Svenska Handelsbanken: Sijoituskohteena

Päivitetty 16.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

HUOM! EKP:n uusimman ohjeistuksen mukaan pankkien tulee pidättäytyä osinkojen maksusta vuoden 2020 loppuun asti. Arvioin, ettei näitä osinkoja laitettaisi maksuun enää talvella, vaan vuonna 2021 maksettava osinko sisältäisi lisäosinkoa, joka kompensoisi väliin jääneitä osinkoja. Koska pandemiassa ei ole nähtävissä rauhoittumista – vaan pikemminkin päivastoin – niin pidin vuoden 2021 osinkoennusteet vielä ennallaan. OSINKOTILANTEEN MUUTOSTA EI OLE HUOMIOITU ANALYYSISSÄ! Päivitän analyysin Q2-tuloskierroksen jälkeen elokuun aikana.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalaisen Handelsbankenin pääasialliset toimintamaat ovat Pohjoismaiden lisäksi UK ja Hollanti. Yhtiöllä on noin 775 konttoria ja noin 12 500 työntekijää. Handelsbankenin markkina-arvo on noin 185 miljardia kruunua… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e SVENSKA HANDELSBANKEN Ennuste
Osake (SEK, 16.7.20) 92,70 Osinko (SEK, 12 kk) 11,00
Markkina-arvo (Mrd SEK) 183,55 Osinkotuotto 11,9%
Liikevaihto (mSEK) 43 700 -1,9% Osinko/EPS 72% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 15 675 -7,4% Osinko/FCF 10% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 105,20 +13,5%
EPS 7,92
P/E 11,7
ROE 9,8%
P/B 1,15 ROI 0,7%

Huomioita

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Handelsbankenin tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Korkotuotot vastaavat konsernin tuotoista yli 70 prosenttia, joten lainamäärien ja -marginaalien kehitys vaikuttaa suurelta osin yhtiön tuottoihin. Ja mikäli korkotaso lähtee nousuun, niin sen voisi odottaa nostavan Handelsbankenin liikevaihtoa merkittävästikin.

shb-liikevaihdon-jakauma-2019

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Handelsbankenin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 105,20 kruunua eli nousupotentiaalia olisi tämän perusteella noin 13,5 prosenttia (osake 92,70 SEK).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): shb-2020-07-16.pdf

shb-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot
Suurimmat osakkeenomistajat

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (shb-2020-07-16.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 16.7.20) 92,70 100,90 98,30 112,20 126,60 112,90 122,20 105,33
Lkm (000) 1 980 049 1 976 900 1 974 500 1 974 300 1 972 700 1 971 900 1 959 000 1 942 600
Markkina-arvo (Mrd) 183,55 199,47 194,09 221,52 249,74 222,63 239,39 204,61
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sweden 25 325 22 192 21 664 21 840 20 524 20 191 20 134
DEN, FIN, NOR 8 475 8 753 8 522 8 172 7 820 7 807 7 999
UK, NED 8 050 8 015 7 334 6 125 5 676 5 579 4 333
Capital Markets 2 350 5 760 5 346 4 793 4 772 5 156 5 607
Muut -500 -156 904 743 1 971 1 603 241
YHTEENSÄ 43 700 44 564 43 770 41 673 40 763 40 336 38 314
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sweden 15 700 13 874 13 510 13 948 12 988 12 764 12 637
DEN, FIN, NOR 4 200 4 674 4 586 4 867 4 558 4 615 4 862
UK, NED 2 800 2 982 3 033 2 605 2 419 2 513 1 908
Capital Markets -250 2 006 1 922 1 599 1 401 1 648 2 001
Muut -2 250 -1 740 -1 037 -1 995 -733 -1 065 -2 196
YHTEENSÄ 20 200 21 796 22 014 21 024 20 633 20 475 19 212
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sweden 62,0% 62,5% 62,4% 63,9% 63,3% 63,2% 62,8%
DEN, FIN, NOR 49,6% 53,4% 53,8% 59,6% 58,3% 59,1% 60,8%
UK, NED 34,8% 37,2% 41,4% 42,5% 42,6% 45,0% 44,0%
Capital Markets -10,6% 34,8% 36,0% 33,4% 29,4% 32,0% 35,7%
YHTEENSÄ 46,2% 48,9% 50,3% 50,4% 50,6% 50,8% 50,1%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 10 875 21 803 43 700 44 564 43 770 41 674 40 763 40 336 38 314 36 327
Liiketulos 4 925 10 196 20 200 21 796 22 013 21 025 20 633 20 475 19 212 18 088
Nettotulos 3 825 7 895 15 675 16 922 17 354 16 099 16 244 16 342 15 183 14 295
Marginaali 35,2% 36,2% 35,9% 38,0% 39,6% 38,6% 39,8% 40,5% 39,6% 39,4%
EPS 1,93 3,99 7,92 8,56 8,79 8,15 8,23 8,29 7,75 7,36
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 520 242 327 958 317 217 226 314 199 362 202 630 454 532 334 794
Liikearvo 6 945 7 007 6 922 6 798 6 761 6 460 6 597 6 431
Muut varat 3 011 792 2 734 702 2 654 035 2 533 865 2 421 457 2 313 043 2 355 547 2 148 581
Varat yhteensä 3 538 979 3 069 667 2 978 174 2 766 977 2 627 580 2 522 133 2 816 676 2 489 806
Oma pääoma 160 105 159 832 142 261 141 604 136 381 128 268 126 827 111 339
Vähemmistö -1 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 078 875 2 686 321 2 648 301 2 426 278 2 303 282 2 197 208 2 465 243 2 163 435
Muut vastuut 300 000 223 514 187 612 199 095 187 917 196 657 224 606 215 032
Pääomat yhteensä 3 538 979 3 069 667 2 978 174 2 766 977 2 627 580 2 522 133 2 816 676 2 489 806
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 333 123 22 378 76 662 39 891 4 065 -272 295 52 798 107 784
Investoinnit: Capex -2 263 -1 652 -1 169 -1 152 -185 -966 -649 -665
Vapaa rahavirta (FCF) 330 860 20 726 75 493 38 739 3 880 -273 261 52 149 107 119
Investoinnit: Muut -110 910 -95 43 -62 6 081 3 686 1 436 73
Investointien jälkeen 219 950 20 631 75 536 38 677 9 961 -269 575 53 585 107 192
Rahoitus: Voitonjako -10 890 -10 693 -14 581 -9 721 -11 442 -11 124 -10 488 -6 822
Rahoitus: Muut -378 -13 060 15 449 0 -2 512 4 392 13 707 -4 048
Rahavarojen muutos 208 682 -3 122 76 404 28 956 -3 993 -276 307 56 804 96 322
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 4,50 4,17 3,83
Osinko (lisä) 0,00 0,00 2,00 0,00 1,50 1,67 1,67
Osinko yhteensä 5,50 5,50 5,50 7,50 5,00 6,00 5,83 5,50
Osinkotuotto 5,9% 5,5% 5,6% 6,7% 3,9% 5,3% 4,8% 5,2%
Osinko/nettotulos 69,5% 64,3% 62,6% 92,0% 60,7% 72,4% 75,3% 74,7%
Osinko/FCF 3,3% 52,5% 14,4% 38,2% 254,2% -4,3% 21,9% 10,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 11,3 12,4 12,4 14,8 17,6
PE (3v) 11,0 11,9 11,7 13,6 15,7 14,6 16,5 15,1
PE 11,7 11,8 11,2 13,8 15,4 13,6 15,8 14,3
EV (Mrd SEK) 2 742 2 558 2 525 2 421 2 354 2 217 2 250 2 033
EV/EBIT 135,8 117,4 114,7 115,2 114,1 108,3 117,1 112,4
Oma pääoma/osake 80,86 80,85 72,05 71,72 69,13 65,05 64,74 57,31
P/B 1,15 1,25 1,36 1,56 1,83 1,74 1,89 1,84
ROE 9,8% 11,2% 12,2% 11,6% 12,3% 12,8% 12,7% 13,3%
ROI 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
Omavaraisuusaste 4,5% 5,2% 4,8% 5,1% 5,2% 5,1% 4,5% 4,5%
Gearing 1598,1% 1475,5% 1638,6% 1553,6% 1542,7% 1555,0% 1585,4% 1642,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus