Telenor: Ennusteet

Päivitetty 28.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset (osakkeenomistajat). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telenor-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Telenorin vuoden 2018 näkymät:

  • liikevaihdon (liittymä + data) orgaaninen kasvu on 0 – 1 prosenttia
  • orgaaninen EBITDA kasvaa 3 – 4 prosenttia

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Telenorilla on yhteensä 9 segmenttiä, yksi jokaiselle maalle sekä erikseen broadcast-segmentti. Yhtiö luopui Itä-Euroopan liiketoiminnoista vuoden 2018 syksyllä sekä Intian toiminnoista vuonna 2017.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telenor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Taulukoissa myydyt toiminnot on eriytetty omaksi osiokseen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Olen koostanut taulukon niin, että se koostuu Pohjoismaiden ja Aasian sekä Broadcast-segmentin luvuista. Myytävät toiminnot ovat eritetty omaksi riviksi. Taulukon ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi on se, joka määrittää Telenorin liikevaihtoa tilikaudelle 2018.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Pohjoismaat 42 915 11 146 10 600 10 582 10 587 43 465 11 455 10 818 10 767 10 425
Muutos (%) -1,3% -2,7% -2,0% -1,7% 1,6% 1,1% 4,3% 0,9% 0,8% -1,6%
Aasia 58 025 14 980 14 281 14 551 14 213 58 777 14 901 14 187 15 024 14 665
Muutos (%) -1,3% 0,5% 0,7% -3,1% -3,1% -1,4% -1,4% -3,5% 3,0% -3,6%
Broadcast 5 800 1 464 1 457 1 456 1 423 5 852 1 461 1 468 1 486 1 437
Muutos (%) -0,9% 0,2% -0,7% -2,0% -1,0% -5,4% 1,2% -1,9% -2,3% -16,6%
Muut 3 860 796 1 232 915 917 3 979 860 996 1 054 1 069
YHTEENSÄ 110 600 28 386 27 570 27 504 27 140 112 073 28 677 27 469 28 331 27 596
Muutos (%) -1,3% -1,0% 0,4% -2,9% -1,7% -0,9% 0,1% -2,3% 1,5% -3,1%
Myytävät toiminnot 5 600 2 696 2 904 11 473 3 091 2 988 2 815 2 579
YHTEENSÄ 116 200 28 386 27 570 30 200 30 044 123 546 31 768 30 457 31 146 30 175

Pohjoismaissa liikevaihdon kehitys on kääntynyt vuoden edetessä noin parin prosentin laskuun. Tätä on kiihdyttänyt Ruotsin liikevaihdon heikko kehitys etenkin Q3:lla (-8,3 %). Arvelen Ruotsin liikevaihdon jatkavan laskussa myös Q4:lla, minkä johdosta Pohjoismaiden tilikauden 2018 liikevaihto jäisi reilun prosentin verran vuodesta 2017.

Aasian Q1-Q2:n liikevaihto laski -3,1 prosenttia, mutta punnersi Q3:lla vajaan prosentin kasvuun. Malesiassa liikevaihto on ollut koko vuoden vajaa +10 prosentin kasvussa ja Bangladeshissa alkuvuoden -9,5 prosentin lasku kääntyi +3,4 prosentin nousuksi. Myanmarissa kova hintakilpailu jatkuu, kun uusi operaattori pyrkii markkinoille. Siellä liikevaihto on laskenut jo 6 kvartaalia peräkkäin.

Aasian kohdalla arvelen Q4 liikevaihdon olevan vertailukauden tasolla, minkä johdosta koko vuoden ennuste on noin 58,0 miljardia kruunua eli noin -1,3 prosenttia vuoden 2017 liikevaihtoa alhaisempi.

Broadcast-segmentin sekä Muut-erän arvioin olevan edellisvuoden tasolla.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 110 – 112 miljardia kruunua. Tämä ei sisällä myytäviksi merkittyjen maiden liikevaihtoja. Ennusteväli on suhteellisen laaja siksi, että Aasian tilanne hieman arveluttaa. Myös Pohjoismaiden liikevaihdon kehitys on ollut nihkeää.

Telenor itse arvioi, että tilikauden 2018 orgaaninen liikevaihto kasvaisi noin +0…+1 prosenttia, mutta tämä tarkoittaa liittymä- ja datamaksujen kasvua. Ei esimerkiksi puhelinlaitemyyntiä.

Liiketulosennuste

Kuten edellä liikevaihtoennusteiden taulukossa, niin tässäkin olen koostanut Pohjoismaat ja Aasian omiksi erikseen. Ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi kertoo liiketuloksen, jonka pohjalta olen laskenut liiketulosmarginaalin. Myytävien toimintojen tiedot on esitetty, jotta niiden painoarvoa kokonaisuuteen voi arvioida. Ne eivät siis vaikuta liikevoiton määrään.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Pohjoismaat 9 215 2 040 2 445 2 345 2 385 11 296 3 422 2 963 2 747 2 164
Muutos (%) -18,4% -40,4% -17,5% -14,6% 10,2% 30,8% 135,2% 13,9% 20,1% -5,6%
Aasia 13 720 3 113 3 792 3 518 3 297 14 720 3 275 3 767 4 065 3 613
Muutos (%) -6,8% -4,9% 0,7% -13,5% -8,7% 0,7% -1,0% -4,3% 13,6% -4,7%
Broadcast 1 350 299 404 328 319 1 640 282 375 709 274
Muutos (%) -17,7% 6,0% 7,7% -53,7% 16,4% 19,7% 17,0% 3,0% 119,5% -38,0%
Muut -805 -292 79 -400 -192 -3 282 -2 173 199 -911 -397
YHTEENSÄ 23 480 5 160 6 720 5 791 5 809 24 374 4 806 7 304 6 610 5 654
Muutos (%) -3,7% 7,4% -8,0% -12,4% 2,7% 10,6% 28,2% 12,8% 14,9% -6,8%
Marginaali 21,2% 18,2% 24,4% 21,1% 21,4% 21,7% 16,8% 26,6% 23,3% 20,5%
Myytävät toiminnot 1 320 1 720 599 2 457 544 769 638 506
YHTEENSÄ 24 800 5 161 6 720 6 511 6 408 26 831 5 350 8 073 7 248 6 160

Pohjoismaiden Q1/2018 vahvaa kasvulukua hämää se, että vertailukauden lukuun sisältyi -1,2 miljardin kruunun kertaluontoinen erä. Jos tämän oikaisee pois, niin Q1:n tulos laski selvästi. Näin Q2:n ja Q3:n lähes -15 ja -17,5 prosentin laskut eivät tulleet täytenä yllätyksenä. Pohjoismaiden Q1-Q3 liiketulos oli -700 miljoonaa kruunua viimevuotista alhaisempi, mistä Tanskan heikko tilanne on tuonut puolet eli noin -350 miljoonaa kruunua.

Telenor on pystynyt laskemaan toiminnan kuluja Pohjoismaissa, mutta tämä ei vielä tunnu näkyvän tulosluvuissa. Q4:n rumaa, noin -40 prosentin tulosennustetta selittää vertailukauden poikkeuksellisen korkea tulos, johon en usko tänä vuonna pääsevän. Tanskan toimintojen Q4/2017 tulos oli +1,2 miljardia kruunua, kun normaali taso vuosi sitten oli noin 150 miljoonaa kruunua. Nyt arvioin Tanskan tekevän noin nollatuloksen, niin vaikutus on -1,2 miljardia kruunu vertailukauteen nähden. Ja suurin piirtein tämän verran Q4-ennusteeni on alle viime vuoden.

Myös Aasian Q1-Q2/2018 tulos laski selvästi (-11,2 %), muuta liikevaihdon tapaan tulos punnersi hienoisesti kasvuun Q3:lla. Q3:n kehitys oli kauttaaltaan hyvää – paitsi Mayanmarissa. Siellä tulos painui kovan kilpailun seurauksena +84 miljoonaan kruunun, kun vuosi sitten tulos oli +400 miljoonaa kruunua.

Arvioin, että Myanmarin heikko tilanne painaa Q4:n tuloksen jälleen laskuun niin, että koko vuoden Aasian tulos jää noin -5-7 prosenttia vuodesta 2017.

Varovaisen lähestymistavan johdosta arvioin tilikauden 2018 (jatkuvien toimintojen) liiketuloksen olevan noin 23,0 – 24,0 miljardia kruunua. Liiketulos laskisi siis hieman vertailukaudesta ja tulosmarginaalikin tippuisi noin 21,2 prosenttiin viime vuoden 21,7 prosentista.

Yhtiön itsensä antama näkymäarvio oli, että orgaaninen EBITDA kasvaa +3 – 4 prosenttia. Vaikka tämä ei suoraan vastaa ennusteen liiketulosta, niin oma arvioni on tulos laskee vajaat neljä prosenttia. Ennusteiden välillä siis selvä ristiriita, mutta alkuvuoden luvut ovat osoittaneet, että EBITDA:n ja liiketuloksen luvuissa on iso ero.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 23 480 5 160 6 720 5 791 5 809 24 374 4 806 7 304 6 610 5 654
Rahoituskulut (netto) -1 000 -957 -359 -1 672 1 988 -153 -1 267 1 183 820 -889
Muut kulut 0 -17 8 10 -1 -4 616 -20 -4 -5 707 1 115
Tulos ennen veroja 22 480 4 186 6 369 4 129 7 796 19 605 3 519 8 483 1 723 5 880
Verot -6 780 -1 250 -2 011 -1 222 -2 297 -6 491 -919 -2 357 -1 610 -1 605
Myytävät toiminnot 3 150 17 2 262 611 260 1 784 307 370 520 587
Vähemmistön osuus -2 900 -521 -739 -872 -768 -2 916 -681 -740 -801 -694
Nettotulos 15 950 2 432 5 881 2 646 4 991 11 982 2 226 5 756 -168 4 168

Liiketuloksena on käytetty jatkuvien toimintojen liiketulosta. Myytävien toimintojen luku on esitetty oheisessa taulukossa verojen jälkeen, minkä takia se eroaa edellä liiketulosennusteen taulukon luvuista.

Rahoitustuottojen (netto) arviointi on haastavaa, sillä kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleet noin +/- 2 miljardin kruunun välimaastossa. Telenor saikin Q1:llä rahoitustuottoja noin 2,0 miljardia, mutta kirjasi Q2:lla valuuttakurssien tuomaa tappiota -1,7 miljardia kruunua. Tein Q4 ennusteen -950 miljoonan kruunun kvartaaliluvulla, jolla tilikauden rahoituskulut asettuisivat -1,0 miljardiin kruunuun. Jos liiketuloslukuihin voi tulla isoja virhearviointeja, niin tässä on yksi erä, jonka virhe voi helposti olla +/- 1 miljardin luokkaa.

Muut kulut on toinen iso erä, jonka kvartaaliluvut ovat heilahdelleet karkeasti ottaen -5,7 miljardin kulusta noin +4,2 miljardin tuottoon. Tilikaudella 2016 kokonaiskulut olivat noin -1,8 miljardia ja vuonna 2017 noin -4,6 miljardia kruunua. Tein ennusteen niin, että koko vuoden erä olisi nollassa. Tämä voi kuitenkin mennä helposti pieleen noin 2-5 miljardilla kruunulla.

Q4:n veroja laskiessa käytin 30 prosentin veroastetta. Vähemmistön osuuden arvioin karkeasti olevan noin 17,5 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta.

Tilikauden 2018 omistajille kuuluvaksi nettotulosennusteeksi sain 15 – 17 miljardia kruunua. Virhemarginaali tässä on kuitenkin iso (+/- 2 miljardia NOK) rahoitustuottojen sekä muiden kulujen tai tuottojen epävarmuustekijöiden johdosta.

Mutta, kuten edellä olen jo todennut, niin nettotuloksen sijaan sijoittajan kannattaa katsoa liiketuloksen kehitystä, sillä se kertoo enemmän yhtiön tuloksentekokyvystä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisen loven myydyt Itä-Euroopan toiminnot tekevät yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen?
  • Miten Telenorin kustannussäästöohjelma puree Aasiassa? Alueen tuloskunto on ollut noin -3 prosentin laskussa, missä tiukka hintakilpailu näkyy.
  • Miten Pohjoismaiden taloudet kehittyvät tulevina vuosina ja miten tämä kehitys näkyy liittymämyynnissä?
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Tein liikevaihtoennusteen vuodelle 2019 tasaisilla 27,5 – 29,0 miljardin kruunun kvartaaliluvuilla. Vuonna 2020 arvioin liikevaihdon kasvavan noin +2 prosenttia. Mikäli Aasian hintakilpailu jatkuu, niin se voi painaa liikevaihdon kehitystä.

Liiketulosta lähestyin noin 21,5 prosentin liiketulosmarginaalilla, jolla tasolla se on viime vuosina ollut.

Kuten edellä jo totesin, niin rahoitustuottojen (netto) arviointi on haastavaa, sillä kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleet noin miinus 2 ja plus 2 miljardin kruunun välimaastossa. Tein ennusteet noin -500 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla.

Veroasteena käytin 27,5 prosentin veroa ja vähemmistön osuuden laskin noin 17,5 prosentin osuudella verojen jälkeisestä tuloksesta.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 113 000 111 000 28 900 27 600 27 500 27 000
Muutos (%) 1,8% 0,4% 1,8% 0,1% -0,0% -0,5%
Liiketulos 24 750 24 000 5 300 6 800 6 050 5 850
Muutos (%) 3,1% 2,2% 2,7% 1,2% 4,5% 0,7%
Marginaali 21,9% 21,6% 18,3% 24,6% 22,0% 21,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 24 750 24 000 5 300 6 800 6 050 5 850
Rahoituskulut (netto) -2 000 -2 000 -500 -500 -500 -500
Muut kulut (netto)
Tulos ennen veroja 22 750 22 000 4 800 6 300 5 550 5 350
Verot -6 250 -6 050 -1 325 -1 725 -1 525 -1 475
Vähemmistön osuus -2 900 -2 775 -600 -800 -700 -675
Nettotulos 13 600 13 175 2 875 3 775 3 325 3 200

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset