Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 17.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 58 maassa työllistäen noin 345 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SECURITAS Ennuste
Osake (17.9.2018) 156,50 Osinko 12 kk 4,25
Markkina-arvo (Mrd) 57,1 Osinkotuotto 2,7%
Liikevaihto (M) 98 500 (+6,8%) Osinko/EPS 51% 4v ka
Nettotulos (M) 3 050 (+6,2%) Osinko/FCF 70% 4v ka
EPS 8,35 Omav.aste 32%
PE 18,7 Gearing 88%
EV/EBIT 16,4 ROE 18,2%
PB 3,2 ROI 12,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

SECURITAS17.9.2018 | 156,50 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät lukuisat yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Securitas alkaa kelpaamaan osinkosijoittajallekin. Hän pitää kuitenkin mielessä, että osinko pysyi 3,00 kruunussa 6 vuoden ajan. Nyt osinko on noussut 3 vuotta peräjälkeen ja kevään 2019 osinkoennusteena on 4,25 kruunua. Tällä osakkeenhinnalla (156,50 SEK) se antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Joka tapauksessa mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan.

Tilikausi 2018

Securitaksen Q1-Q2/2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 25 466 23 031 10,6% 48 822 45 522 7,2%
Liiketulos (ebit) 1 204 1 072 12,3% 2 224 2 057 8,1%
Nettotulos (omistajille) 832 692 20,3% 1 522 1 320 15,3%
EPS 2,28 1,89 4,17 3,62

Q2:n liikevaihto kasvoi +11 prosenttia (orgaaninen +7 %). Securitaksen liiketoiminnot kasvoivat kaikissa markkinasegmenteissä. Yhtiö arvioi, että se pystyi hyödyntämään hyvää makrotalouden vetoa.

Elektronisen valvonnan ratkaisujen ja palveluiden myynti jatkoi kasvuaan (+24 %) ja vastaa nyt noin 20 prosenttia koko konsernin myynnistä.

Securitaksen yhtenä fokusalueena alkuvuoden 2018 aikana oli palkkainflaation vaikutuksen siirtäminen omiin myyntihintoihinsa. Yhtiö kertoi, että tässä se on onnistunut hyvin.

Liiketulos kasvoi noin +12 prosenttia ja myös tässä kasvu oli vahvaa kaikissa segmenteissä. Tosin yhtiö itse ei ollut tyytyväinen Eurooppa-segmentin tulosmarginaaleihin ja aloitti segmentissä kustannussäästöohjelman. Ohjelmasta syntyy kuluja noin 200 – 250 miljoonaa kruunua, jonka yhtiö kirjaa Q3-tulokseensa. Paljonko ohjelmasta syntyy säästöjä? Sitä raportti ei kerro.

Nettotulos kasvoi +20 prosenttia, mitä tuki liiketuloksen kasvu lisäksi USA:n toimintojen veroasteen lasku. Nyt koko konsernin veroaste oli 24,6 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 28,7 prosenttia.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut arvioita vuodelle 2018.

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen arviointi (Talousmentor) voidaan perustaa sille ajatukselle, että Securitaksen myynnin kasvu jatkuu noin +6 prosentin vauhdilla. Tässä hankitut liiketoiminnot tuovat oman lisänsä liikevaihtoon. Näin liikevaihtoennusteeksi saadaan 97 – 99 miljardia SEK (2017: 92,2 Mrd SEK). Aiempi arvioni oli 94 – 97 miljoonaa kruunua.

Jos liiketulos asettuu noin 4,4 – 4,6 miljardiin kruunuun (sis. 200 – 250 M SEK:n kustannussäästöohjelman kulut) ja rahoituskulut ovat noin 400 miljoonaa kruunua, niin tulos ennen veroja on noin 4,1 miljardia kruunua. Tästä 25,0 prosentin verot, niin nettotulosarvioksi saadaan noin 3,0 – 3,1 miljardia kruunua (2017: vero-oikaistu 2,9 Mrd SEK).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 97 – 99 Mrd SEK (2017:  92,9 Mrd SEK)
  • liiketulos (ebit): 4,4 – 4,6 Mrd SEK (2017: 4,37 Mrd SEK)
  • nettotulos: 3,0 – 3,1 Mrd SEK (2017: 2,87 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Securitas: Ennusteet.

Yrityskauppoja

Vuoden 2017 aikana yhtiö hankki mm. toukokuussa meksikolaisen Central de Alarmas Adler (vuosiliikevaihto noin 75 M SEK) ja elokuussa australialaisen PSGA (80 M SEK). Lisäksi yhtiöllä oli joukko pienempiä yrityskauppoja, joiden vuosittainen liikevaihto oli yhteensä 238 M SEK.

Vuoden 2018 aikana yhtiö on hankkinut ja liittänyt konsernirakenteeseen mm.

  • Q1/2018: Saksalainen Süddeutsche Bewachung (liikevaihto 95 M SEK)
  • Q1/2018: Ranskalainen Automatic Alarm (370 M SEK)
  • Q1/2018: Hongkongilainen Johnson & Thompson (17 M SEK)
  • Q1/2018: Hollantilainen Alphatron Security Systems (102 M SEK)
  • Q2/2018: Amerikkalainen Kratos Public Safety & Security (1 175 M SEK)
  • Q3/2018: Turkkilainen Pronet Security (480 M SEK)

Securitaksen yhtiötapahtumia voi katsoa täältä:
http://www.securitas.com/en/investors/acquisitions-and-divestitures/

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoikin +4,6 prosenttia noin 92,2 miljardiin kruunuun ja vero-oikaistu tulos kasvoi +8,2 prosenttia 2,9 miljardiin kruunuun.

securitas-tuloslaskelma-q22018

Hyvän orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018. Kuten edellä Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 97 – 99 miljardia ja nettotulos 3,0 – 3,1 miljardia kruunua. Tämä pitäisi nettotulosmarginaalin viime vuosien tasolla eli noin 3,0 – 3,2 prosentissa.

Vielä vuonna 2013 marginaali oli 2,8 prosenttia, joten tässä näkyy osaltaan Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen viime vuosien aikana. Mutta, myös sekin, että Securitas on tuonut mm. teknologiapohjaisia turvallisuuspalveluja (esimerkiksi etävalvonta) markkinoille.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,7x – 24,8) osakkeen hinta on suhteellisen kohdallaan.

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 345 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

securitas-roe-roi-q22018

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut viiden vuoden takaisesta noin 14,4 miljardista nykyiseen noin 20,5 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 3,0 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q22018

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän hienoinen kasvu. Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteessa, mikä on noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

securitas-velkaisuus-q22018

Rahavirta

Securitaksen liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen, mutta on kuitenkin hyvässä kasvutrendissä. Rahavirran kasvutrendiä selittää yhtiön tekemät yritysjärjestelyt, joita se on viimeisen 7 vuoden aikana tehnyt noin 7,8 miljardin kruunun edestä (Investoinnit: muut).

Tilikauden 2017 rahavirta hyppäsi 4,0 miljardiin kruunuun, joten on mielenkiintoista nähdä, onko tämä ns. ”uusi normaali”.

Capex-investoinneissa tapahtui voimakas kasvu vuodesta 2013 lähtien. Toisaalta niiden osuus liiketoiminnan rahavirrasta on pysynyt noin 40 – 50 prosentin tuntumassa, joten tässäkin yritysjärjestelyjen kautta tullut kasvu näkyy.

securitas-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan kasvusta huolimatta pysynyt noin 1,8 – 2,0 miljardissa kruunussa. Tähän vaikuttaa kasvaneet capex-investoinnit, jotka ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran kasvun.

Vapaa rahavirta on siis se raha, jonka yritys voi käyttää investointeihin, osinkoihin taikka lainojen lyhentämiseen. Tällä rahavirran tasolla osinkojen osuus on noin 60 – 70 prosenttia. Näin laajentumisinvestointeja joudutaan rahoittamaan velkarahalla tai osinkokehitys ei ole suotuisaa elleivät vapaat rahavirrat lähde kasvuun.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi kohonneen liiketoiminnan rahavirran ansiosta 2,3 miljardiin kruunuun. Siksi onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko tämä tosiaan uusi vapaan rahavirran taso jatkossa. Se antaisi mahdollisuuden jatkaa osinkojen nostoja myös lähitulevaisuudessa.

Nettovelkoja on noin 17,4 miljardia kruunua, joten osinkojen jälkeiset rahavirtojen olisi myös hyvä kehittyä positiiviseen suuntaan. Nykyisellä tasolla rahavirrat olisivat noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua, joten laina saataisiin lyhennettyä hitaahkosti eli noin 20 vuodessa.

Osinko

Edellinen rahavirtalaskelma myös osoittaa sen, miksi osinko on useita vuosia 3 kruunussa. Yhtiön investointien (capex ja yritysjärjestelyt) jälkeiset rahavirrat ovat olleet viimeiseltä 7 vuodelta yhteensä noin +5,2 miljardia kruunua. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty -8,1 miljardia kruunua, joten osinkoja varten on täytynyt ottaa lisää velkaa.

Osingon suhde tulokseen on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sekin ollut keskimäärin noin 60 – 70 prosentissa.

securitas-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Securitas: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 4,25 5/2018 4,00 5/2017 3,75
YHTEENSÄ 4,25 4,00 3,75
+6,3% +6,7% +7,1%

Osinko on nyt noussut kolmena vuotena peräkkäin, joista kahtena vuotena 0,25 kruunua. Tähän samaan 0,25 kruunun nousuun perustan kevään 2019 osinkoennusteeni. Osinko olisi 4,25 kruunua ja se antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (156,50 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 528) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 528 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (17.9.2018) 156,50 143,20 143,40 130,00 94,45 68,35 56,70 59,40
Lkm (000) 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 57,13 52,28 52,35 47,46 34,48 24,95 20,70 21,68
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 40 500 38 107 36 351 31 131 24 977
Europe 44 000 40 703 39 694 37 570 34 907
Ibero-America 12 500 11 969 10 805 10 886 9 238
Muut 1 500 1 418 1 312 1 273 1 095
YHTEENSÄ 98 500 92 197 88 162 80 860 70 217
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 2 300 2 187 2 009 1 719 1 305
Europe 2 200 2 103 2 093 1 973 1 893
Ibero-America 525 465 410 422 329
Muut -575 -381 -359 -329 -290
YHTEENSÄ 4 450 4 374 4 153 3 785 3 237
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 24 650 48 822 98 500 92 197 88 162 80 860 70 217 65 700 66 458 64 057
Liiketulos 990 2 224 4 450 4 373 4 153 3 785 3 237 3 029 2 315 2 973
Nettotulos 675 1 522 3 050 2 873 2 642 2 437 2 068 1 853 1 212 1 736
Marginaali 2,7% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 1,8% 2,7%
EPS 1,85 4,17 8,35 7,87 7,24 6,68 5,66 5,08 3,32 4,76
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 159 3 611 2 415 2 071 3 425 4 050 4 881 2 507
Liikearvo 20 486 18 719 19 380 16 428 16 228 14 362 14 275 14 727
Muut varat 31 917 27 213 26 606 22 162 21 431 18 825 19 302 19 432
Tase yhteensä 56 562 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666
Oma pääoma 17 946 15 518 14 487 12 510 11 280 9 365 8 587 9 203
Vähemmistö 19 21 21 20 19 16 14 3
Korolliset velat 20 034 16 608 16 447 12 565 14 449 13 870 15 086 13 065
Muut vastuut 18 563 17 396 17 446 15 566 15 336 13 986 14 771 14 395
Tase yhteensä 56 562 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 600 4 039 3 293 3 431 2 874 2 529 2 833 1 675
Investoinnit: Capex -1 600 -1 704 -1 658 -1 329 -1 113 -804 -1 039 -1 010
Vapaa rahavirta (FCF) 2 000 2 335 1 635 2 102 1 761 1 725 1 794 665
Investoinnit: Muut -1 400 -349 -3 497 -113 -364 -240 -580 -1 702
Investointien jälkeen 600 1 986 -1 862 1 989 1 397 1 485 1 214 -1 037
Rahoitus: Voitonjako -1 375 -1 388 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut 775 645 3 424 -2 208 -1 013 -1 176 2 318 2 064
Rahavarojen muutos 0 1 243 284 -1 314 -711 -786 2 437 -68
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,25 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,25 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto 2,7% 2,8% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4% 5,3% 5,1%
Osinko/nettotulos 50,9% 50,8% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1% 90,4% 63,1%
Osinko/FCF 77,6% 62,5% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5% 61,0% 164,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,8 24,7 26,1 24,6 18,0
PE (3v) 20,0 19,7 22,0 22,4 20,2 15,6 12,3 11,0
PE 18,7 18,2 19,8 19,5 16,7 13,5 17,1 12,5
EV/EBIT 16,4 14,9 16,0 15,3 14,1 11,5 13,3 10,8
Oma pääoma/osake 49,21 42,57 39,74 34,32 30,95 25,70 23,56 25,22
P/B 3,18 3,36 3,61 3,79 3,05 2,66 2,41 2,36
ROE 18,2% 19,1% 19,5% 20,5% 20,0% 20,6% 13,6% 19,1%
ROI 12,7% 13,9% 14,8% 14,9% 13,2% 12,9% 10,1% 14,1%
Omavaraisuusaste 31,8% 31,4% 30,0% 30,8% 27,5% 25,2% 22,4% 25,1%
Gearing 88,4% 83,6% 96,7% 83,8% 97,6% 104,7% 118,6% 114,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 147,45 141,75 143,20 136,40 142,00 140,00 143,40 143,80 129,30 134,50
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,250 4,250 4,000 4,000 4,000 4,000 3,750 3,750 3,750 3,750
Osinkotuotto (ennuste) 2,9% 3,0% 2,8% 2,9% 2,8% 2,9% 2,6% 2,6% 2,9% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,07 7,68 7,51 7,67 7,53 7,37 7,24 7,15 7,03
PE 18,3 18,5 19,1 17,8 18,8 19,0 19,8 20,1 18,4
EV/EBIT 15,7 15,2 14,9 12,0 15,5 15,4 16,0 16,3 15,6
ROE 19,2% 17,7% 18,4% 20,4% 20,8% 19,4% 19,5% 20,6%
ROI 13,2% 13,4% 14,0% 17,6% 13,9% 13,9% 14,8% 14,6%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset