Technopolis sijoituskohteena

Päivitetty 1.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Technopolis tiedotti 28.8.2018, että Kildare Nordic Acquisitions on tehnyt ostotarjouksen kaikista Technopos Oyj:n osakkeista. Ostohintana on 4,65 euroa per osake. Ostotarjous alkaa 7.9.2018 ja se päättyy 8.10.2018. Technopoliksen hallitus sekä suurimmat osakkeenomistajat ovat antaneet hyväksynnän tarjoukselle. Jos ja kun osto toteutuu, niin Technopolis poistuu pörssistä ja siten myös Talousmentor-yritysanalyyseistä. https://otp.tools.investis.com/clients/fi/technopolis/omx/omx-story.aspx?cid=2339&newsid=65126&culture=fi-FI

Talousmentor-yritysanalyysi

Kiinteistöyhtiö Technopoliksella on vuokrattavaa pinta-alaa noin 700 000 m2 ja toimintaa on kuudessa eri maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TECHNOPOLIS Ennuste
Osake (23.8.2018) 4,00 Osinko 12 kk 0,19
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 4,8%
Liikevaihto (M) 179 (-0,8%) Osinko/EPS 36% 4v ka
Nettotulos (M) 79 (+2,6%) Osinko/FCF 35% 4v ka
EPS 0,50 Omav.aste 42%
PE 7,9 Gearing 112%
EV/EBIT 11,4 ROE 11,1%
PB 0,9 ROI 7,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

TECHNOPOLIS23.8.2018 | 4,00 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Technopolis Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti taseen heikko kunto. Velkaa on paljon eikä pääoman tuottoluvutkaan ole hyviä. Myös heikko osingon kehitys laskee pisteitä.

Sijoittajan tulee olla tarkkana Technopoliksen korkean velkaisuuden takia. Pahimmillaan voi käydä niinkin, että osakeanti joudutaan järjestämään pääomarakenteen tervehdyttämiseksi eikä suinkaan laajentumisia varten. Myös korkotason nousu näkyisi Technopoliksen tuloksessa varsin voimakkaasti.

Osinkosijoittajaa noin 4,8 prosentin osinkotuotto kyllä kiinnostaa, mutta yhtiön pääomavaateet voivat rajoittaa osingon tulevaa kehitystä. Ja jos osinkosijoittaja haluaa pitää suhteellisen omistuksensa ennallaan, niin silloin hänen tulee osallistua mahdollisiin tuleviin osakeanteihin. Näin yritys antaa osinkoja toisella kädellä, mutta ottaa ne takaisin toisella. Silloin todellinen osinkotuotto onkin pienempi kuin nykyinen 4,8 prosenttia.

Lisäksi osinkosijoittaja ei pidä siitä, että Technopoliksen osinko pienenee 4 – 5 vuoden välein.

Tilikausi 2018

Technopoliksen Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 44,3 45,8 -3,3% 87,2 90,1 -3,2%
Käyttökate 23,5 25,5 -7,8% 46,5 49,1 -5,3%
Nettotulos (omistajille) 18,5 18,5 0,0% 41,1 34,9 17,8%
EPS (EUR) 0,12 0,11 0,26 0,21

Q2/2018 liikevaihto laski Q1:n tavoin noin -3 prosenttia, mihin vaikutti loppuvuonna 2017 myydyn Jyväskylän liiketoimintojen poistuminen nykyisistä luvuista. Jos tämän oikaisee pois, niin Q1-Q2/2018 aikana liikevaihdon kasvu olisi ollut noin +3,4 prosenttia.

Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti muutokset kiinteistökannassa, vuokrausasteen nousu 95,9 prosenttiin (94,4 %) sekä vuokrien nousu.

Palveluliiketoiminta jatkoi myöskin kasvuaan ja sen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (Q2/2017: 6,8 M EUR). Tässäkin Jyväskylän liiketoimintojen myynti hieman vääristää kasvulukuja. Palveluliiketoiminta vastaa nyt noin 17,0 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Käyttökate laski lähes -8 prosenttia, mihin vaikutti em. Jyväskylän toimintojen myynti, UMA-tilojen käyttöönottoon liittyvät kulut sekä kertaluontoiset kulut erääseen yritysostoprosessiin, jonka Technopolis kuitenkin keskeytti ennen toteutumista.

Raportoitu nettotulos oli 20,3 miljoonaa euroa (Q2/2017: 19,7 M EUR), mistä osakkeenomistajien osuus oli 18,5 miljoonaa euroa. Nettotulokseen vaikuttaa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, jotka Q2:llä olivat +10 miljoonaa euroa (Q2/2017: +3,7 M EUR).

Suomessa liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa (Q2/2017: 30,4 M EUR). Tämä laski Jyväskylän kiinteistöjen myynnin seurauksena. Vuokrausaste nousi 94,9 prosenttiin (Q2/2017: 93,2 %) ja keskimääräinen vuokra nousi 18,1 EUR/m2/kk (Q2/2017: 17,4 EUR).

Skandinaviassa liikevaihto laski 6,4 miljoonaan euroon (Q2/2017: 6,5 M EUR). Tähän vaikutti keskimääräisen vuokran lasku 19,0 EUR/m2/kk (Q2/2017: 20,8 EUR), mitä kohonnut vuokrausaste ei pystynyt kompensoimaan (95,2 vs 94,9 %). Valuuttakursseilla (NOK ja SEK) oli negatiivinen vaikutus keskivuokriin.

Göteborgin kampuksella vuokralaisena on yksi vuokralainen. Q4/2017 raportissa Technopolis kertoi, että vuokraa olisi tarkistettu vuodenvaihteessa, mutta vuokran noususta ei ole mitään merkkejä tuloksessa. Eli ilmeisesti vuokra jäi suhteellisen ennalleen taikka se nousee esim 6 kk:n viiveellä?

Baltic-Rim -segmentin liikevaihto oli 10,0 miljoonaa euroa (Q2/2017: 8,9 M EUR). Kasvua tuki vuokrattavan pinta-alan kasvun. Vuokrausaste on edelleen erittäin korkealla eli 98,9 prosentissa (Q2/2017: 98,3 %). Keskimääräinen vuokra laski hieman (15,1 vs 15,5 EUR/m2/kk) Venäjän ruplan vaikutuksesta.

EPRA-tulos laski 13,0 miljoonaan euroon (Q2/2017: 16,0 M EUR), mihin vaikuttivat em. Jyväskylän toimintojen myynti, kiinteistöverojen kirjauksesta ja keskeytyneestä yrityskauppaprosessista.

Näkymät 2018

Technopolis piti vuoden 2018 näkymät ennallaan:

 • liikevaihto on vuoden 2017 tasolla (2017: 180 M EUR)
 • käyttökate on vuoden 2017 tasolla tai hieman alhaisempi (2017: 97,1 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 175 – 180 M EUR (2017: 180 M EUR)
 • käyttökate: 95,0 – 97,5 M EUR (2017: 97 M EUR)
 • nettotulos (omistajille): 77,5 -80,0 M EUR (2017:  76,5 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Technopolis: Ennusteet.

Strategia 2017 – 2020

Technopolis päivitti strategiaansa vuosille 2017 – 2020.

 • Konseptin vahvistaminen (korkeaa vuokrausaste ja korkea asiakastyytyväisyys)
 • Orgaaninen laajentuminen
 • Strategian ja investointien toteuttaminen ilman osakeanteja

Vuosien 2017 – 2020 taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Osakekohtaisen EPRA-tuloksen kasvu 8 – 10 prosenttia vuodessa
 • ROE-tuotto (EPRA-tuloksesta laskettuna) yli 8 prosenttia
 • Osakekohtaisen EPRA-nettovarallisuusarvon kasvu vähintään 5 prosenttia vuodessa
 • Omavaraisuusaste yli 35 prosenttia
 • Vuosittain kasvava osinko, joka on 40 – 60 prosenttia operatiivisesta EPRA-tuloksesta

Tuloksen kehitys

Technopolis myi vuoden 2016 aikana yksiköitä Lappeenrannassa, Tampereella ja Oulussa, mikä vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Toisaalta Tallinnan ja Vilnan yksiköiden valmistumiset sekä Göteborg:n yksikön sisältyminen lukuihin vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon.

Nettotulos heilahtelee eri vuosien välillä paljonkin, mihin vaikuttaa mm. sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset.

technopolis-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 180 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti vuokrattavan pinta-alan kasvu sekä vuokrausasteen nousu 96,1 prosenttiin (93,4 %). Vuokratuotot kasvoivatkin noin +4,7 miljoonalla eurolla. Palveluliiketoiminta jatkoi myöskin kasvuaan ja sen liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (2016: 22,4 M EUR). Tämä vastaa nyt noin 14,1 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Technopolis arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto pysyy vuoden 2017 tasolla eli noin 180 miljoonassa eurossa. Samoin käyttökatteen odotetaan olevan viime vuoden tasolla tai hieman alempi.

Ennusteet-sivulla päädyin omissa ennusteissani

 • liikevaihto: 175 – 180 M EUR
 • käyttökate: 95,0 – 97,5 M EUR
 • nettotulos (omistajille): 77,5 -80,0 M EUR

Yhtiöllä on kuitenkin käynnissä 5 orgaanista kasvuhanketta, sekä suunnitteilla uusia hankkeita. Näiden vaikutus alkaa näkymään sitten lähitulevaisuudessa.

PE-lukujen (7,9x – 15,1x) perusteella Technopoliksen osakkeen hinta on edullisen tuntuinen. Mutta kiinteistöyhtiönä PE-luku ei ole kovin käyttökelpoinen mittari. Näin siksi, että tuloslaskelma sisältää laskennallisia kiinteistösijoitusten käypien arvojen muutoksia. Esimerkiksi vuonna 2017 ne olivat +28,3 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna ne olivat vain +0,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiön uutena strategiana on tehdä investointeja ilman uusia osakeanteja, mikä antanee varmuutta siihen, ettei sijoittajan omistusosuus laimene yllättäen.

Technopoliksen PB-luku on alle 1,0 tason, mikä periaatteessa tarkoittaisi sitä, että sijoittaja voisi ostaa euron kolikoita 86 sentillä (PB = 0,86). Mutta, koska yhtiön PB-luku on ollut noin 0,70 – 0,85 välimaastossa jo kohta vuosikymmenen, niin mitään nopeaa korjausta tähän tasoon ei voine odottaa.

technopolis-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut ovat alle 10 prosentin tasolla, vaikka yhtiön velkaisuus eli velkavipu on korkealla tasolla. Pääomat tuottavat siis heikosti – ellei taseessa ole sellaisia eriä, joiden todellinen arvo on korkeampi kuin kirjanpitoarvo?

Tase

Technopoliksella on vuodesta 2013 alkaen ollut taseessa 74,2 miljoonan euron ”oman pääoman ehtoinen laina” eli hybridilaina, joka tilinpäätöksessä esitetään omassa pääomassa. Yhtiö maksoi hybridilainan pois Q1/2018 aikana, mutta vuosien 2013 – 2017 luvuissa laina siirretty korollisiin velkoihin.

technopolis-velkaisuus-q22018

Korkea velkaisuus nouseekin esiin Technopoliksen taseessa, sillä korollista velkaa on 892 miljoonaa euroa. Korkotason 1 prosenttiyksikön nousu tarkoittaisi noin 9 miljoonan euron korkokulujen lisäystä. Nykyisestä noin 70 – 80 miljoonan nettotuloksesta se nappaisi ison osan.

Omavaraisuusaste on nousussa yli 40 prosentin tason ja samaan aikaan nettovelkaantumisaste eli gearing lähestyy 100 prosentin tasoa. Eli velkaisuuden trendi on oikeaan suuntaan.

Kovenantit

Yhtiö järjesteli velkojaan Q1/2018 aikana ja maksoi hybridilainan pois. Näissä lainasopimuksissa on tavanomaisia velkaehtoja eli kovenantteja. Ne perustuvat yli 30 prosentin omavaraisuusasteeseen.

Talousmentor-yritysanalyysin omavaraisuusaste oli Q2/2018 lopussa 41,6 prosenttia, joten puskuria kovenanttiehtoihin nähden on riittävästi. Oma pääoma voisi pienentyä noin 213 miljoonaa euroa, jolloin omavaraisuusaste laskisi 30 prosenttiin ((678-213)/(1763-213) = 465/1550=30%).

Rahavirta

Technopoliksen liiketoiminnan rahavirta kasvoi vuosien 2010 – 2014 aikana mukavasti 25 miljoonasta 67 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen rahavirta on pysytellyt noin 60 – 65 miljoonassa eurossa. Tässä viime aikojen hienoisessa laskussa näkyy kampuksien myynnit, mutta on hyvä muistaa, että uusien kampuksien vaikutukset näkyvät todenteolla vuoden 2018 rahavirroissa.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin maltillisia eli noin 4 – 6 miljoonaa euroa vuodessa. Sen sijaan ”Investoinnit: muut” -erä (kts. kirjoituksen lopun taulukot) sisältää sijoituskiinteistöihin tehdyt sijoitukset. Nämä ovat olleet noin 70 – 100 miljoonaa euroa vuodessa, ja viimeisen 8 vuoden ajalta sijoituksiin on käytetty noin 691 miljoonaa euroa. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiö on joutunut turvautumaan osakeanteihin.

technopolis-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) seuraa liiketoiminnan rahavirran kehitystä ja se on ollut viime vuosina noin 55 – 60 miljoonassa eurossa. Odotuksena on kuitenkin, että vapaa rahavirta nousisi vastaavasti uusien kampuksien vaikutusten myötä.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on noin 861 miljoonaa euroa, joten vapaiden rahavirtojen on hyvä jatkaa kasvuaan. Nykyisellä noin 60 miljoonan euron vapailla rahavirroilla yhtiöllä kuluisi noin 15 vuotta velkojen lyhennykseen. Näin siis, mikäli Technopoliksen vapaa rahavirta pysyisi 60 miljoonassa eurossa ja yhtiö ei enää tekisi muita investointeja eikä maksaisi osinkoa.

Osinko

Technopoliksen uutena osinkostrategiana on maksaa noin 40 – 60 prosentin osinko EPRA:n mukaisesta operatiivisesta tuloksesta. Tämä tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssimuutoksia eikä käyvän arvon muutoksia.

technopolis-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Technopolis: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,19 3/2018 0,17 3/2017 0,12
YHTEENSÄ 0,19 0,17 0,12
+11,8% +41,7% -29,4%

Keväällä 2018 Technopolis maksoi voitonjakona yhteensä 0,17 euroa (osinko 0,09 eur + pääoman palautus 0,08 eur). Kevään 2019 osingoksi olen arvioinut 0,19 euroa eli nousua olisi 0,02 euroa. Tällä osakkeen hinnalla (4,00 EUR) ennustettu osinko antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton.

Osakeannit ja osakkeiden lukumäärät

Muutin taulukot-osion tietoja niin, että niissä on nyt esitetty alkuperäiset tiedot ilman oikaisuja. Näitä ovat

 • osakkeiden lukumäärä
 • osakkeen hinta tilikauden viimeisenä päivänä
 • osinko
 • EPS

EPS:stä ja osingosta olen laskenut myös erikseen osakeantioikaistut luvut. Yhtiö osakemäärän muutosta kuvaa oheinen käyrä.

technopolis-osakemaarahistoria-q22018

Technopoliksen suurimmat omistajat ovat Varma ja Mercator Capital, jotka yhdessä omistavat yrityksestä noin 35 prosenttia. Heidän ei tarvitse maksaa saamistaan osingoista veroa, mutta piensijoittajien saamista osingoista vero menee. Miksi siis yritys maksaa ylipäätänsä osinkoa, jos keskimäärin joka toinen vuosi on jonkin sortin osakeanti? Rahaa siirrellään edestakaisin, ja välissä maksetaan veroja. Tai pääomistajat eivät maksa…

Technopoliksen uuden strategian mukaan yhtiö toteuttaa investoinnit ilman uusia osakeanteja.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+38) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +38 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Huom! Taulukon nettotulokset ovat ”osakkeenomistajille kuuluva osuus tuloksesta”, mistä on siis siivottu pois vähemmistön osuus.

Huom! Osakkeen tilikauden päätöshinta, osakkeiden lukumäärät, osingot sekä EPS ovat alkuperäisiä lukuja. Näiden lisäksi olen laskenut osakeantioikaistut luvut EPS:stä ja osingosta.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (23.8.2018) 4,00 4,18 3,13 3,73 3,70 4,35 3,77 3,35
Lkm (000, alkuperäinen) 156 899 156 873 130 247 105 553 106 016 85 352 69 914 63 385
Markkina-arvo (Mrd) 0,63 0,66 0,41 0,39 0,39 0,37 0,26 0,21
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 111,0 117,7 120,5 125,0 118,6
Baltic Rim 40,8 36,0 29,5 26,8 24,9
Skandinavia 26,7 26,0 22,0 18,8 18,2
YHTEENSÄ 178,5 179,7 172,0 170,6 161,7
KÄYTTÖKATE 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 56,7 61,5 64,3 69,0 62,6
Baltic Rim 24,5 21,5 16,6 14,2 13,4
Skandinavia 14,8 14,1 12,2 9,9 12,0
YHTEENSÄ 96,0 97,1 93,1 93,1 88,0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 45 87 179 180 172 171 162 126 107 93
Liikevoitto 31 64 127 121 89 89 43 44 48 72
Nettotulos 19 41 79 77 47 45 -12 29 26 47
Marginaali 41,1% 47,1% 44,3% 42,8% 27,3% 26,3% -7,4% 23,0% 24,3% 50,5%
EPS 0,12 0,26 0,50 0,49 0,36 0,43 -0,11 0,34 0,37 0,74
EPS (osakeantikorjattu) 0,50 0,49 0,30 0,29 -0,08 0,18 0,17 0,30
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 69 72 128 39 28 54 16 13
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 1 694 1 648 1 697 1 523 1 475 1 506 1 067 950
Tase yhteensä 1 763 1 720 1 825 1 562 1 503 1 560 1 083 963
Oma pääoma 678 637 588 457 442 495 373 330
Vähemmistö 55 54 60 80 60 55 16 13
Korolliset velat 892 940 1 034 986 959 969 637 574
Muut vastuut 138 89 143 39 42 41 57 46
Tase yhteensä 1 763 1 720 1 825 1 562 1 503 1 560 1 083 963
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 70 74 60 64 67 45 39 30
Investoinnit: Capex -5 -1 -4 -3 -11 -4 -8 -4
Vapaa rahavirta (FCF) 65 73 56 61 56 41 31 26
Investoinnit: Muut -27 16 -72 -66 -49 -176 -109 -98
Investointien jälkeen 38 89 -16 -5 7 -135 -78 -72
Rahoitus: Voitonjako -29 -20 104 -24 -9 85 47 -10
Rahoitus: Muut -9 -126 -1 42 -20 89 34 89
Rahavarojen muutos 0 -57 87 13 -22 39 3 7
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm, alkuperäinen) 0,190 0,170 0,120 0,170 0,150 0,100 0,200 0,200
Osinkotuotto 4,8% 4,1% 3,8% 4,6% 4,1% 2,3% 5,3% 6,0%
Osinko (osakeantioikaistu 0,190 0,170 0,100 0,114 0,101 0,054 0,089 0,081
Osinko/nettotulos 37,7% 34,6% 33,3% 39,9% -132,5% 29,4% 53,8% 27,0%
Osinko/FCF 45,9% 36,5% 27,9% 29,4% 28,4% 20,8% 45,1% 48,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,1 17,7 13,9 18,3 22,5
PE (3v) 9,3 11,6 15,3 19,1 27,4 10,9 8,2 10,1
PE 7,9 8,5 8,7 8,7 12,8 10,1 4,5
EV/EBIT 11,4 12,6 14,8 15,1 30,8 29,2 18,4 10,7
Oma pääoma/osake 4,67 4,40 4,98 5,09 4,74 6,44 5,56 5,41
P/B 0,86 0,95 0,63 0,73 0,78 0,68 0,68 0,62
ROE 11,1% 11,5% 7,9% 8,7% -2,3% 6,2% 7,1% 14,5%
ROI 7,8% 7,3% 5,6% 6,0% 2,9% 3,5% 4,9% 8,5%
Omavaraisuusaste 41,6% 40,2% 35,5% 34,4% 33,4% 35,3% 35,9% 35,6%
Gearing 112,3% 125,6% 139,8% 176,4% 185,5% 166,4% 159,6% 163,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä eikä siihe ole tehty osakeantioikaisuja. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

Tähän taulukkoon on laskettu EV/EBITDA luku, kun taas ylempään taulukkoon EV/EBIT luku.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 3,86 3,67 4,18 3,93 3,69 3,03 3,13 3,26 3,55 3,75
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,190 0,190 0,170 0,170 0,170 0,170 0,120 0,120 0,120 0,120
Osinkotuotto (ennuste) 4,9% 5,2% 4,1% 4,3% 4,6% 5,6% 3,8% 3,7% 3,4% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,53 0,53 0,49 0,42 0,39 0,33 0,30 0,33 0,38
PE 7,3 7,0 8,6 9,3 9,4 9,1 10,4 9,8 9,3
EV/EBITDA 15,5 14,5 15,1 15,9 15,6 14,5 15,0 16,3 15,6
ROE 12,2% 12,4% 11,5% 9,8% 10,5% 8,9% 8,0% 8,9%
ROI 8,0% 7,8% 7,5% 6,4% 6,7% 6,3% 5,7% 5,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset