Telenor sijoituskohteena

Päivitetty 28.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Telenor toimii 8 eri maassa ja sen liiketoiminnan perusta on langattomat puhelin- ja datapalvelut sekä kiinteän verkon datapalvelut ja kaapeli-tv tarjonta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TELENOR Ennuste
Osake (28.10.2018) 150,60 Osinko 12 kk 8,30
Markkina-arvo (Mrd) 220,9 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (M) 110 600 (-1,3%) Osinko/EPS 152% 4v ka
Nettotulos (M) 15 950 (+33,1%) Osinko/FCF 73% 4v ka
EPS 10,87 Omav.aste 32%
PE 13,8 Gearing 66%
EV/EBIT 10,4 ROE 27,0%
PB 4,0 ROI 19,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.telenor.com/investors/reports/quarterly-reports/

Yhteenveto

TELENOR28.10.2018 | 150,60 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee hitaasta liikevaihdon kasvusta.

Telenor on tehnyt voitollisen tuloksen ainakin vuodesta 2003, jolta ajalta olen tilinpäätösdataa seurannut. Sijoittaja saa Telenorin kautta hyvän maantieteellisen hajautuksen.

Telenor ilmotti Q1/2018, että se myy Bulgarian, Unkarin ja Montenegron & Serbian liiketoiminnot. Kauppa toteutui Q3/2018 ja se vahvistaa yhtiön tasetta, joka ehti heiketä kovalla vauhdilla vuosien 2010 – 2016 aikana. Yhtiö maksoi 4,40 kruunun ylimääräisen osingon syyskuussa 2018.

Telenorin vuonna 2017 aloittama kustannuskuri ja säästötoimenpiteet näyttävät tuovan tulosta, sillä vuoden 2017 tuloksentekokyky oli jo paremmalla tasolla. Erinäisistä alaskirjauksista yms. johtuen nettotulos ei ehkä anna parasta kuvaa yhtiön tilanteesta. Lisäksi em. Itä-Euroopan liiketoimintojen myynnit tuovat todennäköisesti lisää kertaluontoisia myyntivoittoja yms., jonka lisäksi Telenorin historiatietojen vertailtavuus kärsii.

Vuoden 2017 aikana velkaisuuden tunnusluvut kääntyivät parempaan suuntaan ja oma pääoma kääntyi kasvuun. Samalla velan määrä on laskenut lähes 26,4 miljardilla kruunulla. Myös liiketoimintojen myynnit helpottavat tilannetta entisestään.

Liiketoiminnan rahavirta on myös hyvässä kasvussa ja samoin vapaa rahavirtakin, joten Telenorin rahantekokyky on hyvällä tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut suhteellisen tasaisesti noin 50 – 70 prosentissa jo 10 vuoden ajan.

Osinkosijoittaja arvostanee noin 5,5 prosentin osinkotuottoa (seuraavan 12 kk:n osinkoennuste 8,30 NOK). Vuoden 2017 kehitys oli myöskin rohkaisevaa, sillä talouden tunnusluvut kääntyivät positiiviseen suuntaan. Lisäksi yritys on aloittanut omien osakkeiden ostot, joten siinä mielessä lähitulevaisuuden osingon kehitys lienee hyvissä kantimissa.

On hyvä muistaa, että niin sanottu oikaistu nettotulos on ollut noin 11 – 14 miljardin kruunun tasolla, joten siinä mielessä tuloksentekokykyä yrityksellä on. Mutta erilaiset kertaluontoiset erät sekä liiketoimintojen myynnit vaikeuttavat yrityksen lukujen analysointia.

Tilikausi 2018

Telenorin Q1-Q3/2018

M NOK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 27 566 27 463 0,4% 82 219 83 390 -1,4%
Liiketulos (ebit) 6 720 7 304 -8,0% 18 318 19 568 -6,4%
Nettotulos (jatkuvat) 4 358 6 126 -28,9% 12 765 10 515 21,4%
EPS (NOK, jatkuvat) 2,47 3,59 7,03 5,52

Alkuvuoden 2018 liikevaihto (poislukien Itä-Euroopan myytäviksi toiminnoiksi merkityt liiketoiminnot) on ollut noin reilun prosentin laskussa.

Pohjoismaissa liikevaihdon kehitys on kääntynyt vuoden edetessä Q3:n noin parin prosentin laskuun. Tätä on kiihdyttänyt Ruotsin liikevaihdon heikko kehitys etenkin Q3:lla (-8,3 %).

Aasiassa kehitys on ollut päinvastaista. Siellä Q1-Q2:n liikevaihto laski -3,1 prosenttia, mutta punnersi Q3:lla vajaan prosentin kasvuun. Malesiassa liikevaihto on kehittynyt vahvasti (n. +10 %) ja Bangladeshin alkuvuoden voimakas lasku kääntyi Q3:lla nousuksi (-9,5 -> +3,4 %). Myanmarissa kova hintakilpailu jatkuu, kun uusi operaattori pyrkii markkinoille. Siellä liikevaihto on laskenut jo 6 kvartaalia peräkkäin.

EBITDA, joka Telenorin kohdalla näyttää ehkä jollain tavalla todellisen tuloksentekokyvyn, on Q1-Q3 aikana ollut noin +5 prosentin nousussa. Yhtiön toiminnan kulut ovat kustannussäästöohjelman seurauksena laskussa.

Jatkuvien toimintojen Q3:n liiketulos (ebit) oli selvässä -8 prosentin laskussa, jota selittää Pohjoismaiden tuloksen -17,5 prosentin lasku. Ja tämä kehitys on jatkunut koko vuoden, jos Q1:n kertaluontoisen erän oikaisee pois. Osa tästä laskusta voi olla kirjanpidollista siirtelyä segmentistä toiselle, mutta Tanskan toimintojen kannattavuuden lasku on tuonut tästä noin puolet. Tanskan vaikea tilanne näkyi myös Telian luvuissa.

Kannattavuus Aasiassa oli kauttaaltaan hyvää – paitsi Mayanmarissa. Siellä tulos painui kovan kilpailun seurauksena +84 miljoonaan kruunun, kun vuosi sitten tulos oli +400 miljoonaa kruunua.

Mikä oli Telenorin Q3:n nettotulos?

Yhtiö sai myytyä Itä-Euroopan toimintonsa, joten tuloslaskelmassa on 3 nettotuloserää.

  • Jatkuvien toimintojen tulos oli 4,4 miljardia kruunua (Q3/2017: 6,1 Mrd NOK) eli selvää laskua, jota selittää vertailukauden 1,2 Mrd NOK:n rahoitustuotot. Nyt rahoituskuluja tuli -0,4 miljardia kruunua. Ilman tätä tulos vastaisi suurin piirtein liiketulosta (ebit)
  • Raportoitu nettotulos oli 6,6 miljardia kruunu (Q3/2017: 6,5 Mrd NOK). Myytävien toimintojen +2,3 miljardin kruunun tuotto (Q3/2017: +0,4 Mrd NOK) tasoitti tilannetta jatkuvien toimintojen jälkeen.
  • Omistajille kuuluva nettotulos oli 5,9 miljardia kruunua (Q3/2017: 5,8 Mrd NOK).

Näkymät 2018

Telenorin vuoden 2018 näkymät:

  • liikevaihdon (liittymä + data) orgaaninen kasvu on 0 – 1 prosenttia
  • orgaaninen EBITDA kasvaa 3 – 4 prosenttia

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 110 – 112 Mrd NOK (2017: 112,1 Mrd NOK)
  • liiketulos (ebit): 23 – 24 Mrd NOK (2017: 24,4 Mrd NOK)
  • nettotulos: 15 – 17 Mrd NOK (2017: 12,0 Mrd NOK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Telenor: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Huom! Telenor on myynyt Itä-Euroopan (Bulgaria, Unkari, Montenegro & Serbia) toimintonsa. Tuloslaskelmassa nämä toiminnot ovat nyt kohdassa myytävät liiketoiminnot (”discontinued operations”), ja yhtiö julkaisi korjatut vertailutiedot vuosilta 2016 ja 2017. Tätä aikaisemmilta vuosilta tuloslaskelman tiedot sisältävät Itä-Euroopan maiden luvut, joten ne eivät siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Telenorin liikevaihto (ilman Itä-Euroopan toimintoja) näyttäisi hienoista laskua vuodesta 2016 alkaen. Toki tilikauden 2018 luku on vielä ennuste, mutta alkuvuoden 2018 Aasian liikevaihdon nihkeä kehitys puoltaa laskevaa liikevaihtoennustetta.

Yhtiön kasvustrategiassa näyttäisi olevan tällä hetkellä orgaanisen kasvun vaihe, missä suurimmat laajentumisaikeet ovat hieman taka-alalla. Yhtiö on virtaviivaistamassa toimintaansa.

Nettotuloksen tulkintaa häiritsee vuodesta toiseen toistuvat alaskirjaukset ja muut kertaluontoiset erät. Lisäksi raportoidun nettotuloksen sijaan sijoittajan tulee katsoa nettotulosta, josta on siivottu pois vähemmistön osuus. Esimerkiksi tilikauden 2016 vähemmistön osuus oli yli 50 prosenttia koko nettotuloksesta.

telenor-tuloslaskelma-q32018

Ennusteet -sivulla arvioin, että jatkuvien toimintojen tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 110 – 112 miljardia ja nettotuloksen karkeasti ja isolla arvovälillä noin 15 – 17 miljardia kruunua. Arviointia vaikeuttaa erilaisten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien arviointi.

Yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri alkaa näkymään positiivisesti ebit-marginaaleissa. Sijoittajan tuleekin ehkä mieluummin seurata tätä sekä rahavirtalaskelman (liiketoiminnan rahavirta ja vapaa rahavirta) laskelmia, sillä ne antavat paremman kuvan Telenorin tuloksentekokyvystä.

Edellä mainituista syistä johtuen PE-luvun käyttö osakkeen hintatason arviointiin ei ole järkevää. Kuten todettua, niin paremman kuvan yhtiön tuloksentekokyvyn kehityksestä saa tarkastelemalla liiketuloksen kehitystä.

telenor-roe-roi-q32018

Oman pääoman tuotto, ROE, kärsii tilikausilla 2015 ja 2016 tehdyistä alaskirjauksista. Sen sijaan liikevoitosta laskettu ROI antaa paremman kuvan pääomien käytöstä. Tilikauden 2018 ennusteen mukaan ROI olisi noin 20 prosenttia eli se palaisi muutaman vuoden takaisiin lukemiin.

Tase

Telenor on tehnyt useita yrityskauppoja laajentaessaan toimintaansa, jonka johdosta taseeseen on kertynyt liikearvoa. Nyt Itä-Euroopan toimintojen myynnin seurauksena liikearvon määrä on laskenut 13,7 miljardiin tilikauden 2017 lopun 26,4 miljardista kruunusta.

telenor-liikearvo-q32018

Nykyinen liikearvon määrä on varsin kohtuullinen taseen loppusummaan 177 miljardiin kruunuun suhteutettuna. Myös suhteessa tuloskuntoon liikearvoa on vähän. Esimerkiksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tekisi noin 8 – 10 prosentin vaikutuksen tulokseen.

telenor-velkaisuus-q32018

Telenorin korollisten velkojen määrä nousi useana vuotena peräkkäin noin 34 miljardista noin 86 miljardiin kruunuun. Nyt velka on laskusuunnassa Q3/2018 lopussa velkaa oli 60,0 miljardia kruunua.

Nettovelkaantumisaste (gearing) on nyt noin 66 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 32 prosenttia. Eli voidaan todeta, että Itä-Euroopan myyntien jälkeen velkaantumisen tunnusluvut ovat kääntyneet parempaan suuntaan.

Rahavirta

Telenorin liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä, missä ehkä aivan viime vuosien kasvu on hieman hidastumassa. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten Itä-Euroopan toimintojen myynti vaikuttaa liiketoiminnan rahavirtaan.

Joka tapauksessa liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on ollut yli 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 25 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet varsin suoraviivaisesti, vaikka Telenor on tehnyt paljon 3G ja 4G taajuuskauppoja. Aivan parina viime vuonna investoinnit ovat ylittäneet 20 miljardia kruunua. Seuraavat isot investoinnit alkavat piakkoin, kun 5G-verkkojen rakentaminen todenteolla alkaa.

Telenor arvioi, että tilikauden 2018 capex-investoinnit ovat noin 16 – 17 miljardia kruunua.

telenor-rahavirta-q32018

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy vuosien 2012 – 2014 kohdalla selvä heilahdus, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista. Näiden kolmen vuoden keskimääräinen vapaa rahavirta olisi noin 14,0 miljardia kruunua, joten tämä huomioiden vapaa rahavirta on ollut varsin tasaisessa ja nousevassa trendissä. Nousua on vuoden 2011 noin 14,3 miljardista vuoden 2017 noin 20 miljardiin kruunuun.

Telenor on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Trendi on tosin hieman nouseva, sillä vuosien 2010 – 2013 osinko oli noin 50 prosentissa, kun nyt se on tosiaan 70 prosentin tasolla.

Rahavirtalaskelman kautta Telenorin tuloksen- ja rahantekokyky tulee paremmin selville, sillä kuten todettua, niin tuloslaskelman tulkintaa häiritsee lukuisat kertaluontoiset erät.

Osinko

Osingonmaksusuhde on noussut varsin korkeaksi eli reilusti yli 100 prosentin tason. Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen (FCF) rahavirtaan on ollut noin 70 prosentissa. Kassaan tulee ylläpitoinvestointien jälkeen selkeästi enemmän rahaa, mitä tuloslaskelma antaisi olettaa. Siksi osinko/FCF on Telenorin kohdalla parempi mittari osingon tasosta ja sen kehittymismahdollisuuksista.

telenor-osinko-q32018

Käteistä yhtiöllä on noin 32,7 miljardia kruunua, mutta tähän vaikuttaa raportointijakson jälkeen maksetut osingot noin -12,1 miljardilla kruunulla. Eli näiden jälkeen käteistä olisi noin 20,5 miljardia kruunua, jotka riittäisivät vajaan parin vuoden osinkoihin. Ja vapaa rahavirta on ollut viime vuosina noin 16 miljardia, joten osingon tämän hetkinen taso on varsin hallinnassa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Telenor: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 4,30 5/2018 4,20 5/2017 4,30
10/2019 (e) 4,00 lisäosinko 4,40 10/2017 3,50
10/2018 3,90
YHTEENSÄ 8,30 12,50 7,80
+2,5% +3,8% +4,0%

Telenor maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa. Vuoden 2019 osinkojen arvioin olevan hieman vuoden 2018 tasoa korkeammalla eli (4,30 + 4,00)  8,30 kruunua. Tämä antaisi noin 5,5 prosentin osinkotuoton (osake 150,60 NOK).

Lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuonna 2018, joten tämäkin antaa indikaattia sille, että osinko ei ole uhattuna ainakaan lähitulevaisuudessa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 432) sekä osingon maksuilla (-12 101). Korjaus on yhteensä -9 669 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.10.2018) 150,60 175,90 129,20 148,20 151,80 144,70 111,40 97,70
Lkm (000) 1 466 758 1 499 760 1 501 458 1 501 458 1 505 389 1 525 228 1 565 065 1 614 607
Markkina-arvo (Mrd) 220,89 263,81 193,99 222,52 228,52 220,70 174,35 157,75
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Norway 25 500 25 532 25 704 26 542 26 186
Sweden 12 400 12 877 12 316 12 576 11 728
Denmark 5 015 5 058 4 954 5 201 4 976
Thailand 18 825 18 989 19 545 20 687 17 562
Malaysia 13 075 12 166 13 352 14 306 13 513
Bangladesh 12 825 13 156 12 339 10 881 8 367
Pakistan 7 500 8 058 7 624 7 766 5 798
Myanmar 5 800 6 408 6 761 4 835 290
Broadcast 5 800 5 851 6 186 6 236 6 309
Muut 3 860 3 979 4 360 2 307 2 104
YHTEENSÄ 110 600 112 074 113 141 111 337 96 833
Itä-Eurooppa 5 600 11 472 11 163 11 245 10 412
India 5 592 4 200
YHTEENSÄ 116 200 123 546 124 304 128 174 111 445
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Norway 6 375 6 903 6 726 7 218 7 430
Sweden 2 765 2 730 1 759 2 094 1 900
Denmark 75 1 665 152 -2 516 -197
Thailand 250 1 086 1 160 2 333 3 124
Malaysia 4 450 4 035 4 682 4 923 5 125
Bangladesh 5 425 5 124 4 451 3 829 3 000
Pakistan 2 775 2 678 2 166 2 069 1 297
Myanmar 820 1 796 2 156 1 342 -605
Broadcast 1 350 1 641 1 370 1 422 2 556
Muut -805 -3 282 -2 577 -1 239 -944
YHTEENSÄ 23 480 24 376 22 045 21 475 22 686
Itä-Eurooppa 1 320 2 458 2 272 2 277 1 358
India -990 882
YHTEENSÄ 24 800 26 834 24 317 22 762 24 926
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 28 385 82 219 110 600 112 069 113 141 128 175 111 443 99 138 101 718 98 516
Liikevoitto 5 160 18 318 24 800 24 374 22 034 22 761 25 927 21 092 9 662 10 393
Nettotulos 2 430 13 518 15 950 11 983 2 832 3 414 9 077 8 748 10 067 7 165
Marginaali 8,6% 16,4% 14,4% 10,7% 2,5% 2,7% 8,1% 8,8% 9,9% 7,3%
EPS 1,66 9,22 10,87 7,99 1,89 2,27 6,03 5,74 6,43 4,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 23 037 22 546 23 085 13 956 11 909 11 978 8 805 12 899
Liikearvo 13 730 26 446 24 519 23 968 22 493 21 442 17 682 22 145
Muut varat 140 051 152 773 158 715 166 985 159 353 147 551 142 877 131 295
Tase yhteensä 176 818 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364 166 339
Oma pääoma 50 903 57 496 50 879 58 467 63 755 73 365 74 180 83 992
Vähemmistö 4 797 4 839 4 517 4 660 4 750 3 672 3 057 2 910
Korolliset velat 59 996 74 297 86 361 76 428 68 201 58 292 50 101 33 924
Muut vastuut 61 122 65 133 64 562 65 354 57 049 45 642 42 026 45 513
Tase yhteensä 176 818 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364 166 339
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 38 000 40 723 39 778 37 107 33 851 36 990 24 002 27 093
Investoinnit: Capex -18 000 -20 726 -23 635 -21 060 -20 576 -15 451 -16 734 -12 884
Vapaa rahavirta (FCF) 20 000 19 997 16 143 16 047 13 275 21 539 7 268 14 209
Investoinnit: Muut 20 000 8 651 2 530 779 -421 -5 163 -6 184 -1 567
Investointien jälkeen 40 000 28 648 18 673 16 826 12 854 16 376 1 084 12 642
Rahoitus: Voitonjako -27 500 -15 965 -14 385 -14 501 -15 001 -15 960 -17 962 -13 364
Rahoitus: Muut -12 500 -13 768 5 348 -540 1 135 2 192 13 239 496
Rahavarojen muutos 0 -1 085 9 636 1 785 -1 012 2 608 -3 639 -226
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00 3,80
Osinko (lisä) 4,40
Osinko yhteensä 12,50 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00 3,80
Osinkotuotto 8,3% 4,4% 5,8% 4,9% 4,6% 4,1% 4,5% 3,9%
Osinko/nettotulos 114,9% 97,6% 397,6% 321,0% 116,1% 104,6% 77,7% 85,6%
Osinko/FCF 91,7% 58,5% 69,8% 68,3% 79,4% 42,5% 107,7% 43,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,9 34,7 24,4 25,3 22,5
PE (3v) 21,5 43,4 38,0 31,4 24,6 25,5 16,6 15,7
PE 13,8 22,0 68,5 65,2 25,2 25,2 17,3 22,0
EV/EBIT 10,4 12,9 11,7 12,5 11,0 12,7 22,3 17,2
Oma pääoma/osake 37,97 41,56 36,89 42,04 45,51 50,51 49,35 53,82
P/B 3,97 4,23 3,50 3,52 3,34 2,86 2,26 1,82
ROE 27,0% 20,4% 4,8% 5,2% 12,5% 11,3% 12,3% 7,8%
ROI 19,7% 17,5% 15,7% 16,5% 19,1% 16,1% 7,8% 8,3%
Omavaraisuusaste 31,5% 30,9% 26,8% 30,8% 35,4% 42,6% 45,6% 52,2%
Gearing 66,4% 83,0% 114,2% 99,0% 82,2% 60,1% 53,5% 24,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 159,10 167,15 177,00 175,90 168,40 138,50 142,90 129,00 137,10 137,60
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,200 8,200 8,100 8,100 7,700 7,700 7,800 7,800 7,800 7,800
Osinkotuotto (ennuste) 5,2% 4,9% 4,6% 4,6% 4,6% 5,6% 5,5% 6,0% 5,7% 5,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,73 10,61 8,60 8,01 8,02 0,98 1,83 1,89 -1,05 0,98
PE 14,8 15,7 20,6 21,9 21,0 141,8 78,2 68,4 140,4
EV/EBIT 11,3 12,6 12,6 12,9 12,8 11,8 12,7 11,7 11,9 12,2
ROE 27,8% 28,9% 20,4% 20,4% 20,6% 2,5% 4,3% 4,8% -2,5%
ROI 18,6% 18,4% 17,6% 17,5% 16,8% 16,3% 15,1% 15,7% 15,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset