Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 27.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 58 maassa työllistäen noin 345 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SECURITAS Ennuste
Osake (27.7.2018) 154,70 Osinko 12 kk 4,25 2,7%
Markkina-arvo (Mrd) 56,5 Osinko/EPS 51% 4v ka
Liikevaihto (M) 98 500 (+6,8%) Osinko/FCF 70% 4v ka
Nettotulos (M) 3 050 (+6,2%) Omav.aste 32%
EPS 8,35 Gearing 88%
PE 18,5 ROE 18,2%
PB 3,1 ROI 12,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

SECURITAS27.7.2018 | 154,70 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät lukuisat yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Securitas alkaa kelpaamaan osinkosijoittajallekin. Hän pitää kuitenkin mielessä, että osinko pysyi 3,00 kruunussa 6 vuoden ajan. Nyt osinko on noussut 3 vuotta peräjälkeen ja kevään 2019 osinkoennusteena on 4,25 kruunua. Tällä osakkeenhinnalla (155 SEK) se antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Joka tapauksessa mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan.

Tilikausi 2018

Securitaksen Q1-Q2/2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 25 466 23 031 10,6% 48 822 45 522 7,2%
Liiketulos (ebit) 1 204 1 072 12,3% 2 224 2 057 8,1%
Nettotulos (omistajille) 832 692 20,3% 1 522 1 320 15,3%
EPS 2,28 1,89 4,17 3,62

Q2:n liikevaihto kasvoi +11 prosenttia (orgaaninen +7 %). Securitaksen liiketoiminnot kasvoivat kaikissa markkinasegmenteissä. Yhtiö arvioi, että se pystyi hyödyntämään hyvää makrotalouden vetoa.

Elektronisen valvonnan ratkaisujen ja palveluiden myynti jatkoi kasvuaan (+24 %) ja vastaa nyt noin 20 prosenttia koko konsernin myynnistä.

Securitaksen yhtenä fokusalueena alkuvuoden 2018 aikana oli palkkainflaation vaikutuksen siirtäminen omiin myyntihintoihinsa. Yhtiö kertoi, että tässä se on onnistunut hyvin.

Liiketulos kasvoi noin +12 prosenttia ja myös tässä kasvu oli vahvaa kaikissa segmenteissä. Tosin yhtiö itse ei ollut tyytyväinen Eurooppa-segmentin tulosmarginaaleihin ja aloitti segmentissä kustannussäästöohjelman. Ohjelmasta syntyy kuluja noin 200 – 250 miljoonaa kruunua, jonka yhtiö kirjaa Q3-tulokseensa. Paljonko ohjelmasta syntyy säästöjä? Sitä raportti ei kerro.

Nettotulos kasvoi +20 prosenttia, mitä tuki liiketuloksen kasvu lisäksi USA:n toimintojen veroasteen lasku. Nyt koko konsernin veroaste oli 24,6 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 28,7 prosenttia.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut arvioita vuodelle 2018.

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen arviointi (Talousmentor) voidaan perustaa sille ajatukselle, että Securitaksen myynnin kasvu jatkuu noin +6 prosentin vauhdilla. Tässä hankitut liiketoiminnot tuovat oman lisänsä liikevaihtoon. Näin liikevaihtoennusteeksi saadaan 97 – 99 miljardia SEK (2017: 92,2 Mrd SEK). Aiempi arvioni oli 94 – 97 miljoonaa kruunua.

Jos liiketulos asettuu noin 4,4 – 4,6 miljardiin kruunuun (sis. 200 – 250 M SEK:n kustannussäästöohjelman kulut) ja rahoituskulut ovat noin 400 miljoonaa kruunua, niin tulos ennen veroja on noin 4,1 miljardia kruunua. Tästä 25,0 prosentin verot, niin nettotulosarvioksi saadaan noin 3,0 – 3,1 miljardia kruunua (2017: vero-oikaistu 2,9 Mrd SEK).

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Securitas jakaa toimintansa neljään segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: North-America, Europe, Ibero-America ja Muut (sisältää AMEA-alueen (Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia) sekä konsernin muut toiminnot).

Analyysin lopun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
North America 40 500 10 558 10 100 10 477 9 365 38 107 9 840 9 322 9 479 9 466
Muutos (%) 6,3% 7,3% 8,3% 10,5% -1,1% 4,8% -1,5% 0,7% 7,3% 14,6%
Europe 44 000 10 918 11 100 11 407 10 575 40 703 10 714 10 059 10 228 9 702
Muutos (%) 8,1% 1,9% 10,3% 11,5% 9,0% 2,5% 3,2% 1,1% 4,0% 1,8%
Ibero-America 12 500 3 242 3 100 3 147 3 011 11 969 3 085 2 922 2 977 2 985
Muutos (%) 4,4% 5,1% 6,1% 5,7% 0,9% 10,8% 3,1% 5,5% 17,1% 19,4%
Muut 1 500 310 350 435 405 1 418 385 348 347 338
Muutos (%) 5,8% -19,5% 0,6% 25,4% 19,8% 8,1% 10,0% 4,2% 12,3% 6,0%
YHTEENSÄ 98 500 25 028 24 650 25 466 23 356 92 197 24 024 22 651 23 031 22 491
Muutos (%) 6,8% 4,2% 8,8% 10,6% 3,8% 4,6% 1,3% 1,5% 7,0% 9,1%

Q1-Q2/2018 P-Amerikan orgaaninen kasvu oli +8 prosenttia, mutta epäedulliset valuuttakurssit pitivät kruunumääräisen kasvun noin +4,7 prosentissa. Arvelen tämän valuuttakurssivaikutuksen tasaantuvan loppuvuotta kohden, jolloin orgaaninen kasvu alkaa näkymään luvuissa. Näin päädyin segmentin kohdalla, että liikevaihto kasvaa noin +6 prosenttia 40,5 miljardiin kruunuun.

Euroopan liikevaihto kehittyi vahvasti alkuvuoden aikana (+10 %). Tästä syystä arvioin, että koko vuoden liikevaihto kasvaisi noin 8 prosenttia ja olisi noin 44 miljardia kruunua. Prosenteissa kasvu hieman hyytyisi alkuvuoteen nähden, mutta tässä pitää muistaa, että vertailukauden Q1/2017 liikevaihto oli selvästi muita kvartaaleita alhaisemmalla tasolla.

Myös Ibero-American orgaaninen kasvu oli hyvää eli +10 prosenttia Q1-Q2/2018. Valuuttakurssien vaikutus painoi kasvun vain +3,3 prosentin tasolle. Argentiinan turvallisuuspalveluiden kysynnän ja hintatason lasku vaikutti myös negatiivisesti muuten hyvään liikevaihdon kehitykseen. Myös tämän segmentin kohdalla arvelen valuuttakurssivaikutuksen tasaantuvan loppuvuotta kohden, jolloin orgaaninen kasvu alkaa näkymään luvuissa. Segmentin liikevaihtoennusteenani on 12,5 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin 4 – 5 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on 97 – 99 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +7 prosenttia. Tässä vahva Q2:n kehitys näkyy ja ennustetta hieman nostettiin aiemmasta.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
North America 2 300 591 600 613 496 2 187 573 561 549 504
Muutos (%) 5,2% 3,1% 7,0% 11,7% -1,6% 8,9% -3,9% 9,1% 10,9% 24,8%
Europe 2 200 613 575 540 472 2 103 598 570 492 443
Muutos (%) 4,6% 2,5% 0,9% 9,8% 6,5% 0,5% 12,8% -4,2% 0,6% -7,5%
Ibero-America 525 130 130 140 125 465 127 114 109 115
Muutos (%) 12,9% 2,4% 14,0% 28,4% 8,7% 13,4% 16,5% 7,5% 13,5% 16,2%
Muut -575 -98 -315 -88 -74 -376 -134 -81 -83 -78
YHTEENSÄ 4 450 1 236 990 1 205 1 019 4 379 1 164 1 164 1 067 984
Muutos (%) 1,6% 6,2% -14,9% 12,9% 3,6% 5,4% 5,1% 2,2% 7,0% 8,1%
Marginaali 4,5% 4,9% 4,0% 4,7% 4,4% 4,7% 4,8% 5,1% 4,6% 4,4%

Q1:llä P-Amerikan liiketulos laski parisen prosenttia, missä valuuttakurssien vaikutus näkyi. Tilanne kääntyi kuitenkin selvään +12 prosentin kasvuun Q2:lla. Arvioin, että loppuvuoden kvartaalikohtainen liiketulos liikkuisi 600 miljoonan kruunun tasolla niin, että tilikauden liiketulos asettuisi noin 2,3 miljardiin kruunuun. Kasvua tulisi +5 prosenttia, mikä olisi linjassa liikevaihdon kasvun kanssa.

Euroopan Q1-Q2/2018 liiketulos kasvoi liikevaihdon vetämänä +8,2 prosenttia. Tässä on hyvä muistaa vertailukauden Q1:n heikohko tulos, joten kasvuprosentti on myös tämän johdosta komea. Yhtiö ei kuitenkaan ollut tyytyväinen segmentin tulosmarginaaleihin ja aloitti segmentissä Q2/2018 kustannussäästöohjelman. Tästä aiheutuu kuluja 200 – 250 miljoonaa kruunua, jotka kirjataan Q3:n tulokseen. Olen tässä analyysissä sisällyttänyt nämä kustannukset Muut-erään. Tilikauden 2018 ennusteeni on 2,2 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin 4 – 5 prosenttia eli noin 100 miljoonaa kruunua.

Ibero-American kohdalla asetin liiketulokseksi kaavamaisesti 130 miljoonaa kruunua. Segmentin osuus koko konsernin liiketuloksesta on noin 10 prosenttia, joten tästä syystä karkea arviointi on perusteltu.

Kuten edellä jo todettiin, niin kirjasin yhtiön kustannussäästöohjelma kulut (200 – 250 M SEK) muut-erään, joten tästä syystä erän kulut kasvoivat selvästi vuodesta 2017.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteenani on 4,4 – 4,6 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +1,6 prosenttia. Tämä laskisi liiketulosmarginaalin 4,5 prosenttiin, missä kustannussäästöohjelman kulut vaikuttavat.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 4 450 1 236 990 1 205 1 019 4 379 1 164 1 164 1 067 984
Rahoituskulut (netto) -400 -105 -100 -102 -93 -375 -93 -86 -94 -102
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 050 1 131 890 1 103 926 4 004 1 071 1 078 973 882
Verot -1 000 -278 -215 -271 -236 -1 263 -426 -298 -280 -259
Nettotulos 3 050 853 675 832 690 2 741 645 780 693 623

Parina viime vuotena rahoituskulut ovat olleet 375 ja 390 miljoonaa kruunua. Tästä syystä arvioin, että tilikauden 2018 korkokulut ovat noin 400 miljoonaa eli noin 100 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Veroja arvioidessani käytin noin 24 – 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain noin 3,0 – 3,1 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Yrityskauppoja

Vuoden 2017 aikana yhtiö hankki mm. toukokuussa meksikolaisen Central de Alarmas Adler (vuosiliikevaihto noin 75 M SEK) ja elokuussa australialaisen PSGA (80 M SEK). Lisäksi yhtiöllä oli joukko pienempiä yrityskauppoja, joiden vuosittainen liikevaihto oli yhteensä 238 M SEK.

Vuoden 2018 aikana yhtiö on hankkinut ja liittänyt konsernirakenteeseen mm.

  • Q1/2018: Saksalainen Süddeutsche Bewachung (liikevaihto 95 M SEK)
  • Q1/2018: Ranskalainen Automatic Alarm (370 M SEK)
  • Q1/2018: Hongkongilainen Johnson & Thompson (17 M SEK)
  • Q1/2018: Hollantilainen Alphatron Security Systems (102 M SEK)
  • Q2/2018: Amerikkalainen Kratos Public Safety & Security (1 175 M SEK)
  • Q3/2018: Turkkilainen Pronet Security (480 M SEK)

Securitaksen yhtiötapahtumia voi katsoa täältä:
http://www.securitas.com/en/investors/acquisitions-and-divestitures/

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoikin +4,6 prosenttia noin 92,2 miljardiin kruunuun ja vero-oikaistu tulos kasvoi +8,2 prosenttia 2,9 miljardiin kruunuun.

securitas-tuloslaskelma-q22018

Hyvän orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018. Kuten edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, niin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 97 – 99 miljardia ja nettotulos 3,0 – 3,1 miljardia kruunua. Tämä pitäisi nettotulosmarginaalin viime vuosien tasolla eli noin 3,0 – 3,2 prosentissa.

Vielä vuonna 2013 marginaali oli 2,8 prosenttia, joten tässä näkyy osaltaan Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen viime vuosien aikana. Mutta, myös sekin, että Securitas on tuonut mm. teknologiapohjaisia turvallisuuspalveluja (esimerkiksi etävalvonta) markkinoille.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,5x – 24,5) osakkeen hinta on suhteellisen kohdallaan.

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 345 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

securitas-roe-roi-q22018

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut viiden vuoden takaisesta noin 14,4 miljardista nykyiseen noin 20,5 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 3,0 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q22018

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän hienoinen kasvu. Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteessa, mikä on noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

securitas-velkaisuus-q22018

Rahavirta

Securitaksen liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen, mutta on kuitenkin hyvässä kasvutrendissä. Rahavirran kasvutrendiä selittää yhtiön tekemät yritysjärjestelyt, joita se on viimeisen 7 vuoden aikana tehnyt noin 7,8 miljardin kruunun edestä (Investoinnit: muut).

Tilikauden 2017 rahavirta hyppäsi 4,0 miljardiin kruunuun, joten on mielenkiintoista nähdä, onko tämä ns. ”uusi normaali”.

Capex-investoinneissa tapahtui voimakas kasvu vuodesta 2013 lähtien. Toisaalta niiden osuus liiketoiminnan rahavirrasta on pysynyt noin 40 – 50 prosentin tuntumassa, joten tässäkin yritysjärjestelyjen kautta tullut kasvu näkyy.

securitas-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan kasvusta huolimatta pysynyt noin 1,8 – 2,0 miljardissa kruunussa. Tähän vaikuttaa kasvaneet capex-investoinnit, jotka ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran kasvun.

Vapaa rahavirta on siis se raha, jonka yritys voi käyttää investointeihin, osinkoihin taikka lainojen lyhentämiseen. Tällä rahavirran tasolla osinkojen osuus on noin 60 – 70 prosenttia. Näin laajentumisinvestointeja joudutaan rahoittamaan velkarahalla tai osinkokehitys ei ole suotuisaa elleivät vapaat rahavirrat lähde kasvuun.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi kohonneen liiketoiminnan rahavirran ansiosta 2,3 miljardiin kruunuun. Siksi onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko tämä tosiaan uusi vapaan rahavirran taso jatkossa. Se antaisi mahdollisuuden jatkaa osinkojen nostoja myös lähitulevaisuudessa.

Nettovelkoja on noin 17,4 miljardia kruunua, joten osinkojen jälkeiset rahavirtojen olisi myös hyvä kehittyä positiiviseen suuntaan. Nykyisellä tasolla rahavirrat olisivat noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua, joten laina saataisiin lyhennettyä hitaahkosti eli noin 20 vuodessa.

Osinko

Edellinen rahavirtalaskelma myös osoittaa sen, miksi osinko on useita vuosia 3 kruunussa. Yhtiön investointien (capex ja yritysjärjestelyt) jälkeiset rahavirrat ovat olleet viimeiseltä 7 vuodelta yhteensä noin +5,2 miljardia kruunua. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty -8,1 miljardia kruunua, joten osinkoja varten on täytynyt ottaa lisää velkaa.

Osingon suhde tulokseen on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sekin ollut keskimäärin noin 60 – 70 prosentissa.

securitas-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 4,25 5/2018 4,00 5/2017 3,75
YHTEENSÄ 4,25 4,00 3,75
+6,3% +6,7% +7,1%

Osinko on nyt noussut kolmena vuotena peräkkäin, joista kahtena vuotena 0,25 kruunua. Tähän samaan 0,25 kruunun nousuun perustan kevään 2019 osinkoennusteeni. Osinko olisi 4,25 kruunua ja se antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (155 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 528) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 528 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.7.2018) 154,70 143,20 143,40 130,00 94,45 68,35 56,70 59,40
Lkm (000) 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 56,47 52,28 52,35 47,46 34,48 24,95 20,70 21,68
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 40 500 38 107 36 351 31 131 24 977
Europe 44 000 40 703 39 694 37 570 34 907
Ibero-America 12 500 11 969 10 805 10 886 9 238
Muut 1 500 1 418 1 312 1 273 1 095
YHTEENSÄ 98 500 92 197 88 162 80 860 70 217
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 2 300 2 187 2 009 1 719 1 305
Europe 2 200 2 103 2 093 1 973 1 893
Ibero-America 525 465 410 422 329
Muut -575 -381 -359 -329 -290
YHTEENSÄ 4 450 4 374 4 153 3 785 3 237
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 24 650 48 822 98 500 92 197 88 162 80 860 70 217 65 700 66 458 64 057
Liiketulos 990 2 224 4 450 4 373 4 153 3 785 3 237 3 029 2 315 2 973
Nettotulos 675 1 522 3 050 2 873 2 642 2 437 2 068 1 853 1 212 1 736
Marginaali 2,7% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 1,8% 2,7%
EPS 1,85 4,17 8,35 7,87 7,24 6,68 5,66 5,08 3,32 4,76
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 159 3 611 2 415 2 071 3 425 4 050 4 881 2 507
Liikearvo 20 486 18 719 19 380 16 428 16 228 14 362 14 275 14 727
Muut varat 31 917 27 213 26 606 22 162 21 431 18 825 19 302 19 432
Tase yhteensä 56 562 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666
Oma pääoma 17 946 15 518 14 487 12 510 11 280 9 365 8 587 9 203
Vähemmistö 19 21 21 20 19 16 14 3
Korolliset velat 20 034 16 608 16 447 12 565 14 449 13 870 15 086 13 065
Muut vastuut 18 563 17 396 17 446 15 566 15 336 13 986 14 771 14 395
Tase yhteensä 56 562 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458 36 666
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 600 4 039 3 293 3 431 2 874 2 529 2 833 1 675
Investoinnit: Capex -1 600 -1 704 -1 658 -1 329 -1 113 -804 -1 039 -1 010
Vapaa rahavirta (FCF) 2 000 2 335 1 635 2 102 1 761 1 725 1 794 665
Investoinnit: Muut -1 400 -349 -3 497 -113 -364 -240 -580 -1 702
Investointien jälkeen 600 1 986 -1 862 1 989 1 397 1 485 1 214 -1 037
Rahoitus: Voitonjako -1 375 -1 388 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut 775 645 3 424 -2 208 -1 013 -1 176 2 318 2 064
Rahavarojen muutos 0 1 243 284 -1 314 -711 -786 2 437 -68
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,25 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,25 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto 2,7% 2,8% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4% 5,3% 5,1%
Osinko/nettotulos 50,9% 50,8% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1% 90,4% 63,1%
Osinko/FCF 77,6% 62,5% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5% 61,0% 164,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,5 24,7 26,1 24,6 18,0
PE (3v) 19,8 19,7 22,0 22,4 20,2 15,6 12,3 11,0
PE 18,5 18,2 19,8 19,5 16,7 13,5 17,1 12,5
Oma pääoma/osake 49,21 42,57 39,74 34,32 30,95 25,70 23,56 25,22
P/B 3,14 3,36 3,61 3,79 3,05 2,66 2,41 2,36
ROE 18,2% 19,1% 19,5% 20,5% 20,0% 20,6% 13,6% 19,1%
ROI 12,7% 13,9% 14,8% 14,9% 13,2% 12,9% 10,1% 14,1%
Omavaraisuusaste 31,8% 31,4% 30,0% 30,8% 27,5% 25,2% 22,4% 25,1%
Gearing 88,4% 83,6% 96,7% 83,8% 97,6% 104,7% 118,6% 114,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset