SEB sijoituskohteena

Päivitetty 15.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

HUOM! EKP:n uusimman ohjeistuksen mukaan pankkien tulee pidättäytyä osinkojen maksusta vuoden 2020 loppuun asti. Arvioin, ettei näitä osinkoja laitettaisi maksuun enää talvella, vaan vuonna 2021 maksettava osinko sisältäisi lisäosinkoa, joka kompensoisi väliin jääneitä osinkoja. Koska pandemiassa ei ole nähtävissä rauhoittumista – vaan pikemminkin päivastoin – niin pidin vuoden 2021 osinkoennusteet vielä ennallaan. OSINKOTILANTEEN MUUTOSTA EI OLE HUOMIOITU ANALYYSISSÄ! Päivitän analyysin Q2-tuloskierroksen jälkeen elokuun aikana.

Talousmentor-yritysanalyysi

SEB-pankki toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja UK:ssa. Ruotsissa ja Baltiassa tarjoaa laajalla kirjolla pankkipalveluja myös henkilöasiakkaille, mutta muissa toimintamaissa fokus on yritys- ja investointipankkitoiminnassa. SEB:llä on noin 4 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 400 000 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 14 900… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SEB Ennuste
Osake (SEK, 15.7.20) 88,30 Osinko (SEK, 12 kk) 10,75
Markkina-arvo (Mrd SEK) 192,49 Osinkotuotto 12,2%
Liikevaihto (mSEK) 48 750 -2,8% Osinko/EPS 68% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 14 200 -29,6% Osinko/FCF 27% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 119,20 +35,0%
EPS 6,51
P/E 13,6
ROE 9,1%
P/B 1,24 ROI 0,7%

Huomioita

SEB:n liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 45 prosenttia SEB:n liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että SEB:n liikevaihto on pysynyt noin 40 – 45 miljardissa kruunussa vuodesta 2013 alkaen.

Vuonna 2019 tuotot nousivat 50 miljardiin kruunuun, mitä tuki mm. Ruotsin korkotason ja luottomäärien nousu sekä viranomaismaksujen lasku.

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi rahanpesun estoon liittyvät investoinnit sekä kasvaneet digitalisaatiokustannukset. Yhtiö on lisännyt mm. toimintojen automatisointia (ohjelmistorobotit) ja tuonut uusia digitaalisia palveluita. Lisäksi yhtiö käyttää asiakasdatan analysointiin ja hyödyntämiseen tekoälyä (AI) ja koneoppimisen teknologioita.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan SEB:n tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

seb-liikevaihdon-jakauma-2019

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 119,30 kruunua eli nousupotentiaalia olisi tämän perusteella noin 35 prosenttia (osake 88,30 SEK).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): seb-2020-07-15.pdf

seb-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit ja -esitykset
Suurimmat omistajat

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (seb-2020-07-15.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 15.7.20) 88,30 88,08 86,10 96,30 95,55 89,40 99,55 84,80
Lkm (000) 2 180 000 2 175 000 2 177 000 2 178 000 2 188 000 2 203 000 2 202 000 2 207 000
Markkina-arvo (Mrd) 192,49 191,57 187,44 209,74 209,06 196,95 219,21 187,15
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Large Corp & Financial Inst. 20 975 20 613 18 337 18 318 18 978
Corporate & Private Cust. 16 975 16 798 15 418 16 848 14 845
Baltic 5 100 5 169 4 522 3 926 3 511
Life 2 870 3 304 3 572
Investment Mgmt+Muut 2 830 4 251 1 776 4 578 5 917
YHTEENSÄ 48 750 50 135 43 625 43 670 43 251
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Large Corp & Financial Inst. 11 425 9 254 8 733 8 823 9 133
Corporate & Private Cust. 9 450 8 983 7 845 8 146 7 348
Baltic 3 050 3 104 2 600 2 168 1 678
Life 1 245 1 715 1 917
Investment Mgmt+Muut -6 970 1 838 6 190 1 621 -3 292
YHTEENSÄ 18 200 24 894 27 285 20 758 14 867
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Large Corp & Financial Inst. 54,5% 44,9% 47,6% 48,2% 48,1%
Corporate & Private Cust. 55,7% 53,5% 50,9% 48,3% 49,5%
Baltic 59,8% 60,1% 57,5% 55,2% 47,8%
Life 43,4% 51,9% 53,7%
Investment Mgmt+Muut -246,3% 43,2% 348,5% 35,4% -55,6%
YHTEENSÄ 37,3% 49,7% 62,5% 47,5% 34,4%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 12 150 24 089 48 750 50 134 45 868 45 609 43 251 44 148 46 936 41 553
Liiketulos 5 375 7 547 18 194 24 894 27 285 20 806 14 867 20 865 23 348 18 127
Nettotulos 4 225 5 856 14 200 20 177 23 134 16 244 10 618 16 581 19 219 14 778
Marginaali 34,8% 24,3% 29,1% 40,2% 50,4% 35,6% 24,5% 37,6% 40,9% 35,6%
EPS 1,94 2,69 6,51 9,28 10,63 7,46 4,85 7,53 8,73 6,70
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 189 510 146 691 209 115 177 222 151 078 101 429 103 098 173 950
Liikearvo 4 521 4 792 4 762 4 727 4 760 10 003 10 287 10 408
Muut varat 3 010 638 2 705 165 2 359 578 2 377 647 2 464 808 2 384 532 2 527 861 2 300 476
Varat yhteensä 3 204 669 2 856 648 2 573 455 2 559 596 2 620 646 2 495 964 2 641 246 2 484 834
Oma pääoma 154 933 155 700 148 545 143 925 140 976 142 798 134 576 122 817
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 2 599 736 2 309 610 2 091 676 1 740 220 1 791 491 1 666 407 1 788 428 1 762 465
Muut vastuut 450 000 391 338 333 234 675 451 688 179 686 759 718 242 599 552
Pääomat yhteensä 3 204 669 2 856 648 2 573 455 2 559 596 2 620 646 2 495 964 2 641 246 2 484 834
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 172 318 -61 513 28 259 48 000 43 411 21 002 -148 500 -33 172
Investoinnit: Capex -1 106 -1 079 -1 016 -259 -451 -691 -673 -2 389
Vapaa rahavirta (FCF) 171 212 -62 592 27 243 47 741 42 960 20 311 -149 173 -35 561
Investoinnit: Muut -116 195 467 8 030 823 1 303 1 594 4 983 554
Investointien jälkeen 55 017 -62 125 35 273 48 564 44 263 21 905 -144 190 -35 007
Rahoitus: Voitonjako -13 625 -14 069 -12 459 -11 935 -11 504 -10 400 -8 725 -6 004
Rahoitus: Muut -400 8 842 0 -7 169 8 486 -8 702 17 252 -1 838
Rahavarojen muutos 40 992 -67 352 22 814 29 460 41 245 2 803 -135 663 -42 849
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 4,50 6,25 6,50 5,75 5,50 5,25 4,75 4,00
Osinkotuotto 5,1% 7,1% 7,5% 6,0% 5,8% 5,9% 4,8% 4,7%
Osinko/nettotulos 69,1% 67,4% 61,2% 77,1% 113,3% 69,8% 54,4% 59,7%
Osinko/FCF 5,7% -21,7% 51,9% 26,2% 28,0% 56,9% -7,0% -24,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 11,2 11,1 11,7 14,7 16,0
PE (3v) 10,0 9,7 11,2 14,5 13,5 11,7 14,4 15,0
PE 13,6 9,5 8,1 12,9 19,7 11,9 11,4 12,7
EV (Mrd SEK) 2 603 2 354 2 070 1 773 1 849 1 762 1 905 1 776
EV/EBIT 143,1 94,6 75,9 85,2 124,4 84,4 81,6 98,0
Oma pääoma/osake 71,07 71,59 68,23 66,08 64,43 64,82 61,12 55,65
P/B 1,24 1,23 1,26 1,46 1,48 1,38 1,63 1,52
ROE 9,1% 13,3% 15,8% 11,4% 7,5% 12,0% 14,9% 12,7%
ROI 0,7% 1,1% 1,3% 1,1% 0,8% 1,1% 1,2% 1,0%
Omavaraisuusaste 4,8% 5,5% 5,8% 5,6% 5,4% 5,7% 5,1% 4,9%
Gearing 1555,7% 1389,2% 1267,3% 1086,0% 1163,6% 1095,9% 1252,3% 1293,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus