Telia Company: Arvonmääritys

Päivitetty 29.3.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 29.3.2020: 34,56 SEK

Laskennan parametrit

Telia on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Telia Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 6 200 6 200
EPS 1,504 1,504
Osinko 1,800 0,000 1,800
Oma pääoma 91 047
Oma pääoma/osake 22,081

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 0,25 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,40 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 5,65 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,65%   0,25% + 1,0*5,4% + 0,0%
Osakkeita 4 123 397   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -0,66%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,18%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 133,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -2,87%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,65 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,65 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,65 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

telia-kaanteinenarvonmaaritys-q42019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 36,55 41,98 40,25 34,56 34,56 34,56 34,56 34,56
Nettotulos 9 705 3 179 7 093 6 200 6 159 6 118 6 078 6 038
Muutos % 160,0% -67,2% 123,1% -12,6% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7%
EPS 2,24 0,74 1,70 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46
PE 16,3 56,7 23,7 23,0 23,1 23,3 23,4 23,6
Osinko 2,00 2,30 2,36 1,80 2,00 1,99 1,97 1,96
Osinkotuotto 5,5% 5,5% 5,9% 5,2% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7%
Oma pääoma 24,30 23,85 22,16 21,78 21,28 20,78 20,28 19,78
P/B 1,50 1,76 1,82 1,59 1,62 1,66 1,70 1,75
ROE 9,7% 3,1% 7,3% 6,8% 6,9% 7,1% 7,2% 7,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (34,56 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,65 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 6,20 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 6,16 ja 6,12 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus