Securitas sijoituskohteena

Päivitetty 7.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Securitas toimii turvallisuusalalla tarjoten mm. vartiointi-, hälytys-, turvamies- sekä etävalvontapalveluja. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 58 maassa työllistäen noin 345 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SECURITAS Ennuste
Osake (7.2.2019) 140,70 Osinko 12 kk 4,40
Markkina-arvo (Mrd) 51,4 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 105 300 (+3,8%) Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 3 000 (-0,5%) Osinko/FCF 85% 4v ka
EPS 8,22 Omav.aste 34%
PE 17,1 Gearing 72%
EV/EBIT 14,5 ROE 16,3%
PB 2,7 ROI 12,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

SECURITAS7.2.2019 | 140,70 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osakkeen korkeahko hinta.

Securitaksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Securitaksen tekemät lukuisat yrityskaupat. Myös Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen viime vuosien aikana on tuonut lisää kysyntää turvallisuuspalveluihin.

Yrityskaupoista johtuen Securitaksen liikearvo sekä korolliset velat ovat koholla, mikä nostaa yrityksen riskiä kohdata heikkoja taloudellisia aikoja. Sijoittajan tuleekin kiinnittää yhtiön velkaantumisen tasoon ja sen kehittymiseen jatkossa.

Securitas alkaa kelpaamaan osinkosijoittajallekin. Hän pitää kuitenkin mielessä, että osinko pysyi 3,00 kruunussa 6 vuoden ajan. Nyt osinko on noussut 4 vuotta peräjälkeen ja kevään 2019 osinko on 4,40 kruunua. Tällä osakkeenhinnalla (140,70 SEK) se antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

Joka tapauksessa mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan.

Tilikausi 2018

Securitaksen Q1-Q4/2018

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 26 824 24 024 11,7% 101 467 92 197 10,1%
Liiketulos (ebit) 1 144 1 169 -2,1% 4 469 4 394 1,7%
Nettotulos (omistajille) 743 648 14,7% 3 021 2 752 9,8%
EPS 2,02 1,77 8,26 7,53

Securitaksen liikevaihdon vahva kehitys jatkui läpi koko vuoden ja kasvua tuli +10 prosenttia. Ja kuten viimeksikin, niin Securitaksen liiketoiminnot kasvoivat kaikissa markkinasegmenteissä.

Yhtiö käynnisti kaksi uudistushanketta, missä toisessa se aikoo uudistaa IT-järjestelmiään ja toisessa tehostaa toimintojaan P-Amerikassa. Näistä syntyi kuluja Q4/2018 yhteensä noin -187 miljoonaa kruunua. Tästä syystä Q4:n liiketulos (ebit) laski -2 prosenttia.

Vuoden 2018 liiketuloksen kasvu jäi vaatimattomaksi em. kulujen johdosta, mutta myös Q3:lle tehtyjen Eurooppa-segmenttien kustannussäästöohjelmien -270 miljoonan kruunun kulujen johdosta. Jos em. kulut (270 ja 187 M SEK) oikaisee pois, niin liiketulos olisi kasvanut noin +12 prosentin luokkaa.

Nettotuloksen isoja muutoslukuja (sekä Q4 että 2018) selittää vertailukaudelle kirjatut -123 miljoonan kruunun USA:n verouudistukseen liittyvät kertaluontoiset kulut. Jos tämän oikaisee pois, niin nettotulos olisi laskenut Q4:lla -3,6 prosenttia ja noussut vuonna 2018 noin +5,1 prosenttia.

Kevään 2019 osinko on 4,40 kruunua ja se irtoaa 7.5.2019.

Edellä mainittuihin uudistushankkeisiin liittyen, yhtiö kirjaa ylimääräisiä kuluja noin -650 miljoonan kruunun edestä tulevien kahden vuoden aikana. Lisäksi yhtiö kirjaa noin -550 miljoonaa kruunua taseeseen, joista se tekee sitten poistoja ajan kanssa.

Securitas arvioi, että IT-säästöt olisivat noin +300 miljoonaa kruunua per vuosi, kun ohjelma on saatu päätökseen. P-Amerikan toimintojen tulosmarginaalin yhtiö arvioi paranevan 0,5 prosenttiyksiköllä, mikä tarkoittaisi nykyisellä liikevaihdolla noin +200 – 250 miljoonan kruunun hyötyjä vuositasolla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 25 475 23 356 9,1% 105 300 101 467 3,8%
Liiketulos (ebit) 1 020 1 019 0,1% 4 500 4 469 0,7%
Nettotulos (omistajille) 670 690 -2,9% 3 000 3 021 -0,7%
Osinko 12kk 4,40 4,00

*) Taulukon 4,40 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 4,75 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Securitas: Ennusteet -sivulla.

Yrityskauppoja

Vuoden 2018 aikana yhtiö on hankkinut ja liittänyt konsernirakenteeseen mm.

  • Q1/2018: Saksalainen Süddeutsche Bewachung (liikevaihto 95 M SEK)
  • Q1/2018: Ranskalainen Automatic Alarm (370 M SEK)
  • Q1/2018: Hongkongilainen Johnson & Thompson (17 M SEK)
  • Q1/2018: Hollantilainen Alphatron Security Systems (102 M SEK)
  • Q2/2018: Amerikkalainen Kratos Public Safety & Security (1 175 M SEK)
  • Q3/2018: Turkkilainen Pronet Security (480 M SEK)

Securitaksen yhtiötapahtumia voi katsoa täältä:
http://www.securitas.com/en/investors/acquisitions-and-divestitures/

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

Securitas on tehnyt paljon yrityshankintoja vuosien varrella, mikä näkyy myös liikevaihdon hyvässä kehityksessä. Tilikauden 2018 liikevaihto kasvoikin +10 prosenttia noin 101,5 miljardiin kruunuun ja vero-oikaistu tulos kasvoi +5,1 prosenttia 3,0 miljardiin kruunuun.

securitas-tuloslaskelma-q42018

Hyvän orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2019. Tosin yhtiön uudistusohjelmat tuovat lisäkuluja yhteensä noin -650 miljoonaa kruunua vuosille 2019 ja 2020. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 100 – 110 miljardia ja nettotulos 2,8 – 3,2 miljardia kruunua. Uudistusohjelman kulut painaisivat nettotulosmarginaalin noin 2,8 prosenttiin. Kulut oikaisten marginaali olisi noin 3,2 prosentissa.

Vielä vuonna 2013 marginaali oli 2,8 prosenttia, joten tässä näkyy osaltaan Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen viime vuosien aikana. Mutta, myös sekin, että Securitas on tuonut mm. teknologiapohjaisia turvallisuuspalveluja (esimerkiksi etävalvonta) markkinoille.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,1x – 20,1) osakkeen hinta on suhteellisen kohdallaan tai hieman koholla.

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 20 prosentissa vuodesta 2013 alkaen. Hyvässä tuotossa näkyy mm. yhtiön käyttämä velkavipu. Lisäksi pääomavaade noin 345 000 työntekijän yritykselle on kuitenkin varsin maltillinen, joten tämä nostaa myös ROE-lukua.

securitas-roe-roi-q42018

Velkaisuuden huomioiva ROI on myös ollut hyvällä noin 12 – 15 prosentin tasolla vuodesta 2013 alkaen. Kummankin tuottokäyrä on hieman laskeva, mikä johtuu pitkälti siitä, että pääomien määrä on kasvanut tulosta nopeammin.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Securitaksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvo on kasvanut viiden vuoden takaisesta noin 14,4 miljardista nykyiseen noin 21,1 miljardiin kruunuun. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi ison osan nykyisestä noin 3,0 miljardin kruunun tulostasosta.

securitas-liikearvo-q42018

Myös korollisten velkojen määrä on koholla, ja trendinä näyttää olevan niiden määrän hienoinen kasvu. Velkaisuus näkyy omavaraisuusasteessa, mikä on noin 30 prosenttia, kun hyvä taso olisi yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut noin 80 – 100 prosentissa. Gearingin hyvänä arvona voidaan pitää alle 100 prosentin tasoa.

securitas-velkaisuus-q42018

Rahavirta

Securitaksen liiketoiminnan rahavirta heilahtelee jonkin verran vuodesta toiseen, mutta on kuitenkin hyvässä kasvutrendissä. Rahavirran kasvutrendiä selittää yhtiön tekemät yritysjärjestelyt, joita se on viimeisen 7 vuoden aikana tehnyt noin 7,8 miljardin kruunun edestä.

Tilikauden 2017 rahavirta hyppäsi 4,0 miljardiin kruunuun, joten on mielenkiintoista nähdä, onko tämä ns. ”uusi normaali”. Ainakin vuoden 2018 rahavirta nousi lähelle tätä.

Capex-investoinneissa tapahtui voimakas kasvu vuodesta 2013 lähtien. Toisaalta niiden osuus liiketoiminnan rahavirrasta on pysynyt noin 40 – 50 prosentin tuntumassa, joten tässäkin yritysjärjestelyjen kautta tullut kasvu näkyy.

securitas-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan kasvusta huolimatta pysynyt noin 1,8 – 2,0 miljardissa kruunussa. Tähän vaikuttaa kasvaneet capex-investoinnit, jotka ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran kasvun.

Vapaa rahavirta on siis se raha, jonka yritys voi käyttää investointeihin, osinkoihin taikka lainojen lyhentämiseen. Tällä rahavirran tasolla osinkojen osuus on noin 80 – 90 prosenttia. Näin laajentumisinvestointeja joudutaan rahoittamaan velkarahalla tai osinkokehitys ei ole suotuisaa elleivät vapaat rahavirrat lähde kasvuun.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi kohonneen liiketoiminnan rahavirran ansiosta 2,2 miljardiin kruunuun. Siksi onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko tämä tosiaan uusi vapaan rahavirran taso jatkossa. Se antaisi mahdollisuuden jatkaa osinkojen nostoja myös lähitulevaisuudessa. Vuoden 2018 vapaa rahavirta jäi vain 1,7 miljardiin kruunuun, johon yhtiön johto ei ollut tyytyväinen.

Nettovelkoja on noin 15,1 miljardia kruunua, joten osinkojen jälkeiset rahavirtojen olisi myös hyvä kehittyä positiiviseen suuntaan. Nykyisellä tasolla rahavirrat olisivat noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua, joten laina saataisiin lyhennettyä hitaahkosti eli noin 15 – 20 vuodessa.

Osinko

Edellinen rahavirtalaskelma myös osoittaa sen, miksi osinko on useita vuosia 3 kruunussa. Yhtiön investointien (capex ja yritysjärjestelyt) jälkeiset rahavirrat ovat olleet viimeiseltä 7 vuodelta yhteensä noin +6,2 miljardia kruunua. Samaan aikaan osinkoihin on käytetty -8,5 miljardia kruunua, joten osinkoja varten on täytynyt ottaa lisää velkaa.

Osingon suhde tulokseen on ollut pitkän aikaa 50 – 60 prosentin välillä. Yhtiö onkin käyttänyt sisään jääneen rahan laajentumisiin ja investointeihin. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on sekin ollut keskimäärin noin 60 – 70 prosentissa, mutta on nyt pari kertaa noussut jo lähelle 100 prosenttia.

securitas-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Securitas: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 4,40 5/2018 4,00 5/2017 3,75
YHTEENSÄ 4,40 4,00 3,75
+10,0% +6,7% +7,1%

Kevään 2019 osinko on 4,40 kruunua ja se irtoaa 7.5.2019. Tämä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton (osake 140,70 SEK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 000) sekä osingonmaksuilla (-1 606). Oikaisu on yhteensä +1 394 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -123 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 750 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 2 873 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (7.2.2019) 140,70 142,25 143,20 143,40 130,00 94,45 68,35 56,70
Lkm (000) 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059 365 059
Markkina-arvo (Mrd) 51,36 51,93 52,28 52,35 47,46 34,48 24,95 20,70
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 45 000 42 360 38 107 36 351 31 131
Europe 46 000 45 040 40 703 39 694 37 570
Ibero-America 12 500 12 313 11 969 10 805 10 886
Muut 1 800 1 754 1 418 1 312 1 273
YHTEENSÄ 105 300 101 467 92 197 88 162 80 860
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 2 180 2 296 2 187 2 009 1 719
Europe 2 350 2 050 2 103 2 093 1 973
Ibero-America 490 520 465 410 422
Muut -520 -397 -366 -359 -329
YHTEENSÄ 4 500 4 469 4 389 4 153 3 785
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 25 475 105 300 101 467 92 197 88 162 80 860 70 217 65 700 66 458
Liiketulos 1 020 4 500 4 469 4 394 4 153 3 785 3 237 3 029 2 315
Nettotulos 670 3 000 3 016 2 873 2 642 2 437 2 068 1 853 1 212
Marginaali 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 1,8%
EPS 1,84 0,00 8,22 8,26 7,87 7,24 6,68 5,66 5,08 3,32
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 623 3 229 3 611 2 415 2 071 3 425 4 050 4 881
Liikearvo 21 061 21 061 18 719 19 380 16 428 16 228 14 362 14 275
Muut varat 31 179 31 179 27 213 26 606 22 162 21 431 18 825 19 302
Tase yhteensä 56 863 55 469 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458
Oma pääoma 19 025 17 631 15 518 14 487 12 510 11 280 9 365 8 587
Vähemmistö 25 25 21 21 20 19 16 14
Korolliset velat 18 362 18 362 16 608 16 447 12 565 14 449 13 870 15 086
Muut vastuut 19 451 19 451 17 396 17 446 15 566 15 336 13 986 14 771
Tase yhteensä 56 863 55 469 49 543 48 401 40 661 41 084 37 237 38 458
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 4 000 3 857 4 039 3 293 3 431 2 874 2 529 2 833
Investoinnit: Capex -2 250 -2 188 -1 808 -1 658 -1 329 -1 113 -804 -1 039
Vapaa rahavirta (FCF) 1 750 1 669 2 231 1 635 2 102 1 761 1 725 1 794
Investoinnit: Muut -500 -1 658 -245 -3 497 -113 -364 -240 -580
Investointien jälkeen 1 250 11 1 986 -1 862 1 989 1 397 1 485 1 214
Rahoitus: Voitonjako -1 610 -1 470 -1 388 -1 278 -1 095 -1 095 -1 095 -1 095
Rahoitus: Muut 360 1 095 645 3 424 -2 208 -1 013 -1 176 2 318
Rahavarojen muutos 0 -364 1 243 284 -1 314 -711 -786 2 437
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 4,75 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,75 4,40 4,00 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00
Osinkotuotto 3,4% 3,1% 2,8% 2,6% 2,7% 3,2% 4,4% 5,3%
Osinko/nettotulos 57,8% 53,3% 50,8% 51,8% 52,4% 53,0% 59,1% 90,4%
Osinko/FCF 99,1% 96,2% 65,5% 83,7% 60,8% 62,2% 63,5% 61,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,1 22,6 24,7 26,1 24,6
PE (3v) 17,3 18,3 19,7 22,0 22,4 20,2 15,6 12,3
PE 17,1 17,2 18,2 19,8 19,5 16,7 13,5 17,1
EV/EBIT 14,5 15,0 14,9 16,0 15,3 14,1 11,5 13,3
Oma pääoma/osake 52,18 48,36 42,57 39,74 34,32 30,95 25,70 23,56
P/B 2,70 2,94 3,36 3,61 3,79 3,05 2,66 2,41
ROE 16,3% 18,2% 19,1% 19,5% 20,5% 20,0% 20,6% 13,6%
ROI 12,3% 13,1% 13,9% 14,8% 14,9% 13,2% 12,9% 10,1%
Omavaraisuusaste 33,5% 31,8% 31,4% 30,0% 30,8% 27,5% 25,2% 22,4%
Gearing 72,1% 85,7% 83,6% 96,7% 83,8% 97,6% 104,7% 118,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 142,25 154,75 147,45 141,75 143,20 136,40 142,00 140,00 143,40 143,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,400 4,250 4,250 4,250 4,000 4,000 4,000 4,000 3,750 3,750
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 2,7% 2,9% 3,0% 2,8% 2,9% 2,8% 2,9% 2,6% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,27 8,01 8,09 7,70 7,54 7,68 7,53 7,37 7,24 7,15
PE 17,2 19,3 18,2 18,4 19,0 17,8 18,8 19,0 19,8 20,1
EV/EBIT 15,0 16,2 15,6 15,2 14,9 12,0 15,5 15,4 16,0 16,3
ROE 18,2% 18,9% 19,3% 17,8% 18,3% 20,4% 20,8% 19,4% 19,5% 20,6%
ROI 13,1% 16,5% 13,3% 13,4% 13,9% 17,7% 13,9% 13,9% 14,8% 14,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

securitas-osinko-q42018