Skanska: Arvonmääritys

Päivitetty 8.2.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 8.2.2020: 231,80 SEK

Laskennan parametrit

Skanska on raportoinut Q/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Skanska: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 5 425 5 425
EPS 13,149 13,149
Osinko 6,250 0,000 6,250
Oma pääoma 32 924
Oma pääoma/osake 79,799

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,10 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,30 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,40%   1,10% + 1,0*5,30% + 0,0%
Osakkeita 412 585   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,47%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,03%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 52,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,53%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,40 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,40 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,40 %).

skanska-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 170,00 141,00 211,70 231,80 231,80 231,80 231,80 231,80
Nettotulos 4 095 4 571 6 031 5 425 5 559 5 696 5 836 5 980
Muutos % -28,4% 11,6% 31,9% -10,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
EPS 9,94 11,11 14,62 13,15 13,47 13,81 14,15 14,49
PE 17,1 12,7 14,5 17,6 17,2 16,8 16,4 16,0
Osinko 8,25 6,00 6,25 6,84 7,01 7,18 7,36 7,90
Osinkotuotto 4,9% 4,3% 3,0% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,4%
Oma pääoma 66,00 71,33 80,03 86,70 93,33 100,13 107,10 114,24
P/B 2,58 1,98 2,65 2,67 2,48 2,31 2,16 2,03
ROE 15,0% 16,2% 19,3% 15,8% 15,0% 14,3% 13,7% 13,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (231,80 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,40 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 5,43 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 5,56 ja 5,70 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus