Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 7.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (7.5.2017)137,60 SEKMarkkina-arvo50,2 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk4,00 SEK Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2017e92 350 M SEK (+4,8 %)Nettotulos 2017e2 850 M SEK (+7,9 %)
PE17,6ROE18,8 %

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja… (lisää yritysesittelyssä).

SECURITAS7.5.2017 | 137,60 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Securitas ei ole osinkosijoittajan valinta – ehkä. Osinko pysyi 3,00 kruunussa 6 vuoden ajan. Nyt parin vuoden aikana osinko on noussut 3,00 kruunusta 3,75 kruunuun eli alkaisiko tästä osingon nousutrendi? Kevään 2018 osinkoennusteena on 4,00 kruunua, joka antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (137,60 SEK).

Joka tapauksessa mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Hinnan laskiessa 125 kruunuun, niin arvolukupisteitä tulisi pari lisää ja muutenkin hinta alkaisi olla kohdillaan. Näin tietenkin vain, jos kurssi laskee yleisen pörssin laskun myötä eikä yhtiön toimintaan liittyvää ikävää uutista ole tullut julki.

Segmentit

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut. Ibero-Amerikka -segmentti sisältää Etelä-Amerikan lisäksi Espanjan ja Portugalin liiketoiminnot. Muut-segmentti sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
North America 39 000 36 351 31 131 24 977
Europe 40 000 39 694 37 570 34 907
Ibero-America 12 000 10 805 10 886 9 238
Muut 1 350 1 312 1 273 1 095
YHTEENSÄ 92 350 88 162 80 860 70 217 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
North America 2 300 2 009 1 719 1 305
Europe 2 100 2 093 1 973 1 893
Ibero-America 500 410 422 329
Muut -350 -359 -329 -290
YHTEENSÄ 4 550 4 153 3 785 3 237 0

North-America
Tilikauden 2016 liikevaihto oli 36,4 Mrd kruunua, missä kasvua edellisvuoteen oli +16,8 prosenttia. Myös liikevoitto kasvoi samaa tahtia eli +16,9 prosenttia ollen 2,0 miljardia kruunua. Liikevaihtoa ja liikevoittoa paransivat Diebold Inc:n hankinta sekä hyvä orgaaninen kasvu. Asiakasvaihtuvuus oli pientä ja uusasiakkaiden hankinta hyvällä tasolla. Myös dollarin vahvistuminen suhteessa kruunuun vaikutti positiivisesti raportoituihin lukuihin.

Alkuvuoden 2017 aikana kehitys jatkui samankaltaisena kuin vuonna 2016. Liikevaihto kasvoi +14,6 prosenttia 9,5 miljardiin ja liikevoitto +24,8 prosenttia 0,5 miljardiin kruunuun. Kasvua vetivät samat tekijät kuin viime vuonna eli asiakasvaihtuvuus oli pientä, uusasiakkaiden hankinta hyvällä tasolla ja valuuttakurssikehitys oli suosiollista.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan jatkavan hyvää orgaanista kasvua. Liikevaihdon odotetaan olevan 39,0 Mrd SEK ja liikevoiton 2,3 Mrd SEK.

Europe
Tilikauden 2016 liikevaihto nousi +5,7 prosenttia ollen 39,7 miljardia ja liikevoitto nousi +6,0 prosenttia ollen 2,1 miljardia kruunua. Lukuihin vaikutti mm. pakolaistilanne sekä terroristi-iskut, jotka kasvattivat turvallisuus- sekä elektronisen valvonnan palveluiden kysyntää.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi vain +1,8 prosenttia ja liikevoitto laski -7,5 prosenttia. Liikevoittoa laski mm. marraskuussa 2016 ja helmikuussa 2017 päättyneet sopimukset, joiden arvo oli yhteensä 720 miljoonaa kruunua. Kustannustasoa nosti yhtiöllä oleva ylikapasiteetti, jonka uskotaan kuitenkin tasaantuvan kasvavan kysynnän johdosta loppuvuoden aikana.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan 40,0 Mrd SEK ja liikevoiton 2,1 Mrd SEK eli kasvu jäisi varsin vaatimattomaksi.

Ibero-America
Tilikauden 2016 liikevaihto jäi hieman vuodesta 2015 ollen 10,8 miljardia ja myös liikevoitto laski hieman ollen 0,4 miljardia kruunua. Argentiinan peson devalvoituminen laski liikevoittoa (-98 M SEK), mutta myös Espanjan palkkakustannusten nousu vaikutti negatiivisesti liikevoiton tasoon.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi +19,4 prosenttia ja liikevoitto +16,2 prosenttia. Myynti veti hyvin Portugalissa ja Espanjassa, mutta myös Argentiinassa. Espanjan palkkatason nousu on saatu pääpiirteissään siirrettyä hintoihin.

Segmentin tilikauden 2017 orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan. Näin liikevaihdon odotetaan nousevan 12,0 Mrd SEK ja liikevoiton 0,5 Mrd SEK.

Oikeudelliset asiat

Securitaksella on Espanjassa vireillä kahdenlaisia oikeustaistoja.

  • Espanjan verottaja ei ole hyväksynyt joitain Securitaksen tekemiä korkovähennyksiä. Juttuja on vireillä vuosien 2003 – 2009 verotuksista. Securitas arvioi, että jos verottajan vaatimukset menevät oikeusistuimissa läpi, niin ne aiheuttaisivat noin 70 miljoonan euron eli noin 700 miljoonan SEK:n kustannukset korkoineen.
  • Espanjan työntekijäliitot ovat vieneet Securitaksen oikeuteen ylityökorvausten johdosta. Tilanne on ollut sekava pitkään (jo vuodesta 2005 alkaen), sillä turvallisuusalojen työnantajien ja työntekijäliittojen välillä ei ole ollut sopimusta useina vuosina. Ja jopa yli 11 000 ylityökorvausasiaa on ratkaistu oikeudessa vuosien 2011 – 2015 aikana. Erilaisista ylityökorvauksista ja oikeuden päätöksistä on kertynyt ylimääräisiä kuluja noin 50 miljoonaa SEK.

Yrityskauppoja

Securitas osti helmikuussa 2016 Diebold’s Electronic Security (P-Amerikka) -yhtiön, jonka vuositason liikevaihto on noin 2,8 miljardia SEK. Lisäksi yhtiö on vuoden 2016 aikana ostanut 2 pienempää yritystä Saksasta ja Norjasta. Yhteensä näiden arvo oli 3,4 miljardia SEK*.

Vuonna 2014 Securitas teki hankintoja noin 364 miljoonan SEK:n arvosta ja vuonna 2013 noin 240 miljoona SEK:n arvosta* .

*) Tässä arvo on ”hankitun yhtiön osakkeiden hinta sekä yhtiön nettovelka”.

Securitaksen yhtiötapahtumia voi katsoa täältä:
http://www.securitas.com/en/investors/acquisitions-and-divestitures/

Tuloksen kehitys

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Lisäksi, kuten yllä jo segmentti-kappaleessa todettiin, niin parin viime vuoden aikana yhtiön myynti on lisääntynyt erityisesti Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa. Sen sijaan Etelä-Amerikan kehitys jarruttaa hieman kasvuvauhtia.

securitas-tuloslaskelma-q12017

Tilikauden 2016 liikevaihto nousi +9,0 prosenttia ollen 88,2 miljardia ja nettotulos nousi +8,4 prosenttia ollen 2,6 miljardia kruunua.

Hyvän orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2017, josta syystä tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 92,4 Mrd SEK ja nettotulos 2,85 Mrd SEK. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalia 3,1 prosenttiin.

Vielä vuonna 2013 marginaali oli 2,8 prosenttia, joten tässä näkyy osaltaan Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen viime vuosien aikana. Mutta, myös sekin, että Securitas on tuonut mm. teknologiapohjaisia turvallisuuspalveluja (esimerkiksi etävalvonta) markkinoille.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla. Tässä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut muutaman vuoden takaisesta noin 14,4 miljardista nykyiseen noin 19,3 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 2,8 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q12017

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän kasvu. Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen heikossa tasossa ollen noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

securitas-velkaisuus-q12017

Osinko

Securitaksen osinkokehitys on heikkoa. Osinkoa on kyllä maksettu ainakin tilikaudesta 1998 alkaen, mutta osingon taso on pysynyt paikallaan useana vuotena peräkkäin. Securitas maksoi 3,00 kruunun osinkoa 6 vuotta peräjälkeen. Nyt parina viime vuotena osinkoa on nostettu.

securitas-osinko-q12017

Kevään 2018 ennustettu osinko on 4,00 SEK, mikä antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (137,60 SEK).

Osingonmaksusuhde on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin.

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,6 – 23,8) mitattuna osakkeen hinta on hieman koholla. Mutta suhteutettuna yhtiön kasvuun ja kasvuodotuksiin osakkeen hinta on ”sopivalla tasolla”.

securitas-roe-roi-q12017

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 330 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen.

Myös nämä hyvät pääoman tuottoluvut puoltavat korkeahkoa PE-lukua.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 225) sekä osingonmaksuilla (-1 369). Oikaisu on yhteensä 856 miljoonaa SEK, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (7.5.2017) 137,60 143,40 130,00 94,45 68,35 56,70 59,40 78,65
Lkm (000) 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 50,23 52,35 47,46 34,48 24,95 20,70 21,68 28,71
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 23 000 22 491 92 350 88 162 80 860 70 217 65 700 66 458 64 057 61 340
Liikevoitto 1 000 984 4 550 4 153 3 785 3 237 3 029 2 315 2 973 3 470
Nettotulos 675 625 2 850 2 642 2 437 2 068 1 853 1 212 1 736 2 083
Marginaali 2,9% 2,8% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 1,8% 2,7% 3,4%
EPS 1,85 1,71 7,81 7,24 6,68 5,66 5,08 3,32 4,76 5,71
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 3 319 2 415 2 071 3 425 4 050 4 881 2 507 2 587
Liikearvo 19 252 19 380 16 428 16 228 14 362 14 275 14 727 13 339
Muut varat 26 793 26 606 22 162 21 431 18 825 19 302 19 432 16 959
Tase yhteensä 49 364 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666 32 885
Oma pääoma 15 742 14 487 12 510 11 280 9 365 8 587 9 203 8 935
Vähemmistö 19 21 20 19 16 14 3 3
Korolliset velat 16 610 16 447 12 565 14 449 13 870 15 086 13 065 11 070
Muut vastuut 16 993 17 446 15 566 15 336 13 986 14 771 14 395 12 877
Tase yhteensä 49 364 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666 32 885
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto 2,9% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4% 5,3% 5,1% 3,8%
Osingonmaksusuhde 51,2% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1% 90,4% 63,1% 52,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 23,8 26,1 24,6 18,0
PE (3v) 19,0 22,0 22,4 20,2 15,6 12,3 11,0 13,2
PE 17,6 19,8 19,5 16,7 13,5 17,1 12,5 13,8
Oma pääoma/osake 43,17 39,74 34,32 30,95 25,70 23,56 25,22 24,48
P/B 3,19 3,61 3,79 3,05 2,66 2,41 2,36 3,21
ROE 18,8% 19,5% 20,5% 20,0% 20,6% 13,6% 19,1% 23,5%
ROI 14,4% 14,8% 14,9% 13,2% 12,9% 10,1% 14,1% 17,4%
Omavaraisuusaste 31,9% 30,0% 30,8% 27,5% 25,2% 22,4% 25,1% 27,2%
Gearing 84,3% 96,7% 83,8% 97,6% 104,7% 118,6% 114,7% 94,9%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements