Telenor sijoituskohteena

Päivitetty 16.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Telenor toimii 8 eri maassa ja sen liiketoiminnan perusta on langattomat puhelin- ja datapalvelut sekä kiinteän verkon datapalvelut ja kaapeli-tv tarjonta… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TELENOR Ennuste
Osake (16.7.2019) 176,00 Osinko 12 kk 8,60
Markkina-arvo (Mrd) 255,7 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (M) 112 800 (+2,2%) Osinko/EPS 126% 4v ka
Nettotulos (M) 12 800 (-13,1%) Osinko/FCF 81% 4v ka
EPS 8,81 Omav.aste 21%
PE 20,0 Gearing 177%
EV/EBIT 13,2 ROE 24,9%
PB 5,3 ROI 17,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.telenor.com/investors/reports/quarterly-reports/

Yhteenveto

TELENOR16.7.2019 | 176,00 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee hitaasta liikevaihdon kasvusta.

Telenor on tehnyt voitollisen tuloksen ainakin vuodesta 2003, jolta ajalta olen tilinpäätösdataa seurannut. Sijoittaja saa Telenorin kautta hyvän maantieteellisen hajautuksen.

Yhtiö luopui Bulgarian, Unkarin ja Serbia & Montenegron liiketoiminnoistaan Q3/2018 aikana. Telenor ilmoitti Q1/2019, että se hankkii 54 prosentin osuuden DNA:sta. Kaupan odotetaan toteutuvan Q3/2019.

Telenorin tuloksentekokyvyn selvittäminen on haastavaa ja tästä syystä sijoittajan on käytettävä aikaa yhtiöön tutustumiseen. Tuloslaskelmassa on useita isoja kertaluontoisia eriä, jotka toistuvat varsin usein kvartaalista toiseen. Näin kova tuloskasvu taikka -lasku voi johtua kertaluontoisista eristä joko kuluneella tai vertailukaudella.

Erilaisten tunnuslukujen käyttö on em. syistä johtuen vaikeaa tai jopa turhaa.

Rahavirtalaskelma taitaa olla tällä hetkellä se laskelma, joka kertoo edes jollain tasolla sen, miten yhtiön talous kehittyy. Liiketoiminnan rahavirta on myös hyvässä kasvussa ja samoin vapaa rahavirtakin, joten Telenorin rahantekokyky on hyvällä tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan onkin ollut suhteellisen tasaisesti noin 50 – 70 prosentissa jo 10 vuoden ajan.

Osinkosijoittaja arvostanee noin 4,9 prosentin osinkotuottoa (seuraavan 12 kk:n osinkoennuste 8,60 NOK).

On hyvä muistaa, että niin sanottu oikaistu nettotulos on ollut noin 10 – 15 miljardin kruunun tasolla, joten siinä mielessä tuloksentekokykyä yrityksellä on. Mutta erilaiset kertaluontoiset erät sekä liiketoimintojen myynnit vaikeuttavat yrityksen lukujen analysointia.

Tilikausi 2019

Telenorin Q1-Q2/2019

M NOK Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 27 962 27 503 1,7% 55 607 54 653 1,7%
Liiketulos (ebit, jatkuvat) 6 461 5 790 11,6% 13 244 11 598 14,2%
Nettotulos (omistajille) 2 871 2 645 8,5% 6 705 7 637 -12,2%
EPS (NOK,omistajille) 1,98 1,79 4,61 5,15

Q2:n liikevaihto kasvoi vajaat +2 prosenttia.

Pohjoismaissa liikevaihdon kehitys on kääntyi vuoden 2018 edetessä laskuun ja lasku jatkui myös Q2:lla. Negatiivinen kehitys oli laaja-alaista, sillä Ruotsin, Norjan ja Tanskan liikevaihdot laskivat -2,6…-4,8 prosenttia.

Aasian liikevaihdon positiivinen kehitys jatkui Q2:lla (+5,3 %). Thaimassa ja Bangladeshissä liikevaihdot kasvoivat selvästi (noin +18 %) liittymämäärien kasvun sekä ”non-mobile”-myynnin vahvan kehityksen johdosta.

Myanmarissa liikevaihdon lasku jatkui (-14%), vaikka yhtiö on pystynyt kasvattamaan tilaajamääriä +1,4 miljoonalla tämän vuoden aikana. Kova hintakilpailu alueella pitää liikevaihdon kehitystä ahtaalla.

Jatkuvien toimintojen liiketulos (ebit) kasvoi +12 prosenttia.

Pohjoismaiden liiketuloksen vertailtavuutta hämärtää Telenorin Tanskassa myydyn ja sitten takaisinvuokraaman kiinteistön tuomat myyntivoitot. Norjan (-1 %) ja Ruotsin (-3 %) Q2:n tuloskunto oli laskevaa. Ruotsissa tulos on laskenut nyt 5 kvartaalia peräkkäin.

Aasian tuloskunto nousi +10,5 prosenttia Q2:lla. Thaimaassa tulos liikkuu ennätystasolla ainakin kolmeen vuoteen, missä tehdyt tehostustoimet ja kulujen lasku näkyy tuloskunnossa. Bangladeshissa tuloskasvua (+9 %) tuki kasvaneet tilaajamäärät sekä hyvä kulukuri.

Raportoitu ja omistajille kuuluva nettotulos kasvoi +8,6 prosenttia Q2:lla. Tanskassa myyty ja takaisinvuokrattu kiinteistö nosti IFRS 16-mukaista velkaisuutta ja siten myös rahoituskuluja.

Yhtiö pohtii myös Aasian toimintojen yhdistämistä Axiata:n kanssa. Tästä Telenor arvioi saavansa 5 miljardin kruunun synergiaetuja. Yhdistymissopimus on tarkoitus tehdä Q3/2019 aikana, jonka jälkeen erilaiset viranomaisluvat ottavat aikaa noin vuoden verran.

Näkymät 2019

Telenor antoi näkymäarvioita vuodelle 2019, joka nyt myös sisältää Thaimaan toiminnot

  • liikevaihto (liittymä + data) pysyy vuoden 2018 tasolla
  • orgaaninen EBITDA laskee 1 – 3 prosenttia

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 28 200 27 566 2,3% 112 800 110 362 2,2%
Liiketulos (ebit) 6 400 6 720 -4,8% 25 800 22 088 16,8%
Nettotulos (omistajille) 3 150 5 881 -46,4% 12 800 14 731 -13,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, NOK) 8,60 8,30+4,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Telenor: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Huom! Telenor on myynyt Itä-Euroopan (Bulgaria, Unkari, Montenegro & Serbia) toimintonsa. Tuloslaskelmassa nämä toiminnot ovat nyt kohdassa myytävät liiketoiminnot (”discontinued operations”), ja yhtiö julkaisi korjatut vertailutiedot vuosilta 2016 ja 2017. Tätä aikaisemmilta vuosilta tuloslaskelman tiedot sisältävät Itä-Euroopan maiden luvut, joten ne eivät siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Telenorin liikevaihto (ilman Itä-Euroopan toimintoja) näyttäisi hienoista laskua vuodesta 2016 alkaen. Nettotuloksen tulkintaa häiritsee vuodesta toiseen toistuvat alaskirjaukset ja muut kertaluontoiset erät. Lisäksi raportoidun nettotuloksen sijaan sijoittajan tulee katsoa nettotulosta, josta on siivottu pois vähemmistön osuus. Esimerkiksi tilikauden 2016 vähemmistön osuus oli yli 50 prosenttia koko nettotuloksesta.

telenor-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet -sivulla arvioin, että jatkuvien toimintojen tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 110 – 115 miljardia ja nettotuloksen karkeasti ja isolla arvovälillä noin 10 – 15 miljardia kruunua. Arviointia vaikeuttaa erilaisten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien arviointi.

Yhtiön tuloksentekokyvystä on juuri vaikea muodostaa minkäänlaista kuvaa eikä erilaisista tunnusluvuista ole juurikaan hyötyä em. kertaluontoisten erien johdosta. Näin PE-luvun käyttö osakkeen hintatason arviointiin ei ole järkevää.

telenor-roe-roi-q22019

Ja edellä kuvattu tunnuslukujen käytön vaikeus koskee myös ROE ja ROI lukuja, sillä niiden laskenta perustuu yhtiön tulokseen. Jossa siis paljon eri suuntiin vaikuttavia kertaluontoisia eriä.

Tase

Telenor on tehnyt useita yrityskauppoja laajentaessaan toimintaansa, jonka johdosta taseeseen on kertynyt liikearvoa. Nyt Itä-Euroopan toimintojen myynnin seurauksena liikearvon määrä on laskenut 14,2 miljardiin tilikauden 2017 lopun 26,4 miljardista kruunusta.

telenor-liikearvo-q22019

Nykyinen liikearvon määrä on varsin kohtuullinen taseen loppusummaan 213 miljardiin kruunuun suhteutettuna. Myös suhteessa tuloskuntoon liikearvoa on vähän. Esimerkiksi 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tekisi noin 10 prosentin vaikutuksen tulokseen.

telenor-velkaisuus-q22019

Telenorin korollisten velkojen määrä nousi useana vuotena peräkkäin noin 34 miljardista noin 86 miljardiin kruunuun. Velan määrä laski hieman vuosina 2017 ja 2018, mutta nousi omiin korkeuksiin vuonna 2019 (71,7 -> 126,0 Mrd NOK). Tähän vaikutti vuonna 2019 käyttöön otettu IFRS 16-standardi, minkä johdosta leasing- ja vuokravastuut kirjattiin korollisiin velkoihin. Näitä vastuita nosti vielä erikseen yhtiön Tanskassa myymä ja takaisinvuokraama kiinteistörakennus.

Nettovelkaantumisaste (gearing) on tämän johdosta nyt noin 175 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 20 prosenttia. Eli voidaan todeta, että Telenor on Itä-Euroopan myyntien jälkeenkin varsin velkainen.

Rahavirta

Telenorin liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä, missä ehkä aivan viime vuosien kasvu on hieman hidastumassa. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten Itä-Euroopan toimintojen myynti vaikuttaa liiketoiminnan rahavirtaan.

Joka tapauksessa liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on ollut yli 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 25 prosenttia liikevaihdosta.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet varsin suoraviivaisesti, vaikka Telenor on tehnyt paljon 3G ja 4G taajuuskauppoja. Seuraavat isot investoinnit alkavat piakkoin, kun 5G-verkkojen rakentaminen todenteolla alkaa.

Telenor arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit ovat noin 16 – 17 miljardia kruunua. Tämä ei kuitenkaan sisällä taajuuskauppoja, joten todellinen lukema lienee hieman yli 20 miljardia kruunua.

telenor-rahavirta-q22019

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy vuosien 2012 – 2014 kohdalla selvä heilahdus, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista. Näiden kolmen vuoden keskimääräinen vapaa rahavirta olisi noin 14,0 miljardia kruunua, joten tämä huomioiden vapaa rahavirta on ollut varsin tasaisessa ja nousevassa trendissä. Nousua on vuoden 2011 noin 14,3 miljardista vuoden 2017 noin 20 miljardiin kruunuun.

Telenor on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Trendi on tosin hieman nouseva, sillä vuosien 2010 – 2013 osinko oli noin 50 prosentissa, kun nyt se on tosiaan 70 prosentin tasolla.

Rahavirtalaskelman kautta Telenorin tuloksen- ja rahantekokyky tulee paremmin selville, sillä kuten todettua, niin tuloslaskelman tulkintaa häiritsee lukuisat kertaluontoiset erät.

Osinko

Osingonmaksusuhde on noussut varsin korkeaksi eli reilusti yli 100 prosentin tason. Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen (FCF) rahavirtaan on ollut noin 70 prosentissa. Kassaan tulee ylläpitoinvestointien jälkeen selkeästi enemmän rahaa, mitä tuloslaskelma antaisi olettaa. Siksi osinko/FCF on Telenorin kohdalla parempi mittari osingon tasosta ja sen kehittymismahdollisuuksista.

telenor-osinko-q22019

Käteistä yhtiöllä on noin 42,4 miljardia kruunua, jotka riittäisivät useamman vuoden osinkoihin. DNA-kauppaa – joka toteutunee Q3/2019 – yhtiö tarvitsee käteistä, joten käteisen määrä vähenee kaupan ja syksyn osingon myötä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Telenor: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2019 4,00 lisäosinko 4,40 10/2017 3,50
5/2020 (e) 4,60 10/2018 3,90 5/2018 4,20
5/2019 4,40
YHTEENSÄ 8,60 12,70 7,70
+3,6% +7,8% -7,2%

Telenor maksaa osinkoa 2 kertaa vuodessa. Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 8,40 kruunua, joka maksetaan kahdessa erässä.

  • 4,40 NOK, irtosi 8.5.2019
  • 4,00 NOK, maksetaan lokakuussa

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon olevan yhteensä 8,70 kruunua (4,60 + 4,10 NOK), joten seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 8,60 kruunua (4,00 + 4,60 NOK). Tämä antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton (osake 176 NOK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+6 095) sekä osingoilla (-5 811) ja omien osakkeiden ostolla (-2 000). Käteisiä varoja on oikaistu näiden yhteissummalla (-1 716), omaa pääomaa tuloksella (+6 095) ja omien osakkeiden ostoilla (-2 000) ja muita varoja syksyn osingoilla (-5 811).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (16.7.2019) 176,00 167,50 175,90 129,20 148,20 151,80 144,70 111,40
Lkm (000) 1 452 706 1 472 865 1 499 760 1 501 458 1 501 458 1 505 389 1 525 228 1 565 065
Markkina-arvo (Mrd) 255,68 246,70 263,81 193,99 222,52 228,52 220,70 174,35
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Norway 25 600 25 422 25 532 25 704 26 542
Sweden 11 975 12 355 12 877 12 316 12 576
Denmark 4 925 4 969 5 058 4 954 5 201
Thailand 21 900 18 834 18 989 19 545 20 687
Malaysia 13 000 13 133 12 166 13 352 14 306
Bangladesh 14 700 12 911 13 156 12 339 10 881
Pakistan 6 800 7 248 8 058 7 624 7 766
Myanmar 5 750 5 621 6 408 6 761 4 835
Broadcast 5 700 5 744 5 851 6 186 6 236
Muut 2 450 4 121 3 979 4 360 2 307
YHTEENSÄ 112 800 110 358 112 074 113 141 111 337
Itä-Eurooppa 0 5 600 11 472 11 163 11 245
India 5 592
YHTEENSÄ 112 800 115 958 123 546 124 304 128 174
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Norway 6 500 6 508 6 903 6 726 7 218
Sweden 2 625 2 789 2 730 1 759 2 094
Denmark 425 120 1 665 152 -2 516
Thailand 2 675 -1 225 1 086 1 160 2 333
Malaysia 4 450 4 411 4 035 4 682 4 923
Bangladesh 6 200 5 563 5 124 4 451 3 829
Pakistan 1 750 2 749 2 678 2 166 2 069
Myanmar 700 727 1 796 2 156 1 342
Broadcast 1 075 1 291 1 641 1 370 1 422
Muut -600 -843 -3 282 -2 577 -1 239
YHTEENSÄ 25 800 22 090 24 376 22 045 21 475
Itä-Eurooppa 0 1 319 2 458 2 272 2 277
India -990
YHTEENSÄ 25 800 23 409 26 834 24 317 22 762
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 28 200 55 607 112 800 110 362 112 069 113 141 128 175 111 443 99 138 101 718
Liikevoitto 6 400 13 244 25 800 22 088 24 374 22 034 22 761 25 927 21 092 9 662
Nettotulos 3 150 6 705 12 800 14 731 11 983 2 832 3 414 9 077 8 748 10 067
Marginaali 11,2% 12,1% 11,3% 13,3% 10,7% 2,5% 2,7% 8,1% 8,8% 9,9%
EPS 2,17 4,62 8,81 10,00 7,99 1,89 2,27 6,03 5,74 6,43
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 40 657 18 492 22 546 23 085 13 956 11 909 11 978 8 805
Liikearvo 14 137 14 403 26 446 24 519 23 968 22 493 21 442 17 682
Muut varat 177 433 158 377 152 773 158 715 166 985 159 353 147 551 142 877
Tase yhteensä 232 227 191 272 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364
Oma pääoma 43 470 49 446 57 496 50 879 58 467 63 755 73 365 74 180
Vähemmistö 4 839 5 009 4 839 4 517 4 660 4 750 3 672 3 057
Korolliset velat 126 048 71 666 74 297 86 361 76 428 68 201 58 292 50 101
Muut vastuut 57 870 65 151 65 133 64 562 65 354 57 049 45 642 42 026
Tase yhteensä 232 227 191 272 201 765 206 319 204 909 193 755 180 971 169 364
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 36 000 36 394 40 723 39 778 37 107 33 851 36 990 24 002
Investoinnit: Capex -21 000 -21 011 -20 726 -23 635 -21 060 -20 576 -15 451 -16 734
Vapaa rahavirta (FCF) 15 000 15 383 19 997 16 143 16 047 13 275 21 539 7 268
Investoinnit: Muut 1 500 20 398 8 651 2 530 779 -421 -5 163 -6 184
Investointien jälkeen 16 500 35 781 28 648 18 673 16 826 12 854 16 376 1 084
Rahoitus: Voitonjako -17 500 -27 285 -15 965 -14 385 -14 501 -15 001 -15 960 -17 962
Rahoitus: Muut 1 000 -12 202 -13 768 5 348 -540 1 135 2 192 13 239
Rahavarojen muutos 0 -3 706 -1 085 9 636 1 785 -1 012 2 608 -3 639
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 8,40 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00
Osinko (lisä) 4,40
Osinko yhteensä 8,40 12,50 7,80 7,50 7,30 7,00 6,00 5,00
Osinkotuotto 4,8% 7,5% 4,4% 5,8% 4,9% 4,6% 4,1% 4,5%
Osinko/nettotulos 95,3% 125,0% 97,6% 397,6% 321,0% 116,1% 104,6% 77,7%
Osinko/FCF 81,4% 119,7% 58,5% 69,8% 68,3% 79,4% 42,5% 107,7%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 28,1 28,4 34,7 24,4 25,3
PE (3v) 19,4 25,0 43,4 38,0 31,4 24,6 25,5 16,6
PE 20,0 16,7 22,0 68,5 65,2 25,2 25,2 17,3
EV/EBIT 13,2 13,6 12,9 11,7 12,5 11,0 12,7 22,3
Oma pääoma/osake 33,25 36,97 41,56 36,89 42,04 45,51 50,51 49,35
P/B 5,29 4,53 4,23 3,50 3,52 3,34 2,86 2,26
ROE 24,9% 25,2% 20,4% 4,8% 5,2% 12,5% 11,3% 12,3%
ROI 17,2% 16,8% 17,5% 15,7% 16,5% 19,1% 16,1% 7,8%
Omavaraisuusaste 20,8% 28,5% 30,9% 26,8% 30,8% 35,4% 42,6% 45,6%
Gearing 176,8% 97,6% 83,0% 114,2% 99,0% 82,2% 60,1% 53,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 181,10 172,70 167,50 159,10 167,15 177,00 175,90 168,40 138,50 142,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,600 8,400 8,400 8,200 8,200 8,100 8,100 7,700 7,700 7,800
Osinkotuotto (ennuste) 4,7% 4,9% 5,0% 5,2% 4,9% 4,6% 4,6% 4,6% 5,6% 5,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 9,50 9,31 10,00 10,73 10,61 8,60 8,01 8,02 0,98 1,83
PE 19,1 18,6 16,7 14,8 15,7 20,6 21,9 21,0 141,8 78,2
EV/EBIT 14,6 14,2 13,6 11,3 12,6 12,6 12,9 12,8 11,8 12,7
ROE 28,5% 22,0% 25,2% 27,8% 28,9% 20,4% 20,4% 20,6% 2,5% 4,3%
ROI 16,1% 15,8% 16,8% 18,6% 18,4% 17,6% 17,5% 16,8% 16,3% 15,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset