Securitas: Arvonmääritys

Päivitetty 2.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 2.6.2019: 157,25 SEK

Laskennan parametrit

Securitas on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Securitas: Ennusteet).

Koska osinko on jo irronnut, niin merkitsin osingon maksetuksi. Samalla oikaisin omaa pääomaa osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 3 375 760 2 615
EPS 9,245 2,082 7,163
Osinko 4,400 4,400 0,000
Oma pääoma 17 213
Oma pääoma/osake 47,151

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,85x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,80%   3,0% + 0,85*4,5% + 0,0%
Osakkeita 365 059   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,27%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 0,08%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 51,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 2,60%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,80 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,80 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,80 %).

securitas-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 2 642 2 873 3 016 3 375 3 485 3 599 3 717 3 839
Muutos % 8,4% 8,7% 5,0% 11,9% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
EPS 7,24 7,87 8,26 9,25 9,55 9,86 10,18 10,51
PE 19,8 18,2 17,2 17,0 16,5 15,9 15,4 15,0
Osinko 3,75 4,00 4,40 4,71 4,87 5,03 5,19 5,64
Osinkotuotto 2,6% 2,8% 3,1% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,6%
Oma pääoma 39,74 42,57 48,36 54,31 59,15 64,14 69,29 74,61
P/B 3,61 3,36 2,94 2,90 2,66 2,45 2,27 2,11
ROE 19,5% 19,1% 18,2% 18,0% 16,8% 16,0% 15,3% 14,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (157,25 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,80 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 3 375 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 3 485 ja 3 599 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset