Swedbank: Arvonmääritys

Päivitetty 27.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.10.2019: 141,50 SEK

Laskennan parametrit

Swedbank on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Swedbank: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 19 650 15 269 4 381
EPS 17,527 13,619 3,908
Osinko 14,200 14,200 0,000
Oma pääoma 133 800
Oma pääoma/osake 119,345

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,5 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 6,0 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,50%   0,5% + 1,0*6,0% + 0,0%
Osakkeita 1 121 119   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -5,80%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,52%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 51,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,57%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,50 %).

swedbank-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 220,30 197,90 197,75 141,50 141,50 141,50 141,50 141,50
Nettotulos 19 539 19 350 21 162 19 650 18 510 17 437 16 425 15 473
Muutos % 24,2% -1,0% 9,4% -7,1% -5,8% -5,8% -5,8% -5,8%
EPS 17,50 17,30 18,89 17,53 16,51 15,55 14,65 13,80
PE 12,6 11,4 10,5 8,1 8,6 9,1 9,7 10,3
Osinko 13,20 13,00 14,20 9,03 8,50 8,01 7,55 7,46
Osinkotuotto 6,0% 6,6% 7,2% 6,4% 6,0% 5,7% 5,3% 5,3%
Oma pääoma 110,54 119,42 122,80 123,25 130,74 137,79 144,43 150,68
P/B 1,99 1,66 1,61 1,15 1,08 1,03 0,98 0,94
ROE 15,8% 15,1% 15,6% 14,2% 13,0% 11,6% 10,4% 9,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (141,50 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 19,65 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 18,51 ja 17,44 milajrdia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Voimakkaasti laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Swedbankilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus