Telenor: Ennusteet

Päivitetty 16.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset (osakkeenomistajat). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telenor-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Telenor antoi näkymäarvion vuodelle 2019, joka nyt sisältää Thaimaan toiminnot:

  • liikevaihto (liittymä + data) pysyy vuoden 2018 tasolla
  • orgaaninen EBITDA laskee 1 – 3 prosenttia

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Telenorilla on yhteensä 9 segmenttiä, yksi jokaiselle maalle sekä erikseen broadcast-segmentti. Yhtiö luopui Itä-Euroopan liiketoiminnoista vuoden 2018 syksyllä sekä Intian toiminnoista vuonna 2017.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telenor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Taulukoissa myydyt toiminnot on eriytetty omaksi osiokseen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Olen koostanut taulukon niin, että se koostuu Pohjoismaiden ja Aasian sekä Broadcast-segmentin luvuista. Myytävät toiminnot ovat eritetty omaksi riviksi. Taulukon ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi on se, joka määrittää Telenorin liikevaihtoa tilikaudelle 2019.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Pohjoismaat 42 500 10 972 10 600 10 422 10 506 43 406 11 162 10 781 10 756 10 707
Muutos (%) -2,1% -1,7% -1,7% -3,1% -1,9% -0,1% -2,6% -0,3% -0,1% 2,7%
Aasia 62 150 16 053 15 530 15 479 15 088 58 269 14 823 14 423 14 696 14 327
Muutos (%) 6,7% 8,3% 7,7% 5,3% 5,3% -0,9% -0,5% 1,7% -2,2% -2,3%
Broadcast 5 700 1 381 1 425 1 446 1 448 5 968 1 462 1 508 1 511 1 487
Muutos (%) -4,5% -5,5% -5,5% -4,3% -2,6% 2,0% 0,1% 2,7% 1,7% 3,5%
Muut 2 450 587 645 615 603 2 718 696 854 540 628
YHTEENSÄ 112 800 28 993 28 200 27 962 27 645 110 361 28 143 27 566 27 503 27 149
Muutos (%) 2,2% 3,0% 2,3% 1,7% 1,8% -1,5% -1,9% 0,4% -2,9% -1,6%
Myytävät toiminnot 0 5 600 2 696 2 904
YHTEENSÄ 112 800 28 993 28 200 27 962 27 645 115 961 28 143 27 566 30 199 30 053

Pohjoismaat

Pohjoismaissa liikevaihdon kehitys on kääntyi vuoden 2018 edetessä laskuun ja lasku jatkui myös H1/2019 aikana (-2,5 %). Q2:lla lasku oli laaja-alaista, sillä Ruotsin, Norjan ja Tanskan liikevaihdot laskivat -2,6 – 4,8 prosenttia.

Operaattorikilpailu Pohjoismaissa on kireää, minkä johdosta liikevaihdot ovat olleet paineessa jo pidemmän aikaa. Heikosta alkuvuodesta johtuen tein tilikauden 2019 ennusteet noin -2 prosentin laskuun.

Aasia

Myös Aasian kehitys oli nihkeää vuonna 2018, mutta tilanne on kohentunut vuoden 2019 aikana liikevaihdon kasvaessa +5,3 prosenttia. Thaimaan ja Bangladeshin liikevaihdon kehitys on ollut vahvaa (+14% ja +20% vastaavasti). Bangladeshissa liittymien määrä kasvoi +1,3 miljoonalla. Thaimaan liikevaihdon kasvu tuli pitkälti ”non-mobile” -myynnin vahvasta kehityksestä – mitä se sisältää, jäi itseltäni avoimeksi.

Myanmarissa liikevaihdon lasku jatkui (-14%), vaikka yhtiö pystyi kasvattamaan tilaajamääriä +1,4 miljoonalla. Kova hintakilpailu alueella pitää liikevaihdon kehitystä ahtaalla.

Tein Aasian vuoden 2019 ennusteen noin +6 – 7 prosentin kasvuun vahvan alkuvuoden jälkeen.

Broadcast ja muut

Broadcast-segmentin H1:n liikevaihto laski -3,5 prosenttia, mitä painoi Canal Digitalin alhaisempi asiakasmäärä. Arvioin segmentin liikevaihdon laskevan noin -4,5 prosenttia vuonna 2019.

Muut-erän tein noin 2,45 miljardin kruunun lukemaan.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 110 – 115 miljardia kruunua. Tämä ei sisällä myytäviksi merkittyjen maiden liikevaihtoja. Ennusteväli on suhteellisen laaja siksi, että Aasian tilanne hieman arveluttaa. Myös Pohjoismaiden liikevaihdon kehitys on ollut nihkeää.

Telenor itse arvioi, että tilikauden 2019 liittymä- ja datamaksujen liikevaihto pysyisi vuoden 2018 tasolla. Tämä arvio ei sisällä esimerkiksi puhelinlaitteiden tai vastaavien myyntiä, joka esimerkiksi Thaimassa oli selvässä kasvussa.

Liiketulosennuste

Kuten edellä liikevaihtoennusteiden taulukossa, niin tässäkin olen koostanut Pohjoismaat ja Aasian omiksi erikseen. Ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi kertoo liiketuloksen, jonka pohjalta olen laskenut liiketulosmarginaalin. Myytävien toimintojen tiedot on esitetty, jotta niiden painoarvoa kokonaisuuteen voi arvioida. Ne eivät siis vaikuta liikevoiton määrään.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Pohjoismaat 9 550 2 199 2 400 2 585 2 366 9 417 2 242 2 445 2 345 2 385
Muutos (%) 1,4% -1,9% -1,8% 10,2% -0,8% -16,6% -34,5% -17,5% -14,6% 10,2%
Aasia 15 775 3 969 3 950 3 889 3 967 12 225 1 618 3 792 3 518 3 297
Muutos (%) 29,0% 145,3% 4,2% 10,5% 20,3% -16,9% -50,6% 0,7% -13,5% -8,7%
Broadcast 1 075 247 300 218 310 1 291 240 404 328 319
Muutos (%) -16,7% 2,9% -25,7% -33,5% -2,8% -21,3% -14,9% 7,7% -53,7% 16,4%
Muut -600 -259 -250 -231 140 -843 -330 79 -400 -192
YHTEENSÄ 25 800 6 156 6 400 6 461 6 783 22 090 3 770 6 720 5 791 5 809
Muutos (%) 16,8% 63,3% -4,8% 11,6% 16,8% -9,4% -21,6% -8,0% -12,4% 2,7%
Marginaali 22,9% 21,2% 22,7% 23,1% 24,5% 20,0% 13,4% 24,4% 21,1% 21,4%
Myytävät toiminnot 0 1 319 720 599
YHTEENSÄ 25 800 6 156 6 400 6 461 6 783 23 409 3 770 6 720 6 511 6 408

Pohjoismaat

Pohjoismaiden liiketulos laski hieman Q1:llä (-0,8 %), mutta kasvoi noin +10 prosenttia Q2:lla. Tähän vaikutti yhtiön Tanskassa myymä ja takaisinvuokraama kiinteistö, josta yhtiö kirjasi myyntivoittoja. Norjan (-1 %) ja Ruotsin (-3 %) Q2:n tuloskunto oli laskevaa.

Arvioin Pohjoismaiden tuloskehityksen olevan liikevaihdon tavoin laskevaa loppuvuoden 2019 aikana. Tanskan kiinteistön myyntivoitto pitää koko vuoden ennusteen +1 – 2 prosentin kasvussa.

Aasia

Aasian tuloskunto nousi peräti +10 prosenttia alkuvuoden 2019 aikana. Tulostaan paransivat erityisesti Thaimaa (+250 %), missä heikot vertailukauden luvut pitävät kasvuprosenttia korkeana. Myös Bangladeshissa kasvu oli hyvää (+25), mitä tuki kasvaneet tilaaja määrät sekä hyvä kulukuri.

Myanmarin hintakilpailu näkyy myös tuloksessa, joka laski -52 prosenttia. Eli vuoden 2018 noin -60 prosentin laskuvauhti sai jatkoa. Hyvää oli kuitenkin se, että H1/2019 tulos oli selvästi H2/2018 tasoa korkeammalla, joten toivoa sopii, että siellä pahin on takana päin.

Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin 3,9 miljardin kruunun kvartaalikohtaisilla luvuilla. Näillä tulos olisi noin 15,8 miljardia kruunua ja kasvua tulisi lähes +30 prosenttia. Tätä tukee vahva H1:n ja mikäli Q4:n tulos on normaalilla tasolla, niin se toisi loppuosan tästä tuloskasvusta. Q4:n tulosta painoi -2,1 miljardin kruunun kirjaus Thaimaan sopimuskorvauksiin liittyen.

Koko Telenorin tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) liiketuloksen arvioin olevan noin 22 – 27 miljardia kruunua. Isoa ennustehaarukkaa selittää Aasian maiden tiukka hintakilpailu sekä Thaimaan toimintoihin liittyvät sopimuskorvaukset.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 25 800 6 156 6 400 6 461 6 783 22 090 3 770 6 720 5 791 5 809
Rahoituskulut (netto) -2 600 -767 -750 -871 -212 -3 158 -3 115 -359 -1 672 1 988
Muut kulut -300 -69 -75 -69 -87 -84 -101 8 10 -1
Tulos ennen veroja 22 900 5 320 5 575 5 521 6 484 18 848 554 6 369 4 129 7 796
Verot -6 950 -1 603 -1 675 -1 875 -1 797 -6 180 -650 -2 011 -1 222 -2 297
Myytävät toiminnot 0 -31 -26 57 4 774 1 641 2 262 611 260
Vähemmistön osuus -3 150 -742 -750 -747 -911 -2 711 -332 -739 -872 -768
Nettotulos 12 800 2 944 3 150 2 873 3 833 14 731 1 213 5 881 2 646 4 991

Liiketuloksena on käytetty jatkuvien toimintojen liiketulosta. Myytävien toimintojen luku on esitetty oheisessa taulukossa verojen jälkeen, minkä takia se eroaa edellä liiketulosennusteen taulukon luvuista.

Rahoitustuottojen (netto) arviointi on haastavaa, sillä kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleet noin +/- 3 miljardin kruunun välimaastossa. Tein ennusteen kiinteällä -750miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella erällä. Jos liiketuloslukuihin voi tulla isoja virhearviointeja, niin tässä on yksi erä, jonka virhe voi helposti olla +/- 2 miljardin kruunun luokkaa.

Veroja laskiessa käytin 30 prosentin veroastetta. Vähemmistön osuuden arvioin karkeasti olevan noin 17,5 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta.

Tilikauden 2019 omistajille kuuluvaksi nettotulosennusteeksi sain 10 – 15 miljardia kruunua. Virhemarginaali tässä on kuitenkin iso liiketuloksen sekä rahoitustuottojen epävarmuuksien johdosta.

Aiempina kertoina olen todennut, että nettotuloksen sijaan sijoittajan kannattaa katsoa liiketuloksen kehitystä, sillä se kertoo enemmän yhtiön tuloksentekokyvystä. Mutta nyt liiketuloskin on sisältänyt varsin kookkaitakin kertaluontoisia eriä lähes joka kvartaali, joten tuloksentekokyvyn selvittäminen on kovan työn takana. Näistä epävarmuustekijöistä johtuen Telenorin sijoittajan kannattaa käyttää suurta turvamarginaalia (”margin of safety”) erilaisten arvonmääritysten skenaarioissa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Ennusteissa ei ole myöskään huomioitu osuutta DNA:sta ja sen liittymistä lukuihin Q3/2019 aikana.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on Telenorin todellinen tuloksentekokyky?
  • Miten Pohjoismaiden taloudet kehittyvät tulevina vuosina ja miten tämä kehitys näkyy liittymämyynnissä?
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Tein liikevaihtoennusteet noin +2,0…+2,6 prosentin kasvulukuihin perustuen. Ja liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 22,6 – 23,0 prosenttiin vuoden 2018 noin 20,0 prosentista.

Kuten edellä jo totesin, niin rahoitustuottojen (netto) arviointi on haastavaa, sillä kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleet noin miinus 3 ja plus 3 miljardin kruunun välimaastossa. Tein ennusteet noin -700 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla.

Veroasteena käytin 28 prosentin veroa ja vähemmistön osuuden laskin noin 17,5 prosentin osuudella verojen jälkeisestä tuloksesta.

Ennusteet eivät sisällä osuutta DNA:n tuloksesta.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 118 000 115 000 29 500 28 750 28 500 28 250
Muutos (%) 2,6% 2,0% 1,7% 2,0% 1,9% 2,2%
Liiketulos 27 250 26 000 6 500 6 500 6 500 6 500
Muutos (%) 4,8% 0,8% 5,6% 1,6% 0,6% -4,2%
Marginaali 23,1% 22,6% 22,0% 22,6% 22,8% 23,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 27 200 26 000 6 500 6 500 6 500 6 500
Rahoituskulut (netto) -2 800 -2 800 -700 -700 -700 -700
Muut kulut (netto)
Tulos ennen veroja 24 400 23 200 5 800 5 800 5 800 5 800
Verot -6 830 -6 500 -1 625 -1 625 -1 625 -1 625
Vähemmistön osuus -3 070 -2 900 -725 -725 -725 -725
Nettotulos 14 500 13 800 3 450 3 450 3 450 3 450

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset