Sponda sijoituskohteena

Päivitetty 6.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (6.5.2017)4,13 EURMarkkina-arvo1,40 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,20 EUR Osinkotuotto4,8 %
Liikevaihto 2017e270 M EUR (+4,2 %)Nettotulos 2017e125 M EUR (-9,4 %)
PE11,2ROE6,6 %

Sponda Oyj on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Sponda toimii Suomessa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa… (lisää yritysesittelyssä).

SPONDA6.5.2017 | 4,13 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Spondan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Arvoluvun pisteitä laskee erityisesti paikallaan polkeva osinko, korkea velkaisuus sekä heikot pääoman tuotot. Hyvää yhtiön arvoluvussa ovat osakkeen hinnan tunnusluvut (PE), jotka indikoisivat edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Vuoden 2016 aikana Spondan vuokrausaste oli pienoisessa nousussa, mikä lupaa hyvää, kun myös neliövuokrat lähtevät aikanaan nousuun. Myös Venäjän varsin tappiollisista liiketoiminnoista luopuminen etenee, mikä osaltaan parantaa nettotuloksen kehittymistä lähitulevaisuudessa.

Sponda järjestää Technopoliksen tavoin aika-ajoin osakeanteja, mutta samaan aikaan maksaa osinkoja. Raha liikkuu edestakaisin, mutta vain piensijoittajat maksavat saaduista osingoista veroja. Olisi osakkeenomistajien kannalta järkevää jättää osinko maksamatta ja kerätä osakeannilla tarvittava loppuosa rahoitustarpeesta.

Osinkosijoittajaa voisi noin 4,8 prosentin osinkotuotto kiinnostaa, mutta kysymys on, että miten osinko kehittyy lähivuosina? Jatkuuko noin 0,01 euron (5 %) vuosittainen osingonnousu jatkossa? Yhtiö tekee kuitenkin varsin vakaata tuottoa, niin eräänlaiseksi pohjasijoitukseksi Sponda voisi sopia.

Segmentit

Sponda uudisti segmenttirakenteensa Q1/2017 aikana ja sillä on nyt 4 segmenttiä. Oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Toimistokiinteistöt 173 167 149 142 143
Kauppakeskukset 80 70 47 46 46
Kiinteistökehitys 2 1
Ei-strateginen omaisuus 15 20
Muut 0 0 35 58 76
YHTEENSÄ 270 259 231 246 265
LIIKETULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Toimistokiinteistöt 135 138 134 113 104
Kauppakeskukset 80 72 36 36 29
Kiinteistökehitys 5 11
Ei-strateginen omaisuus -10 -14
Muut 0 -0 8 2 20
YHTEENSÄ 210 207 178 151 153

Toimistokiinteistöjen ja Kauppakeskusten liikevaihdot nousivat mukavasti tilikaudella 2016. Kasvua vauhditti vuokrausasteen kasvu sekä kevään 2016 Fortumin kiinteistökauppa.

Näiden kahden segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan jatkavan nousuaan, mutta ehkä pienemmällä prosenttikasvulla, kuin vuonna 2016. Liikevaihtoa kasvattaa vuokrausasteen hyvä kehitys. Q1/2017 aikana vuokrausaste oli 89,1 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 88,7 prosenttia. Toisaalta liikevaihtoon negatiivisesti vaikuttaa mahdolliset kiinteistöjen myynnit sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

Sponda strategianmukainen logistiikkakiinteistöistä ja Venäjän toiminnoista luopuminen näkyy ”Ei-strategisen omaisuuden” tuottaman liikevaihdon laskuna.

Spondalla on kaksi suurta rakennusprojektia käynnissä, joista toinen Tampereella (Ratinan ostoskeskus) ja toinen Vantaalla (Tikkurilan toimistorakennus). Näiden molempien hankkeiden ennustettu valmistumisajankohta on kevät 2018.

Taloudelliset tavoitteet

Spondan esittämät taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Nettotuotot vuonna 2016:
  • Q1/2016: 175 – 190 miljoonaa euroa
  • Q2/2016: 182 – 192 miljoonaa euroa
  • Q3/2016: 189 – 194 miljoonaa euroa
  • TOTEUTUMA: 190,9 miljoonaa euroa
 • Nettotuotot vuonna 2017:
  • Q4/2016: 182 – 192 miljoonaa euroa
  • Q1/2017: (ei muutosta)
 • Pitkän aikavälin omavaraisuusaste 40 prosentissa
 • Osingonmaksusuhde noin 50 prosenttia liiketoiminnan nettorahavirrasta
 • Vuodesta 2016 alkaen osinkoa maksetaan 3 kertaa vuodessa

Tuloksen kehitys

HUOM! Tilikauden 2015 nettotulokseen sisältyy laskennallisten verovelkojen pienentymisestä aiheutuva 129 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Ilman tätä, nettotulos olisi ollut 227 miljoonan euron sijaan 98 miljoonaa euroa. Tätä 98 miljoonan euron nettotulosta käytetään tässä analyysissä.

sponda-tuloslaskelma-q12017

Spondan liikevaihto on vaihdellut viimeisten vuosien aikana 230 – 265 miljoonan euron vaiheilla. Nettotulosmarginaali on ollut varsin tasaisesti noin 40 prosentin tuntumassa. Tilikauden 2014 tulokseen vaikutti Venäjän tilanne ja ruplan nopea halventuminen vuoden 2014 aikana, mikä näkyy nettotulosmarginaalin laskuna.

Liikevaihdon ja tuloksen ajureina voidaan pitää vuokrausastetta, joka nousi Q1/2017 aikana 89,1 prosenttiin (2016: 89,6 %, 2015: 87,7 %, 2014: 87,0 %). Vuokrausaste on talouden piristymisen johdosta jo hienoisessa nousussa. On mielenkiintoista nähdä, miten vuokrahinnat kehittyvät kuluvan vuoden aikana ja alkaako se näkymään liikevaihdossa.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 270 miljoonaa ja nettotulos 125 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttaa vuonna 2017 nouseva vuokrausaste sekä arvioidut kiinteistöjen myynnit sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

Tase

Tilikaudella 2016 tapahtunut oman pääoman sekä korollisten velkojen määrän kasvu selittyy Fortumin kiinteistöjen hankintaan liittyvällä rahoituksella (osakeanti ja laina).

sponda-velkaisuus-q12017

Spondan velkaantuminen on koholla, sillä tällä noin 150 miljoonan euron nettotulostasolla kestäisi yli 12 vuotta maksaa velat pois. Velkaisuuden tunnusluvut sen sijaan ovat hiuksen hienosti hyvällä puolella. Omavaraisuusaste on 48 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 95 prosenttia.

Osinko

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,20 euroa, joka antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 4,13 euroa).

08/2017: 0,06 eur (e)
12/2017: 0,06 eur (e)
03/2018: 0,08 eur (e)

sponda-osinko-q12017

Mielenkiintoista on sekin, että elo- ja joulukuun 2017 osingot ovat osa tilikauden 2018 osinkoa, jonka kokonaismäärä päätetään kevään 2018 yhtiökokouksessa. Olisiko ymmärrettävää ja helpompaa tehdä kevään 2017 yhtiökokouksessa päätös 0,20 euron (esim. 0,08+0,06+0,06) osingosta tilikaudelta 2016, joka maksetaan huhti-, elo- ja joulukuussa 2017?

Arvostus

PE-lukujen valossa yhtiön arvostus on alhainen eli 1, 3 ja 7 vuoden PE:t ovat noin 11 lukemissa. Samoin PB-luku on ollut vuosien saatossa jatkuvasti noin 0,70 – 0,75 tasolla. Näin Spondan osakkeen hintaa voidaan pitää alhaisena.

Tässä kuitenkin näkyy mahdolliset tulevaisuuden osakeannit. Jos et osallistu anteihin, niin osuutesi yhtiön tulevista voitoista pienenevät, mikä laskee osakkeen diskontattua nykyarvoa. Jos taas osallistut anteihin, niin joudut maksamaan tulevien osakeantimaksujen diskontatun nykyarvon verran lisää nykyisen osakkeen hinnan päälle.

sponda-roe-roi-q12017

Oman pääoman tuotto on ollut varsin alhaisella tasolla pitkään eli noin 5 – 8 prosentin tasolla. Tämä siitäkin huolimatta, että yritys on käyttänyt varsin paljon velkavipua. Tämä osaltaan selittää alhaisia PE-lukuja.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+93) sekä osingonmaksuilla (-41). Oikaisujen määrä on yhteensä +52 miljoonaa euroa, joka on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (6.5.2017) 4,13 4,38 3,92 3,62 3,42 3,60 3,12 3,88
Lkm (000) 339 691 339 691 283 075 283 075 283 075 283 075 283 075 230 600
Markkina-arvo (Mrd) 1,40 1,49 1,11 1,02 0,97 1,02 0,88 0,89
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 70 66 270 259 231 247 264 265 248 232
Liikevoitto 45 44 210 207 178 152 153 211 210 216
Nettotulos 30 32 125 138 98 74 103 114 118 120
Marginaali 42,9% 48,4% 46,3% 53,3% 42,4% 30,0% 39,0% 43,0% 47,6% 51,7%
EPS 0,09 0,09 0,37 0,41 0,35 0,26 0,36 0,40 0,42 0,52
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 67 13 220 20 19 30 26 27
Liikearvo 7 9 12 15 15 15 15 15
Muut varat 3 907 3 895 3 209 3 414 3 438 3 477 3 346 3 045
Tase yhteensä 3 981 3 917 3 441 3 449 3 472 3 522 3 387 3 087
Oma pääoma 1 908 1 848 1 583 1 410 1 408 1 446 1 279 1 199
Vähemmistö 2 2 2 2 2 2 2 2
Korolliset velat 1 875 1 863 1 661 1 731 1 789 1 736 1 755 1 573
Muut vastuut 196 204 195 306 273 338 351 313
Tase yhteensä 3 981 3 917 3 441 3 449 3 472 3 522 3 387 3 087
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,220 0,200 0,190 0,190 0,180 0,170 0,160 0,150
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,22 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15
Osinkotuotto 5,3% 4,6% 4,8% 5,2% 5,3% 4,7% 5,1% 3,9%
Osingonmaksusuhde 59,8% 49,2% 54,9% 72,7% 49,5% 42,2% 38,4% 28,8%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 11,3 11,3 14,8 14,3
PE (3v) 11,1 13,0 12,1 10,6 8,7 8,1 19,6 35,4
PE 11,2 10,8 11,3 13,8 9,4 8,9 7,5 7,5
Oma pääoma/osake 5,62 5,45 5,60 4,99 4,98 5,12 4,53 5,21
P/B 0,73 0,80 0,70 0,73 0,69 0,70 0,69 0,74
ROE 6,6% 8,0% 6,5% 5,2% 7,2% 8,4% 9,5% 10,4%
ROI 5,6% 5,9% 5,6% 4,8% 4,8% 6,8% 7,2% 7,9%
Omavaraisuusaste 48,0% 47,2% 46,1% 40,9% 40,6% 41,1% 37,8% 38,9%
Gearing 94,7% 100,0% 90,9% 121,2% 125,5% 117,8% 135,0% 128,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements