Svenska Handelsbanken: Sijoituskohteena

Päivitetty 27.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaisen Handelsbankenin pääasialliset toimintamaat ovat Pohjoismaiden lisäksi UK ja Hollanti. Yhtiöllä on noin 775 konttoria ja noin 12 750 työntekijää. Handelsbankenin markkina-arvo on noin 195 miljardia kruunua… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e SVENSKA HANDELSBANKEN Ennuste
Osake (27.10.2019) 98,48 Osinko 12 kk 6,00
Markkina-arvo (Mrd) 194,7 Osinkotuotto 6,1%
Liikevaihto (M) 44 300 (+1,2%) Osinko/EPS 71% 4v ka
Nettotulos (M) 16 600 (-4,4%)
EPS 8,40
PE 11,7
EV/EBIT 9,3 ROE 11,0%
PB 1,22 ROI 0,7%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata yhtiön täältä:
https://www.handelsbanken.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Yhteenveto

SVENSKA HANDELSBANKEN27.10.2019 | 98,48 SEK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Svenska Handelsbankenin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin alhaiset pääomien tuotot sekä kevään 2019 perusosingon jääminen edellisvuoden tasolle. Muutama kriteeri jää aivan pisterajan tuntumaan, joten yhtiöllä voisi hyvinkin olla pari pistettä enemmän.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Handelsbanken on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Handelsbanken on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Handelsbankenin tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Korkotuotot vastaavat konsernin tuotoista yli 70 prosenttia, joten lainamäärien ja -marginaalien kehitys vaikuttaa suurelta osin yhtiön tuottoihin. Ja mikäli korkotaso lähtee nousuun, niin sen voisi odottaa nostavan Handelsbankenin liikevaihtoa merkittävästikin.

shb-liikevaihdon-jakauma-2018

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Handelsbankenin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta. Yhtiöllä on laajasti toimintaa myös UK:ssa, joten Brexitin valmistautuminen tuo lisää omia kulujaan. Handelsbankenin tuotot UK:sta ovat kuitenkin olleet selvässä kasvussa, joten siinä mielessä Brexit ei näyttäisi juurikaan tuovan vaikeuksia Handelsbankenille.

HUOM! Yhtiö ilmoitti Q2/2019 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojen yksinkertaistamisen, missä se mm. luopuu Baltian ja Puolan toiminnoistaan. Yhtiö on myös vetäytymässä Aasiasta ja yhtiö pohtii mahdollista Saksan toimintojen päättämistä. Lisäksi yhtiö aikoo yksinkertaistaa tuotevalikoimaansa sekä karsia heikosti kannattavia tuotteita ja palveluitaan.

Tilikaudelle 2019 ennustamallani tuloksella PE-luku on 11,7x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua rahanpesun, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,2x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 95 – 100 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinkosijoittajaa Handelsbanken kiinnostaa, sillä ennustamani vuonna 2020 maksettava osinko olisi 6,00 kruunua, mikä antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton. Osinkosijoittajaa hieman mietityttää kuitenkin se, että kevään 2019 perusosinko jäi edellisvuoden tasolle. Näin 9 vuotta jatkunut perusosinkojen nousuputki katkesi.

Yhtiö on viimeisten 6 vuoden aikana maksanut myös 4 kertaa ylimääräistä osinkoa. Itse lähtisin kuitenkin siitä ajatuksesta, että lisäosinkojen varaan ei kannata laskea. Ja jos sellainen tulee, niin sitten se olisi kiva yllätys.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

Handelsbankenin Q1-Q3/2019:

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 11 113 10 728 3,6% 33 188 32 687 1,5%
Liiketulos (ebit) 4 831 5 344 -9,6% 16 101 16 725 -3,7%
Nettotulos 3 571 4 106 -13,0% 12 544 13 341 -6,0%
EPS (SEK) 1,81 2,09 6,36 6,80

Handelsbankenin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial transactions”).

Q3/2019 liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia ja kvartaali oli hyvin samankaltainen kuin edellinen Q2:n.

Q3/2019 korkotuotot (netto) nousivat 2,4 prosenttia, mistä reilu osa tuli Ruotsin viranomaismaksujen alentumisen sekä valuuttakurssien vaikutuksesta. Lainamäärissä oli kasvua, mutta marginaalipaineet ja rahoituksen hinta pitivät korkotuottojen kasvua alhaisena.

Q3/2019 palkkiotuotot (netto) nousivat 3,8 prosenttia, missä hallinnoitavien varojen kasvu nosti myös näistä saatavia palkkiotuottoja. Maksuvälityksen ja korttimaksamisen palkkiot jatkoivat nousuaan.

Yhtiö ilmoitti aiemmin Q2:lla, että se aikoo vetäytyä Baltiasta sekä Puolasta. Nyt yhtiö aikoo vetäytyä myös Aasiasta sekä mahdollisesti myös Saksasta. Tavoitteena yhtiöllä on yksinkertaistaa rakennettaan, joka samalla toisi noin 1,5 miljardin kruunun kulusäästöt muutaman vuoden kuluttua. Osa näistä säästöistä realisoituisi jo vuonna 2020.

Näihin liittyen yhtiö kirjasi 900 miljoonan kruunun kuluerän Q3:n lukuihin, jonka johdosta toiminnan kulut nousivat 6,28 miljardiin kruunuun (Q3/2018: 5,16 Mrd SEK).

Luottotappioita yhtiö kirjasi 192 miljoonaa kruunua (Q2/2019: 435 M SEK, Q3/2018: 230 M SEK).

Nettotulos laski 13 prosenttia, missä laskua selittää em. kertaluontoinen kulukirjaus. Jos tämän oikaisee pois (ilman verovaikutusta), niin tulos olisi noussut lähes 14 prosenttia.

CET1 oli 17,4 prosenttia, kun vaatimustaso Handelsbankenille on 15,7 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 11 112 11 083 0,3% 44 300 43 770 1,2%
Liiketulos (ebit) 5 199 5 289 -1,7% 21 300 22 013 -3,2%
Nettotulos 4 058 4 016 1,0% 16 600 17 357 -4,4%
Tuleva Ed.
Osinko 12kk (SEK) 6,00 5,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Svenska Handelsbanken: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Handelsbankenin liikevaihto on ollut hyvässä nousussa koko vuosikymmenen ajan. Kehitys on ollut hyvää Ruotsissa, mutta etenkin UK:ssa. Alhaisista koroista huolimatta korkotuotot ovat kasvaneet.

Myös tuloskehitys on ollut tasaisessa nousutrendissä.

shb-tuloslaskelma-q32019.png

Vuonna 2018 korkotuotot nousivat 5,1 prosenttia, mitä tuki lainamäärien nousu. Palkkiotuotot nousivat 5,4 prosenttia, missä sijoitusvarallisuuden kasvu ja hyvä pörssikehitys näkyi. Edes vaikea Q4/2018 pörssimarkkina ei häirinnyt tuottojen kehitystä. Rahoitustuotot nousivat hienoisesti (+2,2 %). Selvästi alhaisempien luottotappioiden ansiosta tulos nousi selvästi ja oli 17,4 miljardia kruunua. Tulosmarginaali nousi 39,7 prosenttiin (2017: 38,6 %).

Ennusteet-sivulla arvioin, että Handelsbankenin tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 42 – 46 miljardia ja nettotulos 15,5 – 17,0 miljardia kruunua. Liikevaihto kasvaisi hieman viime vuodesta. Tulosta tukee Q1/2019 tehty +827 miljoonan kruunun provisioiden (Oktogonen) palautus, mutta toisaalta rasittaa Q3:lla tehty -900 miljoonan kruunun kulukirjaus toimintojen yksinkertaistamiseen ja Aasiasta vetäytymiseen liittyen. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali olisi vertailukautta alhaisempi eli noin 37,5 prosenttia.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 11,7x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua rahanpesun, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,2x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 95 – 100 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinko

Handelsbankenin tavoitteena on maksaa tasaista ja nousevaa osinkoa, mikä vastaa yrityksen tuloksentekokykyä huomioiden kuitenkin pääomavaateet. Perusosinko oli ollut nousussa vuodesta 2009 alkaen, mutta nousu katkesi kevääseen 2019 osingon jäädessä edellisvuoden tasolle. Yhtiö on viimeisten vuosien aikana maksanut ylimääräistä osinkoa. Tarkempi osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Svenska Handelsbanken: Osinkohistoria -sivulla.

shb-osinko-q32019

Viimeisen 4 vuoden ajalta osingon (sis. lisäosingot) suhde nettotulokseen on ollut keskimäärin noin 70 – 75 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 6,00 3/2019 5,50 3/2018 5,50
lisä 2,00
YHTEENSÄ 6,00 5,50 7,50
+9,1% +0,0% +10,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 6,00 kruunuun. Tämä antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton (osake 98,48 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 056) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +4 056 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (27.10.2019) 98,48 98,30 112,20 126,60 112,90 122,20 105,33 77,47
Lkm (000) 1 976 885 1 974 526 1 974 300 1 972 700 1 971 900 1 959 000 1 942 600 1 949 800
Markkina-arvo (Mrd) 194,68 194,10 221,52 249,74 222,63 239,39 204,61 151,05
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 22 075 21 664 21 840 20 524 20 191
DEN, FIN, NOR 8 750 8 522 8 172 7 820 7 807
UK, NED 7 900 7 334 6 125 5 676 5 579
Capital Markets 5 825 5 346 4 793 4 772 5 156
Muut -250 904 743 1 971 1 603
YHTEENSÄ 44 300 43 770 41 673 40 763 40 336
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 13 875 13 510 13 948 12 988 12 764
DEN, FIN, NOR 4 675 4 586 4 867 4 558 4 615
UK, NED 2 850 3 033 2 605 2 419 2 513
Capital Markets 1 975 1 922 1 599 1 401 1 648
Muut -2 075 -1 037 -1 995 -733 -1 065
YHTEENSÄ 21 300 22 014 21 024 20 633 20 475
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 11 110 33 188 44 300 43 770 41 674 40 763 40 336 38 314 36 327 35 062
Liikevoitto 5 200 16 101 21 300 22 013 21 025 20 633 20 475 19 212 18 088 17 108
Nettotulos 4 055 12 544 16 600 17 357 16 102 16 245 16 343 15 184 14 295 14 038
Marginaali 36,5% 37,8% 37,5% 39,7% 38,6% 39,9% 40,5% 39,6% 39,4% 40,0%
EPS 2,05 6,35 8,40 8,79 8,16 8,23 8,29 7,75 7,36 7,20
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 318,1 317,2 226,3 199,4 202,6 454,5 334,8 236,5
Liikearvo 6,9 6,9 6,8 6,8 6,5 6,6 6,4 6,3
Muut varat 2 867,4 2 654,1 2 533,9 2 421,4 2 313,0 2 355,6 2 148,6 2 141,2
Tase yhteensä 3 192,4 2 978,2 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8 2 384,0
Oma pääoma 159,7 142,3 141,6 136,4 128,3 126,8 111,3 103,9
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 810,9 2 648,3 2 426,3 2 303,3 2 197,2 2 465,2 2 163,4 2 038,8
Muut vastuut 221,8 187,6 199,1 187,9 196,6 224,7 215,1 241,3
Tase yhteensä 3 192,4 2 978,2 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8 2 384,0
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,00 5,50 5,50 5,00 4,50 4,17 3,83 3,58
Osinko (lisä) 2,00 1,50 1,67 1,67
Osinko yhteensä 6,00 5,50 7,50 5,00 6,00 5,84 5,50 3,58
Osinkotuotto 6,1% 5,6% 6,7% 3,9% 5,3% 4,8% 5,2% 4,6%
Osinko/nettotulos 71,5% 62,6% 92,0% 60,7% 72,4% 75,3% 74,7% 49,7%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,2 12,4 14,8 17,6 16,7
PE (3v) 11,7 11,7 13,6 15,7 14,6 16,5 15,1 12,1
PE 11,7 11,2 13,8 15,4 13,6 15,8 14,3 10,8
EV/EBIT 9,3 8,9 10,6 12,2 11,0 12,6 11,4 8,9
Oma pääoma/osake 80,78 72,07 71,72 69,14 65,06 64,73 57,29 53,29
P/B 1,22 1,36 1,56 1,83 1,74 1,89 1,84 1,45
ROE 11,0% 12,2% 11,6% 12,3% 12,8% 12,8% 13,3% 14,5%
ROI 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,0% 4,8% 5,1% 5,2% 5,1% 4,5% 4,5% 4,4%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 92,18 91,88 98,10 98,30 112,25 99,56 104,20 112,20 122,90 120,60
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,000 6,000 6,000 5,500 6,000 6,000 6,000 5,500 5,500 5,500
Osinkotuotto (ennuste) 6,5% 6,5% 6,1% 5,6% 5,3% 6,0% 5,8% 4,9% 4,5% 4,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,37 8,65 9,16 8,79 8,65 8,69 8,10 8,15 7,99 8,19
PE 11,0 10,6 10,7 11,2 13,0 11,5 12,9 13,8 15,4 14,7
EV/EBIT 8,6 8,3 8,6 8,9 10,3 9,1 10,0 10,6 11,8 11,5
ROE 11,2% 11,9% 13,3% 12,2% 12,2% 12,6% 12,1% 11,6% 11,6% 12,2%
ROI 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus