Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 23.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (23.10.2017)136,20 SEKMarkkina-arvo49,7 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk4,00 SEK Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2017e92 400 M SEK (+4,8 %)Nettotulos 2017e2 850 M SEK (+7,9 %)
PE17,4ROE19,3 %

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja… (lisää yritysesittelyssä).

SECURITAS23.10.2017 | 136,20 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Securitas ei ole osinkosijoittajan valinta – ehkä. Osinko pysyi 3,00 kruunussa 6 vuoden ajan. Nyt parin vuoden aikana osinko on noussut 3,00 kruunusta 3,75 kruunuun eli alkaisiko tästä osingon nousutrendi? Kevään 2018 osinkoennusteena on 4,00 kruunua, joka antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (136,20 SEK).

Joka tapauksessa mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Hinnan laskiessa 125 kruunuun, niin arvolukupisteitä tulisi pari lisää (PE alle 16,0x ja osinkotuotto yli 3,0 %) ja muutenkin hinta alkaisi olla kohdillaan. Näin tietenkin vain, jos kurssi laskee yleisen pörssin laskun myötä eikä yhtiön toimintaan liittyvää ikävää uutista ole tullut julki.

Alkuvuosi 2017

Securitaksen Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 68 173 M SEK (64 447 M SEK / +4,2 %)
  • nettotulos: 2 093 M SEK (1 942 M SEK / +7,8 %)

Liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli hyvää siitäkin huolimatta, että yhtiö menetti muutaman ison ja pitkäaikaisen asiakkaansa Euroopassa. Näiden sopimusten yhteismäärä oli 720 M SEK. Lisäksi liikevaihtoon laskevasti vaikutti Euroopan pakolaistilanteen helpottuminen.

USA:ssa myynti jatkoi kasvuaan, missä elektronisten turvallisuusratkaisujen kysyntä on laajaa. Syyskuiset hurrikaanit toivat lisämyyntiä Securitakselle.

Hyvä kehitys E-Amerikassa sekä Espanjassa ja Portugalissa nosti Ibero-America -segmentin orgaanisen kasvun +14 prosenttiin. Sen sijaan Argentiinassa kova hintakilpailu sekä asiakasvaihtuvuus lisääntyi Q3:lla, minkä uskotaan jatkuvan myös tulevina kvartaaleina.

Liikevoittomarginaaliin vaikutti hieman se, että Euroopassa turvallisuuspalveluissa on ollut hieman ylitarjontaa. Tämä ylitarjonta kuitenkin tasaantui Q3:n loppua kohden.

Palkkakustannukset ovat nousussa hyvän taloustilanteen sekä työntekijäpulan johdosta. Kokonaisuutena Securitas on pystynyt siirtämään kasvaneet palkkakustannukset hintoihin, mitä voi pitää merkittävänä asiana, sillä yrityksellä on noin 330 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on

  • liikevaihto noin 91,5 – 93,5 Mrd SEK
  • nettotulos noin 2,8 – 2,9 Mrd SEK
  • EPS noin 7,67 – 7,94 SEK
  • PE 17,1x – 17,8x (osakkeen hinta 136,20 SEK)
  • osinkoennuste 4,00 SEK
  • osinkotuotto 2,9 %

Segmentit

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
North America 38 500 36 351 31 131 24 977
Europe 40 500 39 694 37 570 34 907
Ibero-America 12 000 10 805 10 886 9 238
Muut 1 400 1 312 1 273 1 095
YHTEENSÄ 92 400 88 162 80 860 70 217 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
North America 2 250 2 009 1 719 1 305
Europe 2 000 2 093 1 973 1 893
Ibero-America 475 410 422 329
Muut -325 -359 -329 -290
YHTEENSÄ 4 400 4 153 3 785 3 237 0

North-America

Segmentin liikevaihto sekä liiketulos ovat hyvässä kasvutrendissä ja se onkin kasvanut Securitaksen toiseksi isoksi tukijalaksi tuoden jo noin 50 prosenttia yhtiön liiketuloksesta.

Toki hyvään kehitykseen vaikuttaa mm. Diebold Inc:n hankinta, mutta myös hyvä orgaaninen kasvu. Asiakasvaihtuvuus on ollut pientä ja uusasiakkaiden hankinta hyvällä tasolla.

Myös dollarin vahvistuminen suhteessa kruunuun vaikutti positiivisesti raportoituihin lukuihin.

Alkuvuoden 2017 aikana kehitys jatkui vahvana, missä kasvua vetivät edellä mainitut orgaanisen kasvun tekijät. Myös elektronisten turvallisuus- ja valvontaratkaisujen kysyntä ja myynti on ollut vahvaa. Liikevaihdon odotetaan olevan 38,5 miljardia ja liikevoiton 2,25 miljardia kruunua.

Europe

Euroopassa Securitaksen viime vuosien kasvulukuihin ovat vaikuttaneet mm. pakolaistilanne sekä terroristi-iskut, jotka ovat kasvattaneet turvallisuus- sekä elektronisen valvonnan palveluiden kysyntää.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto on ollut vain parin prosentin kasvussa ja liikevoitto pienoissa laskussa. Näihin nihkeisiin lukuihin ovat vaikuttaneet mm. marraskuussa 2016 ja helmikuussa 2017 päättyneet sopimukset, joiden arvo oli yhteensä 720 miljoonaa kruunua. Lisäksi segmentin kustannustasoa nosti markkinoilla oleva ylikapasiteetti, joka on kuitenkin tasaantunut kasvavan kysynnän johdosta Q3/2017 aikana.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan 40,5 miljardia ja liikevoiton 2,0 miljardia kruunuun.

Ibero-America

Ibero-Amerikka -segmentti sisältää Etelä-Amerikan lisäksi Espanjan ja Portugalin liiketoiminnot.

Segmentin liikevaihto on noussut noin +30 prosenttia muutaman vuoden takaisesta noin 9,2 miljardista ennustettuun 12,0 miljardiin kruunuun. Myös liikevoitto on nousussa, mutta tässä huomio kiinnittyy toiminnan tehokkuuteen. Segmentin liikevoittomarginaali on ollut vain noin 3,9 prosentissa, kun se muissa segmenteissä on ollut noin 5 prosentissa.

Vuotuisia lukuja heilauttelee myös E-Amerikan talouksien ja valuuttojen ajoittaiset romahdukset. Alkuvuonna 2017 kehitys on ollut positiivista, sillä E-Amerikassa orgaaninen kasvu oli vahvaa (+20 %).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi noin +13,7 prosenttia ja liikevoitto noin +12 prosenttia. Liikevoittomarginaali oli 3,8 prosenttia, mikä hieman laski H1/2017 marginaalista (4,1 %). Onkin mielenkiintoista nähdä, miten marginaali kehittyy loppuvuoden aikana.

Segmentin tilikauden 2017 orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan. Näin liikevaihdon odotetaan nousevan 12,0 miljardiin ja liikevoiton 0,4 – 0,5 miljardiin kruunuun.

Yrityskauppoja

Securitas osti helmikuussa 2016 Diebold’s Electronic Security (P-Amerikka) -yhtiön, jonka vuositason liikevaihto on noin 2,8 miljardia SEK. Lisäksi yhtiö on vuoden 2016 aikana ostanut 2 pienempää yritystä Saksasta ja Norjasta. Yhteensä näiden arvo oli 3,4 miljardia SEK.

Securitaksen yhtiötapahtumia voi katsoa täältä:
http://www.securitas.com/en/investors/acquisitions-and-divestitures/

Tuloksen kehitys

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Lisäksi, kuten yllä jo segmentti-kappaleessa todettiin, niin parin viime vuoden aikana yhtiön myynti on lisääntynyt erityisesti Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa. Alkuvuoden 2017 aikana myös Etelä-Amerikan kehitys on ollut vahvaa.

securitas-tuloslaskelma-q32017

Hyvän orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2017, joten tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 92,4 Mrd SEK ja nettotulos 2,8 – 2,9 Mrd SEK. Tämä pitäisi nettotulosmarginaalin 3,0 prosentissa.

Vielä vuonna 2013 marginaali oli 2,8 prosenttia, joten tässä näkyy osaltaan Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen viime vuosien aikana. Mutta, myös sekin, että Securitas on tuonut mm. teknologiapohjaisia turvallisuuspalveluja (esimerkiksi etävalvonta) markkinoille.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla. Tässä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut muutaman vuoden takaisesta noin 14,4 miljardista nykyiseen noin 18,4 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 2,8 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q32017

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän kasvu. Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen heikossa tasossa ollen noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

securitas-velkaisuus-q32017

Rahavirta

Securitaksen liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen, mutta on kuitenkin hyvässä kasvutrendissä. Rahavirran kasvutrendiä selittää yhtiön tekemät yritysjärjestelyt, joita se on viimeisen 7 vuoden aikana tehnyt noin 7,8 miljardin kruunun edestä (Investoinnit: muut).

securitas-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinneissa tapahtui voimakas kasvu vuodesta 2013 lähtien. Toisaalta niiden osuus liiketoiminnan rahavirrasta on pysynyt noin 40 – 50 prosentin tuntumassa, joten tässäkin yritysjärjestelyjen kautta tullut kasvu näkyy.

securitas-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan kasvusta huolimatta pysynyt noin 1,8 miljardissa kruunussa. Tähän vaikuttaa kasvaneet capex-investoinnit, jotka ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran kasvun.

Vapaa rahavirta on siis se raha, jonka yritys voi käyttää investointeihin, osinkoihin taikka lainojen poismaksuun. Tällä rahavirran tasolla osinkojen osuus alkaa nousemaan jo noin 80 prosenttiin. Näin laajentumisinvestointeja joudutaan rahoittamaan velkarahalla tai osinkokehitys ei ole suotuisaa elleivät vapaat rahavirrat lähde kasvuun.

Osinko

Edellinen rahavirtalaskelma myös osoittaa sen, miksi osinko on useita vuosia 3 kruunussa. Yhtiön investointien (capex ja yritysjärjestelyt) jälkeiset rahavirrat ovat olleet viimeiseltä 7 vuodelta yhteensä noin +3,8 miljardia kruunua. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty 7,8 miljardia kruunua, joten osinkoja varten on täytynyt ottaa lisää velkaa.

Eli mikään osinkokone Securitas ei ole. Osinkoa on kyllä maksettu ainakin tilikaudesta 1998 alkaen, mutta kuten todettua, niin osingon taso on pysynyt paikallaan useana vuotena peräkkäin. Nyt parina viime vuotena osinkoa on nostettu.

securitas-osinko-q32017

Kevään 2018 ennustettu osinko on 4,00 SEK, mikä antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (136,20 SEK).

Osingon suhde tulokseen on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sekin ollut noin 60 prosentissa (vuonna 2016 noin 84 %).

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,4x – 23,5) mitattuna osakkeen hinta on hieman koholla. Mutta suhteutettuna yhtiön kasvuun ja kasvuodotuksiin osakkeen hinta on ”sopivalla tasolla”.

securitas-roe-roi-q32017

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 330 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen.

Myös nämä hyvät pääoman tuottoluvut puoltavat korkeahkoa PE-lukua. Mutta kuten Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin sijoittajan tulee seurata myös rahavirtojen kehitystä.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+757) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +757 miljoonaa SEK, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (23.10.2017) 136,20 143,40 130,00 94,45 68,35 56,70 59,40 78,65
Lkm (000) 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 49,72 52,35 47,46 34,48 24,95 20,70 21,68 28,71
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 24 225 68 173 92 400 88 162 80 860 70 217 65 700 66 458 64 057 61 340
Liikevoitto 1 200 3 210 4 400 4 153 3 785 3 237 3 029 2 315 2 973 3 470
Nettotulos 750 2 093 2 850 2 642 2 437 2 068 1 853 1 212 1 736 2 083
Marginaali 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 1,8% 2,7% 3,4%
EPS 2,05 5,73 7,81 7,24 6,68 5,66 5,08 3,32 4,76 5,71
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 3 303 2 415 2 071 3 425 4 050 4 881 2 507 2 587
Liikearvo 18 362 19 380 16 428 16 228 14 362 14 275 14 727 13 339
Muut varat 26 519 26 606 22 162 21 431 18 825 19 302 19 432 16 959
Tase yhteensä 48 184 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666 32 885
Oma pääoma 14 936 14 487 12 510 11 280 9 365 8 587 9 203 8 935
Vähemmistö 18 21 20 19 16 14 3 3
Korolliset velat 16 715 16 447 12 565 14 449 13 870 15 086 13 065 11 070
Muut vastuut 16 515 17 446 15 566 15 336 13 986 14 771 14 395 12 877
Tase yhteensä 48 184 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666 32 885
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 3 400 3 293 3 431 2 874 2 529 2 833 1 675 2 785
Investoinnit: Capex -1 600 -1 658 -1 329 -1 113 -804 -1 039 -1 010 -902
Vapaa rahavirta (FCF) 1 800 1 635 2 102 1 761 1 725 1 794 665 1 883
Investoinnit: Muut -400 -3 497 -113 -364 -240 -580 -1 702 -1 294
Investointien jälkeen 1 400 -1 862 1 989 1 397 1 485 1 214 -1 037 589
Rahoitus: Voitonjako -1 375 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut 0 3 424 -2 208 -1 013 -1 176 2 318 2 064 670
Rahavarojen muutos 25 284 -1 314 -711 -786 2 437 -68 164
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto 2,9% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4% 5,3% 5,1% 3,8%
Osinko/nettotulos 51,2% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1% 90,4% 63,1% 52,6%
Osinko/FCF 81,1% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5% 61,0% 164,7% 58,2%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 23,5 26,1 24,6 18,0
PE (3v) 18,8 22,0 22,4 20,2 15,6 12,3 11,0 13,2
PE 17,4 19,8 19,5 16,7 13,5 17,1 12,5 13,8
Oma pääoma/osake 40,96 39,74 34,32 30,95 25,70 23,56 25,22 24,48
P/B 3,32 3,61 3,79 3,05 2,66 2,41 2,36 3,21
ROE 19,3% 19,5% 20,5% 20,0% 20,6% 13,6% 19,1% 23,5%
ROI 14,1% 14,8% 14,9% 13,2% 12,9% 10,1% 14,1% 17,4%
Omavaraisuusaste 31,0% 30,0% 30,8% 27,5% 25,2% 22,4% 25,1% 27,2%
Gearing 89,7% 96,7% 83,8% 97,6% 104,7% 118,6% 114,7% 94,9%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset