Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 7.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 58 maassa työllistäen noin 370 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SECURITAS Ennuste
Osake (7.5.2020) 122,50 Osinko 12 kk 4,80
Markkina-arvo (Mrd) 44,7 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 107 500 -3,1% Osinko/EPS 59% 4v ka
Nettotulos (M) 2 140 -36,3% Osinko/FCF 79% 4v ka
EPS 5,86 Omav.aste 32%
P/E 20,9 Gearing 100%
EV/EBIT 18,4 ROE 10,6%
P/B 2,15 ROI 8,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

SECURITAS7.5.2020 | 122,50 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo ja velkaisuus sekä osakkeen korkeahko hinta.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät lukuisat yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemia tuntui etenkin Euroopassa sekä lentokenttäliiketoiminnoissa. Peruutetut urheilu-, messu- yms. tapahtumat vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lisämyyntiin.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Securitaksella on noin 370 000 työntekijää, joten pienikin tehottomuus ja alhainen laskutusaste näkyy nopeasti tuloksessa. Tällä hetkellä noin 10 000 työntekijää on lomautettuna.

Securitas on aloittanut säästötoimet ja yhtiö pyrkii siirtämään investointejaan mahdollisuuksien mukaan tulevaisuuteen.

Securitas muutti alkuperäistä 4,80 kruunun osinkoesitystään niin, että toukokuun yhtiökokous ei päättäisi osingosta. Yhtiön hallitus kutsuu tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen koolle, mikäli osingonmaksulle tulee mahdollisuuksia. Mikäli tätä osinkoa ei jaeta, niin se tukisi kassaa noin 1,75 miljardilla kruunulla. Yhtiöllä oli Q1:n lopussa käteistä noin 4,9 miljardia kruunua (Q4/2019: 3,95 Mrd SEK).

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Securitas toteaa, että pandemialla on merkittävä vaikutus yhtiöön tulevien kvartaalien aikana.

Tilikausi 2020

Securitaksen Q1/2020

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 28 420 26 744 6,3%
Liiketulos (ebit) 952 1 192 -20,1%
Nettotulos (omistajille) 588 760 -22,6%
EPS (SEK) 1,61 2,08

Vuosi 2020 lähti vahvasti liikkeelle ja liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia Q1:n aikana. Koronaviruspandemia alkoi näkymään yhtiön liiketoiminnassa maaliskuussa ensin Europe-segmentissä ja myöhemmin Pohjois-Amerikassa. Pandemia painoi Securitaksen kysyntää lentokentillä sekä erilaisissa messu- ja urheilutapahtumissa, konserteissa yms.

Ruotsin kruunun Q1:llä tapahtunut voimakas heikentyminen suhteessa dollariin ja euroon tuki osaltaan liikevaihdon hyvää kehitystä.

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Q1:n liiketulos laski peräti 20 prosenttia. Voimakkainta vaikutus oli Europe-segmentissä, missä pandemian vaikutukset alkoivat muita alueita aikaisemmin.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 4,80 kruunua ja se on ehdollinen. Yhtiö tekee lopullisen päätöksen osingosta myöhemmin järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 25 000 27 684 -9,7% 107 500 110 899 -3,1%
Liiketulos (ebit) 600 1 244 -51,8% 3 563 5 196 -31,4%
Nettotulos (omistajille) 325 794 -59,1% 2 140 3 362 -36,4%
EPS (SEK) 0,89 2,18 5,86 9,61
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 4,80 4,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Securitas: Ennusteet -sivulla.

Yrityskauppoja

Vuoden 2019 aikana yhtiö on hankkinut ja liittänyt itseensä mm:

  • Q1/2019: Amerikkalainen Global Elite Group (liikevaihto 100 M SEK)
  • Q2/2019: Englantilainen Allcooper Group (88 M SEK)
  • Q2/2019: Australialainen Staysafe (72 M SEK)
  • Q3/2019: Amerikkalainen MSM Security Services (140 M SEK)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Tilikauden 2019 liikevaihto kasvoikin 9 prosenttia noin 110,9 miljardiin kruunuun ja nettotulos kasvoi 11 prosenttia 3,4 miljardiin kruunuun.

securitas-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 100 – 110 miljardia ja nettotulos 1,75 – 2,25 miljardia kruunua. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 2,0 prosenttia eli koronaviruspandemia haukkaisi selvän osan aiempien vuosien noin 3 prosentin marginaalitasosta.

Vuoden 2020 ennustetulla tuloksella (EPS 5,86 SEK, osake 122,50 SEK) PE-luku on 20,9x eli osake olisi tämän perusteella korkeasti hinnoiteltu. Mikäli EPS nousee tulevien vuosien aikana takaisin ns. normaalille tasolleen eli noin 8 – 9 kruunuun, niin silloin PE-luku olisi noin 13,6x – 15,3x. Tämä indikoisi suhteellisen edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi noin 167,50 kruunua, joten myös se kertoisi osakkeen arvostuksen olevan alhaisella tasolla (Securitas: Arvonmääritys).

Mikäli koronaviruspandemia ja siihen liittyvät ihmisten liikkumisten rajoitukset kestävät odotettua pidempään, niin silloin em. osakkeen arvostusarviot ovat tietenkin pielessä.

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 370 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

securitas-roeroi-q12020

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen. Kummankin tuottokäyrä on hieman laskeva, mikä johtuu pitkälti siitä, että pääomien määrä on kasvanut tulosta nopeammin.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut viiden vuoden takaisesta noin 16,4 miljardista nykyiseen noin 23,7 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 3,0 – 3,5 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q12020

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän kasvu. IFRS 16-standardin johdosta velkaisuus nousi selvästi vuoden 2019 alussa ja velkaa on Q1/2020 lopussa noin  24,9 miljardia kruunua.

securitas-velkaisuus-q12020

Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteessa, mikä on noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

Rahavirta

Securitaksen liiketoiminnan rahavirta on ollut vahvassa kasvussa viime vuosien aikana. Rahavirran kasvutrendiä selittää yhtiön tekemät lukuisat yritysjärjestelyt. Rahavirtojen kasvu seuraa myös nettotuloksen trendiä, joten yhtiön tuloskehitys ei ole ollut kirjanpidollista harhaa.

Capex-investoinneissa tapahtui voimakas kasvu vuodesta 2013 lähtien. Toisaalta niiden osuus liiketoiminnan rahavirrasta on pysynyt noin 40 – 50 prosentin tuntumassa, joten tässäkin yritysjärjestelyjen kautta tullut kasvu näkyy.

securitas-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan kasvusta huolimatta pysynyt noin 1,8 – 2,2 miljardissa kruunussa. Tähän vaikuttaa kasvaneet capex-investoinnit, jotka ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran kasvun.

Vapaa rahavirta on sitä rahaa, jota yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, osinkoihin taikka lainojen lyhentämiseen.

Viimeiseltä neljältä vuodelta osinkojen osuus vapaasta rahavirrasta on ollut noin 70 prosenttia. Jos vapaa rahavirta olisi jatkossa esimerkiksi keskimäärin 2,5 miljardia kruunua, niin osinkojen (-1,75 Mrd SEK) jälkeen jäisi noin 0,75 miljardia kruunua lainojen hoitoon taikka yritysjärjestelyihin.

Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on noin 20,0 miljardia kruunua, joten yhtiö voisi maksaa lainanansa varsin hitaasti eli noin 25 vuodessa. Rahavirtojen tulisi siis kasvaa jatkossakin hyvää tahtia, jotta yhtiö pystyy hoitamaan velkataakkaansa, maksaa nousevaa osinkoa sekä tehdä myös yritysjärjestelyitä.

Osinko

Edellinen rahavirtalaskelma myös osoittaa sen, miksi osinko on useita vuosia 3 kruunussa. Yhtiön investointien (capex ja yritysjärjestelyt) jälkeiset rahavirrat ovat olleet viimeiseltä 7 vuodelta yhteensä noin +6,7 miljardia kruunua. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty -9,0 miljardia kruunua, joten osinkoja varten on täytynyt ottaa lisää velkaa.

Osingon suhde tulokseen on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan (ei sisällä yritysjärjestelyitä) on ollut keskimäärin noin 60 – 70 prosentissa.

securitas-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Securitas: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 4,80 5/2019 4,40 5/2018 4,00
YHTEENSÄ 4,80 4,40 4,00
+9,1% +10,0% +6,7%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 4,80 kruunua ja se on ehdollinen. Yhtiö tekee lopullisen päätöksen osingosta myöhemmin järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon nousevan 5,00 kruunuun.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Securitas: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (7.5.2020) 122,50 161,45 142,25 143,20 143,40 130,00 94,45 68,35
Lkm (000) 364 934 364 993 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 44,70 58,93 51,93 52,28 52,35 47,46 34,48 24,95
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
North America 47 400 48 480 42 360 38 107 36 351 31 131 24 977
Europe 45 150 47 247 45 040 40 703 39 694 37 570 34 907
Ibero-America 12 900 13 098 12 313 11 969 10 805 10 886 9 238
Muut 2 300 2 047 1 754 1 418 1 312 1 273 1 095
YHTEENSÄ 107 750 110 872 101 467 92 197 88 162 80 860 70 217 0
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
North America 2 400 2 717 2 296 2 187 2 009 1 719 1 305
Europe 1 465 2 412 2 050 2 103 2 093 1 973 1 893
Ibero-America 300 587 520 465 410 422 329
Muut -600 -520 -397 -366 -359 -329 -290
YHTEENSÄ 3 565 5 196 4 469 4 389 4 153 3 785 3 237 0
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
North America 5,1% 5,6% 5,4% 5,7% 5,5% 5,5% 5,2%
Europe 3,2% 5,1% 4,6% 5,2% 5,3% 5,3% 5,4%
Ibero-America 2,3% 4,5% 4,2% 3,9% 3,8% 3,9% 3,6%
YHTEENSÄ 3,3% 4,7% 4,4% 4,8% 4,7% 4,7% 4,6% #DIV/0!
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 25 000 28 420 107 500 110 899 101 467 92 197 88 162 80 860 70 217 65 700
Liiketulos 600 952 3 563 5 196 4 469 4 394 4 153 3 785 3 237 3 029
Nettotulos 325 588 2 140 3 357 3 016 2 750 2 642 2 437 2 068 1 853
Marginaali 1,3% 2,1% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8%
EPS 0,89 1,61 5,86 9,20 8,26 7,53 7,24 6,68 5,66 5,08
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 677 3 948 3 229 3 611 2 415 2 071 3 425 4 050
Liikearvo 23 673 22 157 21 061 18 719 19 380 16 428 16 228 14 362
Muut varat 39 425 36 085 31 179 27 213 26 997 22 162 21 431 18 825
Varat yhteensä 65 775 62 190 55 469 49 543 48 792 40 661 41 084 37 237
Oma pääoma 20 777 19 569 17 631 15 518 14 762 12 510 11 280 9 365
Vähemmistö 15 30 26 21 21 20 19 16
Korolliset velat 23 392 22 060 18 363 16 608 16 447 12 565 14 449 13 870
Muut vastuut 21 592 20 531 19 449 17 396 17 562 15 566 15 336 13 986
Pääomat yhteensä 65 775 62 190 55 469 49 543 48 792 40 661 41 084 37 237
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 4 002 5 747 3 857 4 039 3 293 3 431 2 874 2 529
Investoinnit: Capex -2 197 -3 010 -2 188 -1 808 -1 658 -1 329 -1 113 -804
Vapaa rahavirta (FCF) 1 805 2 737 1 669 2 231 1 635 2 102 1 761 1 725
Investoinnit: Muut -243 476 -1 658 -245 -3 496 -113 -364 -240
Investointien jälkeen 1 562 3 213 11 1 986 -1 861 1 989 1 397 1 485
Rahoitus: Voitonjako -1 752 -1 606 -1 460 -1 369 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut -1 121 -915 1 085 626 3 424 -2 208 -1 013 -1 176
Rahavarojen muutos -1 310 692 -364 1 243 285 -1 314 -711 -786
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,00 4,80 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,00 4,80 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00
Osinkotuotto 4,1% 3,0% 3,1% 2,8% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4%
Osinko/nettotulos 85,3% 52,2% 53,3% 53,1% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1%
Osinko/FCF 101,1% 64,0% 96,2% 65,5% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 17,0 22,8 22,8 24,9 26,1
PE (3v) 15,8 19,4 18,5 20,0 22,0 22,4 20,2 15,6
PE 20,9 17,6 17,2 19,0 19,8 19,5 16,7 13,5
EV (mSEK) 65 419 77 040 67 064 65 273 66 381 57 952 45 504 34 772
EV/EBIT 18,4 14,8 15,0 14,9 16,0 15,3 14,1 11,5
Oma pääoma/osake 56,98 53,70 48,37 42,57 40,49 34,32 30,95 25,70
P/B 2,15 3,01 2,94 3,36 3,54 3,79 3,05 2,66
ROE 10,6% 18,0% 18,2% 18,1% 19,3% 20,5% 20,0% 20,6%
ROI 8,3% 13,4% 13,1% 13,9% 14,7% 14,9% 13,2% 12,9%
Omavaraisuusaste 31,6% 31,5% 31,8% 31,4% 30,3% 30,8% 27,5% 25,2%
Gearing 99,6% 92,4% 85,7% 83,6% 94,9% 83,8% 97,6% 104,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 107,45 161,45 150,80 162,90 150,25 142,25 154,75 147,45 141,75 143,20
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 4,80 4,80 4,75 4,75 4,75 4,40 4,25 4,25 4,25 4,00
Osinkotuotto 4,5% 3,0% 3,1% 2,9% 3,2% 3,1% 2,7% 2,9% 3,0% 2,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,73 9,20 8,85 8,36 8,46 8,27 8,01 8,09 7,70 7,54
PE 12,3 17,6 17,0 19,5 17,8 17,2 19,3 18,2 18,4 19,0
EV (mSEK) 59 217 77 040 75 047 80 872 74 733 67 063 72 872 71 232 67 030 65 273
EV/EBIT 11,9 14,8 14,9 17,3 16,1 15,0 16,2 15,6 15,1 14,9
Oma pääoma/osake 57,51 53,70 53,06 49,06 51,63 48,36 46,04 45,03 45,13 42,57
P/B 1,87 3,01 2,84 3,32 2,91 2,94 3,36 3,27 3,14 3,36
ROE 16,0% 18,0% 17,9% 17,8% 17,5% 18,2% 18,9% 19,3% 17,8% 18,3%
ROI 11,3% 13,4% 12,8% 11,9% 12,1% 13,1% 16,5% 13,3% 13,4% 13,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus