Svenska Handelsbanken: Arvonmääritys

Päivitetty 27.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.10.2019: 98,48 SEK

Laskennan parametrit

Handelsbanken on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Svenska Handelsbanken: Ennusteet).

EPS:istä on oikaistu pois

  • yhtiön saama+ 827 miljoonan kruunun provisio Oktogonen:lta.
  • yhtiön tekemä -900 miljoonan kruunun kulukirjaus toimintojen järjestämiseen liittyen.
KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 16 600 12 544 4 056
EPS 8,397 6,345 2,052
Oikaistu EPS 8,434
Osinko 5,500 5,500 0,000
Oma pääoma 155 700
Oma pääoma/osake 78,760

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,5 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 6,0 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,50%   0,5% + 1,0*6,0% + 0,0%
Osakkeita 1 976 885   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,08%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,34%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 71,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,27%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,50 %).

shb-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 126,60 112,20 98,30 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48
Nettotulos 16 245 16 102 17 357 16 600 16 160 15 663 15 182 14 715
Muutos % -0,6% -0,9% 7,8% -4,4% -2,6% -3,1% -3,1% -3,1%
EPS 8,23 8,16 8,79 8,40 8,17 7,92 7,68 7,44
PE 15,4 13,8 11,2 11,7 12,0 12,4 12,8 13,2
Osinko 5,00 7,50 5,50 5,99 5,80 5,63 5,45 5,38
Osinkotuotto 3,9% 6,7% 5,6% 6,1% 5,9% 5,7% 5,5% 5,5%
Oma pääoma 69,14 71,72 72,07 80,81 83,00 85,12 87,17 89,16
P/B 1,83 1,56 1,36 1,22 1,19 1,16 1,13 1,10
ROE 12,3% 11,6% 12,2% 11,0% 10,0% 9,4% 8,9% 8,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (98,48 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 16,6 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 16,16 ja 15,66 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Handelsbankenilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus