Telenor sijoituskohteena

Päivitetty 4.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (4.2.2018)177,40 NOKMarkkina-arvo265,3 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk8,10 NOK Osinkotuotto4,6 %
Liikevaihto 2018e126 000 M NOK (+1,0 %)Nettotulos 2018e16 000 M NOK (+33,5 %)
PE16,6ROE25,4 %

Norjalainen Telenor toimii 12 eri maassa ja sen liiketoiminnan perusta on langattomat puhelin- ja datapalvelut sekä kiinteän verkon datapalvelut ja kaapeli-tv tarjonta… (lisää yritysesittelyssä).

TELENOR4.2.2018 | 177,40 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee hitaasta liikevaihdon kasvusta.

Telenor on tehnyt voitollisen tuloksen ainakin vuodesta 2003, jolta ajalta olen tilinpäätösdataa seurannut. Sijoittaja saa Telenorin kautta hyvän maantieteellisen hajautuksen.

Telenorin tase heikkeni kovaa vauhtia vuosien 2010 – 2016 aikana, sillä sekä omavaraisuusaste että nettovelkaantumisaste olivat trendinomaisessa laskussa. Samaan aikaan oma pääoma lähes puolittui ja korollisten velkojen määrä vastaavasti tuplaantui.

Telenorin vuonna 2017 aloittama kustannuskuri ja säästötoimenpiteet näyttävät tuovan tulosta, sillä vuoden 2017 tuloksentekokyky oli jo paremmalla tasolla. Erinäisistä alaskirjauksista yms. johtuen nettotulos ei ehkä anna parasta kuvaa yhtiön tilanteesta. Lisäksi edellä mainitut velkaisuuden tunnusluvut kääntyivät parempaan suuntaan, oma pääoma kääntyi kasvuun ja velan määrä laski lähes 12 miljardilla NOK. Myös liiketoimintojen myynnit helpottivat tilannetta.

Liiketoiminnan rahavirta on myös hyvässä kasvussa ja samoin vapaa rahavirtakin, joten Telenorin rahantekokyky on hyvällä tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut suhteellisen tasaisesti noin 50 – 70 prosentissa jo 10 vuoden ajan.

Osinkosijoittaja arvostanee noin 4,6 prosentin osinkotuottoa (vuonna 2018: 8,10 NOK). Vuoden 2017 kehitys oli myöskin rohkaisevaa, sillä talouden tunnusluvut kääntyivät positiiviseen suuntaan. Lisäksi yritys on aloittanut omien osakkeiden ostot, joten siinä mielessä lähitulevaisuuden osingon kehitys lienee hyvissä kantimissa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että niin sanottu oikaistu nettotulos on ollut noin 11 – 14 Mrd NOK tasolla, joten siinä mielessä tuloksentekokykyä yrityksellä on. Mutta jatkuvat alaskirjaukset yms. rasittavat nettotulosta ja vaikeuttavat yrityksen lukujen analysointia.

Tilikausi 2017

Telenorin vuosi 2017

  • liikevaihto: 124 756 M NOK (125 395 M NOK / -0,5 %)
  • EBITDA: 48 891 M NOK (45 049 M NOK / +8,5 %)
  • nettotulos (omistajille): 11 983 M NOK (2 832 M NOK / – %)
  • osinkoehdotus: 8,10 NOK (7,80 NOK)

Vuosi 2017 sujui Telenorin osalta hyvissä merkeissä.

Liikevaihto jäi hieman viime vuodesta. Euroopassa liikevaihto nousi +847 M NOK eli +1,5 prosenttia hyvän Q4:n vetämänä. Kehitys oli hyvää niin Ruotsissa (+4,5 %) kuin myös Unkarissa (+4,5 %).

Sen sijaan Aasiassa liikevaihto laski -817 M NOK -1,4 prosenttia, missä jako hyviin ja huonosti kehittyneiden maiden kesken oli selvempi. Noin +6,5 prosentin kasvua oli sekä Pakistanissa että Bangladeshissa. Sen sijaan liikevaihdot laskivat selvästi Malesiassa (-8,9 %), Myanmarissa (-5,3 %) ja Thaimaassa (-2,8 %).

Broadcast-segmentin liikevaihto laski noin -295 M NOK (-4,6 %).

Telenorin osakkeenomistajille (mistä siis on vähennetty vähemmistön osuus) kuuluva nettotulos nousi reippaasti. Tämäkin, noin 12,0 miljardin NOK:n tulos sisältää kertaluontoisia alaskirjauksia yms. noin -6 miljardia NOK. Ja näitä ”kertaluontoisia” eriä on Telenorin tuloslaskelmassa riittänyt vuodesta toiseen.

Tästä syystä esitän myös EBITDA-luvun, joka ehkä jollain tavalla näyttää todellisen Telenorin tuloksentekokyvyn ja sen kehittymisestä. EBITDA kasvoi +8,5 prosenttia. Tätä parannusta selittää yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri, joka varsin nopeasti alkaa tuottaa hedelmää. Säästöohjelma toi 1,6 miljardin NOK:n hyödyt tälle vuodelle.

Liikevoitto (ebit) nousikin Pohjoismaissa noin +1,6 miljardia (+15 %). Muutoksissa on oikaistu pois Tanskan toimintoihin tehty alaskirjauksen palautus (+1,2 Mrd NOK). Sen sijaan Aasiassa kasvu jäi vaatimattomaksi +0,1 miljardia (+0,7 %) NOK.

Osinkoehdotus on 8,10 NOK, mikä maksetaan kahdessa erässä: toukokuussa 4,20 NOK ja marraskuussa 3,90 NOK.

Näkymät 2018

Telenorin vuoden 2018 näkymät:

  • liikevaihdon orgaaninen kasvu on 1 – 2 prosenttia
  • orgaaninen EBITDA kasvaa 1 – 3 prosenttia

Yhtiö ilmoitti jatkavansa omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on

  • liikevaihto: 126 Mrd NOK (2017: 124,8)
  • liikevoitto (ebit): 27,5 – 28,5 Mrd NOK (26,7)

Nettotulokseen vaikuttavia kertaluontoisia eriä tuntuu Telenorilla riittävän, joten sen suhteen ei kannata tehdä ennustetta.

Segmentit

Telenorilla on 13 segmenttiä, yksi jokaiselle maalle (Montenegro ja Serbia ovat yhdistetty) sekä erikseen broadcast-segmentti. Yhtiö on luopumassa Intian-toiminnoistaan, joten siitä syystä kyseiset luvut on nollattu vuosilta 2016 ja 2017.

Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Norway 26 100 25 926 26 030 26 542 26 186
Sweden 13 400 12 938 12 384 12 576 11 728
Denmark 5 200 5 147 5 068 5 201 4 976
Hungary 4 800 4 634 4 436 4 490 4 239
Bulgaria 3 300 3 220 3 168 2 940 2 723
Montenegro & Serbia 4 000 3 903 3 835 3 815 3 450
Thailand 18 700 19 089 19 647 20 687 17 562
Malaysia 11 700 12 188 13 374 14 306 13 513
Bangladesh 13 900 13 156 12 339 10 881 8 367
Pakistan 8 700 8 181 7 698 7 766 5 798
India 5 592 4 200
Myanmar 6 500 6 643 7 016 4 835 290
Broadcast 6 000 6 071 6 366 6 236 6 309
Muut 3 700 3 661 4 035 2 307 2 104
YHTEENSÄ 126 000 124 757 125 396 128 174 111 445
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Norway 7 000 6 903 6 726 7 218 7 430
Sweden 2 800 2 730 1 759 2 094 1 900
Denmark 600 1 665 152 -2 516 -197
Hungary 1 050 951 773 760 851
Bulgaria 625 598 616 615 -406
Montenegro & Serbia 925 909 883 902 913
Thailand 1 025 1 086 1 160 2 333 3 124
Malaysia 4 000 4 035 4 682 4 923 5 125
Bangladesh 5 300 5 124 4 451 3 829 3 000
Pakistan 3 000 2 678 2 166 2 069 1 297
India -990 882
Myanmar 1 800 1 796 2 156 1 342 -605
Broadcast 1 250 1 641 1 370 1 422 2 556
Muut -1 625 -3 377 -2 588 -1 239 -944
YHTEENSÄ 27 750 26 739 24 306 22 762 24 926

Eurooppa

Euroopan toimintojen liikevaihto nousi vuonna 2017 noin 55,8 miljardiin NOK (2016: 54,9 Mrd NOK) eli kasvua oli +1,5 prosenttia. Hyvä Q4:n kehitys siivitti liikevaihdon kasvua ja parasta kasvu oli Ruotsissa ja Unkarissa, joissa molemmissa liikevaihto nousi +4,5 prosenttia.

Yhtiön aloittama kustannuskuri näkyi liikevoiton hyvässä noin +15 prosentin kasvussa, missä on oikaistu pois Tanskan alaskirjauksen 1,2 miljardin NOK:n palautus. Ebit-marginaali suhteessa liikevaihtoon nousi 22,5 prosenttiin viime vuoden 19,9 prosentista.

Voidaan siis todeta, että tilanne Euroopassa kehittyi vahvasti ja etenkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan hieman parempi kuin viime vuonna eli noin 56,8 miljardia NOK. Liikevoiton odotetaan olevan noin 13,1 Mrd NOK eli liikevoittomarginaali nousisi noin 23 prosenttiin.

Aasia

Telenor ilmoitti luopuvansa Intian toiminnoistaan, joten yhtiö siirsi Intian ”myytävissä olevat toiminnot” -erään. Näin Intian luvut vuosilta 2016 ja 2017 on poistettu yllä olevasta taulukosta.

Vuoden 2017 aikana liikevaihto laski noin -1,4 prosenttia, missä heikko Q1:n painoi lukuja pakkaselle. Voimakkainta lasku oli Malesiassa (-8,9 %) ja Myanmarissa (-5,3 %). Sen sijaan Bangladeshin (+6,6 %) ja Pakistanin (+6,3 %) vahva veto jatkui, vaikka hidastui hieman Q4:lla.

Kustannuskurin vaikutus jäi Aasian toiminnoissa vielä vaatimattomaksi ja liiketulos nousi vain +0,1 prosenttia. Ebit-marginaali koheni kuitenkin 24,8 prosenttiin viime vuoden 24,3 prosentista.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan hieman parempi kuin viime vuonna eli noin 59,2 Mrd NOK. Liikevoiton odotetaan olevan noin 15,1 miljardissa NOK:ssa eli marginaaliksi tulisi silloin 25,5 prosenttia.

Tuloksen kehitys

Huom! Telenorin tuloslaskelmaa on hyvä lukea tarkasti, sillä siellä näyttää olevan erilaisia yllättäviä kuluja tai tuottoja. Näitä ovat mm. alaskirjaukset, valuuttakurssivoitot tai -tappiot sekä VEON:n (VimpelCom) laskennalliset arvonmuutokset.

Telenorin liikevaihto kehittyi hyvin vuosien 2013 ja 2015 aikana, mutta nyt näyttää siltä, että liikevaihto on jäämässä vähäksi aikaa noin 125 miljardin NOK:n tienoille. Yhtiön kasvustrategiassa näyttäisi olevan tällä hetkellä orgaanisen kasvun vaihe, missä suurimmat laajentumisaikeet ovat hieman taka-alalla.

Nettotuloksen tulkintaa häiritsee vuodesta toiseen toistuvat alaskirjaukset ja muut kertaluontoiset erät. Lisäksi raportoidun nettotuloksen sijaan sijoittajan tulee katsoa nettotulosta, josta on siivottu pois vähemmistön osuus. Esimerkiksi tilikauden 2016 vähemmistön osuus oli yli 50 prosenttia koko nettotuloksesta.

telenor-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2018 liikevaihdon ennustetaan olevan noin 126 miljardia NOK. Nettotuloksen odotetaan olevan noin 16 miljardia NOK, mutta ennustetta vaikeuttaa erilaisten alaskirjausten yms. määrien arviointi.

Kuten segmentit-kappaleessa todettiin, niin yhtiön aloittama kustannuskuri alkaa näkymään positiivisesti ebit-marginaaleissa. Sijoittajan tuleekin ehkä mieluummin seurata tätä sekä rahavirtalaskelman (liiketoiminnan rahavirta ja vapaa rahavirta) laskelmia, sillä ne antavat paremman kuvan Telenorin tuloksentekokyvystä.

Tase

Telenorin laajentaessaan toimintaa, se on tehnyt paljon yrityskauppoja, jolloin myös taseeseen on kertynyt liikearvoa. Tilikauden 2012 liikearvo 17,7 miljardia NOK on kasvanut nykyiseen 26,4 miljardiin NOK.

telenor-liikearvo-q42017

Tätä liikearvon määrää voidaan kuitenkin pitää varsin kohtuullisena tasona taseen loppusummaan 200 miljardiin NOK suhteutettuna. Liikearvon määrä kertoo suurista investoinneista, joita yritys on tehnyt vuosien varrella. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että 10 prosentin alaskirjaus liikearvosta tarkoittaa noin 20 prosentin osuutta nettotuloksesta, joten siinä mielessä Telenorin liikearvoon sisältyy riskiä.

telenor-velkaisuus-q42017

Telenorin korollisten velkojen määrä nousi useana vuotena peräkkäin noin 34 miljardista noin 86 miljardiin NOK. Nyt tilikaudella 2017 velan määrä väheni selvästi ollen 74,3 miljardia NOK.

Vastaavanlainen kehitys nähtiin oman pääoman kohdalla. Sen määrä väheni trendinomaisesti 87 miljardista noin 51 miljardiin NOK. Tilikauden 2017 päätteeksi oma pääoma nousi kuitenkin 57,5 miljardiin NOK.

Lukuja paransi parantunut kannattavuus, mutta myös yhtiön myydyistä liiketoiminnoista saadut käteissuoritukset.

Nettovelkaantumisaste (gearing) on nyt noin 83 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 30 prosenttia. Eli voidaan vielä sanoa, että velkaantuminen on aavistuksen koholla. Onkin mielenkiintoista nähdä, että onko käänne pysyvä, jolloin tilanne parantuisi nopealla tahdilla.

Rahavirta

Telenorin liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä, missä ehkä aivan viime vuosien kasvu on hieman hidastumassa. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri näkyy liiketoiminnan rahavirran kehityksessä jatkossa.

Joka tapauksessa liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on ollut yli 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 25 prosenttia liikevaihdosta.

telenor-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet varsin suoraviivaisesti, vaikka Telenor on tehnyt paljon 3G ja 4G taajuuskauppoja. Aivan parina viime vuonna investoinnit ovat ylittäneet 20 miljardia NOK, mutta odotuksena on, että tämä taso pitää tulevina vuosina. Seuraavat isot investoinnit alkavat muutaman vuoden kuluttua, kun 5G tulee markkinoille.

Tilikaudella 2018 yhtiö arvioi tekevänsä noin 18 – 19 miljardin NOK:n capex-investoinnit.

telenor-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy vuosien 2012 – 2014 kohdalla selvä heilahdus, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista. Näiden kolmen vuoden keskimääräinen vapaa rahavirta oli 14,0 Mrd NOK, joten tämä huomioiden vapaa rahavirta on ollut varsin tasaisessa ja nousevassa trendissä. Nousua on vuoden 2011 noin 14,3 miljardista vuoden 2017 noin 23,7 miljardiin NOK.

Telenor on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Trendi on tosin hieman nouseva, sillä vuosien 2010 – 2013 osinko oli noin 50 prosentissa, kun nyt se on tosiaan 70 prosentin tasolla.

Rahavirtalaskelman kautta Telenorin tuloksen- ja rahantekokyky tulee paremmin selville, sillä kuten todettua, niin tuloslaskelman tulkintaa häiritsee lukuisat kertaluontoiset erät.

Osinko

Telenor maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa. Seuraavan 12 kk:n osinko on 8,10 NOK. Tämä antaisi noin 4,6 prosentin osinkotuoton (osakekurssi 177,40 NOK).

05/2018: 4,20 nok (osinko irtoaa 3.5.2018) 
11/2018: 3,90 nok (maksu marraskuussa)

telenor-osinko-q42017

Koska yhtiö maksaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa, niin oheisten kaavioiden osingot asetettu osingonmaksuvuoden mukaisesti. Aiemmin ne oli asetettu sille vuodelle, jonka tilikaudelle ne kuuluivat (esim. kevään 2017 osinko oli tilikaudelta 2016).

Osingonmaksusuhde on noussut varsin korkeaksi eli reilusti yli 100 prosentin tason. Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen (FCF) rahavirtaan on ollut noin 70 prosentissa. Kassaan tulee ylläpitoinvestointien jälkeen selkeästi enemmän rahaa, mitä tuloslaskelma antaisi olettaa. Siksi osinko/FCF on Telenorin kohdalla parempi mittari osingon tasosta ja sen kehittymismahdollisuuksista.

Käteistä yhtiöllä on noin 22,5 miljardia NOK ennen taseen oikaisuja, mikä riittäisi tällä osingon tasolla noin parin vuoden maksuihin. Ja vapaa rahavirta on ollut viime vuosina noin 16 miljardia NOK, joten osingon tämän hetkinen taso on varsin hallinnassa.

Lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuonan 2017, joten tämäkin antaa indikaattia sille, että osinko ei ole uhattuna ainakaan lähitulevaisuudessa.

Arvostus

Koska tilikaudelle 2018 ennustettu tulos on varsin epävarma erilaisista alaskirjauksista yms. johtuen, niin PE-luku ei kerro Telenorin osakkeen hintatasoa. Siksi PE-lukujen käyttö Telenorin kohdalla ei ole järkevää.

telenor-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto, ROE, kärsii tilikausilla 2015 ja 2016 tehdyistä alaskirjauksista. Sen sijaan liikevoitosta laskettu ROI antaa paremman kuvan pääomien käytöstä. Tilikauden 2018 ennusteen mukaan ROI olisi noin 20 prosenttia eli se palaisi muutaman vuoden takaisiin lukemiin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+16 000) sekä osingonmaksuilla (-12 111). Oikaisu on yhteensä +3 889 miljoonaa NOK ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (4.2.2018) 177,40 175,90 129,20 148,20 151,80 144,70 111,40 97,70
Lkm (000) 1 495 244 1 499 760 1 501 458 1 501 458 1 505 389 1 525 228 1 565 065 1 614 607
Markkina-arvo (Mrd) 265,26 263,81 193,99 222,52 228,52 220,70 174,35 157,75
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 31 000 126 000 124 756 125 395 128 175 111 443 99 138 101 718 98 516
Liikevoitto 6 200 27 750 26 739 24 307 22 761 25 927 21 092 9 662 10 393
Nettotulos 4 000 16 000 11 983 2 832 3 414 9 077 8 748 10 067 7 165
Marginaali 12,9% 12,7% 9,6% 2,3% 2,7% 8,1% 8,8% 9,9% 7,3%
EPS 2,68 0,00 10,70 7,99 1,89 2,27 6,03 5,74 6,43 4,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 23 935 22 546 23 085 13 956 11 909 11 978 8 805 12 899
Liikearvo 26 446 26 446 24 519 23 968 22 493 21 442 17 682 22 145
Muut varat 152 773 152 773 158 715 166 985 159 353 147 551 142 877 131 295
Tase yhteensä 203 154 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364 166 339
Oma pääoma 58 885 57 496 50 879 58 467 63 755 73 365 74 180 83 992
Vähemmistö 4 839 4 839 4 517 4 660 4 750 3 672 3 057 2 910
Korolliset velat 74 297 74 297 86 361 76 428 68 201 58 292 50 101 33 924
Muut vastuut 65 133 65 133 64 562 65 354 57 049 45 642 42 026 45 513
Tase yhteensä 203 154 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364 166 339
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 44 000 42 046 39 778 37 107 33 851 36 990 24 002 27 093
Investoinnit: Capex -20 000 -18 361 -23 635 -21 060 -20 576 -15 451 -16 734 -12 884
Vapaa rahavirta (FCF) 24 000 23 685 16 143 16 047 13 275 21 539 7 268 14 209
Investoinnit: Muut 0 8 651 2 530 779 -421 -5 163 -6 184 -1 567
Investointien jälkeen 24 000 32 336 18 673 16 826 12 854 16 376 1 084 12 642
Rahoitus: Voitonjako -14 500 -15 965 -14 385 -14 501 -15 001 -15 960 -17 962 -13 364
Rahoitus: Muut -9 500 -17 456 5 348 -540 1 135 2 192 13 239 496
Rahavarojen muutos 0 -1 085 9 636 1 785 -1 012 2 608 -3 639 -226
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00 3,80
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00 3,80
Osinkotuotto 4,6% 4,4% 5,8% 4,9% 4,6% 4,1% 4,5% 3,9%
Osinko/nettotulos 75,7% 97,6% 397,6% 321,0% 116,1% 104,6% 77,7% 85,6%
Osinko/FCF 50,5% 49,4% 69,8% 68,3% 79,4% 42,5% 107,7% 43,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 29,9 34,7 24,4 25,3 22,5
PE (3v) 25,8 43,4 38,0 31,4 24,6 25,5 16,6 15,7
PE 16,6 22,0 68,5 65,2 25,2 25,2 17,3 22,0
Oma pääoma/osake 42,62 41,56 36,89 42,04 45,51 50,51 49,35 53,82
P/B 4,16 4,23 3,50 3,52 3,34 2,86 2,26 1,82
ROE 25,4% 20,4% 4,8% 5,2% 12,5% 11,3% 12,3% 7,8%
ROI 20,2% 19,2% 17,3% 16,5% 19,1% 16,1% 7,8% 8,3%
Omavaraisuusaste 31,4% 30,9% 26,8% 30,8% 35,4% 42,6% 45,6% 52,2%
Gearing 79,0% 83,0% 114,2% 99,0% 82,2% 60,1% 53,5% 24,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset