Securitas: Ennusteet

Päivitetty 27.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

securitas-kvartaalituloslaskelma-q32018

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

Securitas: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
North America 42 100 11 258 11 000 10 477 9 365 38 107 9 840 9 322 9 479 9 466
Muutos (%) 10,5% 14,4% 18,0% 10,5% -1,1% 4,8% -1,5% 0,7% 7,3% 14,6%
Europe 45 000 11 685 11 333 11 407 10 575 40 703 10 714 10 059 10 228 9 702
Muutos (%) 10,6% 9,1% 12,7% 11,5% 9,0% 2,5% 3,2% 1,1% 4,0% 1,8%
Ibero-America 12 400 3 198 3 044 3 147 3 011 11 969 3 085 2 922 2 977 2 985
Muutos (%) 3,6% 3,7% 4,2% 5,7% 0,9% 10,8% 3,1% 5,5% 17,1% 19,4%
Muut 1 700 416 444 435 405 1 418 385 348 347 338
Muutos (%) 19,9% 8,1% 27,6% 25,4% 19,8% 8,1% 10,0% 4,2% 12,3% 6,0%
YHTEENSÄ 101 200 26 557 25 821 25 466 23 356 92 197 24 024 22 651 23 031 22 491
Muutos (%) 9,8% 10,5% 14,0% 10,6% 3,8% 4,6% 1,3% 1,5% 7,0% 9,1%

P-Amerikan liikevaihdon kehitys on parantunut vuoden edetessä. Q1:llä liikevaihto laski hieman, mutta nyt Q3:lla se nousi +18 prosenttia. Valuuttakurssien vastatuulen väistyminen on tukenut tätä kehitystä, mutta myös orgaaninen kasvu on ollut hyvää. Viime vuosina Q4:n liikevaihto on ollut noin +250 – 700 miljoonaa kruunua enemmän kuin Q3:n, joten tein ennusteen tästä lähtökohdasta tämän arvoalueen alalaitaan.

Euroopan liikevaihto kehittyi vahvasti alkuvuoden aikana (+11 %). Tässäkin Q4:n liikevaihto on ollut vastaavaa Q3:sta noin +400 – 700 miljoonaa kruunua suurempi. Tein ennusteen käyttäen P-Amerikan tavoin arvoalueen alalaitaa.

Ibero-American liikevaihto on kasvanut noin +3,6 prosenttia alkuvuoden aikana. Hyvä kehitys Espanjassa on tukenut liikevaihdon kasvua. Tein Q4-ennusteen alkuvuoden kasvuprosenttia seuraten.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on 100 – 105 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +9,8 prosenttia. Tässä vahva Q2-Q3:n kehitys näkyy ja ennustetta hieman nostettiin aiemmasta.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
North America 2 460 658 693 613 496 2 187 573 561 549 504
Muutos (%) 12,5% 14,8% 23,5% 11,7% -1,6% 8,9% -3,9% 9,1% 10,9% 24,8%
Europe 2 020 648 360 540 472 2 103 598 570 492 443
Muutos (%) -3,9% 8,4% -36,8% 9,8% 6,5% 0,5% 12,8% -4,2% 0,6% -7,5%
Ibero-America 540 139 136 140 125 465 127 114 109 115
Muutos (%) 16,1% 9,4% 19,3% 28,4% 8,7% 13,4% 16,5% 7,5% 13,5% 16,2%
Muut -385 -135 -88 -88 -74 -371 -134 -76 -83 -78
YHTEENSÄ 4 635 1 310 1 101 1 205 1 019 4 384 1 164 1 169 1 067 984
Muutos (%) 5,7% 12,5% -5,8% 12,9% 3,6% 5,6% 5,1% 2,6% 7,0% 8,1%
Marginaali 4,6% 4,9% 4,3% 4,7% 4,4% 4,8% 4,8% 5,2% 4,6% 4,4%

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin myös P-Amerikan liiketuloksen kehitys on parantunut vuoden edetessä. Alkuvuoden pieni lasku kääntyi Q3:lla +24 prosentin nousuun. Tässäkin valuuttakurssien kehitys ja orgaaninen kasvu on tukenut tuloskasvua. Aiempina vuosina Q4:n tulos on ollut vastaavaa Q3:sta parempi, mutta tein Q4-ennusteen alle varsin kovan Q3:n.

Euroopan Q3 liiketulosta rasittaa -268 miljoonan kruunun kustannussäästöohjelman kertaluontoinen kulu. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 630 miljoonaa, kun vuosi sitten tulos oli 570 miljoonaa kruunua. Eli kasvua olisi tullut noin +10,5 prosenttia. Yhtiö kertoi, että jotain tuloshyötyjä tulisi jo Q4:lla, joten tästä syystä tein Q4-ennusteen tätä oikaistua 630 miljoonaa kruunua hieman korkeammalla arvolla.

Ibero-American kohdalla asetin Q4:n liiketulokseksi kaavamaisesti 139 miljoonaa kruunua. Segmentin osuus koko konsernin liiketuloksesta on noin 10 – 15 prosenttia, joten tästä syystä karkea arviointi on perusteltu.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteenani on 4,55 – 4,65 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +5,7 prosenttia. Tämä laskisi liiketulosmarginaalin 4,6 prosenttiin, missä kustannussäästöohjelman kulut vaikuttavat. Ilman niitä, marginaali olisi viime vuoden noin 4,8 prosentin tasolla.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 4 635 1 310 1 101 1 205 1 019 4 384 1 164 1 169 1 067 984
Rahoituskulut (netto) -380 -93 -92 -102 -93 -375 -93 -86 -94 -102
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 255 1 217 1 009 1 103 926 4 009 1 071 1 083 973 882
Verot -1 065 -305 -253 -271 -236 -1 264 -426 -299 -280 -259
Nettotulos 3 190 912 756 832 690 2 745 645 784 693 623

Parina viime vuotena rahoituskulut ovat olleet 375 ja 390 miljoonaa kruunua. Tästä syystä arvioin, että tilikauden 2018 korkokulut ovat noin 380 miljoonaa kruunua.

Veroja arvioidessani käytin noin 24 – 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain noin 3,1 – 3,2 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Yhtiöllä on paljon työvoimaa (350 000 työntekijää), joten työvoimakustannuksiin vaikuttaa laskevasti sähköisten valvontajärjestelmien suosio. Miten näiden järjestelmien kysyntä kehittyy lähivuosien aikana?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia palkkakustannuksia omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiö on viime vuosien aikana tehnyt useita yrityskauppoja. Miten nämä hankinnat näkyvät tulevien vuosien luvuissa?

Liikevaihdon kohdalla arvioin, että se kasvaisi noin +3…+4 prosentin tahdilla. Tämä on hieman alhaisempi tahti kuin, mitä se on ollut viime vuosien aikana, mihin useat yritysjärjestelyt ovat tuoneet oman lisänsä.

Liiketuloksen osalta arvioin, että liiketulosmarginaali olisi noin 5 prosentin tuntumassa. Tämä olisi hieman edellisvuosia paremmalla tasolla, mutta näitä lukuja ovat häirinneet uudelleenjärjestely- ja muut kertaluontoiset kulut.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 400 – 430 miljoonaan kruunuun. Veroasteena käytin noin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 108 500 105 200 27 400 26 600 26 200 25 000
Muutos (%) 3,1% 4,0% 3,2% 3,0% 2,9% 7,0%
Liiketulos 5 400 5 100 1 350 1 325 1 250 1 175
Muutos (%) 5,9% 10,0% 3,1% 20,3% 3,7% 15,3%
Marginaali 5,0% 4,8% 4,9% 5,0% 4,8% 4,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 5 400 5 100 1 350 1 325 1 250 1 175
Rahoituskulut (netto) -425 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 4 975 4 700 1 250 1 225 1 150 1 075
Verot -1 225 -1 175 -310 -305 -290 -270
Nettotulos 3 750 3 525 940 920 860 805

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset