Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 29.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e STORA ENSO Ennuste
Osake (29.10.2019) 11,30 Osinko 12 kk 0,50
Markkina-arvo (Mrd) 8,9 Osinkotuotto 4,4%
Liikevaihto (M) 10 000 (-4,6%) Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (M) 400 (-60,5%) Osinko/FCF 63% 4v ka
EPS 0,51 Omav.aste 48%
PE 22,3 Gearing 55%
EV/EBIT 17,0 ROE 5,9%
PB 1,29 ROI 7,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. on saatavilla:

Yhteenveto

STORA ENSO29.10.2019 | 11,30 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti alhaiset pääoman tuottoluvut sekä ennustamani kevään 2020 osinkokehitys.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Kun katsoo analyysissä esitettyjä kaavioita, niin näyttäisi siltä, että eräänlainen pohjakosketus olisi tapahtunut vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kysymyksenä voikin esittää, että ollaanko uuden kasvun äärellä vaiko vain suhdannehuipussa, jolloin kaikki näyttää paremmalta? Liikevaihto- ja tuloskehitys on vuoden 2019 edetessä kääntynyt voimakkaaseen laskuun, joten sijoittajan tulee olla varuillaan Storan suhteen.

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 – 50 prosentissa ja gearing noin 50 prosentissa.

Kokonaisuutena tunnuslukujen trendit osoittavat siis hyvään suuntaan.

Osinkosijoittajaa Stora Enson vuoden 2019 tuloskehityksen takkuaminen mietityttää. Laskin omaa kevään 2020 osinkoennustettani 0,53 eurosta 0,50 euroon eli osinko jäisi kevään 2019 tasolle. Tämä antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton (osake 11,30 EUR).

Heikosta tuloskehityksestä johtuen PE-luku on noussut 22,3x tasolle. Tämä indikoisi osakkeen olevan korkeasti hinnoiteltu. Yhtiön Q2 ja Q3/2019 raporteissa antamat arviot tulevasta tuovat kuitenkin mustia pilviä lähitulevaisuuden lukuihin.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2019

Stora Enson Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 2 402 2 585 -7,1% 7 644 7 828 -2,4%
Liiketulos (ebit) 170 363 -53,2% 624 1 034 -39,7%
Nettotulos (omistajille) 70 214 -67,3% 360 709 -49,2%
EPS (EUR) 0,09 0,27 0,46 0,90

Storan Q3:n oli vaikea liikevaihdon laskiessa 7 prosenttia ja liiketuloksen romahtaessa yli 50 prosenttia. Yhteisenä nimittäjänä näille lukemille oli alhaisemmat hinnat ja volyymit.

Euromääräisesti pahiten selkään tuli Biomaterials-segmentissä, jonka tulos laski 84 miljoonaa euroa eli noin 70 prosenttia. Myös muiden segmenttien tuloskunto oli laskussa, paitsi Consumer Boardin. Sen tulos sentään nousi (23 M EUR) vertailukaudesta alhaisempien kiinteiden ja raaka-ainekulujen ansiosta.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että Q4/2019 operatiivinen liiketulos on 100 – 180 miljoonassa eurossa (Q4/2018: 271 M EUR). Arvioon vaikuttaa 6 eri tehtaan huoltoseisokit.

Tuloskunto jäisi siis selvästi vertailukaudesta sekä myöskin Q3:sta.

Kustannusnousua hillitäkseen yhtiö on käynnistänyt kustannussäästöohjelman (”kannattavuuden turvaamisohjelma”). Ohjelmalla tavoitellaan 275 miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joista noin 100 miljoonaa euroa saatiin Q3:n loppuun mennessä.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 355 2 657 -11,4% 10 000 10 486 -4,6%
Liiketulos (ebit) 127 356 -64,3% 750 1 390 -46,0%
Nettotulos (omistajille) 39 304 -87,2% 400 1 013 -60,5%
nbsp; Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,50 0,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Stora Enso: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että vihdoin vuoden 2017 aikana liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun ollen 10,0 miljardia euroa. Kartongin ja sellun hintojen nousu sekä kasvanut kysyntä näkyi liikevaihdon kasvussa.

storaenso-tuloslaskelma-q32019

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin liikevoitto. Tilikauden 2018 nettotulos oli 1 012 miljoonaa euroa (2017: 625 M EUR). Tuloksen kasvua tuki em. toimitusmäärien ja hintojen nousu sekä Bergvik Skogin metsäalueiden myynneistä saadut myyntivoitot.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 9,75 – 10,25 miljardia ja tulos noin 375 – 425 miljoonaa euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 4,0 prosenttia, mikä jäisi vuoden 2018 ennätystasosta (9,7 %) ja olisi heikoin sitten vuoden 2014.

Nopeasta tuloslaskusta johtuen PE-luku on noussut 22,3x tasolle. Tämä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Yhtiön tuloskunto tuntuu olevan paineessa, joten sijoittajan tulee olla varovainen tällä hetkellä Storaan sijoittaessaan. P/B-luku on nyt 1,29x, mitä on noussut viime vuosien tasolle (noin 1,20x – 1,70x).

storaenso-roe-roi-q32019

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen suuri määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 395 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 713 miljoonaa euroa Q3/2019 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan suurin piirtein seuraavan kahden vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

storaenso-velkaisuus-q32019

Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 2019 IFRS 16-standarin johdosta. Tästäkin huolimatta korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 45 – 50 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 50 – 55 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on kääntynyt hienoisen laskuun vuoden 2016 huipusta. Se on kuitenkin edelleen vahvalla tasolla eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla.

Capex-investoinnit ovat myöskin kasvaneet. Vuosikymmenen alun investoinnit (400 – 550 M EUR) ovat melkein tuplaantuneet viime vuosien noin 800 – 950 miljoonaan euroon. Yhtiö kuitenkin kertoo, että investoinnit asettuisivat noin 550 miljoonan euron tasolle vuodelle 2019. Tämä antaisi indikaattia siitä, että capex:n määrä olisi jatkossa asettumassa noin 500 – 750 miljoonan euron tasolle.

storaenso-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2014 – 2018) vapaat rahavirrat ovat olleet noin 1,9 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,26 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Yhtiöllä oli vuonna 2013 noin 2,0 miljardia euroa käteistä (!) ja noin 5,5 miljardia euroa korollisia velkoja. Tätä ylisuurta kassaa sekä osingonjaon jälkeistä rahavirtaa käyttäen korollisten velkojen määrä on pudonnut nykyiseen noin 3,3 miljardiin euron. Ja kuten todettua, niin IFRS 16-standardin käyttöönotto nosti velan määrän, jota Q3:n lopussa on 4,6 miljardia euroa.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Tässä pitää muistaa, että yhtiö varautui tulevaan muutosprosessiin ja sen mahdollisesti tuomiin yllätyksiin, joten kassassa pidettiin suurta käteispuskuria.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 55 prosenttia.

storaenso-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Stora Enso: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 0,50 3/2019 0,50 3/2018 0,41
YHTEENSÄ 0,50 0,50 0,41
+0,0% +22,0% +10,8%

Tilikauden 2019 edetessä yhtiön tuloskunto on kääntynyt selvään laskuun. Tästä syystä arvioin kevään 2020 osingon jäävän viime vuoden tasolle 0,50 euroon. Ennustettuihin lukuihin nähden se vastaisi noin 100 prosenttista osingonmaksusuhdetta ja noin 70 prosenttista osingon suhdetta vapaaseen rahavirtaan.

Stora Enson osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 50 prosenttia tuloksesta suhdannekierron aikana. Ennustamani osinko olisi yksittäisenä vuotena yli osinkopolitiikan, mutta suhteessa suhdannekiertoon oltaisiin varmaankin lähempänä 50 – 60 prosentin tasoa. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että jos yhtiön tuloskunto jatkaa laskuaan, niin kevään 2020 osinko voi jäädä pettymykseksi.

Ennustamani 0,50 euron osinko antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton (osake 11,30 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+40) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +40 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (29.10.2019) 11,30 10,09 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25
Lkm (000) 789 500 789 900 790 000 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 8,92 7,97 10,44 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Consumer Board 2 570 2 622 2 516 2 342 2 331
Packaging Solutions 1 270 1 344 1 255 1 044 888
Biomaterials 1 450 1 635 1 483 1 376 1 001
Wood Products 1 575 1 622 1 669 1 595 1 497
Paper 2 835 3 066 2 920 3 245 3 526
Muut 300 196 202 200 797
YHTEENSÄ 10 000 10 485 10 045 9 802 10 040
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Consumer Board 230 230 253 67 258
Packaging Solutions 165 243 166 42 80
Biomaterials 275 424 254 211 308
Wood Products 100 165 102 88 80
Paper 175 234 106 289 -179
Muut -195 94 23 86 512
YHTEENSÄ 750 1 390 904 783 1 059
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 355 7 644 10 000 10 486 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815
Liikevoitto 127 624 750 1 390 904 783 1 059 400 50 689
Nettotulos 39 360 400 1 013 625 463 783 90 -71 490
Marginaali 1,7% 4,7% 4,0% 9,7% 6,2% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5%
EPS 0,05 0,46 0,51 1,28 0,79 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 753 1 130 607 953 808 1 446 2 073 1 850
Liikearvo 312 243 237 238 248 242 220 226
Muut varat 13 407 11 476 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618
Tase yhteensä 14 472 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694
Oma pääoma 6 915 6 714 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785
Vähemmistö -18 18 47 62 125 167 60 92
Korolliset velat 4 559 3 344 3 016 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134
Muut vastuut 3 016 2 773 2 699 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683
Tase yhteensä 14 472 12 849 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 100 1 092 1 202 1 360 1 216 888 988 936
Investoinnit: Capex -525 -525 -658 -798 -956 -787 -424 -561
Vapaa rahavirta (FCF) 575 567 544 562 260 101 564 375
Investoinnit: Muut -475 28 -38 124 -20 27 88 -129
Investointien jälkeen 100 595 506 686 240 128 652 246
Rahoitus: Voitonjako -400 -332 -293 -262 -233 -140 -244 -240
Rahoitus: Muut 325 259 -536 -507 -700 -739 -200 722
Rahavarojen muutos 25 522 -323 -83 -693 -751 208 728
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,50 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,50 0,50 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 4,4% 5,0% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7%
Osinko/nettotulos 98,7% 39,0% 51,8% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3%
Osinko/FCF 68,7% 69,7% 59,5% 52,0% 100,1% 234,2% 41,9% 63,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 18,9 16,4 26,9 19,7 30,4
PE (3v) 13,1 11,4 16,7 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8
PE 22,3 7,9 16,7 17,4 8,5 65,2 8,4
EV/EBIT 17,0 7,3 14,2 13,9 9,4 23,3 183,7 10,8
Oma pääoma/osake 8,74 8,52 7,66 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45
P/B 1,29 1,18 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70
ROE 5,9% 15,8% 10,5% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3%
ROI 7,0% 14,5% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5%
Omavaraisuusaste 47,7% 52,4% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9%
Gearing 55,2% 32,9% 39,8% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 11,06 10,34 10,90 10,09 16,48 16,76 14,93 13,22 11,95 11,31
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,500 0,530 0,570 0,500 0,450 0,450 0,450 0,410 0,410 0,410
Osinkotuotto (ennuste) 4,5% 5,1% 5,2% 5,0% 2,7% 2,7% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,84 1,02 1,23 1,28 1,12 1,09 1,00 0,79 0,69 0,61
PE 13,1 10,1 8,9 7,9 14,7 15,4 15,0 16,7 17,4 18,6
EV/EBIT 12,8 10,4 8,7 7,3 12,0 13,4 13,3 14,2 14,8 15,9
ROE 10,0% 12,6% 15,3% 15,8% 14,4% 14,6% 12,9% 10,5% 9,4% 8,5%
ROI 9,3% 11,2% 13,4% 14,5% 13,6% 12,9% 11,3% 9,7% 8,8% 8,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus