Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 29.4.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (29.4.2017)10,92 EURMarkkina-arvo8,6 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,40 EUR Osinkotuotto3,7 %
Liikevaihto 2017e9 800 M EUR (+0,0 %)Nettotulos 2017e600 M EUR (+29,6 %)
PE14,4ROE10,0 %

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

STORA ENSO29.4.2017 | 10,92 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015 sekä heikko liikevaihdon kehitys. Lisäksi pisteitä laskee alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 50 prosentissa ja gearing noin 40 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Stora Enson viime vuosien mukava osingon kehitys kiehtoo. Kevään 2018 osinkoennuste on 0,40 euroa, joka antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Segmentit

Stora Ensolla on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Consumer Board 2 450 2 331 2 331 2 297 2 241
Packaging Solutions 1 150 1 019 888 1 065 1 061
Biomaterials 1 000 981 1 001 1 104 1 033
Wood Products 1 600 1 488 1 497 1 779 1 867
Paper 2 850 3 175 3 526 3 912 4 319
Muut 800 808 797 56 42
YHTEENSÄ 9 850 9 802 10 040 10 213 10 563
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Consumer Board 175 67 258 232 340
Packaging Solutions 60 42 80 125 97
Biomaterials 200 211 308 85 84
Wood Products 90 88 80 77 68
Paper 200 289 -179 -158 -608
Muut 75 86 512 39 69
YHTEENSÄ 800 783 1 059 400 50

Consumer Board
Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa pysyen samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kun huomioidaan vuonna 2015 myyty Barcelonan tehtaan vaikutus, niin liikevaihto kasvoi +3,9 prosenttia.

Tilikauden 2016 liikevoitto oli 67 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 258 miljoonaa euroa. Liikevoittoa veti alaspäin Guangxin puuviljelmien biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lasku 356 miljoonasta 174 miljoonaan euroon.

Alkuvuonna 2017 liikevaihto kasvoi +8,3 prosenttia Kiinan Beihain tehtaan vetämänä. Sen sijaan liikevoitto laski 57 miljoonaan euroon viime vuoden 71 miljoonasta eurosta.

Packaging Solutions
Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi lähes +15 prosenttia ollen 1 019 miljoonaa euroa (888).  Kasvu johtui pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajosta. Liikevoitto sen sijaan painui 42 miljoonaan euroon (80). Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti em. kraftlaineritehtaan ylösajon kustannukset sekä aaltopahvituotannon vaikeudet Kiinassa.

Segmentin hyvä kehitys jatkui myös Q1/2017 aikana, sillä liikevaihto kasvoi +18,4 prosenttia. Kasvu johtui Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajosta sekä aaltopahvin volyymien kasvusta. Liikevoitto kasvoi 20 miljoonaan euroon viime vuoden 6 miljoonasta eurosta. Tähän vaikutti em. liikevaihdon kasvun lisäksi mm. Kiinan pakkaustuotannon tuloksen nousu sekä vertailuvuoteen sisältyvä varaston alaskirjaus.

Stora Enso kertoo, että Varkauden kraftlaineritehdas saavuttaa täyden tuotannon Q3-Q4/2017 aikana.

Biomaterials
Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski -2 prosenttia 981 miljoonaan euroon (1 001). Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. lehti- ja havupuusellun hintojen lasku. Liikevoitto laski yli -30 prosenttia 211 miljoonaan euroon (308). Laskuun vaikutti em. hintojen lasku sekä kiinteiden kustannusten nousu.

Q1/2017 aikana liikevaihto kasvoi +5 prosenttia 369 miljoonaan euroon (Q1/2016: 351 M EUR). Sellun myyntimäärien kasvu kompensoi laskeneita myyntihintoja niin, että liikevaihto kasvoi. Laskeneet myyntihinnat selittävät osaltaan liiketuloksen laskua 49 miljoonaan euroon (Q2/2016: 81 M EUR).

Wood Products
Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 1 488 miljoonaa euroa pysyen edellisvuoden tasolla. Liikevoitto kasvoi +10 prosenttia 88 miljoonaan euroon (80).

Q1/2017 aikana liikevaihto kasvoi +8,9 prosenttia 416 miljoonaan euroon (382 M EUR). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat mm. Varkauden tuotantolinjaan tehdyt investoinnit, Murow:n sahan nykyaikaistamiset sekä sahatavaran myyntimäärien ja -hintojen nousut. Edellä mainituista syistä johtuen myös liikevoitto kasvoi 21 miljoonaan euroon viime vuoden 16 miljoonasta eurosta.

Paper
Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -10 prosenttia ollen 3 175 miljoonaa euroa. Lasku on ollut nopeaa, sillä vielä 3 vuotta sitten liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti yritysmyynnit ja muut yritysjärjestelyt.

Tilikauden 2016 liikevoitto kääntyi voitolliseksi ollen 289 miljoonaa euroa. Vuosi sitten segmentin liikevoitto oli -179 miljoonaa euroa tappiollinen.

Tilikauden 2016 aikana segmentti myi mm. Arapotin paperitehtaan Brasiliassa, Suzhoun tehdasalueen Kiinassa, osuuden ruotsalaisesta kierrätysmateriaaliyhtiöstä IL Recycling AB:stä sekä Kabelin paperitehtaan Saksassa. Lisäksi Varkauden hienopaperitehdas muutettiin kraftlaineritehtaaksi.

Q1/2017 aikana liikevaihto pieneni 748 miljoonaan euroon (Q1/2016: 854 M EUR). Tähän vaikutti edellä mainitut tehtaiden myynnit ja muutokset.

Yhtiö aloitti YT-neuvottelut Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa ja aikomuksena on sulkea paperikone Q2/2017 loppuun mennessä. Tämä toisi noin 12 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Tuloksen kehitys

Stora Enson tilikauden 2016 liikevaihto laski -2,4 prosenttia jääden 9,8 miljardiin euroon (10,04). Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti mm. paperiliiketoiminnan yritysmyynnit ja -järjestelyt sekä sellun hinnanlasku.

Tilikauden 2016 nettotulos laski noin -40 prosenttia 463 miljoonaan euroon (783). Nettotulos sisälsi noin 490 miljoonaa euroa erilaisia kertaluontoisia alaskirjauksia, arvonalentumisia yms. Siksi Stora Enson nettotulosta tulee tarkastella kriittisesti ja ehkä parempi tulosmittari olisikin liikevoitto.

stora-enso-tuloslaskelma-q12017

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että Q1/2017 aikana liikevaihto nousi (+2,1 %) ensimmäisen kerran yli 5 vuoteen. Muutosprosessi perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi uusiutuvien materiaalien yhtiöksi alkaa tuottaa hedelmää.

Kuten segmenttiosioissa todettiin, niin alkuvuoden 2017 liikevaihto kasvoi Beihain kartonkitehtaan ja Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajon ja suurempien volyymien vetäminä. Nettotulos pysyi viime vuoden tasolla 110 miljoonassa eurossa (ei sisällä vähemmistön osuutta). Nettotulokseen vaikuttivat lehtipuusellun ja paperin alhaisemmat hinnat sekä muutoshankkeiden kustannukset.

Stora Enson antama ennuste Q2/2017:lle on

  • liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa
  • operatiivinen liikevoitto on noin 215 miljoonaa euroa

Em. arvioissa on huomioitu Beihamin toimintojen ylösajosta aiheutuvat 18 miljoonan euron sekä huoltoseisokkien noin 30 miljoonan euron kulut.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen hyvä määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 290 – 300 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 950 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan seuraavan kolmen vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

stora-enso-velkaisuus-q12017

Korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 3,7 miljardia euroa. Lisäksi velkojen määrä on mukavassa laskutrendissä. Hyvästä velkarakenteesta kertoo myös omavaraisuusaste, joka on hieman alle 50 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 40 prosenttia. Gearing on laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista mukavasti nykyiseen 40 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 50 prosenttia.

stora-enso-osinko-q12017

Tilikauden 2017 osinkoennuste on 0,40 euroa (0,37), joka tällä osakkeen hinnalla (10,92 eur) antaa noin 3,7 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Yhden ja kolmen vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat 14,0 – 14,4 tasolla, joka indikoisi aavistuksen edullista osakkeen hintaa. Sen sijaan 7 vuoden tuloksilla laskettu PE on 22,4 eli hieman koholla. Tätä lukua nostaa tilikauden 2013 tappiollinen tulos.

P/B-luku on noussut 1,4x, kun se vuosina 2008 – 2012 oli noin 0,6 – 1,0 tasolla. Näihin suhteutettuna nykyinen P/B on selvästi koholla. Aiempaa alle 1,0 P/B-lukua selittänee sen aikainen epäilys paperiliiketoiminnan tase-erien arvostuksesta.

stora-enso-roe-roi-q12017

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa. Tämä on pääomavaltaiselle yhtiölle ”ihan ok”, mutta erinomaiseen tuottotasoon (ehkä semmoinen yli 12 %) on vielä matkaa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+486) ja osingonmaksuilla (-292). Oikaisu on yhteensä +194 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (29.4.2017) 10,92 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25 4,63 7,69
Lkm (000) 789 900 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 8,63 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14 3,65 6,06
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 550 2 497 9 800 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815 10 965 10 297
Liikevoitto 200 193 800 783 1 059 400 50 689 759 1 027
Nettotulos 120 114 600 463 783 90 -71 490 342 770
Marginaali 4,7% 4,6% 6,1% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5% 3,1% 7,5%
EPS 0,15 0,14 0,76 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62 0,43 0,98
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 1 126 953 808 1 446 2 073 1 850 1 139 1 111
Liikearvo 237 238 248 242 220 226 224 215
Muut varat 11 215 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618 11 636 11 711
Tase yhteensä 12 578 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999 13 037
Oma pääoma 6 108 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785 5 873 6 203
Vähemmistö 54 62 125 167 60 92 87 52
Korolliset velat 3 722 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134 4 373 4 011
Muut vastuut 2 694 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683 2 666 2 771
Tase yhteensä 12 578 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999 13 037
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,40 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25
Osinkotuotto 3,7% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7% 6,5% 3,3%
Osingonmaksusuhde 52,7% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3% 69,2% 25,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,4 19,7 30,4 604,0
PE (3v) 14,0 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8 46,8
PE 14,4 17,4 8,5 65,2 8,4 10,7 7,9
Oma pääoma/osake 7,80 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45 7,56 7,93
P/B 1,40 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70 0,61 0,97
ROE 10,0% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3% 5,6% 13,5%
ROI 8,2% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5% 7,4% 10,7%
Omavaraisuusaste 49,0% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9% 45,8% 48,0%
Gearing 42,1% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9% 54,3% 46,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements