Securitas: Ennusteet

Päivitetty 7.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

securitas-kvartaalituloslaskelma-q12020

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

Securitas: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
North America 47 400 12 103 11 750 10 900 12 647 48 480 12 383 12 481 12 050 11 566
Muutos (%) -2,2% -2,3% -5,9% -9,5% 9,3% 14,4% 7,5% 13,5% 15,0% 23,5%
Europe 45 150 11 741 11 250 10 500 11 659 47 247 12 056 11 914 11 826 11 451
Muutos (%) -4,4% -2,6% -5,6% -11,2% 1,8% 4,9% 2,8% 5,1% 3,7% 8,3%
Ibero-America 12 900 3 190 3 150 3 100 3 460 13 098 3 263 3 289 3 306 3 240
Muutos (%) -1,5% -2,2% -4,2% -6,2% 6,8% 6,4% 4,9% 8,0% 5,1% 7,6%
Muut 2 300 546 600 500 654 2 074 555 530 502 487
Muutos (%) 10,9% -1,6% 13,2% -0,4% 34,3% 18,2% 18,1% 19,4% 15,4% 20,2%
YHTEENSÄ 107 750 27 580 26 750 25 000 28 420 110 899 28 257 28 214 27 684 26 744
Muutos (%) -2,8% -2,4% -5,2% -9,7% 6,3% 9,3% 5,3% 9,3% 8,7% 14,5%

Vuosi 2020 lähti vahvasti liikkeelle ja liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia Q1:n aikana. Koronaviruspandemia alkoi näkymään yhtiön liiketoiminnassa maaliskuussa ensin Europe-segmentissä ja myöhemmin Pohjois-Amerikassa. Pandemia painoi Securitaksen kysyntää lentokentillä sekä erilaisissa messu- ja urheilutapahtumissa, konserteissa yms.

Ruotsin kruunun Q1:llä tapahtunut voimakas heikentyminen suhteessa dollariin ja euroon tuki osaltaan liikevaihdon hyvää kehitystä.

Arvioin pandemian vaikutuksien näkyvät selvemmin Q2:n luvuissa. Tämän jälkeen tilanne hieman helpottuisi vuoden loppua kohden, mutta odotuksissa on, että turvapalveluiden kysyntä laskee ja samalla hintakilpailu kovenee.

Tästä syystä arvioin vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 0 – 5 prosenttia ja olevan noin 100 – 110 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
North America 2 400 665 650 500 585 2 717 585 794 716 622
Muutos (%) -11,7% 13,7% -18,1% -30,2% -5,9% 18,3% 18,4% 14,6% 16,8% 25,4%
Europe 1 465 474 425 190 376 2 412 740 630 521 521
Muutos (%) -39,3% -35,9% -32,5% -63,5% -27,8% 17,7% 9,1% 75,0% -3,5% 10,4%
Ibero-America 300 61 50 50 139 587 148 151 143 145
Muutos (%) -48,9% -58,8% -66,9% -65,0% -4,1% 12,9% 24,4% 11,0% 2,1% 16,0%
Muut -600 -162 -150 -140 -148 -520 -155 -133 -136 -96
YHTEENSÄ 3 565 1 038 975 600 952 5 196 1 318 1 442 1 244 1 192
Muutos (%) -31,4% -21,2% -32,4% -51,8% -20,1% 16,3% 15,2% 31,0% 3,2% 17,0%
MARGINAALI 3,3% 3,8% 3,6% 2,4% 3,3% 4,7% 4,7% 5,1% 4,5% 4,5%

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Q1:n liiketulos laski peräti 20 prosenttia. Voimakkainta vaikutus oli Europe-segmentissä, missä pandemian vaikutukset alkoivat muita alueita aikaisemmin.

Securitas on aiemmin kertonut, että vuonna 2019 aloitetut uudistusohjelmat kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun ja näistä tulee ylimääräisiä kuluja karkeasti laskien noin 300 – 350 miljoonaa kruunua vuodelle 2020. Lisäksi tuloskehitystä nakertaa kustannuspaineet sekä maailmantalouden hidastuminen koronaviruspandemian johdosta.

Arvioin vuoden 2020 liiketuloksen painuvan selvästi vuodesta 2019 liikevaihdon laskun myötä. Yhtiöllä on noin 370 000 työntekijää, joten pienikin tehottomuus syö tulosmarginaaleja nopeaa tahtia. On myös varsin todennäköistä, että osa työntekijöistä sairastuu koronavirukseen, joten näistä syntyy sairausajan palkkakuluja sekä erilaisia varotoimenpiteiden kuluja.

Arvioin tilikauden 2020 liiketuloksen olevan noin 3,00 – 3,75 miljardia kruunua.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 3 565 1 038 975 600 952 5 196 1 318 1 442 1 244 1 192
Rahoituskulut (netto) -615 -161 -155 -155 -144 -578 -140 -149 -150 -139
Tulos ennen veroja 2 950 877 820 445 808 4 618 1 178 1 293 1 094 1 053
Verot -810 -250 -220 -120 -220 -1 256 -306 -357 -300 -293
Nettotulos 2 140 627 600 325 588 3 362 872 936 794 760
EPS 5,86 1,72 1,64 0,89 1,61 9,61 2,54 2,56 2,18 2,08

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman vuodesta 2019 ja veroja laskiessa käytin noin 27 – 28 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 1,75 – 2,25 miljardia kruunua. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Securitaksen kohdalla arvioin liikevaihdon palaavan vuoden 2019 lukemiin vuoden 2021 aikana. Arvioin kovenevan hintakilpailun pitävän marginaaleja paineessa niin, ettei aiempien vuosien noin 4,5 – 4,8 prosentin tasolle päästäisi tulevien vuosien aikana.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 117 500 110 000 28 250 27 500 27 250 27 000
Muutos (%) 6,8% 2,1% 2,4% 2,8% 9,0% -5,0%
Liiketulos (ebit) 4 940 3 890 1 025 990 975 900
Muutos (%) 27,0% 9,1% -1,3% 1,5% 62,5% -5,5%
MARGINAALI 4,2% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 4 940 3 890 1 025 990 975 900
Rahoituskulut (netto) -670 -635 -160 -160 -160 -155
Tulos ennen veroja 4 270 3 255 865 830 815 745
Verot -1 170 -895 -240 -230 -225 -200
Nettotulos 3 100 2 360 625 600 590 545
EPS 8,49 6,47 1,71 1,64 1,62 1,49

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus