Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 26.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SKANSKA Ennuste
Osake (SEK, 26.7.20) 183,40 Osinko (SEK, 12 kk) 12,75
Markkina-arvo (Mrd) 75,9 Osinkotuotto 7,0%
Liikevaihto (mSEK) 167 500 -3,1% Osinko/EPS 53% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 6 175 +2,4% Osinko/FCF 59% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 216,50 +18,0%
EPS 14,91 Omav.aste 29%
P/E 12,3 Gearing 11%
EV/EBIT 10,3 ROE 17,9%
P/B 2,10 ROI 15,3%

Huomioita

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti viimeisen 8 vuoden aikana noin 120 miljardista nykyiseen noin 173 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,8 prosenttia. Samaan aikaan nettotulos on noussut noin 2,9 miljardista tilikauden 2019 noin 6,0 miljardiin kruunuun. Tähän väliin mahtuu muutama heikko vuosi, missä tulostasoa laski yhtiön projektialaskirjaukset yms. kertaluontoiset erät.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste (gearing), joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 20 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Osakkeen arvoksi sain 216,50 kruunua, missä olisi noin 18,0 prosentin nousuvara (osake 183,40 SEK).

Analyytikoiden tavoitehinnat perustuvat usein seuraavan 12 kk:n tulosennusteisiin sekä arvostuskertoimiin (PE, EV/EBIT, EV/EBITDA yms.). Mikäli pandemia painaa Skanskan lähivuosien tuloskuntoa, niin se voi näkyä tavoitehintojen laskuna. Se puolestaan voi tuoda hyviä ostopaikkoja, mikäli Skanskan tuloksentekokyky ei ole laskenut pysyvästi heikommalle tasolle.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): skanska-2020-07-26.pdf

skanska-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (skanska-2020-07-26.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 26.7.20) 183,40 211,70 141,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40
Lkm (000) 414 049 412 585 411 415 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427
Markkina-arvo (Mrd) 75,94 87,34 58,01 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Construction 144 000 146 000 143 264 135 997 127 113 129 993 119 103 111 209
Residental Development 11 000 12 431 10 739 13 158 13 255 12 298 9 551 9 234
Commercial Property Dev. 16 750 17 773 16 248 11 255 10 208 8 995 10 143 6 144
(Infrastructure Development) 0 105 81 237 106 163 87
Muut -4 250 -3 358 1 374 -2 614 -5 448 1 657 4 365 9 915
YHTEENSÄ 167 500 172 846 171 730 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Construction 3 000 3 772 1 099 1 205 3 546 3 874 4 512 3 880
Residental Development 1 375 1 435 1 877 1 508 746 1 174 683 573
Commercial Property Dev. 4 000 2 677 3 503 2 067 2 199 1 947 1 700 1 068
(Infrastructure Development) 0 24 31 925 1 818 863 463 401
Muut -625 -480 -863 -1 127 -1 089 -1 568 -1 949 -362
YHTEENSÄ 7 750 7 428 5 647 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Construction 2,1% 2,6% 0,8% 0,9% 2,8% 3,0% 3,8% 3,5%
Residental Development 12,5% 11,5% 17,5% 11,5% 5,6% 9,5% 7,2% 6,2%
Commercial Property Dev. 23,9% 15,1% 21,6% 18,4% 21,5% 21,6% 16,8% 17,4%
YHTEENSÄ 4,6% 4,3% 3,3% 2,9% 5,0% 4,1% 3,8% 4,1%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 40 000 81 041 167 500 172 846 171 730 157 877 145 365 153 049 143 325 136 488
Liiketulos 1 250 4 520 7 751 7 428 5 647 4 578 7 220 6 287 5 409 5 555
Nettotulos 975 3 647 6 175 6 031 4 571 4 095 5 722 4 777 3 843 3 765
Marginaali 2,4% 4,5% 3,7% 3,5% 2,7% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8%
EPS 2,35 8,81 14,91 14,62 11,11 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 12 029 8 745 10 722 6 998 5 430 11 840 9 107 7 217
Liikearvo 3 900 4 057 4 324 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849
Muut varat 109 961 113 216 101 250 97 885 95 805 80 571 78 391 75 466
Varat yhteensä 125 889 126 018 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 532
Oma pääoma 35 975 32 924 29 250 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177
Vähemmistö 107 97 97 121 156 127 154 162
Korolliset velat 15 984 16 103 11 222 11 481 10 337 10 429 11 198 10 533
Muut vastuut 73 823 76 894 75 727 70 771 68 662 63 032 60 171 55 660
Pääomat yhteensä 125 889 126 018 116 296 109 437 106 505 97 667 92 774 87 532
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 8 352 6 038 9 454 2 846 -883 8 584 4 756 6 255
Investoinnit: Capex -1 132 -2 657 -2 150 -1 917 -1 617 -1 241 -871 -1 282
Vapaa rahavirta (FCF) 7 221 3 381 7 304 929 -2 500 7 343 3 885 4 973
Investoinnit: Muut -504 1 443 -217 3 507 24 -144 1 103 -165
Investointien jälkeen 6 717 4 824 7 087 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 808
Rahoitus: Voitonjako -2 612 -2 488 -3 472 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 758
Rahoitus: Muut -1 329 -4 410 -37 1 062 -216 -1 318 -672 -478
Rahavarojen muutos 2 776 -2 074 3 578 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 572
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,50 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,50 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25
Osinkotuotto 3,5% 3,0% 4,3% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8%
Osinko/nettotulos 43,6% 42,8% 54,0% 83,0% 59,4% 65,1% 72,9% 68,6%
Osinko/FCF 37,3% 76,3% 33,8% 365,8% -136,0% 42,3% 72,2% 52,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 15,1 18,6 13,7 15,0 19,1
PE (3v) 13,6 17,8 12,1 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5
PE 12,3 14,5 12,7 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4
EV (Mrd SEK) 79,9 94,7 58,5 74,5 93,6 66,9 71,8 57,6
EV/EBIT 10,3 12,7 10,4 16,3 13,0 10,6 13,3 10,4
Oma pääoma/osake 87,14 80,03 71,33 66,00 66,73 58,41 51,54 51,61
P/B 2,10 2,65 1,98 2,58 3,22 2,82 3,26 2,55
ROE 17,9% 19,3% 16,2% 15,0% 22,1% 20,9% 18,0% 18,5%
ROI 15,3% 16,6% 14,3% 12,0% 19,9% 18,7% 16,8% 17,8%
Omavaraisuusaste 28,7% 26,2% 25,2% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4%
Gearing 11,0% 22,3% 1,7% 16,5% 17,8% -5,8% 9,8% 15,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus