Swedbank sijoituskohteena

Päivitetty 28.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Swedbank-pankin pääasialliset toimintamaat ovat Ruotsi sekä Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiöllä on noin 7,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 618 000 yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SWEDBANK Ennuste
Osake (28.4.2019) 154,85 Osinko 12 kk 14,80
Markkina-arvo (Mrd) 173,5 Osinkotuotto 9,6%
Liikevaihto (M) 45 150 (+2,1%) Osinko/EPS 77% 4v ka
Nettotulos (M) 20 350 (-3,8%)
EPS 18,16
PE 8,5
EV/EBIT 6,8 ROE 14,6%
PB 1,22 ROI 1,3%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata osoitteesta: https://www.swedbank.com/investor-relations/financial-information-and-publications/

Yhteenveto

SWEDBANK28.4.2019 | 154,85 SEK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Swedbank Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko voitonjaon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Swedbank on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Swedbank on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Swedbankin liiketoimintaan vaikuttaa Ruotsin ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 55 – 60 prosenttia Swedbankin liikevaihdosta, ja vaikka korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, niin yhtiö on pystynyt kasvattamaan korkotuottoja varsin hyvin. Tätä selittää mm. Ruotsin asuntolainamarkkinoiden kasvu viime vuosien aikana.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Swedbankin tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

swedbank-liikevaihdon-jakauma-2018

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Swedbankin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta. Lisäksi numeroita kaunistelee myyntivoitot, joita olivat mm. Visa Europe +2,1 Mrd SEK (2016), Hemnet +0,7 Mrd SEK (2018) ja UC +0,7 Mrd SEK (2018). Nämä on hyvä pitää mielessä, kun vertailee eri tilikausien tuloksia.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE-luvun (8,5x) perusteella. Kun tässä huomioi vielä sen, että PE liikkui muutama vuosi sitten noin 13x – 16x tasolla, niin näihin nähden nousuvaraa olisi. Yhtiön kulutaso on kuitenkin nousussa rahanpesun estoon liittyvien prosessien ja IT-järjestelmien kehittämisen johdosta, joten tuloskehitys voi olla nihkeää tulevina vuosina.

Osinkosijoittajaa Swedbank kiinnostaa, sillä osinkotuotto liikkuu yli 9 prosentissa. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkoina ja tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen.

Oma arvioni vuonna 2020 maksettavasta osingosta on tällä hetkellä 14,80 kruunua. Vuoden 2020 osinko voi kuitenkin jäädä tästä, mikäli rahanpesuepäilyjen johdosta yhtiö kohtaa merkittäviä taloudellisia sanktioita. Myös tuloskunto voi laskea niin, että osinko jää odotuksista.

Skandaaleja

Swedbankin viimeistä vuotta on värittänyt rahanpesuepäilyt. Helmikuussa 2018 Liettuan keskuspankki antoi Swedbankille varoituksen rahanpesun valvonnan puutteista. Rahanpesuepäilyt voimistuivat vuoden 2018 edetessä ja tilanne huipentui Q1/2019 aikana. Kävi ilmi, että yhtiön kautta oli kulkenut rahaa, joka oli peräisin pakotelistoilta oleviltä henkilöiltä. Lisäksi yhtiön prosessit KYC:n (Know Your Customer, tunne asiakkaasi) kohdalla eivät olleet riittävällä tasolla. Yhtiö ei ollut myöskään tehnyt kaikista epäilyttävistä transaktioista viranomaisilmoitusta.

Juuri ennen kevään 2019 yhtiökokousta yhtiön hallitus erotti toimitusjohtaja Birgitte Bonnesenin ja noin kuukautta myöhemmin yhtiön hallituksen puheenjohtaja erosi tehtävästään.

Yhtiö päätti myös perustaa ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön, jonka tehtävänä on luoda IT-järjestelmät sekä muut tarvittavat resurssit ja hankkia osaavat henkilöt.

Yhtiön lähihistoriaan sisältyy myös toinen skandaali, missä yhtiön toimitusjohtaja Michael Wolf irtisanottiin talvella 2016. Häntä ja eräitä yhtiön korkeita johtajia epäiltiin sisäpiirikaupoista sekä eturistiriitoja sisältävistä kiinteistökaupoista. Lisäksi yhtiön asiakas- sekä työntekijätyytyväisyys olivat laskeneet alhaiselle tasolle Wolf:n ”kovaotteisen” linjan seurauksena. https://www.euromoney.com/article/b12knpbhrgpx5k/swedbank-new-wolf-in-sheeps-clothing

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

Swedbankin Q1/2019:

M SEK Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 11 362 10 732 5,9%
Liiketulos (ebit) 6 626 5 882 12,6%
Nettotulos 5 270 4 590 14,8%
EPS (SEK) 4,70 4,09

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”).

Q1:n korkotuotot (netto) kasvoivat +2,0 prosenttia, jota tuki kasvaneet lainamäärät sekä marginaalit. Lisäksi Ruotsin viranomaismaksut olivat viimevuotista alhaisemmalla tasolla.

Palkkiotuotot (netto) jäivät hieman vertailukaudesta. Ruotsissa korttimaksutuotot laskivat, mutta toisaalta Baltiassa ne nousivat. Q4/2018 jälkeen yrityslainamarkkina oli hiljainen, minkä johdosta näihin liittyvät palkkiot olivat laskussa.

Rahoitus- ja muut tuotot nousivat yli +40 prosenttia, mitä tuki Q1:n hyvä pörssimarkkina.

Kokonaisuutena liikevaihto kasvoi +6 prosenttia eli noin +680 miljoonaa kruunua.

Toiminnan kulut nousivat rahanpesun tutkintaan yms. liittyen (noin +350 M SEK). Luottotappiot nousivat ja olivat -218 miljoonaa kruunua, mutta ovat edelleen alhaisella tasolla (Q1/2018: -127 M SEK).

Koska kruunumääräiset verot olivat viime vuoden tasolla, niin nettotuloksen kasvu (+240 M SEK, 15 %) selittyy liikevaihdon ja kulujen kasvun erotuksena (240 = 680 – 350 – 110).

Rahanpesuun liittyen Swedbank on päättänyt perustaa ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikön, jonka tehtävänä on luoda IT-järjestelmät sekä muut tarvittavat resurssit ja hankkia osaavat henkilöt. Yhtiö arvioi, että näistä tulee noin -1 miljardia kruunua ylimääräisiä kuluja vuodelle 2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 11 300 11 728 -3,6% 45 150 44 222 2,1%
Liiketulos (ebit) 6 450 7 319 -11,9% 25 650 26 552 -3,4%
Nettotulos (omistajille) 5 120 6 014 -14,9% 20 350 21 162 -3,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 14,80 14,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Swedbank: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Swedbankin taloudellisina tavoitteena on yli 15 prosentin ROE, joka on ylittynyt 3 kertaa viimeisen 5 vuoden aikana. Osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Tuloksen kehitys

Poiketen muista pankeista, niin Swedbankin liikevaihto on ollut hyvässä nousutrendissä koko vuosikymmenen ajan. Yhtiö on kasvattanut lainasalkkuaan, mikä on näkynyt korkotuottojen kasvuna. Lisäksi Baltian ja Ruotsin talouden hyvä kehitys on tukenut palkkiotuottojen kasvua.

swedbank-liikevaihto-q12019

Myös tuloskehitys on ollut vahvaa, missä toimintojen tehostaminen näkyy. Swedbank toteaakin, että se on yksi Euroopan tehokkaimmista pankeista. Tulosmarginaalit ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 35 – 40 prosentista nykyiselle 47,5 prosentin tasolle.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 55 – 60 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Swedbankin tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 43,0 – 46,0 miljardia ja nettotulos 19,5 – 22,5 miljardia kruunua. Vertailuvuoden tulokseen sisältyy kertaluontoisia tuottoja noin +1,4 miljardia kruunua, minkä lisäksi luottotappiot olivat vain -0,5 miljardia kruunua. Mikäli nämä huomioi vuoden 2018 tuloksesta, niin silloin tilikauden 2019 tulos olisi hyvässä kasvussa.

Ennustetulla nettotuloksella PE-luku olisi 8,5x eli osake olisi tämän mukaan edullisesti hinnoiteltu. Tässä kohtaa 7 vuoden nettotuloksilla laskettu PE tasoittaa eri vuosien kertaluontoisia eriä. PE7 on 9,5x, joten sekin indikoisi varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Korostetaan vielä, että tulosta voi painaa rahanpesuepäilyyn liittyvät mahdolliset taloudelliset sanktiot. Lisäksi rahanpesun estoon liittyen yhtiön kulutaso voi nousta merkittävästi tulevina vuosina. Yhtiö arvioi, että perustettava ”Anti-Financial Crime unit (AFC)” -yksikkö aiheuttaa noin -1 miljardin kruunun ylimääräiset kulut vuodelle 2019.

Swedbankin PB-luku on 1,2x, mikä on yhtiön historiaan nähden keskimääräistä tasoa alhaisempi. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,7 – 2,0x välillä.

Osinko

Swedbankin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet. Tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen, jona aikana osingonmaksusuhde on pääsääntöisesti ollut noin 75 – 77 prosentissa.

swedbank-osinko-q12019

Swedbankin osinkoputki katkesi finanssikriisin yhteydessä niin, että osinkoa ei maksettu keväällä 2009 eikä 2010.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Swedbank: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 14,80 4/2019 14,20 4/2018 13,00
YHTEENSÄ 14,80 14,20 13,00
+4,2% +9,2% -1,5%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin tällä hetkellä olevan 14,80 kruunua, mikä antaisi noin 9,6 prosentin osinkotuoton. Rahanpesuun liittyvien mahdollisten sanktioiden ja nousevien kulujen johdosta osinkoennuste voi olla turhan optimistinen.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+15 080) ja osingonmaksuilla (-15 914). Oikaisu on yhteensä -834 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu käteiset varat erässä. Lisäksi omaa pääomaa on oikaistu nettotuloksella (+15 080) ja muita vastuita osingonmaksulla (-15 914).

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (28.4.2019) 154,85 197,75 197,90 220,30 187,10 195,50 181,00 127,00
Lkm (000) 1 120 677 1 120 506 1 118 771 1 116 303 1 113 374 1 110 641 1 106 182 1 101 944
Markkina-arvo (Mrd) 173,54 221,58 221,40 245,92 208,31 217,13 200,22 139,95
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Swedish Banking 25 350 25 575 24 947 22 605 22 551
Baltic Banking 8 865 8 280 7 426 6 808 6 288
Large Corporates & Institutions 9 200 8 532 7 870 7 815 7 487
Muut 1 735 1 835 1 960 3 593 1 298
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Swedish Banking 16 250 15 828 15 526 13 794 12 082
Baltic Banking 5 815 5 546 4 826 4 271 3 970
Large Corporates & Institutions 5 250 4 639 3 384 2 764 3 857
Muut -265 539 571 2 932 462
Muut kulut -1 400
YHTEENSÄ 25 650 26 552 24 307 23 761 20 371
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 11 300 11 362 45 150 44 222 42 203 40 617 37 107 38 821 36 533 36 268
Liikevoitto 6 450 6 626 25 650 26 552 24 307 23 557 20 371 21 026 19 355 19 466
Nettotulos 5 120 5 270 20 350 21 162 19 350 19 539 15 733 16 709 15 241 14 304
Marginaali 45,3% 46,4% 45,1% 47,9% 45,8% 48,1% 42,4% 43,0% 41,7% 39,4%
EPS 4,57 4,70 18,16 18,89 17,30 17,50 14,13 15,04 13,78 12,98
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 235,1 163,2 200,4 186,3 186,3 113,8 59,4 130,1
Liikearvo 13,5 13,5 13,1 13,1 12,0 12,3 11,8 11,5
Muut varat 2 213,0 2 069,4 1 999,1 1 954,8 1 950,6 1 995,2 1 749,6 1 716,8
Tase yhteensä 2 461,6 2 246,1 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4
Oma pääoma 141,5 137,4 133,4 123,2 123,2 117,2 106,5 103,0
Vähemmistö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Korolliset velat 1 985,5 1 813,5 1 793,4 1 733,7 1 749,9 1 702,1 1 478,7 1 483,6
Muut vastuut 334,4 295,0 285,6 297,1 275,6 301,8 235,4 271,6
Tase yhteensä 2 461,6 2 246,1 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 14,80 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 14,80 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90
Osinkotuotto 9,6% 7,2% 6,6% 6,0% 5,7% 5,8% 5,6% 7,8%
Osinko/nettotulos 81,5% 75,2% 75,2% 75,4% 75,7% 75,4% 73,3% 76,3%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 9,5 12,7 13,8 17,1 20,6
PE (3v) 8,6 11,1 12,2 14,2 13,1 14,1 14,5 12,5
PE 8,5 10,5 11,4 12,6 13,2 13,0 13,1 9,8
EV/EBIT 6,8 8,4 9,2 10,5 10,3 10,4 10,4 7,3
Oma pääoma/osake 126,44 122,80 119,42 110,54 110,83 105,70 96,46 93,65
P/B 1,22 1,61 1,66 1,99 1,69 1,85 1,88 1,36
ROE 14,6% 15,6% 15,1% 15,8% 13,1% 14,9% 14,5% 14,2%
ROI 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%
Omavaraisuusaste 5,8% 6,1% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,9% 5,6%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 131,35 197,75 220,30 191,80 187,00 197,90 225,20 205,30 207,60 220,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 14,80 14,20 13,50 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 13,20
Osinkotuotto (ennuste) 11,3% 7,2% 6,1% 7,0% 7,2% 6,6% 5,8% 6,3% 6,3% 6,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 19,09 18,89 19,03 171,52 17,21 17,30 16,78 16,84 18,21 17,49
PE 6,9 10,5 11,6 1,1 10,9 11,4 13,4 12,2 11,4 12,6
EV/EBIT 5,6 8,4 9,3 1,0 8,6 9,2 10,8 9,9 9,5 10,4
ROE 17,2% 15,6% 16,2% 16,3% 15,9% 14,7% 14,8% 15,5% 16,6% 15,4%
ROI 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset