Stora Enso: Ennusteet

Päivitetty 29.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

storaenso-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että Q4/2019 operatiivinen liiketulos on 100 – 180 miljoonassa eurossa (Q4/2018: 271 M EUR). Arvioon vaikuttaa 6 eri tehtaan huoltoseisokit.

Koko vuoden ennusteissa Stora Enso näki negatiivista kehitystä. Yhtiö totesi mm.

 • Nykyisissä geopoliittisissa olosuhteissa kasvavana riskinä on protektionististen toimien kiihtyminen pisteeseen, jossa maailmankauppa supistuu huomattavasti. Tämä sysäisi liikkeelle ketjureaktioita, jotka vaikuttaisivat suuresti inflaatioon, yritysten ja kuluttajien luottamukseen sekä viime kädessä maailmanlaajuiseen talouskasvuun.
 • Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon.
 • Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti Stora Enson liiketoiminta-alueilla.
 • Kustannusten odotetaan pysyvän vuoden 2018 tasolla säästöohjelman ansiosta.

Kustannusnousua hillitäkseen yhtiö on käynnistänyt kustannussäästöohjelman (”kannattavuuden turvaamisohjelma”). Ohjelmalla tavoitellaan 275 miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joista noin 100 miljoonaa euroa saavutettiin Q3/2019 mennessä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Stora Ensolla on 5 liiketoimintasegmenttiä:

 • Consumer Board: Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.
 • Packaging Solutions: Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.
 • Biomaterials: Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.
 • Wood Products: Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).
 • Paper: Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Stora Enso sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Consumer Board 2 570 621 640 675 634 2 622 637 648 691 646
Muutos (%) -2,0% -2,5% -1,2% -2,3% -1,9% 4,2% 0,2% 1,4% 9,7% 5,7%
Packaging Solutions 1 270 316 299 316 339 1 344 352 330 329 333
Muutos (%) -5,5% -10,2% -9,4% -4,0% 1,8% 7,1% 5,4% 3,8% 5,1% 14,8%
Biomaterials 1 450 327 331 394 398 1 635 415 413 413 394
Muutos (%) -11,3% -21,2% -19,9% -4,6% 1,0% 10,2% 14,0% 9,0% 11,3% 6,8%
Wood Products 1 575 380 380 412 403 1 622 399 400 430 393
Muutos (%) -2,9% -4,8% -5,0% -4,2% 2,5% -2,8% 0,3% -3,6% -2,3% -5,5%
Paper 2 835 673 690 712 760 3 066 761 779 754 772
Muutos (%) -7,5% -11,6% -11,4% -5,6% -1,6% 5,0% 4,8% 7,2% 4,9% 3,2%
Muut 300 38 62 99 101 196 93 15 47 41
YHTEENSÄ 10 000 2 355 2 402 2 608 2 635 10 485 2 657 2 585 2 664 2 579
Muutos (%) -4,6% -11,4% -7,1% -2,1% 2,2% 4,4% 5,8% 3,0% 5,4% 3,3%

Q2:lla liikevaihto kääntyi noin 2 prosentin laskuun ja lasku kiihtyi Q3:lla jo 7 prosentin tasolle. Liikevaihtoa painaa laaja-alainen toimitusmäärien sekä hintojen lasku, joka näyttäisi jatkuvan vielä lähitulevaisuudessa. Tästä syystä tein Q4:n liikevaihtoennusteet noin 11 prosentin laskuun niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 10,0 miljardia euroa (-4,6 %).

Consumer Board -segmentissä kysynnän lasku on hieman helpottumassa ja myös hintataso on osoittanut vakaantumisen merkkejä. Tästä syystä tämän segmentin liikevaihdon muutokset ovat tänä vuonna olleet muihin segmentteihin nähden varsin maltillisia (-1,0…-2,5 %). Arvioin nihkeän markkinatilanteen pitävän liikevaihtoa paineessa myös Q4:lla niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto laskisi noin 2 prosenttia.

Packaging Solutions -segmentin liikevaihto nousi Q1:llä 1,8 prosenttia, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvään laskuun (Q3:lla -9,4 %). Aaltopahvin raaka-aineiden sekä kraftlinerien kysyntätilanne on nyt ”hieman heikompaa” verrattuna Q2:n tasoon, mikä on samalla painanut hintojakin. Tästä syystä tein Q4:n ennusteen noin 10 prosentin laskuun.

Myös Biomaterials-segmentin liikevaihto kääntyi laskuun Q2:lla (-4,6 %) sellun hintatason selvän laskun vetämänä. Ja Q3:lla liikevaihto suorastaan romahti (-20 %). Tein Q4:n ennusteen myöskin noin 20 prosentin laskuun, vaikka yhtiö kertoikin hieman valoa näkyvän Kiinan suunnalta.

Myös Wood Products -segmentin liikevaihto kääntyi selvään laskuun Q2:lla (-4,2 %) alhaisempien hintojen ja toimitusmäärien johdosta. Ja kuten muissakin segmenteissä, niin lasku vain kiihtyi Q3:lla. Myös tässä segmentissä sekä kysyntä- että hintatilanne on Q2:n nähden heikompi. Tein Q4:n ennusteen Q3:n lukemiin noin 380 miljoonaan euroon.

Paper-segmentin Q1/2019 liikevaihto laski 1,6 prosenttia ja Q2:lla 5,6 prosenttia. Ja kuten arvata saattaa, niin Q3:lla lasku kiihtyi ja oli 11,4 prosenttia. Liikevaihtoa on painanut selvästi alhaisemmat toimitusmäärät sekä Q3:n kohdalla myös myyty Dawangin tehtaan myynti. Arvioin tässäkin, että Q4:lla vaikea tilanne jatkuu.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 9,75 – 10,25 miljardia euroa eli noin 4,6 prosentin laskua vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Consumer Board 230 39 73 68 50 230 25 50 65 90
Muutos (%) 0,0% 56,0% 46,0% 4,6% -44,4% -9,1% -64,3% -24,2% 8,3% 57,9%
Packaging Solutions 165 29 29 56 51 243 59 68 56 60
Muutos (%) -32,1% -50,8% -57,4% 0,0% -15,0% 46,4% 1,7% 41,7% 40,0% 200,0%
Biomaterials 275 29 39 104 103 424 94 123 106 101
Muutos (%) -35,1% -69,1% -68,3% -1,9% 2,0% 66,9% 54,1% 46,4% 76,7% 106,1%
Wood Products 100 19 27 25 29 165 42 48 47 28
Muutos (%) -39,4% -54,8% -43,8% -46,8% 3,6% 61,8% 147,1% 65,5% 34,3% 33,3%
Paper 175 31 50 20 74 234 41 65 58 70
Muutos (%) -25,2% -24,4% -23,1% -65,5% 5,7% 120,8% -2,4% 124,1% 427,3% 191,7%
Muut -195 -20 -48 -132 5 94 95 9 -16 6
YHTEENSÄ 750 127 170 141 312 1 390 356 363 316 355
Muutos (%) -46,0% -64,3% -53,2% -55,4% -12,1% 53,8% 50,8% 34,4% 54,1% 83,9%
Marginaali 7,5% 5,4% 7,1% 5,4% 11,8% 13,3% 13,4% 14,0% 11,9% 13,8%

Operatiivinen liiketulos eli karkeasti laskien segmenttien liiketulos ilman muut-erää oli Q3:lla 231 miljoonaa euroa (Q3/2018: 358 M EUR). Tämä oli noin 35 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten eli liikevaihdon lasku näkyi tuloskehityksessä.

Liiketuloksen lasku oli laaja-alaista, missä euromääräisesti pahiten tulostaso laski Biomaterials-segmentissä. Siinä laskua tuli 84 miljoonaa euroa eli noin 68 prosenttia viime vuoden Q3:een nähden.

Ainoastaan Consumer Boardin tuloskunto parani ja siinä kasvua tuli 23 miljoonaa euroa Q3/2018 nähden. Siinä tuloskehitystä tuki alhaisemmat hankintakulut sekä pienemmät kiinteät kulut.

Tein Q4 ennusteet kullekin segmentille seuraten Q3:n lukuja ja korjaten niitä hieman alaspäin. Yhtiö arvioi, että Q4:n operatiivinen liiketulos olisi 100 – 180 miljoonaa euroa, jota käytin ohjenuorana ennusteen tekemisessä. Se tarkoittaisi roimaa laskua viime vuoden 271 miljoonaan euroon nähden. Ilman muut-erää liiketulosennusteeni Q4:lle olisi 147 miljoonaa euroa eli se olisi yhtiön ennustehaarukan puolivälissä.

Liiketulosennusteeni vuodelle 2019 on 700 – 800 miljoonaa euroa. Ennustetuilla luvuilla tulosmarginaali olisi 7,5 prosenttia, missä Q2:n -120 miljoonan euron kertaluontoinen kulu painaa marginaalia. Tämä oikaisten marginaali olisi noin 8,7 prosentissa. Marginaali jäisi siis selvästi vuoden 2018 noin 13,3 prosentista ja olisi hieman alle vuoden 2017 tason (9,0 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 750 127 170 141 312 1 390 356 363 316 355
Rahoituskulut (netto) -180 -46 -55 -48 -31 -181 -41 -58 -60 -22
Tulos ennen veroja 570 81 115 93 281 1 209 315 305 256 333
Verot -200 -46 -57 -41 -56 -221 -16 -101 -44 -60
Vähemmistön osuus 30 4 12 7 7 24 5 10 8 1
Nettotulos 400 39 70 59 232 1 012 304 214 220 274

Rahoituskulujen (netto) arvioin asettuvan viime vuoden lukemiin noin 180 miljoonaan euroon. Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 375 – 425 miljoonaa euroa eli tulos romahtaisi vuodesta 2018 aika lailla (1 012 M EUR).

Tulosta painaa kustannusten selvä nousu sekä toimitusmäärien ja hintojen lasku.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksia.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Stora Enson tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Paper) teki tappiota vielä vuonna 2015, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (100 – 300 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?
 • Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 alussa käynnistetyn kannattavuuden turvaamisohjelman  275 miljoonan euron säästöt alkaisivat näkymään vuoden 2020 lopulla. Millaisia kertaluontoisia kuluja tähän ohjelmasta tulee? Ja pitääkö aikataulu taikka päästäänkö tavoitteeseen?

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardin euron tuntumassa jo useamman vuoden ajan ja vuoden 2019 liikevaihtoennusteena on 10,0 miljardia euroa. Koska liikevaihto on vuoden 2019 aikana kääntynyt selvään laskuun, niin tein tulevien vuosien ennusteet noin 9,5 miljardiin euroon. Mikäli kauppasota ja Brexit ajaa maailmantalouden taantumaan, niin silloin liikevaihtoennuste on turhan optimistinen.

Tilikauden 2019 ennustettu (ja oikaistu) liiketulosmarginaali on 8,7 prosentissa. Tein vuosien 2020 ja 2021 ennusteet tätä selvästi alhaisemmalla marginaalilla (7,4 %). Tämä tarkoittaisi sitä, että liiketulokset jäisivät noin 700 miljoonan euron tasolle. Tein ennusteen varovaisesti yhtiön vuonna 2019 alkaneen laskevan tuloskunnon johdosta.

Rahoituskulujen arvioin olevan 200 miljoonan euron haarukassa ja veroina käytin 20 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 500 9 400 2 300 2 300 2 400 2 400
Muutos (%) 1,1% -6,0% -2,3% -4,2% -8,0% -8,9%
Liiketulos 700 700 150 175 175 200
Muutos (%) 0,0% -6,7% 18,1% 2,9% 24,1% -35,9%
Marginaali 7,4% 7,4% 6,5% 7,6% 7,3% 8,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 700 700 150 175 175 200
Rahoituskulut (netto) -200 -200 -50 -50 -50 -50
Tulos ennen veroja 500 500 100 125 125 150
Verot -120 -120 -25 -30 -30 -35
Vähemmistön osuus 20 20 5 5 5 5
Nettotulos 400 400 80 100 100 120

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus