Securitas

Viimeksi päivitetty 29.7.2020

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 58 maassa työllistäen noin 370 000 työntekijää. Securitaksen markkina-arvo on noin 50 miljardia kruunua.

Erik Philip-Sörensen perusti ”Hälsingborgs Nattvakt” nimisen yhtiön Helsingborg:iin vuonna 1934. Yhtiö pilkottiin Sörensenin kahden pojan kanssa vuonna 1981, josta kansainvälistä toimintaa harjottavasta puolesta tuli Group 4 Securicor ja Ruotsissa toimintaa harjoittavasta Securitas. Group 4 Securicor, joka nykyään tunnetaan nimellä G4S, on yksi Securitaksen kilpailijoita markkinoilla.

Edellä mainitun jakautumisen lisäksi ASSA ABLOY (vuonna 1994) ja Loomis (vuonna 2008) irroitettiin Securitaksesta ja listattiin pörssiin.

Toimitusjohtaja

Securitaksen toimitusjohtaja vaihtui maaliskuussa 2018, kun Magnus Ahlqvist (s. 1974) aloitti toimitusjohtajana. Magnus tuli Securitaksen palvelukseen vuonna 2015 ja on toiminut Europe-segmentin johtajana. Ennen Securitakselle tuloa hän toimi mm. Motorola Mobility:n Vice Presidenttinä. Lisäksi hän oli 12 vuotta Sony Ercissonilla toimien erilaisissa johtajatehtävissä.

Häntä ennen toimitusjohtajana toimi Alf Göransson vuosina 2007 – 2018, joka jäi eläkkeelle tehtävästään 11 vuoden rupeaman jälkeen.

Osake ja omistajat

Securitas listautui Tukholman pörssiin vuonna 1991 ja osakkeen tunnus on SECU-B. Yhtiöllä on myös äänivaltainen A-osakesarja, jota ei ole listattu pörssissä.

Securitaksen äänivaltaisin omistaja on Investment AB Latour 29,6 prosentin osuudella. Toiseksi suurin omistaja on  Melker Schörling AB, jolla on 10,5 prosentin osuus. Muiden omistajien osuudet ovat näitä kahta paljon pienempiä. Omistajalistan näkee täältä.

Toimintaympäristö

Turvallisuuspalvelujen kysyntä on globaalisti laajaa. Kysynnän kasvu linkittyy talouden kehitykseen, yleiseen turvallisuuden (tai turvattomuuden) tunteeseen sekä sosiaalisiin ja demografisiin trendeihin. Voimakkainta turvallisuuspalvelujen kasvu on kehittyvissä maissa, mutta päämarkkinat ovat kuitenkin vielä kehittyneissä maissa.

Securitas listaa kilpailijoikseen G4S, Prosegur (jonka Loomis osti 2019) ja Allied Barton.

Elektroninen etävalvonta on nousussa, kun laitteiden ja palveluiden hintataso on laskemaan päin. Näin ihmiset ovat halukkaita asentamaan hälytysjärjestelmiä esimerkiksi murtojen taikka tulipalojen varalle. Myös iäkkäiden ihmisten hälytys- ja turvapalvelut ovat kasvussa.

Securitas listaa seuraavia turvallisuuspalvelujen kysyntään vaikuttavia megatrendejä:

  • Kaupungistuminen: Väestön globaali muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin jatkuu, ja väestötiheyden kasvaminen usein johtaa sosiaalisen eriarvoistumisen sekä rikoslukujen kasvuun.
  • Turvallisuuspalvelujen ulkoistaminen: Yritykset ja yhteisöt yhä suuremmassa määrin haluavat ulkoistaa turvallisuuspalvelut kuin ylläpitää niitä itse.
  • Riippuvuus turvallisesta toimintaympäristöstä: Yhä suurempi osa yhteiskunnan toiminnoista ja yrityksistä tarvitsee turvallisen toimintaympäristön toimiakseen tehokkaasti ja kasvavasti. Esimerkiksi kauppakeskus ei voi olla kiinni päiväkausia ilkivallan tai sen uhan takia. Tämä lisää turvallisuuspalvelujen kysyntää.
  • Kehittyvien maiden lisääntyvä taloudellinen aktiviteetti: Lisääntyvä talouskasvu ja -aktiviteetti luovat vaurautta kehittyvissä maissa. Tämä lisää siten suojattavan omaisuuden määrää.

Securitaksen riskeinä voidaan pitää mm.

  • korruptioriskiä, sillä yhtiöllä on yli 370 000 työntekijää. Rikolliset voivat yrittää lahjoa tai kiristää työntekijöitä luovuttamaan esimerkiksi avaimia, kulkukoodeja tai muuta tärkeää tietoa.
  • valuuttakurssiriskiä. Yhtiö toimii yli 50 massa, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa raportoituihin lukuihin tai tehtyjen investointien tuottoihin (jos investointi on rahoitettu esim. dollareissa ja investointi on tehty euromaahan).

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus