Telia Company: Arvonmääritys

Päivitetty 17.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.10.2019: 42,40 SEK

Laskennan parametrit

Telia on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Telia Company: Ennusteet).

Lisäksi EPS:iä on oikaistu ei-jatkuvien toimintojen arvioidulla tappioiden määrällä.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 7 500 5 769 1 731
EPS 1,791 1,377 0,413
Oikaistu EPS 1,874
Osinko 2,360 1,180 1,180
Oma pääoma 97 057
Oma pääoma/osake 23,171

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 0,50 prosenttia, betana 0,9x sekä oman pääoman riskilisänä 6,0 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 5,65 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,65%   0,25% + 0,9*6,0% + 0,0%
Osakkeita 4 188 676   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -1,04%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,20%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 129,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -2,60%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,65 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,65 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,65 %).

telia-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 36,71 36,55 41,98 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40
Nettotulos 3 732 9 705 3 179 7 500 7 769 7 688 7 609 7 530
Muutos % -56,4% 160,0% -67,2% 135,9% 3,6% -1,0% -1,0% -1,0%
EPS 0,86 2,24 0,74 1,79 1,85 1,84 1,82 1,80
PE 42,6 16,3 56,7 23,7 22,9 23,1 23,3 23,6
Osinko 3,00 2,00 2,30 2,42 2,39 2,37 2,34 2,27
Osinkotuotto 8,2% 5,5% 5,5% 5,7% 5,6% 5,6% 5,5% 5,4%
Oma pääoma 21,91 24,30 23,85 22,40 21,84 21,28 20,73 20,19
P/B 1,68 1,50 1,76 1,89 1,94 1,99 2,05 2,10
ROE 3,8% 9,7% 3,1% 7,7% 8,4% 8,5% 8,6% 8,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (42,40 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,65 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 7,5 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 7,77 ja 7,69 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

HUOM! Tätä kirjoittaessa Talousmentor-salkussa on Telian osakkeita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset