Technopolis sijoituskohteena

Päivitetty 27.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kiinteistöyhtiö Technopoliksella on vuokrattavaa pinta-alaa noin 700 000 m2 ja toimintaa on kuudessa eri maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TECHNOPOLIS Ennuste
Osake (27.5.2018) 3,78 Osinko 12 kk 0,19 5,0%
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinko/EPS 39% 4v ka
Liikevaihto (M) 176 (-2,2%) Osinko/FCF 36% 4v ka
Nettotulos (M) 70 (-9,1%) Omav.aste 41%
EPS 0,45 Gearing 105%
PE 8,5 ROE 9,9%
PB 0,8 ROI 7,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

TECHNOPOLIS25.4.2018 | 3,68 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Technopolis Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti taseen heikko kunto. Velkaa on paljon eikä pääoman tuottoluvutkaan ole hyviä. Myös heikko osingon kehitys laskee pisteitä.

Sijoittajan tulee olla tarkkana Technopoliksen korkean velkaisuuden takia. Pahimmillaan voi käydä niinkin, että osakeanti joudutaan järjestämään pääomarakenteen tervehdyttämiseksi eikä suinkaan laajentumisia varten. Myös korkotason nousu näkyisi Technopoliksen tuloksessa varsin voimakkaasti.

Osinkosijoittajaa noin 5,0 prosentin osinkotuotto kyllä kiinnostaa, mutta yhtiön pääomavaateet voivat rajoittaa osingon tulevaa kehitystä. Ja jos osinkosijoittaja haluaa pitää suhteellisen omistuksensa ennallaan, niin silloin hänen tulee osallistua mahdollisiin tuleviin osakeanteihin. Näin yritys antaa osinkoja toisella kädellä, mutta ottaa ne takaisin toisella. Silloin todellinen osinkotuotto onkin pienempi kuin nykyinen 5,0 prosenttia.

Lisäksi osinkosijoittaja ei pidä siitä, että Technopoliksen osinko pienenee 4 – 5 vuoden välein.

Tilikausi 2018

Technopoliksen Q1/2018

 • liikevaihto: 42,9 M EUR (44,3 M EUR / -3,2 %)
 • EPRA-tulos: 14,4 M EUR (14,1 M EUR / +2,1 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 22,6 M EUR (16,5 M EUR / +40 %)
 • EPS: 0,14 EUR (0,10 EUR)

Q1/2018 liikevaihto laski -3 prosenttia, mutta jos luvuista oikaisee loppuvuoden 2017 Jyväskylän liiketoimintojen myynnin, niin liikevaihto kasvoi +5 prosenttia verrattuna Q1/2017. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti muutokset kiinteistökannassa, vuokrausasteen nousu 95,8 prosenttiin (93,5 %) sekä vuokrien nousu.

Palveluliiketoiminta jatkoi myöskin kasvuaan ja sen liikevaihto oli 6,3 miljoonaa euroa (Q1/2017: 6,0 M EUR). Tässäkin Jyväskylän liiketoimintojen myynti hieman vääristää kasvulukuja. Palveluliiketoiminta vastaa nyt noin 14,7 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Raportoitu nettotulos oli 24,6 miljoonaa euroa (Q1/2017: 18,8 M EUR), mistä osakkeenomistajien osuus oli 22,6 miljoonaa euroa. Nettotulokseen vaikuttaa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, jotka Q1:llä olivat +9,7 miljoonaa euroa (Q1/2017: +0,2 M EUR). Kun tämän oikaisee pois, niin tulos (osakkeenomistajat) olisi ollut 12,9 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuoteen +23 prosenttia.

Suomessa liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa (Q1/2017: 28,7 M EUR). Tämä laski Jyväskylän kiinteistöjen myynnin seurauksena. Vuokrausaste nousi 95,0 prosenttiin (Q1/2017: 91,3 %) ja keskimääräinen vuokra nousi 17,5 EUR/m2/kk (Q1/2017: 17,3 EUR). Vuokrattavaa pinta-alaa on nyt noin -13 prosenttia vähemmän eli 421 000 m2, kun vuosi sitten sitä oli 483 700 m2.

Skandinaviassa liikevaihto laski 6,4 miljoonaan euroon (Q1/2017: 6,7 M EUR). Tähän vaikutti vuokrausasteen lasku 93,9 prosenttiin (Q1/2017: 95,4 %) sekä keskimääräisen vuokran lasku 19,3 EUR/m2/kk (Q1/2017: 20,9 EUR). Valuuttakursseilla (NOK ja SEK) oli negatiivinen vaikutus keskivuokriin sekä noin -0,4 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Göteborgin kampuksella vuokralaisena on yksi vuokralainen. Q4/2017 raportissa Technopolis kertoi, että vuokraa olisi tarkistettu vuodenvaihteessa, mutta ainakaan Q1:n raportin mukaan tämä ei näy luvuissa. Joko vuokraa ei saatu nostettua tai sitten vuokra nousee viiveellä.

Baltic-Rim -segmentin liikevaihto oli 9,7 miljoonaa euroa (Q1/2017: 8,9 M EUR). Kasvua tuki vuokrattavan pinta-alan sekä keskimääräisen vuokran kasvu (15,6 -> 15,8 EUR/m2/kk). Vuokrausaste on edelleen erittäin korkealla eli 99,7 prosentissa (Q1/2017: 99,3 %).

Käyttökate laski Suomessa -1,3 miljoonaa euroa, mutta nousi Batlti-Rim -segmentissä (+0,6 M EUR). Skandinavia-segmentissä käyttökate pysyi edellisen vuoden tasolla.

EPRA-tulos kasvoi hieman ja kasvu johtui pienemmistä rahoituskulusta ja veroista.

Näkymät 2018

Technopolis piti vuoden 2018 näkymät ennallaan:

 • liikevaihto on vuoden 2017 tasolla (2017: 180 M EUR)
 • käyttökate on vuoden 2017 tasolla tai hieman alhaisempi (2017: 97,1 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi olla kuitenkin koko konsernin lukujen tasolla. Technopoliksella on kolme liiketoimintasegmenttiä: Suomi, Baltic Rim ja Skandinavia. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Suomi 109,0 27,7 27,4 27,1 26,8 117,7 29,6 29,0 30,4 28,7
Muutos (%) -7,4% -6,4% -5,5% -10,9% -6,6% -2,4% -1,3% -2,0% -3,2% -3,0%
Baltic Rim 40,5 10,6 10,2 10,0 9,7 36,0 9,4 8,8 8,9 8,9
Muutos (%) 12,5% 12,8% 15,9% 12,4% 9,0% 22,0% 19,0% 22,2% 20,3% 27,1%
Skandinavia 27,0 7,1 6,8 6,7 6,4 26,1 6,6 6,3 6,5 6,7
Muutos (%) 3,4% 7,6% 7,9% 3,1% -4,5% 18,1% -4,3% 0,0% 47,7% 48,9%
YHTEENSÄ 176,5 45,4 44,4 43,8 42,9 179,8 45,6 44,1 45,8 44,3
Muutos (%) -1,8% -0,4% 0,7% -4,4% -3,2% 4,4% 1,8% 2,3% 6,0% 7,8%

Technopoliksen oma arvio liikevaihdosta oli ”vuoden 2017 tasolla” eli noin 180 miljoonaa euroa. Kuten taulukosta nähdään, niin oma arvio on hieman alle tämän eli noin 176,5 miljoonaa euroa. Mutta, koska arviot eivät ole koskaan tarkkoja, niin tässäkin voi antaa liikevaihtohaarukaksi 175 – 180 miljoonaa euroa.

Arvioin Suomi-segmentin liikevaihdon laskeva noin -7 prosenttia yhtiön kiinteistömyynneistä (Tampere, Lappeenranta ja Jyväskylä) johtuen. Baltic Rim -segmentin kohdalla olevan optimistisempi ja odotan selvää kasvua. Näin siksi, että vuokrattava pinta-ala ja keskimääräinen vuokra on ollut kasvussa, mitä tukee lähes 100 prosentin vuokrausaste.

Skandinavia -segmentin liikevaihtoon vaikuttaa negatiivisesti valuuttakurssien vaikutus, jonka voi odottaa helpottavan loppuvuotta kohden. Göteborgin kampuksen vuokralaisen uusi vuokra ei juurikaan näkynyt luvuissa. Joko vuokraa ei pystytty nostamaan tai se nousee viiveellä. Tästä syystä päädyin arviossani noin +3 prosentin liikevaihdon kasvuun.

Q2/2018 liikevaihtoennusteenani on noin 42 – 46 miljoonaa euroa, mikä jäisi vertailukaudesta noin -5 prosentin verran.

Käyttökate-ennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu käyttökate sekä käyttökatemarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
KÄYTTÖKATE
Suomi 55,0 14,4 13,7 13,5 13,4 61,4 14,0 16,3 16,4 14,7
Muutos (%) -10,4% 2,9% -16,0% -17,7% -8,8% -4,7% -0,7% -3,0% -7,3% -7,0%
Baltic Rim 24,5 6,3 6,0 6,1 6,1 21,5 5,4 5,5 5,3 5,3
Muutos (%) 14,0% 16,7% 9,1% 15,1% 15,1% 30,3% 17,4% 22,2% 51,4% 35,9%
Skandinavia 15,5 4,1 4,0 3,8 3,6 14,2 3,1 3,7 3,8 3,6
Muutos (%) 9,2% 32,3% 8,1% 0,0% 0,0% 15,4% -16,2% -9,8% 65,2% 63,6%
YHTEENSÄ 95,0 24,8 23,7 23,4 23,1 97,1 22,5 25,5 25,5 23,6
Muutos (%) -2,2% 10,2% -7,1% -8,2% -2,1% 4,2% 0,4% 0,4% 8,5% 7,8%
Marginaali 53,8% 54,6% 53,4% 53,4% 53,8% 54,0% 49,3% 57,8% 55,7% 53,3%

Technopoliksen oma arvio käyttökatteesta oli ”vuoden 2017 tasolla tai hieman alhaisempi” (2017: 97,1 M EUR). Yhtiön käyttökatemarginaali on ollut parin viime vuoden aikana noin 54 prosenttia, jonka perusteella olen ennusteeni tehnyt.

Suomi-segmentin käyttökate laskee samoista syistä kuin liikevaihtokin eli kiinteistömyynneistä johtuen. Vastaavasti arvioin hyvän kehityksen jatkuvan yhtiön muissa segmenteissä.

Näin päädyin tilikauden 2018 käyttökatearviossani noin 95 miljoonaan euroon eli laskua tulisi noin -2 prosentin verran. Arvio on myös linjassa yhtiön arvion kanssa. Q2/2018 arviossani laskua tulisi selvemmin eli 5 – 10 prosenttia, missä Suomi-segmentin muutos painaa koko konsernin lukuja.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on tehty laskelma-arvio käyttökatteesta nettotulokseen. Technopoliksen tulokseen vaikuttaa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, jotka ovat laskennallisia muutoksia. Tästä syystä käyttökate taikka tulos ilman käyvän arvon muutoksia antavat paremmat työkalut Technopoliksen tuloksentekokyvyn arviointiin.

Taulukon luvut eroavat hieman raportoiduista luvuista pyöristyserojen takia.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Käyttökate 95,0 24,8 23,7 23,1 23,1 97,1 22,5 25,5 25,5 23,6
Käyvän arvon muutos 24,7 5,0 5,0 5,0 9,7 28,3 12,0 6,7 3,7 6,0
Poistot -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Liiketulos 115,7 28,8 27,7 27,1 31,8 121,4 33,5 31,2 28,2 28,6
Rahoitus/valuuttatapahtumat -20,2 -5,4 -5,5 -5,1 -4,2 -22,4 -4,7 -5,7 -5,8 -6,1
Tulos ennen veroja 95,5 23,4 22,2 22,0 27,6 99,0 28,8 25,5 22,4 22,5
Verot -15,5 -4,5 -4,0 -4,0 -3,0 -13,8 -5,0 -4,8 -4,5 -3,6
Nettotulos 80,0 18,9 18,2 18,0 24,6 85,2 23,8 20,7 17,9 18,9
Omistajille 70,0 16,4 15,5 15,5 22,6 76,5 21,4 17,9 16,5 16,5

Olen arvioinut sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksille kaavamaisesti +5 miljoonan euron kvartaalikohtaisen lisän. Näin koko tilikauden 2017 ennustettu käyvän arvon muutos on noin 25 miljoonaa euroa.

Poistot ovat olleet noin -1,0 miljoonaa euroa per kvartaali reilun parin vuoden ajan, joten tämä taso pitänee myös vuonna 2018. Rahoitus- ja valuuttakurssikulujen olen arvioinut olevan noin -5,5 miljoonaa euroa per kvartaali eli noin -20 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Verojen kohdalla olen oikaissut käyvän arvon muutokset pois ”tulos ennen veroja” -erästä ja tämän jälkeen käyttänyt noin 22 prosentin veroastetta. Esimerkiksi vuoden 2018 veroennusteeksi olen saanut -15,5 miljoonaa euroa (= 22 % * (95,5 – 24,7).

Omistajille kuuluva nettotulosennuste tilikaudelle 2018 on noin 70 – 75 miljoonaa euroa, missä nettotuloksesta on vähennetty noin 5 – 10 miljoonaa euroa vähemmistölle kuuluvaa osuutta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Strategia 2017 – 2020

Technopolis päivitti strategiaansa vuosille 2017 – 2020.

 • Konseptin vahvistaminen (korkeaa vuokrausaste ja korkea asiakastyytyväisyys)
 • Orgaaninen laajentuminen
 • Strategian ja investointien toteuttaminen ilman osakeanteja

Vuosien 2017 – 2020 taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Osakekohtaisen EPRA-tuloksen kasvu 8 – 10 prosenttia vuodessa
 • ROE-tuotto (EPRA-tuloksesta laskettuna) yli 8 prosenttia
 • Osakekohtaisen EPRA-nettovarallisuusarvon kasvu vähintään 5 prosenttia vuodessa
 • Omavaraisuusaste yli 35 prosenttia
 • Vuosittain kasvava osinko, joka on 40 – 60 prosenttia operatiivisesta EPRA-tuloksesta

Tuloksen kehitys

Technopolis myi vuoden 2016 aikana yksiköitä Lappeenrannassa, Tampereella ja Oulussa, mikä vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Toisaalta Tallinnan ja Vilnan yksiköiden valmistumiset sekä Göteborg:n yksikön sisältyminen lukuihin vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon.

Nettotulos heilahtelee eri vuosien välillä paljonkin, mihin vaikuttaa mm. sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset.

technopolis-tuloslaskelma-q12018

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 180 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti vuokrattavan pinta-alan kasvu sekä vuokrausasteen nousu 96,1 prosenttiin (93,4 %). Vuokratuotot kasvoivatkin noin +4,7 miljoonalla eurolla. Palveluliiketoiminta jatkoi myöskin kasvuaan ja sen liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (2016: 22,4 M EUR). Tämä vastaa nyt noin 14,1 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Technopolis arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto pysyy vuoden 2017 tasolla eli noin 180 miljoonassa eurossa. Samoin käyttökatteen odotetaan olevan viime vuoden tasolla tai hieman alempi.

”Ennusteet”-kappaleessa päädyin omissa ennusteissani

 • liikevaihto: 175 – 180 M EUR
 • käyttökate: 93 – 97 M EUR
 • nettotulos (omistajille): 70 – 75 M EUR

Yhtiöllä on kuitenkin käynnissä 5 orgaanista kasvuhanketta, sekä suunnitteilla uusia hankkeita. Näiden vaikutus alkaa näkymään sitten lähitulevaisuudessa.

PE-lukujen (8,5x – 14,7x) perusteella Technopoliksen osakkeen hinta on edullisen tuntuinen. Mutta kiinteistöyhtiönä PE-luku ei ole kovin käyttökelpoinen mittari. Näin siksi, että tuloslaskelma sisältää laskennallisia kiinteistösijoitusten käypien arvojen muutoksia. Esimerkiksi vuonna 2017 ne olivat +28,3 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna ne olivat vain +0,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiön uutena strategiana on tehdä investointeja ilman uusia osakeanteja, mikä antanee varmuutta siihen, ettei sijoittajan omistusosuus laimene yllättäen.

Technopoliksen PB-luku on alle 1,0 tason, mikä periaatteessa tarkoittaisi sitä, että sijoittaja voisi ostaa euron kolikoita 81 sentillä (PB = 0,81). Mutta, koska yhtiön PB-luku on ollut noin 0,70 – 0,85 välimaastossa jo kohta vuosikymmenen, niin mitään nopeaa korjausta tähän tasoon ei voine odottaa.

technopolis-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut ovat alle 10 prosentin tasolla, vaikka yhtiön velkaisuus eli velkavipu on korkealla tasolla. Pääomat tuottavat siis heikosti – ellei taseessa ole sellaisia eriä, joiden todellinen arvo on korkeampi kuin kirjanpitoarvo?

Tase

Technopoliksella on vuodesta 2013 alkaen ollut taseessa 74,2 miljoonan euron ”oman pääoman ehtoinen laina” eli hybridilaina, joka tilinpäätöksessä esitetään omassa pääomassa. Yhtiö maksoi hybridilainan pois Q1/2018 aikana, mutta vuosien 2013 – 2017 luvuissa laina siirretty korollisiin velkoihin.

technopolis-velkaisuus-q12018

Korkea velkaisuus nouseekin esiin Technopoliksen taseessa, sillä korollista velkaa on 888 miljoonaa euroa. Korkotason 1 prosenttiyksikön nousu tarkoittaisi noin 9 miljoonan euron korkokulujen lisäystä. Nykyisestä noin 65 – 75 miljoonan nettotuloksesta se nappaisi ison osan.

Omavaraisuusaste on nousussa yli 40 prosentin tason ja samaan aikaan nettovelkaantumisaste eli gearing lähestyy 100 prosentin tasoa. Eli velkaisuuden trendi on oikeaan suuntaan.

Kovenantit

Yhtiö järjesteli velkojaan Q1/2018 aikana ja maksoi hybridilainan pois. Näissä lainasopimuksissa on tavanomaisia velkaehtoja eli kovenantteja. Ne perustuvat yli 30 prosentin omavaraisuusasteeseen.

Talousmentor-yritysanalyysin omavaraisuusaste oli Q1/2018 lopussa 40,9 prosenttia, joten puskuria kovenanttiehtoihin nähden on riittävästi. Oma pääoma voisi pienentyä noin 275 miljoonaa euroa, jolloin omavaraisuusaste laskisi 30 prosenttiin ((728-275)/(1779-275) = 451/1504=30%).

Rahavirta

Technopoliksen liiketoiminnan rahavirta kasvoi vuosien 2010 – 2014 aikana mukavasti 25 miljoonasta 67 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen rahavirta on pysytellyt noin 60 – 65 miljoonassa eurossa. Tässä viime aikojen hienoisessa laskussa näkyy kampuksien myynnit, mutta on hyvä muistaa, että uusien kampuksien vaikutukset näkyvät todenteolla vuoden 2018 rahavirroissa.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin maltillisia eli noin 4 – 6 miljoonaa euroa vuodessa. Sen sijaan ”Investoinnit: muut” -erä (kts. kirjoituksen lopun taulukot) sisältää sijoituskiinteistöihin tehdyt sijoitukset. Nämä ovat olleet noin 70 – 100 miljoonaa euroa vuodessa, ja viimeisen 8 vuoden ajalta sijoituksiin on käytetty noin 691 miljoonaa euroa. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiö on joutunut turvautumaan osakeanteihin.

technopolis-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) seuraa liiketoiminnan rahavirran kehitystä ja se on ollut viime vuosina noin 55 – 60 miljoonassa eurossa. Odotuksena on kuitenkin, että vapaa rahavirta nousisi vastaavasti uusien kampuksien vaikutusten myötä.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on noin 765 miljoonaa euroa, joten vapaiden rahavirtojen on hyvä jatkaa kasvuaan. Nykyisellä noin 60 miljoonan euron vapailla rahavirroilla yhtiöllä kuluisi noin 13 vuotta velkojen lyhennykseen. Näin siis, mikäli Technopoliksen vapaa rahavirta pysyisi 60 miljoonassa eurossa ja yhtiö ei enää tekisi muita investointeja eikä maksaisi osinkoa.

Osinko

Technopoliksen uutena osinkostrategiana on maksaa noin 40 – 60 prosentin osinko EPRA:n mukaisesta operatiivisesta tuloksesta. Tämä tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssimuutoksia eikä käyvän arvon muutoksia.

technopolis-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,19 3/2018 0,17 3/2017 0,12
YHTEENSÄ 0,19 0,17 0,12
+11,8% +41,7% -29,4%

Keväällä 2018 Technopolis maksoi voitonjakona yhteensä 0,17 euroa (osinko 0,09 eur + pääoman palautus 0,08 eur). Kevään 2019 osingoksi olen arvioinut 0,19 euroa eli nousua olisi 0,02 euroa. Tällä osakkeen hinnalla (3,78 EUR) ennustettu osinko antaisi noin 5,0 prosentin osinkotuoton.

Osakeannit ja osakkeiden lukumäärät

Technopoliksen viimeisin osakeanti oli syksyllä 2016, missä osakkeiden lukumäärä kasvoi noin 15 prosenttia. Tätä ennen osakkeiden määrät kasvoivat merkittävästi vuosina 2013 (+27 %), 2012 (+13,5 %), 2010 (+10,5 %) ja 2008 (+30 %).

Eli osakeanteja näyttää olevan keskimäärin joka toinen vuosi. Tässä omistajien rahavirta on lompakosta yritykselle, eikä toisinpäin, niin kuin voisi toivoa ja olettaa!

technopolis-osakemaara-q32016

Analyysin lopun taulukoissa on huomioitu 31.12.2016 osakemäärä (n. 156,8 miljoona kpl), jonka perusteella edellisvuosien määriä on suhteutettu. Tämä suhteutus on tehty seuraaviin kenttiin:

 • Osakkeiden lukumäärä
 • Osakkeen hinta
 • Osakekohtainen osinko
 • EPS

Technopoliksen suurimmat omistajat ovat Varma ja Mercator Capital, jotka yhdessä omistavat yrityksestä noin 35 prosenttia. Heidän ei tarvitse maksaa saamistaan osingoista veroa, mutta piensijoittajien saamista osingoista vero menee. Miksi siis yritys maksaa ylipäätänsä osinkoa, jos keskimäärin joka toinen vuosi on jonkin sortin osakeanti? Rahaa siirrellään edestakaisin, ja välissä maksetaan veroja. Tai pääomistajat eivät maksa…

Technopoliksen uuden strategian mukaan yhtiö toteuttaa investoinnit ilman uusia osakeanteja.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+47) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +47 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Huom! Taulukon nettotulokset ovat ”osakkeenomistajille kuuluva osuus tuloksesta”, mistä on siis siivottu pois vähemmistön osuus.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.5.2018) 3,78 4,18 3,13 3,25 3,22 3,79 2,96 2,51
Lkm (000) 156 890 156 873 156 846 120 392 121 902 122 115 96 192 84 767
Markkina-arvo (Mrd) 0,59 0,66 0,49 0,39 0,39 0,46 0,28 0,21
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 109,0 117,7 120,5 125,0 118,6
Baltic Rim 40,5 36,0 29,5 26,8 24,9
Skandinavia 27,0 26,0 22,0 18,8 18,2
YHTEENSÄ 176,5 179,7 172,0 170,6 161,7
KÄYTTÖKATE 2018e 2017 2016 2015 2014
Suomi 55,0 61,5 64,3 69,0 62,6
Baltic Rim 24,5 21,5 16,6 14,2 13,4
Skandinavia 15,5 14,1 12,2 9,9 12,0
YHTEENSÄ 95,0 97,1 93,1 93,1 88,0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 44 43 176 180 172 171 162 126 107 93
Liikevoitto 23 32 115 121 89 89 43 44 48 72
Nettotulos 16 23 70 77 47 45 -12 29 26 47
Marginaali 36,4% 53,5% 39,8% 42,8% 27,3% 26,3% -7,4% 23,0% 24,3% 50,5%
EPS 0,10 0,15 0,45 0,49 0,30 0,37 -0,10 0,24 0,27 0,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 125 72 128 39 28 54 16 13
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 1 654 1 648 1 697 1 523 1 475 1 506 1 067 950
Tase yhteensä 1 779 1 720 1 825 1 562 1 503 1 560 1 083 963
Oma pääoma 672 637 619 457 442 495 373 330
Vähemmistö 56 54 60 80 60 55 16 13
Korolliset velat 888 940 1 034 986 959 969 637 574
Muut vastuut 163 89 112 39 42 41 57 46
Tase yhteensä 1 779 1 720 1 825 1 562 1 503 1 560 1 083 963
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 70 74 60 64 67 45 39 30
Investoinnit: Capex -5 -1 -4 -3 -11 -4 -8 -4
Vapaa rahavirta (FCF) 65 73 56 61 56 41 31 26
Investoinnit: Muut -20 16 -72 -66 -49 -176 -109 -98
Investointien jälkeen 45 89 -16 -5 7 -135 -78 -72
Rahoitus: Voitonjako -27 -20 104 -24 -9 85 47 -10
Rahoitus: Muut -18 -126 -1 42 -20 89 34 89
Rahavarojen muutos 0 -57 87 13 -22 39 3 7
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,190 0,170 0,120 0,148 0,131 0,087 0,157 0,148
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,190 0,170 0,120 0,148 0,131 0,087 0,157 0,148
Osinkotuotto 5,0% 4,1% 3,8% 4,6% 4,1% 2,3% 5,3% 5,9%
Osinko/nettotulos 42,6% 34,6% 40,0% 39,6% -133,1% 36,6% 58,1% 26,7%
Osinko/FCF 45,9% 36,5% 33,6% 29,2% 28,5% 25,9% 48,7% 48,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,7 17,7 16,8 18,1 22,5
PE (3v) 9,2 11,6 18,4 18,9 27,4 13,6 8,9 10,1
PE 8,5 8,5 10,4 8,7 16,0 11,0 4,5
Oma pääoma/osake 4,64 4,40 4,33 4,46 4,12 4,50 4,04 4,05
P/B 0,81 0,95 0,72 0,73 0,78 0,84 0,73 0,62
ROE 9,9% 11,2% 7,7% 8,7% -2,3% 6,2% 7,1% 14,5%
ROI 7,1% 7,2% 5,5% 6,0% 2,9% 3,5% 4,9% 8,5%
Omavaraisuusaste 40,9% 40,2% 37,2% 34,4% 33,4% 35,3% 35,9% 35,6%
Gearing 104,8% 125,6% 133,4% 176,4% 185,5% 166,4% 159,6% 163,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset