Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 21.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e STORA ENSO Ennuste
Osake (EUR, 21.7.20) 11,45 Osinko (EUR, 12 kk) 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 9,0 Osinkotuotto 7,4%
Liikevaihto (mEUR) 8 600 -14,5% Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 500 -43,1% Osinko/FCF 60% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 11,85 +3,5%
EPS 0,63 Omav.aste 48%
P/E 18,1 Gearing 50%
EV/EBIT 14,7 ROE 6,9%
P/B 1,26 ROI 7,3%

Huomioita

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Vuonna 2019 lasku kiihtyi ja oli 4 prosentin luokkaa, missä hyvä Q1/2019 piti muutoin vaikeaa tilannetta kohtuullisena.

Mistä siis yhtiölle kasvua?

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja metsäomaisuuden arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin operatiivinen liiketulos.

Tilikauden 2019 nettotulos oli 880 miljoonaa euroa, mikä sisältää 600 miljoonan euron metsäomaisuuden arvonnousua. Jos tämän oikaisee pois (ilman vero-oikaisuja), niin tilikauden 2019 tulos olisi jäänyt noin 280 miljoonaan euroon. Tämä olisi heikoin tulos sitten vuoden 2014.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 11,85 euroa, kun osakkeen hinta tätä kirjoitettaessa on 11,45 euroa. Voidaan siis todeta, että osake olisi tämän perusteella suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): stora-enso-2020-07-21.pdf

stora-enso-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Vuosikertomukset
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (stora-enso-2020-07-21.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 21.7.20) 11,45 12,97 10,09 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30
Lkm (000) 788 900 788 620 789 883 790 024 789 888 789 809 789 800 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 9,03 10,23 7,97 10,44 8,06 6,63 5,88 5,76
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Packaging Mat & Solut. 3 725 3 951 4 057 3 771 3 386 3 219 3 362 3 302
Biomaterials 1 200 1 464 1 635 1 483 1 376 1 001 1 104 1 033
Wood Products 1 400 1 569 1 622 1 669 1 595 1 497 1 779 1 867
Forest 2 075 2 321 2 285
Paper 1 975 2 856 3 066 2 920 3 245 3 526 3 912 4 319
Muut -1 775 -2 106 -2 179 202 200 797 56 42
YHTEENSÄ 8 600 10 055 10 486 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Packaging Mat & Solut. 435 394 473 419 109 338 357 437
Biomaterials 75 181 424 254 211 308 85 84
Wood Products 100 92 165 102 88 80 77 68
Forest 350 99 88
Paper -75 177 234 106 289 -179 -158 -608
Muut -25 362 6 23 86 512 39 69
YHTEENSÄ 860 1 305 1 390 904 783 1 059 400 50
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Packaging Mat & Solut. 11,7% 10,0% 11,7% 11,1% 3,2% 10,5% 10,6% 13,2%
Biomaterials 6,3% 12,4% 25,9% 17,1% 15,3% 30,8% 7,7% 8,1%
Wood Products 7,1% 5,9% 10,2% 6,1% 5,5% 5,3% 4,3% 3,6%
Forest 16,9% 4,3% 3,9%
Paper -3,8% 6,2% 7,6% 3,6% 8,9% -5,1% -4,0% -14,1%
YHTEENSÄ 10,0% 13,0% 13,3% 9,0% 8,0% 10,5% 3,9% 0,5%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 125 4 321 8 600 10 055 10 486 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563
Liiketulos 190 487 860 1 305 1 390 904 783 1 059 400 50
Nettotulos 100 299 500 880 1 013 625 463 807 99 -53
Marginaali 4,7% 6,9% 5,8% 8,8% 9,7% 6,2% 4,7% 8,0% 1,0% -0,5%
EPS 0,13 0,38 0,63 1,12 1,28 0,79 0,59 1,02 0,13 -0,07
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 163 876 1 130 607 953 808 1 446 2 073
Liikearvo 280 302 243 237 238 248 242 220
Muut varat 13 586 13 875 11 476 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159
Varat yhteensä 15 029 15 053 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452
Oma pääoma 7 169 7 429 6 714 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213
Vähemmistö -18 -6 18 47 62 125 167 60
Korolliset velat 4 740 4 193 3 344 3 012 3 774 4 197 4 894 5 501
Muut vastuut 3 138 3 437 2 773 2 703 2 684 2 651 2 716 2 678
Pääomat yhteensä 15 029 15 053 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 075 1 649 1 092 1 202 1 360 1 216 888 1 015
Investoinnit: Capex -715 -587 -525 -658 -798 -956 -787 -740
Vapaa rahavirta (FCF) 359 1 062 567 544 562 260 101 275
Investoinnit: Muut -155 -490 28 -38 344 7 41 208
Investointien jälkeen 204 572 595 506 906 267 142 483
Rahoitus: Voitonjako -400 -409 -332 -296 -310 -233 -140 -244
Rahoitus: Muut 498 -447 259 -533 -459 -700 -739 -68
Rahavarojen muutos 302 -284 522 -323 137 -666 -737 171
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,50 0,50 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,50 0,50 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30
Osinkotuotto 4,4% 3,9% 5,0% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1%
Osinko/nettotulos 78,8% 44,8% 39,0% 51,8% 63,1% 32,3% 239,3% -446,4%
Osinko/FCF 109,8% 37,1% 69,7% 59,5% 52,0% 100,2% 234,6% 86,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 14,4 18,7 16,2 26,5 19,4
PE (3v) 11,3 12,2 11,4 16,5 17,7 23,3 33,5 22,5
PE 18,1 11,6 7,9 16,7 17,4 8,2 59,4
EV (mEUR) 12 610 13 545 10 184 12 849 10 886 10 015 9 324 9 185
EV/EBIT 14,7 10,4 7,3 14,2 13,9 9,5 23,3 183,7
Oma pääoma/osake 9,06 9,41 8,52 7,66 7,43 6,98 6,63 6,69
P/B 1,26 1,38 1,18 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09
ROE 6,9% 12,4% 15,8% 10,5% 8,1% 15,0% 1,9% -1,0%
ROI 7,3% 12,0% 14,5% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5%
Omavaraisuusaste 47,6% 49,3% 52,4% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2%
Gearing 50,0% 44,7% 32,9% 39,7% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus