Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 18.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e STORA ENSO Ennuste
Osake (18.6.2018) 17,35 Osinko 12 kk 0,45 2,6%
Markkina-arvo (Mrd) 13,7 Osinko/EPS 44% 4v ka
Liikevaihto (M) 10 250 (+2,0%) Osinko/FCF 60% 4v ka
Nettotulos (M) 950 (+52,0%) Omav.aste 54%
EPS 1,20 Gearing 31%
PE 14,4 ROE 15,1%
PB 2,1 ROI 13,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.storaenso.com/about/download-center

Yhteenveto

STORA ENSO18.6.2018 | 17,35 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015, heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääoman tuottoluvut. Myös osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna on noussut korkeaksi.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Kun katsoo analyysissä esitettyjä kaavioita, niin näyttäisi siltä, että eräänlainen pohjakosketus olisi tapahtunut vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kysymyksenä voikin esittää, että ollaanko uuden kasvun äärellä vaiko vain suhdannehuipussa, jolloin kaikki näyttää paremmalta?

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 55 prosentissa ja gearing noin 30 prosentissa.

Kokonaisuutena tunnuslukujen trendit osoittavat siis hyvään suuntaan.

Osinkosijoittajaa Stora Enson viime vuosien mukava osingon kehitys kiehtoo, mutta osakkeen viime kuukausien nopea kurssinousu on painanut osinkotuoton 2,6 prosenttiin. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,45 euroa (kevät 2018: 0,41 EUR). PE-luku on osakkeen kurssinoususta huolimatta vain 14,4x, mikä indikoisi edullisesti hinnoitellusta osakkeesta. Mutta, kuten todettua, niin pelkona on, että nyt ollaan suhdanteen huipulla, jolloin kaikki näyttää hyvältä.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2018

Stora Enson Q1/2018

 • liikevaihto: 2 579 M EUR (2 497 M EUR / +3,3 %)
 • nettotulos: 273 M EUR (107 M EUR / +155 %)
 • EPS: 0,35 EUR (014 EUR)

Stora Enson vuosi 2018 alkoi vahvasti.

Liikevaihto kasvoi (+3 %) kaikissa 5 segmentissä ja kehitystä tuki myyntihintojen nousu ja parantunut myynnin jakauma. Myös Beihain, Murów’n ja Varkauden tehtaiden sisältyminen Q1/2018 lukuihin vaikutti positiivisesti liikevaihtoon.

Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti epäsuotuisat valuuttakurssivaikutukset sekä Puumerkin myynti Q4/2017.

Kaikkien tuotekategorioiden (pakkauskartonki, aaltopahvi, paperi, puutuotteet ja paperi) hinnat olivat joko korkeampia tai hieman korkeampia kuin edellisellä kvartaalilla tai vuosi sitten. Kuluttajakartongin ja paperin kysyntä oli hieman heikompaa kuin Q4/2017, muiden tuotekategorioiden kysyntä oli vakaata tai hieman vahvempaa.

Kannattavuusohjelma on loppusuoralla ja odotettavissa olevat säästöt ovat 70 miljoonaa euroa, kun aikaisempi arvio oli 50 miljoonaa euroa.

Nettotulos kasvoi +155 prosenttia, johon liikevaihdon tekijät (hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu) vaikuttivat positiivisesti. Lisäksi kustannustenhallinta näkyy luvuissa. Kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla – ja nyt myös paper-segmentissä.

Noin +80 miljoonaa euroa parempi liikevaihto kasvoi kulujen laskun myötä niin, että tulos oli +165 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Varaston muutos (+48 M EUR), liiketoiminnan muiden kulujen lasku (+20 M EUR) ja pienemmät poistot (+19 M EUR) selittävät osaltaan tätä parannusta.

Verot olivat edellisvuoden tasolla (noin 60 M EUR) vaikka tulos oli selvästi parempi.

Raportissa segmenttikohtaiset hehkutukset:

 • Consumer Board: Ennätyskorkean operatiivisen liiketuloksen vauhdittajina voimakas kasvu ja toiminnan tehostuminen
 • Packaging Solutions: Neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin divisioona ylsi ennätykselliseen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
 • Biomaterials: Kaikkien aikojen ennätystulos vastatuulesta (valuuttakurssimuutokset) huolimatta
 • Wood Products: Ennätyksellisen hyvä ensimmäinen neljännes
 • Paper: Operatiivinen liiketulosprosentti korkeimmillaan 10 vuoteen

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että Q2/2018

 • liikevaihto on samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin Q1/2018 (2 579 M EUR).
 • operatiivinen liikevoitto on samalla tai jonkin verran alhaisemmalla tasolla kuin Q1/2018 (369 M EUR).
 • huoltoseisokkien vaikutus on 40 miljoonaa euroa suurempi kuin Q1/2018

Vuosi sitten liikevaihto oli 2 528 miljoonaa ja operatiivinen liikevoitto 219 miljoonaa euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Stora Ensolla on 5 liiketoimintasegmenttiä:

 • Consumer Board: Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.
 • Packaging Solutions: Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.
 • Biomaterials: Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.
 • Wood Products: Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).
 • Paper: Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Consumer Board 2 625 649 660 670 646 2 516 636 639 630 611
Muutos (%) 4,3% 2,0% 3,3% 6,3% 5,7% 7,4% 9,7% 6,7% 5,2% 8,3%
Packaging Solutions 1 400 367 350 350 333 1 255 334 318 313 290
Muutos (%) 11,6% 9,9% 10,1% 11,8% 14,8% 20,2% 18,4% 22,8% 21,3% 18,4%
Biomaterials 1 600 406 400 400 394 1 483 364 379 371 369
Muutos (%) 7,9% 11,5% 5,5% 7,8% 6,8% 7,8% 4,3% 13,5% 8,5% 5,1%
Wood Products 1 600 397 400 410 393 1 669 398 415 440 416
Muutos (%) -4,1% -0,3% -3,6% -6,8% -5,5% 4,6% 0,8% 7,8% 1,6% 8,9%
Paper 2 850 678 700 700 772 2 920 726 727 719 748
Muutos (%) -2,4% -6,6% -3,7% -2,6% 3,2% -10,0% -4,5% -8,2% -14,3% -12,4%
Muut 175 44 45 45 41 202 53 31 55 63
YHTEENSÄ 10 250 2 541 2 555 2 575 2 579 10 045 2 511 2 509 2 528 2 497
Muutos (%) 2,0% 1,2% 1,8% 1,9% 3,3% 2,5% 3,0% 4,8% 0,1% 2,1%

Consumer Board -segmentin Q1/2018 liikevaihto kasvoi +6 prosenttia, mihin vaikutti toimitusmäärien ja myyntihintojen kasvu sekä myyntijakauman kohentuminen. Arvioin segmentin hyvän markkinatilanteen jatkuvan edelleen, joten loppuvuoden kvartaaliennusteena on 650 – 670 miljoonan euron liikevaihto. Näin koko vuoden ennuste on 2,6 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin +4,3 prosenttia.

Packaging Solutions -segmentin Q1/2018 liikevaihto kasvoi +15 %. Myös tämän segmentin myynnin kasvua tuki toimitusmäärien ja hintojen sekä myyntijakauman kohentuminen. Arvioin tässäkin, että hyvä kehitys kestää vuoden loppuun asti ja käytin kvartaaliennusteessa kaavamaista noin 350 miljoonan euron lukua. Näin segmentin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi saatiin 1,4 miljardia euroa. Kasvua tulisi noin 145 miljoonaa euroa, josta 60 miljoonaa euroa tuli jo Q1:llä.

Biomaterials-segmentin Q1/2018 liikevaihto kasvoi +7 prosenttia. Myyntihinnat olivat huomattavasti vertailukautta korkeammat, mutta euron vahvistuminen suhteessa dollariin vaikutti negatiivisesti kasvulukuihin. Ajatus tämän segmentin kohdalla on se, että valuuttakurssien vaikutus vaimenee vuoden loppua kohden, mikä jaksaa pitää koko vuoden liikevaihdon hyvässä, noin 8 prosentin kasvussa.

Wood Products -segmentin Q1/2018 liikevaihto laski -5,5 prosenttia. Tähän vaikutti Q4/2017 myyty Puumerkki sekä Baltian puunhankintatoimintojen siirto Muut-segmenttiin. Ilman näitä liikevaihto kasvoi +4 prosenttia. Arvioin tässä, että koko vuoden liikevaihto laskee em. syistä johtuen noin -4 prosenttia ja on noin 1,6 miljardia euroa.

Paper-segmentin Q1/2018 liikevaihto kasvoi +3 prosenttia. Korkeampien myyntihintojen vaikutusta vähensi toimitusmäärien lasku sekä epäedulliset valuuttakurssimuutokset. Vaikka Q1:llä liikevaihto kehittyi nousevasti, niin arvioin kuitenkin, että koko vuoden liikevaihto jää parisen prosenttia vuodesta 2017. Myyntimäärien laskun myötä odotan, että hinnatkin kääntyvät laskuun, mikä näkyisi sitten loppuvuoden liikevaihdossa. Segmentin liikevaihtoennusteeni on 2,85 miljardia euroa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on 10,0 – 10,5 miljardia euroa eli noin +2 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Consumer Board 360 90 90 90 90 253 70 66 60 57
Muutos (%) 42,3% 28,6% 36,4% 50,0% 57,9% 277,6% 1,5% -16,7% -19,7%
Packaging Solutions 250 75 60 55 60 166 58 48 40 20
Muutos (%) 50,6% 29,3% 25,0% 37,5% 200,0% 295,2% 728,6% 300,0% 135,3% 233,3%
Biomaterials 380 84 100 95 101 254 61 84 60 49
Muutos (%) 49,6% 37,7% 19,0% 58,3% 106,1% 20,4% 74,3% 110,0% 9,1% -39,5%
Wood Products 110 22 30 30 28 102 17 29 35 21
Muutos (%) 7,8% 29,4% 3,4% -14,3% 33,3% 15,9% 0,0% 31,8% 6,1% 31,3%
Paper 175 35 30 40 70 106 42 29 11 24
Muutos (%) 65,1% -16,7% 3,4% 263,6% 191,7% -63,3% -68,4% -45,3% -86,3% 4,3%
Muut 20 4 5 5 6 23 -12 14 -1 22
YHTEENSÄ 1 295 310 315 315 355 904 236 270 205 193
Muutos (%) 43,3% 31,4% 16,7% 53,7% 83,9% 15,5% 62,8% 37,8% -17,3% -0,5%
Marginaali 12,6% 12,2% 12,3% 12,2% 13,8% 9,0% 9,4% 10,8% 8,1% 7,7%

Consumer Board -segmentin Q1:n liiketulos kasvoi +58 prosenttia, johon vaikutti samat tekijät kuin liikevaihtoonkin eli toimitusmäärien ja myyntihintojen kasvu. Samoin kuin liikevaihdon kohdalla, niin arvelen hyvän markkinatilanteen kestävän koko vuoden, joten tein kvartaalitulosennusteen kaavamaisella 90 miljoonan euron luvulla. Näin sain segmentin liiketulosennusteeksi 360 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi yli +40 prosenttia.

Packaging Solutions -segmentin Q1 tulos 3-kertaistui 20 miljoonasta eurosta 60 miljoonaan euroon. Tämän segmentin tilanne on varsin identtinen Consumer Board -segmentin kanssa eli tuloskasvua tuki toimitusmäärien ja myyntihintojen kasvu. Arvelen tässäkin hyvän markkinatilanteen jatkuvan koko vuoden ja käytin kvartaaliennusteessa 55 – 75 miljoonan euron lukuja. Segmentin liiketulosennusteeksi 250 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi noin +50 prosenttia. Rahamääräisesti kasvua tulisi 84 miljoonaa euroa, josta 40 tuli jo Q1:llä.

Biomaterials-segmentin Q1:n tulos tuplaantui 101 miljoonaan euroon vertailukauden 49 miljoonasta eurosta. Arvelen tässäkin hyvän kehityksen jatkuvan koko vuoden ja käytin kvartaaliennusteissa keskimäärin 90 miljoonan euron tulosta. Näin koko vuoden tulosennuste on 380 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi +50 prosenttia. Ennuste on ehkä rohkea, mutta markkinatilanne on juuri nyt vahva.

Wood Products -segmentin Q1:n tulos kasvoi yli +30 prosenttia. Tässäkin hintojen ja toimitusmäärien kasvu tukivat lukuja. Arvioin tässä (ehkä puolestaan varovaisesti), että tilikauden tulos on 110 miljoonaa euroa (2017: 102 M EUR), missä loppuvuoden kehitys olisi edellisvuoden tasolla.

Paper-segmentin Q1:n tulos lähes 3-kertaistui ja oli 70 miljoonaa euroa (Q1/2017: 24 M EUR). Segmentin kvartaalikohtaiset luvut heilahtelevat paljonkin, joten tein arvion tasaisilla 30 – 40 miljoonan euron kvartaalikohtaisilla luvuilla. Näin tulosennusteena on 175 miljoonaa euroa, joka olisi noin 70 miljoonaa euroa viimevuotista parempi. Tästä tuloskasvusta 46 miljoonaa euroa tuli jo Q1:llä, joten loppuvuoden kehitys olisi siten vaimeampaa.

Kokonaisuutena tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 1,2 – 1,4 miljardia euroa eli peräti +43 prosenttia vuoden 2017 tulosta parempi. Jotta tähän päästäisiin, niin hyvän markkinatilanteen tulee kestää koko vuoden ajan. Tämä ennuste tarkoittaa myös sitä, että liiketulosmarginaali nousisi 12,6 prosenttiin, kun vuosi sitten se oli 9,0 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 295 310 315 315 355 904 236 270 205 193
Korkokulut (netto) -110 -28 -30 -30 -22 -162 -27 -46 -60 -29
Tulos ennen veroja 1 185 282 285 285 333 742 209 224 145 164
Verot -237 -57 -60 -60 -60 -128 -36 -33 -2 -57
Vähemmistön osuus 2 1 1 11 1 0 3 7
Nettotulos 950 226 225 225 274 625 174 191 146 114

Stora Enson velkaisuus on ollut laskussa, minkä johdosta arvioin korkokulujen (netto) olevan noin -110 miljoonaa euroa eli noin -30 miljoonaa euroa per kvartaali loppuvuoden ajan.

Veroja laskiessa käytin 20 prosentin veroastetta. Vuonna 2016 veroaste oli 24,8 % ja vuonna 2017 noin 17,3 %. Mikäli lopullinen veroaste eroaa tuosta 20 prosentista paljonkin, niin se luonnollisesti vaikuttaa lopulliseen nettotuloksen tasoon.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 900 – 1 000 miljoonaa euroa eli roimaa kasvua vuoteen 2017 nähden, jolloin tulos oli 625 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi arvioissa ei ole huomioitu biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksia.

Yhtiön sivustolla (http://www.storaenso.com/investors/shares/earnings-estimates) on esitetty analyytikoiden konsensusennusteet tilikaudelle 2018. Näiden mukaan

 • liikevaihto: 10,4 Mrd EUR (vaihteluväli 10,1 – 10,6 Mrd EUR)
 • liiketulos: 1,3 Mrd EUR (1,2 – 1,5 Mrd EUR)
 • nettotulos: 958 M EUR (840 – 1 041 M EUR)

Näin omat ennusteeni ovat linjassa markkinaennusteiden kanssa.

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että vihdoin vuoden 2017 aikana liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun ollen 10,0 miljardia euroa. Kartongin ja sellun hintojen nousu sekä kasvanut kysyntä näkyi liikevaihdon kasvussa.

storaenso-tuloslaskelma-q12018

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin liikevoitto. Tilikauden 2017 nettotulos oli 625 miljoonaa euroa (2016: 463 M EUR). Tuloksen kasvua tuki em. toimitusmäärien ja hintojen nousu sekä nettorahoituskulujen lasku. Myös biologisten hyödykkeiden positiivinen muutos (verrattuna vuoteen 2016) tuki tuloksen kasvua.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 10,0 – 10,5 miljardia ja tulos noin 0,9 – 1,0 miljardia euroa. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalin 9,3 prosenttiin eli ennätystasolle ainakin viimeiseen 10 vuoteen.

Korkean tulosennusteen johdosta PE-luku on vain 14,4x, mikä indikoisi edullisesti hinnoiteltua osaketta. Tuloksen sekä tulosmarginaalin nousu ennätystasolle mielestäni kertoo myös suhdannehuipusta, joten PE-luku voi juuri nyt näyttää petollisen hyvää lukemaa. Osake on noussut vuoden 2018 alusta noin +30 prosenttia ja yli +70 prosenttia viimeisen 1,5 vuoden aikana. Sijoittajan tuleekin puntaroida sitä, että kuinka pitkään hyvä suhdannetilanne kestää.

P/B-luku on noussut 2,1x, kun se vuosina 2008 – 2012 oli noin 0,6 – 1,0 tasolla. Näihin suhteutettuna nykyinen P/B on selvästi koholla. Aiempaa alle 1,0 P/B-lukua selittänee sen aikainen epäilys paperiliiketoiminnan tase-erien arvostuksesta.

storaenso-roe-roi-q12018

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa. Korkean tulosennusteen johdosta ROI nousisi 13,9 prosenttiin eli sekin olisi ennätystasolla viimeiseen 10 vuoteen.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen suuri määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 687 miljoonaa euroa Q1/2018 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan suurin piirtein seuraavan kahden vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

storaenso-velkaisuus-q12018

Korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 3,1 miljardia euroa. Lisäksi velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Hyvästä velkarakenteesta kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 55 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 35 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin mukavassa nousevassa trendissä. Eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla. Tuloslaskelmasta käsin tätä on vaikea havaita, sillä liikevaihto tuntuu vain laskevan ja laskevan sekä tuloskin heilahtelee pikkutappion ja +750 miljoonan euron voiton välillä.

Capex-investoinnit ovat myöskin kasvaneet. Vuosikymmenen alun investoinnit (400 – 550 M EUR) ovat melkein tuplaantuneet viime vuosien noin 800 – 950 miljoonaan euroon. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi vaatii investointeja, joka näkyy juuri näissä luvuissa. Tästä syystä onkin tärkeää, että liiketoiminnan rahavirrat ovat hyvässä kasvussa, sillä se tuo varmuutta investointien tekemiseen.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 capex-investoinnit olisivat noin 550 – 600 miljoonaa euroa.

storaenso-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2013 – 2017) vapaat rahavirrat ovat olleet noin 2,0 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,2 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Lisäksi yhtiöllä oli vuonna 2013 noin 2,0 miljardia euroa käteistä (!) ja noin 5,5 miljardia euroa korollisia velkoja. Tätä ylisuurta kassaa sekä osingonjaon jälkeistä rahavirtaa käyttäen korollisten velkojen määrä on pudonnut nykyiseen noin 3,1 miljardiin euron.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Tässä pitää muistaa, että yhtiö varautui tulevaan muutosprosessiin ja sen mahdollisesti tuomiin yllätyksiin, joten kassassa pidettiin suurta käteispuskuria.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 55 prosenttia.

storaenso-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2019 (e) 0,45 2/2018 0,41 2/2017 0,37
YHTEENSÄ 0,45 0,41 0,37
+9,8% +10,8% +12,1%

Muutamalla viime kerralla osinko on noussut 0,04 eurolla, joten arvioin osingon nousevan keväällä 2019 tämän saman 0,04 euroa. Näin kevään 2019 osinkoennusteenani on 0,45 euroa, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osake: 17,35 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+677) ja osingonmaksuilla (-324). Oikaisu on yhteensä +353 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (18.6.2018) 17,35 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25 4,63
Lkm (000) 789 900 790 000 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 13,70 10,44 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14 3,65
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Consumer Board 2 625 2 516 2 342 2 331 2 297
Packaging Solutions 1 400 1 255 1 044 888 1 065
Biomaterials 1 600 1 483 1 376 1 001 1 104
Wood Products 1 600 1 669 1 595 1 497 1 779
Paper 2 850 2 920 3 245 3 526 3 912
Muut 175 202 200 797 56
YHTEENSÄ 10 250 10 045 9 802 10 040 10 213
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Consumer Board 360 253 67 258 232
Packaging Solutions 250 166 42 80 125
Biomaterials 380 254 211 308 85
Wood Products 110 102 88 80 77
Paper 175 106 289 -179 -158
Muut 20 23 86 512 39
YHTEENSÄ 1 295 904 783 1 059 400
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 575 2 579 10 250 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815 10 965
Liikevoitto 315 355 1 295 904 783 1 059 400 50 689 759
Nettotulos 225 273 950 625 463 783 90 -71 490 342
Marginaali 8,7% 10,6% 9,3% 6,2% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5% 3,1%
EPS 0,28 0,35 1,20 0,79 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62 0,43
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 040 607 953 808 1 446 2 073 1 850 1 139
Liikearvo 237 237 238 248 242 220 226 224
Muut varat 10 899 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618 11 636
Tase yhteensä 12 176 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999
Oma pääoma 6 495 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785 5 873
Vähemmistö 46 47 62 125 167 60 92 87
Korolliset velat 3 068 3 016 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134 4 373
Muut vastuut 2 567 2 699 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683 2 666
Tase yhteensä 12 176 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011
Liiketoiminta 1 250 1 202 1 360 1 216 888 988 936 697
Investoinnit: Capex -575 -658 -798 -956 -787 -424 -561 -490
Vapaa rahavirta (FCF) 675 544 562 260 101 564 375 207
Investoinnit: Muut 0 -38 124 -20 27 88 -129 -157
Investointien jälkeen 675 506 686 240 128 652 246 50
Rahoitus: Voitonjako -325 -293 -262 -233 -140 -244 -240 -201
Rahoitus: Muut -350 -536 -507 -700 -739 -200 722 110
Rahavarojen muutos 0 -323 -83 -693 -751 208 728 -41
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 2,6% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7% 6,5%
Osinko/nettotulos 37,4% 51,8% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3% 69,2%
Osinko/FCF 52,7% 59,5% 52,0% 100,1% 234,2% 41,9% 63,1% 114,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,8 26,9 19,7 30,4 604,0
PE (3v) 20,2 16,7 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8 46,8
PE 14,4 16,7 17,4 8,5 65,2 8,4 10,7
Oma pääoma/osake 8,28 7,66 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45 7,56
P/B 2,10 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70 0,61
ROE 15,1% 10,5% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3% 5,6%
ROI 13,9% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5% 7,4%
Omavaraisuusaste 53,7% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9% 45,8%
Gearing 31,0% 39,8% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9% 54,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset