Telenor: Arvonmääritys

Päivitetty 7.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 7.6.2019: 184,30 NOK

Laskennan parametrit

Telenor on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Telenor: Ennusteet).

Kevään osinko on irronnut osakkeesta, jonka johdosta oikaisin Q1-raportin mukaista omaa pääomaa tällä irronneella osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 13 600 3 833 9 767
EPS 9,327 2,629 6,698
Osinko 8,400 4,400 4,000
Oma pääoma 46 206
Oma pääoma/osake 31,689

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,70x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,15%   3,0% + 0,7*4,5% + 0,0%
Osakkeita 1 458 108   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 0,38%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,11%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 93,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu -0,20%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,15 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,15 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,15 %).

telenor-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 2 832 11 983 14 731 13 600 13 652 13 704 13 756 13 808
Muutos % -17,0% 323,1% 22,9% -7,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
EPS 1,89 7,99 10,00 9,33 9,36 9,40 9,43 9,47
PE 68,5 22,0 16,7 19,8 19,7 19,6 19,5 19,5
Osinko 7,50 7,80 12,50 8,67 8,71 8,74 8,77 8,79
Osinkotuotto 5,8% 4,4% 7,5% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 4,8%
Oma pääoma 36,89 41,56 36,97 34,39 35,08 35,77 36,46 37,16
P/B 3,50 4,23 4,53 5,36 5,25 5,15 5,05 4,96
ROE 4,8% 20,4% 25,2% 26,1% 27,0% 26,5% 26,1% 25,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (184,30 NOK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,15 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 13,60 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 13,65 ja 13,70 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset