Svenska Handelsbanken: Sijoituskohteena

Päivitetty 27.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaisen Handelsbankenin pääasialliset toimintamaat ovat Pohjoismaiden lisäksi UK ja Hollanti. Yhtiöllä on noin 800 konttoria ja noin 12 300 työntekijää. Handelsbankenin markkina-arvo on noin 190 miljardia kruunua… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2018e SVENSKA HANDLESBANKEN Ennuste
Osake (27.11.2018) 96,66 Osinko 12 kk 6,00
Markkina-arvo (Mrd) 191,1 Osinkotuotto 6,2%
Liikevaihto (M) 43 750 (+5,0%) Osinko/EPS 73% 4v ka
Nettotulos (M) 17 550 (+9,0%)
EPS 8,88
PE 10,9
EV/EBIT 8,8 ROE 12,2%
PB 1,3 ROI 0,8%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata yhtiön Investor Relations -sivustolta valitsemalla vasemmasta navigaatiosta Investor Relations > Reports taikka Investor Relations > Presentations.

Yhteenveto

SVENSKA HANDELSBANKEN27.11.2018 | 96,66 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Svenska Handelsbankenin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin alhaiset pääomien tuotot sekä osakemäärän kasvu ja yli pisterajat ylittävä osingonmaksusuhde.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Handelsbanken on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Handelsbanken on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Handelsbankenin tilikauden 2017 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Korkotuotot vastaavat konsernin tuotoista yli 70 prosenttia, joten lainamäärien ja -marginaalien kehitys vaikuttaa suurelta osin yhtiön tuottoihin. Ja mikäli korkotaso lähtee nousuun, niin sen voisi odottaa nostavan Handelsbankenin liikevaihtoa merkittävästikin.

shb-liikevaihdon-jakauma-2017

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Handelsbankenin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta. Yhtiöllä on laajasti toimintaa myös UK:ssa, joten Brexitin valmistautuminen tuo lisää omia kulujaan. Handelsbankenin tuotot UK:sta ovat kuitenkin olleet selvässä kasvussa, joten siinä mielessä Brexit ei näyttäisi juurikaan tuovan vaikeuksia Handelsbankenille.

Tilikaudelle 2018 ennustetulla tuloksella PE-luku on 10,9x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua Italian, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,3x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 95 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinkosijoittajaa Handelsbanken kiinnostaa, sillä yhtiön kevään 2019 ennustettu osinko on 6,00 kruunua ja osinkotuotto mukavat 6,2 prosenttia (osake 96,66 SEK). Perusosinko on noussut vuodesta 2009 alkaen. Yhtiö on viimeisten 5 vuoden aikana maksanut myös 4 kertaa ylimääräistä osinkoa. Itse lähtisin kuitenkin siitä ajatuksesta, että keväällä 2019 ylimääräistä osinkoa ei maksettaisi. Ja jos sellainen tulee, niin sitten se olisi kiva yllätys.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2018

Handelsbankenin Q1 – Q3/2018:

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 10 728 10 248 4,7% 32 687 30 522 7,1%
Liiketulos (ebit) 5 344 5 424 -1,5% 16 725 16 028 4,3%
Nettotulos 4 106 4 173 -1,6% 13 341 12 340 8,1%
EPS (SEK) 2,09 2,13 6,80 6,29

Handelsbankenin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial transactions”).

Q3/2018 korkotuotot (netto) kasvoivat noin +3,6 prosenttia. Vahva kasvu (+20 %) UK:n makkinoilla jatkui, mitä tuki lainamäärien ja -marginaalien kasvu. Ruotsissa korkotuotot laskivat hieman (-1,6 %) lainamarginaalien paineiden seurauksena. Myös Ruotsin viranomaismaksujen nousu näkyi tuottojen negatiivisessa kehityksessä. Muissa Pohjoismaissa korkotuotot kasvoivat +4,7 prosenttia, missä valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli merkittävä.

Q3/2018 palkkiotuotot (netto) kehittyivät vahvasti (+11,4 %). Sijoitusvarallisuuden kasvu näkyi palkkiotuottojen hyvänä kehityksenä, minkä lisäksi korttimaksujen ja maksuvälityksen palkkiotuotot nousivat.

Kokonaisuudessa Q3:n liikevaihto kasvoi noin +4,7 prosenttia.

Toiminnan kulut jatkoivat selvää nousuaan (+11,8 %). Kulutasoa nostaa muiden pankkien tapaan IT-järjestelmien kehityskulut sekä normaalia korkeammat muut investoinnit. Erityisesti kuluja nostaa UK-toimintojen kehityskulut, missä Handelsbanken valmistautuu Brexit:n tuloon.

Alkuvuoden luottotappiot ovat olleet viime vuoden tasolla (605 vs 599 M SEK). Parina viime vuotena yhtiö on kirjannut Q4:lle selvästi isommat luottotappiot. Esimerkiksi viime vuonna Q4:n luottotappiot olivat noin 1,1 miljardia kruunua. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun pohtii Q4:n ja koko vuoden tulosta.

Q3:n nettotulos laski -1,6 prosenttia, missä +480 miljoonaa kruunua korkeammat tuotot sulivat -545 miljoonaa kruunua korkeampien toiminnan kulujen johdosta. Hyvän H1:n ansiosta Q1-Q3/2018 nettotulos on kuitenkin +8 prosentin nousussa.

CET1 oli Q3:n lopussa 21,7 prosenttia, kun vaatimustaso Handelsbankenille on 19,6 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtaja Anders Bouvin on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 8/2019, joten uuden toimitusjohtajan etsintä on aloitettu.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 43 – 44 Mrd SEK (2017: 41,7 Mrd SEK)
  • nettotulos: 17,25 – 17,75 Mrd SEK (2017: 16,1 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Svenska Handelsbanken: Ennusteet sivulla.

Tuloksen kehitys

Handelsbankenin liikevaihto on ollut hyvässä nousussa koko vuosikymmenen ajan. Kehitys on ollut hyvää Ruotsissa, mutta etenkin UK:ssa. Alhaisista koroista huolimatta korkotuotot ovat kasvaneet.

Myös tuloskehitys on ollut hyvässä nousutrendissä.

shb-tuloslaskelma-q32018

Vuonna 2017 korkotuotot nousivat +6,5 prosenttia, mitä tuki lainamäärien ja -marginaalien nousu. Palkkiotuotot nousivat +6,1 prosenttia, missä sijoitusvarallisuuden kasvu ja hyvä pörssikehitys näkyi. Sen sijaan maksuvälityksen ja korttimaksujen palkkiot laskivat hieman vuodesta 2016. Rahoitustuotot laskivat sen sijaan selvästi, sillä vertailuvuoteen sisältyi kertaluontoisia tuottoja. Tästä johtuen vuoden 2017 nettotulos laski hieman ja marginaali jäi 38,6 prosenttiin (2016: 39,8 %).

Ennusteet-sivulla arvioin, että Handelsbankenin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 43 – 44 miljardia ja nettotulos 17,25 – 17,75 miljardia kruunua. Eli sekä liikevaihto että nettotulos kasvaisivat selvästi vuodesta 2017. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali nousisi 40 prosentin tasolle.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 10,9x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua Italian, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,3x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 95 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinko

Handelsbankenin tavoitteena on maksaa tasaista ja nousevaa osinkoa, mikä vastaa yrityksen tuloksentekokykyä huomioiden kuitenkin pääomavaateet. Perusosinko on ollut nousussa vuodesta 2009 alkaen ja yhtiö on viimeisten vuosien aikana maksanut ylimääräistä osinkoa. Tarkempi osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Svenska Handelsbanken: Osinkohistoria -sivulla.

shb-osinko-q32018

Viimeisen 4 vuoden ajalta osingon (sis. lisäosingot) suhde nettotulokseen on ollut keskimäärin noin 70 – 75 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 6,00 3/2018 5,50 3/2017 5,00
lisä 2,00
YHTEENSÄ 6,00 7,50 5,00
+9,1% +10,0% +11,1%

Perusosinko on noussut 0,50 kruunun tahdilla parina viime vuotena, joten tein kevään 2019 osinkoennusteen tähän asetelmaan. Mahdollista lisäosinkoa en lähtenyt arvioimaan, joten ehkä se pitää ajatella olevan kiva yllätys, jos sitä yhtiö päättää jakaa. Ennustettuun tulokseen (EPS-ennuste 8,88 SEK) nähden osingonjakosuhde asettuisi noin 65 – 70 prosenttiin, joten tämä lienee sopiva taso.

Kevään 2019 osinkoennusteenani on 6,00 kruunua, mikä antaisi noin 6,2 prosentin osinkotuoton (osake 96,66 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 209) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +4 209 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.11.2018) 96,66 112,20 126,60 112,90 122,20 105,33 77,47 60,33
Lkm (000) 1 976 986 1 974 300 1 972 700 1 971 900 1 959 000 1 942 600 1 949 800 1 927 300
Markkina-arvo (Mrd) 191,10 221,52 249,74 222,63 239,39 204,61 151,05 116,27
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 21 925 21 840 20 524 20 191 20 134
DEN, FIN, NOR 8 565 8 172 7 820 7 807 7 999
UK, NED 7 300 6 125 5 676 5 579 4 333
Capital Markets 5 285 4 793 4 772 5 156 5 607
Muut 675 743 1 971 1 603 241
YHTEENSÄ 43 750 41 673 40 763 40 336 38 314
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 13 725 13 948 12 988 12 764 12 637
DEN, FIN, NOR 4 640 4 867 4 558 4 615 4 862
UK, NED 2 975 2 605 2 419 2 513 1 908
Capital Markets 1 960 1 599 1 401 1 648 2 001
Muut -1 300 -1 995 -733 -1 065 -2 196
YHTEENSÄ 22 000 21 024 20 633 20 475 19 212
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 11 060 32 687 43 750 41 674 40 763 40 336 38 314 36 327 35 062 32 809
Liikevoitto 5 275 16 725 22 000 21 025 20 633 20 475 19 212 18 088 17 108 16 536
Nettotulos 4 210 13 341 17 550 16 102 16 245 16 343 15 184 14 295 14 038 12 323
Marginaali 38,1% 40,8% 40,1% 38,6% 39,9% 40,5% 39,6% 39,4% 40,0% 37,6%
EPS 2,13 6,75 8,88 8,16 8,23 8,29 7,75 7,36 7,20 6,39
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 361,6 226,3 199,4 202,6 454,5 334,8 236,5 251,9
Liikearvo 6,8 6,8 6,8 6,5 6,6 6,4 6,3 6,3
Muut varat 2 723,0 2 533,9 2 421,4 2 313,0 2 355,6 2 148,6 2 141,2 2 191,4
Tase yhteensä 3 091,4 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8 2 384,0 2 449,6
Oma pääoma 145,4 141,6 136,4 128,3 126,8 111,3 103,9 90,0
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 738,7 2 426,3 2 303,3 2 197,2 2 465,2 2 163,4 2 038,8 2 102,2
Muut vastuut 207,3 199,1 187,9 196,6 224,7 215,1 241,3 257,4
Tase yhteensä 3 091,4 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8 2 384,0 2 449,6
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 6,00 5,50 5,00 4,50 4,17 3,83 3,58 3,25
Osinko (lisä) 2,00 1,50 1,67 1,67
Osinko yhteensä 6,00 7,50 5,00 6,00 5,84 5,50 3,58 3,25
Osinkotuotto 6,2% 6,7% 3,9% 5,3% 4,8% 5,2% 4,6% 5,4%
Osinko/nettotulos 67,6% 92,0% 60,7% 72,4% 75,3% 74,7% 49,7% 50,8%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,2 14,8 17,6 16,7 18,8
PE (3v) 11,5 13,6 15,7 14,6 16,5 15,1 12,1 10,4
PE 10,9 13,8 15,4 13,6 15,8 14,3 10,8 9,4
EV/EBIT 8,8 10,6 12,2 11,0 12,6 11,4 8,9 7,1
Oma pääoma/osake 73,55 71,72 69,14 65,06 64,73 57,29 53,29 46,70
P/B 1,31 1,56 1,83 1,74 1,89 1,84 1,45 1,29
ROE 12,2% 11,6% 12,3% 12,8% 12,8% 13,3% 14,5% 13,8%
ROI 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Omavaraisuusaste 4,7% 5,1% 5,2% 5,1% 4,5% 4,5% 4,4% 3,7%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 112,25 99,56 104,20 112,20 122,90 120,60 122,90 126,60 117,90 101,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,000 6,000 6,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,000 5,000 5,000
Osinkotuotto (ennuste) 5,3% 6,0% 5,8% 4,9% 4,5% 4,6% 4,5% 3,9% 4,2% 4,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,15 8,19 8,10 8,15 7,99 8,19 8,26 8,23 8,76 8,35
PE 13,8 12,2 12,9 13,8 15,4 14,7 14,9 15,4 13,5 12,2
EV/EBIT 10,3 9,1 10,0 10,6 11,8 11,5 11,7 12,2 11,0 9,9
ROE 11,5% 11,8% 12,1% 11,6% 11,6% 12,2% 12,8% 12,3% 13,2%
ROI 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset