Swedbank: Arvonmääritys

Päivitetty 3.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 3.6.2019: 134,85 SEK

Laskennan parametrit

Swedbank on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Swedbank: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 20 350 5 271 15 079
EPS 18,159 4,703 13,455
Osinko 14,200 14,200 0,000
Oma pääoma 126 400
Oma pääoma/osake 112,789

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,90x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,05%   3,0% + 0,9*4,5% + 0,0%
Osakkeita 1 120 677   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -7,96%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,66%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 77,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 0,83%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,05 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,05 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,05 %).

swedbank-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 19 539 19 350 21 162 20 350 18 730 17 239 15 867 14 604
Muutos % 24,2% -1,0% 9,4% -3,8% -8,0% -8,0% -8,0% -8,0%
EPS 17,50 17,30 18,89 18,16 16,71 15,38 14,16 13,03
PE 12,6 11,4 10,5 7,4 8,1 8,8 9,5 10,3
Osinko 13,20 13,00 14,20 14,07 12,95 11,92 10,97 10,21
Osinkotuotto 6,0% 6,6% 7,2% 10,4% 9,6% 8,8% 8,1% 7,6%
Oma pääoma 110,54 119,42 122,80 126,24 128,88 131,31 133,55 135,61
P/B 1,99 1,66 1,61 1,07 1,05 1,03 1,01 0,99
ROE 15,8% 15,1% 15,6% 14,6% 13,1% 11,8% 10,7% 9,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (134,85 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,05 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 20,4 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 18,7 ja 17,2 milajrdia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Voimakkaasti laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Swedbankilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset