Stora Enso sijoituskohteena

Päivitetty 11.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (11.2.2018)12,85 EURMarkkina-arvo10,2 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,41 EUR Osinkotuotto3,2 %
Liikevaihto 2018e10 250 M EUR (+2,0 %)Nettotulos 2018e725 M EUR (+16,0 %)
PE14,0ROE11,6 %

Stora Enso on muuntautumassa perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Yhtiö tarjoaa erilaisia pakkaus- ja biomateriaaleja sekä puu- ja paperituotteita… (lisää yritysesittelyssä).

STORA ENSO11.2.2018 | 12,85 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015, heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enso käy läpi muuntautumista perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikevaihdon heikkoon kehitykseen vaikuttaa myös lukuisat yritysjärjestelyt ja -myynnit, joita Stora Enso on tehnyt viimeisten vuosien varrella.

Kun katsoo analyysissä esitettyjä kaavioita, niin näyttäisi siltä, että eräänlainen pohjakosketus olisi tapahtunut vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kysymyksenä voikin esittää, että ollaanko uuden kasvun äärellä vaiko vain suhdannehuipussa, jolloin kaikki näyttää paremmalta?

Stora Enson tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 50 prosentissa ja gearing noin 40 prosentissa.

Kokonaisuutena tunnuslukujen trendit osoittavat siis hyvään suuntaan.

Osinkosijoittajaa Stora Enson viime vuosien mukava osingon kehitys kiehtoo. Kevään 2018 osinko on 0,41 euroa, joka antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts UPM sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2017

Stora Enson vuosi 2017

  • liikevaihto: 10 045 M EUR (9 802 M EUR / +2,5 %)
  • nettotulos (raportoitu): 614 M EUR (407 M EUR / +51 %)
  • nettotulos (osakkeenomistajille): 625 M EUR (463 M EUR / +35 %)
  • EPS raportoitu/omistajille: 0,78/0,79 EUR (0,52/0,59 EUR)
  • Osinkoehdotus: 0,41 EUR (0,37 EUR)

Stora Enson vuosi 2017 sujui vahvasti.

Liikevaihdon kehitys voi tuntua heikolta, mutta pitää muistaa, että paperitehtaiden myynneistä huolimatta se piti pintansa viime vuoteen nähden. Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi noin +8,5 prosenttia. Liikevaihto nousi ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011, jolloin se oli noin 11,0 miljardia euroa.

Liikevaihtoa kasvatti mm. sellun ja aaltopahvin hintojen nousu sekä niiden toimitusmäärien kasvu. Myös Beihain, Murów’n ja Varkauden tehtaiden ylösajot vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon. Yhtiön mukaan merkittävä muutos oli myös China Packaging -yksikön kääntyminen kasvu-uralle.

Nettotulos kasvoi siis hienosti, johon liikevaihdon tekijät (hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu) vaikuttivat positiivisesti. Lisäksi kustannusten hallinta näkyy luvuissa. Kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla (paitsi paper-segmentissä).

Kuluneen vuoden 2017 noin 240 miljoonaa euroa suurempi liikevaihto näkyi noin 207 miljoonaa euroa parempana tuloksena (raportoitu). Yksi merkittävä erä oli nettorahoituskulujen lasku, mikä toi noin +80 miljoonan euron lisän. Rahoituskulujen muutokseen vaikutti pääasiassa valuuttakurssien muutoksista tulleet tuotot (vuonna 2016 tappiota). Toinen merkittävä erä oli biologisten hyödykkeiden nettomuutos, minkä muutos edellisvuoteen oli +190 miljoonaa euroa (-261 -> -72 M EUR).

Osinkoehdotus on 0,41 euroa (0,37 EUR), joka irtoaa yhtiökokouksen (28.3.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 10.4.2018.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että Q1/2018

  • liikevaihto on samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin Q4/2017 (2 511 M EUR).
  • operatiivinen liikevoitto on jonkin verran suurempi kuin Q4/2017 (280 M EUR)
  • jakson aikana ei ole merkittäviä suunniteltuja huoltoseisokkeja

Segmentit

Stora Ensolla on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

HUOM: Vuosien 2014 ja 2015 liikevaihdot ovat segmenttien ulkoisen myynnin lukuja. Sen sijaan vuosien 2016 – 2018e luvut ovat koko (sisältäen sisäisen myynnin) segmentin myyntilukuja.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Consumer Board 2 625 2 516 2 342 2 331 2 297
Packaging Solutions 1 375 1 255 1 044 888 1 065
Biomaterials 1 600 1 483 1 376 1 001 1 104
Wood Products 1 750 1 669 1 595 1 497 1 779
Paper 2 700 2 920 3 245 3 526 3 912
Muut 200 202 200 797 56
YHTEENSÄ 10 250 10 045 9 802 10 040 10 213
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Consumer Board 300 253 67 258 232
Packaging Solutions 200 166 42 80 125
Biomaterials 275 254 211 308 85
Wood Products 100 102 88 80 77
Paper 75 106 289 -179 -158
Muut 50 23 86 512 39
YHTEENSÄ 1 000 904 783 1 059 400

Consumer Board

Segmentti tarjoaa paino- ja pakkauskartonkeja mm. elintarvikkeiden, lääkkeiden sekä neste- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Segmentti laajentaa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille.

Vuoden 2017 liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, mihin vaikutti mm. Beihain tehtaan odotettua nopeampi ylösajo toi positiivisen vaikutuksen Q4-lukuihn. Kartongin toimitukset (+12,3 %) ja hinnat kehittyivät vakaasti vuoden toisella puoliskolla.

Vuoden 2017 liiketulos oli selvästi edellisvuotta parempi eli 253 miljoonaa euroa (2016: 67 M EUR). Tähän vaikutti vertailuvuoden korkeammat biologisten hyödykkeiden arvonmuutokset.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan hyvän kartongin kysynnän ja hintatason vetäminä noin 2,6 – 2,7 miljardiin euroon. Liikevoittoennusteena on 300 miljoonaa euroa.

Packaging Solutions

Segmentti kehittää kuitupohjaisia pakkauksia toimien arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Segmentin liikevaihto lähti selvään nousuun vuonna 2016 Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajon vetämänä. Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 1,3 miljardiin euroon ja tulos 166 miljoonaan euroon. Kasvua vauhditti aaltopahvin kysynnän sekä hintojen nousu.

Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018. Näin liikevaihtoennusteena on 1,4 miljardia euroa ja liikevoittoennusteena 200 miljoonaa euroa.

Biomaterials

Segmentti tuottaa sellua mm. paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä hygieniatuotteiden valmistukseen.

Segmentin liikevaihto on ollut noin 1 miljardia euroa jo vuodesta 2013 lähtien. Segmentin liikevaihto- ja tulosajurina voidaan pitää lehti- ja havupuusellun hintojen kehitystä.

Vuonna 2017 sellun hinnat ja toimitusmäärät olivat selvässä nousussa, joten myynti kasvoi mukavasti 1,7 miljardiin euroon. Tämä näkyi myös tuloksen paranemisena 254 miljoonaan euroon (2016: 211 M EUR).

Myös sellun hyvän hintakehityksen ja kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Näin segmentin liikevaihdon odotetaan nousevan 1,6 miljardiin ja tuloksen 275 miljoonaan euroon.

Wood Products

Segmentti tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin (massiivipuuelementit, puukomponentit, pelletit sekä sahatavara).

Vuoden 2015 kohdalla segmentin liikevaihdossa oli selkeä tasolasku noin 1,5 miljardiin euroon. Sen sijaan liiketulos on kehittynyt tasaisemmin ja se on jopa ollut hienoisessa kasvavassa trendissä.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 1,7 miljardiin euroon ja tulos 102 miljoonaan euroon. Raaka-aineiden hintojen sekä kiinteiden kustannusten nousu vaikuttivat negatiivisesti tuloskehitykseen.

Vuonna 2018 myynnin odotetaan kehittyvän positiivisesti, joten liikevaihtoennusteena on 1,7 – 1,8 miljardia euroa. Sen sijaan kasvavat kustannukset pitänevät tuloksen noin 100 miljoonassa eurossa.

Paper

Segmentti tuottaa paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin.

Segmentin liikevaihdon kehityksessä näkyy selkeästi se, miten paperin kysyntä on laskussa. Myös Storan tekemät tehtaiden sulkemiset ja myynnit näkyvät liikevaihdon laskuna. Esimerkiksi vuoden 2016 aikana segmentti myi mm. Arapotin paperitehtaan Brasiliassa, Suzhoun tehdasalueen Kiinassa, osuuden ruotsalaisesta kierrätysmateriaaliyhtiöstä IL Recycling AB:stä sekä Kabelin paperitehtaan Saksassa. Lisäksi Varkauden hienopaperitehdas muutettiin kraftlaineritehtaaksi.

Tehdasjärjestelyt ovat olleet paikallaan, sillä toiminta oli pahasti tappiollista vielä muutama vuosi sitten. Vuonna 2016 liiketulos oli selvästi voitollinen. Myös tilikauden 2017 tulos oli voitollinen, mutta se laski edellisvuodesta ollen 106 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan laskevan 2,7 miljardiin euroon ja tuloksen noin 50 – 100 miljoonaan euroon.

Tuloksen kehitys

Stora Enson liikevaihto on ollut 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2010 alkaen ja trendi on ollut hiljakseen laskeva. Hyvänä merkkinä voidaan kuitenkin pitää sitä, että vihdoin vuoden 2017 aikana liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun ollen 10,0 miljardia euroa. Kartongin ja sellun hintojen nousu sekä kasvanut kysyntä näkyi liikevaihdon kasvussa.

storaenso-tuloslaskelma-q42017

Nettotulos heilahtelee erilaisten kertaluontoisten alaskirjausten ja arvonalenemisten seurauksena vuodesta toiseen, joten tässä kohtaa ehkä parempi kannattavuuden mittari olisikin liikevoitto. Tilikauden 2017 nettotulos oli 625 miljoonaa euroa (2016: 463 M EUR). Tuloksen kasvua tuki em. toimitusmäärien ja hintojen nousu sekä nettorahoituskulujen lasku. Myös biologisten hyödykkeiden positiivinen muutos (verrattuna vuoteen 2016) tuki tuloksen kasvua.

Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan niin, että liikevaihto noussee noin 10,2 – 10,3 miljardiin euroon. Liiketuloksen odotetaan nousevan 1 000 miljoonaan euroon vuoden 2017 noin 904 miljoonasta eurosta.

Tase

Taseessa esiin nousee käteisen suuri määrä suhteessa maksettaviin osinkoihin. Osinkoihin kuluu noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, ja Stora Ensolla oli käteistä noin 607 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. Eli yhtiö pystyisi maksamaan suurin piirtein seuraavan kahden vuoden osingot tällä käteisen määrällä.

storaenso-velkaisuus-q42017

Korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 3,0 miljardia euroa. Lisäksi velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Hyvästä velkarakenteesta kertoo myös omavaraisuusaste, joka on noin 50 prosenttia sekä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 40 prosenttia. Gearing onkin laskenut muutaman vuoden takaisesta 65 prosentista. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Stora Enson liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin mukavassa nousevassa trendissä. Eli liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan varsin hyvällä tahdilla. Tuloslaskelmasta käsin tätä on vaikea havaita, sillä liikevaihto tuntuu vain laskevan ja laskevan sekä tuloskin heilahtelee pikkutappion ja +750 miljoonan euron voiton välillä.

storaenso-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat myöskin kasvaneet. Vuosikymmenen alun investoinnit (400 – 550 M EUR) ovat melkein tuplaantuneet viime vuosien noin 800 – 950 miljoonaan euroon. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi vaatii investointeja, joka näkyy juuri näissä luvuissa. Tästä syystä onkin tärkeää, että liiketoiminnan rahavirrat ovat hyvässä kasvussa, sillä se tuo varmuutta investointien tekemiseen.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 capex-investoinnit olisivat noin 550 – 600 miljoonaa euroa.

storaenso-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut hieman enemmän, missä vuodet 2014 ja 2015 näyttävät olleen heikoimmat. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2013 – 2017) vapaat rahavirrat ovat olleet noin 2,0 miljardia euroa ja samaan aikaan osinkoihin on käytetty noin 1,2 miljardia euroa. Eli siinä mielessä vapaat rahavirrat ovat olleet riittävällä tasolla.

Lisäksi yhtiöllä oli vuonna 2013 noin 2,0 miljardia euroa käteistä (!) ja noin 5,5 miljardia euroa korollisia velkoja. Tätä ylisuurta kassaa sekä osingonjaosta ylijäänyttä rahavirtaa käyttäen korollisten velkojen määrä on pudonnut nykyiseen noin 3,0 miljardiin euron.

Osinko

Osinkoa Stora Enso on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1997. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,30 eurossa tilikaudet 2011 – 2014. Tässä pitää muistaa, että yhtiö varautui tulevaan muutosprosessiin ja sen mahdollisesti tuomiin yllätyksiin, joten kassassa pidettiin suurta käteispuskuria.

Osingonmaksusuhde on heilahdellut paljon vuosien varrella, mutta viimeisten 3 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 55 prosenttia.

storaenso-osinko-q42017

Kevään 2018 osinko on 0,41 euroa, joka tällä osakkeen hinnalla (12,85 EUR) antaa noin 3,2 prosentin osinkotuoton. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (28.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 10.4.2018.

Arvostus

Yhden ja kolmen vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat 14,0x – 16,8x tasolla, joka indikoisi kohdalleen hinnoiteltua osaketta. Osakkeen hinnannousu on ollut nopeampaa kuin tulosennusteiden, mikä on näkynyt PE-luvun hienoisena nousuna. Osake nousikin lähes +30 prosenttia vuoden 2017 alusta.

Sen sijaan 7 vuoden tuloksilla laskettu PE on 22,9x eli hieman koholla. Tätä arvoa nostaa tilikauden 2013 tappiollinen tulos.

P/B-luku on noussut 1,5x, kun se vuosina 2008 – 2012 oli noin 0,6 – 1,0 tasolla. Näihin suhteutettuna nykyinen P/B on selvästi koholla. Aiempaa alle 1,0 P/B-lukua selittänee sen aikainen epäilys paperiliiketoiminnan tase-erien arvostuksesta.

storaenso-roe-roi-q42017

Nettotuloksen heilahtelut näkyvät myös oman pääoman tuoton eli ROE:n heilahteluina. ROI, joka lasketaan liikevoitosta, on muutamaa heikkoa vuotta lukuun ottamatta ollut noin 7 – 11 prosentissa. Tämä on pääomavaltaiselle yhtiölle ”ihan ok”, mutta erinomaiseen tuottotasoon (ehkä semmoinen yli 12 %) on vielä hieman kirittävää. Suunta on kuitenkin oikea.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+725) ja osingonmaksuilla (-324). Oikaisu on yhteensä +401 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (11.2.2018) 12,85 13,22 10,21 8,39 7,44 7,30 5,25 4,63
Lkm (000) 790 000 790 000 789 900 788 620 788 620 788 620 788 620 788 620
Markkina-arvo (Mrd) 10,15 10,44 8,06 6,62 5,87 5,76 4,14 3,65
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 550 10 250 10 045 9 802 10 040 10 213 10 563 10 815 10 965
Liikevoitto 240 1 000 904 783 1 059 400 50 689 759
Nettotulos 150 725 625 463 783 90 -71 490 342
Marginaali 5,9% 7,1% 6,2% 4,7% 7,8% 0,9% -0,7% 4,5% 3,1%
EPS 0,19 0,00 0,92 0,79 0,59 0,99 0,11 -0,09 0,62 0,43
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 008 607 953 808 1 446 2 073 1 850 1 139
Liikearvo 237 237 238 248 242 220 226 224
Muut varat 10 926 10 926 11 135 11 305 11 159 11 159 11 618 11 636
Tase yhteensä 12 171 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999
Oma pääoma 6 409 6 008 5 806 5 388 5 070 5 213 5 785 5 873
Vähemmistö 47 47 62 125 167 60 92 87
Korolliset velat 3 016 3 016 3 774 4 197 4 894 5 501 5 134 4 373
Muut vastuut 2 699 2 699 2 684 2 651 2 716 2 678 2 683 2 666
Tase yhteensä 12 171 11 770 12 326 12 361 12 847 13 452 13 694 12 999
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011
Liiketoiminta 1 250 1 202 1 360 1 216 888 988 936 697
Investoinnit: Capex -575 -658 -798 -956 -787 -424 -561 -490
Vapaa rahavirta (FCF) 675 544 562 260 101 564 375 207
Investoinnit: Muut 0 -38 124 -20 27 88 -129 -157
Investointien jälkeen 675 506 686 240 128 652 246 50
Rahoitus: Voitonjako -325 -293 -262 -233 -140 -244 -240 -201
Rahoitus: Muut -350 -536 -507 -700 -739 -200 722 110
Rahavarojen muutos 0 -323 -83 -693 -751 208 728 -41
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 3,5% 3,1% 3,6% 3,9% 4,0% 4,1% 5,7% 6,5%
Osinko/nettotulos 49,0% 51,8% 63,1% 33,2% 262,9% -333,2% 48,3% 69,2%
Osinko/FCF 52,7% 59,5% 52,0% 100,1% 234,2% 41,9% 63,1% 114,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 22,9 26,9 19,7 30,4 604,0
PE (3v) 16,8 16,7 18,1 24,8 34,6 22,7 7,8 46,8
PE 14,0 16,7 17,4 8,5 65,2 8,4 10,7
Oma pääoma/osake 8,17 7,66 7,43 6,99 6,64 6,69 7,45 7,56
P/B 1,57 1,72 1,37 1,20 1,12 1,09 0,70 0,61
ROE 11,6% 10,5% 8,1% 14,6% 1,7% -1,3% 8,3% 5,6%
ROI 10,8% 9,7% 8,1% 10,7% 3,8% 0,5% 6,5% 7,4%
Omavaraisuusaste 53,0% 51,4% 47,6% 44,6% 40,8% 39,2% 42,9% 45,8%
Gearing 31,1% 39,8% 48,1% 61,5% 65,8% 65,0% 55,9% 54,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset