Stora Enso: Ennusteet

Päivitetty 21.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

stora-enso-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Stora Enso ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta. Yhtiö toteaa Q1/2020 raportissa, että

Stora Enson toimintaan liittyy ennennäkemätöntä epävarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sillä pandemian lopulliset vaikutukset metsäteollisuuteen ja yleiseen taloudelliseen tilanteeseen eivät ole vielä selvillä.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Stora Enso uudisti segmenttirakenteensa Q1/2020 alkaen. Uudet segmentit ovat

  • Packaging Materials: Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.
  • Packaging Solutions: Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.
  • Biomaterials: Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.
  • Wood Products: Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).
  • Forest:
  • Paper: Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2013 alkaen on esitettynä Stora Enso sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

Olen yhdistänyt Packaging Materials ja Packaging Solutions -segmentit yhdeksi riviksi.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Packaging Materials & Solutions 3 650 912 925 900 913 3 951 940 972 1 027 1 012
Muutos (%) -7,6% -3,0% -4,8% -12,4% -9,8% -0,4% -5,0% -0,6% 0,7% 3,4%
Biomaterials 1 275 339 325 325 286 1 464 341 331 394 398
Muutos (%) -12,9% -0,6% -1,8% -17,5% -28,1% -10,5% -17,8% -19,9% -4,6% 1,0%
Wood Products 1 425 372 365 350 338 1 569 374 380 412 403
Muutos (%) -9,2% -0,5% -3,9% -15,0% -16,1% -3,3% -6,3% -5,0% -4,2% 2,5%
Forest 2 125 558 500 525 542 2 321 558 518 603 642
Muutos (%) -8,4% 0,0% -3,5% -12,9% -15,6% 1,6%
Paper 2 525 659 650 625 591 2 856 694 690 712 760
Muutos (%) -11,6% -5,0% -5,8% -12,2% -22,2% -6,8% -8,8% -11,4% -5,6% -1,6%
Muut -1 850 -472 -465 -450 -463 -2 106 -495 -489 -540 -582
YHTEENSÄ 9 150 2 368 2 300 2 275 2 207 10 055 2 412 2 402 2 608 2 633
Muutos (%) -9,0% -1,8% -4,2% -12,8% -16,2% -4,1% -5,9% -6,5% -0,3% 3,7%

Q1:n liikevaihto laski 16 prosenttia hintojen ja volyymien merkittävän alenemisen seurauksena. Suomen talven työtaistelut pienensivät tuotantomääriä.

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön tuotantoon on tähän mennessä ollut vähäinen eli tehtaita on pystytty pitämään käynnissä. Pandemialla on tähän mennessä ollut suurin vaikutus Paper- ja Wood Products -segmentteihin. Stora Enso kuitenkin toteaa, että kysynnän kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.

Arvioin pandemian painavan edelleen Q2:n liikevaihtoa, mutta tämän jälkeen odotan tilanteen helpottuvan vuoden toisella puoliskolla. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 8,7 – 9,3 miljardia euroa. Se olisi heikoin lukema sitten finanssikriisin (2009).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Olen yhdistänyt Packaging Materials ja Packaging Solutions -segmentit yhdeksi riviksi.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Packaging Materials & Solutions 375 98 90 90 97 387 67 95 124 101
Muutos (%) -3,1% 46,3% -5,3% -27,4% -4,0% -18,2% -20,2% -19,5% 2,5% -32,7%
Biomaterials 150 66 60 30 -6 179 -65 37 104 103
Muutos (%) -16,2% 62,2% -71,2% -57,8% -69,9% -1,9% 2,0%
Wood Products 75 24 20 15 16 92 11 27 25 29
Muutos (%) -18,5% 118,2% -25,9% -40,0% -44,8% -44,2% -73,8% -43,8% -46,8% 3,6%
Forest 115 -18 -25 25 133 547 667 -14 -115 9
Muutos (%) -79,0% 521,6%
Paper 100 34 25 20 21 153 33 26 20 74
Muutos (%) -34,6% 3,0% -3,8% 0,0% -71,6% -34,6% -19,5% -60,0% -65,5% 5,7%
Muut 25 9 5 10 1 -55 -33 -1 -17 -4
YHTEENSÄ 840 213 175 190 262 1 303 680 170 141 312
Muutos (%) -35,5% -68,7% 2,9% 34,8% -16,0% -6,3% 160,5% -52,0% -57,5% -10,6%
Marginaali 9,2% 9,0% 7,6% 8,4% 11,9% 13,0% 28,2% 7,1% 5,4% 11,8%

Raportoitu liiketulos laski liikevaihdon tavoin 16 prosenttia ja oli 262 miljoonaa euroa. Tämä sisältää noin 94 miljoonaa euroa metsäomaisuuden arvonnousua sekä muita kertaluontoisia eriä. Operatiivinen liiketulos pieneni selvästi ja oli 180 miljoonaa euroa (Q1/2019: 335 M EUR).

Tulokseen negatiivisesti vaikutti haasteelliset korjuuolosuhteet, työtaistelut sekä koronaviruspandemia. Lisäksi tulosta kuritti liikevaihdon tapaan hintojen ja tuotantovolyymien lasku.

Stora Ensolla on käynnissä kustannussäästöohjelma (”kannattavuuden turvaamisohjelma”) ja yhtiö odottaa saavansa noin 350 miljoonan euron säästöt vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2019 tästä saavutettiin 105 miljoonaa euroa ja yhtiö arvioi, että tähän samaan summaan päästäisiin myös tänä vuonna.

Stora Enso ei antanut tulosarviota koronaviruspandemian luoman heikon näkyvyyden johdosta. Liiketuloksen ennustamiseen tuo epävarmuutta myös metsäomaisuuden arvonmuutokset.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 750 – 900 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 840 213 175 190 262 1 303 680 170 141 312
Rahoituskulut (netto) -170 -37 -40 -40 -53 -168 -34 -55 -48 -31
Tulos ennen veroja 670 176 135 150 209 1 135 646 115 93 281
Verot -180 -46 -35 -40 -59 -281 -127 -57 -41 -56
Vähemmistö 10 8 0 0 2 26 0 12 7 7
Nettotulos 500 138 100 110 152 880 519 70 59 232
EPS 0,63 0,17 0,13 0,14 0,19 1,12 0,66 0,09 0,07 0,29

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 170 miljoonaa euroa eli vertailukauden tasolla. Veroja laskiessa käytin noin 27 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 400 – 525 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksia.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Stora Enson kohdalla arvioin liikevaihdon kehityksen kääntyvän pirteämpään nousuun vuodesta 2022 alkaen. Aiempien vuosien noin 10 miljardin euron liikevaihtoon päästäisiin ennusteissani vasta vuoden 2023 aikoihin.

Liiketulosmarginaali nousisi nopeasti noin 9,5 prosenttiin, jolla tasolla se oli vuonna 2017. Vuosien 2018 ja 2019 noin 13 prosentin marginaaleihin ei taideta päästä pitkään aikaan, sillä näiden vuosien tulokset olivat erinomaisia hyvän suhdanteen johdosta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 9 750 9 400 2 350 2 375 2 425 2 250
Muutos (%) 3,7% 2,7% -0,8% 3,3% 6,6% 1,9%
Liiketulos (ebit) 935 895 225 225 225 220
Muutos (%) 4,5% 6,5% 5,6% 28,6% 18,4% -16,0%
MARGINAALI 9,6% 9,5% 9,6% 9,5% 9,3% 9,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 935 895 225 225 225 220
Rahoituskulut (netto) -190 -180 -45 -45 -45 -45
Tulos ennen veroja 745 715 180 180 180 175
Verot -170 -180 -45 -45 -45 -45
Nettotulos 595 550 140 140 140 130
EPS 0,75 0,70 0,18 0,18 0,18 0,16

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus