Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 21.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e STORA ENSO Ennuste
Osake (21.4.2020) 10,20 Osinko 12 kk 0,50
Markkina-arvo (Mrd) 8,0 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (M) 9 150 -9,0% Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (M) 498 -43,4% Osinko/FCF 56% 4v ka
EPS 0,63 Omav.aste 47%
P/E 16,1 Gearing 58,3%
EV/EBIT 14,4 ROE 6,9%
P/B 1,16 ROI 7,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. on saatavilla:

Yhteenveto

STORA ENSO21.4.2020 | 10,20 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen kääntyminen laskuun, alhaiset pääoman tuottoluvut sekä kevään 2020 osingon jääminen edellisvuoden tasolle.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Tähän mennessä Stora Enso on pystynyt pitämään tehtaitaan toiminnassa ja tuotannolliset vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Pandemian suurin vaikutus on ollut Paper- ja Wood Products -segmenttien kysyntään ja etenkin paperin kysynnän lasku on nopeutunut.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Stora Enso kertoo, että se reagoi nopeasti koronaviruksen uhkaan mm. matkustus- ja fyysisten kokousten kielloilla, rajoittamalla pääsyä tehdasalueille sekä etätöillä.

Yhtiö on käynnistänyt ylimääräisiä kustannussäästötoimia, joita ovat mm. investointien rajoitukset sekä henkilöstön kanssa käydyt yt-neuvottelut mahdollisia lomautuksia varten. Lisäksi suurin osa Storan tehtaiden huoltoseisokeista on siirretty H2/2020 ajalle.

Stora on ryhtynyt toimiin rahavirtojen vahvistamiseksi mm. käyttöpääoman aktiivisella hallinnalla. Lisäksi yhtiö on vahvistanut maksuvalmiuttaan ja sillä on yhteensä 1,4 miljardin euron maksuvalmius sisältäen rahavarat ja muut lainavalmiudet.

Stora Enso tiedotti 21.4.2020, että se muuttaa aiempaa 0,50 euron osinkoehdotustaan. Uusi osinkoehdotus on 0,15 euroa, joka irtoaa 5.6.2020 ja se maksetaan 15.6.2020. Tämän lisäksi yhtiö pyytää yhtiökokoukselta valtuutuksen 0,35 euron osingon maksuun myöhempänä ajankohtana, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii. Mikäli 0,35 euron osinko jää maksamatta, niin sillä olisi noin 275 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön rahavaroihin.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Stora Enso ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta. Yhtiö kertoo, että kysynnän kehitykseen liittyy merkittäviä makrotaloudellisia epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.

Stora Enso toteaa myös, että eri maiden rajoitustoimenpiteet vähentävät merkittävästi kuluttajien ja yritysten kulutusta sekä hankaloittavat toimitusketjujen toimintaa globaalisti. Lisäksi toimintaan liittyy ennennäkemätöntä epävarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sillä pandemian lopulliset vaikutukset metsäteollisuuteen ja yleiseen taloudelliseen tilanteeseen eivät ole vielä selvillä

Stora Enso on tehnyt skenaarioanalyysejä ja sen pahimmassakaan vaihtoehdossa (talouden supistumien pitkittyisi ja työntekijöiden poissaolojen taso olisi äärimmäisen korkea) ei estäisi Stora Enson toiminnan jatkumista.

Tilikausi 2020

Stora Enson Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 2 207 2 635 -16,2%
Liiketulos (ebit) 262 313 -16,3%
Nettotulos (omistajille) 152 232 -34,5%
EPS (EUR) 0,19 0,29

Q1:n liikevaihto laski 16 prosenttia hintojen ja volyymien merkittävän alenemisen seurauksena. Suomen talven työtaistelut pienensivät tuotantomääriä. Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön tuotantoon on tähän mennessä ollut vähäinen eli tehtaita on pystytty pitämään käynnissä.

Raportoitu liiketulos laski liikevaihdon tavoin 16 prosenttia ja oli 262 miljoonaa euroa. Tämä sisältää noin 94 miljoonaa euroa metsäomaisuuden arvonnousua sekä muita kertaluontoisia eriä. Operatiivinen liiketulos pieneni selvästi ja oli 180 miljoonaa euroa (Q1/2019: 335 M EUR).

Tulokseen negatiivisesti vaikutti haasteelliset korjuuolosuhteet, työtaistelut sekä koronaviruspandemia. Lisäksi tulosta kuritti liikevaihdon tapaan hintojen ja tuotantovolyymien lasku.

Stora Ensolla on käynnissä kustannussäästöohjelma (”kannattavuuden turvaamisohjelma”) ja yhtiö odottaa saavansa noin 350 miljoonan euron säästöt vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2019 tästä saavutettiin 105 miljoonaa euroa ja yhtiö arvioi, että tähän samaan summaan päästäisiin myös tänä vuonna.

Stora Enso tiedotti 21.4.2020, että se muuttaa aiempaa 0,50 euron osinkoehdotustaan. Uusi osinkoehdotus on 0,15 euroa, joka irtoaa 5.6.2020 ja se maksetaan 15.6.2020. Tämän lisäksi yhtiö pyytää yhtiökokoukselta valtuutuksen 0,35 euron osingon maksuun myöhempänä ajankohtana, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii.

Näkymät 2020

Stora Enso ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 275 2 608 -12,8% 9 150 10 055 -9,0%
Liiketulos (ebit) 190 141 34,8% 841 1 305 -35,6%
Nettotulos (omistajille) 110 59 86,4% 498 880 -43,4%
EPS (EUR) 0,14 0,07 0,63 1,12
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,15+0,35 0,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Stora Enso: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Vuonna 2019 lasku kiihtyi ja oli 4 prosentin luokkaa, missä hyvä Q1:n piti muutoin vaikeaa tilannetta kohtuullisena.

stora-enso-tuloslaskelma-q12020

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja metsäomaisuuden arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin operatiivinen liiketulos. Tilikauden 2019 nettotulos oli 880 miljoonaa euroa, mikä sisältää 600 miljoonan euron metsäomaisuuden arvonnousua. Jos tämän oikaisee pois (ilman vero-oikaisuja), niin tilikauden 2019 tulos olisi jäänyt noin 280 miljoonaan euroon. Tämä olisi heikoin tulos sitten vuoden 2014.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 8,7 – 9,3 miljardia ja tulos noin 400 – 525 miljoonaa euroa.

Ennustetulla tuloksella PE-luvuksi tulisi 16,1x (osake 10,20 EUR) eli tämän perusteella osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltu. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 10,10 euroa, joten tämäkin indikoisi kohdalleen hinnoiteltua osaketta (Stora Enso: Arvonmääritys).

Yhtiön tuloskunto tuntuu olevan paineessa, joten sijoittajan tulee olla varovainen tällä hetkellä Storaan sijoittaessaan. P/B-luku on nyt 1,16x, eli se on laskenut alle viime vuosien tasojen (noin 1,20x – 1,70x).

stora-enso-roeroi-q12020

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen suuri määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 395 miljoonaa euroa vuodessa ja Stora Ensolla oli käteistä noin 741 miljoonaa euroa Q1/2020 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan suurin piirtein seuraavan kahden vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

stora-enso-velkaisuus-q12020

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2019 IFRS 16-standardin johdosta. Tästäkin huolimatta korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 45 – 50 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 50 – 55 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Odotuksissa on, että velkaisuus lähtisi nousuun vuonna 2020 koronaviruspandemian johdosta.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on kääntynyt hienoisen laskuun vuoden 2016 huipusta. Se on kuitenkin edelleen vahvalla tasolla eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla.

Capex-investoinnit ovat olleet hienoisessa laskussa viime vuosien aikana. Yhtiö kertoo, että investoinnit asettuisivat vuonna 2020 noin 675 – 725 miljoonan euron tasolle.

stora-enso-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2015 – 2019) vapaat rahavirrat ovat olleet noin 3,0 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,6 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Yhtiöllä on nettovelkaa Q1/2020 lopussa noin 3,5 miljardia euroa. Viimeisten vuosien aikana vapaa rahavirta on ollut keskimäärin noin 600 miljoonaa euroa. Osinkojen (n. 400 M EUR) jälkeen rahaa jäisi noin 200 miljoonaa euroa velkojen hoitoon, joten yhtiö pystyisi lyhentämään velkansa noin 15 – 20 vuodessa.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että kevään 2020 osinko jäi 0,50 euroon. Ja vaarana on, että osinko on vain 0,15 euroa, sillä loppuosa 0,35 euroa on ehdollinen. Yhtiö varautuu heikkeneviin suhdanteisiin pitämällä osinkoa entisellä tasollaan.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 52 prosenttia.

stora-enso-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Stora Enso: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
6/2020 0,15 3/2019 0,50 3/2018 0,41
x/20 (ehdollinen) 0,35
YHTEENSÄ 0,50 0,50 0,41
-70,0% +22,0% +10,8%

Stora Enso tiedotti 21.4.2020, että se muuttaa aiempaa 0,50 euron osinkoehdotustaan. Uusi osinkoehdotus on 0,15 euroa, joka irtoaa 5.6.2020 ja se maksetaan 15.6.2020. Tämän lisäksi yhtiö pyytää yhtiökokoukselta valtuutuksen 0,35 euron osingon maksuun myöhempänä ajankohtana, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Stora Enso: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (21.4.2020) 10,20 12,97 10,09 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30
Lkm (000) 788 620 788 620 789 883 790 024 789 888 789 809 789 800 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 8,04 10,23 7,97 10,44 8,06 6,63 5,88 5,76
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Packaging Materials & Solutions 3 650 3 951 4 057 3 771 3 386 3 219 3 362 3 302
Biomaterials 1 275 1 464 1 635 1 483 1 376 1 001 1 104 1 033
Wood Products 1 425 1 569 1 622 1 669 1 595 1 497 1 779 1 867
Forest 2 125 2 321 2 285
Paper 2 525 2 856 3 066 2 920 3 245 3 526 3 912 4 319
Muut -1 850 -2 106 -2 179 202 200 797 56 42
YHTEENSÄ 9 150 10 055 10 486 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Packaging Materials & Solutions 375 394 473 419 109 338 357 437
Biomaterials 150 181 424 254 211 308 85 84
Wood Products 75 92 165 102 88 80 77 68
Forest 115 99 88
Paper 100 177 234 106 289 -179 -158 -608
Muut 25 362 6 23 86 512 39 69
YHTEENSÄ 840 1 305 1 390 904 783 1 059 400 50
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Packaging Materials & Solutions 10,3% 10,0% 11,7% 11,1% 3,2% 10,5% 10,6% 13,2%
Biomaterials 11,8% 12,4% 25,9% 17,1% 15,3% 30,8% 7,7% 8,1%
Wood Products 5,3% 5,9% 10,2% 6,1% 5,5% 5,3% 4,3% 3,6%
Forest 5,4% 4,3% 3,9%
Paper 4,0% 6,2% 7,6% 3,6% 8,9% -5,1% -4,0% -14,1%
YHTEENSÄ 9,2% 13,0% 13,3% 9,0% 8,0% 10,5% 3,9% 0,5%
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 275 2 207 9 150 10 055 10 486 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563
Liiketulos 190 262 841 1 305 1 390 904 783 1 059 400 50
Nettotulos 110 152 498 880 1 013 625 463 807 99 -53
Marginaali 4,8% 6,9% 5,4% 8,8% 9,7% 6,2% 4,7% 8,0% 1,0% -0,5%
EPS 0,14 0,19 0,63 1,12 1,28 0,79 0,59 1,02 0,13 -0,07
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 741 876 1 130 607 953 808 1 446 2 073
Liikearvo 295 302 243 237 238 248 242 220
Muut varat 13 732 13 875 11 476 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159
Varat yhteensä 14 768 15 053 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452
Oma pääoma 6 970 7 429 6 714 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213
Vähemmistö -19 -6 18 47 62 125 167 60
Korolliset velat 4 790 4 193 3 344 3 012 3 774 4 197 4 894 5 501
Muut vastuut 3 027 3 437 2 773 2 703 2 684 2 651 2 716 2 678
Pääomat yhteensä 14 768 15 053 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 198 1 649 1 092 1 202 1 360 1 216 888 1 015
Investoinnit: Capex -699 -587 -525 -658 -798 -956 -787 -740
Vapaa rahavirta (FCF) 498 1 062 567 544 562 260 101 275
Investoinnit: Muut -708 -490 28 -38 344 7 41 208
Investointien jälkeen -210 572 595 506 906 267 142 483
Rahoitus: Voitonjako -394 -409 -332 -296 -310 -233 -140 -244
Rahoitus: Muut 482 -447 259 -533 -459 -700 -739 -68
Rahavarojen muutos -122 -284 522 -323 137 -666 -737 171
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,50 0,50 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,50 0,50 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30
Osinkotuotto 4,9% 3,9% 5,0% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1%
Osinko/nettotulos 79,2% 44,8% 39,0% 51,8% 63,1% 32,3% 239,3% -446,4%
Osinko/FCF 79,1% 37,1% 69,7% 59,5% 52,0% 100,2% 234,6% 86,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 12,8 18,7 16,2 26,5 19,4
PE (3v) 10,1 12,2 11,4 16,5 17,7 23,3 33,5 22,5
PE 16,1 11,6 7,9 16,7 17,4 8,2 59,4
EV (mEUR) 12 093 13 545 10 184 12 849 10 886 10 015 9 324 9 185
EV/EBIT 14,4 10,4 7,3 14,2 13,9 9,5 23,3 183,7
Oma pääoma/osake 8,81 9,41 8,52 7,66 7,43 6,98 6,63 6,69
P/B 1,16 1,38 1,18 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09
ROE 6,9% 12,4% 15,8% 10,5% 8,1% 15,0% 1,9% -1,0%
ROI 7,2% 12,0% 14,5% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5%
Omavaraisuusaste 47,1% 49,3% 52,4% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2%
Gearing 58,3% 44,7% 32,9% 39,7% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 9,25 12,97 11,06 10,34 10,90 10,09 16,48 16,76 14,93 13,22
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,50 0,50 0,50 0,53 0,57 0,50 0,45 0,45 0,45 0,41
Osinkotuotto 5,4% 3,9% 4,5% 5,1% 5,2% 5,0% 2,7% 2,7% 3,0% 3,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,02 1,12 0,84 1,02 1,23 1,28 1,12 1,09 1,00 0,79
PE 9,1 11,6 13,1 10,1 8,9 7,9 14,7 15,4 15,0 16,7
EV (mEUR) 10 808 13 545 12 578 12 228 11 796 10 184 15 293 15 798 14 155 12 853
EV/EBIT 8,6 10,4 12,8 10,4 8,7 7,3 12,0 13,4 13,3 14,2
Oma pääoma/osake 8,89 9,41 8,69 8,51 8,28 8,52 8,19 7,71 7,85 7,66
P/B 1,04 1,38 1,27 1,21 1,32 1,18 2,01 2,17 1,90 1,72
ROE 11,8% 12,4% 10,0% 12,6% 15,3% 15,8% 14,4% 14,6% 12,9% 10,5%
ROI 11,3% 12,0% 9,3% 11,2% 13,4% 14,5% 13,6% 12,9% 11,3% 9,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus