Swedbank: Ennusteet

Päivitetty 20.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

swedbank-kvartaalituloslaskelma-q22019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Swedbankilla on 3 segmenttiä:

 • Swedish Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Ruotsissa.
 • Baltic Banking: Pankkipalveluita henkilöasiakkaille sekä yrityksille Baltiassa.
 • Large Corporates & Institutions: Rahoitus- ja investointipankkipalveluita isoille korporaatioille sekä instituutioille.

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”). Oheisessa kuvassa on tilikauden 2018 liikevaihdon jakautuminen eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken. Rahoitustuotot sisältävät myös konsernin muut tuotot.

swedbank-liikevaihdon-jakauma-2018

Swedbank: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Swedish Banking 16 100 3 951 3 975 4 023 4 151 15 398 3 839 3 847 3 840 3 872
Baltic Banking 5 100 1 292 1 275 1 293 1 240 4 768 1 248 1 236 1 181 1 103
Large Corporates & Institutions 4 000 1 097 1 000 958 945 3 967 1 002 1 039 992 934
Muut 950 282 250 333 85 1 095 246 204 260 385
YHTEENSÄ 26 150 6 622 6 500 6 607 6 421 25 228 6 335 6 326 6 273 6 294
Muutos (%) 3,7% 4,5% 2,8% 5,3% 2,0% 2,6% 0,1% 1,9% 3,0% 5,4%

Swedish Banking -toiminnot tuovat korkotuotoista noin 60 prosentin osuuden, mikä kuvastaa yhtiön asuntolainakannan kasvua Ruotsissa. Tuotot ovat olleet hienoisessa nousussa viime vuosien aikana, jota on tukenut asuntolainakannan kasvu. Kova kilpailu on pitänyt lainamarginaaleja alhaisina. H1:llä korkotuotot kasvoivat kuitenkin +6,0 prosenttia lainamarginaalien kasvun sekä Ruotsin viranomaismaksujen laskun myötä. Tämän johdosta tein segmentin vuoden 2019 ennusteen noin +4,6 prosentin kasvuun.

Baltic Banking -segmentin tuotot nousivat vuonna 2018 noin +13 prosenttia ja hyvä kehitys jatkui myös H1:llä (+10,9 %). Arvioin vuoden 2019 kasvuvauhdin heikkenevän vuoden edetessä, joten tästä syystä ”vain” +7,0 prosentin kasvuennuste.

Myös Large Corporates & Institutions -segmentin kehitys on ollut hyvää ja vastaa varsin hyvin sitä, miten Ruotsin ja Baltian toiminnot ovat kehittyneet. Segmentin liikevaihdon kehitystä on tukenut lainamäärien kasvu sekä positiiviset valuuttakurssimuutokset. Nyt Q2:lla hyvä kehitys kuitenkin taittui hieman verrattuna viime vuoteen. Tein segmentin tilikauden 2019 ennusteen hieman viimevuotista lukemaa paremmaksi.

Kun huomioidaan Muut-toiminnot, niin tilikauden 2019 korkotuotoiksi sain noin 26,15 miljardia kruunua. Tämä on noin +0,9 miljardia kruunua enemmän kuin vuosi sitten ja kasvua tulisi +3,7 prosenttia.

Liikevaihtoennuste (Palkkiotuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä palkkiotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Palkkiotuotot netto
Swedish Banking 7 650 1 875 1 975 1 941 1 859 7 596 1 817 1 967 1 927 1 885
Baltic Banking 2 675 678 675 673 649 2 503 622 654 634 593
Large Corporates & Institutions 2 350 644 600 530 576 2 619 698 661 640 620
Muut 125 31 50 58 -14 118 46 54 35 -17
YHTEENSÄ 12 800 3 228 3 300 3 202 3 070 12 836 3 183 3 336 3 236 3 081
Muutos (%) -0,3% 1,4% -1,1% -1,1% -0,4% 5,2% -4,6% 12,6% 6,1% 7,8%

Palkkiotuotoissa Swedish Banking -segmentti vastaa noin 60 prosenttisella osuudella. Alkuvuoden tuotot olivat hienoisesti viimevuotista alhaisempia. Q2:lla kortti- ja maksupalvelutuotot kääntyivät kasvuun verrattuna Q1:n tilanteeseen. Tein vuoden 2019 ennusteen hienoiseen kasvuun (+0,7 %).

Baltic Banking -segmentin H1:n tuotot olivat noin +7,7 prosenttia viimevuotista korkeammat. Hyvää kehitystä tuki korkeammat korttimaksutulot sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset. Tein loppuvuoden ennusteet noin 675 miljoonan kruunun kvartaalilukemilla, jolla tasolla ne ovat olleet jo jonkin aikaa.

Large Corporates & Institutions -segmentin H1:n tuotot laskivat viime vuodesta (-12,2 %). Tuottoja laski alhaisemmat yrityslainajärjestelyistä saadut palkkiot. Tein vuoden 2019 ennusteet varsin kiinteillä 600 – 650 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla

Vuoden 2019 palkkiotuottoennusteenani on noin 12,8 miljardia kruunua (-0,3 %).

Liikevaihtoennuste (Rahoitustuotot netto + muut)

Oheisessa taulukossa on esitettynä rahoitustuottojen (netto) sekä muiden tuottojen ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Rahoitustuotot netto + muut
Swedish Banking 2 050 523 525 563 439 2 578 499 447 1 197 435
Baltic Banking 1 150 317 300 280 253 1 009 316 252 232 209
Large Corporates & Institutions 2 300 450 500 484 866 1 951 298 573 492 588
Muut 950 181 175 280 314 620 101 143 298 78
YHTEENSÄ 6 450 1 471 1 500 1 607 1 872 6 158 1 214 1 415 2 219 1 310
Muutos (%) 4,7% 21,2% 6,0% -27,6% 42,9% 14,0% -1,3% 18,2% 85,1% -26,2%

Rahoitustuotot vastaavat koko konsernin tuotoista noin 15 prosenttia ja siihen vaikuttaa sijoitusten käyvän arvon laskennalliset muutokset sekä kertaluontoiset myyntivoitot. Tästä syystä lyhyen aikavälin muutokset voivat olla isojakin. Viimeisen 3 vuoden aikana tuotot ovat vaihdelleet 5,4 – 6,5 miljardin kruunun haarukassa.

Arvioin tilikauden 2019 rahoitustuottojen olevan noin 6,45 miljardia kruunua. Tämän luvun kohdalla virhemarginaali voi olla iso eli luokkaa +/- 1,5 miljardia kruunua suuntaansa (5,0 – 8,0 Mrd SEK).

Liikevaihtoennuste

Kun edellä kuvatut kolme Swedbankin tuottolähdettä lasketaan yhteen, niin saadaan koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi noin 45,4 miljardia kruunua. Tämän voinee laventaa 43,0 – 46,0 miljardin kruunun liikevaihtoennusteeksi.

Vuonna 2018 liikevaihto oli 44 222 miljoonaa kruunua, joten tähän nähden vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi +2,7 prosenttia. Yhtiö kirjasi Q2/2018 noin +850 miljoonaa kruunua normaalitasoa korkeammat myyntivoitot. Tämä huomioiden vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi karkeasti laskien noin +4,7 prosenttia.

Tässä rahoitustuottoihin liittyvät arvonmuutokset ja muut mahdolliset myyntivoitot tai -tappiot pitävät ennustehaarukkaa suurena.

Nettotulosennuste

Swedbankin konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 45 400 11 321 11 300 11 416 11 363 44 222 10 732 11 077 11 728 10 685
Toiminnan kulut -18 600 -4 679 -4 650 -4 753 -4 518 -16 835 -4 406 -3 998 -4 262 -4 169
Luottotappiot -900 -348 -225 -109 -218 -521 -412 -117 135 -127
Muut kulut -150 -73 -75 -2 0 -314 -32 0 -282 0
Kertaluontoiset erät 0 0
Tulos ennen veroja 25 750 6 221 6 350 6 552 6 627 26 552 5 882 6 962 7 319 6 389
Verot -5 180 -1 293 -1 325 -1 210 -1 352 -5 374 -1 288 -1 431 -1 300 -1 355
Vähemmistön osuus -20 -5 -5 -6 -4 -16 -4 -6 -5 -1
Nettotulos 20 550 4 923 5 020 5 336 5 271 21 162 4 590 5 525 6 014 5 033
Marginaali 45,3% 43,5% 44,4% 46,7% 46,4% 47,9% 42,8% 49,9% 51,3% 47,1%

Toiminnan kulut ovat olleet nousevassa trendissä jo muutaman vuoden ajan. Kuluja nostaa kasvava regulaatio, mutta etenkin tietojärjestelmien uudistaminen ja muu toimintojen digitalisaatio. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 toiminnan kulut jäisivät alle 17 miljardin kruunun, tosin tämän päälle tulee vielä yhtiön rahanpesun torjuntaan perustaman ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön kulut. Yhtiö arvioi yksikön kulujen olevan noin -1 miljardia kruunua vuonna 2019. Tein vuoden 2019 kuluennusteen -18,6 miljardiin kruunuun eli jonkin verran yli yhtiön arvioimien kulujen.

Talouden hyvä suhdanne näkyy myös luottotappioiden laskuna. Vuonna 2017 luottotappioita oli noin 1 285 miljoonaa, kun vuonna 2018 niitä oli noin 521 miljoonaa kruunua. Tein tilikauden 2019 luottotappioennusteen noin 0,9 miljardiin kruunuun.

Muut-kulut sisältävät joitakin kiinteän omaisuuden alaskirjauksia, joita tulee enemmän tai vähemmän kvartaalista riippuen. Tässä tein kuluennusteen noin -150 miljoonan kruunun kuluihin.

Veroasteena käytin noin 20 – 21 prosentin veroa. Kun nämä kulut vähentää liikevaihdosta niin, tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 19,5 – 22,5 miljardia kruunua.

Vuonna 2018 nettotulos oli 21,16 miljardia kruunua, joten tähän verrattuna tulos laskisi hieman. Selittävänä tekijänä on mm.

 • laskelmaani kirjaamat -0,9 miljardin luottotappiot, jotka ovat jonkin verran vuoden 2018 tasoa korkeammat.
 • yhtiön kulujen nousu arviolta -1,8 miljardilla rahanpesun estoon liittyen
 • viime vuoden tulokseen sisältyi kertaluontoisia myyntivoittoja +1,4 miljardin kruunun edestä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa Swedbankin korkotuottoihin?
 • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Ruotsissa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
 • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa Swedbank:iin? Onko yhtiöllä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
 • Vastaavasti, miten Venäjää kohtaan suunnitellut pakotteet vaikuttavat Swedbankin toimintaan?
 • Swedbank on rahanpesututkinnan alla, jonka johdosta yhtiön kulutaso nousee erilaisten IT-järjestelmien ja prosessien kuntoon laittamisen johdosta. Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 näitä kuluja tulisi -1 miljardia kruunua. Oma arvioni on, että näihin liittyvät kulut pysyvät korkeina myös tulevina vuosina.
 • Swedbankin yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms.) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein Swedbankin liikevaihtoennusteet noin +1,5 prosentin kasvuluvuilla. Toiminnan kulujen arvioin nousevan selvästi vuoteen 2018 nähden mm. rahanpesun estoon liittyen.

Luottotappioiden arvioin nousevan noin 1,2 – 1,5 miljardiin kruunuun tulevien vuosien aikana. Veroprosenttina käytin noin 20 – 21 prosentin verokantaa.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 46 750 46 000 11 500 11 500 11 500 11 500
Muutos (%) 1,6% 1,3% 1,6% 1,8% 0,7% 1,2%
Toiminnan kulut -18 000 -19 000 -4 750 -4 750 -4 750 -4 750
Luottotappiot -1 500 -1 200 -300 -300 -300 -300
Tulos ennen veroja 27 250 25 800 6 450 6 450 6 450 6 450
Verot -5 650 -5 400 -1 350 -1 350 -1 350 -1 350
Nettotulos 21 600 20 400 5 100 5 100 5 100 5 100
Marginaali 46,2% 44,3% 44,3% 44,3% 44,3% 44,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset