Skanska: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

skanska-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Skanskalla on 3 segmenttiä:

  • Construction: Rakentamispalvelut: toimisto-, tehdas- ja asuntorakentaminen sekä julkisen sektorin hankkeet (sillat, tunnelit tiet)
  • Residental Development: Asuntojen projektikehitys: asuinalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä myynti.
  • Commercial Property Development: Toimitilojen projektikehitys: toimitilojen suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä.

Yhtiö poisti Infrastructure Development -segmentin vuoden 2019 alussa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Skanska: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä segmenttien luvuissa on isoja heilahteluja kvartaaleista toiseen riippuen siitä, millaisia myyntejä on tapahtunut.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Construction-segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta. Segmentin vuoden 2019 liikevaihto kasvoi noin 1,1 prosenttia. Koko konsernin liikevaihto kasvoi hienoisesti.

Construction-segmentin tilauskanta Q4/2019 lopussa oli 185,4 miljardia kruunua (Q3/2019: 183,7 Mrd SEK). Yhtiö kertoo olevansa valikoivampi projektien suhteen, mutta siitäkin huolimatta tilauskanta on pysynyt hyvällä noin 180 – 185 miljardin kruunun tasolla jo jonkin aikaa.

Skanska kertoi, että rakentamisen aktiviteetti on korkealla tasolla USA:ssa ja Ruotsissa markkina on aktivoitunut vuoden 2019 toisella puoliskolla. Kova kilpailutilanne pitänee projekteista saatavia tuottoja paineessa, mikä tuntuu etenkin liiketuloksen puolella.

Liiketulosennuste

Tulosta heilauttelee erilaisten projektialaskirjausten lisäksi se, miten eri segmenttien kiinteistöjen myynnit ajoittuvat.

Tästä syystä Q1/2019 tulos kasvoi lähes 300 prosenttia 1,1 miljardiin kruunuun (Q1/2018: 0,3 Mrd SEK). Tätä selittää se, että vertailukauden tulokseen sisältyi -0,8 miljardin kruunun edestä erilaisia kertaluontoisia eriä. Myös muiden kvartaalien tulosheilahtelut olivat isoja erilaisten kertaluontoisten erien johdosta.

Yhtiö teki vuoden 2018 aikana useita toimenpiteitä laskeakseen yleistä projektien riskitasoaan ja mukautti toimintaansa nykyiseen markkinatilanteeseen. Tämä kehitys jatkui myös alkuvuoden 2019 aikana.

Kuten todettua, niin tulostasoon vaikuttaa merkittävästi yhtiön projektiluovutukset. Se tekee tulosennustamisen haastavaksi, eikä yksittäisen kvartaalin lukua tule katsoa liian tarkkaan.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus