Skanska

Viimeksi päivitetty 26.7.2020

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa. Yhtiön markkina-arvo on noin 76 miljardia kruunua ja sillä on noin 33 250 työntekijää.

Ruotsalainen Rudolf Fredrik Berg perusti Skånska Cementgjuteriet -nimisen yhtiön vuonna 1887. Nimi muuttui nykyiseen muotoon ”Skanska” vuonna 1984. Toiminta laajeni nopeasti myös ulkomaille, mutta nykyisenlainen Skanska muotoutui 1990-luvulla. Tuolloin yhtiö jalkautui mm. Pohjoismaihin, UK:n, Puolaan ja Tsekkeihin.

Suomeen Skanska tuli jo vuonna 1917, mutta Skanska Oy perustettiin 1994. Vuonna 2016 Suomen toimintojen liikevaihto oli hieman alle 950 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 2 000 työntekijää.

Skanskan ehkä nimekkäimpiin rakennusurakoihin kuuluu mm. Juutinrauman silta, New York:n LaGuardia lentokentän laajennustyöt ja Lontoon Gherkin (30 St Mary Axe). Yhtiö on myös ollut rakentamassa Länsimetron Lauttasaaren ja Keilaniemen metroasemia.

Skanska-projekti-Gherkin
Kuva: Lontoon Gherkin https://group.skanska.com/projects/57248/30-St-Mary-Axe%2c-London

Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti huhtikuussa 2018 Anders Danielsson (s. 1966). Hän on työskennellyt Skanskan palveluksessa vuodesta 1991 alkaen eri johtotehtävissä mm. Skanska Norway ja Skanska Sweden yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana.

Osake ja omistajat

Skanska (SKA-A ja SKA-B) listautui Tukholman pörssiin jo vuonna 1965. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, joista B-sarja on vaihdetumpi ja siten sopii paremmin piensijoittajalle.

Yhtiön suurimpia äänivaltaisia omistajia ovat pörssiin listattu sijoitusyhtiö Industrivärden AB, jolla on 24,3 prosentin äänivalta. Muista isoja omistajia ovat Lundberg Group (12,9 %), AMF Insurance & Funds (3,2 %), Swedbank Robur Funds (2,2 %) ja Alecta (2,2 %). Viiden suurimman omistajan äänivalta kattaa noin 44,8 prosenttia koko yhtiön äänistä. Suurimmat osakkeenomistajat on listattu Skanskan Major Shareholders -sivulle.

Toimintaympäristö

Skanskan toiminta on jakautunut 3 eri segmenttiin, joita ovat rakentamispalvelut (construction), asuntojen (residental development) ja toimitilojen (commercial property development).

Kullakin näillä segmentillä on omat toimintaympäristön luonteenpiirteensä.

Rakentamispalvelut

Segmentin merkittävimpiä kilpailijoita Pohjoismaissa ovat mm. NCC, PEAB, YIT, AF Gruppen. Segmentti tuottaa noin 85 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liiketoiminnan ajureina ja trendeinä yhtiö pitää mm.

  • Bruttokansantuotteen yleisen kehityksen, sillä rakentamisen aktiviteetti seuraa vahvasti BKT:n kehitystä.
  • Kaupungistuminen luo paineita uusien asuntojen sekä julkisen infrastruktuurin rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten laajentamiseen.

Asuntojen projektikehitys

Segmentin merkittävimpiä kilpailijoita Pohjoismaissa ovat mm. JM, NCC, PEAB ja YIT. Liiketoiminnan ajureina ja trendeinä mm.

  • Kaupungistuminen, kuten rakentamispalveluissa.
  • Kotitalouksien luottamus omaan talouteen sekä lainan saannin helppouteen lisää asuntojen kysyntää.
  • Asuntotuotanto monessa kaupungissa on jäänyt muuttoliikkeen jalkoihin ja asuntotuotanto ei vastaa kysyntää. Tämä epätasapaino nostaa asuntojen hintoja, joka puolestaan houkuttelee rakennusyhtiöitä uusien kohteiden rakentamiseen.

Toimitilojen projektikehitys

Segmentin kilpailijoita ovat suurelta osin samat nimet kuten edellä eli NCC ja YIT+Lemminkäinen. Liiketoiminnan ajureina ja trendeinä mm.

  • Talouskasvu sekä kaupungistuminen lisää modernien toimitilojen kysyntää keskeisillä paikoilla.
  • Toimistotilojen tulee olla energiatehokkaita ja muutenkin vihreitä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus