Swedbank sijoituskohteena

Päivitetty 20.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

HUOM! EKP:n uusimman ohjeistuksen mukaan pankkien tulee pidättäytyä osinkojen maksusta vuoden 2020 loppuun asti. Arvioin, ettei näitä osinkoja laitettaisi maksuun enää talvella, vaan vuonna 2021 maksettava osinko sisältäisi lisäosinkoa, joka kompensoisi väliin jääneitä osinkoja. Koska pandemiassa ei ole nähtävissä rauhoittumista – vaan pikemminkin päivastoin – niin pidin vuoden 2021 osinkoennusteet vielä ennallaan. OSINKOTILANTEEN MUUTOSTA EI OLE HUOMIOITU ANALYYSISSÄ! Päivitän analyysin Q2-tuloskierroksen jälkeen elokuun aikana.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Swedbank-pankin pääasialliset toimintamaat ovat Ruotsi sekä Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiöllä on noin 7,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 550 000 yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e SWEDBANK Ennuste
Osake (SEK, 20.7.20) 147,60 Osinko (SEK, 12 kk) 6,00
Markkina-arvo (Mrd SEK) 165,64 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (mSEK) 45 000 -2,1% Osinko/EPS 52% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 11 000 -44,2% Osinko/FCF 14% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 194,00 +31,4%
EPS 9,80
P/E 15,1
ROE 7,6%
P/B 1,09 ROI 0,6%

Huomioita

Swedbankin liiketoimintaan vaikuttaa Ruotsin ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 55 – 60 prosenttia Swedbankin liikevaihdosta, ja vaikka korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, niin yhtiö on pystynyt kasvattamaan korkotuottoja varsin hyvin. Tätä selittää mm. Ruotsin asuntolainamarkkinoiden kasvu viime vuosien aikana.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Swedbankin tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

swedbank-tuottojen-jakauma-2019

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 194,00 kruunua eli nousupotentiaalia olisi tämän perusteella noin 31,4 prosenttia (osake 147,60 SEK).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): swedbank-2020-07-20.pdf

swedbank-kaaviokokoelma-q22020

Skandaaleja

Swedbankin paria viime vuotta ovat värittäneet rahanpesuepäilyt. Helmikuussa 2018 Liettuan keskuspankki antoi Swedbankille varoituksen rahanpesun valvonnan puutteista. Rahanpesuepäilyt voimistuivat vuoden 2018 edetessä ja tilanne huipentui Q1/2019 aikana. Kävi ilmi, että yhtiön kautta oli kulkenut rahaa, joka oli peräisin pakotelistoilta olevilta henkilöiltä. Lisäksi yhtiön prosessit KYC:n (Know Your Customer, tunne asiakkaasi) kohdalla eivät olleet riittävällä tasolla. Yhtiö ei ollut myöskään tehnyt kaikista epäilyttävistä transaktioista viranomaisilmoitusta.

Juuri ennen kevään 2019 yhtiökokousta yhtiön hallitus erotti toimitusjohtaja Birgitte Bonnesenin ja noin kuukautta myöhemmin yhtiön hallituksen puheenjohtaja erosi tehtävästään.

Yhtiö päätti myös perustaa ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön, jonka tehtävänä on luoda IT-järjestelmät sekä muut tarvittavat resurssit ja hankkia osaavat henkilöt.

Keväällä 2020 pankki sai 4,0 miljardin kruunun sakon Ruotsin rahoitusvalvonnalta. Yhtiö on tutkinnan alla myös Virossa ja USA:ssa, joten sanktioita voi olla tulossa lisää.

Yhtiön lähihistoriaan sisältyy myös toinen skandaali, missä yhtiön toimitusjohtaja Michael Wolf irtisanottiin talvella 2016. Häntä ja eräitä yhtiön korkeita johtajia epäiltiin sisäpiirikaupoista sekä eturistiriitoja sisältävistä kiinteistökaupoista. Lisäksi yhtiön asiakas- sekä työntekijätyytyväisyys olivat laskeneet alhaiselle tasolle Wolf:n ”kovaotteisen” linjan seurauksena. https://www.euromoney.com/article/b12knpbhrgpx5k/swedbank-new-wolf-in-sheeps-clothing

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (swedbank-2020-07-20.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 20.7.20) 147,60 139,45 197,75 197,90 220,30 187,10 195,50 181,00
Lkm (000) 1 122 213 1 121 977 1 120 506 1 118 771 1 116 303 1 113 374 1 110 641 1 106 182
Markkina-arvo (Mrd) 165,64 156,46 221,58 221,40 245,92 208,31 217,13 200,22
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Swedish Banking 26 050 26 372 25 575 24 947 22 605 22 551 22 678
Baltic Banking 9 225 9 046 8 280 7 426 6 808 6 288 6 107
Large Corporates & Inst. 8 075 8 509 8 532 7 870 7 815 7 487 7 768
Muut toiminnot 1 650 2 033 1 835 1 960 3 593 1 298 2 751
YHTEENSÄ 45 000 45 960 44 222 42 203 40 821 37 624 39 304
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Swedish Banking 16 450 16 851 15 828 15 526 13 794 12 082 11 686
Baltic Banking 5 825 5 732 5 546 4 826 4 271 3 970 3 765
Large Corporates & Inst. 3 875 3 221 4 639 3 384 2 764 3 857 4 023
Muut toiminnot -2 650 -1 385 539 571 2 932 462 1 552
Muut kulut -9 250
YHTEENSÄ 14 250 24 419 26 552 24 307 23 761 20 371 21 026
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Swedish Banking 63,1% 63,9% 61,9% 62,2% 61,0% 53,6% 51,5%
Baltic Banking 63,1% 63,4% 67,0% 65,0% 62,7% 63,1% 61,7%
Large Corporates & Inst. 48,0% 37,9% 54,4% 43,0% 35,4% 51,5% 51,8%
Muut toiminnot -160,6% -68,1% 29,4% 29,1% 81,6% 35,6% 56,4%
YHTEENSÄ 31,7% 53,1% 60,0% 57,6% 58,2% 54,1% 53,5%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 11 175 22 308 45 000 45 960 44 222 42 438 40 821 37 624 39 304 36 938
Liiketulos 4 600 4 709 14 248 24 420 26 552 24 542 23 761 20 371 21 026 19 355
Nettotulos 3 800 3 157 11 000 19 697 21 162 19 350 19 539 15 727 16 447 12 901
Marginaali 34,0% 14,2% 24,4% 42,9% 47,9% 45,6% 47,9% 41,8% 41,8% 34,9%
EPS 3,39 2,81 9,80 17,56 18,89 17,30 17,50 14,13 14,81 11,66
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 284 840 195 286 163 161 200 364 121 347 186 312 113 768 59 382
Liikearvo 13 742 13 709 13 549 13 100 12 408 12 010 12 344 11 760
Muut varat 2 460 274 2 199 233 2 069 382 1 996 988 2 020 448 1 950 533 1 995 185 1 752 960
Varat yhteensä 2 758 856 2 408 228 2 246 092 2 210 452 2 154 203 2 148 855 2 121 297 1 824 102
Oma pääoma 152 237 138 608 137 396 131 231 129 515 123 163 117 203 109 540
Vähemmistö 24 25 213 202 190 179 170 165
Korolliset velat 2 206 595 1 911 387 1 816 512 1 800 030 1 733 682 1 749 912 1 702 101 1 478 663
Muut vastuut 400 000 358 208 291 971 278 989 290 816 275 601 301 823 235 734
Pääomat yhteensä 2 758 856 2 408 228 2 246 092 2 210 452 2 154 203 2 148 855 2 121 297 1 824 102
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 176 774 -2 581 27 150 58 348 -53 645 70 932 8 930 -26 350
Investoinnit: Capex -440 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 176 334 -2 581 27 150 58 348 -53 645 70 932 8 930 -26 350
Investoinnit: Muut -89 131 995 1 671 -797 306 -2 270 -5 071 1 508
Investointien jälkeen 87 203 -1 586 28 821 57 551 -53 339 68 662 3 859 -24 842
Rahoitus: Voitonjako 0 -15 893 -14 522 -14 699 -11 885 -12 544 -11 138 -10 885
Rahoitus: Muut 2 199 48 307 -54 353 35 269 -2 064 17 772 59 799 -35 796
Rahavarojen muutos 89 402 30 828 -40 054 78 121 -67 288 73 890 52 520 -71 523
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,00 0,00 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,00 0,00 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10
Osinkotuotto 4,1% 0,0% 7,2% 6,6% 6,0% 5,7% 5,8% 5,6%
Osinko/nettotulos 61,2% 0,0% 75,2% 75,2% 75,4% 75,7% 76,6% 86,6%
Osinko/FCF 3,8% 0,0% 58,6% 24,9% -27,5% 16,8% 141,2% -42,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 9,4 8,8 13,0 14,1 17,5
PE (3v) 9,6 7,8 11,1 12,2 14,3 13,9 14,9 15,4
PE 15,1 7,9 10,5 11,4 12,6 13,2 13,2 15,5
EV (Mrd SEK) 2 087 1 873 1 875 1 821 1 858 1 772 1 805 1 619
EV/EBIT 146,5 76,7 70,6 74,2 78,2 87,0 85,9 83,7
Oma pääoma/osake 135,68 123,56 122,81 117,48 116,19 110,78 105,68 99,17
P/B 1,09 1,13 1,61 1,68 1,90 1,69 1,85 1,83
ROE 7,6% 14,3% 15,7% 14,8% 15,4% 13,1% 14,5% 12,1%
ROI 0,6% 1,2% 1,4% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2%
Omavaraisuusaste 5,5% 5,8% 6,1% 5,9% 6,0% 5,7% 5,5% 6,0%
Gearing 1262,1% 1237,9% 1201,5% 1217,1% 1243,1% 1267,7% 1353,2% 1293,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus