramaattisesta määrästä ei voi vielä puhua, sillä tappiot ovat olleet alle 0,1 prosenttia kokonaislainamääristä.

Q3:n vertailukelpoinen liiketulos nousi noin 5 prosenttia, mitä tuki hyvin kehittyneet korko- ja palkkiotuotot.

Q1-Q3 nettotulos jäi selvästi vertailukaudesta. Vertailukauden nettotulosta kaunistaa SEB Pension -yksikön myynti sekä UC:n fuusio Asiakastiedon kanssa. Näistä tuli vertailukaudelle +4,5 miljardin kruunun tuotot.

CET1 oli 16,4 prosenttia, kun yhtiön vaatimustaso on 14,7 prosentissa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 12 152 11 744 3,5% 48 200 45 868 5,1%
Liiketulos (ebit) 5 917 5 768 2,6% 23 750 22 779 4,3%
Nettotulos (omistajille) 4 552 4 576 -0,5% 18 900 23 134 -18,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 6,25 6,00+0,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat SEB: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

SEB:n taloudellisina tavoitteina ovat

  • CET1: +1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin minimivaatimus
  • ROE: yli 15 prosenttia
  • Osinko: tavoittelee pitkän aikavälin osingon kasvua, joka on vähintään 40 prosenttia tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Vuonna 2018 CET1 oli 17,6 prosenttia, mikä on yli +2,7 prosenttia korkeampi kuin tämän hetken minimivaatimus. Vuoden 2018 ROE oli yhtiön itsensä laskemana 13,4 prosenttia eli tämä jäi tavoitetasosta. Kevään 2019 osinko oli 61 prosenttia tilikauden 2018 tuloksesta eli selvästi yli tavoitetason ”vähintään 40 %”.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy SEB liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen. Liikevaihto on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä, mitä voi pitää positiivisena asiana. Esimerkiksi Nordealla liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä.

seb-liikevaihto-q32019

Tuloskehitys on ollut hieman poukkoilevaa, mutta isossa kuvassa kuitenkin nousussa. Erilaiset kertaluontoiset myyntivoitot ja -tappiot heilauttelevat yksittäisten vuosien tuloksia varsin voimakkaasti. Tämä vain korostaa sitä, että yksittäisen vuoden luvusta ei tule vetää liian voimakkaita johtopäätöksiä.

Vuoden 2018 tulokseen sisältyi +4,5 miljardin kruunun kertaluontoiset erät, joten tästä syystä sekä tulos että tulosmarginaali olivat selvästi muita vuosia korkeammalla.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että SEB:n tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 45 – 50 miljardia ja nettotulos 18,5 – 19,5 miljardia kruunua. Tällä ennusteella tulosmarginaali olisi 39,2 prosentissa.

Ennustetulla nettotuloksella PE-luku olisi 11,0x tasolla. Tämä olisi yhtiön historiaan nähden normaalilla tasolla, joten PE-luvun nousu esimerkiksi 15x tasolle tuntuisi epätodennäköiseltä. Ainakin tällä alhaisella korkotasolla.

SEB:n PB-luku on 1,38x, mikä on yhtiön historiaan nähden juurikin keskimääräisellä tasolla. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,1 – 1,6x välillä.

Osinko

SEB:n osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on yli 40 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet.

seb-osinko-q32019

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 77 prosenttia tuloksesta. Yhtiön osinko on noussut finanssikriisin jälkeen vuodesta 2009 alkaen. Keväällä 2009 yhtiö ei jakanut osinkoa, vaan joutui keräämään rahaa 15,5 miljardin kruunun osakeannilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä SEB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 6,25 4/2019 6,00 4/2018 5,75
4/2019 0,50
(ylim. osinko)
YHTEENSÄ 6,25 6,50 5,75
+4,2% +4,3% +4,5%

HUOM! Oheisen taulukon muutosprosentti on laskettu perusosingolle.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan perusosingon nousevan 0,25 kruunulla 6,25 kruunuun. Tämä antaisi noin 6,5 prosentin osinkotuoton (osake 95,66 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 554) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +4 554 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu käteiset varat sekä oma pääoma -erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

Yhtiö erotti Life:n omaksi segmentikseen vuoden 2019 alusta. Tästä syystä segmenttitiedoissa Life:n lukuja on vain vuodesta 2018 alkaen. Tätä aikaisemmat luvut sisältyvät Investment Management + muut -riville.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (26.10.2019) 95,66 86,10 96,30 95,55 89,40 99,55 84,80 55,25
Lkm (000) 2 174 000 2 177 000 2 167 000 2 169 000 2 193 300 2 188 700 2 179 800 2 192 000
Markkina-arvo (Mrd) 207,96 187,44 208,68 207,25 196,08 217,89 184,85 121,11
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Large Corp & Financial Institutions 20 000 18 337 18 318 18 978
Corparte & Private Customers 16 625 15 418 16 848 14 845
Baltic 5 100 4 522 3 926 3 511
Life 3 225 3 572
Investment Mgmt+Muut 3 250 1 776 4 578 5 917
YHTEENSÄ 48 200 43 625 43 670 43 251 0
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Large Corp & Financial Institutions 10 100 8 733 8 823 9 133
Corporate & Private Customers 9 100 7 845 8 146 7 348
Baltic 2 700 2 600 2 168 1 678
Life 1 500 1 917
Investment Mgmt+Muut 350 6 190 1 621 -3 292
YHTEENSÄ 23 750 27 285 20 758 14 867 0
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 12 150 36 045 48 200 45 868 45 561 43 251 44 665 43 512 41 083 38 823
Liikevoitto 5 920 17 831 23 750 27 285 20 759 14 867 20 865 23 348 18 127 14 235
Nettotulos 4 550 14 346 18 900 23 134 16 197 10 618 16 581 19 219 14 778 11 654
Marginaali 37,4% 39,8% 39,2% 50,4% 35,6% 24,5% 37,1% 44,2% 36,0% 30,0%
EPS 2,09 6,60 8,69 10,63 7,47 4,90 7,56 8,78 6,78 5,32
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 261,7 209,1 177,2 151,1 101,4 103,1 174,0 191,4
Liikearvo 4,7 4,7 4,7 4,8 10,0 10,3 10,4 10,5
Muut varat 2 784,4 2 353,7 2 373,7 2 464,7 2 384,6 2 578,8 2 300,4 2 251,6
Tase yhteensä 3 050,8 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8 2 453,5
Oma pääoma 150,7 148,8 138,0 141,0 142,8 134,6 122,8 109,5
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 509,9 2 340,2 2 151,5 2 143,0 2 065,0 2 094,0 1 862,0 1 777,0
Muut vastuut 390,2 78,5 266,1 336,6 288,2 463,6 500,0 567,0
Tase yhteensä 3 050,8 2 567,5 2 555,6 2 620,6 2 496,0 2 692,2 2 484,8 2 453,5
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00 2,75
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 6,25 6,50 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00 2,75
Osinkotuotto 6,5% 7,5% 6,0% 5,8% 5,9% 4,8% 4,7% 5,0%
Osinko/nettotulos 71,9% 61,2% 76,9% 112,4% 69,4% 54,1% 59,0% 51,7%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,2 11,7 14,6 16,0 16,9
PE (3v) 10,7 11,3 14,4 13,4 11,6 14,3 14,8 12,3
PE 11,0 8,1 12,9 19,5 11,8 11,3 12,5 10,4
EV/EBIT 8,9 6,9 10,1 14,1 9,5 9,4 10,3 8,6
Oma pääoma/osake 69,32 68,35 63,68 65,01 65,11 61,50 56,34 49,95
P/B 1,38 1,26 1,51 1,47 1,37 1,62 1,51 1,11
ROE 12,6% 16,1% 11,6% 7,5% 12,0% 14,9% 12,7% 10,7%
ROI 0,9% 1,1% 0,9% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9% 0,8%
Omavaraisuusaste 4,9% 5,8% 5,4% 5,4% 5,7% 5,0% 4,9% 4,5%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 90,48 85,92 80,48 86,10 99,24 85,16 87,44 96,30 107,30 101,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,250 6,250 6,250 6,000 6,000 6,000 6,000 5,750 5,750 5,750
Osinkotuotto (ennuste) 6,9% 7,3% 7,8% 7,0% 6,0% 7,0% 6,9% 6,0% 5,4% 5,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,71 8,60 10,95 10,63 9,98 9,85 7,31 7,43 7,93 7,88
PE 10,4 10,0 7,3 8,1 9,9 8,6 12,0 13,0 13,5 12,9
EV/EBIT 8,4 8,1 6,4 6,9 8,5 7,2 9,2 10,0 10,4 10,2
ROE 13,0% 13,2% 17,7% 16,0% 15,2% 15,6% 12,1% 11,5% 12,5% 12,8%
ROI 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus