Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 29.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 58 maassa työllistäen noin 370 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SECURITAS Ennuste
Osake (SEK, 29.7.20) 136,00 Osinko (SEK, 12 kk) 5,00
Markkina-arvo (Mrd) 49,6 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (mSEK) 110 000 -0,8% Osinko/EPS 42% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 2 550 -24,0% Osinko/FCF 47% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 166,30 +22,3%
EPS 6,99 Omav.aste 33%
P/E 19,5 Gearing 71%
EV/EBIT 16,0 ROE 12,4%
P/B 2,31 ROI 9,6%

Huomioita

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät lukuisat yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 166,30 kruunua, missä olisi reilun 20 prosentin nousuvara nykyiseen osakkeen hintaan nähden (136,00 SEK). Lyhyellä aikavälillä kyyti voi kuitenkin olla kylmää, mikäli pandemian vaikutukset pitenevät ja syvenevät.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): securitas-2020-07-29.pdf

securitas-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Vuosi- ja kvartaaliraportit
Esitykset yms
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (securitas-2020-07-29.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 29.7.20) 136,00 161,45 142,25 143,20 143,40 130,00 94,45 68,35
Lkm (000) 364 934 364 993 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 49,63 58,93 51,93 52,28 52,35 47,46 34,48 24,95
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
North America 49 000 48 480 42 360 38 107 36 351 31 131 24 977
Europe 45 800 47 247 45 040 40 703 39 694 37 570 34 907
Ibero-America 12 850 13 098 12 313 11 969 10 805 10 886 9 238
Muut 2 350 2 047 1 754 1 418 1 312 1 273 1 095
YHTEENSÄ 110 000 110 872 101 467 92 197 88 162 80 860 70 217 0
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
North America 2 500 2 717 2 296 2 187 2 009 1 719 1 305
Europe 1 725 2 412 2 050 2 103 2 093 1 973 1 893
Ibero-America 425 587 520 465 410 422 329
Muut -600 -520 -397 -366 -359 -329 -290
YHTEENSÄ 4 050 5 196 4 469 4 389 4 153 3 785 3 237 0
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
North America 5,1% 5,6% 5,4% 5,7% 5,5% 5,5% 5,2%
Europe 3,8% 5,1% 4,6% 5,2% 5,3% 5,3% 5,4%
Ibero-America 3,3% 4,5% 4,2% 3,9% 3,8% 3,9% 3,6%
YHTEENSÄ 3,7% 4,7% 4,4% 4,8% 4,7% 4,7% 4,6% #DIV/0!
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 27 350 54 976 110 000 110 899 101 467 92 197 88 162 80 860 70 217 65 700
Liiketulos 1 075 1 834 4 050 5 196 4 469 4 394 4 153 3 785 3 237 3 029
Nettotulos 680 1 133 2 550 3 357 3 016 2 750 2 642 2 437 2 068 1 853
Marginaali 2,5% 2,1% 2,3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8%
EPS 1,86 3,10 6,99 9,20 8,26 7,53 7,24 6,68 5,66 5,08
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 6 143 3 948 3 229 3 611 2 415 2 071 3 425 4 050
Liikearvo 22 252 22 157 21 061 18 719 19 380 16 428 16 228 14 362
Muut varat 36 536 36 085 31 179 27 213 26 997 22 162 21 431 18 825
Varat yhteensä 64 931 62 190 55 469 49 543 48 792 40 661 41 084 37 237
Oma pääoma 21 495 19 569 17 631 15 518 14 762 12 510 11 280 9 365
Vähemmistö 13 30 26 21 21 20 19 16
Korolliset velat 21 479 22 060 18 363 16 608 16 447 12 565 14 449 13 870
Muut vastuut 21 944 20 531 19 449 17 396 17 562 15 566 15 336 13 986
Pääomat yhteensä 64 931 62 190 55 469 49 543 48 792 40 661 41 084 37 237
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 6 197 5 747 3 857 4 039 3 293 3 431 2 874 2 529
Investoinnit: Capex -2 322 -3 010 -2 188 -1 808 -1 658 -1 329 -1 113 -804
Vapaa rahavirta (FCF) 3 875 2 737 1 669 2 231 1 635 2 102 1 761 1 725
Investoinnit: Muut 295 476 -1 658 -245 -3 496 -113 -364 -240
Investointien jälkeen 4 170 3 213 11 1 986 -1 861 1 989 1 397 1 485
Rahoitus: Voitonjako 0 -1 606 -1 460 -1 369 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut -1 841 -915 1 085 626 3 424 -2 208 -1 013 -1 176
Rahavarojen muutos 2 329 692 -364 1 243 285 -1 314 -711 -786
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,00 0,00 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,00 0,00 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00
Osinkotuotto 3,7% 0,0% 3,1% 2,8% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4%
Osinko/nettotulos 71,6% 0,0% 53,3% 53,1% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1%
Osinko/FCF 47,1% 0,0% 96,2% 65,5% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,5 22,8 22,8 24,9 26,1
PE (3v) 16,7 19,4 18,5 20,0 22,0 22,4 20,2 15,6
PE 19,5 17,6 17,2 19,0 19,8 19,5 16,7 13,5
EV (mSEK) 64 967 77 040 67 064 65 273 66 381 57 952 45 504 34 772
EV/EBIT 16,0 14,8 15,0 14,9 16,0 15,3 14,1 11,5
Oma pääoma/osake 58,94 53,70 48,37 42,57 40,49 34,32 30,95 25,70
P/B 2,31 3,01 2,94 3,36 3,54 3,79 3,05 2,66
ROE 12,4% 18,0% 18,2% 18,1% 19,3% 20,5% 20,0% 20,6%
ROI 9,6% 13,4% 13,1% 13,9% 14,7% 14,9% 13,2% 12,9%
Omavaraisuusaste 33,1% 31,5% 31,8% 31,4% 30,3% 30,8% 27,5% 25,2%
Gearing 71,3% 92,4% 85,7% 83,6% 94,9% 83,8% 97,6% 104,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus