Svenska Handelsbanken: Sijoituskohteena

Päivitetty 10.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaisen Handelsbankenin pääasialliset toimintamaat ovat Pohjoismaiden lisäksi UK ja Hollanti. Yhtiöllä on noin 800 konttoria ja noin 12 350 työntekijää. Handelsbankenin markkina-arvo on noin 190 miljardia kruunua… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e SVENSKA HANDELSBANKEN Ennuste
Osake (10.2.2019) 96,60 Osinko 12 kk 5,50
Markkina-arvo (Mrd) 190,9 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 44 870 (+2,5%) Osinko/EPS 71% 4v ka
Nettotulos (M) 17 150 (-1,2%)
EPS 8,68
PE 11,1
EV/EBIT 8,8 ROE 11,8%
PB 1,3 ROI 0,8%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata yhtiön Investor Relations -sivustolta valitsemalla vasemmasta navigaatiosta Investor Relations > Reports taikka Investor Relations > Presentations.

Yhteenveto

SVENSKA HANDELSBANKEN10.2.2019 | 96,60 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Svenska Handelsbankenin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin alhaiset pääomien tuotot sekä kevään 2019 perusosingon jääminen edellisvuoden tasolle.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Handelsbanken on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Handelsbanken on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Handelsbankenin tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Korkotuotot vastaavat konsernin tuotoista yli 70 prosenttia, joten lainamäärien ja -marginaalien kehitys vaikuttaa suurelta osin yhtiön tuottoihin. Ja mikäli korkotaso lähtee nousuun, niin sen voisi odottaa nostavan Handelsbankenin liikevaihtoa merkittävästikin.

shb-liikevaihdon-jakauma-2018

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Handelsbankenin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta. Yhtiöllä on laajasti toimintaa myös UK:ssa, joten Brexitin valmistautuminen tuo lisää omia kulujaan. Handelsbankenin tuotot UK:sta ovat kuitenkin olleet selvässä kasvussa, joten siinä mielessä Brexit ei näyttäisi juurikaan tuovan vaikeuksia Handelsbankenille.

Tilikaudelle 2019 ennustamallani tuloksella PE-luku on 11,1x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua Italian, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,3x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 95 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinkosijoittajaa Handelsbanken kiinnostaa, sillä yhtiön kevään 2019 osinko on 5,50 kruunua ja osinkotuotto mukavat 5,7 prosenttia (osake 96,60 SEK). Osinkosijoittajaa hieman mietityttää kuitenkin se, että perusosinko jäi viime vuoden tasolle. Näin 9 vuotta jatkunut perusosinkojen nousuputki katkesi.

Yhtiö on viimeisten 6 vuoden aikana maksanut myös 4 kertaa ylimääräistä osinkoa. Itse lähtisin kuitenkin siitä ajatuksesta, että lisäosinkojen varaan ei kannata laskea. Ja jos sellainen tulee, niin sitten se olisi kiva yllätys.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2018

Handelsbankenin Q1 – Q4/2018:

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 11 083 10 728 3,3% 43 770 41 674 5,0%
Liiketulos (ebit) 5 288 5 344 -1,0% 22 013 21 025 4,7%
Nettotulos 4 016 4 106 -2,2% 17 357 16 102 7,8%
EPS (SEK) 2,05 2,09 8,84 8,20

Handelsbankenin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial transactions”).

2018 korkotuotot (netto) kasvoivat noin +5 prosenttia. H1:n noin +8 prosentin kasvu hyytyi vuoden toisella puoliskolla noin +2,4 prosenttiin. UK-markkinoiden vahva kehitys (+19 %) jatkui koko vuoden, mitä tuki lainamäärien ja -marginaalien kasvu. Ruotsissa koko vuoden korkotuotot nousivat +1,8 prosenttia, mutta vuoden toinen puolisko oli sielläkin heikompi lainamarginaalien paineiden seurauksena. Myös Ruotsin viranomaismaksujen nousu näkyi tuottojen negatiivisessa kehityksessä. Muissa Pohjoismaissa korkotuotot kasvoivat +4,2 prosenttia, missä valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli merkittävä.

2018 palkkiotuotot (netto) kehittyivät vahvasti (+5,5 %), missä erinomainen Q3:n piti prosenttia korkeana. Sijoitusvarallisuuden kasvu näkyi palkkiotuottojen hyvänä kehityksenä, minkä lisäksi korttimaksujen ja maksuvälityksen palkkiotuotot nousivat.

Kokonaisuudessa vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +5 prosenttia.

Toiminnan kulut nousivat (+10 %). Kulutasoa nostaa muiden pankkien tapaan IT-järjestelmien kehityskulut sekä normaalia korkeammat muut investoinnit. Erityisesti kuluja nostaa UK-toimintojen muutos tytäryhtiöksi sekä Handelsbanken valmistautuminen Brexit:n tuloon.

Nettotulos nousi +1,3 miljardia kruunua (+7,8 %), mihin vaikutti osaltaan myös alhaisempi veroaste (21,1 vs 23,4 %). Mutta myös selvästi alhaisemmat luottotappiot (0,9 vs 1,7 Mrd SEK).

CET1 oli 16,8 prosenttia, kun vaatimustaso Handelsbankenille on 15,1 prosenttia. Prosenttiluvun lasku aiemmalta noin 23 prosentin tasolta selittyy Ruotsin viranomaisten laskentasääntöjen muutoksella. (”The Swedish FSA’s decision to move the risk weight floor for Swedish mortgages to Pillar 1 decreased the common equity tier 1 ratio by 5.5 percentage points”)

Kevään 2019 osinko jäi 5,50 kruunuun, mikä katkaisi 9 vuotta peräkkäin nousseen perusosingon nousuputken.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 10 925 10 324 5,8% 44 870 43 770 2,5%
Liiketulos (ebit) 5 425 5 161 5,1% 22 070 22 013 0,3%
Nettotulos 4 200 4 003 4,9% 17 150 17 357 -1,2%
Osinko 12kk (SEK) 5,50* 7,50

*) Taulukon 5,50 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 6,00 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Svenska Handelsbanken: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Handelsbankenin liikevaihto on ollut hyvässä nousussa koko vuosikymmenen ajan. Kehitys on ollut hyvää Ruotsissa, mutta etenkin UK:ssa. Alhaisista koroista huolimatta korkotuotot ovat kasvaneet.

Myös tuloskehitys on ollut hyvässä nousutrendissä.

shb-tuloslaskelma-q42018

Vuonna 2018 korkotuotot nousivat +5,1 prosenttia, mitä tuki lainamäärien nousu. Palkkiotuotot nousivat +5,4 prosenttia, missä sijoitusvarallisuuden kasvu ja hyvä pörssikehitys näkyi. Edes vaikea Q4/2018 pörssimarkkina ei häirinnyt tuottojen kehitystä. Rahoitustuotot nousivat hienoisesti (+2,2 %). Selvästi alhaisempien luottotappioiden ansiosta tulos nousi selvästi ja oli 17,4 miljardia kruunua. Tulosmarginaali nousi 39,7 prosenttiin (2017: 38,6 %).

Ennusteet-sivulla arvioin, että Handelsbankenin tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 42 – 46 miljardia ja nettotulos 16 – 18 miljardia kruunua. Eli liikevaihto kasvaisi hieman, mutta nettotulos jäisi hieman vuoden 2018 tasosta. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali jäisi 38,2 prosenttiin, mikä olisi selvästi heikon taso sitten 2011. Tätä selittää ehkä varovaisesti tehdyt liikevaihtoarviot sekä yhteensä 1,3 miljardia kruunua korkeammat toiminnan kulut, luottotappiot ja verot.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 11,1x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua Italian, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,3x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 95 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinko

Handelsbankenin tavoitteena on maksaa tasaista ja nousevaa osinkoa, mikä vastaa yrityksen tuloksentekokykyä huomioiden kuitenkin pääomavaateet. Perusosinko oli ollut nousussa vuodesta 2009 alkaen, mutta nousu katkesi kevääseen 2019 osingon jäädessä edellisvuoden tasolle. Yhtiö on viimeisten vuosien aikana maksanut ylimääräistä osinkoa. Tarkempi osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Svenska Handelsbanken: Osinkohistoria -sivulla.

shb-osinko-q42018

Viimeisen 4 vuoden ajalta osingon (sis. lisäosingot) suhde nettotulokseen on ollut keskimäärin noin 70 – 75 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 5,50 3/2018 5,50 3/2017 5,00
lisä 2,00
YHTEENSÄ 5,50 7,50 5,00
+0,0% +10,0% +11,1%

Kevään 2019 osinko oli 5,50 kruunua, joka irtoaa 28.3.2019 ja se maksetaan 3.4.2019. Tämä antaisi noin 5,7 prosentin osinkotuoton (osake 96,60 SEK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+17 150) ja osingonmaksuilla (-10 868). Oikaisu on yhteensä +6 282 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (10.2.2019) 96,60 98,30 112,20 126,60 112,90 122,20 105,33 77,47
Lkm (000) 1 976 025 1 974 526 1 974 300 1 972 700 1 971 900 1 959 000 1 942 600 1 949 800
Markkina-arvo (Mrd) 190,88 194,10 221,52 249,74 222,63 239,39 204,61 151,05
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 21 700 21 664 21 840 20 524 20 191
DEN, FIN, NOR 8 780 8 522 8 172 7 820 7 807
UK, NED 7 895 7 334 6 125 5 676 5 579
Capital Markets 5 610 5 346 4 793 4 772 5 156
Muut 885 904 743 1 971 1 603
YHTEENSÄ 44 870 43 770 41 673 40 763 40 336
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 13 350 13 510 13 948 12 988 12 764
DEN, FIN, NOR 4 730 4 586 4 867 4 558 4 615
UK, NED 3 245 3 033 2 605 2 419 2 513
Capital Markets 2 085 1 922 1 599 1 401 1 648
Muut -1 340 -1 037 -1 995 -733 -1 065
YHTEENSÄ 22 070 22 014 21 024 20 633 20 475
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 10 925 44 870 43 770 41 674 40 763 40 336 38 314 36 327 35 062
Liikevoitto 5 425 22 070 22 013 21 025 20 633 20 475 19 212 18 088 17 108
Nettotulos 4 200 17 150 17 357 16 102 16 245 16 343 15 184 14 295 14 038
Marginaali 38,4% 38,2% 39,7% 38,6% 39,9% 40,5% 39,6% 39,4% 40,0%
EPS 2,13 0,00 8,68 8,79 8,16 8,23 8,29 7,75 7,36 7,20
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 323,5 317,2 226,3 199,4 202,6 454,5 334,8 236,5
Liikearvo 6,9 6,9 6,8 6,8 6,5 6,6 6,4 6,3
Muut varat 2 654,1 2 654,1 2 533,9 2 421,4 2 313,0 2 355,6 2 148,6 2 141,2
Tase yhteensä 2 984,5 2 978,2 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8 2 384,0
Oma pääoma 148,6 142,3 141,6 136,4 128,3 126,8 111,3 103,9
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 648,3 2 648,3 2 426,3 2 303,3 2 197,2 2 465,2 2 163,4 2 038,8
Muut vastuut 187,6 187,6 199,1 187,9 196,6 224,7 215,1 241,3
Tase yhteensä 2 984,5 2 978,2 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8 2 384,0
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,00 5,50 5,50 5,00 4,50 4,17 3,83 3,58
Osinko (lisä) 2,00 1,50 1,67 1,67
Osinko yhteensä 6,00 5,50 7,50 5,00 6,00 5,84 5,50 3,58
Osinkotuotto 6,2% 5,6% 6,7% 3,9% 5,3% 4,8% 5,2% 4,6%
Osinko/nettotulos 69,1% 62,6% 92,0% 60,7% 72,4% 75,3% 74,7% 49,7%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 11,9 12,4 14,8 17,6 16,7
PE (3v) 11,3 11,7 13,6 15,7 14,6 16,5 15,1 12,1
PE 11,1 11,2 13,8 15,4 13,6 15,8 14,3 10,8
EV/EBIT 8,8 8,9 10,6 12,2 11,0 12,6 11,4 8,9
Oma pääoma/osake 75,20 72,07 71,72 69,14 65,06 64,73 57,29 53,29
P/B 1,28 1,36 1,56 1,83 1,74 1,89 1,84 1,45
ROE 11,8% 12,2% 11,6% 12,3% 12,8% 12,8% 13,3% 14,5%
ROI 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,0% 4,8% 5,1% 5,2% 5,1% 4,5% 4,5% 4,4%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 98,30 112,25 99,56 104,20 112,20 122,90 120,60 122,90 126,60 117,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,500 6,000 6,000 6,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,000 5,000
Osinkotuotto (ennuste) 5,6% 5,3% 6,0% 5,8% 4,9% 4,5% 4,6% 4,5% 3,9% 4,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,79 8,65 8,69 8,10 8,15 7,99 8,19 8,26 8,23 8,76
PE 11,2 13,0 11,5 12,9 13,8 15,4 14,7 14,9 15,4 13,5
EV/EBIT 8,9 10,3 9,1 10,0 10,6 11,8 11,5 11,7 12,2 11,0
ROE 12,2% 12,2% 12,6% 12,1% 11,6% 11,6% 12,2% 12,8% 12,3% 13,2%
ROI 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset