Stora Enso: Arvonmääritys

Päivitetty 17.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.11.2019: 12,81 euroa

Laskennan parametrit

Stora Enso on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Stora Enso: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu +130 miljoonalla eurolla Bergvik Skogin sekä muiden kertaluontoisten erien johdosta.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 400,0 360,0 40,0
EPS 0,507 0,456 0,051
Oikaistu EPS 0,671
Osinko 0,500 0,500 0,000
Oma pääoma 6 875
Oma pääoma/osake 8,708

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25% (keskimäärin EU ja USA), betana 1,4x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 9,30%   1,25% + 1,40*5,75% + 0,0%
Osakkeita 789 500   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 8,42%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,43%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 75,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 9,30 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (10,30 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (8,30 %).

storaenso-kaanteinenarvonmaaritys-q32019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 10,21 13,22 10,09 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81
Nettotulos 463,0 625,0 1 013,0 400,0 574,6 623,0 675,5 732,3
Muutos % -40,9% 35,0% 62,1% -60,5% 43,7% 8,4% 8,4% 8,4%
EPS 0,59 0,79 1,28 0,51 0,73 0,79 0,86 0,93
PE 17,4 16,7 7,9 25,3 17,6 16,2 15,0 13,8
Osinko 0,37 0,41 0,50 0,50 0,55 0,59 0,64 0,70
Osinkotuotto 3,6% 3,1% 5,0% 3,9% 4,3% 4,6% 5,0% 5,5%
Oma pääoma 7,43 7,66 8,52 8,76 8,98 9,23 9,49 9,78
P/B 1,37 1,72 1,18 1,46 1,43 1,39 1,35 1,31
ROE 8,1% 10,5% 15,8% 5,9% 8,2% 8,7% 9,1% 9,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (12,81 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 9,30 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 400 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 575 ja 623 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus