Telenor: Ennusteet

Päivitetty 30.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset (osakkeenomistajat). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telenor-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Telenor antoi näkymäarvioita ilman Thaimaan toimintoja

  • liikevaihdon (liittymä + data) orgaaninen kasvu on 0 – 2 prosenttia
  • orgaaninen EBITDA kasvaa 1 – 3 prosenttia

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Telenorilla on yhteensä 9 segmenttiä, yksi jokaiselle maalle sekä erikseen broadcast-segmentti. Yhtiö luopui Itä-Euroopan liiketoiminnoista vuoden 2018 syksyllä sekä Intian toiminnoista vuonna 2017.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telenor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Taulukoissa myydyt toiminnot on eriytetty omaksi osiokseen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Olen koostanut taulukon niin, että se koostuu Pohjoismaiden ja Aasian sekä Broadcast-segmentin luvuista. Myytävät toiminnot ovat eritetty omaksi riviksi. Taulukon ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi on se, joka määrittää Telenorin liikevaihtoa tilikaudelle 2019.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Pohjoismaat 43 250 11 015 10 835 10 775 10 625 42 746 10 977 10 600 10 582 10 587
Muutos (%) 1,2% 0,3% 2,2% 1,8% 0,4% -1,7% -4,2% -2,0% -1,7% 1,6%
Aasia 59 200 15 225 14 775 14 650 14 550 57 747 14 702 14 281 14 551 14 213
Muutos (%) 2,5% 3,6% 3,5% 0,7% 2,4% -1,8% -1,3% 0,7% -3,1% -3,1%
Broadcast 5 600 1 375 1 425 1 400 1 400 5 744 1 408 1 457 1 456 1 423
Muutos (%) -2,5% -2,3% -2,2% -3,8% -1,6% -1,8% -3,6% -0,7% -2,0% -1,0%
Muut 3 950 985 965 975 1 025 4 121 1 057 1 232 915 917
YHTEENSÄ 112 000 28 600 28 000 27 800 27 600 110 358 28 144 27 570 27 504 27 140
Muutos (%) 1,5% 1,6% 1,6% 1,1% 1,7% -1,5% -1,9% 0,4% -2,9% -1,7%
Myytävät toiminnot 0 5 600 2 696 2 904
YHTEENSÄ 112 000 28 600 28 000 27 800 27 600 115 958 28 144 27 570 30 200 30 044

Pohjoismaissa liikevaihdon kehitys on kääntyi vuoden 2018 edetessä laskuun niin, että Q4:n liikevaihto laski -4,2 prosenttia ja koko vuoden liikevaihto -1,7 prosenttia. Liikevaihdon laskua kiihdytti vuoden toisella puoliskolla Ruotsin heikko kehitys (-8,4 %). Liikevaihdot kääntyivät laskuun myös Norjassa (2018: -0,4 %) ja Tanskassa (2018: -1,7 %).

Operaattorikilpailu Pohjoismaissa on kireää, minkä johdosta liikevaihdot ovat olleet paineessa jo pidemmän aikaa. Tein tilikauden 2019 ennusteet noin +1,2 prosentin kasvuun. Eniten mietityttää Ruotsin tilanne eli saako Telenor käännettyä voimakkaan liikevaihdon laskun takaisin kasvuun.

Myös Aasian kehitys oli nihkeää vuonna 2018. Alueelliset erot ovat isoja. Siinä, missä Malesian kehitys on vahvaa (+8 %), niin Pakistanissa ja Myanmarissa liikevaihdot laskivat yli -10 prosentin tahdilla. Myanmarissa liikevaihto suorastaan romahti Q4:lla, kun laskua tuli -21,5 prosenttia. Myanmarissa kova hintakilpailu jatkuu, kun uusi operaattori pyrkii markkinoille.

Bangladeshissa H1/2018 vajaan -10 prosentin lasku taittui vuoden toisella puoliskolla niin, että Q4:n liikevaihto oli jo +10 prosentin kasvussa.

Tein Aasian vuoden 2019 ennusteen noin +2,5 prosentin kasvuun, missä kasvua vetäisi Malesian edelleen jatkuva hyvä veto sekä Bangladeshin käänne. Myanmarin tilanne tuskin heti muuttuu kovinkaan paremmaksi.

Broadcast-segmentin liikevaihdon arvioin laskevan vuonna 2019 noin -2,5 prosenttia, mikä vastaisi parin viime vuoden laskutahtia. Muut-erän tein noin 4,0 miljardin lukemaan.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 107,5 – 115 miljardia kruunua. Tämä ei sisällä myytäviksi merkittyjen maiden liikevaihtoja. Ennusteväli on suhteellisen laaja siksi, että Aasian tilanne hieman arveluttaa. Myös Pohjoismaiden liikevaihdon kehitys on ollut nihkeää.

Telenor itse arvioi, että tilikauden 2019 orgaaninen liikevaihto (ilman Thaimaata) kasvaisi noin +0…+2 prosenttia, mutta tämä tarkoittaa liittymä- ja datamaksujen kasvua. Ei esimerkiksi puhelinlaitemyyntiä.

Liiketulosennuste

Kuten edellä liikevaihtoennusteiden taulukossa, niin tässäkin olen koostanut Pohjoismaat ja Aasian omiksi erikseen. Ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi kertoo liiketuloksen, jonka pohjalta olen laskenut liiketulosmarginaalin. Myytävien toimintojen tiedot on esitetty, jotta niiden painoarvoa kokonaisuuteen voi arvioida. Ne eivät siis vaikuta liikevoiton määrään.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Pohjoismaat 9 550 2 275 2 525 2 375 2 375 9 417 2 242 2 445 2 345 2 385
Muutos (%) 1,4% 1,5% 3,3% 1,3% -0,4% -16,6% -34,5% -17,5% -14,6% 10,2%
Aasia 13 350 3 675 3 475 3 325 2 875 12 225 1 618 3 792 3 518 3 297
Muutos (%) 9,2% 127,1% -8,4% -5,5% -12,8% -16,9% -50,6% 0,7% -13,5% -8,7%
Broadcast 1 150 275 325 275 275 1 291 240 404 328 319
Muutos (%) -10,9% 14,6% -19,6% -16,2% -13,8% -21,3% -14,9% 7,7% -53,7% 16,4%
Muut -1 450 -325 -425 -375 -325 -843 -330 79 -400 -192
YHTEENSÄ 22 600 5 900 5 900 5 600 5 200 22 090 3 770 6 720 5 791 5 809
Muutos (%) 2,3% 56,5% -12,2% -3,3% -10,5% -9,4% -21,6% -8,0% -12,4% 2,7%
Marginaali 20,2% 20,6% 21,1% 20,1% 18,8% 20,0% 13,4% 24,4% 21,1% 21,4%
Myytävät toiminnot 0 1 319 720 599
YHTEENSÄ 22 600 5 900 5 900 5 600 5 200 23 409 3 770 6 720 6 511 6 408

Pohjoismaiden kvartaalikohtaisia tuloslukuja ja tulosmuutoksia hämää se, että vertailukauden lukuihin sisältyi -1,2 miljardin kruunun (Q1/2017) ja +1,1 miljardin kruunun (Q4/2017) kertaluontoiset erät. Nämä suurin piirtein kumoavat toisensa, joten vuoden 2018 noin -16,6 prosentin tuloslasku on oikeaa kokoluokkaa.

Jos vuosi sitten Tanskan toiminnot tekivät noin 500 – 600 miljoonaa kruunua voittoa (oikaistuna), niin nyt tulos jäi 120 miljoonaan kruunuun. Myös Ruotsissa tuloskehitys kääntyi selvään laskuun vuoden toisella puoliskolla (-6,5 %).

Tein Pohjoismaiden tilikauden 2019 tulosennusteen ehkä hieman toivekkaasti +1,4 prosentin kasvuun. Toimintamaiden luvuissa on sen verran useita kertaluontoisia eriä, että tuloskehitystä on hankala tulkita. Ja todennäköisesti kertaluontoisia eriä tulee vielä jatkossa.

Myös Aasian vuoden 2018 tulos laski -17 prosentin verran. Ja Q4:n tulos peräti -50 prosenttia. Tähän vaikutti Thaimaan toimintojen kirjaama -2,1 miljardin kruunun sopimuskorvaus CAT-operaattorille. Ilman tätä Q4:n tulos olisi kasvanut selvästi ja vuoden 2018 tulos olisi ollut noin -2,7 prosentin laskussa. Eli tuloskuva olisi täysin erilainen näillä oikaistuilla luvuilla.

Myanmarin hintakilpailu näkyy tuloksen lähes -60 prosentin laskuna vuodesta 2017. Ja Q4:n tulos painui jo tappiolliseksi. Toisaalta Bangladeshin liikevaihdon käänne näkyi tuloksessa, joka parani +8,5 prosenttia. Ja Q4:n tulos oli jo yli +40 prosenttia vertailukautta parempi.

Selkeintä meno oli Malesiassa, missä tuloskehitys oli koko vuoden noin +6… +14 prosentin kasvussa.

Vuoden 2019 Aasian tuloksen ennustaminen on haastavaa. Thaimassa Telenorin tytäryhtiön yhtiökokous päättää siitä, hyväksyykö yhtiö CAT:n kanssa tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän sopimuskorvauksen. Tästä syystä Telenor on jättänyt vuoden 2019 arvioissa Thaimaan pois.

Myanmarin tuloskehityksen arvioin olevan vuonna 2019 vaikeaa ja tulos saattaa siellä kääntyä raskaasti tappiolliseksi, mikäli hintakilpailu jatkuu alueella. Bangladeshin hyvä liikevaihdon ja tuloksen käänne vuoden 2018 toisella puoliskolla antaa odottaa, että hyvä kehitys jatkuisi vuonna 2019.

Ja Malesiassa tulos jatkanee hyvää ja tasaista kehitystä.

Kun sitten näitä lukuja pyörittelee edestakaisin, niin Aasian tilikauden 2019 ennusteeksi sain 13,4 miljardia kruunua, joka olisi noin +10 prosenttia raportoitua vuoden 2018 tulosta parempi. Toisaalta Thaimaan sopimuskorvauksella oikaistusta tuloksesta jäätäisiin -10 prosenttia.

Koko Telenorin tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) liiketuloksen arvioin olevan noin 20,0 – 24,0 miljardia kruunua. Isoa ennustehaarukkaa selittää em. haasteet erilaisten kertaluontoisten erien kanssa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 22 600 5 900 5 900 5 600 5 200 22 090 3 770 6 720 5 791 5 809
Rahoituskulut (netto) -2 000 -500 -500 -500 -500 -3 158 -3 115 -359 -1 672 1 988
Muut kulut 0 -84 -101 8 10 -1
Tulos ennen veroja 20 600 5 400 5 400 5 100 4 700 18 848 554 6 369 4 129 7 796
Verot -5 200 -1 300 -1 350 -1 300 -1 250 -6 180 -650 -2 011 -1 222 -2 297
Myytävät toiminnot 0 4 774 1 641 2 262 611 260
Vähemmistön osuus -2 650 -700 -700 -650 -600 -2 711 -332 -739 -872 -768
Nettotulos 12 750 3 400 3 350 3 150 2 850 14 731 1 213 5 881 2 646 4 991

Liiketuloksena on käytetty jatkuvien toimintojen liiketulosta. Myytävien toimintojen luku on esitetty oheisessa taulukossa verojen jälkeen, minkä takia se eroaa edellä liiketulosennusteen taulukon luvuista.

Rahoitustuottojen (netto) arviointi on haastavaa, sillä kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleet noin +/- 3 miljardin kruunun välimaastossa. Tein ennusteen kiinteällä -500 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella erällä. Jos liiketuloslukuihin voi tulla isoja virhearviointeja, niin tässä on yksi erä, jonka virhe voi helposti olla +/- 2 miljardin kruunun luokkaa.

Veroja laskiessa käytin 30 prosentin veroastetta. Vähemmistön osuuden arvioin karkeasti olevan noin 17,5 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta.

Tilikauden 2019 omistajille kuuluvaksi nettotulosennusteeksi sain 7,5 – 15 miljardia kruunua. Virhemarginaali tässä on kuitenkin iso liiketuloksen sekä rahoitustuottojen epävarmuuksien johdosta.

Aiempina kertoina olen todennut, että nettotuloksen sijaan sijoittajan kannattaa katsoa liiketuloksen kehitystä, sillä se kertoo enemmän yhtiön tuloksentekokyvystä. Mutta nyt liiketuloskin on sisältänyt varsin kookkaitakin kertaluontoisia eriä lähes joka kvartaali, joten tuloksentekokyvyn selvittäminen on kovan työn takana. Näistä epävarmuustekijöistä johtuen Telenorin sijoittajan kannattaa käyttää suurta turvamarginaalia (”margin of safety”) erilaisten arvonmääritysten skenaarioissa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on Telenorin todellinen tuloksentekokyky?
  • Miten Pohjoismaiden taloudet kehittyvät tulevina vuosina ja miten tämä kehitys näkyy liittymämyynnissä?
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Tein liikevaihtoennusteet noin +2,6 prosentin kasvulukuihin perustuen. Ja liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 20,6 – 20,8 prosenttiin vuoden 2018 noin 20,0 prosentista.

Kuten edellä jo totesin, niin rahoitustuottojen (netto) arviointi on haastavaa, sillä kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleet noin miinus 3 ja plus 3 miljardin kruunun välimaastossa. Tein ennusteet noin -500 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla.

Veroasteena käytin 30 prosentin veroa ja vähemmistön osuuden laskin noin 17,5 prosentin osuudella verojen jälkeisestä tuloksesta.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 118 000 115 000 29 500 28 750 28 500 28 250
Muutos (%) 2,6% 2,7% 3,1% 2,7% 2,5% 2,4%
Liiketulos 24 500 23 700 6 200 6 150 5 850 5 500
Muutos (%) 3,4% 4,9% 5,1% 4,2% 4,5% 5,8%
Marginaali 20,8% 20,6% 21,0% 21,4% 20,5% 19,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 24 500 23 700 6 200 6 150 5 850 5 500
Rahoituskulut (netto) -2 000 -2 000 -500 -500 -500 -500
Muut kulut (netto)
Tulos ennen veroja 22 500 21 700 5 700 5 650 5 350 5 000
Verot -6 250 -6 500 -1 700 -1 700 -1 600 -1 500
Vähemmistön osuus -2 850 -2 650 -700 -700 -650 -600
Nettotulos 13 400 12 550 3 300 3 250 3 100 2 900

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

telenor-kvartaalituloslaskelma-q42018