Swedbank: Arvonmääritys

Päivitetty 8.2.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 8.2.2020: 153,95 SEK

Laskennan parametrit

Swedbank on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Swedbank: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 19 500 19 500
EPS 17,382 17,382
Osinko 8,800 0,000 8,800
Oma pääoma 138 600
Oma pääoma/osake 123,544

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,4 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,4 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,80%   0,4% + 1,0*5,4% + 0,0%
Osakkeita 1 121 864   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -6,39%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,56%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 52,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,53%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,80 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,80 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,80 %).

swedbank-kaanteinenarvonmaaritys-q42019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 197,90 197,75 139,45 153,95 153,95 153,95 153,95 153,95
Nettotulos 19 350 21 162 19 697 19 500 18 255 17 089 15 998 14 977
Muutos % -1,0% 9,4% -6,9% -1,0% -6,4% -6,4% -6,4% -6,4%
EPS 17,30 18,89 17,56 17,38 16,27 15,23 14,26 13,35
PE 11,4 10,5 7,9 8,9 9,5 10,1 10,8 11,5
Osinko 13,00 14,20 8,80 9,04 8,46 7,92 7,42 7,28
Osinkotuotto 6,6% 7,2% 6,3% 5,9% 5,5% 5,1% 4,8% 4,7%
Oma pääoma 119,42 122,80 123,53 132,13 139,36 146,13 152,47 158,40
P/B 1,66 1,61 1,13 1,17 1,10 1,05 1,01 0,97
ROE 15,1% 15,6% 14,3% 13,6% 12,0% 10,7% 9,6% 8,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (153,95 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,80 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 19,5 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 18,3 ja 17,1 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Voimakkaasti laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Swedbankilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus