Svenska Handelsbanken: Arvonmääritys

Päivitetty 9.2.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 9.2.2020: 109,68 SEK

Laskennan parametrit

Handelsbanken on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Svenska Handelsbanken: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 17 500 12 544 4 956
EPS 8,839 6,336 2,503
Osinko 5,500 0,000 5,500
Oma pääoma 159 800
Oma pääoma/osake 80,714

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,25 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,40 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,65%   0,25% + 1,0*5,40% + 0,0%
Osakkeita 1 979 823   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -4,05%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,40%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 65,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,65 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,65 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,65 %).

shb-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 112,20 98,30 100,90 109,65 109,65 109,65 109,65 109,65
Nettotulos 16 102 17 357 16 922 17 500 16 791 16 111 15 459 14 833
Muutos % -0,9% 7,8% -2,5% 3,4% -4,1% -4,1% -4,1% -4,1%
EPS 8,16 8,79 8,56 8,84 8,48 8,14 7,81 7,49
PE 13,8 11,2 11,8 12,4 12,9 13,5 14,0 14,6
Osinko 7,50 5,50 5,50 5,75 5,51 5,29 5,08 4,99
Osinkotuotto 6,7% 5,6% 5,5% 5,2% 5,0% 4,8% 4,6% 4,6%
Oma pääoma 71,72 72,07 80,83 77,72 80,45 83,08 85,60 88,01
P/B 1,56 1,36 1,25 1,41 1,36 1,32 1,28 1,25
ROE 11,6% 12,2% 11,2% 11,1% 10,7% 10,0% 9,3% 8,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (109,65 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,65 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 17,5 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 16,79 ja 16,11 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Handelsbankenilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus