Securitas: Ennusteet

Päivitetty 7.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

securitas-kvartaalituloslaskelma-q32019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

Securitas: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
North America 48 750 12 653 12 481 12 050 11 566 42 360 11 518 11 000 10 477 9 365
Muutos (%) 15,1% 9,9% 13,5% 15,0% 23,5% 11,2% 17,1% 18,0% 10,5% -1,1%
Europe 47 500 12 309 11 914 11 826 11 451 45 040 11 725 11 333 11 407 10 575
Muutos (%) 5,5% 5,0% 5,1% 3,7% 8,3% 10,7% 9,4% 12,7% 11,5% 9,0%
Ibero-America 13 200 3 365 3 289 3 306 3 240 12 313 3 111 3 044 3 147 3 011
Muutos (%) 7,2% 8,2% 8,0% 5,1% 7,6% 2,9% 0,8% 4,2% 5,7% 0,9%
Muut 2 050 531 530 502 487 1 754 470 444 435 405
Muutos (%) 16,9% 13,0% 19,4% 15,4% 20,2% 23,7% 22,1% 27,6% 25,4% 19,8%
YHTEENSÄ 111 500 28 858 28 214 27 684 26 744 101 467 26 824 25 821 25 466 23 356
Muutos (%) 9,9% 7,6% 9,3% 8,7% 14,5% 10,1% 11,7% 14,0% 10,6% 3,8%

P-Amerikan liikevaihto on kehittynyt vahvasti Q1-Q3/2019 aikana (+17 %). Valuuttakurssien kääntyminen on tukenut liikevaihdon kasvua ja kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut noin 5 prosenttia. Edellisinä vuosina Q4:n liikevaihto on ollut noin 500 – 700 miljoonaa kruunu Q3:sta parempi, joten tein Q4-ennusteen tästä lähtökohdasta. Koska liikevaihdon kasvusta iso osa on liittynyt valuuttakurssien positiivisiin muutoksiin, niin tein Q4:n ennusteen ”vain” noin 10 prosentin kasvuun ja noin 170 miljoonaa kruunua Q3:sta paremmaksi.

Euroopan liikevaihto on kehittynyt hyvin (+5,6 %), missä hyvää kehitystä on jarruttanut hieman H1:n aikana menetetyt muutamat isot sopimukset. Orgaaninen kasvu on 9 kuukauden aikana ollut 2 prosentin luokkaa, joten myös tässä valuuttakurssien myötätuuli on tukenut liikevaihdon kehitystä. Edellisinä vuosina Q4:n liikevaihto on ollut noin 400 – 700 miljoonaa kruunua Q3:sta parempi, joten tein Q4:n ennusteen tästä lähtökohdasta noin 400 miljoonaa kruunua Q3:sta paremmaksi.

Myös Ibero-American Q1-Q3 liikevaihto on kehittynyt vahvasti (+6,9 %), mitä tuki Espanjan edelleen jatkuva hyvä myynnin kehitys. Argentiinassa yhtiö on pystynyt nostamaan hintojaan. Tein Q4:n ennusteen hieman Q3:n lukuja paremmaksi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 108 – 115 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin 10 prosenttia. Odotuksissa on, että hyvä kehitys P-Amerikassa jatkuu, mikä tukisi sitten liikevaihdon kehitystäkin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
North America 2 900 768 794 716 622 2 296 494 693 613 496
Muutos (%) 26,3% 55,5% 14,6% 16,8% 25,4% 5,0% -13,8% 23,5% 11,7% -1,6%
Europe 2 325 653 630 521 521 2 050 678 360 540 472
Muutos (%) 13,4% -3,7% 75,0% -3,5% 10,4% -2,5% 13,4% -36,8% 9,8% 6,5%
Ibero-America 600 161 151 143 145 520 119 136 140 125
Muutos (%) 15,4% 35,3% 11,0% 2,1% 16,0% 11,8% -6,3% 19,3% 28,4% 8,7%
Muut -525 -160 -133 -136 -96 -397 -147 -88 -88 -74
YHTEENSÄ 5 300 1 422 1 442 1 244 1 192 4 469 1 144 1 101 1 205 1 019
Muutos (%) 18,6% 24,3% 31,0% 3,2% 17,0% 1,8% -2,1% -5,8% 12,9% 3,6%
Marginaali 4,8% 4,9% 5,1% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,7% 4,4%

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin P-Amerikan Q1-Q3/2019 liiketulos kasvoi myös selvästi (+18,3 %). Tuloskehitystä tuki liikevaihdon vahva kehitys sekä tulosmarginaalin hyvä kehitys Q3:lla.

Yhtiö kertoi Q4/2018 raportissa, että tuleville 2 vuodelle uudistusohjelman suoria kuluja tulisi yhteensä -650 miljoonaa kruunua. Tein ennusteet niin, että tästä noin 75 prosenttia tulisi tälle segmentille ja loput menisi Muut-segmentin eriin. Näin segmentin keskimääräinen kvartaalikohtainen rasitus olisi noin -50…-75 miljoonaa kruunua. Tästä ei ole näkynyt jälkeäkään alkuvuoden 2019 tuloksissa.

Tästä syystä arvioin myös Q4:n tuloksen olevan hyvällä noin 750 – 800 miljoonan kruunun tasolla. Vertailukauden tulosta rasittaa uudistusohjelman kulut, joten tästä syystä Q4:n ennuste näyttää yli 50 prosentin tulosparannusta. Koko vuoden tulos nousisi noin 2,9 miljardiin kruunuun ja kasvua tulisi Q4:n ansiosta noin 26 prosenttia.

Euroopan Q1 tulos kasvoi 10 prosenttia ja tässäkin tuloskunto noudatteli liikevaihdon kehitystä. Sen sijaan Q2:lla tulos kääntyi -3,5 prosentin laskuun. Tulosta painoi menetetyt sopimukset Ranskassa sekä se, ettei yhtiö ole saanut kaikki nousseita palkkakuluja siirrettyä myyntihintoihinsa. Tilanne korjaantui Q3:lla, kun kruunumääräinen tulos parani normaalille tasolleen tai jopa hieman tämän ylikin. Viime vuoden Q3:n tulosta rasitti kertaluontoiset kulut, joten tästä syystä iso prosenttimuutos.

Tein Q4:n ennusteen hieman Q3:sta paremmaksi, mutta tulos jäisi kuitenkin hieman vertailukaudesta. Kustannuspaineet ovat kovat ja hintojen korotuksia on yhtiön mukaan vaikea puskea läpi, joten se voi näkyä tuloksessakin.

Ibero-American kohdalla asetin Q4:n tuloksen noin 161 miljoonaan kruunun, mikä jatkaisi hyvää vuoden 2019 tuloskehitystä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteenani on 5,1 – 5,5 miljardia kruunua eli tulos kasvaisi viime vuodesta. Tulosta parantaa vuoden 2018 tulokseen sisältyneet kertaluontoiset erät. Tulosmarginaali nousisi 4,8 prosenttiin (2018: 4,4 %).

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 300 1 422 1 442 1 244 1 192 4 469 1 144 1 101 1 205 1 019
Rahoituskulut (netto) -590 -152 -149 -150 -139 -440 -153 -92 -102 -93
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 710 1 270 1 293 1 094 1 053 4 029 991 1 009 1 103 926
Verot -1 310 -360 -357 -300 -293 -1 008 -248 -253 -271 -236
Nettotulos 3 400 910 936 794 760 3 021 743 756 832 690

Q1:n rahoituskulut nousivat IFRS 16-standardin myötä noin 36 miljoonalla kruunulla. Yhdessä nousseen velkaisuuden myötä tein vuoden 2019 ennusteen noin -590 miljoonaan kruunuun (2018: -440 M SEK).

Veroja arvioidessani käytin noin 27,5 prosentin veroastetta, jolla tasolla yhtiö arvioi veroasteen olevan vuonna 2019. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 3,2 – 3,6 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Yhtiöllä on paljon työvoimaa (370 000 työntekijää), joten työvoimakustannuksiin vaikuttaa laskevasti sähköisten valvontajärjestelmien suosio. Miten näiden järjestelmien kysyntä kehittyy lähivuosien aikana?
  • Miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia palkkakustannuksia omiin myyntihintoihinsa?
  • Yhtiö on viime vuosien aikana tehnyt useita yrityskauppoja. Miten nämä hankinnat näkyvät tulevien vuosien luvuissa?

Yhtiö kertoi Q3/2019 raportissa, että maailmantalouden näkyy jonkin verran kysynnässä, joten hintojen korotuksia on suhteellisen haastavaa viedä läpi. Samaan aikaan kustannuspaine on palkankorotusten johdosta kova. Tämä todennäköisesti painaa marginaaleja jatkossa.

Liikevaihdon kohdalla arvioin, että se kasvaisi noin 1…3 prosentin tahdilla. Tämä on hieman alhaisempi tahti kuin, mitä se on ollut viime vuosien aikana, mihin useat yritysjärjestelyt ovat tuoneet oman lisänsä.

Vuonna 2019 aloitetut uudistusohjelmat kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun ja näistä tulee ylimääräisiä kuluja karkeasti laskien noin 300 – 350 miljoonaa kruunua vuodelle 2020. Tästä syystä vuoden 2021 ennusteessa liiketulos nousee suurella prosentilla.

Vuoden 2020 liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 4,4 prosenttia, mikä samalla tarkoittaisi sitä, että tuloskunto laskee reilu 5 prosenttia. Tausta-ajatuksena tässä on em. kustannuspaineiden nousu ja hintojen korotusten haasteellisuus.

Vuonna 2021 arvioin marginaalin nousevan 4,6 prosenttiin, mikä kirittäisi myös tulosta.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 600 – 625 miljoonaan kruunuun. Veroasteena käytin noin 27 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 116 000 113 000 29 100 28 500 28 200 27 200
Muutos (%) 2,7% 1,3% 0,8% 1,0% 1,9% 1,7%
Liiketulos 5 300 5 000 1 325 1 375 1 150 1 150
Muutos (%) 6,0% -5,7% -6,8% -4,6% -7,6% -3,5%
Marginaali 4,6% 4,4% 4,6% 4,8% 4,1% 4,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 300 5 000 1 325 1 375 1 150 1 150
Rahoituskulut (netto) -625 -600 -150 -150 -150 -150
Tulos ennen veroja 4 675 4 400 1 175 1 225 1 000 1 000
Verot -1 275 -1 200 -325 -325 -275 -275
Nettotulos 3 400 3 200 850 900 725 725

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus