Skanska: Ennusteet

Päivitetty 8.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

skanska-kvartaalituloslaskelma-q32018

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Skanskalla on 4 segmenttiä:

  • Construction: Rakentamispalvelut: toimisto-, tehdas- ja asuntorakentaminen sekä julkisen sektorin hankkeet (sillat, tunnelit tiet)
  • Residental Development: Asuntojen projektikehitys: asuinalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä myynti.
  • Commercial Property Development: Toimitilojen projektikehitys: toimitilojen suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä.
  • Infrastructure Development: Infrastruktuurin projektikehitys: infrakohteiden suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä. Myös elinkaarimallilla tuotettuja kohteita.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Skanska: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä segmenttien luvuissa on isoja heilahteluja kvartaaleista toiseen riippuen siitä, millaisia myyntejä on tapahtunut.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 167 500 46 248 43 084 43 502 34 666 157 877 45 302 38 868 40 094 33 613
Muutos (%) 6,1% 2,1% 10,8% 8,5% 3,1% 8,6% 14,5% 9,5% 0,4% 10,6%
Liiketulos 5 300 2 716 916 1 385 283 4 578 1 380 1 144 453 1 601
Muutos (%) 15,8% 96,8% -19,9% 205,7% -82,3% -36,6% -51,3% 9,2% -85,0% 414,8%
Marginaali 3,2% 5,9% 2,1% 3,2% 0,8% 2,9% 3,0% 2,9% 1,1% 4,8%

Construction-segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta. Segmentin alkuvuoden 2018 liikevaihto on kehittynyt ja oli 115,3 miljardia kruunua (Q1-Q3/2017: 109,0 Mrd SEK) eli noin +6 prosentin kasvua viime vuoteen.

Muiden segmenttien projektiluovutukset yms. isot kertaerät selittävät alkuvuoden liikevaihdon +7,7 prosentin kasvua.

Aiempina vuosina Q4:n liikevaihto on ollut noin 5 – 10 miljardia kruunua Q3:sta parempi, joten tein Q4:n ennusteen tästä lähtökohdasta. Tosin nyt käytin vain noin +3 miljardia kruunua Q3:sta korkeampaa lukemaa, sillä Commercial Property:n Q3:n liikevaihto oli tuplaten siitä, mitä se oli vuosi sitten. Kun tätä hieman tasaa, niin silloin ennusteeni on linjassa aiempien vuosien 5 – 10 miljardin liikevaihtoparannuksen kanssa.

Skanskan tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 165 – 170 miljardia kruunua (2017: 157,9 Mrd SEK).

Liiketulosennuste

Q1-Q3/2018:n tulos romahti -20 prosenttia vertailukaudesta. Tulokseen sisältyi erilaisia uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskuluja yhteensä noin -3,1 miljardia kruunua. Toisaalta myös vertailukauden tulokseen sisältyi useita alaskirjauskuluja, joten vertailu jaksojen välillä ei ole mielekästä.

Tilikauden 2018 liiketulokseen vaikuttaa voimakkaasti se, paljonko erilaisia alaskirjauksia tulee vielä tänä vuonna. Lisäksi eri segmenttien kiinteistöjen myyntien ajoittumiset vaikuttavat tulokseen.

Yhtiö kertoi, että on myynyt erään toimistokompleksin Bostonissa ja kirjaa siitä +1,2 miljardin kruunun tuotot Q4:lle.

Tein Q4-ennusteen siitä lähtökohdasta, että sille ei enää tulisi isoja alaskirjauksia. Tosin voi olla, että yrityksen johto ”pilaa” tilikauden 2018 tuloksen kaatamalla tälle vuodelle kaikki mahdolliset ja vähänkään epäilyttävät projektit, jotta tulevien vuosien kehitys näyttäisi hienolta.

Eli jos Construction tekee noin 1,0 miljardin ja Commercial Property noin 1,5 miljardin (sis. em. Bostonin +1,2 Mrd SEK:n tuoton) ja muiden segmenttien tuottavan pienen lisän, niin Q4-ennusteeni pyörii 2,5 – 3,0 miljardin kruunun tuntumassa.

Näin sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 5,0 – 5,5 miljardia kruunua. Korostetaan, että tässä arvioväli olisi hyvä pitää tavanomaistakin suurempana suuresta alaskirjausriskistä johtuen.

Tulosmarginaali olisi tällä ennusteella noin 3,2 prosenttia (2017: 2,9 % ja 2016: 5,0 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja. Tämän taulukon vuoden 2017 nettotulos sisältää vähemmistön osuuden, mitä taas on oikaistu Taulukot-osion tuloslaskelmassa.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 5 300 2 716 916 1 385 283 4 578 1 380 1 144 453 1 601
Rahoituskulut (netto) 50 -5 45 22 -12 45 13 2 23 7
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 5 350 2 711 961 1 407 271 4 623 1 393 1 146 476 1 608
Verot -1 000 -572 -128 -245 -55 -512 -208 -108 29 -225
Nettotulos 4 350 2 139 833 1 162 216 4 111 1 185 1 038 505 1 383

Vuotuiset rahoituskulut (netto) ovat Skanskan kohdalla vaihdelleet vuoden 2016 negatiivisesta -119 miljoonasta vuoden 2017 positiivisesta +45 miljoonaan kruunuun. Arvioin rahoitustuottojen olevan tänä vuonna noin 50 miljoonaa kruunua, mutta joka tapauksessa erän vaikutus kokonaisuuteen on pieni.

Q4:n veroja laskiessa käytin noin 21 prosentin veroastetta.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 4,0 – 4,5 miljardia kruunua. Mutta, kuten liiketuloksessakin, niin tässäkin arvioväli olisi hyvä pitää tavanomaistakin suurempana suuresta alaskirjausriskistä johtuen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Skanskan sivustolla on ”Consesus estimates” -sivu (https://group.skanska.com/investors/skanska-share/consensus-estimates/), mihin yhtiö on koonnut analyytikoiden ennusteita. Tämän sivun perusteella analyytikot arvioivat tilikaudelle 2018 (tiedot päivitetty 20.7.2018):

  • liikevaihto: 166,5 Mrd SEK (165,5 – 167,9 Mrd SEK)
  • liiketulos: 4,9 Mrd SEK (4,3 – 5,4 Mrd SEK)
  • EPS: 10,29 SEK (9,53 – 10,70 SEK)

Nettotulosennusteeni tarkoittaisi noin 10,58 kruunun EPS:iä (vaihteluväli 9,75 – 10,95 SEK). Eli voidaan todeta, että ennusteeni on linjassa konsensusennusteiden kanssa. On hyvä huomata, että konsensusennusteet eivät sisällä Q3-raportin tietoja, joten ne päivittyvät varmasti suuntaan, jos toiseenkin vielä loppuvuoden aikana.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa ja USA:ssa.
  • Miten asuntojen hinnat kehittyvät? Jos asuntojen hintataso lähtee laskuun, niin uusien kohteiden rakentamispäätöksiä yleensä hieman lykätään mahdollisuuksien mukaan. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii tässäkin eli jos kysyntä laskee, niin ei kannata tuottaa asuntoja ”varastoon”.
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin projektihintoihinsa?

Tein liikevaihtoennusteen noin +1,5 prosentin kasvuluvuilla vuodelle 2019, mutta lähes -3 prosentin laskulla vuodelle 2020. Arvelen, että rakennusteollisuuden suhdanne hieman hiljenee tulevina vuosina ja yhtiön varovaisemman suhtautumisen erilaisiin hankkeisiin.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 3,5 – 4,0 prosenttiin yhtiön kulukurin johdosta.

Kuten edellä, niin rahoituskuluissa korostan negatiivisia lukuja ja käytin noin -80 – 100 miljoonan kuluennusteita. Veroja laskiessani käytin 20 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 165 000 170 000 46 000 44 000 44 000 36 000
Muutos (%) -2,9% 1,5% -0,5% 2,1% 1,1% 3,8%
Liiketulos 6 600 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500
Muutos (%) 10,0% 13,2% -44,8% 63,8% 8,3% 430,0%
Marginaali 4,0% 3,5% 3,3% 3,4% 3,4% 4,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 6 600 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500
Rahoituskulut (netto) -100 -80 -20 -20 -20 -20
Tulos ennen veroja 6 500 5 920 1 480 1 480 1 480 1 480
Verot -1 300 -1 220 -305 -305 -305 -305
Nettotulos 5 200 4 700 1 175 1 175 1 175 1 175

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset