Swedbank sijoituskohteena

Päivitetty 25.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Swedbank-pankin pääasialliset toimintamaat ovat Ruotsi sekä Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiöllä on noin 7,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 550 000 yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SWEDBANK Ennuste
Osake (25.4.2020) 111,38 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 125,0 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 43 200 (-6,0%) Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 8 325 (-57,7%)
EPS 7,42
PE 15,0
EV/EBIT 11,2 ROE 5,7%
PB 0,82 ROI 0,5%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata osoitteesta: https://www.swedbank.com/investor-relations/financial-information-and-publications/

Yhteenveto

SWEDBANK25.4.2020 | 111,38 SEK
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Swedbank Talousmentor-arvoluku on 14/30. Heikkoja pisteitä laskee etenkin liikevaihdon ja tuloksen nihkeä kehitys sekä heikko voitonjaon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Swedbank on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Swedbank on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Swedbankin liiketoimintaan vaikuttaa Ruotsin ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 55 – 60 prosenttia Swedbankin liikevaihdosta, ja vaikka korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, niin yhtiö on pystynyt kasvattamaan korkotuottoja varsin hyvin. Tätä selittää mm. Ruotsin asuntolainamarkkinoiden kasvu viime vuosien aikana.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Swedbankin tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

swedbank-tuottojen-jakauma-2019

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Swebank kirjasi luottotappioita Q1:llä noin 2,15 miljardin kruunun edestä, mikä on noin 10 kertainen määrä vuodentakaiseen (Q1/2019: 0,22 Mrd SEK). Osa suurentuneesta luottotappiomäärästä syntyi myös öljyn hinnan romahtamisen seurauksena.

Luottoluokittajat laskivat Swedbankin luokituksia koronaviruspandemian sekä rahanpesuun liittyvien vaikutusten johdosta (S&P: A+ => A-1 ja Moody’s: Aa3 => Baa1).

Korttimaksaminen on vähentynyt pandemian johdosta, mikä näkyi korttimaksutuottojen laskuna. Pörssikurssien voimakas lasku painoi hallinnoitavien varojen määrää, mikä osaltaan vaikutti niistä saataviin tuottoihin. Pörssien alamäki johti myös sijoitusten arvonalentumisiin.

Ruotsin keskuspankki laski pankkien vakavaraisuusvaatimuksia tukeakseen pankkien lainanantoa. Swebankin CET1 oli 16,1 prosenttia eli noin 3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vaatimustaso.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Swedbank on siirtynyt mahdollisuuksien mukaan etätöihin ja yhtiö kertoo, että noin puolet sen henkilökunnasta tekee etätöitä.

Pankki on hankalassa välikädessä. Toisaalta keskuspankki ja yhteiskunta odottavan sen tarjoavan rahoitusta, mutta toisaalta sen on oltava tarkkana luottotappioiden varalta.

Koronaviruspandemian johdosta yhtiökokousta siirrettiin ja se on tarkoitus pitää 28.5.2020. Yhtiö ei tässä kokouksessa tee päätöstä osingosta, vaan myöhemmin kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, mikäli osingon maksulle tulee mahdollisuus. Alkuperäinen osinkoehdotus oli 8,80 kruunua, mikä tarkoittaisi noin 9,9 miljardin kruunun kassastamaksua.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Yhtiö toteaa varsin synkästi, että vaikka keskuspankit ja hallitukset ovat tehneet ennätyksellisiä ja nopeita rahallisia elvytystoimia, niin toimet eivät tule olemaan riittäviä. Kohtaamme globaalin taantuman. IMF on antanut tilanteelle termin ”the Great Lockdown”.

A number of monetary and fiscal measures have been taken to support the economy and safeguard the financial markets. It will not be enough. We are facing a global recession. The International Monetary Fund is calling it “the Great Lockdown”.

Swedbank arvioi, että pandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Ruotsin talouteen. Yhtiön arvion mukaan talouden aktiviteetti laskisi 6 prosenttia ja työttömyys nousisi noin 10 prosenttiin tänä kesänä – muistuttaen, että ennusteissa on suurta epävarmuutta suuntaansa. Myös Baltiassa työttömyysaste nousisi 10 prosenttiin.

On oletettavaa, että pandemia painaa yritysten maksukykyä, mikä sitten osaltaan näkyy myös kuluttajien taloudellisessa tilanteessa. Arvioin luottotappioiden määrän pysyvän korkealla myös lähitulevaisuudessa. Tässä pandemian luoman taantuman syvyys ja kesto sekä eri maiden tekemät elvytystoimet vaikuttavat paljoltikin tilanteen kehittymiseen.

Skandaaleja

Swedbankin paria viime vuotta ovat värittäneet rahanpesuepäilyt. Helmikuussa 2018 Liettuan keskuspankki antoi Swedbankille varoituksen rahanpesun valvonnan puutteista. Rahanpesuepäilyt voimistuivat vuoden 2018 edetessä ja tilanne huipentui Q1/2019 aikana. Kävi ilmi, että yhtiön kautta oli kulkenut rahaa, joka oli peräisin pakotelistoilta olevilta henkilöiltä. Lisäksi yhtiön prosessit KYC:n (Know Your Customer, tunne asiakkaasi) kohdalla eivät olleet riittävällä tasolla. Yhtiö ei ollut myöskään tehnyt kaikista epäilyttävistä transaktioista viranomaisilmoitusta.

Juuri ennen kevään 2019 yhtiökokousta yhtiön hallitus erotti toimitusjohtaja Birgitte Bonnesenin ja noin kuukautta myöhemmin yhtiön hallituksen puheenjohtaja erosi tehtävästään.

Yhtiö päätti myös perustaa ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön, jonka tehtävänä on luoda IT-järjestelmät sekä muut tarvittavat resurssit ja hankkia osaavat henkilöt.

Keväällä 2020 pankki sai 4,0 miljardin kruunun sakon Ruotsin rahoitusvalvonnalta. Yhtiö on tutkinnan alla myös Virossa ja USA:ssa, joten sanktioita voi olla tulossa lisää.

Yhtiön lähihistoriaan sisältyy myös toinen skandaali, missä yhtiön toimitusjohtaja Michael Wolf irtisanottiin talvella 2016. Häntä ja eräitä yhtiön korkeita johtajia epäiltiin sisäpiirikaupoista sekä eturistiriitoja sisältävistä kiinteistökaupoista. Lisäksi yhtiön asiakas- sekä työntekijätyytyväisyys olivat laskeneet alhaiselle tasolle Wolf:n ”kovaotteisen” linjan seurauksena. https://www.euromoney.com/article/b12knpbhrgpx5k/swedbank-new-wolf-in-sheeps-clothing

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2020

Swedbankin Q1/2020:

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 10 232 11 956 -14,4%
Liiketulos (ebit) -1 289 5 401
Nettotulos -1 687 4 428
EPS (SEK) -1,50 3,95

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”).

Q1:n liikevaihto laski peräti 14,4 prosenttia:

  • korkotuotot (netto) kasvoivat 4,1 prosenttia, jota tuki edellisten kvartaalien tavoin kasvaneet lainamäärät ja marginaalit sekä alhaisemmat viranomaismaksut.
  • palkkiotuotot (netto) nousivat vahvasti vertailukaudesta (5,0 %), mitä tuki yritysasiakkaiden kasvanut rahoitusjärjestelyiden tarve pandemian iskiessä päälle. Korttimaksamisen tuotot kääntyivät laskuun kvartaalin loppua kohden.
  • rahoitustuotot (netto) vastasivat suurelta osin liikevaihdon laskusta. Tuottoja painoi nopea pörssikurssien lasku ja sen johdosta aiheutuneet sijoitusomaisuuden arvonalentumiset. Myös hallinnoitavien varojen lasku vaikutti niistä saataviin tuottoihin.

Toiminnan kulut nousivat selvästi rahanpesun tutkintaan yms. liittyen ja olivat 5,4 miljardia kruunua (Q1/2019: 4,5 Mrd SEK). Kuluja nosti myös koronaviruspandemian aiheuttamat työskentelyjärjestelyt sekä konttorien aukiolojen muutokset, joilla tuettiin mm. ikäihmisten pankkiasiointia. Yhtiö nosti koko vuoden kuluarviota 20 miljardista kruunusta 21,5 miljardiin kruunuun.

Rahanpesuun liittyen yhtiö on ollut Ruotsin, Viron ja USA:n viranomaisten tutkinnassa. Ruotsin viranomaiset antoivat yhtiölle varoituksen ja 4 miljardin kruunun sakon rahanpesuvalvonnan ongelmista.

Koronaviruspandemia ja öljyn hinnan romahtaminen vaikuttaa Swedbankin laina-asiakkaisiin voimakkaasti. Tästä johtuen yhtiö kirjasi Q1:llä 2,15 miljardin kruunun luottotappiot (Q1/2019: 0,22 Mrd SEK).

Kokonaisuutena nettotulos painui pakkaselle kohonneiden kulujen, rahanpesuun liittyvän 4 miljardin kruunun sakon sekä selvästi kasvaneiden luottotappioiden johdosta. Q1:n pörssilasku kuritti myös liikevaihdon lukemaa, joten siksi tuloskunto oli heikolla tasolla.

CET1 oli 16,1 prosenttia (vaatimustaso vähintään 13,1 %).

Kevään 2020 alkuperäisenä osinkoesityksenä oli 8,80 kruunua. Koronaviruspandemian johdosta yhtiökokousta siirrettiin ja se on tarkoitus pitää 28.5.2020 (tiedote). Yhtiö ei tässä kokouksessa tee päätöstä osingosta, vaan myöhemmin kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, mikäli osingon maksulle tulee mahdollisuus.

Arvioin, että koronaviruspandemian johdosta pankin luottotappiot pysyvät korkeina vuoden 2020 aikana niin, ettei osinkoa maksettaisi tänä vuonna ollenkaan. Vuonna 2021 maksettava osinko jäisi myöskin vaatimattomalle noin 6 kruunun tasolle.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 10 525 11 416 -7,8% 43 200 45 960 -6,0%
Liiketulos (ebit) 3 450 6 552 -47,3% 11 325 24 420 -53,6%
Nettotulos (omistajille) 2 750 5 336 -48,5% 8 325 19 697 -57,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 0,00 14,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Swedbank: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Swedbankin taloudellisina tavoitteena on yli 15 prosentin ROE, joka on ylittynyt 3 kertaa viimeisen 5 vuoden aikana. Osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Tuloksen kehitys

Poiketen muista pankeista, niin Swedbankin liikevaihto on ollut hyvässä nousutrendissä viimeisen 10 vuoden ajan. Yhtiö on kasvattanut lainasalkkuaan, mikä on näkynyt korkotuottojen kasvuna. Lisäksi Baltian ja Ruotsin talouden hyvä kehitys on tukenut palkkiotuottojen kasvua.

swedbank-liikevaihto-q12020

Myös tuloskehitys on ollut vahvaa, missä toimintojen tehostaminen näkyy. Swedbank toteaakin, että se on yksi Euroopan tehokkaimmista pankeista. Tulosmarginaalit ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 35 – 40 prosentista nykyiselle 45 – 48 prosentin tasolle. Rahanpesun estoon liittyvät kulut painoivat kuitenkin tilikauden 2019 marginaalin 42,9 prosenttiin.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 55 – 60 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Swedbankin tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 40 – 45 miljardia ja nettotulos 5 – 10 miljardia kruunua. Tulosta painaa rahanpesuun liittyvät 4 miljardin kruunun sakot sekä luottotappioiden roima nousu koronaviruspandemian johdosta.

Korostetaan vielä, että tulosta voi edelleen painaa rahanpesuepäilyyn liittyvät mahdolliset taloudelliset sanktiot, sillä yhtiö on myös Viron ja USA:n viranomaisten tutkinnan alla. Lisäksi rahanpesun estoon liittyen yhtiön kulutaso voi nousta merkittävästi tulevina vuosina. Yhtiö arvioi, että yhtiön kulutaso nousisi vuonna 2020 noin 21,5 miljardiin kruunuun. Tätä ennen vuosina 2017 – 2018 kulut olivat 16,5 – 17,0 miljardin kruunun tasolla, joten kulutason nousu on ihan merkittävää.

Swedbankin PB-luku on 0,82x, mikä on yhtiön historiaan nähden keskimääräistä tasoa alhaisempi. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,7 – 2,0x välillä.

Osinko

Swedbankin uutena osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet. Aiemmin prosenttiosuus oli 75 prosenttia, mikä on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen, jona aikana osingonmaksusuhde on pääsääntöisesti ollut noin 75 – 77 prosentissa.

swedbank-osinko-q12020

Swedbankin osinkoputki katkesi finanssikriisin yhteydessä niin, että osinkoa ei maksettu keväällä 2009 eikä 2010. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko jää niin ikään maksamatta.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Swedbank: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,00 4/2019 14,20 4/2018 13,00
YHTEENSÄ 0,00 14,20 13,00
-100,0% +9,2% -1,5%

Kevään 2020 alkuperäisenä osinkoesityksenä oli 8,80 kruunua. Koronaviruspandemian johdosta yhtiökokousta siirrettiin ja se on tarkoitus pitää 28.5.2020 (tiedote). Yhtiö ei tässä kokouksessa tee päätöstä osingosta, vaan myöhemmin kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, mikäli osingon maksulle tulee mahdollisuus.

Arvioin, että koronaviruspandemian johdosta pankin luottotappiot pysyvät korkeina vuoden 2020 aikana niin, ettei osinkoa maksettaisi tänä vuonna ollenkaan. Vuonna 2021 maksettava osinko jäisi myöskin vaatimattomalle noin 6 kruunun tasolle.

Taulukot

Vuoden 2020e tasetta on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (10 012) ja osingoilla (0). Oikaisu on yhteensä 10,0 miljardia kruunua ja se on tehty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (25.4.2020) 111,38 139,45 197,75 197,90 220,30 187,10 195,50 181,00
Lkm (000) 1 122 213 1 121 977 1 120 506 1 118 771 1 116 303 1 113 374 1 110 641 1 106 182
Markkina-arvo (Mrd) 124,99 156,46 221,58 221,40 245,92 208,31 217,13 200,22
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Swedish Banking 25 975 26 372 25 575 24 947 22 605
Baltic Banking 9 050 9 046 8 280 7 426 6 808
Large Corporates & Institutions 7 075 8 509 8 532 7 870 7 815
Muut 1 100 2 033 1 835 1 960 3 593
YHTEENSÄ 43 200 45 960 44 222 42 203 40 821
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Swedish Banking 16 525 16 851 15 828 15 526 13 794
Baltic Banking 5 650 5 732 5 546 4 826 4 271
Large Corporates & Institutions 2 725 3 221 4 639 3 384 2 764
Muut -3 200 -1 385 539 571 2 932
Muut kulut -10 375
YHTEENSÄ 11 325 24 419 26 552 24 307 23 761
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 10 525 10 232 43 200 45 960 44 222 42 203 40 617 37 107 38 821 36 533
Liikevoitto 3 450 -1 289 11 325 24 420 26 552 24 307 23 557 20 371 21 026 19 355
Nettotulos 2 750 -1 687 8 325 19 697 21 162 19 350 19 539 15 733 16 709 15 241
Marginaali 26,1% -16,5% 19,3% 42,9% 47,9% 45,8% 48,1% 42,4% 43,0% 41,7%
EPS 2,45 -1,50 7,42 17,56 18,89 17,30 17,50 14,13 15,04 13,78
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 305,4 195,3 163,2 200,4 186,3 186,3 113,8 59,4
Liikearvo 13,5 13,5 13,5 13,1 13,1 12,0 12,3 11,8
Muut varat 2 366,6 2 199,5 2 069,4 1 999,1 1 954,8 1 950,6 1 995,2 1 749,6
Tase yhteensä 2 685,5 2 408,3 2 246,1 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8
Oma pääoma 151,6 138,6 137,4 133,4 123,2 123,2 117,2 106,5
Vähemmistö 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Korolliset velat 2 175,8 1 911,4 1 813,5 1 793,4 1 733,7 1 749,9 1 702,1 1 478,7
Muut vastuut 358,1 358,3 295,0 285,6 297,1 275,6 301,8 235,4
Tase yhteensä 2 685,5 2 408,3 2 246,1 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,00 0,00 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,00 0,00 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10
Osinkotuotto 5,4% 0,0% 7,2% 6,6% 6,0% 5,7% 5,8% 5,6%
Osinko/nettotulos 80,9% 0,0% 75,2% 75,2% 75,4% 75,7% 75,4% 73,3%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 7,3 8,6 12,7 13,8 17,1
PE (3v) 7,6 7,8 11,1 12,2 14,2 13,1 14,1 14,5
PE 15,0 7,9 10,5 11,4 12,6 13,2 13,0 13,1
EV/EBIT 11,2 6,5 8,4 9,2 10,5 10,3 10,4 10,4
Oma pääoma/osake 135,09 123,53 122,80 119,42 110,54 110,83 105,70 96,46
P/B 0,82 1,13 1,61 1,66 1,99 1,69 1,85 1,88
ROE 5,7% 14,3% 15,6% 15,1% 15,8% 13,1% 14,9% 14,5%
ROI 0,5% 1,2% 1,4% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2%
Omavaraisuusaste 5,6% 5,8% 6,1% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,9%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 110,85 139,45 141,70 139,45 131,35 197,75 220,30 191,80 187,00 197,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,00 8,80 9,00 9,00 14,80 14,20 13,50 13,50 13,50 13,00
Osinkotuotto (ennuste) 5,4% 6,3% 6,4% 6,5% 11,3% 7,2% 6,1% 7,0% 7,2% 6,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 11,35 17,56 17,70 18,46 19,09 18,89 19,03 171,52 17,21 17,30
PE 9,8 7,9 8,0 7,6 6,9 10,5 11,6 1,1 10,9 11,4
EV/EBIT 7,7 6,5 6,5 6,1 5,6 8,4 9,3 1,0 8,6 9,2
ROE 9,5% 14,3% 14,8% 16,1% 17,2% 15,6% 16,2% 16,3% 15,9% 14,7%
ROI 0,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus