Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 2.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (2.2.2018)146,85 SEKMarkkina-arvo53,6 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk4,00 SEK Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2018e95 250 M SEK (+3,3 %)Nettotulos 2018e3 000 M SEK (+9,6 %)
PE17,9ROE18,7 %

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja… (lisää yritysesittelyssä).

SECURITAS2.2.2018 | 146,85 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Securitas alkaa kelpaamaan osinkosijoittajallekin. Hän pitää kuitenkin mielessä, että osinko pysyi 3,00 kruunussa 6 vuoden ajan. Nyt osinko on noussut 3 vuotta peräjälkeen ja kevään 2018 osinko on 4,00 kruunua. Tällä osakkeenhinnalla (147 SEK) se antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Joka tapauksessa mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Hinnan laskiessa 131 kruunuun, niin arvolukupisteitä tulisi pari lisää (PE alle 16,0x ja osinkotuotto yli 3,0 %) ja muutenkin hinta alkaisi olla kohdillaan. Näin tietenkin vain, jos kurssi laskee yleisen pörssin laskun myötä eikä yhtiön toimintaan liittyvää ikävää uutista ole tullut julki.

Tilikausi 2017

Securitaksen vuosi 2017

  • liikevaihto: 92 197 M SEK (88 162 M SEK / +4,6 %)
  • nettotulos: 2 736 M SEK (2 642 M SEK / +3,6 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 2 859 M SEK (2 642 M SEK / +8,2 %)
  • osinkoehdotus: 4,00 SEK (3,75 SEK)

Liiketoiminnan orgaaninen kasvu vahvistui vuoden 2017 loppua kohden. Q4:lla markkinaveto oli vahvaa kaikilla toimintasegmenteillä. Securitas sai joitain isoja sopimusasiakkaita USA:ssa ja myös Euroopassa tilanne parani Q4:lla. Hyvä kehitys E-Amerikassa sekä Espanjassa ja Portugalissa nosti Ibero-America -segmentin koko vuoden orgaanisen kasvun +13 prosenttiin.

Nettotulos kasvoi +3,6 prosenttia, mutta tämä sisälsi noin 123 miljoonaa kruunua USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia kuluja. Vero-oikaistu nettotulos olisi ollut 2 859 miljoonaa kruunua ja kasvua olisi ollut +8,2 prosenttia.

Liikevoittomarginaaliin vaikutti hieman se, että Euroopassa turvallisuuspalveluissa on ollut hieman ylitarjontaa. Tämä ylitarjonta kuitenkin tasaantui vuoden toisella puoliskolla. USA:ssa isojen projektien käynnistyskulut vaikuttivat negatiivisesti marginaaleihin Q4/2017.

Palkkakustannukset ovat nousussa hyvän taloustilanteen sekä työntekijäpulan johdosta. Kokonaisuutena Securitas on pystynyt siirtämään kasvaneet palkkakustannukset hintoihin, mitä voi pitää merkittävänä asiana, sillä yrityksellä on noin 335 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Elektronisen valvonnan ratkaisut ja palvelut kasvoivat +19 prosenttia vuonna 2017 ja ne vastaavat jo noin 18 prosenttia koko konsernin myynnistä.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut arvioita vuodelle 2018.

Yhtiö arvioi, että sen veroprosentti on noin 25,5 prosenttia (2017: vero-oikaistu 28,4 %).

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen arviointi (Talousmentor) voidaan perustaa sille ajatukselle, että Securitaksen myynnin kasvu jatkuu noin 3 – 4 prosentin vauhdilla. Näin liikevaihtoennusteeksi saadaan 95 – 96 miljardia SEK (2017: 92,2 Mrd SEK).

Jos liiketulos asettuu 4,5 miljardiin kruunuun ja rahoituskulut ovat noin 400 miljoonaa kruunua, niin tulos ennen veroja on noin 4,1 miljardia kruunua. Tästä 25,5 prosentin verot, niin nettotulosarvioksi saadaan noin 3,0 – 3,1 miljardia kruunua (2017: vero-oikaistu 2,9 Mrd SEK).

Segmentit

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 39 250 38 107 36 351 31 131 24 977
Europe 41 500 40 703 39 694 37 570 34 907
Ibero-America 13 000 11 969 10 805 10 886 9 238
Muut 1 500 1 418 1 312 1 273 1 095
YHTEENSÄ 95 250 92 197 88 162 80 860 70 217
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
North America 2 250 2 187 2 009 1 719 1 305
Europe 2 150 2 103 2 093 1 973 1 893
Ibero-America 500 465 410 422 329
Muut -400 -381 -359 -329 -290
YHTEENSÄ 4 500 4 374 4 153 3 785 3 237

North-America

Segmentin liikevaihto sekä liiketulos ovat hyvässä kasvutrendissä ja se onkin kasvanut Securitaksen toiseksi isoksi tukijalaksi tuoden jo noin 50 prosenttia yhtiön liiketuloksesta.

Toki hyvään kehitykseen vaikuttaa mm. Diebold Inc:n hankinta, mutta myös hyvä orgaaninen kasvu. Asiakasvaihtuvuus on ollut pientä ja uusasiakkaiden hankinta hyvällä tasolla.

Myös dollarin vahvistuminen suhteessa kruunuun vaikutti positiivisesti raportoituihin lukuihin.

Vuoden 2017 aikana kehitys jatkui vahvana, missä kasvua vetivät edellä mainitut orgaanisen kasvun tekijät. Myös elektronisten turvallisuus- ja valvontaratkaisujen kysyntä ja myynti on ollut vahvaa. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Näin tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan nousevan 39,2 miljardiin (38,1 Mrd SEK) ja liikevoiton noin 2,25 miljardiin kruunuun (2,2 Mrd SEK).

Europe

Euroopassa Securitaksen viime vuosien kasvulukuihin ovat vaikuttaneet mm. pakolaistilanne sekä terroristi-iskut, jotka ovat kasvattaneet turvallisuus- sekä elektronisen valvonnan palveluiden kysyntää.

Vuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi +2,5 prosenttia 40,7 miljardiin kruunuun. Sen sijaan liiketulos kasvoi vain hitusen 2,15 miljardiin kruunuun. Näihin nihkeisiin lukuihin vaikuttivat mm. marraskuussa 2016 ja helmikuussa 2017 päättyneet sopimukset, joiden arvo oli yhteensä 720 miljoonaa kruunua. Lisäksi segmentin kustannustasoa nosti markkinoilla oleva ylikapasiteetti, joka on kuitenkin tasaantunut kasvavan kysynnän johdosta vuoden toisella puoliskolla.

Segmentin tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan 41,5 miljardia ja liikevoiton 2,1 – 2,2 miljardia kruunua.

Ibero-America

Ibero-Amerikka -segmentti sisältää Etelä-Amerikan lisäksi Espanjan ja Portugalin liiketoiminnot.

Segmentin liikevaihto on noussut noin +30 prosenttia muutaman vuoden takaisesta noin 9,2 miljardista vuoden 2017 noin 12,0 miljardiin kruunuun. Myös liikevoitto on nousussa, mutta tässä huomio kiinnittyy toiminnan tehokkuuteen. Segmentin liikevoittomarginaali on ollut vain noin 3,9 prosentissa, kun se muissa segmenteissä on ollut noin 5 prosentissa.

Vuotuisia lukuja heilauttelee myös E-Amerikan talouksien ja valuuttojen ajoittaiset romahdukset. Vuonna 2017 E-Amerikan orgaaninen kasvu oli vahvaa (+19 %).

Vuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi noin +10,8 prosenttia ja liikevoitto noin +13 prosenttia. Liikevoittomarginaali oli 3,9 prosenttia (2016: 3,8 %).

Segmentin tilikauden 2018 orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan. Näin liikevaihdon odotetaan nousevan 13,0 miljardiin ja liikevoiton 0,5 miljardiin kruunuun.

Yrityskauppoja

Vuoden 2017 aikana yhtiö hankki mm. toukokuussa meksikolaisen Central de Alarmas Adler (vuosiliikevaihto noin 75 M SEK) ja elokuussa australialaisen PSGA (80 M SEK). Lisäksi yhtiöllä oli joukko pienempiä yrityskauppoja, joiden vuosittainen liikevaihto oli yhteensä 238 M SEK.

Vuoden 2018 alussa yhtiö hankki ja liitti konsernirakenteeseen mm.

  • Saksalainen Süddeutsche Bewachung (liikevaihto 95 M SEK)
  • Ranskalainen Automatic Alarm (430 M SEK)
  • Hongkongilainen Johnson & Thompson (17 M SEK)

Securitaksen yhtiötapahtumia voi katsoa täältä:
http://www.securitas.com/en/investors/acquisitions-and-divestitures/

Tuloksen kehitys

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Lisäksi, kuten yllä jo segmentti-kappaleessa todettiin, niin parin viime vuoden aikana yhtiön myynti on lisääntynyt erityisesti Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa. Vuonna 2017 myös Etelä-Amerikan kehitys oli vahvaa.

securitas-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoikin +4,6 prosenttia noin 92,2 miljardiin kruunuun. Tulosta rasitti mm. USA:n verouudistuksen tuoma kertaluontoinen 123 miljoonan kruunun erä. Näin raportoitu tulos kasvoi vain +3,6 prosenttia. Vero-oikaistu tulos sen sijaan kasvoi +8,2 prosenttia.

Hyvän orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018, joten tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 95 Mrd SEK ja nettotulos 3,0-3,1 Mrd SEK. Tämä pitäisi nettotulosmarginaalin 3 prosentissa.

Vielä vuonna 2013 marginaali oli 2,8 prosenttia, joten tässä näkyy osaltaan Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen viime vuosien aikana. Mutta, myös sekin, että Securitas on tuonut mm. teknologiapohjaisia turvallisuuspalveluja (esimerkiksi etävalvonta) markkinoille.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla. Tässä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut viiden vuoden takaisesta noin 14,4 miljardista nykyiseen noin 18,7 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 2,8 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q42017

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän hienoinen kasvu. Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen heikossa tasossa ollen noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

securitas-velkaisuus-q42017

Rahavirta

Securitaksen liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen, mutta on kuitenkin hyvässä kasvutrendissä. Rahavirran kasvutrendiä selittää yhtiön tekemät yritysjärjestelyt, joita se on viimeisen 7 vuoden aikana tehnyt noin 7,8 miljardin kruunun edestä (Investoinnit: muut).

Tilikauden 2017 rahavirta hyppäsi 3,9 miljardiin kruunuun, joten on mielenkiintoista nähdä, onko tämä ns. ”uusi normaali”.

securitas-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinneissa tapahtui voimakas kasvu vuodesta 2013 lähtien. Toisaalta niiden osuus liiketoiminnan rahavirrasta on pysynyt noin 40 – 50 prosentin tuntumassa, joten tässäkin yritysjärjestelyjen kautta tullut kasvu näkyy.

securitas-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan kasvusta huolimatta pysynyt noin 1,8 miljardissa kruunussa. Tähän vaikuttaa kasvaneet capex-investoinnit, jotka ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran kasvun.

Vapaa rahavirta on siis se raha, jonka yritys voi käyttää investointeihin, osinkoihin taikka lainojen lyhentämiseen. Tällä rahavirran tasolla osinkojen osuus on noin 60 – 70 prosenttia. Näin laajentumisinvestointeja joudutaan rahoittamaan velkarahalla tai osinkokehitys ei ole suotuisaa elleivät vapaat rahavirrat lähde kasvuun.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi kohonneen liiketoiminnan rahavirran ansiosta 2,2 miljardiin kruunuun. Siksi onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko tämä tosiaan uusi vapaan rahavirran taso jatkossa. Se antaisi mahdollisuuden jatkaa osinkojen nostoja myös lähitulevaisuudessa.

Osinko

Edellinen rahavirtalaskelma myös osoittaa sen, miksi osinko on useita vuosia 3 kruunussa. Yhtiön investointien (capex ja yritysjärjestelyt) jälkeiset rahavirrat ovat olleet viimeiseltä 7 vuodelta yhteensä noin +5,2 miljardia kruunua. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty 8,1 miljardia kruunua, joten osinkoja varten on täytynyt ottaa lisää velkaa.

Osinko pysyi pitkään (vuodet 2009 – 2014) 3 kruunussa, mutta on nyt noussut kolmena vuotena peräkkäin. Kevään 2018 osinko on 4,00 kruunua ja se irtoaa yhtiökokouksen jälkeisenä päivänä eli 3.5.2018.

securitas-osinko-q42017

Kevään 2018 osinko antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (147 SEK).

Osingon suhde tulokseen on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sekin ollut keskimäärin noin 60 – 70 prosentissa.

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,9x – 23,5) mitattuna osakkeen hinta on hieman koholla. Mutta suhteutettuna yhtiön kasvuun ja kasvuodotuksiin osakkeen hinta on ”sopivalla tasolla”.

securitas-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 335 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen.

Myös nämä hyvät pääoman tuottoluvut puoltavat korkeahkoa PE-lukua. Mutta kuten Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin sijoittajan tulee seurata myös rahavirtojen kehitystä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 000) sekä osingonmaksuilla (-1 460). Oikaisu on yhteensä +1 540 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (2.2.2018) 146,85 143,20 143,40 130,00 94,45 68,35 56,70 59,40
Lkm (000) 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 53,61 52,28 52,35 47,46 34,48 24,95 20,70 21,68
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 23 000 95 250 92 197 88 162 80 860 70 217 65 700 66 458 64 057
Liikevoitto 1 050 4 500 4 373 4 153 3 785 3 237 3 029 2 315 2 973
Nettotulos 700 3 000 2 736 2 642 2 437 2 068 1 853 1 212 1 736
Marginaali 3,0% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 1,8% 2,7%
EPS 1,92 0,00 8,22 7,49 7,24 6,68 5,66 5,08 3,32 4,76
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 151 3 611 2 415 2 071 3 425 4 050 4 881 2 507
Liikearvo 18 719 18 719 19 380 16 428 16 228 14 362 14 275 14 727
Muut varat 26 802 26 802 26 606 22 162 21 431 18 825 19 302 19 432
Tase yhteensä 50 672 49 132 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666
Oma pääoma 16 769 15 229 14 487 12 510 11 280 9 365 8 587 9 203
Vähemmistö 21 21 21 20 19 16 14 3
Korolliset velat 16 608 16 608 16 447 12 565 14 449 13 870 15 086 13 065
Muut vastuut 17 274 17 274 17 446 15 566 15 336 13 986 14 771 14 395
Tase yhteensä 50 672 49 132 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 600 3 935 3 293 3 431 2 874 2 529 2 833 1 675
Investoinnit: Capex -1 600 -1 704 -1 658 -1 329 -1 113 -804 -1 039 -1 010
Vapaa rahavirta (FCF) 2 000 2 231 1 635 2 102 1 761 1 725 1 794 665
Investoinnit: Muut -400 -245 -3 497 -113 -364 -240 -580 -1 702
Investointien jälkeen 1 600 1 986 -1 862 1 989 1 397 1 485 1 214 -1 037
Rahoitus: Voitonjako -1 375 -1 388 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut 0 645 3 424 -2 208 -1 013 -1 176 2 318 2 064
Rahavarojen muutos 225 1 243 284 -1 314 -711 -786 2 437 -68
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,25 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,25 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto 2,9% 2,8% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4% 5,3% 5,1%
Osinko/nettotulos 51,7% 53,4% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1% 90,4% 63,1%
Osinko/FCF 77,6% 65,5% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5% 61,0% 164,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,5 24,9 26,1 24,6 18,0
PE (3v) 19,2 20,1 22,0 22,4 20,2 15,6 12,3 11,0
PE 17,9 19,1 19,8 19,5 16,7 13,5 17,1 12,5
Oma pääoma/osake 45,99 41,77 39,74 34,32 30,95 25,70 23,56 25,22
P/B 3,19 3,43 3,61 3,79 3,05 2,66 2,41 2,36
ROE 18,7% 18,4% 19,5% 20,5% 20,0% 20,6% 13,6% 19,1%
ROI 13,8% 13,9% 14,8% 14,9% 13,2% 12,9% 10,1% 14,1%
Omavaraisuusaste 33,1% 31,0% 30,0% 30,8% 27,5% 25,2% 22,4% 25,1%
Gearing 68,2% 85,2% 96,7% 83,8% 97,6% 104,7% 118,6% 114,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset