Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 8.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SKANSKA Ennuste
Osake (8.11.2018) 144,00 Osinko 12 kk 8,25
Markkina-arvo (Mrd) 59,2 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 167 500 (+6,1%) Osinko/EPS 70% 4v ka
Nettotulos (M) 4 350 (+6,2%) Osinko/FCF 254% 4v ka
EPS 10,58 Omav.aste 24%
PE 13,6 Gearing 47%
EV/EBIT 13,7 ROE 15,8%
PB 2,1 ROI 11,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Yhteenveto

SKANSKA8.11.2018 | 144,00 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2018 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 155 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,9 prosenttia. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Sen sijaan tilikauden 2017 tulos romahti 4,1 miljardiin kruunuun yhtiön tehdessä erilaisia alaskirjauksia noin -2,5 miljardin kruunun edestä. Myös vuosi 2018 on sujunut erilaisten alaskirjausten merkeissä, sillä niitä on nyt tehty yhteensä noin -3,1 miljardin kruunun edestä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste (gearing), joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 22 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Skanska kasvaa ja tekee suhteellisen hyvää tulosta, missä rakentamisen aktiviteetin kasvu näkyy. Yhtiö on kuitenkin joutunut tekemään isoja alaskirjauksia mm. Puolan ja USA:n toimintoihin liittyen, mikä nakertaa yhtiön tuloskuntoa vielä vuonna 2018.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake pohdituttaa. Kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 8,25 kruunuun, ja myös kevään 2019 osinkoennusteenani on 8,25 kruunun osinko. Tämä antaisi noin 5,7 prosentin osinkotuoton.

Tuloksentekokyvyn arviointia hämärtää mm. projektihaasteet Puolassa ja tästä syystä PE-luvun käyttö ei ole luontevaa. Tilikauden 2018 ennustettu tulos pyörii 4,0 – 4,5 miljardin kruunun haarukassa ja tähän vaikuttaa mahdolliset tulevat kertaluontoiset erät.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla (Q3/2018: 186 Mrd SEK), vaikka se on hieman laskenut huipputasoiltaan. Yhtiö kertoi että se valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Tilikausi 2018

Skanskan Q1-Q3/2018

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 43 084 38 868 10,8% 121 252 112 575 7,7%
Liiketulos (ebit) 916 1 144 -20% 2 584 3 198 -19%
Nettotulos 833 1 038 -20% 2 211 2 926 -24%
EPS (SEK) 2,00 2,50 5,34 7,07

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Q3:n liikevaihto oli mukavassa noin +10,8 prosentin nousussa ja nousuvauhti on kiihtynyt vuoden edetessä (Q1 +3,1 %).

Q1-Q2/2018 aikana yhtiö teki yhteensä -1,8 miljardin kruunun alaskirjaukset ja sama meno jatkui myös Q3:lla. Nyt alaskirjauksia tehtiin -1,3 miljardin kruunun edestä eli tänä vuonna niitä on tullut yhteensä -3,1 miljardia kruunua. Alaskirjaukset liittyvät Puolan ja USA:n projektihaasteisiin.

Jokohan nämä alkaisivat olemaan tässä, vai vieläkö niitä tulisi jatkossa? Tosin voi olla, että yrityksen johto ”pilaa” tilikauden 2018 tuloksen kaatamalla tälle vuodelle kaikki mahdolliset ja vähänkään epäilyttävät projektit, jotta tulevien vuosien kehitys näyttäisi hienolta.

Näistä alaskirjauksista johtuen liiketulos (ebit) laski -20 prosenttia.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla noin 186,3 miljardia kruunua, vaikka laskikin Q2:n 198 miljardista kruunusta. Yhtiö kertoo, että tämä lasku johtuu siitä, että yhtiö valikoi tarkemmin projekteja ja on poistumassa USA:ssa mm. Power-sektorin sekä ”Mega design-build public-private partnership” -projekteista.

Q1-Q3/2018 aikana Skanska myi 2 214 asuntoa (9M/2017: 3 052) ja aloitti uusien asuntojen rakentamisia 2 725 (9M/2017: 2 803). Lukujen laskua selittää Ruotsin ja Norjan asuntomarkkinoiden hienoinen hiljentyminen vuoden takaisilta huipputasoilta. Suomessa ja Keski-Euroopassa asuntomarkkinat ovat hyvällä tasolla.

Markkinanäkymät

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2018. Markkinoiden yleistilanne pysyi ennallaan.

  • Pohjoismaat: Markkinatilanne kehittyy edelleen vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä. Rakennusmarkkinat ovat vakaat Suomessa ja Norjassa. Asuntomarkkinoilla on edelleen epävarmuutta ilmassa Ruotsissa ja Norjassa. Rakennustonttien hinnat ovat nousussa ja käsittelyajat ovat pidentyneet.
  • UK: Brexit tuo epävarmuutta niin kuluttajissa kuin myös yrityksissäkin. Tämä näkyy investointien varovaisuudessa ja siten yleisesti markkinatilanteessa.
  • Eurooppa: Nopeaa kustannusnousua Puolassa ja Tsekeissä. Markkinatilanne on kuitenkin vakaa.
  • USA: Rakentamisen markkinatilanne kehittyy vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä

Yhtiö kertoi, että on myynyt erään toimistokompleksin Bostonissa ja kirjaa siitä +1,2 miljardin kruunun tuotot Q4:lle.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 165 – 170 Mrd SEK (2017: 157,9 Mrd SEK)
  • liiketulos (ebit): 5,0 – 5,5 Mrd SEK (2017: 4,6 Mrd SEK)
  • nettotulos: 4,0 – 4,5 Mrd SEK (2017: 4,1 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Skanska: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 122 miljardista kruunusta on noustu noin 155 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q32018

Sen sijaan tilikauden 2017 tulos jäi vain 4,1 miljardiin kruunuun (2016: 5,7 Mrd SEK), sillä tulosta rasitti erilaiset alaskirjaukset noin -2,5 miljardin kruunun edestä.

Alkuvuoden 2018 tulokseen sisältyi erilaisia uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskuluja noin -3,1 miljardin kruunun edestä. Toisaalta yhtiö sai noin +0,5 miljardin kruunun kertaluontoiset tuotot USA:n vakuutuskorvauksista ja alennetuista Englannin eläkevastuista.

Yhtiö on aloittanut tehostustoimenpiteitä, missä se aikoo mm.

  • vähentää tai luopua kokonaan heikosti kannattavista yksiköistä.
  • jättää USA:n energia-serktorin ja siirtää fokuksen infrastruktuurikohteisiin siellä;
  • sopeutua Tsekkien haastavaan markkinatilanteen

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 165 – 170 miljardia ja nettotulos 4,0 – 4,5 miljardia kruunua. Tulostaso riippuu paljoltikin siitä, millaisia kertaluontoisia eriä Q4:lle vielä tulee.

Isosta tuloshaarukasta johtuen PE-lukua ei kannata tässä yhteydessä käyttää, vaan sijoittajan tulisikin pohtia Skanskan tuloksentekokyvyn kehitystä hieman pidemmälle aikavälille.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten esimerkiksi Ruotsin asuntojen hintojenlasku vaikuttaa koko toimialaan? Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q32018

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 18 – 22 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Tämä näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin alhaisesta tasosta (noin 30 – 40 prosenttia).

skanska-velkaisuus-q32018

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-rahavirta-q32018

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua.

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 70 prosenttia tuloksestaan. Osinko on myös noussut mukavasti, sillä kevään 2012 osinko 6,00 kruunua on noussut kevään 2017 8,25 kruunuun.

skanska-osinko-q32018

Kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 8,25 kruunuun, mitä voi pitää hienoisena pettymyksenä. Ehkä se omalta osaltaan antaa indikaattia yrityksen johdon varovaisuudesta tulevaa tilikautta kohden.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Skanska: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 8,25 4/2018 8,25 4/2017 8,25
YHTEENSÄ 8,25 8,25 8,25
+0,0% +0,0% +10,0%

Arvioin, että myös kevään 2019 osinko olisi 8,25 kruunua, sillä Skanskan haastava tilanne tuntuu jatkuvan. Tämäkin osinko antaisi (osake 144 SEK) noin 5,7 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 139) sekä osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +2 139 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (8.11.2018) 144,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40 106,20 114,00
Lkm (000) 411 237 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427 413 529 414 568
Markkina-arvo (Mrd) 59,22 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32 43,92 47,26
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Construction 142 500 135 997 127 113 129 993 119 103
Residental Development 10 000 13 158 13 255 12 298 9 551
Commercial Property Development 15 000 11 255 10 208 8 995 10 143
Infrastructure Development 100 81 237 106 163
Muut -100 -2 614 -5 448 1 657 4 365
YHTEENSÄ 167 500 157 877 145 365 153 049 143 325
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Construction 1 250 1 205 3 546 3 874 4 512
Residental Development 1 600 1 508 746 1 174 683
Commercial Property Development 3 400 2 067 2 199 1 947 1 700
Infrastructure Development 50 925 1 818 863 463
Muut -1 000 -1 127 -1 089 -1 568 -1 949
YHTEENSÄ 5 300 4 578 7 220 6 290 5 409
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 46 250 121 252 167 500 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589 129 350 118 734
Liikevoitto 2 715 2 584 5 300 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560 4 018 8 413
Nettotulos 2 140 2 211 4 350 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765 2 853 7 589
Marginaali 4,6% 1,8% 2,6% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,2% 6,4%
EPS 5,20 5,38 10,58 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11 6,90 18,31
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 262 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770 5 309
Liikearvo 4 444 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882 5 021
Muut varat 108 208 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579 77 583 72 440
Tase yhteensä 116 914 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770
Oma pääoma 27 943 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187 19 413
Vähemmistö 91 121 156 127 154 187 166 170
Korolliset velat 17 557 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124 10 581
Muut vastuut 71 323 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342 53 758 52 606
Tase yhteensä 116 914 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 846 -883 8 584 4 756 6 252 -91 245
Investoinnit: Capex -1 750 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661 -2 751 -2 276
Vapaa rahavirta (FCF) 750 715 -2 913 6 707 3 168 4 591 -2 842 -2 031
Investoinnit: Muut -250 3 721 437 492 1 820 214 1 558 3 194
Investointien jälkeen 500 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805 -1 284 1 163
Rahoitus: Voitonjako -3 500 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759 -2 741 -5 131
Rahoitus: Muut 1 000 1 062 -216 -1 318 -672 -479 4 613 2 693
Rahavarojen muutos -2 000 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567 588 -1 275
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,25 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,25 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00
Osinkotuotto 5,7% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8% 5,6% 5,3%
Osinko/nettotulos 78,0% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6% 87,0% 32,8%
Osinko/FCF 452,4% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3% -87,3% -122,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,1 15,0 19,1 15,4 16,6
PE (3v) 12,5 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5 9,1 9,0
PE 13,6 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4 15,4 6,2
EV/EBIT 13,7 17,5 13,6 11,2 14,0 11,0 13,3 6,2
Oma pääoma/osake 68,17 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68 46,80 47,24
P/B 2,11 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54 2,27 2,41
ROE 15,8% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5% 14,7% 37,6%
ROI 11,8% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9% 12,4% 30,1%
Omavaraisuusaste 24,0% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4% 21,9% 23,7%
Gearing 47,4% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5% 48,3% 26,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 174,55 162,80 170,65 170,00 188,70 199,90 210,20 215,10 200,30 175,40
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250
Osinkotuotto (ennuste) 4,7% 5,1% 4,8% 4,9% 4,4% 4,1% 3,9% 3,8% 4,1% 4,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,26 8,76 7,16 9,98 12,72 12,18 16,77 13,91 14,52 13,86
PE 21,1 18,6 23,8 17,0 14,8 16,4 12,5 15,5 13,8 12,7
EV/EBIT 21,5 19,3 24,8 17,5 15,0 16,1 11,0 13,6 12,7 11,3
ROE 12,7% 14,0% 10,3% 15,0% 22,5% 21,7% 26,3% 22,2% 28,1%
ROI 9,0% 9,7% 7,5% 10,6% 14,9% 15,2% 21,4% 17,8% 20,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset