Swedbank sijoituskohteena

Päivitetty 28.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Swedbank-pankin pääasialliset toimintamaat ovat Ruotsi sekä Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiöllä on noin 7,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 618 000 yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SWEDBANK Ennuste
Osake (28.9.2018) 219,00 Osinko 12 kk 13,50
Markkina-arvo (Mrd) 245,2 Osinkotuotto 6,2%
Liikevaihto (M) 44 350 (+4,5%) Osinko/EPS 75% 4v ka
Nettotulos (M) 20 950 (+8,3%)
EPS 18,71
PE 11,7
EV/EBIT 9,4 ROE 15,4%
PB 1,77 ROI 1,2%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata osoitteesta: https://www.swedbank.com/investor-relations/financial-information-and-publications/

Yhteenveto

SWEDBANK28.9.2018 | 219,00 SEK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Swedbank Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko voitonjaon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Swedbank on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Swedbank on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Swedbankin liiketoimintaan vaikuttaa Ruotsin ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 55 – 60 prosenttia Swedbankin liikevaihdosta, ja vaikka korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, niin yhtiö on pystynyt kasvattamaan korkotuottoja varsin hyvin. Tätä selittää mm. Ruotsin asuntolainamarkkinoiden kasvu viime vuosien aikana.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Swedbankin tilikauden 2017 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

swedbank-liikevaihdon-jakauma-2017

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Swedbankin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta. Lisäksi numeroita kaunistelee myyntivoitot, joita olivat mm. Visa Europe +2,1 Mrd SEK (2016), Hemnet +0,7 Mrd SEK (2018) ja UC +0,7 Mrd SEK (2018). Nämä on hyvä pitää mielessä, kun vertailee eri tilikausien tuloksia.

Yhtiön lähihistoriaan sisältyy skandaali, missä yhtiön toimitusjohtaja Michael Wolf irtisanottiin talvella 2016. Häntä ja eräitä yhtiön korkeita johtajia epäiltiin sisäpiirikaupoista sekä eturistiriitoja sisältävistä kiinteistökaupoista. Lisäksi yhtiön asiakas- sekä työntekijätyytyväisyys olivat laskeneet alhaiselle tasolle Wolf:n ”kovaotteisen” linjan seurauksena. https://www.euromoney.com/article/b12knpbhrgpx5k/swedbank-new-wolf-in-sheeps-clothing

Helmikuussa 2018 Liettuan keskuspankki antoi Swedbankille varoituksen rahanpesun valvonnan puutteista. Danske Bank on (kesä/syksy 2018) vakavan rahanpesututkinnan kohteena Virossa, minkä johdosta yhtiön toimitusjohtaja on jo eronnut tehtävästään. Nyt Viron viranomaiset tekevät tarkastuksia muihin Virossa toimiviin pankkeihin. Sijoittajan kysymyksenä onkin se, että onko Swedbankin Viron rahapesun valvonnan prosessit paremmassa kunnossa, kuin mitä ne olivat Liettuassa?

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE-luvun (11,7x) perusteella. Kun tässä huomioi vielä sen, että PE liikkui muutama vuosi sitten noin 13x – 16x tasolla, niin näihin nähden nousuvaraa olisi. Toisaalta on hyvä muistaa edellä mainitut kertaluontoiset tuotot, jotka painavat PE-lukua ja siten osake on kalliimpi kuin em. PE-luku antaa ymmärtää.

Osinkosijoittajaa Swedbank kiinnostaa, sillä yhtiön kevään 2019 ennustettu osinko on 13,50 kruunua ja osinkotuotto mukavat 6,2 prosenttia (osake 219 SEK). Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkoina ja tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen. Tästä syystä osinko on kehittynyt hieman heilahdellen, mutta tuloskunnon nousun myötä osinkokin on ollut trendinomaisessa kasvussa. Eli aivan joka vuosi nousevaa osinkoa ei Swedbankin kyydissä saa, mutta jos tuloskunto jatkaa nousuaan, niin silloin osinko seuraa tällä osinkopolitiikalla perässä.

Tilikausi 2018

Swedbankin Q1 – Q2/2018:

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 11 797 10 393 13,5% 22 537 21 044 7,1%
Liiketulos (ebit) 7 388 6 026 22,6% 13 832 12 333 12,2%
Nettotulos 6 014 4 746 26,7% 11 047 9 870 11,9%
EPS (SEK) 5,37 4,50 9,24 8,83

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”).

Q2/2018 korkotuotot (netto) kasvoivat +4 prosenttia verrattuna Q2/2017, mutta laski hieman edelliseen Q1/2018-kvartaaliin nähden. Näin siitäkin huolimatta, että Q2 on +1,1 prosenttia Q1:stä pidempi, joten korkotuottojen olisi voinut odottaa olevan tämän verran Q1:stä enemmän. Yhtiö kertookin, että tuottoja rasittivat mm. hienoisesti alhaisemmat lainamarginaalit sekä korkeammat viranomaismaksut.

Q2/2018 palkkiotuotot (netto) jatkoivat hyvää kehitystään ja olivat noin +6 prosenttia viimevuotista parempia. Tuotot kasvoivat myös Q1:een nähden. Korttimaksujen tuotot nousivat, minkä lisäksi sijoitusvarallisuuden kasvu näkyi palkkiotuottojen hyvänä kehityksen.

Rahoitustuottojen (tai käyvän arvon tuottojen) heilahtelut ovat isoja, sillä ne sisältävät sijoitusten laskennallisia muutoksia. Alkuvuoden aikana tuotot ovat olleet 3,7 miljardia kruunua, kun Q1-Q2/2017 ne olivat 3,1 miljardia kruunua. Lisäksi tämä erä sisältää mm. Hemnet:n ja UC:n myynneistä saadut kertaluontoiset tuotot, jotka ovat yhteensä noin 1,4 miljardia kruunua alkuvuoden ajalta.

Kokonaisuudessa liikevaihto kasvoi Q2:lla noin +13,5 prosenttia ja alkuvuoden 2018 aikana +7 prosenttia.

Toiminnan kulut jatkoivat nousuaan ja olivat Q2:lla 4,3 miljardia kruunua (Q2/2017: 4,0 Mrd SEK). Kulutasoa nosti henkilöstökulujen nousu ja etenkin panostukset IT-kehitystyöhön.

Swedbank palautti luottotappioita +135 miljoonan kruunun edestä, kun vuosi sitten ne olivat -400 miljoonaa kruunua negatiiviset. Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -538 miljoonaa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -1 533 miljoonaa kruunua.

Nettotulos kasvoi yli +25 prosenttia, missä UC:n +677 miljoonan kruunun myyntivoitto selittää puolta tästä tuloksen kasvusta.

CET1 oli Q2:n lopussa 23,6 prosenttia, kun vaatimustaso Swedbankille on 21,7 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 42 – 46 Mrd SEK (2017: 42,4 Mrd SEK)
  • nettotulos: 19 – 22 Mrd SEK (2017: 19,4 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Swedbank: Ennusteet sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Swedbankin taloudellisina tavoitteena on yli 15 prosentin ROE, joka on ylittynyt 3 kertaa viimeisen 5 vuoden aikana. Osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Tuloksen kehitys

Poiketen muista pankeista, niin Swedbankin liikevaihto on ollut hyvässä nousutrendissä koko vuosikymmenen ajan. Yhtiö on kasvattanut lainasalkkuaan, mikä on näkynyt korkotuottojen kasvuna. Lisäksi Baltian ja Ruotsin talouden hyvä kehitys on tukenut palkkiotuottojen kasvua.

swedbank-liikevaihto-q22018

Myös tuloskehitys on ollut vahvaa, missä toimintojen tehostaminen näkyy. Swedbank toteaakin, että se on yksi Euroopan tehokkaimmista pankeista. Tulosmarginaalit ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 35 – 40 prosentista nykyiselle 47,5 prosentin tasolle.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 55 – 60 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Swedbankin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 42 – 46 miljardia ja nettotulos 19 – 22 miljardia kruunua. Tulokseen sisältyy kuitenkin kertaluontoisia tuottoja noin +1,4 miljardia kruunua, joten tästä syystä tulosmarginaalikin nousee yli 25 prosenttiin.

Ennustetulla nettotuloksella PE-luku olisi 11,7x, mutta kuten todettua, niin tulos sisältää varsin isot kertaluontoiset tuotot. Tässä kohtaa 7 vuoden nettotuloksilla laskettu PE tasoittaa eri vuosien kertaluontoisia eriä. PE7 on 14,4x, joten sekin indikoisi varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Swedbankin PB-luku on 1,8x, mikä on yhtiön historiaan nähden juurikin keskimääräisellä tasolla. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,7 – 2,0x välillä.

Osinko

Swedbankin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet. Tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen, jona aikana osingonmaksusuhde on pääsääntöisesti ollut noin 75 – 77 prosentissa.

swedbank-osinko-Q22018

Swedbankin osinkoputki katkesi finanssikriisin yhteydessä niin, että osinkoa ei maksettu keväällä 2009 eikä 2010.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Swedbank: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 13,50 4/2018 13,00 4/2017 13,20
YHTEENSÄ 13,50 13,00 13,20
+3,8% -1,5% +23,4%

Tilikauden 2019 ennustettu EPS on noin 17,0 – 19,7 kruunua, josta 75 prosentin osingonjakopolitiikan perusteella osinko olisi noin 12,75 – 14,75 kruunua. Tein osinkoennusteen tämän arvoalueen puolivälistä (karkeasti laskien) ja ennustamani kevään 2019 osinko on 13,50 kruunua. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 6,2 prosentin osinkotuoton (osake 219 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+9 903) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +9 903 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.9.2018) 219,00 197,90 220,30 187,10 195,50 181,00 127,00 89,15
Lkm (000) 1 119 675 1 118 771 1 116 303 1 113 374 1 110 641 1 106 182 1 101 944 1 129 566
Markkina-arvo (Mrd) 245,21 221,40 245,92 208,31 217,13 200,22 139,95 100,70
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Swedish Banking 25 800 25 129 22 605 22 551 22 678
Baltic Banking 8 225 7 426 6 808 6 288 6 107
Large Corporates & Institutions 8 500 7 870 7 815 7 487 7 768
Muut 1 825 2 013 3 593 1 298 2 751
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Swedish Banking 16 750 15 708 13 794 12 082 11 686
Baltic Banking 5 375 4 826 4 271 3 970 3 765
Large Corporates & Institutions 4 650 3 385 2 764 3 857 4 023
Muut 575 623 2 932 462 1 552
Luottotappiot yms -975
YHTEENSÄ 26 375 24 542 23 761 20 371 21 026
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 10 700 22 537 44 350 42 438 40 821 37 624 39 304 36 938 36 268 33 515
Liikevoitto 6 200 13 832 26 375 24 542 23 761 20 371 21 026 19 355 19 466 15 423
Nettotulos 4 900 11 047 20 950 19 350 19 539 15 727 16 447 12 901 14 304 11 744
Marginaali 45,8% 49,0% 47,2% 45,6% 47,9% 41,8% 41,8% 34,9% 39,4% 35,0%
EPS 4,38 9,87 18,71 17,30 17,50 14,13 14,81 11,66 12,98 10,40
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 445,3 200,4 186,3 186,3 113,8 59,4 130,1 164,3
Liikearvo 13,7 12,4 13,1 12,0 12,3 11,8 11,5 11,8
Muut varat 2 196,9 1 999,8 1 954,8 1 950,6 1 995,2 1 749,6 1 716,8 1 681,0
Tase yhteensä 2 655,9 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4 1 857,1
Oma pääoma 138,6 133,4 123,2 123,2 117,2 106,5 103,0 98,0
Vähemmistö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Korolliset velat 2 164,0 1 793,4 1 733,7 1 749,9 1 702,1 1 478,7 1 483,6 1 502,3
Muut vastuut 353,1 285,6 297,1 275,6 301,8 235,4 271,6 256,7
Tase yhteensä 2 655,9 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4 1 857,1
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 13,50 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90 5,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 13,50 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90 5,30
Osinkotuotto 6,2% 6,6% 6,0% 5,7% 5,8% 5,6% 7,8% 5,9%
Osinko/nettotulos 72,2% 75,2% 75,4% 75,7% 76,6% 86,6% 76,3% 51,0%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,4 14,1 17,5 21,4 24,0
PE (3v) 12,3 12,2 14,3 13,9 14,9 15,4 12,5 34,8
PE 11,7 11,4 12,6 13,2 13,2 15,5 9,8 8,6
EV/EBIT 9,4 9,1 10,4 10,3 10,4 10,4 7,3 6,6
Oma pääoma/osake 123,96 119,42 110,54 110,83 105,70 96,46 93,65 86,85
P/B 1,77 1,66 1,99 1,69 1,85 1,88 1,36 1,03
ROE 15,4% 15,1% 15,8% 13,1% 14,7% 12,3% 14,2% 12,2%
ROI 1,2% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0%
Omavaraisuusaste 5,2% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,9% 5,6% 5,3%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 191,80 187,00 197,90 225,20 205,30 207,60 220,30 201,60 175,70 174,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 13,20 13,20 13,20 13,20
Osinkotuotto (ennuste) 7,0% 7,2% 6,6% 5,8% 6,3% 6,3% 6,0% 6,5% 7,5% 7,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 171,52 17,21 17,30 16,78 16,84 18,21 17,49 17,21 16,42
PE 1,1 10,9 11,4 13,4 12,2 11,4 12,6 11,7 10,7
EV/EBIT 0,9 8,5 9,1 10,7 9,8 9,4 10,4 9,7 8,9
ROE 16,3% 15,9% 14,7% 14,8% 15,5% 16,6% 15,4% 15,8%
ROI 1,2% 1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset