Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 7.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 58 maassa työllistäen noin 370 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SECURITAS Ennuste
Osake (7.11.2019) 158,50 Osinko 12 kk 4,75
Markkina-arvo (Mrd) 57,9 Osinkotuotto 3,0%
Liikevaihto (M) 111 500 (+9,9%) Osinko/EPS 52% 4v ka
Nettotulos (M) 3 400 (+12,7%) Osinko/FCF 82% 4v ka
EPS 9,31 Omav.aste 31%
PE 17,0 Gearing 94%
EV/EBIT 14,5 ROE 17,9%
PB 2,9 ROI 13,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

SECURITAS7.11.2019 | 158,50 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osakkeen korkeahko hinta.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät lukuisat yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Securitas alkaa kelpaamaan osinkosijoittajallekin. Hän pitää kuitenkin mielessä, että osinko pysyi 3,00 kruunussa 6 vuoden ajan. Nyt osinko on noussut 4 vuotta peräjälkeen ja kevään 2019 osinko oli 4,40 kruunua. Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon jatkavan nousuaan ja olevan 4,75 kruunua. Tällä osakkeen hinnalla (158,50 SEK) se antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

Joka tapauksessa mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan.

Tilikausi 2019

Securitaksen Q1-Q3/2019

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 28 214 25 821 9,3% 82 642 74 643 10,7%
Liiketulos (ebit) 1 442 1 101 31,0% 3 878 3 325 16,6%
Nettotulos (omistajille) 935 756 23,7% 2 488 2 278 9,2%
EPS 2,56 2,07 6,82 6,24

Securitaksen Q3:n oli vahva ja noudatteli alkuvuoden kehitystä.

Q3:n liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia, mitä tuki hankitut liiketoimet sekä valuuttakurssien myötätuuli. Orgaaninen kasvu oli 4 prosenttia ja kuten viimeksikin, niin Securitaksen liiketoiminnot kasvoivat kaikissa markkinasegmenteissä.

Yhtiö menetti Q2:lla asiakkuuksia niin Ranskassa kuin UK:ssa, joka painoi tuolloin liiketulosta. Tilanne kehittyi kuitenkin hyvin Q3:lla, missä isoa liiketuloksen noin 30 prosentin kasvua selittää vertailukauden kustannussäästöohjelmaan liittyvät kertaluontoiset kulut. Joka tapauksessa 1,4 miljardin kruunun kvartaalitulos oli paras ainakin Q1/2015 alkaen, jolta ajalta minulla on kvartaalituloksia käytettävissä.

Lisäksi yhtiöllä on ollut haasteita nousevien palkkakulujen läpiviennissä omiin myyntihintoihin. Tämä on sijoittajan hyvä pitää mielessä, sillä yhtiö kertoi Q3-raportissa, että maailmantalouden hidastumisen myötä kysyntätilanteessa on nähtävissä heikkenemistä. Eli kuluissa on nousupaineita, mutta samalla kysyntätilanteen heikkeneminen pitää myyntihintoja kurissa.

Rahoituskulut nousivat IFRS 16-standardin myötä. Tämä tuki osaltaan liiketuloksen kasvuprosenttia, sillä osa näistä kuluista oli aiemmin sisältynyt liiketulokseen. Tästä sekä korkeammasta veroasteesta (27,6 vs 25,1 %) johtuen nettotuloksen kasvu oli liiketulosta hitaampaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 28 858 26 824 7,6% 111 500 101 467 9,9%
Liiketulos (ebit) 1 422 1 144 24,3% 5 300 4 469 18,6%
Nettotulos (omistajille) 910 743 22,5% 3 400 3 021 12,5%
Tuleva Ed.
Osinko 12kk 4,75 4,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Securitas: Ennusteet -sivulla.

Yrityskauppoja

Vuoden 2019 aikan yhtiö on hankkinut ja liittänyt konserniraketeensa mm:

  • Q1/2019: Amerikkalainen Global Elite Group (liikevaihto 100 M SEK)
  • Q2/2019: Englantilainen Allcooper Group (88 M SEK)
  • Q2/2019: Australialainen Staysafe (72 M SEK)

Vuoden 2018 aikana yhtiö hankki ja liitti konsernirakenteeseensa mm:

  • Q1/2018: Saksalainen Süddeutsche Bewachung (liikevaihto 95 M SEK)
  • Q1/2018: Ranskalainen Automatic Alarm (370 M SEK)
  • Q1/2018: Hongkongilainen Johnson & Thompson (17 M SEK)
  • Q1/2018: Hollantilainen Alphatron Security Systems (102 M SEK)
  • Q2/2018: Amerikkalainen Kratos Public Safety & Security (1 175 M SEK)
  • Q3/2018: Turkkilainen Pronet Security (480 M SEK)

Securitaksen yhtiötapahtumia voi katsoa täältä:
http://www.securitas.com/en/investors/acquisitions-and-divestitures/

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Tilikauden 2018 liikevaihto kasvoikin 10 prosenttia noin 101,5 miljardiin kruunuun ja vero-oikaistu tulos kasvoi 5,1 prosenttia 3,0 miljardiin kruunuun.

securitas-tuloslaskelma-q32019

Hyvän orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2019. Tosin yhtiön uudistusohjelmat tuovat lisäkuluja yhteensä noin -650 miljoonaa kruunua vuosille 2019 ja 2020. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 108 – 115 miljardia ja nettotulos 3,2 – 3,6 miljardia kruunua. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 3,0 prosenttia eli se olisi viime vuosien tasolla. Marginaali on pysynyt vuodesta toiseen noin 2,8 – 3,1 prosentin haarukassa.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,0x – 22,1) osakkeen hinta on hieman koholla.

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 370 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

securitas-roe-roi-q32019

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen. Kummankin tuottokäyrä on hieman laskeva, mikä johtuu pitkälti siitä, että pääomien määrä on kasvanut tulosta nopeammin.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut viiden vuoden takaisesta noin 14,4 miljardista nykyiseen noin 22,8 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 3,0 – 3,5 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q32019

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän hienoinen kasvu. IFRS 16-standardin johdosta velkaisuus nousi selvästi vuoden 2019 alussa ja velkaa on nyt 23,6 miljardia kruunua.

Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteessa, mikä on noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

securitas-velkaisuus-q32019

Rahavirta

Securitaksen liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen, mutta on kuitenkin hyvässä kasvutrendissä. Rahavirran kasvutrendiä selittää yhtiön tekemät yritysjärjestelyt, joita se on viimeisen 7 vuoden aikana tehnyt noin 7,8 miljardin kruunun edestä.

Tilikauden 2017 rahavirta hyppäsi 4,0 miljardiin kruunuun, joten on mielenkiintoista nähdä, onko tämä ns. ”uusi normaali”. Ainakin vuoden 2018 rahavirta nousi lähelle tätä.

Capex-investoinneissa tapahtui voimakas kasvu vuodesta 2013 lähtien. Toisaalta niiden osuus liiketoiminnan rahavirrasta on pysynyt noin 40 – 50 prosentin tuntumassa, joten tässäkin yritysjärjestelyjen kautta tullut kasvu näkyy.

securitas-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan kasvusta huolimatta pysynyt noin 1,8 – 2,0 miljardissa kruunussa. Tähän vaikuttaa kasvaneet capex-investoinnit, jotka ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran kasvun.

Vapaa rahavirta on sitä rahaa, jota yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, osinkoihin taikka lainojen lyhentämiseen. Tällä rahavirran tasolla osinkojen osuus on noin 80 – 90 prosenttia. Näin laajentumisinvestointeja joudutaan rahoittamaan velkarahalla tai osinkokehitys ei ole suotuisaa elleivät vapaat rahavirrat lähde kasvuun.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi kohonneen liiketoiminnan rahavirran ansiosta 2,2 miljardiin kruunuun. Siksi onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko tämä tosiaan uusi vapaan rahavirran taso jatkossa. Se antaisi mahdollisuuden jatkaa osinkojen nostoja myös lähitulevaisuudessa. Vuoden 2018 vapaa rahavirta jäi vain 1,7 miljardiin kruunuun, johon yhtiön johto ei ollut tyytyväinen.

Nettovelkoja on noin 20,0 miljardia kruunua, joten osinkojen jälkeiset rahavirtojen olisi myös hyvä kehittyä positiiviseen suuntaan. Nykyisellä tasolla rahavirrat olisivat noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua, joten laina saataisiin lyhennettyä hitaahkosti eli noin 20 vuodessa.

Osinko

Edellinen rahavirtalaskelma myös osoittaa sen, miksi osinko on useita vuosia 3 kruunussa. Yhtiön investointien (capex ja yritysjärjestelyt) jälkeiset rahavirrat ovat olleet viimeiseltä 7 vuodelta yhteensä noin +6,2 miljardia kruunua. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty -8,5 miljardia kruunua, joten osinkoja varten on täytynyt ottaa lisää velkaa.

Osingon suhde tulokseen on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sekin ollut keskimäärin noin 60 – 70 prosentissa, mutta on nyt pari kertaa noussut jo lähelle 100 prosenttia.

securitas-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Securitas: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 (e) 4,75 5/2019 4,40 5/2018 4,00
YHTEENSÄ 4,75 4,40 4,00
+8,0% +10,0% +6,7%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 4,75 kruunuun. Tämä antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton (osake 158,50 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+912) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +912 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (7.11.2019) 158,50 142,25 143,20 143,40 130,00 94,45 68,35 56,70
Lkm (000) 365 014 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 57,85 51,93 52,28 52,35 47,46 34,48 24,95 20,70
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 48 750 42 360 38 107 36 351 31 131
Europe 47 500 45 040 40 703 39 694 37 570
Ibero-America 13 200 12 313 11 969 10 805 10 886
Muut 2 050 1 754 1 418 1 312 1 273
YHTEENSÄ 111 500 101 467 92 197 88 162 80 860
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 2 900 2 296 2 187 2 009 1 719
Europe 2 325 2 050 2 103 2 093 1 973
Ibero-America 600 520 465 410 422
Muut -525 -397 -366 -359 -329
YHTEENSÄ 5 300 4 469 4 389 4 153 3 785
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 28 860 82 642 111 500 101 467 92 197 88 162 80 860 70 217 65 700 66 458
Liiketulos 1 420 3 878 5 300 4 469 4 394 4 153 3 785 3 237 3 029 2 315
Nettotulos 910 2 488 3 400 3 016 2 873 2 642 2 437 2 068 1 853 1 212
Marginaali 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 1,8%
EPS 2,49 6,82 9,31 8,26 7,87 7,24 6,68 5,66 5,08 3,32
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 460 3 229 3 611 2 415 2 071 3 425 4 050 4 881
Liikearvo 22 801 21 061 18 719 19 380 16 428 16 228 14 362 14 275
Muut varat 37 543 31 179 27 213 26 606 22 162 21 431 18 825 19 302
Tase yhteensä 64 804 55 469 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458
Oma pääoma 20 249 17 631 15 518 14 487 12 510 11 280 9 365 8 587
Vähemmistö 28 25 21 21 20 19 16 14
Korolliset velat 23 563 18 362 16 608 16 447 12 565 14 449 13 870 15 086
Muut vastuut 20 964 19 451 17 396 17 446 15 566 15 336 13 986 14 771
Tase yhteensä 64 804 55 469 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 4 250 3 857 4 039 3 293 3 431 2 874 2 529 2 833
Investoinnit: Capex -2 250 -2 188 -1 808 -1 658 -1 329 -1 113 -804 -1 039
Vapaa rahavirta (FCF) 2 000 1 669 2 231 1 635 2 102 1 761 1 725 1 794
Investoinnit: Muut -500 -1 658 -245 -3 497 -113 -364 -240 -580
Investointien jälkeen 1 500 11 1 986 -1 862 1 989 1 397 1 485 1 214
Rahoitus: Voitonjako -1 610 -1 470 -1 388 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut 360 1 095 645 3 424 -2 208 -1 013 -1 176 2 318
Rahavarojen muutos 250 -364 1 243 284 -1 314 -711 -786 2 437
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 4,75 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,75 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto 3,0% 3,1% 2,8% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4% 5,3%
Osinko/nettotulos 51,0% 53,3% 50,8% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1% 90,4%
Osinko/FCF 86,7% 96,2% 65,5% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5% 61,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,1 22,6 24,7 26,1 24,6
PE (3v) 18,7 18,3 19,7 22,0 22,4 20,2 15,6 12,3
PE 17,0 17,2 18,2 19,8 19,5 16,7 13,5 17,1
EV/EBIT 14,5 15,0 14,9 16,0 15,3 14,1 11,5 13,3
Oma pääoma/osake 55,55 48,36 42,57 39,74 34,32 30,95 25,70 23,56
P/B 2,85 2,94 3,36 3,61 3,79 3,05 2,66 2,41
ROE 17,9% 18,2% 19,1% 19,5% 20,5% 20,0% 20,6% 13,6%
ROI 13,3% 13,1% 13,9% 14,8% 14,9% 13,2% 12,9% 10,1%
Omavaraisuusaste 31,3% 31,8% 31,4% 30,0% 30,8% 27,5% 25,2% 22,4%
Gearing 94,2% 85,7% 83,6% 96,7% 83,8% 97,6% 104,7% 118,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 150,80 162,90 150,25 142,25 154,75 147,45 141,75 143,20 136,40 142,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,750 4,750 4,750 4,400 4,250 4,250 4,250 4,000 4,000 4,000
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 2,9% 3,2% 3,1% 2,7% 2,9% 3,0% 2,8% 2,9% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,85 8,36 8,46 8,27 8,01 8,09 7,70 7,54 7,68 7,53
PE 17,0 19,5 17,8 17,2 19,3 18,2 18,4 19,0 17,8 18,8
EV/EBIT 14,9 17,3 16,1 15,0 16,2 15,6 15,2 14,9 12,0 15,5
ROE 17,9% 17,8% 17,5% 18,2% 18,9% 19,3% 17,8% 18,3% 20,4% 20,8%
ROI 12,8% 11,9% 12,1% 13,1% 16,5% 13,3% 13,4% 13,9% 17,7% 13,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus