Telenor sijoituskohteena

Päivitetty 17.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Telenor toimii 8 eri maassa ja sen liiketoiminnan perusta on langattomat puhelin- ja datapalvelut sekä kiinteän verkon datapalvelut ja kaapeli-tv tarjonta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TELENOR Ennuste
Osake (17.7.2018) 157,50 Osinko 12 kk 8,20 5,2%
Markkina-arvo (Mrd) 231,8 Osinko/EPS 143% 4v ka
Liikevaihto (M) 111 300 (-0,7%) Osinko/FCF 63% 4v ka
Nettotulos (M) 13 800 (+15,2%) Omav.aste 30%
EPS 9,38 Gearing 90%
PE 16,8 ROE 22,8%
PB 4,0 ROI 17,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.telenor.com/investors/reports/quarterly-reports/

Yhteenveto

TELENOR17.7.2018 | 157,50 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee hitaasta liikevaihdon kasvusta.

Telenor on tehnyt voitollisen tuloksen ainakin vuodesta 2003, jolta ajalta olen tilinpäätösdataa seurannut. Sijoittaja saa Telenorin kautta hyvän maantieteellisen hajautuksen.

Telenor ilmotti Q1/2018, että se myy Bulgarian, Unkarin ja Montenegron & Serbian liiketoiminnot. Kauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnät, mutta kaupan odotetaan toteutuvan Q3/2018 aikoihin. Kauppa vahvistaa yhtiön tasetta, joka ehti heiketä kovalla vauhdilla vuosien 2010 – 2016 aikana. Yhtiö aikoo maksaa 4,40 kruunun ylimääräisen osingon, kun kauppa on saatu päätökseen.

Telenorin vuonna 2017 aloittama kustannuskuri ja säästötoimenpiteet näyttävät tuovan tulosta, sillä vuoden 2017 tuloksentekokyky oli jo paremmalla tasolla. Erinäisistä alaskirjauksista yms. johtuen nettotulos ei ehkä anna parasta kuvaa yhtiön tilanteesta. Lisäksi em. Itä-Euroopan liiketoimintojen myynnit tuovat todennäköisesti lisää kertaluontoisia myyntivoittoja yms., jonka lisäksi Telenorin historiatietojen vertailtavuus kärsii.

Vuoden 2017 aikana velkaisuuden tunnusluvut kääntyivät parempaan suuntaan ja oma pääoma kääntyi kasvuun. Samalla velan määrä on laskenut lähes 14,5 miljardilla kruunulla. Myös liiketoimintojen myynnit helpottavat tilannetta entisestään.

Liiketoiminnan rahavirta on myös hyvässä kasvussa ja samoin vapaa rahavirtakin, joten Telenorin rahantekokyky on hyvällä tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut suhteellisen tasaisesti noin 50 – 70 prosentissa jo 10 vuoden ajan.

Osinkosijoittaja arvostanee noin 5,2 prosentin osinkotuottoa (seuraavan 12 kk:n osinkoennuste 8,20 NOK). Vuoden 2017 kehitys oli myöskin rohkaisevaa, sillä talouden tunnusluvut kääntyivät positiiviseen suuntaan. Lisäksi yritys on aloittanut omien osakkeiden ostot, joten siinä mielessä lähitulevaisuuden osingon kehitys lienee hyvissä kantimissa.

On hyvä muistaa, että niin sanottu oikaistu nettotulos on ollut noin 11 – 14 miljardin kruunun tasolla, joten siinä mielessä tuloksentekokykyä yrityksellä on. Mutta erilaiset kertaluontoiset erät sekä liiketoimintojen myynnit vaikeuttavat yrityksen lukujen analysointia.

Tilikausi 2018

Telenorin Q1-Q2/2018

M NOK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 27 503 28 332 -2,9% 54 653 55 928 -2,3%
Liiketulos (ebit) 5 790 6 612 -12,4% 11 598 12 264 -5,4%
Nettotulos (omistajille) 2 645 -167 7 637 4 001 90,9%
EPS (NOK, omistajille) 1,79 -0,11 5,15 2,67

Alkuvuoden 2018 liikevaihto (poislukien Itä-Euroopan myytäviksi toiminnoiksi merkityt liiketoiminnot) on ollut noin parin, kolmen prosentin laskussa.

Pohjoismaissa alkuvuoden liikevaihto on pysynyt vuoden 2017 tasolla, mutta kääntyi Q2:lla -1,7 prosentin laskuun. Alkuvuoden liikevaihdon laskusta on siten vastannut Aasian liiketoiminnot (-3,1 %). Siellä Pakistanin (-11,9), Bangladeshin (-9,6 %) ja Myanmarin (-7,4 %) liikevaihdot olivat selvässä pudotuksessa.

Vaikka Pakistanin ja Bangladeshin liittymämäärät olivat kasvussa, niin keskimääräiset puheluhinnat laskivat vieläkin enemmän. Myanmarissa liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti kova hintakilpailu neljännen operaattorin pyrkiessä markkinoille.

EBITDA, joka Telenorin kohdalla näyttää ehkä jollain tavalla todellisen tuloksentekokyvyn, kääntyi hyvän Q1:n (+7,6 %) jälkeen Q2:lla laskuun (-2,6 %). Tätä laskua selittää oikeastaan heikko liikevaihdon kehitys, sillä palkat ja muut toimintojen kulut olivat Q2:lla selvästi vertailukautta alhaisemmalla tasolla (9,7 vs 10,2 Mrd NOK)

Q2:n nettotuloksen vertailua vääristää se, että vuosi sitten yhtiö teki -5,7 miljardin kruunun edestä alaskirjauksia. Lisäksi vahvistunut kruunu aiheutti sen, että tälle vuodelle yhtiö kirjasi -1,7 miljardin kruunun edestä valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia kuluja. Vuosi sitten samainen erä näytti +0,8 miljardia kruunua tuottoa.

Jos em. oikaisee pois (ilman verovaikutuksia), niin karkeasti ottaen vertailukelpoiset Q2-tulokset olisivat 4,3 vs 4,7 miljardia kruunua. Eli tuloskunto olisi tällä vertailulla laskussa.

Telenorin kohdalla on lisäksi oltava nettotuloksen osalta tarkkana. Yhtiö raportoi Q2:n nettotulokseksi 3,5 miljardia kruunua. Tästä kuitenkin osakkeenomistajille kuuluva osuus oli vain 2,6 miljardia kruunua. Loppuosa kuuluu niiden tytäryhtiöiden, joista Telenor ei omista täyttä 100 prosenttia, omistajille.

Keskeisintä Q2-tuloksessa oli siis liikevaihdon hienoinen lasku, missä mietittävää aiheuttaa Pakistanin, Myanmarin ja Bangladeshin noin -7…-12 prosentin tasolla olevat liikevaihtojen laskut. Yhtiön tehokkuusohjelma tuo tulosta, sillä kulutaso oli noin 0,5 miljardia kruunua viimevuotista alhaisempi. Tästäkin huolimatta liiketulos (ebit) laski selvästi.

Ylimääräinen osinko

Kuten todettua, niin Telenor on myymässä Itä-Euroopan liiketoimintansa. Kauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnät ja kaupan odotetaan toteutuvan Q3/2018 aikana. Kauppahinta on 2,8 miljardia dollaria eli noin 27 miljardia kruunua.

Telenor maksaa ylimääräisen 4,40 kruunun osingon, kun liiketoimintojen myynti on saatu tehtyä.

Näkymät 2018

Telenorin vuoden 2018 näkymät:

  • liikevaihdon orgaaninen kasvu on 1 – 2 prosenttia
  • orgaaninen EBITDA kasvaa 2 – 3 prosenttia

Yhtiö ilmoitti jatkavansa omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Telenorilla on yhteensä 9 segmenttiä, yksi jokaiselle maalle sekä erikseen broadcast-segmentti. Yhtiö on luopumassa Itä-Euroopan liiketoiminnoista vuoden 2018 aikana ja luopui Intian toiminnoista vuonna 2017.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa. Taulukoissa myytävät toiminnot on eriytetty omaksi osiokseen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Olen koostanut taulukon niin, että se koostuu Pohjoismaiden ja Aasian sekä Broadcast-segmentin luvuista. Myytävät toiminnot ovat eritetty omaksi riviksi. Taulukon ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi on se, joka määrittää Telenorin liikevaihtoa tilikaudelle 2018.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Pohjoismaat 43 650 11 496 10 985 10 582 10 587 43 465 11 455 10 818 10 767 10 425
Muutos (%) 0,4% 0,4% 1,5% -1,7% 1,6% 1,1% 4,3% 0,9% 0,8% -1,6%
Aasia 57 950 14 836 14 350 14 551 14 213 58 777 14 901 14 187 15 024 14 665
Muutos (%) -1,4% -0,4% 1,1% -3,1% -3,1% -1,4% -1,4% -3,5% 3,0% -3,6%
Broadcast 5 900 1 521 1 500 1 456 1 423 5 852 1 461 1 468 1 486 1 437
Muutos (%) 0,8% 4,1% 2,2% -2,0% -1,0% -5,4% 1,2% -1,9% -2,3% -16,6%
Muut 3 800 953 1 015 915 917 3 979 860 996 1 054 1 069
YHTEENSÄ 111 300 28 806 27 850 27 504 27 140 112 073 28 677 27 469 28 331 27 596
Muutos (%) -0,7% 0,4% 1,4% -2,9% -1,7% -0,9% 0,1% -2,3% 1,5% -3,1%
Myytävät toiminnot 5 600 2 696 2 904 11 473 3 091 2 988 2 815 2 579
YHTEENSÄ 116 900 28 806 27 850 30 200 30 044 123 546 31 768 30 457 31 146 30 175

Pohjoismaissa Ruotsin liikevaihto kehittyi Q1:llä hyvin (+4,4 %), mutta kääntyi laskuun (-3,1 %) Q2:lla. Tanskassa liikevaihto on ollut noin -3 prosentin laskussa alkuvuoden 2018 aikana. Kokonaisuutena tein Pohjoismaiden ennusteen kutakuinkin vuoden 2017 tasolle.

Aasian Q1-Q2:n liikevaihto laski -3,1 prosenttia, missä pahin liikevaihdon lasku nähtiin Pakistanissa (-11,9 %), Bangladeshissa (-9,6 %) ja Myanmarissa (-7,4 %). Pakistanissa ja Bangladeshissa puheluhintojen selvä lasku painaa liikevaihtoa. Myanmarissa hintakilpailu on kovaa neljännen operaattorin pyrkiessä markkinoille.

Malesian liikevaihdon piristyminen (+8,5 %) oli hyvä merkki, sillä siellä vuosi 2017 oli vaikea (laskua -9 %).

Aasian kohdalla arvelen Q3-Q4 liikevaihdon olevan vertailukauden tasolla, minkä johdosta koko vuoden ennuste on noin 58,0 miljardia kruunua eli noin -1,4 prosenttia vuoden 2017 liikevaihtoa alhaisempi.

Broadcast-segmentin sekä Muut-erän arvioin olevan edellisvuoden tasolla.

Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 110 – 113 miljardia kruunua. Tämä ei sisällä myytäviksi merkittyjen maiden liikevaihtoja. Ennusteväli on suhteellisen laaja siksi, että Aasian tilanne hieman arveluttaa. Nähdäänkö siellä käännettä vai syveneekö lasku entisestään?

Telenor itse arvioi, että tilikauden 2018 orgaaninen liikevaihto kasvaisi noin +1…+2 prosenttia. Tämä on hieman korkeampi arvio (113 – 114 Mrd NOK) kuin itselläni, mutta ei mitenkään ratkaisevasti.

Liiketulosennuste

Kuten edellä liikevaihtoennusteiden taulukossa, niin tässäkin olen koostanut Pohjoismaat ja Aasian omiksi erikseen. Ensimmäinen ”YHTEENSÄ”-rivi kertoo liiketuloksen, jonka pohjalta olen laskenut liiketulosmarginaalin. Myytävien toimintojen tiedot on esitetty, jotta niiden painoarvoa kokonaisuuteen voi arvioida. Ne eivät siis vaikuta liikevoiton määrään.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Pohjoismaat 9 825 2 455 2 640 2 345 2 385 11 296 3 422 2 963 2 747 2 164
Muutos (%) -13,0% -28,3% -10,9% -14,6% 10,2% 30,8% 135,2% 13,9% 20,1% -5,6%
Aasia 14 000 3 635 3 550 3 518 3 297 14 720 3 275 3 767 4 065 3 613
Muutos (%) -4,9% 11,0% -5,8% -13,5% -8,7% 0,7% -1,0% -4,3% 13,6% -4,7%
Broadcast 1 275 298 330 328 319 1 640 282 375 709 274
Muutos (%) -22,3% 5,7% -12,0% -53,7% 16,4% 19,7% 17,0% 3,0% 119,5% -38,0%
Muut -1 420 -408 -420 -400 -192 -3 282 -2 173 199 -911 -397
YHTEENSÄ 23 680 5 980 6 100 5 791 5 809 24 374 4 806 7 304 6 610 5 654
Muutos (%) -2,8% 24,4% -16,5% -12,4% 2,7% 10,6% 28,2% 12,8% 14,9% -6,8%
Marginaali 21,3% 20,8% 21,9% 21,1% 21,4% 21,7% 16,8% 26,6% 23,3% 20,5%
Myytävät toiminnot 1 320 1 720 599 2 457 544 769 638 506
YHTEENSÄ 25 000 5 981 6 100 6 511 6 408 26 831 5 350 8 073 7 248 6 160

Pohjoismaiden Q1/2018 vahvaa kasvulukua hämää se, että vertailukauden lukuun sisältyi -1,2 miljardin kruunun kertaluontoinen erä. Jos tämän oikaisee pois, niin Q1:n tulos laski selvästi. Näin Q2:n lähes -15 prosentin lasku ei tullut täytenä yllätyksenä, vaikka kehitys olikin heikkoa.

Tein Pohjoismaiden tulosennusteen ehkä hieman varovaisesti, sillä arvioin tilikauden 2018 tuloksen jäävän peräti -13 prosenttia vuodesta 2017. Tämä johtuu siitä, että Q4/2017 tulosluku oli erityisen korkea, johon en usko tänä vuonna päästävän.

Myös Aasian Q1-Q2/2018 tulos laski selvästi (-11,2 %), missä kovinta laskua tapahtui Myanmarissa (-360 M NOK), Bangladeshissa (-321 M NOK) ja Pakistanissa (-311 M NOK). Thaimaan hyvä Q1:n tuloskehitys suli käytännössä kokonaan Q2:lla.

Tiukan kilpailutilanteen ja isojen muutosten seurauksena Aasian toimintojen tulosarviointi on haastavaa. Arvioin kuitenkin niin, että vaikea tilanne kääntyy vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä johdosta Aasian tilikauden 2018 tuloskunto jäänee noin -5 prosenttia vuodesta 2017.

Varovaisen lähestymistavan johdosta arvioin tilikauden 2018 liiketuloksen olevan noin 23,0 – 25,0 miljardia kruunua. Liiketulos laskisi siis hieman vertailukaudesta ja tulosmarginaalikin tippuisi noin 21,3 prosenttiin viime vuoden 21,7 prosentista.

Yhtiön itsensä antama näkymäarvio oli, että orgaaninen EBITDA kasvaa 2 – 3 prosenttia. Vaikka tämä ei suoraan vastaa ennusteen liiketulosta, niin silti yhtiö itse arvioi parin prosentin kasvua, kun taas oma arvioni on vajaan kolmen prosentin laskua. Ennusteiden välillä siis selvä ristiriita, jonka johdosta Q3:n tulosraportti on entistä mielenkiintoisempi. Se antaa suuntaviivoja sille, mihin suuntaan Telenorin kannattavuus tänä vuonna asettuu.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 23 680 5 980 6 100 5 791 5 809 24 374 4 806 7 304 6 610 5 654
Rahoituskulut (netto) -1 200 -766 -750 -1 672 1 988 -153 -1 267 1 183 820 -889
Muut kulut 20 11 0 10 -1 -4 616 -20 -4 -5 707 1 115
Tulos ennen veroja 22 500 5 225 5 350 4 129 7 796 19 605 3 519 8 483 1 723 5 880
Verot -6 600 -1 531 -1 550 -1 222 -2 297 -6 491 -919 -2 357 -1 610 -1 605
Myytävät toiminnot 871 611 260 1 784 307 370 520 587
Vähemmistön osuus -2 971 -656 -675 -872 -768 -2 916 -681 -740 -801 -694
Nettotulos 13 800 3 038 3 125 2 646 4 991 11 982 2 226 5 756 -168 4 168

Liiketuloksena on käytetty jatkuvien toimintojen liiketulosta. Myytävien toimintojen luku on esitetty oheisessa taulukossa verojen jälkeen, minkä takia se eroaa edellä liiketulosennusteen taulukon luvuista.

Rahoitustuottojen (netto) arviointi on haastavaa, sillä kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleet noin miinus 2 ja plus 2 miljardin kruunun välimaastossa. Telenor saikin Q1:llä rahoitustuottoja noin 2,0 miljardia, mutta kirjasi Q2:lla valuuttakurssien tuomaa tappiota -1,7 miljardia kruunua. Tein loppuvuoden ennusteen -750 miljoonan kruunun kvartaaliluvulla, jolla tilikauden rahoituskulut asettuisivat -1,2 miljardiin kruunuun. Jos liiketuloslukuihin voi tulla isoja virhearviointeja, niin tässä on yksi erä, jonka virhe voi helposti olla +/- 1 miljardin luokkaa.

Muut kulut on toinen iso erä, jonka kvartaaliluvut ovat heilahdelleet karkeasti ottaen -5,7 miljardin kulusta noin +4,2 miljardin tuottoon. Tilikaudella 2016 kokonaiskulut olivat noin -1,8 miljardia ja vuonna 2017 noin -4,6 miljardia kruunua. Tein ennusteen niin, että koko vuoden erä olisi noin +20 miljoonaa kruunua. Tämä voi kuitenkin mennä helposti pieleen noin 2-5 miljardilla kruunulla – etenkin, jos ja kun Itä-Euroopan toiminnoista tulee myyntivoittoja.

Veroja laskiessa käytin 28 – 30 prosentin veroastetta ja myytävien toimintojen tuottoja asetin vain Q2:lle. Vähemmistön osuuden arvioin karkeasti olevan noin 17,5 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta.

Näin tilikauden 2018 omistajille kuuluvaksi nettotulosennusteeksi sain 13,8 miljardia kruunua. Ennuste pieneni peräti -1,0 miljardilla kruunulla heikon Q2:n jälkeen. Virhemarginaali tässä on kuitenkin iso (+/- 2 miljardia NOK) rahoitustuottojen sekä muiden kulujen tai tuottojen epävarmuustekijöiden johdosta. Lisäksi yhtiö kirjaa Itä-Euroopan myynneistä myyntivoittoja, joita ei ole tässä otettu arvioihin mukaan.

Mutta, kuten edellä olen jo todennut, niin nettotuloksen sijaan sijoittajan kannattaa katsoa liiketuloksen kehitystä, sillä se kertoo enemmän yhtiön tuloksentekokyvystä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Huom! Telenor ilmoitti myyvänsä Itä-Euroopan (Bulgaria, Unkari, Montenegro & Serbia) toimintonsa. Tuloslaskelmassa nämä toiminnot ovat nyt kohdassa myytävät liiketoiminnot (”discontinued operations”), ja yhtiö julkaisi korjatut vertailutiedot vuosilta 2016 ja 2017. Tätä aikaisemmilta vuosilta tuloslaskelman tiedot sisältävät Itä-Euroopan maiden luvut, joten ne eivät siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Telenorin liikevaihto (ilman Itä-Euroopan toimintoja) näyttäisi hienoista laskua vuodesta 2016 alkaen. Toki tilikauden 2018 luku on vielä ennuste, mutta alkuvuoden 2018 Aasian liikevaihdon nihkeä kehitys puoltaa laskevaa liikevaihtoennustetta.

Yhtiön kasvustrategiassa näyttäisi olevan tällä hetkellä orgaanisen kasvun vaihe, missä suurimmat laajentumisaikeet ovat hieman taka-alalla. Yhtiö on virtaviivaistamassa toimintaansa.

Nettotuloksen tulkintaa häiritsee vuodesta toiseen toistuvat alaskirjaukset ja muut kertaluontoiset erät. Lisäksi raportoidun nettotuloksen sijaan sijoittajan tulee katsoa nettotulosta, josta on siivottu pois vähemmistön osuus. Esimerkiksi tilikauden 2016 vähemmistön osuus oli yli 50 prosenttia koko nettotuloksesta.

telenor-tuloslaskelma-q22018

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 110 – 113 miljardia ja nettotuloksen karkeasti ja isolla arvovälillä noin 12 – 15 miljardia kruunua. Arviointia vaikeuttaa erilaisten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien arviointi. Lisäksi Itä-Euroopan toimintojen myynnistä odotetaan noin +3 miljardin kruunun myyntivoittoa, mitä ei ole huomioitu tässä tulosennusteessa.

Yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri alkaa näkymään positiivisesti ebit-marginaaleissa. Sijoittajan tuleekin ehkä mieluummin seurata tätä sekä rahavirtalaskelman (liiketoiminnan rahavirta ja vapaa rahavirta) laskelmia, sillä ne antavat paremman kuvan Telenorin tuloksentekokyvystä.

Edellä mainituista syistä johtuen PE-luvun käyttö osakkeen hintatason arviointiin ei ole järkevää. Kuten todettua, niin paremman kuvan yhtiön tuloksentekokyvyn kehityksestä saa tarkastelemalla liiketuloksen kehitystä.

telenor-roe-roi-q22018

Oman pääoman tuotto, ROE, kärsii tilikausilla 2015 ja 2016 tehdyistä alaskirjauksista. Sen sijaan liikevoitosta laskettu ROI antaa paremman kuvan pääomien käytöstä. Tilikauden 2018 ennusteen mukaan ROI olisi noin 20 prosenttia eli se palaisi muutaman vuoden takaisiin lukemiin.

Tase

Telenor on tehnyt useita yrityskauppoja laajentaessaan toimintaansa, jonka johdosta taseeseen on kertynyt liikearvoa. Nyt Itä-Euroopan toimintojen myynnin seurauksena liikearvon määrä on laskenut 13,7 miljardiin tilikauden 2017 lopun 26,4 miljardista kruunusta.

telenor-liikearvo-q22018

Nykyinen liikearvon määrä on varsin kohtuullinen taseen loppusummaan 193 miljardiin kruunuun suhteutettuna. Myös suhteessa tuloskuntoon liikearvoa on vähän. Esimerkiksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tekisi noin 8 – 10 prosentin vaikutuksen tulokseen.

telenor-velkaisuus-q22018

Telenorin korollisten velkojen määrä nousi useana vuotena peräkkäin noin 34 miljardista noin 86 miljardiin kruunuun. Nyt velka on laskusuunnassa Q2/2018 lopussa velkaa oli 71,9 miljardia kruunua. Itä-Euroopan toimintojen myynnistä odotetaan noin +27 miljardin kruunun suoritusta ja ylimääräiseen osinkoon kuluu noin 6,5 – 7,0 miljardia kruunua, niin tällä voisi lyhentää velkaa noin 20 miljardilla kruunulla.

Nettovelkaantumisaste (gearing) on nyt noin 90 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 30 prosenttia. Eli voidaan vielä sanoa, että velkaantuminen on koholla, mutta tilanteen voi odottaa paranevan tilikauden 2018 aikana.

Rahavirta

Telenorin liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä, missä ehkä aivan viime vuosien kasvu on hieman hidastumassa. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten Itä-Euroopan toimintojen myynti vaikuttaa liiketoiminnan rahavirtaan.

Joka tapauksessa liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on ollut yli 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 25 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet varsin suoraviivaisesti, vaikka Telenor on tehnyt paljon 3G ja 4G taajuuskauppoja. Aivan parina viime vuonna investoinnit ovat ylittäneet 20 miljardia kruunua. Seuraavat isot investoinnit alkavat piakkoin, kun 5G-verkkojen rakentaminen todenteolla alkaa.

Telenor arvioi, että tilikauden 2018 capex-investoinnit ovat noin 17 – 18 miljardia kruunua.

telenor-rahavirta-q22018

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy vuosien 2012 – 2014 kohdalla selvä heilahdus, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista. Näiden kolmen vuoden keskimääräinen vapaa rahavirta olisi noin 14,0 miljardia kruunua, joten tämä huomioiden vapaa rahavirta on ollut varsin tasaisessa ja nousevassa trendissä. Nousua on vuoden 2011 noin 14,3 miljardista vuoden 2017 noin 23,7 miljardiin kruunuun.

Telenor on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Trendi on tosin hieman nouseva, sillä vuosien 2010 – 2013 osinko oli noin 50 prosentissa, kun nyt se on tosiaan 70 prosentin tasolla.

Rahavirtalaskelman kautta Telenorin tuloksen- ja rahantekokyky tulee paremmin selville, sillä kuten todettua, niin tuloslaskelman tulkintaa häiritsee lukuisat kertaluontoiset erät.

Osinko

Osingonmaksusuhde on noussut varsin korkeaksi eli reilusti yli 100 prosentin tason. Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen (FCF) rahavirtaan on ollut noin 70 prosentissa. Kassaan tulee ylläpitoinvestointien jälkeen selkeästi enemmän rahaa, mitä tuloslaskelma antaisi olettaa. Siksi osinko/FCF on Telenorin kohdalla parempi mittari osingon tasosta ja sen kehittymismahdollisuuksista.

telenor-osinko-q22018

Käteistä yhtiöllä on noin 18,6 miljardia kruunua ennen taseen oikaisuja, mikä riittäisi tällä osingon tasolla noin parin vuoden maksuihin. Ja vapaa rahavirta on ollut viime vuosina noin 16 miljardia, joten osingon tämän hetkinen taso on varsin hallinnassa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2018 3,90 10/2017 3,50 10/2016 3,50
5/2019 (e) 4,30 5/2018 4,20 5/2017 4,30
YHTEENSÄ 8,20 7,70 7,80
+6,5% -1,3% +4,0%

Telenor maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa. Seuraava 3,90 kruunun osinko irtoaa ja maksetaan marraskuussa 2018. Vuoden 2019 toukokuun osingon arvioin olevan 4,30 kruunua eli hienoista nousua viime keväiseen. Seuraavan 12 kk:n osinko olisi siten 8,20 kruunua. Tämä antaisi noin 5,2 prosentin osinkotuoton (osake 158 NOK).

Kuten jo edellä on todettu, niin Telenor aikoo maksaa tilikaudella 2018 4,40 kruunun ylimääräisen osingon Itä-Euroopan toimintojen myynnin johdosta. Tätä osinkoa ei ole huomioitu oheisessa kaaviossa. Osinko maksetaan, kun kauppa on saatu päätökseen eli arviolta Q3/2018 aikana.

Lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuonan 2017, joten tämäkin antaa indikaattia sille, että osinko ei ole uhattuna ainakaan lähitulevaisuudessa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+6 163) sekä osingon maksuilla (–5 739). Korjaus on yhteensä -424 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (17.7.2018) 157,50 175,90 129,20 148,20 151,80 144,70 111,40 97,70
Lkm (000) 1 471 458 1 499 760 1 501 458 1 501 458 1 505 389 1 525 228 1 565 065 1 614 607
Markkina-arvo (Mrd) 231,75 263,81 193,99 222,52 228,52 220,70 174,35 157,75
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Norway 25 800 25 532 25 704 26 542 26 186
Sweden 12 800 12 877 12 316 12 576 11 728
Denmark 5 050 5 058 4 954 5 201 4 976
Thailand 19 100 18 989 19 545 20 687 17 562
Malaysia 13 000 12 166 13 352 14 306 13 513
Bangladesh 12 200 13 156 12 339 10 881 8 367
Pakistan 7 400 8 058 7 624 7 766 5 798
Myanmar 6 250 6 408 6 761 4 835 290
Broadcast 5 900 5 851 6 186 6 236 6 309
Muut 3 800 3 979 4 360 2 307 2 104
YHTEENSÄ 111 300 112 074 113 141 111 337 96 833
Hungary 4 591 4 375 4 490 4 239
Bulgaria 3 159 3 124 2 940 2 723
Montenegro & Serbia 3 722 3 664 3 815 3 450
India 5 592 4 200
YHTEENSÄ 111 300 123 546 124 304 128 174 111 445
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Norway 6 775 6 903 6 726 7 218 7 430
Sweden 2 950 2 730 1 759 2 094 1 900
Denmark 100 1 665 152 -2 516 -197
Thailand 925 1 086 1 160 2 333 3 124
Malaysia 4 600 4 035 4 682 4 923 5 125
Bangladesh 4 850 5 124 4 451 3 829 3 000
Pakistan 2 200 2 678 2 166 2 069 1 297
Myanmar 1 425 1 796 2 156 1 342 -605
Broadcast 1 275 1 641 1 370 1 422 2 556
Muut -1 400 -3 282 -2 577 -1 239 -944
YHTEENSÄ 23 700 24 376 22 045 21 475 22 686
Hungary 951 773 760 851
Bulgaria 598 616 615 -406
Montenegro & Serbia 909 883 902 913
India -990 882
YHTEENSÄ 23 700 26 834 24 317 22 762 24 926
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 27 850 54 653 111 300 112 069 113 141 128 175 111 443 99 138 101 718 98 516
Liikevoitto 6 100 11 598 23 680 24 374 22 034 22 761 25 927 21 092 9 662 10 393
Nettotulos 3 125 7 637 13 800 11 983 2 832 3 414 9 077 8 748 10 067 7 165
Marginaali 11,2% 14,0% 12,4% 10,7% 2,5% 2,7% 8,1% 8,8% 9,9% 7,3%
EPS 2,12 5,19 9,38 7,99 1,89 2,27 6,03 5,74 6,43 4,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 19 002 22 546 23 085 13 956 11 909 11 978 8 805 12 899
Liikearvo 13 650 26 446 24 519 23 968 22 493 21 442 17 682 22 145
Muut varat 160 622 152 773 158 715 166 985 159 353 147 551 142 877 131 295
Tase yhteensä 193 274 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364 166 339
Oma pääoma 53 274 57 496 50 879 58 467 63 755 73 365 74 180 83 992
Vähemmistö 5 333 4 839 4 517 4 660 4 750 3 672 3 057 2 910
Korolliset velat 71 896 74 297 86 361 76 428 68 201 58 292 50 101 33 924
Muut vastuut 62 771 65 133 64 562 65 354 57 049 45 642 42 026 45 513
Tase yhteensä 193 274 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364 166 339
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 38 000 40 723 39 778 37 107 33 851 36 990 24 002 27 093
Investoinnit: Capex -18 000 -20 726 -23 635 -21 060 -20 576 -15 451 -16 734 -12 884
Vapaa rahavirta (FCF) 20 000 19 997 16 143 16 047 13 275 21 539 7 268 14 209
Investoinnit: Muut -1 000 8 651 2 530 779 -421 -5 163 -6 184 -1 567
Investointien jälkeen 19 000 28 648 18 673 16 826 12 854 16 376 1 084 12 642
Rahoitus: Voitonjako -19 000 -15 965 -14 385 -14 501 -15 001 -15 960 -17 962 -13 364
Rahoitus: Muut 0 -13 768 5 348 -540 1 135 2 192 13 239 496
Rahavarojen muutos 0 -1 085 9 636 1 785 -1 012 2 608 -3 639 -226
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00 3,80
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00 3,80
Osinkotuotto 5,1% 4,4% 5,8% 4,9% 4,6% 4,1% 4,5% 3,9%
Osinko/nettotulos 86,4% 97,6% 397,6% 321,0% 116,1% 104,6% 77,7% 85,6%
Osinko/FCF 59,6% 58,5% 69,8% 68,3% 79,4% 42,5% 107,7% 43,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,1 34,7 24,4 25,3 22,5
PE (3v) 24,3 43,4 38,0 31,4 24,6 25,5 16,6 15,7
PE 16,8 22,0 68,5 65,2 25,2 25,2 17,3 22,0
Oma pääoma/osake 39,83 41,56 36,89 42,04 45,51 50,51 49,35 53,82
P/B 3,95 4,23 3,50 3,52 3,34 2,86 2,26 1,82
ROE 22,8% 20,4% 4,8% 5,2% 12,5% 11,3% 12,3% 7,8%
ROI 17,7% 17,5% 15,7% 16,5% 19,1% 16,1% 7,8% 8,3%
Omavaraisuusaste 30,3% 30,9% 26,8% 30,8% 35,4% 42,6% 45,6% 52,2%
Gearing 90,3% 83,0% 114,2% 99,0% 82,2% 60,1% 53,5% 24,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset