Swedbank sijoituskohteena

Päivitetty 29.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Swedbank-pankin pääasialliset toimintamaat ovat Ruotsi sekä Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiöllä on noin 7,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 618 000 yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e SWEDBANK Ennuste
Osake (29.1.2019) 201,00 Osinko 12 kk 14,20
Markkina-arvo (Mrd) 225,3 Osinkotuotto 7,1%
Liikevaihto (M) 44 400 (+0,4%) Osinko/EPS 77% 4v ka
Nettotulos (M) 20 650 (-2,4%)
EPS 18,43
PE 10,9
EV/EBIT 8,7 ROE 14,8%
PB 1,58 ROI 1,3%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata osoitteesta: https://www.swedbank.com/investor-relations/financial-information-and-publications/

Yhteenveto

SWEDBANK29.1.2019 | 201,00 SEK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Swedbank Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko voitonjaon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Swedbank on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Swedbank on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Swedbankin liiketoimintaan vaikuttaa Ruotsin ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 55 – 60 prosenttia Swedbankin liikevaihdosta, ja vaikka korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, niin yhtiö on pystynyt kasvattamaan korkotuottoja varsin hyvin. Tätä selittää mm. Ruotsin asuntolainamarkkinoiden kasvu viime vuosien aikana.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Swedbankin tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

swedbank-liikevaihdon-jakauma-2018

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Swedbankin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta. Lisäksi numeroita kaunistelee myyntivoitot, joita olivat mm. Visa Europe +2,1 Mrd SEK (2016), Hemnet +0,7 Mrd SEK (2018) ja UC +0,7 Mrd SEK (2018). Nämä on hyvä pitää mielessä, kun vertailee eri tilikausien tuloksia.

Yhtiön lähihistoriaan sisältyy skandaali, missä yhtiön toimitusjohtaja Michael Wolf irtisanottiin talvella 2016. Häntä ja eräitä yhtiön korkeita johtajia epäiltiin sisäpiirikaupoista sekä eturistiriitoja sisältävistä kiinteistökaupoista. Lisäksi yhtiön asiakas- sekä työntekijätyytyväisyys olivat laskeneet alhaiselle tasolle Wolf:n ”kovaotteisen” linjan seurauksena. https://www.euromoney.com/article/b12knpbhrgpx5k/swedbank-new-wolf-in-sheeps-clothing

Helmikuussa 2018 Liettuan keskuspankki antoi Swedbankille varoituksen rahanpesun valvonnan puutteista. Danske Bank on (kesä/syksy 2018) vakavan rahanpesututkinnan kohteena Virossa, minkä johdosta yhtiön toimitusjohtaja on jo eronnut tehtävästään. Nyt Viron viranomaiset tekevät tarkastuksia muihin Virossa toimiviin pankkeihin. Sijoittajan kysymyksenä onkin se, että onko Swedbankin Viron rahapesun valvonnan prosessit paremmassa kunnossa, kuin mitä ne olivat Liettuassa?

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE-luvun (10,9x) perusteella. Kun tässä huomioi vielä sen, että PE liikkui muutama vuosi sitten noin 13x – 16x tasolla, niin näihin nähden nousuvaraa olisi. Toisaalta on hyvä muistaa edellä mainitut kertaluontoiset tuotot, jotka painavat PE-lukua ja siten osake on kalliimpi kuin em. PE-luku antaa ymmärtää.

Osinkosijoittajaa Swedbank kiinnostaa, sillä yhtiön kevään 2019 osinko on 14,20 kruunua ja osinkotuotto mukavat 7,1 prosenttia (osake 201 SEK). Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkoina ja tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen. Tästä syystä osinko on kehittynyt hieman heilahdellen, mutta tuloskunnon nousun myötä osinkokin on ollut trendinomaisessa kasvussa. Eli aivan joka vuosi nousevaa osinkoa ei Swedbankin kyydissä saa, mutta jos tuloskunto jatkaa nousuaan, niin silloin osinko seuraa tällä osinkopolitiikalla perässä.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2018

Swedbankin Q1 – Q4/2018:

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 10 732 10 891 -1,5% 44 222 42 203 4,8%
Liiketulos (ebit) 5 882 5 931 -0,8% 26 552 24 307 9,2%
Nettotulos 4 590 4 737 -3,1% 21 162 19 350 9,4%
EPS (SEK) 4,09 4,23 18,89 17,30

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”).

Vuoden 2018 korkotuotot (netto) kasvoivat noin +2,6 prosenttia, missä H1/2018 hyvä kasvu hidastui vuoden toisella puoliskolla. Korkotuottoja tuki kasvaneet asuntolainamäärät. Toisaalta tuottoihin negatiivisesti vaikutti marginaalipaineet sekä yritysluottojen alhaisemmat volyymit.

Palkkiotuotot (netto) kääntyivät hyvän alkuvuoden jälkeen -4,6 prosentin laskuun Q4:lla. Vaikea osakemarkkina näkyi rahastojen yms. sijoitustuotteiden palkkioiden laskuna. Myös maksunvälityksen ja korttimaksamisen palkkiot jäivät Q4/2017 tasolta. Hyvän alkuvuoden johdosta koko vuoden 2018 palkkiotuotot kasvoivat kuitenkin +5,2 prosenttia.

Vuoden 2018 aikana rahoitustuotot (netto) olivat 6,2 miljardia kruunua (2017: 5,4 Mrd SEK). Kasvua selittää mm. Hemnet:n ja UC:n myynneistä saadut kertaluontoiset tuotot, jotka ovat yhteensä noin 1,4 miljardia kruunua.

Kokonaisuudessa liikevaihto laski -1,5 prosenttia Q4:lla, mutta kasvoi +4,8 prosenttia vuonna 2018.

Toiminnan kulut nousivat noin +2,6 prosenttia vuonna 2018. Kulutasoa nostaa henkilöstökulujen nousu ja etenkin panostukset IT-kehitystyöhön. Swedbankin vuoden 2018 luottotappiot olivat -512 miljoonaa kruunua eli edelleen varsin maltillisella tasolla (2017: -1 285 M SEK).

Nettotuloksen kasvua (+9,4 %) tuki etenkin liikevaihdon kasvu sekä tehty kuluvarauksen palautus, myyntivoitot ja alhaisemmat luottotappiot.

CET1 oli Q4:n lopussa 16,3 prosenttia, kun vaatimustaso Swedbankille on 14,6 prosenttia. Pudotus aiemmalta noin 24 prosentin tasolta johtuu Ruotsin rahoitusviranomaisten tekemästä muutoksesta tunnusluvun laskentakaavaan.

Kevään 2019 osinko on 14,20 kruunua (kevät 2018: 13,00 SEK), joka irtoaa 28.3.2019 ja se maksetaan 4.4.2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 10 850 10 685 1,5% 44 400 44 222 0,4%
Liiketulos (ebit) 6 300 6 389 -1,4% 25 950 26 552 -2,3%
Nettotulos (omistajille) 5 015 5 033 -0,4% 20 650 21 162 -2,4%
Osinko (12 kk, SEK) 14,20* 13,00

*) Taulukon 14,20 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 14,80 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Swedbank: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Swedbankin taloudellisina tavoitteena on yli 15 prosentin ROE, joka on ylittynyt 3 kertaa viimeisen 5 vuoden aikana. Osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Poiketen muista pankeista, niin Swedbankin liikevaihto on ollut hyvässä nousutrendissä koko vuosikymmenen ajan. Yhtiö on kasvattanut lainasalkkuaan, mikä on näkynyt korkotuottojen kasvuna. Lisäksi Baltian ja Ruotsin talouden hyvä kehitys on tukenut palkkiotuottojen kasvua.

swedbank-liikevaihto-q42018

Myös tuloskehitys on ollut vahvaa, missä toimintojen tehostaminen näkyy. Swedbank toteaakin, että se on yksi Euroopan tehokkaimmista pankeista. Tulosmarginaalit ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 35 – 40 prosentista nykyiselle 47,5 prosentin tasolle.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 55 – 60 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Swedbankin tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 43,5 – 46,0 miljardia ja nettotulos 20 – 22 miljardia kruunua. Vertailuvuoden tulokseen sisältyy kertaluontoisia tuottoja noin +1,4 miljardia kruunua, minkä lisäksi luottotappiot olivat vain -0,5 miljardia kruunua. Mikäli nämä huomioi vuoden 2018 tuloksesta, niin silloin tilikauden 2019 tulos olisi hyvässä kasvussa.

Ennustetulla nettotuloksella PE-luku olisi 10,9x eli osake olisi tämän mukaan edullisesti hinnoiteltu. Tässä kohtaa 7 vuoden nettotuloksilla laskettu PE tasoittaa eri vuosien kertaluontoisia eriä. PE7 on 12,3x, joten sekin indikoisi varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Swedbankin PB-luku on 1,6x, mikä on yhtiön historiaan nähden hieman keskimääräistä tasoa alhaisempi. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,7 – 2,0x välillä.

Osinko

Swedbankin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet. Tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen, jona aikana osingonmaksusuhde on pääsääntöisesti ollut noin 75 – 77 prosentissa.

swedbank-osinko-q42018

Swedbankin osinkoputki katkesi finanssikriisin yhteydessä niin, että osinkoa ei maksettu keväällä 2009 eikä 2010.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Swedbank: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 14,20 4/2018 13,00 4/2017 13,20
YHTEENSÄ 14,20 13,00 13,20
+9,2% -1,5% +23,4%

Kevään 2019 osinko on 14,20 kruunua, joka irtoaa 28.3.2019 ja se maksetaan 4.4.2019. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 7,1 prosentin osinkotuoton (osake 201 SEK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+20 650) ja osingonmaksuilla (-15914). Oikaisu on yhteensä +4 736 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (29.1.2019) 201,00 197,75 197,90 220,30 187,10 195,50 181,00 127,00
Lkm (000) 1 120 700 1 120 506 1 118 771 1 116 303 1 113 374 1 110 641 1 106 182 1 101 944
Markkina-arvo (Mrd) 225,26 221,58 221,40 245,92 208,31 217,13 200,22 139,95
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Swedish Banking 25 050 25 575 24 947 22 605 22 551
Baltic Banking 8 825 8 280 7 426 6 808 6 288
Large Corporates & Institutions 8 825 8 532 7 870 7 815 7 487
Muut 1 700 1 835 1 960 3 593 1 298
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Swedish Banking 15 950 15 828 15 526 13 794 12 082
Baltic Banking 5 825 5 546 4 826 4 271 3 970
Large Corporates & Institutions 4 875 4 639 3 384 2 764 3 857
Muut 900 539 571 2 932 462
Muut kulut -1 600
YHTEENSÄ 25 950 26 552 24 307 23 761 20 371
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 10 850 44 400 44 222 42 203 40 617 37 107 38 821 36 533 36 268
Liikevoitto 6 300 25 950 26 552 24 307 23 557 20 371 21 026 19 355 19 466
Nettotulos 5 015 20 650 21 162 19 350 19 539 15 733 16 709 15 241 14 304
Marginaali 46,2% 46,5% 47,9% 45,8% 48,1% 42,4% 43,0% 41,7% 39,4%
EPS 4,47 0,00 18,43 18,89 17,30 17,50 14,13 15,04 13,78 12,98
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 167,9 163,2 200,4 186,3 186,3 113,8 59,4 130,1
Liikearvo 13,5 13,5 13,1 13,1 12,0 12,3 11,8 11,5
Muut varat 2 069,4 2 069,4 1 999,1 1 954,8 1 950,6 1 995,2 1 749,6 1 716,8
Tase yhteensä 2 250,8 2 246,1 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4
Oma pääoma 142,1 137,4 133,4 123,2 123,2 117,2 106,5 103,0
Vähemmistö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Korolliset velat 1 813,5 1 813,5 1 793,4 1 733,7 1 749,9 1 702,1 1 478,7 1 483,6
Muut vastuut 295,0 295,0 285,6 297,1 275,6 301,8 235,4 271,6
Tase yhteensä 2 250,8 2 246,1 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 14,80 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 14,80 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90
Osinkotuotto 7,4% 7,2% 6,6% 6,0% 5,7% 5,8% 5,6% 7,8%
Osinko/nettotulos 80,3% 75,2% 75,2% 75,4% 75,7% 75,4% 73,3% 76,3%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,3 12,7 13,8 17,1 20,6
PE (3v) 11,0 11,1 12,2 14,2 13,1 14,1 14,5 12,5
PE 10,9 10,5 11,4 12,6 13,2 13,0 13,1 9,8
EV/EBIT 8,7 8,4 9,2 10,5 10,3 10,4 10,4 7,3
Oma pääoma/osake 126,97 122,80 119,42 110,54 110,83 105,70 96,46 93,65
P/B 1,58 1,61 1,66 1,99 1,69 1,85 1,88 1,36
ROE 14,8% 15,6% 15,1% 15,8% 13,1% 14,9% 14,5% 14,2%
ROI 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%
Omavaraisuusaste 6,3% 6,1% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,9% 5,6%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 197,75 220,30 191,80 187,00 197,90 225,20 205,30 207,60 220,30 201,60
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 14,20 13,50 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 13,20 13,20
Osinkotuotto (ennuste) 7,2% 6,1% 7,0% 7,2% 6,6% 5,8% 6,3% 6,3% 6,0% 6,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 18,89 19,03 171,52 17,21 17,30 16,78 16,84 18,21 17,49 17,21
PE 10,5 11,6 1,1 10,9 11,4 13,4 12,2 11,4 12,6 11,7
EV/EBIT 8,4 9,3 1,0 8,6 9,2 10,8 9,9 9,5 10,4 9,7
ROE 15,6% 16,2% 16,3% 15,9% 14,7% 14,8% 15,5% 16,6% 15,4% 15,8%
ROI 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

swedbank-osinko-q42018