Telenor sijoituskohteena

Päivitetty 30.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Telenor toimii 8 eri maassa ja sen liiketoiminnan perusta on langattomat puhelin- ja datapalvelut sekä kiinteän verkon datapalvelut ja kaapeli-tv tarjonta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TELENOR Ennuste
Osake (30.1.2019) 159,05 Osinko 12 kk 8,40
Markkina-arvo (Mrd) 232,0 Osinkotuotto 5,3%
Liikevaihto (M) 112 000 (+1,5%) Osinko/EPS 126% 4v ka
Nettotulos (M) 12 750 (-13,4%) Osinko/FCF 78% 4v ka
EPS 8,74 Omav.aste 27%
PE 18,2 Gearing 111%
EV/EBIT 12,8 ROE 24,2%
PB 4,6 ROI 18,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.telenor.com/investors/reports/quarterly-reports/

Yhteenveto

TELENOR30.1.2019 | 159,05 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee hitaasta liikevaihdon kasvusta.

Telenor on tehnyt voitollisen tuloksen ainakin vuodesta 2003, jolta ajalta olen tilinpäätösdataa seurannut. Sijoittaja saa Telenorin kautta hyvän maantieteellisen hajautuksen.

Telenor ilmotti Q1/2018, että se myy Bulgarian, Unkarin ja Montenegron & Serbian liiketoiminnot.

Telenorin tuloksentekokyvyn selvittäminen on haastavaa ja tästä syystä sijoittajan on käytettävä aikaa yhtiöön tutustumiseen. Tuloslaskelmassa on useita isoja kertaluontoisia eriä, jotka toistuvat varsin usein kvartaalista toiseen. Näin kova tuloskasvu taikka -lasku voi johtua kertaluontoisista eristä joko kuluneella tai vertailukaudella.

Erilaisten tunnuslukujen käyttö on em. syistä johtuen vaikeaa tai jopa turhaa.

Rahavirtalaskelma taitaa olla tällä hetkellä se laskelma, joka kertoo edes jollain tasolla sen, miten yhtiön talous kehittyy. Liiketoiminnan rahavirta on myös hyvässä kasvussa ja samoin vapaa rahavirtakin, joten Telenorin rahantekokyky on hyvällä tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut suhteellisen tasaisesti noin 50 – 70 prosentissa jo 10 vuoden ajan.

Osinkosijoittaja arvostanee noin 5,3 prosentin osinkotuottoa (seuraavan 12 kk:n osinkoennuste 8,40 NOK).

On hyvä muistaa, että niin sanottu oikaistu nettotulos on ollut noin 10 – 15 miljardin kruunun tasolla, joten siinä mielessä tuloksentekokykyä yrityksellä on. Mutta erilaiset kertaluontoiset erät sekä liiketoimintojen myynnit vaikeuttavat yrityksen lukujen analysointia.

Tilikausi 2018

Telenorin Q1-Q4/2018

M NOK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 28 143 28 678 -1,9% 110 362 112 069 -1,5%
Liiketulos (ebit) 3 769 4 806 -21,6% 22 088 24 374 -9,4%
Nettotulos (jatkuvat) -96 2 599 12 668 13 114 -3,4%
EPS (NOK, jatkuvat) -0,29 1,28 6,76 6,80

Vuoden 2018 liikevaihto laski -1,5 prosenttia.

Pohjoismaissa liikevaihdon kehitys on kääntyi vuoden 2018 edetessä laskuun niin, että Q4:n liikevaihto laski -4,2 prosenttia ja koko vuoden liikevaihto -1,7 prosenttia. Liikevaihdon laskua kiihdytti vuoden toisella puoliskolla Ruotsin heikko kehitys (-8,4 %).

Myös Aasian kehitys oli nihkeää vuonna 2018. Siinä, missä Malesian kehitys oli tasaista ja hyvää (+8 %), niin Pakistanissa ja Myanmarissa liikevaihdot laskivat yli -10 prosentin tahdilla. Myanmarissa liikevaihto suorastaan romahti Q4:lla (-21,5 %), kun alueen kova hintakilpailu jatkuu. Bangladeshissa H1/2018 vajaan -10 prosentin lasku taittui vuoden toisella puoliskolla niin, että Q4:n liikevaihto oli jo +10 prosentin kasvussa.

Liiketulokseen (ebit) vaikutti usea eri kertaluontainen erä, mikä vaikeuttaa kokonaistilanteen ymmärtämistä.

Pohjoismaiden kvartaalikohtaisia tuloslukuja ja tulosmuutoksia hämää se, että vertailukauden lukuihin sisältyi -1,2 miljardin kruunun (Q1/2017) ja +1,1 miljardin kruunun (Q4/2017) kertaluontoiset erät. Nämä suurin piirtein kumoavat toisensa, joten vuoden 2018 noin -16,6 prosentin tuloslasku on oikeaa kokoluokkaa.

Myös Aasian vuoden 2018 tulos laski -17 prosentin verran. Ja Q4:n tulos peräti -50 prosenttia. Tähän vaikutti Thaimaan toimintojen kirjaama -2,1 miljardin kruunun sopimuskorvaus CAT-operaattorille. Ilman tätä Q4:n tulos olisi kasvanut selvästi ja vuoden 2018 tulos olisi ollut noin -2,7 prosentin laskussa. Eli tuloskuva olisi täysin erilainen näillä oikaistuilla luvuilla.

Myanmarin hintakilpailu näkyy tuloksen lähes -60 prosentin laskuna vuodesta 2017. Ja Q4:n tulos painui jo tappiolliseksi. Toisaalta Bangladeshin liikevaihdon käänne näkyi tuloksessa, joka parani +8,5 prosenttia. Ja Q4:n tulos oli jo yli +40 prosenttia vertailukautta parempi. Selkeintä meno oli Malesiassa, missä tuloskehitys oli koko vuoden noin +6… +14 prosentin kasvussa.

Mikä oli Telenorin vuoden 2018 nettotulos? Tulokseen vaikutti -3,2 miljardin kruunun rahoituskulut, missä yhtenä suurena eränä oli -2,2 miljardin kruunun laskennalliset valuuttakurssimuutokset. Varsinaisia rahoituskuluja oli -1,3 miljardia kruunua (netto). Näin tulos ennen veroja oli 18,8 miljardia kruunua (2017: 19,6 Mrd NOK).

Tuloslaskelmassa on 3 nettotuloserää:

  • Jatkuvien toimintojen tulos oli verojen jälkeen 12,7 miljardia kruunua (2017: 13,1 Mrd NOK)
  • Raportoitu nettotulos oli 17,4 miljardia kruunu (2017: 14,9 Mrd NOK). Myytävien toimintojen +4,8 miljardin kruunun tuotto (2017: +1,8 Mrd NOK) käänsi tilanteen jatkuvien toimintojen jälkeen.
  • Omistajille kuuluva nettotulos oli 14,7 miljardia kruunua (2017: 12,0 Mrd NOK).

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 8,40 kruunua, joka maksetaan kahdessa erässä: 4,40 kruunua (irtoaa 8.5.2019) ja 4,00 kruunua (maksetaan lokakuussa).

Näkymät 2019

Telenor antoi näkymäarvioita vuodelle 2019 ilman Thaimaan toimintoja

  • liikevaihdon (liittymä + data) orgaaninen kasvu on 0 – 2 prosenttia
  • orgaaninen EBITDA kasvaa 1 – 3 prosenttia

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 27 600 27 140 1,7% 112 000 110 362 1,5%
Liiketulos (ebit) 5 200 5 809 -10,5% 22 600 22 088 2,3%
Nettotulos (omistajille) 2 850 4 991 -42,9% 12 750 14 731 -13,4%
Osinko (12 kk, NOK) 8,40 8,10

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Telenor: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Huom! Telenor on myynyt Itä-Euroopan (Bulgaria, Unkari, Montenegro & Serbia) toimintonsa. Tuloslaskelmassa nämä toiminnot ovat nyt kohdassa myytävät liiketoiminnot (”discontinued operations”), ja yhtiö julkaisi korjatut vertailutiedot vuosilta 2016 ja 2017. Tätä aikaisemmilta vuosilta tuloslaskelman tiedot sisältävät Itä-Euroopan maiden luvut, joten ne eivät siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Telenorin liikevaihto (ilman Itä-Euroopan toimintoja) näyttäisi hienoista laskua vuodesta 2016 alkaen. Yhtiön kasvustrategiassa näyttäisi olevan tällä hetkellä orgaanisen kasvun vaihe, missä suurimmat laajentumisaikeet ovat hieman taka-alalla. Yhtiö on virtaviivaistamassa toimintaansa.

Nettotuloksen tulkintaa häiritsee vuodesta toiseen toistuvat alaskirjaukset ja muut kertaluontoiset erät. Lisäksi raportoidun nettotuloksen sijaan sijoittajan tulee katsoa nettotulosta, josta on siivottu pois vähemmistön osuus. Esimerkiksi tilikauden 2016 vähemmistön osuus oli yli 50 prosenttia koko nettotuloksesta.

telenor-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet -sivulla arvioin, että jatkuvien toimintojen tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 107,5 – 115 miljardia ja nettotuloksen karkeasti ja isolla arvovälillä noin 7,5 – 15 miljardia kruunua. Arviointia vaikeuttaa erilaisten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien arviointi.

Yhtiön tuloksentekokyvystä on juuri vaikea muodostaa minkäänlaista kuvaa eikä erilaisista tunnusluvuista ole juurikaan hyötyä em. kertaluontoisten erien johdosta. Näin PE-luvun käyttö osakkeen hintatason arviointiin ei ole järkevää.

telenor-roe-roi-q42018

Ja edellä kuvattu tunnuslukujen käytön vaikeus koskee myös ROE ja ROI lukuja, sillä niiden laskenta perustuu yhtiön tulokseen. Jossa siis paljon eri suuntiin vaikuttavia kertaluontoisia eriä.

Tase

Telenor on tehnyt useita yrityskauppoja laajentaessaan toimintaansa, jonka johdosta taseeseen on kertynyt liikearvoa. Nyt Itä-Euroopan toimintojen myynnin seurauksena liikearvon määrä on laskenut 14,4 miljardiin tilikauden 2017 lopun 26,4 miljardista kruunusta.

telenor-liikearvo-q42018

Nykyinen liikearvon määrä on varsin kohtuullinen taseen loppusummaan 191 miljardiin kruunuun suhteutettuna. Myös suhteessa tuloskuntoon liikearvoa on vähän. Esimerkiksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tekisi noin 10 prosentin vaikutuksen tulokseen.

telenor-velkaisuus-q42018

Telenorin korollisten velkojen määrä nousi useana vuotena peräkkäin noin 34 miljardista noin 86 miljardiin kruunuun. Nyt velka on laskusuunnassa ja vuoden 2018 lopussa velkaa oli 71,7 miljardia kruunua.

Nettovelkaantumisaste (gearing) on nyt noin 100 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 28 prosenttia. Eli voidaan todeta, että Telenor on Itä-Euroopan myyntien jälkeenkin varsin velkainen.

Rahavirta

Telenorin liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä, missä ehkä aivan viime vuosien kasvu on hieman hidastumassa. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten Itä-Euroopan toimintojen myynti vaikuttaa liiketoiminnan rahavirtaan.

Joka tapauksessa liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on ollut yli 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 25 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet varsin suoraviivaisesti, vaikka Telenor on tehnyt paljon 3G ja 4G taajuuskauppoja. Seuraavat isot investoinnit alkavat piakkoin, kun 5G-verkkojen rakentaminen todenteolla alkaa.

Telenor arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit ovat noin 16 – 17 miljardia kruunua. Tämä ei kuitenkaan sisällä taajuuskauppoja, joten todellinen lukema lienee hieman yli 20 miljardia kruunua.

telenor-rahavirta-q42018

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy vuosien 2012 – 2014 kohdalla selvä heilahdus, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista. Näiden kolmen vuoden keskimääräinen vapaa rahavirta olisi noin 14,0 miljardia kruunua, joten tämä huomioiden vapaa rahavirta on ollut varsin tasaisessa ja nousevassa trendissä. Nousua on vuoden 2011 noin 14,3 miljardista vuoden 2017 noin 20 miljardiin kruunuun.

Telenor on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Trendi on tosin hieman nouseva, sillä vuosien 2010 – 2013 osinko oli noin 50 prosentissa, kun nyt se on tosiaan 70 prosentin tasolla.

Rahavirtalaskelman kautta Telenorin tuloksen- ja rahantekokyky tulee paremmin selville, sillä kuten todettua, niin tuloslaskelman tulkintaa häiritsee lukuisat kertaluontoiset erät.

Osinko

Osingonmaksusuhde on noussut varsin korkeaksi eli reilusti yli 100 prosentin tason. Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen (FCF) rahavirtaan on ollut noin 70 prosentissa. Kassaan tulee ylläpitoinvestointien jälkeen selkeästi enemmän rahaa, mitä tuloslaskelma antaisi olettaa. Siksi osinko/FCF on Telenorin kohdalla parempi mittari osingon tasosta ja sen kehittymismahdollisuuksista.

telenor-osinko-q42018

Käteistä yhtiöllä on noin 18,5 miljardia kruunua, jotka riittäisivät noin 1,5 vuoden osinkoihin. Ja vapaa rahavirta on ollut viime vuosina noin 16 miljardia, joten osingon tämän hetkinen taso on varsin hallinnassa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Telenor: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 4,40 5/2018 4,20 5/2017 4,30
10/2019 4,00 lisäosinko 4,40 10/2017 3,50
10/2018 3,90
YHTEENSÄ 8,40 12,50 7,80
+3,7% +3,8% +4,0%

Telenor maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa. Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 8,40 kruunua, joka maksetaan kahdessa erässä.

  • 4,40 NOK, irtoaa 8.5.2019
  • 4,00 NOK, maksetaan lokakuussa

Tämä antaisi noin 5,3 prosentin osinkotuoton (osake 159 NOK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+12 750) sekä osingon maksuilla (-12 253) ja omien osakkeiden ostolla (-4 000). Korjaus on yhteensä -3 503 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.1.2019) 159,05 167,50 175,90 129,20 148,20 151,80 144,70 111,40
Lkm (000) 1 458 704 1 472 865 1 499 760 1 501 458 1 501 458 1 505 389 1 525 228 1 565 065
Markkina-arvo (Mrd) 232,01 246,70 263,81 193,99 222,52 228,52 220,70 174,35
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Norway 25 850 25 422 25 532 25 704 26 542
Sweden 12 300 12 355 12 877 12 316 12 576
Denmark 5 100 4 969 5 058 4 954 5 201
Thailand 19 100 18 834 18 989 19 545 20 687
Malaysia 13 700 13 133 12 166 13 352 14 306
Bangladesh 13 650 12 911 13 156 12 339 10 881
Pakistan 7 500 7 248 8 058 7 624 7 766
Myanmar 5 250 5 621 6 408 6 761 4 835
Broadcast 5 600 5 744 5 851 6 186 6 236
Muut 3 950 4 121 3 979 4 360 2 307
YHTEENSÄ 112 000 110 358 112 074 113 141 111 337
Itä-Eurooppa 0 5 600 11 472 11 163 11 245
India 5 592
YHTEENSÄ 112 000 115 958 123 546 124 304 128 174
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Norway 6 650 6 508 6 903 6 726 7 218
Sweden 2 750 2 789 2 730 1 759 2 094
Denmark 150 120 1 665 152 -2 516
Thailand 200 -1 225 1 086 1 160 2 333
Malaysia 4 600 4 411 4 035 4 682 4 923
Bangladesh 5 750 5 563 5 124 4 451 3 829
Pakistan 2 300 2 749 2 678 2 166 2 069
Myanmar 500 727 1 796 2 156 1 342
Broadcast 1 150 1 291 1 641 1 370 1 422
Muut -1 450 -843 -3 282 -2 577 -1 239
YHTEENSÄ 22 600 22 090 24 376 22 045 21 475
Itä-Eurooppa 0 1 319 2 458 2 272 2 277
India -990
YHTEENSÄ 22 600 23 409 26 834 24 317 22 762
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 27 600 112 000 110 362 112 069 113 141 128 175 111 443 99 138 101 718
Liikevoitto 5 200 22 600 22 088 24 374 22 034 22 761 25 927 21 092 9 662
Nettotulos 2 850 12 750 14 731 11 983 2 832 3 414 9 077 8 748 10 067
Marginaali 10,3% 11,4% 13,3% 10,7% 2,5% 2,7% 8,1% 8,8% 9,9%
EPS 1,95 0,00 8,74 10,00 7,99 1,89 2,27 6,03 5,74 6,43
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 14 989 18 492 22 546 23 085 13 956 11 909 11 978 8 805
Liikearvo 14 403 14 403 26 446 24 519 23 968 22 493 21 442 17 682
Muut varat 158 377 158 377 152 773 158 715 166 985 159 353 147 551 142 877
Tase yhteensä 187 769 191 272 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364
Oma pääoma 45 943 49 446 57 496 50 879 58 467 63 755 73 365 74 180
Vähemmistö 5 009 5 009 4 839 4 517 4 660 4 750 3 672 3 057
Korolliset velat 71 666 71 666 74 297 86 361 76 428 68 201 58 292 50 101
Muut vastuut 65 151 65 151 65 133 64 562 65 354 57 049 45 642 42 026
Tase yhteensä 187 769 191 272 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 38 000 36 394 40 723 39 778 37 107 33 851 36 990 24 002
Investoinnit: Capex -21 000 -21 011 -20 726 -23 635 -21 060 -20 576 -15 451 -16 734
Vapaa rahavirta (FCF) 17 000 15 383 19 997 16 143 16 047 13 275 21 539 7 268
Investoinnit: Muut 0 20 398 8 651 2 530 779 -421 -5 163 -6 184
Investointien jälkeen 17 000 35 781 28 648 18 673 16 826 12 854 16 376 1 084
Rahoitus: Voitonjako -18 000 -27 285 -15 965 -14 385 -14 501 -15 001 -15 960 -17 962
Rahoitus: Muut 1 000 -12 202 -13 768 5 348 -540 1 135 2 192 13 239
Rahavarojen muutos 0 -3 706 -1 085 9 636 1 785 -1 012 2 608 -3 639
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 8,40 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00
Osinko (lisä) 4,40
Osinko yhteensä 8,40 12,50 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00
Osinkotuotto 5,3% 7,5% 4,4% 5,8% 4,9% 4,6% 4,1% 4,5%
Osinko/nettotulos 96,1% 125,0% 97,6% 397,6% 321,0% 116,1% 104,6% 77,7%
Osinko/FCF 72,1% 119,7% 58,5% 69,8% 68,3% 79,4% 42,5% 107,7%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 25,6 28,4 34,7 24,4 25,3
PE (3v) 17,6 25,0 43,4 38,0 31,4 24,6 25,5 16,6
PE 18,2 16,7 22,0 68,5 65,2 25,2 25,2 17,3
EV/EBIT 12,8 13,6 12,9 11,7 12,5 11,0 12,7 22,3
Oma pääoma/osake 34,93 36,97 41,56 36,89 42,04 45,51 50,51 49,35
P/B 4,55 4,53 4,23 3,50 3,52 3,34 2,86 2,26
ROE 24,2% 25,2% 20,4% 4,8% 5,2% 12,5% 11,3% 12,3%
ROI 18,2% 16,8% 17,5% 15,7% 16,5% 19,1% 16,1% 7,8%
Omavaraisuusaste 27,1% 28,5% 30,9% 26,8% 30,8% 35,4% 42,6% 45,6%
Gearing 111,2% 97,6% 83,0% 114,2% 99,0% 82,2% 60,1% 53,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 167,50 159,10 167,15 177,00 175,90 168,40 138,50 142,90 129,00 137,10
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,400 8,200 8,200 8,100 8,100 7,700 7,700 7,800 7,800 7,800
Osinkotuotto (ennuste) 5,0% 5,2% 4,9% 4,6% 4,6% 4,6% 5,6% 5,5% 6,0% 5,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,00 10,73 10,61 8,60 8,01 8,02 0,98 1,83 1,89 -1,05
PE 16,7 14,8 15,7 20,6 21,9 21,0 141,8 78,2 68,4
EV/EBIT 13,6 11,3 12,6 12,6 12,9 12,8 11,8 12,7 11,7 11,9
ROE 25,2% 27,8% 28,9% 20,4% 20,4% 20,6% 2,5% 4,3% 4,8% -2,5%
ROI 16,8% 18,6% 18,4% 17,6% 17,5% 16,8% 16,3% 15,1% 15,7% 15,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

telenor-osinko-q42018