Swedbank sijoituskohteena

Päivitetty 23.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Swedbank-pankin pääasialliset toimintamaat ovat Ruotsi sekä Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiöllä on noin 7,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 618 000 yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e SWEDBANK Ennuste
Osake (23.10.2018) 193,70 Osinko 12 kk 13,50
Markkina-arvo (Mrd) 216,9 Osinkotuotto 7,0%
Liikevaihto (M) 45 000 (+6,0%) Osinko/EPS 74% 4v ka
Nettotulos (M) 21 900 (+13,2%)
EPS 19,56
PE 9,9
EV/EBIT 7,9 ROE 16,1%
PB 1,56 ROI 1,4%

Yrityksent tulosraportit, esitykset yms. täydentävät tiedot voi ladata osoitteesta: https://www.swedbank.com/investor-relations/financial-information-and-publications/

Yhteenveto

SWEDBANK23.10.2018 | 193,70 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Swedbank Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko voitonjaon kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Swedbank on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Swedbank on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Swedbankin liiketoimintaan vaikuttaa Ruotsin ja Baltian talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin 55 – 60 prosenttia Swedbankin liikevaihdosta, ja vaikka korot ovat pysyneet alhaisella tasolla, niin yhtiö on pystynyt kasvattamaan korkotuottoja varsin hyvin. Tätä selittää mm. Ruotsin asuntolainamarkkinoiden kasvu viime vuosien aikana.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Swedbankin tilikauden 2017 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

swedbank-liikevaihdon-jakauma-2017

Kuten muillakin pankeilla, niin myös Swedbankin kulutaso on nousussa digitalisaatiokustannusten sekä lisääntyvään regulaatioon liittyvien kulujen johdosta. Lisäksi numeroita kaunistelee myyntivoitot, joita olivat mm. Visa Europe +2,1 Mrd SEK (2016), Hemnet +0,7 Mrd SEK (2018) ja UC +0,7 Mrd SEK (2018). Nämä on hyvä pitää mielessä, kun vertailee eri tilikausien tuloksia.

Yhtiön lähihistoriaan sisältyy skandaali, missä yhtiön toimitusjohtaja Michael Wolf irtisanottiin talvella 2016. Häntä ja eräitä yhtiön korkeita johtajia epäiltiin sisäpiirikaupoista sekä eturistiriitoja sisältävistä kiinteistökaupoista. Lisäksi yhtiön asiakas- sekä työntekijätyytyväisyys olivat laskeneet alhaiselle tasolle Wolf:n ”kovaotteisen” linjan seurauksena. https://www.euromoney.com/article/b12knpbhrgpx5k/swedbank-new-wolf-in-sheeps-clothing

Helmikuussa 2018 Liettuan keskuspankki antoi Swedbankille varoituksen rahanpesun valvonnan puutteista. Danske Bank on (kesä/syksy 2018) vakavan rahanpesututkinnan kohteena Virossa, minkä johdosta yhtiön toimitusjohtaja on jo eronnut tehtävästään. Nyt Viron viranomaiset tekevät tarkastuksia muihin Virossa toimiviin pankkeihin. Sijoittajan kysymyksenä onkin se, että onko Swedbankin Viron rahapesun valvonnan prosessit paremmassa kunnossa, kuin mitä ne olivat Liettuassa?

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE-luvun (9,9x) perusteella. Kun tässä huomioi vielä sen, että PE liikkui muutama vuosi sitten noin 13x – 16x tasolla, niin näihin nähden nousuvaraa olisi. Toisaalta on hyvä muistaa edellä mainitut kertaluontoiset tuotot, jotka painavat PE-lukua ja siten osake on kalliimpi kuin em. PE-luku antaa ymmärtää.

Osinkosijoittajaa Swedbank kiinnostaa, sillä yhtiön kevään 2019 ennustettu osinko on 13,50 kruunua ja osinkotuotto mukavat 7,0 prosenttia (osake 193,70 SEK). Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkoina ja tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen. Tästä syystä osinko on kehittynyt hieman heilahdellen, mutta tuloskunnon nousun myötä osinkokin on ollut trendinomaisessa kasvussa. Eli aivan joka vuosi nousevaa osinkoa ei Swedbankin kyydissä saa, mutta jos tuloskunto jatkaa nousuaan, niin silloin osinko seuraa tällä osinkopolitiikalla perässä.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2018

Swedbankin Q1 – Q3/2018:

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 11 176 10 418 7,3% 33 713 31 462 7,2%
Liiketulos (ebit) 7 061 6 193 14,0% 20 893 18 526 12,8%
Nettotulos 5 525 4 743 16,5% 16 572 14 613 13,4%
EPS (SEK) 4,93 4,24 14,80 13,07

Swedbankin liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net comission income”) sekä rahoitustuotoista (”net gains and losses on financial items at fair value”).

Q3/2018 korkotuotot (netto) kasvoivat noin +2 prosenttia, missä H1/2018 hyvä kasvu (+4,7 %) hieman hyytyi. Korkotuottojen kasvuun positiivisesti vaikutti kasvaneet asuntolainamäärät.

Q3/2018 palkkiotuotot (netto) kehittyivät vahvasti (+12,6 %). Korttimaksujen tuotot nousivat, minkä lisäksi sijoitusvarallisuuden kasvu näkyi palkkiotuottojen hyvänä kehityksenä.

Rahoitustuottojen (tai käyvän arvon tuottojen) heilahtelut ovat isoja, sillä ne sisältävät sijoitusten laskennallisia muutoksia. Alkuvuoden aikana tuotot ovat olleet 5,2 miljardia kruunua, kun Q1-Q3/2017 ne olivat 4,4 miljardia kruunua. Lisäksi tämä erä sisältää mm. Hemnet:n ja UC:n myynneistä saadut kertaluontoiset tuotot, jotka ovat yhteensä noin 1,4 miljardia kruunua alkuvuoden ajalta.

Kokonaisuudessa liikevaihto kasvoi Q3:lla noin +7,3 prosenttia ja alkuvuoden 2018 aikana +7,2 prosenttia.

Toiminnan kulut jatkoivat nousuaan ja olivat Q3:lla 4,0 miljardia kruunua (Q3/2017: 3,9 Mrd SEK). Kulujen nousu oli alkuvuotta maltillisempaa siitä syystä, että yhtiö palautti Q4/2017 tehtyjä kuluvarauksia +0,2 miljardin kruunun edestä. Ilman tätä kulut olisivat nousseet noin +8,2 prosenttia. Kulutasoa nostaa henkilöstökulujen nousu ja etenkin panostukset IT-kehitystyöhön.

Swedbankin luottotappiot olivat -117 miljoonaa kruunua eli edelleen varsin maltillisella tasolla (Q3/2017: -235 M SEK). Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -420 miljoonaa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -1 567 miljoonaa kruunua.

Nettotuloksen kasvua (+16,5 %) tuki etenkin liikevaihdon kasvu sekä tehty kuluvarauksen palautus ja alhaisemmat luottotappiot.

CET1 oli Q3:n lopussa 24,3 prosenttia, kun vaatimustaso Swedbankille on 21,5 prosenttia.

Ruotsin talous kasvoi +2,5 prosenttia Q2:lla ja kuluttajaluottamus kasvoi Q3:lla. Teollisuuden ja palveluiden luottamusindikaattorit nousivat myöskin, mikä Swedbankin mukaan antaisi odottaa, että Ruotsin talouden hyvä kehitys jatkuu vielä ainakin seuraavat 6 kuukautta. Ruotsin keskuspankki nostanee korkotasoa +0,25 prosenttiyksiköllä joulukuun taikka helmikuun kokouksessaan.

Asuntojen hinnat ovat Ruotsissa stabiloituneet, mutta hintojen aiempi lasku näkyy uusien asuintaloprojektien aloitusten vähenemisenä. Väheneminen näkyy etenkin kalliimpien keskustahuoneistojen kohdalla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 44 – 46 Mrd SEK (2017: 42,4 Mrd SEK)
  • nettotulos: 21 – 22 Mrd SEK (2017: 19,4 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Swedbank: Ennusteet sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Swedbankin taloudellisina tavoitteena on yli 15 prosentin ROE, joka on ylittynyt 3 kertaa viimeisen 5 vuoden aikana. Osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet yms.

Tuloksen kehitys

Poiketen muista pankeista, niin Swedbankin liikevaihto on ollut hyvässä nousutrendissä koko vuosikymmenen ajan. Yhtiö on kasvattanut lainasalkkuaan, mikä on näkynyt korkotuottojen kasvuna. Lisäksi Baltian ja Ruotsin talouden hyvä kehitys on tukenut palkkiotuottojen kasvua.

swedbank-liikevaihto-q32018

Myös tuloskehitys on ollut vahvaa, missä toimintojen tehostaminen näkyy. Swedbank toteaakin, että se on yksi Euroopan tehokkaimmista pankeista. Tulosmarginaalit ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 35 – 40 prosentista nykyiselle 47,5 prosentin tasolle.

Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin 55 – 60 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Swedbankin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 44 – 46 miljardia ja nettotulos 21 – 22 miljardia kruunua. Tulokseen sisältyy kuitenkin kertaluontoisia tuottoja noin +1,4 miljardia kruunua, joten tästä syystä tulosmarginaalikin nousee yli 48 prosenttiin.

Ennustetulla nettotuloksella PE-luku olisi 9,9x, mutta kuten todettua, niin tulos sisältää varsin isot kertaluontoiset tuotot. Tässä kohtaa 7 vuoden nettotuloksilla laskettu PE tasoittaa eri vuosien kertaluontoisia eriä. PE7 on 12,6x, joten sekin indikoisi varsin edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Swedbankin PB-luku on 1,6x, mikä on yhtiön historiaan nähden hieman keskimääräistä tasoa alhaisempi. Viime vuosien aikana PB-luku on heilahdellut noin 1,7 – 2,0x välillä.

Osinko

Swedbankin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa, joka on noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön pääomavaateet. Tämä taso on pitänyt hyvin vuodesta 2012 alkaen, jona aikana osingonmaksusuhde on pääsääntöisesti ollut noin 75 – 77 prosentissa.

swedbank-osinko-Q32018

Swedbankin osinkoputki katkesi finanssikriisin yhteydessä niin, että osinkoa ei maksettu keväällä 2009 eikä 2010.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Swedbank: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 13,50 4/2018 13,00 4/2017 13,20
YHTEENSÄ 13,50 13,00 13,20
+3,8% -1,5% +23,4%

Tilikauden 2019 ennustettu EPS on noin 18,8 – 19,7 kruunua, josta 75 prosentin osingonjakopolitiikan perusteella osinko olisi noin 14,10 – 14,75 kruunua. Tein osinkoennusteen hieman varovaisemmin ja ennustamani kevään 2019 osinko on 13,50 kruunua. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 7,0 prosentin osinkotuoton (osake 193,70 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5 228) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 228 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (23.10.2018) 193,70 197,90 220,30 187,10 195,50 181,00 127,00 89,15
Lkm (000) 1 119 766 1 118 771 1 116 303 1 113 374 1 110 641 1 106 182 1 101 944 1 129 566
Markkina-arvo (Mrd) 216,90 221,40 245,92 208,31 217,13 200,22 139,95 100,70
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Swedish Banking 26 000 25 129 22 605 22 551 22 678
Baltic Banking 8 350 7 426 6 808 6 288 6 107
Large Corporates & Institutions 8 750 7 870 7 815 7 487 7 768
Muut 1 900 2 013 3 593 1 298 2 751
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Swedish Banking 16 950 15 708 13 794 12 082 11 686
Baltic Banking 5 425 4 826 4 271 3 970 3 765
Large Corporates & Institutions 4 875 3 385 2 764 3 857 4 023
Muut 950 623 2 932 462 1 552
Luottotappiot yms -700
YHTEENSÄ 27 500 24 542 23 761 20 371 21 026
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 11 290 33 713 45 000 42 438 40 821 37 624 39 304 36 938 36 268 33 515
Liikevoitto 6 700 20 893 27 600 24 542 23 761 20 371 21 026 19 355 19 466 15 423
Nettotulos 5 325 16 572 21 800 19 350 19 539 15 727 16 447 12 901 14 304 11 744
Marginaali 47,2% 49,2% 48,4% 45,6% 47,9% 41,8% 41,8% 34,9% 39,4% 35,0%
EPS 4,76 14,80 19,47 17,30 17,50 14,13 14,81 11,66 12,98 10,40
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 302,2 200,4 186,3 186,3 113,8 59,4 130,1 164,3
Liikearvo 13,6 12,4 13,1 12,0 12,3 11,8 11,5 11,8
Muut varat 2 151,2 1 999,8 1 954,8 1 950,6 1 995,2 1 749,6 1 716,8 1 681,0
Tase yhteensä 2 467,0 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4 1 857,1
Oma pääoma 139,0 133,4 123,2 123,2 117,2 106,5 103,0 98,0
Vähemmistö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Korolliset velat 1 998,2 1 793,4 1 733,7 1 749,9 1 702,1 1 478,7 1 483,6 1 502,3
Muut vastuut 329,6 285,6 297,1 275,6 301,8 235,4 271,6 256,7
Tase yhteensä 2 467,0 2 212,6 2 154,2 2 148,9 2 121,3 1 820,8 1 858,4 1 857,1
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 13,50 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90 5,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 13,50 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90 5,30
Osinkotuotto 7,0% 6,6% 6,0% 5,7% 5,8% 5,6% 7,8% 5,9%
Osinko/nettotulos 69,3% 75,2% 75,4% 75,7% 76,6% 86,6% 76,3% 51,0%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,6 14,1 17,5 21,4 24,0
PE (3v) 10,7 12,2 14,3 13,9 14,9 15,4 12,5 34,8
PE 9,9 11,4 12,6 13,2 13,2 15,5 9,8 8,6
EV/EBIT 7,9 9,1 10,4 10,3 10,4 10,4 7,3 6,6
Oma pääoma/osake 124,31 119,42 110,54 110,83 105,70 96,46 93,65 86,85
P/B 1,56 1,66 1,99 1,69 1,85 1,88 1,36 1,03
ROE 16,0% 15,1% 15,8% 13,1% 14,7% 12,3% 14,2% 12,2%
ROI 1,4% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0%
Omavaraisuusaste 5,6% 6,0% 5,7% 5,7% 5,5% 5,9% 5,6% 5,3%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 220,30 191,80 187,00 197,90 225,20 205,30 207,60 220,30 201,60 175,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 13,50 13,50 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 13,20 13,20 13,20
Osinkotuotto (ennuste) 6,1% 7,0% 7,2% 6,6% 5,8% 6,3% 6,3% 6,0% 6,5% 7,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 19,03 171,52 17,21 17,30 16,78 16,84 18,21 17,49 17,21 16,42
PE 11,6 1,1 10,9 11,4 13,4 12,2 11,4 12,6 11,7 10,7
EV/EBIT 9,2 0,9 8,5 9,1 10,7 9,8 9,4 10,4 9,7 8,9
ROE 16,2% 16,3% 15,9% 14,7% 14,8% 15,5% 16,6% 15,4% 15,8%
ROI 1,3% 1,2% 1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset