Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 12.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SKANSKA Ennuste
Osake (12.2.2019) 161,00 Osinko 12 kk 6,00
Markkina-arvo (Mrd) 66,0 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (M) 180 000 (+4,8%) Osinko/EPS 60% 4v ka
Nettotulos (M) 5 175 (+13,2%) Osinko/FCF 138% 4v ka
EPS 12,63 Omav.aste 27%
PE 12,7 Gearing 11%
EV/EBIT 10,7 ROE 16,9%
PB 2,1 ROI 13,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Yhteenveto

SKANSKA12.2.2019 | 161,00 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2019 osingon lasku.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 170 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,3 prosenttia. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Sen sijaan tilikauden 2017 tulos romahti 4,1 miljardiin kruunuun yhtiön tehdessä erilaisia alaskirjauksia noin -2,5 miljardin kruunun edestä. Myös vuosi 2018 sujui erilaisten alaskirjausten merkeissä, joita syntyi -3,1 miljardin kruunun edestä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste (gearing), joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 22 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake pohdituttaa, sillä kevään 2019 osinko laski 6,00 kruunuun. Kertooko tämä rakentamisen suhdannekäänteen syvyydestä jotain? Yhtiöllä oli käteistä Q4/2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko tarkoittaisi noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö pystyisi maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla (Q4/2018: 192 Mrd SEK), vaikka se on hieman laskenut huipputasoiltaan. Yhtiö kertoi että se valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Tilikausi 2018

Skanskan Q1-Q4/2018

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 50 478 45 302 11,4% 171 730 157 877 8,8%
Liiketulos (ebit) 3 063 1 380 122% 5 647 4 578 23,4%
Nettotulos 2 376 1 185 101% 4 571 4 095 11,6%
EPS (SEK) 5,77 2,87 11,11 9,94

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Yhtiön johdon mukaan vuosi 2018 oli pettymys, sillä yhtiö joutui tekemään useita isoja alaskirjauksia, joka painoi tulosta. Yhtiö järjesteli toimintojaan, missä se

  • kohensi Construction-segmentin tuloskuntoa ja laski sen riskitasoaan
  • mukautti asuntorakentamisen toimintojaan vastaamaan nykyistä suhdannetilannetta
  • uudelleenjärjesteli infra-rakentamisen segmenttiä

Näistä yhtiön kommenteista huolimatta itse numerot kertovat parempaa tarinaa. Liikevaihto kasvoi +8,8 prosenttia ja liiketulos koheni selvästi (+23 %). Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö teki tälle vuodelle yhteensä -3,1 miljardin kruunun alaskirjaukset. Vuonna 2017 alaskirjauksia tehtiin yhteensä -2,5 miljardia kruunua. Erilaiset projektitoimitukset sekä niiden ajoittuminen selittää vuosien välisiä isoja tulosnousuja tai -laskuja.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla eli noin 192 miljardia kruunua (2017: 188,4 Mrd SEK).

Vuoden 2018 aikana Skanska myi 3 653 asuntoa (2017: 4 285) ja aloitti uusien asuntojen rakentamisia 4 480 (2017: 4 318). Lukujen laskua selittää Ruotsin ja Norjan asuntomarkkinoiden hienoinen hiljentyminen vuoden takaisilta huipputasoilta. Suomessa ja Keski-Euroopassa asuntomarkkinat ovat hyvällä tasolla.

Kevään 2019 osinko laski 6,00 kruunuun viime vuoden 8,25 kruunusta. Osinko irtoaa 29.3.2019.

Markkinanäkymät

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2019.

Markkinoiden aktiviteetti on korkealla tasolla, mutta yhtiö arvioi sen tasaantuvan vuoden 2019 aikana. Asuntorakentamisessa Ruotsin markkinat ovat heikot ja uusista asunnoista on ylitarjontaa. Toimitilojen vuokrausasteet ovat edelleen korkeita.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 36 000 34 666 3,8% 180 000 171 730 4,8%
Liiketulos (ebit) 1 250 283 342% 6 500 5 647 15,1%
Nettotulos 950 216 340% 5 175 4 594 12,6%
Osinko 12 kk (SEK) 6,00 8,25

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Skanska: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 122 miljardista kruunusta on noustu noin 170 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q42018

Sen sijaan tilikausien 2017 ja 2018 tulos jäivät vain 4,1 ja 4,6 miljardiin kruunuun. Tuloksia rasitti erilaiset alaskirjaukset noin -2,5 ja -3,1 miljardin kruunun edestä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 175 – 185 miljardia ja nettotulos 5,0 – 5,3 miljardia kruunua. Tulostaso riippuu paljoltikin siitä, millaisia kertaluontoisia eriä vuodelle 2019 tulee.

Tästä johtuen PE-lukua ei kannata tässä yhteydessä käyttää, vaan sijoittajan tulisikin pohtia Skanskan tuloksentekokyvyn kehitystä hieman pidemmälle aikavälille.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten esimerkiksi Ruotsin asuntojen hintojenlasku vaikuttaa koko toimialaan? Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q42018

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 16 – 20 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Tämä näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin alhaisesta tasosta (noin 20 – 40 prosenttia).

skanska-velkaisuus-q42018

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-rahavirta-q42018

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua.

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 60 prosenttia tuloksestaan. Osinko oli hyvässä nousussa vuosien 2012 – 2017 aikana, mutta sitten vuonna 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolla ja keväälle 2019 osinko laski 6,00 kruunuun.

skanska-osinko-q42018

Yhtiöllä oli käteistä Q4/2018 lopussa noin 10,7 miljardia kruunua. Kevään 2019 osinko tarkoittaisi noin 2,5 miljardin kruunun kassastamaksuja, joten yhtiö pystyisi maksamaan 4 vuoden osingot suoraan kassasta. Tämäkään ei pystynyt pelastamaan osingon laskulta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Skanska: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 6,00 4/2018 8,25 4/2017 8,25
YHTEENSÄ 6,00 8,25 8,25
-27,3% +0,0% +10,0%

Kevään 2019 osinko laski 6,00 kruunuun viime vuoden 8,25 kruunusta. Osinko irtoaa 29.3.2019. Tämä osinko antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton (osake 161 SEK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5 175) sekä osingon maksuilla (-2 458). Oikaisu on yhteensä +2 717 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (12.2.2019) 161,00 141,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40 106,20
Lkm (000) 409 678 411 415 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427 413 529
Markkina-arvo (Mrd) 65,96 58,01 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32 43,92
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Construction 150 000 143 264 135 997 127 113 129 993
Residental Development 11 500 10 739 13 158 13 255 12 298
Commercial Property Development 18 500 16 248 11 255 10 208 8 995
Infrastructure Development 100 105 81 237 106
Muut -100 1 374 -2 614 -5 448 1 657
YHTEENSÄ 180 000 171 730 157 877 145 365 153 049
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Construction 2 200 1 099 1 205 3 546 3 874
Residental Development 1 850 1 877 1 508 746 1 174
Commercial Property Development 3 000 3 503 2 067 2 199 1 947
Infrastructure Development 450 31 925 1 818 863
Muut -1 000 -863 -1 127 -1 089 -1 568
YHTEENSÄ 6 500 5 647 4 578 7 220 6 290
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 36 000 180 000 171 730 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589 129 350
Liikevoitto 1 250 6 500 5 647 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560 4 018
Nettotulos 950 5 175 4 571 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765 2 853
Marginaali 2,6% 2,9% 2,7% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,2%
EPS 2,32 0,00 12,63 11,11 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11 6,90
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 13 439 10 722 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770
Liikearvo 4 324 4 324 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882
Muut varat 101 250 101 250 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579 77 583
Tase yhteensä 119 013 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235
Oma pääoma 31 967 29 250 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187
Vähemmistö 97 97 121 156 127 154 187 166
Korolliset velat 16 840 16 840 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124
Muut vastuut 70 109 70 109 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342 53 758
Tase yhteensä 119 013 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 5 500 9 454 2 846 -883 8 584 4 756 6 252 -91
Investoinnit: Capex -2 000 -2 186 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661 -2 751
Vapaa rahavirta (FCF) 3 500 7 268 715 -2 913 6 707 3 168 4 591 -2 842
Investoinnit: Muut -250 -165 3 721 437 492 1 820 214 1 558
Investointien jälkeen 3 250 7 103 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805 -1 284
Rahoitus: Voitonjako -2 470 -3 472 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759 -2 741
Rahoitus: Muut -780 -53 1 062 -216 -1 318 -672 -479 4 613
Rahavarojen muutos 0 3 578 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567 588
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00
Osinkotuotto 3,9% 4,3% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8% 5,6%
Osinko/nettotulos 49,5% 54,0% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6% 87,0%
Osinko/FCF 73,2% 34,0% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3% -87,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,5 13,7 15,0 19,1 15,4
PE (3v) 14,3 12,1 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5 9,1
PE 12,7 12,7 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4 15,4
EV/EBIT 10,7 11,4 17,5 13,6 11,2 14,0 11,0 13,3
Oma pääoma/osake 78,27 71,33 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68 46,80
P/B 2,06 1,98 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54 2,27
ROE 16,9% 16,2% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5% 14,7%
ROI 13,7% 12,5% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9% 12,4%
Omavaraisuusaste 26,9% 25,2% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4% 21,9%
Gearing 10,6% 20,8% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5% 48,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 141,00 174,55 162,80 170,65 170,00 188,70 199,90 210,20 215,10 200,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,000 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250
Osinkotuotto (ennuste) 4,3% 4,7% 5,1% 4,8% 4,9% 4,4% 4,1% 3,9% 3,8% 4,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 11,17 8,26 8,76 7,16 9,98 12,72 12,18 16,77 13,91 14,52
PE 12,6 21,1 18,6 23,8 17,0 14,8 16,4 12,5 15,5 13,8
EV/EBIT 11,4 21,5 19,3 24,8 17,5 15,0 16,1 11,0 13,6 12,7
ROE 16,3% 12,7% 14,0% 10,3% 15,0% 22,5% 21,7% 26,3% 22,2% 28,1%
ROI 12,5% 9,0% 9,7% 7,5% 10,6% 14,9% 15,2% 21,4% 17,8% 20,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

skanska-osinko-q42018