Securitas: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

securitas-kvartaalituloslaskelma-q42019

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

Securitas: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

P-Amerikan liikevaihto jatkoi aikaisempien vuosien vahvaa kehitystään myös vuonna 2019 (+14,4 %). Viidessä vuodessa segmentin liikevaihto on lähes tuplaantunut (2014: 25,0 Mrd SEK). Kovin kasvuvauhti on perustunut yrityshankintoihin, sillä viimeisen parin vuoden aikana orgaaninen liikevaihdon kasvu on hidastunut. Q4/2019 orgaanista kasvua tuli 2 prosenttia, kun vuosi sitten samaan aikaan lukema oli 5 prosenttia.

Euroopan liikevaihto kehittyi hyvin (+4,9 %), missä hyvää kehitystä on jarruttanut hieman H1:n aikana menetetyt muutamat isot sopimukset. Myös Euroopassa orgaaninen kasvuvauhti on hidastunut parin viime vuoden aikana aiemmasta noin 5 prosentin tasosta vuoden 2019 lopun noin 1 prosenttiin.

Yhtiö kertoi, että se on menettänyt Norjassa erään ison lentokenttäsopimuksen, joka päättyy Q1/2020 aikana. Toisaalta yhtiö on saanut samaa kokoluokkaa olevan sopimuksen Saksasta, joka alkaa Q2/2020 aikana. Eli väliin jää noin kvartaalinkokoinen aukko. Sopimusten arvo on noin 200 – 250 miljoonaa kruunua, joten se tarkoittaisi noin 50 – 75 miljoonan kruunun menetystä verrattuna vuoteen 2019.

Myös Ibero-American vuoden 2019 liikevaihto kehittyi hyvin (+6,4 %), mitä tuki Espanjan edelleen jatkuva hyvä myynnin kehitys. Argentiinassa yhtiö on pystynyt nostamaan hintojaan.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

TAULUKKO POISTETTU

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin P-Amerikan vuoden 2019 liiketulos kasvoi myös selvästi (+18,3 %). Yhtiö kertoi, että Q4:n marginaalit laskivat hieman eräiden asiakkuuksien tilausten väheneminen.

Euroopan vuoden 2019 tulos parani lähes 18 prosenttia, mitä selittää Q3:n noin 75 prosentin tulosparannus. Isoa prosenttilukemaa selittää vertailukauden kertaluontoiset kulut.

Securitas on aiemmin kertonut, että vuonna 2019 aloitetut uudistusohjelmat kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun ja näistä tulee ylimääräisiä kuluja karkeasti laskien noin 300 – 350 miljoonaa kruunua vuodelle 2020. Lisäksi tuloskehitystä nakertaa kustannuspaineet sekä maailmantalouden hidastuminen.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus