Skanska sijoituskohteena

Päivitetty 22.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SKANSKA Ennuste
Osake (22.7.2018) 158,00 Osinko 12 kk 8,25 5,2%
Markkina-arvo (Mrd) 64,9 Osinko/EPS 71% 4v ka
Liikevaihto (M) 160 000 (+1,3%) Osinko/FCF 270% 4v ka
Nettotulos (M) 4 100 (+0,1%) Omav.aste 25%
EPS 9,97 Gearing 37%
PE 15,8 ROE 14,4%
PB 2,2 ROI 11,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Yhteenveto

SKANSKA22.7.2018 | 158,00 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2018 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 155 miljardiin kruunuun. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna tämä on noin 4,9 prosenttia. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Sen sijaan tilikauden 2017 tulos romahti 4,1 miljardiin kruunuun yhtiön tehdessä erilaisia alaskirjauksia noin -2,5 miljardin kruunun edestä. Myös vuosi 2018 on alkanut erilaisten alaskirjausten merkeissä, sillä niitä on nyt tehty yhteensä noin -1,8 miljardin kruunun edestä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste, joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 15 – 22 prosentissa viimeiset 4 vuotta. Vuoden 2017 ja 2018e ROE-lukuja (15% ja 14%) laskee em. tuloksiin vaikuttavat alaskirjaukset.

Skanska kasvaa ja tekee suhteellisen hyvää tulosta, missä rakentamisen aktiviteetin kasvu näkyy. Yhtiö on kuitenkin joutunut tekemään isoja alaskirjauksia mm. Puolan toimintoihin liittyen, mikä nakertaa yhtiön tuloskuntoa vielä vuonna 2018.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake pohdituttaa. Kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 8,25 kruunuun, ja myös kevään 2019 osinkoennusteena on 8,25 kruunun osinko. Tämäkin antaa ihan mukavan 5,2 prosentin osinkotuoton.

Tuloksentekokyvyn arviointia hämärtää mm. projektihaasteet Puolassa ja tästä syystä PE-luvun käyttö ei ole luontevaa. Tilikauden 2018 ennustettu tulos pyörii 3,0 – 4,5 miljardin kruunun haarukassa ja tähän vaikuttaa mahdolliset tulevat kertaluontoiset erät.

Tilauskertymä kääntyi tilikauden 2017 toisella puoliskolla laskuun, mutta Q2/2018 se oli taas nousussa. Oliko tämä käänne merkki jostain pysyvästä? Vaiko vain normaalista kausivaihtelusta? Yhtiö kertoi että se valikoi tarkemmin projekteja, joihin se ryhtyy.

Tilikausi 2018

Skanskan Q1-Q2/2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 43 502 40 094 8,5% 78 168 73 707 6,1%
Liiketulos (ebit) 1 385 453 206% 1 668 2 054 -18,8%
Nettotulos 1 156 500 131% 1 371 1 883 -27,2%
EPS (SEK) 2,82 1,21 3,35 4,57

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Q2:n liikevaihto oli mukavassa noin +8,5 prosentin eli +3,5 miljardin kruunun nousussa.

Q2:n tulos parani selvästi, mutta vertailukauden tulosta rasitti isot alaskirjaukset. Eikä alaskirjauksilta vältytty Q2/2018, sillä yhtiö teki USA:n projekteihin liittyvän -520 miljoonan kruunun kirjauksen. Alkuvuoden 2018 aikana yhtiö on tehnyt yhteensä -1,8 miljardin kruunun alaskirjaukset.

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla noin 198 miljardissa kruunussa (Q1/2018: 190,9 ja Q4/2017: 188 Mrd SEK).

Q1-Q2/2018 aikana Skanska myi 1 494 asuntoa (H2/2017: 2 369) ja aloitti uusien asuntojen rakentamisia 1 961 (H2/2017: 2 141). Eli luvuissa selvää laskua, jota selittää Ruotsin ja Norjan asuntomarkkinoiden hienoinen hiljentyminen vuoden takaisilta huipputasoilta. Suomessa ja Keski-Euroopassa asuntomarkkinat ovat hyvällä tasolla.

Toimitilojen (Commercial Property Dev) kohdalla yhtiö teki useita myyntejä sekä aloitti uusien rakentamisia. Sijoittajien sekä vuokralaisten kysyntä toimitiloja kohtaan pysyi korkealla tasolla.

Markkinanäkymät

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2018. Markkinoiden yleistilanne pysyi ennallaan.

 • Pohjoismaat: Markkinatilanne kehittyy edelleen vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä. Rakennusmarkkinat ovat vakaat Suomessa ja Norjassa. Asuntomarkkinoilla on edelleen epävarmuutta ilmassa Ruotsissa ja Norjassa. Rakennustonttien hinnat ovat nousussa ja käsittelyajat ovat pidentyneet.
 • UK: Brexit tuo epävarmuutta niin kuluttajissa kuin myös yrityksissäkin. Tämä näkyy investointien varovaisuudessa ja siten yleisesti markkinatilanteessa.
 • Eurooppa: Nopeaa kustannusnousua Puolassa ja Tsekeissä. Markkinatilanne on kuitenkin vakaa.
 • USA: Rakentamisen markkinatilanne kehittyy vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä

Tehostustoimenpiteistä on odotettavissa lisää kertaluontoisia kuluja vuoden 2018 aikana.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Skanskalla on 4 segmenttiä:

 • Construction: Rakentamispalvelut: toimisto-, tehdas- ja asuntorakentaminen sekä julkisen sektorin hankkeet (sillat, tunnelit tiet)
 • Residental Development: Asuntojen projektikehitys: asuinalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä myynti.
 • Commercial Property Development: Toimitilojen projektikehitys: toimitilojen suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä.
 • Infrastructure Development: Infrastruktuurin projektikehitys: infrakohteiden suunnittelua, kehitystä, hallintaa ja myyntiä. Myös elinkaarimallilla tuotettuja kohteita.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä segmenttien luvuissa on isoja heilahteluja kvartaaleista toiseen riippuen siitä, millaisia myyntejä on tapahtunut.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 160 000 40 832 41 000 43 502 34 666 157 877 45 302 38 868 40 094 33 613
Muutos (%) 1,3% -9,9% 5,5% 8,5% 3,1% 8,6% 14,5% 9,5% 0,4% 10,6%
Liiketulos 5 100 1 882 1 550 1 385 283 4 578 1 380 1 144 453 1 601
Muutos (%) 11,4% 36,4% 35,5% 205,7% -82,3% -36,6% -51,3% 9,2% -85,0% 414,8%
Marginaali 3,2% 4,6% 3,8% 3,2% 0,8% 2,9% 3,0% 2,9% 1,1% 4,8%

Construction-segmentti vastaa noin 85 prosenttisesti Skanskan liikevaihdosta. Vaikka segmentin Q1-Q2 liikevaihto kehittyi positiivisesti ja oli 75,1 miljardia kruunua (Q1-Q2/2017: 70,8 Mrd SEK), niin arvioin segmentin koko vuoden 2018 liikevaihdon olevan vuoden 2017 tasolla (136 Mrd SEK) tai hieman alhaisempi.

Tästä syystä koko konsernin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 157 – 162 miljardia kruunua (2017: 157,9 Mrd SEK).

Liiketulosennuste

Q1-Q2/2018:n tulos romahti selvästi vertailukaudesta. Tulokseen sisältyi erilaisia uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskuluja yhteensä noin -1,8 miljardia kruunua. Toisaalta myös vertailukauden tulokseen sisältyi useita alaskirjauskuluja, joten vertailu jaksojen välillä ei ole mielekästä.

Tilikauden 2018 liiketulokseen vaikuttaa voimakkaasti se, paljonko erilaisia alaskirjauksia tulee vielä tänä vuonna. Lisäksi eri segmenttien kiinteistöjen myyntien ajoittumiset vaikuttavat tulokseen.

Näin liiketulosennusteen muodostaminen on liikevaihtoa haastavampaa. Tein ennusteen kaavamaisesti niin, että laskin yhteen vuosien 2016 ja 2017 Q3 – Q4 liikevoitot (2,5 ja 3,9 Mrd SEK) ja laskin tästä keskiarvon (6,4/2=3,2 Mrd SEK). Näin sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 4,9 – 5,1 miljardia kruunua. Korostetaan, että tässä arvioväli olisi hyvä pitää tavanomaistakin suurempana suuresta alaskirjausriskistä johtuen.

Tulosmarginaali olisi tällä ennusteella noin 3,2 prosenttia (2017: 2,9 % ja 2016: 5,0 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja. Tämän taulukon vuoden 2017 nettotulos sisältää vähemmistön osuuden, mitä taas on oikaistu Taulukot-osion tuloslaskelmassa.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 5 100 1 882 1 550 1 385 283 4 578 1 380 1 144 453 1 601
Rahoituskulut (netto) -23 -18 -15 22 -12 45 13 2 23 7
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 5 077 1 864 1 535 1 407 271 4 623 1 393 1 146 476 1 608
Verot -977 -377 -300 -245 -55 -512 -208 -108 29 -225
Nettotulos 4 100 1 487 1 235 1 162 216 4 111 1 185 1 038 505 1 383

Vuotuiset rahoituskulut (netto) ovat Skanskan kohdalla vaihdelleet vuoden 2016 negatiivisesta -119 miljoonasta vuoden 2017 positiivisesta +45 miljoonaan kruunuun. Näiden osuus kokonaisuudesta on suhteellisen pieni, joten tein ennusteen (-23 M SEK) korostaen kuluja.

Veroja laskiessa käytin noin 18 – 20 prosentin veroastetta.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 4,0 – 4,2 miljardia kruunua. Mutta, kuten liiketuloksessakin, niin tässäkin arvioväli olisi hyvä pitää tavanomaistakin suurempana suuresta alaskirjausriskistä johtuen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Skanskan sivustolla on ”Consesus estimates” -sivu (https://group.skanska.com/investors/skanska-share/consensus-estimates/), mihin yhtiö on koonnut analyytikoiden ennusteita. Tämän sivun perusteella analyytikot arvioivat tilikaudelle 2018 (HUOM! sivuston tiedot on päivitetty 9.5.2018):

 • liikevaihto: 158,4 Mrd SEK (147,8 – 166,7 Mrd SEK)
 • liiketulos: 5,2 Mrd SEK (4,5 – 5,5 Mrd SEK)
 • EPS: 10,46 SEK (9,37 – 10,93 SEK)

Omat ennusteeni ovat linjassa oheisten lukemien kanssa, kun 4,1 miljardin nettotulosennuste on EPS:nä 9,97 kruunua.

Tuloksen kehitys

Kuten aiemmin jo todettiin, niin Skanska julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Skanskan liikevaihto on hyvässä nousutrendissä, sillä vuosikymmenen alun noin 122 miljardista kruunusta on noustu noin 155 miljardin kruunun tasolle. Samoin nettotulos on noussut noin 4 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Tässä rakentamisen aktiviteetin kasvaminen Skanskan markkina-alueilla näkyy.

skanska-tuloslaskelma-q22018

Sen sijaan tilikauden 2017 tulos jäi vain 4,1 miljardiin kruunuun (2016: 5,7 Mrd SEK), sillä tulosta rasitti erilaiset alaskirjaukset noin -2,5 miljardin kruunun edestä.

Alkuvuoden 2018 tulokseen sisältyi erilaisia uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskuluja noin -1,8 miljardin kruunun edestä. Toisaalta yhtiö sai noin +0,5 miljardin kruunun kertaluontoiset tuotot USA:n vakuutuskorvauksista ja alennetuista Englannin eläkevastuista.

Yhtiö on aloittanut tehostustoimenpiteitä, missä se aikoo mm.

 • vähentää tai luopua kokonaan heikosti kannattavista yksiköistä.
 • jättää USA:n energia-serktorin ja siirtää fokuksen infrastruktuurikohteisiin siellä;
 • sopeutua Tsekkien haastavaan markkinatilanteen

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 157 – 162 miljardia ja nettotulos 4,0 – 4,2 miljardia kruunua. Uudelleenjärjestelykuluja on odotettavissa lisää vuodelle 2018, joten tulostaso riippuu paljoltikin näistä kertaluontoisista eristä.

Isosta tuloshaarukasta johtuen PE-lukua ei kannata tässä yhteydessä käyttää, vaan sijoittajan tulisikin pohtia Skanskan tuloksentekokyvyn kehitystä hieman pidemmälle aikavälille.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Skanska toimii varsin syklisellä toimialalla, jolloin suhdanteen huipussa tunnusluvut voivat näyttää petollisen hyviltä. Sijoittajan esittämä kysymys onkin, että miten esimerkiksi Ruotsin asuntojen hintojenlasku vaikuttaa koko toimialaan? Tai miten pitkään finanssikriisistä alkanut maailman talouksien elpyminen vielä jatkuu? Milloin seuraava laskusuhdanne tulee?

skanska-roe-roi-q22018

Skanskan ROE on varsin mallikkaasti ollut noin 18 – 22 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Tuloksentekokyky on siis ollut hyvällä mallilla.

Tase

Skanskan tase on vahvassa kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän koko taseeseen taikka tuloksentekokykyyn nähden. Tämä näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin alhaisesta tasosta (noin 30 – 40 prosenttia).

skanska-velkaisuus-q22018

Sen sijaan omavaraisuusaste on heikko, sillä se on noin 25 prosentissa. Tämän voi kuitenkin ajatella johtuvan yhtiön toimialan luonteesta. Rakennusurakan taseeseen merkityt erät voivat olla kahteen kertaan: toisaalta saatavissa, mutta toisaalta vastuissa. Näin taseen koko kasvaa (vaikka erät voisi ajatella kumoavansa toisensa) ja oman pääoman osuus taseen loppusummasta (=omavaraisuusaste) laskee.

Rahavirta

Tämän kirjoituksen lopun taulukoissa on esitettynä Skanskan rahavirtalaskelma.

skanska-rahavirta-q22018

Yhtiön liiketoiminnan rahavirrat heilahtelevat merkittävästi vuodesta toiseen riippuen siitä, millaisia projektiluovutuksia yms. on vuoden aikana ollut. Varsinaisia trendianalyysejä ei näistä luvuista kannata tehdä. Esimerkiksi vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut heikoimmillaan -2,9 miljardia ja parhaimmillaan +6,7 miljardia kruunua.

Osinko

Skanska on viime vuosien aikana maksanut osinkoa keskimäärin noin 70 prosenttia tuloksestaan. Osinko on myös noussut mukavasti, sillä kevään 2012 osinko 6,00 kruunua on noussut kevään 2017 8,25 kruunuun.

skanska-osinko-q22018

Kevään 2018 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 8,25 kruunuun, mitä voi pitää hienoisena pettymyksenä. Ehkä se omalta osaltaan antaa indikaattia yrityksen johdon varovaisuudesta tulevaa tilikautta kohden.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 8,25 4/2018 8,25 4/2017 8,25
YHTEENSÄ 8,25 8,25 8,25
+0,0% +0,0% +10,0%

Arvioin, että myös kevään 2019 osinko olisi 8,25 kruunua, sillä Skanskan haastava tilanne tuntuu jatkuvan. Tämäkin osinko antaisi (osake 158 SEK) noin 5,2 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 729) sekä osingon maksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +2 729 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (22.7.2018) 158,00 170,00 215,10 164,80 167,90 131,40 106,20 114,00
Lkm (000) 411 056 411 905 412 174 414 446 415 286 413 427 413 529 414 568
Markkina-arvo (Mrd) 64,95 70,02 88,66 68,30 69,73 54,32 43,92 47,26
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Construction 137 000 135 997 127 113 129 993 119 103
Residental Development 11 500 13 158 13 255 12 298 9 551
Commercial Property Development 14 000 11 255 10 208 8 995 10 143
Infrastructure Development 100 81 237 106 163
Muut -2 600 -2 614 -5 448 1 657 4 365
YHTEENSÄ 160 000 157 877 145 365 153 049 143 325
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Construction 2 000 1 205 3 546 3 874 4 512
Residental Development 1 300 1 508 746 1 174 683
Commercial Property Development 2 200 2 067 2 199 1 947 1 700
Infrastructure Development 600 925 1 818 863 463
Muut -1 000 -1 127 -1 089 -1 568 -1 949
YHTEENSÄ 5 100 4 578 7 220 6 290 5 409
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 41 000 78 168 160 000 157 877 145 365 153 049 143 325 136 589 129 350 118 734
Liikevoitto 1 550 1 668 5 100 4 578 7 220 6 290 5 409 5 560 4 018 8 413
Nettotulos 1 235 1 371 4 100 4 095 5 722 4 780 3 843 3 765 2 853 7 589
Marginaali 3,0% 1,8% 2,6% 2,6% 3,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,2% 6,4%
EPS 3,00 3,34 9,97 9,94 13,88 11,53 9,25 9,11 6,90 18,31
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 6 213 6 998 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770 5 309
Liikearvo 4 902 4 554 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882 5 021
Muut varat 107 662 97 885 95 805 80 571 78 391 75 579 77 583 72 440
Tase yhteensä 118 777 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770
Oma pääoma 29 778 27 064 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187 19 413
Vähemmistö 108 121 156 127 154 187 166 170
Korolliset velat 17 354 16 926 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124 10 581
Muut vastuut 71 537 65 326 63 900 59 267 56 018 52 342 53 758 52 606
Tase yhteensä 118 777 109 437 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 200 2 846 -883 8 584 4 756 6 252 -91 245
Investoinnit: Capex -1 750 -2 131 -2 030 -1 877 -1 588 -1 661 -2 751 -2 276
Vapaa rahavirta (FCF) 450 715 -2 913 6 707 3 168 4 591 -2 842 -2 031
Investoinnit: Muut 250 3 721 437 492 1 820 214 1 558 3 194
Investointien jälkeen 700 4 436 -2 476 7 199 4 988 4 805 -1 284 1 163
Rahoitus: Voitonjako -3 500 -3 879 -3 874 -3 226 -2 937 -2 759 -2 741 -5 131
Rahoitus: Muut 2 800 1 062 -216 -1 318 -672 -479 4 613 2 693
Rahavarojen muutos 0 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567 588 -1 275
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,25 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,25 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00
Osinkotuotto 5,2% 4,9% 3,8% 4,6% 4,0% 4,8% 5,6% 5,3%
Osinko/nettotulos 82,7% 83,0% 59,4% 65,0% 72,9% 68,6% 87,0% 32,8%
Osinko/FCF 753,6% 475,3% -116,7% 46,3% 88,5% 56,3% -87,3% -122,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,6 15,0 19,1 15,4 16,6
PE (3v) 14,0 14,4 18,5 16,5 20,0 11,5 9,1 9,0
PE 15,8 17,1 15,5 14,3 18,1 14,4 15,4 6,2
Oma pääoma/osake 72,71 66,00 66,73 58,41 51,54 51,68 46,80 47,24
P/B 2,17 2,58 3,22 2,82 3,26 2,54 2,27 2,41
ROE 14,4% 15,0% 22,1% 21,0% 18,0% 18,5% 14,7% 37,6%
ROI 11,2% 10,6% 17,8% 16,7% 15,0% 15,9% 12,4% 30,1%
Omavaraisuusaste 25,2% 24,8% 25,8% 24,8% 23,1% 24,4% 21,9% 23,7%
Gearing 37,3% 36,5% 35,2% 9,7% 29,2% 31,5% 48,3% 26,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset