Svenska Handelsbanken: Sijoituskohteena

Päivitetty 9.2.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaisen Handelsbankenin pääasialliset toimintamaat ovat Pohjoismaiden lisäksi UK ja Hollanti. Yhtiöllä on noin 775 konttoria ja noin 12 750 työntekijää. Handelsbankenin markkina-arvo on noin 215 miljardia kruunua… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e SVENSKA HANDELSBANKEN Ennuste
Osake (9.2.2020) 109,65 Osinko 12 kk 5,50
Markkina-arvo (Mrd) 217,1 Osinkotuotto 5,0%
Liikevaihto (M) 45 500 (+2,1%) Osinko/EPS 71% 4v ka
Nettotulos (M) 17 500 (+3,4%)
EPS 8,84
PE 12,4
EV/EBIT 9,8 ROE 10,7%
PB 1,30 ROI 0,8%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata yhtiön täältä:
https://www.handelsbanken.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Yhteenveto

SVENSKA HANDELSBANKEN9.2.2020 | 109,65 SEK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Svenska Handelsbankenin Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin alhaiset pääomien tuotot sekä kevään 2020 osingon jääminen edellisvuoden tasolle. Muutama kriteeri jää aivan pisterajan tuntumaan, joten yhtiöllä voisi hyvinkin olla pari pistettä enemmän.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Handelsbanken on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Handelsbanken on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Handelsbankenin tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Korkotuotot vastaavat konsernin tuotoista yli 70 prosenttia, joten lainamäärien ja -marginaalien kehitys vaikuttaa suurelta osin yhtiön tuottoihin. Ja mikäli korkotaso lähtee nousuun, niin sen voisi odottaa nostavan Handelsbankenin liikevaihtoa merkittävästikin.

shb-liikevaihdon-jakauma-2019

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Handelsbankenin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta.

HUOM! Yhtiö ilmoitti Q2/2019 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojen yksinkertaistamisen, missä se mm. luopuu Baltian ja Puolan toiminnoistaan. Yhtiö on myös vetäytymässä Aasiasta ja yhtiö pohtii mahdollista Saksan toimintojen päättämistä. Lisäksi yhtiö aikoo yksinkertaistaa tuotevalikoimaansa sekä karsia heikosti kannattavia tuotteita ja palveluitaan.

Tilikaudelle 2020 ennustamallani tuloksella PE-luku on 12,4x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua rahanpesun, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,3x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 110 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinkosijoittajaa Handelsbanken mietityttää. Kuten muillakin pankeilla, niin nouseva osinkokehitys on katkennut ja vuonna 2020 maksettava osinko jäi nyt kolmatta kertaa 5,50 kruunuun. Tämä antaisi noin 5,0 prosentin osinkotuoton.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

Handelsbankenin vuosi 2019:

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 11 376 11 083 2,6% 44 564 43 770 1,8%
Liiketulos (ebit) 5 695 5 288 7,7% 21 796 22 013 -1,0%
Nettotulos 4 381 4 016 9,1% 16 922 17 357 -2,5%
EPS (SEK) 2,21 2,05 8,58 8,84

Handelsbankenin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial transactions”).

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi vajaat pari prosenttia.

Korkotuotot (netto) nousivat 2,7 prosenttia, mistä reilu osa tuli Ruotsin viranomaismaksujen alentumisen sekä valuuttakurssien vaikutuksesta. Lainamäärissä oli kasvua, mutta marginaalipaineet ja rahoituksen hinta pitivät korkotuottojen kasvua alhaisena.

Palkkiotuotot (netto) nousivat 4,4 prosenttia, missä hallinnoitavien varojen kasvu nosti myös näistä saatavia palkkiotuottoja. Myös vertailukauden Q4/2018 tuotot jäivät alhaiseksi heikon pörssimarkkinan johdosta. Nyt Q4/2019 pörssimarkkina oli valoisampi, joka myös nosti tuottotasot normaalille tasolleen. Maksuvälityksen ja korttimaksamisen palkkiot jatkoivat nousuaan.

Yhtiö ilmoitti aiemmin Q2:lla, että se aikoo vetäytyä Baltiasta sekä Puolasta. Nyt yhtiö aikoo vetäytyä myös Aasiasta sekä mahdollisesti myös Saksasta. Tavoitteena yhtiöllä on yksinkertaistaa rakennettaan, joka samalla toisi noin 1,5 miljardin kruunun kulusäästöt muutaman vuoden kuluttua. Osa näistä säästöistä realisoituisi jo vuonna 2020.

Näihin liittyen yhtiö kirjasi 900 miljoonan kruunun kuluerän Q3:n lukuihin, jonka johdosta tilikauden 2019 toiminnan kulut nousivat 21,7 miljardiin kruunuun (+4,4 %).

Vuodelta 2019 yhtiö kirjasi luottotappioita yhteensä 1,05 miljardia kruunua (2018: 0,88 Mrd SEK). Handelsbankenin luottotappioiden määrä pysyi siis edelleen varsin alhaisella tasolla, vaikka nousikin hieman edellisvuodesta.

CET1 oli 18,5 prosenttia, kun vaatimustaso Handelsbankenille on 15,8 prosenttia.

Vuonna 2020 maksettava osinko pysyi viime vuoden osingon tapaan 5,50 kruunussa. Osinko irtoaa 26.3.2020 ja se maksetaan 1.4.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 11 050 10 791 2,4% 45 500 44 564 2,1%
Liiketulos (ebit) 5 250 6 110 -14,1% 22 500 21 796 3,2%
Nettotulos 4 075 4 755 -14,3% 17 500 16 922 3,4%
Tuleva Ed.
Osinko 12kk (SEK) 5,50 5,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Svenska Handelsbanken: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Handelsbankenin liikevaihto on ollut hyvässä nousussa viimeisten vuosien ajan. Kehitys on ollut hyvää Ruotsissa, mutta etenkin UK:ssa. Alhaisista koroista huolimatta korkotuotot ovat kasvaneet. Myös tuloskehitys on ollut tasaisessa nousutrendissä.

shb-tuloslaskelma-q42019

Vuonna 2019 korkotuotot nousivat 2,7 prosenttia, mitä tuki lainamäärien nousu. Palkkiotuotot nousivat 4,4 prosenttia, missä sijoitusvarallisuuden kasvu ja hyvä pörssikehitys näkyi. Alhaisten luottotappioiden ansiosta tulos pysyi hyvällä tasolla noin 16,9 miljardissa kruunussa. Tulos laski hieman vuodesta 2018 kertaluontoisten erien johdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Handelsbankenin tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 42,5 – 47,5 miljardia ja nettotulos 15,0 – 18,0 miljardia kruunua. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 38,5 prosenttia eli se paranisi hieman vuodesta 2019, mutta jäisi kuitenkin tätä aikaisempien vuosien tasosta.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 12,4x eli osaketta voi luonnehtia edulliseksi. Varsinkin, kun PE on viimeisten 5 vuoden aikana liikkunut 15x tuntumassa. Ehkä markkinoilla on hermoilua rahanpesun, Brexitin ja alhaisella tasolla pysyvien korkojen suhteen.

Myös PB-luku on alhaisella tasolla (1,3x) verrattuna aikaisempien vuosien 1,5x – 1,9x lukemiin. Osake kävikin vuonna 2015 ja 2017 noin 130 – 140 kruunun tasolla, josta se on laskenut nykyiselle noin 110 kruunun tietämille. Tämä selittää osaltaan nykyisiä alhaisia PE- ja PB-lukuja.

Osinko

Handelsbankenin tavoitteena on maksaa tasaista ja nousevaa osinkoa, mikä vastaa yrityksen tuloksentekokykyä huomioiden kuitenkin pääomavaateet. Perusosinko oli ollut nousussa vuodesta 2009 alkaen, mutta nousu katkesi kevääseen 2019 osingon jäädessä edellisvuoden tasolle. Yhtiö on viimeisten vuosien aikana maksanut ylimääräistä osinkoa. Tarkempi osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Svenska Handelsbanken: Osinkohistoria -sivulla.

shb-osinko-q42019

Viimeisen 4 vuoden ajalta osingon (sis. lisäosingot) suhde nettotulokseen on ollut keskimäärin noin 70 – 75 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 5,50 3/2019 5,50 3/2018 5,50
lisä 2,00
YHTEENSÄ 5,50 5,50 7,50
+0,0% +0,0% +10,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 5,50 kruunua ja se irtoaa 26.3.2020 ja maksetaan 1.4.2020.

Taulukot

Taseen 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+17 500) ja osingonmaksuilla (-10 889). Oikaisu on yhteensä +6 611 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (9.2.2020) 109,65 100,90 98,30 112,20 126,60 112,90 122,20 105,33
Lkm (000) 1 979 823 1 976 885 1 974 526 1 974 300 1 972 700 1 971 900 1 959 000 1 942 600
Markkina-arvo (Mrd) 217,09 199,47 194,10 221,52 249,74 222,63 239,39 204,61
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Sweden 22 550 22 192 21 664 21 840 20 524
DEN, FIN, NOR 8 950 8 753 8 522 8 172 7 820
UK, NED 8 450 8 015 7 334 6 125 5 676
Capital Markets 5 750 5 760 5 346 4 793 4 772
Muut -200 -156 904 743 1 971
YHTEENSÄ 45 500 44 564 43 770 41 673 40 763
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Sweden 14 050 13 874 13 510 13 948 12 988
DEN, FIN, NOR 4 950 4 674 4 586 4 867 4 558
UK, NED 3 350 2 982 3 033 2 605 2 419
Capital Markets 2 200 2 006 1 922 1 599 1 401
Muut -2 050 -1 740 -1 037 -1 995 -733
YHTEENSÄ 22 500 21 796 22 014 21 024 20 633
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 11 050 45 500 44 564 43 770 41 674 40 763 40 336 38 314 36 327
Liikevoitto 5 250 22 500 21 796 22 013 21 025 20 633 20 475 19 212 18 088
Nettotulos 4 075 17 500 16 922 17 357 16 102 16 245 16 343 15 184 14 295
Marginaali 36,9% 38,5% 38,0% 39,7% 38,6% 39,9% 40,5% 39,6% 39,4%
EPS 2,06 0,00 8,84 8,56 8,79 8,16 8,23 8,29 7,75 7,36
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 334,6 328,0 317,2 226,3 199,4 202,6 454,5 334,8
Liikearvo 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,5 6,6 6,4
Muut varat 2 734,8 2 734,8 2 654,1 2 533,9 2 421,4 2 313,0 2 355,6 2 148,6
Tase yhteensä 3 076,3 3 069,7 2 978,2 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8
Oma pääoma 166,4 159,8 142,3 141,6 136,4 128,3 126,8 111,3
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 686,1 2 686,1 2 648,3 2 426,3 2 303,3 2 197,2 2 465,2 2 163,4
Muut vastuut 223,8 223,8 187,6 199,1 187,9 196,6 224,7 215,1
Tase yhteensä 3 076,3 3 069,7 2 978,2 2 767,0 2 627,6 2 522,1 2 816,7 2 489,8
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,75 5,50 5,50 5,50 5,00 4,50 4,17 3,83
Osinko (lisä) 2,00 1,50 1,67 1,67
Osinko yhteensä 5,75 5,50 5,50 7,50 5,00 6,00 5,84 5,50
Osinkotuotto 5,2% 5,5% 5,6% 6,7% 3,9% 5,3% 4,8% 5,2%
Osinko/nettotulos 65,1% 64,3% 62,6% 92,0% 60,7% 72,4% 75,3% 74,7%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 13,1 12,4 12,4 14,8 17,6
PE (3v) 12,6 11,9 11,7 13,6 15,7 14,6 16,5 15,1
PE 12,4 11,8 11,2 13,8 15,4 13,6 15,8 14,3
EV/EBIT 9,8 9,3 8,9 10,6 12,2 11,0 12,6 11,4
Oma pääoma/osake 84,05 80,83 72,07 71,72 69,14 65,06 64,73 57,29
P/B 1,30 1,25 1,36 1,56 1,83 1,74 1,89 1,84
ROE 10,7% 11,2% 12,2% 11,6% 12,3% 12,8% 12,8% 13,3%
ROI 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,4% 5,2% 4,8% 5,1% 5,2% 5,1% 4,5% 4,5%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 100,90 92,18 91,88 98,10 98,30 112,25 99,56 104,20 112,20 122,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,500 6,000 6,000 6,000 5,500 6,000 6,000 6,000 5,500 5,500
Osinkotuotto (ennuste) 5,5% 6,5% 6,5% 6,1% 5,6% 5,3% 6,0% 5,8% 4,9% 4,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,55 8,37 8,65 9,16 8,79 8,65 8,69 8,10 8,15 7,99
PE 11,8 11,0 10,6 10,7 11,2 13,0 11,5 12,9 13,8 15,4
EV/EBIT 9,3 8,6 8,3 8,6 8,9 10,3 9,1 10,0 10,6 11,8
ROE 11,2% 11,2% 11,9% 13,3% 12,2% 12,2% 12,6% 12,1% 11,6% 11,6%
ROI 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus